Vordingborg Garnison Elektroniske NYHEDSBREV. Nummer 4 / Falsterske Fodregiments Soldaterforening Side 10-16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vordingborg Garnison Elektroniske NYHEDSBREV. Nummer 4 / 2014. Falsterske Fodregiments Soldaterforening Side 10-16"

Transkript

1 Vordingborg Garnison Elektroniske NYHEDSBREV Side 4 Forårets bedste soldat Chefen for HBU-kompagniet, kaptajn Peter Littau, roser i sin tale de snart civile soldater ved afskedsparaden for hold 1 i maj. Nummer 4 / 2014 Side Soldaterjubilæum 2014 Søndag den 1. juni samledes gamle soldater fra 5. Regiment, Falsterke Fodregiment til Soldaterjubilæum i Vordingborg. DANILOG- /STRRS Soldaterforening Side 9 Falsterske Fodregiments Soldaterforening Side 10-16

2 Vidste du... Redaktionen 3. Leder Vordingborg Garnison Elektroniske Nyhedsbrev Ansvarshavende redaktør: Major Jan Værnhøj Pedersen, Chef for Garnisonsstøtteelementet Telefon: Redaktør: Overkonstabel-1 Søren Højager, Garnisonsstøtteelementet Telefon: Redaktionens adresse: Garnisonskommandant Vordingborg Redaktionen, Vordingborg Kaserne, 4760 Vordingborg Telefon: Udgivelse Oplag: Elektroniske udgave kan findes på Oplag udgives ved Soldaterforeningerne STRRS og FAFR via: Centraltrykkeriet, Torvestræde 4, 4760 Vordingborg Tlf.: , ISSN: Indhold 4. Forårets bedste soldat 5. Hold to er mødt på Borgmesteren bød velkommen 7. På cykel til Paris 7. Guld til VGI cykelrytter 8. Valdemarsdagen blev markeret 8. Garnisonskommandanten blev dekoreret 8. Nyt om navne - 40 års jubilæum 9. Danilog-/ Sjællandske Trænregiments Soldaterforening Regiment, Falsterske Fodregiments Soldaterforening.... at Garnisonskommandant Vordingborg deltager i Vordingborg Kommunes festligholdelse af den nationale flagdag den 5. september på Slotstorvet. Flagdagens program: Hjemmeværns Musikkorps Storstrømmen underholder. Indmarch af fanekommando samt faner fra bl.a. Soldaterforeningerne Taler ved Borgmester, Garnisonskommandanten på Vordingborg Kaserne samt særlig indbudte.... at Hæren holder Åbent Hus på Kastellet i København lørdag den 6. september i anledning af sin 400 års fødselsdag. Der bliver på dagen mulighed for at se og røre ved de kampvogne, infanterikampkøretøjer og andre specialkøretøjer, våben og udstyr, som Hæren blandt andet har anvendt i Afghanistan og Irak. Samtidig præsenteres udvalgte dele af Hærens 400 års historie i form af historiske køretøjer, uniformer, bøger, foredrag og meget mere. I dagens anledning vil Kastellets Mølle blive til en lejr ved Dybbøl Mølle 1864, mens soldater fra 1848 og 1939 vil patruljere på Kastellets Volde. Se programmet på at Garnisonskommandant Vordingborg holder Åbent Hus på Vordingborg Kaserne lørdag den 20. september kl Der vil være udstillinger med våben og køretøjer, forhindringsbane for børn, modeshow, koncert med Hjemmeværns Musikkorps Storstrømmen, håndgranatkast og meget mere.... at Danilog-/Sjællandske Trænregiments Soldaterforening holder Jubilarstævne på Vordingborg Kaserne lørdag den 20. september fra kl Se programmet i udgave 3 af dette Elektroniske Nyhedbrev.... at Vordingborg Kommune, i samarbejde med Vordingborg Kaserne, holder SMUK 2014 tirsdag den 18. november. Ved støttekoncerten, til fordel for danske veteraner, har Birthe Kjær og Bobo Moreno sagt ja til at optræde sammen med Slesvigske Musikkorps. Slesvigske Musikkorps er sammensat af en perlerække af musikere, der både leverer varen som medlemmer af et bigband, men som også kan træde frem i rampelyses som solister.... og at KFUM s Soldaterhjem på Vestervej i Vordingborg, fylder 80 år fredag den 5. december. Det nuværende soldaterhjem på Vestervej blev opført i Men allerede i 1913, da garnisonen flyttede fra Nyborg til Vordingborg, oprettede KFUM og foreningen Dannevirke, i fællesskab, kort tid efter et soldaterhjem. 2

3 Leder Af oberstløjtnant Per L. Hinrichsen Chef for Garnisonskommandant Vordingborg. Kære kolleger ved Vordingborg Garnison samt medlemmer af Falsterske Fodregiments Soldaterforening og DANILOG/Sjællandske Trænregiments Soldaterforening. Velkommen tilbage efter en forhåbentlig god sommerferie, hvor vi alle har haft lejlighed til at samle kræfter til de nye udfordringer vi står overfor i resten af En særlig velkomst skal lyde til vore nye værnepligtige i Garnisonen. Vi håber I får en god tid som soldater. 4. Nationale Støttebataljon har haft et virkeligt travlt forår med mange øvelser og assistance til det værnsfælles Joint Movement Transportation Organization i forbindelse med deployering til og fra Litauen og fortsætter nu et ligeså travlt efterår. Falsterske Fodregiments Soldaterforening afholdt den 1. juni Jubilarstævne. Flot at stævnedeltagerne stadig med musikkorps i spidsen marcherer gennem byen og dermed viser Vordingborg og Garnisonen de tætte bånd, som fortsat eksisterer. Som altid var det en fornøjelse at hilse på de gamle soldater og høre på deres soldaterhistorier. Vi har nu færdiggjort DANILOG historie, som forventes udgivet om meget kort tid. Vi synes selv at det er blevet et flot værk, som på værdig vis gengiver den store indsats, som alle Den 4. august mødte et halvhundrede nye værnepligtige ved bataljonen for at gennemgå Hærens Basisuddannelse, hvor de første lektioner var eksercits. ved DANILOG ydede i relation til den operative logistik for Hæren og Forsvaret. I relation til Hjemmeværnskommandoens og Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland Falsters indflytning på Vordingborg Kaserne, har vi nu afholdt en række koordinationsmøder, som fortsættes. Det er stadig forventningen, at vore nye beboere er på plads omkring årsskiftet. Samarbejdet er rigtig godt og vi glæder os til de kommer. I anledning af Hærens 400 års jubilæum, har der ved Gardehusarregimentet den 23. august været pansertræf, der er arrangement på Kastellet den 6. september samt Horse Gallashow den 13. september, som det kan anbefales at overvære. Mere herom kan læses på Vi har fortsat vor møderække med Kommunen om en fælles udnyttelse af vor gymnastiksal, stadion og konference- og mødefaciliteter. Møderækken fortsætter i løbet af efteråret. Vi glæder os til at deltage i Kommunens arrangement den 5. september, hvor den nationale flagdag for vore udsendte fejres foran det gamle rådhus i Vordingborg med faneborg, taler og hvor Hjemmeværnets Musikkorps Storestrømmen underholder. Vi ser meget frem til selv at afholde Åbent Hus den 20. september i Garnisonen, hvor ansatte, tidligere ansatte, pårørende, byen og Interforce inviteres til at komme og deltage. På denne dag gennemfører vi samtidig DANILOG/Sjællandske Trænregiments Soldaterforenings Jubilarstævne afsluttende med en jubilarfrokost i Konstabelmessen. Det bliver et travlt efterår i Garnisonen med mange aktiviteter. Stærk og Sej Garnisonskommandanten, oberstløjtnant Per Hinrichsen, hilser her på 60 års jubilar, Carl Erik Pedersen fra Næstved ved Falsterske Fodregiment Soldaterforenings jubilæumsparade på kasernens stadion 1. juni. 3

4 Forårets bedste soldat På én blæsende onsdag i maj, blev det første hold værnepligtige i 2014, efter parade samt kåring af den bedste soldat hjemsendt. Tekst og fotos: Overkonstabel af 1. grad, Søren Højager. Onsdag den 28. maj 2014 blev HBU hold 1/2014 ved 6 NSE/4 NSBTN hjemsendt. Ved afskedsparaden i Gerneralens Gård, ønskede daværende bataljonschef, oberstløjtnant Susanne Lund og chefen for HBU-kompagniet, kaptajn Peter Littau de godt 60 nyuddannede soldater god vind i det civile. De 60 har i fire måneder gennemført Hærens Basisuddannelse (HBU) og derved fået en grundlæggende militæruddannelse. Efter chefernes taler, præsenterede regionsrepræsentant, Helmuth Hansen fra Danske Soldaterforeningers Landsraad, holdets Bedste Soldat. Valget var på dette hold faldet på 20 årige Frederik Jensen, på grund af føl- gende indstilling fra kompagniet og ikke mindst af hans kammerater. Holdets Bedste Soldat, Frederik Jensen med pokalen, som han netop har fået overrakt af Helmuth Hansen fra Danske Soldaterforeningers Landsraad. 4 Indstillingen af menig Frederik Jensen 6. Nationale Støtteelement (6 NSE) indstiller herved menig Frederik Jensen, 20 år, til at modtage anerkendelsen som værende holdets Bedste Soldat. Menig Jensen har igennem sit værnepligtsforløb formået at tilegne sig de militære færdigheder, samt i særdeles tilfredsstillende grad kunnet anvende disse, både ved garnisonstjeneste, samt i felten og på øvelser. Frederik har til stadighed udvist ordentlighed og punktlighed, samt udvist loyalitet ikke alene overfor foranstående men også sine værnepligtige kollegaer. Menig Jensen har igennem sit hverv som tillidsmand, opnået stor loyalitet ved øvrige menige, og har således bidraget aktivt med input til forbedringer og har ydermere formået at have en positiv indflydelse på sine værnepligtige kollegaer ved 6 NSE. Han har ytret ønske om at blive optaget på sergentuddannelsen, hvorfor han deltog på enhedens BME-tur. På denne optrådte menig Jensen forbilledligt, viste vejen for øvrige samt udviste initiativ og handlekraft, udover hvad der forventes. Ovenstående har udløst en forholdskarakter, på A1, hvorfor Frederik Jensen blev indstillet til skulle gennemføre sergentuddannelsen som den højest prioriterede fra 6 NSE.

5 Hold to er mødt på Mandag den 4. august 2014 mødte 46 værnepligtige, heraf otte kvindelige, på Vordingborg Kaserne. De skal de næste fire måneder gennemgå Hærens Basisuddannelse ved 4. Nationale Støttebataljon. Tekst og foto: Kaptajn Niels Brandt. Det begyndte i regn, men efter frokost blev det smeltende hedt for de små 50 værnepligtige, der havde fundet vej til Vordingborg Kaserne. Efter registreringen i gymnastiksalen blev de modtaget af deres sergenter, der straks begyndte indøvelsen i eksercitsens svære kunst med de unge mænd og kvinder. Igennem den sene formiddag og hen over frokost genlød Generalens Gård af kommandoerne veenstre om, høøjre om og første deling til højre ret. En værnepligtig bliver iklædt Efter at have øvet lidt grundlæggende eksercits gik turen til depotet, hvor de skulle iklædes. Her stod depotets medarbejdere klar til at udlevere mundering. Kampjakke, kampbukser, skjorte, sokker, støvler, og alt det der skal til, for at en værnepligtig er iklædt. De næste fire måneder skal de værnepligtige igennem basisuddannelsen, hvor de lærer at løse de opgaver både som enkeltperson og i samarbejde med andre, som indgår i totalforsvaret af Danmark. Så er mundering og øvrigt udstyr udleveret. De nye rekrutter er nu klar til fire måneders uddannelse på Vordingborg Kaserne. Velkommen til...! Træffetid hos feltpræsten September: Torsdag den 4. kl og Torsdag den 11. kl og Torsdag den 18. kl og Torsdag den 25. kl og (ved Ulla Thorbjørn) Oktober: Torsdag den 2. kl og Torsdag den 9. kl og Torsdag den 16. kl og Torsdag den 23. kl og ved Ulla Thorbjørn Torsdag den 30. kl og Der er godt nok mange stumper at holde styr på...! Feltpræsten træffes ved GSE et hovedbygningen (bygning 1 - overfor vagten), hvor der er stillet et samtalerum til rådighed. Feltpræsten står til rådighed for personlige samtaler, råd og vejledning forbindelse med udsendelse, sidste vilje m.v. Alle på Vordingborg kaserne kan frit henvende sig til feltpræsten. Rekrutter, civil ansatte, militære, veteraner.! Man kan på HOK s hjemmeside finde en præsentation af feltpræstetjenesten: HOK/feltpraesten/Pages/defalut.aspx Med venlig hilsen Torben Petersen, feltpræst på Vordingborg Kaserne. 5

6 Borgmesteren bød velkommen En mangeårig tradition blev fastholdt, da borgmester Knud Larsen tirsdag den 19. august bød endnu et hold værnepligtige velkommen til Vordingborg Kommune. Tekst og fotos: Overkonstabel af 1. grad Søren Højager. De unge gardere fra Prins Jørgens Garde måtte denne tirsdag skynde sig hjem fra lektie-caféen, som nu delvis er pålagt midt på eftermiddagen, og ifølge den nye skolereform giver længere skoledage. Det skulle de, fordi der var antrædning i gardens lokaler, i den gamle Vordingborg Hal. Der var indkaldt til udrykning. Udrykningen denne eftermiddag gik såmænd til byens kaserne, hvor Garden, for anden gang i år skulle følge nye rekrutter til kommunens velkomstarrangement på spillestedet Stars i Algade. Opfør jer pænt Ved ankomsten til Stars blev der udleveret en velsmurt sandwich, sodavand samt et stykke chokolade til byens nye Prins Jørgens Garde fuldte de 47 rekrutter til kommunens velkomstarrangement på spillestedet Stars i Algade. For at undgå trafikale problemer, var Søværnets MPér fra Korsør indkaldt. i sin tale de værnepligtige opmærksom på kommunens lange kystlinje og storslåede natur, som han håbede, at de ville nyde både med og uden oppakning. Der blev dog i talen også plads til et par alvorlige og formanende ord: I skal naturligvis også besøge byens natteliv, også her på Stars, men der forventer vi selvfølgelig, at I opfører jer efter reglerne. Mange gode fritidstilbud Efter Knud Larsens tale, gik orkesteret La Charanga fra Vordingborg Musikskole på scenen. Det gav jubel i salen, hvor soldaterne nu både klappede og dansede til de hotte latinamerikanske salsatrytmer. Efterfølgende var det kommunens kultur- og fritidskonsulent, Bjarne Malmros, som orienterede om de mange gode fritidstilbud der er i Vordingborg. Kommunen har nemlig godt 200 foreninger - der tilbydes alt fra idræt til frimærker. Efter La Charangas andet sæt, blev det én time lange arrangement afsluttet med, at kasernens Garnisonskommandant, Per Henrichsen, fik mulighed for at byde de værnepligtige fra 4. Nationale Støttebataljon velkommen til byens Garnison og 100 år gamle kaserne. På vej ind på Stars, fik kommunens gæster udleveret én pose med en sandwich, én sodavand samt én sneakers. borgere. Samtidig med at dette blev nydt, var der borgmestertale. Borgmester Knud Larsen håbede, at de nye Jenser ville få nogle gode minder med fra Vordingborg. Han gjorde 6 Borgmester Knud Larsen håber, at se de værnepligtige i by billedet de næste fire måneder, men håbede dog samtidig, at de ville opføre sig efter reglerne.

7 På cykel til Paris Team Rynkeby på cykeltur til Paris for 13. gang. Tekst og fotos: Overkonstabel af 1. grad Søren Højager. Projektet, på cykel til Paris, bestod i 2014 af 1153 cykelryttere og 285 servicefolk fordelt på 26 lokale hold fra seks lande. Danmark stillede med 16 hold, Sverige med 6 og Finland, Norge, Færøerne samt Australien med hver ét (1) hold. Team Rynkebys primære formål er at indsamle penge til børn med kræft og til deres familier. De penge, som Team Rynkeby indsamler i hvert enkelt land, bliver doneret til den lokale børnecancerorganisation i det pågældende land. I Danmark går de indsamlede midler til Børnecancerfonden, og i 2013 blev der i Danmark indsamlet 15,2 mio. kroner. 1. etape på Sjælland Team Vordingborg startede sit løb fredag den 4. juli. Sammen med Team København, Team Rigshospitalet, Team Næstved samt Team Rynkeby Norge (Oslo), deltog Vordingborg holdet i et stort velgørenhedsarrangement på Rigshospitalet i København. Her var tv-vejrværten Peter Tanev konferencier på arrangementet, og Melodi Grand Prix vinderen Basim gav koncert, inden Team Vordingborg og Oslo begav sig ud på 1. etape, hvor målet var Vordingborg Kaserne. Team Vordingborg og Oslo overnattede på Vordingborg Kasernes hoteller fra fredag til lørdag. Umiddelbart før afgang lørdag morgen, ønskede Garnisonskommandant Vordingborg, oberstløjtnant Per Hinrichsen rytterne en god tur til Paris, hvor man forventede at ankomme fredag den 11. juli. Guld til VGI cykelrytter Dansk Militær Idrætsforbunds mesterkaber i landevejscykling blev afviklet i smukke Vendsyssel, den 3. og 4. juni med Aalborg Kasernes Idrætsforening (AKIF) som arrangør. Tekst og fotos: Overkonstabel af 1. grad Søren Højager. Fra Vordingborg Garnisons Idrætsforening deltog chefen for Garnisonsstøtteelementet, major Jan Værnhøj i både enkelstarten og i linieløbet. Det gav to super gode pladceringer i veteran klassen. Så er starten gået i Generalens Gård. Dagens mål er et hotel i Nordtyskland via Rødby/Puttgarden overfarten. Men først var der lige tid til ét kommunalt rundstykke i Algade, i forbindelse med starten af Vordingborg Festuge Det blev til en guldog en broncemedalje til chefen for garnisonsstøtteelementet, major Jan Værnhøj Pedersen, ved DMI mesterskaberne i cykling 2014 (arkiv billede). Enkeltstart ved Limfjorden Jan vandt guld i enkeltstart, i tiden 28 minuter og 45 sekunder - 32 sekunder foran nr. 2. Enkeltstarten var lagt langs Limfjorden. Der var her valgt en rute hvor deltagerne skulle køre 10 km ud og herefter vende og køre samme rute tilbage til mål. Ruten var rimelig flad og ikke specielt trafikeret, hvorfor deltagerne kunne koncenterer sig om at træde pedalerne i bund, hvilket også blev gjort. Tiderne for de 20 km enkeltstart lå omkring 30 minutter for rigtig mange af cykelrytterne, med den hurtigste tid på 27 minutter og 59 sekunder. Denne blev kørt af Michael Nielsen fra JGKI i klasse old boys. Linieløb ved den jyske ås Linieløbet var henlagt til området omkring Dronninglund Storskov ved den jyske ås, med udgangspunkt fra den lokale golfklub. Løbsruten bestod af en sløjfe på 15,8 km og en efterfølgende rundstrækning på 21 km. Ruten bestod af såvel små stigninger som flade stykker, hvor den enkelte rytter havde rig mulighed for, at disponerer sit løb taktisk efter terræn som egne kræfter. Man kunne dog også bare nyde det flotte landskab i det helt igennem perfekte cykelvejr. I en ganske let brise og en temperatur på omkring 20 grader, blev VGI s Jan Værnhøj nr. 3 i veteran klassen i tiden 02:03:58. Ét hundrede del sekund efter nr. 1 og 2. 7

8 Valdemarsdagen blev igen markeret i Nysted Valdemarsdagen, den 15. juni, blev igen i år markeret i den sydlollandske købstad Nýsted. Hjemmeværnet, Forsvarsbrødrene og Garnisonskommandant Vordingborg hædrede på Nysted Kirkegård - på 150 års dagen - de faldne i krigen i De piloter, som med deres fly blev skudt ned den 9. april 1944, blev efter højtideligheden på kirkegården mindet ved mindesmærket på havnen. I højtideligheden i Nysted deltog bl.a. chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland/Falster, oberstløjtnant Tonni Schumann, Hjemmeværns Orkester Storstrømmen, Hjemmeværnsenheder fra Lolland/Falster, Flyverhjemmevær- Faneparade på Nysted Kirkegård i forbindelse med markeringen af Valdemarsdagen. Garnisonskommandant Vordingborg, oberstløjtnant Per Hinrichsen deltog og lagde efterfølgende én krans på kirkegården. På Nysted havn blev der lagt blomster og kranse ved Flyvemonumentet, og Per Hinrichsen holdt her sin tale for de godt 100 fremmødte. net og Forsvarsbrødrerne fra Nysted samt pastor Bjørn Ohl, der holdt tale ved mindestenen på kirkegården. Kilde: Bjarne Østergaard, Hjemmeværnet (tekst/foto). Per Lorenz Hinrichsen bliver her dekoreret med The Board of the Nordic Blue Berets æresmedalje i sølv af HKH Prins Joachim. Medaljen blev tildelt for arbejdet med veteraner fra de internationale operationer, samt i relation til at obersløjtnanten er formand for præsidiet for FN Museet i Frøslevlejren. Peacekeepers Day og Cyperntræf i Kastellet HKH Prins Joachim dekorerer Garnisonskommandant Vordingborg på Kastellet. Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 29. maj 2014 begyndte omkring 550 veteraner, VIP er, hjælpere m.v. om formiddagen at strømme til Kastellet fra alle egne af Danmark. Og snart summede det gamle Kastel af liv og kan du huske historier blandt gamle soldaterkammerater fra tiden på bl.a. Cypern. Forsvarsminister Nicolai Wammen holdt en hyldesttale til 241 Cypernveteraner fra hold 1 og 2, 279 Cypernveteraner fra øvrige hold samt 12 Peacekeepers. Efter talen blev Cypernveteranerne dekoreret med de første eksemplarer af den nystiftede 50 års mindemedalje for indsatsen på Cypern. Efterfølgende dekorerede HKH, Prins Joachim de 12 Peacekeepers med Board of the Nordic Blue Barets æresmedalje, her i blandt Garnisonskommandant Vordingborg, oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen (Kilde: De Blaa Baretter). Nyt om Navne 40 års jubilæum Overkonstabel af 1. grad Benny D. Andersen, bosiddende i Nykøbing, og som gør tjeneste ved 3. Nationale Støtteelement / 4. Nationale Støttebataljon under Trænregimentet i Aalborg, har den 16. august 2014 været ansat i Staten i 40 år. 57-årige Benny Andersen fra Falster, startede sin militære karrierer i 1974 på Hærens Signalskole i Høvelte. Efter nogle få år kom han, som signalmand, til Østre Landsdels Kommando i Ringsted. Benny var senere i sin karrierer udstationeret i tyske Rendsborg i fire år, og efterfølgende kom han til Danske Livregiment i Vordingborg, hvor han var ansat som IT-mand. Dette forsatte i 2001 ved Det Danske Internationale Logistik Center, hvor Benny i en periode var civilt ansat. 8 Bataljonschef, major Henrik Gustafsson overrækker gaven fra Forsvarschefen, general Peter Bartram, ved én lille ceremoni den 26. august. Benny Andersen har siden årsskiftet gjort tjeneste som ITmand ved 3. Nationale Støtteelement. Efter en civil ansættelsesperiode, trak Benny atter i det grønne dress i 2011.

9 DANILOG- /STRRS Det Danske Internationale Logistik Center/ Sjællandske Trænregiments Soldaterforening Oktober Mærkedage Preben Jørgensen, 1974/Himmelev, Store Merløse år Benjamin Burhøj, 1999, Herning år Torben C. H.Pedersen, 1968, Slagelse år Vagner Kjeldsen, Havdrup år Bjarne B. Bagge, Jelling år Ole Godtfredsen, 1970/Gørlev år Henning Høeg Brask, /56-62 Hals år Helge Jan Strachotta, /61-282, Hundested.. 73 år Poul Aage Eriksen, /54-73, Tåstrup år. November Kim Moesgaard, 1977/Bispebjerg, Solrød Strand år Flemming Jacob Jacobsen, /61-68, Køge år Henry Severin Andersen, /52-15, Hillerød år Mogens Pilemand, /8, Havdrup år Uffe Hastrup, 1963, Ishøj år Bent Olsen, /55-158, Brøndby Strand år Henning Søren Larsen, /52-20, Roskilde år Ebbe Nielsen, /60-510, Albertslund år Martin Due Frederiksen, Vordingborg år Poul Johansen Berg, /50-08, Rødovre år John Pilgaard, 1973, Slagelse år. December Jens Helge Larsen, Aalborg år Kaj Jensen, /51, København Ø år Torben Brøndberg, /64, Nykøbing Falster år John Brønsholt Petersen, 1958, Brønshøj år Jens Gorm Petersen, 1973, Glumsø år Christian Wiuff, /60-38, Karise år Henning Andersen, 1971/Ørbæk, Fredericia år Jørgen Gersborg Hansen, /62- Gersborg, Allerød år. Husk tilmelding til Tilmedling senest 1. september! Læs mere i blad 3/2014! Jubilarstævne 2014 Lørdag den 20. september kl i Vordingborg. Aktivitetsoversigt Efterår/vinter 2014 Skydning: Der gennemføres skydning på Vordingborg Kaserne, på salonbanen i bygning 18 (Bustrup) på følgende onsdage kl : Den 24. september, 29. oktober samt den 26. november. Jubilarstævne: Årets Jubilarstævne afvikles lørdag den 20. september i Vordingborg - se indbydelsen til stævnet i blad 3/2014 på side 6. Husk at melde flytning til din soldaterforening på tlf.: eller Du bedes ligeledes underrette din soldaterforening, hvis du får ny e- mail adresse eller telefonnummer! Jacob Lund Petersen, 2001/L.P., Allerød år Svend E. Hemmingsen, /57-Bager, Esbønderup år Kaleb Knappmann, /55, Glostrup år Hans Christian Madsen, /60-478, Frederikssund år Per Emmike Rasmussen, /61, Rødbyhavn år Poul Sørensen, 1970/Holmstrup, Vemmelev år Alf Thomsen, /59, Lejre år Jan Budtz, /68, Lundby år Per Ellis Lindahl, 1977/Dyssegård år Jørgen Pedersen, 1971/Nødebo, Hillerød år. In Memoriam Æresmedlem Oberst B. O. Jakobsen født den 20. maj 1916 er afgået ved døden. Bent Oluf Jakobsen var regimentets chef fra 1. juli 1966 til den 31. maj Æret været Bent Oluf Jakobsens minde. Formanden. DANILOG-/ Sjællandske Trænregiments Soldaterforening Formand / Administration / Redaktør Hans Christian Madsen Heimdalsvej 7, lejlighed Frederikssund Telefon: / Kasserer / Næstformand Svend Erik Hemmingsen, Esbønderupvej 67, 3230 Græsted Telefon: , mobiltlf.: Giro:

10 Soldaterjubilæum 2014 Søndag den 1. juni samledes gamle soldater fra 5. Regiment, Falsterske Fodregiment til Soldaterjubilæum i Vordingborg. Det var soldater med endetal 4 og 9, som i år, på den første søndag i juni måned klokken halv ti, samledes på den røde plads ved Gåsetårnet og Ruinterrænet i Vordingborg. Da Søværnets Tamburkorps var ankommet, begyndte foreningens formand, Knud Ole Bennekou at samle tropperne, som nu blev opstillet med tamburkorps, fanekommando, foreningens faner og naturligvis de fremmødte jubilarer. Med det dygtige tamburkorps i spidsen, var der klokken halv elleve afmarch gennem Vordingborg by til byens gamle kaserne. Ved ankomsten til kasernens hovedvagt, blev jubilarerne modtaget af Garnisons-kommandant, oberstløjtnant Per 10 L. Hinrichsen, som også senere modtog styrken på stadion og her hilste på hver enkelt jubilar. Efter modtagelse og gruppefotografering, mindedes man de soldater og kammerater, som er faldet i tjenesten ved kasernens mindevæg, ved at der blev lagt blomster og kranse samt holdt ét minuts stilhed. I forbindelse med rundgangen på kasernen, var der mange der besøgte foreningens soldaterstue i bygning Vejle, for se de mange historiske ting der i tidens løb, er tilgået foreningen fra gamle soldater og deres familier. Dem der var heldige, kunne også før frokosten opleve Søværnets Tamburkorps i Generalens Gård, hvor de gennemførte ét mini tattoo som efterfølgende medførte mange store klapsalver fra publikum. Jubilæumsfrokosten blev nydt i kantinen. Her havde gæve gutter fra foreningens repræsentantskab dækket bord og klargjort silden og smørrebrødet i løbet af formiddagen. Under frokosten holdt foreningens formand og Garnisonskommandanten jubilæumstale, og klokken femten blev fanerne ført ud af lokalet og frokosten officielt afsluttet. Flere fortsatte dog eftermiddagen i Konstabelmessen med en kold fadøl og flere soldaterhistorier, som kun blev bedre og bedre. Se flere billeder på næste side!

11 Falsterske Fodregiments Soldaterforening 11

12 Falsterske Fodregiments Soldaterforening Københavns Afdeling Stiftet 10. februar 1932 Aktivitetsliste Kære soldaterkammerater! Læs og noter jer disse datoer og arrangementer, bl.a. i september måned. Flagdagen fredag den 5. september for udsendte og tidligere soldater. Start på Kastellet kl Senere på dagen er der parade/arrangement på Christiansborg Slotsplads, og på Frederiksberg Rådhusplads er der udstillinger og boder, samt et F-16 jagerfly. Desuden vil der være receptioner m.v. på lokale rådhuse. Hærens 400 års dag på Kastellet hele lørdag den 6. september fra kl Der vil på dagen være parader, fremvisning af gammelt og nyt militært materiel, taler og en masse musik. Desuden, og eventuelt, udstillinger ved Soldaterforeninger. Efterårs- og vintermøder. Onsdag den 10. september starter vores efterårs- og vintermøder på det nedlagte posthus, på Amager Landevej 71 i Tårnby, kl Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af smørrebrød. Dette skal ske på telefon Efterfølgende er fastsat møder på følgende onsdage på posthuset kl : Onsdag den 8. oktober, den 12. november, den 10. december (julemik kl ), den 14. januar 2015, den 11. februar, den 11. marts og den 8. april. Fredag den 12. september er der Regimentsskydning på Kulsbjerg ved Vordingborg. Søndag den 21. september er der Kammeratskabsskydning i Musse med deltagelse af alle afdelingerne. Har du lyst til at prøve at skyde igen - på 15, 50 eller 200 meter bane - skal du prøveskyde her på Amager først. Henvendelse til Carl Clemmensen på telefon eller til Peter Ch. Parbst på telefon for yderligere information. Søndag den 28. september har Dragør Fortet 100 års Jubilæumsdag. Så vidt vides, er der lagt op til en festlig dag med flagparader, taler, historiske oplysninger om fortets opgaver og tidligere armering, om fortets betydning ved Første Verdenskrig, om mindestuer, anekdoter om fortets kommandant, Hans Kongelige Højhed Prins Knud, nuværende private restaurant, m.m. Entré vil være på ca. kr. 40,00 pr. person, med mindre vi får medlemsrabat. Herom mere ved mødet i september. Vel mødt til alle arrangementer, og mød nu talrigt op! Med venlig hilsen Jørgen. Nykøbing F. Afdeling Stiftet 6. december 1942 Fugleskydning Lolland og Nykøbing F. afdeling afholder fugleskydning lørdag den 6. september kl ved Maribo Roklub - Morgenkaffe fra kl Vordingborg Afdeling Stiftet 17. januar 1943 Fugleskydning Vordingborg afdelingen gennemførte den årlige fugleskydning på Tubæk skydebane søndag den 22. juni. Vi startede i år, efter klargøringen klokken fem i halvti med lodtrækning for de 26 skytter til herrefuglen, og kort derefter startede skydningen med at sidste års fuglekonge, Lennart, skød førte skud og samtidig nedskød venstre citron. Kampen med at nedkæmpe fuglen forsatte indtil kl. 12, hvor der var spisning af den medbragte mad. kl. 13 genoptog vi skydningen, som skulle viste sig at blive en hård kamp, og fuglen måtte lejlighedsvis drejes så ret- Damerne deltog igen i år i fugleskydningen i Tubæk. ningen passede. Kl blev kampen vundet, da sidste års fuglekonge nedskød brystpladen. Så var det tid til damefuglen, hvor der i år var tilmeldt 15 skytter. Første skytte var vinderen fra sidste år. Efter lidt flere omgange blev fuglen til sidst nedkæmpet. Herefter var der præmieuddeling til skytterne for herre og damefugl, og til de der havde skudt serieskydning. Efter præmieuddelingen blev det amerikanske lotteri udtrukket, og dagen sluttede med et leve for Soldaterforeningen. Jeg takker alle for fremmødet til dette års fugleskydningen. Jeg vil sige en stor tak til Ebbe, for fremstillingen af vore fugle, og en tak til resten af hjælperne i bestyrelsen, som sørger for, at det kører som det skal både på banerne og i cafeteriet. Besøg på Politigården i København Vi påtænker at arrangerer en guidet rundvisning på Københavns Politigård i oktober måned. Rundvisningen er foreløbig sat til tirsdag den 21. eller søndag den 26. oktober. Lad os så komme igang. De 26 skytter er næsten klar til fugleskydningen. 12

13 Falsterske Fodregiments Soldaterforening Dagens resultater: Nr. Præmier: Herreskytter: 1. V. Citron... Lennart Jacobsen 2. H. Citron... Kenneth Breiner 3. V. Æble... Ebbe Hansen 4. H. Æble.. Niels Jørn Johansen 5. V. Vingespids.. Lennart Jacobsen 6. H. Vingespids. H. C. Madsen 7. V. Vingefjer.. Kurt Kristiansen 8. H. Vingefjer.. Boye Ungermand 9. V. Halefjer.. Sv. Aage Jensen 10. H. Halefjer.. Sv. Aage Jensen 11. Kronen... Kurt Kristiansen 12. Ringen... Nikolaj Breiner 13. Halsen... Kenneth Breiner 14. Halen... Niels Jørn Johansen 15. V. Vinge... Sv. Aage Jensen 16. H. Vinge... Ebbe Hansen 17. Brystpladen.. Lennart Jacobsen Følgende præmier er udtrukket ved lod: V. Citron... Søren Højager H. Citron... Bredgårds Auto Service V. Æble... Carl Chr. Hansen, Holmegård H. Æble... Ebbe Hansen V. Vingespids... Ebbe Hansen H. Vingespids... Lasse DK V. Vingefjer... Ib Jensen H. Vingefjer... Sv. Åge Hansen V. Halefjer... Axel Kristiansen H. Halefjer... Ulla Breiner Kronen... Elva Hansen Ringen... Kirsten Hansen, Nykøbing F. Halsen... Halen... Lise Ansbjerg Pia Jensen, Vordingborg V. Vinge... Jensen / Ruben Nielsen H.Vinge... Elva Hansen Brystpladen... Inge Schultz Dameskytter: 1. V. Citron... Sofie Rasmussen 2. H. Citron... Anette Wollesen En koncentreret fuglekonge Lennart Jacobsen på skydelinien. Et vigtigt punkt på dagsorden. Spisning af den medbragte...! 3. H. Vingefjer... Birgit Kristiansen 4. Kronen... Ulla Breiner Skydning Selvom det stadig er en varm sommer, og at vi endnu har nogle skydninger på 200 meter banen tilbage, er det tid til at tænke på de kommende efterårs- og vinteraktiviteter. Skydningen på Kulsbjergs 200 meter bane, har i år ikke været så fuldendt som i de tidligere år, da det elektroniske skydebaneanlæg er gammelt, dårligt og opslidt. Der findes ikke mere reservedele til dette, så det burde udskiftes meget snart, til at forbedre soldaternes skydeuddannelse, og ikke mindst, at skydebanen bliver optimeret. Af 200 meter skydninger mangler vi forsat at få vores pokalskydning, kammeratskabsskydning og Landsskydning gennemført. Det håber vi lykkedes. Skydninger på 15 meter banen starter op den 15. oktober. Vi starter med pistolskydning kl. 16, og senere, ca. kl skydning med riffel. Når vi er færdige med træningen, er der kammeratligt samvær i FAFR-lokalerne fra kl. 19. Så velkommen, såvel nye som gamle skytter. Aktivitetslisten 21. september: Kammeratskabsskydning i Musse, hele dagen. 24. september: Afslutning på 200 meter banen. 15. oktober: Skydning på 15 meter banen. Kl 16 pistolskydning, ca skydning med riffel og kl kammeratlig samvær. 5. november: Skydning på 15 meter banen. Kl 16 pistolskydning, ca skydning med riffel og kl kammeratlig samvær. 24. november: Skydning på 15 meter banen. Kl 16 pistolskydning, ca skydning med riffel og kl kammeratlig samvær. 10. december: Juleskydning kl og kl. 19 Julestue i FAFR- lokalerne. Mere om dette senere! 14. Bataillons Soldaterforening Stiftet 4. april 1930 Lolland Afdeling Stiftet 18. november 2010 (tidl. Nakskov Afd april 1955) (tidl. Maribo Afd januar 1949) 15 meter skydning Vinterskydningen på 15 meter bane mellem De Blå Baretter, afdeling Nykøbing F. afdelingen og Lolland afdelingen begynder mandag den 6. oktober kl , på Sakskøbing Skytteforenings 15 meter baner på Kastanievej. Her skyder vi hver anden mandag i ulige uger. Under og efter skydningerne er der kammeratligt samvær. Den 1. december er der juleskydning og julefrokost med præmier til de på dagen tre bedste skytter. Yderligere oplysninger kan du få hos formændene på telefon: (Nykøbing) eller på (Lolland). Nyt - Nyt - Nyt - Nyt - Nyt - Nyt - Nyt Hyggeog kammeratskabsaften Onsdag den 29. oktober kl vil Nykøbing F. og Lolland afdelinger af- 13

14 Falsterske Fodregiments Soldaterforening holde hygge- og kammeratskabsaften med damer i Hillested Sognegård. Her vil der være fællesspisning, bestående af 3 stk. smørrebrød + én øl/vand, kaffe og kringle, til en pris af kr Der vil være salg af øl, vand og snaps til rimelige priser. Tilmelding og oplysninger om denne aften kan du få hos formændene på telefon (Nykøbing) eller (Lolland). Tilmelding til denne hyggeaften skal ske senest den 22. oktober Aktiviteter Fugleskydning søndag den 6. september ved Maribo Roklub. Arr.: Nykøbing F. og Lolland afdeling. Kammeratskabsskydning på 200 meter bane den 21. september i Musse Skyttecenter. Skydning på 15 meter bane starter mandag den 6. oktober kl. 19. Hygge- og kammeratskabsaften onsdag den 29. oktober i Hillested Sognegård kl Kammeratskabsskydning på 200 meter bane i søndag den 21. september Med dette blads udgivelse, er vi nu i september måned, hvor det er højsæson for afslutninger for sommerens aktiviteter. Disse afsluttes med at vi afholder kammeratskabsskydning på 200 meter banen i Musse. Vi ser frem til, at det må blive et rigtigt godt stævne med mange skytter/deltagere, samt med deltagelse af mange damer, til turen ud i det blå, og ikke mindst, at den gode madkurv til tredje halvleg er smurt og medbragt. Datoen for stævnets gennemførelse er søndag d. 21. september kl til morgenkaffe. Der er tidligere udsendt indbydelse for denne skydning. Fugleskydning Så må fuglen atter lade livet! Der sker søndag den 6. september når Nykøbing F. og Lolland afdelinger afholder fugleskydning ved Maribo Roklub. Morgenkaffe fra kl. 0800! Mine erindringer under krigen Her fortsætter, fra blad nr. 3/2014, nr. 53 Vilhelm K. Petersens erindringer som soldat under 2. Verdenskrig. Efter 14 dage rejste vi til Gernersgade Kaserne i København til vagttjeneste. Der skete nu det, at vi fik en ny næstkommanderende ved kompagniet, han hed Bülov Andersen. Han var nazist og meget tyskvenlig. Havde samme frisure som Hitler, og han agiterede kraftig for, at vi skulle melde os til Frikorps Danmark. Han kom meget sammen med de tyske officerer, og der var nogen som påstod, at han havde været i Tyskland og var blevet uddannet der. Vagterne i København var ved Christiansborg, Tøjhuset, Geodætisk Institut, Stokhusgade samt Frederiksberg Slot, hvor der var Officersskole. Nede ved slottes ridebane var der otte barakker med militær udrustning, som vi skulle passe på, men vi var enige om, at hvis det var modstandsbevægelsen som kom, så ville vi se den anden vej. Mens vi var der blev de tømt, og udrustningen 14 blev kørt ud og gemt på nogle gårde. Den 29. august blev det dog hentet af tyskerne alligevel, det var antagelig Bülov Andersen der havde sladret. Nogle af mine kammerater fra modstandsbevægelsen havde gået vagt over ham i Ringsted det var noget som frydede dem. Jeg kan ikke sige noget godt om Bûlov, han var en sadist. Engang under en skydning på Amager, da løjtnant Svalbe var gået ud, og stod halvvejs ude på banen, sagde Bûlov, nu skyder I vel ikke Svalbe? Nej sagde 69. Men det var ikke alle der slap godt fra det. Den 14. december rejste vi til Berritsgård på Falster, som var en herregård med et gammelt Slot. På gårdspladsen var rejst fire træ barakker og en til befalingsmændene. Der var også et infirmeri med en militærlæge og en tosset oversygeplejerske. Der var otte etagesenge i hver rum samt en kakkelovn, så der var ikke meget plads - men så kunne vi da bedre holde varmen. Til tider var der 20 graders frost og vi lavede ikke andet end øvelser på de lerede roemarker. Jeg kom lidt oftere på orlov, men det var besværligt. Færgen ved Næsgård sejlede ikke ret tit, og ved Storstrømsbroen skulle man vente til at der var så mange, at Tyskerne gad føre os over. Men hvis man påstod, at man var dansk ordonnans blev der taget hensyn. Den 29. januar 1943 skulle vi igen overtage vagten i København. Vi var spændt på hvad vi gik ind til, idet englænderne havde bombet Burmeister og Wain dagen før. Ellers var det de samme vagter som sidst. I den periode var Frikorps Danmark på orlov fra Østfronten. De var meget provokerende, så dem skulle vi helst gå uden om. Der var også en demonstration af nazisterne med Fritz Clausen, og han havde forventet hjælp fra Frikorpset. I den ene ende i vagtbarakken ved Frederiksberg Slot var der en arrest. Her sad premierløjtnant Svend Aage Larsen fra 5. Regiment. Han havde prøvet at flygte til England, så derfor skulle vagt kommandøren have én højere rang.

15 Falsterske Fodregiments Soldaterforening Derfor havde vi premierløjtnant E. V. Sørensen på denne post. Han spurgte, om der var nogen som kunne spille skak. Da jeg sagde ja, måtte jeg spille skak med ham i mine frivagter. Det formildne var, at jeg som regel vandt. Svend Aage Larsen flygtede senere til Sverige, men druknede desværre senere under en opgave i Øresund. Løjtnant Juul fra kompagniet flygtede til England, og i 1945 kom han hjem og blev udnævnt til premierløjtnant i Jeg har senere haft ham som instruktør i Hjemmeværnet. I 1963 under en NATO øvelse var jeg kampdommer på Falster. På denne øvelse, hvor han havde rang af major, tog vi ham til fange. 14. marts rejste vi til Græsted. Her blev vi indkvarteret privat og spiste på det lokale alderdomshjem. Vores opgave var at gå vagt ved fire depoter i Grib Skov. Vi cyklede ud til depoterne på svenske militærcykler. Det var et helt ferieophold. Den største oplevelse var, at opleve et Sogn, der var delt i to lejre, De hellige missionærer og synderne. Jeg tror de sidste, synderne, havde den bedste moral. Den 26. april holdt beboerne afskedsfest for os på Kroen, dog ikke de hellige. De kom ikke på Kroen. Den 27. april rejste vi til Næstved, pudsede og afleverede vores udrustning. Afskeds parade kl. 10, hvor Folmer Pedersen holdt en rørende tale Dette var et uddrag af mine erindringer som soldat i Vilhelm K. Petersen. Dele af 14. bataljon samlet til arrangement. Forrest til højre ses kaptajn Folmer Pedersen med frue. Din soldaterforening ønsker TILLYKKE! Fødselsdage 16. september december 2014 København 95 år - 7. december KMP Kurt Petersen, Kildegaardsvej 23 st.tv., 2900 Hellerup. 85 år oktober KMP Svend Vinther, Randkløve Alle 158 st.th., 2770 Kastrup. 80 år oktober II- 2 KMP Carlo Jensen, Engvej 16, 4780 Stege. 80 år december II-1 KMP Preben Friestrup Jensen, Skodsborgvej 338 st.tv., 2850 Nærum. 75 år november I-STKMP Jørgen Søbæk Sørensen, Lundemarken 4, 2740 Skovlunde. 75 år december I-STKMP Thormod Hartvig Jensen, Lyngbygårdsvej 7 B, st.th., 2800 Kgs. Lyngby. 70 år - 1. november I-3 KMP Finn Erholt Pedersen, Aage Berntsens Alle 42, 2750 Ballerup. 70 år december I BTN Arnvi A. Nielsen, Fløngvænget 10, Fløng, 2640 Hedehusene. 55 år december I-1 KMP Christer Oskar Victor Pedersen, Postparken 11, 2,h., 2770 Kastrup. Vordingborg 90 år september KMP, Bent Hooge, Langagervej 8 B, Himmer, 4000 Roskilde. 15

16 Afsender: Fafr-Soldateforening v/k. O. Bennekou, Rapsvænget 4, 4653 Karise Falsterske Fodregiments Soldaterforening Returneres ved varig adresseændring med oplysning om ny adresse. 85 år september KMP, Willy Arne Sørensen, Primulavej 10, 4760 Vordingborg. 85 år november KMP, Bjarne Sørensen, Bogfinkevej 7, Kraghave, 4800 Nykøbing F. 85 år - 3. december I-2 KMP, Jørgen Jühne, Rosenvænget 5, 4733 Tappernøje. 80 år september I-TKMP, Poul Pedersen, Borupvej 7, Kongsted, 4683 Rønnede. 80 år oktober II-2 KMP, Arne Nielsen, Rosengården 3, 4653 Karise. 75 år - 6. oktober I-2 KMP, Erik Kristiansen, Møllevej 21, 4070 Kirke Hyllinge. 75 år oktober I-TKMP, Leif Jacobsen, Morsøvej 3, 4600 Køge. 75 år november I-STKMP, Erling Fredløv Hansen, Egedevej 45 D, 4640 Fakse. 75 år - 6. december I-1 KMP, Lindved Sørensen, Benløseparken 47 st. tv., 4100 Ringsted. 70 år september I-TKMP, Bent Ole Skaaning, Orehoved Langgade 43, 4840 Nr. Alslev. 70 år september I-3 KMP, Arne Skovby, Bøgevej 5, Kongsted, 4683 Rønnede år oktober II-STKMP, Kai Liberkind, Snerlevej 90, 4700 Næstved. 70 år november I-2 KMP, Henry Petersen, Bjergbakken 3, Tybjerglille, 4160 Herlufmagle. 65 år september I-STKMP, Ruben Adler Nielsen, Færgegårdsvej 54, 4760 Vordingborg. 65 år november I-STKMP, Ebbe Zander Madsen, Langelinie 14, 4780 Stege. 65 år november I-2 KMP, Per Vagn Larsen, Fagerholtvej 15, Ferslev, 4050 Skiby. 60 år - 7. december I-1 KMP, Torben Arvidsen, Mønvej 84, Ammendrup, 4720 Præstø. Maribo 75 år september Mogens Skov, Vesterbrogade 51, 4930 Maribo. 80 år september III-STKMP, Bent Larsen, Bagergade 13, Harpelunde. 85 år oktober BTN, Poul Juul Christensen, Anlægsvej 4 N, lejl. 60, 4920 Søllested. 70 år - 9. november KMP, Hans Jørgen Kruse, Ladegårdsvej 101, 4900 Nakskov. 75 år november I-TKMP, Bøje Helmer Pedersen, Havnevej 14, 4895 Errindlev. 75 år november I-1 KMP, Knud Pedersen, Ellemosevej 32, 4960 Holeby. Falsterske Fodregiments Soldaterforening Hjemmeside: Formand for Repræsentantskabet Knud Ole Bennekou Rapsvænget 4, 4653 Karise tlf.: , Administration Jens Erik Augustesen Dagmarsvej 28, 4760 Vordingborg tlf.: , Giro: Formand for Skydeudvalget Kurt Kristiansen Sct. Clemensvej 11, 4760 Vordingborg tlf.: , Redaktør Per Flemming Hansen Goldschmidtsvej 10, 1. dør 5, 4760 Vordingborg tlf.: , Lokalafdelingernes formænd København Jørgen Palm Steffen Toldergade 4, 2791 Dragør, tlf.: ell (arb.) Vordingborg Lennart Jacobsen Duevej 1, 4760 Vordingborg tlf.: , Nykøbing F. Knud Jørgensen Skovmærkevej 8, Marielyst, 4873 Væggerløse tlf.: , Lolland Jørgen Ibsen Kirkevejen 57, 4930 Maribo tlf: Bataillons Soldaterforening Henvendelse til Carl Erik Pedersen på tlf.: Næste blad udkommer: 29. november 2014.

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Nr. 3 oktober 2014. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 oktober 2014. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 oktober 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011

Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011 Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011 Denne fredag morgen var smuk og solrig uden en sky på himmelen. Skydebrødrene begyndte at indfinde sig på Store Torv i Rønne ved springvandet,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter Hermed en færdig redigeret resultatliste Af: Benny Lykke Så er tiden kommet til at det Danske Mesterskab for senior skal løbe af stablen, skytter

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Side 1 af 8 01-03-2015 21:46:51 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Holdkonkurrence: Senior Ung Hold 1 Stege Ndr. Skytteforening 53091 Line N. With Klasse: 1 191/04

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 august 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften GULDGÅSESKYDNING 40 års jubilæum 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning Grillaften 8. - 9. AUGUST 2015 Ornebjerg Skytteforening Velkommen til Guldgåseskydning 2015 Vi inviterer alle interesserede

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 15-05-2011 14:40:42 - DDS SP v.3.11.5.1 RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 55104 Tobias Garn Hansen 14-035 Stege Ndr. 150/12 150/08 300/20 2 88120 Løkke Petersen 14-006

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

RESULTATLISTE Holmegaard Cup

RESULTATLISTE Holmegaard Cup 14-06-2012 21:46:58 - DDS SP v.3.12.6.1 RESULTATLISTE Holmegaard Cup Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 55104 Tobias Garn Hansen 14-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2 87091 Tanja R. Wriedt

Læs mere

Nr. 4 november 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 4 november 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 4 november 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

RSL. Dcl. Arrangør: Toksværd Badminton Klub og DGl Storstrømmen ældrebadmintonudvalg.

RSL. Dcl. Arrangør: Toksværd Badminton Klub og DGl Storstrømmen ældrebadmintonudvalg. Dcl RSL Program til ældrestævne i Badmintonstævne for ældre, onsdag den 11. februar kl. 09:00 i Hallen, Tokesvej 1,, 4684 Holmegaard Arrangør: Badminton Klub og DGl Storstrømmen ældrebadmintonudvalg. Grundet

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok!

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Nr. 3. juli kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Læs mere side 5! Skytten nr. 3, juli kvartal 2011 Side 2 Bestyrelsen Her finder du også en

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

49. Årgang August 2010 Nr. 3 KORTDISTANCEN ER NU ÅBEN IGEN

49. Årgang August 2010 Nr. 3 KORTDISTANCEN ER NU ÅBEN IGEN 49. Årgang August 2010 Nr. 3 KORTDISTANCEN ER NU ÅBEN IGEN FUGLESKYDNING 15. SEPTEMBER 2010 GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG ØNSKER GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN TILLYKKE MED 125 ÅRS JUBILÆET 25. AUGUST 2010

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Ø-udvalgets. Finaleskydning. På 50 m riffel.

Ø-udvalgets. Finaleskydning. På 50 m riffel. Ø-udvalgets Finaleskydning På 50 m riffel. Vedlagt følger resultatliste for den indledende skydning og for finaleskydningen, der blev afholdt lørdag den 3. September 2011 i Søskoven. Initiativet til denne

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Hurtigskydning. Finaleskydning. Grillaften

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Hurtigskydning. Finaleskydning. Grillaften GULDGÅSESKYDNING 50 m - 200 m - 300 m NM red. Hurtigskydning Finaleskydning Grillaften 2. - 3. AUGUST 2008 Ornebjerg Skytteforening Velkommen til Guldgåseskydning 2008 Vi inviterer alle interesserede 50-

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

I weekenden d. 11-12 - 13 marts

I weekenden d. 11-12 - 13 marts I weekenden d. 11-12 - 13 marts 1 Program til Indendørsturneringen 2011 Velkommen til Sjælland Syd Vinterturnering 2011, som afvikles over weekenden d. 11 12 --13 marts i Næstved Tennisklubs hal på Nygårdsvej

Læs mere

DMI Badminton MARTS 2017

DMI Badminton MARTS 2017 PROGRAM FORBUNDSMESTERSKABER I BADMINTON 29-30 MARTS 2017 ARRANGØR: Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG) 1 VELKOMST Kære badmintonspiller. På Varde Garnisons og Idrætsforeningen Varde Garnisons vegne,

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET I BADMINTON TORSDAG D. 15. OKTOBER 2009 I KARLSLUNDEHALLEN. KONGENS ENGE 42, 2690 KARLSLUNDE. TLF.:

PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET I BADMINTON TORSDAG D. 15. OKTOBER 2009 I KARLSLUNDEHALLEN. KONGENS ENGE 42, 2690 KARLSLUNDE. TLF.: PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET I BADMINTON TORSDAG D. 15. OKTOBER 2009 I KARLSLUNDEHALLEN. KONGENS ENGE 42, 2690 KARLSLUNDE. TLF.: 46 15 16 76. Ældrestævne Karlslunde 15.10.2009 1-26 09:00 27-51 10:00 52-77

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

ved Generalforsamlingen, tirsdag den 3.februar 2015.

ved Generalforsamlingen, tirsdag den 3.februar 2015. LOKALFORENINGEN LIMFJORDEN Er en del af Danmarks Internationale Veteranorganisation. Alle der har været udsendt i en international fredsstøttende eller humanitær mission under FN, NATO, EU, OSCE eller

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

De danske Politimesterskaber i. Badminton og Skydning 2010. d. 23. og 24. februar. Arrangør: PI-Århus. Dansk Politiidrætsforbund

De danske Politimesterskaber i. Badminton og Skydning 2010. d. 23. og 24. februar. Arrangør: PI-Århus. Dansk Politiidrætsforbund De danske Politimesterskaber i Badminton og Skydning 2010 d. 23. og 24. februar Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Velkomst På vegne af Politiets Idrætsforening er det mig en stor fornøjelse at byde

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA I uge 38/2013 var alle finskytterne samlet i Jylland til DM for finskytter. Konkurrencen foregik i Tranum skydeterræn,

Læs mere