Spørgsmål og Svar til FV1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og Svar til FV1"

Transkript

1 Spørgsmål og Svar til FV1 Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den 9. juni 2011 Rettelser til udbudsbetingelserne Rettelse til udbudsbetingelserne side 5 vedrørende vogntype og materiel: Det tillades at byde med M2 vogne. Vognene skal som vogntype og indretningsmæssigt som minimum opfylde de stillede krav til vogntype 4 og 5. De miljømæssige krav til M2 vogne vil være at disse skal påmonteret godkendt partikelfilter og alle nye M2 vogne skal opfylde emissionskrav svarende til Euro 5. Rettelse til udbudsbetingelserne side 5 vedrørende kørsel i julen: Udover at stille 75 % af sine "åbne" liftvognene til rådighed den 24. december, skal operatøren uden ekstra betaling stille 25 % af sine "åbne" liftvogne ( dog minimum en liftvogn) til rådighed på helligdagene 1. og 2. juledag, skærtorsdag, langfredag samt 1. og 2. påskedag. Der vil her være tale om et vognløb på 8 timer, fastlagt af Movia. Spørgsmål og Svar Spørgsmål 49 I afsnit 3.2 Miljøforhold, står der: Uanset om der køres i henhold til taxibivilling eller i henhold til tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter busloven, skal de af myndighederne til enhver tid stillede energi- og miljøkrav til taxier som minimum være opfyldt. der kan henvises til gældende bekendtgørelse nr. 826 af 25. august Spørgsmålet er så: Eks. taxi/ep-tilladelse godkendt til 4 pers, som idag ikke opfylder energiklasse C, men stadig kører som taxi/ep og ikke over 6 år, de må så ikke køre for flextrafik efter 1 oktober 2010? Dvs. disse vognmænd så nød til at skifte vogn, for forsat at kunne køre for flextrafik? Svar på spørgsmål 49 Jo, - der henvises til rettelserne til udbudsbetingelsernes side 7 nedenfor. Den 8. juni 2011

2 Rettelser til udbudsbetingelserne Rettelse til udbudsbetingelserne side 5 vedrørende vogntype og materiel: Det tillades at byde med M2 vogne. Vognene skal som vogntype og indretningsmæssigt som minimum opfylde de stillede krav til vogntype 5 (liftvogn med trappemaskine). De miljømæssige krav til M2 vogne vil være at disse skal påmonteret godkendt partikelfilter og alle nye M2 vogne skal opfylde emissionskrav svarende til Euro 5. Rettelse til udbudsbetingelserne side 5 vedrørende kørsel i julen: Udover at stille vogne til rådighed i julen, skal operatøren på tilsvarende måde stille 25 % af sine liftvogne ( dog minimum en liftvogn)samme antal biler til rådighed på helligdagene 1. og 2. juledag, skærtorsdag, langfredag samt 1. og 2. påskedag. Der vil her være tale om et vognløb på 8 timer, fastlagt af Movia. Rettelse til udbudsbetingelserne side 7 vedrørende miljøforhold: Vogne, der allerede måtte være indregistreret i tilbudsgivers navn, skal dog ikke nødvendigvis opfylde de i nævnte bekendtgørelse stillede krav - medmindre andet måtte fremgå af lovgivningen. Nye vogne, der indkøbes og registreres efter den 15. juni 2011 skal dog opfylde nævnte miljøkrav. Spørgsmål og svar Spørgsmål 25 "Uanset om der køres i henhold til taxibevilling eller i henhold til tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter busloven, skal de af myndighederne til enhver tid stillede energi- og miljøkrav til taxier som minimum være opfyldt. Der kan henvises til gældende bekendtgørelse nr. 826 af 25. august 2009." Betyder det at Biler der køre under busloven(ep-tilladse) skal op fylde de samme krav som taxa? Svar på spørgsmål 25 Se rettelse til udbudsbetingelsernes side 7 ovenfor. Spørgsmål 26 Hvor mange gange kan man ændre på hjemme adresse i kontrakt perioden. Svar på spørgsmål 26 Hjemmeadressen kan som udgangspunkt ikke ændres i kontraktperioden.

3 Spørgsmål 27 Det er bekendtgjort, at man som vogn med mere end 7 sæder skal køre efter miljøreglerne for taxaer. Det betyder, at en stor vogn/liftvogn skal kunne køre mindst 11,9 km/l. Hvordan vil I få en Sprinter til det? På en god dag kan den måske snige sig op på 8-9 km/l. Svar på spørgsmål 27 Kører den pågældende vogn på EP-tilladelse skal kravene i den pågældende bekendtgørelse op-fyldes. (Se dog rettelsen til afsnittet om miljøforhold.) Bemærk i øvrigt her, at der i bekendtgørelsen er særlige regler for vogne, der er udstyret med fastmonteret lift og indrettet til befordring af mindst 2 kørestole. Spørgsmål 28 Jeg har undret mig over de kr. 50,-, der bliver fratrukket prisen for liftvogne, og har forespurgt hos Konkurrencestyrelsen, der siger, at det helt klart er en overtrædelse af reglerne, når det er billigste pris, der afgør, hvem der får en tur. Har I en kommentar? Svar på spørgsmål 28 I forbindelse med tildeling af kontrakt, bliver der ikke fratrukket 50 kr. i prisen på en liftvogn. Efter kontraktens indgåelse foretager Movia i forbindelse med den daglige administration af kon-trakten et fradrag på 50 kr. for at opnå den bedst mulige udnyttelse af den samlede vognpark. Spørgsmål 29 Er det rigtig forstået at en type 1 skal køre 16,1 på Literen? Svar på spørgsmål 29 Ja, dette er kravet til dieselbiler i henhold bekendtgørelse 826 om energi- og miljøkrav til taxa. Se dog rettelserne til udbudsbetingelserne side 7 ovenfor. Spørgsmål 30 Er det rigtig forstået at en type 1 skal have partikelfilter Svar på spørgsmål 30 Ja. Spørgsmål 31 Som svar til spørgsmål 21 svarer man at vognen ikke kan køre som type 1 bil efter okt da indstigningshøjden overstiger 30 cm. Skal det forstås således at alle type 1 biler ikke må have en indstigningshøde på over 30 cm. Kan ikke se ud fra udbudsmaterialet at der står noget om indstigningshøjdehøjde på type 1 Lav vogn, kun at indstigningen skal være uden trin.

4 Hvis indstigningshøjden skal være Max 30 cm.findes der vist ikke mange vogne på markedet som kan anvendes,og mange kunder syntes iforvejen at det er besværligt, at komme ind og ud af de lave vogne. Svar på spørgsmål 31 Vi beklager forvekslingerne. Der er ingen krav til indstigningshøjde på vogntype 1. Spørgsmål 32 En central kan kun byde ind med max 3 vogntyper - sedan/stcar - MPV og lift - er det rigtig forstået? Men kan disse deles op i flere vogngrupper end 3 og med forskellige priser. Vil det være muligt at nulstille en enkelt vogngruppe på en given ugedag uden at skulle stille 25% til rådighed. Er der nogen regler for, hvornår en dag starter / slutter hos Movia eller bestemmer operatøren selv dette ved indtastning i Planet senest dagen før. Svar på spørgsmål 32 Nej. En central kan byde ind på alle vogntyper. Der kan kun bydes med en vogngruppe i hver vogntype i hvert byområde. Nej. Driftsdøgnet i Planet er mellem 00:00 23:59 Spørgsmål 33 I skriver i svar på spørgsmål 14, at type 1 vogne efter 1/ ikke må være mere end 30 cm i indgangshøjde. Jeg har bl.a. en Skoda Superb og en 211 Mercedes E St. de måler begge over 30 cm målt fra jorden og op til det højeste punk hvor folk skal løfte fødderne hen over for at komme ind i bilen. Er det sådan indgangshøjden skal måles?. Hvis ikke hvor måles det så til? Svar på spørgsmål 33 Vi beklager hvis det tidligere svar har været forkert. Der er ingen krav til indstigningshøjde på en type 1 vogne. Spørgsmål 34 Vedr.: Miljøkrav for en Mercedes C 220, på registreringsatt. er dieselforbruget opgivet til 14,7 pr. l. Jeg kører alene på bilen og har en del lange ture, og har ikke problemer med, både på bilens computer og reelt, at køre i gennemsnit 16,4 pr. l, enkelte dage tæt på 17 pr. l., kan den uden problemer godkendes til udbud FV1 Svar på spørgsmål 34 Som udgangspunkt skal kravene i bekendtgørelsen 826 om miljø- og energikrav til taxa opfyldes. Se dog rettelse til udbudsbetingelsernes side 7 ovenfor.

5 Spørgsmål 35 Folketinget har vedtaget lovforslaget om tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning af førere af taxier. Loven træder i k r a f t 1. september 2011, hvilket betyder at offentlig servicetrafik (tidligere EP tilladelse), kræver at ansøgeren har en taxi tilladelse samtidig. Hvad betyder det for nærværende udbud FV1. Skal vi der kun har en EP tilladelse blot lade være med at byde, eller er der en overgangsordning? Svar på spørgsmål 35 Den enkelte byder må overveje den nye situation og gøre brug af de muligheder loven indeholder. Spørgsmål 36 Som man kan se i mange indkomne spørgsmål, er der en del tvivl om man kan køre med de vogntyper, det være sig Vw - Ford m.m.,som kan medtage 4 pers.,og så har to klabsæder bagest til 2 pers. som type 1 lav vogn. Som alle sikkert ved er denne type vogn lidt højere end en personvogn/stc. Kunne Flextrafik ikke komme med en klar udmelding om man kan anvede denne type vogn som type 1 vogn nu, med eller uden indstigningstrin og kan vognen anvendes efter okt Svar på spørgsmål 36 Hvis vognen opfylder følgende krav, kan den benyttes som vogntype 1: Personbil M1 der i typegodkendelsen ikke er registreret som MPV/SUV. Der er præcis 4 siddepladser ekskl. chaufførens plads. Indstigningen skal være uden trin og den har mindst 4 døre. Vognen skal have plads til bagage svarende til mindst 2 rollatorer. Spørgsmål 37 Jf. svaret på spørgsmål 23 af 31. maj 2011 slås det fast at "Det er 75% af de liftvogne, der er i kon-trakten, som skal køre de 24. december". Det er i direkte modstrid med udbudsmaterialet, side 5, punkt 2.1 hvor der står at "75% af de tilbudte liftvogne (ved ulige antal rundes ned - dog minimum 1 vogn), der har været aktive i kontraktperioden skal stå til rådighed for Movia den 24. december (og natten herefter) i tids-rummet kl-05:00-04:59." Hvis man byder ind med 10 liftvogne men kun har haft max 2 åbne (=aktive) samtidig i perioden, skal man jf. den første model stille med 7 liftvogne d , mens man efter den anden model kun skal stille med 1. Hvilken en af modellerne er korrekt? Svar på spørgsmål 37 Svaret til spørgsmål 23 er ikke præcist nok. Det er 75 % af de liftvogne, der har kørt i kontraktperi-oden, der skal køres med den 24. december. Ved ovennævnte eksempel skal der stilles med 1 vogn.

6 Spørgsmål 38 I udbudsmaterialet, side 5, punkt 2.1 står "Dette gælder både kørsel med de vogne, der efter dette udbud indgås kontrakt på, samt vogne, operatøren frivilligt stiller til rådighed" Hvad er det for vogne der ikke opnås kontrakt på, man som operatør kan stille med? Svar på spørgsmål 38 Hvis operatøren er i besiddelse af andre vogne udover de vogne, der indgås kontrakt med, kan disse stilles til rådighed. Spørgsmål 39 J f. svaret på spørgsmål 12 af 13. maj 2011 skal der inden driftsstart indsendes tilladelser på alle taxier der kører i vogngrupper. Er det nok med en kopi af tilladelsen? Svar på spørgsmål 39 Ja. Spørgsmål 40 Jf. udbudsmaterialets punkt 3.2 på side 7 skal alle dieselvogne fra kontraktstart være udstyret med partikelfilter. Skal dette dokumenteres - og i bekræftende fald - hvordan skal det dokumenteres? Svar på spørgsmål 40 Dette skal ikke dokumenteres. Spørgsmål 41 I udbudsmaterialet, side 8, punkt 3.4, nævnes at "Ved transport af babyer og små børn skal vog-nen være forsynet med godkendt babystol" Hvad dækker begrebet "små børn" over? Svar på spørgsmål 41 Små børn dækker o 135 cm Spørgsmål 42 I udbudsmaterialet, side 7, punkt 3.2, 3. afsnit, anføres det at "Uanset om der køres i henhold til taxibevilling eller i henhold til tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter busloven, skal de af myndighederne til enhver tid stillede energi- og miljøkrav til taxier som minimum skal være opfyldt."

7 Skal det forstås således at samtlige vogne der skal udføre kørsel for Movia i dette udbud skal opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 826 af 25. august 2009? (det er måske et banalt spørgsmål, men nogle vil mene at mini-ep-tilladelser reelt er hjemlet i Trafikselskabsloven og ikke i Busloven - og hvis denne opfattelse er gældende vil mini-ep-tilladelser ikke umiddelbart være omfattet af miljøkravene). Svar på spørgsmål 42 Også biler der kører i henhold til EP-tilladelser skal som udgangspunkt opfylde kravene i bekendtgørelse 826 om energi- og miljøkrav til taxa. Se rettelserne til udbudsbetingelserne side 7 ovenfor. Spørgsmål 43 I udbudsmaterialet, side 9, punkt 3.6 angives at "Ingen vogne må være mere end 6 år i kontrakt-perioden". Betyder det, at en vogn der bliver 6 år i løbet af kontraktperioden, ikke kan benyttes i den del af kontraktperioden der er indtil den bliver 6 år? Eksempel: Kontraktstart 1. oktober. Her er vognen 5 år gammel. Den efterfølgende 1. februar bliver vognen 6 år. Kan den køre i perioden fra 1. oktober til 1. februar? Svar på spørgsmål 43 Vognen kan benyttes indtil den bliver 6 år og ville i forhold til eksemplet kunne benyttes til 1. februar Spørgsmål 44 Kan man i det nuværende udbud skrive noget om, at vi kan få kontrakt de næste 3-4 år, så der kun skal ske pr is æn dri nger hvert å r? Dette af hensyn til, at vi ikke kommer i klemme med vores biler, som mange jo gør, efter vedtagelsen af den ny taxilov. Vi kan så nå at køre vores biler færdige og undgå at komme i økonomisk uføre pga finansieringen. For vores vedkommende træder den ny taxilov i kraft efter den , så tilbud afgivet inden da vil i orden - ellers har rigtigt mange kun 1 år eller kun frem til til at skaffe en ny bil. Man kunne evt. formulere det sådan at: "Kontrakten indgås på variabel kørsel for en periode af 4 år med mulighed for prisændringer hvert år. Det er en forudsætning for kørslen, at udbyder hvert år accepterer den ny pris. Kontrakten kan opsiges af begge parter jvf. de i udbud B11 gældende opsigelsesregler". Svar på spørgsmål 44 Det er ikke muligt på dette sene tidspunkt i udbudsprocessen at ændre udbuddet i så væsentlig graf. Udbuddet gælder således frem til 1. oktober Spørgsmål 45 Ang.indstigningshøjde så er det vel højden til toppen af fodpanelet der ikke må være over 30cm. Men hvilken bil kan man så bruge, for den bil jeg har er en toyota avensis og den er over 30cm.og det er en alm. lav st.

8 Er der noget der hedder lav st.eller høj st. jeg tænker på sædehøjden der jo ca 10cm. forskel på alm. og mpv. som jo så en høj st.men hvad med at udsende en liste med hvilke biler der kan godkendes,så der ikke sker fejlkøb. Svar på spørgsmål 45 Der er ingen krav til indstigningshøjde på vogntype 1. Spørgsmål 46 Er der mulighed for en mildere formulering til miljøkravene, således at bl.a. ep-biler, der pt. kører for trafikselskabet og som på reg.attest ikke opfylder taxi-energikravet på f.eks. 16/1 km/l, kan udfases i en alder af f.eks. 5-6 år eller anden fair overgangsordning? De pågældende biler opfylder i den daglige brug energikravet. Til orientering har jeg klippet spørgsmål 16 til trafikministeren, om energikrav til de nye tilladelser til offentlig servicetrafik: Spørgsmål 16: Er der forskellige overgangstider for forskellige køretøjer i forhold til miljøkrav? Svar: Energi- og miljøkravene til køretøjer, der udfører kørsel på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik, der vil blive fastsat i den ændrede bekendtgørelse om energi og miljøkrav til taxier, vil kun vedrøre køretøjer, der registreres første gang efter det tidspunkt, hvor den ændrede bekendtgørelse træder i kraft. Svar på spørgsmål 46 Ja, der vil være mulighed for en overgangsperiode. Se rettelserne til udbudsbetin-gelserne side 7 ovenfor. Spørgsmål 47 Er der mulighed for en flerårig tilknytning til trafikselskabet, stadig på var iabl e v ilk år?< br / > Da formuleringen i 2, stk.4 i den netop vedtagne L173 ikke synes at være entydig og da der pt. stort set ikke findes fortolkningsbidrag til L173, er der i den strengeste fortolkning en risiko for at variable ep-biler, uanset alder, ikke kommer til at køre mere end FV1 pga. at kontrakten kun løber i 1 år. Det virker som om at folketinget ikke har kendskab til de variable 1-årige kontrakter. Denne lovproces får jo også skyld for at være sjusket! Til orientering har jeg klippet 2 i den vedtagne L173: 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september Stk a, stk. 2, i lov om taxikørsel m.v. som affattet ved denne lovs 1, nr. 6, træder dog først i kraft den 1. marts Stk. 3. Uanset 1, stk. 1, i lov om taxikørsel m.v. som affattet ved denne lovs 1, nr. 1, kan erhvervsmæssig personbefordring fortsat udføres på grundlag af tilladelser efter lov om buskørsel, der er begrænset til kørsel med motorkøretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, i tilknytning til en kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel. Stk. 4. Tilladelser som nævnt i stk. 3 kan endvidere udstedes eller forlænges indtil kontraktens udløb, såfremt der inden den 15. juni 2011 er indgået kontrakt med eller afgivet bindende bud til et trafikselskab om almindelig rutekørsel.

9 Svar på spørgsmål 47 Se svar under spørgsmål 44. Spørgsmål 48 Den nyligt vedtagne lov, at kun taxivognmænd kan få en EP tilladelse ( Små vogne ) som gælder fra d Gælder det fra dette udbud, der jo træder i kraft fra , og hvad med de vogne der i øjetblikket kører uden at de samtidig har en taxibevilling. Svar på spørgsmål 48 Se under den 6. juni 2011 nedenfor Den 6. juni 2011 Lovændring - Movia opfordrer til at indgive tilbud senest den 14. juni 2011, kl. 23:59!!!! Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en lov om ændring af lov om taxikørsel m.v., som bl.a. vil få betydning for de vognmænd, der har tilladelser efter busloven til kørsel i tilknytning til kontrakt med et trafikselskab (de såkaldte EP-tilladelser). Disse tilladelser vil fremover blive betegnet som tilladelser til offentlig servicetrafik. Fremover vil disse tilladelser være betinget af, at ansøgeren har tilladelse til taxikørsel. Der kan tildeles én tilladelse til offentlig servicetrafik for hver tilladelse til taxikørsel. I henhold til lovens overgangsbestemmelser vil EP-tilladelser fortsat kunne udstedes eller forlænges, såfremt der inden den 15. juni 2011 er indgået kontrakt med eller afgivet bindende bud til et trafikselskab om almindelig rutekørsel. Er der indgivet bindende tilbud inden den 15. juni 2011, vil en eksisterende tilladelse kunne forlænges eller en ny tilladelse tildeles, såfremt der efterfølgende indgås kontrakt. Tilbudsfristen i nærværende udbud er den 15. juni, kl. 12:00 og dermed 12 timer efter, den i lovgivningen givne frist. For at undgå, at en gruppe tilbudsgivere måtte komme i klemme med disse pludselige ændringer i forudsætningerne for at drive deres erhverv, gør Movia opmærksom på, at der naturligvis er mulighed for at indgive tilbud tidligere, således at der gives bindende tilbud inden den 15. juni 2011 (den 14. juni, kl. 23:59). Ved indgivelse af tilbud modtager tilbudsgiver en kvittering via mail med angivelse af tidspunkt for afgivelse af tilbuddet, ligesom Movia efter tilbudsfristens udløb den 15. juni. Kl. 12:00, kan dokumentere og bekræfte, hvornår tilbuddet er modtaget. Den 31. maj 2011

10 Rettelse til udbudsbetingelserne Link i vejledningen til optegning af hjemområder er rettet. Linket kan også ses her: Spørgsmål og svar Spørgsmål 16 Af udbudsmaterialet ( side 15 punkt 5.7) fremgår det at man ikke kan byde som enkeltvogn når man er tilsluttet bestillingskontor.. Er dette korrekt forstået? Med hensyn til oprettelse af vogngrupper, vil det så være muligt at oprette en gruppe, der for at få større andel af kørslen, vælger at byde samlet ind med en lavere pris, end den man fra bestillings-kontoret mener der skal bydes med, og herefter i samme central have 2 eller flere grupper vogne? Svar på spørgsmål 16 En vogngruppe består af 3 ens vogne. Bydes der med vogngrupper, lægges alle vogne i deres respektive vogngrupper og styres som sådan af operatøren. Spørgsmål 17 Er der nogle regler hvor langt fra sin hjemadresse man må være..500 meter eller...er det bare så man kan nå det... tænker specielt på hvis man evt skifter chauffør ud.. Svar på spørgsmål 17 Der er ingen regler, men vognen skal være så tæt på hjemadressen, at fremkørsel til kunden skal kunne nås indenfor den angivne tid. Spørgsmål 18 Jeg vil gerne vide hvorfor man udelukker storvogne fra kørsel for Flextrafik fra Jeg syntes ikke at argumentet om miljøhensyn virker når man tænker på hvad liftbilerne kører på literen i forhold til andre biler. Her ude på landet er vi nødt til at have vogne til taxakørsel med 8 passagerer. Men hvis vi ikke kan suplere med flexkørsel er det ikke nemt at få det til at hænge sammen øko-nomisk i takt med at Flex overtager mere og mere af kørslen. Vi har det ikke for nemt i forvejen. Er det en bevidst politik fra Movias side om at fjerne de sidste små taxafirmaer fra udkantsområ-derne? Svar på spørgsmål 18 Dette er bestemt ikke Movias politik. Spørgsmål 19 Hvis man har kontrakt på 2 liftbiler type 5 er det så rigtig forstået at man skal stille med 1 bil D Juleaften. Svar på spørgsmål 19

11 Ja, det er forstået korrekt. Der afrundes nedad: 2 vogne X 0,75 er 1,5 vogn, som så rundes ned til 1 vogn. Spørgsmål 20 Kan man få dispensation til ved evt. nedbrud at indsætte en bil der ikke opfylder kravene om alder og partikelfilter? Svar på spørgsmål 20 Nej, dette er ikke muligt. Spørgsmål 21 Jævnfør spørgsmål 14 og 15 vil jeg gerne vide hvilken vogntype en VW- Touran skal køre i udbud FV1 da den har en indstigningshøjde på ca cm. Jeg kender ikke indstigningshøjderne på de andre biler der er omtalt, men de må også være forholdsvis høje. Kan den køre efter ? Hvis den kan hvilken vogntype kører den så? Svar på spørgsmål 21 Da vognen har en indstigningshøjde over 30 cm kan denne vogntype ikke anvendes efter 1. okto-ber Spørgsmål Vedr. afsnit 5.7 omkring forsyningssikkerhed Er det korrekt forstået at hvis man byder med fx 100 biler i én vogngruppe, men kun "åb-ner" de 40 af dem i Planet på en given ugedag, så er det 25 % af de 40 der altid skal være til rådighed? 2. Altså så skal man en enkelt dag ned under 10 åbne biler, så skal dette meldes senest da-gen før efter regler som beskrevet i afsnit 7? 3. Kan man altid (selvfølgelig efter regler som beskrevet i afsnit 7) ændre i det "åbne" antal biler for en given ugedag? Eller ligger dette fast ved kontrakt start? Spørgsmålet er opdelt af Movia. Svar på spørgsmål Dette er korrekt forstået. 2. Ja. 3. Det er til enhver tid centralen der bestemmer antallet af tilmeldte vogne i vogngruppen. Ændringer skal blot ske dagen før inden kl. 16:00. Spørgsmål 23 Hvis man har to kontrakter hvor mange biler skal man så stille med den Svar på spørgsmål 23 Ligegyldig hvor mange biler, der bydes med, får operatøren én kontrakt. Det er 75% af de liftvogne, der er i kontrakten, som skal køre den 24. december. Dvs. hvis kontrakten er på to liftvogne, så skal der stilles med én liftvogn på denne dag.

12 Spørgsmål 24 Kan en frikørt taxi som ikke opfylder miljøkravene til taxi jvf nye miljøregler kører som EP bil i det kommende bud. Svar på spørgsmål 24 Nej. En frikørt taxa skal opfylde samme krav som de øvrige vogne. Den 13. maj 2011 Rettelser og tilføjelser til udbudsbetingelserne Afsnit 3.3 Udstyr i vognene Nuværende tekst: Alle vogne skal som minimum være tydeligt mærket med minimum 2 stk. Flextrafik sugekopskilte i forrudens højre side eller sidestreamere (klister eller magnetform). Movia leverer materiale efter behov. Rettes til: Alle vogne skal som minimum være tydeligt mærket med minimum 1 stk. Flextrafik sugekopskilte i forrudens højre side eller 2 stk. streamere på siden af bilen (klister eller magnetform). Movia leve-rer materiale efter behov. Afsnit 3.4 Fastgørelse af kørestole m.m. Nuværende tekst: Det skal oplyses på tilbudsblanketten, hvorvidt der er babystol i vognen. Rettes til: Det skal oplyses på tilbudsblanketten, hvorvidt der er babystol i vognen, og til hvilken vægtgrænse den gælder til. Bilag 2 Ændringer i forhold til tidligere udbud Tilføjelse: Der sker et fradrag i planlægningsprisen, jf. afsnit 3.1 Afsnit 5.5 Privatrejser Tilføjelse: For vogngrupper er det kun Trafikstyringen, der kan lægge privatrejser i systemet. Spørgsmål og svar

13 Spørgsmål 3 Ang. vogntyper. Biler der er synet til 7 personer, f.eks. VW-Touran, VW-Sharan, Ford S-Max og Mercedes E stati-oncar (kan fås med klapsæder bagi), kører i dag som type 2 bil. Kører de som type 1 bil i FV1 udbud? Kan de bruges til flex kørsel efter ? Svar på spørgsmål 3 De benævnte vogne som i dag kører som type 2 vogn, vil jf. udbudsbetingelserne for FV1 komme til at køre som type 1 vogn (vognen skal have plads til 4 personer (ekskl. fører) og være udstyret med mindst 4 døre. Indstigningen skal være uden trin. Vognen skal have plads til bagage svarende til mindst 2 rollatorer). Ja, de kan forsat benyttes til kørsel for Flextrafik efter den Spørgsmål 4 Jeg konstaterer at man efter oktober 2013 ønsker ikke ønsker at anvende type 3 køretøjer (bl.a Mercedes Vito og Vw Caravelle). Samtidig står der i punkt 3.2 miljøforhold i det nye FV 1 udbud at vogne registreret som m1, m2 eller både som m1 og m2 i henhold til busloven skal opfylde miljø-kravene som stilles til taxiér. Betyder det at en Mercedes Vito registreret første gang i Tyskland 09/2008, og herefter registreret i dk 10/2010 på stor eller lille ep tilladelse nu ikke kan anvendes til kørsel under FV 1 udbuddet? Omtalte Mercedes Vito kører 11,5 km/l. Svar på spørgsmål 4 Det er korrekt forstået at denne vogntype (M1) ikke kan bruges efter Vogne som er registreret som M1 vogne skal opfylde miljøkravene som stilles til taxi. Vogne som er registreret som M2 / + M2/M1 skal opfylde kravene efter busloven. Spørgsmål 5 Hej jeg vil spørge om der er en grund til at kontrakten kun er på et år. Svar på spørgsmål 5 Der skal være mulighed for at byde ind på kørslen med jævne mellemrum for nye operatører, da det område, der betjenes af Flextrafik ændrer sig løbende, når flere kommuner indgår i ordningen. Spørgsmål 6 Kan man nøjes med at byde på kun mandag til fredag 5:00-18:00 Svar på spørgsmål 6 Det er helt op til operatøren, at bestemme hvornår og hvilket tidsrum man vil stille sin vogn til rå-dighed for Movia Flextrafik. Dog skal man være opmærksom på, at der er specielle regler for kørsel den 24. december for liftvogne, dvs. vogntyperne 3, 4 og 5, jf. udbudsbetingelserne pkt. 2.1 Kørsel i julen Spørgsmål 7

14 Den reduktion i pris der ligger på type 5 biler på 50 kr, gælder den både køretid og service tid??? Svar på spørgsmål 7 Reduktionen gælder kun på køretiden. Spørgsmål 8 Må man ændre på bilen opsætning i løbet af kontrakten f.eks fra en type 1 til en type 5 bil og den retur igen evt Svar på spørgsmål 8 Svar på spørgsmål 8 Udskiftning af vogntype kan kun ske én gang i kontraktperioden, og kun efter forudgående aftale med Movia. Se udbudsbetingelsernes afsnit 3.6. Spørgsmål 9 hej jeg har tænkte mig at søge flex variabel kørsel, men i siger vogn må ikke være mere end 6år, og man skal oplyse først gangs registerings dato. da jeg har ikke nogen vogn her nu, kan være svært at oplyse på tilbud blanket, kan man tag det op igen når man får tildelt kørsel. jeg vil finde en vogn når jeg har noget kørsel. Svar på spørgsmål 9 Registreringsnr. kan meddeles senere, hvis bilen endnu ikke er indkøbt. Der angives blot NY BIL 1 eller anden unik identifikation i felt A3, og felt A4 lades være blank. Kravet om 6 år gælder stadig. Spørgsmål 10 Hvor mange vogngrupper kan en vogn (taxa) køre i? Svar på spørgsmål 10 Antallet af vogngrupper afhænger af, hvilket tursystem, der benyttes på centralen, og hvordan systemet kan begrænse vognene med egenskabskrav. Kan tursystemet ikke begrænse med egen-skabskrav og det derfor bliver i Planet, hvor man skal lave begrænsningen, så bliver det maksimalt 5 vogngrupper, den enkelte vogn kan køre i. Spørgsmål 11 Hvis en liftvogn kører i en fællesgruppe og får en liftkunde, vil prisen så blive beregnet som liftpris for denne kunde? Svar på spørgsmål 11 Nej. Hvis en liftvogn kører et vognløb, der er udbudt som fællesgruppe, så vil hele vognløbet blive beregnet til den pris, uanset at der kommer en eller flere liftkunder på vognløbet. Spørgsmål 12

15 Skal alle fra vogngrupper indsende reg att på biler. 40 tilmeldt skal i så have 40 reg att. og skal de sendes pr post eller ind via denne side??? Svar på spørgsmål 12 Vogne som kører i vogngrupper på taxi-tilladelser er undtaget. Tilladelser skal indsendes pr. post inden driftsstart til Flextrafik. Spørgsmål 13 Hvor længe kan man forvente at et vogngruppe-vognløb varer? Svar på spørgsmål 13 Når man siger ja til at køre et vogngruppevognløb siger man som hovedregel ja til at køre i min. 9 timer dog kun inden for den pågældende vogngruppes åbningstid. Man får sammen med vognløbstilbuddet af vide hvor lang tid det forventes at vare, men der kan tilkobles flere ture undervejs som kan gøre at det varer længere. Hvis man kan køre det tilbudte, men ikke 9 timer kan man kontakte trafikstyringen INDEN vognlø-bet påbegyndes og spørge om de vil gøre brug af dette mod at man får indlagt en privatrejse fra slutadr. til hjemzonen (således at man selv kommer til at betale for hjemkørslen) eller vil have en anden vogn tilbudt. Hvis trafikstyringen takker ja til kortere kørsel end de 9 timer vil de indlægge privatrejsen og notere aftalen på vognløbet. Hvis et vognløb undervejs forlænges til at vare længere tid end 9 timer kan chaufføren vælge at kontakte trafikstyringen og anmode om at blive sendt hjem efter 9 timer betaler Flextrafik for hjemkørslen. Hvis et vognløb, uden forudgående aftale om kortere køretid, påbegyndes hvorefter chaufføren beder om at blive sendt hjem inden de 9 timer vil det udløse en privatrejse fra den sidste afleve-ringsadresse og til byområdet samt en kvalitetsbrist. Spørgsmål 14 Vil en VW Sharan eller en Ford Galaxy indrettet med plads til 4 passagerer, plus 2 klapstole ba-gest, kunne godkendes som en sedan/st.car Type 1, således at den også kan godkendes til kørsel i flextrafik fra okt Svar på spørgsmål 14 Såfremt vognen opfylder kravene til en sedan/st.car og opfylder kravene til et indstigningstrin med en maksimal højde på 30 cm. kan disse vogne godt bruges som en type 1 vogn. Spørgsmål 15 Kan man bruge biler som f.eks. VW-Touran, VW-Sharan og Ford S-Max med plads til 6 passagerer som type 1-biler efter ? For taxafolket er det væsentligt at vide i forhold til udskiftning af biler når vi nu ikke kan bruge de store biler mere, som ellers er gode at have som landtaxaer. Svar på spørgsmål 15 Se svar på spørgsmål 14. Den 20. april 2011

16 Spørgsmål og svar Spørgsmål 1 Ang. vogntyper. Skal det forstås sådan at man efter 1. oktober 2013 ikke kan køre flex med en VW-caravelle/Mercedes Viano eller lignene? Eller kan man godt bruge disse køretøjer men skal køre til samme pris som en stationcar/sedan vogn? Eller sagt på en anden måde: Ønsker Movia kun at bruge stationcars/sedan og liftbiler med plads til to kørestole fremover? Svar på spørgsmål 1 Det er korrekt forstået at vogntype 2 (nuværende type 3), grundet bl.a. miljøhensyn, udgår 30. september Disse vogntyper kan ikke benyttes som sedan/st.car. (type 1) Spørgsmål 2 Ang. privatrejser: Kan man stadig lægge privatrejser ind og flytte planlagt kørsel fra planet senest 18 timer før som idag? Svar på spørgsmål 2 Ja. Der er ikke ændret i denne praksis.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

Spørgsmål 1: Svar på spørgsmål 1

Spørgsmål 1: Svar på spørgsmål 1 FG6 Præcisering Afsnit 6.2 udskiftes med nedenstående: 6.2 Uddannelse Operatøren skal sørge for, at ingen chauffører sættes til selvstændig tjeneste i den aftalte kørsel for Movia, inden de har gennemgået

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. Energikrav [km/l] Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780268 Fax 7262 6790 pda@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. UDKAST Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 www.trafikstyrelsen.dk Sagsnummer:TS20703-00028 Sagsbehandler: PJL Dato 30.04.2013 Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel.

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. april 2010 MLL 10 Udbudsstatus marts 2010 Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling:

Læs mere

Udbudsbetingelser. B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik

Udbudsbetingelser. B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Udbudsbetingelser B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia Marts 2009 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udbudets

Læs mere

Præcisering. Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: FV6. Afsnit 3.2 Miljøforhold

Præcisering. Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: FV6. Afsnit 3.2 Miljøforhold FV6 Præcisering Afsnit 3.2 Miljøforhold Vi skrev tidligere: - Type 1 køretøjer skal overholde energiklasse A. Nye køretøjer skal desuden overholde Euro 6, mens brugte køretøjer skal overholde Euro 5a.

Læs mere

Udbudsbetingelser. B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik

Udbudsbetingelser. B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Udbudsbetingelser B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia April 2010 B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets

Læs mere

Regulering af grænselandet mellem bus og taxi

Regulering af grænselandet mellem bus og taxi KONKURRENCERAADGIVNING.DK Konkurrencerådgiver Niels Rytter Regulering af grænselandet mellem bus og taxi Flextrafikkens fremtid TØF-konference om flextrafik DSB-kursus Center, Folke Bernadottes Allé 7

Læs mere

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift TAXINÆVNET. AARHUS 13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift I Aarhus Kommune er 13 taxitilladelser ledige. Tilladelserne kan søges af både vognmænd og chauffører. Der stilles betingelse i tilladelsen

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S Spørgsmål & Svar opdateret d. 20.09.10 1 Spørgsmål & Svar Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S 159-24607 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Spørgsmål og svar Shuttlebus, runde 2

Spørgsmål og svar Shuttlebus, runde 2 Sagsnr. 1-23-4-101-27-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af shuttlebus Spørgsmål og svar Shuttlebus, runde 2 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2008

Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2008 Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2008 Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Center for Grøn Transport Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Den 25. august 2009 blev der indført energi- og miljøkrav til taxier jf. bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura 201704-16543 Bilag 7.2. Før kontraktindgåelse Nr. Kontraktkrav Henvisning Kontrolforanstaltning Inden tildeling af kontrakt 1 Forhåndstilsagn på anfordringsgaranti

Læs mere

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i / Udbud efter forhandling: FR3 - Udbud af Flextrafik Rute Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i forbindelse med spørgerunden.

Læs mere

Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn).

Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2010 Region Syddanmark (minus Fyn) 2010 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes.

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes. Protokollat med tilkendegivelse Faglig voldgift (FV2014.0111) Kristelig Fagforening (KRIFA) (advokat Bjørn Holtze) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) (advokat Bjørn B. Carlsen) Sagen drejer sig om,

Læs mere

Udbudsbetingelser. FV5 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser. FV5 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV5 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia Marts 2015 FV5 Udbud af Flextrafik Variabel side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt Region Midtjylland Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr.

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Midttrafik og Sydtrafik. Udbudsvilkår og kontrakt

Midttrafik og Sydtrafik. Udbudsvilkår og kontrakt Midttrafik og Sydtrafik 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2011-1 - Udbudsvilkår Indledning...3 1

Læs mere

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 VI SIDDER KLAR VED TELEFONERNE PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER: KORTE REJSER (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00 FASTE REJSER alle hverdage 8.00-16.00

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Status på handlinger til afværgelse af driftsproblemer i forhold til afvikling af handicapkørsel juleaften 2009

Status på handlinger til afværgelse af driftsproblemer i forhold til afvikling af handicapkørsel juleaften 2009 Bestyrelsesmødet den 25. juni 2009. Bilag 12.1 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CAN Direkte 36 13 19 88 Fax CAN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. juni 2009 Status

Læs mere

Forandringer og konsekvenser

Forandringer og konsekvenser Forandringer og konsekvenser Det skal fortsat kræve tilladelse at udføre erhvervsmæssig persontransport. De nuværende fire tilladelser (taxi, limousine, offentlig servicetrafik og sygetransport) erstattes

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia April 2014 FV4 Udbud af Flextrafik Variabel side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 4. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 4. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011745 (Carsten Haubek, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 4. juli 2007 Dansk Taxi Råd (selv) mod Nordjyllands Trafikselskab (advokat Hening Biil, København) K E N D E L

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 17 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 17 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 20. januar

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Januar 2012. Flextrafik

FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Januar 2012. Flextrafik Flextrafik 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbudt af trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik Udbud 2012 Udbudsvilkår og kontrakt Offentliggjort den 13. januar

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

1. Gældende krav. Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier

1. Gældende krav. Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Direkte 4189 1877 Fax 3338 1439 pjl@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Tiltrådt. Statusorienteringerne indeholder fremover en redegørelse for de opnåede priser i afsluttede udbud.

Tiltrådt. Statusorienteringerne indeholder fremover en redegørelse for de opnåede priser i afsluttede udbud. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. maj 2014 Mads Lund Larsen 16 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages til

Læs mere

Udbudsbetingelser FV2 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser FV2 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV2 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2012 FV2 Udbud af Flextrafik Variabel Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg 8. juli 2014 5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg Spørgsmål / Fejl De med gråt markerede spørgsmål og svar indgik i 1.-4. rettelsesblad Svar / Rettelser 1. Rettelse til timetallet i pakke 2 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2015 0 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Bilag 8.1 Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Resumé I de sidste tre udbud af flexkørsel med garanti- og variable vogne, med kontraktstart i marts 2014, 2015 og 2017, har der været en svag faldende

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013 K E N D E L S E Easy-Climb ApS (advokat Niels Thestrup, København) mod Trafikselskabet Movia (advokat Lotte Hummelshøj,

Læs mere

BAT Din bus på Bornholm

BAT Din bus på Bornholm BAT Din bus på Bornholm Udbudsbetingelser OST 1 Udbud af offentlig service trafik. Garanti / variabel Trafikselskabet BAT Oktober 2014 Oktober 2014 S. 1 Udbudsmaterialet indholdsfortegnelser : 1. Indledning

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af lægevagtskørsel

Spørgsmål/svar til udbud af lægevagtskørsel Spørgsmål/svar til udbud af lægevagtskørsel Nr.: Spørgsmål Modtaget Svar Besvaret 1 Udbudsmateriale side 12, pkt. 8.1 Prisoplysning og udkast til kontrakt side 11, pkt. 9.1. Der ønskes oplyst priser ex

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 11 Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2017 1 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 Pda@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier 1. Indledning

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport.

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. 14. juni 2013 Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. Arbejdet i udvalget om erhvervsmæssig persontransport har tydeliggjort behovet for at betragte erhvervet på en måde,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i ETHICS / Udbud efter forhandling: FR2 - Udbud af Flextrafik Rute Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i forbindelse med spørgerunden.

Læs mere

Udbudsbetingelser FV3 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser FV3 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV3 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2013 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik

Handicapkørsel. i Sydtrafik Handicapkørsel i Sydtrafik Gældende fra marts 2010 05 Velkommen til Handicapkørsel i Sydtrafik 06 Bestilling sådan gør du! Bestillingsfrist Oplysninger til Sydtrafik Jul og nytår Flere i én vogn Kirke,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Midttrafik skal herved opfordre alle interesserede til at afgive tilbud på variabel kørsel på Samsø Tilbudsmateriale Tilbudsmaterialet indeholder følgende

Læs mere

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

I regneark/tilbudsliste tæller optioner med i summen for TCO. Betyder det at optioner tæller med i vurderingen af TCO?

I regneark/tilbudsliste tæller optioner med i summen for TCO. Betyder det at optioner tæller med i vurderingen af TCO? 04-10-2013 Rettelsesblad 4 (Vedrører alle delaftaler) Generelt Spørgsmål 4: I regneark/tilbudsliste tæller optioner med i summen for TCO. Betyder det at optioner tæller med i vurderingen af TCO? Besvarelse

Læs mere

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar 10. Udbud Spørgsmål og svar pr. 21. november 2016 Nr. Spørgsmål Svar 1 Som oplyst under pakke 1096 (selv om der står 311) oplysninger om personaleforhold står der, at man skal overtage 10 chauffører 4

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på INCUBA Katrinebjerg og IT- Hjørnet

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på INCUBA Katrinebjerg og IT- Hjørnet Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på INCUBA Katrinebjerg og IT- Hjørnet 1. Ordregiver Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C 2. Beskrivelse af den udbudte ydelse og omfang Aarhus

Læs mere

Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2009

Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2009 Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2009 Midttrafik 3. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780416 Fax 7262 6790 stpm@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Årli vurderin i forbindelse med reulerin af bekendtørelse om eneri- o miljøkrav til

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler. Udbudsbetingelser

Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler. Udbudsbetingelser Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79317 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S Spørgsmål og svar 2013/S 069-114550 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396566-2013:text:da:html Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S 228-396566 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v.

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v. LBK nr 107 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Udbudsbetingelser. FV7 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser. FV7 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV7 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia Marts 2017 FV7 Udbud af Flextrafik Variabel Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Indledning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998 K E N D E L S E Dansk Taxi Forbund (selv) mod Århus Amt (selv) Under denne, ved klageskrift af 30.

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget L 24 Bilag 9 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget L 24 Bilag 9 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 L 24 Bilag 9 Offentligt Af transport-, bygnings- og boligministeren, tiltrådt af Ændringsforslag til Forslag til Taxilov (L 24) Til 4 1) I stk. 1, nr. 2,

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Introduktion til offentlig servicetrafik AMU mål 47874

Introduktion til offentlig servicetrafik AMU mål 47874 Introduktion til offentlig servicetrafik AMU mål 47874 Deltageren kan, på grundlag af sin viden om lovgrundlaget for trafikselskabernes og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, regelsæt, servicekrav,

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere