FACILIA a-kasse seminar 22. september Velkomst. Keith Fobian DANA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010. Velkomst. Keith Fobian DANA"

Transkript

1 FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010 Velkomst Keith Fobian DANA 1

2 FACILIA a-kasse seminar 22.september program Tidsplan Emne Init Sandwich Velkomst KF FACILIA status MNe Ejergruppens overgang til FACILIA MO FACILIA eindkomst JCJJ Pause Automatisering i FACILIA JAH FACILIA brugergrænseflade via ESDH SI FACILIA brugergrænseflade via CRM KRIFA Opsamling, spørgsmål og afrunding Dialog Mka/ MO 2

3 FACILIA seminar den 22. september 2010 FACILIA status MNe 3

4 M Å FACILIA L E Synergier N E 4

5 Status på FACILIA - selskabet Selskabet FACILIA fmba er etableret Vedtægter er godkendt af Arbejdsdirektoratet FACILIA vil opkræve indskud på og brugerbetaling for drift, men er nonprofit. FACILIAs bestyrelse er Morten 3F, Keith DANA og Merete DSA FACILIA har Deloitte som revisor og klar på regnskabsaflæggelse mv. FACILIA vil arbejde videre mht. skat og momsfritagelse FACILIA organisation etableres sommer 2011 og skaleres ift. antal ejere og brugere 5

6 FACILIA og interesserede a-kasser FACILIA indgår i dialog med interesserede a-kasser A-kassernes nuværende og fremtidige set-up drøftes og FACILIA kan bistå med oplysning og indspil til afklaring Nye ejere/brugere har mulighed for beslutning og i gangsætte deres overgang til FACILIA FACILIA er åben over for initiering af nye samarbejdsflader FACILIA har fortsat dialog med interesserede leverandører med henblik på mulig blåstempling 6

7 FACILIA et 3 årig udviklingsprojekt Start Slut Projektmobilisering Design og arkitektur Scenarier Udvikling Test Salg Produktion 1/ / / / Etablering af selskab og driftsorganisation 7

8 Status på udviklingsprojektet Scenarier er oppe på 221 og kun 36 udestår Udvikling af FACILIA kerne kører planmæssigt procedurerne for fx optagelse og kontingent er helt færdige Testgruppe startet ultimo 2009 og tester successivt FACILIA udviklingsprojekt er på tidsplan Timeforbrug og budget følges planmæssigt FACILIA udvikling består af ca. 8 årsværk Konvertering ved at blive klarlagt og 3F får testmiljø med medlemmer for at klargøre overgang De tre ejere er alle i gang med projekt overgang til FACILIA, herunder valg af brugergrænseflade 8

9 FACILIA seminar den 22. september 2010 Styregruppens overgang til FACILIA MO 9

10 Hvad gør styregruppen? Samarbejder om en række af de områder/temaer, der ikke er en del af FACILIA kernen, men som er nødvendige for at de deltagende a-kasser kan realisere en overgang til FACILIA Forankres i styregruppen ikke i FACILIA projektet 10

11 Processen Hvert tema har en eller flere projektejere Projektejeren driver en målrettet indsats for at undersøge eller udvikle/vurdere en række koncepter/produkter, som derefter kan stilles til rådighed for de øvrige ejere Formålet er at lette implementeringen for de a-kasser, der ønsker at overgå til FACILIA 11

12 Temaer i samarbejdet Brugergrænseflade Selvbetjening Udsendelser Ledelsesinformation Konvertering 12

13 Brugergrænseflade Hændelsesstyret brugergrænseflade (3F) Vurdere værdien af en brugergrænseflade, hvor sagsbehandleren udelukkende skal reagere på nødvendige hændelser Sagsstyret brugergrænseflade (DSA) Vurdere værdien af en brugergrænseflade, hvor et sagsstyringssystem anvendes som front-end til Facilia Rollestyret brugergrænseflade (DANA) Vurdere værdien af en brugergrænseflade, der skifter karakter og udseende afhængig af brugerprofilen 13

14 Selvbetjeningsystem (3F) Eksisterende blanketbaserede løsninger udskiftes med en synkron brugergrænseflade, hvorved medlemmerne kan indtaste de nødvendige oplysninger direkte i FACILIA Udvikles som 24*7 Udvikles som generiske komponenter, der valgfrit kan indpasses i eksisterende selvbetjeningsløsninger I dialog med ADIR? 14

15 Udsendelser (Dana) Opstille lovgivningsmæssige udsendelser og vurdere databehov Vurdere om der er udsendelser, der skal tilføres yderligere data Vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter Vurdere mulige kommunikationskanaler (post, e-boks, selvbetjeningssystemer etc.) Udarbejde/vurdere teknisk løsning, der kan foretage de fornødne udsendelser 15

16 Ledelsesinformation (DSA) Udarbejde bidrag til ledelsesinformation Vurdere og sammenkæde ledelsesinformationsbehovet med FACILIA s faktiske datagrundlag Udvikle kuber og/eller rapporter, der kan integreres i markedsledende værktøjer 16

17 Konvertering (DSA) Opliste de data, der skal være til rådighed i forbindelse med en konvertering Aktive data Passive data Historiske data Beskrive metode til brug for konvertering Vurdere data, der ikke er omfattet af en konvertering Vurdere konvertering/opbevaring af historiske data 17

18 FACILIA seminar den 22. september 2010 FACILIA eindkomst JCJJ 18

19 Hvor er FACILIA eindkomst idag Vi har en færdig og testet løsning. Vi kommunikerer med SKAT både on-line og asynkront. Vi har etableret en eksternt hosted løsning med produktions- og testmiljø. Vi har indhentet revisorgodkendelse, herunder på sikkerhedsløsningen. Vi har kontrakten klar. FACILIA eindkomst ER KLAR 19

20 Hvad er udfordringen Skrivelse 9293 af 23/ Kontrollere udbetalinger Kvartalsvis Direkte opslag Logge opslag Gøre det muligt for revisorer at kontrollere opslag Revision Reviderbart system 20

21 Kvartalsvis kontrol En gang hvert kvartal samles alle udbetalingernes belagte arbejdstimer, og for hvert enkelt cpr.nr. foretages et kontrolopslag i SKATs eindkomstløsning ved asynkron forespørgsel til SKAT A-kassen modtager en resultatfil, så snart FACILIA har modtaget svaret fra SKAT Filen angiver hvilke cpr.nr. som er ok Filen angiver hvilke cpr.nr. som skal manuelt kontrolleres 21

22 Online løsning Direkte opslag, hvor der indtastes et cpr.nr. og et kvartal eller en periode Giver alle oplysninger i perioden på det angivne cprnr Direkte kontrol hvor der indtastes cpr.nr., kvartalsnr. og de udbetalinger, der er sket. Laver en kontrol af udbetalingsperioden online, og returnerer svaret fra vurderingen sammen med de oplysninger vi modtager fra SKAT De direkte opslag anvender synkrone opslag 22

23 FACILIA s sikkerhedsløsning Sikkerhed baseret på a-kassens eksisterende sikkerheds koncept. Brugeren oplever ikke nogen ekstra indtastninger eller svar eller kort eller koder. Virker både med direkte brugere og med internet sider. FACILIA og a-kassen udveksler certifikater, og kommunikationen sker via krypterede linier. Alle transaktioner logges Sikkerhedsløsningen er revisor godkendt 23

24 Brugergrænseflader FACILIA har som udgangspunkt ingen brugergrænseflade. FACILIA / eindkomst inkluderer et antal forskellige eksempler på, hvordan opkoblingen kan etableres. DANA har udviklet en grænseflade til direkte opslag i FACILIA / eindkomst. 24

25 25

26 Hvad kræves for at komme i gang? Indgå aftale med FACILIA. Etablere sikkerhedsløsning. Etablere en VPN forbindelse fra a-kassen til FACILIA s hosting center. Udveksle certifikater med FACILIA. FACILIA leverer dokumentationen til opsætningen og kan henvise til konsulenter der yder opsætningsassistance. Kan etableres umiddelbart 26

27 Summa summarum FACILIA har en kørende eindkomst løsning med Hosting Certifikater Sikkerheds system A-kasse validerede data Revisorgodkendelse Og den er testet! 27

28 Fuld fart frem FACILIA/eIndkomst er første lille version af hele FACILIA, en mini- FACILIA. Alt det som senere bygges ovenpå er udvidelser til FACILIA. Det betyder at FACILIA har overstået produktions start fasen og er gået i drift før det oprindeligt var planen. 28

29 FACILIA seminar den 22. september 2010 Automatisering med FACILIA JAH 29

30 Hvad er det vi gerne vil? FACILIA Alle situationer hvor data er til rådighed gennemføres sagsbehandling uden medarbejderinvolvering 30

31 Hvad er det vi gerne vil? FACILIA Alle situationer hvor data er til rådighed gennemføres sagsbehandling uden medarbejderinvolvering Alle situationer hvor sagsbehandling kræver medarbejderinvolvering efterspørges data specifikt 31

32 Hvad er det vi gerne vil? FACILIA Alle situationer hvor data er til rådighed gennemføres sagsbehandling uden medarbejderinvolvering Alle situationer hvor sagsbehandling kræver medarbejderinvolvering efterspørges data specifikt Alle situationer hvor data er til rådighed digitalt, anvender vi dem 32

33 Hvad er det vi gerne vil? FACILIA Alle situationer hvor data er til rådighed gennemføres sagsbehandling uden medarbejderinvolvering Alle situationer hvor sagsbehandling kræver medarbejderinvolvering efterspørges data specifikt Alle situationer hvor data er til rådighed digitalt, anvender vi dem Sikrer ved kilden at alle data er valide, så sagsbehandling kan gennemføres uden afbrydelser 33

34 Hvad er det vi gerne vil? FACILIA Alle situationer hvor data er til rådighed gennemføres sagsbehandling uden medarbejderinvolvering Alle situationer hvor sagsbehandling kræver medarbejderinvolvering efterspørges data specifikt Alle situationer hvor data er til rådighed digitalt, anvender vi dem Sikrer ved kilden at alle data er valide, så sagsbehandling kan gennemføres uden afbrydelser Alle data fødes en og kun en gang, men genbruges overalt 34

35 Hvad er det vi gerne vil? FACILIA Alle situationer hvor data er til rådighed gennemføres sagsbehandling uden medarbejderinvolvering Alle situationer hvor sagsbehandling kræver medarbejderinvolvering efterspørges data specifikt Alle situationer hvor data er til rådighed digitalt, anvender vi dem Sikrer ved kilden at alle data er valide, så sagsbehandling kan gennemføres uden afbrydelser Alle data fødes en og kun en gang, men genbruges overalt Sikrer fuld integration mellem FACILIA og brugergrænsefladen ikke pseudo digitalisering 35

36 Hvordan opnår vi det vi gerne vil? FACILIA Bruger standardiserede web-services med mange anvendelser 36

37 Hvordan opnår vi det vi gerne vil? FACILIA Bruger standardiserede web-services med mange anvendelser Web-sevices understøtter en individualiseret digital grænseflade 37

38 Hvordan opnår vi det vi gerne vil? FACILIA Bruger standardiserede web-services med mange anvendelser Web-sevices understøtter en individualiseret digital grænseflade Push drevet en given status føres direkte videre til de relevante handlingsalternativer uden medarbejderinvolvering, når det er muligt 38

39 Hvordan opnår vi det vi gerne vil? FACILIA Bruger standardiserede web-services med mange anvendelser Web-sevices understøtter en individualiseret digital grænseflade Push drevet en given status føres direkte videre til de relevante handlingsalternativer uden medarbejderinvolvering, når det er muligt Integrerer direkte til de løsninger alle bruger Office, ESDH 39

40 Hvordan opnår vi det vi gerne vil? FACILIA Bruger standardiserede web-services med mange anvendelser Web-sevices understøtter en individualiseret digital grænseflade Push drevet en given status føres direkte videre til de relevante handlingsalternativer uden medarbejderinvolvering, når det er muligt Integrerer direkte til de løsninger alle bruger Office, ESDH Er født til integration med eindkomst, NemRefusion, AMS, VEU, VIRK, cvr, cpr, kommuner 40

41 FACILIA har samme grænseflade i alle anvendelser Selvbetjening Brugere Eksterne Web-servicelag n n n n n FACILIA n n n n n Web-servicelag 41

42 FACILIA s procesflow Web-service kald Præsentation af data Abonnementer: Data in-put Mgl. Data Næste handling.. Web-service kald FACILIA opdatering Push FACILIA handling 42

43 Hvorfor ved vi, at vi kan opnå det, vi gerne vil? FACILIA Vi integrerer med markedsbaserede standardværktøjer, hvor der både er mange udbydere, og hvor der er mange ressourcer at tage af i indbyrdes konkurrence 43

44 Hvorfor ved vi, at vi kan opnå det, vi gerne vil? FACILIA Vi integrerer med markedsbaserede standardværktøjer, hvor der både er mange udbydere, og hvor der er mange ressourcer at tage af i indbyrdes konkurrence Vi er teknologisk på beatet 44

45 Hvorfor ved vi, at vi kan opnå det, vi gerne vil? FACILIA Vi integrerer med markedsbaserede standardværktøjer, hvor der både er mange udbydere, og hvor der er mange ressourcer at tage af i indbyrdes konkurrence Vi er teknologisk på beatet Vi kan genbruge løsninger, hvor de er løst bedst og billigst 45

46 Hvorfor ved vi, at vi kan opnå det, vi gerne vil? FACILIA Vi integrerer med markedsbaserede standardværktøjer, hvor der både er mange udbydere, og hvor der er mange ressourcer at tage af i indbyrdes konkurrence Vi er teknologisk på beatet Vi kan genbruge løsninger, hvor de er løst bedst og billigst Via blå-stempling af leverandører sikrer vi FACILIA s kunder fleksibilitet 46

47 FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010 Afrunding MKa 47

Facilia a-kasse seminar

Facilia a-kasse seminar Facilia a-kasse seminar 25. november 2013 www.facilia.dk Dagsorden som udsendt 12.30 Velkomst 12.40 Live præsentation af tre kunder 3F, DSA og DANA 13.55 Live præsentation af Facilia selvbetjening og Joblog

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse blandt interessenter vedrørende Den fælleskommunale rammearkitektur med henblik på at identificere tiltag, der kan styrke rammearkitekturen.

Læs mere

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2014-2 018 1 DOMSTOLENES DIGITALISERING ER den digitale sag det digitale retsmøde den digitale arbejdsgang DOMSTOLENES DIGITALISERING SKAL UNDERSTØTTES AF ensartethed

Læs mere

Digitalisering af ansøgningsprocessen ved optag udenfor den koordinerede tilmelding. Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi

Digitalisering af ansøgningsprocessen ved optag udenfor den koordinerede tilmelding. Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi Evalueringsrapport Digitalisering af ansøgningsprocessen ved optag udenfor den koordinerede tilmelding Projektnr. 1103 Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi Universiteternes IT, 27. maj 2013

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet 12. maj 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj 4 1.1. Om disponering af beskrivelsen 4 1.2.

Læs mere

27. marts 2015. Indhold

27. marts 2015. Indhold Indhold 27. marts 2015 Indledning... 2 Baggrund... 2 Dataenhedens bidrag til kontrol... 3 Dataenhedens organisering og opgaver... 4 Drift og finansiering af dataenheden... 4 Grundforudsætninger for kontrolindsatsen

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere