Referat Bestyrelsen Krausesvej København Ø. Dato Helle Sjørring/ Rolf Sass Sørensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat 14.11. 2013. Bestyrelsen Krausesvej 12 2100 København Ø. Dato 21.11.13. Helle Sjørring/ Rolf Sass Sørensen"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde Københavns Badminton Klub Bestyrelsen Krausesvej København Ø Dato Sted: KBK Indkaldt af: Helle Sjørring/ Rolf Sass Sørensen Referat af: Helle Sjørring Deltagere: Rolf Sass Sørensen RSS Lars Blæhr LBL Hans Sørensen HSØ Tobias Caspersen Panduro TCP Arne Jensen Jens Carlsson Søren Gammelgaard SGA Helle Sjørring Afbud fra: Kirsten Hede KHE Lizanne Bruun LB Dagsorden 1. Meddelelser fra forretningsfører bl.a.: 1. Medlemstal/baneudlejning/restanceopfølgning 2. Økonomi opfølgning pr forecast Øvrige orienteringspunkter 2. Nyt fra alle udvalg: 1. FU 2. USU 3. BU 4. EU 5. VU 3. Klubbens udviklingsplan orienteringspunkt vedr. opfølgningsmøde den med Team Copenhagens konsulent Henning Hansen 4. Forretningsorden det afgøres hvem som skal være ansvarlig for at udfærdige et udkast Side 1 af 5

2 2 5. Actions: hvad har vi gang i og hvad skal vi have sat i gang bl.a.: 1. Brønshøj Sportshal hvad er status/hsø 2. Hallen og øvrige investeringer 2013/ 3. Restaurant, sodavandsautomat/ 4. Børnehaveprojekt/TCP 5. Sponsorkoncept/SGA 6. Sygedagpengeforsikring ansatte/lb DER BLEV IKKE UDSENDT REFERAT FRA MØDET DEN 18. september Seneste referat er dateret Meddelelser fra forretningsfører Medlemstal/baneudlejning/restanceopfølgning: Medlemstallet Medlemstallet ligger på knap 750 heraf godt 300 unge under 18 år. Medlemsudvikling på ungdom og seniorspiller blev omdelt og er vedhæftet referatet. Høj fokus bør aldersgruppen unge år have, idet aktivitetstilskud fra Københavns Kommune i 2014 og fremover differentcieres for denne gruppe. Udmeldelser er et andet fokuspunkt: Siden 1.4. i år og til dato er 121 unge meldt ud. Siden i år er 31 unge meldt ud, heraf 11 i aldersgruppen år. Siden 1.4. i år og til dato er der udmeldt 35 seniorer, heraf 13 siden i år. Kommentar til udvikling siden 18.9: Der er foretaget oprydning i restancelisten, efter at rykker for kontingentbetaling er udsendt over flere omgange. Mange medlemmer i ungesegmentet tror, at der skal meldes til i en ny sæson eller at manglende fremmøde = udmeldelse. I seniorsegment fællestræning, er der en mindre medlemsfremgang. Baneudlejning: Status på tomme aftenbaner med faste medlemmer er indtil videre stort set uændret. Fællestræning 3 - mandag aften kl , har kapacitet til flere medlemmer. Det overvejes, om der skal etableres et konkret træningstilbud til veteraner. En specifik veterantræning bliver løbende efterspurgt af potentielle medlemmer. Arne vender tilbage med et oplæg. Restanceopfølgning: Klubbens restancer er: pr ca kr. heraf tæller USU-medlemmer t.kr. 30. Fællestræningsspillere t.kr. 43, heraf udgør t.kr. 30 boldpenge. Brug af nyt betalingssystem ONLINE giver selvsagt en pukkel, grundet medlemmers tilvænning til anden betalingsadfærd. Der fokuseres på, at få så mange medlemmer som muligt tilmeldt til PBS/NETS. Via vores hjemmeside kan medlemmer tilmelde sig PBS/Nets. Model for oplysning af LBL

3 3 medlemsnummer udtænkes, idet vi ikke ønsker at lægge en komplet liste ud til alles brug. På hjemmesiden opfordres tillige kontakt kontoret hvis ny mailadresse. Økonomi: - Klubben har fra Københavns Kommune modtaget bevillingsbrev på 2 projekter: - Klubhuspuljen t.kr. 265 (2014) - Energipuljen t.kr. 166 (2013) Resultat/budget rapportering pr er udsendt. - Ny version inkl. boldforbrug vedhæftes. - Et resultat bud på 2013 blev givet. Afvigelser i forhold til budget koncentreres om færre kontingentindtægter og negativ afvigelse i udgifter på elforbrug samt støtte til tamilsk familie. Positiv afvigelse i forbrug hos USU og BU. Øvrige informationer: - Hjertestarter kursus : - Invitation til repeterende kursus er offentliggjort i hal og på hjemmeside samt sendt til alle udvalg. Det blev besluttet, at deltagelse i det årlige hjertestarterkursus SKAL være et krav i klubbens trænerkontrakter. - KLUBTØJ: - Tilbud til medlemmer om at prøve størrelser og afgive bestilling hos SportHouse er gennemført primo nov. - orienterede: - METRObyggeri starter i og inddrager Krauseparken og Krausesvej. Byggeriet berører KBK grundet flugtvej og sikkerhedsskakt. Sikkerhedsforanstaltninger vedr. eksempelvis sætningsskader blev berørt. Ansvarsområde for opfølgning på METRObyggeri blev placeret hos Jens. udvalg 2. Nyt fra alle udvalg FU: - Formanden orienterede om, at der siden sidste møde ikke var taget beslutninger i FU eller der lå nye som skal til diskussion i bestyrelsen. Formanden tilkendegav vedr. den økonomiske støtte til den tamilske familie - at uagtet at beløb fremgår af regnskab så har den verbale orientering til den øvrige bestyrelse ikke været god nok. Det vil der blive rettet op på. Notat vedr er eftersendt til bestyrelsen. HSØ

4 4 USU: Bestyrelsen havde fra USU modtaget skriftlig afrapportering fra Sportschef og cheftræner. Idet USU ikke var repræsenteret på mødet, blev spørgsmål til rapporten udskudt til næste møde. BU: En gruppe af de bedste FT3-6 spillere har forladt KBK efter nedrykning fra KS. Det betyder, at der kæmpes hårdt fra spillerne på at blive i de forskellige rækker i holdturneringen. BU ønsker også at opprioritere det sociale i klubben og håber dermed at kunne tiltrække flere medlemmer. Der ydes tilskud til årets julefrokost og den 18. januar 2014 afholdes et arrangement med spil og efterfølgende samvær på tværs af alle senior trænings. EU: Alle hold kæmper, men specielt 4. holdet kæmper for at fortsætte i rækken. Tirsdag 10. december afholder EU Senior/unge turnering. Det sociale miljø i klubben er der fortsat høj fokus på og der allokeres økonomiske bidrag til den udvikling. 3. Klubbens Udviklingplan Onsdag 11. december kommer konsulent Henning Hansen i regi af Team Copenhagen på besøg. Nuværende Udviklingsplan vedhæftes. Klubbens udviklingsplan er et styreredskab til en samlet klubudvikling baseret på input som over året kommer fra bl.a. de forskellige udvalgsmøder. Samtidig fremgår en ansvarsfordeling. Et brugbart redskab skal have fokus. Klubbens udviklingsplan er nu et fast punkt på dagsorden til bestyrelsesmøder. Inden mødet fremsender konsulenten en kort hjemmeopgave. 4. Forretningsorden Forslag til forretningsorden fremsendes inden næste møde. TCP/

5 5 5. Actions: - Brønshøj Sportshal HSØ: - Københavns Kommune har overtaget driften i Brønshøj Sportshal. Tidligst i august 2014 er der nyt i sagen. Kommunen (vores kontaktperson Peter Østergaard) kontakter os med mere nyt. - Hallen og øvrige investeringer : - I relation til vores bevilling fra Energipuljen indhentes tilbud på udskiftning af hallens belysning samt tilbud på skift af brusere. Hjælp fra Energisparesiden.dk undersøges tillige. - Rekvisition af tilbud og gennemførelse i år vedr. fjernelse af beplantning langs hallens frontparti samt renovering af hallens efeu bedækket ydre mur m.v. pris ca. t.kr Restaurant og sodavandsautomat : - Christian Mad&Vin: kontrakt skal genforhandles. Pr flytter Christian cateringdelen til nye lokaler i Brønshøj. Aftalen med KBK fortsætter uændret. Forslag om opdækning med dug før kl. 17 blev berørt. Tillige blev TVkanaler/Viaplay og kodaxafgift drøftet. - Sodavandsautomaten skal fjernes. - Børnehaveprojekt TCP: Tobias færdiggør projekt til næste møde. TPC / Eventuelt: - Sponsorkoncept - SGA: Tidligere fremsendt pris-katalog er aktuelt og kan anvendes efter behov. LBL vil gøre sponsorer mere synlige på vores hjemmeside. - Tilbud på sygeforsikring fastansatte. LB deltog ikke i mødet og punktet er udskudt til næste møde. medbragte spørgsmål fra USU svar på mødet: - Beslutning, ingen musik i hallen når der på samme tid er almen baneudlejning. - Heldagsskole - punkt behandles på næste møde. oplyste at han vender tilbage vedr. skolebadminton i KBK i uge 3. RSS bragte klubbens blomsterpolitik op. Beslutning varetages fremover af FU. LB Næste møde Næste møde ønskes 3. uge i Datoforslag udsendes primo december. /

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Parbæk redegjorde for mødet med Claus i Tornby og bestyrelsen læste referatet af mødet med Lindholm Høje.

Parbæk redegjorde for mødet med Claus i Tornby og bestyrelsen læste referatet af mødet med Lindholm Høje. 13. September 2011 Fremmødt: Kåre, Majken, SK, Yvonne, Thorup, Parbæk Bo på kontoret Afbud: Charlotte, Jacob Ikke fremmødt: Uffe Formalia Valg af ordstyrer: Yvonne Valg af referent: Parbæk Opfølgning Hjerteblod

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 23. august 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 19.00 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 Deltagere: Alle i bestyrelsen 1 Godkendelse af referat Møde ref. Fra BS møde d 20. okt. 2014 i v3 godkendt Referat fra Cafe møde v1 plus lidt mindre rettelser fra

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 1 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 18.31 Ejbyhallen, Mosetoften 30, 2600 Glostrup Ca. 20 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-10-07 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen.

Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 8. maj 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen. 1 Godkendelse

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 29. november 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 18.30 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere