verden er en skueplads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "verden er en skueplads"

Transkript

1 UDskoling Introduktion Temakassen Verden er en skueplads henvender sig til børn i udskolingen. Og dette materiale er en vejledning til læreren i at tilrettelægge et undervisningsforløb både før og efter KUNSTENs 3-timers besøg. KUNSTENs mobile undervisningstilbud, hvad er det? KUNSTEN tilbyder at komme ud på alle folkeskoler i Aalborg Kommune. Vi medbringer originale kunstværker og KUNSTENs team. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af lærere målrettet til lærere i samarbejde med KUNSTEN. Materialet tilgodeser fælles mål i udskolingen: dansk, samfundsfag, historie, kristendom og idræt. Se fælles mål bagerst i materialet. Målsætningen er at vise, at billedkunst kan bruges i mange forskellige fag. Som lærer behøver man ikke vide en masse om kunst i forvejen. På det 3-timers besøg guider KUNSTENs team lærer og elever igennem workshoppen. Skoletube KUNSTEN har sin egen kanal på Skoletube: KUNSTEN DK. I kanalen: Øvelser til temaet Verden er en skueplads findes videoer af øvelserne her i undervisningsmaterialet, som giver en hurtig introduktion til, hvordan ideerne kan føres ud i praksis. Del gerne de billeder og videoer, I laver i forbindelse med aktiviteterne med os enten ved at uploade dem i de tilhørende kanaler eller ved at sende et link til KUNSTENs kanal på Skoletube. Info til underviseren Verden er en skueplads er et oplagt tema til at arbejde med kønsroller, socialisering og identitet i fagene dansk, kristendom, historie, idræt og samfundsfag. Se fælles mål nederst i materialet. Ja, hele og alle, mænd som kvinder, blot komedianter. Hver har sin sortie og sin entré, og hver har mange roller at spille i sin livstid. William Shakespeare: As You Like It, 1599 Hvorfor arbejde før og efter Kunsten kommer på besøg? For at få et optimalt udbytte af KUNSTENs 3-timers besøg, opfordres underviseren til at planlægge et før og efter undervisningsforløb. Et før- og efterforløb vil kvalificere besøget, hvor det er planen at inddrage eleverne i en dialogbaseret undervisning. Det er derfor vigtigt, at der inden da er skabt en vis forforståelse og nysgerrighed hos eleverne. Forslagene skal opfattes som en palet af muligheder, så vælg de ideer, som passer til din klasse. Det begynder med børn og unge Det mobile undervisningstilbud byder på kunst og kulturformidling til indskolingen, som giver anledning til refleksion og fordybelse samt bl.a. tilgodeser bevægelse i undervisningen, understøttende undervisning og tværfaglighed. Alle børn, også dem der ellers ikke kommer på museum, skal have mulighed for at møde kunst og kultur. Det er hovedformålet med kulturminister Marianne Jelveds børne- og ungestrategi: Det begynder med børn og unge. Kulturministerens Børne- og ungestrategi vil sørge for, at henholdsvis børn, skolebørn og unge kommer i kontakt med de lokale kulturtilbud. Målet er, at børn og unge oplever og bruger kunsten og kulturen som en naturlig del af deres dagligdag.

2 Før KUNSTEN kommer på besøg IdÉer til undervisning Tidsforbrug med elever: 2-4 lektioner. Forberedelsestid for underviser: ca. 1 time. Materialer projektor, ipads eller mobiltelefoner, A3 papir, post-its, skrive- tegne- og malegrej. Aktiviteter For eleverne i udskolingen er formålet at give en introduktion til kunsten som en udtryksform. Her bruger vi kunstværkerne som grundlag for en sanselig, analytisk, fortolkende og perspektiverende tilgang. En kunstner benytter sig af forskellige materialer og virkemidler. Disse taler til vores sanser og følelser, og vi opfordrer eleverne til at sætte ord, skrift og kropslige udtryk på deres oplevelser af det. Begynd med en sansning Lyt til musikken Morgenstemning af Grieg: https://www.youtube.com/ watch?v=kfyw4eldcue og Du hast af Rammstein: https://www.youtube.com/ watch?v=-gz25mywwpm. Sæt ord på dine tanker: skriv korte sætninger eller ord på post-its og fremlæg i grupper. Se videoklip: Verden er en skueplads 1. Benyt fx Padlet på Skoletube til at udtrykke Jeres associationer på en fælles væg. Lyt igen: tegn eller mal til musikken. Prøv at gøre det stående. Se videoklip: Verden er en skueplads 2. 2

3 Ben Vautier: Hässlich-schön, 1971 Baggrundsviden til kunstneren og kunstværket: Den franske billedkunstner Ben Vautier (1935-) hører til kredsen af Fluxus-kunstnere, der siden 1960 erne har forsøgt at forene kunsten med dagliglivet, ved at anvende hverdagsmaterialer i kunsten, og blande forskellige materialer og medier. Dette kom til udtryk i alt fra performances, aktioner og idébaserede (konceptuelle) værker. Vautiers værker tager ofte udgangspunkt i sproget ved, at han skriver forskellige statements på lærredet. Maleriet hässlich schön- er et godt eksempel på Fluxus bevægelsens og Vautiers blanding af kunstarterne, her maleri og tekst. Maleriet er meget enkelt; på hvid baggrund er malet to ord og to pile med rød farve, som forbinder ordene med to runde punkter. Oversat til dansk betyder ordene hæsligt smukt. Hæslig er afledt af det tyske Hass had. Schön er afledt af det tyske schauen at skue. 3

4 Ben Vautier: Hässlich-schön, 1971 Maleri, hvad er et det? Traditionelt set er et maleri olie på lærred, hvorpå et motiv udfolder sig, hvilket er defineret inden for en ramme. Maleriets historie går langt tilbage og er fuld af forandringer. Indtil begyndelsen af 1900-tallet bestod maleriet overvejende af motiver, der forestillede noget genkendeligt, såkaldte genremotiver. Det var fx religiøse, historiske, politiske og mytologiske scener, samt scener fra dagliglivet og portrætter tallet er blevet kaldt det mest eksperimentelle århundrede i kunstens historie, og her gennemgår maleriet store udviklinger. Her opstod der mange stilarter, skoler og bevægelser med fokus på mere abstrakte og konceptuelle idéer. Konceptkunst, hvad er det? Konceptkunsten blomstrede op i den sidste halvdel af 1960 erne og i 1970 erne. Konceptkunsten baserer sig på den teori, at kunst først og fremmest eksisterer som idé eller som betydning og kun sekundært som en fysisk genstand. Konceptkunsten er på den måde en afmaterialisering eller gentænkning af kunstobjektet. Konceptkunstnere gjorde op med, at maleriet udelukkende henvender sig til synet, og at billedkunsten kun skabes for at blive set på. Konceptkunst henleder frem for alt opmærksomheden på idéen bag værket. Det er blevet sagt, at konceptkunst er en kunst, hvis materialer er begreber. Da begreber er nært forbundet med sproget, så må konceptkunst være en form for kunst, hvis materiale er sproget. For konceptkunstneren har kunstværket karakter af en undersøgelse af de regler og funktioner, som kunst skabes ud fra. Denne forestilling kan føres tilbage til dadakunstneren Marchel Duchamp, hvis readymade-princip udgør en vigtig historisk forudsætning for konceptkunsten. En readymade er en masseproduceret brugsgenstand, der forvandles til en kunstgenstand gennem udvælgelsen og placeringen inden for kunstens rammer. Gå på opdagelse i Ben Vautiers maleri Hässlich - schön Associationsleg med modsætninger: tag udgangspunkt i maleriet. Find en modsætning til det sidekammeraten siger, og send bagefter et andet ord videre. Se videoklip: Verden er en skueplads 3. Parafrasér: skriv eller mal videre på billedet. Benyt Thinglink på Skoletube. Eller mal videre på billedet. Hent billedet her: kunsten.dk/da/undervisning/kunsten-rykker-ud-paa-skolerog-gymnasier/undervisningsmateriale-kan-ses-fra-september-2014/folkeskoler/verden-er-en-skueplads/kunstvaerker-itemakassen. Oversæt hässlich og schön til mange forskellige sprog. Benyt Google Translate. Lyt til udtale og forsøg selv overdriv gerne, hvad sker der? Skriv hässlich og schön med forskellige skrifttyper på computeren, hvad sker der? Brug lugtesansen: find eksempler på lugte, du synes er grimme og dufte, du synes er gode. Lav dit eget maleri med dine egne ord. Skriv 10 hæslige ting over for 10 skønne ting. Filosofer i grupper over, hvad der er skønt og grimt. Sorter postits, I har lavet i Padlet om Morgenstemning af Grieg og Du hast af Rammstein og diskuter følgende: hvem bestemmer, hvad der er skønt og grimt? Hvor skuer vi det skønne og det hæslige i vores hverdag? Hvad er mon skønt og hæsligt i Afrika, Rusland og Kina eller andre steder i verden? Undersøg forskellige kulturers skønhedsidealer. Hvordan er fx kropsidealet i forskellige minoritetsgrupper i samfundet, kulturer og lande. Se på modeverden overfor idrætsverdenen: se kvindelige bodybuilder konkurrencer på Youtube og kig i modeblade og se catwalks på Youtube. 4

5 Michael Kvium: London Hotel,

6 Michael Kvium: London Hotel, 1985 Baggrundsviden til kunstneren og kunstværket: Michael Kviums (1955-) overordnede tematiske område er den menneskelige eksistens. Hans malerier stiller spørgsmål til, hvad det vil sige at være menneske, når han går ind i de mørke afkroge af mennesket, vores kultur og samfund. Det er emner, der omhandler moralsk og følelsesmæssig afstumpethed, afsporet seksualitet, sort samvittighed, kollektiv blindhed, eksistentiel ensomhed og angst og en ansvarsløs og destruktiv ødelæggelse af vores omverden. Michael Kviums malerier fra ca gør op med 1970 ernes politiske korrekthed og frelsthed. Motiverne tager udgangspunkt i menneskets handlinger, med inspiration fra bl.a. dagsaktuelle problemstillinger, og skildrer emner, der handler om de frelste, dobbeltmoralske og løgnagtige. Scenerne i den periode foregår inden døre i rum set fra en skæv vinkel. Kvium fjerner facaderne, og giver beskueren indblik i alt det, der foregår bag folks lukkede døre. Tabuerne hober sig op i Kviums motiver: barnemord, incest, fremvisning, tvang, vold, manipulation og zoofili m.m. Litteratur: Lennart Gottlieb, Michael Kvium malerier og motiver, Lindhardt og Ringhof, 2002 Kvium er bl.a. inspireret af barokken. I barokken havde billedkunsten og teateret stor indflydelse på hinanden. Man forsøgte i teateret at bryde grænsen mellem publikum og scenen, ligesom man i det barokke maleri ikke lod rammen begrænse og isolere motivet. I stedet var det en linje, der skulle overskrides med bevægelser i alle retninger, da det barokke billedrum ville gribe og involvere beskueren. Gå på opdagelse i Michael Kviums maleri London hotel Begynd med en sansning. Se bogtraileren Dig og mig ved daggry: https://www.you-tube.com/ watch?v=ruqommwginc Associationsleg: brug 2 min. på at skrive ord, I kommer i tanke om, når I hører ordene mand og kvinde. Benyt fx Padlet på Skoletube. Sorter bagefter i positive og negative udsagn. Hold derefter debat på klassen alle høres. Se videoklip: Verden er en skueplads 4. Parafrase: giv værket en ny titel. Drengene skriver, hvad der er sket før situationen i maleriet. Pigerne skriver, hvad der sker efter. Skriv talebobler til maleriet. Benyt Thinglink på Skoletube. Genrearbejde: skriv et digt, en novelle eller en avisartikel med udgangspunkt i forarbejdet. Læs mere om Michael Kvium her: Film om Kvium: Det Skinbarlige Øje Performancegruppen Værst, Grød: 6

7 Besøget KUNSTEN kommer ud på din skole Når eleverne arbejder i de 3 timer sættes der fokus på den kreative proces. Der skabes rum for at eksperimentere, opfinde, lege, stille spørgsmål og forundres. Eleverne får mulighed for at bruge deres opfindsomhed og fantasi, og får et indblik i kunstens tankeunivers. De kompetencer, der udvikles gennem leg og kreative processer, er utrolig vigtige for børns udvikling. Det skærper sanserne og åbner op for evnen til at reflektere. Se retningslinjer på: undervisningsmateriale/folkeskoler/verdener-en-skueplads/besoeget-kunsten-kommer-ud-paa-din-skole for nærmere instrukser vedr. den praktiske forberedelse af besøget. Vi vil gerne opfordre dig som lærer til at understøtte dette: Din rolle er at være observerende og praktisk assistent. Vær nysgerrig og åben sammen med børnene. Hjælp de børn der har særlige behov og giv, om du skønner det nødvendigt, kunstneren forhåndsviden herom. Forbered børnene positivt hjemmefra på det, de skal deltage i. Efter KUNSTENs besøg ideer til undervisning Tidsforbrug med elever: 2-4 lektioner. Forberedelsestid for underviser: ca. 1 time. Materialer kæledyr, krammedyr, udstoppede dyr, ting, ipads eller mobiltelefoner. 7

8 Nikolaj Bendix Skyum Larsen: My Cat and I, Baggrundsviden til kunstneren og kunstværket: Nikolaj Bendix Skyum Larsen (1971-) har taget sin uddannelse på Chelsea College of Fine Art i London og Slade School of Fine Art i London. Skyum arbejder bl.a. med skulptur, videokunst og forskellige typer installationskunst, herunder lyd og lys. Han har endvidere optrådt med performances under navnet NBSL. Hans kunstneriske virke karakteriseres derfor af et bredt udsnit af udtryksformer og materialer. Skyums film befinder sig et sted mellem kunst og dokumentarfilm, ofte omhandlende filmiske portrætter, der undersøger mennesker fanget i politiske eller følelsesmæssige komplekse situationer. Igennem årene har han udstillet over det meste af verden, også på KUNSTEN. Læs mere om og se mere af Nikolaj Bendix Skyum Larsen her: 8

9 Nikolaj Bendix Skyum Larsen: My Cat and I, Videokunst, hvad er det? Videomediet er et elektronisk billedmedium. Videokunsten er teknisk set udsprunget af tvalderen i 1950 erne, men blev først etableret som kunstform i slutningen af 1960 erne, hvor kameraet blev transportabelt. Kunstnere som Nam June Paik, Bruce Nauman, Paul McCarthy og Vito Acconci hører blandt videopionererne. De var optaget af at eksperimentere med filmmediet og fortællerformer, men også med tidsoplevelsen i form af loops og slowmotion m.v. I 1990 erne blev kunstnerne optaget af at fortælle historier om virkelige mennesker i virkelige situationer i en rå form. Oplevelsen af en anden tid i videoen forstærkes ved kunstnerens manipulationer med fortælleformen både i form af videoens udstrækning eller forlængelse, men også ved brug af de tekniske detaljer som slowmotion og gentagne sekvenser i loop for at nedbryde den fortløbende filmiske tid. Eva Helsted: Hvor er videokunsten?, Skolemateriale, Gl. Strand. Siden har videokunsten bevæget sig i mange retninger; den kan både gøre brug af et poetisk og stemningsmættet formsprog, men også låne fra spillefilmen og dokumentarfilmen i et autentisk og dokumentarisk formsprog. Man ser også, at kunstnerne går meget op i, hvordan filmen præsenteres og iscenesættes, da mulighederne og udtrykkene konstant udvides i takt med den teknologiske udvikling. Gå på opdagelse i Nikolaj Bendix Skyum Larsens videoværk My Cat and I Tag selfies med udstoppede dyr. Tænk over dit og dyrets ansigtsudtryk og kropsholdning. Upload dem i en fælles kanal på Skoletube og del med KUNSTEN DK. (Se videoklip: Verden er en skueplads 5) Lav en video med mobiltelefon eller ipad, der varer ca. 2. min. med enten kæle-, kramme-, eller udstoppede dyr eller en sjov genstand (evt. hjemmearbejde). Upload filmene i en fælles kanal på Skoletube. Gennemgå dem på klassen. Find en bruger på Facebook eller Twitter, der gør sig til skue. Forklar hvordan og vurder hvorfor. Eks. politikere, musikere, kunstnere, meningsdannere, interesseorganisationer, bedsteforældre, forældre eller jævnaldrende osv. Se KUNSTENs undervisningsmateriale om My Cat and I for yderligere inspiration: kunsten.dk/da/undervisning/undervisningsmateriale/samtidskunst-undervisningsmateriale/opgaver-til-eleverne/nikolaj-bendixskyum-larsen. Litteratur: Eva Helsted: Hvor er videokunsten?, Skolemateriale, Gl. Strand. Lars Movin & Torben Christensen; Kunst & Video i Europa elektroniske understrømme, Statens Museum for Kunst, 1996 Her kan I se og læse mere om videokunst, performances og happenings etc.: 9

10 Fælles mål for udskoling klasse Dansk fælles mål efter 9. klassetrin: Eleven kan: Tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter ham/hende i stand til at fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse Finde og forholde sig til udtryk og værdier i andres udsagn, i tekster og andre udtryksformer Samfundsfag fælles mål efter 2. klassetrin: Eleven har: Viden om sociale og kulturelle forhold, kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper Viden om socialisering og identitetsdannelse Historie fælles mål efter 9. klassetrin: Eleven har: Viden om historisk udvikling og faktorer, der påvirker historisk bevidsthed Eleven kan: Forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid Kristendom fælles mål efter 9. klasse Eleven kan: Undersøge lyd, lys og skygge Eleven har: Viden om organismers opbygning Idræt fælles mål efter 9. klasse Eleven har: Viden om kroppens betydning for psyke og identitet Viden om udviklingen af normer, værdier og etik i idrætskultur Eleven kan: Analysere fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med kroppens udvikling Kilder: - Olga Dysthe: Dialogbaseret undervisning Kunstmuseet som læringsrum, unge pædagoger, Kulturministeriet: Strategi for skolebørns møde med kunst og kultur 2014: - Bennyé D. Austring & Merete Sørensen: Æstetik og læring, grundbog om æstetiske læreprocesser, Hans Reitzel, Uvm.dk fælles mål KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg kunsten.dk midlertidig adresse aalborg banegård J. F. Kennedys Plads Aalborg Tlf Projektet er støttet af

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson Kreative processer kan udvikle og styrke sproget Jeg er Tosprogspædagog og vejleder Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog. Fokus på brug af billedsproglige arbejdsformer i sprogstimulering.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT Forløbets varighed: 4 undervisningsgange af 2 x 45 min. Formål: - at inddrage nycirkus som kropslig kunstart i idrætsundervisningen - at eleven bliver præsenteret

Læs mere

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen vorfor arbejde med samtidskunst? Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen HHer kan du hente inspiration til at arbejde med samtidskunst

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen.

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. KULTURBUS tilbud Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART (2 aktiviteter) Fællesaktiviteter

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Dette materiale består af følgende afsnit Om udstillingen... 1 Om undervisningstilbuddet på Trapholt... 2 Hvem er Bent Rej og Søren Solkær?...

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

KYS DET NU, DET SATANS LIV!

KYS DET NU, DET SATANS LIV! SKOLEMATERIALE KYS DET NU, DET SATANS LIV! TIL LÆRERNE. Skolematerialet til 'Kys det nu, det satans liv' har to overordnede formål: 1) At inspirere og levendegøre elevernes nysgerrighed i forhold til de

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Brain Break event - event for 7. klasse

Brain Break event - event for 7. klasse Brain Break event - event for 7. klasse Introduktion I skal til at udvikle jeres egne brain breakes og til det har vi fået Chris MacDonald, der er ambassadør for Styr på Sundheden, til at skrive om, hvordan

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK WORKSHOPS OG UNDERVISNING FOR UNGE I DK FOKUS PÅ KUNST OG KULTUR, KREATIVT SAMARBEJDE OG GLOBALE PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Håb, frygt og eventyrlyst er følelser, der er forbundet med vandring fra et land til et andet. Både

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv Elevark 1 Mit personlige puslespil - et digt Du skal med udgangspunkt i sætningen Mit personlige puslespil skrive et digt på ca. 10-20 linjer. Digtet skal være et selvportræt af dig. Digtet må ikke rime,

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne?

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Fremtidens biblioteksrum (temadag) v/ Rasmus Grøn 25. marts 2014 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

SNAK Spillet om dansk talesprog

SNAK Spillet om dansk talesprog SNAK Spillet om dansk talesprog Lærervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Fagligt indhold i SNAK...4 Sprogholdninger...4 Samtalemekanismer...4 Sammentrækninger...4 Sociale medier...5 Bandeord...5

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Tips til Model og Fotograf

Tips til Model og Fotograf Tips til Model og Fotograf af Signe Mørkeberg Sjøstrøm Tips til modeller MÅL For at kunne leve som fashion model i Danmark, er der desværre nogle kropsmål man skal kunne leve op til. Det betyder IKKE,

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

KROP AMOK. Undervisningsmateriale Teater Baglandet 2014. KROP AMOK undervisningsmateriale Teater Baglandet 1

KROP AMOK. Undervisningsmateriale Teater Baglandet 2014. KROP AMOK undervisningsmateriale Teater Baglandet 1 KROP AMOK Undervisningsmateriale Teater Baglandet 2014 KROP AMOK undervisningsmateriale Teater Baglandet 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OM KROP AMOK!!!!!!! s. 3 INTRO TIL UNDERVISEREN!!!!!! s. 4 GIV TID TIL OPLEVELSEN!!!!!!

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer.

Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer. Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer. Ergoterapilærer Jytte Kokholm JCVU, ergoterapeutuddannelsen i Århus Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf. 86 21 11 88 E-mail: jyk@efaa.jcvu.dk Min baggrund: Jeg er

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om:

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om: Læs om: Vores nye setup, FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. År 2012-2013 Vi skaber billeder med meget mere indhold og til den rette tid Nyt setup, billeder med

Læs mere

Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik.

Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik. Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik. Overordnede betragtninger - Klassetrin og fag: 4. klasse matematik - Formål: Styrke eleverne i deres repræsentationskompetence. - Stikord til motiverende

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere