Familien Laursen fra Californien på sejltur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familien Laursen fra Californien på sejltur"

Transkript

1 Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Familien Laursen fra Californien på sejltur Familien Laursen fra Californien takker for en god tur til øerne! Nyhedsbrev nr Februar

2 FORMANDENS KLUMME Generelt - godt nytår til alle Carolinere Når formanden af og til føler, at opbakningen til Caroline Foreningen føles ringe, så er det jo helt andre følelser og tanker man gennemstrømmes af, når man oplever den opbakning der vises, når der kaldes til fælles arrangementer. Den netop overståede jule/nytårs fest i SG Hallen, hvor 112 medlemmer deltog, viste med stor tydelighed, at når det drejer sig om godt socialt samvær, så har Caroline Foreningen og Caroline koret en stor og dejlig fanskare. Det var en dejlig fest med sangglæde, højt humør, god mad og god musik. Stor tak til arrangørerne, musikerne og alle jer der deltog og gjorde det til en festlig aften. Året 2012 var for Caroline et godt år. Vi undgik uheld og maskinhavarier og sejlede mere end nogensinde før. Resultatet med en opsejling på mere end Dkk var bedre end de foregående år og det endelige årsregnskab, som endnu ikke er færdigt revideret, vil afspejle den gode sæson. Her skal det også nævnes, at Caroline i 2012 blev betænkt med en Dkk fra Ragnhild Bruhns Familiefond. Formanden har stor tiltro til at den daglige drift i 2013 vil kunne deles på flere hænder, således at enkelt personer ikke slides helt op. Der er også bud efter Caroline fra alle egne af landet, og i 2013 er der på nuværende tidspunkt allerede sat dato på seks sponsorarrangementer, en ugelang tur til Dragør/ Øresund samt en tur til Esbjerg. Men allerførst venter nu en dokning med Special Survey. Mandagsholdet er gået i gang med forberedelserne, og vi har fået konstateret, at vi skal have skiftet noget stål. Dokningen er planlagt ved Ring Andersen med inddokning mandag 25 februar. Caroline S. Foreningen har også i samarbejde med Hjortø Lauget og Maritimt Centers Venner påtaget sig at vedligeholde pakhuset udvendigt med maling. Arbejdet begyndte i september, og østsiden af pakhuset blev færdiggjort. Så snart vejret tillader det, vil vi fortsatte med gavlen og siden mod færgepladsen. ØKONOMI Som nævnt ovenfor har opsejlingen i 2012 været god med Dkk heraf Dkk i charterhyre fra Caroline Foreningen. Vor revisor vil på generalforsamlingen gennemgå det reviderede regnskab. Vor likviditet har været god, hele året, og ved årsafslutningen viste Forenngens konto et indestående på Dkk Driftskontoen et indestående på Dkk MEDLEMMER En gennemgang af medlemskartoteket sammenholdt med kontingentindbetalingen viste, at omkring 260 medlemmer havde glemt at betale kontingent, hvorfor de ved notits i sidste blad blev anmodet om at få dette ud af verden. Det var der en del der gjorde, men det endelige resultat blev at vi måtte stryge ca. 170 medlemmer at listen. Ærgeligt men nødvendigt. Foreningen har nu 504 personlige medlemmer og 44 sponsormedlemmer. SEJL JAGTEN KARLA Ejeren af sejljagten Karla har kontaktet Caroline Foreningen med et forslag om, at vi overtog skibet, som i skrogmæssig forstand ligner VIKING dog uden egentlig aptering.. Skibet har følgende mål. Loa 42 fod Br. 15 fod Dbg 6 fod Maskine 75 HK Perkins Karla har henligget ved Ring Andersen i ca 5 år og har hver år været taget op og bundbehandlet. Skibet er ifølge Peter Ring i skrogmæssig henseende i god stand. Malings vedligeholdet på dæk er dårlig, men træværket i god stand. Mast og bomme med tilhørende rig er i god stand og har været opbevaret indendørs. Perkinsmotoren i god stand. Såfremt foreningen skulle overtage skibet, kunne den aflaste Caroline S med nogle af weekendturene samt være til brug af alle medlemmer i ledige perioder. Prisen for at indrette en aptering i lastrummet vil være omkring Dkk Projektet bringes til diskussion ved generalforsamlingen, hvor vi må tage stilling til om den nødvendige interesse er tilstede blandt medlemmerne. Efter et godt år for vores forening vll formanden på bestyrelsens vegne gerne bringe en stor tak til alle dem, der gør det muligt at opretholde driften. Tak til besætningerne. Tak til mandagsholdet. Tak til det kulinariske hold, som sørger for vore hyggelige mandags frokoster. Tak til bestyrelse og tak til alle medlemmer Form. Jørgen Frederiksen 19 januar

3 Generalforsamling 2013 DER INDKALDES HERVED TIL CAROLINE FORENINGENS ORDINÆRE ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TIL AFHOLDELSE I MATADORSTUEN RESTAURANT BØRSEN ToRSDAG den. 4. april 2013, KL DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2. FORMANDENS BERETNING 3. FREMLÆGGELSE AF REVIDEREDE REGNSKABER 4. BESLUTNING OM ANVENDELSE AF OVERSKUD ELER DÆKNING AF TAB 5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 6. VALG AF FORMAND 7. VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER PÅ VALG TIL BESTYRELSE, LAUNY LINDAHL, FREDE KRISTIANSEN, MARGRETHE ANDERSEN PÅ VALG SOM SUPPLEANER: TORBEN BUNDGAARD, KURT KØLLE. 8. INDKOMNE FORSLAG 9. EVENTUELT FORSLAG TIL BEHANDLING SKAL VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE SENEST 14 DAGE FØR GENERALFORSAMLINGENS AFHOLDELSE. Planlagte aktiviteter 2013 I 2013 er foreløbig følgende aktiviteter planlagt. 25. feb marts. Dokning ved Ring Andersen incl.special survey. 4. april Generalforsamling april Dragør, København. Skibet booked for 3 privatarrangementer 24. maj Sponsortur Brdr Dahl. 1. juni Privat tur til Fåborg- Lyø. 29. juni Besøg i Helsingør i forbindelse med åbning af det Nye Søfartsmuseum. 4. juli Privattur i Øhavet. Yderligere arbejdes der med en tur til Esbjerg, som dog endnu ikke er tidsbestemt. Der forhandles med Gorilla Park om at lave en børnedag ombord på Caroline. SPONSOR ARRANGEMENTER Vi er meget interesserede i at give vore sponsorer muligheden for at reservere en dag til den årlige sponsortur og anmoder de firmaer, som påtænker en sådan tur at melde ud snarest mulig, så vi ikke har lovet skibet ud til andre formål. Vi gentager at vore sponsorer der, betaler et kontingent på Dkk 3000, har ret og mulighed for at arrangere en dagtur med indtil 12 gæster. Turen er uden udgift til skibets drift, og der betales kun for mad og drikkevarer, som fortæres på turen. VELKOMMEN OMBORD FORENINGEN ER VÆRT VED ET LET MÅLTID EFTER GENERALFORSAMLINGEN Planlagte aktiviteter Caroline Koret marts. Ove Heitmann 80 år 29./30. juni Helsingør Åbning af Søfartsmuseet. Inkl, Caroline S 11. juli Bølgen Svendborg Havn 13. jul. Skarø Festival 1. august Gl. Torvedag.. 4. august Bølgen Svendborg Havn 4 5

4 Skipper Niels Rasmussen Niels Rasmussen runder den 17/ sin 75 års fødselsdag, hvorfor der er fundet anledning til at skrive en klumme om Niels, der i mere end 10 år har ydet en stor indsats som bestyrelsesmedlem og skipper på Caroline S. Niels Rasmussens far ejede galeasen Dana af Svendborg, og det var helt naturligt, at Niels som 16 årig påmønstrede og fik sin første sejltid her. Efter mange år som styrmand og skipper i coastere, senest for Elite rederiet, lagde Niels i 2002 op for at komme hjem til Eli troede han. Det blev i stedet starten til et nyt livsafsnit, hvor Caroline S siden har krævet stort set ugentlig involvering af Niels, både til søs og ved tilsyn og vedligeholdelse af skibet, når det ligger ubeskæftiget i Svendborg. Jeg har nok haft 60 rundrejser med foder til Musholm, siger Niels et år var jeg oppe på 16 rejser. Min første tur med Caroline S var i 2002 som styrmand på en tur til Polen for at laste gødning til Mariager. Vi blev tungt lastet og fik efter afsejlingen dårligt vejr. Der var et par timer, hvor jeg ikke var glad ved det, men vi nåede i læ ved Øresund, og kom godt frem til Mariager, hvor skipperen rejste hjem, og jeg overtog skibet som fører for første gang. I de følgende år havde jeg mange ture tit sammen med Hans Mæng, Henning Larsen og Gert Lind. Henning var også med på rejsen, da vi på vejen ind til Rostock hørte et kæmpe knald fra maskinen et ben stak ud fra en cylinder, og Caroline S måtte vingeskudt slæbes hjem til Svendborg, og lå stille i næsten et år, inden vi efter totalrenovering af motoren var klar til at stikke til søs igen. Det blev også dramatisk en gang, hvor vi ved afsejlingen fra foderprammen ved Musholm oplevede, at omdrejningstallet på den gamle MaK steg fra de normale 290 til ca 500. Der blev straks trukket i hurtiglukkeren, men det føltes som mange minutter, inden brændstoffet var brugt og motoren gik i stå hele tiden med fornemmelsen af, at nu springer hun i luften. En split i regulatoren var knækket, så heldigvis var ingen vital skade sket man slap med tilsodning ved skorstenen. Min længste tur var rejsen til Brest i I Nordsøen fik vi dårligt vejr med bølgehøjder på op til 6 meter. Jeg skiftede til manuel styring og havde fat i regulatoren til skruestig- ningen flere timer i træk, når det var værst. Som alle ved, kom vi dog vel frem til Brest og fik et kanon godt ophold, hvor skibet, besætningen og de tilrejsende venner gjorde god og stor reklame for Svendborg. I februar 2006 lå vi på Samsø, og efter et kraftigt isslag dryssede der i flere timer store istapper ned fra mast, stag og antennen (det samme skete på Storebæltsbroen, der var lukket et helt døgn). Da Hans Mæng gik ud på bakken, var han en meter fra at blive ramt af en nedstyrtende istap, og da jeg tog op til Brugsen for at supplere provianten, var strømmen på Samsø gået - ved indgangen fik man udleveret en lommelygte, for at man kunne finde varerne i butikkens mørke (flasker burde være forsynet med refleksbånd!) og kasseapparatet var ude af funktion! Når jeg ser på udviklingen fra mine første rejser i 2003 og til i dag sejlede vi de første år i fri fart, fortrinsvis indenrigs. Mæglerfirmaet Bjerrum og Jensen kunne hele tiden skaffe en ny last når vi var fremme det gav sammenhold og hygge for de påmønstrede besætninger, med ophold i laste- og lossehavnene et år var jeg på rejse 16 dage i træk, så der var en stor pose vasketøj med hjem. Nu er det stort set kun rundrejserne med foder til Musholm, der giver en overnatning på skibet og den særlige rytme som vagthold på længere ture giver og som ikke mindst ved kokkens mellemkomst skaber sammenhold og kammeratskab for besætningen. Og hvad siger så kollegerne om Niels: Niels er kendt som en dygtig skibsfører, der med omhyggelighed planlægger enhver 6 7 rejses forløb, og under sejladsen har et øje på alt, for at sikre der ikke skal ske skibet eller besætningen noget. Alle mulige problemstillinger bliver med stor bekymring overvejet på forhånd for så oplever Niels veltilfreds, at alt forløber godt ved rettidig omhu, og der ved hjemkomst kan meldes om en tur uden uheld og buler! Hans yndlingsplads er bag manøvregrejerne på broen, som han nødigt forlader. En undtagelse er dog, hvis der vises sport på salonens fjernsyn, eller på tidspunktet hvor tips- og lottoresultater offentliggøres. Så hales der en krøllet kupon op af lommen som oftest uden gevinst! Med et langt liv på søen bag sig er Niels god for beretninger om oplevelser fra stort set alle klodens egne og ydmyge steder. Vi er ikke i tvivl, om han selv har oplevet det hele, selv om Hans Mæng mener, han må være over 125 år gammel for at have oplevet så meget. Niels tager dog ofte forbehold, når han beretter om besøg på ydmyge steder for mange år siden det er ikke noget jeg selv har oplevet, selv om jeg var på skibet/ havnen. Det er noget jeg hørte fra en jeg sejlede sammen med!. Så drager Niels mod hjemmet og sit livs Eli med et drømmende blik i øjnene. Vi kipper med flaget og ønsker god fødselsdag, samt at Niels også fremover holder sine papirer, så han ikke skal slippe joystikket på sin anden kærlighed vores allesammens elskede Caroline S. Torben Tranberg

5 CAROLINE KORET 2012 Igen i 2012 har der været bud efter Caroline Koret. Efter vinterens øveaftener blev koret i maj måned inviteret til at give et par friske viser på stranden ved Vindebyøre Camping, da Svendborg fik overrakt en pris som årets friluftskommune. I juli blev koret anmodet om at synge på Skarø Festival. En lidt speciel oplevelse, som vi fik fin omtale af. I 2013 er vi igen bedt om at optræde dog 3 gange på samme dag. Vi har været på Bryghuset i Svendborg og underholde vore ældre medborgere og på Nyborg Strand for at synge for et par hundrede sygeplejersker. Vi har sunget på SIMAC i anledning af at det var 100 år, siden, at man startede telegrafist uddannelse i Svendborg. Damgården i Skårup fik også besøg af de glade sangere fra Svendborg, og det samme gjorde gæsterne ved Haj Kutter Regattaen i Nysted Bjarne Bekkers og Maskin Jenses runde fødselsdage blev også behørigt fejret af koret. Sæsonafslutningen kom lidt sent, idet julefrokosten var udskudt til 14. januar, men også i den anledning, blev der sunget for vore kvindelige ledsagere en meget positivt publikum. FRA KORET SKAL LYDE EN STOR TAK TIL STEEN DER MED FAST MEN ROLIG HÅND LEDER OS IGENNEM VINTERENS ANSTRENGELSE PÅ SVENDBORG SØFARTSSKOLE HVOR FORSTANDER, ELEVER OG LÆRERER SKAL HAVE TAK FOR AT HUSE OS HVER MANDAG. Caroline korets julefrokost d. 14. januar Torben Poulsen, synger for på Imellem Esbjerg og Fanø og overrækker Margrethe korets blomsterbuket. Preben har bredt armene ud til Hils fra mig derhjemme en rigtig god og hyggelig julefrokost - tak til alle. Den sidste rejse Vort trofaste og flittigt mødende medlem af besætningen og Caroline-koret Jørgen Ærø Petersen er død og blev bisat fra Marstal kirke den 1. februar Herefter blev båren, der var dækket af Dannebrog, efter hans eget ønske overført fra Marstal til Svendborg med Caroline S. Under anløb af Svendborg blev skibet mødt af m/f Ærøskøbing for udgående, og færgen hilste ved passagen ærbødigt med en lang tone fra hornet. På kajen ventede Caroline koret, og efter båren var bragt i land blev sunget Klokkebøjen og Rosenøen inden rustvognen afsluttede den sidste rejse. Æret være Jørgen s minde 8 9

6 Aarøsund, den 7. november 2012 NOGEN TANKER OM BESÆTNING. SAMT KIGGE - UDOVER SVENDBORG. Dette er skrevet; netop som nyhedsbrev nr. 23 blev modtaget, den 6. november De som kender mig ved; at jeg gerne tager en tørn på skibet, når jeg har mulighed. Når man stadig er arbejdsramt, har kone, børn osv. Samt bor i Jylland. Så er det bare svært at tage fri nogen dage og rejse til Svendborg. Og da især i weekenderne. Senest havde jeg meldt mig til uge 42, men desværre kom arbejde i vejen. Det skinner tydeligt igennem i efterretningerne, at det nogen dage er en lykkelig formand, og andre dage en formand, som truer med at smide hele skidtet. Der skal være flere til at løfte, ellers går det galt. Jeg forstår at besætninger er et stort problem. Og det bliver ikke nemmere når Søfartsstyrelsen stiller samme krav, som i en større stykgodsbåd. Jeg har tidligere sagt / foreslået på en generalforsamling: Mange af os jyder vil meget gerne give en hånd med. Og sikkert også alle andre landsdele. Både med at sejle, og med at male - og banke rust. Jeg foreslog, at man kunne lægge skibet til Jylland engang imellem. Forslaget blev modtaget positivt. Det løb dog ud i sandet. Jeg tror man ønskede skibet klar i Svendborg. Nu kan vi læse, at man vil skære ting væk i sæson Og jeg vil derfor fremkomme med mit forslag igen. Ved god planlægning, I foder-sæsonen kunne man forlægge skibet til Haderslev en uge eller 2, ad gangen. Medlemmer fra området kunne være besætning, samt vedligeholde ind imellem rejserne. Man kunne måske endda få flere medlemmer til at komme og banke rust/male mens skibet venter på næste rejse. Med ordentlige nedskrevne instrukser, bør det være muligt, at få en masse godt arbejde ud af medlemmer fra andre områder, end Svendborg. Det kan så give gode hvileperioder til de mennesker, der altid trækkes på, fra Svendborg og omegn. Planlægning-planlægning er evident. Laksenes spisemønster kendes nu helt godt. Og hvis arbejdsugerne kendes lang tid i forvejen er jeg fortrøstningsfuld på, at der melder sig nogen. Inklusive mig selv. Ole Bang (vognmanden) vil måske endda komme med lastbilen, så kan vi male masten fra hans kran på én dag. Min kone (ex telegrafist med søfartsbog) melder sig til kabystjeneste. Med venlig hilsen Eigil K. Schmidt/ Skibsfører. Aarøsund NÆSTE NYHEDSBREV Indlæg og indput sendes til: Deadline for næste blad, der udkommer primo september, med deadline d. 10. august Ansvarshavende redaktør Frm. Jørgen Frederiksen Caroline S prisliste 2013 Sejlads Motortimer Dkk 500/time. Stilleliggetimer Dkk 100/time. Golftur Ærø - Fåborg og Korsør Golfbaner med morgen complet, transport skib/golfbane/skib madpakke til golfbanen samt varmt måltid på hjemturen. Dkk 600/pax. (Green fee for egen regning) Museumstur til Marstal Søfartsmuseum incl. morgen complet, guided rundvisning på museet samt varmt måltid på hjemturen Dkk 550/pax. Besøg Drejø incl, morgencomplet, transport til Drejø by, besøg i Drejø Gl. Havn. Frokost på Drejø Kro, besøg og rundvisning på hjemstavnsgården Elmegård hvor eftermiddagskaffen indtages inden hjemturen til Svendborg. Dkk 650/pax. Fisketur med morgencomplet og gule ærter på hjemtur. Dkk 500/pax. Alle ture gennemføres med minimum 10 deltagere maximum 12. Ture annonceres i dagspressen samt på foreningens hjemmeside Udover ovenstående ture arrangeres ture efter ønske og behov f.eks. til Strynø og Lyø samt aftentur, frokostture, middagsture som alle kan aftales ved personlig henvendelse til Margrethe Andersen på tlf RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES KONTINGENT 2013 Med dette nummer af Nyheds brevet følger kontingent opkrævning for 2013 som i henhold til generalforsamlings beslutning sidste år steg til DKK 250. Kontingentet er vigtigt for foreningen. Som det fremgår andet steds i bladet har vi været nødsaget til at slette 170 medlemmer som ikke reagerede på en rykker for ubetalt kontingent. Kontingent sponsorer kr ,-, firma medlemmer kr. 500,- VI SKAL DERFOR ANMODE JER OM AT BETALE KONTINGENTET SÅ SNART I MODTAGER OPKRÆVNINGEN HUSK I DEN FORBINDELSE AT ANFØRE NAVN PÅ INDBETALINGEN ELLERS KAN VI IKKE SPORE DEN. PÅ FORHÅND TAK 10 11

7 Tak til alle vores Sponsorer Flemming Schmidt Advokat Maritim Center Ankeret Støtteforening Firmamedlemskab Roskilde Marineforening Ole Bang Jensen Vognmand Svendborg Muserum Revisorfirmaet DeLoitte Svendborg Marineforening Børsen Restaurant Svendborg Søfartsskole Udgiver: Foreningen Caroline S 12 Ansvarshavende Jørgen Frederiksen, Strandhuse 43, 5700 Svendborg, Tlf

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/3-2016 Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede 1. Valg af dirigent Søren H 2. Valg af referent Niels Verner 3. Formandens

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

December 2014 15. Årgang Nr. 2

December 2014 15. Årgang Nr. 2 December 2014 15. Årgang Nr. 2 Formanden har ordet Så er endnu en sommer gået med en masse aktiviteter. Vi har netop sejlet julemanden til Dyreborg i frisk vind. Nok lidt for frisk, men det gik, og det

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Velkommen ombord på Tunø Færgen

Velkommen ombord på Tunø Færgen Velkommen ombord på Tunø Færgen I Hou elsker vi synet af den lille, røde Trunte af en færge, når den pløjer sig gesvindt gennem bølgerne og forbinder Tunø med fastlandet et par gange om dagen. Men hvordan

Læs mere

Marts Dienesmindes Venner Fur Landevej Skive Tlf Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Marts Dienesmindes Venner Fur Landevej Skive Tlf Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling på Dienesminde, Fur Landevej 41, 7800 Skive Søndag den 15. marts 2009 kl. 14.00 Dagsorden: Marts 2009 Valg af dirigent.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014 Stenderupskovene Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2014 Kommende cykelture Forårsklargøring af cyklen Elektronisk blad og turprogram Generalforsamling 2014 Regnskab og budget Cykeltur til Bodensee og Rhinen

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Svendborg Marineforening. Ordinær Generalforsamling

Svendborg Marineforening. Ordinær Generalforsamling Dagsorden ifølge vedtægterne Svendborg Marineforening afholder Ordinær Generalforsamling Lørdag, den 14. februar 2015 kl. 16.00 i SIMAC, Gråesvej 27 5700 Svendborg 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

Team Rødovre Cykelklub

Team Rødovre Cykelklub Team Rødovre Cykelklub REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30 MARTS 2011 Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Team Rødovre Cykelklub i klublokalet Milestedet Nørrekær

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Kalender. for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening. Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup. Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Kalender. for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening. Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup. Der indkaldes til ordinær generalforsamling Kalender for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening Torsdag 7. januar 2010 14. januar 21. januar Første møde i år 2010 Er du gået i stå med noget, eller er i tvivl om noget, så tag det op i aften, så du evt.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Februar - marts Årgang Nr. 1

Februar - marts Årgang Nr. 1 Februar - marts 2016 9. Årgang Nr. 1 Husk tilmelding til fællesspisning til generalforsamlingen den 4. april, se nærmere side 6. 3 4 6 7 8 10 11 12 14 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Henny Fællesspisning

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere