BO s hjemmeside

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BO s hjemmeside www.brandfolk.dk"

Transkript

1 Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2009 / årgang 87 BO s hjemmeside

2 Leder INDHOLD: Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes Organisation Det var med glæde, at Brandfolkenes Organisation den 22. september 2009 blev officielt optaget i EFFUA (European Firefighters Union Association) en yderligere styrkelse af BO s fagpolitiske platform. Der er blevet indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i BO den 5. november 2009, og denne er indkaldt alene for at få lavet et nyt lovsæt til BO, således at vi får ryddet de uhensigtsmæssigheder af vejen, som er blevet kritiseret siden den sidste generalforsamling. Jeg har bl.a. ønsket, at denne generalforsamling ændrer lovene omkring afholdelsen af generalforsamlinger, således at der åbnes for, at repræsentantskabet afgør, om varigheden bliver en eller to dage. Side 3: Klubberne Side 5: Formanden tager ordet Midten: De Grå Sider Side 12:Gule smileys Side 13: Kan demokrati gradbøjes? Side 15: Mon du bemærket har. Side 16: Glæde efter foredraget i Den Sorte Diamant Side 18: Seniornyt 2 Københavns Brandvæsen har fået endnu en arbejdspladsklub, som hedder Kommunale brand- og ambulancefolk København, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde den velkommen. Samtidig vil jeg opfordre til, at de tre klubber (KbaK, BkK og Brandmesterklubben), som nu er repræsenteret i Københavns Brandvæsen, sætter sig sammen og får en åben dialog i gang, således at de forskellige fagpolitiske baggrunde ikke bliver en hindring for at opnå det bedste for medarbejderne i Københavns Brandvæsen. Københavns Brandvæsen skal igennem en tid, hvor der skal findes en ny brandchef, og det bliver spændende at se, om det kommer til at sætte nye normer for ledelsen og medarbejderne i brandvæsenet. Også Københavns Kommune står over for at skulle have en ny politisk leder. Med den nye overborgmester bliver det spændende at følge med i arbejdet og udviklingen i kommunens brandvæsen. Og med en forhåbentlig inddragelse af de faglige organisationer burde det føre til en bedre trivsel for alle ansatte. FORSIDEN Fotograf: Kenneth Meyer Hvor der før den1. september var to af verdens bedste ambulancer er der nu én fra regionen. Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Svanevej København NV Telefon: Ansvarlig efter Medieansvarsloven: Jesper Broneé Formand for Brandfolkenes Organisation Mail adr.: Redaktør: Tommy Kjær Telefon: Mail adr: Fotograf: Kenneth Meyer Økonomiansvarlig: Per Keldsen Næstformand Brandfolkenes Organisation Mail adr: Administration & abonnement: Sanne Henriksen Telefon Mail adr.: Annoncesalg: Tommy Kjær Mail: Telefon: Løssalg kr. 30,00 Årsabonnement kr. 166,00

3 KLUBBERNE Den faste klub Tårnby Formand: Jan Jørgensen 04 Telefon: Brandfolkenes klub Vestegnen Formand: Brian Scheil 62 Telefon: Brandmandskluben Rudersdal Hørsholm BRH Formand: Lars Bo Nielsen Telefon Brandfolkenes klub Frederiksberg BKF Formand: Flemming Jørgensen 5113 Telefon: Thule air base Formand: Knud Pedersen Mobil Dk: Thule den I Thule er stormsæsonen startet den 15. september og slutter igen den 15. maj 2010, den første sne er faldet, her er hvidt overalt og minus 5-10 grader. Jeg følger naturligvis udviklingen i DK. med hensyn til BO / 3F / FOA og efter at have læst Nyhedsbrev nr.1. fra KbaK. kan man nu konstatere at det ikke denne gang skal lykkedes at samle alle Brand og Redningsfolk under samme tag, det må siges at være utrolig ærgerligt når KbaK. fravælger sammenholdet og sin egen Organisation i en tid hvor netop sammenholdet betyder mere end nogensinde. Som Brand og Redningsfolk lever vi alle af at hjælpe andre mennesker i nød, så er det da påfaldende, at det kniber så kraftigt når det gælder os selv. Intet i denne verden kommer af sig selv, så lad os dog stå sammen. BKTAB. afholder Ordinær generalforsamling lørdag den 7. November Knud Pedersen

4 KLUBBERNE Brandfolkenes klub København BKK Formand: Lars Ousen 355 Telefon: Skal jeg være organiseret i Brandfolkenes Organisation og Brandfolkenes klub København, eller skal jeg vælge at se bort fra tanken om et større fællesskab, hvor alle brand- og redningsfolk på et tidspunkt kan komme til at stå som en samlet organisation? 4 nr. Brandfolkenes Organisation arbejder på at finde det hovedforbund, som medlemmerne vil være bedst tjent med at blive organiseret under. Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i Brandfolkenes Organisation, når en sådan afstemning om hovedforbund skal udføres. Som arbejdsplads har Københavns Brandvæsen de sidste par år oplevet store omvæltninger og forandringer. Jeg tror ikke, at disse store omvæltninger og forandringer har nået toppen endnu, men det vil den næste risikobaserede dimensionering (RBD) sandsynligvis afklare Jeg har været ansat i Københavns Brandvæsen siden 1985, og jeg har været med til en del forandringer. Men siden den sidste risikobaserede dimensionering (RBD) og det sørgelige resultat af ambulanceudbuddet har omvæltningerne og forandringerne nok aldrig været større Hvordan har vi som ansatte i Københavns Brandvæsen så klaret disse tider med omfattende nye udviklinger og store strukturændringer? Det har vi klaret rigtig godt, fordi vi altid har fokuseret og overlevet på fællesskabet og forståelsen for hinanden som mennesker og ikke mindst respekten og forståelsen for hinandens arbejde Har vi som brand- og ambulancefolk så stadigvæk bevaret denne gensidige forståelse og respekt over for hinanden som mennesker? Og har vi bevaret respekten over for hinanden, når vi taler om synspunkter og holdninger til vores arbejdsplads? Og formår vi at bevare det fællesskab, som altid har betydet så meget for os, og som altid har haft stor betydning for vores overlevelse på denne særlige arbejdsplads, som Københavns Brandvæsen trods alt er? Jeg har altid været glad for og stolt over at være på en arbejdsplads som Københavns Brandvæsen. Jeg har altid følt et rigtig godt og tæt sammenhold os kollegaer imellem. Vores gensidige respekt og forståelse for hinanden har også altid taget udgangspunkt i et stærkt fællesskab, som ingen andre på nogen måde skulle trodse Men er denne tid forbi, og ser vi kun lige ud over vores egen næsetip? Ja, det mener jeg, vi gør! Jeg oplever, at fællesskabet kun er lige der, hvor vi selv befinder os, og at den gensidige respekt for hinandens synspunkter og holdninger i den grad ikke eksisterer. Hvordan er vi havnet der? Og er der nogle udefra eller indefra, der trodser vores enemærker og det sammenhold, der altid har været kendetegnende for os ansatte i Københavns Brandvæsen? Ja, der er nogle, der trodser vores enemærker! Københavns Brandvæsen har i den grad været medvirkende til en splittelse mandskabet imellem. Når en brandchef så eftertrykkeligt sørger for, at hans overbrandmestre/brandmestre tager afstand fra basismandskabets meninger og holdninger, så er den første splittelse allerede på vej. 5 / Oktober 2009 /

5 KLUBBERNE Når man har ledelsesrepræsentanter i Københavns Brandvæsen, der ikke holder næsen langt væk fra interne faglige forhold, så er der også stor sandsynlighed for splittelse. Når man har nogle medlemmer, der åbenbart ikke vil acceptere en demokratisk valgt faglig ledelse, og som for at vælte denne kører en skjult dagsorden i samspil med FOA så er der også en stor sandsynlighed for en intern splittelse Når et forbund som FOA vælger at deltage i en skjult dagsorden for at afsætte en allerede demokratisk valgt faglig bestyrelse og oven i købet gør det i samspil med brandvæsenet og nogle få faglige medlemmer så er der virkelig sandsynlighed for intern splittelse på vores arbejdsplads. FOA har gennem de sidste fire år ikke udvist nogen form for slagkraft eller interesse, når vi taler opbakning til bedre trivsel og arbejdsvilkår for os ansatte i Københavns Brandvæsen. I denne sag er min mening uændret, når jeg påstår, at FOA udelukkende har haft interesse for og fokus på medlemstal og økonomi. FOA har siden den 1. juli gjort alt for at hverve medlemmer, og de gør det stadig, men måden, de gør det på, har overskredet grænsen for respekt og tillid. Københavns Kommune kan i denne sag ikke se bort fra, at Københavns Brandvæsen har ansatte, der er organiseret forskellige steder. Og så længe FOA og Københavns Brandvæsen prøver at udelukke valgte tillidsrepræsentanter under Brandfolkenes Organisation fra reel indflydelse ja, så længe er FOA og brandvæsenet med til at forhindre et samlet fællesskab. Men det har måske hele tiden været målet Som formand for Brandfolkenes klub København mener jeg, at du skal støtte op omkring den organisation, du altid har været medlem af. Brandfolkenes Organisation arbejder på at komme under et hovedforbund, og det vil lykkes. Venlig Hilsen Lars Ousen Formand for Brandfolkenes klub København FORMANDEN TAGER ORDET Af: BO formand Jesper Broneé Alle er efterhånden blevet orienteret om den situation, som Brandfolkenes Organisation er havnet i, men jeg møder stadig medarbejdere specielt i Københavns Brandvæsen, som har svært ved at finde hoved og hale i det, der er foregået! Grunden til en del af de forskellige opfattelser af, hvad der er foregået, er, set med mine øjne, at der findes personer, som enten ikke kan eller vil holde sig til sandheden om, hvad der er sket i sagen mellem FOA 1 og BO. 5

6 FORMANDEN TAGER ORDET BO forlod FOA 1 Omkring hele handlingen, hvor BO forlod FOA 1, er det både blevet sagt og skrevet af FOA og FOA 1, at det var FOA 1, som opsagde samarbejdsaftalen. Alligevel er det gentagne gange blevet beskrevet i FOA s pressemeddelelser, i bladet Brand og Ambulance samt i Nyhedsbrev nr fra Kommunale brand- og ambulancefolk København, at årsagen til, at BO ikke længere er i FOA 1, hovedsageligt skal tilskrives mig! Jeg ved ikke, hvorfor ingen af ovenstående vil stå ved, at det er FOA 1, som har opsagt aftalen, for det er jo den vigtigste årsag til, at BO s medlemmer har valgt, at BO skal forsøge med et nyt ståsted! Jeg synes, det ville klæde såvel FOA 1 og FOA som formandskabet i den nye københavnske arbejdspladsklub at holde sig til sandheden omkring dette emne, således at skylden kan placeres der, hvor skylden nu engang skal placeres, og det er hos FOA 1 s formand, Ken Petersson! Når dette er sagt, så ville det også klæde den samme Ken Petersson såvel som FOA s næstformand, Mona Striib, og FOA s formand, Dennis Kristensen, at stå ved det ansvar, som de alle tre fralagde sig, da de lod den københavnske brandmesterklub lugte blod, idet man accepterede, at denne klub kunne få lov at forlade BO med FOA s samlede accept, selvom det var i strid med en gældende samarbejdsaftale mellem parterne, som skulle sikre BO suverænitet på brand- og ambulanceområdet! Desværre var FOA 1 ligeglade med dette faktum i deres iver efter medlemmer, hvilket skulle vise sig at blive lige så skæbnesvangert, som FOA 1 og FOA ved adskillige lejligheder var informeret om af undertegnede samt flere tillidsrepræsentanter fra BkK. Som jeg fra starten advarede om, ville en udskillelse af Brandmesterklubben ene og alene være grundlaget for splittelse blandt de ansatte i de storkøbenhavnske brandvæsener. Jeg ved ikke, hvorfor alle FOA s repræsentanter i denne sag er så bange for at stå frem og indrømme, at de var advaret om denne splittelse; men her er vel ene og alene tale om, at man udelukkende troede, at BO som denne lille organisation ville drukne i forhold til det store fagforbund. FOA s argument var, at uanset om der var en underskrevet aftale mellem FOA 1 og BO eller ej, så skulle et mindretal af medlemmerne i BO, stik imod de demokratiske regler, bestemme, hvor de ville være organiseret, uanset om de havde afholdt en ulovlig urafstemning blandt medlemmerne i Brandmesterklubben eller ej. Og med FOA s hjælp! Netop denne argumentation lagde Dennis Kristensen og Ken Petersson meget vægt på! Og så skal jeg da historisk minde om, at det jo ikke er første gang, at brandmestrene forlader BO! Nu skal det blive spændende at se, om de også denne gang finder tilbage igen? BO kan ikke få forhandlingsretten med Formanden for FOA, Dennis Kristensen, har i september måned været i pressen omkring en sag på Bornholm, hvor de bornholmske buschauffører ønsker at flytte fra 3F til FOA. Dennis Kristensen har fået tilkendegivelser fra et flertal af disse chauffører om, at de gerne vil have FOA til at forhandle for sig, og derfor føler Dennis Kristensen det helt naturligt, at 3F skal dele forhandlingsretten med FOA, når en gruppe medlemmer tilkendegiver dette. For en gangs skyld kan jeg kun være enig med Dennis Kristensen. Men jeg kan så ikke forstå, at Dennis Kristensen gør alt for at stå i vejen for dette ønske, som medlemmerne af BO har rejst over for den samme formand for FOA. Jeg synes, det ville være spændende at høre, hvor forskellen er på buschauffører og brandfolk, som vil have forhandlingsretten delt. Hvis jeg skal komme med et bud på forskellen, så ligger den igen i at samle medlemmer til FOA, blot ikke for det enkelte medlems skyld men for FOA s skyld. Derfor vil jeg komme med denne opfordring til Dennis Kristensen: Giv de tidligere medlemmer af FOA muligheden for at forhandle, hvis du tør! Netop dette emne med forhandlingsretten har været en del af FOA s skræmmekampagne imod BO, og jeg er ret sikker på, at havde FOA haft mandsmod til at dele denne ret med BO s medlemmer, så var alle fra dag ét fulgt med i BO og havde ikke meldt sig ind i FOA 1. FOA har netop brugt dette emne til at holde medlemmerne hos sig. 6

7 FORMANDEN TAGER ORDET Nu skal vi på samme overenskomst som Falck! Denne påstand er vel nok noget af det, som er mest forkert af alt, og det burde de faglige repræsentanter, som arbejder med overenskomster, være vidende om, for ellers er jeg godt nok bekymret. Når BO har indgået en samarbejdsaftale med Chaufførernes Fagforening, så er det gjort ud fra en betragtning om, at BO ville have samme eller bedre muligheder for at nå vores mål, som vi havde igennem aftalen med FOA 1. Først og fremmest drejer det sig om mulighederne for at samle alle brand- og ambulancefolk i Danmark under samme tag! Jeg kan læse, at den nye arbejdspladsklub i København beskriver, at de har samme tanker; men når jeg foreslog dette for FOA, var svaret, at det ikke var muligt i forhold til FOA s overordnede love. Hos Chaufførernes Fagforening kan dette lade sig gøre. BO kan få muligheden for at lave en branche, som udelukkende får medlemmer fra de kommunale brandvæsener, og der kan optages medlemmer fra hele landet, og disse medlemmer placeres i branchen for kommunale brand- og ambulancefolk ikke i forskellige afdelinger styret af geografi! Jeg er også personligt overbevist om, at ved at være det sted, hvor de fleste danske brand- og ambulancefolk er organiseret, opnår vi en enorm fordel omkring sparring. I Chaufførernes Fagforening (CF) får vi bl.a. mulighed for denne sparring med andre brand- og ambulancefolk fra et andet firma, hvilket jeg ikke ser så åbenlyst i FOA. Jeg ved, vi kan sparre med folkene i andre dele af landet, men antallet af medlemmer er dog noget forskelligt mellem FOA s og CF s medlemmer på dette fagområde. Omkring selve overenskomsten, så er det faktuelt, at den bestemmes af den arbejdsplads, hvor man er ansat, og ikke af, hvilken fagforening man er medlem af. Det forholder sig på samme måde med pensionsalderen. BO taler for en privatisering? En sådan påstand er ene og alene opfundet for at skabe mistillid til BO. Jeg synes, man skal se indholdet af den aftale, der er indgået med CF, og så skal man vide, at BO alene skal varetage interesser for medlemmer, som er kommunalt ansatte! Jeg synes også, at man skal tænke over historien omkring ambulanceudbuddet og så gøre op, hvem der er mest for en privatisering af vores branche. Det er jo faktuelt, at da 3F igennem flere måneder havde holdt fast i, at Samariten skulle indgå samme overenskomst i hovedstadsområdet som den, der i forvejen eksisterede, og BO havde talt imod Samaritens muligheder for at stable en ny organisation på benene, så var det FOA, som lukkede Samaritens muligheder for at etablere sig i Danmark op. Det var FOA, som med indgåelsen af en tiltrædelsesoverenskomst med Samariten og uden at spørge det faglige udvalg for området gav Samariten muligheden for at ansætte medarbejdere i København. FOA s begrundelse for at gøre dette var, at såfremt Københavns Brandvæsen ville miste sin ambulancetjeneste til Samariten, så ville FOA med denne aftale sikre, at medarbejderne kunne blive ansat på uændrede vilkår hos Samariten. 7 Dette lyder også meget fint, men man glemmer vist, at BO var direkte uenig med FOA om denne indgåelse, og dette skyldtes, at Samariten kunne konkurrere med Københavns Brandvæsen, og så var der også lige den lille detalje, at Samariten var et privat firma.

8 FORMANDEN TAGER ORDET Så jeg synes, man skal se sig selv i øjnene, når man beskylder andre for at glemme sine rødder. Min påstand er fortsat, at når FOA ikke kunne være sikker på at beholde arbejdspladserne i Københavns Brandvæsen, så var det vigtigere for dem at holde på antallet af medlemmer og dermed medlemskroner, uanset at disse kom fra et privat firma. Ny klub i Københavns Brandvæsen Så kan jeg informere vores læsere om, at der i Københavns Brandvæsen (KbaK, red.) er stiftet en ny arbejdspladsklub på en afholdt generalforsamling den 7. og 8. september Jeg vil gerne benytte lejligheden til at hilse denne klub velkommen. I forlængelse af mine indledende linjer er jeg dog ked af, at denne nye klub i sit første nyhedsbrev direkte fejlagtigt beskriver, hvad der skete mellem FOA 1 og BO med ordene, som lyder: Hvis der er problemer på hjemmefronten, må man sætte sig ned og løse problemerne, i stedet for at være utro, og dernæst søge skilsmisse. Jeg synes ikke, det på nogen måde klæder KbaK at informere medarbejderne ved Københavns Brandvæsen på denne direkte fejlagtige måde. Når dette så er skrevet, så føler jeg mig også nødt til at komme med en lille bemærkning, idet jeg gentagne gange er blevet beskyldt for at have haft en skjult dagsorden på BO s generalforsamling i maj måned den generalforsamling, hvor det blev besluttet, at BO skulle bevares. Det er af formandskabet i KbaK blevet fremlagt, at denne skjulte dagsorden ved BO s generalforsamling skulle handle om medlemskab i 3F. Dette er ikke korrekt. Generalforsamlingen handlede om, hvorvidt BO skulle bevares eller lade sig opsluge i FOA 1 og dermed opløses. Konsekvensen af denne generalforsamlings beslutning om at bevare BO er naturligvis, at der skal arbejdes på medlemskab i et andet fagforbund. Det har aldrig været nogen hemmelighed og burde ikke komme bag på nogen. I forbindelse med disse påstande er jeg også nødt til at forholde læserne til virkeligheden. BO s generalforsamling var indkaldt af et samlet repræsentantskab i BO og ikke af mig alene! Når jeg på indkaldelsen til den stiftende generalforsamling i den nye FOA-klub af den 13. august 2009 kan læse, at forslag til klublove, honorar og kontingent udsendes 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, undrer det mig, at disse forslag aldrig er blevet sendt rundt på stationerne! Jeg ved ikke, om dette ikke er direkte misinformation af medlemmerne! Det er ligeledes beskrevet, at der under punkt 3b både skal vælges bestyrelse og opstilles kandidater. Det har jeg svært ved at forstå; men på klubbens første nyhedsbrev kan jeg blot konstatere, at der er valgt formand samt to næstformænd! Jeg vil da gerne ønske tillykke med valget! Jeg kan endvidere konstatere, at alle tre valgte er blevet tillidsrepræsentanter, hvilket jeg med min baggrund har svært ved at forstå er muligt, da disse personer er valgt blandt en mindre del af medarbejderne på arbejdspladsen. Det bliver spændende at se, om dette valg også bliver godkendt af Københavns Brandvæsen! Jeg er sikker på, at såfremt Københavns Brandvæsen og FOA bliver enige om, at disse personer alene skal repræsentere alle medarbejdere på arbejdspladsen, så er det ikke med til at skabe ro blandt de øvrige medarbejdere, for med dette mandat er ledelsen ved Københavns Brandvæsen netop med til at dyrke, at kun medlemmer af FOA har rettigheder på arbejdspladsen, og det er næppe i tråd med samfundets ånd år Videre i nyhedsbrevet fra KbaK kan jeg læse: at opleve så markant en splittelse blandt os kollegaer, over vores faglige ståsted i en tid, hvor brandvæsenet undergår nogle af de største forandringer i brandvæsenet historie. Som jeg ovenfor har skrevet, så var FOA 1 advaret om netop dette, men man ville ikke lytte til den daglige ledelse i BO! 8 nr. 5 / Oktober 2009 /

9 FORMANDEN TAGER ORDET Såfremt man bakker op om FOA, så bakker man også op om, at der på de københavnske brandstationer findes to grupper af medarbejdere. Der findes den gruppe, som ledelsen vil tale med, og som ledelsen belønner for deres faglige ståsted. Og så findes der den gruppe af medarbejdere, som bakker op om den organisation, som de altid har været medlem af, og som hverken kommune eller brandvæsen vil tale med, fordi de ikke er i den rigtige fagforening. Her er der vist ingen der kan være i tvivl om godheden fra denne side 9 brandmand. Se hvordan trygheden lyser ud af dem begge efter at»misser«var blevet reddet ud fra en brændende bygning og var blevet behandlet med iltmaske. Joo...i sandhed en rigtig helt. Som jeg også skrev i sidste nummer af Brandmanden, skræmmer det mig lidt, at arbejdsgiversiden lige netop i denne situation pludselig lægger sig på alle fire for fagforeningen. Hvorfor mon? FOA 1 har bl.a. valgt en model for medlemshvervning, hvor man udsender breve til BO s medlemmer, selvom vi ved flere lejligheder har bedt FOA 1 stoppe dette, men det vælger FOA at se bort fra. Det virker umiddelbart på mig, som om man mere eller mindre med overlæg forsøger at forføre medlemmerne af BO til at melde sig ind i FOA 1. Senest har man oplevet, hvordan FOA 1 har udsendt en lønoversigt til BO s medlemmer med den begrundelse, at FOA 1 ikke kendte disse medlemmer, og at de nu kunne blive medlemmer i FOA 1. Til disse medlemmer, som er blevet irriterede og forvirrede over den slags henvendelser, som i øvrigt er udsendt igennem Københavns Brandvæsen, kan jeg blot sige, at grunden til, at det virker som et bevidst forsøg på forførelse, er, at Københavns Brandvæsen udmærket kender jer og jeres lønindplacering, idet lønskemaerne kommer fra Københavns Brandvæsen. Og for at gøre dette let anskueligt, så udbetaler Københavns Brandvæsen jo jeres løn i dag ud fra dette skema! 9 Med dette håber jeg, at både BO s medlemmer og dem, som har svært ved at forstå historikken i denne sag, har fået øjnene op for, hvem der forsøger at farve sandheden! 69 Mick fra Vestegnen, st. Hvidovre Side 9

10 »DE GR Af: 198 Torben Kristiansen Tak Benny: Du laver ordene, gør det til svøb af kærlighed, dybe ord i ømhed klæber det til mine øregange. Læser dine digte om og om Igen Frihed til at samle tankerne på min egen måde til at finde ind og ud, det samme sted det der giver mine billeder faver hvem er du egentlig?»benny Andersen«ser dig i fugleperspektiv men du er mere overlegen end livet dine ord risler lige så sagte som en symfoni. Livets spirer: Hjemmesiden Er efterhånden på plads med en række forskelligt information om klubberne, overenskomster, udvalg, foreninger og meget andet. Hjemmesiden vil til stadighed blive udbygget efterhånden som behovet viser sig. Klik ind på hjemmesiden og tilmeld dig servicen nederst på forsiden. Så får du automatisk en mail når der kommer nyt på hjemmesiden. Hjemmesidens navn er: Livets små spirer kigger frem, nogle spirer af glæde, inde som ude, i hjerter eller op af den frosne jord. Der er spirer, som ikke tør kigge frem for at undgå at fremstå som sentimentale, men risici skal tages, ellers dør de, livets spirer giver liv. 0 nr. 5 / Oktober 2009 / Tak Stor tak til brandvæsnets senior afd. og kollegaer for blomster og deltagelse ved min mand Poul Holmstrøm Nielsen bisættelse. Venlige hilsner Elisabeth Nielsen Problemer med Alkohol? -Her kan du få hjælp Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere (AA) på tfl eller til Ib Frøby på tlf Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet: Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at gøre noget ved det! DEAD 17. n

11 Å SIDER«Så er opsigelsen skrevet og sendt. Jeg stoppede i brandvæsenet med udgangen af september måned. Jeg har længe vidst, at jeg ikke ønskede at være en del af brandvæsenets nye ambulance- / STT-setup, hvor FOA har solgt noget så basalt som spisepauser. Jeg var da også glad for at jeg med min opsigelse kunne gøre at antallet af kollegaer der skulle fyres blev reduceret til 47. Jeg vil naturligvis komme til at savne mange gode kollegaer, og vil kunne tænke tilbage på gode år sammen med dem, både som tillidsmand og som kollega. Brandvæsenet har desværre med udygtig ledelse formået at ødelægge en god arbejdsplads, på en sådan måde at jeg ikke ser nogen fremtid der mere. Ledelsen i Københavns Brandvæsen bærer alene skylden for det tabte udbud, hvor de i grådighed bød væsentligt over den reelle pris på ambulancetjenesten, og så som en feberredning dumpede prisen på den uattraktive sygetransporttjeneste. Ydermere undlod de at byde på de 2 af 3 lægeambulancer som de havde alle muligheder for. Det betyder at mange gode kollegaer skal»fastholdes«med et arbejde de er overkvalificeret til, og på en uattraktiv arbejdstid. Dette i håbet om en ambulance eller ildløsplads i fremtiden. Jeg er desværre overbevist om at den kommende tid vil komme til at bære præg af at nogle vil»mele egen kage«og tror også at man vil misbruge det faglige system til at gøre dette. Det lader til at dele af ledelsen føler at de kan profitere på dette, men det kan vel ikke komme bag på nogen, for det er det faglige system blevet (mis)brugt til før i brandvæsenet. Jeg er glad for at jeg har været en stor del af det nødvendige opgør med FOAs ligegyldighed over for brand- og ambulanceområdet, og er overbevist om at kampen imod FOAs sociale dumping på området nok skal bære frugt. Desværre er der også her kollegaer som pludseligt har skiftet mening for egen vindings skyld, og det har skuffet mig meget. Jeg er overbevist om at de med tiden vil blive gennemskuet, og kan bare se undrende til at FOA lader dette ske. Det bekræfter mig blot i at de mange medlemmer af Brandfolkenes Organisation har valgt rigtigt. Jeg ønsker god vind til alle mine gode kollegaer, og håber for jer at det chefskifte, som nu endelig kommer, vil kunne gøre op med de problemer som desværre har gjort brandvæsenet til kommunens dårligste arbejdsplads målt af medarbejderne selv ved 3 af hinanden uafhængige trivselsmålinger. De bedste hilsner, Anders Villadsen, 187 Tidligere fællestillidsrepræsentant Brandfolkene i København 11 BRANDMANDEN LINE FOR INDLÆG: UDKOMMER INDLÆG TIL»DE GRÅ SIDER«MAILES TIL : ovember uge 50 BO s hjemmeside:

12 GULE SMILEYS Hvad er nu det for noget! Af faglig sekretær i BO Bjarne S. Pedersen. Arbejdstilsynet har i foråret og gennem sommeren været på besøg på næsten alle brandstationerne i Storkøbenhavn. Først gennem en screening og, hvis der var behov for det, et tilpasset tilsyn. En screening er en hurtig gennemgang af virksomheden. Er arbejdsmiljøet i orden, kommer Arbejdstilsynet ikke igen de næste par år. Er arbejdsmiljøet ikke i orden, laver Arbejdstilsynet et "tilpasset tilsyn". Et tilpasset tilsyn er et grundigt tilsyn, der gennemføres på virksomheder, hvor screeningen viste, at der er eller kan være væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Et tilpasset tilsyn er som regel varslet, så hele sikkerhedsgruppen, lederen og sikkerhedsrepræsentanten på den lokale arbejdsplads kan være til stede. Efter dette besøg vil virksomheden som regel blive tildelt en smiley. Næsten samme system, som vi kender fra fødevarebranchen. Hos Arbejdstilsynet ser smileysystemet således ud: Fra grøn med krone, for alt i orden, til rød med munden nedad, for evt. forbud. Tallene viser, hvor mange virksomheder der har en kronesmiley, en grøn, en gul eller en rød smiley Den gule smiley viser, at virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med frist, en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø eller en afgørelse uden påbud. Lige nu, sidst i august måned, har flere brandstationer og deres tjenester efter tilpasset tilsyn fået en gul smiley af Arbejdstilsynet. Hvor er det smadderærgerligt. Ikke at Arbejdstilsynet kommer på besøg, men at vi ikke har styr på vores arbejdsmiljø, og ikke mindst at vi skal have andre til at fortælle os det, er en katastrofe. Mange sikkerhedsrepræsentanter har gennem årene måtte kaste håndklædet i ringen! Det at mangle forståelse og respekt for sit arbejde kan tappe enhver. Når man som sikkerhedsrepræsentant påpeger nogle områder, hvor arbejdsmiljøet ikke virker, og derefter ikke bliver hørt, er det svært at holde kampgejsten oppe. Man læner sig lidt tilbage og venter på, at myndighederne, her Arbejdstilsynet, kommer ind i billedet. Jeg mener ikke, det er i orden! Få nu gjort brug af den tillidsvalgte inden for arbejdsmiljøet. Arbejd nu sammen i sikkerhedsgruppen, i sikkerhedsorganisationen, om at nå et mål, hvor det ikke er andre, der kommer og finder fejl på vores arbejdsplads. Er der materiale, der vedrører arbejdsmiljøet, så lad sikkerhedsgruppen arbejde med det! Kun på den måde kan vi sammen få løftet arbejdspladsen op til en grøn smiley med krone på. På Arbejdstilsynets hjemmeside, at.dk, kan man se smileyen for sin egen brandstation. 2

13 KAN DEMOKRATI GRADBØJES? af Bo A. Jensen Umiddelbart vil vi i Danmark sige, at dét med at gradbøje demokratiet ikke forekommer i vores land det skal man til helt andre dele af verden for at opleve. Og dog er det ikke lige det, vi har oplevet, når vi ser på FOA/FOA 1 s behandling af Brandfolkenes Organisation i forhold til det nyligt ophørte samarbejde? Sandheden? Er sandheden i virkeligheden ikke, at Brandfolkenes Organisation længe har været en torn i øjet på både FOA og FOA 1 fordi faggruppen vedvarende har holdt fast i den ultimative selvbestemmelse over egne forhold og derfor ikke har villet indgå bunkebryllup med et utal af faggrupper i FOA 1? I demokrati afgøres en række ting ved afstemninger, hvor flertallet vinder retten til at bestemme over mindretallet. Det er en af de mest grundlæggende forudsætninger for demokrati og jeg tror egentlig, de fleste mennesker i Danmark respekterer disse flertalsbeslutninger, som de så fint kaldes. Baggrunden for, at FOA 1 valgte at opsige samarbejdsaftalen med Brandfolkenes Organisation, skal da også findes i den kontroversielle urafstemning, som FOA 1 afholdt blandt mestergruppen i Brandfolkenes Organisation altså blandt en forholdsvis lille del af den samlede faggruppe. Ifølge FOA s fagblad, Fag og Arbejde, var der ved urafstemningen 70 % stemmedeltagelse, hvoraf 80 % stemte for overflytning til FOA 1. Det lyder umiddelbart som et meget markant flertal, men regner man på en anden måde på tallene, er der tale om, at 56 % af de stemmeberettigede stemte for overflytningen, mens 14 % stemte imod, og 30 % undlod at stemme. Selvfølgelig er 56 % af de stemmeberettigede også et klart flertal det må der aldrig herske tvivl om men det er bare ikke helt så markant, som FOA og FOA 1 får det til at lyde. Forskelsbehandling I FOA og i 43 ud af 44 af FOA s afdelinger opererer man med faggruppernes suverænitet til at bestemme over egne forhold. For brandfolk tolkes faggruppen, i FOA og i 43 ud af 44 af FOA s afdelinger, som værende alle, der er omfattet af overenskomsten altså ikke en mester- og basisgruppe, som FOA 1 har opfundet til lejligheden med den kontroversielle urafstemning i mestergruppen. Hvis man tager den samlede faggruppe, som FOA og 43 ud af 44 af FOA s afdelinger altså fortolker den, udgør mestergruppen i det storkøbenhavnske område % af faggruppens samlede medlemstal. Det vil igen sige, urafstemningsresultatet svarer til, at blot 6-8 % af faggruppens samlede medlemstal har stemt for overflytningen. Hvad de sidste % af faggruppen ønskede, var derefter ligegyldigt for både FOA og FOA 1, for nu havde man jo et helt klart flertal, som mente det samme som FOA og FOA 1 eller havde man? Bør man i virkeligheden ikke spørge både mestergruppen og FOA/FOA 1, om de reelt mener, at mestergruppen ikke længere er en del af den samlede faggruppe for det er vel ikke meningen, at mestergruppen både skal kunne køre sololøb, når de skønner, at det er en fordel, og samtidig være en del af sammenholdet i faggruppen, når det skønnes at være en fordel? Demokrati og medlemshvervning At man tillige formår at begrunde det med, at Brandfolkenes Organisations samarbejde med FOA 1 ikke levede op til FOA s demokratiløfte (hvilket i øvrigt også er noget vås), må få selv Robert Mugabe til at blive grøn af misundelse. 13

14 KAN DEMOKRATI GRADBØJES? Set i lyset af at man i FOA og FOA 1 udelukkende lyttede til 6-8 % af faggruppens samlede medlemstal før man forsøgte at knuse en samarbejdspartner, man havde samarbejdet med siden 1921 så mener jeg helt klart, at demokratiet er blevet gradbøjet i en sådan grad, at det tangerer voldtægt. At Brandfolkenes Organisation ikke kollapsede, kan man kun tillægge medlemmerne æren for. Jeg tror, at det kom som en overraskelse for både FOA og FOA 1, som havde regnet med, at faggruppen samlet var blevet medlemmer i FOA 1. Forskrækkelsen over, at der i stedet for kollaps pludselig var udsigt til at miste mellem 500 og 700 medlemmer, har formentlig været årsagen til, at FOA og FOA 1 i hast iværksatte sin skræmmekampagne. Først så vi et personligt brev fra forbundsformanden til samtlige Brandfolkenes Organisations medlemmer derefter er der afholdt to informationsmøder derefter igen blev næsten alle medlemmer ringet op af et konsulentfirma med dagens tilbud om at blive medlem af FOA. FOA 1 har også været ude på en række af stationerne for på den måde at komme af med sit budskab. Og sidste skud på stammen i FOA og FOA 1 s medlemshvervning blandt brandfolkene er i øvrigt, at FOA har afholdt et todages kursus for brandfolk (FOA-medlemmer). Deltagerne er håndplukket af FOA og er altså ikke valgt af kollegaerne hvilket i sig selv er ret usædvanligt. Hvad kurset gik ud på, kan kun blive rent gætteri jeg vil tro, at man, foruden at klappe sig selv og hinanden på skuldrene, er blevet belært om FOA og FOA 1 s noget bizarre demokratiforståelse og forsøgt klædt på til at agitere for FOA rundtom på stationerne. Personligt tror (håber) jeg ikke, at hvervekampagnen har givet FOA/FOA 1 ret mange flere medlemmer, og de, der i givet fald har meldt sig ind i FOA på den konto, tror jeg vender tilbage til Brandfolkenes Organisation, når det atter bliver hverdag i FOA og brandfolkene igen bliver nedtonet til fordel for SOSU- og de pædagogiske faggrupper. Fremtiden Jeg startede i brandvæsenet i 1981 allerede dengang snakkede man om, at der kun burde være én landsdækkende fagforening på brand- og ambulanceområdet. Prøv at tænke tanken, at alt dette roderi på længere sigt kunne blive startskuddet til at få samlet alle brandog ambulancefolk i samme fagforening. Det ville jo ironisk nok betyde, at man til den tid skulle være taknemmelig for, at FOA og FOA 1 har ageret så kluntet og usympatisk, som de har gjort i dette tilfælde for i FOA var vi låst og kunne ikke optage forhandling med andre fagforeninger om samling. Jeg tror til gengæld, at hvis viljen stadig er der blandt medlemmerne, så kan der stille og roligt tages fat på det kæmpearbejde, som på lang sigt ville kunne føre frem imod, at man på landsplan bliver samlet i en og samme fagforening. 4 nr. 5 / Oktober 2009 /

15 MON DU BEMÆRKET HAR Af redaktør Tommy Kjær - At ventetiden på en ambulance i København til livstruende sygdom eller tilskadekomst er mere end fordoblet, siden Region Hovedstaden har overtaget driften. - At ventetiden på en ambulance i mange tilfælde kan være på flere timer, når det umiddelbart ikke skønnes at der er tale om livstruende sygdom eller tilskadekomst. - At regionen påstår, at serviceniveauet på ingen måde er svækket i Københavnsområdet, selv om antallet af ambulancer er reduceret, til det halve. - At Vibeke Storm Rasmussen i 21 nyhederne søndag d.27.september stort set gav ambulanceudbyderne skylden. - At vagtcentralen hjemtages til Regionen og bemandes med sundhedsfagligt personale der påstås skulle være de bedste til at vurdere ambulancebehov til de borgere, der ringer At vagtcentralen i København, før den 1. september 2009, var bemandet med erfarne ambulance reddere med mange års praktisk erfaring fra virkelighedens verden til at vurdere, prioritere og styre egne ambulancer. ( lad dog læger og sygeplejersker passe de syge på hospitalerne, hvor der er et stort behov for den og lad dem med viden og erfaringen om at styre ambulancekørslen) - At Københavns Brandvæsen havde et af verdens bedste og mest velfungerende ambulancevæsner i hele verden og bemandet med de mest engagerede reddere man kan ønske sig. - At Region Hovedstaden med deres udbudshelvede allerede har smadret en væsentlig del af denne organisation og at det vil tage år, at rette op på skuden. MON DU BEMÆRKET HAR - At der foregår en faglig kamp med ubehagelige undertoner og konsekvenser i visse af hovedstadsområdets brandvæsner. - At FOA / FOA1 har opsagt Brandfolkenes Organisation BO og har stiftet en ny klub i København (KbaK) med udbrydere som medlemmer. Og hvem de ellers har kunne forvirre eller true til at blive medlemmer. - At FOA1 har lavet aftaler i København, der betyder, at ambulance reddere i 12 timer ikke har krav på pauser. - At en splittelse af det faglige sammenhold ikke er til gavn for nogen som helst og med garanti vil blive udnyttet af arbejdsgiveren. - At FOA kun kæmper for afgivelse af forhandlingsret og overførelse af medlemmer, når det går til dem selv under dække af demokratiløfte. (det betyder jo også flere penge i kassen). - At der i Brandfolkenes Organisation er plads til alle. - At Brandfolkenes Organisation for nyligt er blevet optaget i European Fire Fighters Unions Alliance EFFUA (se brandfolk.dk). - At Brandfolkenes Organisation har en samarbejdsaftale med Chaufførenes Fagforening CF og arbejder på, at søge medlemskab af i et hovedforbund. MON DU BEMÆRKET HAR!!! 15

16 GLÆDE EFTER FOREDRAGET Efter foredraget i Den Sorte Diamant, onsdag den 6. Maj 2009 Skal vi være helt håbløst ærlige, så var det i sandhed svært at få armene ned, efter foredraget med de to FDNY Brandmænd Jim Carney og Louie Cacchioli i Den Sorte Diamant, onsdag den 6. Maj Vi var, som det blev sagt i indledningen til selve foredraget, noget plaget af sommerfugle i maven da vi stod på scenen foran de 600 tilhørere. Vi havde aldrig prøvet at arrangere noget som dette før, men et gammelt ordsprog siger Hvo intet vover, intet vinder vi vandt, tør vi godt sige i al beskedenhed. Selve foredraget gik lige efter bogen og var der nogen fejl eller kiks, så opdagede vi det i hvert tilfælde ikke. Skal man vælge et parameter for succesen, så må det være de to gange stående applauser til Jim Carney og Louie Cacchioli. Bedre kunne det ikke serveres. Både Jim og Louie var overvældede over den måde det hele kørte på og måden de blev modtaget på overalt hvor de kom frem. Vi danskeres måde at tage imod fremmede på, var ifølge Jim, Jackie, Louie og Jane enestående, hvis man sammenligner os med andre. Noget der for os danskere er en naturlig ting, men som måske virker noget stærkere på dem, som kommer hertil og oplever det. Vi skal ikke bruge spalteplads på selve foredraget her, for det er der i sandhed skrevet rigtig meget om i store flotte og velskrevne artikler og i indlæg på nettet. Vi vil blot her, endnu en gang sige rigtig mange tusind gange tak for den utrolig flotte måde vore lille arrangement blev modtaget på. Uden den hjælp, støtte, økonomiske opbakning og generelle interesse der var for arrangementet ud over de mange flotte artikler og omtaler, så var det aldrig blevet til det det nu en gang blev til. Vi burde tage rundt og takke alle der på den ene eller anden måde var med til at hjælpe os, men det er en nærmest uoverkommelig opgave, så håndtrykket kommer så her: TAK Vores formål med at tage betaling for foredraget og søge sponsorater var, at der gerne skulle komme et overskud ud af det, som vi kunne sende til The UFA Widow s and Childrens Fund. For de som ikke kender til fonden, så er det til de efterlade enker og børn af Brandfolk, som mistede livet den 11. September Vi har betinget os, at det beløb der doneres, skal gå til børnene og det er vi blevet garanteret at det vil. Hvor meget er der så at give til fonden? Vi er nu næsten færdige med at rede alle trådene ud og når de sidste småting er betalt, så vil der være ca ,- kr. at give væk. Noget mere end vi havde turdet håbe på og vi synes faktisk selv, at det er et udmærket resultat, som vi selvfølgelig er rigtig stolte over. Ønsketænkning Det eneste der så står tilbage, før vi lige som kan lukke bogen i og sige det var så det er at vi kan få lov til at overrække beløbet på selve Ground Zero det kunne være et flot og unikt punktum på, hvad der startede som en pludselig indskydelse. 6 nr. 6 / december 2003 /

17 17 I DEN SORTE DIAMANT Skulle der således blandt læserne af dette, være en organisation, fond, forening eller et firma, der kunne være interesseret i at lægge navn til denne sidste del af historien, så hører vi gerne fra jer. Det kunne være så stort for alle parter.. Afsked i Lufthavnen. Jim Carneys første kommentar, da han kom ud af Lufthavnen den 5. Maj var Well, now we are in Paradise Et udtryk, som Jim selv havde fundet på, men som fik en større betydning end som så. Jim havde 4 uger før ankomst gennemgået en 7 timer lang hjerteoperation og opholdet gik heller ikke helt som planlagt for hans vedkommende. Hans læge havde rent faktisk frarådet ham, at tage af sted, men Jim ville ud og opleve. Jim var så til gengæld i flere tilfælde nødt til at søge tilbage til hotellet for at hvile, således at han kunne klare sig gennem dagene. Hans sidste kommentar i Lufthavnen, da de skulle rejse hjem, var da heller ikke til at tage fejl af: Hvis jeg ikke var kommet med her over og bagefter havde fået at vide hvad jeg var gået glip af her, så havde jeg aldrig tilgivet mig selv. This is Paradise Det er ikke nogen hemmelighed, at både de og vi havde en fantastisk uge, som ingen af os nogensinde vil glemme. Det der startede som et tilfældigt møde i Adelaide i Australien i 2007, er nu endt med personlige venskaber på tværs af Atlanten. Pudsigt som ting kan udvikle sig, når bare man tør. Endnu en gang: TUSIND TAK til alle der hjalp os, uden jer var det aldrig blevet til den succes det blev. Henrik 834 Hansen & Per 871 Rasmussen Københavns Brandvæsen Fra venstre. Henrik Hansen Jim Carney Louie Cacchioli Per Rasmussen.

18 SENIORNYT Brandfolkenes Seniorklub bliver 30 år den 22. januar 2010, og i den forbindelse vil der blive afholdt en fødselsdagsfest i februar/marts måned. Det betyder, at vi ikke arrangerer nogen efterårsfest i 2009, hvilket vi håber, at der er forståelse for. Husk mandagsmøderne! Mødet i november er som tidligere meddelt flyttet til mandag den 9. Mandag den 7. december er der igen i år sammen med mandagsmødet arrangeret julefrokost. Frokosten leveres også i år af restaurant»hummeren«i Ishøj havn. Det er som altid høflig selvbetjening, og buffeten består af marinerede sild, kryddersild, fersk røget laks, lune fiskefileter med remoulade, æg og rejer, mørbradbøffer med løg, flæskesteg med rødkål, leverpostej og ost. Alt dette inkl. brød fedt og smør fås for 175 kr. Tilmelding skal ske til kassereren Bent Wenneberg. Mandag den 4. januar starter møderne i det nye år 2010 Der er ingen runde fødselsdage i november, men i december har vi en. Den 10. december fylder (357) Leif Stål, Sankt Helenevej 9, 3220 Tisvilde 80 år. 8 nr. 5 / Oktober 2009 /

19 SENIORNYT Holdopstillingen med de der fylder rundt i 2010 er iflg. medlemslisten: Elisabeth Holmstrøm Nielsen Landlystvej 30 A, Hvidovre, 1. januar 70 år Børge Nordhav Kildevang Glumsø, 13. januar 90 år Erik Christensen P.C. Müllers Have Holbæk, 17. januar 85 år Svend Aage Sørensen Langagervej Glostrup, 23. januar 75 år Kristian Madsen Skovager 47, Gevninge 4000 Roskilde, 15. februar 70 år Elmer Jacobsen Torpedammen Hvidovre, 25. februar 75 år Arne Vinther Madsen Dalvejen 8, Snostrup 3600 Frederikssund, 23. marts 75 år Svend Jahn Skræddervænget Nyborg 24. marts 90 år H. Duelund Jacobsen Henrik Ibsens Vej 11, 1.tv Frederiksberg C, 9. april 75 år Kjeld Larsen Skovvejen Skibby, 1. maj 70 år Egil Buchmann Højagerparken 51, st.tv Ballerup, 9. maj 90 år Frede Jensen Pilehavevej Sjællands Odde, 9. maj 75 år Gunner Bjerringgaard Lersø Park Alle 28 F, 2.mf 21oo København Ø, 1. juni 90 år Valdemar Dvinge Stormosevej Humlebæk, 15. juni 90 år Jørgen Simonsen Siestavej 1 E, st. tv Glostrup, 15. juni 90 år Leif Larsen Lærkevænget Lille Skendsved, 16. juni 75 år Jens. Chr. HolmHansen Gartnervang 20, 3.th. 400 Roskilde, 10. juli 80 år Erik Schmidt Hansen Bogfinkevej Hillerød, 16. juli 75 år Henry Thomsen Platinvænget 4, 4652 Hårlev, 17. juli 85 år Mary Lassen Sonnerupvej 16, Brønshøj, 20. august 90 år Holge Petersen Åvindingen Brønshøj, 15. september 70 år Torben Nielsen Sejbak Jægervangen Ishøj, 30. september 75 år Jørgen Bæhr Lundebjerggårdsvej 252, Skovlunde, 21. oktober 75 år Hans Normann Pedersen Krudttårnsvej 13, Dragør, 6. november 70 år Bent Mikkelsen Kongelundsvej 102 C 2300 København S. 4. december 75 år Henny Nielsen Händelsvej 13, 2, 2450 København SV. 9. december 85 år Er du efterlønsmodtager, så husk at give A-kassen besked, hvis pensionen ændres. 19 Der er efterhånden en hel del der har tilmeldt deres adresse, så er du tilsluttet internettet, så send din E- mailadresse til: Sven Præst

20 BO s hjemmeside

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var.

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var. TILLID PÅ BORNHOLMSK Det handler om is i maven, børneopdragelse og græs på syv centimeter, når Vej og Parks leder og fællestillidsrepræsentant fortæller, hvad tillid er på en arbejdsplads. Og hvordan tillid

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Servicesektor beretning 2010 1

Servicesektor beretning 2010 1 Beretning 2010 Servicesektorens beretning ved denne generalforsamling, tager sin begyndelse i foråret 2008. Foråret 2008 var fantastisk. I FOA var der storkonflikt - fordi der var store problemer med indgåelse

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 230/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 230/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 230/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Kreta. 09.07. 17.07.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 9.906 kr. Voldsomme lydgener fra naboens hane,

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Årgang 58 juli 2013 1

Årgang 58 juli 2013 1 Årgang 58 juli 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 26/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 26/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 26/11 2014 kl. 18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 71 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Der var medbragt 5 fuldmagter. Der var således mulighed

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere.

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere. Flemming Sørensen, dagens lærer, som et lokomotiv i venteposition med dampen oppe, klar til start. Der lyttes intenst bordet rundt, for at få det hele med. Vi leverer varen 2 4 6 8 10 12 14 16 Det blev

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været:

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været: FÆLLESTILLIDSMANDEN Mange ting er sket siden sidste generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, der er blevet ro om det, det drejer sig om, det faglige arbejde, ordentlige arbejdsforhold

Læs mere

Nyt fra tillidsmændene.

Nyt fra tillidsmændene. Tillidsmænd 3F B2 Nyt fra tillidsmændene. Som i sikkert ved er vores formand Allan Mørch stoppet d.1/7-16 og går på efterløn d.26/8-16, som er hans sidste løndag fra Gate Gourmet, og i den forbindelse

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere