Beskrivelse af undervisningsforløb på Bygholm Landbrugsskole i Grøn omsorg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af undervisningsforløb på Bygholm Landbrugsskole i Grøn omsorg"

Transkript

1 Beskrivelse af undervisningsforløb på Bygholm Landbrugsskole i Grøn omsorg Målgruppen er de unge, som ikke kan følge et ordinært grundforløb eller en sammenhængende grundforløbspakke. Målet med undervisningen på landbrugsskolen er, at eleverne opnår grundlæggende færdigheder inden for landbrugsarbejde med fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø. Derud over skal eleven lære fagudtryk og arbejdsrutiner indenfor almindeligt landbrugsarbejde samt have kendskab til årets gang i de enkelte produktionsgrene Undervisningen afvikles med 4 lektioner pr. dag i tidsrummet således: Model 1 Model 2 1.lektion Kaffepause Kaffepause 2. lektion Studie-tid og middag 3. lektion middag 4. lektion Forløb på 8 måneder (32 uger) Blok 1: Eleven starter med 2 ugers undervisning på skolen i alt 40 lektioner hvor eleven arbejder i værkstedet med værkstedslære, traktorlære og arbejdsmiljø Blok 2: Herefter starter eleven i praktik hos en landmand og møder til undervisning på skolen 1 dag om ugen i alt 36 lektioner (9 uger). Emnerne er grundlæggende kendskab til fagudtryk og arbejdsrutiner inden for planteavl, kvæg- og svineproduktion. Blok 3: Valgfri blok: Eleven deltager i undervisning på skolen i en uge (20 lektioner) med førstehjælpsundervisning og mulighed for at aflægge prøve og opnår førstehjælpsbevis og bevis for elementær brandbekæmpelse.

2 Blok 4: Eleven er fortsat i praktik og møder en dag om ugen på landbrugsskolen til undervisning i markmaskiner og markarbejde (24 lektioner 6 uger). Samtidig er der mulighed for at tage traktorkørekort, som en frivillig ekstra undervisning (eleven møder på skolen en ekstra dag om ugen i blokken). Blok 5: Eleven er fortsat i praktik og møder en dag om ugen på landbrugsskolen til i fagområderne planteavl, kvæg- og svineproduktion (ialt 56 lektioner 14 uger)

3 Undervisning i blok 1 Værkstedslære Eleven skal kende til brugen af almindeligt håndværktøj og skruestiksarbejde, og kunne udføre det korrekt og forsvarligt. Eleven skal kende de forskellige elektriske værktøjer, som vinkelsliber, boremaskine, slibesten, m.m. og kunne anvende disse korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, samt foretage mindre reparationer og svejseopgaver. Pensum Sikkerhed Emne fremstilling Skruestiksarbejde Vinkelsliber, slibesten, m.m. Svejsning. Værkstedspraktik. 12 timer værkstedslære 6 timer svejsning Traktorlære Eleven skal kende til sikkerheden ved arbejde med traktorer. Traktorens opbygning og muligheder, samt dagligt vedligehold og klargøring. Pensum Sikkerhed Opbygning Vedligehold Klasseundervisning Bogen: Traktoren kendskab og vedligehold. 8 timer

4 Arbejdsmiljø Eleven skal, i teori og praksis kunne gøre rede for kroppens opbygning og funktion samt forebyggelse af arbejdsskader og ulykker. Emner Læringsmål Vægtning Anatomi arbejdsskader og ulykker i landbruget Elever skal opnå kendskab til kroppens funktion og anatomi. Samt kendskab til forebyggelse af arbejdsskader og ulykker i landbruget. 20% Løfteteknik Teori og praktik omkring løfteteknik. 50% Lyd og hørelse Hvad er lyd og hørelse og hvordan påvirker der os. 10% Hudens funktion Hudens funktion og opbygning samt beskyttelse af 10% den. Arbejdstøj Funktion og krav omkring arbejdstøj 10% Klasseundervisning og øvelser. Lærebog i ergonomi. 14 lektioner fordelt på teori og øvelser

5 Undervisning i Blok 2: Planteavl Eleven skal kunne deltage i markarbejdet på en faglig, sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Pensum Eleven skal : - Kunne navngive og skelne mellem de mest almindelige kulturplanter - Skal kunne skelne mellem de mest almindelige kulturplanters frø. - Have kendskab til kulturplanternes anvendelse - Have kendskab til årets gang i marken for de mest almindelige kulturplanter. - Skal have kendskab til de mest anvendte fagudtryk og beregninger indenfor planteavlen. Klasseundervisning, øvelser samt markture. Landbrugets Kulturplanter + diverse løsark. 12 lektioner

6 Husdyr Svin Eleven skal kende de mest almindelige fagudtryk og under opsyn eller efter vejledning kunne udføre almindelige arbejdsopgaver i svinestalden på en dyreetisk, sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Pensum Eleven skal : - Kende svineracerne og dyregrupperne. - Have kendskab til de forskellige staldsystemer. - Have kendskab til arbejdsopgaverne i de forskellige staldafsnit. - Kende de mest almindelige fagudtryk i forbindelse med svineproduktion. - Kunne de elementære krav til intern og ekstern smittebeskyttelse Klasseundervisning Svinehold 12 lektioner Pensum Husdyr - Kvæg Eleven skal kende de almindeligste fagudtryk og racer og under opsyn eller efter vejledning kunne udføre de almindeligste arbejdsopgaver i kvægstalden. - Kende kvægracerne og dyregrupperne - Have kendskab til de forskellige staldsystemer. - Have kendskab til arbejdsopgaverne i de forskellige staldafsnit. - Kende de mest almindelige fagudtryk i forbindelse med kvægproduktion. Klasseundervisning Malkekvæghold eller SPO 12 timer

7

8 Undervisning i Blok 3 (frivillig) Førstehjælp og brand At sætte eleverne i stand til at yde livreddende og almindeligt førstehjælp. Emner Læringsmål De 4. hovedpunkter Lære eleven at håndtere en ulykke korrekt. Standse ulykken Kunne standse en ulykke, således at der ikke kommer flere til skade, samt alarmerer korrekt. Give livreddende førstehjælp Være i stand til at give kunstigt åndedræt og hjertemassage, samt standse blødninger. Chok Forstå hvad chok er og hvordan dette forebygges Forfrysninger og forbrændinger Lærer at behandle forfrysninger og forbrændinger korrekt Skader mod hovedet Forstå forskellen mellem hovedpine og hjernerystelse, samt behandling. Småskader Behandling af småskader brandbekæmpelse Slukning af forskellige typer af småbrande Klasseundervisning og øvelser Grundbog i Førstehjælp 20 lektioner Evalueringsform Efter bestået prøve udstedes bevis for grundkursus i førstehjælp.

9 Undervisning i blok 4 Maskinlære og markmaskiner Eleven skal under have kendskab til, og under vejledning kunne deltage i markarbejdet på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Pensum Gennemgang af alm. Jordbehandlings- og såmaskiner. Klasseundervisning og øvelser i hhv. værksted og maskinhal. Maskiner til markarbejde. 8 lektioner, teori 16 lektioner, praktik

10 Blok 4 frivillig del Pensum: Færdselsloven Evalueringsform Traktorkørekort, Teori At bestå den teoretiske prøve til traktorkørekort. (et er i sammenhæng med Traktorkørekort, Praktik) Emner: Hvad gælder kørekortet til? Færdselens grundlov Skilte, symboler, afmærkninger, m.m. Hvordan begår jeg mig i trafikken? Hensyn og ansvar Teknik vedr. køretøjer Spiritus Klasseundervisning Gennemgang og opgaveløsning Teoribog Lysbilleder Opgaver 12 lektioner + prøve Politiets prøvesagkyndige Mundtlig prøve (30 min) Pensum: Evalueringsform Traktorkørekort, Praktik At bestå den praktiske prøve til traktorkørekort. (et er i sammenhæng med Traktorkørekort, Teori) Emner: At kunne håndtere traktor og vogn, både forlæns og baglæns. At kunne skifte gear og betjene køretøjet korrekt At kunne køre lovligt og forsvarligt i trafikken Øvelseskørsel med traktor og vogn først på øvelsesområde og herefter på offentlig vej. Traktor og vogn Tidsforbrug efter behov fra den enkelte elev Politiets prøvesagkyndige Praktisk prøve i trafikken

11 Undervisning i Blok 5 Landbrugsproduktion At eleven opnår kendskab til dyrkning af de vigtigste landbrugsafgrøder. Eleven opnå en viden, der gør eleven i stand til, efter instruktion, at kunne tage ansvaret for pasningen af et svinehold i en kortere periode. Eleven kan reagere på unormal adfærd hos svinet. Emner: Læringsmål: Kulturplanter kendskab til de mest almindelige landbrugsafgrøders dyrkningsforhold. Efter instruktion være bekendt med markblade, dyrkningsvejledninger og håndbøger. kunne læse og forstå en dyrkningsplan fra bedriftsløsning Gødningslære kendskab til anvendelse af husdyr- og handelsgødning samt kalkning. kendskab til de vigtigste regler forbundet med anvendelse af gødning. Efter instruktion, at kunne læse og bruge en gødningsplan. Sundhed og sygdom Kende de mest almindelige sygdomme, deres symptomer, forebyggelse og behandling. Selvstændigt kunne reagere for eksempel ved selv at handle hensigtsmæssigt eller hente hjælp. Reproduktion Være vidende om brunst og reproduktionscyklus og selvstændigt kunne vurdere og reagere på normal og unormal brunst og farings- og kælvningsforløb. Faring og diegivning Indsigt i faringsforløbet, behandling af so og pattegrise, MMA, fodring, patteadfærd, fravænning samt forskellige farestalds typer. Smågrise og slagtesvin Kendskab til indsætningsprocedure, sygdomskontrol, leveringsstrategi, forskellige stald- og stityper, forskellige fodringssystemer, samt årsager til eventuelle adfærdsproblemer.

12 Fodring malkning Produktionsstyring og arbejdsrutiner Kendskab til de forskellige fodermidler og deres sammensætning og dyrenes næringsstofnormer. Eleven skal efter instruktion kunne anvende en foderplan. Eleven skal have kendskab til forskellige fodringssystemer. Eleven skal kunne udføre en selvstændig og korrekt malkning herunder tage de nødvendige hygiejniske forholdsregler af hensyn til koens sundhed og mælkens kvalitet. Skal kunne udføre arbejdsrutiner, som for eksempel øremærkning samt daglig notatføring. Samt efter vejledning reagere ud fra produktionsrapporter samt være bekendt med håndbøger. Klasseundervisning, Markture, Praktiske øvelser Planteproduktion, Svinehold, Kvæghold (grundbøger) 56 lektioner

Fag og 5 læringsforløb

Fag og 5 læringsforløb Grundforløbskursus på Grindsted Landbrugsskole Fag og 5 læringsforløb Oversigt Læringsforløb/fag Antal lektioner Kompetanceafklaring 34 26 kursus 8 Grundkursus Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse

Læs mere

Udarbejdet af: NKH MJM

Udarbejdet af: NKH MJM Værkstedskole (VS) Side1af 9 1. Formål Den studerende skal gennem en faglig og teoretisk uddannelse opnå håndværksmæssige færdigheder drejning, fræsning, termisk sammenføjning, skruestiksarbejde, der har

Læs mere

Lokal undervisningsplan Grundforløb

Lokal undervisningsplan Grundforløb Lokal undervisningsplan Grundforløb 1. Generelt om Kalø Økologisk Landbrugsskole. 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Kalø Økologisk Landbrugsskole Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

- 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole

- 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole - 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole Havredal, 6. november 2013 - 2-1 GENERELT OM HAVREDAL PRAKTISKE LANDBRUGSSKOLE 3 1.1 Praktiske oplysninger 3 1.2 Vores målgruppe

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Landbrug og Gartneri. Indholdsplan 2015-2016 Landbrug og Gartneri

Landbrug og Gartneri. Indholdsplan 2015-2016 Landbrug og Gartneri Linjens Formål: at eleven bidrager til fællesskabet og opnår viden om, at den enkeltes indsats er nødvendig og værdifuld. at eleven udvikler viden og forståelse for linjens betydning for forholdet mellem

Læs mere

Fælles Mål 2009. Motorlære. Faghæfte 33

Fælles Mål 2009. Motorlære. Faghæfte 33 Fælles Mål 2009 Motorlære Faghæfte 33 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 35 2009 Fælles Mål 2009 Motorlære Faghæfte 33 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 35 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

TronsøSkolen. Indholdsplan

TronsøSkolen. Indholdsplan TronsøSkolen Indholdsplan August 2013 Indhold OVERORDNET MÅLSÆTNING FOR SAMTLIGE KURSUSFORLØB:... 4 KOSTSKOLEN:... 4 UNDERVISNINGSFORM:... 4 KOMPETANCEGIVENDE FORLØB:... 4 KURSUSTERMIN: 4. AUGUST 2013

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent UDDANNELSESHÅNDBOG ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent Rev. oktober 2008 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri INDHOLD Elev oplysninger side 3 Praktikplads/er side 4 Forord side 5 1. Uddannelsens

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 VVS

Lokal undervisningsplan GF2 VVS Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 VVS Bygge & anlæg 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Grundtilberedning 1 3,0 uger heraf ligger 1 uge på Trin 2B Niveau: Begynder Bedømmelse: 7-trins skala, standpunktskarakter

Læs mere

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul Studieordning for skibsassistentuddannelsens grundmodul Stiftelsens Georg Stages minde Vedtaget af bestyrelsen 6. marts 2013. Gældende fra 16. april 2013. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads,

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.1. Elevens status i skolens virke...

Læs mere

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse.

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. Version 5: af 22. august 2014 2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt for skolen 1.1 Praktiske oplysninger 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser

Læs mere

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse.

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse. 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse. Version 2: af 22. august 2014. 2 Terminalarbejderuddannelse & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2½ år ½ år ½ år

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248 TAK TAK TAK TAK TAK Emballering og etikettering af kødprodukter Forædling Maskinbetjening

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Erhvervsuddannelse (EUD): Personbefordringsuddannelsen Rute-og bybus. Trin 1: Rutebilchauffør UCplus A/S 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT FOR UCPLUS - UDDANNELSESCENTER FOR

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik Grundforløbet Transport og logistik Teknisk Skole Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning 1035 Udarbejdet af Anders Christensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER Version 2.0 Dato: 21. januar 2002 Gælder for elever, der har gennemført grundmodulet efter den 1. august 2002. Forudsætninger Optagelseskrav til

Læs mere