BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2011-2012"

Transkript

1 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING August 2012 Formandskabet Tony Christrup Jytte Bille Arbejdsåret 1. juni maj 2012 Indledning Bygge- og ejendomsbranchen er fortsat inde i en vanskelig tid. Der hersker fortsat stor mistillid til branchen og dennes evne til at tjene penge. Mistilliden er særlig udtalt på den finansielle side, hvilket betyder at det for alle i bygge- og ejendomsbranchen er svært at opnå finansiering. Vi har derfor i Byggesocietetet haft samtaler med branchens relevante parter om disse udfordringer, og vi har haft dialog med en række topchefer i den finansielle sektor. Yderligere har vi haft møder med boligministeren og Nationalbankdirektøren om disse forhold. Vi har indledt et positivt og konstruktivt samarbejde med en række organisationer, her skal nævnes Ejendomsforeningen Danmark og Dansk Byggeri. Dette arbejde fortsættes. Der er medlemsfremgang. Den positive udvikling af vores fagudvalg og BS Grupper fortsætter. Vi har fået 2 nye fagudvalg, henholdsvis om OPP og udbudsregler. Vores BS koncept tæller i dag 9 grupper, og flere kommer til i det kommende arbejdsår. Vores første ad hoc gruppe har set dagens lys en arbejdsgruppe, der skal sikre fokus på effektivt byggeri. Dette sker i et tæt samarbejde med Københavns Kommune og Dansk Byggeri. Vi har afholdt et strategiseminar og visionen er klar: Vision Vi ønsker at fastholde vores stærke traditioner kombineret med aktualitet og innovation. Vi takker for den meget fine opbakning vores medlemmer har vist os i det forgangne arbejdsårtak for jeres store arbejdsindsats i Byggesocietetet. Lad os på tværs af Byggesocietetet fastholde den gode udvikling til fælles gavn og glæde for os alle

2 Byggesocietetets arbejde Sidste år på landskonferencen i København vedtog vi at arbejde med følgende områder: Arbejdet i det kommende år Internt: Eksternt: Hjemmeside processen Implementering af ændringer som følge af vedtægtsændringer Afholdelse af ekstraordinært landsmøde/generalforsamling Jubilæum 2012 Udviklingspotentialer i den danske byggesektor, herunder arbejdskraft produktivitet. Omkostningsniveauet i byggesektoren Byggeskader Energi og energirenovering Vedr. de interne punkter: Hjemmesiden og nyt logo Den 1.maj 2012 kunne vi præsentere vores nye hjemmeside samt et nyt grafisk logo. Vores nye visuelle identitet. Det nye design og logo henter inspiration fra det klassiske murforbandt. Logoet er sat op i sort og brændt orange (en klassisk murstensfarve), og typografisk er navnetrækket lagt op som byggesten i et forskudt netværksforløb. Ved at anvende denne form for geometri og farvespil, synes vi det er lykkedes os såvel visuelt, som symbolsk at understrege kompleksiteten og drivkraften i de mange alsidige opgaver, vi hver dag løser i Byggesocietetets regi sammen med alle dele af vores medlemmer. Den visuelle identitet er udviklet af Rasmus Koch Studio i København. Vi er meget glade for den opbakning, som vi har fået og alle de positive tilkendegivelser fra vores medlemmer. Vi har nu en ny platform som afspejler hvor vi vil hen med Byggesocietetet i fremtiden. Implementering af ændringer som følge af vedtægtsændringer Landsbestyrelsen har fået en ny ledelsesstruktur. Der er blevet etableret et nyt forretningsudvalg bestående af formandskabet, de 2 næstformænd og et yderligere landsbestyrelsesmedlem. Landsbestyrelsen er blevet udvidet med yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer udover lokalformændene. Landsbestyrelsen tog beslutning om afholdelse af et seminar for samtlige lokalformænd, udvalgsformænd, styregrupper fra alle BS grupper samt formandskabet

3 Her skulle drøftes og brainstormes omkring: Fælles mål og værdier fundamentet for succes Visioner ønsketænkning - langsigtet Strategi - målsætninger operationelt på kort sigt Forventningsafstemning; Værdier for dig, værdier for lokalområderne, værdier for Byggesocietetet og værdier for medlemmerne. Seminaret blev afholdt hos KLP Ejendomme i Ørestaden den 24. april fra kl og 50 deltog. Dagen var en stor succes med sparring på tværs. Vi fik nedskrevet vores vision for Byggesocietetet. Vision Vi ønsker at fastholde vores stærke traditioner kombineret med aktualitet og innovation. og vi ønsker at fastholde at Byggesocietetet er Danmarks stærkeste netværk i bygge-og ejendomsbranchen. Vi er landsdækkende, forankret i et stærkt, tværfagligt netværk af professionelle aktører. Vi har en høj troværdighed som sparringspartner i det brede politiske system og blandt beslutningstagere. Vi videndeler i et professionelt bredt fagligt netværk af aktører, som kan opsamle og løfte aktuelle emner og udfordringer. Afholdelse af ekstraordinært generalforsamling Den 28. oktober 2011 afholdt vi en ekstraordinær generalforsamling, hvor vores nye vedtægter skulle godkendes. Disse vedtægter banede vejen for at det nye formandskab og en udvidelse af landsbestyrelsen samt oprettelse af nyt forretningsudvalg kunne effektiviseres. Jubilæum 2012: Byggesocietetet Aarhus vil være vært for både landsmødet og dags-arrangementet samt festen i forbindelse med vores 75 års jubilæum. Dette bliver afholdt den 30. august Der er året igennem blevet arbejdet i Aarhus bestyrelsen i samarbejde med Charlotte fra sekretariatet til at skabe en rigtig god dag og fest for alle vores medlemmer. Det er besluttet i landsbestyrelsen at kr ,- afsættes fra foreningens aktiver til afholdelse af festen på Varna Palæ. Vi har igennem sponsorater modtaget fra Realkredit Danmark, Alectia og fra samtlige af vores lokalområder kunnet skabe et jubilæumsskrift som udsendes til alle medlemmer. Vi takker for denne opbakning! Skriftet er historie men ligeså meget et ønske om at se frem og være visionær. Vedr. de eksterne punkter Der har i det forgangne år været fokus på effektivt byggeri og produktivitet i en tæt dialog med Dansk Byggeri og de respektive fag- og ad hoc udvalg. Der har i samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark og Miljøudvalget været afholdt en konference med deltagelse af relevante aktører for at skabe fokus og klarhed på området, ligesom der er arbejde i gang om Bæredygtig byudvikling dette sker i samarbejde med Green Building Council, Dansk Industri, Naturstyrelsen og Byggesocietetet - 3 -

4 Yderlige eksterne punkter henvises til de efterfølgende bemærkninger om arbejdet i fagudvalgene og i lokalområderne. Arbejdet i Byggesocietetets bestyrelse Der er blevet etableret en ny ledelsesstruktur. Berørt under punktet implementering af ændringer i forbindelse med vedtægtsændringer Byggesocietetets økonomi Byggesocietetets likviditet er stadig god. Landsarrangementer Nytårskuren Nytårskuren 2012 blev afholdt den 5. januar i Tivoli Congress Center med ca. 400 gæster. Emnet var denne gang: Øresundsregion en motor for vækst. København-Malmø skal være en sammenhængende og bæredygtig metropol, der skaber vækst i Øresundsregionen. København-Malmø har hver sine styrker, og et samarbejde vil øge vækstmulighederne, områdets konkurrenceevne, og fortsat være et attraktivt sted at leve. De to største byer i regionen er som to tandhjul, der skal drive motoren for vækst. Foredragsholdere på kuren var: Frank Jensen, overborgmester i København. Bo Henriksson, International Business Manager i Norrporten, Lars Kolte, Chefforhandler for Danmarks deltagelse i European Spallation Source og Anne Skovbro, Direktør for planlægning og udvikling i Københavns Kommune. Vi sagde farvel til landsformand Lars Heilesen som arrangør af hans sidste nytårskur, og det blev ligeledes den sidste for direktør Jens Erik Corvinius fra Realkredit Danmark. I 2013 vil kuren blive afholdt den 16. januar igen i Tivoli Congress Center med en professionel ordstyrer/facilitator på. Det Gyldne Søm Onsdag den 14. september 2011 afholdt Byggesocietetet landskonference på Restaurant Julian Toldboden i København. I den forbindelse blev Byggesocietetets hæderspris "Det Gyldne Søm" overrakt til Direktør Niels Barfred. Byggesocietetets begrundelse for at tildele Det Gyldne Søm til Niels Barfred var for en livslang interesse for vedligeholdelse og renovering af ejendomme på Wilders Plads samt etablering af spændende miljø med marina. Landskonferencen 2011 København var den 14. september 2011 vært for årets landsmøde, der blev afholdt på Restaurant Julian, Nordre Toldbod. Efter mødet var der arrangeret en meget spændende sejltur rundt i havnen, hvor der var opera underholdning, foredrag om husbåde samt besigtigelse af Wilders Plads fra vandsiden ved årets modtager af det gyldne søm, Niels Barfred, Wilders Plads Ejendomme A/S. Landsmødet havde 2 meget vigtige punkter på dagsorden: - 4 -

5 Godkendelse af nye tidssvarende vedtægter. Valg af ny landsledelse, hvor Københavnskredsens hidtidige formand Tony Christrup og vores bestyrelsesmedlem Jytte Bille blev valgt til formandskabet, der nu består af 2 personer. Reception Den 28. oktober blev der holdt 3-dobbelt reception i vores nye domicil hos Dansk Byggeri. Vi sagde farvel til vores hidtidige landsformand Lars Heilesen, som har fungeret som landsformand i 29 år,og goddag til 2 nye landsformænd i Jytte Bille & Tony Christrup. Der var mødt langt over 100 mennesker op og vi fik sagt farvel og goddag til en epoke i Byggesocietetet. Årets rejser Vi rejste til Barcelona på en succesfyldt studie-og inspirationstur i oktober Vi var 27 deltagere med Jens Michael Nielsen som guide. Vi havde fantastisk vejr. Barcelona er vel den europæiske metropol, som har gennemgået størst positiv forvandling og vi nød et program spækket med besøg på de smukke historiske Gaudi byggerier samt fik meget indsigt i den nyere tids expansion af byen. Bæredygtige bebyggelser I efteråret blev bæredygtig byudvikling indskrevet i det nuværende regeringsgrundlag. Arbejdet har fået et nyt fokus nu. Styregruppen består nu af Naturstyrelsen, Dansk Industri, SBI, Byggesocietetet, Danske Ark, Byggestyrelsen og GBC. Formålet er at certificere byområder og ikke kun bygningerne, en certificering af lokalplan processen. Fokus på bæredygtighed på alle områder; socialt, økonomisk og hvordan påvirkes miljøet. Projektet er i fuld gang og der nu budt ind med 4 projekter fra hhv. Århus, Hørsholm, Greve og Næstved. Der skulle ligge et resultat klar inden årets udgang med ovenstående test kommuner. MIPIM Cannes Byggesocietetet var igen i år repræsenteret på MIPIM i Cannes. Vi arrangererede for anden gang i samarbejde med Skanska og denne gang Copenhagen Capacity vores MIPIMotionsløbet som blev afholdt den 7. marts

6 Morgenløb på enten på 5 km eller 7 km igennem den gamle bydel. Overborgmester i København Frank Jensen, Direktør for planlægning og udvikling i Københavns Kommune Anne Skovbro samt Stadsarkitekt i København Tina Saabye var med som løbecoaches. Der deltog 85 personer i løbet. Skanska var efterfølgende vært ved en sund morgenmad arrangeret på havnepromenaden med god tid til networking. Endnu engang en succes. BS-grupper BS Grupper er tværfaglige netværksgrupper, hvor formålet er at mødes, netværke og dele erfaringer med hinanden. Det er for det enkelte medlem den fortrolige platform i Byggesocietetet. Der er i dag 9 BS grupper, fordelt over hele landet. Der er ca. 25 medlemmer i hver gruppe. Interessen i lokalområderne for at udvikle nye BS grupper er stor. Der vil i det kommende arbejdsår være et stærkt fokus på den fortsatte udvikling af nye BS grupper. Sideløbende med dette arbejde sker et overordnet udviklingsarbejde for vores BS koncept, således at konceptet vil stå stærkt i fremtiden, og være det ultimative netværkstilbud for bygge- og ejendomsbranchen. Arbejdet i lokalområderne De lokale bestyrelser gør et stort arbejde for at lave gode aktiviteter for medlemmerne. Vores lokalområder er stadig følgende: Vendsyssel Aalborg Aarhus Trekantområdet - Syd Vestjylland Fyn Sydsjælland og København. Nedenfor nævnes nogle af de mange spændende arrangementer, der er foregået i lokalområderne i årets løb: Vendsyssel: Efter generalforsamling i Svanelunden i Hjørring i 2011 har der været følgende aktiviteter: I marts besøg på boreplatform fra Mærsk som lå til renovering i Hirtshals, hvor vi blev indført i både det at drive en boreplatform, men også hvorledes en renovering gribes an. En meget anderledes verden. I oktober medlemsmøde i Håndbæk i Frederikshavn. Bebyggelsen er en hel bydel og her fortalte både boligforening og kommunen om hvorledes en så stor opgave gribes an både byggeteknisk, men især på det boligsociale område I december besøg i svømmehal i Ålborg. Vi hørte hvordan arbejdet var udbudt og hvorledes byggesagen var gennemført. Selv om det var meget om teknik og brandforhold, var det et meget interessant møde med fokus på benyttelsen af huset. Uden mad og drikke duer det jo - 6 -

7 ikke, så vi havde en fælles spisning inden vi gik til ishockey og til vores glæde vandt Aab. Novo er en af de helt store virksomheder i lokalområdet, og dem besøgte vi i deres nye administrationsbygning i februar. En helt fantastisk oplevelse at høre om både deres virke i den store verden, men også hvad der udføres lokalt. Indretningen af den nye administrationsbygning var et kapitel for sig hvor bl.a. mødet med højteknologi kombineret med tavler som huskes fra skoletiden. Tavlen giver nærvær og ejerskab. På den længere bane indgår følgende emner. Dialogen med Hjørring kommune om byggesagsbehandling og arbejdet med kommune/lokalplaner. Samarbejdet med Byggesocietetet i Ålborg har som det første arrangement byggepladsbesøg på opførelsen af Musikkens hus på programmet. Vi vil følge byggeriet gennem flere møder. Dialog frem for retssager Ministermøde Vi vil forsøge med et smalt emne på nogle medlemsmøder. Et kvarter hvor eksempelvis en låsesmed fortæller om sin verden. Og så samler vi på gode historier/oplevelser. Aalborg Vi har i det forgangne år lagt vægt på arrangementer, hvor vi tager rundt i området for at se nyt og spændende byggeri, idet der jo p.t. bygges en del i Aalborg. Vi har i det forløbne år været på besøg på et af de nye byggefelter i Aalborg - den gamle eternitgrund - og Boligforeningens Himmerlands spændende ungdomsboligprojekt tæt ved universitetet. For så vidt angår sidstnævnte og projektet Musikkens Hus, er der arrangeret en møderække, således at deltagerne via 3-4 arrangementer kan følge byggeriernes udvikling, samt få yderligere orientering fra de forskellige involverede parter. Slutteligt har vi afholdt vores traditionelle rundtur, hvor vi besøger de af Aalborg Kommune præmierede byggerier. Igen i år havde vi fornøjelsen af at stadsarkitekt Peder Baltzer forklarede nærmere om kommunens begrundelse for at præmiere byggerierne. I år fik vi også etableret en 3. netværksgruppe. Disse grupper er meget populære, og tiltrækker både erfarne og unge indenfor vore brancher. Der var genvalg til den siddende bestyrelse. Aarhus Efter sidste generalforsamling fordybede vi os i nye regler vedrørende afgifter og skatteforhold i forbindelse med handel med fast ejendom

8 Den 17. maj var vi på studietur til Warszawa under kyndig og inspirerende ledelse af Karol Marcinkowski. Den 23. maj var vi medarrangører af Aarhuskonferencen i samarbejde med Erhverv Aarhus og med et tema der hed Sådan ku vi, øge profit og velfærd i samme træk om et samarbejde mellem kommune, byens institutioner, uddannelse og erhvervslivet, mm.. Den 3.november havde vi bedt rådmand Laura Hay og stadsarkitekt Gøsta Knudsen om en gennemgang af kommunens arkitekturpolitik. De to indlægsholdere supplerede hinanden rigtig godt vedrørende planens intentioner og mulighederne for at realisere arkitekturpolitikken i dagligdagen vi håber det lykkes. Den 30. november var vi gæster hos Brabrand Boligforening hvor Torben Overgaard og Flemming Kristensen på en meget informativ måde orienterede om de fantastisk spændende planer, der nu sættes i værk i forsøget på at få Gjellerup planen til at fungere som en godt integreret forstad til Aarhus. Den 20.februar 2012 havde vi så fornøjelsen igen at være gæster i dette smukke hus for at høre vores nye borgmester Jacob Bundsgaard fortælle om sine planer med vores by. Ikke en gennemgang af anlægsog byggeprojekter, men en fortælling om hvilke planer og ideer der rent politisk ligger for byens udvikling i relation til samarbejdet med erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, byens borgere i almindelighed og byerne omkring Aarhus. Sidste beretning fra denne formand ( Helge Tindal). Tak for et godt, hyggeligt og lærerigt samarbejde med jer alle ude og hjemme. Og tak til et inspirerende samarbejde med skiftende bestyrelsesmedlemmer og specielt til jer der er der nu. Det har været en fornøjelse at være jeres formand, vistnok siden århundredskiftet tror jeg. Kommende aktiviteter: Jubilæumsfest / årsmøde i Aarhus den 30. august spændende dagsprogram med efterfølgende fest på Varna Aarhus konferencen den 17.april 2013 Studietur til Ruhr-distriktet den 24.maj 2013 Trekantområdet Året har i Trekantområdet budt på velbesøgte arrangementer. Der har været satset på at belyse udviklingsplaner og projekter i forskellige dele af Trekantområdet. Der har været satset på at se nogle af de nye byggerier og lokaliteter, og der har været satset på, at der også skal være tid til netværkssnak. I oktober 2011 afholdtes arrangementet hos FredericiaC, hvor resultaterne af den netop afsluttede arkitektkonkurrence om det store udviklingsområde i hjertet af Fredericia blev gennemgået og debatteret. Arrangementet sluttede af med en glimrende middag i den netop nyåbnede restaurant i området. I november besøgte vi det - 8 -

9 ny-renoverede Hindsgavl, hvor RealDania gennem de senere år har brugt mange ressourcer på at skabe helt unikke rammer for kursus- og hotelophold på stedet. I februar var det så udviklingsplaner og konkrete udviklingsprojekter for Kolding-området der var på dagsordenen. Mødet var henlagt til Nykredit i Kolding, og Nykredit var også vært for den efterfølgende middag. Derudover fik vi på mødet en glimrende indføring i banksektorens udfordringer som de ser ud med Nykredits briller, vi fik en gennemgang af Kolding Kommunes mange udviklingsplaner og en mere konkret gennemgang af en af de spændende nye projekter, nemlig Design City Vests kommende byggeri Klippen, der placeres i det centrale udviklngsområde nær det nye universitetsbyggeri i Kolding. I Kolding fik vi samtidig, via Tony Cristrups deltagelse, en fin indføring i det nye formandskabs tanker og visioner for Byggesocietetets udvikling. I forbindelse med mødet på Hindsgavl blev den årlige generalforsamling i lokalkredsen afviklet. Planerne for efteråret 2012 ligger klar, og indbefatter bl.a. en inspirationstur til København d. 19. september. Syd Vestjylland Arrangementerne har i det forløbne år været på et mere acceptabelt niveau, som vi godt kan være tilfreds med. De arrangementer vi satte i søen fik vi også afholdt med et godt resultat. Generalforsamling på Esbjerg Lufthavn hvor vi fik indblik i en travl lufthavns hver dag. I alt et godt møde! På mødet blev turen til London, hvor vi skal se Den Olympiske by præsenteret for de fremmødte og den første interesse blev målet og fundet så stor at det var vær at arbejde videre med. I maj tog vi turen i hotelbus til Aalborg. Arrangementet svarer på mange måder til forrige års landsmøde, hvor vi besøgte: Utzon-huset med udstillingen We Love the City. Og besøgte de arkitektstuderende i deres arbejdende værksted. Fik rundvisning og frokost i Nordkraft, som er et gammelt kraftværk der er ombygget fritids- og kulturhus foredrag i Nordkraft v/ professor Ph.D. Architect m.a.a. Lasse Anderson om byudvikling. I november afholdte vi et vel besøgt møde med SE. Direktør Niels Duedahl fortalte om SEs nye domicil og deres visioner. Hvor Nest step city er en del af den nye energiklynge som tænkes planlagt Kjersing. Tiltag som lover godt for Esbjergs positionering som energimetropol. Vores program for 2012 Forårsmøde til maj i Ribe. Kunstmuseum, domkirke, domkirkeplads og udgravning (PL og SV) Landsmøde i Århus 75 år jubilæum Londonturen er den Herunder besigtigelse af den olympiske by. Der er 30 deltager

10 Det sædvanlige november møde bliver besigtigelse af Esbjergs nye station hal, hvor Esbjergs 2 liga håndboldhold for hjemmebane. Fyn Byggesocietetet Fyn har i 2011 afholdt 3 gode og velbesøgte arrangementer. 10. januar hvor Rådmand Jan Boye med temaet fortalte om aktuelle planer og visioner - på vej ud af krisen. Årsmøde den 7. april på SDU, hvor vi blev indført i deres mål og planer. I maj udbød vi en bustur omkring arkitektur, bæredygtigt byggeri og kunst i København. Turen måtte aflyses, men blev gennemført med succes den 27. oktober. Vi så Bjørn Nørgaards boligbyggeri på Bispebjerg Bakke, Green Lighthouse samt Krystallen - Nykredits nye glasbygning. Arrangementer som medlemskredsen sluttede godt op om. I juni måned deltog vi i medalje og legatfesten hvor 1 legat á kr blev uddelt til en struktør. Ved eksamensafslutningerne på Odense Tekniske Skole i juni og december uddelte vi 2 legater á kr ,- til 2 fremragende bygningskonstruktører. Også på Fyn begynder et generationsskifte at presse sig på. Vi er 5 der er på valg i år har været med siden I forbindelse med landsformandsvalget var det Jytte Billes betingelse, at næstformændene fra Århus og Fyn skulle blive i landsbestyrelsen i 2 år, derfor bliver jeg ( formand Niels Kristian Hansen ) et år endnu. Vi har opfordret to unge nemlig erhvervsrådgiver Anne Ørskov, Nordea Bank og landinspektør Søren Larsen, Lifa til at indtræde i bestyrelsen. Sydsjælland Sommer 2011 Byggepladsbesøg. Bustur til København. DI er i gang med et omfattende projekt for en modernisering og udbygning af Industriens Hus på Rådhuspladsen. Besøg hos Metroselskabet omkring Cityringen. Efterfølgende besøg hos SEB, se det færdige byggeri og middag inden hjemturen.. Efteråret Besøg NØF Næstved Østlig Fordelingsvej Med indlæg om forhistorie i bygherreperspektiv ved Næstved Kommune og information om projektet ved Rambøll Danmark A/S. November Inspirationsmøde fokus på økonomi og netværk, afholdt i Rødby Kulturcenter. Indlæg af Troels Teill Eriksen, Nordea som gav sit bud på den nuværende økonomiske situation i Danmark, EU samt globalt. Endvidere berørte han boligmarkedet og Nordea s bud fremadrettet. Vores landsformand Tony Christrup havde indlæg om netværk lokalt og på landsplan. Han gav et bud på Byggesocietetet som medspiller i fremtidig vækst og som politisk sparringspartner. København 2011/2012 har været et begivenhedsrigt år i Byggesocietetet

11 Vi har trods de generelt svære vilkår for vores branche oplevet en pæn tilgang af nye medlemmer. I København er vi over 550 medlemsvirksomheder. Vi kan konstatere at medlemskredsen i disse år suppleres inden for de udførende fag, dvs. entreprenør og håndværksvirksomheder. Der er generelt et højt aktivitets niveau i Byggesocietet København. I det forgangne år har aktiviteterne primært været koncentreret om: Café møder Oktober 2011 med Teknik-og miljøborgmester Ayfer Baykal. December 2011 med Overborgmester Frank Jensen BS-Grupper Vi må konstatere at BS-Grupperne er en succes. Vi har nu 5 grupper i København BS 1, BS 2, BS 3, BS 5 og BS 8. Alle BS-Grupperne er meget aktive med en række interne møder for de medlemmer der er i hver gruppe. Politiske kontakter Året har budt på en række politiske kontakter. På landsplan har der været dialog med Miljøministeriet om de øgede miljøkrav i byggeriet. Herudover har landsformanden og jeg ( formand Hans-Bo Hyldig) haft et kort møde med Folketingets Boligudvalg, der især var interesseret i vores syn på revisionen af lejeloven. Lokalt har vores kontakter sædvanen tro været til Københavns Kommune, herunder såvel Overborgmesteren som Teknik-og miljøborgmesteren. Der har ligeledes været en dialog med Lyngby Taarbæk Kommune og i det kommende år, vil vi fortsætte dialogen med lokale Borgmestre i vores område. Erhvervs dialog Formandskabet har taget dialogen op med Dansk Byggeri og den har vi fulgt op lokalt, hvor vi sammen med Dansk Byggeri kommer med et udspil til Københavns Kommune om effektivisering af byggeprocesserne. Vi lægger op til en proces, hvor der er repræsentanter fra Kommunen, Dansk Byggeri og Byggesocietetet. Byggesocietetets vision og målsætning Visionen er fortsat at være Byggeriets Netværk. Samtidig søger vi at placere Byggesocietetet som en troværdig og seriøs samarbejdspartner. Byggesocietetet er et upolitisk netværk, der gerne deltager som sparringspartner overfor såvel myndigheder og som øvrige interessegrupper. Vi vil til stadighed søge at bringe vores medlemmer ind i diverse fora, hvor vi med vores daglige kendskab til forholdene i branchen forhåbentlig kan bidrage konstruktivt i dialogen med indspil. 2012/2013 Det kommende år bliver mindst lige så aktivt som sidste år

12 Vi starter med nyvalg til bestyrelsen på denne generalforsamling. Café møder: Frederiksberg Kommune, hvor vi vil sætte fokus på den udvikling der sker på Frederiksberg. Sidst på året håber vi at Overborgmesteren igen vil stille op til en uformel dialog om udviklingen i København. Vi vil fra Byggesocietetet København side søge at fastholde og udbygge de politiske kontakter i vores lokalområde. Det sker ved, at vi nedsætter en mindre gruppe, der sammen med en repræsentant fra Forretningsudvalget sætter fokus på området. Vi har øje for, at selvom vi får mange nye medlemmer, vil vi målrettet søge yngre medlemmer. Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at bringe et yngre medlem fra sin virksomhed ind i Byggesocietetet. Fra bestyrelsen vil vi sikre, at de bliver godt forankret i vores lokalområde. Fra Byggesocietetet København opfordrer vi til sammenhold i branchen, og til at alle bruger netværket aktivt i sin dagligdag. De lokale bestyrelsesmedlemmer fremgår af Byggesocietetets hjemmeside under lokalområder. Arbejdet i fagudvalgene: Byggesocietetets fagudvalg er: Boligudvalget, By og planudvalget, Bygherreudvalget, Københavnsudvalget, Lejeudvalget, Miljøudvalget, Sundhedsudvalget og Solenergiudvalget BOLIGUDVALGET Udvalget blev oprettet i 2002 og har som arbejdsområde opførelse og efterfølgende drift af boligbyggeri. D.v.s. bl.a. nybyggeri (politiske tiltag, lovgivning, grundkøb, rådgiveropgaver, byggeomkostninger, byggestyring m.m.), lejefastsættelse og udlejning ved nybyggeri, totaløkonomiske betragtninger, konvertering af eksisterende ejendomme til nye boliger og beboerinddragelse. Udvalget har en bred sammensætning med repræsentanter fra den almene boligsektor, private ejendomsadministratorer og bygherrer, arkitekter, ingeniører, andre rådgivere, entreprenører og realkreditinstitutter. Udvalget har bl.a. arbejdet med et gennemgående tema om billiggørelse af boligbyggeri, hvor man bl.a. har set på industrialiserede byggerier. Derudover har man set på udvikling af nye byområder. I sommeren 2012 evaluerer udvalget sin arbejds- og mødeform og det er hensigten i det fremtidige arbejde at medlemmerne på skift får ansvaret for at tilrettelægge og planlægge møderne ud fra aftalte emner og temaer. BY-og PLANUDVALGET 30. aug Plads: Byggesocietetet Rundvisning i Byggesocietetets nye lokaler

13 Gennemgang af dagsaktuelle emner bl.a. har vi i udvalget en tradition for, at vi går bordet rundt hvor alle fremmødte fortæller om de projekter de arbejder med. Møderne er præget af mange spørgsmål og en livlig debat. 27. okt Plads: Byggesocietetet Gennemgang af dagsaktuelle emner og en runde rundt om bordet. 16. nov Morgenmøde med Københavns Kommune Plads Københavns Rådhus Tina Saaby gennemgik større nye projekter i Københavns Kommune. Hun indbød til dialog med bygherrerne i København for at forbedre samarbejdet mellem de private investorer og kommunen. Tina Saabys gennemgang gav anledning til mange spørgsmål og kommentarer. Der var 40 deltagere til mødet. 12. jan Julefrokost på Lumskebugten blev afsluttet med den traditionelle julefrokost. Som sædvanlig et velarrangeret og hyggeligt møde med udvalgets medlemmer. 9. feb Studiebesøg til Torvehallerne Torvehallerne blev fremvist af forretningsfører Niels Lønborg Brandt som fortalte om baggrunden for projektet. Han viste rundt i hallerne og kælderen som rummer fælles lagerfaciliteter, kølerum og affalds komprimator. Et vældigt spændende og innovativt hus. På det efterfølgende møde i Byggesocietetet fortalte direktør Peter Spøer fra bygherren Jeudan om deres foreløbige erfaringer. Arkitekt Hans Peter Hagens fortalte om det lange seje arbejde med at realiserer projektet. Et meget spændende arrangement som samlede ca. 35 deltagere. 12. apr Medlemsmøde Plads: Momentum Michael Nyboe præsenterede firmaets projekt i Gilleleje. Et spændende projekt som peger på mulighederne i en mindre sæsonbetonet turistby. Et projekt som viser mulighederne for at tilføre nye centrumfunktioner koblet til kulturelle og borgermæssige aktiviteter. Året har været præget af den økonomiske afmatning på byggeområdet. Også regeringsskiftet har påvirket udvalgets område med ny miljøminister og et nyt ministerium for landdistrikter. De mange store infrastrukturprojekter omkring København er også blevet drøftet. På grund af stort arbejdspres for formanden var der enighed om at dele formandskabet mellem Charlie Steenberg og Mads Rue. Udvalget har i perioden fået 2 nye medlemmer Anna Katrine Aaris Edslev fra arkitekt tegnestuen BSSA og advokat Irene Wittrup. Formandskabet byder de to medlemmer velkommen til udvalget. Udvalget har også bidraget med høringssvar bl.a. til Naturstyrelsen vedr. landsplaneredegørelsen BYGHERREUDVALGET: Vi holder 4 årlige møder, og har i dag som oftest en indlægsholder. I det forløbne år har vi haft indlæg af DrivhusEffekten ApS vedrørende solcelleanlæg etableret på et af medlemmernes ejendomme samt en præsentation af byggeriet Krystallen ( Nykredit ). Derudover drøfter udvalget internt løbende markedet for investering, udlejning mv

14 KØBENHAVNSUDVALGET Der har været følgende aktiviteter og mødeafholdelse 6. juni 2012: Mødet omhandlede energioptimering i CPH Københavns Lufthavne og foregik som en rundvisning med fremvisning af blandt andet ATES-anlæg samt KAK, hvor der blev fortalt om elforsyning og spændingsregulering. Til slut blev ny LED-lyssætning i loftet af terminal 3 fremvist. Fra CPH Asset Management Utilities deltog afdelingsleder Hans Andersen, asset manager Claus Høghøj og asset manager Jesper Siegmann. 1. marts 2012: Afkortet gå-hjem-møde i RD's lokaler på Strødamvej med eet punkt på dagsordenen, nemlig Den kommende letbane, Ring III - udvikling og investeringer i arealerne i kommunerne omkring den kommende 30 km lange letbane. Der var indlæg vedrørende Loop City v/andreas Klok Pedersen, arkitekt og partner i BIG Bjarke Ingels Group samt Indlæg v/borgmester i Gladsaxe Kommune, Karin Søjbjerg Holst. Det var et meget spændende møde også i lyset af den netop afblæste betalingsring, og mødet konkluderede blandt andet vigtigheden i, at kommunerne i god tid får tilrettelagt lokalplanarbejdet. 23. november 2011: Mødet blev holdt i Realdania med deltagelse af direktør Hans Peter Svendler og vicedirektør Finn Bartholdy. Drøftelse af betalingsringen - konsekvenser m.v. - eventuel koordinering med Bygherreudvalget. Realdanias aktiviteter i København Filantropi/investering Begge disse punkter var ved Realdania og gav anledning til en super drøftelse. 21. september 2011 Sejltur i By & Havn v/direktør Michael Soetmann. LEJEUDVALGET Vi har i årets møder fokuseret på lejeretlige forhold samt det grønne element. Vi har diskuteret energipakken med udgangspunkt i lejelovens 5.2 samt drøftet nye tiltag som f.eks. grønne lejekontrakter. Juridisk konsulent Mogens Dürr fra Ejendomsforeningen Danmark har været på besøg og gennemgået forskellige forhold. Endelig har vi gennemgået advokaters håndtering af konkurssager. Vi har løbende delt viden omkring udbud/efterspørgsel på erhvervslejemarkedet. Som sidste faste punkt har vi løbende orientering om nyere domspraksis samt ændringer i lovgrundlaget på lejeområdet

15 MILJØUDVALGET I Miljøudvalget har vi gennemført følgende Gå- hjemmøde om forurenet jord: KAN DU HÅNDTERE DIN JORD BEDRE OG BILLIGERE? Foredragsholdere: Horten Henriette Soja, Allerød Kommune, Birgit Skånvad Troels Wenzel, Cowi Jens Lillebæk, Grontmij Gå- hjem, møde om energiforliget: Bliv opdateret om Energiforliget set i byggebranchens perspektiv og hør om, hvad byggebranchens parter og bygningsejerne kan byde ind med, for at energiforliget bliver til virkelighed. Foredragsholdere: Anne Højer Simonsen, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Jonas Møller, Dansk Byggeri Torben Christensen, Ejendomsforeningen Danmark Informationschef Inge Ebbensgaard, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Miljøudvalget har fået 3 nye medlemmer. Lagt vor strategi frem til ca som har overskriften "bæredygtig byudvikling" med alle de facetter der ligger der. SUNDHEDSUDVALGET Byggesocietetets sundhedsudvalg har i det forgangne år arbejdet med en opstramning af udvalgets aktiviteter og tydelighed både internt i BS, men også udadtil i respekt for sundhedsområdets aktualitet og BS s strategi om at være innovative værter for tidens relevante emner. Derudover har udvalget fået nyt kommissorium og forretningsorden og i konsekvens heraf et dobbelt formandskab, hvor ejer af analyse- og arkitektvirksomheden, ArchiMed, Pernille Weiss Terkildsen supplerer Bo Pehrson fra COWI, ligesom at udvalget er i gang med at rekruttere nye medlemmer, i en ambition om at være et tværfagligt og tværsektorielt forum Sundhedsudvalget har i første halvår af 2012 været værter for to fyraftensmøder, hvor medlemmer fra BS og inviterede gæster har mødt hhv. HOK - et af verdens største arkitektfirmaer med globale og tunge hospitalsreferencer og Diakonissestiftelsen, hvor der pt. foregår en spændende forandring af forretningsmodellen og hvor de fysiske rammer spiller en væsentlig rolle. Sundhedsudvalget inviterer i efteråret bl.a. til et mini-seminar med fokus på hospitalsbyggeriernes eksportfremmende potentiale, og forventer i øvrigt at arrangere flere fyraftensmøder om emner som bl.a. økonomi- og risikostyring, videndeling og konkurrencevilkår I november måned 2012 afholdes der igen Nordisk konference for sygehusvæsen og denne gang i Göteborg. Byggesocietetets Sundhedsudvalg medvirker i den forbindelse med vore søsterorganisationer fra de øvrige nordiske lande om planlægning af den forestående konference

16 Sundhedsudvalget havde den 25. juni inviteret til et fyraftensmøde på Diakonissestiftelsen om helhedsplanen og de aktuelle initiativer, der finder sted, og de gav en rundvisning til stiftelsen forskellige bygninger og steder. I mødet deltog ca. 20 personer. I samarbejde med landbestyrelsen og især BS s formandskab arbejder Sundhedsudvalget kontinuerligt på at skabe kontakter til sundhedsområdets politiske og administrative nøgleaktører på både kommunalt, regionalt og landspolitisk niveau. SOLENERGIUDVALGET Vi har afholdt 2 møder. Regerings-, energipolitisk aftale har været drøftet, som det fremgår af aftalen er der ikke meget fokus på at fremme anvendelsen af solenergi. Det er dog ikke udvalgets opfattelse, at indførelse af forsyningssikkerhedsafgiften, i den påtænkte stramning på nuværende tidspunkt, ville få nogen indvirkning på udbredelsen af solceller. Men på sigt, hvis forsyningssikkerhedsafgiften øges på el tilslutningen, kan dette resultere i negativ effekt på anvendelse af solenergi. Solenergiudvalget har ligeledes haft fokus på sammenhæng mellem anvendelse af solenergi og de voldsomme ændringer der teknisk og lovgivningsmæssigt er, og ved at blive implementeret omkring kravende til energiforbrug i vores nybyggeri og eksisterende ejendoms masse. Disse krav vil få betydelig økonomisk og teknisk konsekvenser nu og i årene fremover, dette er nok ikke gået op for en stor del af Byggesocietetets medlemmer. Det er Solenergiudvalget opfattelse at der er et boom i solceller i Danmark. Man skønner nu at der installeres mellem 300 og 400 solcelleanlæg om ugen på danske boliger, samtidigt er der også sket en betydelig tilvækst i installering af solcelleanlæg i erhvervsbyggeri. Alle udvalgsmedlemmer kan ses på vores hjemmeside under det enkelte udvalg. Kommunikationstrategi Der fortsættes med arbejdet med den nyligt godkendte kommunikationsstrategi. Læs mere om vores kommunikationsstrategi på vores hjemmeside. Lovforslag til høring Byggesocietetet får løbende lovforslag til høring. Sekretariatet sørger for, at lovforslagene sendes til de relevante udvalg, for vurdering og udtalelse. Byggesocietetets repræsentationer Det Danske Selskab for Byggeret Anne Henriksen, Partner og Advokat, Advokatfirmaet Vingaardshus A/S. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Irene Wittrup, Advokat Irene Wittrup. Arbejdet i det kommende år Internt: Fokus og udvikling af Byggesocietetet på tværs - Øget fokus på nye samarbejder mellem lokalområderne og formandsskabet - Styrkelse og udvikling af fagudvalg, ad hoc grupper og BS grupper

17 Implementering af kommunikationsstrategi, dette internt som eksternt Vi ønsker at fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation der tydeligt formidler de visioner, strategier, mål og holdninger Byggesocietetet står for. - Fokus på kommunikation og vidensdeling med medlemmer via relevante medier - Fokus på kommunikation og dialog med politikere, organisationer, erhvervsvirksomheder m.v. - Sikre at såvel intern som ekstern kommunikation sker i en god respektfuld dialog - Forsat udvikling af vores hjemmeside - Fastholde og udvikle vores samarbejde med Magasinet Ejendom Afholdelse af strategiseminar - I forlængelse af sidste års seminar fortsætter den åbne dialog med vores medlemmer Udvikling af sponsoraftaler i lokalområder - I forlængelse af det gennemførte sponsorarbejde på landsplan etableres samarbejde med lokalområderne om et tilsvarende arbejde. Eksternt: Udvikling af strategiske samarbejder med relevante organisationer - Det er væsentligt for Byggesocietetet at fastholde og udvikle vores samarbejde med relevante organisationer, dette gennem dialog, netværksmøder, fælles faglige arrangementer m.v. Fastholdelse og udvikling af politisk og erhvervsnetværk - For at sikre vores positive indflydelse på aktuelle og relevante faglige emner skal der arbejdes med at udvikle vores politiske- og erhvervsmæssige netværk Udviklingspotentialer i byggebranchen - Byggesocietetet har en væsentlig rolle i udvikling af byggebranchen i tæt dialog med relevante parter

18 Tak til alle, der har bidraget til Byggesocietetets udvikling i det forløbne år. Tak for jeres entusiasme og idérigdom. Jeres indsats gør Byggesocietetet til den levende forening af ildsjæle, som vi er idag. København, august 2012 BYGGESOCIETETETS LANDSBESTYRELSE Tony Christrup Landsformand Helge Tindal Formand Aarhus/næstformand Jytte Bille Landsformand Niels Kristian Hansen Formand Fyn/næstformand Hans-Bo Hyldig Søren B. Nielsen Ingolf Bak Formand København Formand Sydsjælland Formand Trekantområdet Finn Ehlers Anne Henriksen Arne Harboe Formand Syd Vestjylland Formand Aalborg Formand Vendsyssel Claus Bærentsen Christoph Wiese Flemming Dahl Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Investering i Københavns forstæder - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Indhold På denne konference går vi tæt på status på Letbanen og den meget spændende udvikling, der er i byområderne langs

Læs mere

www.byggesocietetet.dk

www.byggesocietetet.dk www.byggesocietetet.dk - hvor du møder dine kollegaer fra bygge- og ejendomsbranchen. Sammen sætter vi dagsordenen for branchens udvikling og kreative debat! 2 ...Byggesocietetet er den danske bygge- og

Læs mere

Byggesocietetet har været inde i en god udvikling de seneste år. Vi oplever fortsat medlemsfremgang, og vi har nu rundet medlemmer.

Byggesocietetet har været inde i en god udvikling de seneste år. Vi oplever fortsat medlemsfremgang, og vi har nu rundet medlemmer. Årsberetning BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2015-2016 Kære medlemmer, Velkommen til et Byggesocietetet på tværs og et Danmark i balance. Byggesocietetet har været inde i en god udvikling de seneste år.

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013 September Landsformand Tony Christrup Arbejdsåret 1. juni 2012 31. maj 2013 Indledning I det forgangne arbejdsår har vi i Byggesocietetet s landsbestyrelse, lokalbestyrelser,

Læs mere

Arkitektur i det almene byggeri

Arkitektur i det almene byggeri KONFERENCE OM ARKITEKTUR I DET ALMENE BYGGERI 3. oktober 2016. Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C Arkitektur i det almene byggeri Hvordan sætter vi barren højt? Fra arkitektens, investors, kommunens

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012 Pressemeddelelse Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Dokk1 Husets navn er Dokk1 Dokk1. Det er navnet for det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E

A V G 1 P L D 2 L O A N S E P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2014 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø-

Læs mere

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2010-2011

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2010-2011 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2010-2011 August 2011-1 - BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2010-2011 Arbejdsåret 1. juni 2010 31. maj 2011 Indledning Byggebranchen er stadig ramt af krisen og situationen er

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

Kommissorium for projekt Haslev Seminarium

Kommissorium for projekt Haslev Seminarium Kommissorium for projekt Haslev Seminarium Baggrund/formål Her beskrives, hvorfor projektet igangsættes. Der skal pustes nyt liv i Haslev Seminarium, som står tomt. Bygningerne og de smukke omgivelser

Læs mere

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 MEGATRENDS G L O B A L E T R E N D S / M E G A T R E N D S Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer sig der,

Læs mere

BOLIGENERGISKOLE. Sikring af en energirenovering. Udarbejdet af: Frederikshavn Boligforening

BOLIGENERGISKOLE. Sikring af en energirenovering. Udarbejdet af: Frederikshavn Boligforening Sikring af en energirenovering BOLIGENERGISKOLE Udarbejdet af: Frederikshavn Boligforening Projektet er støttet af Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter og Frederikshavn Boligforening. BoligEnergiSkole

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere STRATEGISK BYLEDELSE for politikere 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR POLITIKERE strategisk byledelse for politikere er et nyt tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på strategisk lederskab

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Aarhus Kommune på Folkemødet 2017

Aarhus Kommune på Folkemødet 2017 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 27. januar 2017 Aarhus Kommune på Folkemødet 2017 Planlægning af Aarhus Kommunes fælles deltagelse på Folkemødet på Bornholm i 2017. 1. Resumé

Læs mere

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog Punkt 11. Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog 2012-5422 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender ovennævnte Værdi- og Kvalitetskatalog som

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD I AARHUS

DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD I AARHUS DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD I AARHUS FÆLLESSKABER MED STÆRKE VÆRDIER Vi varetager dine kooperative interesser lokalt NÅR VI ARBEJDER FOR MERE END BARE OVERSKUD Ideen om kooperativer en virksomhedsform hvor

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 10. september 2015 kl. 1630-1900 Sted : HAB s administration Udsendt : 4. september 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi

Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi Notat 23. februar 2016 Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi Generalforsamling den 23. februar 2016 Den 23. marts er det 5 år siden, at IDA Sundhedsteknologi havde stiftende generalforsamling. Gennem

Læs mere

VELKOMST VED FRI'S FORMAND CARSTEN TOFT BOESEN

VELKOMST VED FRI'S FORMAND CARSTEN TOFT BOESEN FRI ÅRSMØDE 2017 DAGENS PROGRAM Kl. 13.40-13.50: Velkomst ved FRI's formand Carsten Toft Boesen Kl. 13.50-14.10: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt Kl. 14.10-14.40: Märtha Rehnberg,

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Byens Netværk 24.03.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Boblerne sprudler allerede i glassene i caféen med den smukke havneudsigt hos Dansk Arkitektur Center, når vi for 15. gang

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 2014 1

www.virksommekvinder.dk 2014 1 www.virksommekvinder.dk 2014 1 De 4 Hv-ord: 1.Hvem er VIRKSOMME kvinder? 2.Hvad gør VIRKSOMME kvinder? 3.Hvor findes VIRKSOMME kvinder? 4.Hvordan opnår Vk resultater? www.virksommekvinder.dk 2014 2 Hvem

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune COWI December 2013 1 Eller. VIDENSBY I BILLEDER Hvordan L.T. kommune, uddannelsesinstitutionerne og virksomheder i Lyngby-Taarbæk blev enige om en fælles vej

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Arbejdsdrøftelse 2017

Arbejdsdrøftelse 2017 Arbejdsdrøftelse 2017 I år skal der arbejdes med foreningens vision for 2017-2018. Du kan her læse hvilke visioner bestryelsen har haft i tankerne. HVILKE DELE AF VISIONEN KOMMER TIL AT PÅVIRKE DIG, OG

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 27.10.11 kl. 16:30 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Dagsorden Ordstyrer: Troels Bo Knudsen afdelingsbestyrelsen Toveshøj 1. Året der gik i Samvirket Fællessang 2. Udpegning af medlemmer til Samvirkets

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

1937-2012 75 års jubilæum

1937-2012 75 års jubilæum 1937-2012 75 års jubilæum Byggesocietetet er for alle med interesse for mursten Det hedder byggesocietetet, men er et omdrejningspunkt for hele bygge- og ejendomsbranchen. Det bliver der mere og mere brug

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Himmerland Boligforening Direktør Ole Nielsen Nybyggeri af almene ungdomsboliger Temaer: Er der plads til flere ungdomsboliger i Aalborg?

Læs mere

Hvad er Bygherreforeningen

Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Bygherreforeningen er en interesseorganisation for professionelle bygherrer i Danmark. Medlemsskaren repræsenterer ca. 100 af Danmarks største bygherrer,

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen.

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen. te sted at bo ds be t de re væ al sk g or eb ilk S og virke i Aarhus INDLEDNING Vi skal tænke langsigtet, synliggøre betydningen af vores succesfulde erhvervsliv og sikre de allerbedste muligheder for

Læs mere

Referat for netværksmøde i Middelfart Boldklub Erhverv netværksgruppen 9. marts 2016

Referat for netværksmøde i Middelfart Boldklub Erhverv netværksgruppen 9. marts 2016 Referat for netværksmøde i Middelfart Boldklub Erhverv netværksgruppen 9. marts 2016 Agenda for netværksmødet: Agenda for netværksmødet: Velkommen ved Lars Peter, Middelfart Boldklub & Henrik, Middelfart

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Udvikling af levende byer

Udvikling af levende byer Udvikling af levende byer Estate Media konference den 25. marts 2015 om udvikling af byområder Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By, cra@realdaniaby.dk Hvem er Realdania By Vores byudviklingsprojekter

Læs mere

Juni 2016 Nr. 2 EMNER I DETTE NYHEDSBREV!

Juni 2016 Nr. 2 EMNER I DETTE NYHEDSBREV! NYHEDSBREV Juni 2016 Nr. 2 NÆSTVED ERHVERVSFORENING BESTYRELSEN ØNSKER ALLE EN GOD SOMMERFERIE! MISSION 2016: Arbejde for, at kommunen er endnu mere ambitiøs i deres erhvervsfremmende aktiviteter Arbejde

Læs mere

Referat fra møde i Boligsamarbejdet

Referat fra møde i Boligsamarbejdet Referat fra møde i Boligsamarbejdet Referat Onsdag den 17. april 2013 fra 16.30-18.30 hos Kollegieboligselskabet, Cortex Park 18 A, 5230 Odense M 25. april 2013 Jacob Michaelsen jm@bf-odense.dk Tlf.: 5168

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 12. APRIL 2011

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 12. APRIL 2011 Tilstede: Suzan Saygili (Ishøj), Nimet Topcu (Århus, Kolding), Tagharid Rahmah (Mjølnerparken, København), Gitte Larsen (Dianavænge, Odense), Rikke Skovfoged (Foreningsguide Q, København), Mette Vestergaard

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere