Altaner er også tømrerarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Altaner er også tømrerarbejde"

Transkript

1 Nr. 6 NOVEMBER 2013 Altaner er også tømrerarbejde Anders Lange Jens Kirkegaard Kampvalg i BJMF- Byggegruppen Side 3 Dræbt under betonelement Side Side 4 Sjakket på landets længste hus Beton ere bygger halv kilometer langt hus på Margreteholmen. 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé Valby

2 Vi føler en gang imellem, at 3F går til grænsen, så vi følger udviklingen i antallet af møder. Direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri Der er blevet forhindret massevis af voldgiftssager og sager i Arbejdsretten, fordi 48-timers møderne har taget problemerne i opløbet. Gunde Odgaard, BAT-Kartellet Fagligt Fokus er medlemsblad for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle Allé 26, 2500 Valby Tlf.: Tilrettelæggelse og produktion: Mads Bruun Pedersen (DJ) Tlf.: Lotte Ott (DJ) Tlf.: Kontakt: Ansvarshavende: Claus Westergreen Layout: Wiegaarden (141314) Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a/s leder I landets kommuner opereres der med alternative stillinger som aldrig før. Løntilskud, virksomhedspraktikanter, vikarer, akutjobbere, jobrotationsmedarbejdere er bare nogle af dem. Men fra 1. januar 2014 kommer så også nyttejobberne, som er affødt af kontanthjælpsreformen. De offentlige arbejdspladser er i disse år under stærkt pres efter regeringens knæfald for den borgerlige ideologi om: at alle der kan arbejde skal arbejde. Nu skal arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere arbejde for deres kontanthjælp på nyttige områder i samfundet. Der skal med andre ord udføres samfundsnyttigt arbejde for kontanthjælpen uden overenskomst og uden overenskomstmæssige rettigheder. Vi vil komme til at opleve, at der bliver lagt pres på vores overenskomster og på antallet af ordinært Skræmmeaktivering Af Lars Pless, formand for Servicegruppen, BJMF ansatte. Og de arbejdsløse på kontanthjælp vil blive underlagt et regime, hvor skræmmeaktiveringen skal få dem væk fra de offentlige kasser. I sandhed et brutalt menneskesyn. Opgøret med skræmmeaktiveringen og kampen for tryghed for de arbejdsløse er en kamp for hele fagbevægelsen. Det er en fælles opgave at fastholde presset på regeringen, at bekæmpe mistænkeliggørelsen af de arbejdsløse og at slås for øget beskæftigelse på overenskomstmæssige vilkår. Arbejdsløsheden er skabt af kapitalismen, ikke af de arbejdsløse. Regeringens snærende bånd over for regioner og kommuner bliver brugt som undskyldning for skabelsen af et parallelt arbejdsmarked. Nu må lokalpolitikerne sige fra over for denne asociale praksis, og kræve at regeringen fremskynder de offentlige investeringer, og skaber helt almindelige jobs på overenskomstmæssige vilkår. Forsidefoto: Lotte Ott Oplag: stk. Udgivelsesplan, bladmøde og deadline: Blad nr. 7 Bladmøde: 11. november Deadline: 14. november Udgiv.: uge 49 (2. 7. dec.) Åbningstider se 2 Fagligt fokus Tegning: Thomas Bentsen

3 Der skal vælges ny formand for fagforeningens byggegruppe, og der er to kandidater til posten. Urafstemning blandt fagforeningens byggefolk skal afgøre valget. Der vil i løbet af kort tid blive sendt stemmeseddel og valgmateriale ud. En samlet og stærk fagforening på byggepladserne Fællesskabet er vores styrke Jeg har valgt at stille op som Jeg stiller op som formand for byggegruppeformand, da jeg Byggegruppen. ikke er tilfreds med den måde, Det gør jeg, fordi vi skal fusionen er foregået på. have en byggegruppe med Vi fik ikke den stærke fagfor- slagkraft, som er i stand til at ening, vi ønsker os. skabe reelle forbedringer for alle medlemmer. Jeg vil derfor arbejde for: Anders Lange, tømrer. Fællesskab handler om at Jens Kirkegaard, murer. Foto: Lotte Ott forandre hverdagen og vilkå- Foto: Aage Christensen Bekæmpelse af rene til gavn for alle. Foran- social dumpning: Vi skal styrke netværk og dring sker gennem handling, sig om at mødes med kolle- Kædeansvar skal ind i over- udvalg for akkordfolk og og som byggegruppeformand gerne, få forståelse for de enskomsterne sjakbajser og andre aktive vil jeg prioritere synligheden konkrete problemer, de ople- Sociale klausuler i flere kom- kollegaer på byggepladserne. ver - og give opbakning til de muner konkrete kampe eller opga- Kun firmaer med 3F overens- Lærlinge og uddannelse: Bekæmp social dumping ver, medlemmerne står i komster på private byggerier Vi skal forbedre uddannel- Social dumping handler om 3. at øge fællesskabet i fagfor- Fokus på de firmaer, der er serne og de tekniske skoler arbejdsgivernes ret til at eningen ved at give mulig- førende med løndumpning Mere efteruddannelse importere og udnytte billige heder for, at vi kan mødes Flere udenlandske kollegaer Det skal igen være attrak- og ufrie arbejdere fra alle om vores specifikke behov, som medlemmer tivt at være bygnings- hjørner af Europa. Vi skal fx i ungdomsklubben, Vi skal bevare konfliktretten, arbejder kæmpe for, at arbejdet bliver blandt de arbejdsløse og i som Venstre og DF vil fjerne udført på overenskomst, og at firmaklubberne, men også Stærke brancheklubber: den overholdes. Vi skal kunne styrke de sociale sammen- Overenskomster: Vi skal kæmpe for fagenes agere stærkt og handlekraf- hænge som fx tildrikning af Ikke mere fleksibilitet i over- overenskomster, uddannel- tigt, når firmaer truer vores nye svende. enskomsterne til OK 2014! ser og identitet overenskomster. 4. at anerkende branchernes Vi skal håndhæve vores blo- Svage brancheklubber skal egenart, traditioner og kul- kader, så der står respekt om hjælpes Respekt for brancherne turer og bruge deres styrker fællesskabets styrke Alle medlemmer skal opleve og erfaringer til at styrke Så mange medlemmer som Samlet Byggegruppe: fagforeningen som nærvæ- den samlede fagforening. muligt skal kende vores Vi skal have en bestyrelse rende og vedkommende. Vi overenskomster og arbejde og et åbent aktivitetsudvalg skal have respekt for fagenes Vi bygningsarbejderne - har efter dem Den faglige service skal forskellighed og traditioner, faglig stolthed. Det arbejde, vi være i top for alle fag og alle uanset branche skal udfører, er til gavn for hele Flere medlemmer: kunne genkende sig selv. samfundet, og vi har mere end Mere synliglighed på Fagforeningen har været De debatter tages bedst i nogensinde ret til at stille arbejdspladserne og på de igennem en hård tid med (branche)klubberne, og derfor offensive krav om bedre løn- tekniske skoler besparelser og fyringer, og vi skal klubberne styrkes. arbejdsvilkår. Fokus på firmaer med man- har stadig ikke en sund øko- Som byggegruppeformand i ge uorganiserede nomi. Vi skal igen få det nød- Som byggegruppefor- BJMF vil det blive min opgave Vi skal genopdage fagfor- vendige overskud til at være mand vil jeg arbejde for: at give kravene retning og styr- eningens rødder og være aktive. 1. at være til stede, der hvor ke. Det håber jeg på din stem- mere selvorganiserede Jeg har set, hvad manglen- medlemmerne er, på me til at sikre. Fokus på de gules elendige de ledelse gjorde ved fusio- arbejdspladserne. Vi skal overenskomster nen. Og jeg vil arbejde for at derfor have et fast sjak, Læs mere om det jeg vil: være en tydelig leder, der som kører pladsbesøg Tillidsfolk og klubber: både spiller ind i forhold til 2. at erkende, at pladsbesøg er Jens-Kirkegaard-kandidat- Flere tillidsfolk og arbejds- for meget arbejdspres og dår- mere og andet end at tjekke til-byggegruppeformand-i- miljørepræsentanter lig økonomi. medlemsbogen. Det drejer BJMF/ ?ref=hl Fagligt fokus 3

4 Struktør Peter Johansen. Betonsjakket på Danmarks længste hus Tekst og foto: Lotte Ott På Margreteholm flådens tidli- Johansen, struktør og grand old Organisering og gere flyvebåds station uden for mand inden for faget. Han nik- uddannelse Christianshavns Vold er et ker i retning af nogle folk, der er Sjakket fra C.G. Jensen er stort næsten 600m langt hus under i gang med at støbe bundplader- set alle uddannede struktører. opførelse. Det snor sig frem i ne og fortæller drømmende om - Når der kommer nye folk, landskabet med det færdige arbejdet med betonkonstruktio- der ikke er uddannede, bliver de råhus i den ene ende og huller i nerne på den Arktiske Ring i sendt på skole, forklarer Peter, jorden i den anden ende. ZOO. der selv er tæt på struktørud- Midtvejs arbejder det 27 Men når nu det skal være dannelsen. Han sidder i det mand store betonsjak fra C.G. montage, er det ikke så ringe, sekretariat, der bl.a. er med til at Jensen. De står for montage af hvad akkordsjakkets indtjening udforme svendeprøver. ele-menterne, bestående af angår, mener han. Hvis man har haft fire år i bl.a. vægge, dæk, trappe, - Vi ligger i den pæne ende, faget som ufaglært, kan man affaldsskakte og færdige bade- markedet taget i betragtning. Vi søge om merit, og så kan man værelseelementer. har trukket op til 208 kr. Men blive struktør på ned til ca. 18 det er mindre, end vi tjente for ti måneders læretid. Her på Mar- Tjente mere for ti år siden år siden, når man regner prisud- greteholm går to voksenlærlin- - Tja, jeg er nok mest til insitu viklingen med. Peter griner lidt ge af slagsen, foruden to ordi- (pladsstøbt beton), siger Peter og ryster på hovedet. nære lærlinge. 4 Fagligt fokus

5 Element kranes på plads. På tur med Michael de Gier Fagligt Fokus udsendte er taget med faglig sekretær Michael de Gier på besøg hos et betonsjak på Margreteholm. Turen starter i formandens skur, hvor Johnny Villadsen fra CG Jensen byder på en kop kaffe og en snak om bl.a. byggeriet af Danmarks længste hus, om situationen i branchen efter Pihls konkurs, og om de netop afsluttede struktørsvende-prøver inden for faget. Derefter går turen op i bygningen til betonsjakket med Johnny Villadsen som guide. Alle elementer står, som legoklodser, klar til at blive monteret. In Situ støbning af bundplader. De monterede elementer støbes sammen. Alle i sjakket er organiseret. håndværkere, der arbejder på også forekommet weekend - Forstår du, en betonarbejder Nye, der ikke har fagforenings- prestigeprojektet Amager Bakke. arbejde. er ikke længere en, der bor på bogen i orden, får besked på at - Det kniber med de sociale Det tager ca. 12 dage at bygge Nørrebro og cykler til arbejde. melde sig i fagforening. Så forpligtelser der. Der er næsten en etage men da de ikke er lige Næ, han bor uden for byen og enkelt er det. Til gengæld er det ingen danskere, der arbejder store, så er det et gennemsnit. kører i bil. store problem de uorganiser- der. Det er helt efter bogen alt- Der bliver arbejdet effektivt Der er dog en på pladsen, der ede udenlandske håndværkere, så Tesfayes nye, siger han med og ikke holdt drikketid. får sine pauser. Det er kranføre- mener Peter. en henvisning til den bog, Kloge - Skadestatistikken er gået op, ren, som er en kvinde. Hun hed- hænder, som tidligere faglig efter vi holdt op med at drikke der Pia Wass. Hun nægter at tis- Udsigt med skønhedsfejl sekretær i BJMF, Mattias Tes- øl, siger Peter med et glimt i øjet. se i en spand oppe i kranen, Udsigten fra byggeriet er fanta- faye, har skrevet om håndvær- - Vi får ikke vores pauser, og sådan som mange af hendes stisk. Til den ene side: efterårs- kets fremtid. man kan ikke holde fokus så mandlige kolleger ellers gør, så farver, byens tårne, vand og længe uden pauser. hun kommer ned til pause. kanaler. Den anden side er knap For få pauser Han synes ellers det er fint så skøn. Her ligger Amager For- Peter og kollegerne i sjakket nok med nul øl på pladsen brænding, som ifølge Peter kan har travlt, så travlt at de dagen selvom det er irriterende at få lugtes på dårlige dage. før Fagligt Fokus er på besøg det trukket ned over hovedet, Men for Peter og sjakket er det måtte støbe dæk i styrtregn, især når øllet er ved at blive mest uskønne alle de polske betonen var jo bestilt. Der har udfaset. Peter forklarer: Fagligt fokus 5

6 Nyhedsbrev Tilmeld dig nyhedsbrevet Få nyheder om aktiviteter i fagforeningen direkte i mailboxen. Find nyhedsbrevet på debat De værste støtter De værste støtter - det må være dem, der falder sammen, når vi har allermest brug for dem. I BJMF er der ingen tvivl om, hvem vi ikke støtter. Lad mig genopfriske hukommelsen: Socialdemokratiet og SF. Men at gå til yderligheder om aldrig mere at støtte dem på den ene eller anden måde, gir det mening? Det synes jeg ikke det gør, for lige meget hvad, så er de modpoler til de tossehoveder, der hver dag spreder budskabet om, at fagbevægelsen skal stækkes og at lønningerne er alt for høje. I øvrigt er de imod social dumping og ulovlig udenlandsk arbejdskraft, noget man aldrig hører f.eks. Venstre tale om. I hvert fald er det sørgeligt, jeg ikke kan støtte op via min fagforening til f.eks kommunalvalget. Sørgeligt, fordi jeg endelig ser nogle unge og arbejdsomme mennesker, der kæmper for de vilkår, jeg selv kæmper for gennem BJMF og mit hverv som tillidsvalgt. Hvorom alting er, så er livet surt, og skal jeg følge BJMFs beslutning, kan jeg kun støtte liste Ø - og alle de blå! Det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Jeg fortsætter det socialdemokratiske arbejde, i modsætning til visse andre, som i modgang vælger at smide solidariteten væk og blive børnefornærmet. Sørgeligt, at det sker i en forening som BJMF. Jeg synes, vi skal bevæge os væk fra børnehaven og give magten tilbage til de voksne, altså os som kan se igennem lagene og høre på andet end vores egen indebrændthed. Den lille bogcafé I fagforeningen findes et lille selektivt udsalg af bøger og cd. Fælles for udgivelserne er, at de alle er kreeret af fagforeningsmedlemmer. Kom forbi og få en kop kaffe og køb en bog. Kloge hænder et forsvar for håndværk og faglighed af Mattias Tesfaye. Pris: 150 kr. Bogen tager læseren med på en indsigtsfuld tur i de kloge hænders historie og deres afgørende betydning for et moderne, innovativt og retfærdigt samfund. Den glade tømrer og andre historier fra det virkelige liv af Viggo Toften-Jørgensen. Pris: 100 kr. Bogen har fokus på livet på byggepladserne, set med en tømrersvends øjne og formidlet morsomt. Beton historier fra skurvognen af Jakob Mathiassen. Pris: 150 kr. Et portræt af en gruppe ualmindelige almindelige danskere. Det korteste strå Nik & Kapock. Pris: 30 kr. CD med uforfalsket dagligstuelyd og upolerede tekster om livet på byggepladserne i Danmark og i hele verden. God fornøjelse til kommunalvalget og til generalforsamlingen. Jakob Ellekjær Den lille Bogcafé c/o Kontoret for Ord, Mølle Allé 26, Valby. Åbent når fagforeningen har åben 6 Fagligt fokus

7 Valgmøde i fagforeningen 7. november kl København udfordringer og muligheder Arr. SKOF. Alle medlemmer af BJMF er velkomne Ingen julegaver til pensionisterne i år Fagforeningens pensionister får ikke julegaver i år. Det er en følge af BJMFs stramme økonomi. Fagforeningens pensionister og efterlønnere har tidligere år fået julegaver - bl.a. kaffe, snaps og chokolade, Men det er slut nu. - Vi har været igennem en generel sparerunde i fagforeningen herunder også de beløb, der er blevet givet til pensionist- og efterlønsområdet, siger kasserer Rasmus Larsen og forklarer videre: - Det beløb, der skulle spares på pensionistområdet, lå fast. Til gengæld kunne pensionisterne selv udpege, hvor besparelsen skulle være. De besluttede, at det var julegaverne, der skulle spares væk. Besparelsen løber op i et par hundredetusinde kroner. En OK julefrokost Skal klubben, sjakket eller skuret holde julefrokost så sørg for, at det bliver en ok julefrokost. En julefrokost med overenskomst. 3F har lavet en gratis app til smartphones, der gør det nemt at finde restauranter, catering og cafeer med ordnede forhold. Det er ok at være kræsen, når man går på restaurant eller bestiller bord. Det synes vi i 3F, for vi går ind for fair vilkår i hotel og restaurantionsbranchen. Derfor har vi sat gang i en kampagne, siger 3F på app en. Søg efter OK forhold og download app en, inden du arrangerer julefrokosten. -lott Juletræsfest 2013 I lighed med foregående år arrangerer fagforeningen juletræsfest for fagforeningens medlemmer med børn, bedsteforældre m.m. Juletræsfesten afholdes lørdag den 7. december fra kl på Mølle Allé 26, Valby. Billetter kan afhentes i fagforeningens reception. De er gratis, men nødvendige, da der max. er plads til 150 personer. På vegne af oplysningsudvalget Kjeld Hansen Fagligt fokus 7

8 Om Trine Dyrby Trine Dyrby er blomsterdekoratør og bestyrelsesmedlem i Privatansatte Gartneres Klub, BJMF Fagligt og grønt besøg i Holland Tekst : Trine Dyrby På tre dage nåede den grønne besøgsgruppe fra 3F at besøge fagforening, gartneri, blomsterauktion, plantemesse, og blive fyldt med informationer. Gartneriarbejde i Holland ikke har høj status. Det fortalte fagforeningen, da vi besøgte FNV Bondgenton. Det er søsterorganisationen til 3F/LO. FNV har medlemmer. Til sammenligning har LO 1,4 millioner. Den lave status skyldes, at arbejdsforholdene de fleste steder er dårlige. Derfor arbejder FNV i organisationen Fair Flowers Fair Plants på at udbrede et kvalitetstempel på diverse potteplanter. For at få dette kvalitetsstempel skal gartnerierne overholde ti punkter, som bliver kontrolleret hvert år. Det drejer sig om bl.a. arbejdsmiljø og det enkelte produkts kvalitet. Det er en meget spændende udfordring, som også har været forsøgt i Danmark. Men her blev det ikke nogen succes, fordi gartnerier rundt om i landet ikke ville være med. 70 mio. planter Vi besøgte Hollands største gartneri, Smit Kwekerijen, som producerer planter til bl.a. IKEA. Firmaet er med i Fair Flowers Fair Plants, som det går meget op i. De er meget fokuseret på kvaliteten. Gartneriet er m 2 stort og har 200 fuldtidsansatte som arbejder ca. 38 timer om ugen. De producerer ca. 70 millioner planter om året. Verdens største planteauktion Sidst på turen skulle vi ind til Aalsmeer, hvor verdens største snit- og planteauktion, Flora- Holland, ligger. Dette var virkelig en oplevelse. Vi gik rundt på gangbroerne højt oppe og kunne se ned på det arbejdende folk, der lignede små arbejdsmyrer. 8 Fagligt fokus

9 Læs mere om Fair Flowers Fair Plants (på engelsk): Det virkede meget kaotisk med alle de snitblomster, de kørte med på CC containere. Men tillidsrepræsentanten på stedet fortalte os, at færdselsloven også gælder inde i den store hal. Inden turen gik til lufthavnen igen, skulle vi ind på plantemessen Plantarium Green Speaky. På messen var der både hollandske, danske og andre nationaliteter. Messen var forbeholdt producenter af inden- og udendørs planter samt producenter af produkter til gartnerier. Her var virkelig mange indtryk, og de forskellige stande præsenterede deres produkter meget forskelligt. Lige fra det helt enkle til det meget farverige og kreative. Her var bl.a. en dansk stand, der havde lavet en smuk væg af planten Campanula. Studietur til Holland august 2013 Deltagere: 3F tillidsvalgte fra GLS-A området. Gruppen repræsenterede væksthusgartneri, indendørsbeplantning, champignondyrkning og frilandsgartneri. Arrangører: Karin Olsen og Peter Holm fra 3F forbundet. Finansiering: Kompetencefonden Fair Flowers Fair Plants er en uafhængig organisation, der arbejder for at skabe globale, sociale og miljøstandard for de ansatte blomster- og plantearbejdere. Det sker i samarbejde med menneskeretsorganisationer og internationale fagforeninger. FNV FNV er Hollands største fagforening i den private sektor. FNV organiserer arbejdere inden for metal, transport, landbrug, gartneri, handel og service. Fagligt fokus 9

10 Dit valg! Kommunevalg 2013 Kommunevalg 2013 Poul Erik Kinimond Listen Kommunisterne Københavns Kommune samt KPID Region Hovedstaden Liste R 60 år, specialarbejder, ansat i Københavns kommune Teknik & Miljø Jeg vil bekæmpe social dumping. Jeg møder den hver dag i mit arbejde: De mange mennesker, der er ramt af tilskudsjob og lign. i kommunen. De skal have samme rettigheder som andre lønmodtagere, dvs. de skal have overenskomst og kunne forhandle deres egen løn. Jeg vil have fjernet udliciteringer og vil starte med at begrænse det mest muligt. Jeg ser, hvad det har ført til i f.eks. Københavns gaderenholdning. På Christianshavns Torv er der rent og pænt, her gør kommunen nemlig rent, men på Amagertorv ligner det en slagmark. Her er arbejdet udliciteret og halvdelen af folkene skåret væk. Der er for få hænder. Mine mærkesager er: Flere hænder i arbejde Stop for udlicitering Stop for social dumping Jørgen Bentzen Region Hovedstaden for KPiD liste R 74 år, murersvend. Bestyrelsesmedlem i LO Seniorer i Hovedstaden Jeg vil arbejde for at stoppe den sociale løndumpning. Alt offentligt byggeri og vedligeholdelse og servicetjenester såsom rengøring og vejvedligeholdelse skal omfattes af en arbejdsklausul med kædeansvar, så arbejdet bliver til danske overenskomster. Derudover skal vi have sociale klausuler, der skal sikre praktikpladser til lærlingene. Løndumpningen skal stoppes nu! I stedet for nedskæringer og besparelser ønsker kommunisterne øget velfærd og arbejdspladser til befolkningen. Derfor kræver kommunisterne budgetlovens udgiftsloft- og anlægsstoppet fjernet, og derfor vælger kommunisterne at stille op til regionsvalget - fordi vi ved, at uden kommunister går det den forkerte vej. Stem ægte rødt stem på liste R Sonny Andersen Enhedslisten Frederiksberg Kommune 46 år, tømrerlærling, SKP Frederiksberg Kommune bør have egen håndværkergruppe/afdeling til at udføre vedligeholdelse af kommunens bygninger og entrepriser. Med egen håndværkerafdeling kan kommunen tilbyde lærepladser, skånejob og lign. Ved større entrepriser bør kommunen indskrive sociale klausuler. Daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune åbner for sent og lukker for tidligt. Hvis du fx. møder kl. 6.00, og har 1 times transport til arbejde, så kan du ikke aflevere/hente dit eller dine børn i institutionen. Frederiksberg Kommune rager store uddannelsessteder til sig, men kan ikke tilbyde billige ungdomsboliger. Kommunen har stort set ingen almene boliger, og de kollegier, der findes eller er planlagt, er kun til at betale, hvis man har forældre på Strandvejen. 10 Fagligt fokus

11 Kommunevalg 2013 Enhedslisten, Furesø kommune 35 år, gartner, ansat i LD kontorbeplantning. Bestyrelsesmedlem i Privatansattes Gartneres Klub Det kan være små, tidsbegrænsede opgaver, hvor det ikke kan betale sig at ansætte folk selv. Vedligeholdelse af grønne områder er et eksempel på en opgave, jeg synes, fællesskabet skal tage sig af. Espen Kristensen I Furesø kommune har man brugt sociale klausuler, men ikke altid. Det er selvfølgelig ikke i orden. Jeg vil kræve, at man gør det til en vane, og at kommunen aktivt arbejder for danske løn- og arbejdsforhold på kommunens arbejdspladser. For vores alle sammens skyld. Udlicitering skal kun benyttes i de tilfælde hvor kommunen ikke selv kan løfte en opgave. De mærkesager, jeg vil arbejde for, hvis jeg bliver valgt, er: Sociale klausuler. Natur, miljø og bæredygtighed, f.eks. i kommunens indkøbspolitik. trafikpolitik der tilgodeser cyklister og gående. Rene Wrønding Region Hovedstaden for KPiD liste R 61 år, specialarbejder, efterlønner Jeg vil bekæmpe social dumping ved at sørge for, at virksomheder, der kommer til landet, overholder love og regler, og at der arbejdes efter danske overenskomster. Jeg er modstander af udliciteringer af kommunale og regionale opgaver, fordi private firmaer går efter profit, og det er lig med dårlig service. Mine mærkesager for regionen: at regionen selv fastsætter skatteprocenten at der ikke bliver langt mellem hospitalerne, så man hurtigt kan komme under behandling, at der er god og billig offentlig transport, så det bliver en overkommelig udgift at komme på job. Søren Heisel Spidskandidat for Socialdemokraterne i Gentofte 50 år, tømrer, forbundssekretær i 3F www. s-heisel.dk Jeg var initiativtager til, at Gentofte Kommune i dag ikke tillader udenlandske eller danske firmaer, hvis løn- og ansættelsesforhold ikke mindst svarer til gældende OK. Efter valget vil jeg kæmpe videre imod social dumping. S har stemt imod kommunens borgerlige flertal i udliciteringer, og har sikret arbejdsklausuler i udliciteringer og selvejende institutioner. Mange udliciteringer betyder dyr og dårlig service. Efter valget vil jeg gennemgå udliciteringerne med en tættekam. Mærkesager: alle børn gives selvtillid og viden i vuggestue, børnehave og skole, som et godt afsæt til voksenlivet. alle unge skal have uddannelse, lære om den danske model og få arbejde, som er meningsfyldt for den enkelte. vi fastholder fællesskabet og et skattefinansieret. Region Hovedstaden for KPiD Liste R 64 år, brolægger Johnny Olsen Fagligt fokus 11

12 Halvandet år efter en voldsom dødsulykke, hvor en polsk chauffør blev klemt ihjel under et fire tons tungt betonelement, er firmaet endnu ikke sigtet - og de efterladte i Polen kan ikke få erstatning, fordi sagen ikke er færdig. Skyder transportfirmaet Frode Laursen A/S ansvaret fra sig bag et 'postkasseselskab' i Polen? Det var fra en A-vogn af denne type, at det fire tons tunge betonelement væltede ned over den polske chauffør og dræbte ham på stedet. 12 Fagligt fokus

13 Død under BJMF er og kranfører Pia Wass. Tillidsmand og anhugger Finn Andersen. betonelement Tekst og foto: Mads bruun pedersen og Lotte Ott Klokken var lidt over halv syv, da BJMF eren Pia Wass oppe på sin arbejdsplads i en K1-tungkran 50 meter over jorden hørte et bump. Det var lyden af et betonelement, der væltede. Det var en klar, solrig junimorgen tilbage i Pia var i gang med at lægge nogle stålnet på plads på byggepladsen under hende. Efter det skulle hun løfte nogle betonelementer af en lastvogn, en såkaldt A-trailer, som var på vej hen til aflæsningspladsen på Krogshøjvej 53 i Bagsværd. Her var MT Højgaard ved at opføre nyt hovedsæde til Novo Nordisk. - Jeg havde godt set ham (chaufføren) køre frem, men jeg var optaget af det, jeg var i gang med, da det skete. Jeg kender godt lyden af et betonelement, der vælter. Jeg kunne ud ad øjenkrogen se, at der lå et element ud på vejen. Min hjerne forsøgte at bilde mig ind, at det var væltet ned over en spand maling. Det var voldsomt. - Det var første gang, vi skulle tage af fra en reolvogn der. Men den stod helt forkert. Den havde to hjulsæt på fortovet og to på vejen, fortæller hun og suppleres af sin tillidsmand Finn Andersen, som siger: - Vi havde påpeget flere gange, at de ikke kunne holde på den måde. Men det var man ligeglade med. Vognen kom fra FL Polska, den polske afdeling af det danske transportfirma Frode Laursen A/S. Chaufføren Adam Bankowski var kaldt frem til aflæsningspladsen. Her begyndte han at løsne stropperne, der holdt elementerne på plads. Men inden anhuggeren på pladsen nåede frem og fik fastgjort dem til den mobilkran, som skulle hjælpe Pia Wass med at få elementet af, væltede det ene ned over chaufføren. I den polske Østersøby Stettin mistede Krystyna Bankowska sin mand og parrets to døtre på 14 og 19 år deres far den morgen. Fortsætter på side 14 Fra sin arbejdsplads 50 meter oppe i denne kran hørte Pia Wass bumpet, da betonelementet væltede ned fra lastbilen og ud på Krogshøjvej ved Novo Nordisks nye hovedsæde. Mangelfuld sikkerhed på pladsen Arbejdstilsynet (AT) var hurtigt på stedet. Ulykken skete, fordi lastbilen var placeret på et skråt underlag: En opmåling foretaget af MT Højgaards landmåler af sættevognens placering viste en niveauforskel på 16 cm på A-bukkens træbund på venstre side mod højre. Ligeledes var der målt en niveauforskel på underlaget hvor lastbilen stod på 16 cm. I konklusionen hed det, at angivelserne af sikkerhedsforanstaltninger i planen for sikkerhed og sundhed er mangelfulde i forhold til aflæsning af betonelementer på aflæsningsstedet, idet indretningen, herunder underlagets beskaffenhed kan have afgørende betydning for om aflæsning af betonelementer kan ske sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Fagligt fokus 13

14 Død under betonelement Hvem har ansvaret? Efter trekvart år modtog Eller er FL Polska bare en 'post- Skriver man til FL Polska, sker ret, at ulykken, hvor skyldtes enken i februar 2013 et brev på kasse', som Frode Laursen A/S det via Frode Laursens mail. forkert anlæg af kørebanen og engelsk fra Arbejdsskadesty- bruger? På firmaets polske hjemme- utilstrækkelig uddannelse af relsen. Det fortalte, at hendes Fagligt Fokus har hos side er det hovednumret til chaufføren i sikkerhed. mands voldsomme død ikke Arbejdstilsynet fået aktind- Frode Laursen A/S i Hinnerup Da vi søger om aktindsigt i kan anerkendes som et ulyk- sigt i sagen. Og det var ikke ved Aarhus, man skal ringe til. politiets behandling af sagen, kestilfælde efter arbejdsska- direktøren i FL Polska, Kurt Da Fagligt Fokus ringer til får vi afslag. Det vil kunne deloven. Årsagen er, at Adam Mortensen, der skrev under. FL Polskas nummer i Stettin, gøre det vanskeligt, at for- Bankowski var polsk statsbor- Det gjorde derimod direktø- får vi at vide, at direktør Kurt kynde tilsigelsen til et retsmø- ger og ansat i en polsk virk- ren i Frode Laursen A/S, Mortensen ikke er der, men de i Danmark for det polske somhed. Anders Balle, der på vegne af kan kontaktes i Danmark. firma, hedder det. Derfor er han ikke dækket FL Polska påtog sig ansvaret. Men hvorfor det skulle være af dansk lov. Og i Polen kan Ser man på FL Polskas egen Sagen uafklaret nødvendigt at tage til Polen, er der ikke betales erstatning, hjemmeside, får man at vide, Det er Københavns Vestegns ikke indlysende. For moder- fordi sagen stadig ikke er at firmaet er en del af Frode Politi, som har sagen. Senio- selskabet bor i Danmark. Til afsluttet. Laursen A/S, som skal køre til ranklager Peter Stæhr siger til det siger senioranklageren: firmaets afdelinger. FL Polska Fagligt Fokus, at man fortsat - Det kan da være, at de vil Firma eller 'POSTKASSE'? bruger Frode Laursen A/S overvejer den. Også her halv- modtage tilsigelsen. Tak for Men var Bankowski nu også logo, medarbejdere er under- andet år efter ulykken at oplysningen. ansat i et rigtigt polsk firma? lagt dets personalepolitik. Arbejdstilsynet har konklude- 14 Fagligt fokus

15 arbejdspladsen Trailer nu med fartskriver Vidste du, at kørsel med trailer kræver fartskriver? I hvert fald hvis din bil og trailer med læs vejer mere end 3500 km., og hvis du kører længere væk end 50 km fra firmaet adresse. Det er en seks år gammel regel, der for de fleste er ukendt. Hvis man bliver stoppet af politiet koster det en bøde til chaufføren på 3000 kr. og ejeren en på 6000 kr. - lott Velkommen til Lars Pless Lars Pless, nyvalgt formand for Servicegruppen, er startet i fagforeningen. Han har kontor i stuen på Mølle Allé. Kontakt: tlf.: Lettere gipsplader Gyproc har produceret gipsplader. Ergolite, der vejer 25 procent mindre end standard gipsplader. Ifølge producenten er de lette gipsplader lige så slagfaste som de gamle. Den nye lette gips betyder, at de lange gipsplader igen bliver aktuelle, da den samlede vægt ikke kommer til at overstige 20 kg. En 2400 mm lang standard gipsplade vejer 19,4 kg. Mens en Ergolite i tilsvarende længde, vejer 16,3 kg. Har du erfaring med de nye gipsplader, så hører redaktionen gerne fra dig: -lott JULEFROKOST STRUKTØR & BETONKLUBBEN i BJMF Fredag d. 29. november 2013, kl Bygge-, Jord-, og Miljø arbejdernes Fagforening, Mølle Allé 26, Valby Billetter: kr. 100,- Tilmelding og billetter senest den 26. november hos: Michael de Gier (tlf eller Erik Olsen (tlf Arkivfoto: Lotte Ott Fagligt fokus 15

16 arbejdspladsen Arkivfoto: Lotte Ott Skat af eget arbejde Hvis du går og pønser på at lægge nyt gulv eller lave nyt badeværelse, så tjek lige skattereglerne. Du risikerer nemlig at blive beskattet af værdien af dit arbejde. Ifølge SKAT skal der være tre betingelser til stede (alle tre) før skattefar kommer: Arbejdet skal have skabt et omsætteligt formuegode, som har pengeværdi for den, der har udført arbejdet. F. eks. et nyt badeværelse øger værdien af dit hus. Arbejdet skal høre under den pågældendes aktuelle arbejds- og fagområde. F.eks. en flisemurer sætter fliser i det nye badeværelse. Arbejdet skal udføres på formuegoder, som bruges erhvervsmæssigt. Et tænkt eksempel: En murersvend bygger nyt badeværelse i sit hus og har fået materialerne gratis af sin mester, der ikke havde noget at bruge dem til. Her er alle tre betingelser opfyldt: Husets værdi er øget. Mureren arbejder indenfor sit fagfelt. Materialerne er et gode (formuegode). -lott faglige byggesager Viktech (vikarbureau), medlem af Dansk Byggeri Vikarbureauet havde afskediget en murersvend uden at betale for de to opsigelsesdage, som overenskomstens foreskriver. Men værre var det, at den sidste løn heller ikke var udbetalt. Desuden havde vikaren (murersvenden) deltaget i en eksisterende akkord, der hvor han var udlejet til, og havde derved fortjent at få del i akkordoverskuddet, dette var heller ikke udbetalt. Sagen afsluttedes med, at der udover opsigelses- og g-dage beløbende sig til kr., skulle betales skyldig løn på kr. og akkordoverskud på kr. Mikkel Sommer ApS, medlem af Dansk Byggeri Firmaet havde haft en murersvend ansat men havde ikke betalt pension af lønnen, og havde heller ikke afregnet SH/FF kontoen ved afskedigelsen. Fagforeningen fik derfor afholdt et mæglingsmøde, hvor man fremførte svendens krav på kr. i pension og kr. i SH/FF betaling. Firmaet mødte ikke til mæglingsmødet og Dansk Byggeri tog forbehold overfor kravet. Det var selvfølgelig noget provokerende at en så enkel sag ikke kunne løses på mæglingsmødet, og det skulle også vise sig at firmaet efterfølgende ikke betalte! Sagen måtte derfor videreføres til fællesmøde, og her blev firmaet dømt til at betale de skyldige beløb, og måtte også indkassere en bod på kr. derudover, som skulle betales til forbundet og fagforeningen. Al Tin, medlem af Dansk Byggeri Efter lang tids sygdom havde en murersvend modtaget en fyring. Der var dog ikke fra firmaets side udstedt lønsedler i syg- domsperioden ligesom der også måtte en regulering af sygelønnen til på kr. En løndel på kr. for ikke afholdt ferie kunne parterne også forliges om, og endelig skal der udstedes et feriekort på kr. for optjeningsåret Kim Siestø A/S, medlem af Dansk Byggeri Da et murersjak efter længere tids beskæftigelse på Nyboder søger væk, opstår der i den sidste uge uoverensstemmelse mellem sjakket og firmaet om betaling af de sidste timer. Firmaet havde gjort nogle iagttagelser på byggepladsen, som ikke kunne dokumenteres, men alligevel blev fremført til mæglingsmødet. Sjakket holdt sig til de afleverede ugesedler, da arbejdet blev udført på dagløn til 182,65 kr./t og forlangte betaling for alle timer. Mæglingsmødet kom ikke nærmere en løsning og sluttede i uenighed. En sådan uenighed skal normalt videreføres til en faglig voldgift, hvor en dommer træffer den endelige afgørelse. Men det skete ikke i denne sag, for efter at parterne var gået hver til sit, forhandlede fagforeningen med firmaet om en løsning, og efter en del tovtrækkeri lavede man forlig om, at beløbet der var uenighed om på kr. blev reduceret til kr. som tilfaldt sjakket. Clausen Entreprise ApS På trods af flere løfter fra firmaets side blev der intet gjort i denne sag for en murersvend, der havde feriepenge, pension og søgnehelligdagspenge til gode over en længere periode. Fagforeningen var derfor nødsaget til at lave en konkursbegæring, og dagen før sagen skulle for Sø- og Handelsretten, betalte firmaet det skyldige beløb på kr. 16 Fagligt fokus

17 konkurser Medlemmer, der har tilgodehavender hos disse virksomheder, skal omgående rette henvendelse til fagforeningen! Mur og Byg ApS CVR-nr Polluxvej Hornbæk Pro Contractors Holding ApS CVR-nr Kirke Værløsevej 20, Værløse Commercegruppen ApS CVR-nr Kirke Værløsevej 20, Værløse Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under tvangsopløsning CVR-nr Brundby Hovedgade 74, 8305 Samsø EJ Entreprenør ApS CVR-nr Toftlundvej Ribe Entreprise 123 ApS CVR-nr Mariendalsvej 26, 6 th 2000 Frederiksberg Saniblik Totalenterprise A/S CVR-nr Storstræde Albertslund Friese & Raun Entrepise ApS CVR-nr Enghave Plads 2, 4 th 1670 København V R.F. Holding ApS CVR-nr Enghave Plads 2, 4 th 1670 København Anlægs- og Byggeservice ApS CVR-nr c/o Claus Hammerich Italiensvej 12, København S Normandia-Byg ApS CVR-nr Toftegårdsvej 1 E 3500 Værløse K.C. Anlæg v/bjarne Koldborg Laustsen CVR-nr Runddyssen Herlev Byggeklodser ApS CVR-nr Bagsværd Hovedgade 126, lok A 2880 Bagsværd Byggefirmaet Kjeld O. Pedersen ApS CVR-nr Kokspangvej Esbjerg D.A. Totalentreprise ApS CVR-nr Vordingborgvej Tureby D.A. Totalentreprise Holding ApS CVR-nr Vordingborgvej Tureby SH Byg Århus ApS under tvangsopløsning (tidligere navn: Skælskør Fjord ApS) CVR-nr Bryggervej Risskov MPBO Totalentreprise ApS CVR-nr Alsikemarken Søborg Storkøbenhavns Jord- og Kloakentreprise A/S CVR-nr Brostykkevej Hvidovre Fj Byg og Handel A/S CVR-nr c/o ES Langelinie Allé København Ø Ejendoms- og Byggeselskabet Trianglen ApS CVR-nr Gammel Køge Landevej 55, Valby Best Byg ApS CVR-nr c/o Carsten Rørbæk Furesøbakken Birkerød Den ApS CVR-nr c/o Carsten Rørbæk Furesøbakken Birkerød Den ApS CVR-nr c/o Carsten Rørbæk Furesøbakken Birkerød E.W.B. Byg Eftf. ApS CVR-nr c/o Bagerhuset Skindergade 45-47, st 1159 København K Energiplusbyg A/S CVR-nr Hjortkærvej 8 Omme 6740 Bramming Hovedstadens Totelentreprise ApS CVR-nr Gammel Køge Landevej Valby Jan Hansen Totalbyg s.m.b.a. under tvangsopløsning CVR-nr Odinsvej Sorø EF Byg ApS CVR-nr Egeskovvej Kvistgård Modus Handel og Entreprise ApS CVR-nr Ringstedvej Bjæverskov Myhlenberg Byggefirma A/S CVR-nr Myhlenbergvej Arden Myhlenberg Totalentreprise A/S CVR-nr Myhlenbergvej Arden Nim Totalbyg ApS under tvangsopløsning CVR-nr Porsgårdsvej 11 Nim 8740 Brædstrup tilmeldte byggepladser siden sidst Branche Virksomhed Adresse Forventet slutdato Murer Jægersborg Alle 93, 2820 Gentofte KBS Murer ApS 01/01/14 Tømrer Læssøesgade 3, 2200 KBH N Thor & Spelling ApS 01/01/14 Tømrer Molbechvej 11-15, 2500 Valby 3T Byggeentreprise A/S 01/01/14 Murer Nansensgade 25, 1366 KBH K Murermester og Entreprenør Kim Siestø A/S 01/01/14 Tømrer Roskildevej 26 A, 2000 Frederiksberg Tømrervirksomheden Petersen & Petersen ApS 01/01/14 Tømrer Roskildevej 26 A, 2000 Frederiksberg Watson Facaderenovering ApS 01/01/14 Tømrer Vestgrønningen 9, 2791 Dragør Skou Gruppen A/S 01/01/14 Tømrer Østre Voldgade 10, 1350 KBH K Enemærke & Petersen A/S 01/01/14 Tømrer Nørre Alle 67, 2200 Kbh N. Jönsson A/S 31/12/13 Murer Rosenborg Slot, 1350 Kbh. K Karl A. Hansen Ingeniør- Murer og Entreprenørfirma A/S 31/12/13 Beton Hyrdevangen 62, 2400 Kbh NV OK Entreprise A/S 24/12/13 Murer Frederikssundvej 96, 2400 KBH NV 3T Byggeentreprise A/S 13/12/13 Murer Bygaden 10, 3500 Kirke Værløse Murermester Bøggild ApS 02/12/13 Murer Oehlenschlægersgade 35, 1663 KBH V Ukendt pga. Reklamebeskyttelse 02/12/13 Tømrer Rolighedsvej 16, 1956 Frederiksberg C Ukendt pga. Reklamebeskyttelse 02/12/13 Murer Ågade 106, 2200 KBH N Murersvendenes Aktieselskab 02/12/13 Murer Ravnsborggade 3, 2200 Kbh. N Ukendt pga. Reklamebeskyttelse 01/12/13 Murer Nordre Fasanvej 33, 2000 Frederiksberg Snedkermester Hugo Svaneeng A/S 18/11/13 Tømrer Trianglen 5, 2100 KBH Ø KBS Tømrer ApS 15/11/13 Murer Viborggade 57, 2100 København Ø Bang Nielsen A/S 15/11/13 Murer Rentemestervej 22, 2400 KBH NV Ukendt pga. Reklamebeskyttelse 08/11/13 Murer Sølvgade 12-14, 1307 KBH K C. R. Entreprise ApS 07/11/13 Tømrer Sølvgade 12-14, 1307 KBH K Slotsbjergby Byggeentreprise A/S 07/11/13 Fagligt fokus 17

18 Tømrernes pensionistog efterlønsklub Fra september til maj mødes vi den 2. og 4. torsdag kl i fagforeningen P.B.V. Arne Hansen/ Miljø, Energi & Forsyningsarbejdernes Pensionister/Seniorer Mødedage torsdage fra kl i Pavillonen, Mølle Allé 26, 2500 Valby Efterår nov nov dec. Forår jan jan feb feb. 6. marts marts - 3. april Gartnernes Efterlønsog Seniorklub Onsdag den 13. november, kl : Pakkefest. Sted: Mølle Allé, 2. sal. Onsdag den 11. december, kl : Julefrokost. Tilmelding ved novembermødet. Sted: Mølle Allé, 2. sal. Tagpaparbejdernes Brancheklub København JULEFROKOST for klubbens pensionister og efterlønnere Fredag den 29. november 2013, kl I Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle Allé 26, Valby Mød op og deltag i et par hyggelige timer sammen med gamle kollegaer, bestyrelsen vil igen i år fremtrylle noget godt at spise samt noget at skylle efter med. Tilmelding senest den 24. nov. hos Helge Hansen tlf eller Bestyrelsen JBFs Efterløns & Pensionistklub Jord & Beton, Tagpap & Isoleringsarbejdernes Fagforening 26. november kl. 12: Julefrokost i fagforeningen, Mølle Allé 26, 2. sal, 2500 Valby, med spisning og underholdning. Pris: 100 kr. Tilmelding senest den 19. november på tlf.: Seniorklubben TIB KONTORTID Første tirsdag i måneden kl på Mølle Allé. Tlf.: Uden for kontortid kan Sonja kontaktes på tlf.: November 13. Mortens aften, kl Pris: 20 kr. 20. Kammeratdag, kl Murernes Seniorklub juleri Tirsdag d. 17. dec. kl Som det er de fleste bekendt har vores fagforening/bjmf været nødsaget til at skære meget ned på de forskellige aktiviteter. Det kommer også til at ramme vores seniorklub. Men vi har lånt lokalet i kælderen den 17. december, hvor klubben vil prøve at skabe lidt juleri med gløgg, æbleskiver og andet der kan gøre, at vi kan få nogle hyggelig timer. P.F.V. Allan Schmidt Fisketure Forbeholdt tidligere TIB-medlemmer. Pris pr. tur er 75 kr. Billetter: Frank Andersen, tlf.: hverdag kl Lørdag den 16. november kl fra Vedbæk havn Vi sejler præcis kl Knæk og bræk Snedkerstiftelsen. Afdøde kolleger Navn Branche Født Død Flemming P. Eriksen Murerarb Leif Jørgensen Tømrer Rene Poulsen Jord/ Beton Ære være deres minde Det har bl.a. medført, at den normale fælles julekomsammen med udlevering af gave/lommebog m.m. er sløjfet. Murerarbejdsmændenes pensionist/ efterlønsklub uddeler julegaver til medlemmer af klubben Den 3. december kl , Mølle Allé 26, i kælderen. Der afholdes også medlemsmøde samme dag. Hilsen Palle Lund Formand Pensionistog efterlønsklubben Tlf.: Fagligt fokus

19 Det sker i fagforeningen Følg også med på Alle aktiviteter foregår på Mølle Allé 26, Valby Faste begivenheder Hver mandag kl : A-klubben Hver tirsdag kl : JBF Efterløns- og pensionistklub Hver torsdag kl : Tegning for lærlinge Hver torsdag fra kl. 14:30: Åbent hus i pavillonen for alle medlemmer Den anden torsdag i måneden, kl : SKOFs store hyggedag i pavillonen. Hver torsdag kl Byggefolk mødes i smedjen Hver torsdag kl : Grønne folk mødes i bestyrelseslokalet Torsdag i lige uger, kl : BJMF ungdom mødes i forlandet med smørrebrød. Sidste torsdag i måneden kl : Freds- & solidaritetsudvalg November /11 kl : Bestyrelsesmøde i Murersvendenes Brancheklub 6/11 kl : Klubmøde i Murer og Murerarbejdsmændenes Faglige Klub 7/11 kl : Valgmøde for alle i fagforeningen, arr. af SKOF-klubben. 16/11 kl : Fisketur II (TIBere) 19/11 Kursus i prissætning for tømrere og bygningssnedkere (Rørvig Centret) 21/11 kl : Møde i Murer og Murerarbejdsmændenes Faglig Klub (Smedjen) 27/11 kl : Bestyrelsesmøde BJMF December /12 kl : Bestyrelsesmøde i Murersvendenes Brancheklub 3/12 kl : Julegaver til medlemmer af Murer- og murerarbejdsmændenes pensionist- og efterlønsklub. 6/12 kl : Julehygge i Murer og Murerarbejdsmændenes Faglig Klub (Smedjen) 7/12 kl : Juletræsfest i BJMF for alle medlemmer og deres familier. 11/12 kl : Branchemøde med julefrokost i ST-Brancheklubben 18/12 kl : Bestyrelsesmøde BJMF FIND 5 FEJL Deltag i lodtrækningen om to flasker vin blandt de indsendte besvarelser. Frist for modtagelse af besvarelserne er den 14. november i fagforeningen, BJMF, Mølle Allé 26, 2500 Valby, att. Kontoret for Ord. Vinderen får direkte besked. Anders Olesen kitter ud Formanden for Byggefagenes Samvirke og for BJMF slipper roret og inviterer til reception Torsdag d. 28. nov. fra kl BJMF, Mølle Allé 26, Valby Sidste måneds vinder er: Kjeld Larsen, Arnold Nielsens Boulevard 117 st., 2650 Hvidovre Fagforeningens EU-udvalgs møder i efteråret OBS! Alle møder er åbne for alle fagforeningens medlemmer 27. nov., kl : Møde samt spisning. Sted: BJMF Tilmelding til Kim Murerstiftelsens sommerhuse Alle medlemmer af fagforeningen kan leje sommerhusene i Rørvig, Dalstien 15 og Sæterstien 20. Se mere om sommerhusene, priser og ledige uger på Fagligt fokus 19

20 PORTRÆTTET Magasinpost MMP ID-nr: Naturligt at være aktiv i fællesskabet Tekst og foto: Lotte Ott Helga Mathiassen, 28 år, tømrerlærling, og aktiv i fagforeningens ungdomsudvalg. Og det er hun af tre grunde. For det første er det fedt at komme et sted og møde andre indenfor byggebranchen, som man kan sparre med og blive inspireret af. For det andet er fagforeningen et fællesskab, som det er naturligt for hende at deltage i. For det tredje er der de store perspektiver, der handler om at opretholde ordentlige arbejdsvilkår og bekæmpe social dumping. Så klart og enkelt kommer svarene fra Helga, når hun bliver spurgt, hvorfor hun er aktiv. Lige så klar var hun også, da hun gik på talerstolen ved 3Fs kongres i september. Hun slog et slag for organisering af ungdommen og præsenterede BJMF Ungdoms forslag om at ansætte ungdoms-organisatorer indenfor alle brancher i 3F. Men selvom der var klapsalver efter talen og skulderklap i salen, blev forslaget ikke vedtaget. Argumenterne imod at ansætte ungdoms-organisatorer var, at det er for dyrt. - 3F er en stor organisation med nogle meget forskellige medlemmer, og det er klart, at det er svært at blive enige, siger Helga. - Men jeg synes det er et dårligt argumentet, at der ikke er råd. Politik handler jo netop om, hvordan man prioriterer ressourcerne. Og jeg kan sagtens få øje på nogle steder, hvor jeg mener 3F kunne sparre. Hvis man droppede diæt-penge på kongressen, så var der allerede penge til at ansætte en ungdoms-organisator i et år. Kongressen gav også et indblik i, hvordan forbundet fungerer, og det har hun taget med tilbage til ungdommen i BJMF. - Det er vigtigt for os i BJMF Ungdom at vi ved, hvordan beslutningerne i 3F bliver taget. Selvom de forslag vi stillede i år ikke blev vedtaget, så har det givet nogle erfaringer i forhold til at få indflydelse fremover. Se video med Helgas tale på 3Fs kongres: - søg i nyheder.

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 Del: EU-tilvalgsordningen skal gøre det lettere for fagforeninger

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Forslag til behandling

Forslag til behandling Forslag til behandling på generalforsamling for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 29. oktober 2014 Forslag 1. Forslagsstiller: Michael Johnson. Ændringsforslag til vedtægternes 10 stk. 4

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Ø- posten, november 2014

Ø- posten, november 2014 Ø- posten, november 01 Indholdsfortegnelse: Det sker: - Offentligt møde i Frederikshavn om ytringsfrihed - Trafikpolitisk seminar for Enhedslisten Nordjylland - Intromøde, fællesspisning og valgkamp m.

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Pensionist- og Efterlønsklub. Stiftet 30. marts 1979

Pensionist- og Efterlønsklub. Stiftet 30. marts 1979 Pensionist- og Efterlønsklub Stiftet 30. marts 1979 Efterårsprogram 2014 Pensionist- & Efterlønsklubbens bestyrelse Formand Jørgen Grove Pile Allé 15, 2.tv. 2000 Frederiksberg 3321 3239 2833 1060 Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015.

Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015. Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015. Tilstede på mødet: Hanne Christensen, Pia Nymann, Henriette Eriksen, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, Peter Nielsen, Simona Honore',

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Så er der igen gået et år, tiden flyver bare af sted. Vejrguderne var ikke særligt rundhåndede med godt vejr i 2015, så vi må håbe, at de er i bedre humør i 2016.

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2009 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

DET ER EN HELT NY VERDEN Det kan have sine omkostninger at få nyt arbejde. Det kan tre slagteriarbejdere på Danish Crown i Herning snakke med om

DET ER EN HELT NY VERDEN Det kan have sine omkostninger at få nyt arbejde. Det kan tre slagteriarbejdere på Danish Crown i Herning snakke med om LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDT- VESTJYLLAND Midt- Vestjylland Det er en helt ny verden, vi er kommet ind i, siger Flemming Busk Knudsen, Allan Sørensen og Dan Poulsen. FRA DIN LOKALAFDELING

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Kongres 08 Tale af Palle Bisgaard, TIB København 29. september 2008 TIB Kongres 2008 Ålborg. Udenlandsk arbejdskraft: Det der bringer mig på talerstolen er udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 3. november 2016, kl. 16.45 på Restaurant Skovbakken Bestyrelsen håber at se dig til temamøde, medlemstræf og generalforsamling. Torsdag den 3. november

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS 2015-2018 Dansk El-Forbund Østjylland Rymarken 4, 3.sal, 8210 Århus V 02-09-2015 Indsats 2015 2018 Indsatsområder: 1. Afdelingens mål for indsatsen i kongresperioden

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand Møde: Referat fra Lokalt uddannelsesudvalg struktør og brolægger d. 9.6.2009 Sted: Mødelokalet Glostrup Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling Evt. noter Deltagere: Fra udvalget Fra skolen Ikke mødt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere