Ø-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ø-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 5-2010"

Transkript

1 Ø-POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr

2 2 BESTYRELSEN Kontaktperson Andreas Lund Andersen Primulavej 37, 3. th. Tlf Kasserer Frank Jensen Haugstedsgade 6, 1, th. Tlf Lea Marie Olesen Niels Bohrs Allé 23, Odense M Tlf Anna Rytter Reventlowsvej 54, st. tv. Tlf Erik Clausen Fælledvej 19, 2. tv. Tlf Lars Madsen Niels Bohrs Allé 23, Odense M Tlf Jens Andersen Frederiksgade 5C, 1. th. Tlf BYRÅDSMEDLEM Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV Tlf / Fax: UDVALG / GRUPPER Byrådsbaggrundsgruppen Der holdes møder i byrådsbaggrundsgruppen mandagen før byrådsmødet. Møderne er åbne for alle interesserede. Studenternetværket Kontakt: Bjarne Speth Hansen Tlf Hjemmesiden Kontakt Lars Madsen Tlf Ø-POSTEN Indlæg til Ø-posten sendes til: Carl Flemming Schultz Fredensgade 21 tlf Redaktionsgruppen: Carl Flemming Schultz Lars Madsen Deadlines i 2010: 30.november Tryk: Offsetservice, tlf SOCIALISTISK UNGDOMSFRONT Kontaktperson i Odense: Peter Andreas Nielsen Tlf Holder medlemsmøder torsdage i lige uger, & studiegruppemøder i ulige uger, kl i Huset, Absalonsgade 26 FOLKETINGSKANDIDATER Odense Øst Pernille Skipper Sønder Boulevard 64, 1. th 1720 København V Tlf Odense Vest Anna Rytter Reventlowsvej 54, st. tv. Tlf Odense Syd Lene Junker Haugstedsgade 6, 1. th. Tlf PROVINSSEKRETÆR Brian Skov Nielsen Jægergårdsgade 114 b, Århus C Tlf REGION SYDDANMARK Kontaktperson: Lars Madsen Niels Bohrs Allé 23, Odense M Tlf syddanmark.enhedslisten.dk KONTAKT Enhedslisten Odense Absalonsgade O dense C Tlf odense.enhedslisten.dk

3 3 Medlemsmøde om Vollsmose Onsdag d. 3. november kl i Huset, Absalonsgade 26. Enhedslisten arbejder i Folketinget for en række ændringer i hele samfundet, som også kommer til at påvirke Vollsmose, bl.a. afskaffelse af fattigdomsy delserne, uddannelsesgaranti til unge, så alle sikres uddannelse og praktikpladser, massiv indsats for at skabe jobs samt fjernelse af bureaukrati, så socialarbejdere får tid til det sociale arbejde i stedet for at skulle udfylde skemaer hele dagen. Vi tror nemlig på, at sociale problemer kræver sociale løsninger. Løsningen på de problemer, vi ser i Vollsmose, er ikke mere politi og strengere straffe. Der kræves en langt bedre forebyggende indsats og fælles løsninger i samarbejde med beboerne. De løsninger v il vi gerne være med til at giv e et bud på og holder derfor et møde, hvor du som medlem af Enhedslisten kan blive klogere på V ollsmose og komme med forslag til, hvad v i kan gøre for at forbedre området. Der vil v ære oplæg og debat ud fra temaerne: Hvad er årsagerne til de sociale problemer i Vollsmose? Hv ilke konkrete forslag kan Enhedslisten stille til forbedringer og sociale indsatser i Vollsmose? Hvordan bliv er Enhedslisten mere sy nlig i V ollsmose?

4 4 Medlemsmøde i Enhedslisten Syddanmark Enhedslisten Syddanmark vil gerne inv itere alle Enhedslistens medlemmer i Syddanmark til medlemsmøde. Lørdag den 6. november 2010 kl hos 3F Vestfy n, Langelandsvej 3, 5500 Middelfart. Vi v il på dette møde sætte fokus på hvordan vi laver den bedste valgkamp i Syddanmark Hvordan for vi sat en prov insv inkel på de landsdækkende temaer? Hvad har de forskellige afdelinger gode erfaringer med fungerer? Hvad kan v i gøre for at afdelingerne arbejder bedre sammen? Hvordan kan de store afdelinger hjælpe de små afdelinger? O g andre interessante emner Du kan tilmelde dig hos Lars Madsen, Tlf eller Du kan læse mere om Enhedslisten Sy ddanmark på syddanmark.enhedslisten.dk Med v enlig hilsen Regionsbesty relsen

5 5 Enhedslistens årlige julefrokost Igen i år holder v i et brag af en julefrokost. Denne gang har vi udv idet dagen med lidt børnevenlig julehy gge (hv or v oksne naturligv is også er v elkomne!). Begivenheden finder sted lørdag d. 4. december i Huset, Absalonsgade 26. Fra kl er der juleklip og kagebagning, og v i pynter Huset flot til aftenens fest. Fra kl er der fest for de voksne (hv or børn selvfølgelig også er velkomne!). Traditionen tro vil der være tale om et sammenskudsgilde, hvor alle medbringer en kold, lun eller v arm ret. Tilmelding nødv endig til C arl Flemming Schultz, tlf ,

6 6 Kan vi arbejde os ud af krisen? Anna Rytter Folketingskandidat Den 25. august holdt vi medlemsmøde om den økonomiske krise med C hristian Juhl, der er formand for 3F i Silkeborg og folketingskandidat for Enhedslisten. Christian lagde ud med at fortælle om regeringens og Dansk F olkepartis lø s- ning af Danmarks økonomiske situation, der er dybt asocial og giv er skattelettelser til de rigeste, samtidig med at man skærer i dagpenge, bø rnefamilieydelse og andet, der går ud ov er de sv ageste, men som også rammer almindelige familier. Socialdemokraternes og SFs bud på krisehåndtering er ikke meget bedre. Selvfølgelig kan man godt arbejde sig ud af krisen, men hvorfor ikke giv e arbejdet til de arbejdsløse? I dag står godt uden for arbejdsmarkedet. Samtidig er v i begyndt at se et fænomen kaldet working poor, der kort fortalt handler om arbejdere indenfor rengø ring, hotel- og restaurationsbranchen, der dels pga. lav løn og dels pga. manglende mulighed for fuldtidsansættelse får en løn, der næsten ikke er til at leve af. Socialdemokraterne og SF har ikke i deres plan afsat finansiering af flere stillinger inden for det offentlige. Derfor skal nogle fy res, hv is andre skal arbejde 12 minutter mere om dagen. De har heller ingen løsningsforslag til, hv ordan man sikrer, at offentlige ansatte kan få ret til at bestemme deres egen arbejdstid. I dag er mange faggrupper på tv ungen deltid, samtidig med at andre fuldtidsansatte efterspørger deltidsjob. Nogle førtidspensionister v il gerne hav e et fleks- eller skånejob, men hv is de kommer i arbejde mister de også retten til førtidspension, hvis de alligevel ikke kan klare at hav e et arbejde. Regeringen, Dansk F olkeparti, Socialdemokraterne og SF vil gerne afv ikle bindingerne på den fri kapital, selvom de økonomiske bobler, der er en konsekv ens af den fri kapital, fortsat vil skabe kriser, der i deres omfang v il bliv e stadig v oldsommere. Hvad mange først troede var en finanskrise, v iste sig nemlig at bliv e en meget alv orlig økonomisk krise, der har konsekvenser for alle dele af samfundet. Samtidig står v i midt i en klimakrise, som hverken regeringen og Dansk Folkeparti eller Socialdemokraterne og SF ser ud til at tage alv orligt. Men der er en anden vej. Vi v il regulere kapitalen for at undgå økonomiske kriser. V i v il gennem offentlige investeringer sætte gang i økonomien. Enhedslisten har bl.a. udarbejdet en grøn plan, der v il skabe mindst arbejdspladser. 3F har også lavet en grøn vækstplan, der ligner Enhedslistens

7 7 meget. Med grønne job kan vi slå to fluer med et smæk. Vi kan skabe flere arbejdspladser, samtidig med at v i gør noget godt for klimaet. Det er v igtigt, at fagbevægelsen stiller krav til partierne. I Norge formulerede fagbev ægelsen den rø de bloks valgprogram, og det er i grunden mere demokratisk, end at partitoppen sidder bag lukkede døre og lav er politiske v isioner. Desværre er den danske fagbevægelse ikke altid så god til at stille krav. Fagbevægelsen har med LO i spidsen trukket Socialdemokraterne mod midten i stedet for til v enstre. LO har i store træk accepteret S og SFs plan, og de er endda begy ndt at diskutere forringelser af efterlønnen. Her er det vigtigt at huske, at efterlø nnen faktisk er betalt af arbejderne selv, og at man ikke kan forvente en halvering af indbetalingerne, blot fordi man halverer perioden. Enhedslistens finansiering af de mange nye job, vi gerne vil skabe, kommer primært fra at rulle skattelettelserne fra de rigeste tilbage. Men også beskatning af de multinationale selskaber og Nordsøolien kan give mange penge i statskassen. Krigen i Afghanistan har indtil nu kostet omkring 200 mia. De penge kunne v ære blevet brugt til genopbygning, og forsvarsudgifterne kunne i stedet bruges på social v ærnepligt. Svaret på, om vi kan arbejde os ud af krisen, rejser derfor i virkeligheden et langt v igtigere spø rgsmål: Skal vi arbejde mere eller have flere i arbejde? Enhedslisten mener selvfølgelig det sidste. Derfor er der hårdt brug for solidaritet. Alle skal nemlig have ret til et godt liv!

8 8 Filmaften i Enhedslisten Fredag d. 26. november er der filmaften i Enhedslisten Odense hvor v i ser en film og derefter diskuterer det politiske indhold af den. Det starter kl , og da v i jo gerne v il v ære meget demokratiske i Enhedslisten, starter aftenen med en afstemning om hv ilken film v i skal se. Vi har udvalgt følgende tre film som v i synes kunne være interessante at diskutere: Kapitalismen - En kærlighedshistorie af Michael Moore V for Vendetta Fri os fra det onde A rrangementet foregår i Huset, Absalonsgade 26. Håber v i ses. Kammeratlige hilsner, Lea og Jens. For mere information kontakt Lea: eller Jens:

9 9 Kom og vær med i det antiracistiske arbejde i Odense! Antiracistisk Netværk i Odense (A RNO ) er netop genopstartet. V i holder møder hver anden onsdag i ulige uger kl i Ungdomshuset, Nørregade 60.V ores møder er åbne for alle interesserede. ARNO er et tværpolitisk netv ærk af organisationer og enkeltpersoner, der i fællesskab arbejder for en mangfoldig by med respekt for alle uanset etnisk baggrund og religion. V i laver aktiv iteter og arrangementer, der sætter fokus på mangfoldighed, tolerance og gensidig respekt, og debatterer hv ordan v i sætter højrefløjen skatmat. Vil du v ide mere, kan du kontakte Anna Rytter, tlf Foto: Richard Hansen

10 10 Der er ikke nogen rigtige fattige i Danmark Pernille Skipper Spidskandidat til Folketinget på Fyn Jeg havde en hyggelig samtale med et par v enner for nylig. Vi snakkede om alt muligt og v erden sådan generelt. Egentlig ikke noget særligt. Det interessante var dog, at en af de andre i løbet af samtalen fik sagt; Ja ja, det er rigtigt, men der er jo i virkeligheden ikke nogen rigtige fattige i Danmark. Jeg tænkte ikke meget ov er det det er v el ikke en specielt usædvanlig udtalelse indtil jeg i dag læste endnu en artikel om, hvor mange mennesker der bliv er smidt ud af deres hjem, f ordi de ikke kan betale deres husleje. Fra 2002 til 2009 er det tal blevet mere end f ordoblet. Og i f ørste halvår af 2010 har Domstolsstyrelsen behandlet næsten sager, hv or mennesker er blevet sat på gaden. Og så begy ndte jeg at spekulere over den her rigtige f attigdom. Der lever altså mennesker i Danmark, der har så lidt på bankbogen, at de ikke kan sørge f or tag over eget hov ed eller at de bruger pengene på mad eller tøj i stedet f or huslejen. Jeg gætter på, at rigtig mange af dem er mennesker, som skal forsørge sig selv og en familie for kr. eller mindre om måneden det er, hv ad man kan f å som enlig f orsørger på starthjælp. Kontanthjælpsmodtagere kan modtage ca kr. f ør skat som enlig f orsørger. Det rækker ikke langt, når man skal betale husleje, elregning, telef onregning, mad, tøj, sko osv. til sig selv og sine børn. Kontanthjælpsloft og starthjælp er asocialt lav e ydelser. De er så lav e, f ordi regeringen tror, at mennesker hellere vil vende hver eneste krone og aldrig hav e råd til at tage i sommerland eller gå på restaurant, end de vil gå på arbejde. Det tror jeg bare ikke på. Jeg tror ikke på, at de 11 % af den danske bef olkning, som if ølge tal f ra f inansministeriet i 2007 lev ede under EU s f attigdomsgrænse, gør det, fordi de selv har v algt det, eller fordi de er dovne.

11 11 Vi taler meget om velf ærdsstaten. Hv ad er v elf ærd? Er den i fare? Bliver den større? Det kan tit bliv e en meget abstrakt diskussion, men i mit hov ed spiller v elfærdsstaten meget konkret f allit, når v i lev er i et Danmark, hv or mennesker kan have så lidt at lev e f or, at de ikke kan betale husleje. De prioriteringer man dagligt står ov er f or, når man lev er på starthjælp eller kontanthjælp, kan fx v ære v alget mellem skoletasker og bly anter til børnenes skolegang eller rugbrød f rem f or toastbrød. Og i sidste ende kan det bety de, at man må vælge huslejen fra, hv is man v ælger skoletasken og rugbrødet til. Det er valget mellem en dagligdag på et humant niveau her og nu, og huslejen som f ørst skal f alde til den f ørste. De prioriteringer er virkeligheden f or stadig f lere og f lere danskere, og at gå fra hus og hjem er også virkeligheden f or f lere og f lere, f ordi de ikke praktisk kan v ælge flere ting fra. Og så er virkeligheden v el også, at der i Danmark f indes rigtig fattigdom.

12

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Krystalnat, 9. november 2010 Foto: Bjarne Speth Hansen

Krystalnat, 9. november 2010 Foto: Bjarne Speth Hansen Krystalnat, 9. november 2010 Foto: Bjarne Speth Hansen 2 BESTYRELSEN Kontaktperson Andreas Lund Andersen Primulavej 37, 3. th. Tlf. 20 68 97 23 andreas-l.a@webspeed.dk Kasserer Frank Jensen Haugstedsgade

Læs mere

Kom til gadefest Lørdag den 5. september Kl. 10.00-15.00 På Ove Sprogøes Plads

Kom til gadefest Lørdag den 5. september Kl. 10.00-15.00 På Ove Sprogøes Plads -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense Kom til gadefest 5 2009 Lørdag den 5. september Kl. 10.00-15.00 På Ove Sprogøes Plads 2 BESTYRELSEN Kontaktperson Andreas Lund Andersen Ivar

Læs mere

-POSTEN. Det er grønt, det er godt, det er gade-ballade! 7. november 2009 Foto: Bjarne Speth Hansen

-POSTEN. Det er grønt, det er godt, det er gade-ballade! 7. november 2009 Foto: Bjarne Speth Hansen -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 8 2009 Det er grønt, det er godt, det er gade-ballade! 7. november 2009 Foto: Bjarne Speth Hansen 2 BESTYRELSEN Kontaktperson Andreas Lund Andersen

Læs mere

Ø-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 5-2012

Ø-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 5-2012 Ø-POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 5-2012 BESTYRELSEN Kontaktpersoner: Ingelise Bech Hansen Fredensgade 26 5000 Odense C Tlf. 61 79 49 19 fredensgade21@galnet.dk Jens Andersen Frederiksgade

Læs mere

Ø-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten Odense. Krystalnat 9. november Foto: Bjarne Speth Hansen

Ø-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten Odense. Krystalnat 9. november Foto: Bjarne Speth Hansen Ø-POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten Odense Krystalnat 9. november Foto: Bjarne Speth Hansen Nr. 6-2011 BESTYRELSEN Kontaktpersoner: Ingelise Bech Hansen Fredensgade 26 5000 Odense C Tlf. 61 79 49 19

Læs mere

-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense. Debatmøde om EU. 2. juni 2009 kl. 19.30 På Musikbiblioteket

-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense. Debatmøde om EU. 2. juni 2009 kl. 19.30 På Musikbiblioteket -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense Debatmøde om EU 4 2009 2. juni 2009 kl. 19.30 På Musikbiblioteket Søren Søndergaard Medlem af Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU Christel

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Ø-POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 3-2012

Ø-POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 3-2012 Ø-POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 3-2012 Foto: Carl Flemming Schultz BESTYRELSEN Kontaktpersoner: Ingelise Bech Hansen Fredensgade 26 5000 Odense C Tlf. 61 79 49 19 fredensgade21@galnet.dk

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages... det er tid til forandring Foto: Niels Stoktoft Overgaard Chr. Juhl

Læs mere

APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5)

APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5) APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5) Publiceret af Hanne Bonne Brusgaard 01 september 2015 klokken 16:09 Powered by Enaly zer Side 1 Svar status Ikke sv aret Af v ist Uf uldstændig Gennemf ørt

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Ø-POSTEN. 1. maj i Odense 2014. Foto: Carl Flemming Schultz. Nytårskur Foto: Erik Kempf. Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr.

Ø-POSTEN. 1. maj i Odense 2014. Foto: Carl Flemming Schultz. Nytårskur Foto: Erik Kempf. Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. Ø-POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 1-2015 1. maj i Odense 2014 Nytårskur Foto: Erik Kempf Foto: Carl Flemming Schultz 2 Kontaktperson: Ingelise Bech Hansen Tlf. 61 79 49 19 ingelisebechhansen@gmail.com

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Svend Brandt - 1. maj 2011 tale på Kafka kl. 19: Der er krige

Svend Brandt - 1. maj 2011 tale på Kafka kl. 19: Der er krige Svend Brandt - 1. maj 2011 tale på Kafka kl. 19: 1. maj har i over 100 år været arbejderbevægelsens internationale kampdag. Denne dag markeres det verden over, at vi IKKE er i samme båd. Det er første

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

-POSTEN. Medlemsmøde om klimakampagnen. 18. marts kl. 19.30 i Huset, Absalonsgade 26. Læs mere på side 14. Foto: ISTOCK

-POSTEN. Medlemsmøde om klimakampagnen. 18. marts kl. 19.30 i Huset, Absalonsgade 26. Læs mere på side 14. Foto: ISTOCK -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 2 2009 Medlemsmøde om klimakampagnen 18. marts kl. 19.30 i Huset, Absalonsgade 26 Læs mere på side 14 Foto: ISTOCK 2 BESTYRELSEN Kontaktperson

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Ø-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten Odense. Foto: Bjarne Speth Hansen

Ø-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten Odense. Foto: Bjarne Speth Hansen Ø-POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 1-2011 Foto: Bjarne Speth Hansen BESTYRELSEN Kontaktperson Andreas Lund Andersen Primulavej 37, 3. th. Tlf. 20 68 97 23 andreas-l.a@webspeed.dk Kasserer

Læs mere

Odense Kommune. Susanne Ursula Larsen 205 Thomas Hjarup Andersen 211 Tonny Vest 216 Ulla Gudiksen Chambless 221

Odense Kommune. Susanne Ursula Larsen 205 Thomas Hjarup Andersen 211 Tonny Vest 216 Ulla Gudiksen Chambless 221 Odense Kommune Abir Al-kalemji 2 Alex Ahrendtsen 7 Anette Thysen 12 Annette Blynél 17 Birgitte Knudsen 22 Bjørn J. Bjerrehøj 27 Bo Libergren 32 Brian Lauridsen 37 Brian Skov Nielsen 42 Christell Gall 47

Læs mere

-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense. Enhedslisten er klar til valg!

-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense. Enhedslisten er klar til valg! -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 3 2009 Enhedslisten er klar til valg! Enhedslisten vil fortsat stå forrest i kampen, når det gælder genopretning af velfærden og serviceniveauet

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Ø- posten, november 2014

Ø- posten, november 2014 Ø- posten, november 01 Indholdsfortegnelse: Det sker: - Offentligt møde i Frederikshavn om ytringsfrihed - Trafikpolitisk seminar for Enhedslisten Nordjylland - Intromøde, fællesspisning og valgkamp m.

Læs mere

-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense. World Against War demonstration, 15. marts 2008, Flakhaven

-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense. World Against War demonstration, 15. marts 2008, Flakhaven -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 3 2008 World Against War demonstration, 15. marts 2008, Flakhaven 2 BESTYRELSEN UDVALG / GRUPPER REGION SYDDANMARK Kontaktperson Ingelise Bech

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Lad os tage det mest centrale punkt i den kommende valgkamp. Er der plads til mere velfærd?

Lad os tage det mest centrale punkt i den kommende valgkamp. Er der plads til mere velfærd? En artikel fra KRITISK DEBAT De første 100 dage Skrevet af: Frank Aaen Offentliggjort: 01. oktober 2007 De første 100 dage starter før regeringsskiftet. Den starter med de folkelige bevægelser, der kan

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Ø-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 3-2013. 1. maj 2013 i Kongens Have Foto: Bjarne Speth Hansen

Ø-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 3-2013. 1. maj 2013 i Kongens Have Foto: Bjarne Speth Hansen Ø-POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 3-2013 1. maj 2013 i Kongens Have Foto: Bjarne Speth Hansen BESTYRELSEN Kontaktperson: Ingelise Bech Hansen Fredensgade 26 5000 Odense C Tlf. 61 79 49 19

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Ø- posten, august 2014

Ø- posten, august 2014 Velkommen til Ø- posten Efter næsten et års pause er Ø- posten tilbage igen. Det har været et historisk år i Enhedslisten, hvor vi oplevede et fantastisk kommunal- og regionsvalg i november. Resultatet

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Ribe VVS Service A/S Gyldigt til og med: 16. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2013) Skala: Tidsfrister

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Et C - eller en boomerang?

Et C - eller en boomerang? C-NYT nr. 3: August 2010 Medlemsblad for Fredericia Konservative Vælgerforening AGURKETID Et C - eller en boomerang? ADRESSELISTE: Byrådsmedlemmer i Fredericia : John Bader, Havepladsvej 4, 7000 Fredericia

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Danmark knækker: Mere end 10 millioner kr. skiller langelænder fra nordsjællænder 29-05-2016 - UgebrevetA4.dk 22:00:45

Danmark knækker: Mere end 10 millioner kr. skiller langelænder fra nordsjællænder 29-05-2016 - UgebrevetA4.dk 22:00:45 Danmark knækker: Mere end 10 millioner kr. skiller langelænder fra nordsjællænder 29-05-2016 - UgebrevetA4.dk 22:00:45 INDKOMSTKLØFT Danmark knækker: Mere end 10 millioner kr. skiller langelænder fra nordsjællænder

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Ø-POSTEN. 1. maj i Odense 2014. Foto: Carl Flemming Schultz. Det fynske folkemøde Foto: Erik Kempf. Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr.

Ø-POSTEN. 1. maj i Odense 2014. Foto: Carl Flemming Schultz. Det fynske folkemøde Foto: Erik Kempf. Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. Ø-POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 5-2014 1. maj i Odense 2014 Det fynske folkemøde Foto: Erik Kempf Foto: Carl Flemming Schultz 2 Derfor gik Enhedslisten med i budgetforliget Ulla Chambless,

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan Side 1 af 6 ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan (/forfatter.aspx? id=4665) Hjalte Kragesteen (/forfatter.aspx?id=4665) 19. juli 2015 kl. 8:00 0 kommentarer (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=altinget)

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 Partiforeningens mail: SF-Gladsaxe@live.dk Bestyrelsen: Formand: Poul Reher Jensen Høje Gladsaxe 25, 9. th. 2860 Søborg Poul.R.Jensen@gmail.com Tlf. 20 15 57 97 Kasserer:

Læs mere

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne.

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne. SÆNKELOFT Erhvervsråd: DA-reformer vil sende 50.000 ud i fattigdom Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mia Fanefjord Pedersen Onsdag den 17. juni 2015, 05:00 Del: DA vil få 85.000 flere i arbejde ved at

Læs mere

Tema 1. Økonomi krisepakker?

Tema 1. Økonomi krisepakker? Tema 1 Økonomi krisepakker? 1 Eksamens-synopsis i samfundsfag Ordet synopsis bruges om en kort skriftlig beskrivelse af handling og pointe i et skuespil eller en film. Inden et filmselskab skyder penge

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

ikke for mere ville de ikke. Men det er meget enkelt. Første betingelse for at vinde næste valg, er at gøre op med VKO s dagpengereform.

ikke for mere ville de ikke. Men det er meget enkelt. Første betingelse for at vinde næste valg, er at gøre op med VKO s dagpengereform. Finn Sørensen, Enhedslisten 1. maj tale til Dansk Elforbund Kbh. s arrangement, samt et appendix til Enhedslistens arrangementer i Lyngby, Hvidovre og Herlev. God morgen alle sammen Som gammel jeg mener

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Har fagbevægelsen glemt sin rolle?

Har fagbevægelsen glemt sin rolle? Har fagbevægelsen glemt sin rolle? LO s beskæftigelseskonference maj 2005 Per Schultz Jørgensen Tak for indbydelsen! Anledningen: et interview med mig i Weekendavisen der er tale om et værdiskred..der

Læs mere

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Det talte ord gælder I dag fejrer vi vores Grundlov. Grundloven er de regler, vi har for vores politiske kampe. Grundloven giver den enkelte borger rettigheder.

Læs mere

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt Sektioner Søg Menu UDE AF FOKUS Politikernetaberinteresefor arbejdsmarkedet Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 6. maj 2015, 05:00 Del: Folketingets opmærksomhed på job, arbejdsløshed og dagpenge kølner.

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 AKTIVITETSOVERSIGT 2014 Lørdag den 6. december Julebanko 2015 Lørdag den 10. januar Nytårsfest Tirsdag den 13. januar Politi-aften Lørdag den 7. februar Fødselsdagsfest

Læs mere

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Tale til 1. maj 2015 1 Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Og på den anden side - Lars Løkke - hånd i hånd med DF. Hvordan kan

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Özlem Cekic: Venstrefløjen er god til ølkassetaler men mangler visioner for integration 08-01-2016 af flygtninge 10:20:46 - Ugebr

Özlem Cekic: Venstrefløjen er god til ølkassetaler men mangler visioner for integration 08-01-2016 af flygtninge 10:20:46 - Ugebr PERSONLIGT ANSVAR Özlem Cekic: Venstrefløjen er god til ølkassetaler men mangler visioner for integration af flygtninge Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 8. januar 2016, 05:00 Del: SF eren Özlem

Læs mere

Ø- posten, januar 2015

Ø- posten, januar 2015 Indholdsfortegnelse: Om Ø- posten Træffetid og telefontid VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) Valg m.m. Det sker: Nytårskur i Aalborg Medlemsmøde om socialpolitik i Aalborg Offentligt møde

Læs mere

Indstilling. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume. Denne indstilling

Læs mere

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET Opd. 22/10 SP TRÆNERLISTE 1/14 Indledning I nedenstående kan du finde navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse på Skjern GF FOD- BOLDs trænere, holdledere og kontaktpersoner. Desuden kan du på

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Ø-posten, december 2015

Ø-posten, december 2015 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Telefontid 1 Valgfest - Retsforbeholdet 1 Medlemsmøde og Nytårskur i Enhedslisten Aalborg 2 Udvidet bestyrelsesseminar 3 Skolingslørdag, lørdag d. 23. januar 4 Kalender

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Kærlig hilsen din SFO

Kærlig hilsen din SFO Kærlig hilsen din SFO Kære Forældre Lucia: Traditionen tro indbyder vi til Lucia fest i SFO. Det foregår torsdag d. 13. december fra kl. 15-16.30. Vi starter med gløgg og æbleskiver ude i klasserne. Kl.

Læs mere

/ Armin: Armin og Lea har lavet nyhedsbrev med indput fra Jeppe. / Lea:

/ Armin: Armin og Lea har lavet nyhedsbrev med indput fra Jeppe. / Lea: Ref. Bestyrelsesmøde Alternativets Storkreds Sjælland 14. Okt. 2015, hos Janni i Greve kl. 18.00-21.00 1. Valg af referant og ordstyrer Referant: Janni Ordstyrer: Lea 2. Siden sidst / Armin: Armin og Lea

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere