Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser"

Transkript

1 TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1

2 TUR TUR er uddannelsessekretariat for de offentlig finansierede uddannelser for operative medarbejdere på transportområdet. TUR dækker EUD, AMU og Den offentlige lokomotivføreruddannelse. TUR Forlag, TUR Multitest og TUR Faglæreruddannelse. TUR som fagligt udvalg har 9 EUD uddannelser med i alt 23 specialer. Lang tradition for VEUD og Meritvejen. 2

3 Baggrund før 1/8, generelt Egen indgang med 7 EUD. Generelt ufaglærte områder. Varighed af GF mellem 10 uger 16,5 uger. Konsekvens, at trin 1 havde forskellig varighed. Bekendtgørelsesfastlagte godskrivningsordninger på både skoledel og praktikdel. Ingen GF prøve til EUV. EUV sammenhæng mellem varighed af skoledel og praktikdel. 3

4 Baggrund før 1/8, generelt Mange uddannelsesaftaler på ca. 1 år i EUV. Op mod 50% af aftalerne var EUV. GVU meget brugt til RKV. GVU ordningen et godt tilbud da der var mulighed for lidt praktisk træning/opkvalificering. Faglærere gjort faglærte via GVU. Dette har været nødvendigt, da området er ufaglært. 4

5 Baggrund før 1/8, generelt Særordning for ældre unge 2.3. Elever, der har haft kørekort B i mindst 3 år, og som enten har gennemført et grundforløb til en erhvervsuddannelse eller har gennemført mindst 1 år på en anden godkendt ungdomsuddannelse, godskrives for følgende skoleundervisning: Fælles kompetencemål 1, 2, 3, 4, og 5, grundforløbsprojektet og de særlige kompetencemål 2 og 5 forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Uddannelsens varighed afkortes herefter således: Uddannelsens trin 1 lagermedhjælper varer 1 år inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 15,1 uger. Uddannelsens trin 2 lageroperatør med speciale varer mindst 6 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 afkortes ikke. Uddannelsens trin 3 lager- og terminaldisponent afkortes ikke. 5

6 Baggrund før 1/8, generelt VEUD 2.4. Elever, der er fyldt 25 år, og som har mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for branchen, godskrives for følgende skoleundervisning: Fælles kompetencemål 1 og 5 og grundforløbsprojektet Uddannelsens varighed afkortes herefter således: Uddannelsens trin 1 lagermedhjælper varer op til 1 år inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 afkortes ikke. Uddannelsens trin 2 lageroperatør med speciale varer 1 år. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 afkortes ikke. Uddannelsens trin 3 lager- og terminaldisponent afkortes ikke. 6

7 Baggrund før 1/8, generelt Meritvejen 2.5. Elever, der er fyldt 25 år, og som har mindst 4 års relevant erhvervserfaring inden for branchen, godskrives for følgende skoleundervisning: Fælles kompetencemål 1, 2, 3, 4, og 5, grundforløbsprojektet og de særlige kompetencemål 1, 2 og 3 forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Uddannelsens varighed fastsættes af skolen på baggrund af kompetencevurderingen, som skolen skal foretage i forbindelse med udarbejdelsen af elevens personlige uddannelsesplan, således: Uddannelsen til trin 1 lagermedhjælper inklusiv grundforløbet og skoleundervisningen afkortes til at vare op til 1 år. Uddannelsens trin 2 lageroperatør med speciale afkortes til mellem 4 måneder og 1 år, når skoleundervisningen er fastsat til at vare mellem 4 uger og 15 uger. Uddannelsens trin 3 lager- og terminaldisponent afkortes ikke. 7

8 Baggrund før 1/8 14 udbydere på henholdsvis Personbefordring og Vejgodstransport. Personbefordring: De fleste uddannelsesaftaler omhandler trin 1 Rutebilchauffør, årligt uddannelsesaftaler på speciale International turistbuskørsel fordelt på en række skoler. Vejgodstransport: De fleste aftaler er speciale Godschauffør, årligt uddannelsesaftaler på speciale Kranfører fordelt på ca. 10 skoler. Skoleundervisningen fokuseret på kollektiv trafik / godschauffør. Svendeprøver afholdt på den enkelte skole. 8

9 Det faglige udvalgs overvejelser, generelt Skoleundervisningen fokuseret på andre specialer. Risiko for farvet rådgivning fra skolen specielt vedrørende specialerne Kranfører Godschauffør. Styrkelse af det faglige indhold. Styrkelse af det faglige miljø ved 1-2 godkendte skoler. Evt. sammenhæng med tilsvarende FKB. Nok elever til 2-3 hold om året p.t. og forventning om, at øget fokus giver flere aftaler. 9

10 Det faglige udvalgs overvejelser, grundforløb 3 små uddannelser gennemføres på 1-2 skoler og flere kommer til som konsekvens af udbudsrunden (Kran og Turistbus). De tilhørende GF bliver også kun gennemført på disse skoler, men virksomheder og elever er spredt i landet. Det er uhensigtsmæssigt. Løsning - Mere fleksibel grundforløb med ens beskrivelse for 6 uddannelser, hvor Vejgods, Kran og Lager er landsdækkende. De øvrige er Havn, Lufthavn, Togklargøring. Giver skolerne mulighed for godskrivning mellem de 6 GF og herunder adgang til SKP Lager Tilsvarende løsning for Turistbus og Kollektiv trafik. 10

11 Det faglige udvalgs overvejelser, Kranfører Behovet for faglærte kranførere er stigende bl.a. som en følge af store bygge- og anlægsarbejder særligt inden for infrastruktur og de store områdehospitaler, der bygges i de kommende år. Kranførers arbejdsopgaver er blevet mere omfattende og komplekse. Der anvendes mange forskellige typer kraner og udstyr ved håndteringen af udeleligt gods. Dertil kommer, at mange aktører arbejder sammen og samtidigt. Arbejdet er derfor at betragte som farligt arbejde, der kræver kendskab til og efterlevelse af regler og procedurer for at undgå ulykker. 11

12 Det faglige udvalgs overvejelser, Kranfører Der er således behov for en kranføreruddannelse, der er bredt kvalificerende både i forhold til typen af arbejdsopgaver og det tekniske udstyr, der anvendes. På baggrund af dette, konkluderer det faglige udvalg, at en etablering af en selvstændige erhvervsfaglige uddannelse i højere grad vil sikre et hensigtsmæssigt udbud af uddannelsen, der vil imødekomme branchens behov for uddannet arbejdskraft inden for det respektive faglige område. 12

13 Det faglige udvalgs overvejelser, Kranfører På kort sigt forventes indgået cirka uddannelsesaftaler om året, overvejende med unge, men muligvis også med enkelte nuværende medarbejdere, som vil kunne godskrives for dele af uddannelsen på baggrund af allerede opnåede kvalifikationer. På langt sigt forventes det, at tilgangen til uddannelsen vil svare til en væsentlig del af tilgangen til erhvervet. Den årlige tilgang til erhvervet vurderes til at være omkring personer om året. 13

14 Det faglige udvalgs overvejelser, Turist En etablering af to selvstændige erhvervsfaglige uddannelser i højere grad vil sikre et hensigtsmæssigt udbud af uddannelser, der vil imødekomme branchens behov for uddannet arbejdskraft inden for de to respektive faglige områder. Det faglige udvalg har erfaret, at selvom de to faglige profiler har sammenfaldende beskrivelser af de overordnede kompetencemål, så er det i praksis to meget forskellige jobprofiler med vidt forskellige uddannelsesbehov. 14

15 Det faglige udvalgs overvejelser, Turist Meget få skoler har uddannet buschauffører i trin 1 turistbuschauffør eller med specialet i international turistbuskørsel. Det faglige udvalg vurderer, at der på turistbusområdet er et udækket behov, som vil kunne imødekommes med en skarp og faglig profileret uddannelse, der er tilrettelagt de særlige behov, der findes i en moderne turistbusvirksomhed. 15

16 Det faglige udvalgs overvejelser, Turist På kort sigt forventes indgået cirka 30 uddannelsesaftaler om året, overvejende med nuværende medarbejdere, som vil kunne godskrives for dele af uddannelsen på baggrund af allerede opnåede kvalifikationer. På langt sigt forventes det, at tilgangen til uddannelsen vil svare til en væsentlig del af tilgangen til erhvervet. Den årlige tilgang til erhvervet vurderes til at være omkring personer om året. 16

17 Fakta efter 1/8 Speciale kranfører fra Vejgodstransportuddannelsen er udspaltet som selvstændig uddannelse, Kranføreruddannelsen. De 4 resterende specialer i Vejgodstransport er der ikke ændret på. Speciale International turistbuskørsel og speciale Bybus- og rutebilkørsel fra Personbefordringsuddannelsen er udspaltet som selvstændige uddannelser som helholdsvis Turistbuschauffør og Buschauffør i kollektiv trafik. Den hidtidige personbefordringsuddannelse er nedlagt som konsekvens. 17

18 Kranføreruddannelsen Samme varighed og trindeling som Vejgods dvs. trin 1 på 1 år, trin 2 på 1½ år og trin 3 på 1-1½ år i EUD (1-1 ¼ år på EUV pga. 2 års regel). Krancertifikaterne D og E på trin 1. Kørekort C/E på trin 2. De hidtidige virksomhedsgodkendelser på specialet er overflyttet til den nye uddannelse. 18

19 Buschauffør i kollektiv trafik Samme varighed og trindeling som hidtil dvs. trin 1 på 1 år, trin 2 på 1½ år og trin 3 på 1-1½ år i EUD. Mindre justeringer af fagene bl.a. enkelte fag på 2 niveau. Kørekort D/E er ikke længere obligatorisk på trin 2, men kan erhverves som valgfrit specialefag. Alle 3 afsluttende prøver er som svendeprøver pga. fortsat ønske om skuemester. De hidtidige virksomhedsgodkendelser på trin 1 og specialet er overflyttet til den nye uddannelse. 19

20 Turistbuschauffør Nedlæggelse af trin idet trin 1 & 2 er lagt sammen. Trin 3 (disponent) er dermed blevet til trin 2, hvilket kan forvirre i daglig tale. Indførelse af fremmedsprog som grundfag som konsekvens af ovenstående. Begge de afsluttende prøver er som svendeprøver pga. fortsat ønske om skuemester. De hidtidige virksomhedsgodkendelser på trin 1 og specialet er overflyttet til den nye uddannelse. 20

21 Konsekvenser af EUD reformen Faseforskydning pga. GF 1 minimal, da få elever kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Færre elever på GF 2 pga. optagelseskravene, men forventning om højere gennemførelse. Forvirring omkring reglerne for RKV: Hvordan, hvor, økonomi, virksomhedsgodkendelse. Forventning om færre elever på EUV spor 1 end den hidtidige GVU ordning pga. ændrede regler. EUV spor 2 elever fritaget for det uddannelsesspecifikke fag på GF 2 som eneste mulighed for at undgå GF prøve (som før 1/8). 21

22 Konsekvenser af EUD reformen Ændring pr. 1/ om voksenlærling tilskud vil give færre EUV aftaler, da mange aftaler altid har været med allerede ansatte medarbejdere. Størst nedgang forventes på Turistbuschauffør, da mange medarbejdere har anden uddannelse og der er mange små og mellemstore virksomheder. 22

23 Fra specialer til selvstændige uddannelser 23

24 Fra specialer til selvstændige uddannelser 24

25 Fra specialer til selvstændige uddannelser Det faktuelle Baggrund 25

26 Fra specialer til selvstændige uddannelser Det faktuelle Baggrund 26

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Markedsføring af nye, korte erhvervsuddannelser til transport

Markedsføring af nye, korte erhvervsuddannelser til transport Markedsføring af nye, korte erhvervsuddannelser til transport Rapport Finansieret af Arbejdsgivernes Elevrefusion - AER Projekt nr. 50-02-555 December 2005 Indholdsfortegnelse Formål...3 Nye korte og trindelte

Læs mere

Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering. En undersøgelse med henblik på at afdække praksis på skolerne

Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering. En undersøgelse med henblik på at afdække praksis på skolerne Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne En undersøgelse med henblik på at afdække praksis på skolerne 2014 Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer: Undervisningsministeriet 19. marts 2014 UDKAST Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love (Bedre

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Profil: International transport og logistik

Profil: International transport og logistik Profil: International transport og logistik Grundforløbet - starten på din uddannelse På indgangen Transport og logistik har du mulighed for at sammensætte en international grundforløbsprofil, der består

Læs mere

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6D 1620 København V Telefon: 33 36 66 00 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 2/2012 - juni ISSN 1901-9874 Indhold

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Bilag 1: Kommissorium 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer 8 Bilag 3: Faktapapirer 9 Unge og voksne i eud,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

AFRAPPORTERING AF SEMINAR OM REVISION AF GRUNDLÆGGENDE VAGT

AFRAPPORTERING AF SEMINAR OM REVISION AF GRUNDLÆGGENDE VAGT AFRAPPORTERING AF SEMINAR OM REVISION AF GRUNDLÆGGENDE VAGT Notat August 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk August

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2015

Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelser for 2015 DFFU Det faglige Fællesudvalg for Bager-, Konditor-, Møller- og Sukkervarefagene 11-08-2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditor Nøgletal

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 29 Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse Arbejdsmarkedsrapport 29 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen September 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere