Ø-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ø-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 5-2010"

Transkript

1 Ø-POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr

2 2 BESTYRELSEN Kontaktperson Andreas Lund Andersen Primulavej 37, 3. th. Tlf Kasserer Frank Jensen Haugstedsgade 6, 1, th. Tlf Lea Marie Olesen Niels Bohrs Allé 23, Odense M Tlf Anna Rytter Reventlowsvej 54, st. tv. Tlf Erik Clausen Fælledvej 19, 2. tv. Tlf Lars Madsen Niels Bohrs Allé 23, Odense M Tlf Jens Andersen Frederiksgade 5C, 1. th. Tlf BYRÅDSMEDLEM Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV Tlf / Fax: UDVALG / GRUPPER Byrådsbaggrundsgruppen Der holdes møder i byrådsbaggrundsgruppen mandagen før byrådsmødet. Møderne er åbne for alle interesserede. Studenternetværket Kontakt: Bjarne Speth Hansen Tlf Hjemmesiden Kontakt Lars Madsen Tlf Ø-POSTEN Indlæg til Ø-posten sendes til: Carl Flemming Schultz Fredensgade 21 tlf Redaktionsgruppen: Carl Flemming Schultz Lars Madsen Deadlines i 2010: 30.november Tryk: Offsetservice, tlf SOCIALISTISK UNGDOMSFRONT Kontaktperson i Odense: Peter Andreas Nielsen Tlf Holder medlemsmøder torsdage i lige uger, & studiegruppemøder i ulige uger, kl i Huset, Absalonsgade 26 FOLKETINGSKANDIDATER Odense Øst Pernille Skipper Sønder Boulevard 64, 1. th 1720 København V Tlf Odense Vest Anna Rytter Reventlowsvej 54, st. tv. Tlf Odense Syd Lene Junker Haugstedsgade 6, 1. th. Tlf PROVINSSEKRETÆR Brian Skov Nielsen Jægergårdsgade 114 b, Århus C Tlf REGION SYDDANMARK Kontaktperson: Lars Madsen Niels Bohrs Allé 23, Odense M Tlf syddanmark.enhedslisten.dk KONTAKT Enhedslisten Odense Absalonsgade O dense C Tlf odense.enhedslisten.dk

3 3 Medlemsmøde om Vollsmose Onsdag d. 3. november kl i Huset, Absalonsgade 26. Enhedslisten arbejder i Folketinget for en række ændringer i hele samfundet, som også kommer til at påvirke Vollsmose, bl.a. afskaffelse af fattigdomsy delserne, uddannelsesgaranti til unge, så alle sikres uddannelse og praktikpladser, massiv indsats for at skabe jobs samt fjernelse af bureaukrati, så socialarbejdere får tid til det sociale arbejde i stedet for at skulle udfylde skemaer hele dagen. Vi tror nemlig på, at sociale problemer kræver sociale løsninger. Løsningen på de problemer, vi ser i Vollsmose, er ikke mere politi og strengere straffe. Der kræves en langt bedre forebyggende indsats og fælles løsninger i samarbejde med beboerne. De løsninger v il vi gerne være med til at giv e et bud på og holder derfor et møde, hvor du som medlem af Enhedslisten kan blive klogere på V ollsmose og komme med forslag til, hvad v i kan gøre for at forbedre området. Der vil v ære oplæg og debat ud fra temaerne: Hvad er årsagerne til de sociale problemer i Vollsmose? Hv ilke konkrete forslag kan Enhedslisten stille til forbedringer og sociale indsatser i Vollsmose? Hvordan bliv er Enhedslisten mere sy nlig i V ollsmose?

4 4 Medlemsmøde i Enhedslisten Syddanmark Enhedslisten Syddanmark vil gerne inv itere alle Enhedslistens medlemmer i Syddanmark til medlemsmøde. Lørdag den 6. november 2010 kl hos 3F Vestfy n, Langelandsvej 3, 5500 Middelfart. Vi v il på dette møde sætte fokus på hvordan vi laver den bedste valgkamp i Syddanmark Hvordan for vi sat en prov insv inkel på de landsdækkende temaer? Hvad har de forskellige afdelinger gode erfaringer med fungerer? Hvad kan v i gøre for at afdelingerne arbejder bedre sammen? Hvordan kan de store afdelinger hjælpe de små afdelinger? O g andre interessante emner Du kan tilmelde dig hos Lars Madsen, Tlf eller Du kan læse mere om Enhedslisten Sy ddanmark på syddanmark.enhedslisten.dk Med v enlig hilsen Regionsbesty relsen

5 5 Enhedslistens årlige julefrokost Igen i år holder v i et brag af en julefrokost. Denne gang har vi udv idet dagen med lidt børnevenlig julehy gge (hv or v oksne naturligv is også er v elkomne!). Begivenheden finder sted lørdag d. 4. december i Huset, Absalonsgade 26. Fra kl er der juleklip og kagebagning, og v i pynter Huset flot til aftenens fest. Fra kl er der fest for de voksne (hv or børn selvfølgelig også er velkomne!). Traditionen tro vil der være tale om et sammenskudsgilde, hvor alle medbringer en kold, lun eller v arm ret. Tilmelding nødv endig til C arl Flemming Schultz, tlf ,

6 6 Kan vi arbejde os ud af krisen? Anna Rytter Folketingskandidat Den 25. august holdt vi medlemsmøde om den økonomiske krise med C hristian Juhl, der er formand for 3F i Silkeborg og folketingskandidat for Enhedslisten. Christian lagde ud med at fortælle om regeringens og Dansk F olkepartis lø s- ning af Danmarks økonomiske situation, der er dybt asocial og giv er skattelettelser til de rigeste, samtidig med at man skærer i dagpenge, bø rnefamilieydelse og andet, der går ud ov er de sv ageste, men som også rammer almindelige familier. Socialdemokraternes og SFs bud på krisehåndtering er ikke meget bedre. Selvfølgelig kan man godt arbejde sig ud af krisen, men hvorfor ikke giv e arbejdet til de arbejdsløse? I dag står godt uden for arbejdsmarkedet. Samtidig er v i begyndt at se et fænomen kaldet working poor, der kort fortalt handler om arbejdere indenfor rengø ring, hotel- og restaurationsbranchen, der dels pga. lav løn og dels pga. manglende mulighed for fuldtidsansættelse får en løn, der næsten ikke er til at leve af. Socialdemokraterne og SF har ikke i deres plan afsat finansiering af flere stillinger inden for det offentlige. Derfor skal nogle fy res, hv is andre skal arbejde 12 minutter mere om dagen. De har heller ingen løsningsforslag til, hv ordan man sikrer, at offentlige ansatte kan få ret til at bestemme deres egen arbejdstid. I dag er mange faggrupper på tv ungen deltid, samtidig med at andre fuldtidsansatte efterspørger deltidsjob. Nogle førtidspensionister v il gerne hav e et fleks- eller skånejob, men hv is de kommer i arbejde mister de også retten til førtidspension, hvis de alligevel ikke kan klare at hav e et arbejde. Regeringen, Dansk F olkeparti, Socialdemokraterne og SF vil gerne afv ikle bindingerne på den fri kapital, selvom de økonomiske bobler, der er en konsekv ens af den fri kapital, fortsat vil skabe kriser, der i deres omfang v il bliv e stadig v oldsommere. Hvad mange først troede var en finanskrise, v iste sig nemlig at bliv e en meget alv orlig økonomisk krise, der har konsekvenser for alle dele af samfundet. Samtidig står v i midt i en klimakrise, som hverken regeringen og Dansk Folkeparti eller Socialdemokraterne og SF ser ud til at tage alv orligt. Men der er en anden vej. Vi v il regulere kapitalen for at undgå økonomiske kriser. V i v il gennem offentlige investeringer sætte gang i økonomien. Enhedslisten har bl.a. udarbejdet en grøn plan, der v il skabe mindst arbejdspladser. 3F har også lavet en grøn vækstplan, der ligner Enhedslistens

7 7 meget. Med grønne job kan vi slå to fluer med et smæk. Vi kan skabe flere arbejdspladser, samtidig med at v i gør noget godt for klimaet. Det er v igtigt, at fagbevægelsen stiller krav til partierne. I Norge formulerede fagbev ægelsen den rø de bloks valgprogram, og det er i grunden mere demokratisk, end at partitoppen sidder bag lukkede døre og lav er politiske v isioner. Desværre er den danske fagbevægelse ikke altid så god til at stille krav. Fagbevægelsen har med LO i spidsen trukket Socialdemokraterne mod midten i stedet for til v enstre. LO har i store træk accepteret S og SFs plan, og de er endda begy ndt at diskutere forringelser af efterlønnen. Her er det vigtigt at huske, at efterlø nnen faktisk er betalt af arbejderne selv, og at man ikke kan forvente en halvering af indbetalingerne, blot fordi man halverer perioden. Enhedslistens finansiering af de mange nye job, vi gerne vil skabe, kommer primært fra at rulle skattelettelserne fra de rigeste tilbage. Men også beskatning af de multinationale selskaber og Nordsøolien kan give mange penge i statskassen. Krigen i Afghanistan har indtil nu kostet omkring 200 mia. De penge kunne v ære blevet brugt til genopbygning, og forsvarsudgifterne kunne i stedet bruges på social v ærnepligt. Svaret på, om vi kan arbejde os ud af krisen, rejser derfor i virkeligheden et langt v igtigere spø rgsmål: Skal vi arbejde mere eller have flere i arbejde? Enhedslisten mener selvfølgelig det sidste. Derfor er der hårdt brug for solidaritet. Alle skal nemlig have ret til et godt liv!

8 8 Filmaften i Enhedslisten Fredag d. 26. november er der filmaften i Enhedslisten Odense hvor v i ser en film og derefter diskuterer det politiske indhold af den. Det starter kl , og da v i jo gerne v il v ære meget demokratiske i Enhedslisten, starter aftenen med en afstemning om hv ilken film v i skal se. Vi har udvalgt følgende tre film som v i synes kunne være interessante at diskutere: Kapitalismen - En kærlighedshistorie af Michael Moore V for Vendetta Fri os fra det onde A rrangementet foregår i Huset, Absalonsgade 26. Håber v i ses. Kammeratlige hilsner, Lea og Jens. For mere information kontakt Lea: eller Jens:

9 9 Kom og vær med i det antiracistiske arbejde i Odense! Antiracistisk Netværk i Odense (A RNO ) er netop genopstartet. V i holder møder hver anden onsdag i ulige uger kl i Ungdomshuset, Nørregade 60.V ores møder er åbne for alle interesserede. ARNO er et tværpolitisk netv ærk af organisationer og enkeltpersoner, der i fællesskab arbejder for en mangfoldig by med respekt for alle uanset etnisk baggrund og religion. V i laver aktiv iteter og arrangementer, der sætter fokus på mangfoldighed, tolerance og gensidig respekt, og debatterer hv ordan v i sætter højrefløjen skatmat. Vil du v ide mere, kan du kontakte Anna Rytter, tlf Foto: Richard Hansen

10 10 Der er ikke nogen rigtige fattige i Danmark Pernille Skipper Spidskandidat til Folketinget på Fyn Jeg havde en hyggelig samtale med et par v enner for nylig. Vi snakkede om alt muligt og v erden sådan generelt. Egentlig ikke noget særligt. Det interessante var dog, at en af de andre i løbet af samtalen fik sagt; Ja ja, det er rigtigt, men der er jo i virkeligheden ikke nogen rigtige fattige i Danmark. Jeg tænkte ikke meget ov er det det er v el ikke en specielt usædvanlig udtalelse indtil jeg i dag læste endnu en artikel om, hvor mange mennesker der bliv er smidt ud af deres hjem, f ordi de ikke kan betale deres husleje. Fra 2002 til 2009 er det tal blevet mere end f ordoblet. Og i f ørste halvår af 2010 har Domstolsstyrelsen behandlet næsten sager, hv or mennesker er blevet sat på gaden. Og så begy ndte jeg at spekulere over den her rigtige f attigdom. Der lever altså mennesker i Danmark, der har så lidt på bankbogen, at de ikke kan sørge f or tag over eget hov ed eller at de bruger pengene på mad eller tøj i stedet f or huslejen. Jeg gætter på, at rigtig mange af dem er mennesker, som skal forsørge sig selv og en familie for kr. eller mindre om måneden det er, hv ad man kan f å som enlig f orsørger på starthjælp. Kontanthjælpsmodtagere kan modtage ca kr. f ør skat som enlig f orsørger. Det rækker ikke langt, når man skal betale husleje, elregning, telef onregning, mad, tøj, sko osv. til sig selv og sine børn. Kontanthjælpsloft og starthjælp er asocialt lav e ydelser. De er så lav e, f ordi regeringen tror, at mennesker hellere vil vende hver eneste krone og aldrig hav e råd til at tage i sommerland eller gå på restaurant, end de vil gå på arbejde. Det tror jeg bare ikke på. Jeg tror ikke på, at de 11 % af den danske bef olkning, som if ølge tal f ra f inansministeriet i 2007 lev ede under EU s f attigdomsgrænse, gør det, fordi de selv har v algt det, eller fordi de er dovne.

11 11 Vi taler meget om velf ærdsstaten. Hv ad er v elf ærd? Er den i fare? Bliver den større? Det kan tit bliv e en meget abstrakt diskussion, men i mit hov ed spiller v elfærdsstaten meget konkret f allit, når v i lev er i et Danmark, hv or mennesker kan have så lidt at lev e f or, at de ikke kan betale husleje. De prioriteringer man dagligt står ov er f or, når man lev er på starthjælp eller kontanthjælp, kan fx v ære v alget mellem skoletasker og bly anter til børnenes skolegang eller rugbrød f rem f or toastbrød. Og i sidste ende kan det bety de, at man må vælge huslejen fra, hv is man v ælger skoletasken og rugbrødet til. Det er valget mellem en dagligdag på et humant niveau her og nu, og huslejen som f ørst skal f alde til den f ørste. De prioriteringer er virkeligheden f or stadig f lere og f lere danskere, og at gå fra hus og hjem er også virkeligheden f or f lere og f lere, f ordi de ikke praktisk kan v ælge flere ting fra. Og så er virkeligheden v el også, at der i Danmark f indes rigtig fattigdom.

12

Ø-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 3-2013. 1. maj 2013 i Kongens Have Foto: Bjarne Speth Hansen

Ø-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 3-2013. 1. maj 2013 i Kongens Have Foto: Bjarne Speth Hansen Ø-POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 3-2013 1. maj 2013 i Kongens Have Foto: Bjarne Speth Hansen BESTYRELSEN Kontaktperson: Ingelise Bech Hansen Fredensgade 26 5000 Odense C Tlf. 61 79 49 19

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

KORTENE SKAL SPILLES RIGTIGT

KORTENE SKAL SPILLES RIGTIGT ValgTræfferen 2 0 1 5 MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 3 / JUNI 2015 / 11. ÅRGANG KORTENE SKAL SPILLES RIGTIGT! T o r s d ag 1 8. j u n i STEM PERSONLIGT FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3F.DK/RYMARKEN

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

www.3f.dk/søhøjlandet Vi er der Nr. 3 - september 2011 Vil du også have en anden regering - så sæt ved Socialdemokraterne SF eller Enhedslisten

www.3f.dk/søhøjlandet Vi er der Nr. 3 - september 2011 Vil du også have en anden regering - så sæt ved Socialdemokraterne SF eller Enhedslisten Vi er der - når du har brug for os! Efter udliciteringen er der fyldt med ukrudt omkring boldbanen i Hørning - læs mere på side 11 Nr. 3 - september 2011 www.3f.dk/søhøjlandet Vil du også have en anden

Læs mere

Bekæmp arbejdsløsheden, ikke de arbejdsløse. Enhedslistens treogtyvende årsmøde 2012. Årsmødehæfte 3

Bekæmp arbejdsløsheden, ikke de arbejdsløse. Enhedslistens treogtyvende årsmøde 2012. Årsmødehæfte 3 Bekæmp arbejdsløsheden, ikke de arbejdsløse Enhedslistens treogtyvende årsmøde 0 Årsmødehæfte Bekæmp arbejdsløsheden ikke de arbejdsløse Velkommen til Enhedslistens. årsmøde. I vores partidemokrati er

Læs mere

Vi vælger fællesskabet

Vi vælger fællesskabet Folketingsvalg 2015: Vi vælger fællesskabet I Enhedslisten går vi til valg for at trække Danmark i en solidarisk og grøn retning. I dette valgnummer kan du læse om vores mærkesager, kandidater og alle

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Vi kan ikke give op. Ordentlig vilkår for arbejdsløse

Vi kan ikke give op. Ordentlig vilkår for arbejdsløse September 2009 medlemsblad for enhedslisten Vi kan ikke give op Det er vores forbandede pligt at holde fast i, at hensynet til mennesker frem for meningsmålinger skal være centrum for asylpolitikken, siger

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Byggefirma støber mange ordrer virksomhed i Dommerby på vej mod sit største overskud Side 4-10. Langt færre får anerkendt arbejdsskade.

Byggefirma støber mange ordrer virksomhed i Dommerby på vej mod sit største overskud Side 4-10. Langt færre får anerkendt arbejdsskade. Byggefirma støber mange ordrer virksomhed i Dommerby på vej mod sit største overskud Side 4-10 Nr. 3-11. årgang September 2015 Langt færre får anerkendt arbejdsskade Side 14 Personalenyt Side 18 Indhold

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

RudersdalNr. 4 - oktober 2010

RudersdalNr. 4 - oktober 2010 RudersdalNr. 4 - oktober 2010 Mød den konservative rådhusgruppe I disse dage er det et år siden, at den konservative rådshusgruppe gik fra to til fire mandater. Fordoblingen af mandattallet gav et styrket

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

11 Bilag 11.1 Interviewguide

11 Bilag 11.1 Interviewguide 11 ilag 11.1 Interviewguide it arbejde som socialarbejder - Hvor længe har du arbejdet på herberger? - Kan du beskrive, hvem der primært er brugere af herberget? - Kan du give en beskrivelse af din funktion

Læs mere

Fokusgruppe interview A

Fokusgruppe interview A Fokusgruppe interview A M: Moderator A: Anne B: Andrea C: Annika D: Anders Fokusgruppen starter med en indledning fra moderator. 00:00 M: Sådan. Nå, men hvis vi lige starter helt forfra igen så, kommer

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

H O V E D S T A D E N MARTS/2013

H O V E D S T A D E N MARTS/2013 H O V E D S T A D E N MARTS/2013 Vi er blevet snydt - Det værste er ikke, at vi er blevet snydt. Det værste er, at vi er blevet lokket til at snyde andre mennesker, siger de tre tidligere medarbejdere

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere