Vejledning om. Maritim SRC radioprøve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om. Maritim SRC radioprøve"

Transkript

1 Vejledning om Maritim SRC radioprøve Søfartsstyrelsen, den 1. oktober 2013

2 Lovgrundlaget I henhold til lov om radiofrekvenser fastsætter IT- og Telestyrelsen nærmere regler for de prøver, som er en forudsætning for anvendelse af radiofrekvenser. I henhold til Videnskabsministeriets bekendtgørelse nr af 9. december 2004 er Søfartsstyrelsen fra den 1. januar 2005 bemyndiget til at afholde radioprøver og udstede SRC-certifikater samt at fastsætte nærmere regler for SRC radioprøver. Dette er sket i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 442 af 7. juni 2005 om udstedelse af kaldesignaler og identifikationsnumre til skibe samt om SRC-radioprøver. ekendtgørelsen fastsætter bl.a. prøvekravene for udstedelse af SRC certifikat. Prøvens afholdelse Der afholdes prøver normalt to gange om året i følgende byer: Vordingborg Rønne Svendborg abenraa Fredericia Esbjerg Holstebro Århus alborg København Der afholdes prøver hver måned i København. Der er et begrænset antal pladser til hver prøve. Søfartsstyrelsen fastsætter tid og sted for prøvernes afholdelse. Oplysninger herom kan fås på radioskolerne eller på Søfartsstyrelsens hjemmeside under linket Radio i fritidsfartøjer. Derudover tilbyder Søfartsstyrelsens, at der kan afholdes prøver andre steder og på andre datoer. Du kan til en hver tid forespørge Søfartsstyrelsen om at få oprettet yderligere prøver, og det vil så blive konkret vurderet. Det betinger i så fald, at der er deltagere nok til at oprette prøven som udgangspunkt et minimum på omkring 15 personer. Forespørgslen skal ske minimum 14 dage forinden ønsket prøvedato. Tilmelding Den enkelte deltager skal selv tilmelde sig prøven. Tilmeldingsblanket fås på skolerne samt på ovennævnte hjemmeside. lanketten udfyldes med fulde navn, adresse, CPR-nummer og ønsket prøvested. CPR-nummer anvendes til registrering 2

3 og identifikation på certifikatet. Tilmelding skal ske til Søfartsstyrelsen senest 14 dage før den ønskede prøves afholdelse. Sammen med tilmeldingsblanketten skal medsendes et pasfoto, der påføres navn og cpr.nr. på bagsiden. etalingsfristen er 8 dage før prøven. Søfartsstyrelsen fremsender faktura og indbetalingskort til brug for betalingen. Gebyret er kr. 514,00 (2011). lderskrav SRC-certifikater kan udstedes til personer, der er fyldt 15 år. Prøve kan tidligst aflægges 3 måneder før personen fylder 15 år. Selve prøven For at få adgang til prøvelokalet skal prøvedeltageren forevise: illedlegitimation, f.eks. pas eller kørekort Kvittering for betalt prøvegebyr liver en prøvedeltager forhindret i at deltage i den tilmeldte prøve, kan deltagelse afmeldes. Dette må ske senest ved prøvens begyndelse. etalt prøvegebyr tilbagebetales ikke, men ved rettidig afmelding (senest ved prøvens begyndelse) vil der være mulighed for at deltage i den næste prøve ( erstatningsprøve ). Prøvens form Prøven aflægges som en skriftlig prøve, og den består af 47 multiple-choice (flervalgs) spørgsmål. Der er afsat 75 minutter til besvarelse af de 47 spørgsmål, og det er tilladt at forlade prøvelokalet før tiden. Ved prøvens begyndelse udleveres et opgavesæt med tilhørende svarskema. Svarskemaet skal afleveres, inden prøvelokalet forlades, dog senest ved prøvens afslutning. Efter forudgående aftale med Søfartsstyrelsen kan ordblinde få opgaverne oplæst ved en prøve. Dette sker i givet fald før eller efter prøven for øvrige deltagere. 5

4 Prøvens indhold Pensum omfatter bestemmelser vedrørende nød, il- og sikkerheds kommunikation og maritimt radiostyr af kategorierne VHF, DSC, EPIR, SRT, NVTE samt opbygningen af GMDSS-systemet i almindelighed. Pensumkrav, med en henvisning til overskrifterne i VHF-håndbogen, følger af vedlagte bilag. De i alt 47 spørgsmål er opdelt på to kategorier: spørgsmål, der vedrører nød-, il- og sikkerhedssituationer i relation til blandt andet brug af VHF-udstyr og DSC-udstyr, og spørgsmål, der vedrører brug af VHF- og DSC-udstyr og spørgsmål til belysning af prøvedeltagerens kendskab til EPIR, SRT, NVTE og til opbygningen af GMDSS-systemet. Følgende hjælpemidler må medbringes og anvendes ved prøven: 1. Tillæg, udarbejdet af Lyngby Radio (forhandles af Weilbach, eller 2. Tillæg, udarbejdet af Skagen Skipperskole (www.skawskip.dk) Prøvens bedømmelse Ved prøvens bedømmelse anvendes karaktererne bestået og ikke bestået. Til bestået prøve kræves, at deltageren i besvarelsen af kategori spørgsmålene har mindst 10 rigtige ud af de 12 spørgsmål om nød-, il- og sikkerhedssituationer uden brug af DSC og mindst 6 rigtige ud af de resterende 7 spørgsmål om nød-, il- og sikkerhedssituationer med brug af DSC, og at deltageren i besvarelsen af kategori spørgsmålene har mindst 15 rigtige ud af de 20 generelle spørgsmål og mindst 5 rigtige ud af de resterende 8 spørgsmål om bl.a. EPIR, SRT og NVTE. Det valgte svar skal indsættes i svarskemaet. Der kan foretages rettelse af de anførte besvarelser. Det er kun besvarelsen i svarskemaet, der indgår i bedømmelsen. Svarskemaet skal afleveres til de tilsynsførende senest ved prøvens afslutning. På svarskemaet skrives inden afleveringen tydeligt navn (blokbogstaver) og CPRnummer. I tilfælde af tvivl om den valgte svarmulighed, f.eks. hvis der for én opgave markeres mere end et svar, vil opgaven ved bedømmelsen blive betragtet som forkert besvaret. 6

5 Ethvert forsøg på at kontakte/udveksle oplysninger med de øvrige deltagere medfører øjeblikkelig bortvisning fra prøven. Opgavebesvarelserne rettes normalt af censor umiddelbart efter prøvens afslutning, og deltageren får normalt straks oplysning om resultatet af prøven. Er prøven bestået, vil SRC-certifikatet blive fremsendt. Såfremt prøven ikke er bestået, vil deltageren modtage brev herom fra Søfartsstyrelsen. Spørgsmål vedrørende prøven Kan rettes til: Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Øvrige oplysninger Søfartsstyrelsen skal i overensstemmelse med cirkulære MSC/Circ.803 om Participation of non-sols ships in GMDSS fra International Maritime Organization (IMO) opfordre prøvedeltagere til at tage kurser i praktisk anvendelse forud for brugen af udstyret. 7

6 ilag Pensumoversigt for maritim SRC radioprøve Kategorier : nvendelse af VHF og DSC-udstyr i forbindelse med nød, -il og sikkerhed, hvor henholdsvis 10 ud af 12 og 6 ud af 7 spørgsmål skal være besvaret rigtigt. : Øvrige pensum og anvendelse af VHF- og DSC-udstyr samt kendskab til EPIR, SRT, NVTE og opbygningen af GMDSS-systemet, hvor henholdsvis 15 ud af 20 og 5 ud af 8 spørgsmål skal være besvaret rigtigt. Emne Indhold Kategori dministrative Kaldesignaler og MMSI-numre estemmelser Førerens myndighed Radiooperatørcertifikater Eftersyn af radioanlægget enyttelse af radioanlægget Tavshedspligt Tjenestedokumenter Priser etaling for radiokorrespondance fregningskode Nedlæggelse af radiostationer Erstatning Overtrædelser 8

7 Emne Indhold Kategori Frekvenser Tildeling af frekvenser Frekvensområder VHF-telefoni DSC-kaldefrekvenser (VHF) Kystradiostationernes frekvenser Ekspeditions- Opkaldsprocedure regler for radiokorrespondance ftale om arbejdskanal/-frekvens Utydeligt opkald Navnebogstavering DSC Det digitale selektive kaldesystem Radiotrafikkens afvikling Radiokorres- lmindelige bestemmelser pondance over kystradiostationer Opkald til en kystradiostation Opkald fra en kystradiostation Direkte opkald Digitalt selektivt kald DSC Trafiklister Det digitale Generelt selektive kaldesystem, DSC nvendelse af MMSI-numre nvendelse af DSC i nød- og sikkerhedsopkald i GMDSS 9

8 Emne Indhold Kategori DSC- opkaldskanal Opkald til en kystradiostation eller et andet skib Gentagelse af et opkald Kvittering for et modtaget opkald Modtagning af kvittering og forberedelse til afvikling af trafik VHF DSC-opkald til Lyngby Radio for alm. kommunikation fprøvning af DSC-udstyr Indledning Radiosystemer i GMDSS Det globale nød- Funktionskrav og sikkerhedssystem (GMDSS) Havområder Generelle udstyrskrav DSC-systemet Inmarsat-systemerne Sekundære alarmeringsmidler NVTE-systemet SRT Overgang til GMDSS 1

9 Emne Indhold Kategori Nød, il- og sikker- Generelle bestemmelser hedsudsendelser Det hidtidige nød- og sikkerhedssystem Lyttevagt Overgang til GMDSS Nødfrekvenser Indledende om procedurerne for nød-, il og sikkerhedsudsendelser Nødalarm, nødkald og nødmelding Definition af nødsituation Udsendelse af nødkald og nødmelding Nødtrafik Kvittering for modtagelse af en nødmelding Forstyrrelser af nødtrafikken Nødtrafikkens afslutning Udsendelse af nødmelding for et andet skib Nødtrafik på et andet skibs vegne Kvittering for modtagelse af en RELY LERT nnullering af utilsigtet udsendelse af en DSC nødalarm Emne Indhold Kategori 1

10 Emne Indhold Kategori Ilmelding Indledning nnoncering af ilmelding Udsendelse af ilmelding Modtagelse af ilmelding nnullering af ilmelding Sikkerheds- Indledning melding nnoncering af en sikkerhedsmelding Udsendelse af sikkerhedsmelding Modtagelse af sikkerhedsmelding Radiosamtaler estilling, etablering og afvikling eregning af gebyrer Ekspressamtaler Personlige samtaler Debitering på telefonnummer Fast debitering på telefonnummer Modtager betaler samtaler nnullering/afbestilling 10

11 Emne Indhold Kategori Særlige tjenester Lægeråd over kystradio- Stationerne Kuling- og stormvarsler samt varsler om overisning Vejrmeldinger Ismeldinger Navigationsadvarsler larmering Udtryk og definitioner lmindelig kommunikation Datotidsgruppe Havne- og farvandstjeneste Kommunikationsformer MMSI, Maritime Mobile Service Identity Mobil maritim tjeneste Nødtrafik Offentlig korrespondance Radiopligtige skibe Radiosamtale Radiostation Sikkerhedsmeldinger til søfarende UTC 11

12 Emne Indhold Kategori Forkortelser Det fonetiske alfabet Radiotelefoniens Radiofrekvenser elementære principper Radiobølgernes udbredelse ølgetyper og modulationsarter ntenne og jordforbindelse Elektriske enheder m.m. Strømforsyning pparatbetjening VHF-anlæg Dual watch-systemet DSC udstyr EPIR (nødradiofyr) COSPS-SRST EPIR NVTE Radartransponder - SRT (Search nd Rescue Transponder) Tillæg skal kunne anvendes som opslagsværk (kategori ) 12

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er:

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er: 39 Radio Radiostationen om bord er livlinen til hjælp. Kommer man ud for en ulykke til søs f.eks. havari, kvæstelse af et besætningsmedlem eller hvis der er sygdom om bord, er radioen i de fleste tilfælde

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 1

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 1 Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 1 I medfør af 6, stk. 2, 27-31 og 54, stk. 2, i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation

Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 7-14 Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation Udgave 9, 26. januar 2010 I medfør af 54, 82 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

maritim fleksibilitet Kursuskatalog

maritim fleksibilitet Kursuskatalog maritim fleksibilitet Kursuskatalog Velkommen til Skagen Skipperskole Hermed har vi fornøjelsen at præsentere Skagen Skipperskoles kursuskatalog. Kursusplanen opdateres løbende på skolens hjemmeside www.skipperskolen.dk,

Læs mere

Cirkulære om kørekort

Cirkulære om kørekort CIR1H nr 9163 af 25/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0053 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kørekort

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Eksamensinformation HHX 2012

Eksamensinformation HHX 2012 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

Ved al kontakt til Plusdeal ApS, er det vigtigt at have bestillingsnummeret klar.

Ved al kontakt til Plusdeal ApS, er det vigtigt at have bestillingsnummeret klar. BETINGELSER Gældende per 15. maj 2015 Generelle bestemmelser Når kunden har indgået en aftale med Plusdeal ApS, opbevarer Plusdeal ApS oplysninger om ordren. Kunden kan se disse ved at logge ind under

Læs mere