Referat af generalforsamlingen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen 2014"

Transkript

1 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april 2014 kl. 10 på Restaurant Den Lille Havfrue, Hovedgaden 5, Snogebæk, 3730 Nexø. Til stede: Kjøddtynjan 6, 8, 18, 19, 24, 26, 33; Fjælstaunijn 4, 6, 14, 22, 24, 26; Røkjinkan 3, 7; Savnæbban 2, 3, 4, 6, 12; Gadisinj 4, 6, 7, 9, Kattøgglan 3, Flæskatjivijn 5. I alt var 26 medlemmer repræsenteret. Antallet af deltagere var ca. 40. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Jørgen Wichmann blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling. Der har ikke været nogen større begivenheder i Der har været ét bestyrelsesmøde og flittig brug af . Vejstandarden er tilfredsstillende. Vejene er vedligeholdt for Vejstykket på Sommerodden fra Kjøddtynjan til Fjælstaunijn er dog endnu ikke vedligeholdt; vedligeholdelsen af dette vejstykke påhviler nabogrundejerforeningen. Bestyrelsen har opdelt vejene i vores område i 3 kategorier: Primære veje (Kjøddtynjan og Fjælstaunijn), stikveje og vendepladser. På vendepladser sørger grundejerforeningen normalt kun for opfyldning af huller. Bestyrelsen sørger også for regulering af træer, så store lastbiler kan komme frem. Der er ikke foretaget reguleringer i Der er tilfredshed med den snerydning, som den tilsynsførende har foretaget i den forløbne vinter. Budgettet er ikke opbrugt. Snerydning finder sted efter omstændighederne i vinterperioden, specielt i

2 Side 2 ferieperioder. Snerydning finder sted i et omfang, som er naturlig for et sommerhusområde.uden for ferieperioder vil snerydning normalt ikke finde sted. Det er bestyrelsens holdning, at enkelte helårsbeboere i området ikke kan forpligte et stort flertal til at betale for jævnlig snerydning. Der er foreløbig ikke behov for oprydning på stranden i 2014, da stranden er passabel uden problemer. Parkeringspladsen for enden af Udegårdsvejen blev i 2011 delvis ædt af havet. Miljøstationen på parkeringspladsen er nedlagt. Der er i stedet opstillet et renovationsstativ, som næppe er tilstrækkeligt til sommerhusområde, naturcampingplads og parkeringsplads. Hullerne på det første lille stykke af vejen Sommerodde ved Strandmarksvejen er repareret, dels af grundejerforeningen, dels af kommunen. Regulering af kaninbestanden. Der er skudt 2 kaniner i indeværende sæson. Bestyrelsen har modtaget et par henvendelser vedrørende kaningener. Bestyrelsen kontakter jægeren og beder ham genoptage kaninjagten i efteråret Bestyrelsen har opsat sten til spærring af stien fra Savnæbbans vendeplads til Kjøddtynjan for biltrafik. Bestyrelsen har i samarbejde med Grundejerforeningen Jomfrugårdskoven renoveret broen over det lille vandløb ved Udegårdsvejens parkeringsplads. Bestyrelsen vil oprette en hjemmeside for grundejerforeningen. Hjemmesiden vil indeholde kontaktinformation for bestyrelsen, indkaldelser til og referater fra generalforsamlinger, regnskaber og budgetter samt nyttige informationer for medlemmerne. Generalforsamlingen godkendte et forslag fra firmaet Feriepartner Bornholm om, at firmaet sponsorerer årets generalforsamling og bestyrelsesmøde mod til gengæld at få udleveret grundejerforeningens medlemsliste med tilladelse til at sende et informationsbrev til hvert enkelt medlem. Kassereren beklagede, at en del medlemmer har modtaget flere enslydende indkaldelser pr. til generalforsamlingen. Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2013 Der er 84 medlemmer af grundejerforeningen, som alle har betalt kontingent. En enkelt grundejer har på trods af gentagne opfordringer valgt at stå uden for grundejerforeningen. Denne grundejer er en af de få, som ikke har tinglyst pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Foreningens portoudgifter er faldet dramatisk. Det skyldes primært, at foreningens medlemmer har været flinke til at oplyse adresse. Bestyrelsen opfordrer alle til at give næstformand eller kasserer besked, hvis man skifter eller adresse. Medlemmerne kan kontakte en af de adresser, der står i slutningen af dette referat. Regnskabet blev godkendt.

3 Side 3 4. Behandling og evt. vedtagelse af indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 5. Vedtagelse af budget og kontingent for Budgettet og kontingentet på 600 kr. for 2014 blev enstemmigt vedtaget. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: Formand: Kim Biel-Nielsen (modtager genvalg) Medlem: Karin Jensen (modtager genvalg) Suppleanter: Jens Ole Pedersen og Stig Fangel Alle blev genvalgt enstemmigt. 7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: Revisor. Ivan Hyllested Pedersen og Kjeld Tannenberg samt suppl. Stig Fangel Alle blev genvalgt enstemmigt. 8. Eventuelt Det oplystes, at lyttestationen ved Dueodde er solgt til en privatperson for kr.. Det kan medføre bedre mobilforbindelse i området, fordi det nu vil være muligt for mobilselskaberne at opstille yderligere master i området og derved opnå forbedret mobildækning. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at tage kontakt til TDC for at høre, hvornår mobildækningen i området kan forventes at blive bedre. Nogle medlemmer oplyste, at Telia og Telenord har den bedste dækning i området. Som svar på et spørgsmål om 3G kontra 4G oplyste formanden, at 3G har bedre dækning end 4G. Formanden anbefalede, at medlemmer som ønsker god dækning, overvejer NetOne. Expert i Nexø sælger parabol til satellit internetforbindelse; prisen for denne løsning er dog ret høj. 12 huse i området, som hidtil har haft Ingeniørforeningen som ejer, blev solgt på 3 uger i januar. Generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsen indbyder Bornholms Fibernet til at orientere om mulighederne for fibernet i vores område i forlængelse af generalforsamlingen Det forventes, at der vil være mulighed for etablering af fibernet i vores område i Af hensyn til brandfaren henstiller bestyrelsen, at der ikke ligger bunker af kvas på grundene i området. Bortkørsel af kvas og ekstraordinær snerydning sker mod betaling ved henvendelse til den tilsynsførende, som er Jes Mortensen, tlf , Et medlem gjorde opmærksom på, at det fremgår af Bornholms Regionskommunes kort, at der er bålplads ved den primitive overnatningsplads ved Strandmarken. Medlemmet gjorde opmærksom på, at dette er i modstrid med Naturklagenævnets afgørelse af

4 Side 4 Desuden er der ikke længere wc på parkeringspladsen i nærheden, sådan som det fremgår af kortet, og det er vanskeligt eller umuligt at komme af med affald fra overnatningspladsen, efter at miljøstationen på parkeringspladsen er nedlagt. Bestyrelsen lovede at se på sagen. Slut Referent : Rolf Molich, næstformand Dette referat er godkendt 17. april 2014 af dirigenten, Jørgen Wichmann.

5 To opfordringer fra bestyrelsen: For at spare porto beder vi de medlemmer, som endnu ikke har meddelt deres adresse til grundejerforeningen, om at sende en med navn og sommerhusadresse til Jens Fangel, eller Rolf Molich, For at mindske risikoen for brand opfordrer vi medlemmerne til at samle kvas og grene i en bunke ved vejen. Bortkørsel af kvas og grene sker mod betaling ved henvendelse til Jes Mortensen, tlf ,

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 22. juli 2012 kl. 10.00 Gørlev Hallens mødelokale, Kalundborgvej 29, Gørlev. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen

Læs mere

RG nyt Røjlevangens Grundejerforening Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 2630 Taastrup

RG nyt Røjlevangens Grundejerforening Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 2630 Taastrup Referat fra ordinær generalforsamling den 12.4.11 På mødet var 17 grundejere repræsenteret. 1 Valg af dirigent Nina Haldor Hansen, Røjlevangen 124, blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde Grundejerforeningen Stoense Havn REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde 1. Velkomst og Valg af dirigent Formand Flemming

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK REFERAT AF GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 4. APRIL 2006 PÅ ØLSTYKKE BIBLIOTEK 1 Grundejerforeningen Langekær Ordinær generalforsamling Tirsdag den 4. april 2006 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257

Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257 GRUNDEJERFORENINGEN FRUGTHEGNET v/ Formand Niels Kristensen Frugthegnet 36 2830 Virum Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene),

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere