Vedtægter for Sager der Samler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Sager der Samler"

Transkript

1 Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål er at skabe g understøtte initiativer, der samler mennesker på tværs af sædvanlige skel m at løse samfundsudfrdringer gennem fælles handling g læring. Freningen arbejder med initiativer, der: Handler m en udfrdring, sm angår fællesskabet Har en intentin m at gavne fællesskabet Vil samle de mennesker udfrdringen angår på tværs af sædvanlige skel g gøre den til et fælles anliggende Har et ønske m læring Ikke starter med en færdig løsning men med et ønske m at skabe nget nyt Har en intentin m handling Kan rammesættes så det er naturligt g legitimt at tage initiativ gennem aktivt medbrgerskab Ikke er ekskluderende, diskriminerende, partiplitiske eller drevet af snævre egeninteresser. Freningen understøtter initiativer g menneskene bag dem ver lang tid g på mange planer ved at give adgang til: Et fysisk sted at mødes, arbejde g høre til Et engageret fællesskab Et mangfldigt netværk Styrkelse af kmpetencer Viden m aktivt medbrgerskab Hjælp til gde prcesser Hjælp til mbilisering Styrkelse af kmmunikatin Et trværdigt navn at læne sig p ad Freningen arbejder fr at skabe resultater, der kmmer til udtryk gennem: Scial innvatin: Nye løsninger skabt gennem aktivt medbrgerskab, sm gør en frskel g inspirerer til nytænkning Scial kapacitet: Ny viden, nye netværk g nye fællesskaber, der står fr øget ansvarlighed g handlekraft Freningen værner i sit arbejde m principper, der er et udtryk fr værdierne øjenhøjde, gensidighed g fælles handling: Vi løser samfundsudfrdringer med hinanden ikke fr hinanden. Vedtægter fr Sager der Samler 1/4

2 Vedtægter fr Sager der Samler Vi starter med at handle der, hvr vi ikke behøver at spørge m lv eller bede m penge. Freningen er uafhængig g selvejende. 3 Ledelse Generalfrsamlingen har den øverste myndighed i alle Freningens anliggender. Kun den kan vedtage, ændre eller phæve vedtægtsbestemmelser vedrørende Freningen. Freningen afhlder én gang årligt i marts måned en rdinær generalfrsamling med en dagsrden, der sm minimum indehlder følgende punkter: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Gdkendelse af regnskab Gdkendelse af budget g kntingent Frslag fra bestyrelsen eller medlemmer Valg til bestyrelse Valg af revisr Eventuelt Ekstrardinær generalfrsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behv g skal indkaldes, når mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herm med angivelse af begrundelse. Freningens daglige ledelse er dens bestyrelse, der består af 7 medlemmer, hvraf én er frmand. Bestyrelsen knstituerer sig selv. Bestyrelsesmedlemmer frudsættes at have engagement, kreativitet g netværk, sm kan styrke arbejdet med Freningens frmål. I sammensætningen af bestyrelsen tilstræbes en mangfldighed af baggrunde g kmpetencer herunder: en gd repræsentatin af aktive medlemmer, øknmisk/juridisk erfaring, visinært samfundsudsyn g erfaring med scial innvatin g samskabelse Bestyrelsen vælges ved simpelt flertal på den rdinære generalfrsamling fr en peride på 2 år ad gangen, idet genvalg kan ske. Beslutninger træffes i bestyrelsen ved simpelt flertal. Dg tilstræbes det så vidt muligt at skabe knsensus mkring alle væsentlige beslutninger. I tilfælde af stemmelighed er frmandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter selv sin frretningsrden g er kun beslutningsdygtig, når et flertal heriblandt frmanden er til stede. Freningen tegnes af bestyrelsesfrmanden eller af t bestyrelsesmedlemmer i frening. Vedtægter fr Sager der Samler 2/4

3 Vedtægter fr Sager der Samler 4 Medlemsfrhld Freningen vil gennem aktive medlemskaber skabe et engageret fællesskab af mennesker, der bakker p m Freningens arbejde g udvikling. Sm medlemmer ptages enhver, der har lyst g vilje til at arbejde fr Freningens frmål Mindst t gange m året mødes medlemmerne g bestyrelsen fr gensidigt at inspirere hinanden, tage temperaturen på arbejdet i Freningen g have dialger m væsentlige temaer i frhld til udviklingen af Freningen. Bestyrelsen er beslutningsrgan i frhld til ptagelse af nye medlemmer i Freningen. Opsigelse af medlemskabet skal ske skriftligt til Freningens bestyrelse. Et medlemskab kan phøre ved eksklusin, såfremt Freningens bestyrelse g et efterfølgende flertal på en generalfrsamling finder, at medlemmet ikke verhlder gældende lvgivning eller i øvrigt ikke lever p til Freningens frmål. 5 Øknmi Eventuelle verskud, der skabes i Freningen, skal til enhver tid geninvesteres i arbejdet med Freningens frmål. Bestyrelsen kan vælge at antage knsulentbistand eller lønnet arbejde, gså fra medlemmer. Aflønning skal være fair g ske på markedsmæssige vilkår. Bestyrelsen arbejder fr at skabe grundlag fr en bæredygtig ledelse g drift af Freningen, der ikke alene afhænger af ulønnet arbejde. Det påhviler bestyrelsen at sikre fuld transparens i alle øknmiske frhld mkring Freningens aktiviteter g drift. Medlemmer pkræves et årligt kntingent sm fastsættes af generalfrsamlingen. Freningen kan skabe indtægter gennem aktiviteter, der er i verensstemmelse med Freningens frmål. Indtægter kan f.eks. kmme fra: Dnatiner fra medlemmer, samarbejdspartnere, fnde eller spnsrer Rådgivning g knsulentydelser Samarbejde med andre samfundsaktører mkring initiativer Samarbejde med andre samfundsaktører mkring udvikling g drift af læringsplatfrme fr studerende, arbejdssøgende g medarbejdere. Ekstern finansiering af initiativer i Freningen Ekstern finansiering af prjekter vedrørende frskning g frmidling Fr Freningens frpligtelser hæfter alene Freningen med Freningens til enhver tid værende frmue. Freningens stiftere, ledelse eller medlemmer hæfter således ikke på ngen måde fr Freningens frpligtelser. Vedtægter fr Sager der Samler 3/4

4 Vedtægter fr Sager der Samler 6 Regnskab g revisin Freningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet revideres af en kritisk revisr, der vælges af den rdinære generalfrsamling fr t år ad gangen. Valg eller genvalg til revisr kan finde sted. 7 Vedtægtsændringer Til ændring af vedtægterne kræves vedtagelse på en generalfrsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. 8 Opløsning Til Freningens pløsning eller fusin med andre freninger kræves vedtagelse på en generalfrsamling med 2/3 majritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalfrsamling, på hvilken pløsning eller fusin kan vedtages med 2/3 majritet blandt de fremmødte medlemmer. Ved Freningens pløsning anvendes freningsfrmuen i verensstemmelse med Freningens frmål. Vedtægter fr Sager der Samler 4/4

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere