Statoil Pensionistforening ØST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statoil Pensionistforening ØST"

Transkript

1 Statoil Pensionistforening ØST Historien om foreningens udvikling og dens formænd

2 Statoil Pensionistforening ØST Historien om foreningens udvikling og dens formænd Foreningens formænd Vagn Prytz Otto Bentzen Svend Sevaldsen Poul Bernth Kaj Sigsgaard Henning Grann Jørgen Bahl John Rostholm Indsamlet, redigeret og fortalt af Kjeld Thorsen med velvillig assistance af Henning Grann, Kaj Sigsgaard, H.C. Jensen, Jørgen Bahl, Carl Sohl, Peder Vejsig m. fl. Tak til Statoil Kontorservice/Grafisk for teknisk assistance. Kilder: Statoil Museets fotoalbums, Esso Magasinet, Esso Ekko, OlieDråben samt interviews. April

3 Foreningens historie Statoil Pensionistforening ØST har fået ny formand den 8. i rækken siden foreningens start i Vi tegner et portræt af de tidligere formænd og af foreningens udvikling. Vagn Prytz Den stiftende generalforsamling Den 3. februar 1971 blev der afholdt en pensionistsammenkomst i Store Mødesal på Sankt Annæ Plads, hvor ca. 50 pensionister mødtes til den stiftende generalforsamling i Esso Pensionist Forening. Baggrunden for denne sammenkomst var, at der i november året før til samtlige pensionister var udsendt et spørgeskema om deres interesse i at mødes jævnligt, høre om rejseskildringer, deltage i udflugter og bankospil og samtidig være med til at danne en forening, som kunne organisere sådanne sammenkomster. Initiativtager til dette møde var Vagn Prytz, som med akklamation blev valgt til foreningens første formand. Vagn Prytz havde været chef for Aviation. Esso Veteranerne, som foreningen blev kaldt de næste mange år, fik i løbet af kort tid stor succes, og antallet af medlemmer kom op på 85. Foreningens formål var dengang ligesom nu at samle foreningens medlemmer til sammenkomster og udflugter. Foreningen var og er en selskabelig forening. I perioden oktober til april blev der afholdt en månedlig mødeaften i selskabets lokaler på Sankt Annæ Plads med foredrag, film eller anden underholdning med efterfølgende hyggeligt samvær i cafeterialokalerne. Vagn Prytz var formand fra 1971 til sædvanlig var der rig lejlighed til at genopfriske minder fra de aktive år, står der i referatet fra begivenheden. Foreningen havde netop valgt ny formand, Otto Bentzen fra Oliefyrsafdelingen, senere Personaleafdelingen. Ideen med samværet blandt tidligere arbejdskolleger fra både Otto Bentzen D.D.P.A. (Det Danske Petroleums Aktieselskab) og Dansk Esso slog an, og i 1980 var medlemstallet oppe på 120. Man mødtes 5-6 gange i vintersæsonen i hovedkontorets festsal til foredrag, film, bankospil med efterfølgende hyggekomsammen i cafeteriaet. Om sommeren afholdtes en udflugt til en af de sjællandske seværdigheder med frokost på en nærliggende kro. Alle disse aktiviteter kunne kun opretholdes ved hjælp af et pænt tilskud fra selskabet samt med god assistance fra Personaleafdelingen og Kontorservice. (Sådan er det også i dag. Red.). Otto Bentsen var formand fra 1976 til På generalforsamlingen i 1980 blev Svend Sevaldsen, Kontorservice, valgt til ny formand. Sevaldsen havde været kasserer i Otto Bentzens bestyrelse. Som suppleant til bestyrelsen valgtes Paul Bernth, som senere skulle Svend Sevaldsen blive den næste formand. På generalforsamlingen vedtog man bl.a., at ikke blot tidligere medarbejdere, men også disses efterlevende enker og enkemænd kunne blive eller forblive - medlemmer af foreningen. (Det var denne passus i foreningens vedtægter, der blev genindført på generalforsamling i Red.). Svend Sevaldsen var formand fra 1980 til Stiftende generalforsamling i Store Mødesal 3. februar års jubilæum Efter generalforsamlingen i 1976 fejrede foreningen sit 5 års jubilæum ved et festligst chokoladeog kaffebord med masser af lagkage. Og som Oprør i bestyrelsen På foreningens generalforsamling i februar 1983 valgte Svend Sevaldsen at træde tilbage og overlade formandskabet til Paul Bernth, Regnskabsafdelingen. Sevaldsen påtog sig sin gamle rolle som kasserer, og blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder man Paul Bernth 3

4 4 Rigmor Kragh-Jakobsen, som stadig er et aktivt medlem af foreningen. Rigmor fortæller: - Der var oprør blandt bestyrelsesmedlemmerne, fordi Svend Sevaldsen ikke ville genopstille som formand. Hele bestyrelsen havde erklæret, at de ville trække sig, men helt så galt gik det ikke, fortæller Rigmor. Paul Bernth, som var generalforsamlingens dirigent, fik bemyndigelse til at stille et nyt forslag til bestyrelse med ham selv som formand og Svend Sevaldsen som kasserer. Derudover blev der valgt yderligere to bestyrelsesmedlemmer, den ene var Rigmor Kragh- Jakobsen, der blev sekretær og fortsatte i bestyrelsen flere år derefter. Hun blev senere kasserer, indtil hun blev afløst af Birgit Vejsig. Rigmor husker, at kontingentet dengang var på 25 kr. årligt. Det var sat så tilpas lavt, at alle pensionister havde råd til at være medlem. Det år blev der i april afholdt bankospil, som igen havde trukket fulde hus i hovedkontorets cafeteria, og der blev kæmpet om dejlige gevinster med snapse-, vin- og kaffesmag. Sommerudflugten i juni 1983 gik til det nordlige Sjælland, til Kronborg og videre til Gilleleje, hvor man spiste en splendid frokost i Gilleleje-Hallen. Pensionistforeningen får nyt navn I forbindelse med Statoils køb af Dansk Esso A/S i 1986 var der overvejelser i foreningens bestyrelse om at skifte navn til Statoil Pensionistforening. Det skete imidlertid først efter, at selskabet officielt skiftede navn den 1. april Navneskiftet blev godkendt på generalforsamlingen i februar På initiativ af Henning Grann blev Hans Christensen (Esso-Hans) samme år opfordret til at starte en pensionistforening på Raffinaderiet. Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 17. november 1988 med Hans Christensen som foreningens formand. Allerede fra starten fik foreningen 17 medlemmer, og siden har Raffinaderiets Hans Christensen Pensionistforening vokset sig stor, i dag har foreningen 90 medlemmer. Hans Christensen var formand indtil 2008 og blev afløst af Terkild Klint. Ny pensionistforening i Vest Hidtil var det kun selskabets pensionerede medarbejdere på Hovedkontoret og i Kalundborg, der kunne dyrke det kollegiale Carl Sohl fællesskab i Pensionistforeningen. Indtil slutningen af 80 erne var der i Provinsen endnu ikke nogen foreningsaktivitetet, hvor pensionerede medarbejdere kunne mødes. På initiativ af driftsinspektør Carl Sohl, Bjarne Vesterholt Fredericia startede man Statoil Pensionistforening VEST på en stiftende generalforsamling den 5. april 1989, og Verner Damkjær blev valgt som foreningens første formand. Han efterfulgtes nogle år senere af Bjarne Vesterholt. Torben Quist blev formand i 2002, men overlod i 2008 formandskabet til Jørgen Bach Laursen. Foreningen i VEST har 135 medlemmer. Fester og kurser for pensionisterne Igennem mange år har selskabet afholdt en pensionistmiddag for pensionerede medarbejdere med ledsager. I flere år foregik det på det 175-årige forlystelsesetablissement Josty på Frederiksberg. Festen i november 1985 handlede ligesom tidligere år om hyggeligt, kollegialt samvær med underholdning af den populære kapelmester Ivan Leth. Verner Damkjær Torben Quist

5 Kaj Sigsgaard Festens værter var Jens Munk Andersen, Poul E. Luxhøj og Henning Grann. Senere flyttedes festen til Palmehaven på Hotel d Angleterre. I dag er det ikke længere en aftenfest, men en julefrokost, som starter midt på dagen. Det har været medvirkende til øget tilslutning blandt mange ældre pensionister, der helst ikke færdes ude efter mørkets frembrud. Indtil for få år siden foregik julefrokosten i Restaurant Nimbs flotte selskabslokaler med efterfølgende gratis adgang i det juleudsmykkede Tivoli. I 2007 var det i Foyeren i Tivolis Koncertsal, og stadigvæk med gratis adgang til Julemarkedet i Tivoli. Det var i øvrigt kendetegnende for selskabet dengang, at der blev gjort en masse for pensionerede medarbejdere. For medarbejdere, der stod foran pensionering, blev der afholdt Forberedelseskurser til den 3. alder, som man kaldte de 2 1 /2 dags kurser, hvor man fra selskabets side gjorde det til en positiv oplevelse med nogle udbytterige dage. Her kom deltagerne gennem et omfattende program med en række emner med relation til den situation, som den enkelte pensionist og ægtefælle kommer ud for, når den nye tilværelse begynder med den 3. alder. Ny formand På generalforsamlingen i februar 1991 ønskede den daværende formand, Paul Bernth, ikke at genopstille. H.C. Jensen, der var næstformand blev opfordret til at stille op som ny formand, men det afslog H.C. Han måtte så til gengæld påtage sig opgaven med at finde en anden til formandshvervet. Det blev Kaj Sigsgaard, Bilistmarkedet som blev foreningens næste formand. Hele bestyrelsen valgte samtidig at træde tilbage, og som ny bestyrelse valgte Kaj Sigsgaard H.C. Jensen som næstformand, Birgit Vejsig, som kasserer og Mogens Ohrt som bestyrelsesmedlem. Mogens Ohrt blev senere afløst af Bent Gammelgaard. Året efter blev ØST tilføjet til Pensionistforeningens navn ved en generalforsamlingsbeslutning. Årsagen var den nystartede pensionistforening i VEST nogle år tidligere, så for ikke at forveksle de to foreninger, kaldte man dem hhv. Statoil Pensionistforening ØST og Statoil Pensionistforening VEST. Skillelinien går ned gennem Storebælt. I perioden 1991 til 1996 blev der afholdt en del interessante foredrag om eksotiske rejser foruden et par velbesøgte møder med repræsentanter for PFA, som uddybede kendskabet til de ændrede pensionsforhold efter Statoils køb af Dansk Esso A/S. Senere fulgte Ole Buhl op på disse møder, så man endte med at blive endnu klogere. Der blev arrangeret udflugter i somrenes løb, ligesom traditionen med Bankospil blev vedligeholdt. Cafeterialokaliteterne på Sankt Annæ Plads dannede rammen om foreningens mødeaktiviteter. Også den gang blev tingene dyrere år for år. Specielt steg kantinemaden på et tidspunkt ganske drastisk og langt ud over det budgetterede. Her kom Personaleafdelingen dog ind i billedet og reddede situationen. - I det hele taget fik vi fra den kant altid velvillig behandling, ligesom Kontorservice stod inde for, at vore administrationsudgifter blev holdt på et beskedent niveau, fortæller Kaj Sigsgaard. 5

6 Kaj Siggaard Lars Strarup Poul Tonny Kjær Verner Damkjær 6 Kaj Nicolajsen Hans Christensen Bent Rask Bent Brag Samarbejde på tværs Kaj Sigsgaard fortæller videre: - I 1994 startede vi årlige møder med de to andre pensionistforeninger til fælles inspiration for vores aktiviteter, og her blev kimen lagt til mange senere succeser, som alle tre foreningers medlemmer fik glæde af, slutter Kaj Sigsgaard. I dag mødes bestyrelsesmedlemmerne i de tre pensionistforeninger til et årligt møde, som foregår enten i Kalundborg på Raffinaderiet eller på Domus Statoil. Forhistorien er den, at på foranledning af den daværende redaktør af OlieDråben, Kjeld Thorsen, blev formændene for Statoils forskellige foreninger samlet til et frokostmøde på Sankt Annæ Plads i begyndelsen af januar Til stede var formanden for Pensionistforening ØST, Kaj Sigsgaard, formanden for Pensionistforening VEST Verner Damkjær, formanden for Raffinaderiets Pensionistforening, Hans Christensen samt Kunstforeningens formand, Bent Brag, repræsentanter for Sportsforeningerne i ØST, Poul Tonny Kjær, i VEST Kaj Nikolajsen og for Raffinaderiet Lars Strarup og endelig Funktionærforeningens formand Bent Rask. Man konstaterede, at temperaturen i det store og hele var god i Statoils forskellige foreninger og medlemstallet tilfredsstillende, hvilket man blandt andet kunne takke selskabets økonomiske opbakning for. Kaj Sigsgaard udtalte: - Det med holdånden og sammenholdet går vist begge veje. Det bæres i lige så høj grad over fra det daglige samarbejde til foreningslivet. For os gælder det netop, at pensionisterne melder sig ind, fordi de i forvejen har et godt forhold til firmaet og til deres samtidige kolleger. Verner Damkjær: - Det er herligt at se interessen for selskabet og kollegerne stadig bevares samt at vi pensionister kan opleve glæden ved at være med til det hele. Hans Christensen fra Raffinaderiet kom med forslag til at samarbejde på tværs. Vi kommer med største fornøjelse til København for at se, hvad I finder på, og I er også meget velkommen hos os til kollegialt samvær og spændende aktiviteter. For det er ikke altid let at følge med i, hvad der sker. Måske var det en idé at skabe en formel kommunikation mellem os til udveksling af aktivitetsplaner og arrangementsprogrammer, sagde Hans Christensen I april 1995 havde man besøg fra Norge. Et halvt hundrede norske Statoil-pensionister var på endagsbesøg i København. I Assurandørernes Hus fortalte personaledirektør Hans Jørgen Sterndal om Statoil i Danmark. Derefter inviterede selskabet på bustur til Brede Museum med efterfølgende frokost i Brede Spisehus. Kaj og Gitte Sigsgaard deltog som repræsentanter for Statoil Pensionistforening ØST og Kaj fortæller, at man havde en koselig dag sammen med de norske kolleger. - Selvom vi kun var nået til den 25. april, blev det netop højsommer den dag, og for vore norske

7 Henning Grann eltagerne på Kullens klippeformationer, maj 1996 afé og restaurant Ransvik kolleger, der kom direkte fra høj sne og kulde, var det med til at sætte humøret helt i top, og alle fik en dejlig dag. Kaj Sigsgaard var formand fra 1991 til års jubilæum I 1996 kunne foreningen fejre sit 25 års jubilæum. På generalforsamlingen i februar gik Kaj Sigsgaard af som formand. Igen blev H.C. Jensen opfordret til at overtage embedet, men afslog. I stedet fik han til opgave at finde en ny formand, og denne gang blev det Henning Grann, tidl. raffinaderidirektør og personaledirektør, som påtog sig opgaven som foreningens formand. Henning havde netop afsluttet en flerårig udenlandsk udstationering og mente at have den fornødne tid. Nogen egentlig markering af jubilæet blev det ikke til, men til gengæld gjorde man lidt mere ud af de økonomiske rammer for de enkelte aktiviteter i årets løb. Der blev afholdt Bankospil med masser af præmier, som velvilligt var stillet til rådighed af AltiBil, og den årlige sommerudflugt var henlagt til Sverige, hvor man den sidste dag i maj besøgte Sofiero Slot og den dejlige natur på Kullen. Turen huskes for sin store tilslutning, den gode stemning og det fantastisk flotte vejr, som kom efter uafbrudt regnvejr i hele maj måned. Deltagerne nyder udsigten over Øresund I september gik turen til Køge Bugt Strandpark og til det nybyggede Museum for Moderne Kunst Arken. I november var der foredragsaften på Sankt Annæ Plads med Jørn Brandt, som på en meget medrivende måde fortalte om sin tid som leder af den tyske Statoil-organisation, hvor man var ved at opbygge en ny, stor forretning på det tyske marked. Året efter blev der afholdt fem bestyrelsesmøder, et fællesmøde i Kalundborg mellem de tre pensionistforeninger, en foredragsaften på Sankt Annæ Plads, Bankospil med masser af fine præmier fra Statoil Butik (AltiBil) samt en sommerudflugt til Faxe Kalkbrud og Elverkongens Rige arrangeret af H.C. Jensen og distriktschef Finn Jensen. I 1998 trak Kaj Sigsgaard sig ud af bestyrelsen og blev afløst af Bent Gammelgaard som sekretær, Birgit Vejsig blev kasserer og H.C. Jensen blev næstformand. Kontingentet hæves Efter i mange at have ligget uændret på 50 kr. årligt, blev kontingentet sat op til 75 kr. på generalforsamlingen i Det år bød på mange af de samme arrangementer som de senere år, dog skal fremhæves sommerudflugten til Selsø Slot og frokosten på Langtved Færgekro. Efterårsturen gik til Esrum Kloster og Esrum Møllegård og det skønne naturområde ved Esrum Sø. Frokosten blev indtaget i Broder Rus køkken en særegen oplevelse. I november indbød selskabet påny til pensionistfest på Hotel d Angleterre, men man måtte nok se i øjnene, at d Angleterre-æraen var forbi. Priserne var kommet ud af proportion, og selskabet besluttede, at der måtte gennemføres besparelser, ligesom det var nødvendigt på så mange andre områder. Personaleafdelingen bad foreningen om forslag til andre former for fremtidige pensionistfester. Foreningen svarede tilbage, at man selvfølgelig ønskede at beholde pensionistfesten som et årligt arrangement, men at man naturligvis ville medvirke til besparelser. 7

8 Nyt medlemsblad På foreningens generalforsamling i 2000 ønskede næstformand H.C. Jensen at trække sig tilbage efter ni år i bestyrelsen. H.C. fik en varm tak fra generalforsamlingen for det store arbejde, han havde ydet i alle årene. Foreningens mange dejlige udflugter og interessante arrangementer gennem flere år var i høj grad H.C. Jensens fortjeneste. H.C. Jensen afløstes af Kjeld Thorsen som ny næstformand. Pensionistfest på Nimb I december 2000 indbød selskabet til pensionistfest på Restaurant Nimb. Det markerede en drastisk ændring fra tidligere års tradition på d Angleterre og var derfor imødeset med spænding. Det blev imidlertid et fantastisk flot arrangement med en julemenu i elegante omgivelser og med en hyggelig afslutning i Tivolis Julemarked. At tilslutningen samtidig overraskede arrangørerne skyldtes givetvis, at det var et frokost- og eftermiddagsarrangement. En ny tradition var skabt Julefrokost på Nimb med gratis besøg i Tivolis Julemarked bagefter. På foreningens generalforsamling i februar 2001 blev kontingentet sat op fra 75 kr. til 100 kr. årligt. Efter generalforsamlingen holdt Poul Tommerup et særdeles engageret og interessant foredrag om sin tid som udstationeret for Statoil i Vietnam. Og ligesom tidligere sluttede aftenen på Sankt Annæ Plads med Kantinens ypperlige buffet. Domus Statoil - nyt hovedkontor I løbet af 2001 flyttede selskabet fra Sankt Annæ Plads 13 til Borgmester Christiansens Gade 50 i Sydhavnen. Det nye hovedkontor fik navnet Domus Statoil efter en navnekonkurrence blandt medarbejderne. Det var Jørgen Bahls forslag, der vandt. Pensionistforeningen havde fornøjelsen af at afholde sin første generalforsamling i det nye hus i februar Forud havde der været et Åbent Hus-arrangement den 5. februar, hvor samtlige pensionister fra hele landet var indbudt. Poul Tommerup 8 Bestyrelsen havde truffet den dristige beslutning, at man gerne ville starte udgivelsen af foreningens eget medlemsblad. SeniorNyt kom bladet til at hedde, og det skulle udkomme tre gange om året. Redaktøren skulle være den nye næstformand Kjeld Thorsen, som havde stor erfaring fra sin aktive tid som redaktør af OlieDråben. Statoil Pensionistforening VEST havde året før startet et lignende medlemsblad, Pensionist Nyt, dog i en noget mere beskeden udformning. Det et imidlertid senere blevet væsentligt forbedret og fremtræder i dag som et medlemsblad på lige fod med SeniorNyt. Det var dengang foreningens håb og ønske, at medlemmerne i stor udstrækning ville bidrage med forslag og idéer til artikler. Det er det stadig! Domus Statoil, Der deltog 114 fra VEST, 62 fra Raffinaderiet i Borgmester Chrsiansensgade 50 Kalundborg og 179 fra ØST. Det blev en fantastisk, men også anstrengende dag for de mange til København SV rejsende pensionister. Det var et flot projekt, som blev gennemført til stor tilfredshed blandt alle deltagere. Det var vemodigt at skulle forlade Sankt Annæ Plads, som i 80 år havde været selskabets

9 hovedkontor. Men med det nye kontorhus bliver det svært at bevare vemodigheden. Medlemsundersøgelse Der blev foretaget en meningsundersøgelse blandt alle foreningens medlemmer i slutningen af Resultatet viste bl.a., at der var stor tilfredshed med bestyrelsens arbejde, og at der var speciel stor tilfredshed med foreningens nye medlemsblad, SeniorNyt. Der var også stor tilfredshed med den nye type arrangementer, som foreningens nu afholder, men der var en del der mente, at tiden Hammermøllen i Hellebæk Birthe Vejsig overrækker præmien til Tove Jensen var inde til at holde en pause med Bankospillet. Undersøgelsen viste også, at der var stor interesse for at deltage i kortvarige, prisbillige udlandsrejser. 40 % af medlemmerne stemte, og 80 % heraf var positivt stemt overfor udlandsrejser. Kaj Nielsen Det år var der en foredragsaften med informationschef Kai Nielsen, som fortalte om sin udstationering på Statoils hovedkontor i Stavanger. Der var besøg på Vikingeskibsmuseet i Roskilde og frokost ombord på det gode skib, Sagafjord Sagafjord samtidig med, at vi fik en pragtfuld sejltur på Roskilde fjord. Efterårsturen gik til Hammermøllen ved Hellebæk med efterfølgende besøg på Flymuseet i Helsingør. Tilskud til Pensionistforeningerne Selskabet har siden pensionistforeningernes start ydet økonomisk støtte til foreningernes arbejde med at arrangere møder, udflugter, foredragsaftener og lignende. Det foregår i princippet på den måde, at foreningerne hvert år fremlægger et budget baseret på de aktiviteter, den enkelte forening mener at kunne gennemføre. Når kontingentindbetalingerne fra medlemmerne er modregnet, er der tilbage et driftsunderskud som viser, hvor stort et behov den enkelte forening har for støtte fra selskabet i det pågældende år. Den enkelte forening sender en ansøgning til Personaleafdelingen, som herefter godkender og bevilger den ansøgte støtte. Statoil Fonden I forbindelse med salget af Pensionskassen i Statoil A/S til PFA blev der i 1992 oprettet en fond med navnet Pensionsfonden for Syge- og Ægtefælleunderstøttelse i Statoil A/S, herefter 9

10 Hans Dines 10 kaldet Fonden. I Fondens vedtægter er dens formål formuleret således: Fondens formål er at tjene som pensionsfond for de i Statoil A/S og Statoil Detailhandel A/S tidligere ansatte medarbejdere, som har været medlemmer af Afdeling A i Pensionskassen i Statoil A/S, og deres pårørende ved at yde støtte og hjælp af pensionslignende karakter, når forholdene taler herfor. Støtte fra Fonden ydes på basis af en ansøgning til Fondens bestyrelse. I Fondens første 10 år blev der imidlertid modtaget færre og mindre ansøgninger end forventet med det resultat, at Fondens oprindelige startformue på 5 mio. kr. var blevet næsten fordoblet i Samme år blev der derfor truffet en for pensionistforeningerne meget væsentlig beslutning. Det blev nemlig vedtaget at udvide Fondens formålsparagraf til fremover også at omfatte muligheden for at yde økonomisk støtte til: fælles aktiviteter af social karakter for tidligere ansatte medarbejdere og deres pårørende, når forholdene taler herfor I praksis bevirker denne vedtægtstilføjelse, at Fonden nu efter godkendelse fra sin bestyrelse afholder udgifterne til pensionistjulefrokosten i Øst, pensionistfesten i Vest samt de 3 pensionistforeningers årlige ansøgninger om tilskud til deres planlagte aktiviteter, udgifter som alle tidligere blev afholdt af selskabet. For pensionistforeningerne betyder den nævnte vedtægtstilføjelse alt andet lige derfor en øget sikkerhed for fortsat at kunne få den nødvendige økonomiske støtte til at gennemføre deres aktivitetsplaner på de senere års niveau. Fondens bestyrelse består af 3 medlemmer: Bjørn Nedergaard, formand og udpeget af selskabet, Henning Grann, pensionistrepræsentant og udpeget af selskabet samt Dan Juul Andersen, valgt af og blandt de ansatte. (2008) Møder med PFA På generalforsamlingen i februar 2002 deltog Hans Dines og Klavs Andreasen fra PFA, hvor de under forsamlingens udelte interesse gennemgik pensionsordningernes mysterier. Hans Dines var i flere år pensionisternes kontaktperson, som den enkelte pensionist kunne kontakte, hvis han eller hun havde spørgsmål, de ønskede belyst. Efter generalforsamlingen fortalte H.C. Jensen om sine fantastiske oplevelser i Nordafrika samtidig med, at han viste lysbilleder fra turen. I april var der sejlads med Københavns Kanalrundfart og efterfølgende frokost på Sars Kommandøren et velrenommeret spisested i Nyhavn. Jens Munk Andersen, Jørgen B. Damgaard, Ole Reusch og Preben Mortensen på Kullen. Sommerudflugten gik til Kullen med besøg på Sofiero Slot en gentagelse af 1996-successen. Sensommerturen gik til Gisselfeld og Herlufsholm med frokost i Villa Galina. Julemarked i Lübeck, Tyskland. Første udlandstur Efter undersøgelsen blandt medlemmerne med det positive resultat gjorde foreningen vovestykket og arrangerede en 2-dages tur til Julemarkedet i Lübeck i november Der var overnatning i Bad Bramsted og et besøg i Schleswig og Flensborg. En 2-dages udlandsrejse havde man ikke prøvet før, men det gik godt, sagde en stor del af deltagerne, og foreningens blev opfordret til at prøve igen en anden gang. I 2003 blev der afholdt en foredragsaften i januar med Statoils informationschef, Søren Bjelka, hvor vi hørte om Sørens udstationering i Baltikum og familiens oplevelser i Letland.

11 Bent Brag Efter generalforsamlingen i februar fortalte Bent Brag om indretningen af det nye Esso/ Statoil museum på toppen af Domus Statoil. I april gik turen til Slotsholmen, hvor man så Gobelinerne, Slotskirken og Slotsruinerne. Det skete næsten samtidig med Irak-krisen, så den planlagte frokost i Snapstinget af sikkerhedsmæssige årsager måtte aflyses og blev flyttet til Den Sorte Diamant. Det kostede foreningen en pæn sum penge, desværre. Desuden var der rekordstor tilslutning til arrangementet, hvilket heller ikke gjorde tingene lettere. til, men kun valgte Sverige som mål for foreningens udflugter. Det var bare så umanerlig dyrt at komme til Norge. Herefter må formanden på en bevidst manipulerende måde have misfortolket dele af Sigurds tale derhen, at den skulle indebære løfter om en betydelig økonomisk støtte til en pensionisttur til Stavanger. En lettere rystet Sigurd Jansen tog derefter ordet og som den sande leder han var, overhørte han provokationen og forpligtede sig til at arbejde aktivt for, at en tur til Stavanger kunne komme i stand. Og det gjorde den året efter. Stor rokade i bestyrelsen På generalforsamlingen i februar 2004 valgte Henning Grann at træde tilbage og overgive ledelsen af foreningen til Jørgen Bahl, tidl. chef for Aviation, Bunker Marine mv. Samtidig med Tårnet på Ballebjerg, Samsø s højeste punkt. I maj drog foreningens medlemmer på en sommerudflugt til Samsø. Vejret var fint, turen var godt tilrettelagt og alle bidrog til den gode stemning, så det blev alletiders tur. Den samme stemning oplevede deltagerne på sensommerturen til Johanna Museet og Glimmingehus i Skåne. Der var nogle fantastiske guider både på museet og på slottet især to unge kvindelige guider, der på en levende og underholdende måde fortalte om slottets beboere og deres historie. Julefrokosten på Nimb i 2003 er gået over i historien som det år, hvor Statoils nye, norske adm. direktør, Sigurd Jansen blev offer for et koldt og beregnende kup eller var det hele bare tilfældighedernes uberegnelige spil? Kendsgerningen er i hvert fald den, at efter Sigurd Jansen havde talt til forsamlingen, fik Pensionistforeningens formand, Henning Grann, ordet og i sin takketale nævnte, at det ikke var fordi pensionisterne havde noget imod Henning Grann Norge, at man ikke tog på ture der- Formand Jørgen Bahl og sekretær John Rostholm. Henning Grann valgte foreningens mangeårige kasserer, Birgit Vejsig også at trække sig. Som ny i bestyrelsen valgtes John Rostholm, der blev sekretær, og Bent Gammelgaard overtog jobbet som kasserer efter Birgit. Næstformand Kjeld Thorsen blev genvalgt og fortsatte som redaktør af SeniorNyt. Lars H. Jensen blev valgt som revisor i stedet for Bent Lumholtz, og Hans Ebbe Jessen var villig til genvalg som revisorsuppleant. Det var her det berømte Bankospil under stor opmærksomhed gik i arv fra Henning Grann til Jørgen Bahl. Foreningens vedtægter blev ændret således, at enker og enkemænd ikke længere kunne optages som medlemmer i foreningen, da det ville blive vanskeligt for foreningens, hvis vi ikke havde Statoils data som basis for vore aktiviteter. Desuden blev det besluttet, at valgperioden for bestyrelsesmedlemmer fremover skulle være to år. Generalforsamlingen sluttede med et foredrag af Hans Jørgen Sterndal, som fortalte om sit karriereforløb i Esso/Statoil tilsat diverse anekdoter om tidligere kolleger og nogle af selskabets koryfæer til megen moro blandt generalforsamlingens deltagere. 11

12 I kunstens tegn Foråret var på vej, og det blev optakten til en vellykket Københavnertur i kunstens tegn i april I strålende forårssol mødtes næsten 100 medlemmer til besøget på Statens Museum for Kunst, hvor vi som en ekstra bonus også fik set Georg Jensens Jubilæumsudstilling, kort før udstillingen blev udsat for et velgennemført og professionelt tyveri. Sommerturen gik det år til solskinsøen Bornholm på en 2-dages tur i slutningen af maj. Vi kørte over Øresundsbroen til Ystad og sejlede derfra til Rønne. På turen besøgte vi Lilli s Glasdesign og vores tidligere kollega Kurt Carlsen i Store Strandbygaard ved Nylars. Om Statens Museum for Kunst Frokost i røgeriet i Aarsdale på Bornholm 12 aftenen festede vi og dansede Line Dans under ledelse af Dirty Boots, og eksformand Henning Grann gav jazznumre til bedste på det opretstående klaver. Næste dag var der strandvandring, besøg i Østerlars Rundkirke, en tur på Rytterknægten, og i Almindingen passerede vi Ekkodalen. Naturligvis fik vi røgede sild til frokost. Ketty Jørgensen og Randi Johannisson foran Villa Abelin, Norrvikens Trägårder, Sverige Stor aktivitet prægede det år. Senere på sommeren besøgte vi Jægerspris Slot og Nordvestsjælland og i september gik turen til Sverige, hvor vi først så på glasudstillinger i Höganäs og spiste frokost på Mölle Fiskrökeri. Turen sluttede på Norrvikens Trägårder et haveanlæg med blomsterudstillinger skabt af Tage Andersen. Julefrokosten på Nimb var det år en lige så stor succes, som året før. Formand Jørgen Bahl holdt sin jomfrutale, og den slap han rigtig godt fra, var det enslydende svar, når man spurgte pensionisterne. Statoils adm. direktør Sigurd Jansen holdt tale. Herefter var det informationschef Søren Bjelka, der bl.a. fortalte om købet af Haahr Benzin, som var med til at øge selskabets Jørgen Bahl markedsandel på benzinmarkedet. Det medførte kraftig applaus fra salen. Besøg i Stavanger En stor del af 2004 og hele vinteren og foråret i 2005 gik med at forberede pensionisternes besøg på Statoils hovedkontor i Stavanger. Et arbejdsteam bestående af personaledirektør Charlotte Balslev, Hans Jørgen Sterndal, Allan Krestensen samt Pensionistforeningens bestyrelse havde i måneder travlt med at forberede besøget i alle enkeltheder. Og der var mange detaljer, der Sværd i Fjell, Stavanger

13 skulle på plads, når 171 pensionister med ledsagere fra hele landet skulle på en 2-dages udflugt i slutningen af maj med fly fra både Roskilde og Billund lufthavne og med busser rundt flere steder i Stavanger og omegn. Det var en gigantisk logistikopgave, som blev løst til stor tilfredshed. Besøget blev dækket af fire af deltagerne i reportager i SeniorNyt med fyldestgørende referater fra turen. Året efter viste Jørgen Bresson på generalforsamlingen et musik/ billedshow fra besøget, så alle deltagerne kunne genopleve den fantastiske tur. Cd en kunne købes bagefter. Det er kutyme, at en af selskabets direktører hvert år i januar bliver inviteret til at holde foredrag for pensionisterne om Rigets tilstand. I 2005 var det Statoil Details direktør, Niels Munck, der gav 72 tilhørere den barske sandhed om situationen på benzinmarkedet i Danmark og Statoils muligheder for at agere i den skærpede konkurrence. Det var en barsk virkelighed, tilhørerne blev vidne til den vinterdag. Sensommerturen i 2005 gik til Møn, hvor Jørgen Bathum og Vagn Mosebo havde tilrettelagt en spændende udflugt. Turen var planlagt i mindste detalje, og de havde sågar lavet en brochure om Møn og dens seværdigheder. Det blev en spændende dag, hvor vi fik set Liselund Slot og parken Jørgen Bathum samt Møns Klint med Dronningestolen, som desværre ikke findes længere. Den skred i havet i Frokosten blev indtaget hos slagter Stig i en overdækket gård i Stege. Stedet hedder Støberiet, og vi fik en frokostplatte en yderst velsmagende og lækker anretning. Rejser til udlandet Efter foredraget fik Kjeld Thorsen lejlighed til at igangsætte en undersøgelse af deltagernes indstilling til udlandsrejser inden foreningen var vært ved Kantinens lækre buffet. Resultatet af undersøgelsen viste, at 65 % svarede JA til at deltage i udlandsrejser, heraf 55 % i rejser af 2-3 dages varighed, 40 % svarede 4-5 dage, mens 22 % svarede 6-7 dages varighed. Konklusionen blev, at foreningen arbejdere videre med planerne for busrejser til udlandet. Generalforsamlingen i 2005 var som sædvanlig velbesøgt. Den nye formand, Jørgen Bahl, kunne se tilbage på det første år med masser af aktiviteter. Medlemstallet lå stabilt på ca. 200 medlemmer, og foreningens tilskud fra Fonden blev udbetalt uden forsinkelse efter fremsendelse af et motiveret aktivitetsbudget. H.C. Jensen holdt et spændende indlæg, hvor han tog deltagerne med på en tur til troperne, til verdens 5. største land, Brasilien, der dækker næste halvdelen af Sydamerika og har 175 mio. indbyggere. Turen havde varet 16 dage og H.C. fortalte levende om sine oplevelser og viste en masse smukke lysbilleder fra turen i H. C. Jensen Skulptur af H. C. Andersen foran Hotel H. C. Andersen i Odense I anledning af 200-året for H.C. Andersens fødsel havde foreningen i september arrangeret en udflugt i bus til Odense. Vi besøgte HCA s Hus, sejlede på Odense Å, besøgte Brandts Klædefabrik og gik på kunstudstilling. Antallet af gæster til frokosten på Cafe Kedlen i Brandts Passage kom vist bag på restautøren og personalet. De var ikke vant til, at 65 sultne pensionister på ganske kort tid skulle kunne betjene sig selv omkring et Tag-selv bord. Selvom der var kaos i Cafe Kedlen, var der til gengæld god tid og hyggelig stemning under eftermiddagskaffen på Munkebo Kro på hjemvejen. Man nåede endda også at hilse på Amanda i Kerteminde på vej til Storebæltsbroen. I oktober holdt bestyrelsesmedlemmerne fra de tre pensionistforeninger fællesmøde for at drøfte fælles synspunkter og udveksle erfaringer om hinandens aktiviteter. Denne gang blev mødet holdt på Domus Statoil og marketingdirektør Torben Haurum fra Statoil Energi var inviteret og 13

14 14 gav en generel vurdering af Statoils aktiviteter og planer. Det var positivt at høre den optimisme og fremgang, der herskede i selskabet lige netop på dette tidspunkt. Julefrokosten på Nimb introducerede to underholdende direktører, Søren Bjelka og Niels Parsner, sidstnævnte var netop tiltrådt som personaledirektør. Igen tog foreningens formand, Jørgen Bahl, kegler, da han i sit indlæg fortalte om Tiden, der ikke slår til af Benny Andersen. Det år var der flere uanmeldte talere, bl.a. B.U. Mikkelsen, som var inspireret af den netop offentliggjorte velfærdsrapport. SeniorNyts 5 års jubilæum Året 2006 begyndte som tidligere med en foredragsaften i januar, hvor et halvthundrede pensionister havde trodset sne og kulde for at høre Statoils adm. direktør Sigurd Jansen fortælle om Rigets tilstand. Sigurd Jansen kunne også fortælle, at Statoil for andet år i træk var nomineret som verdens Mest bæredygtige Olieselskab, hvilket vil sige det selskab, der tager mest hensyn til miljøet. På generalforsamlingen fik foreningen et nyt bestyrelsesmedlem. Lars Henry Jensen afløste Bent Gammelgaard som kasserer. Dagens hovedtaler var Statoils internationale informationschef, Kai Nielsen, som gav en bred orientering om selskabets internationale engagement indenfor Efterforskning og Produktion. Vi fik en verdensomspændende rejse gennem Venezuela, Angola, Azerbaijan, Den mexicanske Golf, Færøerne, Iran, Rusland, Nigeria, Irland og Grønland og det var endda kun nogle af de steder, hvor Lars Henry Jensen selskabet er engageret med produktion af olie og gas. Efter foredraget var foreningen vært ved Kantinens lækre buffet, og bagefter underholdt Jørgen Bresson med et musik/billedshow fra Stavanger-turen i maj SeniorNyt kunne i april fejre 5 års jubilæum. Det var blevet til 18 udgaver med 220 sider af det meget populære blad. Bladet har tre formål, nemlig at formidle budskaber fra Pensionistforeningen til medlemmerne, at formidle budskaber om Statoil og selskabets ledelse til medlemmerne og endelig at formidle budskaber medlemmerne imellem. Sidstnævnte er det dog gået lidt sløjt med, hvorfor der igen er god grund til at fokusere på dette punkt. - Alle har en god historie, skrev redaktøren. Kjeld Thorsen tror på, at hvis SeniorNyt skal bevare sin status som vedkommende og engageret medlemsblad, skal indholdet udover at formidle informationer om foreningens aktiviteter også handle om medlemmerne selv på godt og ondt. Derfor opfordrede han endnu engang til at bidrage med indlæg eller tage kontakt til redaktionen og fortælle om sig selv, og hvad man brænder for. Det var der Gudskelov nogen, der gjorde. Kaj Jensen, Vejby kontaktede redaktøren, og det kom der et interview ud af hjemme hos Kaj og Aggi Jensen i deres dejlige hus i Nordsjælland, som blev bragt i juli-nummeret Tur til Rhinen Forårets arrangement i 2006 var et besøg på Louisiana Museet i Humlebæk, hvor man lyttede til et fængslende foredrag om den tyske billedkunstner Georg Baselitz af kunsthistorikeren Louisiana i Humlebæk Senior Nyt fejrer 5 års jubilæum Aggi og Kaj Jensen

15 Tove Vejlstrup nede i Bådehuset ved Øresunds kyst. Der spiste man bagefter en let, men lækker og veltillavet frokost, inden man på egen hånd kunne gå rundt i museet indtil lukketid. I slutningen af maj skulle 49 deltagere på en 5-dags tur til Rhinen med bus. Turen blev udsolgt på mindre end en uge, alle havde store forventninger. Der var langt i bus til Rüdesheim, hvor deltagerne først ankom til hotel Altdeutsche Weinstube ved 21-tiden. Men herefter fulgte tre dejlige dage pensionisterne. Bygningen er solgt og kommer i fremtiden til at rumme et spillekasino og et 4- stjernet hotel. Statoils nyudnævnte adm. direktør, Niels Munck, holdt hovedtalen og bragte en hilsen fra Sigurd Jansen, som nu leder Statoil Shipping i Norge. Formand Jørgen Bahl undlod i sin tale ikke at divertere forsamlingen med små, skæmtsomme historier. Stemningen var høj og dagen sluttede med rundgang i Tivolis Julemarked. Deltagerne foran hotellet i Rüdesheim Julefrokosten i Nimb 2006 i området mellem floderne Rhinen og Mosel, hvor deltagerne fik set vinmarker, mindesmærker, spændende tyske småbyer, en sejltur på Rhinen, Lorelei-klippen, Asbach Uralt-destilleriet samt en vinsmagningsaften. Der var dansk guide med på hele turen, Helge Graessler. På hjemturen, som gik via Köln, fik man lejlighed til at besøge Kölner Dom, inden man ankom til Hotel Kuhn i Mülheim, hvor der var spisning og overnatning. Her kunne man samtidig fejre P.E. Luxhøjs 65 års fødselsdag. Efter den succes var der ingen i Pensionistforeningens bestyrelse, der længere var i tvivl om, at konceptet med en dages udlandsrejse kunne skabe bred tilslutning blandt medlemmerne. Resten af sæsonen bød på udflugter i de mere nære områder, som fx en sensommertur til Middelgrundsfortet og en efterårstur til Willumsens Museum i Frederikssund med et besøg i Roskilde Domkirke. På hjemvejen fik deltagerne en rundvisning af terminalchef Kim Gronemann på Statoil Terminalen i Hedehusene. Sidste julefrokost på Nimb Stemningen fejlede ikke noget blandt de 225 fremmødte pensionister, da Statoil for sidste gang inviterede til julefrokost i Nimb. Rygter i dagspressen havde afsagt den endelig dom over det hæderkronede etablissement, hvor Statoil gennem flere år havde holdt den traditionsrige julefrokost for Sensommertur til Middelgrundsfortet 15

16 Statoil lægges sammen med Hydro Kort før jul 2006 kom nyheden om fusionen mellem Statoil og olie- og gasdelen af Hydro. Nyheden blev modtaget med begejstring både blandt egne ansatte, politiske miljøer, kommentatorer og analytikere. Der var stor tiltro til det nye selskabs vækstpotentiale. Hvad selskabet kommer til at hedde er endnu uvist knap et år efter, men det er en kendsgerning, at det er verdens største offshore operatør målt i volumen, eller næsten dobbelt så stor som nr. to, som er Shell. I Danmark får fusionen ingen indflydelse, da Hydro for længst er lagt sammen med Texaco. Niels Munck Kjeld Thorsen 16 Foreningen får egen hjemmeside Generalforsamlingen den 25. januar 2007 havde stort fremmøde. 75 medlemmer med ledsagere havde fundet vej til Domus Statoil. Generalforsamlingen bød ikke på de store ændringer, bestyrelsen blev genvalgt og kontingentet forblev uændret. Bagefter holdt adm. direktør Niels Munck et foredrag om Rigets tilstand. Efter indtagelse af Kantinens lækre buffet havde næstformand Kjeld Thorsen en præsentation af sommerturen, som i juni 2007 ville være en 6-dagstur til Alsace. Aftenen sluttede med Jørgen Bressons smukke billedshow fra Rhin-turen. Forårsturen gik til Ny Carlsberg Glyptoteket med efterfølgende frokost ombord på Saga Queen under en sejltur rundt i Købehavns Havn. 80 deltagere havde tilmeldt sig, og de fik en fremragende rundvisning på et imponerende museum og en udsøgt frokostanretning under alletiders havnesejlads i det skønneste aprilsvejr. Ny Carlsberg Glyptoteket Deltagere fra Alsace-turen, bl.a. Bente Kirstein og Vivi Rugtved Den 3. juni tog 53 glade og forventningsfulde pensionister med bus fra Hovedbanegården ned gennem Tysklands mange trafikkøer til Alsfeld, hvor den første overnatning fandt sted. Hotellet hed Schwalbennest. Næste dag ankom man til Colmar i Alsace, hvor man skulle bo i tre nætter på Hotel Turenne. Ligesom Storkepar i Ribeauville, Alsace

17 tidligere havde redaktøren af SeniorNyt fået overtalt flere af de deltagende par til at berette om hver deres oplevelse i artikler i bladet. Der var en del skuffelser omkring bussens kvalitet og chaufføren, men det kunne ikke overskygge den enorme succes, turen var for de fleste af deltagerne. Billeder lyver som bekendt ikke, og flere af deltagerne havde senere lejlighed til at overbevise sig om rigtigheden heraf under Jørgen Bressons fremvisning af hans smukke og stemningsfulde billedog musikshow på generalforsamlingen i januar Midt i juli måned tog foreningen et stort spring Danserinder skulpturen af Rudolph Tegner Egeskov Slot, august 2007 ind i den elektroniske tidsalder, idet vi fik foreningens hjemmeside i luften. Det er en aktivitet, man venter sig meget af, ikke mindst som et nyttigt værktøj i kommunikationen mellem medlemmerne og bestyrelsen. Og den fik da også en god modtagelse af de medlemmer, der har adgang til Nettet. Det er vores kasserer, Lars Henry Jensen, der har stået for etableringen af hjemmesiden, og han vil fremover fortsætte arbejdet med at vedligeholde og udvikle siden. En stor tak til Lars for det store arbejde, han har lagt i projektet. Sensommerturen i august gik til Fyn, hvor et halvthundrede medlemmer deltog i en vellykket picnictur til Egeskov Slot. Det blev en debut som tur-arrangør for Lars Henry Jensen, som han bestod med glans. Alle havde en skøn dag med masser af oplevelser på det dejlige, gamle slot og de mange fantastiske udstillinger, slottet rummer. Efterårsturen gik til Nordsjælland med besøg på Frederiksborg Slot og Rudolf Tegners Museum. Deltagerne blev kørt rundt i bus, men turen startede først fra Hillerød station, hvilket var noget anderledes end man plejede. Der var frokost i Restaurant Gilleleje Havn, hvor der blev 17

18 budt på sildemadder, stegt flæsk og persillesovs. På vejen hjem i bussen gik bestyrelsen stuegang med Gl. Dansk og Jägermeister som tak til deltagerne for et fantastisk godt år med stor opbakning til foreningens forskellige arrangementer. Julefrokosten blev en oplevelse for pensionisterne. Nimb var lukket og fra selskabets side ønskede man forsat at bevare muligheden for, at deltagerne efter julefrokosten skulle have gratis adgang til Julemarkedet i Tivoli. Valget af spisested faldt på Tivoli Koncertsal Foyeren, hvor det lykkedes at samle alle 266 feststemte deltagere. Statoils adm. direktør og HR-direktøren havde begge meldt afbud. I stedet var det Aase Riis, der var dagens vært og bød velkommen, og HMS-direktør Søren Bjelka bragte direktionens hilsen og holdt ellers en udmærket tale til forsamlingen. Under hele julefrokosten havde vi fornøjelse af at kunne sidde og kigge på et kæmpeakvarium, som dækker hele den ene langvæg i Foyeren. Som formanden Jørgen Bahl bemærkede, at hvis noget skulle gå i fisk, var dette ikke usandsynligt. Det var fascinerende at betragte livet bag glasruden, hvor store hajer cirklede rundt blandt alle størrelse af fisk i forskellige farver. Der blev serveret den traditionelle julemenu, andesteg og risalamande. Men der var sparet på vinen til maden. Bagefter havde alle chancen for at fylde depoterne op på Julemarkedet ude i Carstensens Gamle Have. Bestyrelsen udvides fra 4 til 5 medlemmer Foreningens formand gennem fire år, Jørgen Bahl, havde gennem sidste halvår af 2007 på bestyrelsesmøderne drøftet muligheden for at blive frigjort fra jobbet som formand. Arbejdet havde optaget for stor en del af Jørgens tilværelse, og efter Julefrokosten i Tivoli Koncertsal Akvarie Foyeren. Søren Bjelka fire år mente han, at det nu var tiden til fornyelse i ledelsen af foreningen. Efter længere tids overvejelse meddelte John Rostholm, at han godt ville påtage sig formandshvervet. Samtidig meddelte næstformand Kjeld Thorsen, at arbejdet med tilrettelæggelse af udflugter og rejser samtidig med, at han skulle indsamle stof, redigere, fotografere og skrive foreningens klubblad, SeniorNyt, ligeledes optog så meget af hans tid, at han ønskede at gå af som næstformand og kun hellige sig redaktionsarbejdet. Det kunne der imidlertid ikke blive tale om, men man enedes i bestyrelsen om at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer på den kommende generalforsamling mod, at Kjeld forsatte som næstformand og bibeholdt redaktionsjobbet. Til gengæld skulle han fritages for arbejdet med udflugter og rejser. Bestyrelse 2008 Statoil Pensionistforening ØST: Bagerst t.v. Leif Mortensen, Lars Henry Jensen og Mikael Blak. Forrest t.v. John Rostholm og Kjeld Thorsen. 18

19 Med disse svære beslutninger på plads kunne man derefter koncentrere sig om at finde to nye medlemmer til bestyrelsen. Valget faldt på Leif Mortensen og Mikael Blak, hvor Mikael skulle afløse John Rostholm som sekretær og Leif fortrinsvis skulle overtage Kjelds opgaver med udflugter og rejser. Da det endeligt var på plads kunne man udsende invitationen til generalforsamlingen den 30. januar 2008 og samtidig anbefale, hvem der skulle være den nye formand og hvilke nye bestyrelsesmedlemmer, foreningen ville anbefale generalforsamlingen at vælge. Ny formand i 2008 På generalforsamlingen gik valget af både ny formand og nye bestyrelsesmedlemmer som bestyrelsen havde håbet. Alle tre valg skete desuden med stor applaus. Foreningens bestyrelse konstituerede sig herefter med John Rostholm som formand, Invitationen blev sendt ud i slutningen af februar og der er et begrænset deltagerantal på 50 personer. Generalforsamlingen sluttede med Jørgen Bressons fantastiske musik- og billedshow om turen til Alsace fra sommeren Deltagerne fik en smuk oplevelse i lyd og billeder, som ingen i dette land kan gøre bedre end Bresson. Den første tur i 2008 var et besøg på Frihedsmuseet efterfulgt af en rundvisning på det gamle hovedkontor på Sankt Annæ Plads med efterfølgende frokost. Tilmeldingen sprængte alle rammer, men desværre kunne kantinen kun rumme 62 personer, så der måtte trækkes lod om pladserne og i hast planlægges et alternativt frokostarrangement. En del tabte og meldte fra, Jørgen Bresson Afgående formand Jørgen Bahl (tv) og tiltrædende formand (th) John Rostholm samt det berømte Bankospil. Kjeld Thorsen som næstformand, Mikael Blak som sekretær, Lars Henry Jensen som kasserer og Leif Mortensen som bestyrelsesmedlem. Som suppleant til bestyrelsen genvalgtes Else Holm og som revisor genvalgtes Hans Ebbe Jessen med Bent Helge Sørensen som revisor suppleant. Efter generalforsamlingen mødte deltagerne for første gang Statoils nye adm. direktør Pia Bach Henriksen, som gav en kort præsentation af sig selv og sit tidligere karriereforløb samt fortalte om Rigets tilstand. Begge emner blev udsendt til samtlige medlemmer med referatet fra generalforsamlingen. Derefter gik man over til spisningen, denne gang var det gullasch med enkelte småretter og ost som supplement efterfulgt af kaffe. John Rostholm havde kort efter spisningen en introduktion til sommerturen 4 dage i Berlin. men 15 deltagere kunne tage til takke med en splendid frokost i Café Petersborg efter besøget på Frihedsmuseet, men Jeudan, som nu ejer Prins Wilhelms Palæ, gav tilsagn om, at der ville blive arrangeret en senere rundvisning i maj Maj 2008 Kjeld Thorsen Redaktør Efterskrift: Det undrer måske en enkelt læser eller to, hvorfor denne historie fortælles i utide der er jo kun gået 37 år, siden foreningen blev stiftet. Men skal historien fortælles, skal det ske nu, mens der er nogen, der kan huske den, og mens det stadig er muligt at få adgang til arkivalier og lignende. Om få år er det måske for sent. Derfor. 19

20 Statoil Pensionistforening ØST

21 Statoil Pensionistforening ØST

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`S seniorklub i Holbæk Når I får denne udgave af vores blad er sommeren startet. Vi håber på

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 3 A U G U S T 2 0 1 3

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 3 A U G U S T 2 0 1 3 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 2013 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 5. oktober Høstfest fra kl. 17.00-22.30 Onsdag den 6. november Mortensbanko fra kl. 18.30-22.00 Lørdag den 7. december Julebanko fra kl.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

PROGRAM 2. halvår 2014

PROGRAM 2. halvår 2014 HK SENIORKLUB HELSINGØR PROGRAM 2. halvår 2014 Med Kronborg om styrbord igen. Queen Mary for sydgående. SENIORKLUB HELSINGØR Bestyrelsen HK SENIORKLUB HELSINGØR klubben for HK s pensionister og efterlønsmodtagere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat. Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016

Referat. Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016 Referat Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016 1. a. Valg af dirigent: Henrik Kam blev valgt som dirigent. Oplyste at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, dels ved annoncering i Nordsjælland

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HELSINGØR / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 Side 1 af 6 Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 Lad mig indledningsvist slå fast, at Visens Venner i Køge er en forening med en meget loyal medlemsskare, hvilket kommer til udtryk såvel ved fremmødet

Læs mere

HK Seniorer Helsingør PROGRAM 2. halvår 2016

HK Seniorer Helsingør PROGRAM 2. halvår 2016 HK Seniorer Helsingør PROGRAM 2. halvår 2016 Velkommen til HK seniorer Helsingørs program for 2. halvår 2016. Aktivitetsudvalget glæder os til at se dig til vores arrangementer. Tilmelding Til alle arrangementer

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken.

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Oktober - November 2013 Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i oktober måned tirsdag, den 1. kl. 10.00 Kjoledamen viser tøj onsdag, den 2. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere