Familien Laursen fra Californien på sejltur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familien Laursen fra Californien på sejltur"

Transkript

1 Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Familien Laursen fra Californien på sejltur Familien Laursen fra Californien takker for en god tur til øerne! Nyhedsbrev nr Februar

2 FORMANDENS KLUMME Generelt - godt nytår til alle Carolinere Når formanden af og til føler, at opbakningen til Caroline Foreningen føles ringe, så er det jo helt andre følelser og tanker man gennemstrømmes af, når man oplever den opbakning der vises, når der kaldes til fælles arrangementer. Den netop overståede jule/nytårs fest i SG Hallen, hvor 112 medlemmer deltog, viste med stor tydelighed, at når det drejer sig om godt socialt samvær, så har Caroline Foreningen og Caroline koret en stor og dejlig fanskare. Det var en dejlig fest med sangglæde, højt humør, god mad og god musik. Stor tak til arrangørerne, musikerne og alle jer der deltog og gjorde det til en festlig aften. Året 2012 var for Caroline et godt år. Vi undgik uheld og maskinhavarier og sejlede mere end nogensinde før. Resultatet med en opsejling på mere end Dkk var bedre end de foregående år og det endelige årsregnskab, som endnu ikke er færdigt revideret, vil afspejle den gode sæson. Her skal det også nævnes, at Caroline i 2012 blev betænkt med en Dkk fra Ragnhild Bruhns Familiefond. Formanden har stor tiltro til at den daglige drift i 2013 vil kunne deles på flere hænder, således at enkelt personer ikke slides helt op. Der er også bud efter Caroline fra alle egne af landet, og i 2013 er der på nuværende tidspunkt allerede sat dato på seks sponsorarrangementer, en ugelang tur til Dragør/ Øresund samt en tur til Esbjerg. Men allerførst venter nu en dokning med Special Survey. Mandagsholdet er gået i gang med forberedelserne, og vi har fået konstateret, at vi skal have skiftet noget stål. Dokningen er planlagt ved Ring Andersen med inddokning mandag 25 februar. Caroline S. Foreningen har også i samarbejde med Hjortø Lauget og Maritimt Centers Venner påtaget sig at vedligeholde pakhuset udvendigt med maling. Arbejdet begyndte i september, og østsiden af pakhuset blev færdiggjort. Så snart vejret tillader det, vil vi fortsatte med gavlen og siden mod færgepladsen. ØKONOMI Som nævnt ovenfor har opsejlingen i 2012 været god med Dkk heraf Dkk i charterhyre fra Caroline Foreningen. Vor revisor vil på generalforsamlingen gennemgå det reviderede regnskab. Vor likviditet har været god, hele året, og ved årsafslutningen viste Forenngens konto et indestående på Dkk Driftskontoen et indestående på Dkk MEDLEMMER En gennemgang af medlemskartoteket sammenholdt med kontingentindbetalingen viste, at omkring 260 medlemmer havde glemt at betale kontingent, hvorfor de ved notits i sidste blad blev anmodet om at få dette ud af verden. Det var der en del der gjorde, men det endelige resultat blev at vi måtte stryge ca. 170 medlemmer at listen. Ærgeligt men nødvendigt. Foreningen har nu 504 personlige medlemmer og 44 sponsormedlemmer. SEJL JAGTEN KARLA Ejeren af sejljagten Karla har kontaktet Caroline Foreningen med et forslag om, at vi overtog skibet, som i skrogmæssig forstand ligner VIKING dog uden egentlig aptering.. Skibet har følgende mål. Loa 42 fod Br. 15 fod Dbg 6 fod Maskine 75 HK Perkins Karla har henligget ved Ring Andersen i ca 5 år og har hver år været taget op og bundbehandlet. Skibet er ifølge Peter Ring i skrogmæssig henseende i god stand. Malings vedligeholdet på dæk er dårlig, men træværket i god stand. Mast og bomme med tilhørende rig er i god stand og har været opbevaret indendørs. Perkinsmotoren i god stand. Såfremt foreningen skulle overtage skibet, kunne den aflaste Caroline S med nogle af weekendturene samt være til brug af alle medlemmer i ledige perioder. Prisen for at indrette en aptering i lastrummet vil være omkring Dkk Projektet bringes til diskussion ved generalforsamlingen, hvor vi må tage stilling til om den nødvendige interesse er tilstede blandt medlemmerne. Efter et godt år for vores forening vll formanden på bestyrelsens vegne gerne bringe en stor tak til alle dem, der gør det muligt at opretholde driften. Tak til besætningerne. Tak til mandagsholdet. Tak til det kulinariske hold, som sørger for vore hyggelige mandags frokoster. Tak til bestyrelse og tak til alle medlemmer Form. Jørgen Frederiksen 19 januar

3 Generalforsamling 2013 DER INDKALDES HERVED TIL CAROLINE FORENINGENS ORDINÆRE ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TIL AFHOLDELSE I MATADORSTUEN RESTAURANT BØRSEN ToRSDAG den. 4. april 2013, KL DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2. FORMANDENS BERETNING 3. FREMLÆGGELSE AF REVIDEREDE REGNSKABER 4. BESLUTNING OM ANVENDELSE AF OVERSKUD ELER DÆKNING AF TAB 5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 6. VALG AF FORMAND 7. VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER PÅ VALG TIL BESTYRELSE, LAUNY LINDAHL, FREDE KRISTIANSEN, MARGRETHE ANDERSEN PÅ VALG SOM SUPPLEANER: TORBEN BUNDGAARD, KURT KØLLE. 8. INDKOMNE FORSLAG 9. EVENTUELT FORSLAG TIL BEHANDLING SKAL VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE SENEST 14 DAGE FØR GENERALFORSAMLINGENS AFHOLDELSE. Planlagte aktiviteter 2013 I 2013 er foreløbig følgende aktiviteter planlagt. 25. feb marts. Dokning ved Ring Andersen incl.special survey. 4. april Generalforsamling april Dragør, København. Skibet booked for 3 privatarrangementer 24. maj Sponsortur Brdr Dahl. 1. juni Privat tur til Fåborg- Lyø. 29. juni Besøg i Helsingør i forbindelse med åbning af det Nye Søfartsmuseum. 4. juli Privattur i Øhavet. Yderligere arbejdes der med en tur til Esbjerg, som dog endnu ikke er tidsbestemt. Der forhandles med Gorilla Park om at lave en børnedag ombord på Caroline. SPONSOR ARRANGEMENTER Vi er meget interesserede i at give vore sponsorer muligheden for at reservere en dag til den årlige sponsortur og anmoder de firmaer, som påtænker en sådan tur at melde ud snarest mulig, så vi ikke har lovet skibet ud til andre formål. Vi gentager at vore sponsorer der, betaler et kontingent på Dkk 3000, har ret og mulighed for at arrangere en dagtur med indtil 12 gæster. Turen er uden udgift til skibets drift, og der betales kun for mad og drikkevarer, som fortæres på turen. VELKOMMEN OMBORD FORENINGEN ER VÆRT VED ET LET MÅLTID EFTER GENERALFORSAMLINGEN Planlagte aktiviteter Caroline Koret marts. Ove Heitmann 80 år 29./30. juni Helsingør Åbning af Søfartsmuseet. Inkl, Caroline S 11. juli Bølgen Svendborg Havn 13. jul. Skarø Festival 1. august Gl. Torvedag.. 4. august Bølgen Svendborg Havn 4 5

4 Skipper Niels Rasmussen Niels Rasmussen runder den 17/ sin 75 års fødselsdag, hvorfor der er fundet anledning til at skrive en klumme om Niels, der i mere end 10 år har ydet en stor indsats som bestyrelsesmedlem og skipper på Caroline S. Niels Rasmussens far ejede galeasen Dana af Svendborg, og det var helt naturligt, at Niels som 16 årig påmønstrede og fik sin første sejltid her. Efter mange år som styrmand og skipper i coastere, senest for Elite rederiet, lagde Niels i 2002 op for at komme hjem til Eli troede han. Det blev i stedet starten til et nyt livsafsnit, hvor Caroline S siden har krævet stort set ugentlig involvering af Niels, både til søs og ved tilsyn og vedligeholdelse af skibet, når det ligger ubeskæftiget i Svendborg. Jeg har nok haft 60 rundrejser med foder til Musholm, siger Niels et år var jeg oppe på 16 rejser. Min første tur med Caroline S var i 2002 som styrmand på en tur til Polen for at laste gødning til Mariager. Vi blev tungt lastet og fik efter afsejlingen dårligt vejr. Der var et par timer, hvor jeg ikke var glad ved det, men vi nåede i læ ved Øresund, og kom godt frem til Mariager, hvor skipperen rejste hjem, og jeg overtog skibet som fører for første gang. I de følgende år havde jeg mange ture tit sammen med Hans Mæng, Henning Larsen og Gert Lind. Henning var også med på rejsen, da vi på vejen ind til Rostock hørte et kæmpe knald fra maskinen et ben stak ud fra en cylinder, og Caroline S måtte vingeskudt slæbes hjem til Svendborg, og lå stille i næsten et år, inden vi efter totalrenovering af motoren var klar til at stikke til søs igen. Det blev også dramatisk en gang, hvor vi ved afsejlingen fra foderprammen ved Musholm oplevede, at omdrejningstallet på den gamle MaK steg fra de normale 290 til ca 500. Der blev straks trukket i hurtiglukkeren, men det føltes som mange minutter, inden brændstoffet var brugt og motoren gik i stå hele tiden med fornemmelsen af, at nu springer hun i luften. En split i regulatoren var knækket, så heldigvis var ingen vital skade sket man slap med tilsodning ved skorstenen. Min længste tur var rejsen til Brest i I Nordsøen fik vi dårligt vejr med bølgehøjder på op til 6 meter. Jeg skiftede til manuel styring og havde fat i regulatoren til skruestig- ningen flere timer i træk, når det var værst. Som alle ved, kom vi dog vel frem til Brest og fik et kanon godt ophold, hvor skibet, besætningen og de tilrejsende venner gjorde god og stor reklame for Svendborg. I februar 2006 lå vi på Samsø, og efter et kraftigt isslag dryssede der i flere timer store istapper ned fra mast, stag og antennen (det samme skete på Storebæltsbroen, der var lukket et helt døgn). Da Hans Mæng gik ud på bakken, var han en meter fra at blive ramt af en nedstyrtende istap, og da jeg tog op til Brugsen for at supplere provianten, var strømmen på Samsø gået - ved indgangen fik man udleveret en lommelygte, for at man kunne finde varerne i butikkens mørke (flasker burde være forsynet med refleksbånd!) og kasseapparatet var ude af funktion! Når jeg ser på udviklingen fra mine første rejser i 2003 og til i dag sejlede vi de første år i fri fart, fortrinsvis indenrigs. Mæglerfirmaet Bjerrum og Jensen kunne hele tiden skaffe en ny last når vi var fremme det gav sammenhold og hygge for de påmønstrede besætninger, med ophold i laste- og lossehavnene et år var jeg på rejse 16 dage i træk, så der var en stor pose vasketøj med hjem. Nu er det stort set kun rundrejserne med foder til Musholm, der giver en overnatning på skibet og den særlige rytme som vagthold på længere ture giver og som ikke mindst ved kokkens mellemkomst skaber sammenhold og kammeratskab for besætningen. Og hvad siger så kollegerne om Niels: Niels er kendt som en dygtig skibsfører, der med omhyggelighed planlægger enhver 6 7 rejses forløb, og under sejladsen har et øje på alt, for at sikre der ikke skal ske skibet eller besætningen noget. Alle mulige problemstillinger bliver med stor bekymring overvejet på forhånd for så oplever Niels veltilfreds, at alt forløber godt ved rettidig omhu, og der ved hjemkomst kan meldes om en tur uden uheld og buler! Hans yndlingsplads er bag manøvregrejerne på broen, som han nødigt forlader. En undtagelse er dog, hvis der vises sport på salonens fjernsyn, eller på tidspunktet hvor tips- og lottoresultater offentliggøres. Så hales der en krøllet kupon op af lommen som oftest uden gevinst! Med et langt liv på søen bag sig er Niels god for beretninger om oplevelser fra stort set alle klodens egne og ydmyge steder. Vi er ikke i tvivl, om han selv har oplevet det hele, selv om Hans Mæng mener, han må være over 125 år gammel for at have oplevet så meget. Niels tager dog ofte forbehold, når han beretter om besøg på ydmyge steder for mange år siden det er ikke noget jeg selv har oplevet, selv om jeg var på skibet/ havnen. Det er noget jeg hørte fra en jeg sejlede sammen med!. Så drager Niels mod hjemmet og sit livs Eli med et drømmende blik i øjnene. Vi kipper med flaget og ønsker god fødselsdag, samt at Niels også fremover holder sine papirer, så han ikke skal slippe joystikket på sin anden kærlighed vores allesammens elskede Caroline S. Torben Tranberg

5 CAROLINE KORET 2012 Igen i 2012 har der været bud efter Caroline Koret. Efter vinterens øveaftener blev koret i maj måned inviteret til at give et par friske viser på stranden ved Vindebyøre Camping, da Svendborg fik overrakt en pris som årets friluftskommune. I juli blev koret anmodet om at synge på Skarø Festival. En lidt speciel oplevelse, som vi fik fin omtale af. I 2013 er vi igen bedt om at optræde dog 3 gange på samme dag. Vi har været på Bryghuset i Svendborg og underholde vore ældre medborgere og på Nyborg Strand for at synge for et par hundrede sygeplejersker. Vi har sunget på SIMAC i anledning af at det var 100 år, siden, at man startede telegrafist uddannelse i Svendborg. Damgården i Skårup fik også besøg af de glade sangere fra Svendborg, og det samme gjorde gæsterne ved Haj Kutter Regattaen i Nysted Bjarne Bekkers og Maskin Jenses runde fødselsdage blev også behørigt fejret af koret. Sæsonafslutningen kom lidt sent, idet julefrokosten var udskudt til 14. januar, men også i den anledning, blev der sunget for vore kvindelige ledsagere en meget positivt publikum. FRA KORET SKAL LYDE EN STOR TAK TIL STEEN DER MED FAST MEN ROLIG HÅND LEDER OS IGENNEM VINTERENS ANSTRENGELSE PÅ SVENDBORG SØFARTSSKOLE HVOR FORSTANDER, ELEVER OG LÆRERER SKAL HAVE TAK FOR AT HUSE OS HVER MANDAG. Caroline korets julefrokost d. 14. januar Torben Poulsen, synger for på Imellem Esbjerg og Fanø og overrækker Margrethe korets blomsterbuket. Preben har bredt armene ud til Hils fra mig derhjemme en rigtig god og hyggelig julefrokost - tak til alle. Den sidste rejse Vort trofaste og flittigt mødende medlem af besætningen og Caroline-koret Jørgen Ærø Petersen er død og blev bisat fra Marstal kirke den 1. februar Herefter blev båren, der var dækket af Dannebrog, efter hans eget ønske overført fra Marstal til Svendborg med Caroline S. Under anløb af Svendborg blev skibet mødt af m/f Ærøskøbing for udgående, og færgen hilste ved passagen ærbødigt med en lang tone fra hornet. På kajen ventede Caroline koret, og efter båren var bragt i land blev sunget Klokkebøjen og Rosenøen inden rustvognen afsluttede den sidste rejse. Æret være Jørgen s minde 8 9

6 Aarøsund, den 7. november 2012 NOGEN TANKER OM BESÆTNING. SAMT KIGGE - UDOVER SVENDBORG. Dette er skrevet; netop som nyhedsbrev nr. 23 blev modtaget, den 6. november De som kender mig ved; at jeg gerne tager en tørn på skibet, når jeg har mulighed. Når man stadig er arbejdsramt, har kone, børn osv. Samt bor i Jylland. Så er det bare svært at tage fri nogen dage og rejse til Svendborg. Og da især i weekenderne. Senest havde jeg meldt mig til uge 42, men desværre kom arbejde i vejen. Det skinner tydeligt igennem i efterretningerne, at det nogen dage er en lykkelig formand, og andre dage en formand, som truer med at smide hele skidtet. Der skal være flere til at løfte, ellers går det galt. Jeg forstår at besætninger er et stort problem. Og det bliver ikke nemmere når Søfartsstyrelsen stiller samme krav, som i en større stykgodsbåd. Jeg har tidligere sagt / foreslået på en generalforsamling: Mange af os jyder vil meget gerne give en hånd med. Og sikkert også alle andre landsdele. Både med at sejle, og med at male - og banke rust. Jeg foreslog, at man kunne lægge skibet til Jylland engang imellem. Forslaget blev modtaget positivt. Det løb dog ud i sandet. Jeg tror man ønskede skibet klar i Svendborg. Nu kan vi læse, at man vil skære ting væk i sæson Og jeg vil derfor fremkomme med mit forslag igen. Ved god planlægning, I foder-sæsonen kunne man forlægge skibet til Haderslev en uge eller 2, ad gangen. Medlemmer fra området kunne være besætning, samt vedligeholde ind imellem rejserne. Man kunne måske endda få flere medlemmer til at komme og banke rust/male mens skibet venter på næste rejse. Med ordentlige nedskrevne instrukser, bør det være muligt, at få en masse godt arbejde ud af medlemmer fra andre områder, end Svendborg. Det kan så give gode hvileperioder til de mennesker, der altid trækkes på, fra Svendborg og omegn. Planlægning-planlægning er evident. Laksenes spisemønster kendes nu helt godt. Og hvis arbejdsugerne kendes lang tid i forvejen er jeg fortrøstningsfuld på, at der melder sig nogen. Inklusive mig selv. Ole Bang (vognmanden) vil måske endda komme med lastbilen, så kan vi male masten fra hans kran på én dag. Min kone (ex telegrafist med søfartsbog) melder sig til kabystjeneste. Med venlig hilsen Eigil K. Schmidt/ Skibsfører. Aarøsund NÆSTE NYHEDSBREV Indlæg og indput sendes til: Deadline for næste blad, der udkommer primo september, med deadline d. 10. august Ansvarshavende redaktør Frm. Jørgen Frederiksen Caroline S prisliste 2013 Sejlads Motortimer Dkk 500/time. Stilleliggetimer Dkk 100/time. Golftur Ærø - Fåborg og Korsør Golfbaner med morgen complet, transport skib/golfbane/skib madpakke til golfbanen samt varmt måltid på hjemturen. Dkk 600/pax. (Green fee for egen regning) Museumstur til Marstal Søfartsmuseum incl. morgen complet, guided rundvisning på museet samt varmt måltid på hjemturen Dkk 550/pax. Besøg Drejø incl, morgencomplet, transport til Drejø by, besøg i Drejø Gl. Havn. Frokost på Drejø Kro, besøg og rundvisning på hjemstavnsgården Elmegård hvor eftermiddagskaffen indtages inden hjemturen til Svendborg. Dkk 650/pax. Fisketur med morgencomplet og gule ærter på hjemtur. Dkk 500/pax. Alle ture gennemføres med minimum 10 deltagere maximum 12. Ture annonceres i dagspressen samt på foreningens hjemmeside Udover ovenstående ture arrangeres ture efter ønske og behov f.eks. til Strynø og Lyø samt aftentur, frokostture, middagsture som alle kan aftales ved personlig henvendelse til Margrethe Andersen på tlf RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES KONTINGENT 2013 Med dette nummer af Nyheds brevet følger kontingent opkrævning for 2013 som i henhold til generalforsamlings beslutning sidste år steg til DKK 250. Kontingentet er vigtigt for foreningen. Som det fremgår andet steds i bladet har vi været nødsaget til at slette 170 medlemmer som ikke reagerede på en rykker for ubetalt kontingent. Kontingent sponsorer kr ,-, firma medlemmer kr. 500,- VI SKAL DERFOR ANMODE JER OM AT BETALE KONTINGENTET SÅ SNART I MODTAGER OPKRÆVNINGEN HUSK I DEN FORBINDELSE AT ANFØRE NAVN PÅ INDBETALINGEN ELLERS KAN VI IKKE SPORE DEN. PÅ FORHÅND TAK 10 11

7 Tak til alle vores Sponsorer Flemming Schmidt Advokat Maritim Center Ankeret Støtteforening Firmamedlemskab Roskilde Marineforening Ole Bang Jensen Vognmand Svendborg Muserum Revisorfirmaet DeLoitte Svendborg Marineforening Børsen Restaurant Svendborg Søfartsskole Udgiver: Foreningen Caroline S 12 Ansvarshavende Jørgen Frederiksen, Strandhuse 43, 5700 Svendborg, Tlf

Solskinsdage i Marstal

Solskinsdage i Marstal Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Solskinsdage i Marstal Nyhedsbrev nr. 25 - Oktober 2013 1 FORMANDENS KLUMME Formanden har det godt Efter en næsten overstået sæson hvor vores skib har

Læs mere

Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg

Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Model af Caroline S, sejles til Skarø Museum Nyhedsbrev nr. 27 - Oktober 2014 1 FORMANDENS KLUMME Så er tiden kommet hvor der kan gøres lidt status over

Læs mere

Carolines to røde naboer Side 12, 13, 14 og 15

Carolines to røde naboer Side 12, 13, 14 og 15 Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Carolines to røde naboer Side 12, 13, 14 og 15 Nyhedsbrev nr. 28 - Marts 2015 1 FORMANDENS KLUMME Velkommen til 2015 Med årets første medlemsblad er

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg.

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Fra formandens beretning på generalforsamlingen 22. november 2009: Den 23. september 2009 fik klubben et flot tilbud fra de nye ejere Kim

Læs mere

Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635. Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo

Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635. Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635 Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo REDAKTIONEN: Redaktør Sven Bülow, Birkevænget 4, 3060 Espergærde 4052 9123 / 4913 3928 ts.red@teliamail.dk Kirsten Hjort, Løjtoftevej

Læs mere

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn.

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn. NR 2 2014 77. ÅRGANG Georg Stage i Københavns havn. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Enhed : 45 15 44 10 : 20 10 85 07 @: bhj002@politi.dk Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28

Læs mere

Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014

Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014 Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014 Svendborg Sunds Sejlklub bestyrelsen 2014 På forkant Formand Kjeld Hansen 62 22 18 64 formand@sss.dk Kystvænget 1 5700 Svendborg Næstformand Henrik

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Kapsejladser 2009. Pinseturen 2009. Billede konkurrence Læs mere side 18. Selvoppustelige redningsveste..., Virker de?...

Kapsejladser 2009. Pinseturen 2009. Billede konkurrence Læs mere side 18. Selvoppustelige redningsveste..., Virker de?... NR 3 MAJ 2009 WWW.SEJLKLUBBENKBH.DK Kapsejladser 2009 Læs mere side 29 Billede konkurrence Læs mere side 18 Pinseturen 2009 Læs mere side 11 Selvoppustelige redningsveste..., Virker de?... Læs mere side

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

OKTOBER 2008 19. ÅRGANG NR. 3

OKTOBER 2008 19. ÅRGANG NR. 3 OKTOBER 2008 19. ÅRGANG NR. 3 REDAKTØRENS LEDER Hej alle sammen. BESTYRELSEN Formand: Bitten Hollænder Bram Næstformand: Milan Falsing Kasserer: Pia Brix PR minister: Mike Pedersen Redaktør: Karina Petersen

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (37) September 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (37) September 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (37) September 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold:

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

Juli 2014 Årgang 43 nr. 3 ISSN 0905-1635

Juli 2014 Årgang 43 nr. 3 ISSN 0905-1635 Juli 2014 Årgang 43 nr. 3 ISSN 0905-1635 3 bovspryd på stribe - til pinsestævnet i Flensborg havde HJALM fint selskab på siden, nemlig MARTHA, FULTON og LOA, Foto: Andrea Gotved REDAKTIONEN: Redaktør:

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Juni 2013 Nr. 5 årgang 20.

Juni 2013 Nr. 5 årgang 20. Juni 2013 Nr. 5 årgang 20. Husk i juni: Søndag d. 2. juni kl. 10.00 Åben ø dag Gudstjeneste i Drejø Kirke. 1.s.e. Trinitatis Efterfølgende rundvisning i kirke og på kirkegård. Søndag d. 23. juni kl. 10.00

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere