Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark"

Transkript

1 Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Der er store forskelle på, hvor meget det private erhvervsliv fylder i de danske kommuner. Det kan ses på, hvor stor en del af beboerne i en kommune der er beskæftiget af private kontra offentlige arbejdsgivere. Dansk Erhverv har i hver af de 98 kommuner opgjort fordelingen af ansatte i henholdsvis den offentlige og den private sektor, som også omfatter de selvstændige. Forskellene mellem kommunerne er store. Lyngby- Taarbæk kommune ligger i den høje ende, fordi her er ca. 82 pct. af beskæftigelsen i det private erhvervsliv i I modsatte ende er Slagelse kommune, hvor det tilsvarende tal er 58 pct. Det er henholdsvis landets højeste og laveste andele. Det private erhvervsliv fylder mest i Lyngby-Taarbæk kommune og mindst i Slagelse kommune Mange af kommunerne med en høj andel af beskæftigede i den private sektor ligger omkring Hovedstaden og i Midtjylland, mens der er en overvægt af offentligt ansatte på Sydhavsøerne og kommuner på Sydfyn og Sydsjælland. En høj andel i den private sektor tyder på, at kommunen er god til at tiltrække private arbejdsgivere, og en bredt funderet erhvervsstruktur giver kommunen en bedre risikospredning med hensyn til beskæftigelse til kommunens indbyggere. Figur 1 Andel af fuldtidsbeskæftigede i private virksomheder i 2013 Kommunerne med høj andel af privat beskæftigelse ligger typisk omkring Hovedstaden Bredt funderet erhvervsliv er god risikospredning Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks eindkomst-register og RAS DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 #5

2 Store forskelle kommunerne i mellem Nogle kommuner har store erhvervsparker og et blomstrende privat erhvervsliv, der sørger for beskæftigelse til indbyggerne, mens andre kommuner i meget højere grad er afhængige af offentlige institutioner for at skabe arbejdspladser i kommunen. På landsplan var 70 pct. af de fuldtidsbeskæftigede ansat af en privat arbejdsgiver eller selvstændig i De resterende 30 pct. var ansat hos en offentlig arbejdsgiver. Det kan være stat, region, kommune eller andre offentlige instanser. På det kommunale niveau finder man anselige forskelle på fordelingen mellem offentlige og private arbejdsgivere i kommunen. På landsplan er 70 pct. beskæftiget af private arbejdsgivere Lyngby-Taarbæk er kommunen med den højeste private andel af beskæftigede. I 2013 var der tale om 82 pct. af fuldtidsstillingerne, og det var således blot 18 pct., der blev lønnet af offentlige arbejdsgivere. Slagelse kommune placerer sig i den anden ende af skalaen med landets laveste private beskæftigelsesandel. Her er kun 58 pct. erhvervsaktive i den private sektor, mens 42 pct. af de ansatte arbejder i den offentlige sektor. Figur 2 Top 10: Kommuner med den største andel af fuldtidsbeskæftigede i private virksomheder Andel af fuldtidsbeskæftigede i 2013 Mere end fire ud af fem beskæftigede i Lyngby- Tårbæk kommune er i det private Nr. Kommune Stat Region Kommune Privat 1 Lyngby-Taarbæk 2% 1% 14% 82% 2 Ikast-Brande 2% 0% 17% 82% 3 Høje-Taastrup 6% 0% 14% 81% 4 Albertslund 7% 0% 13% 80% 5 Ballerup 8% 2% 11% 79% 6 Billund 3% 1% 17% 79% 7 Ringkøbing-Skjern 3% 0% 18% 79% 8 Gladsaxe 3% 0% 18% 78% 9 Vejen 2% 1% 20% 78% 10 Greve 1% 1% 20% 78% Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks eindkomst-register og RAS Anm.: I tabellen er udeladt andel af udbetalt lønsum fra andet, men denne kategori udbetaler i de fleste kommuner mindre end 0,2 pct. af lønsummen. Fordelingen er baseret på det første halve år af Når 82 pct. af beskæftigelsen i en kommune foregår i en privat virksomhed, svarer det til, at der er ca. 4,5 privat beskæftigede per offentlig beskæftiget. I Slagelse kommune er DANSK ERHVERV 2

3 der kun ca. 1,4 privat beskæftiget per offentligt beskæftigede. Figur 3 Bund 10: Kommuner med den mindste andel af fuldtidsbeskæftigede i private virksomheder Andel af fuldtidsbeskæftigede i 2013 Lidt over halvdelen af de beskæftigede i Slagelse kommune er i det private erhvervsliv Nr. Kommune Stat Region Kommune Privat 89 Stevns 1% 4% 32% 63% 90 Vordingborg 7% 4% 27% 62% 91 Hillerød 2% 21% 15% 62% 92 Næstved 4% 10% 25% 62% 93 Dragør 2% 0% 37% 61% 94 Herlev 1% 27% 12% 61% 95 Guldborgsund 5% 8% 28% 60% 96 Tårnby 27% 0% 13% 60% 97 Bornholm 9% 5% 27% 60% 98 Slagelse 9% 8% 25% 58% Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks eindkomst-register og RAS Anm.: I tabellen er udeladt andel af udbetalt lønsum fra andet, men denne kategori udbetaler i de fleste kommuner mindre end 0,2 pct. af lønsummen. Fordelingen er baseret på det første halve år af Kaserner og hospitaler gør en stor forskel De offentlige arbejdsgivere kan deles op på stat, regioner, kommuner og andet. Andet indeholder sociale kasser og fonde samt EU-institutioner. De står for en meget lille andel af beskæftigelsen. Hvor stor en andel, der er beskæftiget i de tre store offentlige kategorier, afhænger af flere ting. Store offentlige arbejdspladser betyder noget for beskæftigelsesfordelingen På det statslige plan kan en stor kaserne i en kommune trække andelen af offentligt beskæftigede op, og i eksempelvis Tårnby Kommune er Kastrup Lufthavn en af de store arbejdsgivere, og denne er også registreret som en statslig virksomhed. Ligeledes kan et stort sygehus i en kommune som Herlev øge beskæftigelsen i den regionale kategori. Kommunernes andel af beskæftigelsen kan blandt andet afhænge af den demografiske sammensætning. Kastrup lufthavn fylder eksempelvis meget i Tårnby kommune Andelen af offentligt beskæftigede er steget i yderområderne Fra 2009 til 2013 var andelen af private fuldtidsbeskæftigede stort set uændret på landsplan, men ser man på lokale forskelle, kan man iagttage interessante mønstrer. Figur 4 viser, at andelen af privat beskæftigelse især er steget på Sjælland og i flere DANSK ERHVERV 3

4 kommuner omkring København. Derimod er de store fald i hovedtræk oplevet i randområderne. Således er det gået tilbage for Lolland og Guldborgsund kommune, og flere kommuner i Vestjylland. I de små økommuner ser man også et relativt stort fald i privat fuldtidsbeskæftigelse. Figur 4 Ændring i andelen af private fuldtidsbeskæftigede fra 2009 til 2013 Stigning i det offentliges betydning i yderområderne Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks eindkomst-register og RAS Der hvor den private andel er faldet, er den offentlige andel i sagens natur steget, og udviklingen er ikke risikofri for de pågældende områder. De risikerer at blive afhængige af de offentlige arbejdspladser for at kunne opretholde et vist beskæftigelsesniveau, og på den måde være afhængig af, at man centralt fra politisk side er interesseret i at holde hånden under dem. Yderområderne risikerer at blive for afhængige af offentlige arbejdspladser DANSK ERHVERV 4

5 Større andel af selvstændige i i yderområderne Det er et interessant mønster, at andelen af de beskæftigede, der er selvstændige, er større i yderområderne. I de fire små økommuner, Læsø, Ærø, Samsø og Fanø er over 17 pct. af de beskæftigede registreret som selvstændige. På Læsø er det 23 pct. og på Samsø og Fanø, er 19 pct. af de beskæftigede registreret som selvstændige. I de små økommuner er en større andel af de beskæftigede selvstændige Havde man ikke korrigeret for selvstændige, ville spredningen blandt kommunerne være meget større. I det tilfælde ville Læsø kun have ca. 50 pct. af de fuldtidsbeskæftigede i den private sektor og de resterende 50 pct. i den offentlige sektor. Altså ville øen være delt næsten lige over i offentligt og privat beskæftigede, og være placeret på sidstepladsen i listen over flest privat beskæftigede. Hvis man kun så på lønmodtagere ville Lyngby-Taarbæk i toppen af listen stadig have 81 pct. af de fuldtidsbeskæftigede i den private sektor, i stedet for 82 pct., og fortsat være i toppen af listen. I blot 1 ud af landets 98 kommuner er en privat virksomhed den største arbejdsgiver Den offentlige sektors enorme betydning som arbejdsgiver er også tydelig, når man ser på de største arbejdspladser i landets kommuner. I 97 ud af landets 98 kommuner er det en offentlig arbejdsgiver, der er den største. I 93 kommuner er det kommunen selv, i 3 kommuner er det regionen, der står for det største arbejdssted i kommunen, og sidst men ikke mindst er der én kommune, der har en statslig arbejdsplads som største arbejdsgiver. Der er således kun én kommune, hvor en privat virksomhed udgør den største arbejdsgiver. Havde selvstændige ikke været med i opgørelsen, ville bundplaceringerne fordeles anderledes Offentlige arbejdsgivere er de største i lokalområderne I de fem ovennævnte kommuner, hvor kommunen ikke selv er den største arbejdsplads, er den i stedet den næststørste. Ser man på top-5 arbejdspladser i kommunerne målt på antal ansatte, er der således ingen steder i landet, hvor kommunen ikke er i top-5. I Roskilde kommune er det ovenikøbet sådan, at alle i top-5 er offentlige arbejdspladser. Udover kommunen, som er den største arbejdsplads, er det således to regionale og to statslige arbejdspladser, der ligger i top-5. I gennemsnit er der 2,8 private arbejdspladser i top-5 over de største arbejdspladser rundt omkring i de danske kommuner. Roskilde kommune har ingen private arbejdspladser blandt de fem største Den kommune, der har flest ansatte, er København, hvilket virker naturligt, når man tager kommunens indbyggertal i betragtning. Sammenligner man Københavns Kommune med Danmarks største virksomheder målt på samlet antal ansatte, ville den ligge på 6. pladsen. Det er flere ansatte end transportgiganten DSV, og andre store internationale virksomheder som Arla, Ecco og Vestas har på verdensplan. ii Københavns kommune er pænt inde i top-10 for landets største arbejdsgivere DANSK ERHVERV 5

6 Figur 5 Private arbejdspladser blandt kommunens 5 største arbejdspladser Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks eindkomst-register Risici ved store offentlige arbejdspladser Der er et par væsentlige risici forbundet med at have mange statslige eller regionale arbejdspladser i kommunen. En af de væsentligste er kommunens manglende indflydelse på eksempelvis store statslige og regionale arbejdspladsers placering. Reformer, der medfører eksempelvis kasernelukninger eller placeringer af supersygehuse, som kraftigt nedsætter aktiviteten på det lokale sygehus, kan hurtigt fjerne arbejdspladser fra kommunen, og det er uagtet, hvilken politik kommunen fører på området. Manglende påvirkningsmulighed er en risiko ved store statslige og regionale arbejdspladser Store private virksomheder kan bedre reagere på en kommunes førte erhvervspolitik, og er så at sige mere modtagelig for incitamenter end en stor statslig eller regional arbejdsplads, som har flere hensyn at tage. Kommunerne kan med en aktiv og visionær erhvervspolitik tiltrække private arbejdspladser, og på den måde sikre arbejde til kommunens skatteydende borgere. Private virksomheder reagerer hurtigere og nemmere på incitamenter som kommunerne selv kan styre DANSK ERHVERV 6

7 En anden risiko ved en overvægt af offentlige arbejdspladser er, at de store offentlige organisationer opsuger arbejdskraften i de store enheder, og dermed skaber en arbejdskraftsmangel hos de vækstskabende private virksomheder. Danmark har netop været igennem en langvarig lavkonjunktur, så talen om mangel på arbejdskraft kan synes malplaceret, men efterhånden som økonomien er på vej tilbage på ret køl, bliver der brug for arbejdskraften i den værdiskabende private sektor. Samtidig betyder den demografiske udvikling, at små årgange afløser store årgange på arbejdsmarkedet, og denne nedgang i arbejdsstyrken vil øge risikoen for flaskehalsproblemer og arbejdskraftmangel, især hvis den offentlige sektor beslaglægger store dele af arbejdsstyrken. Mangel på arbejdskraft til private virksomheder er en anden risiko ved at have store offentlige arbejdspladser I sidste ende er der en risiko for, at den offentlige dominans i dele af landet bliver et selvforstærkende problem, hvor der ikke fokuseres tilstrækkeligt på den private sektors behov, og den kvalificerede del af arbejdskraften retter blikket mod attraktive jobs i den offentlige sektor, fremfor at tilbyde deres kompetencer i den private sektor. Offentligt ansatte skaber naturligvis også stor værdi, men den private værdiskabelse er i sidste ende nødvendig for at finansiere den offentlige sektor. Ved for høj andel af offentlige arbejdspladser risikerer man, at der opstår en klientisme, hvor et lokalområde bliver afhængig af overførsler fra resten af landet, og den politiske logik bliver at arbejde på at maksimere disse overførsler. Behovet for aktiv erhvervspolitik er ekstra udtalt der, hvor befolkningen er spredt, og der er længere mellem bycentrene. Her vil folk være mere tilbøjelige til at flytte fra kommunen, hvis der ikke er arbejde at få. Dermed vil en kommune, der har mange arbejdspladser, have en fordel i kampen om beboere og vækst. Eksempelvis i Københavnsområdet er den enkelte kommunes incitament til at tiltrække privat erhvervsliv mindre, da beboerne i en kommune ikke har langt til arbejde, selvom de skal krydse en kommunegrænse. Alligevel er det forstadskommuner til København, der topper listen med flest privatansatte. Større provinsbykommuner kan især have gavn af aktiv erhvervspolitik Hvad kan kommunerne gøre for at tiltrække private virksomheder Der er visse rammevilkår for de private virksomheder, som er fastsat fra statslig side, og som kommunerne må indordne sig under. Men der er også flere tiltag, som den enkelte kommune selv kan gøre for at være attraktiv for private virksomheder. Både dem, der allerede er i kommunen, og dem, der gerne skal trækkes til kommunen. Kommunen bør have en klar strategi for, hvad man vil med erhvervslivet Erhvervslivet tænker mere regionalt end kommunalt og store forskelle kommunerne imellem opleves som en gene. Kommunerne bør derfor indgå i regionale samarbejder for at sikre gode vilkår for erhvervslivet. Der bør opret- DANSK ERHVERV 7

8 tes regionale og kommunale erhvervsfora. Kommunerne fremme den private beskæftigelse i et område ved at konkurrenceudsætte offentlige opgaver. Offentligt privat samarbejde er en farbar vej for kommuner til at bryde en negativ spiral med faldende privat beskæftigelse. Kommunen skal sikre en nem og enkel indgang for erhvervslivet, korte sagsbehandlingstider på godkendelser, mulighed for løsningsorienteret dialog, hvor de administrative byrder er få. En velfungerende digital infrastruktur er en forudsætning for erhvervsliv Kommunerne skal give plads til, at virksomhederne kan udfolde sig fysisk Gebyrer og afgifter er et konkurrenceparameter Ved på den måde at opsætte gode vilkår og rammer for erhvervslivets udfoldelsesmuligheder, kan en kommune hjælpe både sig selv og sine indbyggere til et holdbart og sundt økonomisk fundament. Figur 6 Kommuner med størst andel af fuldtidsstillinger i private virksomheder Andel af fuldtidsbeskæftigede i 2013 Nr. Kommunenavn Stat Region Kommune Privat 1 Lyngby-Taarbæk 2% 1% 14% 82% 2 Ikast-Brande 2% 0% 17% 82% 3 Høje-Taastrup 6% 0% 14% 81% 4 Albertslund 7% 0% 13% 80% 5 Ballerup 8% 2% 11% 79% 6 Billund 3% 1% 17% 79% 7 Ringkøbing-Skjern 3% 0% 18% 79% 8 Gladsaxe 3% 0% 18% 78% 9 Vejen 2% 1% 20% 78% 10 Greve 1% 1% 20% 78% 11 Brøndby 7% 2% 14% 77% 12 Allerød 10% 0% 12% 77% 13 Hedensted 1% 2% 20% 77% 14 Gribskov 2% 0% 21% 77% 15 Kolding 2% 5% 16% 77% 16 Lemvig 3% 1% 20% 76% 17 Rødovre 1% 0% 23% 76% 18 Aabenraa 4% 3% 17% 76% DANSK ERHVERV 8

9 Andel af fuldtidsbeskæftigede i 2013 Nr. Kommunenavn Stat Region Kommune Privat 19 Herning 3% 6% 16% 75% 20 Hørsholm 3% 0% 22% 75% 21 Morsø 2% 2% 21% 75% 22 Rebild 2% 1% 23% 75% 23 Kalundborg 2% 1% 23% 74% 24 Kerteminde 1% 0% 25% 74% 25 Tønder 4% 1% 22% 74% 26 Frederiksberg 4% 4% 17% 74% 27 Ishøj 1% 0% 25% 74% 28 Silkeborg 1% 4% 21% 74% 29 Faxe 1% 0% 25% 73% 30 Vesthimmerlands 1% 3% 23% 73% 31 Assens 1% 0% 26% 73% 32 Ringsted 6% 2% 19% 73% 33 Mariagerfjord 2% 5% 19% 73% 34 Struer 4% 0% 23% 73% 35 Syddjurs 1% 0% 26% 73% 36 Jammerbugt 2% 0% 25% 73% 37 Horsens 4% 5% 18% 73% 38 Køge 2% 7% 18% 73% 39 Skanderborg 2% 0% 25% 73% 40 Rudersdal 8% 1% 18% 73% 41 Aarhus 4% 8% 16% 72% 42 Odder 2% 0% 26% 72% 43 Faaborg-Midtfyn 3% 1% 24% 72% 44 Vallensbæk 0% 0% 28% 72% 45 Sønderborg 3% 7% 19% 71% 46 Varde 8% 0% 20% 71% 47 Thisted 3% 5% 21% 71% 48 Favrskov 2% 4% 22% 71% 49 Solrød 1% 0% 28% 71% 50 Esbjerg 3% 6% 19% 71% 51 Vejle 2% 8% 19% 71% DANSK ERHVERV 9

10 Andel af fuldtidsbeskæftigede i 2013 Nr. Kommunenavn Stat Region Kommune Privat 52 Nordfyns 1% 2% 26% 71% 53 København 13% 5% 12% 71% 54 Gentofte 6% 8% 17% 69% 55 Furesø 2% 2% 26% 69% 56 Lejre 1% 1% 28% 69% 57 Frederikssund 4% 2% 25% 69% 58 Skive 8% 1% 22% 69% 59 Middelfart 3% 7% 21% 69% 60 Norddjurs 3% 3% 25% 69% 61 Holstebro 6% 8% 17% 69% 62 Odense 4% 10% 17% 68% 63 Fredensborg 4% 1% 27% 68% 64 Helsingør 5% 1% 25% 68% 65 Egedal 1% 0% 31% 68% 66 Sorø 3% 6% 23% 68% 67 Randers 2% 7% 23% 68% 68 Fanø 5% 0% 28% 68% 69 Samsø 6% 3% 24% 67% 70 Haderslev 10% 2% 21% 67% 71 Aalborg 6% 9% 19% 67% 72 Holbæk 3% 8% 22% 67% 73 Frederikshavn 9% 2% 22% 67% 74 Hjørring 5% 7% 22% 66% 75 Brønderslev 1% 6% 27% 66% 76 Odsherred 5% 4% 26% 66% 77 Viborg 8% 9% 17% 65% 78 Glostrup 7% 16% 12% 65% 79 Roskilde 5% 10% 20% 65% 80 Lolland 3% 4% 28% 64% 81 Fredericia 16% 3% 17% 64% 82 Nyborg 5% 6% 25% 64% 83 Læsø 2% 0% 34% 64% 84 Ærø 2% 3% 31% 64% DANSK ERHVERV 10

11 Andel af fuldtidsbeskæftigede i 2013 Nr. Kommunenavn Stat Region Kommune Privat 85 Svendborg 3% 9% 24% 64% 86 Halsnæs 1% 1% 34% 64% 87 Hvidovre 4% 16% 16% 64% 88 Langeland 3% 0% 33% 64% 89 Stevns 1% 4% 32% 63% 90 Vordingborg 7% 4% 27% 62% 91 Hillerød 2% 21% 15% 62% 92 Næstved 4% 10% 25% 61% 93 Dragør 2% 0% 37% 61% 94 Herlev 1% 27% 12% 61% 95 Guldborgsund 5% 8% 27% 60% 96 Tårnby 27% 0% 13% 60% 97 Bornholm 9% 5% 27% 60% 98 Slagelse 9% 8% 25% 58% Kilde: Danmarks Statistiks eindkomst-register og egne beregninger DANSK ERHVERV 11

12 OM DENNE UDGAVE Overvægt af offentligt ansatte på sydhavsøerne er femte nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i 2015 Redaktionen er afsluttet den OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der beklageligvis og trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til Geert Laier Christensen på eller tlf REDAKTION Underdirektør Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol.; skattepolitisk chef Jacob Ravn, cand. jur.; cheføkonom Michael H.J. Stæhr, Ph.D., cand. scient. oecon.; chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon.; politisk konsulent Morten Jarlbæk Pedersen, cand. scient. pol.; analysekonsulent Malthe Mikkel Munkøe, cand. scient. pol., MA, MA og økonom Andreas Kildegaard Pedersen, cand. polit. NOTER i Data for selvstændige stammer fra Danmarks Statistik RAS-data og lønmodtagerdata stammer fra E-indkomst. Én selvstændig er regnet med som én fuldtidsbeskæftiget. Da RAS opgøres ultimo november, og E-indkomst opgøres løbende over året, kan det give anledning til enkelte unøjagtigheder. ii Kilde: DANSK ERHVERV 12

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY OG SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR RESUMÉ Kommuner beholder

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Ikke alle kommuner er på jobtoget

Ikke alle kommuner er på jobtoget Ikke alle kommuner er på jobtoget AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT. RESUMÉ Fra udgangen af 2013 til 3. kvartal 2015 steg beskæftigelsen på landsplan med 1,6 pct., når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

E-handlen på tværs af landet

E-handlen på tværs af landet E-handlen på tværs af landet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Danskerne shopper, downloader og streamer på nettet

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet Kommunale vindere i uddannelseskapløbet AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME På landsplan er befolkningens gennemsnitlige

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Overblik over det delte boligmarked

Overblik over det delte boligmarked NR. 4 APRIL 2015 Overblik over det delte boligmarked Boligmarkedet i Danmark ser stadig mere opdelt ud. Den lidt mere positive økonomiske udvikling og den meget lave rente, ses nu meget tydeligt på boligmarkedet

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Millioner at spare ved at reducere sygefraværet

Millioner at spare ved at reducere sygefraværet Millioner at spare ved at reducere sygefraværet i kommunerne AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME Sygefraværet i

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Arbejdsløshedens danmarkskort

Arbejdsløshedens danmarkskort 20. maj 2009 Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Arbejdsløshedens danmarkskort Det er kommuner i Jylland og på Fyn, der er hårdest ramt af den stærkt stigende

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter fs10 10.-klasseprøven Matematik December 2013 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette

Læs mere

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune I perioden 2011 til 2012 er antallet af økonomisk fattige faldet fra 45.400 til 44.100. Det er det første fald i en periode på over 10

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen

Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen Hvor i landet bor de unge, som ikke er i job eller under uddannelse? Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen I kommunerne Lolland, Odsherred og Langeland er det omkring 19-20 pct. af de unge,

Læs mere

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 17. september 2014 Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Fattigdommens Danmarkskort

Fattigdommens Danmarkskort 16. april 2009 af Sigrid Dahl, Jarl Quitzau og senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 Fattigdommens Danmarkskort Antallet af fattige i Danmark stiger, og stadigt flere hænger fast i

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 7. juli 2015 Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der kan

Læs mere

Analyse 23. september 2013

Analyse 23. september 2013 23. september 2013 Børns muligheder for at bryde negativ social arv varierer på tværs kommuner Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, om mulighederne for at bryde den økonomiske arv blandt

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

BILAG 1 FIGURER OG TABELLER

BILAG 1 FIGURER OG TABELLER BILAG 1 FIGURER OG TABELLER Projekt Undersøgelse af årsager til lav kompetencedækning i historiefaget Kunde Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Bilag nr. 1 Dato August 215 1. Introduktion

Læs mere

Milliardpotentiale for øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for øget konkurrenceudsættelse AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Nu stiger boligpriserne

Nu stiger boligpriserne Nu stiger boligpriserne Fem års boligmareridt er slut se hvad din bolig er værd Af Louise Kastberg, grafik Johnny Öberg, september 2012 03 Nu stiger din bolig og det bliver ved 06 Priserne stiger 3% om

Læs mere