verden er en skueplads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "verden er en skueplads"

Transkript

1 UDskoling Introduktion Temakassen Verden er en skueplads henvender sig til børn i udskolingen. Og dette materiale er en vejledning til læreren i at tilrettelægge et undervisningsforløb både før og efter KUNSTENs 3-timers besøg. KUNSTENs mobile undervisningstilbud, hvad er det? KUNSTEN tilbyder at komme ud på alle folkeskoler i Aalborg Kommune. Vi medbringer originale kunstværker og KUNSTENs team. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af lærere målrettet til lærere i samarbejde med KUNSTEN. Materialet tilgodeser fælles mål i udskolingen: dansk, samfundsfag, historie, kristendom og idræt. Se fælles mål bagerst i materialet. Målsætningen er at vise, at billedkunst kan bruges i mange forskellige fag. Som lærer behøver man ikke vide en masse om kunst i forvejen. På det 3-timers besøg guider KUNSTENs team lærer og elever igennem workshoppen. Skoletube KUNSTEN har sin egen kanal på Skoletube: KUNSTEN DK. I kanalen: Øvelser til temaet Verden er en skueplads findes videoer af øvelserne her i undervisningsmaterialet, som giver en hurtig introduktion til, hvordan ideerne kan føres ud i praksis. Del gerne de billeder og videoer, I laver i forbindelse med aktiviteterne med os enten ved at uploade dem i de tilhørende kanaler eller ved at sende et link til KUNSTENs kanal på Skoletube. Info til underviseren Verden er en skueplads er et oplagt tema til at arbejde med kønsroller, socialisering og identitet i fagene dansk, kristendom, historie, idræt og samfundsfag. Se fælles mål nederst i materialet. Ja, hele og alle, mænd som kvinder, blot komedianter. Hver har sin sortie og sin entré, og hver har mange roller at spille i sin livstid. William Shakespeare: As You Like It, 1599 Hvorfor arbejde før og efter Kunsten kommer på besøg? For at få et optimalt udbytte af KUNSTENs 3-timers besøg, opfordres underviseren til at planlægge et før og efter undervisningsforløb. Et før- og efterforløb vil kvalificere besøget, hvor det er planen at inddrage eleverne i en dialogbaseret undervisning. Det er derfor vigtigt, at der inden da er skabt en vis forforståelse og nysgerrighed hos eleverne. Forslagene skal opfattes som en palet af muligheder, så vælg de ideer, som passer til din klasse. Det begynder med børn og unge Det mobile undervisningstilbud byder på kunst og kulturformidling til indskolingen, som giver anledning til refleksion og fordybelse samt bl.a. tilgodeser bevægelse i undervisningen, understøttende undervisning og tværfaglighed. Alle børn, også dem der ellers ikke kommer på museum, skal have mulighed for at møde kunst og kultur. Det er hovedformålet med kulturminister Marianne Jelveds børne- og ungestrategi: Det begynder med børn og unge. Kulturministerens Børne- og ungestrategi vil sørge for, at henholdsvis børn, skolebørn og unge kommer i kontakt med de lokale kulturtilbud. Målet er, at børn og unge oplever og bruger kunsten og kulturen som en naturlig del af deres dagligdag.

2 Før KUNSTEN kommer på besøg IdÉer til undervisning Tidsforbrug med elever: 2-4 lektioner. Forberedelsestid for underviser: ca. 1 time. Materialer projektor, ipads eller mobiltelefoner, A3 papir, post-its, skrive- tegne- og malegrej. Aktiviteter For eleverne i udskolingen er formålet at give en introduktion til kunsten som en udtryksform. Her bruger vi kunstværkerne som grundlag for en sanselig, analytisk, fortolkende og perspektiverende tilgang. En kunstner benytter sig af forskellige materialer og virkemidler. Disse taler til vores sanser og følelser, og vi opfordrer eleverne til at sætte ord, skrift og kropslige udtryk på deres oplevelser af det. Begynd med en sansning Lyt til musikken Morgenstemning af Grieg: https://www.youtube.com/ watch?v=kfyw4eldcue og Du hast af Rammstein: https://www.youtube.com/ watch?v=-gz25mywwpm. Sæt ord på dine tanker: skriv korte sætninger eller ord på post-its og fremlæg i grupper. Se videoklip: Verden er en skueplads 1. Benyt fx Padlet på Skoletube til at udtrykke Jeres associationer på en fælles væg. Lyt igen: tegn eller mal til musikken. Prøv at gøre det stående. Se videoklip: Verden er en skueplads 2. 2

3 Ben Vautier: Hässlich-schön, 1971 Baggrundsviden til kunstneren og kunstværket: Den franske billedkunstner Ben Vautier (1935-) hører til kredsen af Fluxus-kunstnere, der siden 1960 erne har forsøgt at forene kunsten med dagliglivet, ved at anvende hverdagsmaterialer i kunsten, og blande forskellige materialer og medier. Dette kom til udtryk i alt fra performances, aktioner og idébaserede (konceptuelle) værker. Vautiers værker tager ofte udgangspunkt i sproget ved, at han skriver forskellige statements på lærredet. Maleriet hässlich schön- er et godt eksempel på Fluxus bevægelsens og Vautiers blanding af kunstarterne, her maleri og tekst. Maleriet er meget enkelt; på hvid baggrund er malet to ord og to pile med rød farve, som forbinder ordene med to runde punkter. Oversat til dansk betyder ordene hæsligt smukt. Hæslig er afledt af det tyske Hass had. Schön er afledt af det tyske schauen at skue. 3

4 Ben Vautier: Hässlich-schön, 1971 Maleri, hvad er et det? Traditionelt set er et maleri olie på lærred, hvorpå et motiv udfolder sig, hvilket er defineret inden for en ramme. Maleriets historie går langt tilbage og er fuld af forandringer. Indtil begyndelsen af 1900-tallet bestod maleriet overvejende af motiver, der forestillede noget genkendeligt, såkaldte genremotiver. Det var fx religiøse, historiske, politiske og mytologiske scener, samt scener fra dagliglivet og portrætter tallet er blevet kaldt det mest eksperimentelle århundrede i kunstens historie, og her gennemgår maleriet store udviklinger. Her opstod der mange stilarter, skoler og bevægelser med fokus på mere abstrakte og konceptuelle idéer. Konceptkunst, hvad er det? Konceptkunsten blomstrede op i den sidste halvdel af 1960 erne og i 1970 erne. Konceptkunsten baserer sig på den teori, at kunst først og fremmest eksisterer som idé eller som betydning og kun sekundært som en fysisk genstand. Konceptkunsten er på den måde en afmaterialisering eller gentænkning af kunstobjektet. Konceptkunstnere gjorde op med, at maleriet udelukkende henvender sig til synet, og at billedkunsten kun skabes for at blive set på. Konceptkunst henleder frem for alt opmærksomheden på idéen bag værket. Det er blevet sagt, at konceptkunst er en kunst, hvis materialer er begreber. Da begreber er nært forbundet med sproget, så må konceptkunst være en form for kunst, hvis materiale er sproget. For konceptkunstneren har kunstværket karakter af en undersøgelse af de regler og funktioner, som kunst skabes ud fra. Denne forestilling kan føres tilbage til dadakunstneren Marchel Duchamp, hvis readymade-princip udgør en vigtig historisk forudsætning for konceptkunsten. En readymade er en masseproduceret brugsgenstand, der forvandles til en kunstgenstand gennem udvælgelsen og placeringen inden for kunstens rammer. Gå på opdagelse i Ben Vautiers maleri Hässlich - schön Associationsleg med modsætninger: tag udgangspunkt i maleriet. Find en modsætning til det sidekammeraten siger, og send bagefter et andet ord videre. Se videoklip: Verden er en skueplads 3. Parafrasér: skriv eller mal videre på billedet. Benyt Thinglink på Skoletube. Eller mal videre på billedet. Hent billedet her: kunsten.dk/da/undervisning/kunsten-rykker-ud-paa-skolerog-gymnasier/undervisningsmateriale-kan-ses-fra-september-2014/folkeskoler/verden-er-en-skueplads/kunstvaerker-itemakassen. Oversæt hässlich og schön til mange forskellige sprog. Benyt Google Translate. Lyt til udtale og forsøg selv overdriv gerne, hvad sker der? Skriv hässlich og schön med forskellige skrifttyper på computeren, hvad sker der? Brug lugtesansen: find eksempler på lugte, du synes er grimme og dufte, du synes er gode. Lav dit eget maleri med dine egne ord. Skriv 10 hæslige ting over for 10 skønne ting. Filosofer i grupper over, hvad der er skønt og grimt. Sorter postits, I har lavet i Padlet om Morgenstemning af Grieg og Du hast af Rammstein og diskuter følgende: hvem bestemmer, hvad der er skønt og grimt? Hvor skuer vi det skønne og det hæslige i vores hverdag? Hvad er mon skønt og hæsligt i Afrika, Rusland og Kina eller andre steder i verden? Undersøg forskellige kulturers skønhedsidealer. Hvordan er fx kropsidealet i forskellige minoritetsgrupper i samfundet, kulturer og lande. Se på modeverden overfor idrætsverdenen: se kvindelige bodybuilder konkurrencer på Youtube og kig i modeblade og se catwalks på Youtube. 4

5 Michael Kvium: London Hotel,

6 Michael Kvium: London Hotel, 1985 Baggrundsviden til kunstneren og kunstværket: Michael Kviums (1955-) overordnede tematiske område er den menneskelige eksistens. Hans malerier stiller spørgsmål til, hvad det vil sige at være menneske, når han går ind i de mørke afkroge af mennesket, vores kultur og samfund. Det er emner, der omhandler moralsk og følelsesmæssig afstumpethed, afsporet seksualitet, sort samvittighed, kollektiv blindhed, eksistentiel ensomhed og angst og en ansvarsløs og destruktiv ødelæggelse af vores omverden. Michael Kviums malerier fra ca gør op med 1970 ernes politiske korrekthed og frelsthed. Motiverne tager udgangspunkt i menneskets handlinger, med inspiration fra bl.a. dagsaktuelle problemstillinger, og skildrer emner, der handler om de frelste, dobbeltmoralske og løgnagtige. Scenerne i den periode foregår inden døre i rum set fra en skæv vinkel. Kvium fjerner facaderne, og giver beskueren indblik i alt det, der foregår bag folks lukkede døre. Tabuerne hober sig op i Kviums motiver: barnemord, incest, fremvisning, tvang, vold, manipulation og zoofili m.m. Litteratur: Lennart Gottlieb, Michael Kvium malerier og motiver, Lindhardt og Ringhof, 2002 Kvium er bl.a. inspireret af barokken. I barokken havde billedkunsten og teateret stor indflydelse på hinanden. Man forsøgte i teateret at bryde grænsen mellem publikum og scenen, ligesom man i det barokke maleri ikke lod rammen begrænse og isolere motivet. I stedet var det en linje, der skulle overskrides med bevægelser i alle retninger, da det barokke billedrum ville gribe og involvere beskueren. Gå på opdagelse i Michael Kviums maleri London hotel Begynd med en sansning. Se bogtraileren Dig og mig ved daggry: https://www.you-tube.com/ watch?v=ruqommwginc Associationsleg: brug 2 min. på at skrive ord, I kommer i tanke om, når I hører ordene mand og kvinde. Benyt fx Padlet på Skoletube. Sorter bagefter i positive og negative udsagn. Hold derefter debat på klassen alle høres. Se videoklip: Verden er en skueplads 4. Parafrase: giv værket en ny titel. Drengene skriver, hvad der er sket før situationen i maleriet. Pigerne skriver, hvad der sker efter. Skriv talebobler til maleriet. Benyt Thinglink på Skoletube. Genrearbejde: skriv et digt, en novelle eller en avisartikel med udgangspunkt i forarbejdet. Læs mere om Michael Kvium her: Film om Kvium: Det Skinbarlige Øje Performancegruppen Værst, Grød: 6

7 Besøget KUNSTEN kommer ud på din skole Når eleverne arbejder i de 3 timer sættes der fokus på den kreative proces. Der skabes rum for at eksperimentere, opfinde, lege, stille spørgsmål og forundres. Eleverne får mulighed for at bruge deres opfindsomhed og fantasi, og får et indblik i kunstens tankeunivers. De kompetencer, der udvikles gennem leg og kreative processer, er utrolig vigtige for børns udvikling. Det skærper sanserne og åbner op for evnen til at reflektere. Se retningslinjer på: undervisningsmateriale/folkeskoler/verdener-en-skueplads/besoeget-kunsten-kommer-ud-paa-din-skole for nærmere instrukser vedr. den praktiske forberedelse af besøget. Vi vil gerne opfordre dig som lærer til at understøtte dette: Din rolle er at være observerende og praktisk assistent. Vær nysgerrig og åben sammen med børnene. Hjælp de børn der har særlige behov og giv, om du skønner det nødvendigt, kunstneren forhåndsviden herom. Forbered børnene positivt hjemmefra på det, de skal deltage i. Efter KUNSTENs besøg ideer til undervisning Tidsforbrug med elever: 2-4 lektioner. Forberedelsestid for underviser: ca. 1 time. Materialer kæledyr, krammedyr, udstoppede dyr, ting, ipads eller mobiltelefoner. 7

8 Nikolaj Bendix Skyum Larsen: My Cat and I, Baggrundsviden til kunstneren og kunstværket: Nikolaj Bendix Skyum Larsen (1971-) har taget sin uddannelse på Chelsea College of Fine Art i London og Slade School of Fine Art i London. Skyum arbejder bl.a. med skulptur, videokunst og forskellige typer installationskunst, herunder lyd og lys. Han har endvidere optrådt med performances under navnet NBSL. Hans kunstneriske virke karakteriseres derfor af et bredt udsnit af udtryksformer og materialer. Skyums film befinder sig et sted mellem kunst og dokumentarfilm, ofte omhandlende filmiske portrætter, der undersøger mennesker fanget i politiske eller følelsesmæssige komplekse situationer. Igennem årene har han udstillet over det meste af verden, også på KUNSTEN. Læs mere om og se mere af Nikolaj Bendix Skyum Larsen her: 8

9 Nikolaj Bendix Skyum Larsen: My Cat and I, Videokunst, hvad er det? Videomediet er et elektronisk billedmedium. Videokunsten er teknisk set udsprunget af tvalderen i 1950 erne, men blev først etableret som kunstform i slutningen af 1960 erne, hvor kameraet blev transportabelt. Kunstnere som Nam June Paik, Bruce Nauman, Paul McCarthy og Vito Acconci hører blandt videopionererne. De var optaget af at eksperimentere med filmmediet og fortællerformer, men også med tidsoplevelsen i form af loops og slowmotion m.v. I 1990 erne blev kunstnerne optaget af at fortælle historier om virkelige mennesker i virkelige situationer i en rå form. Oplevelsen af en anden tid i videoen forstærkes ved kunstnerens manipulationer med fortælleformen både i form af videoens udstrækning eller forlængelse, men også ved brug af de tekniske detaljer som slowmotion og gentagne sekvenser i loop for at nedbryde den fortløbende filmiske tid. Eva Helsted: Hvor er videokunsten?, Skolemateriale, Gl. Strand. Siden har videokunsten bevæget sig i mange retninger; den kan både gøre brug af et poetisk og stemningsmættet formsprog, men også låne fra spillefilmen og dokumentarfilmen i et autentisk og dokumentarisk formsprog. Man ser også, at kunstnerne går meget op i, hvordan filmen præsenteres og iscenesættes, da mulighederne og udtrykkene konstant udvides i takt med den teknologiske udvikling. Gå på opdagelse i Nikolaj Bendix Skyum Larsens videoværk My Cat and I Tag selfies med udstoppede dyr. Tænk over dit og dyrets ansigtsudtryk og kropsholdning. Upload dem i en fælles kanal på Skoletube og del med KUNSTEN DK. (Se videoklip: Verden er en skueplads 5) Lav en video med mobiltelefon eller ipad, der varer ca. 2. min. med enten kæle-, kramme-, eller udstoppede dyr eller en sjov genstand (evt. hjemmearbejde). Upload filmene i en fælles kanal på Skoletube. Gennemgå dem på klassen. Find en bruger på Facebook eller Twitter, der gør sig til skue. Forklar hvordan og vurder hvorfor. Eks. politikere, musikere, kunstnere, meningsdannere, interesseorganisationer, bedsteforældre, forældre eller jævnaldrende osv. Se KUNSTENs undervisningsmateriale om My Cat and I for yderligere inspiration: kunsten.dk/da/undervisning/undervisningsmateriale/samtidskunst-undervisningsmateriale/opgaver-til-eleverne/nikolaj-bendixskyum-larsen. Litteratur: Eva Helsted: Hvor er videokunsten?, Skolemateriale, Gl. Strand. Lars Movin & Torben Christensen; Kunst & Video i Europa elektroniske understrømme, Statens Museum for Kunst, 1996 Her kan I se og læse mere om videokunst, performances og happenings etc.: 9

10 Fælles mål for udskoling klasse Dansk fælles mål efter 9. klassetrin: Eleven kan: Tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter ham/hende i stand til at fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse Finde og forholde sig til udtryk og værdier i andres udsagn, i tekster og andre udtryksformer Samfundsfag fælles mål efter 2. klassetrin: Eleven har: Viden om sociale og kulturelle forhold, kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper Viden om socialisering og identitetsdannelse Historie fælles mål efter 9. klassetrin: Eleven har: Viden om historisk udvikling og faktorer, der påvirker historisk bevidsthed Eleven kan: Forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid Kristendom fælles mål efter 9. klasse Eleven kan: Undersøge lyd, lys og skygge Eleven har: Viden om organismers opbygning Idræt fælles mål efter 9. klasse Eleven har: Viden om kroppens betydning for psyke og identitet Viden om udviklingen af normer, værdier og etik i idrætskultur Eleven kan: Analysere fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med kroppens udvikling Kilder: - Olga Dysthe: Dialogbaseret undervisning Kunstmuseet som læringsrum, unge pædagoger, Kulturministeriet: Strategi for skolebørns møde med kunst og kultur 2014: - Bennyé D. Austring & Merete Sørensen: Æstetik og læring, grundbog om æstetiske læreprocesser, Hans Reitzel, Uvm.dk fælles mål KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg kunsten.dk midlertidig adresse aalborg banegård J. F. Kennedys Plads Aalborg Tlf Projektet er støttet af

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen vorfor arbejde med samtidskunst? Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen HHer kan du hente inspiration til at arbejde med samtidskunst

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Til alle fag i. gymnasiet

Til alle fag i. gymnasiet Samtidskunst & Nyskriftlighed Til alle fag i gymnasiet KOLOFON Sorø Kunstmuseum / www.sorokunstmuseum.dk Museet for Samtidskunst / www.samtidskunst.dk Forfattere: Peter Rydberg Larsen, Gymnasielærer i

Læs mere

Fra litteraturundervisning til læseglæde

Fra litteraturundervisning til læseglæde VIA College Læreruddannelsen i Silkeborg Fra litteraturundervisning til læseglæde At komme langt ud i den vide verden og dybt ind i os selv. (Astrid Lindgren) Stine Bertelsen, 7270010 Dansk vejleder: Ayoe

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Sociale medier. i skolen. Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang

VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Sociale medier. i skolen. Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Sociale medier i skolen Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang Tema: Sociale medier i skolen Udgiver: VIA Efter- og videreuddannelse Hedeager

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Æstetiske læreprocesser at sige ja

Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetik handler om kvalitet, dybde, meningsfuldhed uanset om det er smukt eller hæsligt. Det handler om at vende op og ned på vores forståelse, overskride og flytte grænser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Birthe Lund - Annie Aarup Jensen Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Hvert år laver biblioteket ansøgninger

Læs mere

UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014

UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014 UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014 Undervisningsmateriale fra Vendsyssel Kunstmuseum Målgruppe: 7. 10. klasse Fag: Billedkunst, Dansk, Geografi, Idræt, Fotolære, Medier og Samfundsfag Carsten Ingemann:

Læs mere

Fag og rum i folkeskolen

Fag og rum i folkeskolen Forord Denne bog er tænkt som en håndbog for bygherrer, rådgivere og brugere, i forbindelse med ny-, om- og tilbygning på landets folkeskoler. Bogens primære målgruppe er således hele kredsen af involverede

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere