Count and Percent Datalogi: Førsteårsstuderende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Count and Percent Datalogi: Førsteårsstuderende"

Transkript

1 Køn Mand Kvinde 62 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under Over ,39 % Hvor mange år har du boet i hovedstadsområdet? (vælg antal år. vælg 0, hvis du ikke bor i Københavns Amt) 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Over 6 år 21 29,58 % 28 39,44 % Har du børn? (Hvis du har børn, vælg det tilsvarende antal) Ingen ,77 % Har du en kæreste eller ægtefælle? Ja Nej 34 47,89 % 37 52,11 % cember 27, 2000 Page 1 of 29

2 Hvis du har en kæreste/ægtefælle, er han/hun også studerende? (Not Answered) Ja, på samme uddannelse Ja, men på anden uddannelse Nej 31 43,66 % 24 33,80 % Hvilken uddannelse har din mor? Lang videregående uddannelse (min. 5 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Kort videregående uddannelse (1-2 år) Erhvervsuddannelse Gymnasium eller lign. Ingen uddannelse ud over folkeskolen 26 36,62 % Hvilken uddannelse har din far? Lang videregående uddannelse (min. 5 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Kort videregående uddannelse (1-2 år) Erhvervsuddannelse Gymnasium eller lign. Ingen uddannelse ud over folkeskolen 29 40,85 % Hvor mange år gik der, fra du bestod din adgangsgivende ungdomsuddannelse, til du startede på dit studium? (Vælg antal år) Gik direkte 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år Over 6 år 21 29,58 % 24 33,80 % cember 27, 2000 Page 2 of 29

3 Er studiet, du påbegyndte i år, din første videregående uddannelse? Ja Nej, har tidligere påbegyndt, men ikke afsluttet en videregående uddannelse. Nej, har tidligere påbegyndt, men ikke afsluttet en videregående IT-uddannelse ,51 % Hvordan havde du prioriteret datalogi, da du søgte om optagelse på Københavns Universitet? 1. prioritet 2. prioritet 68 95,77 % Hvilken af følgende afsluttende eksamen forventer du at opnå på dit studium? Bachelor Kandidat Ph.d ,06 % Med hvilken adgangsgivende eksamen er du optaget på datalogistudiet? Gymnasiet HF Teknisk Ungdomsuddannelse, f.eks. HTX Handelsskole Anden eksamen 56 78,87 % Inden for hvilket interval ligger din adgangskvotient (karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen)? (vælg interval) Optaget uden adgangskvotient 27 38,03 % cember 27, 2000 Page 3 of 29

4 Har du i din adgangsgivende ungdomsuddannelse haft fag i datalogi, f.eks. i gymnasiet? Ja Nej 29 40,85 % 42 59,15 % Hvordan vurderer du selv niveauet af dit engelsk? Lavt Middel Højt Meget højt 28 39,44 % 23 32,39 % Angiv på hvilket niveau, du har læst matematik i din ungdomsuddannelse? Hvis du ikke har en dansk adgangsgivende ungdomsuddannelse, vælg da ved ikke. Niveau A (Højt) Niveau B (Mellem) 57 80,28 % Flyttede du hjemmefra for første gang, da du startede på studiet? Ja Nej 55 77,46 % Var det et problem, at finde en passende bolig, da du startede på studiet i år? Intet problem Mindre problem Stort problem 34 47,89 % cember 27, 2000 Page 4 of 29

5 Hvordan bor du i dag? (sæt kryds ved den kategori, der passer bedst til din boligsituation) Hos forældre Kollegium Ungdomsbolig På værelse Sammen med en ven Bofællesskab Lejet lejlighed/hus Egen lejlighed/hus Andet Hvis du har en kæreste/ægtefælle, bor du da sammen med vedkommende? (Not Answered) Ja Nej 21 29,58 % 23 32,39 % 27 38,03 % Hvad er din samlede transporttid fra din bolig til DIKU? 0-15 minutter minutter minutter minutter Over 1 time 20 28,17 % Table 1 Hvor tilfreds/utilfreds er du med din boligsituation? - Afstanden til studiet 18 25,35 % 23 32,39 % 27 38,03 % Table 1 Hvor tilfreds/utilfreds er du med din boligsituation? - Afstanden til centrum 29 40,85 % 26 36,62 % cember 27, 2000 Page 5 of 29

6 Table 1 Hvor tilfreds/utilfreds er du med din boligsituation? - Størrelsen af din bolig 21 29,58 % 30 42,25 % Table 1 Hvor tilfreds/utilfreds er du med din boligsituation? - Huslejens størrelse 37 52,11 % Table 1 Hvor tilfreds/utilfreds er du med din boligsituation? - Ro og fred til at læse 22 30,99 % 34 47,89 % Table 1 Hvor tilfreds/utilfreds er du med din boligsituation? - Din samlede boligsituation 33 46,48 % 25 35,21 % Modtager du SU eller SU plus studielån fra SU? Jeg modtager kun SU Jeg modtager SU og studielån fra SU Jeg modtager hverken SU eller studielån 43 60,56 % 23 32,39 % Hvad er din bruttoindtægt pr. måned fra erhversarbejde? 0 kr kr kr kr kr ,48 % 27 38,03 % cember 27, 2000 Page 6 of 29

7 Table 2 Hvor meget tid bruger du på dit studie i en typisk uge u - Forelæsninger og timer på studiet 0-4 timer 5-9 timer timer timer timer Over 25 timer 24 33,80 % Table 2 Hvor meget tid bruger du på dit studie i en typisk uge u - Forberedelse alene (pensumlæsning, opgaveløsning mv.) 0-4 timer 5-9 timer timer timer timer Over 25 timer 21 29,58 % 21 29,58 % Table 2 Hvor meget tid bruger du på dit studie i en typisk uge u - Forberedelse sammen med læsegruppe/medstuderende 0 timer 0-4 timer 5-9 timer timer 30 42,25 % 23 32,39 % Table 2 Hvor meget tid bruger du på dit studie i en typisk uge u - Læsning af faglig litteratur, der ikke er pensum 0 timer 0-4 timer 5-9 timer timer timer 18 25,35 % 44 61,97 % Table 2 Hvor meget tid bruger du på dit studie i en typisk uge u - Sociale arrangementer på studiet (herunder fester, foredrag mv.) 0 timer 0-4 timer 5-9 timer timer timer 41 57,75 % cember 27, 2000 Page 7 of 29

8 Table 3 Hvordan fordeler du tid mellem studie, arbejde og fritid - Studie og læsning i HOVEDFAG 0-4 timer 5-9 timer timer timer timer Over 25 timer 23 32,39 % Table 3 Hvordan fordeler du tid mellem studie, arbejde og fritid - Studie og læsning i BIFAG 0 timer 0-4 timer 5-9 timer timer timer timer Over 25 timer Table 3 Hvordan fordeler du tid mellem studie, arbejde og fritid - Erhvervsarbejde 0 timer 0-4 timer 5-9 timer timer timer timer 32 45,07 % Table 3 Hvordan fordeler du tid mellem studie, arbejde og fritid - Sport eller andre fritidsaktiviteter 0 timer 0-4 timer 5-9 timer timer timer 31 43,66 % Table 3 Hvordan fordeler du tid mellem studie, arbejde og fritid - Sammen med medstuderende 0 timer 0-4 timer 5-9 timer timer timer timer Over 25 timer 37 52,11 % cember 27, 2000 Page 8 of 29

9 Table 3 Hvordan fordeler du tid mellem studie, arbejde og fritid - Sammen med venner, kæreste og familie 0-4 timer 5-9 timer timer timer timer Over 25 timer 20 28,17 % Table 4 I hvilken grad føler du, at du får opbakning til din bes - Fra din familie Ingen opbakning Lille opbakning Fuld opbakning 61 85,92 % Table 4 I hvilken grad føler du, at du får opbakning til din bes - Fra venner på studiet Ingen opbakning Lille opbakning Fuld opbakning 52 73,24 % Table 4 I hvilken grad føler du, at du får opbakning til din bes - Fra venner uden for studiet Ingen opbakning Lille opbakning Fuld opbakning 18 25,35 % 50 70,42 % Table 4 I hvilken grad føler du, at du får opbakning til din bes - Hvis du har en kæreste/ægtefælle, da fra vedkommende (Not Answered) Ingen opbakning Lille opbakning Fuld opbakning 24 33,80 % 30 42,25 % Læser du primært af interesse, eller fordi det i en og anden forbindelse er nødvendigt (f.eks. for at sikre en fremtidig karriere)? Lige meget af begge dele Mest af interesse Kun af interesse 39 54,93 % 27 38,03 % cember 27, 2000 Page 9 of 29

10 Table 5 I det følgende vil vi gerne høre lidt om dine holdninger - Det vigtigste er, at opnå gode karakterer 37 52,11 % 28 39,44 % Table 5 I det følgende vil vi gerne høre lidt om dine holdninger - Jeg brænder for mit studium 45 63,38 % Table 5 I det følgende vil vi gerne høre lidt om dine holdninger - At læse pensum er ofte en kedelig nødvendighed 42 59,15 % 23 32,39 % Table 5 I det følgende vil vi gerne høre lidt om dine holdninger - Eksamensresultatet er vigtigere end læreprocessen 30 42,25 % 33 46,48 % Table 5 I det følgende vil vi gerne høre lidt om dine holdninger - Jeg læser ofte faglitteratur udenfor pensum 23 32,39 % 25 35,21 % cember 27, 2000 Page 10 of 29

11 Table 5 I det følgende vil vi gerne høre lidt om dine holdninger - Det er bedst at blive hurtigt færdig med studiet 29 40,85 % 27 38,03 % Table 5 I det følgende vil vi gerne høre lidt om dine holdninger - Det vigtigste er, at jeg udvikler mig intellektuelt 34 47,89 % 32 45,07 % Table 5 I det følgende vil vi gerne høre lidt om dine holdninger - Studiet er primært et springbræt til et godt job 22 30,99 % 33 46,48 % Table 5 I det følgende vil vi gerne høre lidt om dine holdninger - Jeg læser kun det jeg skal - og ikke mere 42 59,15 % Table 5 I det følgende vil vi gerne høre lidt om dine holdninger - Hvis et emne er interessant, betyder det ikke noget, hvor lang tid det tager 35 49,30 % 31 43,66 % Table 5 I det følgende vil vi gerne høre lidt om dine holdninger - Pensum har altid førsteprioritet i min læsning 39 54,93 % cember 27, 2000 Page 11 of 29

12 Table 6 I det følgende vil vi gerne høre lidt om dine holdninger - Mine matematiske forudsætninger til at læse Datalogi 0 er tilstrækkelige 26 36,62 % 34 47,89 % Table 6 I det følgende vil vi gerne høre lidt om dine holdninger - Jeg oplever, at matematikken er en central del af pensum i Datalogi ,39 % 33 46,48 % Søgte du selv information om studiet, inden du startede i år? (sæt gerne flere krydser) Nej Ja, på gymnasiet/hf Ja, hos ivu*c Ja, på Universitetets studievejledning Ja, på DIKU's hjemmeside Ja, hos andre 33 46,48 % 23 32,39 % 37 52,11 % 35 49,30 % 18 25,35 % Total Responses % Table 7 Hvordan vil du vurdere vejledningen inden dit studievalg - Vejledning på din adgangsgivende uddannelse. Slet ikke nogen hjælp Lille hjælp Stor hjælp Ikke relevant 26 36,62 % 27 38,03 % Table 7 Hvordan vil du vurdere vejledningen inden dit studievalg - Vejledningen hos ivu*c Slet ikke nogen hjælp Lille hjælp Stor hjælp Ikke relevant 44 61,97 % Table 7 Hvordan vil du vurdere vejledningen inden dit studievalg - På Københavns Universitetets studievejledning. Slet ikke nogen hjælp Lille hjælp Stor hjælp Ikke relevant 25 35,21 % 28 39,44 % cember 27, 2000 Page 12 of 29

13 Table 7 Hvordan vil du vurdere vejledningen inden dit studievalg - DIKU's hjemmeside Slet ikke nogen hjælp Lille hjælp Stor hjælp Ikke relevant 27 38,03 % 28 39,44 % Table 7 Hvordan vil du vurdere vejledningen inden dit studievalg - Anden vejledning inden studiestart. Slet ikke nogen hjælp Lille hjælp Stor hjælp Ikke relevant 35 49,30 % Table 8 Hvor passende var det billede af studiet du fik fra vejl - Vejledningen på din adgangsgivende uddannelse. Meget misvisende Overvejende misvisende Overvejende præcis Meget præcis Ikke relevant 34 47,89 % Table 8 Hvor passende var det billede af studiet du fik fra vejl - Vejledningen hos ivu*c Overvejende misvisende Overvejende præcis Meget præcis Ikke relevant 49 69,01 % Table 8 Hvor passende var det billede af studiet du fik fra vejl - På Københavns Universitetets studievejledning. Overvejende misvisende Overvejende præcis Meget præcis Ikke relevant 26 36,62 % 29 40,85 % Table 8 Hvor passende var det billede af studiet du fik fra vejl - DIKU's hjemmeside Overvejende misvisende Overvejende præcis Meget præcis Ikke relevant 32 45,07 % 33 46,48 % cember 27, 2000 Page 13 of 29

14 Table 8 Hvor passende var det billede af studiet du fik fra vejl - Anden vejledning inden studiestart. Meget misvisende Overvejende misvisende Overvejende præcis Meget præcis Ikke relevant 25 35,21 % 39 54,93 % Table 9 Hvor godt følte du dig generelt informeret, da du starte - Om studiets indhold Meget dårligt informeret Overvejdende dårligt informeret Overvejdende godt informeret Meget godt informeret 36 50,70 % Table 9 Hvor godt følte du dig generelt informeret, da du starte - Om kravene på studiet Meget dårligt informeret Overvejdende dårligt informeret Overvejdende godt informeret Meget godt informeret 18 25,35 % 42 59,15 % Table 9 Hvor godt følte du dig generelt informeret, da du starte - Om universitetslivet generelt Meget dårligt informeret Overvejdende dårligt informeret Overvejdende godt informeret Meget godt informeret 21 29,58 % 39 54,93 % Har du søgt råd eller vejledning om faglige emner, mens du har læst på studiet? (sæt gerne flere krydser) Nej Ja, hos studievejledningen Ja, hos andre studerende Ja, hos underviserne Ja, hos instruktorer 27 38,03 % 37 52,11 % 31 43,66 % Total Responses % cember 27, 2000 Page 14 of 29

15 Table 10 Hvordan vil du vurdere den faglige vejledning på dit st - Vejledningen fra studievejlederne Slet ikke nogen hjælp Lille hjælp Stor hjælp Ikke relevant 50 70,42 % Table 10 Hvordan vil du vurdere den faglige vejledning på dit st - Vejledningen fra andre studerende Slet ikke nogen hjælp Lille hjælp Stor hjælp Ikke relevant 31 43,66 % 24 33,80 % Table 10 Hvordan vil du vurdere den faglige vejledning på dit st - Vejledningen fra underviserne Slet ikke nogen hjælp Lille hjælp Stor hjælp Ikke relevant 51,83 % Table 10 Hvordan vil du vurdere den faglige vejledning på dit st - Vejledningen fra instruktorerne Slet ikke nogen hjælp Lille hjælp Stor hjælp Ikke relevant 21 29,58 % 34 47,89 % Table 11 Hvordan har studiet været i forhold til dine forventnin - Overordnet set har jeg oplevet studiet som Dårligere end mine forventninger Samme som mine forventninger Bedre end mine forventninger 39 54,93 % Table 11 Hvordan har studiet været i forhold til dine forventnin - Min egen indsats har været Dårligere end mine forventninger Samme som mine forventninger Bedre end mine forventninger 27 38,03 % 36 50,70 % cember 27, 2000 Page 15 of 29

16 Table 12 Hvordan har det faglige miljø været i forhold til dine - Studiets faglige indhold Dårligere end mine forventninger Samme som mine forventninger Bedre end mine forventninger 41 57,75 % Table 12 Hvordan har det faglige miljø været i forhold til dine - Arbejdspresset på studiet Dårligere end mine forventninger Samme som mine forventninger Bedre end mine forventninger 50 70,42 % Table 12 Hvordan har det faglige miljø været i forhold til dine - Undervisningsformen Dårligere end mine forventninger Samme som mine forventninger Bedre end mine forventninger 44 61,97 % Table 12 Hvordan har det faglige miljø været i forhold til dine - De fysiske rammer for undervisningen Dårligere end mine forventninger Samme som mine forventninger Bedre end mine forventninger 40 56,34 % Table 12 Hvordan har det faglige miljø været i forhold til dine - Det samlede faglige miljø Dårligere end mine forventninger Samme som mine forventninger Bedre end mine forventninger 50 70,42 % Table 13 Hvordan har det sociale miljø været i forhold til dine - Rusarrangementet var Dårligere end mine forventninger Samme som mine forventninger Bedre end mine forventninger 41 57,75 % cember 27, 2000 Page 16 of 29

17 Table 13 Hvordan har det sociale miljø været i forhold til dine - Den sociale kontakt med de andre studerende Dårligere end mine forventninger Samme som mine forventninger Bedre end mine forventninger 35 49,30 % 22 30,99 % Table 13 Hvordan har det sociale miljø været i forhold til dine - Den sociale kontakt til underviserne Dårligere end mine forventninger Samme som mine forventninger Bedre end mine forventninger 22 30,99 % 41 57,75 % Table 13 Hvordan har det sociale miljø været i forhold til dine - Den sociale kontakt til instruktorerne Dårligere end mine forventninger Samme som mine forventninger Bedre end mine forventninger 37 52,11 % 20 28,17 % Table 13 Hvordan har det sociale miljø været i forhold til dine - De sociale aktiviteter på studiet Dårligere end mine forventninger Samme som mine forventninger Bedre end mine forventninger 35 49,30 % 21 29,58 % Table 13 Hvordan har det sociale miljø været i forhold til dine - De fysiske muligheder for socialt samvær på studiet Dårligere end mine forventninger Samme som mine forventninger Bedre end mine forventninger 38 53,52 % 18 25,35 % Table 13 Hvordan har det sociale miljø været i forhold til dine - Det samlede sociale miljø Dårligere end mine forventninger Samme som mine forventninger Bedre end mine forventninger 38 53,52 % 22 30,99 % cember 27, 2000 Page 17 of 29

18 I hvor lang tid inden du begyndte at læse datalogi, har du haft en PC derhjemme? 0 år 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7-8 år Over 8 år 32 45,07 % Hvor meget erfaring havde du med programmering, inden du begyndte på studiet? Ingen Lidt Meget 25 35,21 % 36 50,70 % Hvilket af følgende programmeringssprog havde du erfaring med, inden du begyndte på studiet? (sæt gerne flere krydser) Ingen C/C++ Pascal Visual Basic Standard ML Java Java Script/ASP/PHP Andet sprog 26 36,62 % 25 35,21 % Total Responses % Hvilken type stilling i IT-branchen kunne du tænke dig efter endt studium? (sæt gerne flere krydser) Systemprogrammør Systemdesigner Konsulent Underviser (f.eks. gymnasiet) Forsker Leder Projektleder Iværksætter Andet 29 40,85 % 33 46,48 % 21 29,58 % 31 43,66 % 23 32,39 % Total Responses % cember 27, 2000 Page 18 of 29

19 Hvilke af følgende styresystemer havde du bedst kendskab til, inden du begyndte på studiet? Microsoft Windows Unix/Linux Apple Mac Andet 62 87,32 % Table 14 EDB-faciliteterne - Jeg er på nuværende tidspunkt fortrolig med anvendelsen af EDB-faciliteterne på DIKU ,80 % 32 45,07 % Table 14 EDB-faciliteterne - Jeg forventede, at DIKU's EDB-faciliteter var baseret på Microsoft Windows? 40 56,34 % Table 14 EDB-faciliteterne - Jeg mener, at det er vigtigt for min uddannelse, at jeg har adgang til EDB-faciliteter, der er baseret på udbredte produkter, f.eks. Microsoft Windows ,62 % Afstanden til undervisningslokalerne 32 45,07 % 33 46,48 % Undervisningslokalernes størrelse 49 69,01 % cember 27, 2000 Page 19 of 29

20 Antallet af læsepladser 34 47,89 % Studiets computerfaciliteter 36 50,70 % 22 30,99 % Studiets biblioteksfaciliteter 45 63,38 % Studiets kantineforhold 37 52,11 % 23 32,39 % Opholdsrum eller andre muligheder for socialt samvær 18 25,35 % 38 53,52 % Undervisernes faglige kompetence 31 43,66 % 32 45,07 % cember 27, 2000 Page 20 of 29

21 Undervisernes pædagogiske evner 28 39,44 % 33 46,48 % Table 16 - Antallet af timer For lille Passende 60 84,51 % Table 16 - Andelen af forelæsninger For lille Passende For stor 59 83,10 % Table 16 - Andelen af holdundervisning For lille Passende For stor 29 40,85 % 41 57,75 % Table 16 - Pensums generelle sværhedsgrad For lille Passende For stor 51,83 % Table 16 - Det teoretiske indhold For lille Passende For stor 52 73,24 % Table 16 - Det samlede arbejdspres For lille Passende For stor 55 77,46 % cember 27, 2000 Page 21 of 29

22 Table 16 - Antal studerende på dit hold Passende For stor 60 84,51 % Table 16 - Rapportopgaven G1 på Datalogi-0 For lille Passende For stor 52 73,24 % Er du en del af en læsegruppe? Ja Nej 40 56,34 % 31 43,66 % Fester på studiet Meget sjældent Overvejende sjældent Overvejende ofte Meget ofte 25 35,21 % Andre fester med dine medstuderende Meget sjældent Overvejende sjældent Overvejende ofte Meget ofte 25 35,21 % 18 25,35 % Fredagsbaren Meget sjældent Overvejende sjældent Overvejende ofte Meget ofte 22 30,99 % 32 45,07 % cember 27, 2000 Page 22 of 29

23 Foreninger på studiet Meget sjældent Overvejende sjældent Overvejende ofte Meget ofte 46 64,79 % Studenterpolitik Meget sjældent Overvejende sjældent Overvejende ofte 59 83,10 % Foredrag på studiet Meget sjældent Overvejende sjældent Overvejende ofte Meget ofte 34 47,89 % 27 38,03 % Studiekredse Meget sjældent Overvejende sjældent Overvejende ofte Meget ofte 40 56,34 % 21 29,58 % Muligheden for social kontakt med underviserne Meget dårligt Overvejende dårligt Overvejende godt Meget godt 29 40,85 % Undervisernes imødekommenhed udenfor timerne Meget dårligt Overvejende dårligt Overvejende godt Meget godt 33 46,48 % 24 33,80 % cember 27, 2000 Page 23 of 29

24 Muligheden for kontakt til andre studerende Overvejende dårligt Overvejende godt Meget godt 49 69,01 % De andre studerendes imødekommenhed Overvejende dårligt Overvejende godt Meget godt 42 59,15 % 18 25,35 % Mængden af fester på studiet Meget dårligt Overvejende dårligt Overvejende godt Meget godt 30 42,25 % Mængden af foredrag Meget dårligt Overvejende dårligt Overvejende godt Meget godt 20 28,17 % 28 39,44 % Mængden af andre sociale arrangementer Overvejende dårligt Overvejende godt Meget godt 33 46,48 % Deltog du i rusarrangementet, da du startede? Ja Nej 65 91,55 % cember 27, 2000 Page 24 of 29

25 Table 19 Hvad har du fået ud af studiet indtil nu? - Studiet har fået mig til at se nye spændende sider af mit fag 41 57,75 % Table 19 Hvad har du fået ud af studiet indtil nu? - Min interesse i datalogi er vokset, siden jeg startede på studiet 34 47,89 % 21 29,58 % Table 19 Hvad har du fået ud af studiet indtil nu? - Mine fag har været intellektuelt stimulerende 40 56,34 % 18 25,35 % Table 19 Hvad har du fået ud af studiet indtil nu? - Jeg er sikker på, at det var den rigtige beslutning at starte på dette studium 31 43,66 % 28 39,44 % Table 19 Hvad har du fået ud af studiet indtil nu? - Jeg har en klar idé om, hvilket arbejde jeg vil have, når jeg er færdig 31 43,66 % cember 27, 2000 Page 25 of 29

26 Table 19 Hvad har du fået ud af studiet indtil nu? - Studiet har formået af vække min interesse sådan, som jeg havde håbet 38 53,52 % Table 19 Hvad har du fået ud af studiet indtil nu? - Det er vigtigt for mig, at jeg ender med at få en kandidatgrad 32 45,07 % 21 29,58 % Table 19 Hvad har du fået ud af studiet indtil nu? - Jeg har seriøst overvejet at stoppe som studerende 56 78,87 % Table 19 Hvad har du fået ud af studiet indtil nu? - Jeg har seriøst overvejet at skifte over til et andet studium 50 70,42 % Table 19 Hvad har du fået ud af studiet indtil nu? - Jeg har seriøst overvejet at skifte til samme studium på et andet universitet 62 87,32 % Er du stadig aktiv studerende på dit bifag? Ja Nej 58 81,69 % cember 27, 2000 Page 26 of 29

27 Overordnet set har jeg oplevet studiet som stillende stillende stillende stillende 46 64,79 % Min egen indsats har været stillende stillende stillende 31 43,66 % 31 43,66 % Studiets faglige indhold 48 67,61 % Arbejdspresset på studiet 22 30,99 % 42 59,15 % Undervisningsformen 20 28,17 % 39 54,93 % De fysiske rammer for undervisningen 45 63,38 % Det samlede faglige miljø 53 74,65 % cember 27, 2000 Page 27 of 29

28 Rusarrangementet 18 25,35 % 37 52,11 % Den sociale kontakt med de andre studerende 45 63,38 % Den sociale kontakt til underviserne 30 42,25 % 18 25,35 % De sociale aktiviteter på studiet 41 57,75 % De fysiske muligheder for socialt samvær på studiet 39 54,93 % Det samlede sociale miljø 42 59,15 % cember 27, 2000 Page 28 of 29

29 Blev du optaget via kvote 1 eller 2? Kvote 1 Kvote ,06 % Det er vigtigt, at jeg får en tværfaglig uddannelse ,62 % Bifagsordningen sikrer, at jeg som studerende ikke bliver alt for ensporet i datalogi ,66 % Bifaget giver mig mulighed for at se eller få ideer til hvordan datalogien kan anvendes i praksis ,35 % 25 35,21 % Muligheden for at kombinere datalogi med eget valg af bifag havde en indflydelse på min beslutning om at læse på Københavns Universitet ,66 % cember 27, 2000 Page 29 of 29

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende Køn (sæt kryds) Kvinde 12,68 % Mand 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Over 29 26 25 24 23 22 21 4,23 % 16,9 % 18,31 % 20 32,39 % 19 9,86 % Under 19 december 27, 2000 Page 1 of 81 Hvor mange år

Læs mere

Count and Percent Datalogi: "Sandkasse" Accounts

Count and Percent Datalogi: Sandkasse Accounts and Køn Mand Kvinde 352 92,15 % 30 7,85 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Over 29 2 0,52 % 17 4,45 % 25 6,54 % 33 8,64 % 30 7,85 % 42 10,99 % 57 14,92 % 54

Læs mere

Bar Graphs Datalogi : "Sandkasse" Accounts

Bar Graphs Datalogi : Sandkasse Accounts Køn (sæt kryds) Kvinde 7,85 % Mand 92,15 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Over 29 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 Under 19 0,79 % 0,52 % 3,66 % 4,45 % 7,59 % 8,12 % 7,85 % 8,64 % 6,54 % 10,99 % 11,78

Læs mere

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet.

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Inquisite Page 1 of 5 Din baggrund Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Køn Mand Kvinde Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under

Læs mere

APPENDIKS TIL FRAFALD OG STUDIEMILJØ:

APPENDIKS TIL FRAFALD OG STUDIEMILJØ: APPENDIKS TIL FRAFALD OG STUDIEMILJØ: Studenterrådet ved Aarhus Universitet Frafald og Studiemiljø 99 Følgebrev Kære deltager Århus den 29. juni 2000 Studenterrådet ved Aarhus Universitet har i dette forår

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaet

Introduktion til spørgeskemaet Bilag 3 - Spørgeskema Introduktion til spørgeskemaet Vi er en gruppe sociologistuderende fra Aalborg Universitet, der er i gang med at lave en undersøgelse om Brønderslev Gymnasium og HF-kursus. Vi har

Læs mere

Politrådets Socialundersøgelse

Politrådets Socialundersøgelse Politrådets Socialundersøgelse 2013 vinterstart Politrådet Socialundersøgelsen, Vinter 2013 Side 2 af 20 Politrådets socialundersøgelse af nye politstuderende Vinterstart 2013 Den typiske politstuderende

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Politrådets Socialundersøgelse

Politrådets Socialundersøgelse Politrådets Socialundersøgelse 2012 - sommerstart Politrådet Socialundersøgelsen, sommer 2012 Side 2 af 18 Politrådets socialundersøgelse af nye politstuderende sommerstart 2012 Data er baseret på svar

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Politrådets Socialundersøgelse

Politrådets Socialundersøgelse Politrådets Socialundersøgelse Sommer 2013 Den typiske politstuderende er en mand på 20 år, som er opvokset øst for Storebælt, og enten er ikke troende eller er kristen. Hans far tilhører socialgruppe

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Håndbog og retningslinjer

Håndbog og retningslinjer Håndbog og retningslinjer - for nye studenterundervisere ved Det rullende Universitet Aarhus Universitet Velkommen til Det rullende Universitet Denne håndbog er tiltænkt nye og nuværende ansatte ved Det

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk ny uddannelse MATERIALETEKNOLOGI 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk I vores højteknologiske samfund er der et stort behov for avanceret materialeviden, fordi det i høj grad er materialerne, der

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Hovedforløb 2003-2005 Samlet oversigt

Hovedforløb 2003-2005 Samlet oversigt Hvilken hovedforløb er du på? Transport & logistik 478 34,51 % Håndværk & teknik 189 13,65 % Jord til bord 100 7,22 % Teknologi & kommunikation 288 20,79 % Bygge & anlæg 330 23,83 % Hvor gammel er du?

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Spørgeskema til franskstuderende på de danske universiteter

Spørgeskema til franskstuderende på de danske universiteter Spørgeskema til franskstuderende på de danske universiteter Bonjour, Jeg hedder Ida, og er i gang med at skrive mit speciale ved Københavns Universitet. Det skal omhandle, hvorfor interessen for at lære

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD Dette spørgeskema er udsendt til håndboldspillere i Håndboldligaerne (herrer og damer). Alle besvarelser

Læs mere

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0%

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0% Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2011 3K i Århus (svarprocent: 77,4%) 1. Hvor har du hørt eller set noget om 3K-uddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere x) www.viauc.dk/3k

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana Land: Slovenien Periode: Fra: 17. januar 2013 Til: 27. juni 2013

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

DEL II: STUDENTERRÅDETS UNDERSØGELSE AF

DEL II: STUDENTERRÅDETS UNDERSØGELSE AF DEL II: STUDENTERRÅDETS UNDERSØGELSE AF ÅRGANG 98 PÅ AARHUS UNIVERSITET Studenterrådet ved Aarhus Universitet Frafald og Studiemiljø 35 7 UNDERSØGELSESDESIGN Nedenstående undersøgelsesdesign er udformet

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg så det som en god mulighed for at prøve at læse på et andet universitet og få snakket spansk.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg så det som en god mulighed for at prøve at læse på et andet universitet og få snakket spansk. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Lingvistik Navn på universitet i udlandet: Universitat de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: feb 2012 Til: juli 2012 Udvekslingsprogram: ERASMUS Hvorfor

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN SOFTWAREUDVIKLING. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN SOFTWAREUDVIKLING. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i SOFTWAREUDVIKLING itu.dk/bachelor BLIV BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING Som studerende på Softwareudvikling tager du de første skridt mod en fremtid, hvor du skaber

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Historie Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: 01.01.2014 Til: 30.06.2014 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Godt tilfreds - spændende kurser, men svingende kvalitet af undervisningen

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Godt tilfreds - spændende kurser, men svingende kvalitet af undervisningen Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fysik Navn på universitet i udlandet: Paris 7 - Denis Diderot Land: Frankrig Periode: Fra: 10/09-2012 Til: 23/01-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: University of Victoria.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: University of Victoria. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: University of Victoria Land: Canada Periode: Fra:1.8.10 Til:28.1.11 Udvekslingsprogram: Oversøisk

Læs mere

Datalogistudiet. Rolf Fagerberg. Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet. Studiestart, 1. september 2014

Datalogistudiet. Rolf Fagerberg. Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet. Studiestart, 1. september 2014 Datalogistudiet Rolf Fagerberg Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet Studiestart, 1. september 2014 Datalogistudiet Studiestart, 1. september, 2014 1 / 15 Hvad arbejder du med bagefter?

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER - BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Fredericia Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Bilkent University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Bilkent University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Bilkent University Land: Tyrkiet Periode: Fra: januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at komme ud at rejse på en ny måde, og prøve undervisning på en anden måde

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at komme ud at rejse på en ny måde, og prøve undervisning på en anden måde US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Otago Land: New Zealand Periode: Fra: Februar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Hvorfor

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 16 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik TEK Uddannelseskvalitet Nov. 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 Gymnasiet HHX Ringkøbing 1 Samlet vurdering Hvordan vurderer du skolen som helhed? 3 3 1% 4 2 1% 5 11 5% 6 10 4% 7 44 19% 8 85 36% 9 62 26% Bedst 10 19 8% Gennemsnit 7,9

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba Land: Canada Periode: Fra: Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk Hvorfor har du

Læs mere

Unges valg af videregående uddannelse. Carsten Yndigegn

Unges valg af videregående uddannelse. Carsten Yndigegn Unges valg af videregående uddannelse Carsten Yndigegn Institut for grænseregionsforskning 2003 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Sammenfatning... 13 2 Problemstilling, formål og metode... 22 2.1 Indledning...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London Land: England Periode: Fra: 11/01-13 Til: 22/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université Libre de Bruxelles Land: Belgien Periode: Fra: Januar 2012 Til:

Læs mere

Tryk her for en print- og eksportvenlig udgave (åbner i et nyt vindue)

Tryk her for en print- og eksportvenlig udgave (åbner i et nyt vindue) Vælg enhed: Blågården OBS! Hvis du foretager en manuel ændring i en tabel (f.eks. sletter en række), slår denne ændring igennem i de øvrige tabeller Tryk her for en print- og eksportvenlig udgave (åbner

Læs mere

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg Aktiviteterne i dagligdagen Meget tilfreds (=5) 12% 5 12% 5 Tilfreds (=4) 56% 24 56% 24 Hverken tilfreds/utilfreds (=3) 19% 8 19% 8 Utilfreds (=2) 12% 5 12% 5 Meget utilfreds (=1) 0% 0 0% 0 Ved ikke/ikke

Læs mere

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst?

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst? 1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? Ingen eller næsten ingen (0-20 %) 1 6,7% Få (21-40 %) 0 0,0% En del (41-60 %) 1 6,7% En stor del (61-80 %) 2 13,3% Alle eller næsten

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Optagelsen starter da Kristian laver en introduktion til emnet og fortæller om de etiske regler.

Optagelsen starter da Kristian laver en introduktion til emnet og fortæller om de etiske regler. Bilag 2 T=Thomas A= Anders K= Kristian Optagelsen starter da Kristian laver en introduktion til emnet og fortæller om de etiske regler. K: Som sagt så kommer det til at handle om at være ung i Danmark

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire Land: England Periode: Fra:11/01/2013 Til: 14/05/2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 Gymnasiet HTX Skjern 1 Samlet vurdering Hvordan vurderer du skolen som helhed? Svarmuligheder svar Procent 1årgang 2.årgang 3.årgang Dårligst 1 0 0% 2 0 0% 3 2 1% 4 3

Læs mere

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiekultur Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 97% (N=393)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 94 Kvinde 299 Svar i alt 393 35 Er du: 3 25 2 15 299 1 5 94 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Salamanca Land: Spanien Periode: Fra:10/2

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Karakterbogen Vejle Handelsskole

Karakterbogen Vejle Handelsskole Karakterbogen Vejle Handelsskole Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse HHX. årgang Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejle Handelsskole,.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Juli 2012 Til: November 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 0 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, Haderslev Handelsskole

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sciences Po Paris.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sciences Po Paris. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Sciences Po Paris Land: France Periode: Fra:27/8-2013 Til:20-12-2013 Udvekslingsprogram: Eramus

Læs mere

Unge med lave folkeskolekarakterer vælger erhvervsuddannelserne

Unge med lave folkeskolekarakterer vælger erhvervsuddannelserne 3. juli 2012 ARTIKEL Af David Elmer Unge med lave folkeskolekarakterer vælger erhvervsuddannelserne De unge deler sig i to grupper: Dem med de høje karakter vælger gymnasiet, og dem med de lave vælger

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: 1/3.2013 Til: 1/7.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Folkesundhedsvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Universitá di Bologna

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Folkesundhedsvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Universitá di Bologna US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Folkesundhedsvidenskab Navn på universitet i udlandet: Universitá di Bologna Land: Italien Periode: Fra: Februar 2014 Til: Juni 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Architectural Engineering, civilingeniør

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Architectural Engineering, civilingeniør US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Architectural Engineering, civilingeniør Navn på universitet i udlandet: Universidade do Porto Land: Portugal Periode: Fra: 30.06.2012 (inkl.

Læs mere

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146 Feltperiode: Den 19.-20. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.004 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rødkilde Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006 Unges uddannelsesvalg Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 august 2006 Indhold Metode Hovedkonklusioner Tabeller Spørgeskema Metode Hovedkonklusioner

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg universitet.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg universitet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Tilburg universitet Land: Holland Periode: Fra: August 2013 Til: December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: Queen s University of Belfast Land: Nord Irland Periode: Fra:29/1-2014 Til:14/6-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 22 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Lingvistik. Navn på universitet i udlandet: Radboud Universiteit.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Lingvistik. Navn på universitet i udlandet: Radboud Universiteit. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Lingvistik Navn på universitet i udlandet: Radboud Universiteit Land: Holland Periode: Fra: August 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen

Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen 1. Kønsfordeling - 49 respondenter pige dreng i alt København 10 21 31 Aalborg 9 9 18 I alt 19 30 49 2. Hvornår blev du interesseret

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk (sprog, litteratur og kultur)

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk (sprog, litteratur og kultur) US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk (sprog, litteratur og kultur) Navn på universitet i udlandet: Wolfgang Goethe Universität Land: Tyskland Periode: Fra: 9. marts 2013 Til:

Læs mere

Hvilken klasse går ud i?

Hvilken klasse går ud i? Hvilken klasse går ud i? 2 Alle svarpersoner (=335) 167 15 113 5 49 6 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1. klasse 1/2 Angiv dit køn 25 Alle svarpersoner (=336) 211 2 15 125 5 Dreng Pige 2/2 28 29 235 Hvilke

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi Land: Tyrkiet Periode: Fra:11-02-2014 Til:11-06-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012 Miniguide - optagelse på videregående uddannelser 2012 Adgangskvotient: Hvis en uddannelse får flere ansøgere, end der er pladser til, vil den få en adgangskvotient. Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit,

Læs mere