Horsens Astronomiske Forening Referater fra foreningsmøder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens Astronomiske Forening Referater fra foreningsmøder"

Transkript

1 Indhold Søndag den 9. januar Søndag 6. februar Søndag 13. marts Søndag 3. april Søndag 4. september Søndag 2. oktober Søndag 6. november Søndag 8. januar Søndag 5. februar Søndag 10. marts Søndag 15. april Søndag 2. september Søndag 14. oktober Søndag 4. november Søndag 2. december

2 Søndag den 9. januar 2011 Referent: Jan Haugaard 13 medlemmer deltog i mødet. Orientering og korte indlæg Eigil bød velkommen til medlemsmødet, samt til aftenens emne: Sfærisk astronomi v/ Knud Erik. Eigil præsenterede forårets program: 6. februar: Filmaften. Medlemmerne opfordredes til at bidrag med filmklip denne aften. Giv Eigil besked om bidrag inden 14 dage, så aftenens program kan koordineres. Flemming fortæller om aktuelt på stjernehimlen. 13. marts: Cepheider. Knud Erik udarbejder oplæg til emnet. 3. april: Gamle københavnske observatorier. Jan fortæller. 15. maj: Sommerarrangement. En tur til de gamle københavnske observatorier er under tilrettelæggelse. Aftenens emne: Sfærisk Astronomi Knud Erik gennemgik emnet sfærisk astronomi på en meget grundig og pædagogisk veltilrettelagt måde. En gennemgang illustreret med gennemarbejdede slides og animationer til delemnerne. Nogle af delemnerne var: Den første gang nymånen ses! Sfæriske trekanter Horisonten/kimmingdalingen, zenit og nadir Himlens rotation Ækvatorkoordinatsystemet, rektascension, deklination Solens tilsyneladende bevægelse, ekliptika. Dyrekredsen Ekliptikakoordinatsystemet, længde og bredde Præcession Torquetum Årsager til ændring af koordinater: aberration, refraktion, præcession, egenbevægelse Horisontkoordinatsystemet, azimut og højde Timevinkel og stjernetid Omsætning mellem koordinatsystemerne. 1½ times flot gennemgang af emnet! De brugte slides kan ses på sfaerisk_astronomi/110109_sfaerisk_astronomi.pdf. I kaffepausen kunne Knud Eriks medbragte hjemmebag nydes. Nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har drøftet et forslag fra Astronomisk Forening om samarbejde på landsplan (administration, tidsskrift, m.m.). Bestyrelsen er ikke umiddelbart positiv over for forslaget, som blev fremlagt på sidste formandsmøde. Umiddelbart kan bestyrelsen ikke se fordelene for os, men vil afvente udspil fra den nedsatte arbejdsgruppe Omtale af forårsprogrammet, se ovenfor. Flemming tilbyder, at være vært for observationsaftener

3 Søndag 6. februar 2011 Referent: Jan Hougaard 14 medlemmer deltog i mødet. Eigil bød velkommen til medlemsmødet, samt til aftenens emne: Film. Nyt om planetsti-projektet Erik, Peter og Knud Erik orienterede om projektet med at etablere en planetsti langs med Bollerstien Der er tilsagn om økonomisk støtte fra Horsens kommune, samt fra 2 sponsorer på op til kr. Endvidere er der netop modtaget en donation på kr. fra en fond, så der nu er kr. til rådighed! Planetstiprojektet har et helt særskilt regnskab i HAF s regi Sten fra grusgraven i Enner er lagt til side til stenhuggeren Bronze-trekantplade til montering på sten er klar i model Peter fremviste en model i træ af trekantpladen med planet og tekst. Endvidere blev vist en model af Solen m/sokkel Udvalget arbejder videre med projektet. Måske indvielse i 2011?! Drøftelse af udformningen af folder om planetstien Orientering om HAFU Der er nu 7 børn, som har meldt sig som interesserede i at deltage i HAFU Knud Erik vil holde et møde en gang om måneden på Statsskolen, sidste lørdag i måneden i tidsrummet kl. 09:30-12:00. 2½ timer med teori/opgaver, praksis og kage/sodavand Årskontingent: 75 kr. Knud Erik har haft en invitation til at deltage sendt ud til alle Horsens skoler Den aktuelle stjernehimmel Flemming fortalte om aktuelt på stjernehimlen: Jupiter, Uranus og Saturn En række Messier objekter Sirius ISS Iridium glimt I pausen kunne Eigilsshjemmebagte snegle kunne nydes Film En række meget forskellige eksempler på film med astronomi som tema blev vist: Mars fra komponisten Gustav Holsts Planeterne Astroobjekter Big Bang To afsnit fra Encyclopedia Galactica: Stjerners fødsel, liv og dø Amatørastronomer Et afsnit fra filmen om Hubble telescopet - 3 -

4 Søndag 13. marts 2011 Referent: Jan Hougaard 12 medlemmer deltog i mødet. Eigil bød velkommen og omtalte programmet (se mail) til Københavnerturen den 15. maj. Det blev besluttet, at vi selv kører til København. Tilmeldingsseddel gik rundt, hvor man skulle oplyse antal deltagere og om man kunne køre. Mødeplads ved Statsskolen kl HAFU er blevet oprettet. Et godt første møde med 7 interesserede unge som deltagere. Der har været afholdt en observationsaften. Der er godt gang i planetsstiprojektet. Projektet kører efter planen. Den aktuelle stjernehimmel Jupiter og Merkur står tæt ved hinanden på aftenhimmelen. Saturn bliver snart aktuel på nattehimmelen. Formandens fødselsdag Formanden har netop fyldt rundt! Stort tillykke til Eigil med de 60 år! Knud Erik holdt lykønskningstale for Eigil og omtalte bl.a. hans mangeårige og store arbejde for HAF. Gave og fødselsdagskort med Eigils stjernebillede blev overrakt af Knud Erik. Cepheider ved Knud Erik Aftenens emne om de variable Cepheider blev meget grundigt gennemgået af Knud Erik med flotte illustrative slides, historisk udblik, verdensbilleder, observationsteknik, standardlys, m.m.m. Observation af δ Cephei mellem Cassiopeia og Deneb, foretaget af Goodricke i 1784: m= 3,7-4,3. F5. M=-3,47. Næstnærmeste Cepheide, Polaris er nærmest. Omtale af afstandskvadratloven: I = 1/r 2. Om størrelsesklasser M og m. M = m 5 log(r) + 5. Parsec. Standardafstand 10 parsec= 32,6 lysår. Omtale af HR diagrammet og spektralklasserne. Lysstyrken = luminositet = udstrålet energi pr. tid. Verdensbilleder: a) mytologiske, b) baseret på matematiske modeller Herschels model (1773), baseret på stjernetællinger. Tågekataloget med 5000 tåger! Hvad er de fjerne tåger? Kant: fjerne galakser, Laplaces: nye solsystemer. Rosse og Dreyer: NGC og IC katalogerne. Fotografiets indtog: Henry Draper: HD kataloget. Pickering og hans harem! Canon: spektralklasserne og Leavitt: cepheiderne. Leavitt og den lille Magellanske sky. Leavitt opdager i 1907 at M = a log (P) + b, hvor a og b er konstanter, og P perioden for lysvariationen. Hertzsprung og Shapley kalibrerer ligningen. Kapteyns univers: Mælkevejen er formet som en ellipsoide med Solen nær centrum. Shapleys univers: Ø-universer. Undersøger i kugleformede stjernehobes afstande. Den store debat i 1920 om universet og om Solens placering: Shapley contra Curtis. Hubble og Andromedagalaksen. Hubble fandt i 1923 cepheide i Andromedagalaksen og kunne dermed give en afstandsbestemmelse! - 4 -

5 Universet blev dobbelt så stort i 1952! Da cepheidernes luminositet tidligere blev vurderet alt for lavt, Baade: M = -2,5 log(p) 1,7. Population I og II. To slags Cepheider! Variable stjerner; historie og nomenklatur. Cepheiderne pulserer stabilt: et meget præcist ur! Fysikken bag pulseringen. Standardlys til en afstandsbestemmelse ud til 50 Mly. I løbet af aftenen blev der tid til en kaffepause, hvor Jans hjemmebagte fastelavnsboller kunne nydes. 12 medlemmer deltog i mødet. Søndag 3. april 2011 Referent: Jan Hougaard Eigil bød velkommen til medlemsmødet samt til aftenens emne: Gamle københavnske observatorier. Orientering om sommerudflugten den 15. maj til København: 21 tilmeldt til turen. Start kl fra Horsens statsskole. Frokost er bestilt på Det lille apotek Vi skal besøge Rundetårn, Astronomisk Observatorium og Botanisk Have. Vi kan parkere ved Astronomisk Observatorium, Øster Voldgade 3. Den aktuelle stjernehimmel Knud Erik gennemgik grundigt en rigtig god hjemmeside The evening skymap, som kan bruges til at orientere sig på den aktuelle stjernehimmel. Kan hentes på Forskellige betegnelser for Månens og planeternes bevægelser blev illustreret: elongation, konjunktion, kvadratur, opposition. Om de punkter i Månens bane, hvor den er nærmest henholdsvis fjernest, kaldes perigæum henholdsvis apogæum. Tilsvarende for planeterne i deres bane om Solen: perihelium og aphelium. En lille god huskeregel for placeringen af de to hovedstjerner i Tvillingerne: Pollux nær Procyon, Castor nær Capella! Gamle københavnske observatorier ved Jan Som optakt til vores sommerudflugt til København gennemgik Jan emnet med fokus på Rundetårn og Astronomisk Observatorium, men også med udblik til Hven og Urania observatoriet med flere. Vandmølletårnet Tycho Brahes Kbhvn obs. ved hans hus i byen. Uraniborg på Hven Stjerneborg Om Tycho Brahes observationer på Hven , hans instrumenter og relationer til kongerne Frederik 2. og Christian 4. Chr. Sørensen Longomontanus ( ), Tychos assistent. Hans observatorium i St. Kannikestræde 13. Omtale af Astronomica Danica 1622, Den Tychoniske Almagest. Rundetårn Om baggrunden for bygningen af observatoriet og de forskellige astronomer, som har virket der frem til

6 Ole Rømer, leder af Rundetårn Ole Rømers private obs. i St. Kannikestræde14, passageinstrumentet. Tusculanum observatoriet. i Vridsløsemagle. Meridiankredsen. Bygningen af Astronomisk Observatorium på Østervold Instrumenteringen. d Arrest. Pris: rigsdaler, heraf de 2 hovedinstrumenter rigsdaler. Til sammenligning KU s årsbudget rigsdaler! Om aktiviteterne på AO: astrospektroskopi, Astronomisk Selskab, Centralbureau for Astronomiske Telegrammer. Familien Stömgren, Julie Vinther Hansen, m.fl. Brorfelde observatoriet Urania observatoriet Instrumentering. Hertzsprung. Luplau Janssen. Rundetårn som offentligt observatorium Jan illustrerede ovenstående med en række billeder/tegninger og oplæste bl.a. digteren J.L. Heibergs digt fra 1842: Stjernehimlen. I løbet af aftenen blev der tid til en kaffepause, hvor vi kunne nyde Flemmings hjemmebag 11 medlemmer deltog i mødet. Søndag 4. september 2011 Referent:Eigil Pedersen Eigil bød velkommen til medlemsmødet og orienterede om aftenens program Den aktuelle stjernehimmel ved Preben Holst Preben indledte med at fortælle om 3 store solpletgrupper, der var kommet til syne på Solens overflade. På stjernehimlen er komet Garradd kommet til syne. Maksimal lysstyrke forventes i februar med m = 6. Preben fortalte endvidere om, hvilke tåger og hobe, det er fordelagtigt at observere, f.eks. M16 (Ørnetågen), M17, M20 (Trifidtågen), M57, M13 og M92. Desuden blev omtalt en supernova, der er kommet til syne i M101. Planetstien ved planetstiudvalget Udvalget kunne berette, at indvielse af Planetsti-Horsens finder sted lørdag den 24. september kl. 11:00, med deltagelse af repræsentanter fra Horsens Kommune og sponsorer. Horsens Garden vil komme og spille ved indvielsen. Praktisk amatørastronomi ved Eigil Eigil fortalte om sit nyindkøbte teleskop, en Newton-kikkert med 300 mm åbning og brændvidde på 1200 mm. Teleskopet er fremstillet af Orion Optics UK, der er kendt for sin meget præcise optik. Teleskopet er tænkt anvendt delvist som et dobsonian teleskop. Som et eksempel på, hvor store disse teleskoper kan bygges, blev der vist billeder af en tyskers dobsonian med et spejl på 107 cm. Ejeren havde selv bygget teleskopet, dog havde han ikke selv slebet spejlet. Derefter blev et ronchi-okular omtalt. Med dette er det muligt, ud fra et stregmønster at afgøre, om om en linse eller et spejl er behæftet med fejl. Eigil afsluttede indlægget med at omtale en problemstilling ved justering af Newton-teleskoper

7 I kaffepausen kunne man nyde den hjemmebagte kage, Eigil havde medbragt. Månen ved Kim Kim Lund Nielsen lagde ud med en power-point demonstration med titlen: Månekratere og Solsystemets tidlige historie. Det handlede om, hvordan kraterdannelser på Månen har været med til tidsbestemmelse af Månen selv og vores solsystem mere generelt. En flot fremførelse! Hvad vil man til Månen efter? ved Knud Erik Knud Erik fortalte om en artikel skrevet i 1951 i Vejle Amts Folkeblad af N.A. Møller Nicolaisen: Hvad vil man til Månen efter?. Først en beskrivelse af personen Møller Nicolaisen. Han var el-installatør i Vejle og opførte det stadigt eksisterende Sirius Observatorium. I stod han for udgravningen af Tycho Brahes papirmølle på øen Hven. I den nævnte artikel forsøger Møller Nicolaisen at gøre rede for det tåbelige i at forsøge at rejse til Månen, som nogle havde foreslået. Bl.a. omtalte han problemer med den manglende luft, der gjorde det umuligt at kommunikere på normal vis. Man skulle selv medbringe sin luft og man var nødt til at opvarme rumdragten om natten og opvarme den om dagen. En morsom artikel, hvor ikke alt er korrekt. Astrofotos ved Ole Til slut så vi nogle meget fine astrofotos optaget af Ole Jørgensen, bl.a. af Månen. 11 medlemmer deltog i mødet. Søndag 2. oktober 2011 Referent:Eigil Pedersen og Knud Erik Sørensen Eigil bød velkommen til medlemsmødet og orienterede om aftenens program. Den aktuelle stjernehimmel og praktisk astronomi ved Eigil Pedersen Eigil orienterede om stjernehimlens udseende i den kommende tid og fortalte om mulighederne for at iagttage flere spændende objekter. Af planeterne er især Jupiter gunstig for observation. Planeten er i opposition den 29. oktober. Solen er begyndt at udvise ganske megen aktivitet med flere store solpletter. Lysstyrken af Supernovaen i M101har nu toppet. Stjerneskudssværmen Draconiderne ventes at være særlig aktiv den 8. oktober. Af andre sværme kan nævnes Oroniderne og Tauriderne, begge først synlige sidst på måneden. Eigil sluttede med at fremvise en nyanskaffelse, Deep Sky Reiseatlas. Atlasset har laminerede sider og er specielt indrettet til at blive brugt sammen med en Telrad-søger. Det meget detaljerede atlas kan dog også bruges på normal vis.. Planetstien Der blev udtrykt stor tilfredshed med planetstien og specielt med forløbet af dagens for indvielsen den 24. september. Læs herom andetsteds på dette web. Knud Erik viste billeder fra dagen, dels billeder, som Flemming havde medbragt

8 Setogsket.dk s optagelser fra dagen blev også vist, se Pressens dækning i øvrigt blev også diskuteret. I pausen kunne man vælge mellem Bodils squashkage og gulerodskage. De fleste valget begge dele. Opdagelsen af Neptun en videnskabelig triumf ved Knud Erik Anledningen til aftenens foredrag var, at planeten Neptun i denne sommer netop har været en omgang rundt om Solen siden opdagelsen af den den 23. september Knud Erik fortalte historien om franskmanden Le Verrier og englænderen Adams, der begge ad teoretisk vej ledte efter planeten. Han fortalte om debatten om prioriteten til opdagelsen, men viste også, hvordan man kan finde frem til planetens afstand og omløbstid ved blot at studere afvigelsen mellem den forudsagte og den faktiske position af Uranus over en årrække. I den forbindelse lavede han en indføring i astronomiske begreber som synodisk og siderisk omløbstid, konjunktion og opposition samt de 6 baneelementer, som skal kendes, for at en planets bane i rummet og position i banen er fastlagt. Selve opdagelsen på Berliner-observatoriet blev naturligvis også behandlet. Knud Eriks fremlæggelse skete i form af en præsentation lavet med LibreOffice-værktøjet Impress. 13 medlemmer deltog i mødet. Søndag 6. november 2011 Referent Jan Hougaard Eigil bød velkommen til medlemsmødet samt til aftenens program: Generalforsamling, aktuelt på stjernehimmelen, fotografering af stjerneskud, samt asteroiderne. Eigil roste og takkede planetstiudvalget (Erik, Peter og Knud Erik) for det store arbejde med planlægning og anlæg af planetstien og uddelte på foreningens vegne en vingave til de 3 i udvalget. Ordinær generalforsamling Valg af dirigent Bent Heltborg blev valgt. Bent konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Formandens beretning om HAF s virke Eigil omtalte de afholdte medlemsmøder med et meget varieret program i 2010/11 (se hjemmesiden) og konstaterede, at foreningen nu har 18 medlemmer samt, at den nystartede ungdomsafdeling af foreningen, HAFU, nu har 10 medlemmer. HAFU har haft et alsidigt program og en god tilslutning til aktiviteterne gennem året. En vellykket sommerudflugt den 15. maj til København med temaet gamle Københavnske observatorier og med besøg i Botanisk have og frokost i Det gamle Apotek blev omtalt. Den 24. september blev den flotte planetsti indviet. Den 6. marts blev der afholdt observationsaften hos Flemming. Eigil opfordrede flere af foreningens medlemmer til at melde sig som foredragsholdere. Formandens beretning blev godkendt

9 Kassereren fremlagde regnskabet for perioden 1. oktober september 2011 Regnskabet udviste en balance på kr , indbetalte kontingenter på kr. 2400, samt aktiver på primo kr. 255 (bankkonto kr. 1246) ultimo kr. 964 (bankkonto kr. 451). Ingen bemærkninger fra revisor. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet for planetstiprojektet blev gennemgået og godkendt. Fastsættelse af medlemskontingent Godkendt til uændret 150 kr./år. Indkomne forslag Ingen. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant Der blev genvalg på alle poster: Eigil, formand. Knud Erik, kasserer. Jan, sekretær. Flemming, suppl. Valg af revisor og revisorsuppleant Bent (revisor) og Preben (revisorsuppleant) blev genvalgt. Evt. Knud Erik fortalte om historien bag og arbejdet med planetstien. KE har udarbejdet et meget udførligt (17 sider) notat om planetstiens tilblivelse. Uddeles trykt til de medlemmer, der måtte ønske det, samt lægges på hjemmesiden. Bent afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden! Andet Julefrokosten den 4. december afholdes igen i år hos Knud Erik. Pris 175 kr.. Husk selv at medbringe drikkevarer! Seddel blev sendt rundt med tilmelding til julefrokosten. Knud Erik omtalte en aktuel bogudgivelse: Ole Rømer-Observatoriet - forskning og folkeoplysning i 100 år, udgivet af StenMuseets Venner i anledning af Ole Rømer observatoriets 100 års jubilæum. En mulig julegaveidé! Bogen er på 144 sider og koster 120 kr. Kan købes i Steno Museets butik. Aktuelt på stjernehimmelen Martin viste en flot PowerPoint præsentation af, hvad der var aktuelt på stjernehimmelen den 6. november 2011 kl. 22!. En meget grundig og spændende gennemgang af observations-objekter i stjernebillederne Delfinen, Pegasus, Haren, Store Hund og Andromeda. Endelig omtalte Martin et godt computerprogram: Virtual Moon Atlas. Stjerneskud Flemming viste fotooptagelser af stjerneskud/ meteorsværm. I pausen kunne Jans hjemmebagte squashkage nydes

10 Tema: Asteroiderne. Jan og Peter fortalte om observationerne af de første asteroider, samt rumsondeobservationer af asteroider. Omtale af Titius-Bodes lov. Asteroidernes antal, samlede masse, baneparametre, massefylde, albedo, m.m.m. Asteroidetyperne: C (kulstofholdige) S (silikatholdige). NEAerne, TNAérne, Trojanerne, HILDA-gruppen. Asteroidebæltets dynamik, Lagrangepunkter. Den protoplanetariske skive, kondruler. Calcium-Aluminium- rige Inklusioner. Aldersbestemmelse af solsystemet: 4, 5672 milliarder år. Uopsmeltede og opsmeltede asteroider. Asteroiders kollisioner med Jorden. NASA s overvågningsprogram af Jordnære asteroider. Se neo.jpl.nasa.gov/neo/. Jans billedpræsentation: kommer senere. 13 medlemmer deltog i mødet. Søndag 8. januar 2012 Referent Jan Hougaard Eigil bød velkommen og ønskede alle medlemmer et godt nytår! Aftenens emner er Hubble rumteleskopet og Aktuelt på stjernehimmelen. Fusion Eigil gennemgik kort oplæg fra visionsgruppen om fusion af de lokale amatørastronomiske foreninger i Astronomisk Selskab. Bestyrelsen er enig i, at HAF ikke skal deltage i fusionen med Astronomisk Selskab. Medlemsforsamlingen er ligeledes enig i dette! Sommerudflugt Eigil omtalte forskellige ideer til sommerudflugten den 13. maj: Tur til Odense med besøg i observatoriet på Munkedalskolen efterfulgt af et besøg i udstillingen om Kunst og Astronomi på Odense museum. Eller tur til Hamborg med besøg på observatoriet Hamburg-Bergedorf med bl.a. et større Schmidt teleskop. Til mødet den 15. april om Kosmiske katastrofer har vi et hængeparti: En ekstern foredragsholder mangler! Evt. kan mødet den 15.april være en forberedelse til turen til Hamborg! Aktuelt på stjernehimmelen Martin fortalte på en meget grundig og inspirerende måde om den Aktuelle Stjernehimmel gennem omtale af udvalgte stjernebilleder og interessante observationsobjekter i disse: Hvalfisken: Mira (langperiodisk variabel stjerne), M 77 (Seyfert galakse), γ Cetus ( Kaffaljidhmah ). The Cone nebulae (Juletræet) NGC Krebsen: M44, M67, 55 Cancri (5 dobbelt planetsystem). Kusken: M36, 37 og 38. Orion: ς Orionis, Skjoldet. Tvillingerne: NGC 2392 Eskimotågen. Planeterne: Aftenobservationer: Jupiter, Uranus, Neptun, Venus. Morgenobservationer: Saturn, Mars og Merkur!

11 Så var der kaffepause, hvor vi kunne nyde Flemmings hjemmebag: HAF-kager! Tema: Hubble-teleskopet Aftenen sluttede med visning af NASA/ESA s dvd om Hubble-rumteleskopet. 16 medlemmer deltog i mødet. Søndag 5. februar 2012 Referent Jan Hougaard Eigil bød velkommen og introducerede aftenens emner: Aktuelt på stjernehimmelen og Novaer og Dværgnovaer. Aftenens møde blev holdt i et klasselokale i stueetagen. Vi vil fremover holde møderne i et klasselokalet og skal måske senere benytte hovedindgangen til Statsskolen. Eigil takkede Flemming for en udbytterig observationsaften i januar, samt god beværtning med kaffe og æbleskiver! Eigil nævnte igen muligheden for, at sommerudflugten den 13. maj skulle gå til Hamborg.. Med besøg på observatoriet Hamburg-Bergedorf, hvor der bl.a. er installeret et større Schmidt teleskop. Endvidere er der et museum for Bernhard Schmidt, som vi kan besøge. Der arbejdes videre med et program for dagen, herunder forslag til spisested m.v. Mødet den 15. april bliver herefter et optaktmøde til turen til Hamborg! Aktuelt på stjernehimmelen Martin fortalte igen på en meget grundig, munter og inspirerende måde om den Aktuelle Stjernehimmel gennem omtale af udvalgte stjernebilleder og interessante observationsobjekter i disse. Tyren. Hyaderne (udbredt stjernehob), T Tauri (variabel F-K stjerne), NGC 1555 (Herbig-Haro objekt). Omtale af Bayer undtagelsen Taurus 1 9. Vædderen. Mesarthim (dobbeltstjerne m 4,6), λ Aries (dobbeltstjerne m 4,8/7). Floden. 32 Eridanus (dobbeltstjerne). M74 med SN 2002 og SN NGC 1300 galakse med spiralstruktur i kernen. Månen. Et oplagt observationsobjekt med Mares og kratere. Nielsen krateret opkaldt efter Axel V. Nielsen og Harald Herborg Nielsen! Martin viste eksempler på den dygtige astrofotograf Thierry Legaults billeder bl.a. af ISS foran solskiven! Omtale af 2 interessante hjemmesider: og Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet et danmarkskort: Danmarks Nattemørke Se www. dn.dk. Så var der kaffepause, hvor vi kunne nyde Jans hjemmebagte æblekage! Tema: Hubble-teleskopet Eigil fortalte om novaer og dværgnovaer. En grundig gennemgang af emnet suppleret af egne visuelle observationer af lysvariationerne. Opdagelse og udvikling

12 Tycho Brahe og De Stella Nova Fra 1930 skelner man mellem Nova og supernova. Kataklysmiske variable stjerner. Et tæt dobbeltstjernesystem (omløbstid 1-12 tmer), hvid dværgstjerne og rød normal stjerne. Eksempler: Nova Cygni 1975 V1500Vygni, Nova Herculis 1991 V838 Her. Underopdelingen af NOVA: NA hurtige, NB langsomme, NC meget langsomme. NR irregulære. Dværgnovaer og om årsagerne til DN udbrud. Eksempler: U Germinorum 1855 (John Hind), SS Cygni 1896, Z Camelopardalis. Polars : AM Herculis masseoverførsel styret af kraftigt magnetfelt. Observationsteknikker: Visuel ( mellem 0,1 til 0,3 størrelsesklasseforskelle kan bestemmes!) CCD og fotomultiplikator teknik. IRIS eller MAXIM programmer til CCD målinger af lysstyrker. Hvis man vil observere variable stjerner og dele observationerne med andre amatører og professionelle astronomer kan man blive medlem af American Association of Variable Star Observers. Se hjemmesiden Søndag 10. marts 2012 Referent Jan Hougaard 12 medlemmer samt en gæst, Bodil Schmidt, deltog i mødet Eigil bød velkommen og introducerede aftenens emner: Den aktuelle stjernehimmel og Dobbeltstjerner. Eigil omtalte nærmer programmet for sommerudflugten den 13. maj med besøg på observatoriet Hamburg- Bergedorf,. Der blev rundsendt tilmeldingsliste og kørselsliste til turen. Forslag om, at HAF betalte rundvisningen på observatoriet. Vedtaget! Forslag om evt. deltagelse fra HAFU både børn og forældre i turen til Hamborg. Mødet den 15. april bliver herefter et optaktmøde til turen til Hamborg! Tema: Dobbeltstjerner Knud Erik gennemgik på en klar og grundig måde om binære stjerner, med en lille afstikker til opera-, jule- og Michelinguidens stjerner! Definition af binære stjerner; To stjerner der bevæger sig rundt om hinanden under påvirkning af gensidige tyngdekræfter. Det har vist sig at mere end halvdelen af alle Mælkevejens stjerner er dobbeltstjerner! Der skelnes mellem 4 typer binære stjerner: Visuelle astrometriske spektrografiske formørkelsesvariable Et kendt eksempel på dobbeltstjerner er Alcor og Mizar (UMA) 11,8, erkendt af Riccioli i Riccioli udarbejdede bla. et Månekort og støttede Tychos model af Himmelrummet (se Almagestum Novum ) 1. Visuelle dobbeltstjerner: Eksempler: ε Lyræ (egentlig et dobbelt-dobbelt stjernesystem + en femte stjerne!)

13 Eksempler på gode dobbeltstjerner til iagttagelse i en lille kikkert: β Cygni Albireo β Orionis Rigel γ Andromedae Almach α Scorpii Antares 2. Astrometriske dobbeltstjerner: Iagttages ved slingrende bevægelse. Eks. Sirius A/B (Bessel 1844) 3. Spektroskopiske dobbeltstjerner: Ses af spektret. Dopplereffekten, blåforskudt/rødforskudt. 4. Formørkelsesvariable dobbeltstjerner: Lyskurven har regelmæssige dyk. Eks. Algol ( Goodricke 1782) Andet Knud Erik omtalte endvidere nære dobbeltstjerner. Roche-grænsen. Adskilte. Semiadskilte og kontakt mellem dobbeltstjernerne. Teori: Hvis omløbstiden er mindre end 100 år er dobbeltstjernerne dannet af samme gassky! Der er målt omløbstider fra 120 sekunder til 1 million år i dobbeltstjernesystemer! Aitkin ( ) opdagede 3000 dobbeltstjerner. Ved hjælp af måneokkultationer kan dobbeltstjerner opdages. Til sidst gennemgik Knud Erik bestemmelse af stjernemasser ved hjælp af bl. a. Keplers 3 lov. En kikkerts teoretiske opløsningsevne findes v.h.a. formlen: distance i buesekunder = 14,1 / åbning i cm. I en 8 tommer er det 0,7 buesekunder. Så var der kaffepause, hvor vi kunne nyde Knud Eriks hjemmebagte æblekage! Den aktuelle himmel Martin fortalte igen på en meget grundig, munter og inspirerende måde om den Aktuelle Stjernehimmel gennem omtale af udvalgte stjernebilleder og interessante observationsobjekter i disse. Visning af star models! Visning af aktuel stjernehimmel ved brug af Starry Night Backyard. Omtale af M79 kuglehob i Haren. Canis Major Dwarf Galaxy, Monoceros ring, Virgo Cluster NGC4216, NGC 891, Castor. Omtale af at Jupiter og Venus den 9. marts står tættest. Andet Martin omtalte et astronomikursus på Silkeborg højskole i perioden 29. juli - 4. august 2012 (pris kr). Erik Schreiber fortalte, at Thorvald Køhlers obseravtionstårn i Odder muligvis skal flyttes til den økologiske have uden for Odder. Kim vil tage sig af den akuelle stjernehimmel på mødet den 15. april

14 Søndag 15. april 2012 Referent Jan Hougaard 12 medlemmer deltog i mødet. Eigil bød velkommen til aftenens møde. Planetstien: Der er begået hærværk mod Jupiter! Slag mod kuglen og flere dele af teksten på bronzepladen. Der konstateres ellers stor interesse for planetstien! Idé: Kunne HAF gøre brug af den nye kube på Søndergade med et arrangement evtentuelt i efteråret? Peter Kusk vil gerne undersøge mulighederne nærmere. HAFU melder tilbage, at medlemmerne gerne vil være med i fælles aktiviteter med HAF, dog ikke søndag aften møderne. HAFU er blevet tilbudt, at deltage i Hamborg-turen. Taurus Observatoriet: Knud Erik fortalte om observatoriet: Det seneste år har der været 26 arrangementer med i alt 715 besøgende! Der er typisk 3 slags arrangementer: med spejdere, med skoleklasser og med andre andre. Alle arrangementer er gratis. Flemming er assisterende medhjælp ved en del af arrangementerne. Knud Erik udtrykte stor tak til Flemming for hjælpen! I den kommende sæson vil arrangementerne være niveaudelte. Om Venuspassager: Knud Erik omtalte Venuspassagen som den 6. juni 2012 kan ses fra kl til Benyt chancen til at se passagen. Næste gang er i 2117 og 2125! Den aktuelle himmel Kim havde som overordnet ramme for sit meget spændende og flot illustrerede foredrag valgt Rum og tid. Begyndende med lyset fra Virgohoben som når os efter mill. års (ly) rejse gennem rummet. Afsendt da dinosaurerne uddør på Jorden! M mill ly. Menneskeaberne forlader Afrika. Krabbetågen ly. Bondestenalderen. Ringtågen ly. Yin og Yang. Mekbuda ly. København grundlægges. Alkaid. 100 ly. Titanic. Sirius. 8,6 ly. Tsunamien. Månen. Nu for et sekund siden! Så var der kaffepause, hvor vi kunne nyde Flemmings lækre kransekager! Sommerudflugten til Hamborg-Bergedorf 13. maj Eigil redegjorde for de nærmere detaljer ved turen: For dem der kører fra Horsens er mødetidspunktet ændret til kl Det sædvanlige mødested, trekanten, udfor Horsens Statsskole. Eigil bager boller til en kaffepause undervejs på turen. Hver deltager sørger selv for betaling på Restaurant Meditteran. Altså ingen fællebetaling af hverken mad eller drikke. Middagen her foregår fra kl Alle er enige om rumpsteak som ret. Pris for menu 111 kr + drikkevarer. Der kan betales med VISA på restauranten. Medlemmer får betalt billet til rundvisning på observatoriet, ledsagere betaler selv: 6,50. Der kan ikke bruges VISA på observatoriet. Rundvisningen begynder kl. 14 og varer til Bemærk, ny hovedindgang til observatoriet: August-Bebel-Strasse 196, Hamburg-Bergedorf Eigil fortalte om bygningerne og de historiske instrumenter på observatoriet Hamborg Sternwarte: Lippet

15 astrografen, Schmidt teleskopet, 1 meter spejlteleskopet, 6 cm refraktor,og aluminiserings-anlægget. En video med billeder af bygninger og instrumenter blev vist. Bernhard Schmidt Knud Erik omtalte Bernhard Voldemar Schmidt, som blev født 1879 i Estland udenfor Tallin. Han var praktisk anlagt og kreativ med linser og kameraer. Eksperimenterede med krudt og mistede en hånd som 15 årig. Studier ved Chalmars Tekniska Høgskola i Gøteborg Flyttede til Saksen og søgte arbejde ved Potsdam observatoriet, men blev afvist. Bergedorf ville derimod gerne tage imod han ekspertise. Sammen med Baade fandt Schmidt i 1929 løsningen på komafejl ved parabolspejle vha. specialslebet korrektorlinse. Schmidt som mørkets discipel. Død medlemmer deltog i mødet. Søndag 2. september 2012 Referent Jan Hougaard Eigil bød velkommen til den nye sæson og til et spændende program! Eigil gennemgik sæsonen program punkt for punkt og gjorde bl.a. opmærksom på fællesarrangementet den 27. oktober med HAF og HAFU. På mødet den 14. oktober skal vi have udarbejdet det endelige program for fællesmødet. Ved det næste møde den 14. oktober holder vi auktion, så husk at tage udstyr med som I gerne vil sælge! Den 4. november holder vi generalforsamling. Til mødet den 2. december har vi først fællesspisning, og derefter er temaet: Big Bang og andre skabelsesteorier, som Mogens Vendelboe vil tage sig af. Til mødet den 6. januar kommer Hans Kjeldsen som foredragsholder. Tag gerne en gæst med denne aften! Den 3. februar fortæller Kim og Jan om Syd for ækvator. Emnet den 10. marts : Sofaastronomi Fra sofacykel til paposkop står Martin for. Eventuelt ændres programmet denne aften til et andet foredrag ved Esper Fogh, Silkeborg. 7. april er temaet: Solen som observationsobjekt. Denne aften er det tanken, at foreningens medlemmer bidrager med små indlæg om solobservationer: udstyr, billeder, observationsteknikker m.m.m. Ellers er det tanken, at hvert møde også indeholder et mindre oplæg om dels et kendt observatorium, dels den aktuelle himmel. Peter har haft kontakt til Horsens kommune om lån af Kuben på gågaden til en HAF-udstilling. Kommunen har meldt positivt tilbage! Forslag om udstilling en lørdag formiddag, enten den 20. oktober eller 3. november. Peter arbejder videre med projektet. Aftenens tema: Spektralanalyse Knud Erik gennemgik på meget grundig vis og med flot udarbejdede diagrammer elementær bølgeteori/ atomteori, om absorption og emission, ionisering, og hvad spektre kan bruges til. Plancks strålingslov, Stefan- Boltzmanns lov og Wiens forskydningslov blev præsenteret og eksemplificeret med baggrund i teorien for et sort legeme, altså et legeme, der kan opsuge/udsende stråling af enhver bølgelængde

16 Knud Erik fortalte om Doppler-effekten og gennemgik ved et historisk tilbageblik udarbejdelsen af spektralklasserne OBAFGKM og luminositetsklasser samt MK-spektralklassifikationen. Vi fik ved hjælp af simuleringsprogrammet The Classification of Stellar Spectra, der kan hentes på www3. gettysburg.edu/~marschal/clea/cleahome.html, demonstreret, hvordan man ud fra stjernespektre kan beregne de nærmere fysiske forhold og kemiske sammensætning i stjernerne. Til sidst viste Knud Erik med måleudstyr fra firmaet Vernier spektrene fra en glødelampe og et lysstofrør og disses kemiske sammensætning. Alle dias fra foredraget kan ses her: Så var der tid til kaffe og Jans hjemmebag: gulerodskage. Der aftaltes, at Kim og Shanan bager kage til næste gang, og Martin tager kage med i november. Et kendt observatorium Aftenens sidste programpunkt var Jans fortælling om et kendt observatorium: Mount Palomar Observatoriet i Californien, et observatorium som fra 1948 og 45 år frem rummede verdens største spejlkikkert: Haleteleskopet med et primær spejl på 5,1 meter! Et fremragende teleskop, som stadig bruges intensivt med ny adaptiv optik på sekundærspejlet og digitale kameraer i giga-klassen. Jan fortalte om det store arbejde med støbning og slibning af spejlet som stod på i 14 år. I 1948 blev der ligeledes på MPOBS taget et 1,2 meter Schmidt teleskop i brug, som blev brugt til at gennemfotografere hele nordhimlen i felter på 6 6 grader i blåt og rødt lys. Resultat blev Palomar Sky Atlas, som udgør et standardatlas og har dannet grundlag for utallige iagttagelser og opdagelser. Ved observatoriet har kendte astronomer som Frits Zwicky, Walter Baade og Edwin Hubble arbejdet. 14 medlemmer deltog i mødet. Søndag 14. oktober 2012 Referent Jan Hougaard Felix Baumgartner Den første time af aftenens møde fulgte vi online Felix Baumgartners rekordforsøg i frit fald fra 39 km højde. Det blev til rekorder i både hastighed og højde! Eigil bød velkommen til aftenens møde og fortalte, at Preben Holst har meldt sig ud af HAF! Den 4. november har vi generalforsamling hvor kasserer og sekretær er på valg. Den 27. oktober kl er der fælles møde mellem HAF og HAFU: 1. Medlem fra HAFU vil fortælle om brug af IPAD til astronomi. 2. Knud Erik vil fortælle om brug af SMARTPHONE til astronomi. 3. Peter Kudsk vil som amatørastronom fortælle om sit program ved Uldum højskole. 4. En film vises som medlemmerne i grupper kan tale om bagefter visningen. Peter har haft kontakt til Horsens kommune om lån af Kuben på gågaden til en HAF udstilling. Kommunen har meldt positivt tilbage! 5 medlemmer af HAF laver udstilling med diverse udstyr i Kuben lørdag den 20. oktober fra kl Drøftelse af foreningens sommerarrangement:forskellige ideer blev fremlagt: Tur til Hven, Torben Taustrups observatorium i Skødstrup ved Århus, Londons Science Museeum. Andre gode ideer efterly

17 ses! Præsentation En runde hvor alle medlemmer fortalte om deres interesse for astronomi: Det var karakteristisk, at det for de fleste var en stor, dyb og livslang interesse båret af stort engagement og bredde i astronomi-emnerne: visuelle og fotografiske observationer, selvbyg af kikkerter og observatorier, faglitteratur m.m. Så var der tid til kaffe og Kims lækre hjemmebag. Auktion Forskelligt udstyr var medbragt til aftenens auktion: 114 mm Newton Skywatcher, 200 mm Meade LX10, Meade LX90 med alt udstyr, okularer, stjernekort, mm. Den aktuelle stjernehimmel Punktet udgik p.g.a. det fremskredne tidspunkt. 9 medlemmer deltog i mødet. Søndag 4. november 2012 Referent Knud Erik Sørensen Generalforsamlingen Dagsordenen var: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab. 4. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Ad 1: Bent Heltborg blev foreslået og valgt uden modkandidater. Ad 2: Eigil nævnte, at HAF har haft et ganske aktivt foreningsår med stort fremmøde, og han takkede de medlemmer, der har stillet sig til rådighed som foredragsholdere. På HAF s hjemmeside kan man læse referater fra medlemmøderne. Specielt refererede Eigil sommerudflugten til Hamburg/Bergedorf Observatoriet. Af astronomiske begivenheder i årets løb blev Mars-oppositionen og Venus-passagen omtalt. Dernæst talte Eigil om ungdomsafdelingen, HAFU, og specielt nævnte han det vellykkede fællesmøde mellem HAF og HAFU den 27. oktober. Taurus Observatoriet blev omtalt. Her er det Knud Erik, der står for arrangementerne ofte med hjælp fra Flemming. Der har i årets løb været afholdt en enkelt observationsaften, og det foregik hos Flemming. Arrangementet i Kuben på Søndergade lørdag den 20. oktober blev dernæst omtalt. 5 personer fra for

18 eningen med Peter som styrmand bød folk indenfor, hvor de kunne kigge på teleskoper, stjernekort mm. samt få en god snak om astronomi som hobby. Arrangementet var velbesøgt. Peter Kudsks besøg på Uldum Højskole, hvor han har fortalt om astronomi som hobby, blev også omtalt. Beskadigelsen af Jupiter-kuglen og udskiftningen af info-tavlerne på Planetstien blev ligeledes nævnt. Formanden sluttede af med at takke bestyrelsen for veludført arbejde og medlemmerne for flittigt fremmøde. Ad 3: Kassereren fremlagde regnskabet. I årets løb er foreningens likvide midler faldet med næsten 900 kr. til 812 kr. Regnskabet blev godkendt. Ad 4: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 150 kr. pr. år. Forslaget blev vedtaget. Ad 5: Der var ikke indkommet forslag. Ad 6: Kassereren, Knud Erik Sørensen, og sekretæren, Jan Hougaard, var på valg. Der var genvalg til begge. Bestyrelsessuppleanten, Flemming Varde, blev ligeledes genvalgt. Ad 7: Revisoren, Bent Heltborg, blev genvalgt, medens Bent Larsen blev nyvalgt som revisorsuppleant Ad 8: Intet. Der var ikke emner til drøftelse på selve generalforsamlingen, som blev afsluttet på 20 minutter. Julemødet og andet Vi vedtog, at bestille stjerneskud til 95 kr. pr. styk hos Amalielund Mad til vores julefrokost, som finder sted den 2. december fra klokken 18:30. Derfor skal bindende tilsagn til bestillingen gives til Knud Erik senest torsdag den 29. november. Ved selve mødet kom der tilsagn fra 8 deltagere. Ved julemødet vil Mogens holde et foredrag om kosmologi. Vi blev også enige om denne aften at droppe de faste punkter om den aktuelle stjernehimmel og månedens observatorium, så der bliver tid til generel snak om astronomiske oplevelser og praktiske problemer i tilknytning hertil. Også målet for sommerudflugten blev berørt, og her blev et besøg i Kjellerup inddraget som en mulighed. Der var tilslutning til, at Knud Erik kunne tilbyde lærere og elever fra Horsens Statsskole adgang til Hans Kjeldsens foredrag den 6. januar. Aberration, Refraktion og Parallakse Knud Erik gennemgik derefter de tre årsager til, at en stjerne aldrig ses i den retning, hvori den befinder sig. Det blev ledsaget af en række illustrative tegninger. Hele foredraget kan ses her: Martin havde medbragt en dejlig kage, og selv om vi spiste godt af den velsmagende frembringelse, kunne vi slet ikke spise op. Den aktuelle stjernehimmel Martin gav et af sine sædvanlige, velformulerede foredrag om den aktuelle stjernehimmel alt sammen flot illustreret i en Power Point-præsentation. Han fortalte spændende ting fra området omkring Skjoldet og Skytten, herunder omtale af de specielle delta-scuti-stjerner, som udsender et mystisk pulserende lys. Forskere ved Aarhus Universitet har nu fundet en forklaring i en såkaldt kappa-mekanisme, læs evt. videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/solenkaster-lys-over-pulserende-stjerner. Han talte også om planeter og asteroiders positioner, teorier om Månens dannelse, Månens libration, det selenografiske koordinatsystem med det skålformede Mösting A krater som fixpunkt og andre kratere, som det det lille Snoopy-krater, opkaldt efter Snoopy fra Peanuts-tegneserien. I betragtning af det fremskredne tidspunkt blev punktet om Månedens Observatorium udsat til et senere møde

19 Søndag 2. december 2012 Referent Jan Hougaard 15 medlemmer deltog i mødet. Julemøde Aftenen begyndte med fællesspisning: Stjerneskud fra Amalielund Mad. Det var 1½ times hyggeligt samvær med god mad og drikke! Tema: Big bang og andre skabelsesberetninger Mogens holdt et inspirerende foredrag om skabelsesberetninger og indledte med at stille spørgsmålet: Hvad sker der derude hvor den menneskelige hjerne (næsten) ikke kan følge med? Mogens bragte os langt omkring: fra Malis animister, de forhistoriske menneskers forestillingsverden; Gaia teori, Uranos, den græske mytologi, Vikingernes Ymer og Adhumbla, til bibelens skabelsesberetning. Derefter fulgte den moderne naturvidenskabs verdensbillede med grundig gennemgang af det kosmologiske verdensbillede: Big bang for 13,7 milliarder år siden. Kvantefluktuationer, inflation, dark ages, stjernedannelse Mogens gennemgik også grundigt Standard-modellen: Fermioner (quarker og leptoner), bosoner og Higgspartiklen. Superkraften som spaltedes op i gravitationskraften og grandforenet kraft, der igen spaltedes op i den stærke kernekraft og den elektrosvage kraft (svage kernekraft og elektromagnetiske kraft). Quarkerne dannedes først, indenfor 0-1 sekunder efter Big bang. Leptonerne dannedes dernæst, fra 1 10 sekunder efter Big bang. Fotonerne dannedes endeligt efter 10 sekunder og senere. Den kosmiske baggrundsstråling blev omtalt og illustreret med optagelser fra KOBE-satellitten. Gammaglimt og deres oprindelse blev vist vha. SWIFT-satellittens målinger. Rødforskydningen og quasarer. Endelig blev stjerners udvikling gennemgået af Mogens som afslutning på et flot foredrag. Så var det tid til en kaffepause, hvor vi kunne nyde Eigils lækre småkager. Lysbilleder Aftenen sluttede med, at Jørgen viste nogle eksempler på sine meget flot og knivskarpe storbilledfelts fotografier optaget for år siden med fototeknik. Imponerende flotte optagelser af diverse Messier-objekter og en måneformørkelse. Alt fotograferet med typisk 1,5 ganges forstørrelse. Næste møde Næste møde bliver den 6. januar 2013: Foredrag ved Hans Kjeldsen om Kepler Space Observatory og SONG

Horsens Astronomiske Forening

Horsens Astronomiske Forening Mødeplan 2004-2005 : Vi vil tilstræbe, at der afholdes en observationsaften i hver af månederne fra september til marts. De månedlige medlemsmøder: Alle møder afholdes på søndage. Hver mødeaften vil være

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Astronomi C Klaus

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Februar mødet: foredrag om Sorte Huller ved Ulrik I. Uggerhøj Se mere side 8 Februar 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Astronomi C Klaus

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Så er det igen ved at være tid for Mars fotografering December 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Merkur - månedens objekt. Tidligere foto fra Mariner 10 http://www.astronomi2009.dk/nyhedsbrev/nyhedsbreve/nyhedsbrev Maj 2008 ØSTJYSKE AMATØR

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Amatørastronomi ved MAF Starparty Oktober 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER y satellit skal aflure universets begyndelse Maj 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk

Læs mere

Formelsamling i astronomi. November 2015.

Formelsamling i astronomi. November 2015. Formelsamling i astronomi. November 015. Formelsamlingen er ikke komplet det bliver den nok aldrig. Men måske kan alligevel være til en smule gavn. Sammenhæng mellem forskellige tidsenheder: Jordens sideriske

Læs mere

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart.

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Kære bruger Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Af hensyn til copyright indeholder den ingen fotos. Mvh Redaktionen Nye

Læs mere

Formelsamling i astronomi. Februar 2016

Formelsamling i astronomi. Februar 2016 Formelsamling i astronomi. Februar 016 Formelsamlingen er ikke komplet det bliver den nok aldrig. Men måske kan alligevel være til en smule gavn. Sammenhæng mellem forskellige tidsenheder Jordens sideriske

Læs mere

Månen Der er fuldmåne den 15.02.14. Der er nymåne den 30. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen

Månen Der er fuldmåne den 15.02.14. Der er nymåne den 30. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i februar 2014? Månen Der er fuldmåne den 15.02.14. Der er nymåne den 30. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen På Månens

Læs mere

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet En af de mest opsigtsvækkende opdagelser inden for astronomien er, at Universet udvider sig. Det var den

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i april 2012?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i april 2012? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i april 2012? Venus Indtil midt i maj 2012 vil man kunne se planeten Venus lavt i Vest lige efter solnedgang. I april vil man have god tid til at observere den.

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011? Jupiter Planeten Jupiter vil den 01.11. stå op nær øst ved solnedgang, og lidt senere vil man have god udsigt til den. I løbet af aftenen og natten

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Spiral galaksen NGC 2903 - et af klubbens mange amatørfotos Marts 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Knud Erik Sørensen HAF Variable stjerner af stor historisk og praktisk betydning

Knud Erik Sørensen HAF Variable stjerner af stor historisk og praktisk betydning Variable stjerner af stor historisk og praktisk betydning 1 Hvorfor hedder det en cepheide? Navn efter stjernen δ-cephei Binær, 891 ly, næstnærmeste cepheide. Opdaget 1784 af Goodricke Regelmæssigt varierende

Læs mere

Stjernetællinger IC 1396A

Stjernetællinger IC 1396A Galakser-Mælkevejen Mælkevejen Aktører: William Herschel (1738-1822) Jacobus Kapteyn (1851-1922) Harlow Shapley (1885-1972) Robert Trumpler (1886-1956) Edwin Hubble (1889-1953) Stjernetællinger Herschel

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i august 2010?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i august 2010? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i august 2010? Venus Planetarieprogrammet Starry Night viser øverst hvad man ser mod vest den 1.8 kl. 21.50 lige over horisonten. Til venstre for Venus ses Mars

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER De lyse nætter - godt vi har Månen Juni 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand/Webmaster:

Læs mere

Teoretiske Øvelser Mandag den 30. august 2010

Teoretiske Øvelser Mandag den 30. august 2010 Hans Kjeldsen hans@phys.au.dk 3. august 010 Teoretiske Øvelser Mandag den 30. august 010 Computerøvelse (brug MatLab) Det er tanken at I - i forbindelse med hver øvelsesgang - får en opgave som kræver

Læs mere

Horsens Astronomiske Forening

Horsens Astronomiske Forening 2013-2014 Observationsaftener Det vil blive tilstræbt, at der med jævne mellemrum arrangeres observationsaftener hos foreningens medlemmer. Månedlige medlemsmøder * Ordinære møder afholdes på søndage på

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Indbydelse til Starparty - se side 3 http://www.nightsky.dk/starparty.dk/default.aspx August 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet

Læs mere

Mennesket og Universet. En historisk rejse i Kosmos med Louis Nielsen

Mennesket og Universet. En historisk rejse i Kosmos med Louis Nielsen Mennesket og Universet En historisk rejse i Kosmos med Louis Nielsen Big Bang Det voksende Univers Kunst-illustrationer af Universets begyndelse og udvikling Forskellige Verdensbilleder Fra Den flade Jord

Læs mere

Månen Der er fuldmåne den Der er nymåne den 29. april og den 28. maj, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen

Månen Der er fuldmåne den Der er nymåne den 29. april og den 28. maj, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i maj 2014? Månen Der er fuldmåne den 14.05.14. Der er nymåne den 29. april og den 28. maj, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Galaksearkæologi for amatører Janauar 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Astronomi C Jesper

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Stjernebilleder af en absolut begynder Jeg har lige investeret i et nyt digitalt spejlreflekskamera, og selvom jeg egentlig ikke interesser mig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTx Astronomi

Læs mere

Afstande Afstande i universet

Afstande Afstande i universet Side 1 Til læreren i universet Her får man en fornemmelse af rummeligheden i universet at stjernerne ikke, som antaget i Middelalderen, sidder på indersiden af en kugleflade, men i stedet er spredt i rummet

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER December 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand: Hans S. Nielsen Stationsvej

Læs mere

Månedens astronom februar 2006 side 1. 1: kosmologiens fødsel og problemer

Månedens astronom februar 2006 side 1. 1: kosmologiens fødsel og problemer Månedens astronom februar 2006 side 1 Verdensbilleder * Det geocentriske * Det geo-heliocentriske * Det heliocentriske 1: kosmologiens fødsel og problemer Astronomien er den ældste af alle videnskaber

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER The STScI Digitized Sky Survey NGC7006 Delfinen Billedet herover viser kuglehoben NGC 7006 i stjernebilledet Delfinen (Delphinus). Delfinen er

Læs mere

Introduktion til Astronomi

Introduktion til Astronomi Introduktion til Astronomi Hans Kjeldsen Kontor: 1520-230 Email: hans@phys.au.dk Tlf.: 8942 3779 Introduktion til Astronomi 1 Introduktion til Astronomi Studieretning Astronomi 3. år Valgfag Relativistisk

Læs mere

Månen Der er fuldmåne den Der er nymåne den 1. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen

Månen Der er fuldmåne den Der er nymåne den 1. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i januar 2014? Månen Der er fuldmåne den 16.01.14. Der er nymåne den 1. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen På Månens dagside

Læs mere

KOSMOS B STJERNEBILLEDER

KOSMOS B STJERNEBILLEDER SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (1) 7 SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (2) 8 SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Astronomi C Jesper

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2012?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2012? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2012? Det er nu vintertid så man kan se stjerner og planeter tidligt. Jupiter I begyndelsen af november vil planeten Jupiter stå op i NØ Nordøst - kl.

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER KVANT 09-2008 LARGE HADRON COLLIDER Small Bang Oktober 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C

Læs mere

KIKKERT STJERNETUR APRIL-MAJ KL 2200

KIKKERT STJERNETUR APRIL-MAJ KL 2200 STJERNETUR APRIL-MAJ KL 2200 KØBENHAVN (GPS: 55 40 N - 12 33 Ø) STJERNETÅGER- ÅBNE STJERNEHOBE - KUGLEHOBE - GALAKSER - KOMETER - PLANETER - STJERNER MAGNITUDE (SYNLIGHED) OBJEKT -26.8 SOLEN -12.5 FULDMÅNE

Læs mere

KOSMOS B STJERNEBILLEDER

KOSMOS B STJERNEBILLEDER SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (1) 7 SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (2) 8 SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.2 Lav et horoskop 9 SOL, MÅNE

Læs mere

NORDJYSK ASTRONOMISK FORENING FOR AMATØRER. Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer

NORDJYSK ASTRONOMISK FORENING FOR AMATØRER. Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer Tirsdag d. 7. januar: Medlemsmøde i Observatoriet EXOPLANETER. v. lektor Hans Kjeldsen, Institut for Fysik

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Jagthundene (Canes Venatici) Kender du stjernebilledet Jagthundene? Hvis ikke er du gået glip af nogle rigtigt flotte deepsky objekter. Jagthundene

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i juni og juli 2012?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i juni og juli 2012? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i juni og juli 2012? Venus Den 6. juni 2012 vil Venus bevæge sig helt ind foran Solen en time efter midnat dansk tid. Fra Danmark vil det kunne observeres fra solopgang

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Starten på 100 timers astronomi Ole Rømer-Observatoriet torsdag 2. april 14:00 April 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er der nu igen pletter på vej? Juni 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTx Astronomi

Læs mere

Nattehimlen april 2015

Nattehimlen april 2015 Nattehimlen april 2015 4. april. Fuldmåne 13.05 UT. I nogle lande kaldes den lyserød måne, æggemåned eller græsmåne. 4. april. En kort måneformørkelse indtræffer tæt på dagens fuldmåne blot to måneder

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 8. til 10. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner samt ændringen af verdensbilledet som følge af målingerne. Titelbladet

Læs mere

Solen og dens 8(9) planeter. Set fra et rundt havebord

Solen og dens 8(9) planeter. Set fra et rundt havebord En gennemgang af Størrelsesforhold i vort Solsystem Solen og dens 8(9) planeter Set fra et rundt havebord Poul Starch Sørensen Oktober / 2013 v.4 - - - samt meget mere!! Solen vores stjerne Masse: 1,99

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i januar 2012?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i januar 2012? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i januar 2012? Jupiter Planeten Jupiter vil i januar stå nær sydøst lige efter solnedgang. I løbet af aftenen og natten vil Jupiter bevæge sig hen over sydhimlen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 10/11 Institution Uddannelsescenter Herning, Teknisk Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 4. til 7. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573.

Læs mere

Kvalifikationsbeskrivelse

Kvalifikationsbeskrivelse Astrofysik II Kvalifikationsbeskrivelse Kursets formål er at give deltagerne indsigt i centrale aspekter af astrofysikken. Der lægges vægt på en detaljeret beskrivelse af en række specifikke egenskaber

Læs mere

Nattehimlen marts 2015

Nattehimlen marts 2015 Nattehimlen marts 2015 Om ikke andet i denne måned, kommer foråret til de betrængte stjernekiggere i det østlige Nordamerika, som har udholdt endnu en absurd kold vinter. Denne måned kaldes Ormemåned,

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i februar 2012?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i februar 2012? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i februar 2012? Jupiter Planeten Jupiter vil i februar stå nær Syd lige efter solnedgang. I løbet af aftenen vil Jupiter bevæge sig til Vest, hvor den vil gå ned

Læs mere

Opgaver til Det lille Fagbibliotek

Opgaver til Det lille Fagbibliotek Opgaver til Det lille Fagbibliotek Navn og klasse: Titel: Stjernerne Himlens diamanter Om fagbogen 1. Hvem er bogens forfattere? 2. Hvornår er bogen udgivet? 3. Nis Bangsbo har tilrettelagt bogen grafisk.

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER 1 Messier og andre interessante objekter i det store, men ret ukendte stjernebillede Ophiuchus (side 8 ff). (Billede T. Credner & S. Kohle, AlltheSky.com)

Læs mere

Variable stjerner. Teori og observationer.

Variable stjerner. Teori og observationer. Variable stjerner Teori og observationer. Hvad er variable stjerner. Variable stjerner er stjerner, hvis lysstyrke ændres. Ændringer af klarheden kan være fra tusindedele af en størrelsesklasse til 20

Læs mere

Universets opståen og udvikling

Universets opståen og udvikling Universets opståen og udvikling 1 Universets opståen og udvikling Grundtræk af kosmologien Universets opståen og udvikling 2 Albert Einstein Omkring 1915 fremsatte Albert Einstein sin generelle relativitetsteori.

Læs mere

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag. Bellahøj Skole. Tværfagligt

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag. Bellahøj Skole. Tværfagligt Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag Deltagers navn: Carsten Andersen Skole: Bellahøj Skole Klassetrin: 4.-6. kl. Fag: Tværfagligt Titel på projekt: Børn af Galileo Antal sider: 6 inkl.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Hubble relationen Øvelsesvejledning

Hubble relationen Øvelsesvejledning Hubble relationen Øvelsesvejledning Matematik/fysik samarbejde Henning Fisker Langkjer Til øvelsen benyttes en computer med CLEA-programmet Hubble Redshift Distance Relation. Galakserne i Universet bevæger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

Astronomernes værktøj

Astronomernes værktøj Astronomernes værktøj Teleskoper Spejlkikkerter Refraktorer Kikkertens fordele Den samler lys ind på et stort overfladeareal i forhold til øjet. Den kan opløse små detaljer bedre end øjet kan gøre. Den

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Supermassive sorte huller og aktive galaksekerner

Supermassive sorte huller og aktive galaksekerner Supermassive sorte huller og aktive galaksekerner V.Beckmann / ESA Daniel Lawther, Dark Cosmology Centre, Københavns Universitet Supermassive sorte huller og aktive galaksekerner Vi skal snakke om: - Hvad

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Tro og viden om universet gennem 5000 år

Tro og viden om universet gennem 5000 år Tro og viden om universet gennem 5000 år Niels Bohr Institutet, København Indhold: Universet, vi ved nu: 14 milliarder år gammelt Dante s univers, for 700 år siden: Den Guddommelige Komedie Videnskab,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER TOC The Sun taken August 1-09:32 UT. Instrument: Zeiss 50 mm f:11 refractor with Baarder AstroSolar filter. Camera: Canon A80. September 2008 ØSTJYSKE

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Det kosmologiske verdensbillede anno 2010

Det kosmologiske verdensbillede anno 2010 Det kosmologiske verdensbillede anno 2010 Baseret på foredrag afholdt i foreningen d. 6. maj 2010. Af Anja C. Andersen Niels Bohr Instituttet Københavns Universitet. Hvad består Universet egentlig af?

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

MODERNE KOSMOLOGI STEEN HANNESTAD, INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI

MODERNE KOSMOLOGI STEEN HANNESTAD, INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI MODERNE KOSMOLOGI STEEN HANNESTAD, INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI T (K) t (år) 10 30 10-44 sekunder 1 mia. 10 sekunder 3000 300.000 50 1 mia. He, D, Li Planck tiden Dannelse af grundstoffer Baggrundsstråling

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

MODUL 3 OG 4: UDFORSKNING AF RUMMET

MODUL 3 OG 4: UDFORSKNING AF RUMMET MODUL 3 OG 4: UDFORSKNING AF RUMMET Hubble Space Telescope International Space Station MODUL 3 - ET SPEKTRALT FINGERAFTRYK EM-STRÅLINGS EGENSKABER Elektromagnetisk stråling kan betragtes som bølger og

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Galakser 2014 F1 1 Praktiske oplysninger Forelæser Hans Kjeldsen, hans@phys.au.dk, 1520-527 Instruktor Magnus Johan Aarslev, maj@phys.au.dk, 1520, 4th floor Bog Extragalactic Astronomy and Cosmology, Schneider

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Har du hørt om Mælke-vejen? Mælke-vejen er en ga-lak-se. I en ga-lak-se er der mange stjer-ner. Der er 200 mil-li-ar-der stjer-ner i Mælke-vejen.

Har du hørt om Mælke-vejen? Mælke-vejen er en ga-lak-se. I en ga-lak-se er der mange stjer-ner. Der er 200 mil-li-ar-der stjer-ner i Mælke-vejen. Har du hørt om Mælke-vejen? Mælke-vejen er en ga-lak-se. I en ga-lak-se er der mange stjer-ner. Der er 200 mil-li-ar-der stjer-ner i Mælke-vejen. Solen er en stjer-ne. Solen er en stjer-ne i Mælke-vejen.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Fagdidaktik 27. nov 2014

Fagdidaktik 27. nov 2014 Fagdidaktik 27. nov 2014 Fra læreplanen - målene kunne orientere sig på stjernehimlen og kunne identificere planeter og udvalgte stjernebilleder kunne indsamle, bearbejde og fortolke astronomiske data

Læs mere

Exoplaneter. Rasmus Handberg. Planeter omkring andre stjerner end Solen. Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet rasmush@phys.au.

Exoplaneter. Rasmus Handberg. Planeter omkring andre stjerner end Solen. Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet rasmush@phys.au. Exoplaneter Planeter omkring andre stjerner end Solen Rasmus Handberg Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet rasmush@phys.au.dk Er der andre jordkloder derude? Med liv som vores? Du er her!

Læs mere

HAF Sfærisk astronomi

HAF Sfærisk astronomi Forside1 Plane trekanter B Vinkelsum = 180 c a a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos(a) b 2 = c 2 + a 2 2 a c cos(b) c 2 = a 2 + b 2 2 a b cos(c) A b C a sin(a) = b sin(b) = c sin(c) 1 Sfæriske trekanter N v Lillecirkel

Læs mere

Verdensbilleder Side 1 af 7

Verdensbilleder Side 1 af 7 Verdensbilleder ide 1 af 7 Verdensbilleder A. elvstændigt arbejde som forberedelse: 1. Følgende tekster læses grundigt forud, og der tages notater om personer, årstal, betydningsfulde opdagelser, samt

Læs mere