Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015."

Transkript

1 Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor 4. Rettidigt indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 6. Valg medlemmer til bestyrelsen på valg er: a. Kasserer Vivi Petersen modtager ikke genvalg b. Bestyrelsesmedlem Ole Sandbæk modtager ikke genvalg c. Bestyrelsesmedlem Per Nilsson modtager genvalg d. Suppleant Aage Urskov modtager genvalg 7. Valg af revisor Mark Holm modtager genvalg 8. Valg af revisorsuppleant. 9. Eventuelt Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning Som dirigent foreslog bestyrelsen John (11). John blev valgt som dirigent. John startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet - indkaldelsen var uddelt den 12. februar I alt 22 husstande var repræsenteret. Herefter gav John(11) ordet til Joan: Formandens beretning Så er der gået et år til med opgaver, bestyrelsen har skullet tage sig af. Bestyrelsen: I bestyrelsen arbejdes der i en hyggelig og positiv atmosfære og vi har et godt samarbejde. Her vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen for den store arbejdsomhed. Desværre skal vi i år tage afsked med 2 medlemmer i bestyrelsen. Vivi efter blot en periode, men de har solgt huset og flytter fra Fredericia. Og så Ole, som desværre ikke længere har den fornødne tid. Opgaver efter sidste generalforsamling: Ved sidste generalforsamling fik vi grønt lys til at få drænet endnu en etape af vores stier. Det blev stykket mellem Egebæk og Kuben 2. Det viste sig dog, at der allerede var et dræn det meste af vejen, det virkede bare ikke, da det var stoppet til, så det skulle lige renses op samt graves lidt længere ned i jorden i den rigtige type sten. Dette har bestemt hjulpet, sti er ikke længere så smattet. Side 1 af 5

2 I marts lykkedes det endelig at få træstammen i bunden af vænget erstattet med nogle store sten i stedet for. Affaldsindsamlingsdag: I april inviterede vi til den 8. affaldsindsamlingsdag det skulle være d. 27. april. Igen var der ikke mange tilmeldte, men da der skulle fordeles flis på det store plantested mod syd, bestemte vi os for at gennemføre det alligevel, lidt hjælp er jo bedre end slet ingen og bestyrelsen vil ikke gøre det selv. I bestyrelsen har vi besluttet, at der ikke bliver arrangeret nogen affaldsindsamling i år. Vi vil ikke bruge tiden på noget, der er så få der bakker op om. Så det er heldigt der ikke er noget andet som skal laves, for det ville vi så skulle købe os til. Sankt Hans: Denne gang arrangerede vi Sankt Hans, det var dog meget tæt på at blive aflyst da der indtil weekenden op til kun var få tilmeldt, men antallet endte op med ca. 30. Desværre kunne jeg ikke selv deltage, da jeg var på kursus i Kbh. Bestyrelsen har også her besluttet, at vi ikke vil arrangere noget til Sankt Hans i år. Fællesarealer: Det er stadig HedeDanmark der står for vores grønne arealer. Som I om lidt kan se på vores budget forslag, har vi kigget lidt på at få lavet mindre for at spare penge. Dette er en direkte afleder af generalforsamlingen, der sidste år lod skinne igennem, at kontingentet var for højt, så vi har kigget på hvor vi kunne spare. Snehegn: Det blev sat op en dejlig solskinslørdag i midten af november. Der har dog ikke været meget brug for det denne vinter, da der jo ikke har været noget sne af betydning. Hjemmesiden: Som tidligere år vil jeg lige nævne vores hjemmeside Bestyrelsen bruger den som informationskanal omkring de ting som bestyrelsen arbejder med, samt hvis der måtte være information bestyrelsen gerne vil have distribueret. Jeg anbefale, at I kigger forbi ind imellem. Efter stort arbejde fra Per s datter og Ole, er det lykkedes, at få vores nye hjemmeside på benene, vi var jo nød til at flytte, da vores gamle udbyder lukkede ned, Side 2 af 5

3 Vi tager stadig imod adresser. Så I kan modtage informationer og indbydelser via mail, i stedet for at få det som papir i postkassen. Dette sparer ikke kun papir og kuverter, men også tid på print og omdeling. Hvis I er interesserede, skal I blot gå ind på hjemmesiden under punktet kontakt bestyrelsen og sende mailadressen via den, der er naturligvis også den mulighed lige at give den til os her efter generalforsamlingen. Lige nu har 43 husstande meldt sig til ordningen. Snerydning: Denne vinter har der ikke været sne af betydning, så det er ikke det der bruges penge på. Afregning er ændret fra at være pr. time til at være fast pris, som i år er på 1850 kr. inkl. moms pr. gang. Haveaffald: Desværre er der stadig nogle, som ikke kan finde ud af at skaffe deres haveaffald væk på den rigtige måde. Så i april så vi os nødsaget til at omdele en flyer med en henstilling om ikke at smide haveaffald på vores nabos marker. Kim fra Sønderbygaard havde ringet og var meget sur, nu overvejede han oprigtig at gå til politiet. Indbrud: Vi skal stadig holde øje. Kommer der nogen I ikke kender, skader det bestemt ikke at vise interesse i deres besøg. Og er der nogen der viser ualmindelig meget interesse, så ring endelig til 114. Hunde: Det er stadig et stort problem, at nogen af dem der går tur med hunde IKKE samler op efter hundene. Hvis man går langs stamvejen og kigger i rabatten, ja så taler det jo sit eget sprog. Fugle: Så vil jeg lige opfordre til at fodring af fugle begrænses til et minimum, da fodret tiltrækker ikke blot fugle, men også rotter. Og det er ikke nok bare at lade være med at fodre på jorden, for en rotte kan let og elegant komme op på et fodrebræt. Så tænk over hvor meget der bliver fodret. Kloarker: Så vil jeg da også lige nævne at her midt i februar i år er samtlige regnvandsafløb på Skovkrogen blevet renset op, på vores opfordring. Og det var godt for de var slemme. Side 3 af 5

4 Afslutning: Så til slut vil jeg gerne takke både Vivi og Ole for den tid de har siddet i bestyrelsen og det arbejde de har ydet. Der ingen kommentarer til beretningen, som derfor blev godkendt. Regnskab: Kassereren (Vivi) fremlagde regnskabet og forklarede baggrunden for de enkelte poster i regnskabet. Frank(44) Spurgte til de sten der var lagt i stedet for træstammen. Leif(9) svarede at Kim havde lagt de første men da han ikke havde flere fik vi Hde- Danmark til at lægge de næste. Aage(97) Bestyrelsen bør rundkaste til beboerne hvis der er lignende projekter, hvis nogen skulle kende nogen der havde noget liggende. Joan replicerede at der var talt om det på sidste generalforsamling, men ingne havde meldt tilbage. Regnskabet blev godkent. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag modtaget. Budget: Vivi fremlagde budget. Vivi fortalte at bestyrelsen havde denne gang valgt at lave et budget som rækker frem i årene, så man kan se konsekvenserne af de valg der evt. træffes. Der var indregnet en kontingent stigning på ca. 2% pr. år. Bland andet fremførte Vivi at bestyrelsen på baggrund af sidste års diskussion af det høje kontingent, havde undersøgt mulighederne for at reducere vedligeholdelsen af fællesarealerne. Færre klipninger havde været på tale, men Hede Danmark meldte tilbage, at i så fald skulle man bruge mere tid hver gang græsset blev slået, hvilket ville udligne en eventuel besparelse. Det blev også oplyst at vi har lavet en aftale med HedeDanmark om snerydning til en fast pris pr. gang. Aage(97) Har bestyrelsen spurgt andre end HedeDanmark om vedligholdelse? Leif(9) svarede at det havde man og HedeDanmark havde givet den bedste pris. (73) Synes at 2014 havde været det år hvor arealerne havde været bedst vedligeholdt. (25) Snerydning er det et levn fra gammel tid nu da vejene er kommunale? Vivi: Vore vedtægter siger at foreningen står for dette også. Men vi kan jo også selv rydde alt sne hvis der kommer noget. Regnskabet blev vedtaget Valg til bestyrelse: Kasserer: Bestyrelsen foreslog Mogens(28) Mogens blev valgt. Side 4 af 5

5 Joan anførte at der mangler en repræsentant for Kuben 2, men ingen havde meldt sig før generalforsamlingen og ingen meldte sig på generalforsamlingen. Per Nilsson blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen fortsætter derfor med 4 medlemmer vedtægterne foreskriver 3-5 medlemmer af bestyrelsen. Aage Urskov blev genvalgt som suppleant. Valg af revisor: Mark Holm blev genvalgt. Valg af revisorsuppleant: Lars (133) blev valgt. Eventuelt: Lars (133) mente det var ærgerligt at arrangementerne aflyses. Det havde ellers været gode arrangementer de seneste år. (73) Roste bestyrelsen for arbejdet et stort træk. (73) Bålpladsen kan jo bruges til Skt. Hans man kan jo evt. selv arrangere noget. John(11) Ros til bestyrelsen for arbejdet. Har bestyrelsen tænkt på at undersøge muligheden for at få tilskud til at vedligeholde stierne fra kommunen? Det kunne være værd at forsøge. John(11) gav herefter ordet til Joan. Joan takkede John for at have været dirigent og gav ham 2 fl. Vin som tak for indsatsen. Side 5 af 5

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den ordinære generalforsamling den 6. august 2011 i Gubben Valg af dirigent. Margrethe Auken blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Strandgårdsparken PROTOKOL

Grundejerforeningen Strandgårdsparken PROTOKOL PROTOKOL Generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken 27.februar 2010 1. Valg af dirigent Finn Madsen (nr. 31) blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere