Referat af fra bestyrelsesmøde nr. 19 den blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af 01.08.10 fra bestyrelsesmøde nr. 19 den 24.07.10 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen."

Transkript

1 Til: Bestyrelsen Fra: Merete Krebs Ang.: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 20 den Dato: Deltagere: Mogens Berglund Simonsen (MBS) Torben Nørgaard (TNL) Merete Krebs (MK) Jørn Kristensen (JK) Tommy Rosenkilde (TR) Dagsorden: 1. Meddelelser fra formanden 2. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 3. Status udestående punkter 4. Økonomi 5. Drift og vedligehold 6. Forhold til medlemmer 7. Forhold til Kaae Gruppen 8. Forhold til Jammerbugt Kommune 9. Behandling af indkomne forslag 10. Behandling af klager 11. Til- og fraflytning 12. Eventuelt 13. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde Ad. 1 Meddelelser fra formanden Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde nr. 20. Mødes temaer udover det faste agenda er program for oprydningsdagen førstkommende lørdag samt opfølgning på hærværkssagen mod vores gadelysmaster. Der var ikke yderligere meddelelser. Ad. 2 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde Referat af fra bestyrelsesmøde nr. 19 den blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 1

2 Ad. 3 Status udestående punkter De udestående punkter pr blev gennemgået og kommenteret som følger: OK, udskiftning af defekt nummerplade til vejskilt v/byggefelt D2 foretages på oprydningsdagen den Skiltning på Klitheden tages op på møde den med Kaae Gruppen. Derefter tages kontakt med Ib Elsøe vedrørende fjernelse af skiltning på fællesarealerne ved byggefelt A4. Bestyrelsen har tidligere besluttet med henvisning til lokalplanen, at der generelt kun må skiltes på de aktuelle matrikler i forbindelse med fremvisninger Dato for næste plantedag er uændret Der er endnu ikke modtaget nogen respons fra antennelavet på bestyrelsens brev. Det besluttedes at fremsende en rykker Kontingentrestancen DKK for Klitheden Syd 45 er sendt til incasso dog uden resultat. TNL kontakter udlejningsbureauet, som har lovet at kontakte ejeren for at få kontingentrestancen udbetalt inden Fører dette ikke til betaling bliver næste skridt efter råd fra advokaten, at bestyrelsen foranlediger lukning for el og vand til matriklen. Dette meddeles ligeledes til udlejningsbureauet Tingbogsoplysningen viser, at det er Kaae Gruppen som ejer grunden Klitheden Syd 56. Sagen tages op på mødet med Kaae Gruppen den Pris på depotkasser til sand udestår fortsat. Det besluttedes at undersøge, om der på markedet findes egnede grønne plastkasser med låg, der eksempelvis normalt anvendes som opbevaring af hynder m.v. Der er brug for minimum 2 stk. inklusiv sand + skovle OK, TNL har indkøbt 25 stk. trykimprægnerede rundstokke, således at der kan placeres en stok bag hvert nummerskilt og kampesten langs vejene som værn mod snerydning. Dette gøres i forbindelse med oprydningsdagen den Bestyrelsen har ikke modtaget svar på henvendelsen om efterfejning af vejene. Dette tages op på mødet med Kaae Gruppen den OK, der er blevet svaret mundtligt bekræftende, at Ilsigvej 17 ønsker at købe vores tilbudte jordstykke til pris som aftalt. Køber kontakter landmåler, således at sagen kan afsluttes i januar Der er fortsat ingen afgørelse fra Skat om ansøgning på nedslag af grundskyld. MBS kontakter Skat for at få en status OK, det besluttedes, at afvaskningen af glas for gadelysmaster foretages løbende og samtidig med udskiftning af defekte lyskilder. 2

3 OK, sandfiltret er modificeret ved at sænke overløbsrøret til søen. Endvidere er efterfyldt med jord ovenpå området, hvor filtret er nedgravet. Indtil videre har det hjulpet efter hensigten OK, Der er sendt rykker til Kaae Gruppen om gadelysproblemet i byggefelt B 3 og gadelyset er genetableret. Sagen afklares på møde med Kaae Gruppen den OK, Det besluttedes ikke at fjerne planteaffald efter slåning af rejnfan. Der skal ikke slås mere i år. På arbejdslørdagen den skal der imidlertid slås omkring Kunsten ved indkørslen til Klitheden Syd, i grøfterne og hvor maskinerne normalt ikke kan komme til OK, grundejerforeningen har modtaget brev fra Jammerbugt Kommune af vedrørende henvendelsen om de opførte volde i byggefelt A 4. Der foreligger ingen dispensation for opførelsen af voldene. Kommunen er imidlertid af den opfattelse, at det ikke i dette tilfælde er muligt at anvende byggelovens 13, idet jordvoldene i givet fald skal være til ulempe for de omliggende grunde. Kommunen har derfor kun hjemmel til at gå ind i sagen i tilfælde af, at der opstår en konflikt imellem naboer inden for byggefelt A4. Da der ikke foreligger en sådan klage/konflikt, henlægger grundejerforeningen sagen OK, grundejerforeningen har i samme brev fra Jammerbugt Kommune endnu engang fået bekræftet, at de udarbejdede bebyggelsesplaner for byggefelterne skal overholdes. Dvs. at bebyggelserne i de påbegyndte byggefelter B2, B3 og C1 skal opføres efter de eksisterende tegninger OK, bestyrelsesmøde nr. 20 blev afholdt som planlagt den Ad. 5 Økonomi TR havde forinden bestyrelsesmødet udarbejdet en status pr Udover udgifter til reparation af sandfilter har der ikke siden sidste bestyrelsesmøde været uforudsete udgifter, således er udover vores højrenteindestående på DKK ,00 indestående i bank + kassebeholdning DKK ,00 Der udestår kontingentindbetalinger for 4-5 medlemmer. Ad. 6 Drift og vedligehold Natten mellem 14/ blev der udøvet hærværk imod nogle af vores gadelysmaster af nogle overglade unge mennesker, der holdt fest i nabolaget. Regningen for reparation af de beskadigede gadelyslamper forventes at blive viderebragt til af de pågældende gerningsmænd, som har vedkendt sig deres brøde. Det blev vedtaget, at modtage tilbuddet fra Arne Krebs om at rydde sne og sprede grus på vores veje til vinter. Herved påregnes en mindre besparelse. TR afbestiller HC Entreprenøren, som tidligere har stået for snerydningen. 3

4 TNL og MK orienterede om naturudvalgets møde den , hvor arbejdsopgaverne i forbindelse med oprydningsdagen den var blevet defineret. Udover selve oprydningsaktiviteterne skal der skiftes lyskilder i forbindelse med 4 gadelysmaster, bankes markeringspæle for skilte og kampesten som værn mod vinterens forventede snerydning, endvidere fjernes gyvel i grøfter samt genopståede pileskud i plantebælterne. Stien mellem Nord og Syd rengøres for ukrudt og belægges med overskudsgrus fra den nylig pålagte topbelægning på vejene i byggefelterne A 2, A 4 og B 3. Det besluttedes at anvende roundup til bekæmpelse af ukrudt, som breder sig ind i vejbelægningerne samt især underminerer kantstensbelægningerne. Naturudvalget havde også sørget for udsendelse af indkaldelse til oprydningsdagen. Der påregnes et deltagerantal på personer. Ad. 7 Forhold til medlemmer Intet. Ad. 8 Forhold til Kaae Gruppen Der er aftalt møde med Klaus Boyer den Grundejerforeningen er blevet orienteret om, at der er et nyt projekt på vej i Klitheden Nord i byggefelterne A 2 og A 3. Der er dog endnu ikke modtaget noget herom fra Jammerbugt Kommune, idet der foreligger en tidligere bebyggelsesplan. Ad. 9 Forhold til Jammerbugt Kommune Intet, se dog Ad. 10. Ad. 10 Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen besluttede at søsætte et initiativ for at fremme idéen om med tiden at etablere cykelstier langs Hune Torp Vej og langs vejen til Fårup Sommerland. Eventuelt ved at påvirke Jammerbugt Kommune, Hune-Blokhus i udvikling, Turistforeningen og Søren Kragelund fra Fårup Sommerland. Ad. 11 Behandling af klager Der er fortsat meldinger om løsgående hunde på vores område. 4

5 Ad. 12 Til- og fraflytning Der er tilflyttet nye beboere som følger: Susanne Krudtå, Klitheden Nord 17 Anja Dybmose Nielsen, Klitheden Nord 46 Ad. 13 Eventuelt Intet. Ad. 14 Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde Næste bestyrelsesmøde aftaltes til lørdag den kl hos MK Udestående punkter Nr. Benævnelse Aktion Kontakt til Kaae Gruppen og VIP-Huse om skiltning på Klitheden MBS Dato for næste plantedag Alle Rykke antenneforeningen for svar på bestyrelsens brev af MBS Klitheden Syd 45, kontingentrestance TR/TNL Tingbogsoplysning om ejerskab af Klitheden Syd 56 MBS Depotkasser for sand til grusning TNL/MK Kontakt til Kaae Gruppen A/S om efterfejning af veje med topbelægning MBS Rykke Skat for status om nedslag for grundskyld med tilbagevirkende kraft MBS Faktura for hærværk mod gadelysmaster Alle Afbestilling af tidligere aftale om snerydning ved HC Entreprenøren TR Oplysning om timepriser for tidligere års snerydning TR Initiativer i forbindelse med forslag om cykelstier langs Hune Torp Vej MBS

6 Næste bestyrelsesmøde nr. 21 Alle Referat godkendt af bestyrelsen den : Mogens Berglund Simonsen Jørgen Kristensen Tommy Rosenkilde Merete Krebs Torben Nørgaard 6

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Islehus Grundejerforening 03-05-2004

Islehus Grundejerforening 03-05-2004 Til medlemmerne Islev, den 3. maj 2004 Referat af den ordinære generalforsamling i Islehus Grundejerforening onsdag den 31. marts 2004, kl. 19.00 i Islev Medborgerhus "Trekanten", Rødovrevej 405. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Fællesgrundejerforeningen mødes to gange årligt og har bl.a. behandlet:

Fællesgrundejerforeningen mødes to gange årligt og har bl.a. behandlet: Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 27.4.2010 Deltagere: 22 fremmødte, en husstand ved fuldmagt Punkt 1: Valg af dirigent: Thomas (43) Valg af referent: Henrik (47) Punkt 2 : Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug www.engelsborg.dk Formanden for Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug Sten Poss

Læs mere

Legepladsen skal vedligeholdes

Legepladsen skal vedligeholdes De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Hjælp til på Legeplads Generalforsamlingen side 3 Sommerfesten side 5 Bestyrelsen side 7 Nye naboer side 7 Arbejdsdag side 8 Maj 2008 38. årgang - nr. 2 Legepladsen

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Klitborg Grundejerforening

Klitborg Grundejerforening Klitborg Grundejerforening Hjemmeside: www.klitborg.dk September 2011 Referat af generalforsamlingen afholdt lørdag d. 30. juli 2011 på Lyngkroen. Bestyrelsen: Formand Jens Ernst Olsen, næstformand Jørgen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere