Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 18. januar 2013 Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed Den 19. januar bliver der indført et nyt europæisk kørekort som en del af EU's tredje kørekortdirektiv. De nye regler vil garantere en ægte bevægelsesfrihed for trafikanter i EU, øge trafiksikkerheden på vejene i Europa og reducere mulighederne for svig. 1. Hvad er fordelene ved et nyt kørekortsystem i Europa? Cirka 60 % af Unionen's befolkning har et gyldigt kørekort, dvs. omkring 300 millioner borgere. En stor del af dem krydser grænserne indenfor EU af private eller erhvervsmæssige årsager eller for at bosætte sig i et andet EU-land. I dag har Europa mere end 110 forskellige kørekortsmodeller med forskellig førerret og gyldighedsperioder. Det nye europæiske kørekort vil forenkle dette kludetæppe og fremme mobiliteten for trafikanter i Europa. Harmoniserede gyldighedsperioder og regler for lægeundersøgelser vil øge retssikkerheden for mange europæere, som flytter til et andet EU-land. Et kørekort giver ikke blot adgang til alle mulige typer af motorkøretøjer i mange EUlande, det kan tillige anvendes som identitetskort. Derfor er beskyttelse mod svig vigtigt. Det nye kørekort er næsten umuligt at forfalske. Det er understøttet af et europæisk elektronisk dataudvekslingssystem, som vil gøre det nemmere for myndighederne at administrere kørekort og bidrage til at afsløre svig. Kørekortregler har tillige en stor betydning for færdselssikkerheden. Med mere end trafikofre på de europæiske veje hvert år vil de nye kørekortregler være med til at øge færdselssikkerheden på de europæiske veje. Ændringerne for motorcykler er de mest markante. Ved at indføre en gradvis adgang til at føre motorcykler for unge trafikanter, vil de nye europæiske regler meget bedre kunne beskytte denne sårbare gruppe. Desuden bliver det sådan, at førere af biler og motorcykler vil skulle forny det nye kørekort hvert 10. til 15. år afhængigt af medlemsstaten, mens kørekort for bus og lastbilchauffører vil være gyldigt i fem år, samtidig med at der kræves en lægeundersøgelse for at få det fornyet. Disse regler vil ikke påvirke retten til at føre et køretøj, som blev erhvervet før reglerne træder i kraft. 2. Hvad er de væsentligste ændringer, som indføres med den nye lovgivning om kørekort? Et nyt europæisk kørekort For at begrænse mængden af forskellige kørekortsmodeller som er i omløb, og for bedre at kunne forhindre forfalskninger, vil papirversionen af kørekort blive udfaset. Den eneste MEMO/13/10

2 type kørekort, der fremover vil blive udstedt, er af plastikkort-typen, som allerede i brug i de fleste EU-lande, og som giver bedre beskyttelse mod forfalskninger. De nuværende papirkørekort vil ikke længere blive udstedt, når den nye lovgivning træder i kraft. Indførelse af en obligatorisk administrativ fornyelse af alle nye kørekort En regelmæssig lovpligtig fornyelse af kørekortet vil sikre, at alle kørekort i cirkulation kan blive fornyet med anvendelse af de seneste sikkerhedselementer. Færre kørekortmodeller og et mere vellignende portrætfoto på kørekortet vil gøre håndhævelsen nemmere. Alle nye kørekort for knallerter, motorcykler, biler, trehjulede motorcykler samt quadricykler vil få en maksimal administrativ gyldighed på 10 år. Medlemsstaterne kan imidlertid vælge at udstede sådanne kørekort med en administrativ gyldighed på op til 15 år. Alle nye kørekort til lastbiler og busser vil få en maksimal administrativ gyldighed på 5 år. Førere med kørekort udstedt før direktivets ikrafttræden vil senest den 19. februar 2033 blive underlagt de nye gyldighedsregler. 3. Hvordan vil den nye lovgivning for kørekort påvirke trafikanter? Med den nye obligatoriske regelmæssige fornyelse af kørekortet er den sidste forhindring for trafikanternes frie bevægelighed blevet ophævet. Som hovedprincip vil alle kørekort, der er udstedt fra og med datoen for anvendelsen af det nye direktiv, forblive gyldige som fastsat i kørekortet. Før kørekortets udløb skal føreren forny det i det land, hvor vedkommende har sin bopæl. Fra og med denne dato vil medlemsstaten, hvor den pågældende fører opholder sig, anvende den nye administrative gyldighedsperiode og kan kræve en lægeundersøgelse, hvis dette også kræves af dens egne borgere. Disse bestemmelser vil i sidste ende give kørekortets ejermand den nødvendige retssikkerhed. Med hensyn til kørekort, der er udstedt før datoen for anvendelsen af det nuværende direktiv, og som stadig er gyldige og i cirkulation, vil de alle blive erstattet af et nyt kørekort senest i Et medlemsland kan også kræve, at en ejer af et kørekort, der er udstedt af et andet medlemsland uden den gyldighedsperiode, der foreskrives i direktivet (dvs. uendelig gyldighedsperiode), fornyer sit kørekort senest to år efter, at vedkommende har taget ophold i landet. Samtidig vil retten til at føre en bestemt type køretøj klart fremgå af det nye kørekort og således være let genkendeligt for ejeren, de administrative myndigheder og politiet. Kommissionen foreslår tillige at præcisere de nationale regler for lægeundersøgelser ved for så vidt angår: lastbil- og buschauffører at harmonisere hyppigheden af disse lægeundersøgelser, som skal udføres ved hver fornyelse af kørekortet i overensstemmelse med det system, som gælder i hvert land førere af biler og motorcykler at lade det være op til medlemsstaterne, om de ønsker at indføre regelmæssige lægeundersøgelser eller ej. 2

3 4. Hvordan vil den nye lovgivning om kørekort reducere mulighederne for svig? I dag eksisterer der flere forskellige typer af svig. De rangerer fra at sælge selve kørerkortet eller erhverve ulovlige kopier ved at foregive tyveri eller tab af det oprindelige kørekort til at få et kørekort i et andet land, mens man er udelukket fra at køre i sit hjemland. Filosofien bag bekæmpelsen af svig med kørekort er princippet om, at én person kun må eje ét kørekort. Dette princip er blevet styrket i dette direktiv. Den regelmæssige fornyelse af kørekort betyder, at medlemsstaternes nationale database regelmæssigt opdateres. Således har de altid ajourført information om de gyldige kørekort, der er i cirkulation. Samtidig vil kommunikationen mellem de nationale myndigheder blive forbedret ved oprettelsen af et kommunikationsnetværk om kørekort. Regelmæssig konsultation af dette netværk, kaldet RESPER, vil gøre det muligt at anvende de nye strengere regler om forbud mod udstedelsen af kørekort til personer, hvis kørekort midlertidigt eller permanent er inddraget, suspenderet eller begrænset. Derudover kan medlemsstaterne indsætte en mikrochip i kørekortet, hvis de ønsker det. Det forhold, at informationerne på kørekortet tillige er printet i mikrochippen, øger beskyttelsen mod svig og sikrer samtidigt beskyttelsen af data. Den europæiske lovgivning om beskyttelse af personoplysninger skal selvfølgelig overholdes. 5. Hvordan vil den nye lovgivning om kørekort bidrage til øget færdselssikkerhed? Indførelse af en ny kørekortskategori for knallerter Tidligere var der ikke noget krav om kørekort til knallert i EU. Imidlertid viser ulykkesstatistikken en signifikant risiko for ulykker blandt de unge trafikanter. I nogle medlemsstater er det tilladt for unge helt ned til 14-års alderen at køre på knallert. Derfor er der blevet indført en ny harmoniseret kørekortskategori AM, som omfatter køretøjer, der forudsætter, at man består en obligatorisk teori. Det burde gøre det muligt at kontrollere denne sårbare gruppe af trafikanter bedre og gøre dem mere bevidste om færdselsloven. Det vil også afklare forholdene for knallertkørere, der krydser landegrænser på deres knallert eller lejer knallerter på ferien. Derudover kan medlemsstater forlange, at ansøgere ligeledes består en i færdigheder og adfærd for denne kategori. Indførelse af et kriterium for effekt/vægt for lette motorcykler (kørekort kategori A1) Lette motorcykler var begrænset til 125 cc og 11 kw. Der var ikke noget kriterium for forholdet mellem effekt og vægt. Det kunne føre til en udvikling mod stadig lettere motorcykler med det formål at opnå stadigt stigende acceleration og hastighed. Derfor er det kun tilladt for indehavere af kategori A1-kørekort at køre lette motorcykler med et 3

4 slagvolumen, der ikke overskrider 125 kubikcentimeter, med en effekt, der ikke overskrider 11 kw og med et effekt/vægt-forhold, der ikke overskrider 0,1 kw/kg. Alle medlemsstater er nu forpligtede til at indføre denne kørekortskategori, som før ikke fandtes i alle medlemsstater. Gradvis adgang til at føre de største motorcykler Tidligere lovgivning tillod mange unge førere uden praktisk erfaring at køre på de største motorcykler. Ulykkesstatistikken viser, at risikoen for trafikuheld for nybegyndere på tunge motorcykler er særlig høj for unge under 24 år. Det er tilmed umuligt at kontrollere, hvorvidt føreren har nogen erfaring fra en lettere motorcykel. Af hensyn til færdselssikkerheden er der derfor blevet indført nye kriterier for køretøjer, minimumsalder og adgangskriterier. En ny kategori A2 med nye tekniske karakteristika Den tidligere kategori A, som var delt op i en begrænset del og en ubegrænset del, er nu opdelt i to særskilte kategorier "A2" og "A". Der bliver indført et yderligere teknisk krav for at forhindre "nedjustering" af motorcykler i kategori A2. Nye regler for minimumsalder og adgang til at føre et køretøj Minimumsalderen er fastsat til 18 år for kategori A2. Hvis en medlemsstat fastsætter minimumsalderen for kategori A1 til 17 eller 18 år, vil minimumsalderen for A2 være 19 og 20 år, fordi der skal være 2 år mellem minimumsalderen for kategori A1 og minimumsalderen for kategori A2. Hvis ansøgeren har opnået 2 års erfaring på motorcykel i kategori A1, skal han kun bestå en i færdigheder og adfærd eller afslutte uddannelse. For kategori A: Med hensyn til gradvis adgang skal en person have opnået to års erfaring på en kategori A2-motorcykel og have bestået en i færdigheder og adfærd eller have afsluttet uddannelse. Hvis disse to betingelser er opfyldt, vil en person være berettiget til at føre køretøjer i kategori A fra han fylder 20 (eller muligvis 21 eller 22 afhængigt af minimumsalderen for A2). Med hensyn til direkte adgang er minimumsalderen hævet fra de tidligere 21 år til 24 år. Nye regler for kørekorts gyldighed til påhængskøretøjer Kategori B tillader kørsel af et køretøj på kg og et påhængskøretøj på 750 kg. Hvad angår kombinationer af køretøj og påhængskøretøj indenfor kategori B, kan påhængskøretøjer på over 750 kg godt kobles med det trækkende køretøj, så længe den samlede vægt ikke overstiger kg og reglerne for typegodkendelse (som afklarer forholdet mellem køretøjet og påhængskøretøjet) er overholdt. Der vil imidlertid blive stillet krav om uddannelse, en eller begge dele for kombinationer i kategori B, der overskrider vægten på kg. Denne bestemmelse vil i fremtiden tillade kørsel med en større samlet vægt indenfor kategori B, end i dag, forudsat at føreren har afsluttet uddannelse og/eller bestået en. 4

5 Med hensyn til kategori BE, vil det blive tilladt at trække påhængskøretøjer med en godkendt maksimalvægt på kg. Kombinationen af et trækkende køretøj i kategori B og et påhængskøretøj på over kg vil falde indenfor kategori C1E. Gradvis adgang til at føre de tungeste lastbiler Nye definitioner Af hensyn til trafiksikkerheden er kørekort til lastbiler og busser blevet ændret med henblik på følgende: Der henvises til antallet af passagerer og ikke antallet af siddepladser. De tekniske krav for mindre lastbiler og busser bringes i overensstemmelse med dem, der gælder markedets køretøjer og gør dem til obligatoriske kategorier i hele EU. Kategori C: motorkøretøjer til brug ved godstransport, hvis maksimalt tilladte vægt overstiger kg, og som ikke transporterer mere end otte passagerer ud over føreren. De må trække et påhængskøretøj på under 750 kg. Kategori C1: det samme som for C men for motorkøretøjer med en maksimalt tilladt vægt der ikke overstiger kg. Alle medlemsstater skal nu indføre denne kategori. Kategori D: motorkøretøjer til transport af mere end 8 passagerer ud over føreren. De må trække et påhængskøretøj på under 750 kg. Kategori D1: Det samme som D men for motorkøretøjer til transport af højest 16 passagerer ud over føreren, og med en maksimal længde på højest otte meter. De må trække et påhængskøretøj på under 750 kg. Alle medlemsstater skal nu indføre denne kategori. Køretøjer i alle de 4 ovennævnte kategorier må trække et påhængskøretøj på over 750 kg, i så fald kræves der et særskilt kørekort (kategorierne CE, C1E, DE og D1E). Alle medlemsstater skal nu indføre disse kategorier. Minimumsalder Tabellen nedenfor opsummerer alderskravene til erhvervelse af kørekort afhængig af køretøjskategorien. Oversigt over det nye foreslåede kørekortsystem Kategori AM Generel regel 16 år Betingelser Teori Den praktiske er valgfri Undtagelse fra reglen 14 år er kun muligt i hjemlandet. Op til 18 år er muligt A1 16 år Op til 17 eller 18 år er muligt A2 18 år Hvis ejeren er kategori A1 i 2 år, da kun beståelse af eller afslutning af uddannelse Minimum 2 år mellem A1 og A2: Hvis minimumsalder en for kategori A1 er fastsat af medlemsstaten til 17 eller 18 år, er 5

6 minimumsalder en for kategori A 21 eller 22 år. A 20 år for gradvis adgang Beståelse af eller afslutning af uddannelse Minimum 2 år mellem A2 og A: Hvis minimumsalder en for kategori A2 er fastsat af medlemsstaten til 19 eller 20 år, er minimumsalder en for kategori A 21 eller 22 år. 24 år for direkte adgang B1 16 år B og BE 18 år 17 år er kun muligt for B og B+E i hjemlandet C1 og C1E C og CE 18 år 21 år For professionelle førere medmindre andet er fastsat i bestemmelser ne for kørsel af sådanne køretøjer i Direktiv 2003/59/EF 1 angående uddannelse og efteruddannelse af førere beskæftiget med transport af varer og passagerer D1 og D1E 21 år 1 EUT L 226 af , s. 4. 6

7 D og DE 24 år AM: knallerter, max. hastighed 45km/t, < 50 cm³ eller effekt < 4kW, inklusive lette quadricykler A1: lette motorcykler, < 125cm³ eller effekt < 11 kw med effekt/vægt < 0,1kW/kg, og lette trehjulede motorcykler < 15 kw A2: motorcykler, effekt < 35kW med effekt/vægt < 0,2 kw/kg og ikke afledt af et køretøj udstyret med en motor med mere end dobbelt så stor effekt A: tohjulede motorcykler (inklusive over 35 kw) og tunge trehjulede motorcykler > 15 kw B: motorkøretøjer < kg til transport af højst 8 passagerer ud over føreren + påhængskøretøj < 750 kg; må trække et påhængskøretøj > 750 kg, hvis den samlede vægt er under kg (med uddannelse og/eller mellem kg og kg) B1: valgfri kategori af tunge quadricykler C: motorkøretøjer til godstransport > kg + påhængskøretøj < 750 kg C1: motorkøretøjer > kg men < kg til transport af højst 8 passagerer ud over føreren + påhængskøretøj < 750 kg D: motorkøretøjer til transport af mere end 8 passagerer + påhængskøretøj < 750kg D1: motorkøretøjer til transport af højst 16 passagerer, max. længde 8 meter + påhængskøretøj < 750 kg E: i kombination med de ovennævnte kategorier, påhængskøretøj > 750 kg. 6. Hvad er de nye regler for køresagkyndige? Der er ingen faste krav til uddannelse og efteruddannelse af køresagkyndige. De varierer stærkt indenfor EU. I nogle medlemsstater havde de køresagkyndige næsten ingen specifik uddannelse eller intet kørekort til den kategori, de eksaminerede i. Det bør ikke længere være muligt. Siden teorin og den praktiske er blevet harmoniseret i detaljer, vil fælles minimumskrav til køresagkyndige sikre, at resultaterne af kører er sammenlignelige i hele EU. En regelmæssig efteruddannelse af køresagkyndige skulle også gerne have en positiv indflydelse på færdselssikkerheden, i og med at deres kompetencer og erfaring vedligeholdes i et teknisk miljø under stadig hastigere forandring. 7

8 Der er blevet opstillet nogle basiskrav for at kunne blive køresagkyndig, og der er indført minimumskrav til grundlæggende uddannelse såvel som krav om regelmæssige genopfriskningskurser: Køresagkyndige bør altid have et gyldigt kørekort for den kategori af køretøjer, de tester i. De bør have erhvervet en grundlæggende uddannelse og være forpligtede til at deltage i regelmæssig efteruddannelse. De bør være nøje indført i grundlæggende emner og erhverve en grunduddannelse, før de kan få lov til at eksaminere køreelever. En progressiv adgang bør være obligatorisk. Til en start bør køresagkyndige kun teste køreelever, der skal have kørekort til personbil, og som tegner sig for 90 % af alle kører, og først når de har opnået erfaring med denne type og har opnået yderligere kvalifikationer indenfor andre kategorier af køretøjer, må de teste elever til køre i andre køretøjskategorier. Vil den nye lovgivning om kørekort påvirke de helbredsmæssige krav til at kunne køre? Førere skal opfylde nogle mindstekrav til fysisk og mental egnethed til at føre et motorkøretøj, før de gives tilladelse til at køre. Kørekortsdirektivet indeholder detaljerede bestemmelser angående en række handicap, som kan vanskeliggøre en sikker kørsel. Sædvanligvis gælder der strengere bestemmelser for professionelle lastbil- og buschauffører. I 2009 blev direktivet opdateret på basis af det arbejde, som en gruppe lægelige eksperter, udnævnt af medlemsstaterne, havde udført angående syn, sukkersyge og epilepsi. 7. Den foreløbige lovgivning om kørekort i EU Den første europæiske lovgivning om kørekort stammer fra Et rådsdirektiv gjorde det dengang muligt for EU-borgere, som flyttede til et andet medlemsland, at bytte deres gamle kørekort ud med et nyt uden at skulle bestå en ny teori eller praktisk eller få foretaget en lægeundersøgelse. Føreren skulle dog stadig udskifte sit kørekort indenfor et år efter at have bosat sig i det nye medlemsland. Først i 1991 introducerede et nyt direktiv princippet om gensidig anerkendelse og afskaffede behovet for udskiftning af kørekort. Imidlertid blev anvendelsen af dette princip i praksis forhindret af det forhold, at kørekortenes gyldighedsperiode og lægeundersøgelsernes hyppighed ikke blev tilsvarende harmoniseret. Det har været med til at skabe retsmæssig usikkerhed for borgere, som bosatte sig i en anden medlemsstat. Direktiv 2006/126/EF, også kendt som "det tredje kørekortdirektiv", blev vedtaget den 20. december Efter planen skulle det være gennemført den 19. januar Selvom nogle af direktivets bestemmelser trådte i kraft den 19. januar 2009, vil de fleste af dem blive gældende den 19. januar 2013, navnlig indførelsen af den nye EUkørekortsmodel. For yderligere oplysninger se venligst: IP/13/25 2 EUT L 403 af , s

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed IP/03/1435 Bruxelles, den 22. oktober 2003. Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed Europa-Kommissionen foreslår i dag at EU's kørekortregler revideres for at mindske risikoen for svindel, sikre at trafikanterne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 20. december 2006 (OR. en) 2003/0252 (COD) LEX 779 PE-CONS 3687/06 TRANS 317 CODEC 1459 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/.../EF OM

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 06.09.2002 KOM(2002) 431 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET BESKATNING AF PERSONBILER I EU - handlingsmuligheder

Læs mere

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. maj 2008 Dok.id J. nr. 121-27 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer...

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer... Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 2012-3776 Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 20. december 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU-bestemmelserne om social sikring

EU-bestemmelserne om social sikring Opdatering 2010 EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter inden for Den Europæiske Union Europa-Kommissionen EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter

Læs mere

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013 Rundskrivelse Til samtlige politikredse 4. december 2012 J.nr. 2012-9040-173 KSM/BAE + bilag NATIONAL BEREDSKABS- CENTER Juridisk Sekretariat Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup (Kun Polnet) Afvikling

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 16. januar 2013. Bekendtgørelse om kørekort 1) 10. januar 2013. Nr. 12.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 16. januar 2013. Bekendtgørelse om kørekort 1) 10. januar 2013. Nr. 12. Lovtidende A 2013 Udgivet den 16. januar 2013 10. januar 2013. Nr. 12. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-63 a, 64, stk. 5, 66, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 7, 124 a-d, 124 g, 124 h, 124 q,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Januar 2011 Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 25. marts 2015. Nr. 312. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 12 af 10/01/2013 Gældende (Kørekortbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 16-01-2013 Justitsministeriet Ændrer i følgende forskrifter BEK nr 439 af 14/05/2012 BEK nr 886 af 15/08/2012 Oversigt

Læs mere

Et sammenlignende overblik over lovgivningen for den private sikkerhedsindustri i Den Europæiske Union

Et sammenlignende overblik over lovgivningen for den private sikkerhedsindustri i Den Europæiske Union Et sammenlignende overblik over lovgivningen for den private sikkerhedsindustri i Den Europæiske Union Oplæg til den fælles CoESS- / UNI Europakonference Tredje Europæiske Konference for Private Sikkerhedstjenester

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Aldersgrænser for knallertkørsel

Aldersgrænser for knallertkørsel Aldersgrænser for knallertkørsel - og anden lovgivning i relation til knallertkørsel Søren Underlien Jensen August 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Sammenfatning...5 1.

Læs mere

DIREKTIVER. (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst) 7.10.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 263/11 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER 22.1.2013 en Europæiske Unions Tidende L 19/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FGØRELSER KOMMISSIONENS FGØRELSE af 18. december 2012 om ækvivalens mellem kategorier af kørekort (meddelt under nummer

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 Meddelelse fra Kommissionen Supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og omdistribution af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2004 KOM(2004) 99 endelig 2004/0029 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 10-02-2012 - ny følgeskrivelse) KOM (2011) 0883 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 10-02-2012 - ny følgeskrivelse) KOM (2011) 0883 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 (Omtryk - 10-02-2012 - ny følgeskrivelse) KOM (2011) 0883 Bilag 2 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Anerkendelsesdirektivet Revideret notat. Ændringer

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere