G/F Rugbakken Beretning John Nielsen Formand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G/F Rugbakken Beretning 2010. John Nielsen Formand"

Transkript

1 G/F Rugbakken Beretning 2010 John Nielsen Formand

2 Agenda Henvendelser til Formanden Deltagelse i SGF arrangementer Nyt på hjemmesiden: Skift af pengeinstitut Nye tiltag: CVR nr NEM konto Bestyrelsesforsikring Udbyttefrikort Vejvedligehold Status for vores veje Påbud om istandsættelse af Genuavej og Milanovej Snerydning og mangel på samme! Nyttehaverne G/F Rugbakken: Beretning

3 Henvendelser Kontaktet af ejendomsmægler vedr. oplysninger om foreningen til brug for salg af hus i foreningens område Vi opkrævede mægleren et administrations gebyr på kr. 300,- for besvarelse af grundejerforeningsskema Fup-firma omdelte tilbud vedr. snerydningskontrakt i december måned til mindst én af vores grundejere (pensionist), som bed på krogen. Snerydningen udeblev, selvom der blev indbetalt kr. 1299,- for kontrakten som omfattede rydning af 25m fortov og indgang Kopi af forvarslede påbud modtaget fra Kommunen vedr. samlet istandsættelse af Genuavej og Milanovej Udstedt d. 6. og 9. april 2010 af Henriette Skovgaard (Center for Veje under TMF Trafik og Miljøforvaltningen). G/F Rugbakken: Beretning

4 Deltagelse i SGF arrangementer Ingen deltagelse G/F Rugbakken: Beretning

5 SGF medlemskab nu og fremover? SGF: Sundbyernes Grundejerfællesskab Vi bør klart opretholde medlemskab af SGF Det er nødvendigt at stå sammen når vi skal have ørenlyd i kommunen mv. SGF repræsenterer 100+ foreninger og ca 5000 husstande Gode netværksrelationer, arrangementer og forhandling af samarbejdskontrakter med eks. NCC, LMJ, Pengeinstitutter, håndværker liste mv. Årligt kontingent: kr. 500,- SGF er medlem af fællesforeningen af grundejere i Kbh: Grundejeren.dk Ny hjemmeside: Gl. hjemmeside: Login til deres gl. hjemmeside: Brugernavn: sgfmedlem Password: sgf2003 G/F Rugbakken: Beretning

6 Nyt på hjemmesiden Foreningens hjemmeside opdateres løbende med nyheder og aktuelle artikler, links mv. URL: Webmaster er pt. formanden Programmeringssprog: PHP/MySQL Nuværende Webhotel er hos One.com Ideer og forslag til hjemmesiden er stadig velkommen Videreudvikling af hjemmesiden med henblik på: Abonner på nyheder ( news alert ) Andet? Er der nogen som ikke har adgang til internet? G/F Rugbakken: Beretning

7 Skift af pengeinstitut (Okt. 09) Foreningen har skiftet bankforbindelse fra Amagerbanken til Nordea. Amagerbanken havde store problemer med at leve op til finanstilsynetes solvenskrav på 13,6%, og fik derfor ikke del i bankpakke 2. Der var stor risiko for, at Amagerbanken ville gå konkurs. Bestyrelsen blev enige om, at det ikke er vores job at kursovervåge Amagerbanken, så derfor besluttede vi at skifte bankforbindelse. G/F Rugbakken: Beretning

8 Aktionspunkter fra sidste år Foreningen har fået et CVR nr: Registreret med formandens navn og adresse Udbytteskat/Frikort Foreningen har rekvireret et udbytteskat frikort og kan dermed modtage udbytte af aktier eller andele i selskaber hjemmehørende i Danmark uden indeholdelse af udbytteskat NEM konto: Foreningens driftskonto i Nordea er samtidig tilmeldt som NEM konto ved ind/udbetalinger til det offentlige, hvis det skulle blive aktuelt. G/F Rugbakken: Beretning

9 Registrering på Virk.dk G/F Rugbakken: Beretning

10 Udbytteskat Frikort G/F Rugbakken: Beretning

11 Bestyrelsesforsikring Der er tegnet en bestyrelsesforsikring gennem SGF Årlig forsikringspræmie: kr. 900,- Forsikring mod underslæb, bedrageri og lign, hvor bestyrelsen ellers vil kunne drages til ansvar. Foreningsarbejdet er ulønnet og frivilligt, og det vil være nødvendigt at tegne en forsikring for at sikre tiltrækning af frivillig arbejdskraft nu og fremover Ingen bestyrelsesmedlemmer har lyst til at hæfte personligt, og svindel og bedrageri vil altid kunne forekomme Eksempel fra anden grundejerforening, hvor kassereren foretog underslæb på kr af foreningens konto gennem forfalskning af kontoudtog fra pengeinstitut pga. ludomani og derigennem oparbejdet spillegæld. G/F Rugbakken: Beretning

12 G/F Rugbakken: Beretning

13 Vejvedligehold G/F Rugbakken: Beretning

14 Oprensning af vejbrønde Der er foretaget rensning af vejbrønde af LMJ (Leif M. Jensen, LMJ er SGF samarbejdspartner LMJ var rundt den 3. Nov i vores forening Antal vejbrønde i foreningen er: 40 Der blev suget 0,640 tons sand/slam ialt. Der blev ikke suget i brønd ud for Milanovej 52 pga. parkeret bil Vi behøver ikke at få renset brønde hvert år, men omvendt koster det ikke alverden (kr ,-). Jeg anbefaler at vi får oprenset hvert år, ikke mindst set i lyset af sidste års mange skybrud. G/F Rugbakken: Beretning

15 Status for Vejvedligehold Der er ikke udført vedligehold af fællesveje i det forgange år. Opfølgning fra sidste års påbud: I april 2009 blev der udstedt 13 påbud vedr. fortove/rabatter/overkørsler/lunker fra kommunen til grundejere i vores forening. Alle forhold blev bragt iorden. Nye Påbud modtaget april 2010 vedr. samlet istandsættelse af Genuavej og Milanovej. G/F Rugbakken: Beretning

16 Forvarsling af Påbud modtaget Kommunen har udstedt påbud om samlet istandsættelse af Genuavej og Milanovej 8 grundejerforeninger er berørt af disse påbud 10 af vores grundejere er berørt vedr. Genuavej 17 af vores grundejere er berørt vedr. Milanovej Dermed er et flertal på 27 af vores grundejere berørt af påbuddet. Vi er ialt 50 parceller i GF Rugbakken. Vi er forpligtet til at tage aktion på forvarslingen og starte planlægning af istandsættelsen. Hvis ikke vi foretager os noget rykker kommunen ud, og sender regninger til os. Vi vil ikke få noget ud af at gøre indsigelse overfor kommunen Meld tilbage til KK senest d. 6. hhv. 10. maj Den fælles holdning blandt berørte foreninger er, at vi ikke vil acceptere kommunens tilbud. Vi føler os overbevist om, at vi kan opnå et væsentlig billigere tilbud for istandsættelsen end den pris, som kommunen har skønnet til ca 5,85 mio kr. Begrundelsen herfor er baseret på priser for vejprojekter udført af involverede GF er inden for de sidste par år. Kommunen tilbud virker dyrt til sammenligning. G/F Rugbakken: Beretning

17 Kommunens tilbud Rugbakkens andel beløber sig til: Rubakkens andel af Adm.gebyr: Omkostning per medlem ved solidarisk hæftelse: kr kr (ca 2 års kontingent!) kr

18 Hvordan betaler vi for istandsættelsen? Foreningens medlemmer hæfter solidarisk for foreningens veje og istandsættelsen af disse, jf. 3: 3.4 Kontingentet dækker foreningens udgifter, herunder til vedligeholdelse af private fællesvej. Udgifterne fordeles ligeligt mellem samtlige medlemmer, jf. 2.1 og 3.2, uanset om medlemmets grund er beliggende på en af de veje, som foreningen har vedligeholdelsespligten over eller ej. Som nævnt så forventer vi at kunne få istandsat Genuavej og Milanovej for en væsentligt lavere pris end kommunens tilbud. Men da vores opsparing i foreningen ikke er særlig stor, så skal vi med al sandsynlighed i banken og låne penge til istandsættelsen. Vi er pt. igang med at undersøge bankens (Nordea) betingelser for udstedelse af lån til en grundejerforening.

19 Aktioner vedr. Påbud Tag kontakt til de øvrige grundejerforeninger og bliv enige om en køreplan for istandsættelsen. Møde afholdt på Cafe La Suede d.22/4, hvor vi blev enige om at nedsætte 2 udvalg, hhv. et kontaktudvalg til kommunen, og et vejudvalg, som skal tage kontakt til rådgiver og entreprenører for tilbud Vi skal overveje, om vi ønsker Sorrentovej istandsat eller blot lappet i samme omgang. Det vil være oplagt og billigst at istandsætte nu hvor en entreprenør alligevel kommer ud. Gøre indsigelse mod de korte tidsfrister fra kommunen. Vi har brug for mere tid til planlægningsarbejdet. Indhent tilbud fra diverse entreprenører Vælg tilbud og skriv kontrakt for indgåelse af aftale om istandsættelsen med entreprenøren. Forevis underskreven kontrakt til Kommunen. Føre tilsyn med istandsættelsen (ekstern rådgiver) Bliv enige om at dele regningen. Fordelingsnøglen fra kommunen kan vi ikke bruge, da den ikke tager højde for de GF er, som allerede har bekostet opretning af kantstene. G/F Rugbakken: Beretning

20 Brug af foreningens veje Jævnfør Vedtægt 9.4: Der må IKKE parkeres køretøjer med totalvægt > 3500kg på foreningens veje Ved overtrædelse af denne paragraf er du velkommen til at kontakte formanden. Tag gerne billede af parkeret køretøj med reg.nr. og evt. firmanavn, da vedkommende vil blive gjort erstatningsansvarlig ved knækkede fliser etc. Hvis der sker skade på foreningens veje/fortove/vejbump/steler af forbikørende tungt køretøj, så hæfter vi kollektivt for evt skade og genoprettelse. G/F Rugbakken: Beretning

21 Brug af veje: Forholdsregler Ved levering af tunge materialer til egen matrikel skal du sikre, at lastbil IKKE holder parkeret med hjulene oppe på fortovet. Træklods skal bruges på fortov hvis støtteben er nødvending til kran/løft af materialer fra lastbil til matrikel. Læg evt køreplader ud hvis du eks. skal have en container eller anden tung trafik ind på din matrikel. Du er selv ansvarlig for opretning af kantsten, fortov og udskiftning af knækkede fliser selvom ovenstående forholdsregler er efterlevet. G/F Rugbakken: Beretning

22 Eksempel på Levering af Materialer G/F Rugbakken: Beretning

23 Snerydning

24 Snerydning Som grundejer har du ansvar og pligt til at rydde sne på fortov og ud til midten af privat fællesvej Den enkelte grundejer kan vælge at udlicitere snerydningen til et firma, men husk i så fald at udfylde og indsende formular til kommunen. Snerydningen og mangel på samme gjorde at de private fællesveje var svært fremkommelige. Derfor var vi rundt med et brev for at gøre opmærksom på reglerne. Pas på fup-firmaer som tilbyder snerydningskontrakter. G/F Rugbakken: Beretning

25 Snerydning Er der tilslutning til at foreningen undersøger muligheden for en fælles snerydningsaftale af foreningens veje og fortove til næste vintersæson? Fordele: Hvis man er bortrejst på vinterferie eller forretningsrejse Pensionister/ældre har svært ved at forestå snerydningen selv Ulemper: Koster penge og enkelte vil sikkert vælge stadig at udføre snerydningen selv på trods af en fællesaftale Kan vi regne med at firmaet kommer og rydder sne? Vi vil bestræbe os på at finde et anstændigt firma i lokalområdet, som vi kan få en ordentlig aftale med. G/F Rugbakken: Beretning

26 Nyttehaverne på Strandlodsvej Vi har i det forgangne år afholdt møder med GF Gefions bestyrelse vedr. samlet salg af nyttehaverne. Begge bestyrelser fremsætter forslag om salg af nyttehaverne. Mere herom under pkt. 5 Indkomne forslag. G/F Rugbakken: Beretning

27 Nyttehaverne Strandlodsvej Kort med optegnelse af arealfordeling G/F Rugbakken G/F Gefion G/F Rugbakken: Beretning

28 Foreningens område Her bor Anja Her bor Torben Her bor formanden Her bor kasseren G/F Rugbakken: Beretning

29 Kort: Rugbakken Foreningens område G/F Rugbakken: Beretning

30 Spørgsmål? Du er altid velkommen til at kontakte formanden. Ring eller send en mail til: John Nielsen Mobil: (arbejde) Tlf (aften) Du kan også skrive via online kontaktformular på vores hjemmeside her: G/F Rugbakken: Beretning

31 God Sommer til alle! G/F Rugbakken: Beretning

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006.

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. WILLIAM LERCHE 01 MARTS 2006 Formand G/F Pilegården FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. 01. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 1. Resterende indestående på vejfond tilbagebetales til medlemmerne Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 1 Emmy Sørensen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 2 - April 2011 Kære Medlem Vi kan med glæde henvise til vor hjemmeside: www.fuglebakkenaarhus.dk, da den nu næsten er fuldt opdateret. Igen i år blev Fastelavnsfesten

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere