Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen"

Transkript

1 Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf , fax

2 Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen i grundskolen. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne får en grundlæggende viden om begreber som strømvej, ledningsevne/ modstand, serie- og parallelforbindelse. Ikke, at alle disse begreber nødvendigvis skal anvendes i forbindelse med undervisningen, men sådan at eleverne får en intuitiv forståelse af begreberne. Strømsvigt er et interaktivt Elkørekort, som eleverne med stor fordel kan arbejde med, når de har gennemført det praktiske Elkørekort. Strømsvigt findes, ligesom en række andre undervisningsmaterialer på, EVU s hjemmeside: El-kørekortet er opbygget af otte grundlæggende praktiske opgaver og forsøg, som eleverne arbejder sig igennem for at erhverve El-kørekortet. Derefter kan eleverne gå i gang med de ekstra opgaver, der også hører med. Undervejs i forløbet er der indlagt nogle få teoretiske opgaver, som eleverne - sammen med deres forældre - kan løse hjemme. Ideen med disse hjemmeopgaver er dels at fastholde nogle vigtige begreber, dels at informere forældrene om skolens arbejde via opgaver, der involverer forældrenes aktive indsats og at skabe en dialog i hjemmet omkring el-sikkerhed. Enkelte illustrationer er venligst udlånt af Danmarks Fysik- og Kemilærerforening fra udgivelsen EL-7. Alt lærer- og elevmateriale kan i øvrigt udprintes i farver på Der skal lyde en stor tak til Inger Wøldike og 1. A, Søndermarkskolen på Frederiksberg, som har været med til afprøve og udvikle El-kørekortet. Udarbejdet af Erland Andersen for EVU - el- og vvs-branchens uddannelsessekretariat. E L - K Ø R E K O R T E T 1

3 EVU s folkeskoleprojekt El-kørekortet er et element i en række af materiale, som EVU udgiver og stiller til rådighed for skolerne. Andre materialer er: El i byen CD-rommen El i byen et forløb, hvor eleverne selv bygger en lille by. Vaskemaskinen Vaskemaskinen er et undervisningsforløb til klasse i fysik/ kemi. Forløbet indeholder en del om el og sikkerhed i folkeskolen. Kommunikation Kommunikation er et mindre forløb til fysik/kemi i folkeskolen. Forløbet tager udgangspunkt i telefonen og PC en. El og sikkerhed i skolen El og sikkerhed i skolen indeholder en gennemgang af de vigtigste regler for det praktiske arbejde samt de vigtigste regler for indretningen af faglokalet. Strømsvigt Strømsvigt er et interaktivt undervisningsforløb svarende til El-kørekortet, men eleverne arbejder på PC en. Yderligere oplysninger: EVU Højnæsvej Rødovre Tlf.: EVU er El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat for TEKNIQ Installatørernes Organisation, Dansk El-forbund og Blik- og Rørarbejderforbundet Konsulent for projektet er Erland Andersen E L - K Ø R E K O R T E T 2

4 Generelle kommentarer Formålet med forløbet er, at eleverne - uden den helt store instruktion - arbejder sig igennem de praktiske opgaver, tegner og får opgaven set efter af læreren. Hver gang klassen har arbejdet sig igennem et par opgaver, er det en god ide med en fælles opsamling hvor elevernes erfaringer og løsninger drøftes, og den rigtige løsning tegnes på tavlen, så alle får en fælles reference. Når eleven har erhvervet El-kørekortet, kan de gå i gang med ekstraopgaverne, som generelt er lidt sværere. De teoretiske opgaver er tænkt som en hjælp og understøttelse af det, som eleverne har beskæftiget sig med under øvelserne i de indledende opgaver. El og sikkerhed Under arbejdet med El-kørekortet arbejder eleverne kun med batterier og elektriske glødelamper beregnet til en ganske lille spændingsforskel. Der er således ingen sikkerhedsmæssige problemer og restriktioner, så længe der arbejdes med de materialer, der er vist i opgaverne. Det vil dog være på sin plads, at det over for eleverne gøres helt klart, at man ikke ved løsning af opgaverne må forbinde noget som helst til stikkontakterne, da det kan være forbundet med livsfare. I El og sikkerhed i skolen står de mere specifikke regler for arbejdet med el i folkeskolen. Kort om vigtige begreber inden for el-læren Spændingsforskel - til daglig spændingen - måles i volt med et voltmeter. Er spændingsforskellen stor kan energikilden lettere sende strøm gennem f.eks. en ledning. Tidligere var spændingsforskellen 220 volt i almindelige kontakter. I dag er spændingsforskellen ændret til 230 volt, og dermed kan vi få lidt mere effekt. De trefasede installationer er også ændret. I dag er de på 400 volt, mod tidligere 380 volt. Spændingsforskellen er nødvendig for, at der løber en strøm gennem et lukket kredsløb. En forøgelse af spændingsforskellen vil også forøge strømstyrken i det lukkede kredsløb. Et almindeligt batteri har en spændingsforskel på 1,5 volt mellem batteriets + pol og - pol. Hvis to batterier sættes sammen i serie, vil spændingsforskellen være på 3 volt. Tre batterier i serie vil være på 4,5 volt. Strømstyrke måles i ampere med et amperemeter. Den elektriske strøm i en ledning består af elektroner, der bevæger sig fra - mod + (af historiske grunde siger vi, at strømmen går fra + til -). Effekt måles i watt med et wattmeter. Jo større effekt - jo større watt-tal. Et elektrisk apparat beregnet til brug i hjemmet har, jo mere strøm løber der igennem apparatet. E L - K Ø R E K O R T E T 3

5 Effekten fortæller noget om, hvor stor en energi der omsættes i apparatet hvert sekund. En W kogeplade omsætter således 10 gange så megen energi hvert sekund som en 100 W pære. Ved at gange spændingsforskellen over apparatet med strømstyrken gennem apparatet kan man finde apparatets effekt: spændingsforskellen x strømstyrken = effekten Enheder: (volt) x (ampere) = (watt) Den energi, som et elektrisk apparat omsætter, kan findes ved at gange effekten med den tid, som apparatet har været anvendt. effekt x tid = energi Enheder: (volt) x (ampere) = (watt) I praksis er en watt-time så lille en energi at den er upraktisk at anvende. Derfor bruges kilo-watt-timer, som forkortes kwh, hvor k står for kilo, som betyder 1000 og h står for hour, engelsk for time. Vi kender anvendelsen af k (kilo) fra km (kilometer), 1000 m og fra kg (kilogram), 1000 g. På de pærer, som vi har anvendt står der 1,5 volt og 0,09 ampere. Pærernes effekt er jf. ovenstående 1,5 volt x 0,09 ampere = 0,135 watt, når den lyser normalt. Hvis 1,5 volts pæren sættes til en større spændingsforskel, f.eks. ved flere batterier sat sammen i serie, vil strømstyrken gennem pæren blive større, der vil afsættes mere energi i pærens glødetråd, og den vil blive så varm, at glødetråden smelter (brænder over). Både spændingsforskel, strømstyrke og effekt kan måles direkte med måleinstrumenter som normalt findes i fysik/kemi. Hvis du vil bruge disse måleinstrumenter, skal du lige snakke med fysik/kemilærerne, dels for at låne apparaturet og dels for at få en grundig instruktion i anvendelsen af måleinstrumenterne, så de kan blive anvendt korrekt. E L - K Ø R E K O R T E T 4

6 Kommentarer til de enkelte opgaver El-kørekort 1 Her skal eleverne finde ud af, at pæren kun lyser når den side af pæren med gevindet, og pærens bund er forbundet til henholdsvis batteriets top (+ pol) og bund (- pol). Det er vigtigt, at kredsløbet er lukket, at der er en lukket strømvej. Hvis ikke, løber der ingen strøm. Når eleverne har løst opgaven, kan man spørge, om der er et bestemt sted på gevindet, hvor ledningen skal holdes? Eller kan ledningen sættes overalt på gevindet? Det er en god ide, at lade eleverne selv tænke over svaret, og selv lade dem formulere svaret. Derefter kan eleverne så efterprøve deres svar. På tavlen kan en elev tegne batteriet, pæren og den lukkede strømvej. Her kan man sammen med eleverne slå fast, at hvis der ikke er en lukket strømvej og et batteri, så løber der heller ingen strøm. At vi mennesker en gang har vedtaget, at strømmen går fra + til - er på dette niveau uden betydning, og derfor heller ikke nødvendigt at nævne. E L - K Ø R E K O R T E T 5

7 El-kørekort 2 Denne opgave ligner den forrige, men her skal eleverne sætte pærens bund eller gevind direkte på en af batteriets poler. Batteriets anden pol forbindes enten til bund eller gevind med ledningen. På tegningen angives igen den lukkede strømvej. El-kørekort 3 Her lærer eleverne at anvende en batteriholder og en fatning. Batteriholderen og fatningen anvendes, fordi det er praktisk. Ledningerne kan sættes fast, så hverken pære eller batteri ruller væk. På tegningen angives igen den lukkede strømvej, denne gang også gennem batteriholderen og fatningen. E L - K Ø R E K O R T E T 6

8 El-kørekort 4 Her skal eleverne se nærmere på en pære. Eleverne skulle gerne se glødetråden, hvor den elektriske energi omsættes. Eleverne skal også læse, hvilke oplysninger der står på siden af pæren, gevindet. Her vil det være naturligt at komme ind på: - Spændingsforskel - volt - Strømstyrke - ampere - Effekt watt - Effekten = spændingsforskellen (volt) x strømstyrken (ampere) - Energi (når vi taler om el-energi) = Wh - Watt-timer - Energi = effekt (watt) x tid (timer) - Energien måles i watttimer, men til afregning af el hjemme bruges mest kwh, KiloWattTimer, som er gange større end 1 wattime De almindelige runde batterier som vi anvender til El-kørekortet har en spændingsforskel på 1,5 volt jævnspænding mellem polerne. I hjemmene findes installationer på 230 volt og 400 volt. Både 230 volt og 400 volt kan være livsfarlige, så elever må under ingen omstændigheder arbejde med mere end 25 volt vekselspænding og 60 volt jævnspænding, og så stilles der endda yderligere skærpede krav. Læs mere om bestemmelserne for arbejdet med el i El og sikkerhed i skolen. E L - K Ø R E K O R T E T 7

9 El-kørekort 5 og El-kørekort 6 I opgave 5 skal eleverne opbygge en serieforbindelse af to pærer - enten er begge pærer tændt, eller også er de begge slukket. I en serieforbindelse kan pærerne IKKE tændes uafhængigt af hinanden. Da pærer ikke er helt ens ser det nogle gange ud som om, at den ene pære lyser, og den anden er slukket. Her kan man bede eleverne om at skrue den pære ud, der ser ud som om, at den er slukket og se, hvad der sker med den anden pære. Så vil den pære, der lyser også gå ud! Der gik altså strøm gennem begge pærer. Det er ikke nødvendigt på yngste klassetrin overhovedet at bruge fagtermer som serie- og parallelforbindelse. I opgave 6 skal eleverne opbygge en parallelforbindelse af 2 pærer - pærerne kan tænde og slukke uafhængigt af hinanden. Serieforbindelse Pærer i serieforbindelse er enten alle tændt eller slukket. Tænk på mange juletræskæder. Parallelforbindelse Alle pærer kan tændes og slukkes uafhængigt af hinanden. Tænk på almindelige husinstallationer. E L - K Ø R E K O R T E T 8

10 El-kørekort 7 Når eleverne har sat apparaterne sammen, så lad dem kontrollere at pærerne lyser. Nogle materialer er gode ledere, andre dårlige og nogle kan slet ikke lede den elektriske strøm. Sidstnævnte kaldes isolatorer. Generelt er metaller gode ledere, derfor anvendes de også i ledninger som normalt er lavet af kobber med plastik uden om. Plastik er en meget dårlig leder, en isolator. I opgaven skelnes mellem tre resultater: 1. Pæren lyser normalt Når der sættes en god leder mellem krokodillenæbene lyser pæren normalt. 2. Pæren lyser svagt I en række tilfælde vil man kunne se glødetråden gløde svagt. Der går da en lille strøm gennem tråden, men ikke stor nok til at pæren lyser normalt. Det der er sat ind, kan lede strømmen, men er ikke en god leder og heller ikke en isolator = pæren lyser svagt. 3. Pæren lyser ikke Når pæren ikke lyser eller glødetråden ikke gløder, er der sat en isolator ind i kredsløbet. Hvis eleverne sætter et stykke af stiften fra en almindelig blyant, spidset i begge ender ind i kredsløbet ved hjælp af krokodillenæbene, kan man opleve, at pæren enten lyser normalt, eller at den ikke lyser. Træ er en isolator, så hvis krokodillenæbene kun rører træet vil pæren ikke lyse. Det, vi skriver med, er grafit, og grafit kan godt lede strømme. Hvis blyanten har været på gulvet, kan grafitten inde i blyanten være knækket, og så kan den ikke lede strømmen. E L - K Ø R E K O R T E T 9

11 El-kørekort 8 Opgaven går ud på, at huske eleverne på, at der skal være en lukket strømvej. Hvis ikke strømvejen er lukket, løber der ingen strøm og pæren lyser ikke. Ledningerne er forbundet til begge poler på batteriet og til både siden og bunden af pæren. Alligevel lyser pæren ikke, da der ikke er en lukket strømvej, hvor pæren indgår. Lyser ikke E L - K Ø R E K O R T E T 1 0

12 Hjemmeopgave 1 (svar) - Find en pære til 230 volt. - Skriv på tegningen, hvad der står på pæren. - Tegn de ledninger - du tror - der er i pæren. E L - K Ø R E K O R T E T 1 1

13 Hjemmeopgave 2 (svar) - Se på pærerne. - To af pærerne lyser. - Kan du finde de to? Lyser ikke. Kortslutning. Lyser. Lyser ikke. Kortslutning Lyser ikke. Kortslutning. Lyser. Lyser ikke. Pæren er ikke skruet i bund. Der er ikke noget lukket kredsløb. E L - K Ø R E K O R T E T 1 2

14 Materialeliste E L - K Ø R E K O R T E T 1 3

15 Samtaleark nr. 1 E L - K Ø R E K O R T E T 1 4

16 Samtaleark nr. 2 E L - K Ø R E K O R T E T 1 5

17 Samtaleark nr. 3 E L - K Ø R E K O R T E T 1 6

18 Samtaleark nr. 4 E L - K Ø R E K O R T E T 1 7

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert?

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert? Tænker du el-sikkert? - et undervisningsmateriale til natur/teknik i folkeskolens 5. og 6. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Farlig leg

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Studie nr.: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske

Læs mere

El og sikkerhed i skolen

El og sikkerhed i skolen El og sikkerhed i skolen Når der arbejdes med praktiske øvelser i skolen, gælder nogle specielle sikkerhedsregler, som skal overholdes. Hovedparten af reglerne er fastsat af Arbejdstilsynet. Andre offentlige

Læs mere

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET I det følgende er der 12 opgaver om elektriske kredsløb, og du skal nok bruge 1 time til at besvare dem. I nogle af opgaverne er der forskellige svarmuligheder der hver er

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

DET STORE BATTERIPROJEKT

DET STORE BATTERIPROJEKT DET STORE BATTERIPROJEKT 2 3 DEN STORE BATTERIKAMPAGNE 204 Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETSMATERIALE OM BATTERIGENANVEN DELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette

Læs mere

Lærervejledning. Det lille gaskørekort

Lærervejledning. Det lille gaskørekort Lærervejledning Det lille gaskørekort El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.evu.nu - E-mail: mail@sekretariat.evu.nu Forfattere: Erland Andersen

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Kommunikation. mellem datamaskiner

Kommunikation. mellem datamaskiner Kommunikation mellem datamaskiner Kommunikation Kommunikation er et undervisningsforløb, hvor der først og fremmest er tœnkt på fagene fysik og kemi. Materialet kan dog uden problemer også anvendes i valgfagene

Læs mere

DET STORE BATTERIPROJEKT

DET STORE BATTERIPROJEKT DET STORE BATTERIPROJEKT 2 3 DET STORE BATTERIPROJEKT Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETS MATERIALE OM BATTERIGENANVENDELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette aktivitetsmateriale

Læs mere

Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden

Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden Det lille energikørekort Det lille energikørekort er et mindre undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med nogle

Læs mere

Indledning Powerquest er et undervisningshjemmeside fra elektricitetsrådet om elsikkerhed. Hjemmesiden er delt op i tre tematiske episoder. Episode 1, der handler om el i almindelighed. Episode 2, der

Læs mere

SUG DET OP Byg en støvsuger. Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik

SUG DET OP Byg en støvsuger. Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik SUG DET OP Byg en støvsuger Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik 2 Ingeniørens Udfordring Lærervejledning Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet: Engineer

Læs mere

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES S KOLERNES E NERGIF ORUM Lærervejledning Tilbud fra Skolernes EnergiForum Planlægningsværktøj Skolernes EnergiForum tilbyder cd-rom og på hjemmesiden forslag til undervisningsforløb. www.skoleenergi.dk

Læs mere

Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO 341-028

Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO 341-028 Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO 341-028 1 Indholdsfortegnelse Resultat... 3 Konklusion... 3 Baggrund for projektet og for spillet... 3 Spilbeskrivelse... 4 Formål med spillet... 4 Vægtning

Læs mere

Undervisningsforløb om elforsyning og transformation.

Undervisningsforløb om elforsyning og transformation. Undervisningsforløb om elforsyning og transformation. Forløbet tager udgangspunkt i at eleverne besidder følgende forhåndsviden: el, strøm, spænding, modstand, effekt og elkraftværk. Målgruppe: 9. klasse.

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

El kredsløb. Hej med dig!

El kredsløb. Hej med dig! El kredsløb Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN 1 E T S K O L E P R O J E K T F O R 8-9. K L A S S E T R I N Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Lærervejledning... 3 Modul 1... 6 Danmarks energiforsyning...

Læs mere

ER DU EL-TJEKKET? SPÆNDING, BRAND OG GEAR TJEK DIN VIDEN OM EL 7._9.

ER DU EL-TJEKKET? SPÆNDING, BRAND OG GEAR TJEK DIN VIDEN OM EL 7._9. ER DU EL-TJEKKET? SPÆNDING, BRAND OG GEAR TJEK DIN VIDEN OM EL 7._9. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med Elmuseet. Materialet er støttet af Undervisningsministeriets

Læs mere