Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.slettenfritidsfiskerlaug.dk"

Transkript

1 Formanden har ordet Generalforsamling 2012 Billeder fra generalforsamlingen Referat fra bestyrelsesmøder Havture Årets fiskere Madopskriften Anholt tur Christianshavnstur Indvejningsregler Aktivitetsliste Nr. 1 april 2012

2 Bestyrelsen: Formand: Kent Alexander Humlebæk Strandvej 133 Tlf Mail: Næstform.: Henning Hedegaard Larsen Teglgårdsvej 323B, 2.th. Tlf Mail: Kasserer: Ole Nielsen Roret Snekkersten Tlf Mail: Bestyrelses Per Sass Jensen medlem: Humlebæk Strandvej 135 Tlf Mail: Bestyrelses medlem: Bestyrelses medlem: Bestyrelses medlem: Suppleant: Suppleant: Suppleant: Susanne Hakmann Oscar Brunsvej 4A, st.th. Tlf Kaj Kanstrup Teglgårdsvej 325A, 1.tv. Tlf Mail: Jørgen Schønnemann Teglgårdsvej 653, 2.tv Humlebæk Tlf Mail: Elo Nielsen Teglgårdsvej 325B, 1.th. Tlf Mail: Poul Mølvang Nielsen Teglgårdsvej 321B, st.tv. Tlf Mail: Svend Erik Wittenkamp Sletten havn Humlebæk Tlf Mail: Revisor/Revisorsuppleant: Flemming Lunn/ Erling Mathiesen 2

3 Aktivitetsudvalg/Bladudvalg: Kontakt: Kent Alexander Humlebæk Strandvej 133 Tlf Janus: Elo Nielsen Havture: Teglgårdsvej 325B, 1.th Tlf Mail: Banko: Susanne Hakmann Jule- Oscar Brunsvej 4a, st.th. Frokost: Tlf Medl.liste: Per Sass Jensen Humlebæk Strandvej 135 Tlf Mail: Sekretær: Jørgen Schønnemann Skovtur: Teglgårdsvej 653, 2.tv. Blad- udvalg: Tlf Mail: Morgenmad: Svend Erik Wittenkamp Øl- Sletten Havn 1 automat: 3050 Humlebæk Tlf Mail: Småbåds- Claus Hummel ture: Tlf Gl.Stransvej 93 Mail: Blad- Henning H. Larsen udvalg: Teglgårdsvej 323B, 2.th. Hjemme- side: Tlf Mail: Bladudvalg: Peter Sørensen Langebjergvej 308A Tlf Mail: Havture: Kaj Kanstrup Janus: Teglgårdsvej 325A, 1.tv. Tlf Mail: 3

4 Formanden har ordet Af Kent Alexander Formandens beretning 1 minuts stilhed Kjeld Madsen - Bornholmeren Kære medlemmer 25 års JUBILÆUM Sletten fritidsfiskerlaug havde 25 års jubilæum i februar 2011 og det blev fejret med et flot arrangement lørdag d i Sletten Bådeklub hvor deltagerne fik både vådt og tørt og hyggede sig i hinandens selskab. Ny øl-automat Vores øl-automater har drillet en del i år. Først gik den gamle i stykker og kunne ikke laves. Så fik vi en anden forærende som desværre kun holdt i kort tid. Men takket være en god kontakt Thorsten havde på Carlsberg har vi nu fået en maskine til låns med gratis service aftale oveni. Heldigt for os og STOR tak til Thorsten! En dejlig Københavnertur arrangeret af Bente Dale og Jørgen Schønnemann på en flot majdag med over 20 deltagere, hvor der var havnerundfart med efterfølgende spisning på Hviids Vinstue. Tak Bente og Jørgen for et godt arrangement! Skovturen i år gik til Dyrehavsbakken som er verdens ældste forlystelsespark! Vi var ca. 30 personer som havde en dejlig dag sammen. Vejret var med os hele dagen. Vi havde først en konkurrence; Bakkedysten; med præmier til vinderen. Derefter gik vi til restaurant Bondestuen, hvor vi fik en stor dejlig buffet med det hele til. Efter spisningen gik vi rundt og så på de mange forlystelser og til sidst var der nem hjemtransport med Kystbanen. Bankoaftener. Under Susannes kyndige ledelse har vi afholdt 3 Bankoaftner med flotte gaver og god stemning. De flotte Ænder og stege kom i år fra Super Brugsen i Fredensborg. Stor tak til Susanne! Småbådsture Vi har afholdt de sædvanlige Småbådsture hvor Svend-Erik står for morgenbordet og Claus Hummel tager sig af tilmelding og både. Jeg har fået flere positive meldinger fra vore deltagere så stor tak også til Claus og Svend-Erik! 4

5 Havture Elo og Kaj har igen i år arrangeret vores Havture de fleste er forløbet godt. Dog har vejret og de svingende fangster gjort sit til at turene blev forskellige. Julefrokosten Blev afholdt i Sletten Bådeklub lørdag d med Jakobs lækre buffet og det hele til. Til sidst var der ris a la mande - kaffe og kage m. mere. Alle morede sig godt og snakken gik ved bordene. Medlemstallet Er fortsat stigende og ved årsskiftet var vi 122 medlemmer! Jeg ønsker jer alle et godt fiskeår 2012! Knæk og bræk. Kent Generalforsamling 2012 i Sletten Bådeklub 5

6 Referat fra generalforsamlingen Af Peter Sørensen Den 15. februar 2012 kl i Kabyssen, Sletten Bådeklub, Sletten havn Dagsordenen 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren aflægger revideret regnskab 4. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7. Eventuelt. Formanden Kent Alexander bød velkommen og foreslog Ole Kamperlund til dirigent. Ad 1 Valg af dirigent Ole Kamperlund blev valgt. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet. Dernæst bad Ole om forslag til referent og foreslog selv Peter Sørensen. Peter blev valgt til referent. Ad 2 Formanden aflægger beretning Formanden sagde: - Jeg beder forsamlingen om 1 minuts stilhed til ære for medlemmet Keld Madsen, der i årets løb er afgået ved døden. Æret være hans minde. - Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent, har tale- og stemmeret. - Der er ikke indkommet forslag til denne generalforsamling. - Vort 25 års jubilæum i marts måned havde 32 deltagere og det var et godt og hyggeligt arrangement. - Vi har fået en ny øl-automat, der er sponseret af Carlsberg. Den er god og velfungerende. Tak til Torsten og Charlie for indsatsen. - Vi har haft en god Københavnertur med Jørgen Schønnemann som turleder. Det var en dejlig dag med havnerundfart og restaurantbesøg. - Vi har haft skovtur til Dyrehavsbakken i dejligt vejr. En god tur med konkurrencer og aktiviteter samt god mad i restaurant Bondestuen. - Vi har afholdt 3 bankoaftener med succes. Dog var der desværre kun få deltagere den sidste aften. Tak til Susanne for indsatsen som arrangør. - Vi har gennemført gode småbådsture i sommerhalvåret. - Vi har afholdt 2 havture. 1 havtur blev aflyst på grund af dårligt vejr. 6

7 - Vi har haft julefrokost og igen med Jacobs sædvanlige gode mad. En rigtig hyggelig aften. Referat fortsat - Vi er nu 122 medlemmer. - Vi håber på et godt fiskeår i Kommentarer til beretningen: - Charlie sagde, at der skal være øl i kælderen i skabet. - Hanne roste Københavnerturen. - Jørgen Sch. sagde, at Københavnerturen var arrangeret af Bente og Jørgen i fællesskab. - Peter S. gav ros til morgenholdet for morgenkaffen i foreningshuset ved småbådsturene. - Charlie sagde, at tilmeldingsliste til fisketurene skal sættes op i god tid. Herefter blev beretningen godkendt. Ad 3 Kassereren aflægger revideret regnskab Ole Nielsen fremlagde regnskabet: - Bestyrelsen har godkendt regnskabet. - Janus har ikke sejlet så meget i 2011 som i Ølsalget er gået tilbage. - Vi har haft udgifter til jubilæet. - Havnelejen er steget. - Ser vi bort fra jubilæet, så er der et mindre underskud. Spørgsmål til regnskabet: - Jørn D. spurgte til jubilæumsfonden. Har vi ikke en konto? Kassereren svarede ja og at der stadig er penge på kontoen. - Jørn D. pegede på den store udgift på ,- kr. til havture. Han sagde, at vi skal booke antal pladser og betale for disse. Vi skal ikke booke et helt turskib. - Peter kommenterede Jørn D s bemærkning og sagde, at det vigtigste for klubben var at gennemføre fisketure. - Hvorfor har vi så mange konti blev der spurgt? - Per Sass svarede, at gebyrmæssigt er Danske Bank stort set gratis. - Charlie spurgte til forskellen i havneleje 2010 contra Ole Nielsen svarede, at i 2010 var der en periode, som vi ikke blev opkrævet for. Derfor er beløbet lavere. Ad 4 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Ingen forslag var indkommet. Ad 5 Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen indstillede samme kontingent som tidligere, 200,- kr. pr. år. Dette blev vedtaget. 7

8 Referat fortsat Ad 6 Valg Formanden Kent Alexander blev genvalgt for 2 år. Til bestyrelsen for 2 år blev følgende genvalgt: Susanne Hakmann og Jørgen Schønnemann. Til suppleanter for 1 år blev følgende genvalgt: Elo Nielsen, Poul Mølvang Nielsen og Svend Erik Wittenkamp. Til revisor blev følgende valgt: Flemming Lunn. Til revisorsuppleant blev følgende valgt: Erling Mathiesen. Dernæst kårede vi årets fisker: 1. Årets fisker Elo Nielsen med 234 point 2. Anker Nielsen med 180 point 3. Niels W. Nielsen med 146 point. Eventuelt Kaj Kanstrup sagde, at der er makreltur den August 2012 til Anholt. Udsejling fra Sletten kl og hjemkomst til Sletten kl Vi har booket 10 deltagere og prisen er 2.500,- kr. all inklusive, også drikkevarer. Tilmelding snarest. Charlie sagde, at der er skabe i kælderen, som er aflåst af ikke-medlemmer. Bestyrelsen svarede, at den vil checke dette og følge op. Jørgen Schønnemann nævnte, at vi som tidligere kunne fylde havturskibet op med medlemmer fra Nivå fritidsfiskerlaug. Hertil sagde Kaj K., at det ikke havde fungeret. Jørgen Hanberg sagde tillige, at Nivå-fiskerne ikke er interesseret i disse havture. Jørn D. spurgte til indvejningen af fisk efter turene. Hvorfor bliver der noteret samlet vægt og ikke største fisk? Bestyrelsen vil tage dette spørgsmål op. Charlie sagde, at der bør være tilmeldingsopslag i kælderen om fisketure senest 14 dage før turens afholdelse. Ole Kamperlund sagde tak for et godt klubblad. Forsamlingen udtrykte med applaus en stor tak til bestyrelsen for indsatsen og der blev også sagt tak til fisketurlederne for deres indsats både før, under og efter turene. Peter Sørensen, referent Ole Kamperlund, dirigent 8

9 Generalforsamlingen 2012 Af Henning Hedegaard Larsen 9

10 Generalforsamlingen 2012 Fortsat 10

11 Referat Af Jørgen Schønnemann Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG Tilstede: Kent, Per, Jørgen, Henning, Svend Erik, Susanne, Fraværende: Kaj, Ole, Elo, Poul. 1.a. Formanden refererede om julefrokost og bankospil, der forløb med et godt resultat og med nye gode sponsorer. b. Carlsberg har udlånt til os uden beregning en kombineret øl/vand automat baseret på dåser. Kent kontakter Dansk Returemballage for afhentning af tomme dåser. c. Økonomien er positiv med en beholdning på ca kr. Vi er ca.120 medlemmer. d. Janus er OK og ligger klar til afbenyttelse. e. Kassereren har ansøgt kommunen om det årlige tilskud. f. Elo sender regnskab for havture og Janus til kassereren i god tid før generalforsamling. 2. Henning har kontakt til kommunen angående omtale af vort laug på dennes hjemmeside. Henning planlægger at modernisere vor egen hjemmeside og vil invitere vore sponsorer til at blive omtalt på denne. 3. På generalforsamlingen er fra bestyrelsen Kent, Susanne og Jørgen på valg. Alle modtager genvalg. Diverse navne til suppleantposter og revisor blev gennemgået. Kent ønsker i forbindelse med evt. genvalg som formand, at nogle af formandens opgaver bliver uddelegeret. Bestyrelsen er enig heri og den nye bestyrelse foretager denne uddelegering ved 1. bestyrelsesmøde, tir Referent Jørgen Schønnemann Dette referat er distribueret til: Bestyrelsen, Medlemsbladet, Arkivmappen i kælderen 11

12 Referat Af Jørgen Schønnemann Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG Tilstede: Kent, Per, Jørgen, Henning, Susanne, Kaj, Ole, Elo og Poul Fraværende: Svend Erik 1. Ole gennemgik 2011 regnskab og foreslår at tilføje en post, som afsætter kr. til manglende betaling af en havtur i Bestyrelsen vedtog dette forslag. 2. Ud af ca. 120 medlemmer er der pt. 29 restanter. Per er ansvarlig for at gennemføre hele rykkerproceduren inden 1. marts. Det blev vedtaget at restanter ikke har adgang til generalforsamlingen den i henhold til vedtægter. 3. På generalforsamlingen er fra bestyrelsen Kent, Susanne og Jørgen på valg. Alle modtager genvalg. Diverse navne til suppleantposter og revisor blev gennemgået af formanden. 4. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den kl Referent Jørgen Schønnemann Dette referat er distribueret til: Bestyrelsen, Medlemsbladet, Arkivmappen i kælderen 12

13 Referat Af Jørgen Schønnemann Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG Tilstede: Kent, Per, Jørgen, Henning, Susanne, Ole, Elo, Svend Erik Fraværende: Poul, Kaj. 1. Kent refererede kort om en vellykket generalforsamling. 2. Ole meddelte at der i alt på bankkonti er en beholdning på kr. 3. Bestyrelsen godkender Pers oplæg til en rykkerskrivelse til ca. 25 restanter. Vi er pt. 89 medlemmer. 4. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den kl Elo beretter, at Janus er i god stand. 6. Aktiviteter og Ansvarlige. Småbådsture Sv. Erik og Claus Hummel (inkl. Morgenbord) Havture Kaj og Elo (de sikrer også en bedre økonomi) Janus Elo Tur til Anholt 17, 18, 19 august Kaj Skovtur Lørdag Zoo Jørgen Banko Susanne (Onsdag el. Torsdag 25.10) + (Onsdag 7.11 el. Torsdag 8.11) (altså kun 2 aftener) Medlemsliste Per Vandpost og hjemmeside Henning Julefrokost Lørdag Susanne. Sted er planlagt til Skeltofteparken. Lokaler, GF, best.m, og div. adm. Kent Generalforsamling 2013 Kent. 14.feb.2013, planlagt til Skeltofteparken. Kælder: Øl/vand indkøb, afregning. mv. Sv. Erik Kælder renovering: Henning. 7. Jørgen forbereder forslag til ændringer af laugets vedtægter. 8. Henning og Elo klarlægger hvem der bruger skabe og hvilke skabe der er ledige. 9. Regler gældende for fiskekonkurrencer, (både sommer og vinter) offentliggøres på hjemmeside, i Vandposten og ved opslag i kælder. Elo er ansvarlig herfor. Referent Jørgen Schønnemann. 13

14 Havtur 30. december 2011 med M/S Sonte Af Peter Sørensen Fiskere med kastestænger havde succes. Så er det kalenderårets sidste havtur. Nytårstorsken skal fanges. Turen var i bladet annonceret til udsejling fra Sletten Havn kl Jeg mødte kl i Sletten, hvor jeg mødte Elo og Michael. Elo var turleder (Kaj K. havde meddelt afbud) og Elo fortalte, at vi ikke skulle ud fra Sletten, men derimod fra Helsingør Nordhavn. Så Elo fik hurtigt givet besked rundt til tilmeldte deltagere og vi, der mødte i Sletten kørte i privatbil til Helsingør. Vi var 14 deltagere. Ved udsejlingen skinnede solen over sundet og der blæste en jævn vind. Vi begyndte fiskeriet i hullerne ud for Hven s nordkyst. Her fiskede vi i en halv time uden fangst. Så satte skipper kursen sydpå og vi sejlede i ca. 1 time. Undervejs nød vi den friske klare luft og udsigten sundet rundt med en dram og en morgenpilsner. Vi sejlede helt ned til Laugs Flak ud for Vedbæk/Skodsborg. Skipper havde hørt, at der her dagen før havde været det store fiskeeventyr med masser af torsk. De var blevet fanget i overfladen med lette pirke og kastestænger. Ganske rigtigt. Da vi kom til flakket, så var der mange andre turbåde, der havde fundet frem hertil. Jeg havde min pirkestang med. Jeg fangede intet. Derimod havde kastefiskerne stor succes og de fangede torsk i havoverfladen med små 100 g pirke. På denne lille pirk havde Elo en pæn stor torsk, der desværre hoppede af under indhalingen. De fleste torsk blev fanget over flakket og der blev kun fanget få sild. Så gik turen hjemover og undervejs fiskede vi igen ud for Hven og senere fiskede vi ud for det sydlige Helsingør - men uden fangst. Hen over dagen var vinden løjet af og da vi sluttede fiskeriet kunne vi nyde den blodrøde solnedgang over Nivå-bugten flot. Ca. kl var vi havn i Helsingør. Indvejning i Helsingør: Michael 3,0 kg torsk Elo 2,7 kg torsk Det havde været en pragtfuld fiskedag på sundet med flot sigtbart vejr og himmel. Jeg var ligefrem blevet lidt solbrændt. 14

15 Havtur 29. januar 2012 med Marianne F (F for Freddy) Af Peter Sørensen Fiskere med kastestænger havde igen succes. Denne gang skal vi ikke på tur med Sonte, men med søsterskibet Marianne. Indretningsmæssigt er det fuldstændigt magen til Sonte. Begge skibe har god plads på dækket og en hyggelig og rar kahyt under dæk. Hvorfor F i navnet spurgte jeg skipper? Jo, svarede han jeg hedder Freddy - sådan. Igen fik vi en dejlig morgenmad med det hele, som vi nød i hinandens selskab under udsejlingen over til fiskepladserne ud for Kobberværket i Sverige. Turen var atter i bladet annonceret til udsejling fra Sletten kl Men denne gang kunne skipper ikke på grund af lavvande sejle ind i havnen. Igen skulle vi sejle ud fra Helsingør, hvilket Kaj K. meddelte de fremmødte på havnen omkring kl Igen kørsel med privatbil til Helsingør. Vi begyndte fiskeriet på ca. 20 m s dybde og jeg havde igen optimistisk pirkestangen med og lod store pirke gå til bunden og jeg fangede intet. I modsætning til storfanger Elo, som med sin kastestang hev flere flotte store torsk indenbords. Dog krogede jeg 2 sild i ryggen på min pirk, hvor jeg troede på torskefangst ---. Michael mistede en pirk under indhaling af en pæn stor torsk og da Jørgen R. ville trække en torsk op på dækket faldt torsken af krogen ærgerligt! Ved middagstid blev vinden aftagende og solen tittede frem mellem skyerne. Indvejningen i Helsingør havn viste følgende: Elo Nielsen Kaj Kanstrup Ole Nielsen 7,9 kg torsk 6, 2 kg torsk 6,0 kg torsk. 15

16 Havtur 26. februar 2012 med M/S Sonte Af Peter Sørensen Havtur den 26. februar 2012 med Sonte Fiskere med pirkestænger og store pirke havde denne gang succes Så er det vintersæsonens sidste havtur. Superflot vejr og jævn vind. Solopgang rød og rund over Svenskekysten, da vi igen i privatbiler kørte til Helsingør Nordhavn for at sejle ud kl med det gode skib Sonte af Helsingør. Vi var 13 fiskere på skibet og heraf var vi 8 fra fiskeklubben. Det blev til en 7 timers fantastisk fisketur med fremragende godt vejr og solskin over sundet hele dagen. Samtidig med ihærdig fiskeaktivitet, der gav fangst til næsten alle. På turen blev der fanget ca. 50 torsk i forskellig størrelse og alle fisk naturligvis over målet på 45 cm. Dagens fantastiske lystfisker blev Jørgen Rasmussen, der kort tid før skipper ringede turen slut, fangede en stor havørred med renset vægt på 2, 5 kg. Det var dagens særlige fiskeriafslutning at se denne prægtige fisk sprælle i havoverfladen i Jørgens pirk, inden Kaj K. med kyndig hånd hev ørreden indenbords med indhalerkrogen. Jørgen fremviste naturligvis sin flotte fangst for alle. Der var jubel. Det er faktisk første gang, at jeg selv har oplevet, at en fisker har fanget en ørred på et havturskib i de efterhånden mange år, hvor jeg har været med på havture. Fiskestedet var ud for Helsingborg i de sædvanlige gode havhuller, hvor vi har erfaring om god fangst. Her mødte vi også 12 andre turbåde og mange småbåde. Vi forblev her i området hele dagen. Omkring os sejlede de store containerskibe forbi og gav os vugge ture fra deres kølvand. Der var klar himmel og udsigt hele sundet rundt og solen bare bragede ned og gjorde os solbrændte, også i genskindet fra havet. Inden for den første time blev der fanget mange torsk. Straks fra start fangede Anker N. i løbet af kort tid 3 pæne store torsk, Elo og Michael hev ligeledes nogle torsk indenbords. Senere ved middagstid fangede Michael en stor torsk på en stor smal pirk. Kaj K. fangede stort set større og mindre torsk løbende. Jeg havde denne gang også taget min kastestang med på turen. Belært af de 2 tidligere ture, så måtte jeg afprøve denne fangstteknik. Nu var det altså sådan, at vi lå i et område med stor strøm, så det blev pirkefiskerne store fangstdag. Dog observerede jeg, at Kaj K. fra skibets kasteside alligevel fangede nogle torsk, hvorimod jeg intet fangede med min kastestang, selv om jeg optimistisk skiftede pirke flere gange. Indvejning på skibet undervejs tilbage til Helsingør Nordhavn viste følgende resultat: 1. Jørgen Rasmussen 130 point, den store havørred og torsk 2. Kaj Kanstrup 115 point, mange torsk 3. Jakob Simonsen 40 point, torsk Else Marie Pedersen 40 point, torsk Til sidst op på dækket og nyde indsejlingen med Kronborg om bagbord og sol over sund og havn. En kanon god havtur i kammeratlig samvær. 16

17 Havtur med M/S Sonte den 26. februar 2012 af Kaj Kanstrup 17

18 SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG Foreningshuset Sletten Havn 3050 Humlebæk Årets fiskere 2011 Nr. 1: Elo Nielsen 234 point Nr. 2: Anker Henriksen 180 point Nr. 3: Niels Walter Nielsen 146 point 18

19 Af Susanne Hakmann Fiskefilet i sursød sauce Dej: 500 g Fiskefilet 3 spsk. Hvedemel 2 spsk. Soja sauce 1 spsk. Maizena ¼ tsk. Peber ½ spsk. Bagepulver 1 spsk. Hvedemel 1 Æg Sauce: 1 spsk. Olie 1 spsk. olie 1 spsk. Vand 3 spsk. Eddike 1 ltr. Olie til kogning 3 spsk. Sukker 1 spsk. Tomatketchup 1 fed Hvidløg (presset) 1 tsk. Soja sauce 2 spsk. Maizena 1 dl. Hønse bouillon ½ ds. Frugt cocktail (ca. 225 g.) Skær fiskene, i stykker på ca. 5 cm. Vend dem godt i soja sauce, derefter i hvedemel og peber, lad stykkerne hvile ½ times tid. Rør alle ingredienserne til dejen til en jævn masse uden klumper, dyp fiskestykkerne i dejen. 1 ltr. Olie varmes i en dyb gryde til den syder om en tændstik. Kom fiskestykkerne i et par stykker af gangen og steg dem gyldenbrune, de lægges til afdrypning på et stykke fedtsugende papir. Saucen laves i Wok eller stegepande. 1 spsk. Olie varmes og de 6 første ingredienser tilsættes, derefter udrøres maizenaen i hønse bouillonen, der hældes i og omrøres til saucen bliver tyk. Til sidst kommes frugterne i og varmes godt igennem uden at koge og hældes over fisken. 19

20 Af Susanne Hakmann Torsk i estragon 500 gram Torsk filet (Der kan også bruges Mørksej eller Kuller) 1 fed Hvidløg 3 dl. Ymer eller lign. 1 bdt. Estragon 2 dl. Rasp 1 Æg 2 spsk. Rapsolie Hak hvidløgene fint og bland med ymer eller lign. smag til med salt og peber. Pluk bladene af astragonen og hak det fint, bland det i raspen. Skær torskefileten i 4 lige store stykker. Vend stykkerne i æg og rasp. Varm 1 spsk. Olie på en slip-let pande, steg torsken gyldenbrun på begge sider, kom eventuel lidt ekstra olie på panden, når fisken vendes, krydrer med salt og peber. Server fisken med hvidløgsdressing og kogte kartofler. Luksus Omelet 8 stk. Æg 2 ps. Krebsehaler (Optøet) 2 spsk. Mayonnaise 1 spsk. Hakket dild 1 lille Rødløg Salt og peber, Olie og blandet grønt salat. Pisk æggene sammen med salt og peber. Kom olie på en varm pande hæld de piskede æg på panden og lad æggene stivne langs kanten, hold panden en anelse skråt og træk den nederste stivnede masse lidt op med en gaffel så den endnu flydende del løber ud på den fri del af panden og lad omeletten stivne. Bland krebsehalerne med mayonnaise, dild og fint hakket rødløg, serveres ovenpå omeletten, med grøntsalat til. 20

21 Anholt turen Det er ikke helt almindelige folk, der kommer til øen. Der skal noget til at rejse ud midt i Kattegat for at besøge Anholt. Hvad er det som får nysgerrige til Anholt tur august 2012 Det er ikke helt almindelige folk, der kommer til øen. Der skal noget til at rejse ud midt i Kattegat for at besøge øen. Hvad er det der får nysgerrige til at dukke op første gang og rejse hertil igen og igen, år efter år? Midt i Kattegat ligger Anholt, og det er landets mest isolerede ø med mere end 60 kilometer til nærmeste nabo. Fra øens to høje bakker, Nordbjerg og Sønderbjerg ser man vand så langt øjet rækker. Størstedelen af øen er ørken med store klitlanskaber, Anholts ørken er Nordeuropas største. Sælerne er en anden af værdierne på Anholt. Men her skal man træde varsomt, for de yngler på den yderste spids af øen. Anholt har også et spændende lille lokalmuseum, som er et besøg værd. Forfatteren Hans Hjort skrev omkring 1908: Man kommer uvilkårligt til at elske dette sted, hvor man fjernt fra verdens larm og støj, kan nyde frihed og den ro, som i så høj grad udmærker denne lille plet frem for alle andre steder, jeg hidtil har besøgt. Og det gælder stadigvæk. Besøg Anholt og døm selv. Gå ikke glip af denne unikke mulighed for, at opleve Anholt samt muligheden for, makrelfiskeri, kystfiskeri samt hyggeligt samvær med andre af laugets medlemmer. Vi starter fredag morgen kl fra Sletten mod Anholt med en forventet sejlads på ca. 8 timer, med stop undervejs hvis ekkoloddet viser fisk. Med 2 overnatninger på Bed and Breakfast er der mulighed for både fiskeri og for at udforske Anholt. Cykler kan lejes på Anholt. Forventet hjemkomst søndag kl. ca i Sletten. Pris: kr. 2500,00 pr. person inkl. i prisen er mad, drikkevare og 2 gange overnatning på Bred and Breakfast på Anholt, et eventuelt overskud deles efter turen. Tilmelding kan foretages på eller på opslag i kælderen Arrangør: Kaj Kanstrup/Elo Nielsen 21

22 Christianshavns Grundlæggelse - en erobring fra havet Bydelen er grundlagt som en fæstningsby af Christian 4. i På det dengang lavvandede og sumpede område på Amagersiden over for Slotsholmen lod Christian 4. i 1617 påbegynde anlæggelsen af en ny by. Den var først tænkt som hjemsted for nederlandske immigranter, dernæst som garnisons- eller bådsmandsby, men endte med at blive en almindelig købmands- og håndværkerby. Den blev anlagt i årene efter 1618 af den nederlandske ingeniør og arkitekt Johan Semp og forbundet med København med Knippelsbro. Store grunde blev afstukket, og torv, kanal og gader blev anlagt efter en retvinklet, symmetrisk byplan og blev omgivet af grave og volde med bastioner; alt efter nederlandsk forbillede. Der gik dog mange årtier, før byen, der havde egne privilegier og eget bystyre, for alvor blev udbygget. Det foreløbige arrangement er følgende: Afgang fra Humlebæk station til Hovedbanegården og derfra videre med S-tog til Valby hvor vi skal på rundvisning i filmbyen. Herefter tager vi med bus til Christianshavn, på Christianshavn vil Bente være guide ved besøg af de små hyggelige værtshuse som kun Christianshavn har dem. Turen går videre til Christiania, som også er en stor del af Christianshavn, her skal vi spise vores frokost på Christianias måske fineste restaurant Spiseloppen. Spiseloppen har eksisteret i 23 år og bliver kørt som et kollektiv. Restauranten er en forening og har derfor ingen ejere. Den hører til Christiania og betaler husleje, moms og skat som alle andre restauranter. Der er stor variation i deres menuer, da mange forskellige nationaliteter som arbejder sammen. Hver kok sammensætter sine retter efter de friske råvarer, der indkøbes dagligt. Efter maden vil der være mulighed for en rundvisning på Christiania. Hjemturen sker, med Metroen til Nørre Port og Kystbanen til Humlebæk. Turen er planlagt til, at skulle foregå i midten af august, nærmere oplysninger om endeligt program og tilmelding kommer i Vandpostens august nummer, og ved opslag i kælderen. Arrangør: Bente Dale 22

23 S L E T T E N F R I T I D S F I S K E R L A U G F o r e n i n g s h u s e t Sletten Havn 3050 Humlebæk Point system ved fiskekonkurencer Pointer er pr. ½ kg. Der rundes op til nærmeste 1 kg. Laks Ørred Havkat Ål Lange Grå sej Makrel Fladfisk Hornfisk Torsk (Hvilling) Sild Der gives point ved deltagelse 20 point 20 point 14 point 10 point 10 point 9 point 8 point 7 point 5 point 1 point 10 point Regler ved indvejning til fiskekonkurrencerne: Ved indvejning skal man på forlangende kunne fremvise gyldigt fisketegn. Alle fisk skal være renset for indvolde, dog kan rogn og lever medvejes. Fisk der er udenfor disse regler, er fladfisk, hornfisk, makrel, sild og ål. Husk: Laugets mindstemål for torsk er 45 cm. Ingen deltager kan vinde mere end én præmie pr. konkurrence. Morgenkællingen er at betragte som deltager, ved småbådsturene. Ved småbådsturene starter konkurrencen kl og slutter kl og da skal alle Både havde rundet havneindløbet. Kl starter indvejningen og umiddelbart derefter præmieoverrækkelsen. 23

24 Datoer for Aktiviteter Maj Søndag 6. Småbådstur, morgenmad kl Juni Søndag 3. Småbådstur, morgenmad kl Juli Søndag 1. Småbådstur, morgenmad kl Skovturen 2012 Altså kalenderen frem!!! Lørdag den 11. august går turen til Zoologisk Have, hvor vi har arrangeret et specielt arrangement for medlemmer af Sletten Fritidsfiskerlaug med gæster og selvfølgelig en god frokost i et af Frederiksbergs traditionelle madtempler med det klassiske danske smørrebrød. I næste nummer af Vandposten, som udkommer i slutningen af juli, vil du få mere at vide om arrangementet, men med dette her kan du nu sætte kryds i kalenderen. Har du spørgsmål, da kontakt Jørgen Schønnemann telefon nr OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Vores hjemmeside har nu fået en markedsplads, for salg og køb, medlemmer imellem. OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Næste Vandpost udkommer 1. august deadline for stof er 1. juli

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Redaktøren har ordet Referat fra Generalforsamlingen Småbådsture 2015 Havture 2014/15 Regler for sejlads med Janus Årets fisker 2014 Forpremiere i Store Rosenbusk Referater fra bestyrelsesmøderne Og meget

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Formanden har ordet Referat fra bestyrelsesmøder Småbådsture Fasterholt turen Halvors Klumme Skovturen Madopskriften Vores hjemmeside Indvejningsregler Aktivitetsliste www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Nr.

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

Halvors Klumme Formandens beretning 2011 Referat fra generalforsamlingen Referat fra bestyrelsesmødet Jubilæumsfesten Årets fisker Artikel i Uge Nyt

Halvors Klumme Formandens beretning 2011 Referat fra generalforsamlingen Referat fra bestyrelsesmødet Jubilæumsfesten Årets fisker Artikel i Uge Nyt Halvors Klumme Formandens beretning 2011 Referat fra generalforsamlingen Referat fra bestyrelsesmødet Jubilæumsfesten Årets fisker Artikel i Uge Nyt Madopskriften Den blå bog Udflugt til det gamle Kjøbenhavn

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Oplag: 135 eksemplarer

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Oplag: 135 eksemplarer Formanden har ordet Referater fra bestyrelsesmøderne Småbådsture Det gule rev I vandet med Janus Skovtur 2014 Havture 2014/15 Praktiske oplysninger Aktiviteter www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Oplag: 135

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Julefrokost Formanden har ordet Redaktøren har ordet Skabe i kælderen Havture 2015/16 Tur historier Jig fiskeri i putten Referater fra bestyrelsesmøderne Og meget mere.. www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra klubmesterskabet 2014.

Referat fra klubmesterskabet 2014. Følgende referat er skrevet af Ole Bjørn Andersen Referat fra klubmesterskabet 2014. Mandag den 8. september 2014 havde 29 forventningsfulde lystfiskere fra Viktor sat hinanden stævne i Helsingør efter

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Karrysuppe Pizza med Fiskefilet Hamburgerryg Omelet med med kylling fra

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern.

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern. Mandag Omelet med ost, kartofler, porrer og salat af rødkål 8 æg 60 gram mælk 20 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 2 store håndfulde frisk persille 100 g kartofler 1-2 stk. porrer Vask

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017.

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Arts Fiskeri udvalget ønsker alle velkommen til Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Dette nye tiltag er for at kommet til, i stedet for det almindelige trolling fiskeri. Arts Fiskeri giver mulighed for

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Tilstede: 81 personer inkl. bestyrelsen: Svend Tøfting, Kim Johansen, Morten Bech, Jan Ulrik Hansen og John

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden.

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 2. Formandsberetning i Raackmanns Sportsfiskeforening 2014 Indledning : Vil

Læs mere

Når torskerognen har stegt ca. 1 minut, smuldres og vendes den med persille, saft af citron og salt og peber.

Når torskerognen har stegt ca. 1 minut, smuldres og vendes den med persille, saft af citron og salt og peber. Madplan for uge 8 Mandag: Omelet med persille, torskerogn og kartofler og porrer: Til 4 personer 8 æg 60 g mælk 20 g smør 300 g torskerogn, skåret i skiver og ristet 2 store håndfulde frisk persille, plukket

Læs mere

FSKBH SPORTSFISKERI. Den samlede vinder af Torskefestivallen 2015 blev Birger(FORCE) - vinderen af TF1.

FSKBH SPORTSFISKERI. Den samlede vinder af Torskefestivallen 2015 blev Birger(FORCE) - vinderen af TF1. 21. oktober 2016 FSKBH SPORTSFISKERI ÅRSMØDE 2016 Referat BILAG - formandens beretning, regnskab/budget orienteringen og input til eventuelt. Afdelingens beretning 2015 ved formand Allan Schmøde. I 2015

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Sensommerhilsner til jer alle sammen

Sensommerhilsner til jer alle sammen Sensommerhilsner til jer alle sammen September 2012 Hos Familier med kræftramte børn sender vi dig denne hilsen med stor tak for din støtte, som gør det muligt for os at afholde rigtig mange nyttige aktiviteter

Læs mere

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie.

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie. Mandag Omelet med friske svampe, ost og fennikel 8 stk. æg 0,5 dl mælk 10 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 1 stk. fennikel, delt i halve og skåret super tyndt 200 gram svampe, som Karl

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Formanden har ordet. Generalforsamling 2013. Referat fra bestyrelsesmøder. Kontingent for 2013. Småbådsture. Opslag julefrokost.

Formanden har ordet. Generalforsamling 2013. Referat fra bestyrelsesmøder. Kontingent for 2013. Småbådsture. Opslag julefrokost. Formanden har ordet Generalforsamling 2013 Referat fra bestyrelsesmøder Kontingent for 2013 Småbådsture Opslag julefrokost Skovturen Sletten havn Madopskriften Aktivitetsliste www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

6 LÆKRE SOMMERRETTER MED DANSK FISK

6 LÆKRE SOMMERRETTER MED DANSK FISK SPIS FISK I SÆSON 6 LÆKRE SOMMERRETTER MED DANSK FISK FISKEBURGER MED SESAMSTEGT MØRKSEJ OG TARTARSAUCE 500 g mørksejfilet uden skind 2 spsk sesamfrø ½ agurk Icebergsalat 1 rødløg 4 burgerboller STJERNESKUD

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

Tyveri Redaktøren har ordet Formanden har ordet Småbådsture 2015 Havture 2014/15 Skovtur 2015 Et mærkeligt fiske år på sundet Referater fra bestyrelsesmøderne Og meget mere.. www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere