Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:"

Transkript

1 Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse af referat fra mødet den 1. december Formandens orientering 2.0 vandværk og boringer: - de elektriske installationer er blev termofotograferet under hensynet til vor forsikrings vilkår og -præmie, - Den udvidede lab-rapport er indlagt på vor hjemmeside, - takstbladet for 2015 er godkendt af kommunalbestyrelsen, - i år 2015 skal der udskiftes 445 vandmålere - det store antal skyldes sikkerhedsstyrelsens nedsættelse af brugsperioden er nedsat fra 8 år til 6 år. Målerne er indkøbt til en særdeles fordelagtig pris. - snerydning og saltning ved vore grunde udføres af Knud. Det har dog indtil nu været en begrænset aktivitet grundet det milde vejr. 2.1 Vandmængder : december og året udpumpet m3 heraf købt 234 m3 (1,44 %) - ud pumpet m3 heraf købt m3 ( 5,23 %)

2 2.2 Lækager og ledningsarbejde:. - ingen lækager konstateret - der er nogle problemer med en flowmåler i distriktsbrønden "Bækkeskovvej" - måleren/computeren har "smidt hele opsætningen". Reparation overvejes kontra et andet produkt under henvisning til omkostningen. Vandforsyningen påberåber sig, at fejlen er en fabrikationsfejl og skal udbedres uden omkostning for vandforsyningen. 3.0 Kassererens orientering 3.1 Økonomisk status pt. 3.2 Evt. debitorer. 4.0: orientering fra fast arbejdsgrupper: - ingen 5-0: Udviklingsinitiativer: 5.1 der er indløbet svar på 3 af de 8 udsendte spørgeskemaer angående deres vandforbrug/vandinstallationer/kontraventiler - de der ikke har givet svar vil blive rykket for svar, ligesom vandforsyningslovens 50 vil blive dem betydet mhb. på muligheden for afbrydelse af vandforsyningen. 5-2: - vi afventer nyt angående vor nye boring på Toftevej - den endelige linjeføring og projektering af letbanen, så vi kan omlægge vor ledninger under ringvejen. 6-0: Henvendelser fra andelshaver:

3 - enkelte forbrugere med restance angiver den manglende betaling med, at de ikke har modtaget opkrævning/årsopgørelse - det er ikke korrekt - dels fremsend via NETS og skrivelse - i øvrigt henvises til aftalelovens 40 "når nogen, som efter denne lov skal" give meddelelse" har indleveret meddelelsen til befordring med telegraf eller post elle, hvor andet forsvarligt befordringsmiddel benyttes, har afgivet den befordring dermed, går det ikke ud over ham, at meddelelsen forsinkes eller ikke kommer frem". 7.0 Næste mødedato : mandag den 9. februar Eventuelt. Vallensbæk Strand, den 1. januar Børge Ravn formand

4 Vallensbæk Strands Vandforsyning, a.m.b.a. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015, kl. 19:00, hos Børge Ravn, Gavnøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand. På mødet deltog: Børge Ravn, Liselotte Pedersen, Knud Hansen og Bent Olsen. Afbud fra: Mogens Sørensen. Formanden indledte mødet med, at ønske de fremmødte et Godt Nytår. Følgende kan tilføjes iht, dagsordenen: Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, den 1. december Referatet blev godkendt. Ad pkt. 2. Formandens orientering. 2.0 Vandværk og boringer. - Termofotografering. De elektriske installationer er nu blevet termofotograferet, som et vilkår i vor forsikring for, at få forsikringspræmien kan minimeres. - Lab-rapport. Dons Laboratorium, har fremsendt deres udvidede lap-rapport, som nu er lagt ind på vor hjemmeside. - Takstblad. Vallensbæk kommunes bestyrelse, har nu godkendt vor fremsendte forslag til ændring af takstbladet for over - Vandmålere. Vandforsyningen skal yderligere udskifte 445 vandmålere i 2015, ud de i forvejen 133 vandmålere, som blev udskiftet i 2014, jf. Vandforsyningsloven, vandmålerbekendtgørelsen. De implicerede vil blive underrettet af Vandforsyningen. Det store antal udskiftninger er begrundet i Sikringsstyrelsens nedsættelse af brugsperiodens nedsættelse fra 8 år til 6 år. De ekstra vandmålere er indkøbt til en meget fordelagtig pris. - Snerydning og saltning. Knud har i år påtaget sig dette arbejde, som pt. ikke har medført de store udfordringer grundet det meget milde vejr. gamle - Software. Der er indkøbt nyt software til vor SRO-system, (vandværksstyring), da de programmer i bla. Microsoft XP, ikke længere understøttes af udbyderen. 2.1 Vandmængder. - December Der er udpumpet m3, og heraf er der indkøbt 234 m3, (1,44 %). - Året Der er udpumpet 202,104 m3, og heraf er der indkøbt m3, (5.23 m3 %).

5 2.2 Lækager og ledningsarbejder. - Pt, er der ikke konstateret lækager. Bæk- kontra - Flowmåler. Der har været en del problemer med flowmåleren i distriktsbrønden på keskovvej, hvor måler/computer har smidt hele opsætningen reparation overvejes indkøb af et andet produkt under henvisning til omkostningerne. Vandforsyningen påberåber sig, at fejlen er en fabrikationsfejl, der skal udbedres uden omkostninger for Vandforsyningen. af Der har endvidere været en uoverensstemmelse med TDC om deres fejlagtige afmelding simkortet i flovmåleren på Lerchenborgvej. 3.0 Kassererens orientering. 3.1 Økonomisk status pt. - Resultatopgørelsen har været udsendt til bestyrelsen gennemgået. 3.2 Evt. debitorer. - Der er pt. restancer på ca. kr , efter 1. udsendte rykkerskrivelse. 2. rykkerskrivelse udsendes derfor nu. 4.0 Orientering fra faste arbejdsgrupper. - Ingen. 5.0 Udviklingsinitiativer. - Spørgeskemaer. Vandforsyningen har den 17. november 2014, udsendt breve med spørgeskemaer til 8 virksomheder og institutioner i vort forsyningsområde med en svarfrist på 4 uger fra datoen. Spørgsmålene drejer sig bla, om, deres vandforbrug/vandinstallationer og kontraventiler. Der er pt. kommet svar fra 3 af de 8 mulige, hvilket er meget utilfredsstillende. Vandforsyningen vil følge op på sagen, ligesom Vandforsyningslovens 50, giver mulighed for lukning af vandet, vil blive dem betydet Toftevej. Vandforsyningen, har den 13. november 2014, indsendt ansøgning om ny boring på Toftevej, til Vandmyndigheden i Vallensbæk kommune. Vi afventer nyt i sagen. om- - Letbanen. Vi afventer den endelige linjeføring og projektering, så vi kan begynde lægning af vore vandledninger under Ringvejen.

6 6.0 Henvendelse fra andelshavere. - Restancer. Enkelte forbrugere angiver den manglende betaling med, at de ikke har modtaget opkrævning/årsopgørelsen. Dette er ikke korrekt, da opkrævningen/årsopgørelsen fremsendes via NETS betalingsservice. - Formueforvaltning. Der henvises til Aftalelovens 40, som bekendtgør, at når nogen efter denne lov gives meddelelse har indleveret meddelelsen til befordring med tele- graf eller post eller, hvor andet forsvarligt befordringsmiddel benyttes, har afgivet den befordring dermed, går det ikke ud over ham, at meddelelsen forsinkes eller ikke kom- met frem. 7.0 Næste mødedato. - Mandag, den 9. februar Eventuelt. - Intet. Vallensbæk Strand, den 5. januar Bent Olsen, Sekretær

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat. Stemmeberettigede i alt 36: 27 fremmødte andelshavere, + 10 medbragte fuldmagter.

Referat. Stemmeberettigede i alt 36: 27 fremmødte andelshavere, + 10 medbragte fuldmagter. Referat. 1 Vallensbæk Strands Vandforsyning a.m.b.a., afholdt tirsdag den 28. maj 2013, kl. 19:00 ordinær generalforsamling, på Korsagergård 121, Vallensbæk. Til stede var: Formand Børge Ravn, (BR), kasserer

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 25. august 2007 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt: 14. august 2007 Deltagere:, Lone, Anne Lise, Gitte, Per Referent: Per Fraværende: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk Brunskær Vandværk A.m.b.a. Dagsorden: 1. Valg af dirigent I henhold til vedtægternes 8 indkaldes herved til: Ordinær generalforsamling Søndag den 22. juni 2014 kl. 10:30 i Østergård forsamlingshus, Karlebyvej

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 30 stemmeberettigede + revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang :

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : datoer Skrivelser: Efterår 2010 Bestyrelsen drøfter mulighederne for at indvinde vand ved Vallensbæk landsby - evt. på Toftevej 10, der ejes

Læs mere

Referat Nr. 9 Bestyrelsesmøde d. 16-12-2014

Referat Nr. 9 Bestyrelsesmøde d. 16-12-2014 Tilstede: Afbud: Referent: Kopi: Berit Madsen (BM) Michael Olsen (MO) Peter Grass (PG) Peter Hallberg (PH) Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa (UD), Casper Rasch Hansen (CH) Steen Vitoft (SV), Tommy Jørgensen

Læs mere

Orientering om Dåstrup Vandværk (hjemmeside info) ORIENTERING OM VANDVÆRKET

Orientering om Dåstrup Vandværk (hjemmeside info) ORIENTERING OM VANDVÆRKET 1 ORIENTERING OM VANDVÆRKET 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING OM VANDVÆRKET... 1 KORT HISTORISK BESKRIVELSE... 2 VANDVÆRKETS YDEEVNE... 4 GRUNDVANDET... 4 VANDKVALITET... 4 HAVEVANDING... 5 VANDSPILD...

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamling 2015 Referat fra generalforsamling 2015 Afholdt tirsdag d.17. februar 2015 kl. 19.00 i Næshallen s Cafeteria, Kelstrup Bygade 45. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Torvegade 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 87 51 10 00 Fax +45 87 51 10 11 VEDTÆGTER for BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1. januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side

Læs mere