NR ÅRGANG. Rabes Have Langebrogade 8, DK-1411, København K Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 4 2010 73. ÅRGANG. Rabes Have Langebrogade 8, DK-1411, København K Tlf. 32573417"

Transkript

1 NR ÅRGANG Rabes Have Langebrogade 8, DK-1411, København K Tlf

2 Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt Bakken 2, DK-3050 Humlebæk Tlf.: Næstformand Jan Hamilton Ordrup Jagtvej 79 st. tv Charlottenlund Tlf.: Mail Girokonto Formand Fyns Afdeling Kurt B. Kaysen Degnemosen 1, Tåsinge 5700 Svendborg Tlf.: Formand Midtjylland Viggo Lund Hansen Søndervangen 48, 2.tv Viby J. Tlf.: / Nordisk afdeling Ole Offt Christensen Längemajas gata 6B S Kungshamn Tlf.: Kasserer/Bladets udenlands/ Medlemsservice Viggo Billstrøm Skørengen Vest St. Heddinge Tlf.: Ansvarshavende redaktør Peter Armfelt Redaktion Hjørdis Lorenzen Bakken 16, 3050 Humlebæk Annoncer Henvendelse til redaktionen Hjemmeside: www:georgstageforeningen.dk Kalender Julefrokost Lørdag den 20. november kl Juletræsfest For børn og voksne Søndag den 5. december kl Tirsdagsaftener kl Tirsdag den 1. februar Tirsdag den 2. marts Generalforsamling Kl. 18 tirsdag den 8. marts Tirsdag den 5. april Tirsdag den 3. maj Deadline for indlæg til næste nummer 10. januar Husk sæt allerede nu x i din kalender. Fuldriggeren Udsendes 4 gange om året. Oplag Ca stk. Grafisk produktion Nordkystens Bogtrykkeri ApS 2

3 Dødsfald. Foreningen har fra familien fået besked om at følgende medlemmer er afgået ved døden Ole Jacobsen afgik ved døden 16.juli Valdemar Stefan Mickiewics afgik ved døden 5. september. Jeg har modtaget brev i dag fra enken til Ole Jacobsen, 33065,om at han døde den 16. juli. Fra Ole Offt Christiansen har bladet modtaget at Axel Vikjaer bosat i Leonia, New Jersey USA døde den 29. aug. 93 år gammel. Ære være deres minde. 3

4 Billeder fra Rabes Have Foto: Jacob Termansen, født

5 Fyns afdeling Fyns Afdeling holdt generalforsamling den 21. april i Marinestuen med deltagelse af 13 medlemmer. Efter valg og genvalg består bestyrelsen nu af: Formand Kurt Kaysen, kasserer Vagn Dahl, sekretær Ole Nielsen, Tage Bloch og Bent Nielsen samt suppleant Niels Erik Møller og revisorerne Charles Junker og Sven Christensen. Ved baksmønstringen i København den 8. maj deltog 3 medlemmer plus hustruer. Den 14. oktober kom Georg Stage til Svendborg, hvor der var arrangeret en reception i Marinestuen i anledning af overrækkelse af et beløb til skibets velfærdskasse fra Marinefonden. Onsdag den 8. december kl. 12 arrangeres julefrokost i Marinestuen i Svendborg, Havnepladsen 2B (indgang fra kajsiden der kan parkeres på Frederiksøen). Alle Georg Stage Foreningens medlemmer med ledsagere er velkomne. Tilmelding til bestyrelsen senest den 1. december. Med venlig hilsen Kurt Kaysen Baksmønstringen. Kurt Kaysen fra Fyns afdelingen har givet tilsagn om, at de påtager sig arrangementet af den årlige Baksmønstring. Dato og program vil komme i blad nr. 1. Her har man en god grund til at kontakte sine kammerater fra ens eget togt, og aftale, at mødes til Baksmønstringen.Det gælder især dem der har og 60 års jubilæum. Det er også tilladt at tage sin hustru, kæreste eller veninde med. Skulle man syntes, at en dag er for kort, er der ikke noget i vejen for, at man aftaler, at mødes dagen før. Det sker i blandt. Jeg syntes det er nogle fine arrangementer hvert år. Dem kan jeg varmt anbefale. Formanden. Georg Stage Foreningen Jylland. Husk!!! Vi afholder julefrokost søndag den 21. november kl i marinestuen, Kovnogade 2, Århus. Julefrokosten er igen i år - den gode gamle trationelle frokost, så mød talstærkt op og lad os få en hyggelig dag i samvær med hverandre. Pris pro person: kr. Tilmelding senest den 14. november til nedenstående: Formand Viggo Lund Hansen Kasserer Ronald P. Grassmé Best. medlem Alex S. Nielsen Best. medlem John Byg Venlig hilsen Bestyrelsen. Husk vores julefrokost. Igen i år afholder vi vores årlige julefrokost. Det gør vi lørdag den 20. november kl i vores stue. Tidspunktet er valgt så tidligt, at alle kan deltage før det går løs på arbejdspladserne eller hos familien. Det bliver igen i år en julebuffet kreeret af vores forpagter Caroline, og så ved vi ikke hvad der venter os, men vi som har været med i mange år glæder os til overraskelserne. Prisen er 200 kr. pr. person. Til gengæld er foreningen vært til den første øl og snaps, og herefter kan øl og snaps købes til særdeles billige priser. Tilmelding nødvendigt i god tid af hensyn til forberedelserne. Husk årets juletræsfest. Søndag den 5. december kl afholder vi vores årlige juletræsfest for forældre og bedsteforældre til mindre børn i vores stue Langebrogade nr. 8. 5

6 Vi byder på gløgg, kager og æbleskiver, og der vil være godtepose og julegaver til børnene. Prisen er 50 kr. pr. person. Da denne dag er gået hen og blevet et tilløbsstykke, bliver tilmelding efter princippet først til mølle. Ved tilmelding er det vigtigt at nævne antal børn, og om det er pige eller dreng, samt barnets alder af hensyn til julemandens indkøb af gaver til børnene. Generalforsamlingen. Generalforsamlingen vil finde sted tirsdag den 8. marts kl i Georg Stage Stuen Langebrogade 8. Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen byde på en øl og en bid brød. Af hensyn til dette arrangement skal der ske tilmelding, hvis man ønsker at deltage i spisningen. Den endelige dagsorden følger i næste nummer af Fuldriggeren Tilmelding. I de tilfælde vi beder om en tilmelding til et af vores arrangementer, kan det gøres på en af følgende adresser eller . Billede af Viceadmiral Knud E.J. Borck Det er kommet til Georg Stage Foreninge`s kendtskab, at Stiftelsen Georg Stages Minde`s formand Viceadmiral Knud E.J. Borck for kort tid siden rundede Cape Seventhy. Vi her i foreningen kipper med flaget og ønsker rigtig god vind fremover. Formanden. Peter Armfelt Tlf (husk _ mellem peter og armfelt) Jan Hamilton Tlf SALVAGE & SURVEY STS MARINE CONSULT makes it faster and easier for you Phone hours service Mærket der betyder, at produktet styrker knoglerne, og man bliver i godt humør og smiler 6

7 ERNST 24 John 95 Peder 58 EIVIND 13 Jørn 9 CLAUS 52 KURT 27 PETER 1 Foto nr. 27 Kurt FREDERIK 56 7

8 50 års jubilæum Lørdag den 28. august mødtes 8 gamle elever og 1 understyrmand fra togtet 1960 til 50 års jubilæum hjemme hos nr. 58 Peder Pedersen i Otterup på Fyn. Der var afbud for 7 andre gamle elever som havde lovet sig ud til anden side. Det blev en rigtig dejlig dag, så vi overnattede alle sammen og tog søndagen med. Dette indebar, at vi var enige om, der ikke skulle gå 10 år før et sådant arrangement gentog sig. Så fremover vil vi mødes hvert år i den sidste weekend i august. Peder har allerede meldt ud, det igen bliver hjemme hos ham i august. Her kan dem fra togtet 1960, som ikke var med, melde sig. Nu har i fået det at vide et år før, så ingen undskyldninger. Vi, som deltog, siger endnu engang Peder tusind tak for initiativet, og tak til din lillesøster for den fantastiske mad hun serverede Peter Armfelt. 40 års jubilæum for årgang 1970, Georg Stage Årgang 1970 holdt 40 års jubilæum den 28. august, med start ombord på Georg Stage. Gaster og officerer fra Jylland og Øerne samt Færøerne og Grønland var mødt op, 30 mand i alt. Georg Stage lå i dagens anledning på Holmen og var trimmet og nypudset. Kaptajn Karl Zilmer også fra årgang 1970, fortalte om skibet og hvordan et togt med de unge forgår nu til dags. Desuden så vi en power point præsentation, hvor lys bilder fra 1970 var blevet digitaliseret, med billeder fra vores togt. Vi sejlede ikke så mange sømil dengang som nu, men en tur til Edinburgh, Skotland blev det til. Efter besøget ombord gik vi i gåsegang over til Georg Stage stuen på Christianshavn hvor vi spiste frokost og udveksle historier. 1 stmd Jan Hamilton underholdt med harmonikaen og humøret var højt. Vi skiltes sidst på eftermiddagen efter en hyggelig dag og blev enige om at mødes igen på Fyn om fem år. Hilsen Steffen Fra bogen om historiske huse på Christianshavn kan man læse følgende om Langebrogade 8 8 A. Matr. nr. 203 A Rabes Have. Grunden og den ældste historie. På det gamle voldterræn blev det ved nedprioriteringen af det militære formål muligt at bygge til civile formål. Med tiden blev der grundlagt en hel lille industri herude ved Enhorns bastion. I tilknytning til den øvrige bebyggelse opførtes også den stadig eksisterende bygning Rabes Have. Den nuværende dobbeltbygning. Dobbelthuset, består af to sammenbyggede huse i fem fag og tre etager, er opført Bygningerne er en anelse uens i længden, men ellers identiske. De rummede begge ved opførelsen en række små lejligheder, to på hver etage med adgang fra den gennemgående forstue- og trappegang i midterfaget med tofløjede døre til både gade- og gårdside. I 1851 var der i hvert fald indrettet en lille butik, der senest i 1885 var afløst af et beværtningslokale. Desuden var der brolagt gårdsrum og en have med frugttræer og -buske. I haven var også en periode en teglhængt keglebane. Fredet i Bygningen består af et todelt, grundmuret forhus, på i alt 10 fag og tre etager. Heltag med 8

9 røde vingetegl. Murene er pudsede og malede brungule. Hvidmalet, fremspringende gesems. Gavlene samt delingen markeres af en brandkam. I midterfaget i hver af de to huse er placeret en brunmalet, tofløjet fyldingsdør, som sikkert er samtidig med huset. På forsiden, mellem stuen og anden etage, er med sort malet Cafe Rabeshave. Stueetagen har enrammede vinduer, mens de øvrige har torammede. Alle sortmalede. På tagryggens vestside sidder fire skorstene, hvorfra de tre sydligste er samtidige med huset. Huset er til gårdem i alt væsentligt som til gaden. Facaden står dog delvist gråpudset. Vinduer som til gaden men malede sorte, hvide eller grønne. Gården er delvist udfyldt med nye barakker med fladt tag. Baghuset er vanskeligt ulilgængeligt, men er vistnok på fire fag, to etager, halvtag med bølgeeternit. Hvidmalet. (Senere nedrevet) Ejere Gartner Johan Georg Amelong Lærredshandler Carl Schrøder Svend Bentzon Vinhandler Friderich Barfred Gartner Niels Aagaard Johannes Seiling og medinteressent Christence, enke efter skibskaptajn Morslet, til Købmand Johannes Liebenberg, gift med ovennævntes datter og arving Andrea Christine Seiling, og deres sønner, copist i Rentekammeret Johanes Christian Liebenberg og han- delsbetjent Hans Ditlew Liedenberg Værtshusholder Johan Andreas Møller Det Kongelige Institut for blinde her i staden (1851) Værtshusholder Peter Sørensen, efterfulgt af enken Henriette Marie Sørensen, f, Jacobsen. (1868) Henriette Christine Sørensen, oven nævntes datter og arving Koholder, fhv. gårdejer Anders Pedersen Bagermester Aage Jørgensen Grosserer J. Weidemann Grossererne Knud Wiedemann og Viggo Kallerup (til 1934), ovennævntes arvinger Grosserer Svend Nielsen Birger Sand. Omkring årtusindskiftet solgte Biger Sand Rabeshave til Mads Salling for ca. 5 millioner kr. Denne fik ca kr. fra byfornyelsesfonden. Men i stedet for at bruge pengene på en tiltrængt reparation af facader, gavle og tage, blev der indlagt fjernvarme i hele forhuset og i vores stue undtagen op til loftet over stuen. Denne forbedring udløste da også en kraftig huslejestigning. Så siden dengang har vi måtte betale varme i stuen for 104 kvadratmeter, selv om der slet ikke er ført varmerør op til loftet, som ligeledes udgør 52 kvadratmeter, og som er 9

10 totalt ubrugeligt, uisoleret og med et utæt tag, med jævne regn skader som følge. Efter Mads Salling blev Rabes Have handlet mange gange, ofte med kun et års mellemrum. I den periode kan nævnes firmaer med følgende navne: Stabil Invest Aps. First Ejendomme Aps. Ejendominvest Aps. HMS Rjendomme Vejle, Ejendomsadministrationen Andersens Ejendomme A/S Boligselskabet Innovo A/S Hellerup. Sidste handel lød på 21 milioner kr. Undervejs er vi blevet tilbudt flere løsningsmodeller som salg og genhusning. Men ingen af delene har været til vores fordel. I skødet er der tinglyst at vi er uopsigelige, og det har hjulpet os langt hen ad vejen. Et par arkitektfirmaer har ligeledes været involveret i diverse projekter. Fra det sidste lød der følgende: Ejendommen Langebrogade 8 samt 8A vil blive renoveret 100 procent iht. gældende regler for fredede ejendomme. Dette medfører, at beboerne vil få nye køkkener og nye baderum samt lejlighedssammenlægninger, hvor dette ikke allerede havde fundet sted. Endvidere ville alt nødvendigt udvendigt istandsættelsesarbejder ligeledes iht. gældende regler blive foretaget, herunder renovering af facader samt tagkonstruktion. Det foreliggende projektmateriale var blevet udarbejdet i samarbejde med Kulturarvstyrelsen som slutteligt har godkendt det udarbejdede projektmateriale. Projektet blev herefter fremsendt til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på en egentlig byggesagsbehandling, hvorefter der slutteligt ville komme en endelig godkendelse fra Kulturarvstyrelsen. Det var i Siden er der ikke hørt mere fra den sag. I foråret blev Boligselskabet Innovo A/S erklæret konkurs, og Rabes Have kom på tvangsaktion. Hele 2 gange. På den sidste tvangsaktion blev Rabeshave solgt for ca. 2.5 millioner til Kirk advokaterne. Kort efter indledte de forhandlinger med os om en huslejestigning fra de ca kr. ex. 10 Varme som vi betaler nu til en husleje stigende over 4 år til ca kr. ex varme. Det svarer til ca kr. pr. kvadratmeter. Vi har i alt 324 kvadratmeter. Ifølge paragraf 13 i erhvervslejeloven må en ejer af en ejendom, der indeholder et erhvervslejemål i dag gerne sammenligne sin ejendom med tilsvarende ejendomme omkring sig. Viser det, at huslejen er større i disse, må han gerne hæve sin husleje til det samme. Og det er åbenbart lige meget, hvor elendig en stand ejendommen er i. Herefter kan han forbedre ejendommens tilstand, hvor han så yderligere har lov til nye huslejestigninger. Georg Stage Stuen er blevet opsagt til 1. februar. I denne ulykkelige sag har bestyrelsen over sommeren vendt en hver tænkelige sten, og kommet frem til det resultat, at vi vil være bedst tjent med at opsige stuen, som trods alt er beregnet til 104 kvadratmeter + varme for de samme kvadratmeter. Med de ca. 11 møder vi har om året er der slet ikke sund fornuft i at overføre den udgift på vores forpagtere. De tjener deres penge i restauranten. Stuen har ingen indflydelse på deres indtægt. I den sidste ende er det trods alt dem som bestemmer. hvornår smertegrænsen er nået. Vi overlader det herefter til de nye ejere. at leje lokalet ud til anden side. Det kan jo ikke være noget problem for sådanne investorer, hvor profitten altid kommer først. Danmarksstuen mister sit navn og bliver i det nye år omdannet til Georg Stage Stuen. Den er lidt mindre end den gamle, men vi har kunnet sidde 30 personer i den. Så længe tilgangen til foreningens sammenkomster er på det niveau det er i dag, ser bestyrelsen ingen grund til at søge andre steder hen. Som situationen er nu, er der plads nok til os, og ved stort fremmøde har vi altid lov til at bruge

11 restauranten. Mandag og tirsdag har restauranten lukket, og da det er en frokostrestaurant, hvor køkkenet lukker kl vil der altid være plads til os kl Men alle de detaljer vil klart indgå i vores forpagtnings kontrakt med Anders og Caroline. Vi afholder vores julefrokost den 20. november og juletræsfest for børn og børnebørn med voksne den 5. december. Både november og december vil der være mange julefrokoster, så går man i tanker om at holde julefrokost med venner eller familie i Rabes Have skal man bestille bord i god tid. Møde med museumsdirektør Jørgen Selmer og hans inspektør Benjamin Asmussen. Jeg har haft et møde med museumsdirektøren for det nye søfartsmuseum i Helsingør Jørgen Selmer. Han havde taget sin museumsinspektør Benjamin Asmussen med, og de havde taget toget ind til byen. Mødet var kommet i stand via Leif, som fik til opgave at kontakte dem, da han jo alligevel er tilknyttet museet. Efter at have fortalt vores historie, og det triste i at stuen nu må opgives, beså de restauranten, gårdhaven og stuen. De var ret imponerede over det de så. Jørgen Selmer har været her en gang for et par år siden med Kronborgs venner. Da var jeg selv til stede, efter vi havde været på rundtur på Holmens terræn og oppe og bese i Mastekranen. Jeg undskyldte med, at vi grundet vores situation de sidste 10 år ikke havde gjort noget ved vedligeholdelsen af stuen. Men det mente han netop var hele charmen, at stuen var blevet brugt, slidt og havde sin særlige duft og atmosfære. Det skulle der endelig ikke laves om på. De fik lov til at fotograferer det hele, og der blev taget rigtig mange billeder, både i restauranten og stue. Jeg lovede dem ikke noget her og nu, men de var meget interesserede i alt sammen. Blandt andet vores maskintelegraf er helt unik. Alle har gennem tiderne taget maskintelegrafen fra skibenes bro, men ingen har tænkt på, der også var en i maskinen, som maskinmesteren svarede med. Sådan et eksemplar er meget sjældent i dag. Samtidig er vores system koblet, så det virker. Det var de meget imponeret over. Ligeledes træpøsen i loftet. Den der blev brugt til saltvandsbad på dækket. Hernø`s flotte askebægre, krus, m.m. Vi havde en god dialog, og de ville tænke over det med at etablere en væg eller et lille hjørne, hvor Georg Stage, Danmark og Søfartsstyrelsen kunne vises frem for skoleeleverne m.m. og hvor der lå brochurer fremme eleverne kunne tage. Men søfartsmuseet er i dag planlagt i mindste detalje, så det er ikke noget de kunne tage med nu, men de var positivt stemt for at lade det indgå i planlægningen fremover. Endvidere kunne de røbe for mig, at en af de første større udstillinger, som plejer at løber over en tid, kommer til at handle om Skoleskibet Georg Stage, og de håbede vi til den tid kunne hjælpe dem med gode råd m.m. Ligeledes fik jeg tilsagn om en speciel rundvisning for os og vores medlemmer. Jeg aftalte vi ville vende tilbage straks i det nye år med aftale om en dato. Vi fik også tilsagn om, at vi kunne låne deres nye kantine, som de sagde ville blive meget flot, til møder m.m. Nu mangler jeg blot at kontakte Karl Nøhr i Aarhus om han eventuel er interesseret i at få et par ting til sit museum. Formanden. 11

12 Der er mange slags digtere. I Rabe Have`s lange historie har der sikkert blandt stamkunderne været en del poeter. Jeg har en stamkrog, jag har en stamkrog. Och Rabes Have är värdskusets namn. I den tid Georg Stage Foreningen har været ejere, var der i de første år alle medlemmerne af et rockband ved navn Gasolin. Den lyse digter Jens August Schade havde en overgang næsten fast plads ved et af vinduesbordene, hvor han kunne holde øje med en af sine muser, som boede i ejendommen overfor. Den hollandsk/svenske troubadour Cornelis Vreeswijk har også haft sin gang i Rabes Have, hvilket omstående digt "Och Rabes Have ar värdshusets namn," som blev fundet i hans efterladte papirer, vidner om. Det var dengang Bent og Kisser havde forpagtet restauranten. "Och Rabes Have är värdshusets namn" Nu skall jag skriva en liten visa alldeles själv, alldeles själv. Och den skall handla om Bent og Kissa på livets älv, på livets älv. Där har de funnit ett eget Værtshus det har de drömt om i många år. Nu sjunger jag: Lycka till på färden så gott det går. Du Kissa är - ja det skall jag lova en prydnad för ditt etablissemang. Och skulla Bent sitta där och sova så blir han väckt med ett dunderklang. Låt gäster dricka, låt gäster pråta - valkommen är du, du käare vän! Här får du älska, men skal du hata så har du dörren - och där er den. Der växer blommor utanfor huset, där sjunger fåglar, som ingen ser. Och genem trädkronor faller ljuset på Havens gäster - och så, vad mer? Den ene dricker, - den andra sjunger och tar sin älskede i sin famn. 12

13 13

14 Fødselsdage November Thomas Larsen Torremolinos Spanien Fylder 75 år den Fødselsdage December Benny Andreas Elster Birkeengen 19, DK-4040 Jyllinge Fylder 55 den Jens Erik Odgaard Ellingebjergvej 3 F, DK-4500 Nykøbing Sj Fylder 81 den Anker Høyer Jensen Spentrup Alle 5, 1. tv., DK-2770 Kastrup Fylder 81 den Torkild Ditmar Olsen Kildemosen 4 I, Tranebjerg, DK-8305 Samsø Fylder 80 den Uni Højgaard Blómubrekka 48, FO-100 Tórshavn Fylder 30 den Jonas Enni Nilsson Nykær 61, 10. th., DK-2605 Brøndby Fylder 30 den Aage Falkenberg H. C. Andersens Boulevard 42, DK-1553 København V Fylder 83 den Tina Maria Andersen Oldtidsvej 21, DK-3300 Frederiksværk Fylder 30 den Steen Kokborg 2661 Tallant Road, # MW-511, USA Santa Barbara, California Fylder 88 den Henning Sanderhoff Slejpners Plads 5, DK-3650 Ølstykke Fylder 70 den Flemming Pingel Ringerlodden 11, DK-2605 Brøndby Fylder 55 den Ole Bertelsen Bogø Hovedgade 4, DK-4793 Bogø By Fylder 84 den Fini Ib Vallebo Schandorphsvej 25, DK-4100 Ringsted Fylder 50 den Kaj Jørgen Larsen Hjerteparken 29 A, DK-5700 Svendborg Fylder 70 den Fødselsdage Januar Poul Christensen Mortel Alle 12, DK-2791 Dragør Fylder 85 den Ib Steiness Solgården 5 C, DK-3250 Gilleleje Fylder 75 den Uggi Nyborg Adserhavehus, Oldvejen 14, Lønhlt, DK-3480 Fredensborg Fylder 81 den Bent Nielsen Bladvænget 3, DK-5700 Svendborg Fylder 70 den Erik Nielsen Birkmosevej 56, 2. th., DK-2610 Rødovre Fylder 50 den Sven Christensen Holmehusvej 30, 3. th., DK-5000 Odense C Fylder 75 den Christinna Brandi Langørvej 37, DK-8381 Tilst Fylder 40 den Henrik Ninn Jensen Kærvej 14, DK-6800 Varde Fylder 65 den Villy Christian Bak Hovedgaden 20, DK-8831 Løgstrup Fylder 75 den Trine Joensen Blegindvej 14, DK-8362 Hørning Fylder 40 den Henrik Jøhnke Hellerupvej 10, DK-8000 Århus C Fylder 80 den Knud Andersen 2816, Countrybrook Drv. L-11, USA Palm Harbour, Florida Fylder 83 den Nadja Møller Andersen Rentemestervej 48, 2. tv., DK-2400 København NV Fylder 30 den Ervin Leo Brettschneider Kærstykkevej 81, DK-2650 Hvidovre Fylder 83 den Jørgen Høyer Rasmussen Kogtvedhøj 5, DK-5700 Svendborg Fylder 86 den Fødselsdage Februar Knud Erik Møller Spodsbjergvej 212, Spodsbjerg DK-5900 Rudkøbing Fylder 65 den Mia Hansen Bobakken 9, 3. th., DK-2720 Vanløse Fylder 30 den Jørgen Gebhard Holmen 1, Magleby DK-4672 Klippinge Fylder 70 den Knud Johan Jenfeldt Kukkervænget 34, Thurø, DK-5700 Svendborg Fylder 84 den Hans Chr. Tom Bruun Muus Vedersøvej 34, DK-2610 Rødovre Fylder 80 den

15 99034 Jóan Petur á Stongunum I Brekkuni 9, FO-110 Tórshavn (Postmugur) Fylder 30 den Olav Hansen Ønsbækvej 16, DK-8541 Skødstrup Fylder 70 den Steen Garhøj Larsen Sikavej 8, Ejby DK-4623 Lille Skensved Fylder 55 den VI ØNSKER ALLE TILLYKKE! 15

16 G.S.F. Medlemsservice, Skørengen Vest 19, 4660 Store Heddinge. Gårdhaven i Rabes Have 16 Husk vi mødes i Rabes Have Langebrogade 8 DK-1411, København K. Tlf

Kalender. Hjemmeside: www:georgstageforeningen.dk. Tirsdagsaftener kl. 19 30. Tirsdag den 3. november. Julefrokost lørdag den 14. november kl.

Kalender. Hjemmeside: www:georgstageforeningen.dk. Tirsdagsaftener kl. 19 30. Tirsdag den 3. november. Julefrokost lørdag den 14. november kl. NR 4 72. ÅRGANG Foreningens gave: Et skibsur til årets bedste kammerat, som blev Tobias Orboe elev nr. 22. Her flankeret af kaptajn Karl Zilmer og Karoline Smedes Lund nr. 40-1009 som overbragte Tobias

Læs mere

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn.

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn. NR 2 2014 77. ÅRGANG Georg Stage i Københavns havn. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt

Læs mere

NR 1 2011 74. ÅRGANG. To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet.

NR 1 2011 74. ÅRGANG. To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet. NR 1 74. ÅRGANG To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet

Læs mere

Kalender. www: Hjemmeside: ggsd.dk. Stiftelsesfest, lørdag den 25. november kl. 14.00. Juletræsfest, søndag den 10.december kl.14.

Kalender. www: Hjemmeside: ggsd.dk. Stiftelsesfest, lørdag den 25. november kl. 14.00. Juletræsfest, søndag den 10.december kl.14. Udgiver Gamle Georg Stage Drenge. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt Bakken 2, DK-3050 Humlebæk Tlf.: 49194295 E-mail:

Læs mere

Kalender. Hjemmeside: www:ggsd.dk. Tirsdag den 8. maj kl.19.30 Mødeaften i stuen. Juni juli august sommerferie

Kalender. Hjemmeside: www:ggsd.dk. Tirsdag den 8. maj kl.19.30 Mødeaften i stuen. Juni juli august sommerferie Udgiver Gamle Georg Stage Drenge. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt Bakken 2, DK-3050 Humlebæk Tlf.: 49194295 E-mail:

Læs mere

NR 2 2011 74. ÅRGANG. Skibet Padua fra serien af de berømte P-liner 1926 fra Tecklenborg i Bremerhaven

NR 2 2011 74. ÅRGANG. Skibet Padua fra serien af de berømte P-liner 1926 fra Tecklenborg i Bremerhaven NR 2 2011 74. ÅRGANG Skibet Padua fra serien af de berømte P-liner 1926 fra Tecklenborg i Bremerhaven Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet

Læs mere

NR 2 2008 71. ÅRGANG. En Georg Stage jolle for fulde sejl Foto: 6001

NR 2 2008 71. ÅRGANG. En Georg Stage jolle for fulde sejl Foto: 6001 NR 2 71. ÅRGANG En Georg Stage jolle for fulde sejl Foto: 6001 Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand

Læs mere

NR 4 2008 71. ÅRGANG. 25 års jubilæum for eleverne fra 1983 Foto: 6001

NR 4 2008 71. ÅRGANG. 25 års jubilæum for eleverne fra 1983 Foto: 6001 NR 4 71. ÅRGANG 25 års jubilæum for eleverne fra 1983 Foto: 6001 Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand

Læs mere

NR 1 2014 77. ÅRGANG. En af Maersk bådene passerer gennem Panama Kanalen.

NR 1 2014 77. ÅRGANG. En af Maersk bådene passerer gennem Panama Kanalen. NR 1 2014 77. ÅRGANG En af Maersk bådene passerer gennem Panama Kanalen. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen

Læs mere

Kalender. www: Hjemmeside: ggsd.dk. Tirsdag den 6.marts kl.19.30 Mødeaften i stuen. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 13. marts kl.18.

Kalender. www: Hjemmeside: ggsd.dk. Tirsdag den 6.marts kl.19.30 Mødeaften i stuen. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 13. marts kl.18. Udgiver Gamle Georg Stage Drenge. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt Bakken 2, DK-3050 Humlebæk Tlf.: 49194295 E-mail:

Læs mere

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i 2010.

Læs mere

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Så fik Søens Folk gang i det store springvand i søen. Godt gået! 2 2013 Juni Fra formanden - Hans Vedderkop Så kom sæsonen i gang med ikke mindre end 2 generalforsamlinger.

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Foreningens historie 1937-2007.

Foreningens historie 1937-2007. Foreningens historie 1937-2007. Foreningen blev stiftet den 29. november 1937 i København. De personer, som var med til at starte foreningen, er alle for længst døde. Det vel nok mest aktive medlem af

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 4 - NOVEMBER / DECEMBER / JANUAR

100. ÅRGANG - 2010 NR. 4 - NOVEMBER / DECEMBER / JANUAR 100. ÅRGANG - 2010 NR. 4 - NOVEMBER / DECEMBER / JANUAR Kongeskibet 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Politiet er igen synligt

Politiet er igen synligt Kaj Kruse på patrulje i Skovparken SAB-nyt ÅRGANG 2 - NR 4 - DECEMBER 2008 Politiet er igen synligt Af Thomas Jeppesen Kaj Kruse er igen en del af gadebilledet i SAB s boligområder. På et møde mellem SAB

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kastellet Her mødes vi 4. juni 2011

Kastellet Her mødes vi 4. juni 2011 101. ÅRGANG - 2011 NR. 2 - MAJ / JUNI / JULI / AUGUST Kastellet Her mødes vi 4. juni 2011 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet

Læs mere

22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant NR. 33 SEPTEMBER 2011. Læs i dette nummer blandt andet: www.3f.dk/hr. Læs side 5

22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant NR. 33 SEPTEMBER 2011. Læs i dette nummer blandt andet: www.3f.dk/hr. Læs side 5 22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant Læs side 5 NR. 33 SEPTEMBER 2011 Læs i dette nummer blandt andet: Leder: Medlemmerne er det vigtigste side 2 En stolt kokkefaglærer takker af side 3 Pensionist- og

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Nr. 2 2014 Juli 18. Årgang

Nr. 2 2014 Juli 18. Årgang Nr. 2 2014 Juli 18. Årgang Sommeren er over os!... 3 Landsmøde 2014 er I tilmeldt?... 4 Strandnumrene ved vore kyster... 5 Efterlysning... 8 Stormflod og oversvømmelser... 9 Hvor mange medlemmer har I?..

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere