Ungdoms arbejdsløshed. på valg Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar"

Transkript

1 Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

2 Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30 år er steget markant over de sidste fem år, og nye tal viser, at ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er tredoblet under den økonomiske krise. Socialpolitisk Forening har tidligere sat fokus på de personlige konsekvenser af at være ung og ledig. I forbindelse med kommunalvalget 2013 tager vi igen problematikken op til debat, og zoomer ind på konkrete bud på hvordan ungdomsarbejdsløsheden kan mindskes. Både nyuddannede akademikere, professions- og erhvervsuddannede og personer, som kun har en grundskoleuddannelse kæmper mod lavkonjunktur og et arbejdsmarked, hvor der siden 2008 er forsvundet arbejdspladser til unge. Det betyder blandt andet, at en femtedel af nyuddannede går direkte ud i mindst 20 ugers ledighed efter endt uddannelse. Med to arrangementer dette efterår skaber Socialpolitisk Forening, i samarbejde med en række ungdomsorganisationer, debat om, hvad der konkret kan gøres for at hjælpe flere unge ind på arbejdsmarkedet. Kommunerne har i den forbindelse et stort ansvar som ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen. Vi vil derfor skabe dialog mellem kommunalpolitikere og de unge og sikre, at kommunalpolitikerne tager problematikken omkring ungdomsarbejdsløshed alvorligt. Konkrete løsningsmodeller er en nødvendighed, og netop i forbindelse med kommunalvalget er det helt centralt at tage diskussionen op med politikerne. Bud på konkrete løsningsmodeller kunne eksempelvis være at sætte skub i jobrotationen, eller at sikre praktikpladser i kommunale byggeprojekter ved at indarbejde sociale klausuler i udbudsmaterialet. Socialpolitisk Forening tror på, at det er muligt at finde sådanne løsningsmodeller. Vi mener dog, at det først og fremmest er vigtigt at få de unge i tale, og at der i dialogen mellem de unge og politikerne kan fremkomme mulige løsningsmodeller. Du kan indgå i denne dialog ved at deltage i debatten henholdsvis d. 7. november i Studenterhuset og d. 14. november på Professionshøjskolen Metropol, hvor vi spørger dette års kandidater til Københavns Kommunes Borgerrepræsentation:»Hvad vil DU gøre for at sikre, at unge får en hurtig og uproblematisk overgang til arbejdsmarkedet«deltag i dit lokale demokrati tag medansvar debattér Robert Olsen Formand for Socialpolitisk Forening Der er god grund til, at alle unge deltager i den politiske debat. For få unge stemmer til valgene i Danmark, og alt for få unge er repræsenteret i Folketinget og i kommunalbestyrelser. Endnu færre socialt udsatte unge er inddraget i den demokratiske proces. Socialpolitisk Forening arbejder for udsatte gruppers rettigheder og forhold. Unge har højere risiko for marginalisering på arbejdsmarkedet og boligmarkedet. For de fleste heldigvis kun midlertidigt men for en stor og voksende gruppe er arbejdsløshed et stort problem. Arbejdsløsheden kan sammenlignes med 1980erne. Dengang talte man om, at man»tabte en København er en af de kommuner, der er hårdt ramt af ungdomsarbejdsløsheden. Her er 12,6 pct. af de unge ledige en stigning på 7,2 pct. under krisen. (Kilde: AE) generation på gulvet«. Problemet blev behandlet som et samfundsproblem. I dag er tilgangen i medierne anderledes. Hos politikere og i arbejdsmarkedssystemet er arbejdsløsheden i dag et individuelt problem, ja nærmest et personligt karaktertræk. Traditionelt set har arbejdsløsheden ramt lavt uddannede og decideret udsatte unge hårdest, men i dag er det de højtuddannede, der har højest ledighed, mens stigningen i arbejdsløsheden under krisen har været markant højest blandt professionsbachelorer og faglærte. Der er med andre ord god grund til at engagere sig. Deltag i dit lokale demokrati tag medansvar debattér. Ellers er der kun en ting, du kan være sikker på, og det er at ingen hører, hvad du siger. Denne folder er udarbejdet i forbindelse med to debatarrangementer om ungdomsarbejdsløshed op til kommunalvalget i november I folderen kan du blive klogere på omfanget og konsekvenserne af ungdomsarbejdsløshed gennem artikler af to førende eksperter på området. Derudover indeholder folderen mulige spørgsmål til kommunalpolitikere, der kan bruges som inspiration til de to debatarrangementer.

3 Ungdomsledigheden er steget Preben Etwil Medlem af Socialpolitisk Forenings Landsstyrelse Spørgsmål til politikerne: Hvordan kan kommunen hjælpe med at sikre, at unge nyuddannede ledige i deres ledighedsperiode får flere kompetencer, der gør dem interessante for arbejdsgivere Det ligger hug og stikfast, at ungdomsledigheden er større end for resten af arbejdsmarkedet. For de unge er der tale om en tredobling af ledigheden, siden krisen ramte den foreløbige bund i 2008 og det er uanset hvilken målemetode, der anvendes. Hvis man kigger på de åriges registrerede bruttoledighed, er den steget fra 1,6 pct. af arbejdsstyrken i juli 2008 til 4,7 pct. i juli For de årige er ledigheden steget fra 3,1 pct. i juli 2008 til 9,5 pct. i juli Man skal dog have for øje, at disse arbejdsløshedsprocenter ikke dækker arbejdsløse studerende på SU, da de efter reglerne ikke kan optræde som registrerede ledige i arbejdsløshedsstatistikkerne. Nu forholder det sig faktisk sådan, at en studerende godt kan være arbejdsløs, da SU en for mange studerende kun dækker omkring halvdelen af den studerendes samlede indkomst. Erhvervsarbejde ved siden af studierne er for mange en helt nødvendig og normal situation. Hvis man derfor inddrager de unge under uddannelse i arbejdsløshedstallene (den såkaldte AKU-ledighed), er arbejdsløsheden for de årige steget fra 7,2 pct. i 2. kvartal 2008 til 11,9 pct. i 2. kvartal For de årige er arbejdsløshedstallene steget fra 2,8 pct. i 2. kvartal 2008 til 8,4 pct. i 2. kvartal Siden 2007 er der forsvundet arbejdspladser for unge mellem 18 og 27 år svarende til 12,4 pct. af det samlede antal arbejdspladser for unge. Det er dobbelt så stor en andel som på det samlede arbejdsmarked, hvor tallet er 6,4 pct. (Kilde: Danmarks Statistik) Især dimittender (nyuddannede) befinder sig i denne gruppe, hvilket betyder, at denne form for arbejdsløshed kan få indflydelse på de unges liv langt ud i fremtiden. Dykker man yderligere ned i tallene, kan man se, at udkantsområderne er hårdere ramt af ledighed end hovedstadsområdet. Især er de nordjyske kommuner sammen med Fyn og Sydvestsjælland hårdest ramt af ungdomsarbejdsløshed, men helt slemt Spørgsmål til politikerne: Hvad gør kommunens jobcenter for at gøre virksomheder opmærksomme på de nyuddannede ledige AKU-ledighed % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 Alle år år står det imidlertid til på Lolland og Bornholm, hvor mere end hver femte ung (20 pct.) er ramt af ledighed. De kommuner, der til gengæld har den laveste ungdomsledighed, er kommunerne nord for København fx Hørsholm, Gentofte og Rudersdal. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har også vist, at omkring hver sjette af de nye studenter står uden arbejde eller uddannelse, og dermed er andelen mere end fordoblet under krisen - andelen af studenter, der påbegynder en uddannelse med det samme, er steget en smule, mens flere står uden beskæftigelse - forklaringen på den faldende beskæftigelse skal findes i, at der i dag er langt større konkurrence om færre ufaglærte job. Ungdomsarbejdsløsheden er lavest i de nordsjællandske kommuner Rudersdal, Hørsholm og Allerød (under 7 pct.), mens nogle af de hårdest ramte kommuner findes i Københavns vestegn og omfatter Albertslund, Brøndby og Ishøj alle med en ungdomsarbejdsløshed på over 18 pct. (Kilde: AE)

4 De unge er hårdt ramt af den økonomiske krise Erik Bjørsted Arbejderbevægelsens Erhvervsråd I gennemsnit går ca. 19 pct. af nyuddannede direkte ud i mindst 20 ugers ledighed, mens det blandt akademikere er 24 pct. Den længerevarende ledighed er især et nyt fænomen blandt nyuddannede faglærte og professionsbachelorer, hvor mellem 15 og 20 pct. i dag går direkte ud i ledighed - det skete for under 3 pct. før krisen. (Kilde: AE) Dansk økonomi har gennemgået den værste økonomiske krise siden 2. verdenskrig det er gået hårdt udover de unge. I øjeblikket er der knap registrerede bruttoledige unge mellem 16 og 29 år. Det svarer til godt 12½ pct. af de årige i arbejdsstyrken, som ikke samtidig er i gang med en uddannelse. De unge har dermed den højeste ledighedsprocent, og samtidig er arbejdsløsheden for de unge også vokset mere end for andre aldersgrupper. Den registrerede bruttoledighed fortæller dog kun noget af historien om, hvor hårdt de unge er blevet ramt af krisen. Samtidig med stigningen i bruttoledigheden for de unge, er der under krisen også kommet flere unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som står uden for arbejdsmarkedet, og som ikke tælles med i bruttoledigheden. Den gruppe udgør i dag godt fuldtidspersoner og er under krisen blevet fordoblet. Stigningen i gruppen af unge ikke-arbejdsmar- Spørgsmål til politikerne: Mange unge bliver ansat i midlertidige stillinger og har svært ved at blive fastansat har man i kommunen bud på, hvordan en alternativ vej til arbejdsmarkedet kan se ud Andel unge der hverken er under uddannelse eller i job, % 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% år 25 år 29 år årige Anm: Der er et datagrund i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik fra (november) i forbindelse med overgang til anvendelse af beskæftigelsesoplysninger fra eindkomst. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. kedsparate kontanthjælpsmodtagere kan være et symptom på, at krisen, udover at øge arbejdsløsheden for de unge, samtidig har skubbet flere unge ud på kanten af arbejdsmarkedet. Derfor er det ligeså relevant at betragte gruppen af unge, som hverken er i arbejde, eller er i gang med en uddannelse. Den andel udgør i dag godt 16 pct., svarende til ca unge mellem 15 og 29 år, og er samtidig den højeste andel, der er målt siden midten af 90 erne. Der er således ingen tvivl om, at situationen for de unge er meget alvorlig. Det er specielt længerevarende ledighed og fravær fra arbejdsmarkedet blandt unge, som er bekymrende. De unge nyuddannede, som blev fanget i langtidsledighed i midten af 90 erne, havde selv ti år efter en markant lavere beskæftigelsesfrekvens end dem, som undgik langtidsledighed, og samtidig fik de også en markant dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Endelig led de unge nyuddannede langtidsledige i midten af 90 erene et markant lønefterslæb. Derfor er det også vigtigt, at politikerne fortsat har fokus på ungdomsledighed ellers bliver det dyrt både for den enkelte og samfundet. Spørgsmål til politikerne: Kan kommunen hjælpe unge ledige med at få (erhvervs)erfaringer, der kan skaffe dem fast fuldtidsjob Spørgsmål til politikerne: Kan kommunen bidrage til at formidle kontakt mellem unge ledige og virksomheder

5 De to debatarrangementer om ungdomsarbejdsløshed på valg finder sted: Torsdag den 7. november 2013 kl Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 København K Torsdag den 14. november 2013 kl Professionshøjskolen Metropol, Campus Rådmandsmarken, Sigurdsgade 26, 2200 København N Tjek Facebooksiden Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 for mere information om de to arrangementer. Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS Kritisk Socialt Forum-arrangementet er støttet af:

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014 Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 214 Januar 213 Forord Det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen udarbejder hvert år en analyserapport, der beskriver

Læs mere

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Ledigheden for de offentlige LO-uddannelser er steget støt siden 28 modsat alle andre uddannelsesgrupper, hvor stigningen i ledigheden er aftaget i

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I FAABORG-MIDTFYN FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Arbejdsmarkedet under & efter krisen Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Ledigheden blandt nyuddannede er særlig følsom over for ændringer i konjunkturerne. Typisk er ledigheden

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS...4 BESKÆFTIGELSEN STIGER I AARHUS... 4

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Fordeling & levevilkår

Fordeling & levevilkår Fordeling & levevilkår 00 Fordeling og levevilkår 2008 AErådet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AErådet 1 2 Fordeling og levevilkår 2008 Forord Siden 2001 har uligheden været stigende i Danmark. Indkomstforskellen

Læs mere

LEDIGHED OG ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE

LEDIGHED OG ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE LEDIGHED OG ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE November 213 LEDIGHED OG ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: November

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Aktivering i Danmark effektmålinger

Aktivering i Danmark effektmålinger Henning Hansen Aktivering i Danmark effektmålinger Artiklen præsenterer en række målinger af effekterne af aktiveringsforanstaltninger, dels på de aktiveredes senere beskæftigelsessituation og dels på

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Anden aktør undersøgelse 2011 rapport

Anden aktør undersøgelse 2011 rapport Anden aktør undersøgelse 2011 rapport Spørgeskemaet er udsendt til alle ledige, der har haft en jobplan i 3. kvartal af 2010. Det drejer sig om knap 1300 personer, mod 830 personer i 2010, en stigning

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ANALYSERAPPORT FOR SYDDANMARK December 212 Forord Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen i Syddanmark udarbejder hvert år en analyserapport, der redegør

Læs mere

ANALYSERAPPORT - NORDJYLLAND 2014

ANALYSERAPPORT - NORDJYLLAND 2014 ANALYSERAPPORT - NORDJYLLAND 2014 Januar 2014 ANALYSERAPPORT 2014 Beskæftigelsesrådet Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland Januar 2014 Layout: Wanek & Myrner Oplag: 500 2014 3 ANALYSERAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere