2010 Sofarækkens Historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010 Sofarækkens Historie"

Transkript

1 Film i Glostrup Bio Medlemsblad for Sofarækken Nr februar Sofarækkens Historie

2 Film i Glostrup Bio er medlemsblad for Biografforeningen Sofarækken og Glostrup Filmklub for Børn og Unge. Ansvarshavende: Henning Richard Jensen Redaktør: Holger Pedersen Tryk: Foreningsbureauet, Glostrup Fritidscenter. Oplag: Generalforsamling / Formandens klumme 3 Sofarækkens historie Skabelse af en biografforening 4 Sofarækken - en realitet! 9 Sofarækken år for år Status ved jubilæet 30 Repertoire og billetsalg 31 Se bladet i farver på 4 Biografforeningen Sofarækken Formand : Henning Richard Jensen, Brandsbjergvej 36, 2600 Glostrup Glostrup Bio Bryggergårdsvej Glostrup Billetter: og Biografleder Lotte Warming / Støt vores samarbejdspartnere 2

3 Formandens klumme Den første forudsætning er at tro på, at det kan lade sig gøre! Det er der mange der trods alle udfordringerne har gjort gennem alle årene. Idéen fik form i slutningen af det gamle århundrede og blev præsenteret for glostrupperne i starten af det nye. Lige fra start sluttede mange op om vores projekt. Kommunalbestyrelsen har hele tiden støttet os og styrket os i troen på, at der ville mangle noget vigtigt i Glostrup uden biografen. Tak for det. Tak til alle jer medlemmer, der gennem årene har støttet os med jeres medlemskab og interesse. Særlig tak til jer aktive, der tager en vældig tørn med godt humør. Uden jer - ingen biograf! Tak til vores dygtige biografleder, Lotte Warming, og til den entusiastiske bestyrelse. Der er mange ting, der skal lykkes, for at få sådan et forening og biograf til at fungere. Vi har valgt at lade dette stærkt udvidede nummer af medlemsbladet alene indeholde Sofarækkens historie. Det er egentligt utroligt, hvad der er sket i de få år. Henning Richard Jensen INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Søndag den 14. marts 2010 kl i Glostrup Bio Dagsorden i henhold til vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Beretning om foreningens virksomhed 4. Fremlæggelse af revideret regnskab 5. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år (inklusiv budget) 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg i henhold til vedtægternes 4 stk. 2 og 3 9. Valg af revisor 10. Bestyrelsens indstilling til nedsatte arbejdsgrupper 11. Valg af medlemmer til arbejdsgrupper (jf. 6) 12. Eventuelt Det er 10. ordinære generalforsamling og dermed jubilæum for Biografforeningen Sofarækken. Der er kun adgang for medlemmer med betalt kontingent til selve generalforsamlingen. Har du forslag til generalforsamlingen, bedes dette fremsendt skriftlig til formanden senest 7. marts 2010 på mail eller Henning Richard Jensen, Brandsbjergvej 36, 2600 Glostrup. Efter generalforsamlingen vil biografforeningen være vært ved et mindre traktement, ligesom der i år vil være særlig underholdning i anledning af jubilæet. Medlemmerne er velkomne til at tage en ledsager med til indslagene efter selve generalforsamlingen. Vel mødt Bestyrelsen 3

4 Sofarækkens historie 1. del: Skabelse af en biografforening Hvad skal der ske med vores bio? Da der var risiko for, at byen kunne gå hen at og miste sin gamle biograf, demonstrerede Glostrup sine kræfter som den selvbevidste provinsby, den også er. Det måtte bare ikke ske! Biografens økonomi havde skrantet længe. Politikerne diskuterede også i aviserne hvad man skulle gøre, når bestyrerne holdt op. Emnet var meget i fokus i forbindelse med kommunalvalget i november 1997 og senere især hver gang, der var penge involveret. Skulle det fortsætte som nu eller skulle man finde en helt anden model? Leo Schou og Edith Langebek Folkebladet Glostrup Bio havde fra starten i 1947 været privatejet. Efter en lang periode med dynastiet Langebek var den sidste ejer Leo Schou. Under indtryk af 1980 ernes biografkrise valgte Schou, der havde et godt samarbejde med borgmestrene Martin Nielsen og Gunner Larsen, at sælge biografen til Glostrup Kommune i Underskuddet var da på ca kr. Kommunalbestyrelsen besluttede straks, at biografen skulle forpagtes ud. Stadsbibliotekar Ove Nielsen fandt i samarbejde med Leo Schou mellem 25 ansøgere frem til det dygtige bestyrerpar, Annette og Hans Holme. De to lavede simpelthen alt arbejde i biografen egenhændigt. De kunne leve med en lav indtjening, så derfor kunne det lige netop løbe rundt. Forpagtningsafgiften til kommunen, der i begyndelsen var kr. årligt, var de sidste år sat så lavt som til symbolske kr. I 1998 meddelte bestyrerne, at de ville stoppe i sommeren Da tiden nærmede sig, valgte de dog at tage et år mere, men i maj 2000 skulle det være slut. I kommunalbestyrelsen havde der været rimelig tid til at overveje fremtiden for biografen, men nu hastede det pludselig. Der ville ikke være økonomi i at finde en ny bestyrer hverken for bestyreren eller for kommunen som det hele så ud i 1990 ernes slutning.

5 Kommunale overvejelser I kommunens forvaltning havde man længe talt om forskellige løsningsmodeller, herunder basering på frivillig arbejdskraft. Det var blandt andet på tale at etablere en glidende overgang, således at de frivillige hvis man da ellers kunne finde nok af sådanne skulle stå i lære hos bestyrerne, for at tage over løbende. Det blev ikke til noget. Henning Richard Jensen havde som kulturudvalgsformand ugentlige møder med afdelingsleder i Kulturforvaltningen, Gitte Krogsgaard og skoledirektør Verner Halmø. I denne lille gruppe drøftedes biografens fremtid, og her formulerede Henning idéen om at forsøge at etablere en model, der kombinerede lønnet og frivilligt arbejde til drift af biografen. Der var fra starten opbakning fra kulturudvalget og fra flertallet i kommunalbestyrelsen. Der var naturligvis skeptiske røster med hensyn til muligheden for succes, men i den lille gruppe blev der ufortrødent arbejdet videre med sagen. Først blev der naturligvis kigget på økonomien. Projektet kunne ikke gennemføres indenfor de Henning Richard Jensen, Palle Langebek (Ediths søn), Verner Halmø og forvaltningschef Niels-Henrik Andersen i 2007 Eric Klitgaard eksisterende økonomiske rammer, men det blev tilkendegivet, at man godt ville se på en udvidelse af rammen, uden at der dog dermed var tale om et politisk tilsagn allerede på dette tidspunkt. Det blev hurtigt klart, at der skulle satses på et administrativt samarbejde mellem biografen og biblioteket. Uden en frivillig indsats sås der ingen muligheder for at få økonomi i biografen. De fleste var imidlertid meget usikre på, om der kunne samles det nødvendige antal aktive. I bedste fald kunne man måske finde aktive til billetsalg, café og andet praktisk men man mente, at det var nødvendigt at ansætte professionelle operatører. 12. maj havde Folkebladet en artikel under overskriften Amatører og fagfolk sammen om biografdrift. Her blev det slået fast, at politikerne stod inde for, at der også i fremtiden skulle være en biograf i kommunen. På én eller anden måde. Også Jyllands-Posten omtalte den 10. marts i en stor artikel de Store planer for Glostrup Bio. Det var oplagt fra start, at der skulle ansættes en professionel biografleder. Her overvejedes to muligheder. Efter den ene model skulle biografen være en afdeling under biblioteket. Alternativt skulle biograflederen referere direkte til skoledirektør Verner Halmø. 5

6 Borgermøde 27. maj 1999 Den 23. april 1999 blev der indkaldt til et åbent møde i Glostrup Fritidscenter via pressemeddelelser til Folkebladet. Formålet var ifølge oplægget at indbyde interesserede borgere til at være med i en arbejdsgruppe. På mødet skulle det dels diskuteres, hvordan biografen fremtidigt skulle udnyttes dels undersøges, om der overhovedet var interesse nok for at arbejde frivilligt som aktiv i en støtteforening. Der mødte over 60 op til mødet den 27. maj kl langt flere end forventet. Mødet skulle efter planen have været holdt i møderum 4 et almindeligt mødelokale men det hele måtte i hast flyttes til det største lokale i fritidscentret. Fra borgermødet Folkebladet Oplægget var, at hovedopgaven naturligvis var at vise film, men at der også var åbenhed for idéer til anden udnyttelse af huset. På mødet udveksledes en lang række synspunkter og idéer, og der var en entusiastisk debat. En gruppe havde på eget initiativ udarbejdet en skitse til et veritabelt kulturhus med meget andet end film, f.eks. lokalradio. Man blev dog nødt til i første omgang at holde ambitionerne lidt nede. Flertallet afgjorde, at der skulle holdes fast i, at Glostrup Bio først og fremmest skulle vise film. Hvis der ud over film var muligt at skabe andre kulturtilbud, skulle dette støttes bedst muligt hen ad vejen. Takket være det store fremmøde og den tydelige entusiasme blev det hurtigt besluttet at starte ikke som planlagt én men fire arbejdsgrupper og en styregruppe på selve mødet. Over 40 meldte sig allerede denne første aften til de forskellige grupper. Dermed var de grupper, der senere kom til at stå for alt det praktiske omkring forestillingerne, faktisk skudt i gang allerede denne første aften. Til at holde sammen på processen blev der nedsat en styregruppe med Henning Richard Jensen som formand, Gitte Krogsgaard som referent samt repræsentanter for de fire arbejdsgrupper. Det var alt sammen meget opmuntrende, og det var utroligt inspirerende for initiativtagerne at konstatere, at der faktisk var startet en veritabel folkebevægelse for at bevare Glostrup Bio. 6

7 Det frivillige arbejde tager form Mellem folkemødet og den stiftende generalforsamling skete der en masse. Først blev der udarbejdet en administrativ plan, der bl.a. omfattede annoncering, igangsættelse af arbejdsgrupperne og møderækker. Der skulle sigtes mod afholdelse af en stiftende generalforsamling. Henning Richard Jensen fortsatte som en meget aktiv formand for Styregruppen, og Gitte Krogsgaard udførte fortsat en uvurderlig administrativ indsats. Gitte Krogsgaard 1997 Eric Klitgaard Der blev dannet fire arbejdsgrupper ud fra de grupper, der blev etableret på borgermødet. Grupperne blev i starten benævnt: Billetsalg/kiosk/café Filmklubber/Filmtemaer Lejligheden på 1. sal Operatørfunktionen Arbejdsgrupperne gik så i gang og havde som regel møde hele to gange om ugen. Hver gruppe valgte to talsmænd til styregruppen. Første styregruppemøde fandt sted den 16. juni. Der var en nærmest euforisk opbakning fra borgere i Glostrup. Cafégruppen (som den efterhånden kom til at hedde) fremkom med en række forslag, der i meget stor grad blev realiseret hen ad vejen. Der blev f.eks. foreslået genindførelse af nummererede pladser og anskaffelse af computerstyret billetsalg. Filmgruppen havde mange rigtig gode idéer, hvoraf en del er blevet realiseret hen ad vejen, f.eks. BabyBio, firmaaftaler og samarbejde med skolerne. Derimod kom der ikke noget ud af Lejlighedsgruppens overvejelser. Af økonomiske grunde blev det ret hurtigt opgivet at inddrage lejligheden på 1. sal til publikumsfaciliteter. Lokalerne fungerer i dag som kontor, arkiver, mødelokale med mere. Operatørgruppen udgjorde et særligt problem. Det blev i starten overvejet at ansætte et par professionelle operatører, der så skulle arbejde sammen med en frivillig stab. Det blev imidlertid senere i forløbet besluttet, at også dette arbejde kunne udføres udelukkende af frivillige. Det lettede jo svært på økonomien, og betød ligeledes mere harmoni i det frivillige arbejde, hvor alle dermed var i samme båd. Der blev aflagt besøg i andre biografer for at lære noget. Især kiggede man på biograferne i Slangerup, Vig og Hvalsø, der havde en lignende driftsform. Ligeledes blev der afholdt møder med erfarne biograffolk. Især nabobiograferne i Gladsaxe og Herlev var meget hjælpsomme i hele denne startfase. 7

8 I juni blev det første nyhedsbrev sendt ud til de aktive. Her kaldte man projektet for Biografens venner. Det blev omtalt i Folkebladet og lå fremme på biblioteket og andre steder, hvilket nok var medvirkende til at fremme den brede interesse for sagen, således at der løbende meldte sig flere aktive. Faktisk indeholdt nyhedsbrevet en appel under overskriften Meld din nabo interessant formulering! På styregruppemødet den 25. august kunne det meddeles, at det nu var besluttet, at biografen skulle være en institution i Skole- og Fritidsforvaltningens regi, hvor biograflederen skulle referere til skoledirektøren. Der blev afsat ½ million i kommunens budget til drift af biografen. På styregruppemødet 9. november blev der lagt en sidste hånd på den rapport, der var resultatet af gruppernes indsats. Rapporten blev i december og februar behandlet i kommunalbestyrelsen. Derefter blev der holdt pressemøde med Folkebladet. Bladet skrev den 24. november under overskriften Et stort skridt om arbejdsgrupperne og den afsluttende rapport. Nogle af rapportens forfattere Folkebladet Artiklen beskriver ud over alt det, der var gang i, også en del, som ikke blev realiseret, f.eks. en café på 1. sal. Kreativiteten var stor nok, men midlerne var jo begrænsede. Der blev husstandsomdelt en beskrivelse af projektet med indkaldelse til stiftende generalforsamling. I brochuren var der en konkurrence om forslag til foreningens navn. Vinderen, der havde foreslået navnet Sofarækken, fik sin præmie på generalforsamlingen: to billetter til biografen samt en middag for to på restaurant Gondola. Op til generalforsamlingen 12. marts 2000 stillede arbejdsgrupperne op i Glostrup Storcenter både lørdag og søndag for at gøre reklame for sagen og svare på spørgsmål fra interesserede, der overvejede at blive aktive. Verner Halmø var i mellemtiden blevet pensioneret som skoledirektør, så det faldt naturligt at anmode ham om at blive foreningen første formand. For en mand, der til sin 60-års fødselsdag ønskede og fik et faldskærmsudspring, var det sikkert helt naturligt at springe ud i dette dristige projekt. 8

9 2. del: Sofarækken en realitet! Stiftende generalforsamling Stiftende generalforsamling fandt sted søndag den 12. marts fra kl. 13 i biografsalen. Over 200 var mødt op, og de fleste meldte sig som medlemmer på stedet, og medlemstallet rundede 350 allerede det første år. Kontingentet var fra start 100 kr. Det er siden steget til 125, men der er en del flere medlemsfordele nu. Adskillige ville også gerne være aktive. Målet var fra start sat til 90 aktive, men tallet har gennem årene stabiliseret sig omkring 75, hvilket har vist sig at være et passende niveau. Entusiasmen var til at føle på. Benny Hindse Hansen, en rutineret foreningsmand fra sportens verden, påtog sig at være dirigent. Det har han for resten med en enkelt undtagelse været ved alle foreningens generalforsamlinger lige siden. Foreningens første bestyrelse fik denne sammensætning. Verner Halmø Inge Lindstrøm Didde Wegener Jeanne Nathan Nanna Wulff Inge Lind Stig Ø. Larsen Kirsten Tschentcher Formand Næstformand Kasserer Sekretær For Repertoiregruppen For Billet/Café gruppen For Operatørgruppen For 1. sals gruppen Efter generalforsamlingen var primus motor, altså Henning Richard Jensen, ude af biografens dagligdag i en periode. Dog ikke mere end at fru Kirsten og datteren Sarah hjalp til i caféen. Sarah, der i dag er leder af Cafégruppen, var dengang kun 15 år og dermed langt den yngste af de frivillige. Henning var som kulturudvalgsformand faktisk på den anden side af bordet, men havde i kraft heraf løbende og stor indsigt i, hvad der foregik med hjertebarnet. 9

10 Lotte Warming kommer på banen Forvaltningschef Niels-Henrik Andersen (billede på side 6) og føromtalte Gitte Krogsgaard (side 8) repræsenterede kommunen, mens Verner Halmø og Inge Lindstrøm repræsenterede Sofarækken i det ansættelsesudvalg, der skulle finde en biografleder. Der blev sat en annonce i Politiken. I annoncen søgte biografen ud over de mere almindelige færdigheder en biograf-ildsjæl med masser af mod, vilje og evne til sammen med borgerne at udvikle Glostrup Biograf til et nyt og anderledes kulturelt samlingspunkt bygget op omkring et ægte biografmiljø. Der meldte sig hele 18 ansøgere, heriblandt flere kvalificerede, og det lykkedes blandt disse at finde netop sådan en ildsjæl, som kunne trives i det noget specielle job med en kommune som chef, en meget aktiv foreningsbestyrelse og en masse frivillige som hjælpere. Lotte Warming er uddannet indretningsarkitekt og har som Ole Kristensen Folkebladet sådan indrettet biografer i Århus, Holstebro og København. Det vigtigste for ansættelsen var jo nok hendes erfaringer fra Brørup Bio, hvor hun i 1993 var medstifter af og indtil 1998 formand for Foreningen Brørup Bio, der stod og fortsat står for biografens drift. Efter at have sluttet i Brørup flyttede Lotte til Frederiksberg, hvor hun søgte og fik et job i en tegnestue. Inden hun nåede at tiltræde dette, fik hun dog et bedre tilbud fra Glostrup. Hun var jo blevet bidt af biografbranchen. Sekretæren i FMMB (Foreningen for Mindre og Mellemstore Biografer), Claus Hesselberg, henledte Lottes opmærksomhed på annoncen. Claus Hesselberg var dengang sekretær i). Sekretærjobber i FMMB beklæder Lotte Warming såmænd i dag. Lotte blev ansat i Glostrup Kommune som biografleder 1. maj Det havde været diskuteret, om Lotte skulle have sit kontor på biblioteket eller på rådhuset, men det endte med, at hun kom til at sidde i det gamle barneværelse i Edith Langebeks lejlighed på 1. sal i biografen. Eric Klitgaard 10

11 Lotte Warming blev ansat midt i alt rodet i forbindelse med omlægningen af driften. Det blev til nogle ugers godt samarbejde med Annette og Hans Holme, som Lotte kendte i forvejen fra branchen. Annette og Hans var enestående hjælpsomme, og mødte gerne op og hjalp, også efter de var stoppet. Bestyrerparrets sidste forestilling var søndag den 18. juli, hvorefter biografen blev lukket til 11. august for at blive lettere renoveret. Ud over de direkte involverede fik glostrupperne mulighed for at møde Lotte Warming på et såkaldt borgermøde i Glostrup Fritidscenter den 6. maj 2000 altså lige efter ansættelsen. Her kunne kommunens foreninger mv. vise, hvad de havde at byde på, og Glostrup Bio og Sofarækken havde naturligvis en stand. Søren Enemark, Lotte Warming og Hanne Enevoldsen Eric Klitgaard Senere foto Eric Klitgaard Senere foto Sarah Jensen 11

12 3. del: Sofarækkens historie Mellem generalforsamlingen i marts og genåbningen i august var der meget at lave, så publikum kunne opleve en professionel og velfungerende biograf nu med frivillige! Der var ikke mindst gang i de forskellige arbejdsgrupper, der skulle skabe den nye arbejdsplads. Den første formand for Cafégruppen var Inge Lind. Nanna Wulff, der nu er leder af Kastrup Bio, tog sig af Repertoiregruppen, og Jeanne Nathan ledede den gruppe, der skulle arbejde med udnyttelse af 1. salen som en del af biografens tilbud. Af økonomiske grunde blev disse planer senere skrinlagt. Ud over disse grupper blev der etableret en Rengøringsgruppe, som Hanne Enevoldsen tog sig af fra start. Særligt Operatørgruppen havde svært ved at komme op på tilstrækkelig bemanding. I denne forbindelse flyttede Inge Lindstrøm og Lone Ahrentzen i september 1999 fra Cafégruppen til Operatørgruppen for at få denne bemandet. Operatørerne, med Stig Ø. Larsen som formand, blev uddannet med hjælp fra operatører fra Gladsaxe Bio. Ved premieren i august var den professionelle operatør dog til stede, men siden har de frivillige operatører selv klaret skærene. Blandt disse blev en af veteranerne, Keld Jensen, ankermand på det tekniske. Det er han endnu. Efter at have været lukket for renovering siden 18. juli var der 11. august festlig genåbning. Premierefilmen var Erik Clausens helt nye film Slip hestene løs. Instruktøren, der også spillede hovedrollen, kom til Glostrup og var med til at gøre åbningen særlig festlig. Erik Clausen blev den første af biografens æresmedlemmer. Folkebladet Ole Kristensen 12

13 Det første nummer af medlemsbladet udkom kort efter. Her blev der slået til lyd for både passivt og aktivt medlemskab af foreningen. Kontingentet var 100 kr. om året, og der var ikke så mange medlemsfordele dengang som der er nu ud over det fornemme formål at støtte biografen. Med nr. 2 havde medlemsbladet fået det A5-format, der benyttes endnu dog med færre sider. Til gengæld kom det 6 gange om året mod nu 4. I dette nummer introduceredes medlemsrabatten på 5 kr. til alle film. Allerede i det første nummer af medlemsbladet efterlystes sponsorer, og foreningen havde henvendt sig til ca. 200 virksomheder og organisationer om dette. De første sponsorer var Linde El A/S og naboen Glostrup Boligselskab. I 2001 og senere sponsorerede LO - Glostrup de sorte skjorter og bluser, der endnu benyttes af de aktive. Der blev indført et 10-turs kort, der giver adgang til 10 film for 9 billetters pris. Den første Passerfest fandt sted 4. november. Alle aktive med ledsager blev inviteret til morgenkaffe, hyggeligt samvær og filmen Dancer in the Dark. Siden er det blevet en tradition med en årlig passerfest. De seneste år er det dog en julefrokost, der finder sted i Café Regnbuen. Glostrup Kulturnat fandt første gang sted i Året efter var Glostrup Bio med, hvilket har været tilfældet lige siden. Ved kulturnatten den 28. oktober 2000 besøgte skønsmæssigt ca. 400 biografen. dette tal er steget til ca i de sidste års kulturnat arrangementer. Der var pyntet op med edderkopper, spind, flagermus og spøgelser. Der var hekse på færde, som fremtryllede de lækreste græskarkager og kaffe dertil. En klovn klovnede, og alle kunne blive dekoreret med fantasifulde udsmykninger i ansigtet. Denne aften afsluttes med filmen Rocky Horror Picture Show, en kultfilm, hvor publikum møder udklædt og gennemfører de særeste ritualer undervejs i filmen. Halloween-temaet med hyggelig uhygge er siden blevet praktiseret hvert år. I de senere år er der dog lagt mere og mere vægt på koncerter i salen, mens filmen er gledet ud. Folk er for bevægelige til at se en hel film på sådan en aften, hvor der er så meget gang i byen alle vegne. Læder-look, pyjamas og tweed. Dresskoden for Rocky Horror er vist kun for indviede! Dette billede er dog fra For dette og de øvrige billeder i bladet gælder det, at de er fotograferet af Sofagruppens aktive, når der ikke er anført. 13

14 januar var der premiere på BabyBio. Dette populære arrangement har været gennemført 1-2 gange om måneden lige siden. Der er stor interesse for disse formiddagsforestillinger, hvor der ud over babyer medbringes barnevogne, og hvor der tages særlige hensyn med dæmpet lyd og svagt lys i salen under filmen. Ældre-Bio (nu SeniorBio) var egentlig startet så småt i december, men først den 11. januar kom der for alvor gang i dette nye tiltag. Der kom 250, hvilket er tæt på salens kapacitet. Medvirkende til succesen var nok, at der var gennemført opsøgende arbejde overfor byens foreninger, organisationer og dagcentre. SeniorBio afvikles 1-2 gange om måneden om eftermiddagen, og har lige siden været et af de mest besøgte initiativer. Der er ofte en fast gruppe aktive, der kører BabyBio og SeniorBio. Til højre er Hanne, Keld og Annette klar til at tage mod babyerne, og derunder er Inge og Arne klar til seniorerne. Alle billederne er af nyere dato. 14

15 I februar blev der installeret to nye filmmaskiner (kinomaskiner). De gamle Bauer-maskiner var med deres 27 år på bagen nedslidte, og de ville være for kostbare at opgradere f.eks. til digital lyd. Der blev for kr. anskaffet to maskiner af mærket Kinoton. De har fungeret upåklageligt lige siden. Første ordinære generalforsamling blev afholdt 11. marts. Der var nu næsten 400 medlemmer, og billetsalget var øget med 40 % i forhold til samme periode året før. Hanne Enevoldsen blev valgt ind i bestyrelsen, hvor hun overtog hvervet som kasserer. Per Gundersen overtog repræsentationen for Rengøringsgruppen. Gruppen hed en overgang Handymangruppen det passer fortrinligt med Per men senere blev det til Servicegruppen, som den hedder endnu stadig med Per Gundersen som handlekraftig formand for den lille tremandsgruppe, der sørger for den almindelige vedligeholdelse og de mange mindre reparationer og forbedringer, som kan klares uden dyre håndværkere. 15

16 7. august dannede biografen baggrund for optagelse af filmen Olsen Banden Junior. Da filmen handler om Egon, Benny og Keld som børn, var handlingen henlagt til 1950 erne. Derfor havde man fundet Glostrup Bio, der ikke var ændret så meget i det ydre siden 1947, velegnet. Adskillige af de aktive medvirkede som statister. Foto: Ole Kristensen I filmens spilles Egon Olsens far af Henning Sprogøe, der altså spillede sin fars far. Fik I den? Det var i næsten sidste øjeblik at bruge den gammeldags biograf, for snart var foyeren meget moderniseret. For de aktive blev der arrangeret en udflugt til Zentropa i Avedøre, og alle medlemmer blev inviteret på tur til Skibby Kino, der er helt baseret på frivillig arbejdskraft. Året efter gjaldt det Slangerup Bio I Operatørgruppen var der alvorlig krise på grund af underbemanding. Der blev holdt et krisemøde den 25. september, hvor alternativerne blev stillet op. Hvis gruppen ikke kunne udfylde vagterne, ville det være nødvendigt at supplere med timelønnede operatører udefra. Dette blev anset for uheldigt, når alle andre arbejdede frivilligt. Skulle det alternativt ende med, at gruppen måtte kaste håndklædet i ringen, forelå der en som det hedder, når man er i knibe ny situation. Der blev i et halvt år kørt med færre forestillinger (over 100 færre end normalt), og samtidigt gennemførtes en målrettet indsats for at få flere operatører. Det lykkedes, og i løbet af nogle måneder var der nok til at dække vagterne, selv da biografen gik tilbage til det normale antal forestillinger. På generalforsamlingen fortsatte bestyrelsen uændret. Repertoiregruppen blev døbt om til Arrangementsgruppen som fungerer endnu, og som tager sig af særlige events, der gennemføres i biografen. Med et stabilt niveau på uddannede fungerer Operatørgruppen godt. 16

17 Biografen havde rigtig god fremgang under den nye driftsform. I runde tal var der en merindtægt på og samtidigt en besparelse på et tilsvarende beløb i kraft af de aktives indsats. Hvor der i 1999 var blevet solgt billetter, blev der i 2001 solgt og det fortsatte i 2002, hvorefter det stagnerede i nogle år. Det blev besluttet, at alle aktive fik et 10-turs klippekort årligt for deres indsats. Denne praksis gælder fortsat. Den første hjemmeside blev udviklet af Lars Wriedt i samarbejde med Lotte Warming. Den gjorde god fyldest, indtil den i 2008 blev erstattet af den nuværende. Biografklub Danmark, der har eksisteret siden 1994, sikrer adgang til nogle af årets bedste film til halv pris. Glostrup Bio er medlem af dette system, der bringer en del ekstra mennesker ind i biografmørket. Midt i alt byggerodet vistes den gamle film Ingen er fuldkommen (Some like it Hot) ved et særligt arrangement. Vinstokken havde sponsoreret champagne til alle. Nogle af de aktive var klædt ud som Marilyn Monroe, og der var også festligt klædte blandt publikum. Dette var den første men langt fra den sidste festaften, hvor der blev gjort noget særligt ud af en forestilling. De fremtidige events fandt dog oftest sted i forbindelse med danmarks- eller sågar verdenspremierer. Til højre er nogle gæster uniformeret til Rocky Horror Picture Show. Det kom på forsiden af Folkebladet. Til venstre uhyggelig/ hyggelig udsmykning foran biffen. Der var gang i den! 17

18 Ombygning i 2002 Endelig kom den første store ombygning i gang. Det havde været på tale længe, men det havde været svært at skaffe de mange penge. Det Danske Filminstitut kom imidlertid med en gave på en kvart million, hvorefter kommunen bevilgede resten ca. 1½ million. Arbejdet gik i gang i foråret og varede hele sommeren. I denne periode var biografen hele tiden i gang, og det var lidt af et mareridt for de aktive i caféen at arbejde i byggerodet, hvor det fra dag til dag var spændende, hvor man kunne være med de forskellige gøremål.der blev dog af hensyn til håndværkerne kun i begrænset omfang kørt film i dagtimerne. Gæsterne fik en kop gratis kaffe som et plaster på såret. Se resultatet af ombygningen på side 32 18

19 Søndag den 11. august var ombygningen af foyeren endelig gennemført, og det blev fejret med et festprogram med gratis film hele dagen. Der manglede heller ikke borgmestertale eller lidt at spise og drikke til alle fremmødte. Skuespilleren Charlotte Munch kom til stede for at kaste yderligere glans over begivenheden og klippe snoren over. Hun blev æresmedlem nr. 2. Nummer 3 blev instruktøren Lasse Spang Olsen, der en anden aften introducerede aftenens hovedfilm, Gamle mænd i nye biler. Æresmedlemmer, fra egne rækker Verner Halmø Æresmedlemmer, filmfolk Erik Clausen Charlotte Munck Lasse Spang Olsen Morten Arnfred Gert Fredholm Kasper Barfoed Morten Giese 19 Foto til højre Eric Klitgaard. Foto herover Folkebladet, Ole Kristensen

20 2003 Ved generalforsamlingen 9. marts fratrådte Verner Halmø som formand og overlod posten til Henning Richard Jensen, der var trådt ud af kommunalbestyrelsen dette år. Verner Halmø skønnede, at nyt blod i bestyrelsen nu kunne skabe yderligere fornyelse. Som en påskønnelse for sin store indsats i pionérårene, blev Verner Halmø foreningens første og hidtil eneste æresmedlem fra egne rækker. Verner fortsatte ufortrødent som meget flittigt medlem både af Cafégruppen og af Servicegruppen. Flemming Pedersen (til højre) blev ny kasserer, hvilket omfatter budget, regnskab og medlemsadministration. Flemming har forsat denne centrale post. Desuden blev det besluttet at nedsætte en PR-gruppe til at varetage alle de udadrettede funktioner i Sofarækken. Samtidigt med, at medlemsskaren voksede, steg portoudgifterne naturligvis. Foreningen lagde meget vægt på, at medlemmerne fik denne hilsen direkte i postkassen, men portoudgifterne blev diskuteret allerede på generalforsamlingen i Det blev derfor overvejet, om der kunne findes frivillige til at bringe medlemsbladet ud. Da man efterlyste sådanne, meldte 11 sig straks. Bladuddelergruppen blev derfor nu sat på skinner eller rettere sagt på cykel. Henning Richard Jensen påtog sig rollen som formand dog uden cykel for denne gruppe, og hans frue, Kirsten Højlund Jensen, har lige siden stået for alt besværet med etiketter, kuverter og pakning af de mange breve. Siden 2003 er de allerfleste medlemsblade bragt ud af denne gruppe. Den 22. maj blev alle medlemmer inviteret til en havnerundfart efter mørkets frembrud. Guiden var ingen ringere end forfatteren Peter Olesen, der er særligt kendt for at kæmpe for byens særlige kvaliteter. Erfaringerne med danmarks- og verdenspremierer var så gode, at det besluttedes at satse yderligere på dette fremover. I 2003 var der i alt 4 premierer, og i de seneste år har tallet nærmet sig snesen. 20

21 Biografen arrangerede den 15. august for første gang Film i det fri. Der var sat et stort lærred op på Glostrup Torv. Inden filmen viste flere lokale foreninger deres tilbud, og der kunne købes mad og drikke. Filmen var Moulin Rouge, og der var adgang til alle fornøjelserne for kun 25 kr. hvis man da ikke var medlem af Sofarækken. Så kom man nemlig gratis ind eller rettere ud. Det blev en stormfuld oplevelse, og efter et par år blev dette indslag da også opgivet. I forbindelse med filmen Møgunger, var der tegnekonkurrence (til højre). Der var festlige indslag i forbindelse med den nyeste James Bond film, Die Another Day. Her var der et tilbud om spisning på restaurant Leonardo, og alle fik i biffen serveret en Dry Martini Shaken, not stirred. Mange af gæsterne mødte denne dag op i festskrud. Af andre særlige begivenheder i biografen kan nævnes Jacob Holdts foredrag Amerikanske Billeder. Og så var der verdenspremiere på den tredje og sidste film i Ringenes Herre trilogien. Det blev fejret med en mammutforestilling, hvor alle tre - meget lange - film blev vist i forlængelse af hinanden. Uden mad og drikke, går det ikke med 10 timers film i træk. Der blev skrællet mange gulerødder og lavet mange burgere mm. 21

22 2004 Bestyrelsen fortsatte uændret, og det samme gælder arbejdsgrupperne. Medlemsbladet skiftede navn til Filmstrimlen. Navnet var resultatet af en publikumskonkurrence. Det fik den så lov at hedde, indtil den nuværende reaktion fik gennemført navneforandring til Film i Glostrup Bio. Medlemstallet havde nu rundet 400, hvilket også blev betragtet som et argument overfor de sponsorer, man fortsat håbede på at få. Der er imidlertid fortsat masser af plads på sponsortavlen i foyeren. 22 En vigtig nyskabelse i 2004 var Børnefilmklubben. Den startede med 2 serier for henholdsvis de 6- til 10-årige og de 11- til 14-årige. Prisen blev sat så lavt som 100 kr. for en sæson med 5 film. Altså kun 20 kr. pr film og prisen holder endnu i 2009/ Eric Klitgaard Erik Clausen, der er en særlig god ven af Glostrup Bio, kom tilbage og fortalte denne gang om sin nye film Villa Paranoia. Årets Film i det fri var Chicago. Biografen forsøgte sig med koncerter, og dette år var det Letmark-Kvartetten, der spillede klassisk. Også Lasse Spang Olsen besøgte igen biografen denne gang i forbindelse med filmen Inkasso. Arrangementsgruppen lavede mange fiestlige aftner i forbindelse med filmene De Frygtløse - the Muuuhhvie (billedet til venstre), Spider-man 2, The Last Samurai og The Day After Tomorrow. I sidstnævnte (katastrofefilm), indgik kunstig ild og redningsbåd i udsmykningen.

23 2005 Også dette år fortsatte alle, der var valgt til bestyrelsen og arbejdsgrupperne. Sofarækkens dagligdag havde for længst fundet sin form. Medlemstallet var støt steget til 425, og i den nystartede Børnefilmklub var der 132 medlemmer. Efter en god start med stigende interesse for at gå i den lokale biograf, stagnerede billetsalget noget i denne periode. Det er senere blev meget bedre, hvilket ikke alene tilskrives de mange gode især danske film i disse år, men også de fremragende faciliteter i biografen, der kom til efterhånden. Gennem mange år var der skolebio i biografen, hvor skoleklasser med deres lærere overværede forestillinger fra tid til anden. Det var der også i kort tid efter 2000, men det blev opgivet i den oprindelige form, fordi det var for vanskeligt at styre i praksis. I stedet satsede en række biografer i Københavns omegn i samarbejde med Det Danske Filminstitut og skolerne på programmet Billede på Billede. Da støtten til dette udeblev efter nogle år, stoppede ordningen i I stedet kom initiativet Med Skolen i Biografen, som stadig trives i bedste velgående. En halv snes omegnsbiografer samarbejder om at vise en række film hvert år. I sæson 2009/10 vises således 12 film hver 2 gange i hver biograf. Filmene er udvalgt af repræsentanter fra Det Danske Filminstitut, Center for Undervisningsmidler, samt biograferne og de involverede kommuner. Tilbuddet er landsdækkende, men hver landsdel har sit eget program. De større børn og unge fik andre gode tilbud i biografen, som 10. klassernes Filmfestival, hvor eleverne selv havde produceret filmene. Desuden har der været initiativer, hvor teenagere sammen med deres forældre så film om det at være ung. Ansatte fra kommunen var til stede for at diskutere problematikkerne. Endelig er Glostrup Bio med i Børnebiffen på Tur, hvor der arbejdes sammen med DABUF (Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber). I dette regi vises korte film for de helt små børn. Nogle gange er det så spændende, at popcornene danser! 23 Ole Kristensen

24 Morten Arnfred besøgte biografen i forbindelse med film Den Store Dag. Film i det fri viste dette år animationsfilmen Shrek. Glostrup Kulturnat fortsatte i biografen med forskellige arrangementer som ansigtsmaling, break-dance og gratis film. SF har gennem flere år sponsoreret en koncert denne aften. Glostrup Bio lagde i 2005 hus til en støttekoncert til fordel for ofrene for tsunamien på Sri Lanka. Kunstnerne optrådte gratis, og hele indtægten gik til Dansk Folkehjælp, der havde særligt fokus på Sri Lanka Arrangementsgruppen var forsat fuld af idéer. Der blev bl.a. fejret Valentinsdag med romantiske tiltag. I forbindelse med filmen om Luther var der renæssancestemning i biografen, og filmen blev introduceret af sognepræst Ulla Thorbjørn. Kontrollør som munk! Det var sjovt nok netop det, Luther ikke ville være. En anden festlig begivenhed var premieren på Phantom at the Opera. På generalforsamlingen overtog Sarah Jensen formandskabet for såvel Cafégruppen som Arrangementsgruppen. Ellers fortsatte alle i bestyrelsen og grupperne på posterne. Puslespillet med at lægge planer for Cafégruppens mange vagter er efterfølgende overtaget af Grethe Andersen, mens operatørgruppen fastlægger vagtplanen med Inge Lindstrøm som pennefører på faste møder hver anden uge. Der var kommet mere og mere gang i samarbejdet med egnens virksomheder. Sofarækken og biografen har udviklet et tilbud til personaleforeninger, hvor man for en god pris får en pakkeløsning, der ud over selve billetten byder på lidt lækkerier. 3M s Personaleforening var de første, men der er kommet adskilligt flere til. I perioden 28. april til 4. maj var der Tyrkiske Filmdage, der blev gennemført i samarbejde med den tyrkiske forening, Haber. I hele ugen vistes en række tyrkiske film. Ved åbningen deltog den tyrkiske ambassadør og borgmester Søren Enemark, og der blev i forbindelse med filmene serveret tyrkiske retter og tyrkisk øl. Mandag den 15. maj blev Glostrup Bio røgfri overalt, hvor der hidtil kun har været rygeforbud i selve salen. Dermed var Glostrup Bio blandt de første konsekvent røgfrie biografer i landet. Det kan måske undre lidt, at det ikke er længere siden nu gælder det jo overalt. 24

25 Ombygning i 2006 Også 2. del af ombygningen, der nu skulle omfatte selve salen, gav anledning til mange politiske diskussioner. Det var oprindeligt anslået, at det ideelle projekt ville koste 3,6 millioner. Der blev dog i denne omgang af kommunalbestyrelsen afsat 1,5 million til projektet. Det Danske Filminstitut viste sig også denne gang fra den generøse side denne gang med kr. Renoveringen begyndte 6. december 2005, og var afsluttet i februar. I denne periode var det naturligvis nødvendigt at lukke biografen. Stolene var pakket ind i plastik, og der var støv alle vegne, særligt på grund af arbejdet med væggene. Bemærk loftet, som ikke er moderniseret endnu. Arkitekt Bente Klemmensen Biografsalen blev gennemgribende moderniseret under hensyntagen til det, der nu var råd til. I stedet for at nå det hele på Eric Klitgaard en gang ved at gå på kompromiser, blev der gennemført en ultimativ modernisering af vægge, digital lyd, lærred, fortæppe med mere. Det, der fik lov at vente til bedre tider, var gulv, loft og især stolene. Mange af stolene 1976 har måttet kasseres efterhånden, som de gik i stykker. Derfor er der langt færre stole nu end bare for få år siden. Væggene blev lydabsorberende, således at de akustiske forhold blev meget bedre. Ydermere kan salens akustik nu forandres ved at åbne nogle skodder, således at salen bliver mere velegnet til f.eks. tale. Der blev indført digital lyd med mange højttalere og den nyeste surround teknologi. De gamle hyggelige lamper, der før var fordelt over væggene, blev samlet i grupper over dørene i hver side. Dermed er der bevaret lidt af nostalgien men med et tidssvarende udtryk. Der kom nyt og større lærred, og Arbejdernes Landsbank sponsorerede et flot nyt fortæppe til kr. 25

26 I det store åbningsprogram før filmen talte formanden, borgmester Søren Enemark, filialdirektør Jesper A. Nielsen fra Arbejdernes Landsbank, kulturudvalgets formand Freddie Rose og arkitekt Bente Clemmensen. Sidstnævnte havde stået for den meget smukke renovering af salen. Derefter vistes film The Producers. Foto: Folkebladet Ole Kristensen 2007 Bestyrelsen og arbejdsgrupperne fortsatte uændret. 1. maj blev det muligt at reservere eller købe billetten via internettet. Hvis man betaler billetten online, kan man selv udskrive den derhjemme. Billetsalget er knyttet til et system, ebillet, hvilket gør, at der ud over på biografens egen hjemmeside, er muligt at købe billetter bl.a. på biblioteket og i Centerservice i Glostrup Storcenter. Den femmer, det koster at benytte billetreservationen, går til firmaet bag systemet. 2. juledag fejrede Glostrup Bio 60-års jubilæum med manér. Premierefilmen i 1947 var De Pokkers Unger, og den havde biografen fået fat i også til jubilæet. Billetprisen i 2007 var som i kroner! Formanden benyttede lejligheden til at fortælle om de igangværende planer for, at Sofarækken skulle overtage det fulde ansvar for driften. Op til jubilæet var der udgivet en bog, Film i Glostrup, skrevet af dette medlemsblads redaktør, Holger Pedersen. Bogen beskriver udførligt såvel det gamle Glostrup Biograftheater fra 1916, der lå på hjørnet af Heggelunds Allé og Hovedvejen, som den nuværende Glostrup Bio. Bogen, der er udgivet af Glostrup Kommune, kan blandt andet købes i biografen. Medlemsbladet fik et nyt navn Film i Glostrup Bio, mest fordi biografens navn dermed blev en del af bladets navn. Bladet fik igen nyt layout og kom i højere grad til at indeholde længere artikler med interviews med forskellige mennesker med tilknytning til filmens verden. Alle blade herfra og frem kan ses på hjemmesiden. Nyheder for de aktive blev skilt ud i et separat blad, der udsendes, når der er stof nok. 26

27 På generalforsamlingen mest besøgte et møde med Lise Nør- Blandt årets arrangementer var et af de 2008 gaard. Den på dette tidspunkt næsten den 30. marts 90-årige dame fortalte veloplagt om tiden blev det enstemmigt vedtaget, at Biografforeningen Sofader digtede hun videre på hovedperso- med Matador og årene derefter. Herunrækken skulle overtage ansvaret for driften af nernes skæbne efter at serien sluttede med diverse sølvbryllupper anno biografen, så snart det praktiske var aftalt. Der er for resten samme år, som vores biograf blev bygget. Kommunen ejer fortsat bygningen og støtter biografen med en årlig bevilling. 7. maj underskrev repræsentanter for kommunen og Sofarækken aftalen om den fremtidige drift. Bestyrelsens sammensætning blev ændret i denne forbindelse. Henning Richard Jensen fortsatte som formand, mens Flemming Ravn blev ny næstformand samtidigt med, at han repræsenterede Operatørgruppen. Flemming Pedersen fortsatte som økonomiansvarlig, og Sarah Jensen repræsenterede Cafégruppen. Lotte Warming overtog hvervet som referent, og dermed deltager i bestyrelsens møder. Efter generalforsamlingen udpegede kommunalbestyrelsen Freddie Rose (S) og Henning Christensen (DF) til bestyrelsen. Desuden er der afsat bestyrelsesplads til en repræsentant for biografens sponsorer p.t. dog vakant. Den hidtidige næstformand, Inge Lindstrøm, overtog den centrale post som formand for Koordinationsvalget samtidigt med, at hun er medlem af Forretningsudvalget og Operatørgruppen. I det daglige arbejder biograflederen tæt sammen med Sofarækkens ledelse. Der er møde hver uge i Forretningsudvalget med formanden for foreningen og for Koordinationsvalget. Koordinationsudvalget, der er samlingspunktet mellem grupperne og ledelsen, mødes månedligt. Dertil kommer bestyrelsesmødet hver anden måned. Lotte Warming beskriver i et interview til denne artikel samarbejdet som fortræffeligt. Der er mange møder, men det hele er blevet meget mere smidigt og dynamisk, efter at Sofarækken har overtaget ansvaret for driften. Hidtil har alle afgørelser skullet afhandles med kommunens administration, hvilket trods alle gode intentioner ikke kunne undgå at opleves som mindre smidigt i det daglige. Nu er der meget mere gang i huset end nogensinde og øjeblikkelig feedback, udtaler Lotte Warming. 27 Erik Clausen var også tilbage igen, denne gang indledte han filmen Ledsaget Udgang. Det skal da lige nævnes, at han i 2008 velvilligt stillede sig til rådighed for et langt interview til medlemsbladet. Et rigtigt æresmedlem!

28 Det blev på generalforsamlingen besluttet at gøre Glostrup Filmklub for Børn og Unge (tidligere Børnefilmklubben), til en selvstændig forening. Den første formand for klubben blev den dynamiske Irene Klitbo. Klubben har en fast gruppe af andre aktive, der altid har noget ekstra oppe i ærmerne ud over selve filmen. Det kan være konkurrencer, juleklip, møde med skuespillere med videre. I 2009 indførte klubben efter en pause igen to serier for mindre og større børn. Mens det fortsat er lidt svært at fylde salen med de større børn, går det helt forrygende med de mindre børn. I skrivende stund er der så stor tilslutning, at der må hentes ekstra stole og bænke for at få alle med. Der blev startet en Redaktionsgruppe med Henning Richard Jensen som formand. Denne gruppe har mange ansvarsområder, herunder web-administration, medlemsblad, aktivblade, brochurer, nyhedsbreve, pressemeddelelser og meget andet udadrettet. Efterhånden som it blev en større og større del af biografens hverdag, blev der ligeledes etableret en It-gruppe. Flemming Brandt, der også er web-master og medlem af Redaktionsgruppen, er formand og eneste medlem af It-gruppen. Den 14. august modtog Foreningen Sofarækken Glostrup Kulturpris Med æren fulgte en Kähler gulvvase og kr. Diplomet og vasen kan ses i nedre foyer, mens pengene blev soldet op af de aktive senere ved en fest i biografen. Ved årets julefrokost for de aktive blev der præsenteret en helt ny hjemmeside, der ud over Glostrup Bio dækkede Sofarækken, Glostrup Filmklub for Børn og Unge og Glostrup Erhvervsbio. Flemming Brandt var ankermand på dette store arbejde. Hjemmesiden indeholder særlige afsnit (med kodeord) til brug for de aktive herunder interne referater, vagtplaner, billeder fra aktivarrangementer med videre. Hjemmesiden bliver mere og mere benyttet, og flere og flere vælger via denne at holde sig orienteret om repertoire og alt muligt andet i forbindelse med biografen. I 2009 var der således i alt opslag, hvilket er 142 om dagen. Til sammenligning var der knapt året før. Til brug for hjemmesiden og alt andet materiale i forbindelse med biograf og forening er der udviklet et nyt gennemgående grafisk udtryk det med stjernerne. 28

29 Instruktørerne Gert Fredholm (En enkelt til Korsør) og Kasper Barfoed (Kandidaten) besøgte biografen i forbindelse med deres film. Modeforretningen FiftySix, der ligger skråt over for biografen, har gennem flere år valgt at leje salen til et storstilet modeshow med forskellig underholdning. Alternativ brug af salen er et område, som biografen gerne vil udbygge. Dette forventes at blive mere almindeligt, efterhånden som faciliteterne bliver endnu bedre. Glostrup Kulturnat er fortsat en af de sjoveste begivenheder i byen og ikke mindst i biografen. Det seneste par år er den afsluttende gratis film blevet erstattet af en masse mere musik, f.eks. af det lokale band, Maziti. En anden stor begivenhed er premiererne, hvor de aktive sørger for, at der sker noget festligt. Dette gjaldt f.eks. den seneste film med James Bond, hvor den flotteste James Bond og Bondbabe blev kåret blandt det festligt klædte publikum Generalforsamlingen i 2009 var den første, efter at driften var helt overdraget fra kommunen til foreningen. Der skete ingen ændring i bestyrelsen eller arbejdsgruppernes repræsentation. Medlemsbladet opnåede lange interviews med barnestjernen Benedikte Mouritsen (fra Glostrup) og Henning Sprogøe (Oves søn). De sidste numre forsøgte at tage pulsen på dansk films aktuelle niveau ved at interviewe direktør for Det Danske Filminstitut, Henrik Bo Nielsen, og direktør for Nordisk Film Production, Henrik Zein. 21. juni sendte biografen for første gang et nyhedsbrev som mail til alle, der meldte sig til denne gratis tjeneste. Nyhedsbrevet, der er udviklet i samarbejde med ebillet og hver uge administreres af Julie Geert Jægerschøld, indeholder næste uges film og information om særlige begivenheder i biografen. På den korte tid er brevene blevet en stor succes, og i skrivende stund er brevene ved at runde 400 abonnenter. Ved Glostrup Kulturnat var der et tilsvarende arrangement som sidste år denne gang dog suppleret med en fantastisk koncert leveret af Glostrup Musikskole. Også ved juletid demonstreredes salens akustiske potentiale, da Glostrup Byorkester med sangerinden Anne Dræby leverede en dejlig oplevelse med årets julekoncert. Dette er blevet en velkommen tradition. En tv-station har i øvrigt optaget en koncert uden tilskuere i det smukke lokale med den fortræffelige akustik. Arrangementsgruppen havde sørget for festlige indslag i forbindelse med premiererne på Harry Potter og Halvblodsprinsen (til venstre) samt Engle og Dæmoner. 29

30 marts afholdes en støttekoncert for ofrene for jordskælvet på Haiti. Arrangøren er den lokale Gitte Petersen, der også stod for et tilsvarende arrangement i 2005, da tsunamien ramte bl.a. Sri Lanka. Foreningens 10. ordinære generalforsamling afholdes den 14. marts i biografsalen. I denne forbindelse vil jubilæet blive fejret med særlige jubilæumsindslag. Status ved jubilæet Glostrup Bio og Sofarækken er i god gænge, men det er ikke hensigten at hvile på laurbærrene. Tværtimod er der mange spændende udfordringer lige om hjørnet. Derfor er det nødvendigt at satse på andet end billetindtægter og kiosksalg, for at skaffe økonomi til disse udfordringer I løbet af foråret bliver der installeret udstyr til visning af lokalreklamer. Udstyret kan også anvendes til præsentationer og tv-transmissioner, hvorved biografen bliver endnu mere anvendelig for andre arrangementer end kerneydelsen at vise film. Desuden arbejdes der aktuelt med planer om at bygge en fast lav scene foran lærredet. Biografen vil gerne udbygge samarbejdet med egnens institutioner og virksomheder. Der er god fremgang for Erhvervsbio for Glostrup og Omegn, der tilbyder biografens faciliteter til firmaer, personaleforeninger med videre. Dette rækker fra konkurrencedygtige tilbud på konferencer og personaleengagementer til tilbud om at blive tilknyttet som samarbejdspartner i et sponsorat til gensidig fordel. Biografens økonomi er ganske god, men den tillader ikke de helt store investeringer. Til disse hører færdiggørelse af det ombygningsprojekt, der blev påbegyndt i 2002 med foyeren og fortsatte i 2006 med salen. Dengang var der ikke midler til at gøre noget ved gulv, loft og som det mest akutte de gamle stole. Det vil også koste mange penge at tage det teknologiske tigerspring, den kommende digitalisering af filmmediet vil betyde. Der arbejdes på forskellige initiativer i branchen og regeringen om finansieringen, men det vil næppe kunne undgås, at det bliver dyrt for biografen. Sofarækken har et mønsterværdigt samarbejde med Glostrup Kommune, der fortsat ejer bygningen og støtter biografen med en årlig bevilling. Dette nære samarbejde er ligesom de mange frivilliges indsats forudsætningen for, at der kan vedblive at være en biograf i Glostrup. Om 6 år kan vi fejre den lokale biografs 100-års jubilæum, altså når vi tager den første biograf ( ) med. Er der nogen, der rigtigt kan forestille sig Glostrup uden en rigtig biograf? 30 Sofarækken har nu 490 medlemmer

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i biografforeningen Sofarækken den 30. marts 2008

Referat fra generalforsamling i biografforeningen Sofarækken den 30. marts 2008 Referat fra generalforsamling i biografforeningen Sofarækken den 30. marts 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Beretning om foreningens virksomhed 4. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 14. marts 2010 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Det er jo en særlig begivenhed i dag, idet vi fejrer 10 års jubilæum

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 11. marts 2012

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 11. marts 2012 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 11. marts 2012 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den tolvte i rækken og vi ser frem til mange flere. Henning Richard

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 16. marts 2014

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 16. marts 2014 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 16. marts 2014 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den fjortende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren.

Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren. Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren. Tilstede: Carl Christian Madsen, Anders Rosentoft, Peter Klitgaard, Sven Wichmann, Henning

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 13. marts 2016

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 13. marts 2016 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 13. marts 2016 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den sekstende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 Side 1 af 6 Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 Lad mig indledningsvist slå fast, at Visens Venner i Køge er en forening med en meget loyal medlemsskare, hvilket kommer til udtryk såvel ved fremmødet

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab Referat af generalforsamling i foreningen Sammen om Lolland-Falster 6. april 2017 kl. 19.00, der blev afholdt i Højrebyhallens cafeteria, Bøgevej 2, 4920 Søllested. Generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015

Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015 Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015 Deltagere: Formand/pårørende, Lene Rasmussen Bestyrelse/pårørende, Sara Skelbæk Bestyrelse/beboer, Karen Marie Tøgersen Bestyrelse/beboer, Birte

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne.

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne. Referat fra Rollespilsforeningen Dragonfactory s Ordinære Generalforsamling den 4. februar 2014 kl. 19:00, Lystoftegaard, Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde Tilstede: 15 stemmeberettigede, 1 gæst (fra

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Glostrup Bio. Sofarækkens bestyrelse har det overordnede økonomiske ansvar, og udfærdiger budget samt regnskab for driften af biografen.

Glostrup Bio. Sofarækkens bestyrelse har det overordnede økonomiske ansvar, og udfærdiger budget samt regnskab for driften af biografen. Glostrup Bio Glostrup Bio er i 7½ år blevet drevet i et samarbejde mellem Glostrup Kommune og Biografforeningen Sofarækken. Den 1. juni 2008 overgik ansvaret for driften af Glostrup Bio alene til Sofarækken.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling 11.februar 2012 kl. 09.15 i Gimles Cafe Helligkorsvej 2, Roskilde Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Ib Trelby blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere