Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30"

Transkript

1 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne år fordelt opgaverne således: Benny Kristensen nr. 9 (kasserer) Lars Thybo nr. 32 (grønne områder) Thomas Hvam nr. 106 (snerydning) Ellen Dall nr. 146 (kommunen og regnskab) Jakob Johnsen nr. 116 (formand) Bent Rasmussen (dokumentation af udstykning) Jesper Ladegaard (chikaner) 6 bestyrelsesmøder i det forgangne år, referater kan ses på hjemmesiden Grønne områder: Nørskov gør stadig tingene godt og hurtigt (lidt skønhedspletter med sprøjtning) Vi har fået plantet 2 hække ved den store legeplads på 3. etape. Vi har udskiftet 10 vejtræer, nogle pga. hærværk De grønne hegn rundt om 3. etape vokser kraftigt Vi skal have beskåret de levende hegn Vi skal have styr på højen Vi mangler flis i en del levende hegn endnu Legepladser: Vi har i fået monteret en rutsjebane på højen i 3. etape. Der udestår etablering af faldunderlag Legepladserne står til at skulle vedligeholdes Legepladserne benyttes af daginstitutionerne i Almind, da de synes At der er så hyggeligt i Stagebjergparken. Arbejdsdag: Arbejdsdagen i 2009 gik endnu engang rigtig godt med mange fremmødte Der blev arbejdet igennem med udlægge flis og male affaldsøer Vi havde en hyggelig fælles frokost med pølser og brød 1

2 Næste arbejdsdag er den 10. oktober, program følger Asfalten: Vi har i år fremsendt dokumentation til P.V. vedr. fejl ved asfalten, primært revner Vi har ikke hørt noget, hvilket ikke er overraskende P.V. udstykker i Alpedalen og kunne måske have godt af lidt fornyet presseomtale.. Der er 5-års eftersyn på asfalten i 2011, dog ikke på etape 1, hvor der er gået over 5 år siden slidlaget blev lagt. NCC har afgivet tilbud på udbedring af revnerne (ca. kr med moms). Dette beløb skal vi regne med hvert år Vi har indhentet en pris på fornyelse af asfalt slidlag (kopi af tilbud til anden grundejerforening) NCC estimerer en levetid på ca år for slidlag afhængig af belastning!! Nyt slidlag etableres ved at fjerne alle opkørsler, samt fræse asfalt af, hvor dette når op til kantstenen Efterfølgende udlægges nyt slidlag, ovenpå det gamle, riste hæves og opkørsler reetableres Estimeret pris for hele Stagebjergparken er kr mio. Chikane på stamvejen: Bestyrelsen har ansøgt om etablering af en betonchikane på stamvejen Kolding Kommune har udsendt høring med beskrivelse af projektet Der kommer anbefalet hastighed på 30 km/t Generalforsamlingen har godkendt kr til projektet Grundet skiltning mv. er projektet nu budgetteret til ca. kr Dette har bestyrelsen godkendt, idet vi ikke ønskede at forsinke projektet et helt år mere Snerydning: Behovet for snerydning var meget stort i 2009/2010 Vi fik belagt vejene med is og sne, ligesom resten af landet Kjeld Lars og Søn kunne slet ikke følge med Vores aftale var uden garantier Gunnar hjalp bestyrelsen med at tackle problemerne Der kom først styr på tingene, da vi fik en helt ny aftale med Alex på gården Kjeld Larsen fejer stadig fortovet Snerydning ansvar 2

3 Positiv omtale: En beboer i Stagebjergparken brækkede armen pga. is og sne Grundejerforening blev af forsikringen friholdt for ansvar Vores ansvarlig for snerydning har flere gange modtaget ubehagelige opkald vedr. snerydning Fakta for en privat fællesvej er følgende: Ejerne af ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej eller sti, har pligt til at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti ud for ejendommen. Uddrag fra Vinter- og renholdelsesregulativ for Kolding Kommune (se Generalforsamlingens drøftelse af beretningen: Om chikaner: Der var nogle medlemmer som ønsker, at chikanerne placeres tættere på Sysselbjergvej. Bestyrelsen fortalte, at det havde vist sig, at det ikke er så nemt at få tilladelse til at lave trafiksanering. Der er mange regler og en procedure for, hvordan man gennemfører det. Man skal selv beskrive et færdigt forslag og sende det til Kommunen. Kommunen vurderer så, om forslaget overholder reglerne, og de tager ud og besigtiger stedet. Dernæst sendes det til politiet, så de kan udtale sig om forslaget. Hvis det overholder reglerne, skriver kommunen til alle grundejere, for at høre om der er indvendinger imod forslaget. Afhængig af resultat af høringen bliver forslaget godkendt, og man kan så få det lavet. 3

4 I forbindelse med placering af chikane på stamvejen viste det sig, at chikanen skal placeres vest for den nuværende indsnævring, at politiet har stillet krav om ekstra skiltning, og at kommunen har foreslået en ændring af afstanden mellem chikanerne. Lars Thybo og Ellen Dall har undersøgt mange muligheder, og kan derfor med sikkerhed sige, at der ikke kan placeres chikaner mellem Sysselbjergvej og de første sideveje. Der var nogle medlemmer, som ikke var tilfredse med den løsning, der er fremsendt til kommunen. Processen kører nu, og hvis man har indvendinger skal de sendes til kommunen. Om snerydning: Det blev sagt, at det er vigtigt, at der bliver ryddet hurtigt, så sne ikke bliver til is. Der blev spurgt til, om Alex har en forsikring, hvis han laver skade på f.eks. kantsten. Bestyrelsen vil afklare forsikringsforholdene. 3.Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen Regnskabet blev vedtaget. 4.Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne Bestyrelsen foreslog, at der afsættes penge hvert år i budgettet til asfalt. Det foreslås, at der afsættes kr. 500 pr. husstand om året, som opkræves via kontingentet. Pengene øremærkes i regnskabet, som opsparing til asfalt. Forslaget blev vedtaget, og der var et udbredt ønske fra medlemmerne, om at asfaltopsparingen adskilles fra foreningens øvrige pengebeholdning for at sikre, at pengene udelukkende bruges til nyt slidlag. Bestyrelsens forslag om, at der afsættes kr. til de grønne områder i forbindelse med arbejdsdagen blev vedtaget. Forslaget om at opstille skraldespande på legepladserne blev vedtaget. Nr. 98, 102 og 148 havde stillet forslag om, at der opsættes fartdæmpning med præfabrikerede bump mellem rundkørslen og deres grunde til en pris af kr. incl. moms. Formanden havde, straks forslaget var modtaget, kontaktet Jesper Gadegaard, og tilbudt en drøftelse med henblik på at gøre forslaget mere realisabelt inden generalforsamlingen, men havde ikke fået en tilbagemelding på tilbuddet. Bestyrelsens erfaringer fra arbejdet med chikaner er nemlig, at det faktisk er ret kompliceret at lave forslag, som kan godkendes, og at det bliver dyrere. Der var meget debat om behovet for bump og mange forskellige holdninger til det. Der fremkom bl.a. ønsker om, at der placeres bump flere stedet. Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med forslaget, og at der nedsættes en arbejdsgruppe. Der er indgivet forslag om, at vedtægterne ændres, således at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af september. Forslaget var fremsat for at undgå at generalforsamlingen falder sammen med aktiviteter på skolen, og med- 4

5 lemmernes ferie. Da det vil kræve en ekstraordinær generalforsamling, blev forslaget trukket tilbage. 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent Det fremlagte forslag til budget blev vedtaget med de ændringer, der følger af vedtagelserne under punkt 4. Kontingentet hæves til 1750 kr. årligt. Det reviderede budget er lagt på hjemmesiden. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne Lars Thybo og Ellen Dall blev enstemmigt genvalgt. Som suppleanter blev Helle Nørum og Benny Holm Kristensen enstemmigt valgt. 7.Valg af revisor og revisorsuppleant Søren Krab (revisor) og Jette Steffensen (revisorsuppleant) blev enstemmigt genvalgt. 8. Eventuelt Der blev henstillet, at hundeejere holder deres hunde i snor, og samler op efter dem. Referent: Ellen Dall 5

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Fællesgrundejerforeningen mødes to gange årligt og har bl.a. behandlet:

Fællesgrundejerforeningen mødes to gange årligt og har bl.a. behandlet: Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 27.4.2010 Deltagere: 22 fremmødte, en husstand ved fuldmagt Punkt 1: Valg af dirigent: Thomas (43) Valg af referent: Henrik (47) Punkt 2 : Beretning

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: 1) Valg af dirigent. Ad 1. Bestyrelsesmedlem Claus Madsen blev valgt 2) Valg af referent Ad 2. Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere