Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Lundegårdsparken"

Transkript

1 Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser 4. Kort over område Tilbuddet skal være grundejerforeningen i hænde senest tirsdag d. 6. marts 2012, kl. 17:00 på adressen Rådyrløkken 3, 5210 Odense NV, hvor indkommende tilbud vil blive åbnet i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Tilbudsgiver skal vedstå tilbud til efter grundejerforeningens ordinære generalforsamling, der afholdes den 21. marts Tilbudsgiver vil umiddelbart herefter blive underrettet. Arbejdet skal tage sin begyndelse i april Arbejdet skal udføres på ugens første 5 hverdage. Grundejerforeningen har areal nord for Rensdyrløkken, hvor der er opstillet 2 containere med mulighed for opbevaring af maskiner og materialer og hvor der kan henlægges grus m.v. Tilbudsgiver må inden afgivelse af tilbud ved selvsyn gøre sig bekendt med de berørte arealer samt øvrige lokale forhold af betydning. Alle tilbudsblankettens ydelser skal være prissat. Tilbud afleveres/fremsendes i lukket kuvert mærket Licitation. Eventuelle yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til næstformand Claus Nørlev Jensen på telefon eller ved formand Lars Willemar på telefon Begge træffes bedst efter kl. 18:00. Med venlig hilsen Thomas Søndergaard Larsen Sekretær. 1

2 Licitationens omfang Område 1: Omfang - Grønt område beliggende mellem 1. og 2. stikvej på Kronhjortløkken, herunder stien mellem områdets to dele og halvdelen af stien langs område. - Græs ca m 2, beplantning ca m 2. Vedligeholdelsen omfatter: - Græsklipning i intervallet mellem dage eller efter bestyrelsens anvisning inkl. Opsamling og fjernelse af affald. Omkring og under legeredskaberne klippes med saks og affaldsbeholdere tømmes. - Opsamling og fjernelse af henkastningsaffald (flyveaffald) ca. 1. gang månedlig i den del af året, hvor græsslåning ikke finder sted (november-april). - Kultivering af beplantede områder i ca. 0,5 meters bredde fra sti eller græs (ca. 6 gange eller efter forudgående aftale med bestyrelsen), inkl. opsamling og fjernelse af affald. Kultivering omfatter fjernelse af større ukrudt med hånd eller hakke inde i bevoksning. Område 2: Omfang - Den asfalterede hovedsti fra Rådyrløkken 195 til tværgående syrenhegn ved Kronhjortløkken 274 (ca. 500 lbm. I 4 metres bredde). - Græsrabatter på begge sider af asfaltsti langs sportsplads samt 2 græsplæner mellem asfaltsti og Rådyrløkken 62,76-78 (i alt 2300 m 2 ). - Beplantning 6 steder, i alt ca m 2. Beplantning ved Rådyrløkken 62,76,78. Beplantning ved Rådyrløkken 46,60 (ved de to plæner) Beplantning ved Kronhjortløkken (begge sider af asfaltsti) Vedligeholdelsen omfatter: - Græsklipning i intervallet mellem dage eller efter bestyrelsens anvisning inkl. Opsamling og fjernelse af affald. Omkring og under legeredskaberne klippes med saks og affaldsbeholdere tømmes. 2

3 - Renholdelse af asfalteret hovedsti efter behov ved fejning af sti og fjernelse af affald herpå (ca. 1. gang månedlig, ikke snerydning). - Opsamling og fjernelse af henkastningsaffald (flyveaffald) ca. 1. gang månedlig i den del af året, hvor græsslåning ikke finder sted (november-april). - Kultivering af beplantede områder i ca. 0,5 meters bredde fra sti eller græs (ca. 6 gange eller efter forudgående aftale med bestyrelsen), inkl. opsamling og fjernelse af affald. Kultivering omfatter fjernelse af større ukrudt med hånd eller hakke inde i bevoksning. Område 3: Omfang - Grønt område ved regnvandsbassin sydlig begrænsning og græsbevokset fortov (ca m 2 ). Vedligeholdelsen omfatter: - Græsklipning i intervallet mellem dage eller efter bestyrelsens anvisning inkl. Opsamling og fjernelse af affald. Omkring og under legeredskaberne klippes med saks og affaldsbeholdere tømmes. - Fejning af rendesten ud for græsfortov (ca. 1. gang månedlig, 75 lbm.). - Opsamling og fjernelse af henkastningsaffald (flyveaffald) ca. 1. gang månedlig i den del af året, hvor græsslåning ikke finder sted (november-april). - Kultivering omkring legeplads og ved sti samt kultivering af beplantede områder i ca. 0,5 meters bredde fra sti eller græs (ca. 6 gange eller efter forudgående aftale med bestyrelsen), inkl. opsamling og fjernelse af affald. Kultivering omfatter fjernelse af større ukrudt med hånd eller hakke inde i bevoksning. Kultivering af beplantning mod regnvandsbassin kun efter aftale med bestyrelsen. Område 4: Omfang - Grønt område langs asfalteret hovedsti mellem nærcenter og stiknæk ved Kronhjortløkken Den asfalterede hovedsti fra tværgående syrenhegn ved Kronhjortløkken 274 til og med tværgående sti mellem Rådyrvej og Kronhjortløkken (i alt 360 lbm. I 4 meters bredde) - 3 græsplæner (i alt 4800 m 2 ) - Beplantning 5 steder (2700 m 2 ) Langs nordside af asfaltsti ud for Kronhjortløkken Ved nord- og vestside af syrenhegn i hjørne nær Kronhjortløkken 274 Ved Rådyrløkken Ved Rådyrløkken 28 og de 4 felter rundt om plænen syd for nærcenter 3

4 Vedligeholdelsen omfatter: - Kultivering af beplantede områder i ca. 0,5 meters bredde fra sti eller græs (ca. 6 gange eller efter forudgående aftale med bestyrelsen), inkl. opsamling og fjernelse af affald. Kultivering omfatter fjernelse af større ukrudt med hånd eller hakke inde i bevoksning. Område 5: Omfang - Alle Grønne områder i Rensdyrløkken (6 plæner samt græsrabat, i alt ca m 2 ) - Diverse beplantninger som vist på kort (i alt ca m 2 ) - Flisesti langs plæner fra asfalteret tværgående sti til Rensdyrløkkens stamvej samt diverse tilstødende flisebelagte tilslutninger (i alt ca. 400 lbm.). Vedligeholdelsen omfatter: - Græsklipning i intervallet mellem dage eller efter bestyrelsens anvisning inkl. Opsamling og fjernelse af affald. - Fejning af flisesti og fjernelse af affald (ca. 1 gang månedlig, ikke snerydning). - Opsamling og fjernelse af henkastningsaffald (flyveaffald) ca. 1. gang månedlig i den del af året, hvor græsslåning ikke finder sted (november-april). - Kultivering i dette område kun efter bestyrelsens anvisninger som ekstra arbejde Eftersyn: - Under arbejdets udførelse efterses den almene tilstand af beplantninger og udstyr (hegn og legepladser). Uregelmæssigheder rapporteres snarest til bestyrelsen. Grønne vængeøer: 1: Plejeplan for græsarealer (1. marts - 1.oktober): Klipning af græsareal ca gange med et redskab som skærer græs skarpt over græsser må ikke være højere end 8 cm klippehøjde 3-4 cm afklip i klumper må ikke forekomme Kantbegrænsning renholdes ved afstikning 1 gang om året Forårsklargøring omfatter: 4

5 - Mindre opretning a.h.t. jævnheden (ca. 5 cm gab på 4 m retskede) - Eftersåning (pletsåning) med renoveringsblanding (75% alm. Rajgræs og 25% rødsvingel i 1 cm dybde riller ca. 1,5 kg/100 m 2. - Fjernelse af visne blade, grene muldskud o. lign. - Udbringning af NPK-blandningsgødning (evt ) i mængde 3 kg/100 m 2 - I løbet af vækstsæsonen (april-august) suppleres med kvælstof som kalksalpeter i mængde 1 kg/100 m 2 gødskning foretages når græsset er helt tørt eller umiddelbart før vanding eller regnvejr og min. 2 gange om året. 2: Plejeplan for Bøgepur (1. marts-31. oktober): Beskæring/klipning 1-2 gange om året afhængig af tidspunkt for 1. klipning evt. ugerne og Purret skal stadig være tæt og grøn lige efter klipning - Klippehøjde ca cm, vandret top, lodret i siderne (langs kantstenens bagkant) - Afklip fjernes fra top og sider og bortskaffes. 3: Plejeplan for fritvoksende træer (1. marts oktober): I græsarealer friholdes al vækst i en radius på min. 0,50 m rundt om stamme jordareal kan flisdækkes og skal i så fald suppleres 1 gang om året. 4: Plejeplan for bunddækkende buske (1. marts-31. oktober): Sommer- /vinterbeskæring (størrelsesbeskæring) af hensyn til almindelig færdsel og oversigtsforhold: - Højde max. 50 cm. - Beskæring langs kantbegrænsning så denne er synlig - Afskårne grene fjernes lige efter beskæring - 2 gange årligt Ekstra arbejde: - Alle ekstra arbejder udføres kun efter forudgående skriftlig aftale med foreningens bestyrelse. - Eksempel på ekstraarbejde: Udbringning af kunstgødning, kemisk ukrudtsbekæmpelse, pålægning af sten på stier, snerydning og genplantning. Bestyrelsen. 5

6 Tilbudsblanket 1 Undertegnede tilbyder hermed at udføre vedligeholdelsesarbejde for Grundejerforeningen Lundegårdsparken på de i det fremsendte udbudsmateriale anførte betingelser og i overensstemmelse med de fremsendte almindelige betingelser Område 1 a kr. i alt kr. Græsklipning (ca. 16 gange) : Opsamling (ca. 6 gange) : Kultivering (ca. 6 gange) : Område 2 Græsklipning (ca. 16 gange) : Fejning (ca. 12 gange) : Opsamling (ca. 6. gange) : Kultivering (ca. 6. gange) : Område 3 Græsklipning (ca. 16 gange) : Fejning (ca. 12 gange) : Opsamling (ca. 6 gange) : Kultivering (ca. 6. gange) : Område 4 Græsklipning (ca. 16 gange) : Fejning (ca. 12 gange) : Opsamling (ca. 6. gange) : Kultivering (ca. 6. gange) : Område 5 Græsklipning (ca. 16 gange) : Fejning (ca. 6 gange) : Opsamling (ca. 6 gange) : I alt at overføre til TILBUDSBLANKET 2: 6

7 Overført fra TILBUDSBLANKET 1: Kr. Grønne vængeøer: Vænge 1: Kronhjortløkken 4-20 Vænge 2: Kronhjortløkken Vænge 3: Kronhjortløkken Vænge 4: Kronhjortløkken Vænge 5: Kronhjortløkken Vænge 6: Kronhjortløkken Vænge 7: Kronhjortløkken Vænge 8: Kronhjortløkken Vænge 9: Kronhjortløkken Vænge 10: Kronhjortløkken Vænge 11: Kronhjortløkken Vænge 12: Kronhjortløkken Vænge 13: Kronhjortløkken Vænge 14: Kronhjortløkken Vænge 15: Kronhjortløkken Vænge 16: Kronhjortløkken Vænge 17: Kronhjortløkken Vænge 18: Kronhjortløkken Vænge 19: Rådyrløkken 2-18 Vænge 20: Rådyrløkken Vænge 21: Rådyrløkken Vænge 22: Rådyrløkken Vænge 23: Rådyrløkken Vænge 24: Rådyrløkken Vænge 25: Rådyrløkken Vænge 26: Rådyrløkken I alt kr. : kr. Kr. I alt at overføre til TILBUDSBLANKET 3: Kr. 7

8 Tilbudsblanket 3 Overført fra TILBUDSBLANKET 2: Kr. Ekstraarbejde Må kun udføres efter forudgående skriftlig Aftale med foreningens bestyrelse. 1: Snerydning hverdage af stier m. m Traktor m/skovl eller kost pr. time kr. Fræser m/skovl eller kost pr. time kr. Håndrydning pr. time Kr. Søn- og helligdage tillægges % 2: Mandetimer for udførelse af ekstraarbejde med håndredskaber I alt ca. 200 timer pr. time kr. Kr. 3: Tillæg til pkt. 2 for anvendelse af mindre motorredskaber I alt ca. 40 timer pr. time kr. 4: Tillæg til pkt. 2 for anvendelse af Større motorredskaber (traktor og lastbil m/læsser m.v.) I alt ca. 40 timer pr. time Kr. Kr. TILBUD i alt ekskl. moms Kr. + moms Kr. I alt inkl. moms Kr. By: Den / Firma/navn : Adresse : 8

9 Postnr. : Almindelige betingelser: Tilbuddet Betaling Tilsyn med arbejdet Ekstra arbejde Kvalitet Aftalens varighed Snerydning : Skal afgives som fast pris : Efter regning ved månedens udløb :Foreningens næstformand fører tilsyn, med arbejdet som helhed. Entreprenøren konferer ugentligt med næstformanden om arbejdets vedligeholdelse og udførelses af eventuelle ekstraarbejder. : Disse må kun udføres efter forudgående skriftlig aftale med Grundejerforeningen, som forbeholder sig ret til at indhente alternative tilbud på disse. : Alt arbejde skal udføres omhyggeligt og godt. Hvert delarbejde skal udføres fuldstændigt for, at der vil blive anvist beløb til udbetaling. : Denne sættes til perioden der vil være mulighed for forlængelse i op til 4 år. Klipning af græsarealer og kultivering af beplantede områder udføres i perioden medio april til medio oktober. Øvrige aktiviteter udføres i hele perioden. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at ændre i de på tilbud 1 anførte antal gange for udførelse af enkelte delaktiviteter. : Snerydning af stier m.m. udføres kun efter særlig aftale med næstformanden eller formand. Grundejerforeningen foreholder sig retten til at lade snerydning ske ved egen foranstaltning. Udførelsen af vintertjeneste skal ske med maskinel, der tager hensyn til bredde på flisestier og asfaltsti, således at materiellet ikke ødelægger belægning eller får fliser til at "sejle". Aftalens opsigelse : Grundejerforeningen forbeholder sig ret til at opsige aftalen med 3 måneders skriftlig opsigelse ved misligholdelse dog kun 1 måned. Entreprenøren kan kun opsige aftalen, såfremt betaling ikke er sket 14 dage efter godkendt regning. 9

10 Bestyrelsen. 10

11

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vesthimmerlands Kommune Udbud græsslåning

Indholdsfortegnelse. Vesthimmerlands Kommune Udbud græsslåning Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 4 Pris... 4 Opgaveløsning... 4 Pointtildeling... 4 Tilbudsbeskrivelse Opgaveløsning... 5 2. Særlige betingelser

Læs mere

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Indhold A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Alment 1-3 B. Gravsteder Alment 4 Erhvervelse og videreførelse

Læs mere

Vedtægt og takster. Aabenraa kirkegård VEDTÆGTER 4.11.2009 VEDTÆGT FOR

Vedtægt og takster. Aabenraa kirkegård VEDTÆGTER 4.11.2009 VEDTÆGT FOR VEDTÆGTER 4.11.2009 I forbindelse med nye takster pr. 1/7 2012 er takster flyttet til selvstændigt takstblad. Revideret 27/5 2013 vedr. tilføjelse af stauder m. plade på fælles sten samt nye ordensregler.

Læs mere

Serviceaftale / Tilbud

Serviceaftale / Tilbud Serviceaftale / Tilbud Mellem og træffes aftale om : Grundejerforeningen Espedammen Espedammen 52 2605 Hammerholmen 28 port 3 2650 Hvidovre Ejendomsservice på ejendommen Grundejerforeningen Espedammen

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

REGULATIV for Fredericia Kommune

REGULATIV for Fredericia Kommune REGULATIV for Fredericia Kommune Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser December 2011 Regulativ for Fredericia Kommune December 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM NORD Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Odense kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen udlejer herved til Odense Havelodselskab nedenstående arealer, som Odense kommune er ejer af:

Odense kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen udlejer herved til Odense Havelodselskab nedenstående arealer, som Odense kommune er ejer af: Odense kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen udlejer herved til Odense Havelodselskab nedenstående arealer, som Odense kommune er ejer af: Haveforening Dele af matr. nr. Areal Bernhardsminde 58 Marienlund

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser

Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser Side 1 af 18 Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser Få check på driftsaktiviteterne Dette paradigma for beskrivelse af de ydelser, som knytter sig til driften af kommunale veje,

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 049079834

EU-UDBUD 2013/S 049079834 EU-UDBUD 2013/S 049079834 Vedligeholdelse af offentlige vandløb i Ikast-Brande Kommune Marts 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 Orientering... 2 1.1 Udbudsmaterialets opbygning... 2 1.2 Opgavens

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

AlmenBolig+ Årshjulet i AlmenBolig+

AlmenBolig+ Årshjulet i AlmenBolig+ Årshjulet i AlmenBolig+ I din AlmenBolig+-bolig er det vigtigste forsøgselement knyttet til driften, som i videst muligt omfang er baseret på din og de øvrige beboeres aktive medvirken. I stedet for et

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 9630 6517 Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: +45

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Folkekirkens Kirkegårde i Randers Kommune Kirke: Kristrup Provsti: Randers Nordre og Søndre Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af Kristrup kirke og bestyres

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken.

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Haveforeningen Rørvangsparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Rørvangsparken". Foreningens hjemsted er Holbæk

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Holbæk Kommune Teknik og Miljø

Holbæk Kommune Teknik og Miljø Holbæk Kommune Teknik og Miljø Administrationsgrundlag for PARKDRIFT Godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid d. 23. maj 2011 1 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 1 PARKER... 4 2 GRØNNE AREALER... 10

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 1 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 2 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse

Læs mere

Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme. Fjernvarme udbud

Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme. Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Fjernvarme udbud Allinge Ledningsarbejde 0-0 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Udbudsbrev: Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på nedgravning

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Offentligt udbud Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Juli 2011 Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Side 1 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 UDBUDSBETINGELSER 3 1.1 Indledning 3

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

Baunebakkebogen 2014

Baunebakkebogen 2014 Baunebakkebogen 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baunebakkens historie... 3 Reguleringsplanen... 4 Projekteringsvejledningen... 5 Deklaration for fællesarealer... 6 Deklaration vedr. tagnedløb...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere