Snerydning. Trafiksikkerhed,veje og fortove

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snerydning. Trafiksikkerhed,veje og fortove"

Transkript

1 Spørgsmål og svar Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe Mandag den 6. maj 2013 Snerydning 1. Sne på handicap-p-pladser - Parcelforeningen Espevang Ved fremtidig snerydning opfordres snerydderne til IKKE at fylde sneen op på de få Handicap-Ppladser, der er i kommunen, sådan som det er sket i denne vinter, især på Bagsværd Torv og Buddinge Centret. Svar: Jeg er helt enig i at Handicap- parkeringspladser ikke skal bruges til snebunker. Det er både vores eget mandskab i By- og Miljøforvaltningen og vores eksterne entreprenører, der rydder sne. Vores egne folk i forvaltningen er godt klar over reglerne. Jeg har nu bedt By- og Miljøforvaltningen om at gøre endnu mere for at sikre, at de eksterne entreprenører er opmærksomme på, at sne ikke må bunkes op på handicapparkeringspladser. 2. Snerydning ved genbrugsbeholdere - Søborgmagle Grundejerforening Manglende snerydning af areal ved flaske- og papircontainere ved Moseskrænten 1. Kommunen har tidligere lovet at arealet ved disse ville blive ryddet for sne (jfr. svar fra mødet med Byrådet 2. maj 2011). Dette ses ikke at være gjort i år. Arealet ved containerne på f.eks. Moseskrænten 1 og Magle Torv er ikke blevet ryddet. Svar: Jeg har spurgt By- og Miljøforvaltningen, og de kan godt huske løftet om snerydning ved containerne på Moseskrænten fra forrige år. Jeg kan forstå på By- og Miljøforvaltningen, at denne rydning skal ske, når de alligevel kører forbi på kommunens fortovsrute. Det er åbenbart ikke er sket i vintersæsonen 2012/2013. Men nu har jeg bedt forvaltningen om at gøre det fremover. Med hensyn til andre steder med containere så ryddes disse steder først, når al anden og vigtigere snerydning er overstået. Snerydningen af alle veje og stier i Gladsaxe er prioriteret. Og kørebaner, cykelstier, fortove, busstoppesteder og fodgængerovergange har højere prioritet. Trafiksikkerhed,veje og fortove 3. Vedligeholdelse af områder ved M3 - Parcelforeningen Espevang Vi er naboer til M3. Områderne som Vejdirektoratet skal vedligeholde er ikke blevet vedligeholdt i flere år. VD fortæller at de ikke har økonomi til dette, men er i forhandling med Gladsaxe Kommune om vedligehold af områderne. Disse forhandlinger skulle nu have stået på i flere år. Hvornår bliver områderne vedligeholdt? Svar: Vejdirektoratets arealer er deres eget ansvar og i Gladsaxe Kommunen har vi ikke noget ønske om at overtage Vejdirektoratets forpligtigelser. Men vi har ganske rigtigt været i gang med forhandlinger med Vejdirektoratet. Forhandlingerne har handlet om vores overtagelse af de kommunale rabatarealer som Vejdirektoratet har ombygget i forbindelse med udbygningen af motorringvejen. Og de forhandlinger har, som I nævner, været flere år undervejs. Men nu er en aftale netop kommet på plads og den aftale går ud på, at kommunen nu retablerer arealerne for Vejdirektoratets regning. Hvis I har helt konkrete klagepunkter i forbindelse med vedligeholdelse af området, så er I velkomne til at kontakte Vej- og Parkafdelingen eller tale med vores Vej- og Parkchef Ivan Christensen her efter mødet. 4. Vendepladser anvendes til P-pladser - Parcelforeningen Espevang Vi har en del Vendepladser i vores Parcelforening. Disse pladser er i stigende omfang ved at blive omdannet til P-pladser, til gene for trafikken. Især vendepladsen på Rugtoften, hvor der holder op til 8 biler hver morgen. Vi har haft problemet oppe før, hvor politiet lovede at se på det. Det har ikke hjulpet. Svar: Parkering må generelt ikke være til gene for færdslen i henhold til færdselsloven. Vendepladser er beregnet til at vende på, og derfor er det heller ikke tilladt at parkere her, hvis det vanskelig- Side 1 af 9

2 gør vendinger - både for almindelige biler og for renovationsvogne. Det er muligt at være mere restriktiv ved at lave et egentligt parkeringsforbud. Men ulempen ved dette er den skilteskov, det giver anledning til. Hvis der skal opsættes skilte på alle blinde veje med vendepladser, så vil det blive et anseeligt antal nye skilte. Og skiltene skal jo både vedligeholdes af kommunen og håndhæves af politiet. Kunne det afhjælpe problemet, hvis I aftaler med jeres medlemmer at der ikke parkeres på vendepladsen. Vi kan ikke her og nu se andre rigtigt gode løsninger på dette parkeringsproblem. 5. Postens hærgen i Gladsaxe - Parcelforeningen Espevang Så skete det flere har frygtet. Efter postkasserne er kommet ud til vejen, går der ikke en dag uden at postbuddet racer på fortovet på sin knallert, påmonteret kæmpetasker på siderne, eller de kører på deres store brede el-cykler også på fortovet. Hvornår er der givet tilladelse til dette? I færdselsloven står der, at børn op til 6 år må cykle på fortovet. Vil kommunen bringe dette op overfor posten? Svar: Ja, det er ulovligt med kørsel på fortovene. Så vi vil kontakte postvæsenet om kørslen. 6. Knækkede fliser på fortovene - Gladsaxe-Buddinge Grundejerforening Er det kommunen eller grundejeren selv, der skal betale for at få dem udskiftet? Svar: Hvis der er knækkede fliser på fortovene på kommuneveje, så er det kommunens ansvar. Hvis fliserne er knækkede på grund af ulovlig byggekørsel eller lignende, så kan vi kræve, at den der har forvoldt skaden betaler. Men vi skal kunne bevise hvem, der har lavet skaden. 7. Ødelæggelse af vej og fortov - Søborgmagle Grundejerforening Hvem er ansvarlig for de skader som påføres vejbane og fortov i forbindelse med bygning af nyt hus på en grund? Der er store lastbiler og andre entreprenørmaskiner som f.eks. betonblandere, som ødelægger belægning og fliser. Skal vi selv kunne dokumentere, eksempelvis ved fotos, hvilket firma der laver skaderne? Svar: Ja, hvis der kommer skader på fortove i forbindelse med byggerier, så er det skadevolderens pligt at retablere skaderne. Det indskærper vi også, når vi giver en byggetilladelse. Men bevisbyrden er ikke altid nem. Derfor er det altid en stor hjælp, hvis borgere gør Vej- og Parkafdelingen opmærksomme på skader, som er opstået i forbindelse med byggerier. Også meget gerne med billeddokumentation, og gerne inden byggeriet er helt afsluttet. 8. Vedligeholdelse af Moseskrænten - Søborgmagle Grundejerforening Vinteren har været hård ved nogle af vores veje, bl.a. Moseskrænten, hvor lapninger især på den nederste del af vejen er gået i stykker. Hullerne kan blive trafikfarlige. Vil kommunen se på vejen? Svar: Vinteren har været hård, og det kan også ses på Moseskrænten, siger forvaltningen. De huller, som I nævner, vil blive lappet, hvis det da ikke allerede er sket. By- og Miljøforvaltningen har gennemgået vejene i marts. Og de er lige nu i gang med en systematisk lapning overalt på vejnettet. 9. Manglende cykelstibelysning - Toftegaardens Grundejerforening På cykelstien langs Hillerødmotorvejen indadgående fra Oktobervej, under Mørkhøjvej og langs bagsiden af Irma og Fakta m.m. og frem til, hvor cykelstien ender ud op af motorvejen, er der slet ingen belysning. Det stykke er ofte fuldstændigt mørkelagt. Belysningen oppe fra tilkørselsrampen til motorvejen når ikke ned på cykelstien, ligesom der ikke er andet lys, der gør det. Vi har flere gange oplevet, at der ligger store nedfaldne grene og sågar indkøbsvogne på cykelstien, der er fuldstændigt umulige at se. Vi har også oplevet styrt som følge heraf. Vil kommunen opføre belysning langs med dette stykke af cykelstien? Og i så fald hvornår? Svar: Cykelsuperstien langs Hillerødmotorvejen får generelt sit lys fra motorvejen, og vi er opmærksomme på, at der er mørke strækninger. Vi har suppleret med yderligere stibelysning på strækningen mellem Værebro Park og Skovbrynet. På vestsiden af motorvejen og på strækningen mellem Ring 3 og Klausdalsbrovej har vi på østsiden af motorvejen fået en dynamisk belysning, der tænder, hvis der er cyklister. Jeg kan ikke love, hvornår det vil blive muligt at udvide den ekstra belysning, men jeg kan oplyse, at vi har søgt Region Hovedstaden om midler til ekstra belysning. For det er rigtigt, at mørke strækninger kan være et problem. Jeg vil nu bede By- og Miljøforvaltningen foretage en samlet vurdering af belysningsniveauerne på stierne. Og så må vi se herfra, hvad konklusionen Side 2 af 9

3 bliver. 10. Stier ved TV-byen - Septemberhøjens Grundejerforening I forbindelse med byggeriet på TV-Byens område blev der ved borgermødet, som blev afholdt på Mørkhøj Skole, stillet i udsigt, at der ville blive etableret stier i boligområdet bl.a. ud til cykelstien, som går langs med motorvejen. De er stadig ikke blevet etableret. Der har i mange år været en velfungerende og meget brugt sti ved motorvejen ved siden af cykelstien. Københavnssiden blev renoveret for år tilbage, men Gladsaxedelen er bare forfaldet og er i dag stort set ubrugelig. De borgere der i dag vil bruge stien (gående, løbere, familier med f.eks. barnevogn og skolebørn) er tvunget til at bruge cykelstien, og det giver ofte konfrontationer med cyklisterne og en dag går det rigtig galt. Cykelstien bruges både af højre- og venstrekørende cyklister. Der er netop ført fjernvarmerør ned langs Hillerødmotorvejen hvad også gør, at stien ikke er blevet bedre tværtimod. Hvad vil kommunen gøre for, at man igen kan bruge stien? Og det ville være rigtig godt med noget belysning, så man også kan bruge stien i aftentimerne. Svar: Det er da en god ide, at supplere den eksisterende åbning fra Gyngemose Park til stierne langs Hillerødmotorvejen med en ny åbning mod øst. Det kompliceres dog af, at nogle af arealerne til stien er private eller tilhører Vejdirektoratet. Og anlægsudgiften er heller ikke ubetydelig ca kr. Det areal I nævner med de trampede stier, som fortsætter i et hjulspor og en grussti i Københavns Kommune, er ikke Gladsaxe Kommunes arealer, men Vejdirektoratets. I København ejer og disponerer Københavns Kommune selv over deres arealer langs motorvejen. Selve fællesstien, som også er en Cykelsupersti, er Gladsaxe Kommunes - selvom den ligger på motorvejsarealet. Gladsaxe Kommune vedligeholder den asfalterede fællessti og klipper græsrabatten af hensyn til cyklister og gående. Vi har derfor ikke umiddelbart mulighed for at etablere en belyst gang og løbesti langs den eksisterende fællessti. Med hensyn til belysning langs fællesstien har jeg bedt By- og Miljøforvaltningen foretage en samlet vurdering, sådan som jeg også svarede på det mit svar på det forrige spørgsmål til Toftegårdens Grundejerforening. Jeg vil samtidig bede forvaltningen vurdere jeres ønsker om de to stiforbindelser nøjere med henblik på en behandling i Trafik- og Teknikudvalget. 11. Ujævne veje efter gravearbejder - Stengårdens Grundejerforening Nu er der blevet lagt fjernvarmerør ned i mange af vore veje med deraf følgende meget ujævne vejbelægninger. Vi går ud fra, at disse ujævne vejbelægninger blot er midlertidige, men det har faktisk stået på fra sidste efterår og til nu, så derfor har vi fået en del henvendelser fra medlemmer, der er rigtig utilfredse med vejenes beskaffenhed. Hvornår vil disse veje få en belægning, som vi kan køre på uden at blive rystet sønder og sammen? Svar: Ja, Fjernvarmearbejderne er ikke færdige endnu. Alle de veje der har fået gravet fjernvarmerør ned i 2012, får nyt slidlag i Når fjernvarmerørene er gravet ned og vejene genopbygges, lægges der kun det første bærende lag asfalt. Denne opbygning skal ligge en vinter, så at eventuelle revner i asfalten kan vise sig. Når vinteren er slut, så fræses alle ujævnheder væk, og der lægges et nyt glat lag asfalt. Det er det, vi kalder et slidlag. Og først når slidlaget er lagt, så er arbejdet færdigt. På Kong Hans Alle og Valdemars Alle er de ujævnheder, som var da asfalten blev lagt, blevet til bump i løbet af vinteren. Derfor er det højt prioriteret, at der lægges et nyt slidlag på vejene. Og det får de som sagt her i Forebyggelse af ulykker på Ilbjerg Allé - Septemberhøjens Grundejerforening Vi ser for tiden en øget trafik på Ilbjerg Allé og ønsker, for at forhindre ulykker i fremtiden, at man laver en forhøjning på vejen i krydset Ilbjerg Allé / Septembervej efter samme model, som man har på krydset Ilbjerg Allé / Juni Allé. I dag har man kun forhøjningen på Septembervej. Dette ønskes udvidet med forhøjning på Ilbjerg Allé. Hvornår bliver arbejdet udført? Svar: Ilbjerg Allé er heldigvis ikke en vej, der er særligt uheldsbelastet. Det seneste politiregistrerede uheld er helt tilbage fra 2003, hvor en knallert påkørte en fodgænger på fortovet. Jeg har alligevel bedt Vej- og Parkafdelingen om at vurdere sikkerheden igen. Og de mener, at vigepligtsforholdene er tydelige nok i krydset med forhøjede røde flader på Septembervej op mod krydset. Desuden er der opsat vigepligtstavler for trafikken på Septembervej. By- og Miljøforvaltningen mener derfor ikke, at der er behov for at etablere en hævet flade. Hvis I oplever at der er kommet mere trafik, så skyldes det måske trafikomlægningerne i forbindelse med fjernvarmearbejderne på Okto- Side 3 af 9

4 bervej. Og det arbejde forventer vi bliver afsluttet inden juli-måned i år. 13. Manglende fremkommelighed på Søborg Hovedgade - Søborg Grundejerforening Før har vi spurgt til skilteopsætning på fortovet. I år kan vi udvide spørgsmålet til også at omfatte butikkernes stader på fortovet. Hvad gør kommunen for at sikre fremkommeligheden på fortovene? Svar: De handlende må kun opsætte stader og udstillinger på Søborg Hovedgade, sådan som det fremgår af retningslinjerne i Designmanualen. Det betyder, at begge fortovsfliser skal være fri for udstilling, så der er mindst 135 cm s fri passage. Ved anmeldelser eller når Vej- og Parkafdelingen selv konstaterer overtrædelser, så kontakter vi den handlende. Det plejer at hjælpe med en samtale og en henstilling om at fjerne det, som er til gene for færdslen på fortovet. 14. Fartmåling - Gladsaxe-Buddinge Grundejerforening Hvordan går det med fartmålingerne på Klausdalsbrovej, som vi har efterlyst de seneste 2 år? Svar: Målingerne har trukket ud, senest på grund af den lange vinter. Og det beklager vi. Vej- og Parkafdelingen er netop gået i gang med kommunens trafiktællinger efter vinteren. Og målingerne på Klausdalsbrovej er blevet udført. Hvis I ikke allerede har fået dem tilsendt, så kan I få dem af Ivan Christensen her efter mødet. Kollektiv trafik 15. Buslinje 68 - Parcelforeningen Espevang Hvad gør kommunen ved alle de klager, der kommer fra borgere, der benytter linie 68 efter den er skiftet fra linie 43 til 68. Der er sikkert flere borgere, der ikke orker at klage men stiltiende holder helt op med at bruge linie 68 og tager bilen i stedet. Der er kommet færre afgange, dårlige gamle forurenende busser på linie 68. Linie 43 havde lige fået nye busser. Svar: Den omlægning af busdriften, som vi foretog i oktober 2012, var en større kabale for at effektivisere busdriften. Linje 43 blev på Buddinge Hovedgade og Bagsværd Hovedgade erstattet af en omlagt linje 68. På Søborg Hovedgade blev linje 43 erstattet af linje 6A, og det er nu en meget benyttet linje. Antallet af afgange med linje 68 er de samme som for den tidligere linje 43 i dagtimerne og aftentimerne: Det vil sige 2 afgange i timen. Men det er rigtigt, at linje 43 havde 1 afgang mere i myldretiderne. Når man omlægger buslinjer vil nogle passagerer få en mere direkte rejse, mens andre vil få en omvej eller længere rejse. I nævner også bussernes tilstand i jeres spørgsmål. Og derfor har jeg bedt By- og miljøforvaltningen om at kontakte Movia. Movia har oplyst, at en udskiftning ikke er aktuel lige nu. Busserne på linje 68 er fra 2005, og de opfylder gældende miljøkrav og har partikelfiltre. Kontrakterne med busvognmændene kan løbe i op til 12 år. Aftaleperioden kunne godt være kortere, men så ville det medføre dyrere priser, fordi vognmændene skal have afskrevet deres køretøjer i kontraktperioden. Movias udbudsstrategi er valgt for at opnå de bedste priser på buskørslen. Og en beslutning om at få udskiftet busser før kontraktudløb ville betyde at vi skulle forhandle med busvognmændene om en kompensation. En sådan kompensation ville sikkert blive meget dyr. Busserne bliver udskiftet løbende i forbindelse med udbud af de enkelte linjer. Og jeg kan fortælle at linje 250S og 165 ved køreplanskiftet i oktober 2012 fik helt nye busser. Affald 16. Afhentning af haveaffald - Gladsaxe-Buddinge Grundejerforening Er det muligt at få hentet grønt affald i januar måned, da man ellers skal have sit juletræ stående helt til februar? Svar: Vi henter normalt ikke haveaffald i ca. to måneder om vinteren, da der generelt ikke er meget haveaffald i denne periode. Derfor kan man først få hentet sit juletræ, når haveaffaldsordningen starter op i februar. Men juletræet kan altid afleveres på Genbrugsstationen på Turbinevej. Der er åbent kl hver eneste dag året rundt. 17. Flere affaldskurve - Stengårdens Grundejerforening Under Stengårdens Grundejerforenings område er også stien, der løber fra Christoffers Allé langs med Motorring 3 til Buddingevej. Her ligger der altid mange hundeefterladenskaber, hundeposer Side 4 af 9

5 samt andet affald. Er det muligt at sætte 1-2 affaldskurve op til disse poser og affald? Der er altid et forfærdeligt svineri på denne sti. Svar: Det er generelt grundejernes ansvar at renholde fortove og stier. Men netop på denne sti er det kommunens forpligtigelse, og kommunens driftsafdeling fejer stien ca. 6 gange årligt. Jeg har forhørt mig i By- og Miljøforvaltningen. Og de har oplyst, at der ikke tidligere har været henvendelser om problemer med affald på stien. By- og Miljøforvaltningen kan ikke anbefale, at der bliver sat affaldsspande op på stien. Undersøgelser i Aarhus og Fyns Amt har vist at det generelt ikke reducerer mængden af henkastet affald. Jeg vil i stedet bede forvaltningen om at øge fejning og renholdelse af papir og affald på stien. Afløb og spildevand 18. Oversvømmelser i området ved Søborg Parkallé - Husejerforeningen Søborg Park Husejerforeningen Søborgpark har gennem de senere år oplevet kraftigt oversvømmede kældre på vore ejendomme. Problemet har været særlig udtalt efter 2008, hvor Seniorbofællesskabet Høje Søborg Park blev taget i anvendelse. Her har selv moderate regnmængder foranlediget oversvømmelser af både rundkørsel og kældre. Tilsvarende regnmængder har aldrig før skabt problemer. Husejerforeningen ser gerne, at Byrådet tager baggrundsrapporten alvorlig i et forsøg på at hjælpe os af med de uacceptable tilstande, vi har oplevet efter Omtalte område i vores bebyggelse ligger iht. Nordvand i Latent farezone under kraftigt regnskyl. Ifølge kloakmestre kunne en acceptabel løsning for os være en PIPE BURSTING i det område, som DTI peger på. Dette vil overslagsmæssigt koste i omegnen af kr. Hvorledes forholder Byrådet sig til fremsendte baggrundsrapport? Hvorledes prioriterer Gladsaxe kommune indsatsen mod oversvømmelser af kældre under kraftigt regnskyl i beboelsesområder? Eller er det et område, hvor afgørelsen helt og alene ligger hos Nordvand? Svar: Ja, der har været oversvømmelser af kældre de seneste år, og der har også ligget vand på vejene i området ved en skybrudshændelse, som jeres billeder også viser. Så sådanne kraftige regnskyl, som vi har oplevet lidt for mange af de seneste år, så kan vi ikke forvente at ledningsnettet kan klare de store vandmængder. Og det er her Gladsaxe Kommunes nye kommende klimatilpasningsplan kommer ind. Det vil jeg komme tilbage til senere. Men inden jeg kommer til jeres konkrete spørgsmål fra Søborg Parkallé, vil jeg lige sige, at vi kan og skal alle gøre noget for at hindre, at vi får oversvømmede kældre. Kommunen og Nordvand skal sikre, at vi får mere plads til regnvandet i vores ledninger og at vi får ledt regnvandet hen til steder, hvor det gør mindst skade: Og I skal som borgere sikre jeres boliger mod, at regnvandet kan komme ind i jeres boliger. Og nu til spørgsmålene: I spørger om hvorledes Byrådet forholder sig til en baggrundsrapport om oversvømmelser ved Søborg Parkallé. Vi har derfor taget kontakt til Nordvand og fået af vide, at de har været i tæt dialog med jer tidligere omkring denne problemstilling. Og nu bliver det en smule teknisk, men jeg forsøger: De beregninger, der er foretaget i jeres baggrundsrapport, udført af Teknologisk Institut, er udelukkende beregnet på baggrund af, hvad der kan løbe i ledningerne nede i jorden. Det er ikke taget i betragtning, at der kan løbe mere vand i ledningerne, når der er brønde koblet på. Derudover er Teknologisk Instituts beregninger baseret på at ledningerne ikke må være fyldt op. Når Nordvand dimensionerer deres ledninger gør de det ud fra, at der maksimalt må ske opstuvning på terræn hvert 10. år. Det vil sige, at der statistisk set kun må komme vand op ad brønde til terræn hvert 10. år. Der kan derfor godt være fuldtløbende rør som Teknologisk Institut beregner oftere end hver 10. år, men ingen vand på terræn. For Søborg Parkallés område lever Nordvand derfor op til det serviceniveau, som kommunen har fastlagt i spildevandsplanen. Det gælder også efter byggeri af Seniorbofællesskabet ved Søborg Parkallé. I spørger også om, hvordan vi prioriterer indsatsen for oversvømmelser i kommunen. Og til det kan jeg fortælle at vi er ved at udarbejde en klimatilpasningsplan. Det er en plan som ud fra beregninger identificeret, hvor der sker oversvømmelser i kommunen. Og planen beskriver en række handlinger for at sikre os mod blandt andet oversvømmelser. Det forventes at arbejdet med at klimatilpasse kommunen vil tage 25 år. Og derfor skal vi prioritere indsatsen for de områder, der bliver ramt ved kraftig regn. Dette arbejde gør vi i tæt samarbejde med Nordvand, som vi har et rigtig godt samarbejde med. Jeg forventer at vi sender Klimatilpasningsplanen i høring i slutningen af september i år. Til allersidst spørger I om det er Nordvand der afgør, hvilke områder, der prioriteres. Og det har jeg sådan set allerede svaret på: Vi prioriterer indsatsen i kommunen ud fra klimatilpasningsplanen og spildevandspla- Side 5 af 9

6 nen. Jeg kan forstå at der er meget tvivl og usikkerhed omkring de kraftige regnskyl ved Søborg Parkalle. Så hvis I har behov for det, så vil jeg meget gerne sørge for, at der bliver arrangeret et møde med jer, hvor forvaltningen og Nordvand også deltager. Ville I være interesserede i det? Legepladser i boligområderne 19. Legepladsen på Hørmarken - Parcelforeningen Espevang Vi har i Parcelforeningen Espevang en legeplads på Hørmarken, som kommunen opkræver et årligt beløb for af grundejere på Kornmarken Lupinmarken Hørmarken Oldmarken - og dele af Rugtoften. Kommunen vedligeholder legepladsen. Findes der en kontaktperson på rådhuset som ved noget om legepladser og kan vores nye legepladsudvalg kontakte vedkommende. Findes der et Budget for legepladsen på Hørmarken? Og kan vi få dette? Svar: I 1950 erne overtog Gladsaxe Kommune legepladsen og vedligeholdelsen på betingelse af, at vedligeholdelsen betales af de grundejere på hvis ejendomme, der er tinglyst pligt til at sørge for vedligeholdelsen. Kommunen opkræver i dag et årligt beløb over ejendomsskatten på 40 kr. for hver af de 178 grundejere. Det bliver i alt kr. om året. Vej- og Parkafdelingen har en legepladsstrategi undervejs. Jeg synes, at vi skal afvente den strategi, inden vi finder ud af, om det er muligt, at jeres legepladsudvalg kan overtage legepladsen og vedligeholdelsen. Jeres legepladsudvalg er meget velkommen til at kontakte Vej- og Parkafdelingens landskabsarkitekt Niels Leegaard for at få en snak om legepladsen. Skatter 20. Ejendomsskatter - Stengårdens Grundejerforening Ejendomsskatterne i Gladsaxe er steget. Det samme er renterne til de lån pensionisterne kan få hos kommunen. Samtidig er grundskylden faldet. Hvorfor får dette ikke indflydelse på ejendomsskatten. Det er vel kun rimeligt, at når dele af udgifterne bliver mindre, at dette så også kan mærkes hos de enkelte borgere. Hvad er forklaringen på at dette ikke er sket? Svar: Se næste spørgsmål. 21. Ejendomsskatter - Espegårdens Grundejerforening Det undrer os, at Gladsaxe Kommune har valgt at opkræve den maksimalt af regeringen fastsatte lovlige rentetilskrivning på 7 % på grundskylden. Kunne man ikke nøjes med at opkræve pristalsreguleringen eller en procentsats på 3-4 %? Svar: Vores beskatningsniveau i Gladsaxe Kommune er ikke højt. Vi ligger blandt de kommuner i Danmark, der har de laveste beskatningsniveauer. Der er to typer skat på en ejendom: Ejendomsværdiskat og Ejendomsskat (grundskyld). Ejendomsværdiskatten bliver automatisk opkrævet via din personlige skat, og bliver opkrævet af staten. Ejendomsskat kaldes også grundskyld. Kommunen opkræver grundskyld ud fra den mindste af henholdsvis grundværdien eller grundskatteloftværdien af din ejendom gange med grundskyldspromillen. Grundværdien af din ejendom bliver fastsat af SKAT. Men grundskylden er omfattet af et skatteloft, som gør, at det er begrænset, hvor meget den værdi, som grundskylden bliver beregnet ud fra, må stige fra år til år. Dette grundlag kaldes grundskatteloftværdien. Grundskatteloftet er for 2013 fastsat til 7 %. Det er folketinget, der hvert år vedtager stigningsprocenten for det kommende år. I Gladsaxe kan vi således ikke vælge at mindske stigningsprocenten. Men man kan i stedet for vælge at nedsætte den promille, som grundskylden beregnes med. Hvert år fastsætter Byrådet grundskyldspromillen og udskrivningsprocenten. I 2003 sænkede vi grundskyldspromillen, og det har været den samme lige siden. I perioden fra har vi i Byrådet valgt at sænke udskrivningsprocenten 3 gange. Baggrunden for det var blandt andet et stigende provenu fra grundskylden, som skyldtes de højere vurderinger af grundværdierne, inden for loftet. Og vi har øget udskrivningsprocenten en enkelt gang. Det var i En kommunes indtægter kommer jo både fra indkomstskatten, grundskylden og dækningsafgifter. Beskatningsniveauet udtrykker kommunens samlede beskatningsniveau fra disse kilder. Og her i Gladsaxe Kommune har vi det 10. laveste beskatningsniveau i 2013 i hele Danmark. I Byrådet overvejer vi løbende, hvordan fordelingen mellem indtægterne fra de tre kilder skal være. Og vi har som sagt foreløbigt valgt at nedsætte udskrivningsprocenten fremfor grundskylden. Vi har valgt en skattenedsættelse, som kommer alle borgere i Gladsaxe til gode, herunder også jer. For så vidt angår renten Side 6 af 9

7 på lån til betaling af ejendomsskatter, så var det et enigt folketing, der besluttede det. Baggrunden var, at forskellen mellem den hidtidige rente (halvdelen af diskontoen) og den rente kommunerne skulle betale for de lån, de måtte optage for at finansiere ordningen, var meget stor. Og så blev det jo reelt de øvrige borgere i Gladsaxe, som kom til at betale for ordningen. Og det var jo ikke fair. Det er baggrunden. 22. Forbrugsafgifter - Espegårdens Grundejerforening Vi synes, der er en større jungle af forbrugsafgifter, der opkræves fra de forskellige selskaber og via skatten. Måske ikke rigtige overlap, men det er svært at gennemskue for den almindelige borger. Vil GK arbejde for en annullering af afgift af ledningsført vand? Vil GK arbejde for en fjernelse af moms på drikkevand? Kan GK bekræfte, at den egentlige pris for levering af naturgas er ca. 2,50 kr. pr m3, men at der med tillæg af afgifter betales i alt 8,50 kr. pr m3? Hvor stor en del af GK udgifter til forbrug af vand, el og varme betales til staten i form af afgifter? Svar: Byrådet har ingen kompetence til at bestemme om der skal være afgift og moms på vand: Det er statens opgave at føre afgiftspolitik. Men jeg vil nu mene, vi skal spare på vort dyrebare grundvand, og hér medvirker en relativt høj pris til at holde forbruget nede. Og vores klimapolitik betyder også, at der er nødvendigt at investere mange penge i tiltag til forhindring af oversvømmelser og lignende. HMN har oplyst at den samlede gaspris pr. m³ i april udgjorde 9 kr. Heraf udgjorde de 4 kr. betaling til gasselskabet og de 5 kr. var moms og afgifter. Gladsaxe Kommune har samlet set udgifter til vand, el og varme på godt 70 mio. kr. om året. Heraf udgør afgifter og moms knapt halvdelen. I takt med at flere og flere af kommunens bygninger overgår til fjernvarme bliver andelen lavere, fordi afgifter og moms på naturgas udgør ca. 55 procent af prisen, mens de kun udgør ca. 35 procent af fjernvarmeprisen. Lokalplaner, byudvikling og Smukke Gladsaxe 23. Manglende beskæring af hæk - Toftegaardens Grundejerforening I forbindelse med grundejeres manglende hækkeklipning, har kommunen muligheden for, efter henvendelse til borgeren, at lade kommunen udføre beskæring på grundejerens regning. Det er ikke vores indtryk, at dette bliver praktiseret i særligt stort omfang, hvilket er et problem for f.eks. barnevogne, dårligt gående og lignende. Hvor mange gange har kommunen udført beskæring af en grundejers hæk og hvorfor praktiseres det ikke i højere grad, når det nu er et tilbagevendende problem? Svar: Vi har faktisk skærpet vores kontrol med grundejernes forpligtigelser de senere år, og vi er kede af at høre, at I ikke oplever det. Sidste år gav vi i alt 437 henstillinger til grundejere om at opfylde deres grundejerforpligtigelser med hensyn til klipning af hæk, manglende renholdelse, ukrudtsbekæmpelse og snerydning. Og heldigvis så var det kun i to tilfælde nødvendigt at foretage et tvangsarbejde på grundejerens regning for at få arbejdet udført. Og det er vi glade for. For langt hovedparten af grundejerne følger en henstilling. Og de, der er mere langsomme, følger stort set altid efter, når vi meddeler et påbud og varsler tvangsarbejder. Vi foretager løbende grundejertilsyn hele året. Og en gang om året i sommerhalvåret foretages der et mere systematisk grundejertilsyn i store dele af kommunen. Gladsaxe er en stor kommune, så det er ikke muligt at komme ud til alle grundejere hvert år. 24. Skiltning af Nabohjælp.dk - Grundejerforeningen Grønnemosegaard Nabohjælp.dk tilbyder en interessant service, hvor grundejere kan hjælpe hinanden med at holde øje med hinandens ejendomme, så man undgår tyverier. Hvilke muligheder har grundejerforeningerne for at sætte skilte op med Nabohjælp ved indkørslen til grundejerforeningens område. Har kommunen en holdning til, hvorvidt den enkelte grundejerforening må sætte sådanne skilte op. Svar: Se næste spørgsmål. 25. Skiltning om nabohjælp - Espegårdens Grundejerforening Kan vi få lov at sætte skilte op i ved indkørsel til vores område om, at vi har nabohjælp? Er det noget kommunen kan udføre eller er det blot en tilladelse, vi skal have for selv at opsætte? Svar: Grundejerforeningen Grønnemosegaard og Espegårdens Grundejerforening har stillet samme spørgsmål om skiltning af nabohjælp, så jeg vil besvare dem samlet. Hvis sådanne skilte skal sættes Side 7 af 9

8 op på vores veje, så kræver det kommunens tilladelse. Og By- og Miljøforvaltningen mener også, at der skal ske en politisk behandling i Trafik- og Teknikudvalget. Sagen er principiel. Der kan jo være mange gode formål og grunde til at man ønsker et skilt på vejene. Men normalt må der kun opsættes egentlige vejskilte. Så hvor er grænsen? Det skal vi have afklaret. Så jeg har bedt By- og Miljøforvaltningen om at forberede en sag, så den kan fremlægges for udvalget på mødet i juni, så vi kan få lagt nogle retningslinjer. 26. Skiltning - Søborg Grundejerforening Hvad er status på bekæmpelse af den stigende, ulovlig skiltning i kommunen? F.eks. ses nu på mange dagligvareforretninger kæmpemæssige bannere med annoncering af butikkernes åbningstider. På telefoncentralen på Søborg Hovedgade er der et kæmpestort til-lejebanner. Ved indkørslen til området ved den tidligere tv-by har ejendomsmæglerkæden Home et stort skilt stående. Mange flere eksempler kunne nævnes. Vi er på tidligere møder blevet lovet en øget indsats på området. Tillægsspørgsmål: Kan firmaer frit rejse flagstænger og flage med deres mere eller mindre hæslige flag? Svar: Hvis der er beskrevet retningslinjer for hvordan man skal skilte i en given lokalplanen for et område, så skal skiltningen opfylde kravene i Designmanualen. Det betyder så også, at hvis et område ikke er omfattet af en bestemmelse om skiltning, så kan butikkerne skilte, som de har lyst til. Men vi opfordrer dog alle til at følge retningslinjerne. Vi giver indimellem tilladelse til store bannerreklamer. Det sker som regel i forbindelse med åbning af nye butikker og lignende. Og så er der altid tale om en begrænset periode på normalt 14 dage. Vi prøver at begrænse de store skilte i forbindelse med nybyggeri, for eksempel ved det tidligere Tv-byen. Det er en jo en balance mellem at tilgodese erhverv og samtidig bevare det pæne udtryk. Flag og flagstænger er også omfattet af designmanualen. Man skal have tilladelse til at opstille flagstænger til reklameflag. Men vi stiller ikke krav om, hvordan flaget skal se ud. 27. Erhverv i parcelhusområder - Espegårdens Grundejerforening Hvordan forholder kommunen sig til de liberale erhverv, der blomstrer op rundt om på villavejene, hvor lokalplanen ellers ikke tidligere har tilladt dette. Er det ved at blive ændret? Der er et medlem i vores grundejerforening, der har bedt os spørge, da den grund vejdirektoratet netop har solgt fra på hjørnet af Klirevænget og Råvænget ser ud til at være blevet til erhverv. Svar: Reglerne om at starte virksomhed i villaområderne er de samme som de altid har været: Man skal søge Gladsaxe Kommune om det, inden man starter. Det er tilladt at etablere erhverv i egen villa, når erhvervsdelen maximum udgør 25% af boligen. Det må kun være ejeren, der er ansat, og villaen skal stadig fremstå som en villa, og ikke som erhverv. Vi stiller også krav om yderst begrænset skiltning, for eksempel at der kun skiltes på den eksisterende postkasse. 28. Bevaringsværdige træer - Bagsværd Grundejerforening Udover herlighedsværdi, landskabsoplevelse, biodiversitet, støjværn etc., er der mange grunde til at bevare og beskytte store gamle træer i vor Kommune. Gladsaxe Kommune vil manifestere sig som grøn energi- og klimavenlig kommune, og har i den forbindelse i sept afsat en pulje på 18 mio. kroner til forskellige projekter. Vi foreslår, at man i Gladsaxe Kommune, som man har gjort i andre kommuner, f.eks. Aarhus, indarbejder bestemmelser i lokalplanen, således at træer over en vis alder, med en stamme af en vis diameter, f.eks. 100 år og 80cm, ikke må fældes medmindre træet er svækket af sygdom. Vil man i vores kommune beskytte og bevare gamle, sunde træer, dvs. træer der kan blive dobbelt så gamle, som de er nu, og som var mere end 100 år, da huse blev bygget under dem? Der henvises til forespørgsel/anmodning sendt til Karin Ege den 16/1-2012, samt negativt svar fra denne den 24/ Svar: Grundejerforeningen foreslår, at træer over 100 år med en diameter på omkring 80 cm, generelt skal pålægges bevarende bestemmelser i lokalplaner. Og der er også en række fordele ved de store træer, som jeg er helt enig i. Men vi har erfaring med, at store træer og skovtræer også tit skaber problemer og konflikter i boligområderne på grund af den store skygge, de kaster. Vi har lokalplaner, hvor enkelte træer er udpeget som bevaringsværdige med krav om, at de ikke må fældes uden Byrådets tilladelse. Og det er ikke så lige til at udarbejde en lokalplan med generelle bevaringsbestemmelser. Vi er simpelthen nødt til at se på de afledte konsekvenser af lokalplanen, udover selve arbejdet med at skrive og få en ny lokalplan vedtaget. Og det er i sig selv er en omfattende proces. Hvis det overhovedet skal give mening med en sådan bestemmelse om træer, så skal Side 8 af 9

9 vi i kommunen have ressourcer til at gå ud og vurdere de træer på private ejendomme, som ønskes fældet. Og det er en ekstra opgave, som vi ikke umiddelbart har ressourcer til. Desværre er det også sådan, at uanset planer og bestemmelser, så er der ingen sikkerhed for, at en sådan bestemmelse vil blive overholdt. Og når først træet er fældet, så er det jo sket! Til gengæld tror jeg at det vil være meget mere virkningsfuldt, hvis der i højere grad blev skabt forståelse for de gamles træers store værdi. Og derfor vil jeg - ligesom jeg har gjort tidligere - opfordre grundejerforeningen til at tage emnet op og lave det informationsarbejde, der skal til for at få grundejernes forståelse for at bevare de gamle træer. Det tror jeg vil være meget mere virkningsfuldt end en bestemmelse i en lokalplan. 29. Træplantning - Søborg Grundejerforening Hvordan går det med træplantningen i kommunen? Før havde vi træplantningsfonden, som kunne træde til, men den er vist sparet væk? Der er stadig veje som Niels Bohrs Allé, som kan træplantes. Træplantning vil være i tråd med kommunens intentioner om mere grønt i bymiljøet og vil bidrage til den harmoniske og grønne fremtoning, der præger Søborgs gamle byområde i almindelighed. Så hvornår ser vi nye træplantninger? Svar: Ja, træplantninger er i tråd med kommunens intentioner. Så det er jeg helt enig med jer i. Om en træplantningsfond er løsningen er dog mere tivivlsomt. Formålet med den tidligere træplantningsfond var, at private kunne få tilskud til træplantning på privat ejendom. Plantningen skulle dog være af interesse for offentligheden. Fonden blev efter nogle år nedlagt, idet der kun var meget få ansøgninger fra private og de fleste forslag var kommunens egne. I dag planter kommunen træer på offentlige arealer i forbindelse med konkrete projekter og planer. I forbindelse med ombygningen af Søborg Hovedgade blev der plantet mere end 30 platantræer på hovedgaden og 15 kirsebærtræer på Søborg Torv. Og til efteråret 2013 planter kommunens Driftsafdeling platantræer i Mørkhøj Erhvervskvarter. Og i april vedtog Trafik- og Teknikudvalget en Træplantningsstrategi for Bagsværd Hovedgade, som forvaltningen har udarbejdet. Så der har været og vil komme mange træplantninger. Energi 30. Fjernvarme - Espegårdens Grundejerforening Vi har ladet os fortælle fra andre kommuner, at der er en styregruppe på fjernvarmeområdet, hvor grundejerforeningerne kan være repræsenteret. Er det også tilfældet i Gladsaxe? Kan det passe, at Espegården skal have ført en større fjernvarmeledning igennem hele kvarteret uden selv at blive tilbudt fjernvarme? Kan GK oplyse, hvornår der føres fjernvarme ud til parcelhusområder og hvilke områder, der tilføres fjernvarme først? Svar: Der er ikke en styregruppe på fjernvarmeområdet i Gladsaxe Kommune, hvor repræsentanter fra grundejerforeningerne kan deltage. Borgerne er repræsenteret ved politikerne i byrådet. Jeg kan også fortælle, at der ikke er nogen planer om, at der skal lægges fjernvarmerør igennem Espegården, uden at borgerne får tilbudt tilslutning. I efteråret skal byrådet beslutte en udbygningsplan for udbygning af fjernvarme i Gladsaxe Kommune. Og det er først når denne udbygningsplan er klar, at vi kan sige noget om, hvornår forskellige dele af kommune udbygges. Og så langt er vi ikke i processen endnu. Fjernvarmeudbygningen til de store fjernvarmekunder er godt halvvejs. Og som Jens Lunding fortalte i sit oplæg om fjernvarmen, så vil udbygningen fortsætte mange år frem. Side 9 af 9

Spørgsmål og svar. Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe. Mandag den 6. maj 2013. Snerydning

Spørgsmål og svar. Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe. Mandag den 6. maj 2013. Snerydning Spørgsmål og svar Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe Mandag den 6. maj 2013 Snerydning 1. Sne på handicap-p-pladser - Parcelforeningen Espevang Ved fremtidig snerydning opfordres

Læs mere

Spørgsmål og svar. Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe. Mandag den 5. maj 2014

Spørgsmål og svar. Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe. Mandag den 5. maj 2014 Spørgsmål og svar Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe Mandag den 5. maj 2014 Hegn langs banen. Kan kommunen gøre noget, således at indhegningen til banelegemet mellem Christoffers

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Bestyrelsens Beretning for 2007.

Bestyrelsens Beretning for 2007. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune (som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 25. januar 2016) I medfør af lov om offentlige veje, lov

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kære grundkøber

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Vedr. Cykelstier på Aldershvilevej jf. brev af 29.juni 2016 samt 15.september 2016 fra Gladsaxe Kommune:

Vedr. Cykelstier på Aldershvilevej jf. brev af 29.juni 2016 samt 15.september 2016 fra Gladsaxe Kommune: Til Trafik- og Teknikudvalget Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7 2860 Søborg Fra Beboerne i Ejendommen Aldershvilevej 110A 122, Matrikel 8n 2880 Bagsværd d. 9.juli 2016 + d.26.september 2016 Vedr. Cykelstier

Læs mere

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kære grundkøber Stort tillykke med din nye grund.

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet.

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet. Referat dialogmøde 1 - Rugtoften, og Rådgiver EnviDan Mødedato: 28/8 Deltagere: Kristian Kilsgaard Østertoft (EnviDan), Simon Toft Ingvertsen (EnviDan), samt beboere fra de fire veje i delområdet,, Lupinmarken,

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få ryddet veje og fortove for sne og få saltet, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. skal

Læs mere

Formandens beretning for 2014

Formandens beretning for 2014 1 Formandens beretning for 2014 Følgende blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for 2014 og konstituerede sig som følger: Formand -------- Per Ole Overgaard nr. 112, Næstformand --- Lars Elgaard nr. 118,

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. Teknik & Miljø R E G U L A T I V Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. (Lov 714 af 11. september 1997) Teknik & Miljø Regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og rengøring af

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Bjarne Kogsbøll (C), Ekrem Günbulut (A), Hugo Hammel (A), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Maj 2017 15. reviderede udgave 1. Medlemmer af Haveforeningen Hjortespring er til enhver tid pligtige til at overholde dette ordensreglement. Adgang til

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

Møde med grundejerforeningerne 4. maj 2015

Møde med grundejerforeningerne 4. maj 2015 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 21. april 2015 Møde med grundejerforeningerne 4. maj 2015 Svar på spørgsmål fra Grundejerforeningerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra grundejerforeningerne

Læs mere

Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

P-afgifter. - en forklaring

P-afgifter. - en forklaring P-afgifter - en forklaring Ja, det er rigtig irriterende at få en parkeringsbøde. Er der overhovedet nogen fornuftig grund til det, eller er det bare for at genere? I denne folder forsøger vi at besvare

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

Espegårdens Grundejerforening Bestyrelsens beretning for 2010, marts 2011 Side 1af 7

Espegårdens Grundejerforening Bestyrelsens beretning for 2010, marts 2011 Side 1af 7 Bestyrelsens beretning for 2010, marts 2011 Side 1af 7 Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 18. februar / Ivan Skaaning Hansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 18. februar / Ivan Skaaning Hansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. februar 2014 13/24070-13 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Bodil og Co I/S v/bodil og Ole Andersen Farversmøllevej 135 6200 Aabenraa KLAGE OVER UDGIFTSFORDELINGEN

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og vintervedligeholdelsesordningen A.

Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og vintervedligeholdelsesordningen A. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. februar 2014 13/24070-13 x x x KLAGE OVER UDGIFTSFORDELINGEN Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse

Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse En grundejer kan kun pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej-, Park- og Forsyningsafdeling Dato: oktober 2007 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE for de af kommunalbestyrelsen bestyrede veje og stier samt de i kommunen

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 Veje og stier Vi har fået lagt nyt slidlag på 2 stikveje på Randager, og efter at have indhentet flere tilbud valgte

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016.

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. 2015 har været året, hvor vi igangsatte en større fysisk genopretning af området.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV GLOSTRUP KOMMUNE Gældende fra den 1. november 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget Dato 22. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13469-10 Side 1/7 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet.

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet. Referat dialogmøde 1 Oldmarken, Hørmarken og Kornmarken Rådgiver Alectia Mødedato: 28/8 2014 Deltagere: Rådgiver Alectia: Torben Jul og Ole Ekstrand Sag-202998 NordNet-136904 27. august 2014 Referat til:

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Staghøjvej 3-5, 6630 Rødding

Staghøjvej 3-5, 6630 Rødding TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 23-02-2015 Sagsnr.: 12/13709 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Forslag til kendelse

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Herning Kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2007 Herning Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008.

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Foreningens formand Hans-Arne Lauridsen bød velkommen til de 12 fremmødte medlemmer (inkl.

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

SNERYDNING FOR GRUNDEJERE

SNERYDNING FOR GRUNDEJERE SNERYDNING FOR GRUNDEJERE I december 2014 blev en ny vejlov vedtaget, og herefter gælder nye regler om, hvad man som grundejer har pligt til at rydde, salte og gruse. Af Marianne Fromm Pedersen, KLA Personskade

Læs mere

Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum.

Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum. Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum. Ønsker til ny belysning: Lb.nr. Lokalitet Kommentarer LU - bemærkninger Grundbelysning 1 Karlslundevej, mellem Smørumvej & Merløsevej

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dagsorden Frederik Agergaard, Georg Ørnskov Rønsch, Per René Schmidt, Inge Lise Møller Jensen & Stefan Krebs Jensen. Renè Olesen 26. august 2014 kl. 19.30

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Spørgsmål og svar. Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe. Mandag den 2. maj 2011. Snerydning

Spørgsmål og svar. Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe. Mandag den 2. maj 2011. Snerydning Spørgsmål og svar Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe Mandag den 2. maj 2011 Snerydning 1. Snerydning af fodgængerovergange - Parcelforeningen Espevang Under snevejret var det

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2014 BERETNING GENERALFORSAMLING

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2014 BERETNING GENERALFORSAMLING 28. januar 2014 BERETNING GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 Veje og stier Vi har fået lagt nyt slidlag på 2 stikveje på Hvidager, og det har haft bestyrelsens særlige opmærksomhed,

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Frederik Agergaard, Georg Ørnskov Rønsch, Inge Lise Møller Jensen, Renè Olesen & Stefan Krebs Jensen Per René Schmidt 09. Februar 2015 kl. 19.30 på Skibelund

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere