VEU Ansøgning Service beskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEU Ansøgning Service beskrivelse"

Transkript

1 TEKNISK DESIGN 1. Introduktion Definition af termer og forkortelser Historik Løsningsoverblik Aktører og roller Flow for en VEU Ansøgning Tilstande for en VEU Ansøgning CaseStatus og Notifications Eksempel på tilgang til AFG Servicemetoder getapplicationlist stateenum Application statusmessage getapplicationlistperson getapplication receivesentapplication returnapplication ReturnReasonDTO beingprocessed ReasonDTO AttachmentDTO endedprocessing splitapplication SplitPeriode getakasseudbetalinger getafslagskoder Afslagskode getabsencebyapplication wsinfo geteindkomstbyapplicationguid EIndkomstOplysninger geteindkomstlist ApplicationEIndkomstOplysninger Sikkerhed Timestamp Signering Kryptering Servicen konkret Implementering af Webserviceklient Eksempel service og klient Medfølgende filer Hello World service endpoints A Side 1 af 55

2 6. Ansøgnings XSD Ansøgnings XSD expanderet Ansøgnings data XSD Skole A-kasse Kursist Uddannelse Godtgørelse Befordringstilskud Uddannelsesbaggrund Andenstøtte Beskæftigelse Beskæftigelse (fortsat) Arbejdsgiveroplysninger A-kasse udbetaling XSD EIndkomst XSD SkemaBeregnedeOplysninger SkemaBeregnedePeriodeOplysninger SkemaBeregnetAnsettelsesForhold Ændringer Version Nye servicemetoder ProcessRequest (vist i afsnit 3.6 beingprocessed) ReasonDTO (vist i afsnit 3.6 beingprocessed) Ansøgning Hold (vist i afsnit 8.4 Uddannelse) State (vist i afsnit 7 Ansøgnings XSD expanderet) Fag (vist i afsnit 8.4 Uddannelse) Befordringstilskud ObsInfo AnsogerType Introduktion I 2008 vedtog Folketinget en digitalisering af VEU-området, omfattende samtlige AMU-kurser udbudt af EASY-institutioner. 1. juli 2011 implementeredes fase 3 af digitaliseringen, som omfatter digitalisering af ansøgningsprocessen vedrørende VEU-godtgørelse og befordringstilskud. 1. august 2012 implementeredes ændringer jf. Lov nr. 573 af 7. juni 2011 punkt 1, 4 og juli 2013 implementeres ændringer i forbindelse med, at resten af lov nr. 573 af 7. juni 2011 udmøntes ( 5 stk. 3). Nærværende dokument beskriver grænsefladen til den digitaliserede ansøgningsproces for VEU-godtgørelse og befordringstilskud A Side 2 af 55

3 1.1 Definition af termer og forkortelser Term AFG SUS VEU-Systemet SUA VEU Ansøgning Beskrivelse Ansøgning Fælles grænseflade Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte System til uddannelsesstedernes behandling af ansøgninger om VEU-godtgørelse og befordringstilskud for kursister, der ikke er medlem af en A-kasse. Systemet stilles til rådighed af SUS. VEU-Systemet og A-kassesystemerne. Elektronisk ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud A Side 3 af 55

4 1.2 Historik Historik Dokumentid. Dato Udarb. af Ændringer A Peter J. Møller Første revision. A Peter J. Møller Opdateringer i forhold til navngivning; tilføjelse af XSD er A Peter J. Møller Tilføjelse af felter på xsd: afsnit 5 (caseofficer, Internal- Reference, CanselReason, CancelDate), afsnit 7.4 (andenaktor, godkendtskole, gennemforendeskole) afsnit 7.6 (ændret FuldmagtTilBefordringstilskud til SkalUdbetalesTilVirksomhed) afsnit 7.11 (selskabsform på virksomhed) plus tekstuelle smårettelser A Peter J. Møller Afsnit 7.6 befordringstilskud foldet ud, så den viser p- nummer A Peter J. Møller getabsence opdateret til korrekt navn getabsencebyapplication. XSD request og response tilføjet til getabsencebyapplication servicen. A Peter J. Møller Opdatering af Antalkilometer tekst A Rune Dissing Justeringer i forbindelse med indførsel af SagsStatus (casestatus) [intern ref.: VEU-814] A Mejar Singh Præciseringer i afsnit 3.1 A Tove Rolskov Opdateringer ifbm. leverance af v. 4.2: [VEU-1258] Lov nr. 573 [VEU-814] Status for sagsbehandling [VEU-1311] Markering for fjernundervisning A Tove Rolskov Rettelser efter UNI-C logget på VEU-1358 A Tove Rolskov Præciseringen omkring CaseStatus og Notifications efter telefonsamtale d A Morten Moth Tilføjer afsnit 5 jf. [VEU-1357]: Implementering af Webserviceklient A Jacob Kjeldahl Opdatering ifbm. Leverance af v.5.1: [VEU-1225] Visning af undervisningsdage i ansøgning (tilstededage) A Maibritt Kerner Opdatering i forbindelse med leverance af version 5.1. A Maibritt Kerner Opdateret med Certifikatkursus på faget i forbindelse med leverance af version 5.1. A Jens Arnfast Opdatering i forbindelse med leverance af version Opdatering af fag, AkasseUdbetaling, Papiransøgninger, EIndkomst m.m. A Jens Arnfast [VEU-1963] ObsInfo på ansøgninger med ændre uddannelsesniveau [VEU-1716] Logge videresendelse af ansøgning [VEU-1445] Tillade udbetaling/afslag i endedprocessing A Jens Arnfast Fjernet geteindkomstbyapplication, tilføjet geteindkomstlist samt andre små justeringer omkring eindkomst A Mejar Singh CVR-nr og slutdato gjort ikke-krævet i afsnit A Side 4 af 55

5 2. Løsningsoverblik Efteruddannelse.dk muliggør oprettelse af VEU Ansøgninger. Virksomheder og private kan således aflevere en udfyldt ansøgning på efteruddannelse.dk til behandling hos A- kasserne hhv. uddannelsesstederne (VEU-Systemet). Det er ligeledes muligt at modtage svar på behandlingen fra A-kasserne hhv. uddannelsesstederne på efteruddannelse.dk. Kommunikationen af ansøgninger imellem SUA og efteruddannelse.dk foregår asynkront via. AFG. Behandling af ansøgninger (vurdering af, om ansøger er berettiget til godtgørelse/tilskud samt beregning og iværksættelse af udbetaling) sker alene i A- kassesystemerne og VEU-Systemet. Der foretages ikke sagsbehandling i efteruddannelse.dk eller AFG. Det er dog muligt for A-kasserne at registrere det foreløbige resultat af sagsbehandling ifbm. at ansøgningerne behandles. 2.1 Aktører og roller Nedenfor listes aktørerne i den digitaliserede ansøgningsproces, samt deres respektive roller Aktør Rolle AFG Modtager og udstiller VEU Ansøgninger i hele ansøgningsprocessen. Efteruddannelse.dk Muliggør oprettelse af VEU Ansøgninger for kursister og virksomheder. Muliggør ændring af ansøgninger hvis disse returneres med fejl fra SUA. Uddannelsesstederne Henter og behandler VEU Ansøgninger, samt returnerer svar til ansøger via. AFG. A-Kasse Henter og behandler VEU Ansøgninger, samt returnerer svar til ansøger via. AFG. VEU-Admin En simpel brugergrænseflade til at arbejde med ansøgninger via. AFG. VEU-Admin giver således adgang til behandling af ansøgninger for SUA og kan fungere som et alternativ til SUAs egne implementerede systemer. VEU-Admin forventes benyttet i en overgangsperiode, samt evt. som fallback løsning for SUAs egne integrationer til AFG. 2.2 Flow for en VEU Ansøgning Den digitaliserede ansøgningsproces skitseres nedenfor A Side 5 af 55

6 En ansøgning knytter sig til en specifik tilmelding til et undervisningshold. På efteruddannelse.dk kan man til en given holdtilmelding oprette en VEU Ansøgning. Efter oprettelse og afsenders signering befinder ansøgningen sig i AFG. Ved opslag hos arbejdsmarkedsstyrelsen findes den relevante modtager iht. afsenders A-kasse tilhørsforhold (specifik A-kasse eller SUS, såfremt der ikke findes et A-kasse tilhørsforhold). SUA kan hente de ansøgninger hvor de er angivet som modtagere. Efter afhentning af ansøgninger indgår disse i en behandlingsproces implementeret hos SUA. Behandlingsprocessen resulterer i et svar der sendes til AFG og ender hos afsender på efteruddannelse.dk. Der kan være tale om flere typer svar: forhåndsgodkendelse, udbetalingssvar eller fejl. For returnerede fejl gælder at afsender har mulighed for at rette og fremsende en ny signeret udgave af ansøgningen. Som en del af den digitaliserede ansøgning fremsendes en række data som eks. lokation for afvikling af kurset og ansøger adresse. Imens disse data kan være afgørende for behandlingen af ansøgningen vil det samtidigt være gældende at de vil kunne ændres over tid. Knyttet til ansøgningsflowet er der således også et ændringsflow hvor en nærmere specificeret mængde attributter på ansøgningen overvåges. Ændringer på disse attributter kommunikeres fra EASY/Efteruddannelse.dk til AFG med henblik på videre behandling hos SUA. Det er op til sagsbehandlingen i SUA at afgøre konsekvenser af en given ændring. 2.3 Tilstande for en VEU Ansøgning I ansøgningsprocessen vil ansøgningen kunne have et antal tilstande. Disse listes herunder A Side 6 af 55

7 Liste over tilstande for en VEU Ansøgning Ikke udfyldt Ansøgningen er oprettet og evt. gemt som kladde, men endnu ufuldstændig(dvs. endnu ikke valideret som komplet udfyldt) Udfyldt Ansøgningen er oprettet og evt. gemt som kladde og samtidigt fuldstændig (dvs. valideret som komplet udfyldt) Annulleret Ansøgningen er blevet trukket tilbage af system eller ansøger Afsendt Ansøgeren har signeret en komplet udfyldt ansøgning og valgt afsend Modtaget SUA har afhentet ansøgningen. Enten ved tilgang via AFG eller via VEU-admin modulet Under behandling Der er foretaget indledende behandling af ansøgningen og SUA har svaret tilbage at ansøgningen som minimum er udfyldt korrekt Returneret Ansøgningen har fået påført svar fra SUA indeholdende fejl, som kræver handling fra ansøger Afsluttet Ansøgningen er markeret som afsluttet af SUA efter sidste udbetaling eller ved afslag De enkelte aktører har forskellige muligheder for at bringe ansøgningen fra en tilstand til en anden. Dette er skitseret i figuren nedenfor A Side 7 af 55

8 SUA tilstandsskift Systemet tilstandsskift Ansøgnings tilstand Aktører Ansøger tilstandsskift afsendt Ansøger ikke udfyldt/ udfyldt System modtaget SUA returneret annulleret under behandling afsluttet Eksempelvis har SUA adgang til ansøgningen når den er i tilstand afsendt (indikeret af den sorte pil der går ud fra afsendt). En ansøgning der afhentes vil skifte tilstand til modtaget. SUA kan afhente ansøgninger enten i bundter eller enkeltvis. Efter modtagelse har SUA mulighed for at ændre tilstanden på ansøgningen til underbehandling, afsluttet eller returneret. Sættes ansøgningen til returneret, har SUA ikke længere mulighed for at ændre ansøgningens tilstand. For eksempler på ændringer på ansøgninger se dokument A (Ændringshåndtering på ansøgninger) 2.4 CaseStatus og Notifications Udover selve status på ansøgningen kan der gennem sagsbehandlingen blive tilknyttet ekstra statusinformation: CaseStatus, som angiver et eventuelt foreløbigt resultat af sagsbehandlingen. Notifications, som angiver den eller de medietype(r), der er benyttet til at kommunikere det foreløbige resultat af sagsbehandlingen ud til ansøgeren. Liste over mulige værdier for CaseStatus FORHANDSGODKENDT UDBETALT A-kassen har forhåndsgodkendt ansøgningen. Denne værdi kan angives fra a-kassen. A-kassen har foretaget en udbetaling A Side 8 af 55

9 AFSLAG FEJL VIDERESENDT Denne værdi kan angives fra a-kassen. A-kassen har givet afslag. Denne værdi kan angives fra a-kassen. A-kassen har returneret ansøgningen med fejl. Denne værdi kan ikke angives fra A- kassen, men sættes automatisk af systemet, når en A-kassen returnerer en ansøgning med fejl. A-kassen har videresendt ansøgningen til anden a-kasse. Denne værdi kan ikke angives fra A- kassen, men sættes automatisk af systemet, når en A-kassen videresender en ansøgning til en anden A-kasse. Liste over mulige værdier for Notifications BREV_EBOKS A-kassen har sendt en elektronisk besked til e-boks BREV_ANDEN_DIGITAL_POSTKASSE A-kassen har sendt en elektronisk besked til en anden digital postkasse BREV_TILSENDT A-kassen har sendt et brev pr. post BREV_VEDHEFTET A-kassen har vedhæftet et bilag. Denne værdi kan ikke angives eksplicit fra a- kassernes side, men sættes automatisk af web servicen, når der vedhæftes et dokument. 2.5 Eksempel på tilgang til AFG AFG stiller en række metoder til rådighed for at hente og manipulere VEU Ansøgninger. De enkelte metoder gennemgås i større detalje i afsnit 3. I det følgende gives et eksempel på hvordan en A-kasse kan bruge en kombination af servicemetoderne til et givent brugsscenarie. Brugsscenarie A Kassen AK ønsker at 1. Hente ansøgninger til AK i batches til efterfølgende (asynkron) behandling 2. Opdatere ansøgninger efter behandlingen ved synkront kald til AFG 3. Holde sig orienteret om evt. ændringer på en given ansøgning 4. Agere på evt. kritiske ændringer på en given ansøgning Ad 1) AK har oprettet en lokal database til at gemme ansøgninger. AK har sat et batch job op der afvikles hver nat. Jobbet gør følgende: 1. Kalder getapplicationlist med parametre der sikrer at der hentes alle ansøgninger og ændringer siden der sidste blev hentet ansøgninger. Dette gøres vha. paramet A Side 9 af 55

10 rene changeddate og stateenum der sættes til hhv. retrieveddate returneret fra tidligere kald til getapplicationlist og All. Første gang kaldet gennemføres efterlades changeddate tom for at hente alle ansøgninger. 2. Gennemløber de modtagne ansøgninger: a. Ansøgninger der allerede findes lokalt hos AK opdateres med de nyligt læste værdier. Der kan være tale om ændringer og tilstandsskift. b. Ansøgninger der ikke findes lokalt hos AK oprettes lokalt. Ad 2) AK har fået udviklet en applikation der lader sagsbehandlerne udvælge ansøgningerne til behandling fra den lokale database ud fra søge/filtreringskriterier. Således kan en sagsbehandler vælge at kigge på en nyoprettet ansøgning ved filtrering på tilstand (modtaget) og dato: Ansøgningen gennemgås ud fra de sædvanlige sagsbehandlingskriterier og det vurderes at ansøgeren er berettiget til godtgørelse. Sagsbehandleren angiver vha. tryk på en knap at der skal fremsendes en forhåndsgodkendelse o AKs applikation danner et PDF dokument med forhåndsgodkendelse til ansøgeren og kalder beingprocessed med dokumentet som argument og parameteren casestatus sat til FORHANDSGODKENDT. Ad 3-4) Sagsbehandleren kunne også vælge at kigge på en igangværende ansøgning: Sagsbehandleren udvælger en ansøgning i tilstand under behandling, hvorom det gælder at undervisningsperioden er afsluttet. Applikationen viser ansøgningen idet der for de enkelte dataelementer vises om der er tilskrevet ændringer ift. den oprindelige afsendte ansøgning. Ligeledes vises fraværsdata for ansøgningen, idet applikationen har foretaget et synkront kald getabsence(ansøgningsid) for at hente relevante fraværsdata. Applikationen viser at der er tilskrevet en ændring ift. den oprindelige afsendte ansøgning. Afsender adressen er ændret. Sagsbehandleren kan konstatere at der ikke er fravær i undervisningsperioden. Afhængigt af om adresseændringen vurderes at have konsekvens for om ansøgeren skal have befordringstilskud sker en af to ting: o Enten vurderer sagsbehandleren at ændringen er uden betydning: Sagsbehandleren angiver vha. tryk på en knap at der skal fremsendes en udbetaling af befordringstilskud Applikationen danner et PDF dokument med udbetalingssvar til ansøgeren og kalder endedprocessing med dokumentet som argument o Ellers vurderer sagsbehandleren at ændringen har betydning: Sagsbehandleren angiver en fejl ud for den ændrede adresse Grundet adresseskift skal jeg bede dig fremsende en fornyet ansøgning med den korrekte adresse. Sagsbehandleren angiver vha. tryk på en knap at ansøgningen returneres med angivne fejl. Applikationen kalder returnapplication for at indberette fejlen A Side 10 af 55

11 3. Servicemetoder De metoder der er udstillet som webservices til afhentning og behandling af VEUansøgninger er beskrevet herunder. Det gælder for alle de udstillede metoder af de benytter samme sikkerheds model som de tidligere udstillede metoder til afhentning af fravær, se kapitel getapplicationlist Henter alle de ansøgninger, for den enkelte A-kasse, afgrænset på stateenum. Er der angivet en fromdate hentes kun ansøgninger fra denne dato og fremefter. Er der angivet en changeddate hentes kun ansøgninger, der er ændret efter den dato. En ansøgning betragtes som ændret, hvis datagrundlaget er ændret. Antallet af hentninger pr. kald kan afgrænses ved at angive et antal (size). Input: ApplicationListRequest statelist fromdate (optional) changeddate (optional) size (optional) current (nuværende hentningspegepind) ReceiveSentApplication (optional) liste af stateenums (tilstande) der afgrænses til Afgrænser på ansøgninger oprettet efter eller på denne dato Afgrænser på ansøgninger, der er ændret efter eller på denne dato Det antal ansøgninger der skal hentes (hvis ikke der er angivet noget antal hentes 100 ansøgninger ad gangen) Er hele sættet af ansøgninger ikke blevet returneret vil currentposition værdien angive, hvorfra der hentes ved næste kald (er angivet i retur svaret fra tidligere kald (ApplicationListResponse.currentPosition). Der hvor der hentes afsendte ansøgninger vil hentningspegepind ikke være relevant, da ansøgningerne ændrer tilstand til modtaget, ved afhentning, og vil således ikke komme med ud ved næste kald. Default værdi: true, hvorved hidtidig funktionalitet bevares. Bemærk at med den nye ReceiveSentApplication sat til false, vil de ansøgninger som før blev hentet med status Received blive hentet med status Sent, da parameteren netop sørger for at afsendte ansøgninger ikke får ændret status i EfterUddannelse.dk, men man så selv efterflg. via receivesentaplication skal sørge for dette statusskift fra Sent til Received. Desuden skal man sørge for at få synkroniseret A Side 11 af 55

12 ansøgningen med svaret fra ReceiveSentApplication (fx feltet TechnicalVersion og den nye Status Received ). Output: ApplicationListResponse ApplicationList retrieveddate currentposition statusmessage Indeholder en liste af ansøgninger Datoen i server lokal tid, for hvornår disse ansøgninger er blevet hentet. Værdien anvendes som changeddate, se eksempel 2.5 En hentningspegepind. Værdien skal sendes med for at hente den næste klump af ansøgninger Ved fejl indeholder statusmessage en fejlbesked af typen ValidationError stateenum StateEnum indeholder følgende afgrænsningsmuligheder: A Side 12 af 55

13 All henter alle ansøgninger, der kan ses af SUA, uanset tilstand. Sent afgrænser på tilstand afsendt. Received afgrænser på tilstand modtaget. Cancelled afgrænser på tilstand annulleret. BeingProcessed - afgrænser på tilstand under behandling. EndedProcessing - afgrænser på tilstand afsluttet. Returned - afgrænser på tilstand returneret. Changed henter alle ansøgninger, der har ischanged attributten sat til true (ischanged attributten sættes til true, hvis datagrundlaget er ændret efter afsendelse). Revoked henter historisk version af ansøgning, i tilstand returneret. Application Indeholder ansøgnings data for en enkelt ansøgning, For nærmere definition af indholdet se xsd en for ansøgningen, se Ansøgnings XSD Kapitel 6. statusmessage statusmessage statuscode Fejlbesked FejlKode StatusCode!= 0 angiver at der er opstået en fejl i forbindelse med processering af den pågældende forespørgsel. Arsager til fejl: XSD en valideres ikke korrekt. Ved opdateringer kan meldes fejl tilbage, hvis der forsøges opdateret en ældre version. Fejl specifikke for den aktuelle metode 3.2 getapplicationlistperson Henter ansøgninger for en person, givet et Cpr nummer. Er der angivet en dato hentes kun ansøgninger fra den dato og fremefter. Der kan ligeledes begrænses til ansøgninger i en bestemt tilstand. Input: ApplicationListPersonRequest CprNumber Cpr nummeret på ansøgeren der ønskes hentet statelist sæt af tilstande der afgrænses til fromdate (optional) Afgrænser på ansøgninger fra før denne dato changeddate (optional) Afgrænser på ansøgninger, der er ændret før denne dato ReceiveSentApplication (optional) Se beskrivelse under afsnit A Side 13 af 55

14 Output: ApplicationListResponse. (Beskrevet ovenfor) 3.3 getapplication Henter én specifik ansøgning ud fra dens ansøgnings id. Der er muligt at angive et ansøgnings versions nummer, for at hente en ældre version af ansøgningen. Angives der ikke noget ApplicationVersionNo hentes den seneste version af ansøgningen. Input: ApplicationRequest ApplicationID ansøgningens id ApplicationVersionNo (optional) Ansøgnings versions nummer ReceiveSentApplication (optional) Se beskrivelse under afsnit 3.1 Output: ApplicationResponse. (Beskrevet ovenfor) 3.4 receivesentapplication Denne servicemetode er kvitteringskaldet for ansøgninger der er hentet med status Sent med den nye parameter receivesentapplication til false og som derfor fortsat er i status Sent A Side 14 af 55

15 Herefter benyttes denne servicemetode til at kvittere for den modtagne ansøgning, hvorved ansøgningens status skiftes til Received i EfterUddannelse.dk og ansøgeren dermed får bekræftet at ansøgningen er modtaget af A-kassen. Den bemærkes som før, at kald til receivesentapplication bør udføres umiddelbart efter en ansøgning med status Sent, bliver modtaget og indlæst i A-kassens system da ansøgningen kan blive ændret i Efteruddannelse.dk af systemmæssige ændringer og dermed vil ansøgningen få skiftet versionsnr. I denne situation vil det ikke være muligt at få ændret ansøgningen til status Received og receivesentapplication vil returnere fejl (se fejlsituationer herunder). Input: receivesentapplicationrequest ApplicationID TechnicalVersion (krævet) Ansøgningens id Ansøgnings versions nummer Output: receivesentapplicationresponse ApplicationId TechnicalVersion statuscode Ansøgningens Id (samme som fra Input) Ansøgningens nye versionsnummer. Bemærk at denne værdi er ansøgningens nye versionsnummer efter skift af status Received til Sent Se beskrivelse herunder. Webservicen kan returnere flg. fejlsvar (statuscode!=0): Der findes ingen ansøgning for de angivne kriterier. Hvis ansøgningen ikke findes udfra medsendt ApplicationId A Side 15 af 55

16 Ansøgningen kan ikke redigeres da der findes en nyere version i systemet. Hvis ansøgningens version ikke matcher medsendte TechnicalVersion, pga. ansøgningen fx måtte være ændret pga. systemmæssige ændringer. 3.5 returnapplication Ved kald til returnapplication sendes ansøgningen tilbage til Ansøger idet der foretages et tilstandsskift til returneret. Dette skal ske, hvis ikke oplysningerne vurderes at være korrekt indtastet eller, hvis der er sket ændringer i ansøgningsoplysningerne, som kræver at ansøgningen signeres igen. Der er da mulighed for at melde fejl tilbage. Ansøgninger i følgende tilstande kan returneres: modtaget, under behandling og afsluttet. Når en ansøgning sendes retur, sendes en mail til ansøger om at ansøgningen er returneret. (Der sendes en mail til kursisten, hvis der er registreret en mail-adresse på kursisten på ansøgningen og hvis det er kursisten selv, der har afsendt ansøgningen. Der sendes en mail til en eventuel registreret kontaktperson ved virksomheden, hvis det er virksomheden der har afsendt ansøgningen) Input: ReturnApplicationRequest ApplicationID TechinalVersion ReturnReasonDTO Ansøgningens id Versions id Indeholder begrundelse for hvorfor ansøgning er sendt retur, samt sagsbehandlings information Output: StatusMessage (beskrevet ovenfor) ReturnReasonDTO GeneralText InternalReference CaseOfficer AttributeContext ReturnErrorDTOList Retur svar Mulighed for angivelse af intern reference Sagsbehandler angivelse Referencen for den overordnede kontekst Liste af fejlmarkerede felter A Side 16 af 55

17 3.6 beingprocessed Sætter ansøgningen i status under behandling. Det er muligt at medsende et behandlingsvar, det fx fortæller om ansøgeren har fået en forhåndsgodkendelse til godtgørelse for kurset. Ansøgningen kan køre gennem flere behandlinger/svar, fx ved lange kurser med flere udbetalingsperioder. Input: ProcessRequest ApplicationID TechnicalVersion CaseStatus NotificationList ReasonDTO AkasseUdbetaling Ansøgningens id Versions id Angivelse af om der gives forhåndsgodkendelse, sker tildeling eller der gives afslag. Dvs. ifht. de værdier, der er nævnt i afsnit 2.4 CaseStatus og NotificationsCaseStatus og Notifications, så er det flg. værdier, der er interessante: FORHANDSGODKENDT UDBETALT AFSLAG Angivelse ad hvilke kanaler, ansøgningen er besvaret (Liste med 0, 1 eller flere elementer). Se de mulige værdier i afsnit 2.4 CaseStatus og NotificationsCaseStatus og Notifications. Indeholder begrundelse for processeringen samt sagsbehandlings information Bruges til at registrere udbetalt VEU godtgørelse og befordringstilskud af A-kassen, yderligere info om strukturen findes under A-kasse udbetaling XSD Kapitel 9 Formateret: Formateret: Formateret: Formateret: A Side 17 af 55

18 Output: StatusMessage: (Beskrevet ovenfor) ReasonDTO internalreference caseofficer AttachmentDTOList Afslagskode Mulighed for angivelse af intern reference Sagsbehandler angivelse Behandlingssvar, Fil-tilknytnings struktur Mulighed for at angive en afslagskode, skal angives ved afslag Klassen indeholder sagsbehandling information, samt optionelle fil atachments AttachmentDTO Name Extension Navnet på filen Om der er en pdf fil (Extension kan indeholde vilkårlige endelser, men kun pdffiler giver anledning til speciel mime type håndtering ved download, derfor anbefales A Side 18 af 55

19 Content det kun at vedhæfte pdf-dokumenter.) Selve fil indholdet Når der vedhæftes et dokument bliver der samtidig automatisk indsat en notifikation om at der er vedhæftet et brev. 3.7 endedprocessing Sætter ansøgningen i status afsluttet. Det er muligt at medsende et udbetalingssvar/afslagssvar, hvor der oplyses om udbetaling/afslag af VEU-godtgørelse. Input: ProcessRequest: (Beskrevet ovenfor) dog sådan at parameteren CaseStatus, hvis anvendt, kun kan antage værdierne UDBETALT eller AFSLAG. Output: StatusMessage: (Beskrevet ovenfor) 3.8 splitapplication A-kasserne modtager opsigelser og ændringer i A-kasse forhold. En sådan ændring kan give anledning til at en ansøgning skal splittes. SplitApplication kloner ansøgningen og tildeler en version til hver af de involverede A-kasser. Hvis hele ansøgningen skal sendes til en anden A-kasse, vil splitapplication ikke klone ansøgningen, men kun tildele den eksisterende ansøgning til den anførte A-kasse. De splittede ansøgninger vil efter endt splitning have tilstand afsendt. Det vil sige at de involverede A-kasser skal hente ansøgningen på ny, for at få deres klon af ansøgningen. Det er muligt for en A-kasse at se at en anden A-kasse tidligere har behandlet ansøgningen via tilstands historikken. Input: SplitRequest ApplicationId TechnicalVersion SplitPeriod Ansøgningens id Versions id Indeholder information omkring perioder for personens A-kasse medlemskab, samt sagsbehandlings information A Side 19 af 55

20 internalreference (optional) caseofficer (optional) Mulighed for angivelse af intern reference Sagsbehandler angivelse SplitPeriode AKasseNr startdato slutdato A-kasse nummeret ny A-kasse Start dato for ny A-kasse medlemskab Slut dato for ny A-kasse medlemskab, hvis null betragtes periode som værende ikke afsluttet Output: StatusMessage: (Beskrevet ovenfor) 3.9 getakasseudbetalinger Henter alle udbetalinger som er tilknyttet enten en ansøgning eller en holdplacering. Input: AkasseUdbetalingerRequest ApplicationId (optional) HoldplaceringGuid (optional) Henter udbetalinger tilknyttet en bestemt ansøgning Henter udbetalinger tilknyttet en bestemt holdplacering A Side 20 af 55

21 Output: AkasseUdbetalingerResponse AkasseUdbetalingList statusmessage Indeholder en liste af akasse udbetalinger Ved fejl indeholder statusmessage en fejlbesked af typen ValidationError AkasseUdbetaling: Indeholder data for en enkelt udbetaling, For nærmere definition af indholdet se xsd en for AkasseUdbetaling, se A-kasse udbetaling XSD Kapitel 9. StatusMessage: (Beskrevet ovenfor) 3.10 getafslagskoder Henter listen af mulige afslagskoder. Input: AfslagskoderRequest (ingen parametre) Output: AfslagskoderResponse AfslagskoderList statusmessage Indeholder en liste af Afslagskode Ved fejl indeholder statusmessage en fejlbesked af typen ValidationError A Side 21 af 55

22 StatusMessage: (Beskrevet ovenfor) Afslagskode wsinfo afslagskode (optional) beskrivelse (optional) kortbeskrivelse (optional) udgaet Afslagskoden Beskrivelse af afslagskoden. Kort beskrivelse af afslagskoden. Markering af hvorvidt afslagskoden er udgået og dermed ikke kan benyttes til nye afslag getabsencebyapplication For at kunne imødegå behovet for at kunne hente fravær der matcher en ansøgning (Det vil sige Fravær på den holdplacering en ansøgning er afsendt ud fra), implementeres der en ny service til at hente fravær givet et ansøgnings id. Servicen ligger som en selvstændigt endpoint på: /Absence/AbsenceByApplicationService?wsdl Input: AbsenceRequest wsinfo Collection<Application> Se selvstændig beskrivelse nedenfor Liste af ansøgnings id er incl. markering pr. ansøgning om hvorvidt fraværsregistreringerne for den enkelte ansøgning skal sættes i abonnement A Side 22 af 55

23 Output: AbsenceResponse wsinfo Collection<Application> Se selvstændig beskrivelse nedenfor Liste af ansøgningselementer med ApplicationGuid, abonnementsid for fraværsoplysninger samt liste af fraværsoplysninger for den aktuelle ansøgning A Side 23 af 55

24 wsinfo wsinfo er et standardelement, der anvendes ved både http request og http response. wsinfo clientid (optional) Identifikation af den klient, der kalder web servicen. Relevant når wsinfo anvendes i request. maxresults Det maksimale antal rækker, som web servicen skal returnere. Kan bruges til sideopdeling af en liste i responset fra de web service kald, hvor sideopdeling er implementeret. Relevant når wsinfo anvendes i request. offsetresults Index på det første element, der skal returneres. Kan bruges til sideopdeling af en liste i responset fra de web service kald, hvor sideopdeling er implementeret. Relevant når wsinfo anvendes i request. responsetimems Antal millisekunder brugt af web service kaldet. Retur værdi for responset. statuscode Fejlkode fra webservice. Hvis statuscode er 0, så er der ingen fejl. Retur værdi for responset. statusmessage Fejlbesked fra webservice Retur værdi for responset A Side 24 af 55

25 trackid (optional) userid (optional) Transaktionsid til brug ved logning. Relevant når wsinfo anvendes i request. Brugerinformation til brug ved logning. Relevant når wsinfo anvendes i request geteindkomstbyapplicationguid Servicen henter oplysninger om ansættelsesforhold og indkomst, der er indberettet SKATS eindkomst register. Oplysningerne hentes med det CPR-nummer der er tilknyttet ansøgningen. Oplysningerne er fortolkede/beregnede værdier. Værdierne beregnes på grundlag af de rå data fra eindkomst og oplysninger om det kursus som ansøgningen gælder for. Servicen ligger som en selvstændigt endpoint på: /EIndkomst/EIndkomstService?wsdl Input: geteindkomstbyapplicationguid ApplicationGuid Henter oplysninger for den angivne ansøgning A Side 25 af 55

26 Output: geteindkomstbyapplicationguidresponse EIndkomstOplysninger statusmessage Indeholder de beregnede eindkomst oplysninger for den angivne ansøgning Ved fejl indeholder statusmessage en fejlbesked af typen ValidationError EIndkomstOplysninger EIndkomstOplysninger SkemaBeregnedeOplysninger SkemaBeregnedePeriode- Oplysninger SkemaBeregnetAnsettelses- Forhold For nærmere definition se XSD en SkemaBeregnedeOplysningerSkemaBeregnedeOplysninger i kapitel 10.1 For nærmere definition se XSD en SkemaBeregnedePeriodeOplysningerSkemaBeregnedePeriodeOplysninger i kapital 10.2 For nærmere definition se XSD en SkemaBeregnetAnsettelsesForholdSkemaBeregnetAnsettelsesForhold i kapitel geteindkomstlist Servicen benyttes til at udtrække eindkomst-oplysninger for de ansøgninger, der har ændret datagrundlag efter en medsendt LastEIChangedNo. Requestets LastEIChangedNo er optionel. Hvis LastEIChangedNo er angivet, så vil responset indeholde alle eindkomst-oplysninger, der har et ændringsnummer større end LastEIChangedNo. Requestets LastEIChangedDate er optionel. Hvis LastEIChangedDate er angivet, så vil responset indeholde alle eindkomst-oplysninger, der er ændret efter eller på LastEIChangedDate. Hvis hverken LastEIChangedNo og LastEIChangedDate er angivet, da hentes alle eindkomst-oplysninger uden hensyntagen til ændringsnummer eller ændringsdato. Dette kald bør kun foretages én gang nemlig første gang. Denne initielle afhentning er ret tung A Side 26 af 55

27 Man kan ikke angive både LastEIChangedNo og LastEIChangedDate samtidig. Inputfeltet LastEIChangedNo sættes af A-kasserne til det MaxEIChangedNo som de fik returneret sidste gang de kaldte servicemetoden. Herved vil servicemetoden returnere de eindkomst-oplysninger som har en et ændringsnummer efter den medsendte LastEiChangedNo. A-kasserne får således de eindkomst-oplysninger, som har ændret sig siden sidste gang de synkroniserede. Dette er normalproceduren. Alternativt (undtagelsesvis) kan servicen kaldes med LastEIChangedDate. Denne alternative kaldemåde er medtaget for at give A-kasserne mulighed for at synkronisere eindkomst-oplysninger, hvis de falder bagud eller mister opdateringerne fra et givet tidspunkt. Denne fremgangsmåde er ikke normalproceduren, men kan anvendes i nødstilfælde. Retursvaret er en liste af eindkomst-oplysninger til alle ansøgninger, som har ændret datagrundlaget siden LastEIChangedNo/LastEIChangedDate. A-kassen skal altså gemme MaxEIChangedNo, returneret fra servicen. Det er op til de enkelte A-kasser at gemme MaxEIChangedNo over tid. Den gemte MaxEIChangedNo - værdi anvendes altid som ny input-værdi næste gang man kalder servicen. Svaret leveres i klumper hvis størrelse kan angives med size. Såfremt der er flere klumper data tilgængelige vil retursvaret indeholde currentposition. Dette betyder at der skal laves yderligere et kald til servicemetoden hvor det returnerede currentposition anvendes i inputfeltet current. Dette gentages indtil retursvaret ikke indeholder currentposition. Efteruddannelse.dk henter pt indberetningerne fra SKATS eindkomst register hver 10. dag hvorfor man ikke kan forvente at der dagligt vil være nye eindkomst-oplysninger tilgængelige i denne service. Servicen ligger som en selvstændigt endpoint på: /EIndkomst/EIndkomstService?wsdl Input: geteindkomstlist LastEIChangedNo (optional) LastEIChangedDate (optional) current (optional) Hvis LastEIChangedNo er angivet, så vil responset indeholde alle eindkomstoplysninger, der har et ændringsnummer større end dette nummer. Hvis LastEIChangedDate er angivet, så vil responset indeholde alle eindkomstoplysninger, der er ændret efter eller på denne dato. Hentingspegepind. Er hele sættet af ansøgninger ikke blevet returneret vil currentposition værdien i svaret angive, hvorfra der A Side 27 af 55

28 size (optional) hentes ved næste kald. Det antal ansøgninger der skal hentes eindkomst-oplysninger for (hvis ikke der er angivet et antal hentes oplysninger for 100 ansøgninger) Output: geteindkomstlistresponse statuscode statusmessage currentposition MaxEIChangedDate MaxEIChangedNo ApplicationEIndkomstOplysninger Hvis statuscode er 0, så er der ingen fejl. Ved fejl indeholder statusmessage en fejlbesked af typen ValidationError Hentningspegepind. Værdien skal bruges i næste forespørgsel for at hente den næste klump eindkomst-oplysninger (tom hvis der ikke er flere at hente) Den maksimale ændringsdato som er indeholdt i svaret. Det maksimale ændringsnummer som er indeholdt i svaret. Liste af beregnede eindkomst-oplysninger per ansøgning A Side 28 af 55

29 ApplicationEIndkomstOplysninger ApplicationEIndkomstOplysninger ApplicationGUID Den ansøgning som eindkomstoplysningerne vedrører. EIndkomstOplysninger Se afsnittet EIndkomstOplysninger under kapitel Sikkerhed Webservicen er offentlig tilgængelig over http men der er benyttet WS-Security for at sikre fortrolighed, dataintegritet og autentificering pdf Til signering bruges virksomhedscertifikater der skal være signeret af rodcertifikat fra DanID. Kryptering foregår med Uni-C certifikat (offentlige nøgle). Det er kun adgang til de udstillede services, hvis der bruges virksomhedscertifikater hvor certifikatets CVR nummer er registreret som A-Kasse i efteruddannelse.dk 4.1 Timestamp På både klient og serverside tilføjes SOAP headeren et timestamp. Se side 36 i specifikationen: 1.0.pdf 4.2 Signering For at sikre dataintegritet og autentificeringen signeres visse elementer i Webservicekaldet. Signatur tilføjes både på server og klient. Signeringsalgoritmerne der skal bruges er specificeret i Policy elementerne i Servicens WSDL A Side 29 af 55

30 Følgende elementer signeres Element Namespace Timestamp Token Body 4.3 Kryptering For at sikre fortrolighed krypteres Body elementet i webservicekaldet. Body elementet krypteres både i request og response. Krypteringsalgoritmerne der skal bruges er specificeret i Policy elementerne i Servicens WSDL Serverens certifikat med public nøgle til kryptering findes i WSDL filen under wsse:binarysecuritytoken Følgende elementer krypteres Element Namespace Body 4.4 Servicen konkret Som beskrevet ovenfor bruges både kryptering og signering. Til det formål bruges Sign.xml og Entrypt.xml som er predefinerede elementer i WSDL en: Entrypt.xml : This policy requires clients to encrypt the SOAP body with 3DES-CBC. The key wrapping algorithm is RSA 1.5 A symetric key for the Trible Data Encryption Standard (3DES) is generated by the client and entrypted for the recipient with RSA 1.5. Sign.xml : This policy requires clients to sign the SOAP body. It also requires that the client add a signed timestamp to the wsse:security header. Any system header present in the message must also be signed (system headers are WSRM headers, WS-Addressing headers. And the WSS timestamp) The digital signature algorithm is RSA-SHA1. Exclusive XML canonicalization is used. 5. Implementering af Webserviceklient Den tekniske implementering af en Webservice klient for a-kasser, følger samme mønster som andre Webservices i EU.dk, idet der skal programmeres(genereres) en webserviceklient til det interface, der definerer webservicen. Historisk har der været en del vanskeligheder for 3. part ift. at få hul igennem til webservices på EfterUddannelse.dk grundet sikkerhedselementerne. Da der benyttes forskellige værktøjer og opsætninger har det samtidigt været vanskeligt at yde støtte og fejlsøgning på den enkelte klient. For at imødegå dette problem, er der udviklet en sim A Side 30 af 55

31 pel Hello World service og tilhørende klient, med det formål at udgøre et fælles referencepunkt. 5.1 Eksempel service og klient Hello World Servicen er identisk med de øvrige services, der udbydes hvad angår sikkerhedskonfiguration. Beskedformatet for servicen er dog minimalt. Servicen tager som input et virksomhedsnavn og giver som output virksomhedsnavn efterfulgt af CVR nummeret, der findes i certifikatet, der signeres med. Hello World-klienten kan kalde servicen. Adgang til klienten og den tilhørende kildekode giver mulighed for at afvikle et kald i mod testmiljøet, og inspiration til, hvordan en klient kan konstrueres fra bunden. Hello World klienten er udviklet i Java og er baseret på Apaches CXF standard framework til kald af policybaserede webservices. Der er naturligvis også andre muligheder, så som Axis frameworket og custom kode. Det er ikke et krav at CXF anvendes, der er blot taget udgangspunkt heri, da det synes at være det pt. mest standardiserede framework. På.Net siden er der inkluderet eksempelkode - venligst stillet til rådighed af Facilia F.M.B.A. Sidstnævnte kode retter sig ikke imod HelloWorld servicen, men sikkerhedskonfigurationen vil være den samme. 5.2 Medfølgende filer Hello World klienten findes i filen EfteruddannelseWebserviceClient.zip. Filen inkluderer en binær udgave af klienten samt kildekode. Læs filen readme.txt i zip filen for nærmere beskrivelse af hvordan klienten afvikles, samt hvordan koden er struktureret i projektet. Eksempelkoden fra Facilia findes i filen EfteruddannelseEksempelFraFACILIA.zip. 5.3 Hello World service endpoints Hello World servicen kan nås på følgende endpoints HELLO WORLD SERVICE TEST DRIFT A Side 31 af 55

32 6. Ansøgnings XSD A Side 32 af 55

33 7. Ansøgnings XSD expanderet A Side 33 af 55

34 A Side 34 af 55

35 SkemaApplicationData er en superklasse til ExtApplicationData, hvis xsd er beskrevet for sig selv i næste afsnit A Side 35 af 55

36 8. Ansøgnings data XSD Xsd en for ExtApplicationData vises ekspanderet i de følgende afsnit A Side 36 af 55

37 8.1 Skole Bemærk at Postadresse er en generel struktur, der benyttes flere steder. Som det ses af skemaet er LandNavn og LandIdokode2 optional og vil i praksis ikke være udfyldt for skoleadresser A Side 37 af 55

38 8.2 A-kasse A Side 38 af 55

39 8.3 Kursist A Side 39 af 55

40 Når det gælder kursistens postadresse vil de 2 felter LandNavn og LandIdokode2 i den generelle struktur for Postadresser være udfyldt A Side 40 af 55

41 8.4 Uddannelse A Side 41 af 55

42 A Side 42 af 55

43 Postadresse er en generel struktur, der er vist i afsnit 8.1 SkoleSkole. Når det gælder skolernes postadresse vil de 2 felter LandNavn og LandIdokode2 ikke være udfyldt. F A Side 43 af 55

44 8.5 Godtgørelse A Side 44 af 55

45 8.6 Befordringstilskud A Side 45 af 55

46 8.7 Uddannelsesbaggrund A Side 46 af 55

47 8.8 Andenstøtte A Side 47 af 55

48 8.9 Beskæftigelse Xsd en for de elementer, der ikke er ekspanderet i ovenstående figur, vises i næste afsnit A Side 48 af 55

49 8.10 Beskæftigelse (fortsat) A Side 49 af 55

50 8.11 Arbejdsgiveroplysninger A Side 50 af 55

51 9. A-kasse udbetaling XSD A Side 51 af 55

52 10. EIndkomst XSD 10.1 SkemaBeregnedeOplysninger 10.2 SkemaBeregnedePeriodeOplysninger A Side 52 af 55

53 10.3 SkemaBeregnetAnsettelsesForhold A Side 53 af 55

54 11. Ændringer 11.1 Version 14.4 Denne sektion beskriver de ændringer der er I forhold til version 5.1 versionen. Der er oprettet to nye end-point som returnerer de nye felter (/AFG/AFGProcessServiceAlt5 og /AFG/AFGGetServiceAlt5). De tidligere end-points (/AFG/AFGProcessServiceAlt4 og /AFG/AFGGetServiceAlt4) returnerer data uden de nye felter af hensyn til bagudkompatibilitet. Nye servicemetoder Servicemetoder til at hente afslagskoder (getafslagskoder), AkasseUdbetalinger (getakasseudbetalinger) og EIndkomst (geteindkomstbyapplicationguid, geteindkomstlist) oplysninger tilføjet. ProcessRequest (vist i afsnit 3.6 beingprocessed) Udvidet med AkasseUdbetaling ReasonDTO (vist i afsnit 3.6 beingprocessed) Udvidet med Afslagskode Ansøgning Er udvidet med felterne PaperApplication, ModtSomPapirAnsAfVeuAdminDato, FaerdigbehSomPapirAnsAfVeuAdmin, AfsendtAf, HoplGUID, HoplGuidGyldig Hold (vist i afsnit 8.4 Uddannelse) Er udvidet med felterne Socialfond, SocialfondGodkendtDato, SocialfondJournalNr, EudPlus State (vist i afsnit 7 Ansøgnings XSD expanderet) Udvidet med InfoText samt HistState.InfoText HistState.Action er ændret type fra ActionEnum til ApplicationHistoricalEnum Fag (vist i afsnit 8.4 Uddannelse) Er udvidet med NormeretVarighed Befordringstilskud Opdateret dokumentation for AntalKilometer ObsInfo Er udvidet med værdierne: NOT_LINKED_TO_ENROLLMENT_DELETED A Side 54 af 55

55 NOT_LINKED_TO_ENROLLMENT_NEW_CPR NOT_LINKED_TO_ENROLLMENT_NEW_CVR STUDENT_LOWER_EDUCATION_SELECTED AnsogerType Er udvidet med værdierne: Skole VeuAdministrator A Side 55 af 55

VEU Ansøgning Service beskrivelse

VEU Ansøgning Service beskrivelse TEKNISK DESIGN 1. Introduktion... 2 1.1 Definition af termer og forkortelser... 3 1.2 Historik... 4 2. Løsningsoverblik... 5 2.1 Aktører og roller... 5 2.2 Flow for en VEU Ansøgning... 5 2.3 Tilstande

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Kompetencefonde webservice API beskrivelse

Kompetencefonde webservice API beskrivelse PUBLICX Kompetencefonde webservice API beskrivelse 24.09.2012 A114.8968.3 Logica Side 1 af 12 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Termer og forkortelser... 3 3. Systemarkitektur... 4 3.1 Aktører og roller...

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger

Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger MINIVEJLEDNING Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger På EfterUddannelse.dk har arbejdsgivere og kursister hidtil kun kunnet se status på sagsbehandlingen og ikke resultatet af heraf. Dvs.

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. Oktober 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. Oktober 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning Oktober 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Formålet med VEU-digitaliseringen Nye love og regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedernes

Læs mere

Notat. EfterUddannelse.dk - statusrapport til møde i VEU-Rådet februar 2013. 1 Udvikling og implementering

Notat. EfterUddannelse.dk - statusrapport til møde i VEU-Rådet februar 2013. 1 Udvikling og implementering Notat Vedrørende: Statusrapport VEU-digitaliseringen Skrevet af: Marianne Guerry Larsen Version: 1 Fordeling: VEU-Rådet UNI C København Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 99 E-mail:

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole 27-01-2015/version 1.1 Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af ansøgningsgrundlag og registrering af tilstedeværelse

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

Virksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side

Virksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side Virksomheder Standardindstillinger på virksomhedens side Indstillinger på virksomhedens sider Opdateret den 7/1-2015 Som virksomhedsadministrator har du mulighed for at indstille EfterUddannelse.dk til

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet

Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet www.efteruddannelse.dk/ Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet Lisbeth Jørgensen og Susanne B. Jørgensen Side 1 Hvor kommer oplysningerne til VEU-skemaet fra - A326 Periode: fortæller i hvilken periode,

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser december 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser december 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser december 2011 Program Velkomst Der er penge i det fem skarpe fra DI om AMU Lynkursus i EfterUddannelse.dk Hvorfor EfterUddannelse.dk Det praktiske Tilmelding

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk Resumé Beredskabsplanen beskriver, hvordan virksomheden/den selvstændigt erhvervsdrivende forholder sig, hvis det pga - længerevarende tekniske årsager - ikke er muligt

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

System til System grænseflader

System til System grænseflader e-tl System til System grænseflader Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.9 10/10-07 Tommy D. Pedersen Første udkast Test og Teknikgruppen, DSS og Devoteam Indholdsfortegnelse Formål...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Indberetning til eindkomst via SFTP. Folder: J:\Kunder\eIndkomst Projektdokumentation\SFTP\Vejledninger\EC SFTP_eIndkomst 2008-01-22.

Indberetning til eindkomst via SFTP. Folder: J:\Kunder\eIndkomst Projektdokumentation\SFTP\Vejledninger\EC SFTP_eIndkomst 2008-01-22. Indberetning til eindkomst via SFTP Forfatter: IBM Emne: Indberetning til eindkomst via SFTP Side 1 af 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 22.01.2007 Dato for næste revision:

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse (udarbejdet af KHL i samarbejde med Dalum Landbrugsskole, jan. 2014) 1 Når du har fundet det ønskede kursus

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID december 2016 Side 1-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

Virksomheden. Mit overblik log ind som kursusadministrator

Virksomheden. Mit overblik log ind som kursusadministrator Virksomheden Mit overblik log ind som kursusadministrator Side 2 af 13 Adgang til Mit overblik/som kursusadministrator... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder...

Læs mere

04 veu administrationens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05.

04 veu administrationens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05. 1 EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen NemRefusion Kontekst Lønadministrator Fraværende Sagsbehandler DanID Virk BRS DKAL Lønsystem Virk.dk Ydelsesystem Virk.dk Virksomheds service Virksomheds dialog NemRefusion.dk (CMS) Kommune service Virk

Læs mere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010. Velkomst. Keith Fobian DANA

FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010. Velkomst. Keith Fobian DANA FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010 Velkomst Keith Fobian DANA 1 FACILIA a-kasse seminar 22.september 2010 - program Tidsplan Emne Init. 12.00 12.30 Sandwich 12.30 12.35 Velkomst KF 12.35 12.50

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

FMK-online's brug af SmartFraming

FMK-online's brug af SmartFraming Side 1 af 9 FMK-online's brug af SmartFraming Version 1.1 2011-11-01 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Initialisering og login...3 Kontekst Properties...4 user.id.authorizationid...4 userorganization.id.number...4

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final XML webservice for deklarationsgebyrer Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for deklarationsgebyrer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010

DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010 DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010 For at kunne bruge signeret og krypteret e-mail i Outlook skal der være et digitalt certifikat installeret på den gældende computer. Certifikatet kan enten være et privat

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

03 virksomhedens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 3 virksomhedens sider beskrivelse af Aflevering 13.05.2009

03 virksomhedens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 3 virksomhedens sider beskrivelse af Aflevering 13.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 3 virksomhedens sider beskrivelse af Aflevering 13.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login VEU admin login 4.0 VEU admin - ulæste ansøgninger

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

Vejledning i brug af D6USU

Vejledning i brug af D6USU Vejledning i brug af D6USU Uddannelsesinstitution EASY-A v. 1.1. 1 1. Introduktion til D6USU... 3 2. Uddannelsesinstitutionens sagsbehandling af tilmeldinger... 3 A. Klargøring til modtagelse af ansøgninger

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

STS Driftsvejledning. STS Driftsvejledning

STS Driftsvejledning. STS Driftsvejledning STS Driftsvejledning i STS Driftsvejledning STS Driftsvejledning ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.1 2012-11 HT STS Driftsvejledning iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Konfigurations opdateringer

Læs mere

PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (lokalplandelområde).

PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (lokalplandelområde). PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (delområde). 4. december 2017 Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 10. november 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 NemID medarbejdersignatur... 1 NemID Nøglefilsprogram...

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR DanID A/S 3. juni 2014 Side

Læs mere

ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService

ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService sfortegnelse Forretningsbeskrivelse... 2 Metoder... 3 CreateEvents... 3 UpdateEvents... 3 DeleteEvents... 4 GetEvents... 5 GetResources...

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse.

Efteruddannelse.dk. Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse. Brugermanual til Efteruddannelse.dk Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse.dk Indhold Rettigheder på efteruddannelse Side 3

Læs mere

Workshop om Optagelse 2013. November 2012

Workshop om Optagelse 2013. November 2012 Workshop om Optagelse 2013 November 2012 Program Nyt på FTU-området i 2013 NemId for medarbejdere Gennemgang af processerne (herunder tips og tricks) Svar på spørgsmål Statistik Eventuelt 09-11-2012 2

Læs mere

18/ VERSION 1.1

18/ VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 18/06-2013 VERSION 1.1 (Bemærk! Denne snitflade omlægges i 2018 til nyt format i forbindelse med SEI2 projektet) Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dato: Ref.: Mellem og KOMBIT A/S Formål Formålet med denne aftale er at fastlægge de tekniske krav til kommunikationen mellem

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere