Mål Indhold Gode råd Materialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål Indhold Gode råd Materialer"

Transkript

1 På Tjørnegårdskolen

2 Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige genrer og typer af sange Arbejd med en sang, så den kommer til at lyde godt. Så børnene mærker suset ved, at det lyder af noget! Gør noget ud af at tælle for og afslutte sangen præcist. Arbejd med sangens tekst og rytme uden melodien. Det virker godt at sige en eller to linier højt med den rigtigt rytmer, og så lade børnene gentage. Gentagelser er godt! Vær opmærksom på, at børnene gerne bruger mundaflæsning. Det kan være en ide at fortælle historien bag, dramatisere, vise billeder til en sang eller salme, når den præsenteres og indlæres. Børnebilledsangbogen Dansk Sang Så synger vi Op på Tæerne Musik i 1. Musik i 2. (begrundede forslag til sange) Goddagsange og Godmorgensange Monstersange Himmelrummet og andre bøger med sange, der knytter sig til et emne. (alle disse titler har medfølgende CD er med sangene på) Samling af sange på biblioteket Sæt simpel bevægelse/udtryk på sangen. Det underbygger og får børnene til at huske tekst og melodi. Styrke sproget gennem Sange, rim og remser. sanglege. talekor. Helle for Leg med musikken Kalitte, Kalutte.

3 3. 4. Opmærksomhed på musikaliteten i sangen (tempo, dynamik, legato/staccato, rytme, taktform 4/4 ¾..). Sange med forskellig musikalitet Syng og arbejd med f. eks Roserne vokser i dale og Av, jeg har så ondt fra Snedronningen. Ved sammenligning kan de musikalske begreber bliver tydelige for børnene. Musik i 3. Arbejd med intonation og klang. (Beherske forskellige måder at synge på). Sang i både store og små grupper. Solosang Sang sammen med instrumenter Arbejde med associationer (f. eks syng ligesom Dr. Margrethe eller Andrea). Lytte til sin egen stemme. Lade børnene synge uden lærer. I små grupper eller solo. Når børn synger, hva så? en bog til læreren af Linda Vilhelmsen. Rap, rytmisk tale Sang med bevægelse og/eller udtryk Lav billeder til en sang. Find stemningen i sangen, arbejd med udtrykket og lad børnene lave et samlet udtryk. Flerstemmighed At kunne bruge en sangbog. Simple over/ understemmer Kanons Brug evt. solmisation (do, re mi ) og brug mi fa so stemmer Musisk indskoling s. 41 Kat mat i nat korstart Rytmiske julesange Klassesæt af sangbøger til Dansk Sang At børnene bliver bevidste om, at de Arbejde med forskellige genre i forhold til sangstemmer) Se musikvideoer. Hvordan bruger sangeren sin stemme? Sangbogen 1, 2 og 3 Mange forskellige genre og sprog.

4 kan arbejde med deres egen stemme/ deres egen sang. Klassisk, pop rock, country Sang I store og små grupper. Solosang Mikrofonsang Kan man bruge nogle af de associationer, vi tidligere har arbejdet med til at finde den samme måde at bruge stemmen på, som sangeren på videoen? (Også de gode kendte pop/rocksange). Skatteøen Drenges stemme kan gå i overgang. Det får betydning for toneleje og tanker om at synge sammen med nogle eller rappe/recitere når de har det værst med det. Mere nuanceret tostemmighed. Tostemmig sang i mindre grupper. Evt. med mikrofoner. Doo Wop (Rock) At kende til sange indenfor forskellige genre. Kende til også engelske, norske og svenske sange

5 Instrumentspil Mål Indhold Gode råd Materialer Følge og holde en puls.. At kunne spille med dynamik Klap rytmer i hænder og på krop. Arbejd med bevægelser og rytmik. Spil på rytmeinstrumenter Arbejd med forskellige taktarter. Holde en fast rytme, lave break og starte igen. At kunne starte, slutte samtidig. Kraftig svag Høj lav Kort lang Hænder og lår er altid ved hånden og er oplagte at bruge til f. eks morgensang og som supplement hvis ikke alle børn har et rytmeinstrument i hænderne. Flg. Rytmeinstrumenter passer sammen i lyd: Rammetromme-bongos-congasstortromme Claves-tamborin-bjældering, lilletromme Koklokke-maracas/rytmeæg-hi hat triangel-bækken. Man kan med fordel lave rytmegrupper, som skal spille det samme i en bestemt grundrytme. Leg med at dirigere. Følg den voksnes direktion. Lad et barn dirigere. Musisk indskoling s. 46. (Mange gode ideer til at arbejde med rytmeinstrumenter) Musik i 2. (Ideer til grundrytmer) a kom po no Leg med musikken Kendskab til forskellige instrumenter og bruge instrumenterne som ledsagelse til leg og sang. Rytme/perkussion Stavspil Blokfløjte og kazoo Keyboard sværere at overskue og klare motorisk end stavspil. Bas (mest løse strenge) Lav instrumentlege, gætte efter lyd, skattejagt, lav lyd til historie., rytmer til sang og dans m.m. Odyseen Deltage i sammenspil (med de ovenfor nævnte instrumenter) Enkle rytmiske og melodiske figurer, som skal gentages. Himmelrummet og andre emnebøger til musisk indskoling

6 3. 4. Kunne bruge de forskellige instrumenter. (instrumenter:se 0.-2.) Trommesættet bør indføres som et helt instrument Obs: Alle børn skal faktisk kunne bruge flere forskellige instrumenter. Man skal overveje, hvordan man får flest til at lære at spille på instrumenterne. (se gode råd om organiseringen af musikundervisningen) Simpel samspil på flere instrumenter Gør mere ud af musikkens form (se musiklære) Brug stadig enkle rytmiske figurer. Men nu med mulighed for at avancere. (eks kan en akkord på keyboard tages med 1, 2, eller 3 toner). Multimusik 1 og 2 Stavrock 1,2 og 3 Musik i 3. Spil og syng Få støtte af notation (se musiklære!) (Se musiklære!) (Se musiklære!) Kunne spille enkle melodier efter gehør eller efter noder på keyboard, stavspil eller blokfløjte. Godt at arbejde med få toner! Eks: prøv om I kan finde det første af Mester Jakob med disse toner. Kan I spille det igen? Flere kolleger har haft stor succes med at lære børnene at spille melodier på fløjter. Fløjtebogen

7 5. 6. Hvert barn skal kunne anvende et relevant instrument i forbindelse med akkordspil. Keyboard, jukulele, guitar. Gøre brug af flere akkorder. God ide at spille flere numre, hvor de samme akkorder anvendes, så børnene oplever akkordernes muligheder. Nu vil det være lettere for børnene motorisk at kunne bruge (og overskue) et keyboard. Enkelte vil kunne bruge guitaren. Mere avanceret samspil Forskellige genrer og stilarter Se materialer fra 3. 4-kl Do Wop Vild i varmen Opmærksomhed på det musikalske udtryk i samspillet Hvad betyder valget af instrumenter, dynamik, harmoni, form m.m for den musik, der kommer ud af det? Inddrag børnene i overvejelserne om, hvorfor musikstykket skal bygges op som det er. Lad børnene selv prøve sig frem og tage stilling. Hvad sker der hvis vi gør det kraftigere i B stykket? Skal der være en solo? Er det det vi skal? Hvornår synes vi, det lyder godt?

8 Musikalsk skaben 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer At bruge kroppen til / musikken Fornemmelser af rum, retning og kroppen Underbygge musikken med kroppens bevægelser og udtryk. Bevægelser kan være defineret og styret af læreren. De kan også som led i improvisation være styret af børnene selv. Kroppen Musisk indskoling2 Dansefantasier Hop ud i mer Producere lyd Producere små rim, remser og sange Skabe lydbilleder og klangkulisser Lad dem gengive en historie eller skabe stemning til historien med lyd. Lad dem selv lave en historie ved at brug nogle bestemte instrumenter Optag gerne børnenes lyd! Idé :Skab selv et vers en i forvejen kendt sang, f. eks skorstensfejeren gik en tur Deltage i forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering Det foregår der jo i de fleste storrum en del af. Helle for Leg med musikken Himmelrummet og andre musikalske emnebøger.

9 Improvisation. Ved sang, spil på kazoo, på rytmeinstrumenter og stavspil. Lad børnene udfylde et break med deres rytmefigur Komponere musik Rytmiske improvisationer Spil på kazoo f. eks i versdelen af en sang, mens alle andre så synger omkvædet Spil på nogle få bestemte toner på en xylofon (de andre stave er taget af) Breaks. Gerne når n/gruppen kører en grundrytme. Det virker godt ved STOMP. Musik med mere s. 96 giver gode ideer til arbejde med improvisation. Små melodier Små stykker musik På keyboard. F. eks kan man improvisere ved brug af toner fra en bestemt akkord. Verden rundt med improvisation Lydkulisser Lad børnene udvælge nogle instrumenter, forsøge sig frem og beslutte sig: hvordan skal deres musik blive? Notation Børnenes egne kompositioner Lad gerne børnene prøve at lave partitur over deres musik, så det kan læses senere enten af dem selv eller af deres kammerater. A Kom Po No. (Et godt materiale til notation både til børnenes kompositioner og til lærerens nedskrivning af, hvad børnene skal spille.)

10 5. 6. Rytmisk eller melodisk improvisation over en akkordrække At kunne overskue et længere forløb, som improvisationen skal dække hen over. Det vil gøre det lettere, hvis man samtidig arbejder med arbejder med musiklære: form og akkordrundgang Brug af computeren ved skabelsen af musik Der er ellers store muligheder for musikalsk skabelse ad denne vej! (Vi mangler udstyr og de fleste af os- viden!)

11 Musikforståelse 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Lytte og skabe billeder til musik. Tegne, male, dramatisere, fortælle ud fra den musik, børnene har hørt. Forstå, at der er forskellige musikgenrer. Præsentere børnene for forskellige genrer: Børnene skal vide, der er mange forskellige slags musik. De behøver ikke at kunne forklare forskellighederne endnu. Kende musiklokalets instrumenter (se instrumentspil) Dynamik Kraftig - svag Tempo Høj dyb Leg med direktion. Læreren dirigere,. børnene dirigerer Leg med toner, der går op og ned - hvilken er højest? Tegn gerne til Musiklære Historien om musik. Kort - lang Hvilke instrumenter klinger i kort tid? lang tid? Prøv med stemmerne korte og lange toner. Puls og rytme Forskellen på puls og rytme. Gå, klap, tæl pulsen. Spil, klap, sig rytmen Gør evt., begge dele. Harmoni Dur og mol Lyt og hør forskel. Læg mærke til det hver gang man lærer en ny sang.

12 Notation Enkelte nodeværdier til at læse rytmer Musisk indskoling s Lytte til og samtale om musik Hvor og hvornår bruges musik I kirken, til fester, højtideligheder, medier, i Kvickly.. Genkende og huske enkelte numre og enkelte personer fra forskellige genrer fra den vestlige musikkultur. Kende klangen på forskellige musikinstrumenter Melodi og akkompagnement Puls-rytme Forståelse af musikkens (Vi synes også, vore elever skal lytte til verdensmusik, som er det, som mange af skolens elever hører på). Blæseinstrumenter (messing og træ) Forskellige strygere Forskellige strengeinstrumenter Slagtøj Kunne høre forskel Takt Forståelse af en takt og at en takt fyldes ud. Vers-omkvæd Lyt prøv at finde melodien i musikken. Prøv at synge en kendt melodi til akkompagnement. Brug takterne når børnene skal se, hvad der skal spilles. Leg med nodeværdier, spil, syng eller sig rytmen fra de nodeværdier læreren eller børnene fylder takten ud med. Når ny sang eller nyt musik skal Lyt til Carl Nielsen Tv-udsendelser med Sigurd Barret om orkestrets instrumenter. A Kom Po No. (Boksnotation og anden notation) Noder, det da nemt

13 form Kendskab til notation Lidt kendskab til noder Forspil, mellemspil, intro, outro Kunne bruge notation som hjælp til at huske, hvad der skal spilles. En forståelse for, at man på noderne kan se, om melodien går op eller ned læres snakkes om sangens/musikkens form. Lad børnene få akkorder, toner og rytmer nedskrevet, når de skal spille et stykke musik. Leg med noderne. Lad børnene tegne noder, der skal spilles eller synges efter. Lad børnene synge efter noder, læreren tegner Fortsat arbejde med de forskellige musikgenrer Arbejd med de mest centrale komponister i musikhistorien. Eksempler på forskellige klassiske genrer (f.eks. renæssancemusik og wienerklassisk), rock, pop, jazz, hip hop, folkemusik, verdensmusik. Kende til musik fra andre kulturer. Tag udgangspunkt i ns børnegruppe. Brug den musik som børnene kender fra deres familieliv deres kultur. Vide hvilke instrumenter man bruger i forskellige orkestersammenhænge.

14 Lyt til levende musik Oplev en koncert live. En gang imellem er der koncert på skolen. Hold også øje med koncerter udenfor huset. Samtale om musik Hvordan kan musik bruges til forskellige formål? Hvordan kan musikken påvirke stemning og følelser?. Hvorfor er det forbudt at spille og høre musik i nogle steder af verden? - som kunstnerisk udtryk - -som vare Kunne bruge enkelte akkordmønstre Kunne bruge notation til at få overblik over et stykke, der skal spilles eller synges Forstå opbyggelsen af en akkord Kunne bruge en akkordrundgang ( vamp ) Se på notationen hvor er intro?, hvad skal gentages? Hvordan er formen? Osv. Syng/spil Æblemand, I like the flowers, hvam har malet himlen blå til det samme vamp. Giv alle et ark med notation og læs det sammen, så børnene får lært, at notationen kan være med til at skabe overblik.

15

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det G u i d e t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2.- 5. k l a s s e 6 6 er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det i musik og idræt store dansekendskab,

Læs mere

kom i gang skriv en sang

kom i gang skriv en sang kom i gang skriv en sang for børn og unge Kom i gang Skriv en sang - for børn og unge er redigeret af: Jens Hartmann og Birgitte Theresia Henriksen Information om KODA Skolekontakt: www.koda.dk/aktiviteter

Læs mere

Faglighed, interak on og samarbejde Evaluerings og udviklingsrapport Dan Mus prrojektet 2009 / 2010 Rosenlundsskolen, Ballerup Kommunee.

Faglighed, interak on og samarbejde Evaluerings og udviklingsrapport Dan Mus prrojektet 2009 / 2010 Rosenlundsskolen, Ballerup Kommunee. Faglighed, interak on og samarbejde Evaluerings og udviklingsrapport Dan Mus projektet 2009 / 2010 Rosenlundsskolen, Ballerup Kommune. Finn Holst September 2010 Ballerup Kommune Pædagogisk Center Ejbyvej

Læs mere

Tempo Ole Skou august 2012 Side 1. Tempo

Tempo Ole Skou august 2012 Side 1. Tempo Tempo Ole Skou august 2012 Side 1 Tempo Indhold Først en lille anekdote fra vores praktik.... 1 Kronologisk tid/oplevet tid.... 2 To slags tempo.... 3 Æstetik og kronometrisk stabilt tempo. På den ene

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Familie. Nye ord læres lettere, hvis du relaterer til noget, barnet kender

Familie. Nye ord læres lettere, hvis du relaterer til noget, barnet kender Familie Snak om, hvem I er i familie med; morfar, kusine og onkel. Hvad hedder de, og hvor gamle er de? Hæng billeder op af mor, far, lillesøster, storebror eller andre familiemedlemmer. Under billedet

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Carl Nielsen. 2 s. s. 8lærervejledning. 4Fynsk Forår. Vi skal høre med øjnene Se med ørerne Lugte med hænderne Tænke med hjertet og føle med hjernen

Carl Nielsen. 2 s. s. 8lærervejledning. 4Fynsk Forår. Vi skal høre med øjnene Se med ørerne Lugte med hænderne Tænke med hjertet og føle med hjernen Carl Nielsen Vi skal høre med øjnene Se med ørerne Lugte med hænderne Tænke med hjertet og føle med hjernen Carl Nielsen Carl Nielsen (1865-1931) er den mest kendte komponist, vi nogensinde har haft i

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Metodehæfte Ud på gulvet Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet Kolofon En en del af Dansk dansk flygtningehjælp Flygtningehjælp

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever?

Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever? Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre, Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen

Læs mere

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold Side 1 At harmonisere en melodi vil sige at tilføje akkorder. Vi skal her se nærmere på harmonisering i en klassisk funktionsharmonisk vise-stil. Der er mange detaljer der adskiller harmonisering i forskellige

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag

Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag Kommune: Herning Kommune (projektholder), Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune Involverede

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling.

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. - 1 - PUFF Skriftserie fra Vestjysk Musikkonservatorium

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere