RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER"

Transkript

1 RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 1: GRUNDLÆGGENDE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER BYG DTU U Version ISSN

2

3 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT... 5 FORORD TIL KOMPENDIUM RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER ENERGIMÆRKNINGSDATA RUDERS ENERGIKLASSE RUDERS OPBYGNING GLAS BELÆGNINGER Lavemissionsbelægninger Solafskærmende belægninger GASSER AFSTANDSPROFILER RUDETYPER VINDUERS OPBYGNING VINDUETS BESTANDDELE Ramme-karmtyper Ramme-karm af træ Ramme-karm af træ og aluminium Ramme-karm af plast Ramme-karm af aluminium Ramme-karm af blandede materialer DEFINITIONER AF VINDUERS AREALER MM RUDERS ENERGIMÆRKNINGSDATA VARMETRANSMISSIONSKOEFFICIENT FOR RUDER SOLLYSTRANSMITTANS FOR RUDER TOTAL SOLENERGITRANSMITTANS FOR RUDER ÆKVIVALENT VARMELEDNINGSEVNE AF KANTKONSTRUKTIONEN VINDUERS ENERGIMÆRKNINGSDATA VARMETRANSMISSIONSKOEFFICIENT FOR VINDUER SOLLYSTRANSMITTANS FOR VINDUER TOTAL SOLENERGITRANSMITTANS FOR VINDUER EKSEMPLER PÅ RUDERS ENERGIMÆRKNINGSDATA EKSEMPLER PÅ VINDUERS ENERGIMÆRKNINGSDATA RUDERS ENERGITILSKUD OG ENERGIKLASSIFIKATION TILFØRT SOLENERGI VARMETAB ENERGITILSKUD KLASSIFIKATION AF RUDER DIAGRAMMER MED ENERGITILSKUD VINDUERS ENERGITILSKUD TILFØRT SOLENERGI VARMETAB ENERGITILSKUD DIAGRAMMER MED ENERGITILSKUD

4 10 OPVARMNINGSBEHOV METODER TIL VURDERING AF RUDER OG VINDUERS INDFLYDELSE PÅ ENERGIFORBRUGET FORENKLEDE BEREGNINGSMETODER DETALJEREDE BEREGNINGSMETODER SAMMENLIGNING AF FORENKLEDE OG DETALJEREDE METODER LYS ORDLISTE LITTERATUR ADRESSER BILAG 1 ÆNDRINGER A. SAMMENFATNING AF ENERGIMÆRKNINGSORDNINGEN FOR RUDER OG VINDUER A.1 RUDER A.1.1 PRODUKTBESKRIVELSE (ENERGIMÆRKNINGSDATA) A.1.2 ENERGIKLASSIFIKATION (PERMANENT MÆRKNING) A.1.3 SAMMENFATNING RUDER A.2 VINDUER A.2.1 PRODUKTBESKRIVELSE A.2.2 PERMANENT MÆRKNING A.2.3 SAMMENFATNING VINDUER B. DIAGRAMMER TIL BESTEMMELSE AF ENERGITILSKUD FRA RUDER OG VINDUER B.1 DIAGRAMMERNES ANVENDELSE B.2 GRUNDLAGET FOR DIAGRAMMERNE OG KLASSIFIKATIONEN AF RUDER

5 Forord til kompendierne generelt En af målsætningerne i regeringens energihandlingsplan Energi 21 [21] er at reducere energiforbruget i boliger ved gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. Her spiller udvikling og anvendelse af energimæssigt bedre ruder og vinduer en vigtig rolle, idet en stor del af varmetabet fra boliger traditionelt set sker gennem vinduerne. Ifølge Klima 2012 [22] skal der ske en intensivering af den produktrettede besparelsesindsats for vinduer mm. Kompendiet indgår i en række kompendier, der skal være medvirkende til gennemførelsen af den produktrettede besparelsesindsats ved at informere om: Grundlæggende energimæssige egenskaber for ruder og vinduer Energimærkning af ruder og vinduer Muligheder for udvikling af energimæssigt bedre ruder og vinduer Projektering og anvendelse af energimæssigt bedre ruder og vinduer Kompendierne behandler muligheder for at bestemme og forbedre ruder og vinduers termiske og optiske egenskaber. Ligeledes behandles ruder og vinduers indflydelse på bygningers totale energiforbrug og indeklima. En hovedmålsætning er at udvikle vinduer, som giver et positivt energitilskud i opvarmningsdominerede boliger. Serien af kompendier omfatter foreløbig 5 færdige og 8 foreløbige kompendier, der er omtalt i det følgende. Kompendium 1: "Grundlæggende energimæssige egenskaber" Målgruppen er producenter af ruder og vinduer, rådgivere indenfor byggeriet, professionelle bygherrer, entreprenører, glarmestre, trælaster, leverandører. Kompendiet omtaler ruder og vinduer m.h.t.: Materialer og opbygning Energimæssige egenskaber Energitilskud til bygningen Kompendium 2: "Forenklede metoder til bestemmelse af energimærkningsdata" og kompendium 3: "Detaljerede metoder til bestemmelse af energimærkningsdata" Målgruppen er hovedsageligt producenter af ruder og vinduer. Kompendierne giver producenterne vejledning i, hvordan de på en enkel eller en mere detaljeret måde kan bestemme energimærkningsdata og eventuelt energiklassifikation for deres produkter. Kompendium 4: "Udvikling af energirigtige ruder og vinduer" Målgruppen er hovedsageligt producenter af ruder og vinduer. Kompendiet indeholder en række analyser af forbedringsmuligheder, som vil kunne virke som inspiration og hjælp til producenter, der ønsker at udvikle ruder og vinduer med bedre energimæssige egenskaber. Kompendium 5: "Energirigtigt valg af ruder og vinduer" Målgruppen er rådgivere indenfor byggeriet, professionelle bygherrer og tekniske forvaltninger. Kompendiet behandler enkle og detaljerede programmer samt diagrammer til bestemmelse af opvarmningsbehov og indeklimaforhold i bygninger som funktion af de energimæssige egenskaber for ruder og vinduer. Følgende kompendier findes kun i foreløbig version: Kompendium 6: Data for energimærkede ruder og vinduer Målgruppen er producenter af ruder og vinduer, rådgivere indenfor byggeriet, professionelle bygherrer, entreprenører, glarmestre, trælaster, leverandører. Kompendiet giver en oversigt over energimærkede ruder og vinduer på det danske marked. Der gives oplysninger om rude- og vinduesproducenter og energimærkningsdata for de enkelte produkter. Kompendium 7: Ruder og vinduers energitilskud Målgruppen er producenter af ruder og vinduer, rådgivere indenfor byggeriet, professionelle bygherrer, entreprenører, glarmestre, trælaster, leverandører. 5

6 I kompendiet foretages en følsomhedsanalyse af metoden til at klassificere ruder på basis af energitilskuddet til et referencehus. Der gives en vejledning i brugen af et program, som kan beregne energitilskuddet for ruder og vinduer i konkrete situationer. Kompendium 8: Solafskærmning Under udarbejdelse Kompendium 9: Oversigt over muligheder for udvikling af bedre ruder og vinduer. Målgruppen er producenter af ruder og vinduer, samt arkitekter og rådgivere indenfor byggeriet. I dette kompendium gøres status over typiske vinduer på markedet med vægt på de energimæssige egenskaber. Forskellige muligheder for at udvikle ruder og vinduer med bedre energimæssige egenskaber gennemgås. Denne gennemgang er en sammenfatning af de efterfølgende kompendier 10 14, hvor mulighederne for udvikling af ruder og vinduer gennemgås i detaljer. Kompendium 10: Ruder med større energitilskud Målgruppen er rude- og vinduesproducenter. I dette kompendium undersøges ruders energitilskud beregnet på to forskellige måder. Ved en simpel diagrammetode og gennem et detaljeret beregningsprogram. Der gives eksempler på mulighederne for at forbedre ruderne, enten ved at nedsætte rudens U-værdi eller ved at øge rudens g- værdi. Kompendium 11: Kantkonstruktioner med reduceret kuldebro Målgruppen er producenter af ruder og vinduer. Kompendiet giver en oversigt over forskellige kantkonstruktioner og deres egenskaber mht. varmetab og kondens i forskellige vinduestyper. Der gives ligeledes oplysninger om bedre afstandsprofiler. Kompendium 13: Vinduer med smalle ramme-karmprofiler Målgruppen er rude- og vinduesproducenter. I kompendiet undersøges effekten af, at gøre ramme-karmprofilet smallere. Ligeledes beregnes effekten af indsættelse af rammekarmprofil i forskudt fals. Der foretages en undersøgelse af de vinduesnære skyggers indflydelse på energitilskuddet, og der er optegnet figurer, hvor skyggekorrektionskoefficienter kan aflæses. Kompendium 14: "Vinduer med mindre linjetab i samlingen mellem vindue og mur" Målgruppen er producenter af ruder og vinduer, arkitekter og rådgivere indenfor byggeriet. Kompendiet indeholder en gennemgang af forskellige vindueskonstruktioner samt forskellige murløsninger. Disse forskellige konstruktioner kombineres og fordele og ulemper mht. størrelsen af samlingslinjetabet belyses. Der angives metoder til beregning af mur- og vindueskonstruktionens samlede ekstra linjetab, og linjetabet i samlingen mellem vindue og mur. Kompendiernes udgivelse Kompendierne findes i elektronisk version i formatet PDF, der kan læses med Acrobat Reader. De elektroniske versioner af kompendierne samt programmet Acrobat Reader findes på internetadressen Kompendierne er udført med bevilling fra Energistyrelsen i henhold til lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser. Kompendium 12: Vinduer med isolerede ramme-karmprofiler Målgruppen er hovedsageligt vinduesproducenter. I kompendiet vises det, hvordan der kan opnås markante energimæssige forbedringer af ramme-karmprofiler ved at isolere dem, anvende andre materialer eller foretage ændringer i konstruktionen. 6

7 Forord til kompendium 1 Målet med kompendiet er at give en bred introduktion til ruder og vinduers energimæssige egenskaber samt gøre det muligt at vurdere ruder og vinduers energitilskud til bygningen de skal sidde i. Målgruppen for det nærværende kompendium er meget bred og omfatter producenter af ruder og vinduer, rådgivere indenfor byggeriet, professionelle bygherrer, entreprenører, glarmestre, trælaster, leverandører. I kompendiet defineres og beskrives de grundlæggende begreber i forbindelse med ruder og vinduer. Ruder og vinduers opbygning og energimæssige egenskaber beskrives. Desuden gennemgås en simpel metode til sammenligning af energitilskuddet til bygningen for forskellige ruder eller vinduer. Endelig beskrives en energimæssig klassifikation af ruder baseret på ruders energitilskud i fyringssæsonen. I kompendiet henvises til de standarder, der behandler forenklede metoder til bestemmelse af ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Det er tilstræbt, at de enkelte kapitler kan læses uafhængigt af hinanden, så kompendiet kan bruges som opslagsværk. Ruder og vinduer gennemgås derfor konsekvent i separate kapitler. Denne opbygning af kompendiet giver anledning til, at en del oplysninger står flere steder, hvilket fører til, at der vil forekomme en del gentagelser, hvis materialet læses fra ende til anden. Bagest i kompendiet er en ordliste, hvor visse begreber der benyttes i teksten forklares. Listen er inddelt efter det kapitel i teksten hvor begrebet først benyttes. Før udgivelsen har 1. udgave af kompendiet været til høring hos følgende repræsentanter for brancherne på området og målgruppen i øvrigt: Carl Axel Lorentzen, Pilkington Floatglas A/S Harald Brauer, Scanglas A/S Claus Ørum Nielsen, Troldglas A/S Poul Thorsen, GlasBranche Foreningen Paul-Apraham Ohannessian, Glarmesterlauget i Danmark Erik Aggerholm, Rationel Vinduer Niels Peter Pretzmann, Storke Vinduer A/S Karl Peter Sørensen, KPK Døre og Vinduer A/S N. J. Graversen, H. S. Hansen Carsten Andersen, Primo Danmark A/S Knud Prebensen, COWI Rådgivende Ingeniører A/S Ida Garre, COWI Rådgivende Ingeniører A/S Jørn Treldal, Rambøll Søren Svare, Birch & Krogboe A/S Jan Volkmann, Herfølge Byggemarked Jan Mathiesen, Karmas Bygge Center Ove Bjerregård Broch, Horsens Tekniske Skole Lars Krog, Odense Tekniske Skole Jørgen Hansen, Haandværkerskolen Haslev Tekniske Skole Gert Martinussen, Skive tekniske skole Normann Poulsen, Ingeniørhøjskolen Horsens Erik Malling, Ingeniørhøjskolen i Århus Lisbeth Lindbo Larsen, Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum Niels Uhre Christensen, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Henrik Brohus, Aalborg Universitet Børge Howald Petersen, DTU Gøsta Knudsen, Arkitektskolen i Aarhus Robert Knudsen, TI Byggeri Hans Nielsen, TI Byggeri Flemming Søgård Sørensen, Advice Karen Marie Pagh Nielsen, Energi Oplysningen Dorthe Bechmann, Energistyrelsen Ovennævnte takkes for høringssvar. Følgende har medvirket til udarbejdelsen af kompendiet: Toke Rammer Nielsen, Svend Svendsen, Karsten Duer, Jørgen M. Schultz, Morten Møller Mogensen og Jacob B. Laustsen. Konstruktiv kritik og forslag til forbedringer modtages gerne og kan sendes til: Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet Institut for Bygninger og Energi Bygning 118, Brovej DK-2800 Kgs. Lyngby 7

8 Kompendiets indhold er senest revideret januar En liste over hvilke ændringer der er foretaget i kompendiet siden første version findes i Bilag 1 Ændringer. Denne version af kompendiet med nr. U-001 erstatter de tidligere versioner 4 nr. U-044 og version 5 nr. U-001. Copyright Copyright BYG.DTU, Danmarks Tekniske Universitet, 2003 Materialet må i sin helhed frit kopieres og distribueres uden vederlag. Eftertryk i uddrag er tilladt, men kun med kildeangivelsen: Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium 1: Grundlæggende energimæssige egenskaber. BYG.DTU, Danmarks Tekniske Universitet,

9 9

10 1 Ruder og vinduers energimæssige egenskaber Udgangspunktet for kompendierne er "Energimærkningsordningen for vinduer og ruder", der sætter fokus på ruder og vinduers termiske og optiske egenskaber (bestemmelserne for energimærkningsordningen er beskrevet i ordningens vedtægter [15] samt tekniske bestemmelser for vinduer [17] og ruder [16]). Dette har medført et generelt informationsbehov på området. Kompendierne skal give læserne generel information om energimæssige egenskaber af ruder og vinduer. Herunder oplysning om forenklede og detaljerede metoder, til bestemmelse af ruder og vinduers energimærkningsdata samt eventuelt ruders energiklasse. Desuden behandler kompendierne energirigtigt valg af ruder og vinduer samt udvikling af energirigtige ruder og vinduer. I appendiks A er retningslinierne for selve energimærkningsordningen sammenfattet. I energimærkningsordningen opereres med følgende tre benævnelser: 1. Energimæssige egenskaber: Fællesbetegnelse for energimærkningsdata og energiklasse. 2. Energimærkningsdata: De grundlæggende energimæssige data for ruder/vinduer. 3. Energiklasse: Bogstavbenævnelse for ruder på basis af energitilskuddet. 1.1 Energimærkningsdata En oversigt over ruder og vinduers energimærkningsdata er vist i Tabel 1. Ruders energimærkningsdata omfatter: varmetransmissionskoefficienten (U g - værdien) for rudens midte der angiver rudens evne til at begrænse varmetabet gennem ruden. sollystransmittansen (τ t -værdien) for ruden der angiver rudens evne til at transmittere den synlige del af solstrålingen. den totale solenergitransmittans (gværdien) for ruden der angiver rudens evne til at transmittere solstråling både direkte som solstråling og indirekte som varme. kantkonstruktionens ækvivalente varmeledningsevne (λ k ) der angiver kantkonstruktionens indflydelse på varmetabet i samlingen mellem ruden og rammekarmkonstruktionen. Vinduers energimærkningsdata - alle baseret på vinduets udvendige areal - omfatter: varmetransmissionskoefficienten (Uværdien) der angiver vinduets evne til at begrænse varmetabet gennem vinduet. sollystransmittansen (τ t -værdien) der angiver vinduets evne til at transmittere den synlige del af solstrålingen den totale solenergitransmittans (gværdien) der angiver vinduets evne til at transmittere solstråling både direkte som solstråling og indirekte som varme. Ruder og vinduers U-værdi og g-værdi er tilsammen bestemmende for energitilskuddet til bygningen de sidder i. Sollystransmittansen har indflydelse på lysindfaldet. Den ækvivalente varmeledningsevne for rudernes kantkonstruktion karakteriserer kantkonstruktionen og benyttes til at bestemme størrelsen af kuldebroen i samlingen mellem rude og ramme-karm. Tabel 1. Oversigt over energimærkningsdata for ruder og vinduer Vinduer Ruder Energimærkningsdata - Varmetransmissionskoefficient - Sollystransmittans - Total solenergitransmittans - Ækvivalent varmeledningsevne af kantkonstruktionen - Varmetransmissionskoefficient - Sollystransmittans - Total solenergitransmittans 10

11 1.2 Ruders energiklasse Energitilskuddet fra ruden til bygningen er den tilførte solenergi minus varmetabet ud gennem ruden. Hvis der tilføres mere solenergi ind gennem ruden end der ledes ud som varmetab, er energitilskuddet positivt, og det resulterer i en opvarmning af bygningen. Energitilskuddet for en rude kan altså indikere, hvor god ruden samlet er til at mindske varmetabet fra og tilføre solvarme til en bygning. Dette udnyttes i den energimæssige klassifikation af ruder, som baseres på rudernes energitilskud til et referencehus. Der opstilles tre energiklasser som vist i Tabel 2: Tabel 2 Klassifikation af ruder på basis af deres energitilskud Energiklasse A B C Grænseværdier Energitilskud større end 20,0 kwh/m² Energitilskud større end 10,0 kwh/m² til og med 20,0 kwh/m² Energitilskud større end 0,0 kwh/m² til og med 10,0 kwh/m² Energiklassifikation af ruder bør kun anvendes i forbindelse med ruder i opvarmningsdominerede boliger, hvor et positivt energitilskud er ønsket. I f.eks. kontorbyggerier, hvor der ofte er stor intern varmeproduktion, kan ruder med stort energitilskud give anledning til overtemperaturer. I kontorbyggerier er det altså ikke nødvendigvis fordelagtigt at anvende ruder med stort energitilskud. 11

12 2 Ruders opbygning 2.1 Glas Almindeligt vinduesglas fremstilles af sand, soda og kalk, der smeltes sammen til en flydende glasmasse. Ved at tilsætte forskellige metaloxider kan der opnås en farvning af glasset. Figur 1. Floatprocessen med evt. påførsel af hård lavemissionsbelægning. Praktisk talt alt vinduesglas, der produceres i dag, er floatglas. Floatglas fremstilles ved, at den flydende glasmasse ledes ud på et bad af flydende tin, hvorved tyngdekraften sørger for at glasoverfladerne bliver helt planparallelle. Herefter transporteres glasset videre på ruller under kontrolleret afkøling inden udskæring. Tykkelsen af det færdige glas reguleres ved at kontrollere hastigheden hvormed glasmassen føres frem over tinbadet. Floatglasprocessen er vist i Figur 1. Almindeligt floatglas indeholder jernoxid i meget små mængder, men nok til at det ser grønligt ud, hvis man kigger ind på kanten af glasset. Jernindholdet i glasset kan sænkes ved at anvende renere råvareforekomster eller gennem kemisk rensning af råvarerne. Glas med lavt jernindhold vil i mindre grad end almindeligt glas påvirke lysets farvesammensætning og samtidig absorbere en mindre del af solenergien. 2.2 Belægninger Glas kan påføres forskellige belægninger på overfladen. Der skelnes mellem lavemissionsbelægninger, der har til formål at nedsætte varmetabet gennem ruden, og solafskærmende belægninger, der har til formål at begrænse solindfaldet gennem ruden. Desuden kan de to typer belægninger kombineres så en belægning både får lavemissionsvirkning og solafskærmende virkning Lavemissionsbelægninger Isoleringsevnen for ruder er afhængig af den isolerende virkning af hulrummet mellem glaslagene. Varmeoverføringen i hulrummet mellem glaslagene foregår ved ledning, konvektion og varmestråling, hvor varmetransporten ved varmestråling udgør ca. 2/3 af den samlede varmetransport for ruder med almindeligt glas. Ved at belægge glasset med en lavemissionsbelægning nedsættes varmetransporten ved varmestråling, hvormed den samlede varmetransport gennem ruden nedsættes betydeligt. 12

13 Lavemissionsbelægningen medfører en større absorption og refleksion af solstråling i ruden, så en mindre del af solstrålingen transmitteres gennem ruden til det bagvedliggende rum. Lavemissionsbelægningerne består af tynde, gennemsigtige metallag, som har lav emissivitet og derfor udsender og absorberer varmestråling i meget mindre grad end almindeligt glas. Der skelnes mellem hårde og bløde belægninger. Den hårde lavemissionsbelægning består normalt af tinoxid. Tinoxiden påføres som vist i Figur 1 glassets overside, mens det befinder sig i tinbadet, hvorved belægningen brændes fast i glasset. Hårde belægninger påvirkes ikke af klima, rengøring og efterbehandling af glasset og kan derfor benyttes på både indvendige og udvendige flader. Bløde belægninger påføres som vist i Figur 2 i et vakuumkammer, hvor de aktuelle metalatomer udfældes på glasset. Bløde belægninger skal beskyttes mod fugt og mekaniske påvirkninger. Glas med bløde belægninger skal derfor straks efter påførsel af belægningen emballeres forsvarligt. I ruder skal glas med bløde belægninger placeres på glasoverflader, der vender ind mod hulrummet i en forseglet rude. Bløde belægninger nedsætter typisk varmetransporten ved varmestråling mere end hårde belægninger, men absorberer og reflekterer typisk en større del af solenergien. Figur 2. Påførsel af blød lavemissionsbelægning Solafskærmende belægninger I rum med stor intern varmeproduktion f.eks. kontorer vil tilførsel af solenergi ofte medføre for høje indetemperaturer. For at nedsætte mængden af solenergi, der transmitteres gennem ruderne, kan forskellige former for solafskærmende glas benyttes. Én type solafskærmende glas benytter en belægning, der reflekterer den del af solenergien, der ligger udenfor bølgelængdeområdet for synligt lys. Herved opnås en delvis afskærmning for solstrålingen uden at nedsætte dagslysindfaldet nævneværdigt. Disse glas har således en højere sollystransmittans end soltransmittans og kan være helt klare. En anden type solafskærmende glas benytter en belægning, som reflekterer og absorberer 13

14 solstrålingen og dermed reducerer transmissionen af solstrålingen. Denne type solafskærmning vil samtidig sænke dagslysindfaldet og typisk virke spejlende. En tredje type solafskærmende glas benytter gennemfarvet glas. Gennemfarvet glas vil absorbere en del af solstrålingen, men samtidig nedsætte dagslysindfaldet. Desuden vil gennemfarvet glas medføre en farveændring af lyset, men være mindre lysreflekterende end almindeligt glas. 2.3 Gasser De varmetekniske egenskaber af gassen mellem glaslagene vil i forseglede termoruder have betydning for rudens isoleringsevne. Varmeoverføringen mellem glaslagene i ruden ved ledning og konvektion kan nedsættes ved at benytte andre gasser end tør atmosfærisk luft mellem glaslagene f.eks. argon, krypton eller xenon. a) Fyldning gennem huller i kantkonstruktionen Gasfyldningen af ruderne udføres oftest ved, at den færdigsamlede rude er udstyret med to huller i kantforseglingen. Det ene hul anvendes til påfyldning af den ønskede gasart, mens det andet lader den atmosfæriske luft slippe ud. Gassen, der fyldes på ruden, er tungere end atmosfærisk luft og vil fortrænge luften nedefra og op. Efter påfyldning af den ønskede gas lukkes hullerne i kantforseglingen. En anden metode består i at samle ruden i en presse med et kammer fyldt med den aktuelle gasart. De to metoder er skitseret i Figur 3. b) Fyldning ved at ruden samles i en presse med et gasfyldt kammer Figur 3. Metoder for påfyldning af gasser. 14

15 De enkelte gasarter har forskellige værdier for varmeledningsevne og viskositet, hvilket påvirker den isoleringsmæssige optimale glasafstand for ruden. For udvalgte gasarter er materialeværdierne angivet i Tabel 3. I Figur 4 er rudens isoleringsevne vist for forskellige gasser mellem glaslagene afhængig af glasafstanden. Tabel 3. Materialeværdier for udvalgte tørre gasarter ved temperaturen 10 o C (værdier ifølge EN 673 [3]) Gas Densitet Dynamisk Viskositet µ [kg/m s] Varmeledningsevne λ [W/mK] Specifik varmekapacitet c p [J/kg K] ρ [kg/m 3 ] Luft 1,232 1, , Argon 1,699 2, , Krypton 3,560 2, , Xenon 5,689 2, , ,5 U [W/m 2 K] 2 1,5 Luft Argon Krypton Glasafstand [mm] Figur 4. Isoleringsevnen for en lodret 2-lags energirude afhængig af glasafstanden og gasfyldningens art fundet med programmet Window [18]. Lavemissionsbelægningen har emissivitet 0,1. 15

16 a) traditionelt afstandsprofil af 0,4mm aluminium c) afstandsprofil af 0,2mm rustfrit stål b) afstandsprofil af 0,4mm stål 2.4 Afstandsprofiler I forseglede ruder sikrer et afstandsprofil langs rudens kanter den ønskede afstand mellem glassene. Profilet begrænser fugtindtrængen i hulrummet mellem glassene og forhindrer en eventuel gasfyldning i at sive ud af ruden. Afstandsprofilet indeholder et tørringsmiddel, der sikrer at luften i ruden forbliver tør, så der ikke opstår kondens på glasoverfladerne, der vender ind mod hulrummet. Afstandsprofilet i ruden har en højere varmeledningsevne end resten af ruden. Det betyder, at afstandsprofilet giver anledning til en kuldebro, der øger varmetabet gennem ruden og øger risikoen for kondens indvendigt langs rudens kant. d) afstandsprofil af 1mm plast med stålafstivning e) afstandsprofil af 1mm plast Nogle typer af afstandsprofiler er vist i Figur 5. Traditionelle afstandsprofiler fremstilles som hulprofiler af aluminium eller galvaniseret stål. Profilernes varmetekniske egenskaber kan forbedres ved at anvende andre materialer som f.eks. rustfrit stål eller plast. Kontakten mellem rudens glas og afstandsprofilet samt tæthed overfor fugt og udsivning af gas sikres med en forseglingsmasse. Der benyttes traditionelt en dobbelt forsegling. Forseglingen består dels af plastisk butyl, der sikrer kontakten mellem glaslagene og afstandsprofilet, dels af en ydre, elastisk polysulfid. f) afstandsprofil af silliconegummi med polyesterfilm som diffusionstætning g) afstandsprofil af ren butyl Figur 5. Forskellige typer afstandsprofiler. I afstandsprofilerne a) til e) angiver hullet i profilets indvendige side en delvis perforering. Materialet hænger sammen af styrkemæssige årsager, men er perforeret for at gassen i glasmellemrummet er i kontakt med tørremidlet i profilet. 16 Udover afstandsprofiler af metal eller plast, findes afstandsprofiler, der hverken indeholder metal- eller plastdele. 2.5 Rudetyper Rudetyper kan karakteriseres udfra antallet af glaslag i ruden, den anvendte glastype, glastykkelse, glasafstand, placering og type af eventuelle lavemissions- eller solafskærmende belægninger på glassene samt typen af gasfyldning i hulrummene mellem glaslagene. Ruder med et enkelt almindeligt glaslag er den simpleste rudetype. På grund af rudens dårlige varmetekniske egenskaber benyttes den ikke som eneste adskillelse mellem ude- og indeklima. Ruder

17 med et enkelt glaslag kan benyttes i forbindelse med vinduer med koblede rammer eller som forsatsruder. Forsatsruder med et enkelt glaslag kan udnytte hårde lavemissionsbelægninger. Derimod vil bløde lavemissionsbelægninger ikke kunne benyttes, da glasoverfladerne vil blive påvirket af fugt fra enten ude- eller indeklima, samt være udsat for mekaniske belastninger ved pudsning. Forseglede ruder er opbygget af flere lag glas, der langs kanten er samlet med afstandsprofiler og forsegling. Hulrummene i ruderne er afskåret fra omgivelserne, hvorved rengøring af ruden begrænses til to glasflader. De forseglede hulrum gør det muligt at udskifte den atmosfæriske luft med andre gasarter, der har bedre isoleringsevne, samt anvende bløde lavemissionsbelægninger til reduktion af varmeoverføringen ved varmestråling. I forbindelse med ruder med flere glaslag er der behov for at kunne angive, hvilket glaslag og hvilken side af det aktuelle glas der tales om, f.eks. i forbindelse med angivelse af placering af en belægning. Ruderne beskrives altid udefra, og glassene og glasoverfladerne nummereres udefra og indefter, som vist i Figur 6. Figur 6. Nummerering af glasoverflader. 17

18 3 Vinduers opbygning 3.1 Vinduets bestanddele Et vindue består normalt af en rude placeret i en ramme, der fastgøres i en karm, så det er muligt at åbne og lukke vinduet. Vinduer, der ikke kan åbnes, består af en rude i en fast karm. Vinduets bestanddele er vist i Figur Ramme-karmtyper Ved faste vinduer er ruden monteret direkte i karmen. For oplukkelige vinduer findes flere principper. I Figur 8 er vist eksempler på forskellige ramme-karmtyper: et fast vindue og oplukkelige vinduer med gående eller koblede rammer. Figur 7. Vinduets bestanddele set forfra og i et lodret snit. Figur 8. Forskellige typer af ramme-karmkonstruktioner. a) fast vindue, b) enkelt gående, c) gående rammer med enkelt glas udvendigt og to-lags forseglet rude indvendigt, og d) koblede rammer med enkelt glas plus to-lags forseglet rude. 18

19 3.1.2 Ramme-karm af træ Træ har en lav varmeledningsevne, hvilket medfører et lavt varmetab gennem rammekarmkonstruktioner af træ, se Figur 9. Træet skal beskyttes mod fugt pga. fare for råd og svamp. Ramme-karmkonstruktioner af træ produceres derfor hovedsageligt af imprægneret træ, der overfladebehandles. En lang levetid for ramme-karmkonstruktioner af træ kræver regelmæssig vedligeholdelse af overfladebehandlingen Ramme-karm af træ og aluminium Ved at beklæde ramme-karmkonstruktioner af træ med aluminium kombineres træets gode isolerende egenskaber og lave pris med aluminiumsmaterialets gode vejrbestandighed, se Figur 10. Aluminiumsbeklædningen ændrer ikke væsentligt på isoleringsevnen i forhold til traditionelle ramme-karmkonstruktioner af træ og har hovedsageligt til formål at beskytte træet mod klimapåvirkninger. Herved øges holdbarheden og vedligeholdelsesarbejdet mindskes Ramme-karm af plast Ramme-karmprofiler af PVC fremstilles af materialebesparende og varmetekniske årsager som hule profiler, se Figur 11, idet PVC i forhold til træ har en varmeledningsevne der er ca. 3 gange højere. Den isolerende effekt i PVC-profilerne ligger således hovedsageligt i de luftfyldte hulrum. Ramme-karmkonstruktioner af plast kræver ikke nogen videre vedligeholdelse. Profilerne fremstilles ved ekstrudering af endeløse profiler, der skæres til i de ønskede længder. Plastprofiler af PVC har ikke i sig selv den fornødne styrke og stivhed. Derfor indlægges afstivende stålprofiler af varierende tykkelse afhængigt af vinduets størrelse og rudens vægt. Stålprofilet udgør en potentiel kuldebro i rammekarmkonstruktionen, hvorfor plastprofilet udformes som et flerkammerprofil så metalprofilet ikke er i direkte kontakt med både den yderste og inderste flade. Figur 9. Bunden i ramme-karm af træ (venstre side er udvendig side) Figur 10. Bunden i ramme-karm af træ beklædt med aluminium (venstre side er udvendig side). Figur 11. Ramme-karm af plast (pvc) (venstre side er udvendig side). 19

20 Figur 12. Ramme-karm af aluminium. Bemærk kuldebroafbrydelsen mellem den udvendige og indvendige del af karmen (venstre side er udvendig side) Ramme-karm af aluminium Anvendelsen af aluminium til ramme-karmkonstruktioner reducerer vedligeholdelsesarbejdet til et minimum og muliggør opbygning af meget slanke profiler, se Figur 12. Aluminium har en meget høj varmeledningsevne, der i forhold til træ er mere end 1000 gange så stor. Derfor skal ramme-karmkonstruktionerne udføres med kuldebroafbrydelser af f.eks. plast. Det er vigtigt at kuldebroafbrydelsen udføres effektivt, da isoleringsevnen af ramme-karmkonstruktionen ellers kan blive meget dårlig. Profilerne fremstilles som for plastprofiler ved ekstrudering Ramme-karm af blandede materialer Fremfor at benytte hovedsageligt et enkelt materiale i ramme-karmkonstruktionen kan flere forskellige materialer benyttes. Det kan være ønsker om lav pris, gode varmetekniske egenskaber, holdbarhed og udseende, der bestemmer materialesammensætningen. Et eksempel på en konstruktion af blandede materialer er vist i Figur 13. Der indgår aluminium og plast i rammekonstruktionen og træ i karmkonstruktionen. Herved fås et vejrbestandigt ydre og et traditionelt indre. Figur 13. Ramme-karm af blandede materialer med rammekonstruktion af aluminium og plast og karmkonstruktion af træ (venstre side er udvendig side). 20

21 3.2 Definitioner af vinduers arealer mm. Ramme-karmarealet A r er arealet af ramme og karm projiceret på en flade parallel med ruden. Er der forskel på det udvendige og indvendige ramme-karmareal, skal det største af de to arealer benyttes. Glasarealet A g er det synlige areal af ruden. Er der forskel på det udvendige og indvendige glasareal, skal det mindste af de to arealer benyttes. Hele vinduets areal A' er summen af glasarealet og ramme-karmarealet. Arealerne er skitseret i Figur 14. Omkredsen af glasarealet l g er den synlige omkreds af glasarealet. Er der forskel på den udvendige og indvendige omkreds skal den største af de to benyttes. Ved beregning af vinduets varmetransmissionskoefficient benyttes vinduesarealet A'. Vinduet placeres i et murhul og sprækken mellem karm og mur tætnes med en kalfatringsfuge. I vinduesarealet A' indgår kalfatringsfugen ikke. Ved beregning af transmissionstabet gennem vinduet tillægges kalfatringsfugen samme varmetransmissionskoefficient som vinduet, og transmissionsarealet A er arealet af den åbning vinduet indbygges i som vist i Figur 15. Figur 14. Definition af arealer. Definitionerne af arealerne fremgår af standarden EN ISO : 2000 [4]. Figur 15. Vinduets placering i murhullet. 21

22 4 Ruders energimærknings- data I det følgende beskrives de størrelser, der karakteriserer ruders grundlæggende energimæssige egenskaber. Disse størrelser indgår i forbindelse med energimærkning af ruder, hvor de yderligere er grundlaget for en eventuel klassifikation af ruder. 4.1 Varmetransmissionskoefficient for ruder Ruders isoleringsevne beskrives ved varmetransmissionskoefficienten også kaldet U- værdien. U-værdien for ruder betegnes med symbolet U g og defineres som U-værdien bestemt for rudens midte. I U-værdien for ruder indgår således ikke påvirkninger fra kantkonstruktionen. U-værdien for ruder kaldes også center U-værdien. En metode til at beregne ruders varmetransmissionskoefficient fremgår af standarden EN 673 [3]. 4.2 Sollystransmittans for ruder Sollystransmittansen betegnes med symbolet τ t og angiver hvor stor en del af sollyset (den synlige del af solstrålingen), der rammer en rudes yderside, som tilføres det bagvedliggende rum. Definitionen af sollystransmittansen er skitseret i Figur 16. Sollystransmittansen er afhængig af sollysets indfaldsvinkel. Værdien for sollystransmittansen opgives for vinkelret indfald af sollyset. Metoden til at beregne ruders sollystransmittans fremgår af standarden EN 410 [5]. Figur 16. Sollystransmittans for ruder opgives for vinkelret indfald af sollyset. 22

23 4.3 Total solenergitransmittans for ruder Den totale solenergitransmittans også kaldet g-værdien betegnes med symbolet g og angiver hvor stor en del af solstrålingen, der rammer en rudes yderside, der tilføres det bagvedliggende rum. Når solstrålingen rammer ruden reflekteres en del af solstrålingen, en del absorberes i ruden og en del transmitteres direkte gennem ruden. Den solstråling, der absorberes i ruden, vil medføre en opvarmning af glaslagene i ruden. Det medfører, at en del af den absorberede solenergi bliver tilført det bagvedliggende rum ved varmestråling og konvektion. Som vist i Figur 17 er bidragene til g-værdien den direkte transmitterede solenergi og den del af den absorberede solenergi, der tilføres det bagvedliggende rum. Den totale solenergitransmittans er afhængig af solstrålingens indfaldsvinkel og skal opgives for vinkelret indfald af solstrålingen. Figur 17. Bidrag til g-værdi for ruder opgives for vinkelret indfald af solstråling. Metoden til at beregne ruders g-værdi fremgår af standarden EN 410 [5]. 4.4 Ækvivalent varmeledningsevne af kantkonstruktionen Kantkonstruktionen består af et afstandsprofil, tørremiddel og forseglingsmasser og er således som regel sammensat af flere materialer med forskellig varmeledningsevne. Til beskrivelse af kantkonstruktionens varmetekniske egenskaber indføres den ækvivalente varmeledningsevne, der betegnes med symbolet λ k. Den ækvivalente varmeledningsevne benyttes således til at karakterisere den resulterende effekt af de forskellige dele i rudens kantkonstruktion. Ordet ækvivalent benyttes i denne sammenhæng for at pointere, at det ikke er kantkonstruktionens varmeledningsevne, men en varmeledningsevne der er repræsentativ for kantkonstruktionen. Varmestrømmen gennem kantkonstruktionen er kompliceret, da kantkonstruktionen er sammensat af forskellige materialer. Ved at modellere kantkonstruktionen ved hjælp af detaljerede beregningsprogrammer kan varmestrømmen Φ gennem kantkonstruktionen bestemmes ved givne randbetingelser. Den ækvivalente varmeledningsevne bestemmes ved i beregningsprogrammerne at erstatte kantkonstruktionen med et homogent materiale med samme geometri 23

24 som kantkonstruktionen. Den ækvivalente varmeledningsevne er givet ved varmeledningsevnen af et homogent materiale, der giver anledning til den samme varmestrøm Φ gennem det homogene materiale og kantkonstruktionen ved de samme randbetingelser. Dvs. ved at erstatte kantkonstruktionen i ruden med det homogene materiale ændres ikke på linjetabet i samlingen mellem ruden og ramme-karmkonstruktionen. Definitionen af den ækvivalente varmeledningsevne er skitseret i Figur 18. Figur 18. Skitse der illustrerer den ækvivalente varmeledningsevne. 24

25 5 Vinduers energimærkningsdata I det følgende beskrives de størrelser, der beskriver vinduers grundlæggende energimæssige egenskaber. Disse størrelser indgår i forbindelse med energimærkning af vinduer. 5.1 Varmetransmissionskoefficient for vinduer Vinduers isoleringsevne beskrives ved varmetransmissionskoefficienten også kaldet U- værdien. U-værdien for vinduer betegnes med symbolet U og findes på baggrund af kendskab til U-værdien for ramme-karmkonstruktionen og ruden, samt kendskab til den lineære transmissionskoefficient. Den lineære transmissionskoefficient betegnes med symbolet Ψ g og angiver det ekstra varmetab, der finder sted i samlingen mellem rude og ramme på grund af kuldebrovirkningen af rudens kantkonstruktion. U- værdien for vinduer bestemmes ved udtrykket: A U = g U g + l g Ψ A' g + A r U r Figur 19. Bidrag der indgår i U-værdien for vinduer. Hvor A g er glasarealet [m 2 ]. l g omkredsen af den synlige del af ruden [m]. A r ramme-karmarealet [m 2 ]. A' vinduets areal [m 2 ]. U g varmetransmissionskoefficienten midt på ruden [W/m 2 K]. Ψ g den lineære transmissionskoefficient for rudens afstandsprofil [W/mk]. U r varmetransmissionskoefficienten for ramme-karmarealet i [W/m 2 K]. U-værdien for vinduet bestemmes således udfra en arealvægtning af U-værdien for ruden og ramme-karmkonstruktionen mht. glasarealet og ramme-karmarealet samt et ekstra bidrag, der skyldes kuldebroen i samlingen mellem ruden og rammen. De enkelte bidrag til vinduets U-værdi er illustreret i Figur 19. Den simple metode til at beregne vinduers varmetransmissionskoefficient fremgår af standarderne DS 418, 6. udgave[2] og EN ISO :2000 [4]. 25

26 5.2 Sollystransmittans for vinduer Sollystransmittansen τ t angiver hvor stor en del af sollyset, der rammer et vindues yderside, som tilføres det bagvedliggende rum. Definitionen af sollystransmittansen er skitseret i Figur 20. Vinduets sollystransmittans findes som rudens sollystransmittans gange forholdet mellem glasarealet og vinduesarealet. Sollystransmittansen er afhængig af sollysets indfaldsvinkel og opgives for vinkelret indfald af sollyset. Metoden til at beregne vinduers sollystransmittans fremgår af præstandarden ISO [6]. Figur 20. Sollystransmittans for vinduer opgives for vinkelret indfald af sollyset. 5.3 Total solenergitransmittans for vinduer Den totale solenergitransmittans også kaldet g- værdien betegnes med symbolet g og angiver hvor stor en del af solstrålingen, der rammer et vindues yderside, der tilføres det bagvedliggende rum. g-værdien for et vindue afhænger af g-værdien for ruden, der indgår i vinduet, og absorptionen af solstråling i rammekarmkonstruktionen. Den direkte transmitterede solstråling gennem vinduets glasareal, samt den del af solstrålingen, der absorberes i glasset og ramme-karmkonstruktionen, som tilføres det bagvedliggende rum udgør bidragene til g-værdien. Dette er illustreret i Figur 21. I detaljerede beregningsprogrammer kan der tages hensyn til alle tre bidrag ved bestemmelse af g-værdien. I praksis udgør den del af solstrålingen, der tilføres det bagvedliggende rum på grund af absorption i rammekarmmaterialet, en meget lav værdi. Derfor kan vinduets g-værdi i praksis findes som rudens g-værdi gange forholdet mellem glasarealet og vinduesarealet. g-værdien for vinduer vil derfor være betydeligt lavere end for ruder. g-værdien er afhængig af solstrålingens indfaldsvinkel og skal opgives for vinkelret indfald af solstrålingen. Metoden til at beregne vinduers g-værdi fremgår af præstandarden ISO [6]. Figur 21. Bidrag til g-værdi for vinduer opgives for vinkelret indfald af solstrålingen. 26

27 6 Eksempler på ruders energimærkningsdata I Tabel 4 er vist en oversigt over de mest almindelige rudetyper med almindeligt glas på markedet med angivelse af U-værdi, sollystransmittans og g-værdi. Tabel 4. Oversigt over de mest almindelige ikke-solafskærmende rudetyper på markedet med angivelse af varmetransmissionskoefficient, sollystransmittans og total solenergitransmittans. Varmetransmissionskoefficienten er angivet for tre luftarter. Argon90 og krypton90 er en blanding af 90% argon hhv. krypton og 10% luft. Den totale solenergitransmittans er angivet i tilfældet med luftfyldning, men er næsten uafhængig af gasfyldningens type. Rudetype Glastykkelse og afstande Belægning Belagt overflade talt udefra Varmetransmissionskoefficient Sollystransmittans Total Solenergitransmittans U g τ t g mm Position W/m 2 K luft-argon90-krypton90 luft Almindeligt floatglas ,8-2,9-2,7-1,9-1,8-0,90 0,82 0,74 0,86 0,76 0,68 Almindeligt floatglas + * energiglas (type 1, 2 eller 3) 4-koblet- * 4 (1) koblet- * 4 (1) * 4 (1) * 4 (1) * 4 (1) * 4 (2) * 4 (2) * 4 (2) * 4 (3) * 6 (2) 4 * (2) * 4 (2) * 4 (3) 4 * * 4 (3) ,8-1,3-1,9-1,6-1,5 1,7-1,5-1,5 1,7-1,5-1,5 1,8-1,5-1,3 1,6-1,3-1,3 1,6-1,4-1,4 1,4-1,1-1,1 1,6-1,3-1,6-1,3-1,4-1,1-1,1-0,9-0,8 0,8-0,6-0,5 Energiglas er betegnelsen for glas med en emissivitet ε < 0,2 Energiglas type 1: Hård lavemissionsbelægning Energiglas type 2: Blød lavemissionsbelægning ε = 0,1 Energiglas type 3: Blød lavemissionsbelægning ε = 0,04 0,75 0,69 0,75 0,75 0,75 0,77 0,77 0,77 0,75 0,75 0,77 0,70 0,68 0,62 0,71 0,63 0,71 0,71 0,71 0,66 0,66 0,66 0,63 0,63 0,61 0,59 0,53 0,40 27

28 I Tabel 5 er vist en oversigt over de mest almindelige rudetyper med solafskærmning på markedet med angivelse af U-værdi, sollystransmittans og g-værdi. I Tabel 6 er den ækvivalente varmeledningsevne vist for nogle forskellige typer af kantkonstruktioner. Tabel 5. Oversigt over de mest almindelige solafskærmende rudetyper på markedet med angivelse af varmetransmissionskoefficient, sollystransmittans og total solenergitransmittans. Varmetransmissionskoefficienten er angivet for tre luftarter. Argon90 og krypton90 er en blanding af 90% argon hhv. krypton og 10% luft. Den totale solenergitransmittans er angivet i tilfældet med luftfyldning, men er næsten uafhængig af gasfyldningens type. Rudetype Glastykkelse og afstande Belægning Belagt overflade talt udefra Varmetransmissionskoefficient Sollystransmittans Total Solenergitransmittans U g τ t g Mm Position W/m 2 K luft-argon90-krypton90 luft Solafskærmende glas (gennemfarvet) + * energiglas (2) 6 grå-15- * 6 (2) 6 grøn-15- * 6 (2) 3 3 1,6-1,3-1,6-1,3-0,36 0,63 0,37 0,39 Solafskærmende glas (belagt) + * energiglas (2) 6 silver-15- * 6 (2) 6 blå-15- * 6 (2) 6 grå-15- * 6 (2) ,5-1,3-1,5-1,3-1,5-1,3-0,17 0,26 0,27 0,17 0,22 0,27 Solafskærmende glas (belagt inkl. energibelægning) + almindeligt floatglas (eller * energiglas (2)) 4 klar klar neutral silver klar-15- * 6 (2) 6 klar * 6 (2) ,4-1,1-1,4-1,1-1,6-1,3-1,4-1, ,1-1,1-0,8-0,6 0,65 0,65 0,54 0,41 0,61 0,55 0,44 0,44 0,44 0,27 0,39 0,36 Solafskærmende glas (gennemfarvet) + solafskærmende glas (belagt inkl. energibelægning) 6 grå-15-klar 4 6 grå-15-silver 6 6 grøn-15-klar 4 6 grøn-15-silver ,4-1,1-1,4-1,1-1,4-1,1-1,4-1,1-0,31 0,20 0,54 0,35 0,30 0,22 0,32 0,23 Energiglas er betegnelsen for glas med en emissivitet ε < 0,2 Energiglas type 1: Hård lavemissionsbelægning Energiglas type 2: Blød lavemissionsbelægning ε = 0,1 Energiglas type 3: Blød lavemissionsbelægning ε = 0,04 Tabel 6. Ækvivalent varmeledningsevne for forskellige afstandsprofiler inklusiv forsegling ved en glasafstand på 12mm bestemt vha. Therm [12]. Den ækvivalente varmeledningsevne for kantkonstruktioner bestemmes som beskrevet i DS 418, 6. udgave, anneks I [2] Ækvivalent Type afstandsprofil Varmeledningsevne λ κ [W/mK] Aluminiumsprofil 2,7 Stål 2,1 Rustfrit stål 0,71 PVC/rustfrit stål 0,31 28

29 7 Eksempler på vinduers energimærkningsdata I Tabel 7 er U-værdien for flere typiske ramme-karmkonstruktioner vist. I Tabel 8 er den lineære transmissionskoefficient opgivet for forskellige afstandsprofiler. En mere præcis bestemmelse af rammekarmkonstruktionens U-værdi og den lineære transmissionskoefficient kræver en detaljeret beregning af det aktuelle afstandsprofil. Tabel 7. Varmetransmissionskoefficienter for typiske ramme-karmkonstruktioner ifølge DS 418, 6. udgave [2] Materiale Træ Plast Metal Varmetransmissionskoefficient Beskrivelse U r -værdi [W/m 2 K] 30 mm ramme-karmtykkelse, fyr eller gran 2,3 85 mm ramme-karmtykkelse, fyr eller gran 1,6 135 mm ramme-karmtykkelse, fyr eller gran 1,2 PUR-profiler 2,6 2-kammer PVC-profiler 2,1 3-kammer PVC-profiler 1,9 Profiler uden brudt kuldebro 5,9 Profiler med brudt kuldebro Beregnes Tabel 8. Den lineære transmissionskoefficient (Ψ g ) for afstandsprofiler af aluminium eller almindeligt stål i afhængighed af rudens U-værdi ifølge DS 418, 6. udgave [2] Rudens U-værdi Lineær transmissionskoefficient, Ψ g W/m 2 K W/mK 1,0 1,2 0,10 2,7 3,0 0,07 29

30 8 Ruders energitilskud og energiklassifikation For at kunne vurdere ruders samlede energimæssige egenskaber, er det nødvendigt, at se på rudernes energibalance, som afhænger af U-værdien og g-værdien. En simpel metode til at vurdere ruders energitilskud til bygningen de sidder i beskrives nedenfor. 8.1 Tilført solenergi Den tilførte solenergi er den solenergi, der transmitteres gennem ruden til det bagvedliggende rum. Beregning af den tilførte solenergi kræver kendskab til størrelsen af solstrålingen, der rammer ruden. Derudover skal rudens totale solenergitransmittans kendes som funktion af indfaldsvinklen. Den totale solenergitransmittans for vinkelret solindfald fremgår af rudens energimærkning i form af g- værdien. Den tilførte solenergi bestemmes for fyringssæsonen udfra klimadata fra det danske referenceår DRY [10]. Programmet SolDia [8] benyttes til at beregne solindfaldet på rudens yderside fordelt på direkte, diffus og reflekteret solstråling for en vilkårlig orientering af ruden. Udfra kendskab til rudens totale solenergitransmittans bestemmes den tilførte solenergi til det bagvedliggende rum. Den tilførte solenergi er korrigeret for den totale solenergitransmittans afhængighed af indfaldsvinklen, men er ikke korrigeret for nære eller fjerne skygger. Ikke hele den tilførte solenergi kan udnyttes til opvarmning af bygningen, hvilket omtales i kapitel Varmetab Rudens varmetab bestemmes på baggrund af rudens U-værdi, der fremgår af rudens ener- gimærkning. Varmetabet i fyringssæsonen bestemmes udfra klimadata fra det danske referenceår DRY [10]. Temperaturen inde i bygningen sættes til 20 o C. Varmetabet pr. m 2 bestemmes som temperaturforskellen mellem inde og ude gange U-værdien for ruden. 8.3 Energitilskud En rudes energitilskud til bygningen er den tilførte energi fra solindfaldet, som transmitteres ind i bygningen minus varmetabet ud gennem ruden. Energitilskuddet for en rude afhænger derfor af både rudens U-værdi og g-værdi og er således en størrelse, som kan indikere om ruden yder et positivt eller negativt bidrag til bygningens varmebalance. Et positivt energitilskud betyder, at ruden i fyringssæsonen netto giver en tilførsel af energi til bygningens opvarmning. Energitilskuddet for forskellige ruder er interessant i tilfælde, hvor der er tale om en udskiftning af ruder i eksisterende vinduer, og i situationer hvor man ønsker at vælge en rude til brug i en vindueskonstruktion. For at bestemme energitilskuddet skal solindfaldet ved den aktuelle orientering samt antallet af gradtimer i fyringsperioden benyttes. På basis af referenceåret DRY [10] bestemmes solindfaldet for orienteringerne nord, syd og øst/vest, samt antallet af gradtimer i fyringssæsonen. Solindfaldet korrigeres for g-værdiens afhængighed af indfaldsvinklen. Det beregnede korrigerede solindfald for lodrette vinduer, samt antallet af gradtimer er vist i Tabel 9 Tabel 9. Korrigeret solindfald ved for- skellige orienteringer samt gradtimer i fyringssæsonen. Orientering Korrigeret solindfald I kor [kwh/m²] Gradtimer G [kkh] Nord 104,5 90,36 Syd 431,4 90,36 Øst/vest 232,1 90,36 Udfra værdierne i Tabel 9 kan energitilskuddet E for en bestemt rude i en given orientering bestemmes som: E = I korr g G U hvor g U I korr G [kwh/m²] Total solenergitransmittans for vinkeret indfald af solstråling Varmetransmissionskoefficient for rudens midte Solindfald korrigeret for g-værdiens afhængighed af indfaldsvinklen Gradtimer i fyringssæsonen baseret på indetemperatur på 20 C Metoden til bestemmelse af det korrigerede solindfald og antallet af gradtimer er yderligere beskrevet i appendiks B. 30

31 8.4 Klassifikation af ruder Til opvarmningsdominerede boliger er ruder For at gøre det mere overskueligt, hurtigt at i energiklasse A altså de energimæssigt bedste. Klassifikationen bør kun anvendes i vurdere ruders energimæssige egenskaber, er der indført en klassifikation af ruder på basis forbindelse med valg af ruder til opvarmningsdominerede bygninger. I f.eks. kontor- af deres energitilskud. Klassifikationen tjener primært det formål at karakterisere ruder byggerier, hvor der ofte er stor intern varmeproduktion, kan ruder med stort energitil- ved et enkelt symbol på en retvisende måde. skud give anledning til overtemperaturer. En rude i energiklasse A er derfor ikke at foretrække her. Klassifikationen er således ikke egnet til valg af ruder i kontorbyggeri. For at opnå et entydigt sammenligningsgrundlag baseres klassifikationen af ruder på energitilskuddet til et referencehus med følgende vinduesfordeling: Nord: 26 % Syd: 41 % Øst/vest: 33 % Det samlede energitilskud fra alle husets vinduer beregnes ved at vægte energitilskuddet fra de tre orienteringer. Der regnes med en skyggefaktor på F s = 0,7, hvilket iflg. SBI- anvisning 184 [7] svarer til 10 horisontalafskæring og lille tagudhæng. Solenergitransmittansen g korrigeres med hensyn til skyggefaktoren F s : g korr = g F s Energitilskuddet til referencehuset for en given rude beregnes således ved: Ruder med energitilskud mindre end 0 kwh/m² klassificeres ikke. Klassificeringen baseres på U- og g-værdier for ruder med en glasafstand på 15 mm uanset at den faktiske glasafstand er anderledes. Rudens energiklasse mærkes af producenten i rudens afstandsprofil. E reference = E nord + E syd + E øst/vest E reference = 0,26 (104,5 0,7 g 90,36 U) + 0,41 (431,4 0,7 g 90,36 U) + 0,33 (232,1 0,7 g 90,36 U) som samles til: E reference = 196,4 g 90,36 U Denne formel danner grundlaget for energiklassifikationen. For at forenkle og tydeliggøre energimærkningen af ruder, omformes den eksakte værdi for energitilskuddet til en af energiklasserne A, B eller C som vist i Tabel 10. Tabel 10. Energiklassifikation af ruder Energiklasse A B C Grænseværdier Energitilskud større end 20,0 kwh/m² Energitilskud større end 10,0 kwh/m² til og med 20,0 kwh/m² Energitilskud større end 0,0 kwh/m² til og med 10,0 kwh/m² 31

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 1: GRUNDLÆGGENDE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER BYG DTU U-001 2009 Version 8 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 1... 5

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium : FORENKLEDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-00 1999 Version 3 6-03-001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 7: RUDER OG VINDUERS ENERGITILSKUD BYG DTU U-007 2003 Version 3 09-01-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder Sekretariat Teknologiparken 8000 Århus C. Tlf. 7220 1122 Fax 7220 1111 Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder 2001 v/diplomingeniør Peter Vestergaard

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 7: RUDER OG VINDUERS ENERGITILSKUD BYG DTU U-007 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 7... 5 1 RUDER

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 6: DATA FOR ENERGIMÆRKEDE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-006 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 6... 5

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 4: UDVIKLING AF ENERGIRIGTIGE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-004 1999 Version 3 19-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 4: UDVIKLING AF ENERGIRIGTIGE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-004 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 4...

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Energitilskud [kwh/m 2 ] RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER kompendium 9: OVERSIGT OVER MULIGHEDER FOR UDVIKLING AF BEDRE RUDER OG VINDUER 150,00 100,00 50,00 g g = 0,59 0,00 U g = 1,1 0 25 50

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 1999 Version 3 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 3: DETALJEREDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-003 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning God energirådgivning Klimaskærmen Vinduer og solafskærmning Anne Svendsen Lars Thomsen Nielsen Murværk og Byggekomponenter Vinduer og solafskæmning 1 Foredraget i hovedpunkter Hvorfor har vi vinduer? U-værdier

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2009 Jesper Kragh og Svend Svendsen DTU Byg-Rapport R-203 (DK) ISBN=9788778772817

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 13: VINDUER MED SMALLE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-012 2000 Version 4 13-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 10: RUDER MED STØRRE ENERGITILSKUD BYG DTU U-009 2000 Version 2 26-03-2001 ISSN 1396-4046 2 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer

Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer Strategiudviklingsmøde i LavEByg-netværk om integrerede lavenergiløsninger 21. April 2006 Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer Baggrund - Globalt Kyotoaftalens reduktionsmål for drivhusgasser

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for overvågning 8 5.

Læs mere

Termisk karakterisering af PV-vinduer

Termisk karakterisering af PV-vinduer Termisk karakterisering af PV-vinduer Indledende undersøgelser Teknologisk Institut Energi BYG DTU SEC-R-20 Termisk karakterisering af PV-vinduer Indledende undersøgelser Trine Dalsgaard Jacobsen Søren

Læs mere

Vinduer til Fremtiden

Vinduer til Fremtiden Vinduer til Fremtiden Revideret d. 28/3 2006 Svend Svendsen Jacob Birck Laustsen BYG.DTU Danmarks Tekniske Universitet ss@byg.dtu.dk, jbl@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Bygningsreglementet Nye energibestemmelser

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning MicroShade Datablad Type: MS-A MicroShade er en effektiv solafskærmning, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af rustfrit stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 11: KANTKONSTRUKTIONER MED REDUCERET KULDEBRO BYG DTU U-010 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 11...

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Varmeisolering Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Pilkington Optitherm SN Dette glas forbedrer varmeisoleringen i vinduet, noget som giver varmere glasoverflader og mindre risiko

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 10: RUDER MED STØRRE ENERGITILSKUD DTU Byg U-009 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 2 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 10... 4 1 MULIGHEDER

Læs mere

Energibesparelse for Ventilationsvinduet

Energibesparelse for Ventilationsvinduet Henrik Tommerup Energibesparelse for Ventilationsvinduet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-01 2005 ISSN 1601-8605 Forord Denne sagsrapport er udarbejdet af BYG-DTU i januar 2005 for

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 12: VINDUER MED ISOLEREDE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-011 2000 Version 2 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Jacob Birck Laustsen. Solafskærmning Forelæsningsnotat Ingeniørarbejde

Jacob Birck Laustsen. Solafskærmning Forelæsningsnotat Ingeniørarbejde Jacob Birck Laustsen Forelæsningsnotat 11000 Ingeniørarbejde BYG DTU Oktober 2004 Forord En stor del af dette notat er baseret på uddrag af kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber, BYG.DTU,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU -

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU  - Strategi- og erfaringskonference om lavenergi-nybyggeri 30. November 2006 Strategi-drøftelser: Energivinduer Henrik Tommerup BYG DTU hmt@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk - www.lavebyg.dk 1 Disposition Beskrivelse

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 13: VINDUER MED SMALLE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-012 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 13... 4

Læs mere

RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad.

RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad. 1 RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad.dk www.raadvad.dk Vinduers varmetab Energi-, kondens- og

Læs mere

Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber

Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber Karsten Duer Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET OKTOBER 2000 SR-0030 Revideret Februar 2001 ISSN 1396-402X INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...1

Læs mere

Analyse af energikrav til vinduer i energimærkningsordning og BR 2010, 2015 og 2020

Analyse af energikrav til vinduer i energimærkningsordning og BR 2010, 2015 og 2020 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 04, 2015 Analyse af energikrav til vinduer i energimærkningsordning og BR 2010, 2015 og 2020 Svendsen, Svend ; Laustsen, Jacob Birck Publication date: 2008 Document

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

Type: MS-A Vertical. Datablad. Progressiv solafskærmning

Type: MS-A Vertical. Datablad. Progressiv solafskærmning Datablad Type: MS-A Vertical MicroShade er en familie af effektive solafskærmninger, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 14: VINDUER MED MINDRE LINJETAB I SAMLINGEN MELLEM VINDUE OG MUR BYG DTU U-013 2000 Version 2 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD

Læs mere

Vinduers varmetab. Energi- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 1950

Vinduers varmetab. Energi- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 1950 Vinduers varmetab Energi- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 1950 udgivet af raadvad-centret november 2001 ved civilingenør, arkitekt maa thomas kampmann Vinduers varmetab Energi-

Læs mere

Outrup glas vejledning

Outrup glas vejledning Outrup glas vejledning Valg af glas og ruder Valg af glas og ruder Indhold. Lavenergi glas Lydruder Ornamentglas Sikkerhedsglas Sikringsglas Solafskærmende glas Rudens opbygning Varm kant Side 3 Side 4

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer

Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 27, 2015 Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer Laustsen, Jacob Birck Publication date: 2007 Document Version Forlagets

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en med en energirude

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader.

Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET BYG DTU Sundolitt as Industrivej 8 355 Slangerup Att.: Claus Jørgensen Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader. I det følgende gennemgås

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber BYG DTU U-014 2003 Version 1 29-12-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 14: VINDUER MED MINDRE LINJETAB I SAMLINGEN MELLEM VINDUE OG MUR BYG DTU U-013 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD

Læs mere

3M Renewable Energy Division. Energibesparelse - 3M Solfilm. Reducér energiforbruget. opnå bedre. komfort. 3MVinduesfilm.dk

3M Renewable Energy Division. Energibesparelse - 3M Solfilm. Reducér energiforbruget. opnå bedre. komfort. 3MVinduesfilm.dk 3M Renewable Energy Division Energibesparelse - 3M Solfilm Reducér energiforbruget og opnå bedre komfort 3MVinduesfilm.dk 3M Solfilm 3M er førende producent af solfilm til vinduer. 3Ms omfattende produktsortiment

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

Databasen SimDB. SimDB - BuildingElement

Databasen SimDB. SimDB - BuildingElement Databasen SimDB Databasen SimDB...1 SimDB - BuildingElement...1 SimDB - BuildingElement, ConstructionLayer...2 Materialelag for WinDoor...3 SimDB - BuildingElement, MaterialAmount...4 SimDB - BuildingMaterial...5

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Bygningsreglementerne - Krav (BR10, BR15 og BR20) - Energirammer. Energi - U-værdier - Eref - Valg af glas - Energimærkningsordningen - Solbelastning

Bygningsreglementerne - Krav (BR10, BR15 og BR20) - Energirammer. Energi - U-værdier - Eref - Valg af glas - Energimærkningsordningen - Solbelastning Energi - U-værdier - Eref - Valg af glas - Energimærkningsordningen - Solbelastning Bygningsreglementerne - Krav (BR10, BR15 og BR20) - Energirammer Valg af vinduer Vinduesvalg på stille villavej i Århus

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer med ét lag glas med begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning kan, såfremt de oprindelige

Læs mere

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste Energiløsning UDGIVET JANUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med termoruder Vinduer med termoruder, som er begyndt at rådne eller viser andre tegn på nedbrydning, bør udskiftes til

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 12: VINDUER MED ISOLEREDE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-011 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 12...

Læs mere

U LT R A L O W E N E R G Y

U LT R A L O W E N E R G Y U LT R A L O W E N E R G Y WINDOWS R VINDUER FRA ULSTED Nye Low Energy Windows ra ScandiWood A/S Windows Ulsted Low Energy Windows har skabt nye muligheder or arkitekter til at designe passivhuse. Den

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN SOLAFSKÆRMNINGER SBI-ANVISNING UDGAVE 2016

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN SOLAFSKÆRMNINGER SBI-ANVISNING UDGAVE 2016 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN SOLAFSKÆRMNINGER SBI-ANVISNING 264 1. UDGAVE 2016 Solafskærmninger Kjeld Johnsen SBi-anvisning 264 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Nye dannebrogsvinduers Energimæssige egenskaber

Nye dannebrogsvinduers Energimæssige egenskaber Karsten Duer Nye dannebrogsvinduers Energimæssige egenskaber DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-01-09 2001 ISSN 1601-8605 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...1 2. BESKRIVELSE AF THERM...2

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium : FORENKLEDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-00 009 Version 4 01-01-009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortenelse FORORD TIL KOMPENDIUM...

Læs mere

MicroShade. Vejledning til bygningssimulering med BSim

MicroShade. Vejledning til bygningssimulering med BSim MicroShade Vejledning til bygningssimulering med BSim Dette er en vejledning til anvendelse af BSim i forbindelse med MicroShade. BSim er et integreret edb-værktøj til analyse af bygninger og installationer,

Læs mere

GLASTAG VEJLEDNING VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2012

GLASTAG VEJLEDNING VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2012 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige og bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en forsats ramme

Læs mere

VENTILATIONSVINDUER SOM TEKNOLOGI. Christopher Just Johnston ErhvervsPhD-studerende ved NIRAS og DTU

VENTILATIONSVINDUER SOM TEKNOLOGI. Christopher Just Johnston ErhvervsPhD-studerende ved NIRAS og DTU VENTILATIONSVINDUER SOM TEKNOLOGI Christopher Just Johnston ErhvervsPhD-studerende ved NIRAS og DTU OVERSIGT Ventilationsvinduet Undersøgelsen Fysikken Forbehold Resultater Betragtninger 13/10/2016 Ventilationsvinduer

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue.

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue. Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue. Type: Aluprofil med lavenergiløsning Nr: F8-F1 Kildefil: Tegning fra produktoversigt Format: dwg/dxf bmp Ramme-karmprofil: Materialer (varmeledningsevne

Læs mere

CLIMAPLUS LUX. Optimal energibalance. www.glassolutions.dk

CLIMAPLUS LUX. Optimal energibalance. www.glassolutions.dk CLIMAPLUS LUX Optimal energibalance CLIMAPLUS LUX Introduktion I Bygningsreglement 2010 er der skærpede krav til vinduerne - der fokuseres nu på den samlede energibalance fremfor U-værdi. Derfor lanceres

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

UVindue Version 2.03. Vejledning. Lars Thomsen Nielsen. Februar 2003. Teknologisk Institut, Byggeri

UVindue Version 2.03. Vejledning. Lars Thomsen Nielsen. Februar 2003. Teknologisk Institut, Byggeri Version 2.03 Vejledning Lars Thomsen Nielsen Februar 2003 Teknologisk Institut, Byggeri Forord Programmet Uvindue blev i 1997 til efter forslag fra Dansk Vindues Certificering for at lette overgangen til

Læs mere

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue.

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue. Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue. Nr: F12-F5 Fabrikant af forsatsvindue: GGF A/S, Glarmestres glas og facademontage, Rugvænget 22 A, 2630 Taastrup. Tlf. 43 30 11 40, Fax 43

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

VINDUER MED BEDRE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

VINDUER MED BEDRE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET BYG DTU VINDUER MED BEDRE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER EKSAMENSPROJEKT AF TOBIAS THORUP MADSEN NOVEMBER 2004 Forord Forord Denne rapport er udarbejdet i efteråret 2004 og resultatet

Læs mere

ClimaLet -serien kvalitets-plastvinduer og døre!

ClimaLet -serien kvalitets-plastvinduer og døre! ClimaLet -serien kvalitets-plastvinduer og døre! Eller send en mail til salg@esvinduet.dk Dansk produceret efter dit behov - Hvad er den rigtige løsning til bygningen? Det er ikke altid let at vælge den

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk Opdateret 010714 Opdateret januar 2016 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279. 1. udgave, juni 2012 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279.

Læs mere

SikkerhedsBranchen Fagudvalg: Passiv Brandsikring info@sikkerhedsbranchen.dk

SikkerhedsBranchen Fagudvalg: Passiv Brandsikring info@sikkerhedsbranchen.dk Afsnit Kommentartype = ge = generelt te = teknisk ed = redaktionel SB GE I Danmark har vi i løbet af de seneste år skærpet energikravene til bygninger meget betydeligt frem mod 2020. Det medfører nye konstruktioner

Læs mere

Modul 2: Vinduer og solafskærmning

Modul 2: Vinduer og solafskærmning Modul 2: Indholdsfortegnelse Hvorfor har vi vinduer?...2 Forklaring på komponenter i vinduer...2 Uværdier Definition og eksempler...3 Oversigt med U-værdier for ruder...4 Sollys og solenergi...5 Sammensat

Læs mere

24. januar 2012 I Peter Grønlund I Manager LIVINGlab by DOVISTA. Rationel Vinduer og Døre. Vinduers energiteknik. LIVINGlab. 24.

24. januar 2012 I Peter Grønlund I Manager LIVINGlab by DOVISTA. Rationel Vinduer og Døre. Vinduers energiteknik. LIVINGlab. 24. I I Manager + + + er. en helhedsorienteret viden og formidlingsenhed der arbejder for at vinduer udvikles og anvendes, så de bidrager positivt til menneskers sundhed, udvikling og trivsel, og til et bedre

Læs mere

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE Vinder af Byggeriets Energipris 2010 AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE 2 Rationel AURAPLUS TM er et nyt og banebrydende vindues- og dørkoncept, hvor energi, lysindfald

Læs mere

DESIGNGUIDE FOR VALG AF VINDUE

DESIGNGUIDE FOR VALG AF VINDUE DESIGNGUIDE FOR VALG AF VINDUE BRUGERMANUAL OG PROGRAM DOKUMENTATION Udarbejdet ved BYG DTU Januar 2007 Diana Lauritsen s031855 Dorthe Friehling s032115 FORORD Nærværende designguide er, sammen med vedlagte

Læs mere

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Rapport udarbejdet af Lars S. Søndergaard Henrik S. Olesen DELTA DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax +45 72 19

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Diagrammer & forudsætninger

Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTURENERGIRENOVERING Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER i i ii ii ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING:

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere