BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2011-2012"

Transkript

1 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING August 2012 Formandskabet Tony Christrup Jytte Bille Arbejdsåret 1. juni maj 2012 Indledning Bygge- og ejendomsbranchen er fortsat inde i en vanskelig tid. Der hersker fortsat stor mistillid til branchen og dennes evne til at tjene penge. Mistilliden er særlig udtalt på den finansielle side, hvilket betyder at det for alle i bygge- og ejendomsbranchen er svært at opnå finansiering. Vi har derfor i Byggesocietetet haft samtaler med branchens relevante parter om disse udfordringer, og vi har haft dialog med en række topchefer i den finansielle sektor. Yderligere har vi haft møder med boligministeren og Nationalbankdirektøren om disse forhold. Vi har indledt et positivt og konstruktivt samarbejde med en række organisationer, her skal nævnes Ejendomsforeningen Danmark og Dansk Byggeri. Dette arbejde fortsættes. Der er medlemsfremgang. Den positive udvikling af vores fagudvalg og BS Grupper fortsætter. Vi har fået 2 nye fagudvalg, henholdsvis om OPP og udbudsregler. Vores BS koncept tæller i dag 9 grupper, og flere kommer til i det kommende arbejdsår. Vores første ad hoc gruppe har set dagens lys en arbejdsgruppe, der skal sikre fokus på effektivt byggeri. Dette sker i et tæt samarbejde med Københavns Kommune og Dansk Byggeri. Vi har afholdt et strategiseminar og visionen er klar: Vision Vi ønsker at fastholde vores stærke traditioner kombineret med aktualitet og innovation. Vi takker for den meget fine opbakning vores medlemmer har vist os i det forgangne arbejdsårtak for jeres store arbejdsindsats i Byggesocietetet. Lad os på tværs af Byggesocietetet fastholde den gode udvikling til fælles gavn og glæde for os alle

2 Byggesocietetets arbejde Sidste år på landskonferencen i København vedtog vi at arbejde med følgende områder: Arbejdet i det kommende år Internt: Eksternt: Hjemmeside processen Implementering af ændringer som følge af vedtægtsændringer Afholdelse af ekstraordinært landsmøde/generalforsamling Jubilæum 2012 Udviklingspotentialer i den danske byggesektor, herunder arbejdskraft produktivitet. Omkostningsniveauet i byggesektoren Byggeskader Energi og energirenovering Vedr. de interne punkter: Hjemmesiden og nyt logo Den 1.maj 2012 kunne vi præsentere vores nye hjemmeside samt et nyt grafisk logo. Vores nye visuelle identitet. Det nye design og logo henter inspiration fra det klassiske murforbandt. Logoet er sat op i sort og brændt orange (en klassisk murstensfarve), og typografisk er navnetrækket lagt op som byggesten i et forskudt netværksforløb. Ved at anvende denne form for geometri og farvespil, synes vi det er lykkedes os såvel visuelt, som symbolsk at understrege kompleksiteten og drivkraften i de mange alsidige opgaver, vi hver dag løser i Byggesocietetets regi sammen med alle dele af vores medlemmer. Den visuelle identitet er udviklet af Rasmus Koch Studio i København. Vi er meget glade for den opbakning, som vi har fået og alle de positive tilkendegivelser fra vores medlemmer. Vi har nu en ny platform som afspejler hvor vi vil hen med Byggesocietetet i fremtiden. Implementering af ændringer som følge af vedtægtsændringer Landsbestyrelsen har fået en ny ledelsesstruktur. Der er blevet etableret et nyt forretningsudvalg bestående af formandskabet, de 2 næstformænd og et yderligere landsbestyrelsesmedlem. Landsbestyrelsen er blevet udvidet med yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer udover lokalformændene. Landsbestyrelsen tog beslutning om afholdelse af et seminar for samtlige lokalformænd, udvalgsformænd, styregrupper fra alle BS grupper samt formandskabet

3 Her skulle drøftes og brainstormes omkring: Fælles mål og værdier fundamentet for succes Visioner ønsketænkning - langsigtet Strategi - målsætninger operationelt på kort sigt Forventningsafstemning; Værdier for dig, værdier for lokalområderne, værdier for Byggesocietetet og værdier for medlemmerne. Seminaret blev afholdt hos KLP Ejendomme i Ørestaden den 24. april fra kl og 50 deltog. Dagen var en stor succes med sparring på tværs. Vi fik nedskrevet vores vision for Byggesocietetet. Vision Vi ønsker at fastholde vores stærke traditioner kombineret med aktualitet og innovation. og vi ønsker at fastholde at Byggesocietetet er Danmarks stærkeste netværk i bygge-og ejendomsbranchen. Vi er landsdækkende, forankret i et stærkt, tværfagligt netværk af professionelle aktører. Vi har en høj troværdighed som sparringspartner i det brede politiske system og blandt beslutningstagere. Vi videndeler i et professionelt bredt fagligt netværk af aktører, som kan opsamle og løfte aktuelle emner og udfordringer. Afholdelse af ekstraordinært generalforsamling Den 28. oktober 2011 afholdt vi en ekstraordinær generalforsamling, hvor vores nye vedtægter skulle godkendes. Disse vedtægter banede vejen for at det nye formandskab og en udvidelse af landsbestyrelsen samt oprettelse af nyt forretningsudvalg kunne effektiviseres. Jubilæum 2012: Byggesocietetet Aarhus vil være vært for både landsmødet og dags-arrangementet samt festen i forbindelse med vores 75 års jubilæum. Dette bliver afholdt den 30. august Der er året igennem blevet arbejdet i Aarhus bestyrelsen i samarbejde med Charlotte fra sekretariatet til at skabe en rigtig god dag og fest for alle vores medlemmer. Det er besluttet i landsbestyrelsen at kr ,- afsættes fra foreningens aktiver til afholdelse af festen på Varna Palæ. Vi har igennem sponsorater modtaget fra Realkredit Danmark, Alectia og fra samtlige af vores lokalområder kunnet skabe et jubilæumsskrift som udsendes til alle medlemmer. Vi takker for denne opbakning! Skriftet er historie men ligeså meget et ønske om at se frem og være visionær. Vedr. de eksterne punkter Der har i det forgangne år været fokus på effektivt byggeri og produktivitet i en tæt dialog med Dansk Byggeri og de respektive fag- og ad hoc udvalg. Der har i samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark og Miljøudvalget været afholdt en konference med deltagelse af relevante aktører for at skabe fokus og klarhed på området, ligesom der er arbejde i gang om Bæredygtig byudvikling dette sker i samarbejde med Green Building Council, Dansk Industri, Naturstyrelsen og Byggesocietetet - 3 -

4 Yderlige eksterne punkter henvises til de efterfølgende bemærkninger om arbejdet i fagudvalgene og i lokalområderne. Arbejdet i Byggesocietetets bestyrelse Der er blevet etableret en ny ledelsesstruktur. Berørt under punktet implementering af ændringer i forbindelse med vedtægtsændringer Byggesocietetets økonomi Byggesocietetets likviditet er stadig god. Landsarrangementer Nytårskuren Nytårskuren 2012 blev afholdt den 5. januar i Tivoli Congress Center med ca. 400 gæster. Emnet var denne gang: Øresundsregion en motor for vækst. København-Malmø skal være en sammenhængende og bæredygtig metropol, der skaber vækst i Øresundsregionen. København-Malmø har hver sine styrker, og et samarbejde vil øge vækstmulighederne, områdets konkurrenceevne, og fortsat være et attraktivt sted at leve. De to største byer i regionen er som to tandhjul, der skal drive motoren for vækst. Foredragsholdere på kuren var: Frank Jensen, overborgmester i København. Bo Henriksson, International Business Manager i Norrporten, Lars Kolte, Chefforhandler for Danmarks deltagelse i European Spallation Source og Anne Skovbro, Direktør for planlægning og udvikling i Københavns Kommune. Vi sagde farvel til landsformand Lars Heilesen som arrangør af hans sidste nytårskur, og det blev ligeledes den sidste for direktør Jens Erik Corvinius fra Realkredit Danmark. I 2013 vil kuren blive afholdt den 16. januar igen i Tivoli Congress Center med en professionel ordstyrer/facilitator på. Det Gyldne Søm Onsdag den 14. september 2011 afholdt Byggesocietetet landskonference på Restaurant Julian Toldboden i København. I den forbindelse blev Byggesocietetets hæderspris "Det Gyldne Søm" overrakt til Direktør Niels Barfred. Byggesocietetets begrundelse for at tildele Det Gyldne Søm til Niels Barfred var for en livslang interesse for vedligeholdelse og renovering af ejendomme på Wilders Plads samt etablering af spændende miljø med marina. Landskonferencen 2011 København var den 14. september 2011 vært for årets landsmøde, der blev afholdt på Restaurant Julian, Nordre Toldbod. Efter mødet var der arrangeret en meget spændende sejltur rundt i havnen, hvor der var opera underholdning, foredrag om husbåde samt besigtigelse af Wilders Plads fra vandsiden ved årets modtager af det gyldne søm, Niels Barfred, Wilders Plads Ejendomme A/S. Landsmødet havde 2 meget vigtige punkter på dagsorden: - 4 -

5 Godkendelse af nye tidssvarende vedtægter. Valg af ny landsledelse, hvor Københavnskredsens hidtidige formand Tony Christrup og vores bestyrelsesmedlem Jytte Bille blev valgt til formandskabet, der nu består af 2 personer. Reception Den 28. oktober blev der holdt 3-dobbelt reception i vores nye domicil hos Dansk Byggeri. Vi sagde farvel til vores hidtidige landsformand Lars Heilesen, som har fungeret som landsformand i 29 år,og goddag til 2 nye landsformænd i Jytte Bille & Tony Christrup. Der var mødt langt over 100 mennesker op og vi fik sagt farvel og goddag til en epoke i Byggesocietetet. Årets rejser Vi rejste til Barcelona på en succesfyldt studie-og inspirationstur i oktober Vi var 27 deltagere med Jens Michael Nielsen som guide. Vi havde fantastisk vejr. Barcelona er vel den europæiske metropol, som har gennemgået størst positiv forvandling og vi nød et program spækket med besøg på de smukke historiske Gaudi byggerier samt fik meget indsigt i den nyere tids expansion af byen. Bæredygtige bebyggelser I efteråret blev bæredygtig byudvikling indskrevet i det nuværende regeringsgrundlag. Arbejdet har fået et nyt fokus nu. Styregruppen består nu af Naturstyrelsen, Dansk Industri, SBI, Byggesocietetet, Danske Ark, Byggestyrelsen og GBC. Formålet er at certificere byområder og ikke kun bygningerne, en certificering af lokalplan processen. Fokus på bæredygtighed på alle områder; socialt, økonomisk og hvordan påvirkes miljøet. Projektet er i fuld gang og der nu budt ind med 4 projekter fra hhv. Århus, Hørsholm, Greve og Næstved. Der skulle ligge et resultat klar inden årets udgang med ovenstående test kommuner. MIPIM Cannes Byggesocietetet var igen i år repræsenteret på MIPIM i Cannes. Vi arrangererede for anden gang i samarbejde med Skanska og denne gang Copenhagen Capacity vores MIPIMotionsløbet som blev afholdt den 7. marts

6 Morgenløb på enten på 5 km eller 7 km igennem den gamle bydel. Overborgmester i København Frank Jensen, Direktør for planlægning og udvikling i Københavns Kommune Anne Skovbro samt Stadsarkitekt i København Tina Saabye var med som løbecoaches. Der deltog 85 personer i løbet. Skanska var efterfølgende vært ved en sund morgenmad arrangeret på havnepromenaden med god tid til networking. Endnu engang en succes. BS-grupper BS Grupper er tværfaglige netværksgrupper, hvor formålet er at mødes, netværke og dele erfaringer med hinanden. Det er for det enkelte medlem den fortrolige platform i Byggesocietetet. Der er i dag 9 BS grupper, fordelt over hele landet. Der er ca. 25 medlemmer i hver gruppe. Interessen i lokalområderne for at udvikle nye BS grupper er stor. Der vil i det kommende arbejdsår være et stærkt fokus på den fortsatte udvikling af nye BS grupper. Sideløbende med dette arbejde sker et overordnet udviklingsarbejde for vores BS koncept, således at konceptet vil stå stærkt i fremtiden, og være det ultimative netværkstilbud for bygge- og ejendomsbranchen. Arbejdet i lokalområderne De lokale bestyrelser gør et stort arbejde for at lave gode aktiviteter for medlemmerne. Vores lokalområder er stadig følgende: Vendsyssel Aalborg Aarhus Trekantområdet - Syd Vestjylland Fyn Sydsjælland og København. Nedenfor nævnes nogle af de mange spændende arrangementer, der er foregået i lokalområderne i årets løb: Vendsyssel: Efter generalforsamling i Svanelunden i Hjørring i 2011 har der været følgende aktiviteter: I marts besøg på boreplatform fra Mærsk som lå til renovering i Hirtshals, hvor vi blev indført i både det at drive en boreplatform, men også hvorledes en renovering gribes an. En meget anderledes verden. I oktober medlemsmøde i Håndbæk i Frederikshavn. Bebyggelsen er en hel bydel og her fortalte både boligforening og kommunen om hvorledes en så stor opgave gribes an både byggeteknisk, men især på det boligsociale område I december besøg i svømmehal i Ålborg. Vi hørte hvordan arbejdet var udbudt og hvorledes byggesagen var gennemført. Selv om det var meget om teknik og brandforhold, var det et meget interessant møde med fokus på benyttelsen af huset. Uden mad og drikke duer det jo - 6 -

7 ikke, så vi havde en fælles spisning inden vi gik til ishockey og til vores glæde vandt Aab. Novo er en af de helt store virksomheder i lokalområdet, og dem besøgte vi i deres nye administrationsbygning i februar. En helt fantastisk oplevelse at høre om både deres virke i den store verden, men også hvad der udføres lokalt. Indretningen af den nye administrationsbygning var et kapitel for sig hvor bl.a. mødet med højteknologi kombineret med tavler som huskes fra skoletiden. Tavlen giver nærvær og ejerskab. På den længere bane indgår følgende emner. Dialogen med Hjørring kommune om byggesagsbehandling og arbejdet med kommune/lokalplaner. Samarbejdet med Byggesocietetet i Ålborg har som det første arrangement byggepladsbesøg på opførelsen af Musikkens hus på programmet. Vi vil følge byggeriet gennem flere møder. Dialog frem for retssager Ministermøde Vi vil forsøge med et smalt emne på nogle medlemsmøder. Et kvarter hvor eksempelvis en låsesmed fortæller om sin verden. Og så samler vi på gode historier/oplevelser. Aalborg Vi har i det forgangne år lagt vægt på arrangementer, hvor vi tager rundt i området for at se nyt og spændende byggeri, idet der jo p.t. bygges en del i Aalborg. Vi har i det forløbne år været på besøg på et af de nye byggefelter i Aalborg - den gamle eternitgrund - og Boligforeningens Himmerlands spændende ungdomsboligprojekt tæt ved universitetet. For så vidt angår sidstnævnte og projektet Musikkens Hus, er der arrangeret en møderække, således at deltagerne via 3-4 arrangementer kan følge byggeriernes udvikling, samt få yderligere orientering fra de forskellige involverede parter. Slutteligt har vi afholdt vores traditionelle rundtur, hvor vi besøger de af Aalborg Kommune præmierede byggerier. Igen i år havde vi fornøjelsen af at stadsarkitekt Peder Baltzer forklarede nærmere om kommunens begrundelse for at præmiere byggerierne. I år fik vi også etableret en 3. netværksgruppe. Disse grupper er meget populære, og tiltrækker både erfarne og unge indenfor vore brancher. Der var genvalg til den siddende bestyrelse. Aarhus Efter sidste generalforsamling fordybede vi os i nye regler vedrørende afgifter og skatteforhold i forbindelse med handel med fast ejendom

8 Den 17. maj var vi på studietur til Warszawa under kyndig og inspirerende ledelse af Karol Marcinkowski. Den 23. maj var vi medarrangører af Aarhuskonferencen i samarbejde med Erhverv Aarhus og med et tema der hed Sådan ku vi, øge profit og velfærd i samme træk om et samarbejde mellem kommune, byens institutioner, uddannelse og erhvervslivet, mm.. Den 3.november havde vi bedt rådmand Laura Hay og stadsarkitekt Gøsta Knudsen om en gennemgang af kommunens arkitekturpolitik. De to indlægsholdere supplerede hinanden rigtig godt vedrørende planens intentioner og mulighederne for at realisere arkitekturpolitikken i dagligdagen vi håber det lykkes. Den 30. november var vi gæster hos Brabrand Boligforening hvor Torben Overgaard og Flemming Kristensen på en meget informativ måde orienterede om de fantastisk spændende planer, der nu sættes i værk i forsøget på at få Gjellerup planen til at fungere som en godt integreret forstad til Aarhus. Den 20.februar 2012 havde vi så fornøjelsen igen at være gæster i dette smukke hus for at høre vores nye borgmester Jacob Bundsgaard fortælle om sine planer med vores by. Ikke en gennemgang af anlægsog byggeprojekter, men en fortælling om hvilke planer og ideer der rent politisk ligger for byens udvikling i relation til samarbejdet med erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, byens borgere i almindelighed og byerne omkring Aarhus. Sidste beretning fra denne formand ( Helge Tindal). Tak for et godt, hyggeligt og lærerigt samarbejde med jer alle ude og hjemme. Og tak til et inspirerende samarbejde med skiftende bestyrelsesmedlemmer og specielt til jer der er der nu. Det har været en fornøjelse at være jeres formand, vistnok siden århundredskiftet tror jeg. Kommende aktiviteter: Jubilæumsfest / årsmøde i Aarhus den 30. august spændende dagsprogram med efterfølgende fest på Varna Aarhus konferencen den 17.april 2013 Studietur til Ruhr-distriktet den 24.maj 2013 Trekantområdet Året har i Trekantområdet budt på velbesøgte arrangementer. Der har været satset på at belyse udviklingsplaner og projekter i forskellige dele af Trekantområdet. Der har været satset på at se nogle af de nye byggerier og lokaliteter, og der har været satset på, at der også skal være tid til netværkssnak. I oktober 2011 afholdtes arrangementet hos FredericiaC, hvor resultaterne af den netop afsluttede arkitektkonkurrence om det store udviklingsområde i hjertet af Fredericia blev gennemgået og debatteret. Arrangementet sluttede af med en glimrende middag i den netop nyåbnede restaurant i området. I november besøgte vi det - 8 -

9 ny-renoverede Hindsgavl, hvor RealDania gennem de senere år har brugt mange ressourcer på at skabe helt unikke rammer for kursus- og hotelophold på stedet. I februar var det så udviklingsplaner og konkrete udviklingsprojekter for Kolding-området der var på dagsordenen. Mødet var henlagt til Nykredit i Kolding, og Nykredit var også vært for den efterfølgende middag. Derudover fik vi på mødet en glimrende indføring i banksektorens udfordringer som de ser ud med Nykredits briller, vi fik en gennemgang af Kolding Kommunes mange udviklingsplaner og en mere konkret gennemgang af en af de spændende nye projekter, nemlig Design City Vests kommende byggeri Klippen, der placeres i det centrale udviklngsområde nær det nye universitetsbyggeri i Kolding. I Kolding fik vi samtidig, via Tony Cristrups deltagelse, en fin indføring i det nye formandskabs tanker og visioner for Byggesocietetets udvikling. I forbindelse med mødet på Hindsgavl blev den årlige generalforsamling i lokalkredsen afviklet. Planerne for efteråret 2012 ligger klar, og indbefatter bl.a. en inspirationstur til København d. 19. september. Syd Vestjylland Arrangementerne har i det forløbne år været på et mere acceptabelt niveau, som vi godt kan være tilfreds med. De arrangementer vi satte i søen fik vi også afholdt med et godt resultat. Generalforsamling på Esbjerg Lufthavn hvor vi fik indblik i en travl lufthavns hver dag. I alt et godt møde! På mødet blev turen til London, hvor vi skal se Den Olympiske by præsenteret for de fremmødte og den første interesse blev målet og fundet så stor at det var vær at arbejde videre med. I maj tog vi turen i hotelbus til Aalborg. Arrangementet svarer på mange måder til forrige års landsmøde, hvor vi besøgte: Utzon-huset med udstillingen We Love the City. Og besøgte de arkitektstuderende i deres arbejdende værksted. Fik rundvisning og frokost i Nordkraft, som er et gammelt kraftværk der er ombygget fritids- og kulturhus foredrag i Nordkraft v/ professor Ph.D. Architect m.a.a. Lasse Anderson om byudvikling. I november afholdte vi et vel besøgt møde med SE. Direktør Niels Duedahl fortalte om SEs nye domicil og deres visioner. Hvor Nest step city er en del af den nye energiklynge som tænkes planlagt Kjersing. Tiltag som lover godt for Esbjergs positionering som energimetropol. Vores program for 2012 Forårsmøde til maj i Ribe. Kunstmuseum, domkirke, domkirkeplads og udgravning (PL og SV) Landsmøde i Århus 75 år jubilæum Londonturen er den Herunder besigtigelse af den olympiske by. Der er 30 deltager

10 Det sædvanlige november møde bliver besigtigelse af Esbjergs nye station hal, hvor Esbjergs 2 liga håndboldhold for hjemmebane. Fyn Byggesocietetet Fyn har i 2011 afholdt 3 gode og velbesøgte arrangementer. 10. januar hvor Rådmand Jan Boye med temaet fortalte om aktuelle planer og visioner - på vej ud af krisen. Årsmøde den 7. april på SDU, hvor vi blev indført i deres mål og planer. I maj udbød vi en bustur omkring arkitektur, bæredygtigt byggeri og kunst i København. Turen måtte aflyses, men blev gennemført med succes den 27. oktober. Vi så Bjørn Nørgaards boligbyggeri på Bispebjerg Bakke, Green Lighthouse samt Krystallen - Nykredits nye glasbygning. Arrangementer som medlemskredsen sluttede godt op om. I juni måned deltog vi i medalje og legatfesten hvor 1 legat á kr blev uddelt til en struktør. Ved eksamensafslutningerne på Odense Tekniske Skole i juni og december uddelte vi 2 legater á kr ,- til 2 fremragende bygningskonstruktører. Også på Fyn begynder et generationsskifte at presse sig på. Vi er 5 der er på valg i år har været med siden I forbindelse med landsformandsvalget var det Jytte Billes betingelse, at næstformændene fra Århus og Fyn skulle blive i landsbestyrelsen i 2 år, derfor bliver jeg ( formand Niels Kristian Hansen ) et år endnu. Vi har opfordret to unge nemlig erhvervsrådgiver Anne Ørskov, Nordea Bank og landinspektør Søren Larsen, Lifa til at indtræde i bestyrelsen. Sydsjælland Sommer 2011 Byggepladsbesøg. Bustur til København. DI er i gang med et omfattende projekt for en modernisering og udbygning af Industriens Hus på Rådhuspladsen. Besøg hos Metroselskabet omkring Cityringen. Efterfølgende besøg hos SEB, se det færdige byggeri og middag inden hjemturen.. Efteråret Besøg NØF Næstved Østlig Fordelingsvej Med indlæg om forhistorie i bygherreperspektiv ved Næstved Kommune og information om projektet ved Rambøll Danmark A/S. November Inspirationsmøde fokus på økonomi og netværk, afholdt i Rødby Kulturcenter. Indlæg af Troels Teill Eriksen, Nordea som gav sit bud på den nuværende økonomiske situation i Danmark, EU samt globalt. Endvidere berørte han boligmarkedet og Nordea s bud fremadrettet. Vores landsformand Tony Christrup havde indlæg om netværk lokalt og på landsplan. Han gav et bud på Byggesocietetet som medspiller i fremtidig vækst og som politisk sparringspartner. København 2011/2012 har været et begivenhedsrigt år i Byggesocietetet

11 Vi har trods de generelt svære vilkår for vores branche oplevet en pæn tilgang af nye medlemmer. I København er vi over 550 medlemsvirksomheder. Vi kan konstatere at medlemskredsen i disse år suppleres inden for de udførende fag, dvs. entreprenør og håndværksvirksomheder. Der er generelt et højt aktivitets niveau i Byggesocietet København. I det forgangne år har aktiviteterne primært været koncentreret om: Café møder Oktober 2011 med Teknik-og miljøborgmester Ayfer Baykal. December 2011 med Overborgmester Frank Jensen BS-Grupper Vi må konstatere at BS-Grupperne er en succes. Vi har nu 5 grupper i København BS 1, BS 2, BS 3, BS 5 og BS 8. Alle BS-Grupperne er meget aktive med en række interne møder for de medlemmer der er i hver gruppe. Politiske kontakter Året har budt på en række politiske kontakter. På landsplan har der været dialog med Miljøministeriet om de øgede miljøkrav i byggeriet. Herudover har landsformanden og jeg ( formand Hans-Bo Hyldig) haft et kort møde med Folketingets Boligudvalg, der især var interesseret i vores syn på revisionen af lejeloven. Lokalt har vores kontakter sædvanen tro været til Københavns Kommune, herunder såvel Overborgmesteren som Teknik-og miljøborgmesteren. Der har ligeledes været en dialog med Lyngby Taarbæk Kommune og i det kommende år, vil vi fortsætte dialogen med lokale Borgmestre i vores område. Erhvervs dialog Formandskabet har taget dialogen op med Dansk Byggeri og den har vi fulgt op lokalt, hvor vi sammen med Dansk Byggeri kommer med et udspil til Københavns Kommune om effektivisering af byggeprocesserne. Vi lægger op til en proces, hvor der er repræsentanter fra Kommunen, Dansk Byggeri og Byggesocietetet. Byggesocietetets vision og målsætning Visionen er fortsat at være Byggeriets Netværk. Samtidig søger vi at placere Byggesocietetet som en troværdig og seriøs samarbejdspartner. Byggesocietetet er et upolitisk netværk, der gerne deltager som sparringspartner overfor såvel myndigheder og som øvrige interessegrupper. Vi vil til stadighed søge at bringe vores medlemmer ind i diverse fora, hvor vi med vores daglige kendskab til forholdene i branchen forhåbentlig kan bidrage konstruktivt i dialogen med indspil. 2012/2013 Det kommende år bliver mindst lige så aktivt som sidste år

12 Vi starter med nyvalg til bestyrelsen på denne generalforsamling. Café møder: Frederiksberg Kommune, hvor vi vil sætte fokus på den udvikling der sker på Frederiksberg. Sidst på året håber vi at Overborgmesteren igen vil stille op til en uformel dialog om udviklingen i København. Vi vil fra Byggesocietetet København side søge at fastholde og udbygge de politiske kontakter i vores lokalområde. Det sker ved, at vi nedsætter en mindre gruppe, der sammen med en repræsentant fra Forretningsudvalget sætter fokus på området. Vi har øje for, at selvom vi får mange nye medlemmer, vil vi målrettet søge yngre medlemmer. Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at bringe et yngre medlem fra sin virksomhed ind i Byggesocietetet. Fra bestyrelsen vil vi sikre, at de bliver godt forankret i vores lokalområde. Fra Byggesocietetet København opfordrer vi til sammenhold i branchen, og til at alle bruger netværket aktivt i sin dagligdag. De lokale bestyrelsesmedlemmer fremgår af Byggesocietetets hjemmeside under lokalområder. Arbejdet i fagudvalgene: Byggesocietetets fagudvalg er: Boligudvalget, By og planudvalget, Bygherreudvalget, Københavnsudvalget, Lejeudvalget, Miljøudvalget, Sundhedsudvalget og Solenergiudvalget BOLIGUDVALGET Udvalget blev oprettet i 2002 og har som arbejdsområde opførelse og efterfølgende drift af boligbyggeri. D.v.s. bl.a. nybyggeri (politiske tiltag, lovgivning, grundkøb, rådgiveropgaver, byggeomkostninger, byggestyring m.m.), lejefastsættelse og udlejning ved nybyggeri, totaløkonomiske betragtninger, konvertering af eksisterende ejendomme til nye boliger og beboerinddragelse. Udvalget har en bred sammensætning med repræsentanter fra den almene boligsektor, private ejendomsadministratorer og bygherrer, arkitekter, ingeniører, andre rådgivere, entreprenører og realkreditinstitutter. Udvalget har bl.a. arbejdet med et gennemgående tema om billiggørelse af boligbyggeri, hvor man bl.a. har set på industrialiserede byggerier. Derudover har man set på udvikling af nye byområder. I sommeren 2012 evaluerer udvalget sin arbejds- og mødeform og det er hensigten i det fremtidige arbejde at medlemmerne på skift får ansvaret for at tilrettelægge og planlægge møderne ud fra aftalte emner og temaer. BY-og PLANUDVALGET 30. aug Plads: Byggesocietetet Rundvisning i Byggesocietetets nye lokaler

13 Gennemgang af dagsaktuelle emner bl.a. har vi i udvalget en tradition for, at vi går bordet rundt hvor alle fremmødte fortæller om de projekter de arbejder med. Møderne er præget af mange spørgsmål og en livlig debat. 27. okt Plads: Byggesocietetet Gennemgang af dagsaktuelle emner og en runde rundt om bordet. 16. nov Morgenmøde med Københavns Kommune Plads Københavns Rådhus Tina Saaby gennemgik større nye projekter i Københavns Kommune. Hun indbød til dialog med bygherrerne i København for at forbedre samarbejdet mellem de private investorer og kommunen. Tina Saabys gennemgang gav anledning til mange spørgsmål og kommentarer. Der var 40 deltagere til mødet. 12. jan Julefrokost på Lumskebugten blev afsluttet med den traditionelle julefrokost. Som sædvanlig et velarrangeret og hyggeligt møde med udvalgets medlemmer. 9. feb Studiebesøg til Torvehallerne Torvehallerne blev fremvist af forretningsfører Niels Lønborg Brandt som fortalte om baggrunden for projektet. Han viste rundt i hallerne og kælderen som rummer fælles lagerfaciliteter, kølerum og affalds komprimator. Et vældigt spændende og innovativt hus. På det efterfølgende møde i Byggesocietetet fortalte direktør Peter Spøer fra bygherren Jeudan om deres foreløbige erfaringer. Arkitekt Hans Peter Hagens fortalte om det lange seje arbejde med at realiserer projektet. Et meget spændende arrangement som samlede ca. 35 deltagere. 12. apr Medlemsmøde Plads: Momentum Michael Nyboe præsenterede firmaets projekt i Gilleleje. Et spændende projekt som peger på mulighederne i en mindre sæsonbetonet turistby. Et projekt som viser mulighederne for at tilføre nye centrumfunktioner koblet til kulturelle og borgermæssige aktiviteter. Året har været præget af den økonomiske afmatning på byggeområdet. Også regeringsskiftet har påvirket udvalgets område med ny miljøminister og et nyt ministerium for landdistrikter. De mange store infrastrukturprojekter omkring København er også blevet drøftet. På grund af stort arbejdspres for formanden var der enighed om at dele formandskabet mellem Charlie Steenberg og Mads Rue. Udvalget har i perioden fået 2 nye medlemmer Anna Katrine Aaris Edslev fra arkitekt tegnestuen BSSA og advokat Irene Wittrup. Formandskabet byder de to medlemmer velkommen til udvalget. Udvalget har også bidraget med høringssvar bl.a. til Naturstyrelsen vedr. landsplaneredegørelsen BYGHERREUDVALGET: Vi holder 4 årlige møder, og har i dag som oftest en indlægsholder. I det forløbne år har vi haft indlæg af DrivhusEffekten ApS vedrørende solcelleanlæg etableret på et af medlemmernes ejendomme samt en præsentation af byggeriet Krystallen ( Nykredit ). Derudover drøfter udvalget internt løbende markedet for investering, udlejning mv

14 KØBENHAVNSUDVALGET Der har været følgende aktiviteter og mødeafholdelse 6. juni 2012: Mødet omhandlede energioptimering i CPH Københavns Lufthavne og foregik som en rundvisning med fremvisning af blandt andet ATES-anlæg samt KAK, hvor der blev fortalt om elforsyning og spændingsregulering. Til slut blev ny LED-lyssætning i loftet af terminal 3 fremvist. Fra CPH Asset Management Utilities deltog afdelingsleder Hans Andersen, asset manager Claus Høghøj og asset manager Jesper Siegmann. 1. marts 2012: Afkortet gå-hjem-møde i RD's lokaler på Strødamvej med eet punkt på dagsordenen, nemlig Den kommende letbane, Ring III - udvikling og investeringer i arealerne i kommunerne omkring den kommende 30 km lange letbane. Der var indlæg vedrørende Loop City v/andreas Klok Pedersen, arkitekt og partner i BIG Bjarke Ingels Group samt Indlæg v/borgmester i Gladsaxe Kommune, Karin Søjbjerg Holst. Det var et meget spændende møde også i lyset af den netop afblæste betalingsring, og mødet konkluderede blandt andet vigtigheden i, at kommunerne i god tid får tilrettelagt lokalplanarbejdet. 23. november 2011: Mødet blev holdt i Realdania med deltagelse af direktør Hans Peter Svendler og vicedirektør Finn Bartholdy. Drøftelse af betalingsringen - konsekvenser m.v. - eventuel koordinering med Bygherreudvalget. Realdanias aktiviteter i København Filantropi/investering Begge disse punkter var ved Realdania og gav anledning til en super drøftelse. 21. september 2011 Sejltur i By & Havn v/direktør Michael Soetmann. LEJEUDVALGET Vi har i årets møder fokuseret på lejeretlige forhold samt det grønne element. Vi har diskuteret energipakken med udgangspunkt i lejelovens 5.2 samt drøftet nye tiltag som f.eks. grønne lejekontrakter. Juridisk konsulent Mogens Dürr fra Ejendomsforeningen Danmark har været på besøg og gennemgået forskellige forhold. Endelig har vi gennemgået advokaters håndtering af konkurssager. Vi har løbende delt viden omkring udbud/efterspørgsel på erhvervslejemarkedet. Som sidste faste punkt har vi løbende orientering om nyere domspraksis samt ændringer i lovgrundlaget på lejeområdet

15 MILJØUDVALGET I Miljøudvalget har vi gennemført følgende Gå- hjemmøde om forurenet jord: KAN DU HÅNDTERE DIN JORD BEDRE OG BILLIGERE? Foredragsholdere: Horten Henriette Soja, Allerød Kommune, Birgit Skånvad Troels Wenzel, Cowi Jens Lillebæk, Grontmij Gå- hjem, møde om energiforliget: Bliv opdateret om Energiforliget set i byggebranchens perspektiv og hør om, hvad byggebranchens parter og bygningsejerne kan byde ind med, for at energiforliget bliver til virkelighed. Foredragsholdere: Anne Højer Simonsen, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Jonas Møller, Dansk Byggeri Torben Christensen, Ejendomsforeningen Danmark Informationschef Inge Ebbensgaard, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Miljøudvalget har fået 3 nye medlemmer. Lagt vor strategi frem til ca som har overskriften "bæredygtig byudvikling" med alle de facetter der ligger der. SUNDHEDSUDVALGET Byggesocietetets sundhedsudvalg har i det forgangne år arbejdet med en opstramning af udvalgets aktiviteter og tydelighed både internt i BS, men også udadtil i respekt for sundhedsområdets aktualitet og BS s strategi om at være innovative værter for tidens relevante emner. Derudover har udvalget fået nyt kommissorium og forretningsorden og i konsekvens heraf et dobbelt formandskab, hvor ejer af analyse- og arkitektvirksomheden, ArchiMed, Pernille Weiss Terkildsen supplerer Bo Pehrson fra COWI, ligesom at udvalget er i gang med at rekruttere nye medlemmer, i en ambition om at være et tværfagligt og tværsektorielt forum Sundhedsudvalget har i første halvår af 2012 været værter for to fyraftensmøder, hvor medlemmer fra BS og inviterede gæster har mødt hhv. HOK - et af verdens største arkitektfirmaer med globale og tunge hospitalsreferencer og Diakonissestiftelsen, hvor der pt. foregår en spændende forandring af forretningsmodellen og hvor de fysiske rammer spiller en væsentlig rolle. Sundhedsudvalget inviterer i efteråret bl.a. til et mini-seminar med fokus på hospitalsbyggeriernes eksportfremmende potentiale, og forventer i øvrigt at arrangere flere fyraftensmøder om emner som bl.a. økonomi- og risikostyring, videndeling og konkurrencevilkår I november måned 2012 afholdes der igen Nordisk konference for sygehusvæsen og denne gang i Göteborg. Byggesocietetets Sundhedsudvalg medvirker i den forbindelse med vore søsterorganisationer fra de øvrige nordiske lande om planlægning af den forestående konference

16 Sundhedsudvalget havde den 25. juni inviteret til et fyraftensmøde på Diakonissestiftelsen om helhedsplanen og de aktuelle initiativer, der finder sted, og de gav en rundvisning til stiftelsen forskellige bygninger og steder. I mødet deltog ca. 20 personer. I samarbejde med landbestyrelsen og især BS s formandskab arbejder Sundhedsudvalget kontinuerligt på at skabe kontakter til sundhedsområdets politiske og administrative nøgleaktører på både kommunalt, regionalt og landspolitisk niveau. SOLENERGIUDVALGET Vi har afholdt 2 møder. Regerings-, energipolitisk aftale har været drøftet, som det fremgår af aftalen er der ikke meget fokus på at fremme anvendelsen af solenergi. Det er dog ikke udvalgets opfattelse, at indførelse af forsyningssikkerhedsafgiften, i den påtænkte stramning på nuværende tidspunkt, ville få nogen indvirkning på udbredelsen af solceller. Men på sigt, hvis forsyningssikkerhedsafgiften øges på el tilslutningen, kan dette resultere i negativ effekt på anvendelse af solenergi. Solenergiudvalget har ligeledes haft fokus på sammenhæng mellem anvendelse af solenergi og de voldsomme ændringer der teknisk og lovgivningsmæssigt er, og ved at blive implementeret omkring kravende til energiforbrug i vores nybyggeri og eksisterende ejendoms masse. Disse krav vil få betydelig økonomisk og teknisk konsekvenser nu og i årene fremover, dette er nok ikke gået op for en stor del af Byggesocietetets medlemmer. Det er Solenergiudvalget opfattelse at der er et boom i solceller i Danmark. Man skønner nu at der installeres mellem 300 og 400 solcelleanlæg om ugen på danske boliger, samtidigt er der også sket en betydelig tilvækst i installering af solcelleanlæg i erhvervsbyggeri. Alle udvalgsmedlemmer kan ses på vores hjemmeside under det enkelte udvalg. Kommunikationstrategi Der fortsættes med arbejdet med den nyligt godkendte kommunikationsstrategi. Læs mere om vores kommunikationsstrategi på vores hjemmeside. Lovforslag til høring Byggesocietetet får løbende lovforslag til høring. Sekretariatet sørger for, at lovforslagene sendes til de relevante udvalg, for vurdering og udtalelse. Byggesocietetets repræsentationer Det Danske Selskab for Byggeret Anne Henriksen, Partner og Advokat, Advokatfirmaet Vingaardshus A/S. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Irene Wittrup, Advokat Irene Wittrup. Arbejdet i det kommende år Internt: Fokus og udvikling af Byggesocietetet på tværs - Øget fokus på nye samarbejder mellem lokalområderne og formandsskabet - Styrkelse og udvikling af fagudvalg, ad hoc grupper og BS grupper

17 Implementering af kommunikationsstrategi, dette internt som eksternt Vi ønsker at fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation der tydeligt formidler de visioner, strategier, mål og holdninger Byggesocietetet står for. - Fokus på kommunikation og vidensdeling med medlemmer via relevante medier - Fokus på kommunikation og dialog med politikere, organisationer, erhvervsvirksomheder m.v. - Sikre at såvel intern som ekstern kommunikation sker i en god respektfuld dialog - Forsat udvikling af vores hjemmeside - Fastholde og udvikle vores samarbejde med Magasinet Ejendom Afholdelse af strategiseminar - I forlængelse af sidste års seminar fortsætter den åbne dialog med vores medlemmer Udvikling af sponsoraftaler i lokalområder - I forlængelse af det gennemførte sponsorarbejde på landsplan etableres samarbejde med lokalområderne om et tilsvarende arbejde. Eksternt: Udvikling af strategiske samarbejder med relevante organisationer - Det er væsentligt for Byggesocietetet at fastholde og udvikle vores samarbejde med relevante organisationer, dette gennem dialog, netværksmøder, fælles faglige arrangementer m.v. Fastholdelse og udvikling af politisk og erhvervsnetværk - For at sikre vores positive indflydelse på aktuelle og relevante faglige emner skal der arbejdes med at udvikle vores politiske- og erhvervsmæssige netværk Udviklingspotentialer i byggebranchen - Byggesocietetet har en væsentlig rolle i udvikling af byggebranchen i tæt dialog med relevante parter

18 Tak til alle, der har bidraget til Byggesocietetets udvikling i det forløbne år. Tak for jeres entusiasme og idérigdom. Jeres indsats gør Byggesocietetet til den levende forening af ildsjæle, som vi er idag. København, august 2012 BYGGESOCIETETETS LANDSBESTYRELSE Tony Christrup Landsformand Helge Tindal Formand Aarhus/næstformand Jytte Bille Landsformand Niels Kristian Hansen Formand Fyn/næstformand Hans-Bo Hyldig Søren B. Nielsen Ingolf Bak Formand København Formand Sydsjælland Formand Trekantområdet Finn Ehlers Anne Henriksen Arne Harboe Formand Syd Vestjylland Formand Aalborg Formand Vendsyssel Claus Bærentsen Christoph Wiese Flemming Dahl Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013 September Landsformand Tony Christrup Arbejdsåret 1. juni 2012 31. maj 2013 Indledning I det forgangne arbejdsår har vi i Byggesocietetet s landsbestyrelse, lokalbestyrelser,

Læs mere

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2013-2014

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2013-2014 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2013-2014 September Landsformand Tony Christrup Arbejdsåret 1. juni 2013 31. maj 2014 Kære medlemmer Et arbejdsår 2013/2014 hvor Byggesocietetet blev mere synligt i bygge-

Læs mere

1937-2012 75 års jubilæum

1937-2012 75 års jubilæum 1937-2012 75 års jubilæum Byggesocietetet er for alle med interesse for mursten Det hedder byggesocietetet, men er et omdrejningspunkt for hele bygge- og ejendomsbranchen. Det bliver der mere og mere brug

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

ESTATE MAGASIN. Magasinet Ejendom skifter navn til Estate Magasin. Erfarne spillere vil tage Asset Management seriøst Læs side 28

ESTATE MAGASIN. Magasinet Ejendom skifter navn til Estate Magasin. Erfarne spillere vil tage Asset Management seriøst Læs side 28 Industriens Pension sender 5 mia. kr. ud i ejendom Jan Østergaard forklarer hvordan på side 10 ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 7 september

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Tilbud gælder så længe lager haves!

Tilbud gælder så længe lager haves! Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 07 Nr. 07 2013 6. årgang 2013 6. årgang Industri, lager, værksted og logistik! - Søg det på www.dal.dk ESTATE MAGASIN

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

ESTATE MAGASIN. Skellene flyttes og værdien skal synliggøres Læs hvordan og hvorfor på side 10. 10 år efter den første MBA Læs side 30

ESTATE MAGASIN. Skellene flyttes og værdien skal synliggøres Læs hvordan og hvorfor på side 10. 10 år efter den første MBA Læs side 30 Skellene flyttes og værdien skal synliggøres Læs hvordan og hvorfor på side 10 ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 9 2012 5. årgang Grønne

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Ny udbudsform på spekulativt byggeri

Ny udbudsform på spekulativt byggeri MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 9 oktober 2011 4. årgang Fokus på regionerne: NORDJYLLAND Aalborgs stabile kontormarked Små advokatfirmaer stor specialisering

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 14-06-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 14. juni 2011 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse

Læs mere

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 2. 2010 Per Stig Møller afløser Carina Christensen som kulturminister BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen Forsidefoto:

Læs mere

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling 2012 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger Beretning 2011/2012 bl danmarks almene boliger BOLIGEN har de seneste år gennemgået en betydelig forandring. Fra at være et oplysningsorgan er bladet blevet en aktør i samfundsudvikling. Udover at referere

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013 Nr. 8 november 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet FSTA årsberetning 2012-2013 FDS årsberetning

Læs mere

Øresundsregionen. Kraftig vækst i crossborder. Modulbyggeri er blevet stuerent. Stor Mipim-reportage: Køberne var tilbage Fokus på regionerne:

Øresundsregionen. Kraftig vækst i crossborder. Modulbyggeri er blevet stuerent. Stor Mipim-reportage: Køberne var tilbage Fokus på regionerne: MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 3 marts 2011 4. årgang Kraftig vækst i crossborder investering Modulbyggeri er blevet stuerent Stor Mipim-reportage:

Læs mere

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst [2013] Skriftlig beretning Håndbold Region Øst Indhold Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde...3 Formandens beretning....4 Ny turneringsstruktur....4 Idræts Forum København....4 KNÆK KURVEN...5

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

Udvikling og forandring

Udvikling og forandring ÅRSMAGASIN 2012 Udvikling og forandring Filantropien gør en forskel i krisetider Interview med bestyrelsesformand Jesper Nygård s. 4 / Vi løfter blikket Interview med adm. direktør Flemming Borreskov s.

Læs mere

Årsberetning 2009. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2009. Polyteknisk Forening Årsberetning 2009 Polyteknisk Forening 15. april 2010 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formanden......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

bips nyt 2/ 2010 bips-konferencen 6.-7. september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne

bips nyt 2/ 2010 bips-konferencen 6.-7. september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips-konferencen 6.-7. september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne DBK giver styr på tingene

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Grønt 2.0 nu skal bissen skrues på: Læs hvordan

Grønt 2.0 nu skal bissen skrues på: Læs hvordan MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 9 november 2009 2. årgang Pris Dkk 85,- Grønt 2.0 nu skal bissen skrues på: Læs hvordan Se reportagen fra Europas

Læs mere

FRI ÅRSBERETNING 2013

FRI ÅRSBERETNING 2013 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Indholdsfortegnelse FRI en forening, der både lytter og bliver lyttet til...04 Konjunktur: Omsætningen når nye højder...06 fri skal præge ny udbudslov og AB-system....08

Læs mere

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165.

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165. MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 1 januar 2011 4. årgang Fokus på regionerne: 165.000 kvm. på vej HOTEL: Skævt marked retter sig Sikkerhedsbranchen

Læs mere

Forside B E R E T N I N G 2 0 1 4

Forside B E R E T N I N G 2 0 1 4 Forside BERETNING 2014 Side 2 1. Organisationen...4 Lidt royale og stolte...4 2. Udviklingsprojekter...8 P23 fra viden til forandring...8 Markedsanalyse...8 Lokal Afledning af Regnvand (LAR)...9 Sportshangar...9

Læs mere

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk - www.dfs.dk

Læs mere