Altaner er også tømrerarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Altaner er også tømrerarbejde"

Transkript

1 Nr. 6 NOVEMBER 2013 Altaner er også tømrerarbejde Anders Lange Jens Kirkegaard Kampvalg i BJMF- Byggegruppen Side 3 Dræbt under betonelement Side Side 4 Sjakket på landets længste hus Beton ere bygger halv kilometer langt hus på Margreteholmen. 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé Valby

2 Vi føler en gang imellem, at 3F går til grænsen, så vi følger udviklingen i antallet af møder. Direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri Der er blevet forhindret massevis af voldgiftssager og sager i Arbejdsretten, fordi 48-timers møderne har taget problemerne i opløbet. Gunde Odgaard, BAT-Kartellet Fagligt Fokus er medlemsblad for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle Allé 26, 2500 Valby Tlf.: Tilrettelæggelse og produktion: Mads Bruun Pedersen (DJ) Tlf.: Lotte Ott (DJ) Tlf.: Kontakt: Ansvarshavende: Claus Westergreen Layout: Wiegaarden (141314) Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a/s leder I landets kommuner opereres der med alternative stillinger som aldrig før. Løntilskud, virksomhedspraktikanter, vikarer, akutjobbere, jobrotationsmedarbejdere er bare nogle af dem. Men fra 1. januar 2014 kommer så også nyttejobberne, som er affødt af kontanthjælpsreformen. De offentlige arbejdspladser er i disse år under stærkt pres efter regeringens knæfald for den borgerlige ideologi om: at alle der kan arbejde skal arbejde. Nu skal arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere arbejde for deres kontanthjælp på nyttige områder i samfundet. Der skal med andre ord udføres samfundsnyttigt arbejde for kontanthjælpen uden overenskomst og uden overenskomstmæssige rettigheder. Vi vil komme til at opleve, at der bliver lagt pres på vores overenskomster og på antallet af ordinært Skræmmeaktivering Af Lars Pless, formand for Servicegruppen, BJMF ansatte. Og de arbejdsløse på kontanthjælp vil blive underlagt et regime, hvor skræmmeaktiveringen skal få dem væk fra de offentlige kasser. I sandhed et brutalt menneskesyn. Opgøret med skræmmeaktiveringen og kampen for tryghed for de arbejdsløse er en kamp for hele fagbevægelsen. Det er en fælles opgave at fastholde presset på regeringen, at bekæmpe mistænkeliggørelsen af de arbejdsløse og at slås for øget beskæftigelse på overenskomstmæssige vilkår. Arbejdsløsheden er skabt af kapitalismen, ikke af de arbejdsløse. Regeringens snærende bånd over for regioner og kommuner bliver brugt som undskyldning for skabelsen af et parallelt arbejdsmarked. Nu må lokalpolitikerne sige fra over for denne asociale praksis, og kræve at regeringen fremskynder de offentlige investeringer, og skaber helt almindelige jobs på overenskomstmæssige vilkår. Forsidefoto: Lotte Ott Oplag: stk. Udgivelsesplan, bladmøde og deadline: Blad nr. 7 Bladmøde: 11. november Deadline: 14. november Udgiv.: uge 49 (2. 7. dec.) Åbningstider se 2 Fagligt fokus Tegning: Thomas Bentsen

3 Der skal vælges ny formand for fagforeningens byggegruppe, og der er to kandidater til posten. Urafstemning blandt fagforeningens byggefolk skal afgøre valget. Der vil i løbet af kort tid blive sendt stemmeseddel og valgmateriale ud. En samlet og stærk fagforening på byggepladserne Fællesskabet er vores styrke Jeg har valgt at stille op som Jeg stiller op som formand for byggegruppeformand, da jeg Byggegruppen. ikke er tilfreds med den måde, Det gør jeg, fordi vi skal fusionen er foregået på. have en byggegruppe med Vi fik ikke den stærke fagfor- slagkraft, som er i stand til at ening, vi ønsker os. skabe reelle forbedringer for alle medlemmer. Jeg vil derfor arbejde for: Anders Lange, tømrer. Fællesskab handler om at Jens Kirkegaard, murer. Foto: Lotte Ott forandre hverdagen og vilkå- Foto: Aage Christensen Bekæmpelse af rene til gavn for alle. Foran- social dumpning: Vi skal styrke netværk og dring sker gennem handling, sig om at mødes med kolle- Kædeansvar skal ind i over- udvalg for akkordfolk og og som byggegruppeformand gerne, få forståelse for de enskomsterne sjakbajser og andre aktive vil jeg prioritere synligheden konkrete problemer, de ople- Sociale klausuler i flere kom- kollegaer på byggepladserne. ver - og give opbakning til de muner konkrete kampe eller opga- Kun firmaer med 3F overens- Lærlinge og uddannelse: Bekæmp social dumping ver, medlemmerne står i komster på private byggerier Vi skal forbedre uddannel- Social dumping handler om 3. at øge fællesskabet i fagfor- Fokus på de firmaer, der er serne og de tekniske skoler arbejdsgivernes ret til at eningen ved at give mulig- førende med løndumpning Mere efteruddannelse importere og udnytte billige heder for, at vi kan mødes Flere udenlandske kollegaer Det skal igen være attrak- og ufrie arbejdere fra alle om vores specifikke behov, som medlemmer tivt at være bygnings- hjørner af Europa. Vi skal fx i ungdomsklubben, Vi skal bevare konfliktretten, arbejder kæmpe for, at arbejdet bliver blandt de arbejdsløse og i som Venstre og DF vil fjerne udført på overenskomst, og at firmaklubberne, men også Stærke brancheklubber: den overholdes. Vi skal kunne styrke de sociale sammen- Overenskomster: Vi skal kæmpe for fagenes agere stærkt og handlekraf- hænge som fx tildrikning af Ikke mere fleksibilitet i over- overenskomster, uddannel- tigt, når firmaer truer vores nye svende. enskomsterne til OK 2014! ser og identitet overenskomster. 4. at anerkende branchernes Vi skal håndhæve vores blo- Svage brancheklubber skal egenart, traditioner og kul- kader, så der står respekt om hjælpes Respekt for brancherne turer og bruge deres styrker fællesskabets styrke Alle medlemmer skal opleve og erfaringer til at styrke Så mange medlemmer som Samlet Byggegruppe: fagforeningen som nærvæ- den samlede fagforening. muligt skal kende vores Vi skal have en bestyrelse rende og vedkommende. Vi overenskomster og arbejde og et åbent aktivitetsudvalg skal have respekt for fagenes Vi bygningsarbejderne - har efter dem Den faglige service skal forskellighed og traditioner, faglig stolthed. Det arbejde, vi være i top for alle fag og alle uanset branche skal udfører, er til gavn for hele Flere medlemmer: kunne genkende sig selv. samfundet, og vi har mere end Mere synliglighed på Fagforeningen har været De debatter tages bedst i nogensinde ret til at stille arbejdspladserne og på de igennem en hård tid med (branche)klubberne, og derfor offensive krav om bedre løn- tekniske skoler besparelser og fyringer, og vi skal klubberne styrkes. arbejdsvilkår. Fokus på firmaer med man- har stadig ikke en sund øko- Som byggegruppeformand i ge uorganiserede nomi. Vi skal igen få det nød- Som byggegruppefor- BJMF vil det blive min opgave Vi skal genopdage fagfor- vendige overskud til at være mand vil jeg arbejde for: at give kravene retning og styr- eningens rødder og være aktive. 1. at være til stede, der hvor ke. Det håber jeg på din stem- mere selvorganiserede Jeg har set, hvad manglen- medlemmerne er, på me til at sikre. Fokus på de gules elendige de ledelse gjorde ved fusio- arbejdspladserne. Vi skal overenskomster nen. Og jeg vil arbejde for at derfor have et fast sjak, Læs mere om det jeg vil: være en tydelig leder, der som kører pladsbesøg Tillidsfolk og klubber: både spiller ind i forhold til 2. at erkende, at pladsbesøg er Jens-Kirkegaard-kandidat- Flere tillidsfolk og arbejds- for meget arbejdspres og dår- mere og andet end at tjekke til-byggegruppeformand-i- miljørepræsentanter lig økonomi. medlemsbogen. Det drejer BJMF/ ?ref=hl Fagligt fokus 3

4 Struktør Peter Johansen. Betonsjakket på Danmarks længste hus Tekst og foto: Lotte Ott På Margreteholm flådens tidli- Johansen, struktør og grand old Organisering og gere flyvebåds station uden for mand inden for faget. Han nik- uddannelse Christianshavns Vold er et ker i retning af nogle folk, der er Sjakket fra C.G. Jensen er stort næsten 600m langt hus under i gang med at støbe bundplader- set alle uddannede struktører. opførelse. Det snor sig frem i ne og fortæller drømmende om - Når der kommer nye folk, landskabet med det færdige arbejdet med betonkonstruktio- der ikke er uddannede, bliver de råhus i den ene ende og huller i nerne på den Arktiske Ring i sendt på skole, forklarer Peter, jorden i den anden ende. ZOO. der selv er tæt på struktørud- Midtvejs arbejder det 27 Men når nu det skal være dannelsen. Han sidder i det mand store betonsjak fra C.G. montage, er det ikke så ringe, sekretariat, der bl.a. er med til at Jensen. De står for montage af hvad akkordsjakkets indtjening udforme svendeprøver. ele-menterne, bestående af angår, mener han. Hvis man har haft fire år i bl.a. vægge, dæk, trappe, - Vi ligger i den pæne ende, faget som ufaglært, kan man affaldsskakte og færdige bade- markedet taget i betragtning. Vi søge om merit, og så kan man værelseelementer. har trukket op til 208 kr. Men blive struktør på ned til ca. 18 det er mindre, end vi tjente for ti måneders læretid. Her på Mar- Tjente mere for ti år siden år siden, når man regner prisud- greteholm går to voksenlærlin- - Tja, jeg er nok mest til insitu viklingen med. Peter griner lidt ge af slagsen, foruden to ordi- (pladsstøbt beton), siger Peter og ryster på hovedet. nære lærlinge. 4 Fagligt fokus

5 Element kranes på plads. På tur med Michael de Gier Fagligt Fokus udsendte er taget med faglig sekretær Michael de Gier på besøg hos et betonsjak på Margreteholm. Turen starter i formandens skur, hvor Johnny Villadsen fra CG Jensen byder på en kop kaffe og en snak om bl.a. byggeriet af Danmarks længste hus, om situationen i branchen efter Pihls konkurs, og om de netop afsluttede struktørsvende-prøver inden for faget. Derefter går turen op i bygningen til betonsjakket med Johnny Villadsen som guide. Alle elementer står, som legoklodser, klar til at blive monteret. In Situ støbning af bundplader. De monterede elementer støbes sammen. Alle i sjakket er organiseret. håndværkere, der arbejder på også forekommet weekend - Forstår du, en betonarbejder Nye, der ikke har fagforenings- prestigeprojektet Amager Bakke. arbejde. er ikke længere en, der bor på bogen i orden, får besked på at - Det kniber med de sociale Det tager ca. 12 dage at bygge Nørrebro og cykler til arbejde. melde sig i fagforening. Så forpligtelser der. Der er næsten en etage men da de ikke er lige Næ, han bor uden for byen og enkelt er det. Til gengæld er det ingen danskere, der arbejder store, så er det et gennemsnit. kører i bil. store problem de uorganiser- der. Det er helt efter bogen alt- Der bliver arbejdet effektivt Der er dog en på pladsen, der ede udenlandske håndværkere, så Tesfayes nye, siger han med og ikke holdt drikketid. får sine pauser. Det er kranføre- mener Peter. en henvisning til den bog, Kloge - Skadestatistikken er gået op, ren, som er en kvinde. Hun hed- hænder, som tidligere faglig efter vi holdt op med at drikke der Pia Wass. Hun nægter at tis- Udsigt med skønhedsfejl sekretær i BJMF, Mattias Tes- øl, siger Peter med et glimt i øjet. se i en spand oppe i kranen, Udsigten fra byggeriet er fanta- faye, har skrevet om håndvær- - Vi får ikke vores pauser, og sådan som mange af hendes stisk. Til den ene side: efterårs- kets fremtid. man kan ikke holde fokus så mandlige kolleger ellers gør, så farver, byens tårne, vand og længe uden pauser. hun kommer ned til pause. kanaler. Den anden side er knap For få pauser Han synes ellers det er fint så skøn. Her ligger Amager For- Peter og kollegerne i sjakket nok med nul øl på pladsen brænding, som ifølge Peter kan har travlt, så travlt at de dagen selvom det er irriterende at få lugtes på dårlige dage. før Fagligt Fokus er på besøg det trukket ned over hovedet, Men for Peter og sjakket er det måtte støbe dæk i styrtregn, især når øllet er ved at blive mest uskønne alle de polske betonen var jo bestilt. Der har udfaset. Peter forklarer: Fagligt fokus 5

6 Nyhedsbrev Tilmeld dig nyhedsbrevet Få nyheder om aktiviteter i fagforeningen direkte i mailboxen. Find nyhedsbrevet på debat De værste støtter De værste støtter - det må være dem, der falder sammen, når vi har allermest brug for dem. I BJMF er der ingen tvivl om, hvem vi ikke støtter. Lad mig genopfriske hukommelsen: Socialdemokratiet og SF. Men at gå til yderligheder om aldrig mere at støtte dem på den ene eller anden måde, gir det mening? Det synes jeg ikke det gør, for lige meget hvad, så er de modpoler til de tossehoveder, der hver dag spreder budskabet om, at fagbevægelsen skal stækkes og at lønningerne er alt for høje. I øvrigt er de imod social dumping og ulovlig udenlandsk arbejdskraft, noget man aldrig hører f.eks. Venstre tale om. I hvert fald er det sørgeligt, jeg ikke kan støtte op via min fagforening til f.eks kommunalvalget. Sørgeligt, fordi jeg endelig ser nogle unge og arbejdsomme mennesker, der kæmper for de vilkår, jeg selv kæmper for gennem BJMF og mit hverv som tillidsvalgt. Hvorom alting er, så er livet surt, og skal jeg følge BJMFs beslutning, kan jeg kun støtte liste Ø - og alle de blå! Det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Jeg fortsætter det socialdemokratiske arbejde, i modsætning til visse andre, som i modgang vælger at smide solidariteten væk og blive børnefornærmet. Sørgeligt, at det sker i en forening som BJMF. Jeg synes, vi skal bevæge os væk fra børnehaven og give magten tilbage til de voksne, altså os som kan se igennem lagene og høre på andet end vores egen indebrændthed. Den lille bogcafé I fagforeningen findes et lille selektivt udsalg af bøger og cd. Fælles for udgivelserne er, at de alle er kreeret af fagforeningsmedlemmer. Kom forbi og få en kop kaffe og køb en bog. Kloge hænder et forsvar for håndværk og faglighed af Mattias Tesfaye. Pris: 150 kr. Bogen tager læseren med på en indsigtsfuld tur i de kloge hænders historie og deres afgørende betydning for et moderne, innovativt og retfærdigt samfund. Den glade tømrer og andre historier fra det virkelige liv af Viggo Toften-Jørgensen. Pris: 100 kr. Bogen har fokus på livet på byggepladserne, set med en tømrersvends øjne og formidlet morsomt. Beton historier fra skurvognen af Jakob Mathiassen. Pris: 150 kr. Et portræt af en gruppe ualmindelige almindelige danskere. Det korteste strå Nik & Kapock. Pris: 30 kr. CD med uforfalsket dagligstuelyd og upolerede tekster om livet på byggepladserne i Danmark og i hele verden. God fornøjelse til kommunalvalget og til generalforsamlingen. Jakob Ellekjær Den lille Bogcafé c/o Kontoret for Ord, Mølle Allé 26, Valby. Åbent når fagforeningen har åben 6 Fagligt fokus

7 Valgmøde i fagforeningen 7. november kl København udfordringer og muligheder Arr. SKOF. Alle medlemmer af BJMF er velkomne Ingen julegaver til pensionisterne i år Fagforeningens pensionister får ikke julegaver i år. Det er en følge af BJMFs stramme økonomi. Fagforeningens pensionister og efterlønnere har tidligere år fået julegaver - bl.a. kaffe, snaps og chokolade, Men det er slut nu. - Vi har været igennem en generel sparerunde i fagforeningen herunder også de beløb, der er blevet givet til pensionist- og efterlønsområdet, siger kasserer Rasmus Larsen og forklarer videre: - Det beløb, der skulle spares på pensionistområdet, lå fast. Til gengæld kunne pensionisterne selv udpege, hvor besparelsen skulle være. De besluttede, at det var julegaverne, der skulle spares væk. Besparelsen løber op i et par hundredetusinde kroner. En OK julefrokost Skal klubben, sjakket eller skuret holde julefrokost så sørg for, at det bliver en ok julefrokost. En julefrokost med overenskomst. 3F har lavet en gratis app til smartphones, der gør det nemt at finde restauranter, catering og cafeer med ordnede forhold. Det er ok at være kræsen, når man går på restaurant eller bestiller bord. Det synes vi i 3F, for vi går ind for fair vilkår i hotel og restaurantionsbranchen. Derfor har vi sat gang i en kampagne, siger 3F på app en. Søg efter OK forhold og download app en, inden du arrangerer julefrokosten. -lott Juletræsfest 2013 I lighed med foregående år arrangerer fagforeningen juletræsfest for fagforeningens medlemmer med børn, bedsteforældre m.m. Juletræsfesten afholdes lørdag den 7. december fra kl på Mølle Allé 26, Valby. Billetter kan afhentes i fagforeningens reception. De er gratis, men nødvendige, da der max. er plads til 150 personer. På vegne af oplysningsudvalget Kjeld Hansen Fagligt fokus 7

8 Om Trine Dyrby Trine Dyrby er blomsterdekoratør og bestyrelsesmedlem i Privatansatte Gartneres Klub, BJMF Fagligt og grønt besøg i Holland Tekst : Trine Dyrby På tre dage nåede den grønne besøgsgruppe fra 3F at besøge fagforening, gartneri, blomsterauktion, plantemesse, og blive fyldt med informationer. Gartneriarbejde i Holland ikke har høj status. Det fortalte fagforeningen, da vi besøgte FNV Bondgenton. Det er søsterorganisationen til 3F/LO. FNV har medlemmer. Til sammenligning har LO 1,4 millioner. Den lave status skyldes, at arbejdsforholdene de fleste steder er dårlige. Derfor arbejder FNV i organisationen Fair Flowers Fair Plants på at udbrede et kvalitetstempel på diverse potteplanter. For at få dette kvalitetsstempel skal gartnerierne overholde ti punkter, som bliver kontrolleret hvert år. Det drejer sig om bl.a. arbejdsmiljø og det enkelte produkts kvalitet. Det er en meget spændende udfordring, som også har været forsøgt i Danmark. Men her blev det ikke nogen succes, fordi gartnerier rundt om i landet ikke ville være med. 70 mio. planter Vi besøgte Hollands største gartneri, Smit Kwekerijen, som producerer planter til bl.a. IKEA. Firmaet er med i Fair Flowers Fair Plants, som det går meget op i. De er meget fokuseret på kvaliteten. Gartneriet er m 2 stort og har 200 fuldtidsansatte som arbejder ca. 38 timer om ugen. De producerer ca. 70 millioner planter om året. Verdens største planteauktion Sidst på turen skulle vi ind til Aalsmeer, hvor verdens største snit- og planteauktion, Flora- Holland, ligger. Dette var virkelig en oplevelse. Vi gik rundt på gangbroerne højt oppe og kunne se ned på det arbejdende folk, der lignede små arbejdsmyrer. 8 Fagligt fokus

9 Læs mere om Fair Flowers Fair Plants (på engelsk): Det virkede meget kaotisk med alle de snitblomster, de kørte med på CC containere. Men tillidsrepræsentanten på stedet fortalte os, at færdselsloven også gælder inde i den store hal. Inden turen gik til lufthavnen igen, skulle vi ind på plantemessen Plantarium Green Speaky. På messen var der både hollandske, danske og andre nationaliteter. Messen var forbeholdt producenter af inden- og udendørs planter samt producenter af produkter til gartnerier. Her var virkelig mange indtryk, og de forskellige stande præsenterede deres produkter meget forskelligt. Lige fra det helt enkle til det meget farverige og kreative. Her var bl.a. en dansk stand, der havde lavet en smuk væg af planten Campanula. Studietur til Holland august 2013 Deltagere: 3F tillidsvalgte fra GLS-A området. Gruppen repræsenterede væksthusgartneri, indendørsbeplantning, champignondyrkning og frilandsgartneri. Arrangører: Karin Olsen og Peter Holm fra 3F forbundet. Finansiering: Kompetencefonden Fair Flowers Fair Plants er en uafhængig organisation, der arbejder for at skabe globale, sociale og miljøstandard for de ansatte blomster- og plantearbejdere. Det sker i samarbejde med menneskeretsorganisationer og internationale fagforeninger. FNV FNV er Hollands største fagforening i den private sektor. FNV organiserer arbejdere inden for metal, transport, landbrug, gartneri, handel og service. Fagligt fokus 9

10 Dit valg! Kommunevalg 2013 Kommunevalg 2013 Poul Erik Kinimond Listen Kommunisterne Københavns Kommune samt KPID Region Hovedstaden Liste R 60 år, specialarbejder, ansat i Københavns kommune Teknik & Miljø Jeg vil bekæmpe social dumping. Jeg møder den hver dag i mit arbejde: De mange mennesker, der er ramt af tilskudsjob og lign. i kommunen. De skal have samme rettigheder som andre lønmodtagere, dvs. de skal have overenskomst og kunne forhandle deres egen løn. Jeg vil have fjernet udliciteringer og vil starte med at begrænse det mest muligt. Jeg ser, hvad det har ført til i f.eks. Københavns gaderenholdning. På Christianshavns Torv er der rent og pænt, her gør kommunen nemlig rent, men på Amagertorv ligner det en slagmark. Her er arbejdet udliciteret og halvdelen af folkene skåret væk. Der er for få hænder. Mine mærkesager er: Flere hænder i arbejde Stop for udlicitering Stop for social dumping Jørgen Bentzen Region Hovedstaden for KPiD liste R 74 år, murersvend. Bestyrelsesmedlem i LO Seniorer i Hovedstaden Jeg vil arbejde for at stoppe den sociale løndumpning. Alt offentligt byggeri og vedligeholdelse og servicetjenester såsom rengøring og vejvedligeholdelse skal omfattes af en arbejdsklausul med kædeansvar, så arbejdet bliver til danske overenskomster. Derudover skal vi have sociale klausuler, der skal sikre praktikpladser til lærlingene. Løndumpningen skal stoppes nu! I stedet for nedskæringer og besparelser ønsker kommunisterne øget velfærd og arbejdspladser til befolkningen. Derfor kræver kommunisterne budgetlovens udgiftsloft- og anlægsstoppet fjernet, og derfor vælger kommunisterne at stille op til regionsvalget - fordi vi ved, at uden kommunister går det den forkerte vej. Stem ægte rødt stem på liste R Sonny Andersen Enhedslisten Frederiksberg Kommune 46 år, tømrerlærling, SKP Frederiksberg Kommune bør have egen håndværkergruppe/afdeling til at udføre vedligeholdelse af kommunens bygninger og entrepriser. Med egen håndværkerafdeling kan kommunen tilbyde lærepladser, skånejob og lign. Ved større entrepriser bør kommunen indskrive sociale klausuler. Daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune åbner for sent og lukker for tidligt. Hvis du fx. møder kl. 6.00, og har 1 times transport til arbejde, så kan du ikke aflevere/hente dit eller dine børn i institutionen. Frederiksberg Kommune rager store uddannelsessteder til sig, men kan ikke tilbyde billige ungdomsboliger. Kommunen har stort set ingen almene boliger, og de kollegier, der findes eller er planlagt, er kun til at betale, hvis man har forældre på Strandvejen. 10 Fagligt fokus

11 Kommunevalg 2013 Enhedslisten, Furesø kommune 35 år, gartner, ansat i LD kontorbeplantning. Bestyrelsesmedlem i Privatansattes Gartneres Klub Det kan være små, tidsbegrænsede opgaver, hvor det ikke kan betale sig at ansætte folk selv. Vedligeholdelse af grønne områder er et eksempel på en opgave, jeg synes, fællesskabet skal tage sig af. Espen Kristensen I Furesø kommune har man brugt sociale klausuler, men ikke altid. Det er selvfølgelig ikke i orden. Jeg vil kræve, at man gør det til en vane, og at kommunen aktivt arbejder for danske løn- og arbejdsforhold på kommunens arbejdspladser. For vores alle sammens skyld. Udlicitering skal kun benyttes i de tilfælde hvor kommunen ikke selv kan løfte en opgave. De mærkesager, jeg vil arbejde for, hvis jeg bliver valgt, er: Sociale klausuler. Natur, miljø og bæredygtighed, f.eks. i kommunens indkøbspolitik. trafikpolitik der tilgodeser cyklister og gående. Rene Wrønding Region Hovedstaden for KPiD liste R 61 år, specialarbejder, efterlønner Jeg vil bekæmpe social dumping ved at sørge for, at virksomheder, der kommer til landet, overholder love og regler, og at der arbejdes efter danske overenskomster. Jeg er modstander af udliciteringer af kommunale og regionale opgaver, fordi private firmaer går efter profit, og det er lig med dårlig service. Mine mærkesager for regionen: at regionen selv fastsætter skatteprocenten at der ikke bliver langt mellem hospitalerne, så man hurtigt kan komme under behandling, at der er god og billig offentlig transport, så det bliver en overkommelig udgift at komme på job. Søren Heisel Spidskandidat for Socialdemokraterne i Gentofte 50 år, tømrer, forbundssekretær i 3F www. s-heisel.dk Jeg var initiativtager til, at Gentofte Kommune i dag ikke tillader udenlandske eller danske firmaer, hvis løn- og ansættelsesforhold ikke mindst svarer til gældende OK. Efter valget vil jeg kæmpe videre imod social dumping. S har stemt imod kommunens borgerlige flertal i udliciteringer, og har sikret arbejdsklausuler i udliciteringer og selvejende institutioner. Mange udliciteringer betyder dyr og dårlig service. Efter valget vil jeg gennemgå udliciteringerne med en tættekam. Mærkesager: alle børn gives selvtillid og viden i vuggestue, børnehave og skole, som et godt afsæt til voksenlivet. alle unge skal have uddannelse, lære om den danske model og få arbejde, som er meningsfyldt for den enkelte. vi fastholder fællesskabet og et skattefinansieret. Region Hovedstaden for KPiD Liste R 64 år, brolægger Johnny Olsen Fagligt fokus 11

12 Halvandet år efter en voldsom dødsulykke, hvor en polsk chauffør blev klemt ihjel under et fire tons tungt betonelement, er firmaet endnu ikke sigtet - og de efterladte i Polen kan ikke få erstatning, fordi sagen ikke er færdig. Skyder transportfirmaet Frode Laursen A/S ansvaret fra sig bag et 'postkasseselskab' i Polen? Det var fra en A-vogn af denne type, at det fire tons tunge betonelement væltede ned over den polske chauffør og dræbte ham på stedet. 12 Fagligt fokus

13 Død under BJMF er og kranfører Pia Wass. Tillidsmand og anhugger Finn Andersen. betonelement Tekst og foto: Mads bruun pedersen og Lotte Ott Klokken var lidt over halv syv, da BJMF eren Pia Wass oppe på sin arbejdsplads i en K1-tungkran 50 meter over jorden hørte et bump. Det var lyden af et betonelement, der væltede. Det var en klar, solrig junimorgen tilbage i Pia var i gang med at lægge nogle stålnet på plads på byggepladsen under hende. Efter det skulle hun løfte nogle betonelementer af en lastvogn, en såkaldt A-trailer, som var på vej hen til aflæsningspladsen på Krogshøjvej 53 i Bagsværd. Her var MT Højgaard ved at opføre nyt hovedsæde til Novo Nordisk. - Jeg havde godt set ham (chaufføren) køre frem, men jeg var optaget af det, jeg var i gang med, da det skete. Jeg kender godt lyden af et betonelement, der vælter. Jeg kunne ud ad øjenkrogen se, at der lå et element ud på vejen. Min hjerne forsøgte at bilde mig ind, at det var væltet ned over en spand maling. Det var voldsomt. - Det var første gang, vi skulle tage af fra en reolvogn der. Men den stod helt forkert. Den havde to hjulsæt på fortovet og to på vejen, fortæller hun og suppleres af sin tillidsmand Finn Andersen, som siger: - Vi havde påpeget flere gange, at de ikke kunne holde på den måde. Men det var man ligeglade med. Vognen kom fra FL Polska, den polske afdeling af det danske transportfirma Frode Laursen A/S. Chaufføren Adam Bankowski var kaldt frem til aflæsningspladsen. Her begyndte han at løsne stropperne, der holdt elementerne på plads. Men inden anhuggeren på pladsen nåede frem og fik fastgjort dem til den mobilkran, som skulle hjælpe Pia Wass med at få elementet af, væltede det ene ned over chaufføren. I den polske Østersøby Stettin mistede Krystyna Bankowska sin mand og parrets to døtre på 14 og 19 år deres far den morgen. Fortsætter på side 14 Fra sin arbejdsplads 50 meter oppe i denne kran hørte Pia Wass bumpet, da betonelementet væltede ned fra lastbilen og ud på Krogshøjvej ved Novo Nordisks nye hovedsæde. Mangelfuld sikkerhed på pladsen Arbejdstilsynet (AT) var hurtigt på stedet. Ulykken skete, fordi lastbilen var placeret på et skråt underlag: En opmåling foretaget af MT Højgaards landmåler af sættevognens placering viste en niveauforskel på 16 cm på A-bukkens træbund på venstre side mod højre. Ligeledes var der målt en niveauforskel på underlaget hvor lastbilen stod på 16 cm. I konklusionen hed det, at angivelserne af sikkerhedsforanstaltninger i planen for sikkerhed og sundhed er mangelfulde i forhold til aflæsning af betonelementer på aflæsningsstedet, idet indretningen, herunder underlagets beskaffenhed kan have afgørende betydning for om aflæsning af betonelementer kan ske sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Fagligt fokus 13

14 Død under betonelement Hvem har ansvaret? Efter trekvart år modtog Eller er FL Polska bare en 'post- Skriver man til FL Polska, sker ret, at ulykken, hvor skyldtes enken i februar 2013 et brev på kasse', som Frode Laursen A/S det via Frode Laursens mail. forkert anlæg af kørebanen og engelsk fra Arbejdsskadesty- bruger? På firmaets polske hjemme- utilstrækkelig uddannelse af relsen. Det fortalte, at hendes Fagligt Fokus har hos side er det hovednumret til chaufføren i sikkerhed. mands voldsomme død ikke Arbejdstilsynet fået aktind- Frode Laursen A/S i Hinnerup Da vi søger om aktindsigt i kan anerkendes som et ulyk- sigt i sagen. Og det var ikke ved Aarhus, man skal ringe til. politiets behandling af sagen, kestilfælde efter arbejdsska- direktøren i FL Polska, Kurt Da Fagligt Fokus ringer til får vi afslag. Det vil kunne deloven. Årsagen er, at Adam Mortensen, der skrev under. FL Polskas nummer i Stettin, gøre det vanskeligt, at for- Bankowski var polsk statsbor- Det gjorde derimod direktø- får vi at vide, at direktør Kurt kynde tilsigelsen til et retsmø- ger og ansat i en polsk virk- ren i Frode Laursen A/S, Mortensen ikke er der, men de i Danmark for det polske somhed. Anders Balle, der på vegne af kan kontaktes i Danmark. firma, hedder det. Derfor er han ikke dækket FL Polska påtog sig ansvaret. Men hvorfor det skulle være af dansk lov. Og i Polen kan Ser man på FL Polskas egen Sagen uafklaret nødvendigt at tage til Polen, er der ikke betales erstatning, hjemmeside, får man at vide, Det er Københavns Vestegns ikke indlysende. For moder- fordi sagen stadig ikke er at firmaet er en del af Frode Politi, som har sagen. Senio- selskabet bor i Danmark. Til afsluttet. Laursen A/S, som skal køre til ranklager Peter Stæhr siger til det siger senioranklageren: firmaets afdelinger. FL Polska Fagligt Fokus, at man fortsat - Det kan da være, at de vil Firma eller 'POSTKASSE'? bruger Frode Laursen A/S overvejer den. Også her halv- modtage tilsigelsen. Tak for Men var Bankowski nu også logo, medarbejdere er under- andet år efter ulykken at oplysningen. ansat i et rigtigt polsk firma? lagt dets personalepolitik. Arbejdstilsynet har konklude- 14 Fagligt fokus

15 arbejdspladsen Trailer nu med fartskriver Vidste du, at kørsel med trailer kræver fartskriver? I hvert fald hvis din bil og trailer med læs vejer mere end 3500 km., og hvis du kører længere væk end 50 km fra firmaet adresse. Det er en seks år gammel regel, der for de fleste er ukendt. Hvis man bliver stoppet af politiet koster det en bøde til chaufføren på 3000 kr. og ejeren en på 6000 kr. - lott Velkommen til Lars Pless Lars Pless, nyvalgt formand for Servicegruppen, er startet i fagforeningen. Han har kontor i stuen på Mølle Allé. Kontakt: tlf.: Lettere gipsplader Gyproc har produceret gipsplader. Ergolite, der vejer 25 procent mindre end standard gipsplader. Ifølge producenten er de lette gipsplader lige så slagfaste som de gamle. Den nye lette gips betyder, at de lange gipsplader igen bliver aktuelle, da den samlede vægt ikke kommer til at overstige 20 kg. En 2400 mm lang standard gipsplade vejer 19,4 kg. Mens en Ergolite i tilsvarende længde, vejer 16,3 kg. Har du erfaring med de nye gipsplader, så hører redaktionen gerne fra dig: -lott JULEFROKOST STRUKTØR & BETONKLUBBEN i BJMF Fredag d. 29. november 2013, kl Bygge-, Jord-, og Miljø arbejdernes Fagforening, Mølle Allé 26, Valby Billetter: kr. 100,- Tilmelding og billetter senest den 26. november hos: Michael de Gier (tlf eller Erik Olsen (tlf Arkivfoto: Lotte Ott Fagligt fokus 15

16 arbejdspladsen Arkivfoto: Lotte Ott Skat af eget arbejde Hvis du går og pønser på at lægge nyt gulv eller lave nyt badeværelse, så tjek lige skattereglerne. Du risikerer nemlig at blive beskattet af værdien af dit arbejde. Ifølge SKAT skal der være tre betingelser til stede (alle tre) før skattefar kommer: Arbejdet skal have skabt et omsætteligt formuegode, som har pengeværdi for den, der har udført arbejdet. F. eks. et nyt badeværelse øger værdien af dit hus. Arbejdet skal høre under den pågældendes aktuelle arbejds- og fagområde. F.eks. en flisemurer sætter fliser i det nye badeværelse. Arbejdet skal udføres på formuegoder, som bruges erhvervsmæssigt. Et tænkt eksempel: En murersvend bygger nyt badeværelse i sit hus og har fået materialerne gratis af sin mester, der ikke havde noget at bruge dem til. Her er alle tre betingelser opfyldt: Husets værdi er øget. Mureren arbejder indenfor sit fagfelt. Materialerne er et gode (formuegode). -lott faglige byggesager Viktech (vikarbureau), medlem af Dansk Byggeri Vikarbureauet havde afskediget en murersvend uden at betale for de to opsigelsesdage, som overenskomstens foreskriver. Men værre var det, at den sidste løn heller ikke var udbetalt. Desuden havde vikaren (murersvenden) deltaget i en eksisterende akkord, der hvor han var udlejet til, og havde derved fortjent at få del i akkordoverskuddet, dette var heller ikke udbetalt. Sagen afsluttedes med, at der udover opsigelses- og g-dage beløbende sig til kr., skulle betales skyldig løn på kr. og akkordoverskud på kr. Mikkel Sommer ApS, medlem af Dansk Byggeri Firmaet havde haft en murersvend ansat men havde ikke betalt pension af lønnen, og havde heller ikke afregnet SH/FF kontoen ved afskedigelsen. Fagforeningen fik derfor afholdt et mæglingsmøde, hvor man fremførte svendens krav på kr. i pension og kr. i SH/FF betaling. Firmaet mødte ikke til mæglingsmødet og Dansk Byggeri tog forbehold overfor kravet. Det var selvfølgelig noget provokerende at en så enkel sag ikke kunne løses på mæglingsmødet, og det skulle også vise sig at firmaet efterfølgende ikke betalte! Sagen måtte derfor videreføres til fællesmøde, og her blev firmaet dømt til at betale de skyldige beløb, og måtte også indkassere en bod på kr. derudover, som skulle betales til forbundet og fagforeningen. Al Tin, medlem af Dansk Byggeri Efter lang tids sygdom havde en murersvend modtaget en fyring. Der var dog ikke fra firmaets side udstedt lønsedler i syg- domsperioden ligesom der også måtte en regulering af sygelønnen til på kr. En løndel på kr. for ikke afholdt ferie kunne parterne også forliges om, og endelig skal der udstedes et feriekort på kr. for optjeningsåret Kim Siestø A/S, medlem af Dansk Byggeri Da et murersjak efter længere tids beskæftigelse på Nyboder søger væk, opstår der i den sidste uge uoverensstemmelse mellem sjakket og firmaet om betaling af de sidste timer. Firmaet havde gjort nogle iagttagelser på byggepladsen, som ikke kunne dokumenteres, men alligevel blev fremført til mæglingsmødet. Sjakket holdt sig til de afleverede ugesedler, da arbejdet blev udført på dagløn til 182,65 kr./t og forlangte betaling for alle timer. Mæglingsmødet kom ikke nærmere en løsning og sluttede i uenighed. En sådan uenighed skal normalt videreføres til en faglig voldgift, hvor en dommer træffer den endelige afgørelse. Men det skete ikke i denne sag, for efter at parterne var gået hver til sit, forhandlede fagforeningen med firmaet om en løsning, og efter en del tovtrækkeri lavede man forlig om, at beløbet der var uenighed om på kr. blev reduceret til kr. som tilfaldt sjakket. Clausen Entreprise ApS På trods af flere løfter fra firmaets side blev der intet gjort i denne sag for en murersvend, der havde feriepenge, pension og søgnehelligdagspenge til gode over en længere periode. Fagforeningen var derfor nødsaget til at lave en konkursbegæring, og dagen før sagen skulle for Sø- og Handelsretten, betalte firmaet det skyldige beløb på kr. 16 Fagligt fokus

17 konkurser Medlemmer, der har tilgodehavender hos disse virksomheder, skal omgående rette henvendelse til fagforeningen! Mur og Byg ApS CVR-nr Polluxvej Hornbæk Pro Contractors Holding ApS CVR-nr Kirke Værløsevej 20, Værløse Commercegruppen ApS CVR-nr Kirke Værløsevej 20, Værløse Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under tvangsopløsning CVR-nr Brundby Hovedgade 74, 8305 Samsø EJ Entreprenør ApS CVR-nr Toftlundvej Ribe Entreprise 123 ApS CVR-nr Mariendalsvej 26, 6 th 2000 Frederiksberg Saniblik Totalenterprise A/S CVR-nr Storstræde Albertslund Friese & Raun Entrepise ApS CVR-nr Enghave Plads 2, 4 th 1670 København V R.F. Holding ApS CVR-nr Enghave Plads 2, 4 th 1670 København Anlægs- og Byggeservice ApS CVR-nr c/o Claus Hammerich Italiensvej 12, København S Normandia-Byg ApS CVR-nr Toftegårdsvej 1 E 3500 Værløse K.C. Anlæg v/bjarne Koldborg Laustsen CVR-nr Runddyssen Herlev Byggeklodser ApS CVR-nr Bagsværd Hovedgade 126, lok A 2880 Bagsværd Byggefirmaet Kjeld O. Pedersen ApS CVR-nr Kokspangvej Esbjerg D.A. Totalentreprise ApS CVR-nr Vordingborgvej Tureby D.A. Totalentreprise Holding ApS CVR-nr Vordingborgvej Tureby SH Byg Århus ApS under tvangsopløsning (tidligere navn: Skælskør Fjord ApS) CVR-nr Bryggervej Risskov MPBO Totalentreprise ApS CVR-nr Alsikemarken Søborg Storkøbenhavns Jord- og Kloakentreprise A/S CVR-nr Brostykkevej Hvidovre Fj Byg og Handel A/S CVR-nr c/o ES Langelinie Allé København Ø Ejendoms- og Byggeselskabet Trianglen ApS CVR-nr Gammel Køge Landevej 55, Valby Best Byg ApS CVR-nr c/o Carsten Rørbæk Furesøbakken Birkerød Den ApS CVR-nr c/o Carsten Rørbæk Furesøbakken Birkerød Den ApS CVR-nr c/o Carsten Rørbæk Furesøbakken Birkerød E.W.B. Byg Eftf. ApS CVR-nr c/o Bagerhuset Skindergade 45-47, st 1159 København K Energiplusbyg A/S CVR-nr Hjortkærvej 8 Omme 6740 Bramming Hovedstadens Totelentreprise ApS CVR-nr Gammel Køge Landevej Valby Jan Hansen Totalbyg s.m.b.a. under tvangsopløsning CVR-nr Odinsvej Sorø EF Byg ApS CVR-nr Egeskovvej Kvistgård Modus Handel og Entreprise ApS CVR-nr Ringstedvej Bjæverskov Myhlenberg Byggefirma A/S CVR-nr Myhlenbergvej Arden Myhlenberg Totalentreprise A/S CVR-nr Myhlenbergvej Arden Nim Totalbyg ApS under tvangsopløsning CVR-nr Porsgårdsvej 11 Nim 8740 Brædstrup tilmeldte byggepladser siden sidst Branche Virksomhed Adresse Forventet slutdato Murer Jægersborg Alle 93, 2820 Gentofte KBS Murer ApS 01/01/14 Tømrer Læssøesgade 3, 2200 KBH N Thor & Spelling ApS 01/01/14 Tømrer Molbechvej 11-15, 2500 Valby 3T Byggeentreprise A/S 01/01/14 Murer Nansensgade 25, 1366 KBH K Murermester og Entreprenør Kim Siestø A/S 01/01/14 Tømrer Roskildevej 26 A, 2000 Frederiksberg Tømrervirksomheden Petersen & Petersen ApS 01/01/14 Tømrer Roskildevej 26 A, 2000 Frederiksberg Watson Facaderenovering ApS 01/01/14 Tømrer Vestgrønningen 9, 2791 Dragør Skou Gruppen A/S 01/01/14 Tømrer Østre Voldgade 10, 1350 KBH K Enemærke & Petersen A/S 01/01/14 Tømrer Nørre Alle 67, 2200 Kbh N. Jönsson A/S 31/12/13 Murer Rosenborg Slot, 1350 Kbh. K Karl A. Hansen Ingeniør- Murer og Entreprenørfirma A/S 31/12/13 Beton Hyrdevangen 62, 2400 Kbh NV OK Entreprise A/S 24/12/13 Murer Frederikssundvej 96, 2400 KBH NV 3T Byggeentreprise A/S 13/12/13 Murer Bygaden 10, 3500 Kirke Værløse Murermester Bøggild ApS 02/12/13 Murer Oehlenschlægersgade 35, 1663 KBH V Ukendt pga. Reklamebeskyttelse 02/12/13 Tømrer Rolighedsvej 16, 1956 Frederiksberg C Ukendt pga. Reklamebeskyttelse 02/12/13 Murer Ågade 106, 2200 KBH N Murersvendenes Aktieselskab 02/12/13 Murer Ravnsborggade 3, 2200 Kbh. N Ukendt pga. Reklamebeskyttelse 01/12/13 Murer Nordre Fasanvej 33, 2000 Frederiksberg Snedkermester Hugo Svaneeng A/S 18/11/13 Tømrer Trianglen 5, 2100 KBH Ø KBS Tømrer ApS 15/11/13 Murer Viborggade 57, 2100 København Ø Bang Nielsen A/S 15/11/13 Murer Rentemestervej 22, 2400 KBH NV Ukendt pga. Reklamebeskyttelse 08/11/13 Murer Sølvgade 12-14, 1307 KBH K C. R. Entreprise ApS 07/11/13 Tømrer Sølvgade 12-14, 1307 KBH K Slotsbjergby Byggeentreprise A/S 07/11/13 Fagligt fokus 17

18 Tømrernes pensionistog efterlønsklub Fra september til maj mødes vi den 2. og 4. torsdag kl i fagforeningen P.B.V. Arne Hansen/ Miljø, Energi & Forsyningsarbejdernes Pensionister/Seniorer Mødedage torsdage fra kl i Pavillonen, Mølle Allé 26, 2500 Valby Efterår nov nov dec. Forår jan jan feb feb. 6. marts marts - 3. april Gartnernes Efterlønsog Seniorklub Onsdag den 13. november, kl : Pakkefest. Sted: Mølle Allé, 2. sal. Onsdag den 11. december, kl : Julefrokost. Tilmelding ved novembermødet. Sted: Mølle Allé, 2. sal. Tagpaparbejdernes Brancheklub København JULEFROKOST for klubbens pensionister og efterlønnere Fredag den 29. november 2013, kl I Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle Allé 26, Valby Mød op og deltag i et par hyggelige timer sammen med gamle kollegaer, bestyrelsen vil igen i år fremtrylle noget godt at spise samt noget at skylle efter med. Tilmelding senest den 24. nov. hos Helge Hansen tlf eller Bestyrelsen JBFs Efterløns & Pensionistklub Jord & Beton, Tagpap & Isoleringsarbejdernes Fagforening 26. november kl. 12: Julefrokost i fagforeningen, Mølle Allé 26, 2. sal, 2500 Valby, med spisning og underholdning. Pris: 100 kr. Tilmelding senest den 19. november på tlf.: Seniorklubben TIB KONTORTID Første tirsdag i måneden kl på Mølle Allé. Tlf.: Uden for kontortid kan Sonja kontaktes på tlf.: November 13. Mortens aften, kl Pris: 20 kr. 20. Kammeratdag, kl Murernes Seniorklub juleri Tirsdag d. 17. dec. kl Som det er de fleste bekendt har vores fagforening/bjmf været nødsaget til at skære meget ned på de forskellige aktiviteter. Det kommer også til at ramme vores seniorklub. Men vi har lånt lokalet i kælderen den 17. december, hvor klubben vil prøve at skabe lidt juleri med gløgg, æbleskiver og andet der kan gøre, at vi kan få nogle hyggelig timer. P.F.V. Allan Schmidt Fisketure Forbeholdt tidligere TIB-medlemmer. Pris pr. tur er 75 kr. Billetter: Frank Andersen, tlf.: hverdag kl Lørdag den 16. november kl fra Vedbæk havn Vi sejler præcis kl Knæk og bræk Snedkerstiftelsen. Afdøde kolleger Navn Branche Født Død Flemming P. Eriksen Murerarb Leif Jørgensen Tømrer Rene Poulsen Jord/ Beton Ære være deres minde Det har bl.a. medført, at den normale fælles julekomsammen med udlevering af gave/lommebog m.m. er sløjfet. Murerarbejdsmændenes pensionist/ efterlønsklub uddeler julegaver til medlemmer af klubben Den 3. december kl , Mølle Allé 26, i kælderen. Der afholdes også medlemsmøde samme dag. Hilsen Palle Lund Formand Pensionistog efterlønsklubben Tlf.: Fagligt fokus

19 Det sker i fagforeningen Følg også med på Alle aktiviteter foregår på Mølle Allé 26, Valby Faste begivenheder Hver mandag kl : A-klubben Hver tirsdag kl : JBF Efterløns- og pensionistklub Hver torsdag kl : Tegning for lærlinge Hver torsdag fra kl. 14:30: Åbent hus i pavillonen for alle medlemmer Den anden torsdag i måneden, kl : SKOFs store hyggedag i pavillonen. Hver torsdag kl Byggefolk mødes i smedjen Hver torsdag kl : Grønne folk mødes i bestyrelseslokalet Torsdag i lige uger, kl : BJMF ungdom mødes i forlandet med smørrebrød. Sidste torsdag i måneden kl : Freds- & solidaritetsudvalg November /11 kl : Bestyrelsesmøde i Murersvendenes Brancheklub 6/11 kl : Klubmøde i Murer og Murerarbejdsmændenes Faglige Klub 7/11 kl : Valgmøde for alle i fagforeningen, arr. af SKOF-klubben. 16/11 kl : Fisketur II (TIBere) 19/11 Kursus i prissætning for tømrere og bygningssnedkere (Rørvig Centret) 21/11 kl : Møde i Murer og Murerarbejdsmændenes Faglig Klub (Smedjen) 27/11 kl : Bestyrelsesmøde BJMF December /12 kl : Bestyrelsesmøde i Murersvendenes Brancheklub 3/12 kl : Julegaver til medlemmer af Murer- og murerarbejdsmændenes pensionist- og efterlønsklub. 6/12 kl : Julehygge i Murer og Murerarbejdsmændenes Faglig Klub (Smedjen) 7/12 kl : Juletræsfest i BJMF for alle medlemmer og deres familier. 11/12 kl : Branchemøde med julefrokost i ST-Brancheklubben 18/12 kl : Bestyrelsesmøde BJMF FIND 5 FEJL Deltag i lodtrækningen om to flasker vin blandt de indsendte besvarelser. Frist for modtagelse af besvarelserne er den 14. november i fagforeningen, BJMF, Mølle Allé 26, 2500 Valby, att. Kontoret for Ord. Vinderen får direkte besked. Anders Olesen kitter ud Formanden for Byggefagenes Samvirke og for BJMF slipper roret og inviterer til reception Torsdag d. 28. nov. fra kl BJMF, Mølle Allé 26, Valby Sidste måneds vinder er: Kjeld Larsen, Arnold Nielsens Boulevard 117 st., 2650 Hvidovre Fagforeningens EU-udvalgs møder i efteråret OBS! Alle møder er åbne for alle fagforeningens medlemmer 27. nov., kl : Møde samt spisning. Sted: BJMF Tilmelding til Kim Murerstiftelsens sommerhuse Alle medlemmer af fagforeningen kan leje sommerhusene i Rørvig, Dalstien 15 og Sæterstien 20. Se mere om sommerhusene, priser og ledige uger på Fagligt fokus 19

20 PORTRÆTTET Magasinpost MMP ID-nr: Naturligt at være aktiv i fællesskabet Tekst og foto: Lotte Ott Helga Mathiassen, 28 år, tømrerlærling, og aktiv i fagforeningens ungdomsudvalg. Og det er hun af tre grunde. For det første er det fedt at komme et sted og møde andre indenfor byggebranchen, som man kan sparre med og blive inspireret af. For det andet er fagforeningen et fællesskab, som det er naturligt for hende at deltage i. For det tredje er der de store perspektiver, der handler om at opretholde ordentlige arbejdsvilkår og bekæmpe social dumping. Så klart og enkelt kommer svarene fra Helga, når hun bliver spurgt, hvorfor hun er aktiv. Lige så klar var hun også, da hun gik på talerstolen ved 3Fs kongres i september. Hun slog et slag for organisering af ungdommen og præsenterede BJMF Ungdoms forslag om at ansætte ungdoms-organisatorer indenfor alle brancher i 3F. Men selvom der var klapsalver efter talen og skulderklap i salen, blev forslaget ikke vedtaget. Argumenterne imod at ansætte ungdoms-organisatorer var, at det er for dyrt. - 3F er en stor organisation med nogle meget forskellige medlemmer, og det er klart, at det er svært at blive enige, siger Helga. - Men jeg synes det er et dårligt argumentet, at der ikke er råd. Politik handler jo netop om, hvordan man prioriterer ressourcerne. Og jeg kan sagtens få øje på nogle steder, hvor jeg mener 3F kunne sparre. Hvis man droppede diæt-penge på kongressen, så var der allerede penge til at ansætte en ungdoms-organisator i et år. Kongressen gav også et indblik i, hvordan forbundet fungerer, og det har hun taget med tilbage til ungdommen i BJMF. - Det er vigtigt for os i BJMF Ungdom at vi ved, hvordan beslutningerne i 3F bliver taget. Selvom de forslag vi stillede i år ikke blev vedtaget, så har det givet nogle erfaringer i forhold til at få indflydelse fremover. Se video med Helgas tale på 3Fs kongres: - søg i nyheder.

Stormfald i Lyngby. Altaner er også tømrerarbejde. Jobpraktik og lønfusk. Ny formand for byggegruppen

Stormfald i Lyngby. Altaner er også tømrerarbejde. Jobpraktik og lønfusk. Ny formand for byggegruppen Nr. 7 december 2013 Fagforening og a-kasse holder lukket den 27. december Altaner er også tømrerarbejde Jobpraktik og lønfusk Side 3 Ny formand for byggegruppen Side 10 Side 4-5 Jens Kirkegaard Stormfald

Læs mere

står op 2013 www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde Klausuler i Gentofte Bag millionkrav Metroaftale virker ikke

står op 2013 www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde Klausuler i Gentofte Bag millionkrav Metroaftale virker ikke MØLLE ALLÉ Nr. 4 august 2013 www.3f.dk/bjmf Medlemsmøde den 9. oktober side 10 Altaner er også tømrerarbejde Stenene står op Side 5-7 Metroaftale virker ikke Side 3 Bag millionkrav til Trevi Side 4 Klausuler

Læs mere

Stop social dumping. Altaner er også tømrerarbejde. Brug OK2014 kræv kædeansvar. Modige svende slår alarm. 50 ting til bedre arbejdsmiljø.

Stop social dumping. Altaner er også tømrerarbejde. Brug OK2014 kræv kædeansvar. Modige svende slår alarm. 50 ting til bedre arbejdsmiljø. Nr. 1 januar 2014 Altaner er også tømrerarbejde Side 4-5 Stop social dumping Brug OK2014 kræv kædeansvar 50 ting til bedre arbejdsmiljø Side 3 Modige svende slår alarm Side 6-7 3F Bygge-, Jord- og Miljø

Læs mere

Hækklipperen tager vi senere. 2013 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Ordinær generalforsamling i BJMF. Vikar i byggebranchen

Hækklipperen tager vi senere. 2013 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Ordinær generalforsamling i BJMF. Vikar i byggebranchen MØLLE ALLÉ Nr. 5 oktober 2013 www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde Ordinær generalforsamling i BJMF TEC, Stæhr Johansens Vej 5-7, 2000 Frederiksberg 30. oktober 2013, kl. 17.00 Læs side 4-5 Hækklipperen

Læs mere

stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé 26 2500 Valby www.3f.dk/bjmf

stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé 26 2500 Valby www.3f.dk/bjmf Nr. 2 marts 2014 Overenskomst 2014 Altaner er også tømrerarbejde Kamppladser er must-read Side 4 Amager Bakke Side 8-9 Festival blæser støvet af historien Side 12 Side 3 stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø

Læs mere

Gløden slukket på forbrændingen. Altaner er også tømrerarbejde. Fagforening og a-kasse holder lukket fredag den 2. januar 2015.

Gløden slukket på forbrændingen. Altaner er også tømrerarbejde. Fagforening og a-kasse holder lukket fredag den 2. januar 2015. Nr. 8 december 2014 Fagforening og a-kasse holder lukket fredag den 2. januar 2015 Altaner er også tømrerarbejde Platform tiltede Side 3 Gløden slukket på forbrændingen Side 4-6 Social dumping på pæredansk

Læs mere

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald MØLLE ALLÉ Nr. 8 december 2012 www.3f.dk/bjmf Husk! Vi er flyttet til Mølle Allé 26 i Valby den 1. december Altaner er også tømrerarbejde Byrenovering uden lærepladser Side 3 13 meter i frit fald Side

Læs mere

Valg om velfærd og job

Valg om velfærd og job Nr. 5 september 2011 www.3f.dk/bjmf BJMF-generalforsamling den 25. oktober Altaner er også tømrerarbejde Side 4 7 Valg om velfærd og job Vilje hos Pihl? Metro-lærepladser Pladsaktion Vækst og klimajob

Læs mere

Fagforeningens øjne. 2013 www.3f.dk/bjmf. tømrerarbejde. Fagligt aktive på organiseringskursus Side 10-11. og genbrug. BJMF ekstrageneralforsamling

Fagforeningens øjne. 2013 www.3f.dk/bjmf. tømrerarbejde. Fagligt aktive på organiseringskursus Side 10-11. og genbrug. BJMF ekstrageneralforsamling MØLLE ALLÉ Nr. 2 april 2013 www.3f.dk/bjmf Cityring-kaos i faste rammer side 3 Altaner Kemikalier er også og genbrug tømrerarbejde Side 4 5 BJMF ekstrageneralforsamling Side 7 Millionbon i Trekronerkonflikt

Læs mere

Brosten med faglig kant

Brosten med faglig kant MØLLE ALLÉ Nr. 3 juni 2013 www.3f.dk/bjmf Fagforeningsbladet reddet side 12 Altaner er også tømrerarbejde Side 10-11 Brosten med faglig kant Dumping-klausul i København Side 3 - D Angleterre er vores hotel!

Læs mere

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde MØLLE ALLÉ Nr. 7 november 2012 www.3f.dk/bjmf Fagforeningen samlet på Mølle Alle 26 i Valby fra 1. december side 8 Altaner er også tømrerarbejde Tunnelsyn hos Pihl Side 4-5 Dagpengefaldet Side 12-13 BJMF-generalforsamling

Læs mere

Græs er ikke bare græs

Græs er ikke bare græs NR. 3 JUNI 2 0 11 WWW.3F.DK/BJMF A-kassen samles i Trekronergade fra 1. august side 7 Altaner er også tømrerarbejde Græs er ikke bare græs På golfbanen i Dyrehaven kæler greenkeeperne for de mange baner

Læs mere

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Nr. 6 oktober 2012 www.3f.dk/bjmf Generalforsamling den 30. oktober kl. 17 side 11-14 Altaner er også tømrerarbejde Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Side 4-5 Metro-camp

Læs mere

Beskæringer i universitetshaven

Beskæringer i universitetshaven Nr. 7 november 2011 www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde Beskæringer i universitetshaven Side 8 Stop dumping skaf klimajob Side 7, 14 Hus af klodser Side 10 Byggesjusk Side 12 13 Stem OK 2012!

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

TIB 9 NYT. Snedkerne i Københavns Lufthavn Side 6-7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2010.

TIB 9 NYT. Snedkerne i Københavns Lufthavn Side 6-7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2010. TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2010 Foto: TIB-Nyt Snedkerne i Københavns Lufthavn Side 6-7 2 TIB 9 NYT NR. 5 JUNI 2010 Til morgenkaffe hos BJMF Fredag morgen

Læs mere

TIB 9 NYT. Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7

TIB 9 NYT. Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7 TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 MARTS 2010 Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7 Foto: TIB-Nyt 2 TIB 9 NYT NR. 2 MARTS 2010 Landsdækkende

Læs mere

Pihl i polsk skatteplat

Pihl i polsk skatteplat Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København www.3f.dk/bjmf Juni 2008 Nr. 4 TEMA: Tillidsmanden i centrum Der skal større fokus på opbygningen af tillidsmandsarbejdet.

Læs mere

Kommunens seje, grønne fingre

Kommunens seje, grønne fingre Nr. 4 juni 2012 www.3f.dk/bjmf Kommunens seje, grønne fingre Altaner er også tømrerarbejde Det gror og vokser i Københavns kommunes gartneri Side 10-11 Nordsø eller Nordhavn - hvilken OK? Side 3 Læsekursus

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 OKTOBER

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 OKTOBER TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 OKTOBER 2008 GENERAL- FOR- SAMLING 2008 KOM TIL GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 30. OKTOBER KL. 16.00 I FAGFORENINGEN LÆS BERETNINGER,

Læs mere

TREKRONER NYT. Sammenhold på byggepladsen Uorganiserede ryger ud! Læs side 4-5. Marts 2006. Nr. 2

TREKRONER NYT. Sammenhold på byggepladsen Uorganiserede ryger ud! Læs side 4-5. Marts 2006. Nr. 2 TREKRONER NYT Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København Marts 2006 Nr. 2 Filmen knækkede ved total alkoholforbud læs side 6 Polske arbejdere holdt som slaver læs side 8 Fælles fodslag

Læs mere

Tillykke du er fyret!

Tillykke du er fyret! Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København www.3f.dk/bjmf August 2008 Nr. 5 TEMA: BJMF og fremtiden For at bringe balance i økonomien skal der gennemføres en række

Læs mere

TLBnyt DEMONSTRATION I BRUXELLES FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16

TLBnyt DEMONSTRATION I BRUXELLES FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16 TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 juni 2009 4. ÅRGANG DEMONSTRATION I BRUXELLES LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16 FORSIDEN... Demonstration i Bruxelles

Læs mere

TIB 9 NYT. Gulvskolen i Herlev Læs side 6 7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 3 APRIL 2009. Foto: TIB-Nyt

TIB 9 NYT. Gulvskolen i Herlev Læs side 6 7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 3 APRIL 2009. Foto: TIB-Nyt TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 3 APRIL 2009 Gulvskolen i Herlev Læs side 6 7 Foto: TIB-Nyt 2 TIB 9 NYT NR. 3 APRIL 2009 1. MAJ BØRNEPROGRAM Alle aktiviteter for børn

Læs mere

TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 7 OKTOBER 2007

TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 7 OKTOBER 2007 TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 7 OKTOBER 2007 2 TIB 9 NYT NR. 7 OKTOBER 2007 Valgmøde: Mød Lars og Bjarne Fagforeningen skal have ny næstformand. Mød de to opstillede

Læs mere

LOKALnyt. Kommunevalget står for døren. Læs mere om 3F s kandidater inde i bladet. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

LOKALnyt. Kommunevalget står for døren. Læs mere om 3F s kandidater inde i bladet. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Efterår 2009 Kommunevalget står for døren Læs mere om 3F s kandidater inde i bladet INDHOLD Åbningstider E-MAIL & WWW Leder.........................

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 1 FEBRUAR 2007. Epoxy-koks på Ørestad Gymnasium. Læs side 3

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 1 FEBRUAR 2007. Epoxy-koks på Ørestad Gymnasium. Læs side 3 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 1 FEBRUAR 2007 Epoxy-koks på Ørestad Gymnasium Læs side 3 2 NR. 1 FEBRUAR 2007 AAA for bedre arbejdsmiljø Årsmøde og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

2011 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. En STOR familie. 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade 26 2500 Valby

2011 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. En STOR familie. 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade 26 2500 Valby Nr. 1 marts 2011 www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde En STOR familie 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade 26 2500 Valby Upolitisk er et politisk valg Af Henrik Lippert

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2008 Arvid er gået på pension side 7 2 TIB 9 NYT NR. 5 JUNI 2008 TIB-Nyt holder sommerferie Vi er tilbage med næste blad den 8.

Læs mere