NR ÅRGANG. Rabes Have Langebrogade 8, DK-1411, København K Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 4 2010 73. ÅRGANG. Rabes Have Langebrogade 8, DK-1411, København K Tlf. 32573417"

Transkript

1 NR ÅRGANG Rabes Have Langebrogade 8, DK-1411, København K Tlf

2 Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt Bakken 2, DK-3050 Humlebæk Tlf.: Næstformand Jan Hamilton Ordrup Jagtvej 79 st. tv Charlottenlund Tlf.: Mail Girokonto Formand Fyns Afdeling Kurt B. Kaysen Degnemosen 1, Tåsinge 5700 Svendborg Tlf.: Formand Midtjylland Viggo Lund Hansen Søndervangen 48, 2.tv Viby J. Tlf.: / Nordisk afdeling Ole Offt Christensen Längemajas gata 6B S Kungshamn Tlf.: Kasserer/Bladets udenlands/ Medlemsservice Viggo Billstrøm Skørengen Vest St. Heddinge Tlf.: Ansvarshavende redaktør Peter Armfelt Redaktion Hjørdis Lorenzen Bakken 16, 3050 Humlebæk Annoncer Henvendelse til redaktionen Hjemmeside: www:georgstageforeningen.dk Kalender Julefrokost Lørdag den 20. november kl Juletræsfest For børn og voksne Søndag den 5. december kl Tirsdagsaftener kl Tirsdag den 1. februar Tirsdag den 2. marts Generalforsamling Kl. 18 tirsdag den 8. marts Tirsdag den 5. april Tirsdag den 3. maj Deadline for indlæg til næste nummer 10. januar Husk sæt allerede nu x i din kalender. Fuldriggeren Udsendes 4 gange om året. Oplag Ca stk. Grafisk produktion Nordkystens Bogtrykkeri ApS 2

3 Dødsfald. Foreningen har fra familien fået besked om at følgende medlemmer er afgået ved døden Ole Jacobsen afgik ved døden 16.juli Valdemar Stefan Mickiewics afgik ved døden 5. september. Jeg har modtaget brev i dag fra enken til Ole Jacobsen, 33065,om at han døde den 16. juli. Fra Ole Offt Christiansen har bladet modtaget at Axel Vikjaer bosat i Leonia, New Jersey USA døde den 29. aug. 93 år gammel. Ære være deres minde. 3

4 Billeder fra Rabes Have Foto: Jacob Termansen, født

5 Fyns afdeling Fyns Afdeling holdt generalforsamling den 21. april i Marinestuen med deltagelse af 13 medlemmer. Efter valg og genvalg består bestyrelsen nu af: Formand Kurt Kaysen, kasserer Vagn Dahl, sekretær Ole Nielsen, Tage Bloch og Bent Nielsen samt suppleant Niels Erik Møller og revisorerne Charles Junker og Sven Christensen. Ved baksmønstringen i København den 8. maj deltog 3 medlemmer plus hustruer. Den 14. oktober kom Georg Stage til Svendborg, hvor der var arrangeret en reception i Marinestuen i anledning af overrækkelse af et beløb til skibets velfærdskasse fra Marinefonden. Onsdag den 8. december kl. 12 arrangeres julefrokost i Marinestuen i Svendborg, Havnepladsen 2B (indgang fra kajsiden der kan parkeres på Frederiksøen). Alle Georg Stage Foreningens medlemmer med ledsagere er velkomne. Tilmelding til bestyrelsen senest den 1. december. Med venlig hilsen Kurt Kaysen Baksmønstringen. Kurt Kaysen fra Fyns afdelingen har givet tilsagn om, at de påtager sig arrangementet af den årlige Baksmønstring. Dato og program vil komme i blad nr. 1. Her har man en god grund til at kontakte sine kammerater fra ens eget togt, og aftale, at mødes til Baksmønstringen.Det gælder især dem der har og 60 års jubilæum. Det er også tilladt at tage sin hustru, kæreste eller veninde med. Skulle man syntes, at en dag er for kort, er der ikke noget i vejen for, at man aftaler, at mødes dagen før. Det sker i blandt. Jeg syntes det er nogle fine arrangementer hvert år. Dem kan jeg varmt anbefale. Formanden. Georg Stage Foreningen Jylland. Husk!!! Vi afholder julefrokost søndag den 21. november kl i marinestuen, Kovnogade 2, Århus. Julefrokosten er igen i år - den gode gamle trationelle frokost, så mød talstærkt op og lad os få en hyggelig dag i samvær med hverandre. Pris pro person: kr. Tilmelding senest den 14. november til nedenstående: Formand Viggo Lund Hansen Kasserer Ronald P. Grassmé Best. medlem Alex S. Nielsen Best. medlem John Byg Venlig hilsen Bestyrelsen. Husk vores julefrokost. Igen i år afholder vi vores årlige julefrokost. Det gør vi lørdag den 20. november kl i vores stue. Tidspunktet er valgt så tidligt, at alle kan deltage før det går løs på arbejdspladserne eller hos familien. Det bliver igen i år en julebuffet kreeret af vores forpagter Caroline, og så ved vi ikke hvad der venter os, men vi som har været med i mange år glæder os til overraskelserne. Prisen er 200 kr. pr. person. Til gengæld er foreningen vært til den første øl og snaps, og herefter kan øl og snaps købes til særdeles billige priser. Tilmelding nødvendigt i god tid af hensyn til forberedelserne. Husk årets juletræsfest. Søndag den 5. december kl afholder vi vores årlige juletræsfest for forældre og bedsteforældre til mindre børn i vores stue Langebrogade nr. 8. 5

6 Vi byder på gløgg, kager og æbleskiver, og der vil være godtepose og julegaver til børnene. Prisen er 50 kr. pr. person. Da denne dag er gået hen og blevet et tilløbsstykke, bliver tilmelding efter princippet først til mølle. Ved tilmelding er det vigtigt at nævne antal børn, og om det er pige eller dreng, samt barnets alder af hensyn til julemandens indkøb af gaver til børnene. Generalforsamlingen. Generalforsamlingen vil finde sted tirsdag den 8. marts kl i Georg Stage Stuen Langebrogade 8. Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen byde på en øl og en bid brød. Af hensyn til dette arrangement skal der ske tilmelding, hvis man ønsker at deltage i spisningen. Den endelige dagsorden følger i næste nummer af Fuldriggeren Tilmelding. I de tilfælde vi beder om en tilmelding til et af vores arrangementer, kan det gøres på en af følgende adresser eller . Billede af Viceadmiral Knud E.J. Borck Det er kommet til Georg Stage Foreninge`s kendtskab, at Stiftelsen Georg Stages Minde`s formand Viceadmiral Knud E.J. Borck for kort tid siden rundede Cape Seventhy. Vi her i foreningen kipper med flaget og ønsker rigtig god vind fremover. Formanden. Peter Armfelt Tlf (husk _ mellem peter og armfelt) Jan Hamilton Tlf SALVAGE & SURVEY STS MARINE CONSULT makes it faster and easier for you Phone hours service Mærket der betyder, at produktet styrker knoglerne, og man bliver i godt humør og smiler 6

7 ERNST 24 John 95 Peder 58 EIVIND 13 Jørn 9 CLAUS 52 KURT 27 PETER 1 Foto nr. 27 Kurt FREDERIK 56 7

8 50 års jubilæum Lørdag den 28. august mødtes 8 gamle elever og 1 understyrmand fra togtet 1960 til 50 års jubilæum hjemme hos nr. 58 Peder Pedersen i Otterup på Fyn. Der var afbud for 7 andre gamle elever som havde lovet sig ud til anden side. Det blev en rigtig dejlig dag, så vi overnattede alle sammen og tog søndagen med. Dette indebar, at vi var enige om, der ikke skulle gå 10 år før et sådant arrangement gentog sig. Så fremover vil vi mødes hvert år i den sidste weekend i august. Peder har allerede meldt ud, det igen bliver hjemme hos ham i august. Her kan dem fra togtet 1960, som ikke var med, melde sig. Nu har i fået det at vide et år før, så ingen undskyldninger. Vi, som deltog, siger endnu engang Peder tusind tak for initiativet, og tak til din lillesøster for den fantastiske mad hun serverede Peter Armfelt. 40 års jubilæum for årgang 1970, Georg Stage Årgang 1970 holdt 40 års jubilæum den 28. august, med start ombord på Georg Stage. Gaster og officerer fra Jylland og Øerne samt Færøerne og Grønland var mødt op, 30 mand i alt. Georg Stage lå i dagens anledning på Holmen og var trimmet og nypudset. Kaptajn Karl Zilmer også fra årgang 1970, fortalte om skibet og hvordan et togt med de unge forgår nu til dags. Desuden så vi en power point præsentation, hvor lys bilder fra 1970 var blevet digitaliseret, med billeder fra vores togt. Vi sejlede ikke så mange sømil dengang som nu, men en tur til Edinburgh, Skotland blev det til. Efter besøget ombord gik vi i gåsegang over til Georg Stage stuen på Christianshavn hvor vi spiste frokost og udveksle historier. 1 stmd Jan Hamilton underholdt med harmonikaen og humøret var højt. Vi skiltes sidst på eftermiddagen efter en hyggelig dag og blev enige om at mødes igen på Fyn om fem år. Hilsen Steffen Fra bogen om historiske huse på Christianshavn kan man læse følgende om Langebrogade 8 8 A. Matr. nr. 203 A Rabes Have. Grunden og den ældste historie. På det gamle voldterræn blev det ved nedprioriteringen af det militære formål muligt at bygge til civile formål. Med tiden blev der grundlagt en hel lille industri herude ved Enhorns bastion. I tilknytning til den øvrige bebyggelse opførtes også den stadig eksisterende bygning Rabes Have. Den nuværende dobbeltbygning. Dobbelthuset, består af to sammenbyggede huse i fem fag og tre etager, er opført Bygningerne er en anelse uens i længden, men ellers identiske. De rummede begge ved opførelsen en række små lejligheder, to på hver etage med adgang fra den gennemgående forstue- og trappegang i midterfaget med tofløjede døre til både gade- og gårdside. I 1851 var der i hvert fald indrettet en lille butik, der senest i 1885 var afløst af et beværtningslokale. Desuden var der brolagt gårdsrum og en have med frugttræer og -buske. I haven var også en periode en teglhængt keglebane. Fredet i Bygningen består af et todelt, grundmuret forhus, på i alt 10 fag og tre etager. Heltag med 8

9 røde vingetegl. Murene er pudsede og malede brungule. Hvidmalet, fremspringende gesems. Gavlene samt delingen markeres af en brandkam. I midterfaget i hver af de to huse er placeret en brunmalet, tofløjet fyldingsdør, som sikkert er samtidig med huset. På forsiden, mellem stuen og anden etage, er med sort malet Cafe Rabeshave. Stueetagen har enrammede vinduer, mens de øvrige har torammede. Alle sortmalede. På tagryggens vestside sidder fire skorstene, hvorfra de tre sydligste er samtidige med huset. Huset er til gårdem i alt væsentligt som til gaden. Facaden står dog delvist gråpudset. Vinduer som til gaden men malede sorte, hvide eller grønne. Gården er delvist udfyldt med nye barakker med fladt tag. Baghuset er vanskeligt ulilgængeligt, men er vistnok på fire fag, to etager, halvtag med bølgeeternit. Hvidmalet. (Senere nedrevet) Ejere Gartner Johan Georg Amelong Lærredshandler Carl Schrøder Svend Bentzon Vinhandler Friderich Barfred Gartner Niels Aagaard Johannes Seiling og medinteressent Christence, enke efter skibskaptajn Morslet, til Købmand Johannes Liebenberg, gift med ovennævntes datter og arving Andrea Christine Seiling, og deres sønner, copist i Rentekammeret Johanes Christian Liebenberg og han- delsbetjent Hans Ditlew Liedenberg Værtshusholder Johan Andreas Møller Det Kongelige Institut for blinde her i staden (1851) Værtshusholder Peter Sørensen, efterfulgt af enken Henriette Marie Sørensen, f, Jacobsen. (1868) Henriette Christine Sørensen, oven nævntes datter og arving Koholder, fhv. gårdejer Anders Pedersen Bagermester Aage Jørgensen Grosserer J. Weidemann Grossererne Knud Wiedemann og Viggo Kallerup (til 1934), ovennævntes arvinger Grosserer Svend Nielsen Birger Sand. Omkring årtusindskiftet solgte Biger Sand Rabeshave til Mads Salling for ca. 5 millioner kr. Denne fik ca kr. fra byfornyelsesfonden. Men i stedet for at bruge pengene på en tiltrængt reparation af facader, gavle og tage, blev der indlagt fjernvarme i hele forhuset og i vores stue undtagen op til loftet over stuen. Denne forbedring udløste da også en kraftig huslejestigning. Så siden dengang har vi måtte betale varme i stuen for 104 kvadratmeter, selv om der slet ikke er ført varmerør op til loftet, som ligeledes udgør 52 kvadratmeter, og som er 9

10 totalt ubrugeligt, uisoleret og med et utæt tag, med jævne regn skader som følge. Efter Mads Salling blev Rabes Have handlet mange gange, ofte med kun et års mellemrum. I den periode kan nævnes firmaer med følgende navne: Stabil Invest Aps. First Ejendomme Aps. Ejendominvest Aps. HMS Rjendomme Vejle, Ejendomsadministrationen Andersens Ejendomme A/S Boligselskabet Innovo A/S Hellerup. Sidste handel lød på 21 milioner kr. Undervejs er vi blevet tilbudt flere løsningsmodeller som salg og genhusning. Men ingen af delene har været til vores fordel. I skødet er der tinglyst at vi er uopsigelige, og det har hjulpet os langt hen ad vejen. Et par arkitektfirmaer har ligeledes været involveret i diverse projekter. Fra det sidste lød der følgende: Ejendommen Langebrogade 8 samt 8A vil blive renoveret 100 procent iht. gældende regler for fredede ejendomme. Dette medfører, at beboerne vil få nye køkkener og nye baderum samt lejlighedssammenlægninger, hvor dette ikke allerede havde fundet sted. Endvidere ville alt nødvendigt udvendigt istandsættelsesarbejder ligeledes iht. gældende regler blive foretaget, herunder renovering af facader samt tagkonstruktion. Det foreliggende projektmateriale var blevet udarbejdet i samarbejde med Kulturarvstyrelsen som slutteligt har godkendt det udarbejdede projektmateriale. Projektet blev herefter fremsendt til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på en egentlig byggesagsbehandling, hvorefter der slutteligt ville komme en endelig godkendelse fra Kulturarvstyrelsen. Det var i Siden er der ikke hørt mere fra den sag. I foråret blev Boligselskabet Innovo A/S erklæret konkurs, og Rabes Have kom på tvangsaktion. Hele 2 gange. På den sidste tvangsaktion blev Rabeshave solgt for ca. 2.5 millioner til Kirk advokaterne. Kort efter indledte de forhandlinger med os om en huslejestigning fra de ca kr. ex. 10 Varme som vi betaler nu til en husleje stigende over 4 år til ca kr. ex varme. Det svarer til ca kr. pr. kvadratmeter. Vi har i alt 324 kvadratmeter. Ifølge paragraf 13 i erhvervslejeloven må en ejer af en ejendom, der indeholder et erhvervslejemål i dag gerne sammenligne sin ejendom med tilsvarende ejendomme omkring sig. Viser det, at huslejen er større i disse, må han gerne hæve sin husleje til det samme. Og det er åbenbart lige meget, hvor elendig en stand ejendommen er i. Herefter kan han forbedre ejendommens tilstand, hvor han så yderligere har lov til nye huslejestigninger. Georg Stage Stuen er blevet opsagt til 1. februar. I denne ulykkelige sag har bestyrelsen over sommeren vendt en hver tænkelige sten, og kommet frem til det resultat, at vi vil være bedst tjent med at opsige stuen, som trods alt er beregnet til 104 kvadratmeter + varme for de samme kvadratmeter. Med de ca. 11 møder vi har om året er der slet ikke sund fornuft i at overføre den udgift på vores forpagtere. De tjener deres penge i restauranten. Stuen har ingen indflydelse på deres indtægt. I den sidste ende er det trods alt dem som bestemmer. hvornår smertegrænsen er nået. Vi overlader det herefter til de nye ejere. at leje lokalet ud til anden side. Det kan jo ikke være noget problem for sådanne investorer, hvor profitten altid kommer først. Danmarksstuen mister sit navn og bliver i det nye år omdannet til Georg Stage Stuen. Den er lidt mindre end den gamle, men vi har kunnet sidde 30 personer i den. Så længe tilgangen til foreningens sammenkomster er på det niveau det er i dag, ser bestyrelsen ingen grund til at søge andre steder hen. Som situationen er nu, er der plads nok til os, og ved stort fremmøde har vi altid lov til at bruge

11 restauranten. Mandag og tirsdag har restauranten lukket, og da det er en frokostrestaurant, hvor køkkenet lukker kl vil der altid være plads til os kl Men alle de detaljer vil klart indgå i vores forpagtnings kontrakt med Anders og Caroline. Vi afholder vores julefrokost den 20. november og juletræsfest for børn og børnebørn med voksne den 5. december. Både november og december vil der være mange julefrokoster, så går man i tanker om at holde julefrokost med venner eller familie i Rabes Have skal man bestille bord i god tid. Møde med museumsdirektør Jørgen Selmer og hans inspektør Benjamin Asmussen. Jeg har haft et møde med museumsdirektøren for det nye søfartsmuseum i Helsingør Jørgen Selmer. Han havde taget sin museumsinspektør Benjamin Asmussen med, og de havde taget toget ind til byen. Mødet var kommet i stand via Leif, som fik til opgave at kontakte dem, da han jo alligevel er tilknyttet museet. Efter at have fortalt vores historie, og det triste i at stuen nu må opgives, beså de restauranten, gårdhaven og stuen. De var ret imponerede over det de så. Jørgen Selmer har været her en gang for et par år siden med Kronborgs venner. Da var jeg selv til stede, efter vi havde været på rundtur på Holmens terræn og oppe og bese i Mastekranen. Jeg undskyldte med, at vi grundet vores situation de sidste 10 år ikke havde gjort noget ved vedligeholdelsen af stuen. Men det mente han netop var hele charmen, at stuen var blevet brugt, slidt og havde sin særlige duft og atmosfære. Det skulle der endelig ikke laves om på. De fik lov til at fotograferer det hele, og der blev taget rigtig mange billeder, både i restauranten og stue. Jeg lovede dem ikke noget her og nu, men de var meget interesserede i alt sammen. Blandt andet vores maskintelegraf er helt unik. Alle har gennem tiderne taget maskintelegrafen fra skibenes bro, men ingen har tænkt på, der også var en i maskinen, som maskinmesteren svarede med. Sådan et eksemplar er meget sjældent i dag. Samtidig er vores system koblet, så det virker. Det var de meget imponeret over. Ligeledes træpøsen i loftet. Den der blev brugt til saltvandsbad på dækket. Hernø`s flotte askebægre, krus, m.m. Vi havde en god dialog, og de ville tænke over det med at etablere en væg eller et lille hjørne, hvor Georg Stage, Danmark og Søfartsstyrelsen kunne vises frem for skoleeleverne m.m. og hvor der lå brochurer fremme eleverne kunne tage. Men søfartsmuseet er i dag planlagt i mindste detalje, så det er ikke noget de kunne tage med nu, men de var positivt stemt for at lade det indgå i planlægningen fremover. Endvidere kunne de røbe for mig, at en af de første større udstillinger, som plejer at løber over en tid, kommer til at handle om Skoleskibet Georg Stage, og de håbede vi til den tid kunne hjælpe dem med gode råd m.m. Ligeledes fik jeg tilsagn om en speciel rundvisning for os og vores medlemmer. Jeg aftalte vi ville vende tilbage straks i det nye år med aftale om en dato. Vi fik også tilsagn om, at vi kunne låne deres nye kantine, som de sagde ville blive meget flot, til møder m.m. Nu mangler jeg blot at kontakte Karl Nøhr i Aarhus om han eventuel er interesseret i at få et par ting til sit museum. Formanden. 11

12 Der er mange slags digtere. I Rabe Have`s lange historie har der sikkert blandt stamkunderne været en del poeter. Jeg har en stamkrog, jag har en stamkrog. Och Rabes Have är värdskusets namn. I den tid Georg Stage Foreningen har været ejere, var der i de første år alle medlemmerne af et rockband ved navn Gasolin. Den lyse digter Jens August Schade havde en overgang næsten fast plads ved et af vinduesbordene, hvor han kunne holde øje med en af sine muser, som boede i ejendommen overfor. Den hollandsk/svenske troubadour Cornelis Vreeswijk har også haft sin gang i Rabes Have, hvilket omstående digt "Och Rabes Have ar värdshusets namn," som blev fundet i hans efterladte papirer, vidner om. Det var dengang Bent og Kisser havde forpagtet restauranten. "Och Rabes Have är värdshusets namn" Nu skall jag skriva en liten visa alldeles själv, alldeles själv. Och den skall handla om Bent og Kissa på livets älv, på livets älv. Där har de funnit ett eget Værtshus det har de drömt om i många år. Nu sjunger jag: Lycka till på färden så gott det går. Du Kissa är - ja det skall jag lova en prydnad för ditt etablissemang. Och skulla Bent sitta där och sova så blir han väckt med ett dunderklang. Låt gäster dricka, låt gäster pråta - valkommen är du, du käare vän! Här får du älska, men skal du hata så har du dörren - och där er den. Der växer blommor utanfor huset, där sjunger fåglar, som ingen ser. Och genem trädkronor faller ljuset på Havens gäster - och så, vad mer? Den ene dricker, - den andra sjunger och tar sin älskede i sin famn. 12

13 13

14 Fødselsdage November Thomas Larsen Torremolinos Spanien Fylder 75 år den Fødselsdage December Benny Andreas Elster Birkeengen 19, DK-4040 Jyllinge Fylder 55 den Jens Erik Odgaard Ellingebjergvej 3 F, DK-4500 Nykøbing Sj Fylder 81 den Anker Høyer Jensen Spentrup Alle 5, 1. tv., DK-2770 Kastrup Fylder 81 den Torkild Ditmar Olsen Kildemosen 4 I, Tranebjerg, DK-8305 Samsø Fylder 80 den Uni Højgaard Blómubrekka 48, FO-100 Tórshavn Fylder 30 den Jonas Enni Nilsson Nykær 61, 10. th., DK-2605 Brøndby Fylder 30 den Aage Falkenberg H. C. Andersens Boulevard 42, DK-1553 København V Fylder 83 den Tina Maria Andersen Oldtidsvej 21, DK-3300 Frederiksværk Fylder 30 den Steen Kokborg 2661 Tallant Road, # MW-511, USA Santa Barbara, California Fylder 88 den Henning Sanderhoff Slejpners Plads 5, DK-3650 Ølstykke Fylder 70 den Flemming Pingel Ringerlodden 11, DK-2605 Brøndby Fylder 55 den Ole Bertelsen Bogø Hovedgade 4, DK-4793 Bogø By Fylder 84 den Fini Ib Vallebo Schandorphsvej 25, DK-4100 Ringsted Fylder 50 den Kaj Jørgen Larsen Hjerteparken 29 A, DK-5700 Svendborg Fylder 70 den Fødselsdage Januar Poul Christensen Mortel Alle 12, DK-2791 Dragør Fylder 85 den Ib Steiness Solgården 5 C, DK-3250 Gilleleje Fylder 75 den Uggi Nyborg Adserhavehus, Oldvejen 14, Lønhlt, DK-3480 Fredensborg Fylder 81 den Bent Nielsen Bladvænget 3, DK-5700 Svendborg Fylder 70 den Erik Nielsen Birkmosevej 56, 2. th., DK-2610 Rødovre Fylder 50 den Sven Christensen Holmehusvej 30, 3. th., DK-5000 Odense C Fylder 75 den Christinna Brandi Langørvej 37, DK-8381 Tilst Fylder 40 den Henrik Ninn Jensen Kærvej 14, DK-6800 Varde Fylder 65 den Villy Christian Bak Hovedgaden 20, DK-8831 Løgstrup Fylder 75 den Trine Joensen Blegindvej 14, DK-8362 Hørning Fylder 40 den Henrik Jøhnke Hellerupvej 10, DK-8000 Århus C Fylder 80 den Knud Andersen 2816, Countrybrook Drv. L-11, USA Palm Harbour, Florida Fylder 83 den Nadja Møller Andersen Rentemestervej 48, 2. tv., DK-2400 København NV Fylder 30 den Ervin Leo Brettschneider Kærstykkevej 81, DK-2650 Hvidovre Fylder 83 den Jørgen Høyer Rasmussen Kogtvedhøj 5, DK-5700 Svendborg Fylder 86 den Fødselsdage Februar Knud Erik Møller Spodsbjergvej 212, Spodsbjerg DK-5900 Rudkøbing Fylder 65 den Mia Hansen Bobakken 9, 3. th., DK-2720 Vanløse Fylder 30 den Jørgen Gebhard Holmen 1, Magleby DK-4672 Klippinge Fylder 70 den Knud Johan Jenfeldt Kukkervænget 34, Thurø, DK-5700 Svendborg Fylder 84 den Hans Chr. Tom Bruun Muus Vedersøvej 34, DK-2610 Rødovre Fylder 80 den

15 99034 Jóan Petur á Stongunum I Brekkuni 9, FO-110 Tórshavn (Postmugur) Fylder 30 den Olav Hansen Ønsbækvej 16, DK-8541 Skødstrup Fylder 70 den Steen Garhøj Larsen Sikavej 8, Ejby DK-4623 Lille Skensved Fylder 55 den VI ØNSKER ALLE TILLYKKE! 15

16 G.S.F. Medlemsservice, Skørengen Vest 19, 4660 Store Heddinge. Gårdhaven i Rabes Have 16 Husk vi mødes i Rabes Have Langebrogade 8 DK-1411, København K. Tlf

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Marts April 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård April nr. 4 Oversigt over aktiviteter i april Tirsdag d. 4 kl. 10.00 Torsdag d. 7 kl. 10.15 Tirsdag d. 12 kl. 10.00 Torsdag d.14 kl. 10.15 Tirsdag d. 19 kl. 10.00 Torsdag d.21 kl. 10.15 Tirsdag d.26 kl.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 245 Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. KLAR TIL NYE OPLEVELSER? Nye arrangementer til dig og din klub

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. KLAR TIL NYE OPLEVELSER? Nye arrangementer til dig og din klub 1 HK SENIOR Program for forår 2017 Udgivet af: JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Tilmeld dig de nyeste arrangementer KLAR TIL NYE OPLEVELSER?

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Voksne Hanner Klasse A - DM 2009

Voksne Hanner Klasse A - DM 2009 Voksne Hanner Klasse A - DM 2009 Grønne 58 131 2 Grp 1 Ring nr Opdrætter DORIS BSK Blå 49 21 2 Grp 2 Ring nr Opdrætter Grågrønne 31 164 122 113 4 Grp 3 Ring nr Opdrætter R1500 KARL KARL Grå 74 103 163

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161 MEDLEM Lone

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

POINT EFTER DM Øvrige udstiller der ikke har udstillet eller fået point i sidste 4 udstillinger er ikke medtaget

POINT EFTER DM Øvrige udstiller der ikke har udstillet eller fået point i sidste 4 udstillinger er ikke medtaget Klasse A op/ned 2006 Varietets 2006 2007 Varietets 2007 2008 2009 Totalt Bent Andreasen & Lars Voss 70 108 1 123 106 408 Karl Juhl 10 2 5 4 19 18 58 Betty & Svend - Aage Knudsen 2007 24 17 41 Benny Nielsen

Læs mere

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1 FOLKEPUSTEN April 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig juni 2013

Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig juni 2013 Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig 20.-21. juni 2013 Deltagere: Medlemmer fra udvalget for Landdistrikter og Øer Hans Chr. Schmidt (V) formand Thomas Danielsen (V) Flemming

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Voksne Hanner Klasse A - DM 2013

Voksne Hanner Klasse A - DM 2013 Voksne Hanner Klasse A - DM 2013 Grønne 63 329 134 362 388 5 1 Ring nr Opdrætter JPJ07 HAA AV MIDTV MIDTV Blå 55 38 229 49 290 205 330 7 2 Ring nr Opdrætter JPJ07 JPJ07 ANS12 JPJ07 ED.DY KK HAA Skifer

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Landsturneringen i atletik 1959-1993

Landsturneringen i atletik 1959-1993 Landsturneringen i atletik 1959-1993 Lidt historie (se jubilæumsårbogen) Ny turneringsform fra 1959. LT som forkortelsen var, blev indført. Kun fire holdkampe hvert år. Egentlig otte, men da man hver gang

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 AKTIVITETSOVERSIGT 2014 Lørdag den 6. december Julebanko 2015 Lørdag den 10. januar Nytårsfest Tirsdag den 13. januar Politi-aften Lørdag den 7. februar Fødselsdagsfest

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere