Spørgsmål og Svar til FV1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og Svar til FV1"

Transkript

1 Spørgsmål og Svar til FV1 Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den 9. juni 2011 Rettelser til udbudsbetingelserne Rettelse til udbudsbetingelserne side 5 vedrørende vogntype og materiel: Det tillades at byde med M2 vogne. Vognene skal som vogntype og indretningsmæssigt som minimum opfylde de stillede krav til vogntype 4 og 5. De miljømæssige krav til M2 vogne vil være at disse skal påmonteret godkendt partikelfilter og alle nye M2 vogne skal opfylde emissionskrav svarende til Euro 5. Rettelse til udbudsbetingelserne side 5 vedrørende kørsel i julen: Udover at stille 75 % af sine "åbne" liftvognene til rådighed den 24. december, skal operatøren uden ekstra betaling stille 25 % af sine "åbne" liftvogne ( dog minimum en liftvogn) til rådighed på helligdagene 1. og 2. juledag, skærtorsdag, langfredag samt 1. og 2. påskedag. Der vil her være tale om et vognløb på 8 timer, fastlagt af Movia. Spørgsmål og Svar Spørgsmål 49 I afsnit 3.2 Miljøforhold, står der: Uanset om der køres i henhold til taxibivilling eller i henhold til tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter busloven, skal de af myndighederne til enhver tid stillede energi- og miljøkrav til taxier som minimum være opfyldt. der kan henvises til gældende bekendtgørelse nr. 826 af 25. august Spørgsmålet er så: Eks. taxi/ep-tilladelse godkendt til 4 pers, som idag ikke opfylder energiklasse C, men stadig kører som taxi/ep og ikke over 6 år, de må så ikke køre for flextrafik efter 1 oktober 2010? Dvs. disse vognmænd så nød til at skifte vogn, for forsat at kunne køre for flextrafik? Svar på spørgsmål 49 Jo, - der henvises til rettelserne til udbudsbetingelsernes side 7 nedenfor. Den 8. juni 2011

2 Rettelser til udbudsbetingelserne Rettelse til udbudsbetingelserne side 5 vedrørende vogntype og materiel: Det tillades at byde med M2 vogne. Vognene skal som vogntype og indretningsmæssigt som minimum opfylde de stillede krav til vogntype 5 (liftvogn med trappemaskine). De miljømæssige krav til M2 vogne vil være at disse skal påmonteret godkendt partikelfilter og alle nye M2 vogne skal opfylde emissionskrav svarende til Euro 5. Rettelse til udbudsbetingelserne side 5 vedrørende kørsel i julen: Udover at stille vogne til rådighed i julen, skal operatøren på tilsvarende måde stille 25 % af sine liftvogne ( dog minimum en liftvogn)samme antal biler til rådighed på helligdagene 1. og 2. juledag, skærtorsdag, langfredag samt 1. og 2. påskedag. Der vil her være tale om et vognløb på 8 timer, fastlagt af Movia. Rettelse til udbudsbetingelserne side 7 vedrørende miljøforhold: Vogne, der allerede måtte være indregistreret i tilbudsgivers navn, skal dog ikke nødvendigvis opfylde de i nævnte bekendtgørelse stillede krav - medmindre andet måtte fremgå af lovgivningen. Nye vogne, der indkøbes og registreres efter den 15. juni 2011 skal dog opfylde nævnte miljøkrav. Spørgsmål og svar Spørgsmål 25 "Uanset om der køres i henhold til taxibevilling eller i henhold til tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter busloven, skal de af myndighederne til enhver tid stillede energi- og miljøkrav til taxier som minimum være opfyldt. Der kan henvises til gældende bekendtgørelse nr. 826 af 25. august 2009." Betyder det at Biler der køre under busloven(ep-tilladse) skal op fylde de samme krav som taxa? Svar på spørgsmål 25 Se rettelse til udbudsbetingelsernes side 7 ovenfor. Spørgsmål 26 Hvor mange gange kan man ændre på hjemme adresse i kontrakt perioden. Svar på spørgsmål 26 Hjemmeadressen kan som udgangspunkt ikke ændres i kontraktperioden.

3 Spørgsmål 27 Det er bekendtgjort, at man som vogn med mere end 7 sæder skal køre efter miljøreglerne for taxaer. Det betyder, at en stor vogn/liftvogn skal kunne køre mindst 11,9 km/l. Hvordan vil I få en Sprinter til det? På en god dag kan den måske snige sig op på 8-9 km/l. Svar på spørgsmål 27 Kører den pågældende vogn på EP-tilladelse skal kravene i den pågældende bekendtgørelse op-fyldes. (Se dog rettelsen til afsnittet om miljøforhold.) Bemærk i øvrigt her, at der i bekendtgørelsen er særlige regler for vogne, der er udstyret med fastmonteret lift og indrettet til befordring af mindst 2 kørestole. Spørgsmål 28 Jeg har undret mig over de kr. 50,-, der bliver fratrukket prisen for liftvogne, og har forespurgt hos Konkurrencestyrelsen, der siger, at det helt klart er en overtrædelse af reglerne, når det er billigste pris, der afgør, hvem der får en tur. Har I en kommentar? Svar på spørgsmål 28 I forbindelse med tildeling af kontrakt, bliver der ikke fratrukket 50 kr. i prisen på en liftvogn. Efter kontraktens indgåelse foretager Movia i forbindelse med den daglige administration af kon-trakten et fradrag på 50 kr. for at opnå den bedst mulige udnyttelse af den samlede vognpark. Spørgsmål 29 Er det rigtig forstået at en type 1 skal køre 16,1 på Literen? Svar på spørgsmål 29 Ja, dette er kravet til dieselbiler i henhold bekendtgørelse 826 om energi- og miljøkrav til taxa. Se dog rettelserne til udbudsbetingelserne side 7 ovenfor. Spørgsmål 30 Er det rigtig forstået at en type 1 skal have partikelfilter Svar på spørgsmål 30 Ja. Spørgsmål 31 Som svar til spørgsmål 21 svarer man at vognen ikke kan køre som type 1 bil efter okt da indstigningshøjden overstiger 30 cm. Skal det forstås således at alle type 1 biler ikke må have en indstigningshøde på over 30 cm. Kan ikke se ud fra udbudsmaterialet at der står noget om indstigningshøjdehøjde på type 1 Lav vogn, kun at indstigningen skal være uden trin.

4 Hvis indstigningshøjden skal være Max 30 cm.findes der vist ikke mange vogne på markedet som kan anvendes,og mange kunder syntes iforvejen at det er besværligt, at komme ind og ud af de lave vogne. Svar på spørgsmål 31 Vi beklager forvekslingerne. Der er ingen krav til indstigningshøjde på vogntype 1. Spørgsmål 32 En central kan kun byde ind med max 3 vogntyper - sedan/stcar - MPV og lift - er det rigtig forstået? Men kan disse deles op i flere vogngrupper end 3 og med forskellige priser. Vil det være muligt at nulstille en enkelt vogngruppe på en given ugedag uden at skulle stille 25% til rådighed. Er der nogen regler for, hvornår en dag starter / slutter hos Movia eller bestemmer operatøren selv dette ved indtastning i Planet senest dagen før. Svar på spørgsmål 32 Nej. En central kan byde ind på alle vogntyper. Der kan kun bydes med en vogngruppe i hver vogntype i hvert byområde. Nej. Driftsdøgnet i Planet er mellem 00:00 23:59 Spørgsmål 33 I skriver i svar på spørgsmål 14, at type 1 vogne efter 1/ ikke må være mere end 30 cm i indgangshøjde. Jeg har bl.a. en Skoda Superb og en 211 Mercedes E St. de måler begge over 30 cm målt fra jorden og op til det højeste punk hvor folk skal løfte fødderne hen over for at komme ind i bilen. Er det sådan indgangshøjden skal måles?. Hvis ikke hvor måles det så til? Svar på spørgsmål 33 Vi beklager hvis det tidligere svar har været forkert. Der er ingen krav til indstigningshøjde på en type 1 vogne. Spørgsmål 34 Vedr.: Miljøkrav for en Mercedes C 220, på registreringsatt. er dieselforbruget opgivet til 14,7 pr. l. Jeg kører alene på bilen og har en del lange ture, og har ikke problemer med, både på bilens computer og reelt, at køre i gennemsnit 16,4 pr. l, enkelte dage tæt på 17 pr. l., kan den uden problemer godkendes til udbud FV1 Svar på spørgsmål 34 Som udgangspunkt skal kravene i bekendtgørelsen 826 om miljø- og energikrav til taxa opfyldes. Se dog rettelse til udbudsbetingelsernes side 7 ovenfor.

5 Spørgsmål 35 Folketinget har vedtaget lovforslaget om tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning af førere af taxier. Loven træder i k r a f t 1. september 2011, hvilket betyder at offentlig servicetrafik (tidligere EP tilladelse), kræver at ansøgeren har en taxi tilladelse samtidig. Hvad betyder det for nærværende udbud FV1. Skal vi der kun har en EP tilladelse blot lade være med at byde, eller er der en overgangsordning? Svar på spørgsmål 35 Den enkelte byder må overveje den nye situation og gøre brug af de muligheder loven indeholder. Spørgsmål 36 Som man kan se i mange indkomne spørgsmål, er der en del tvivl om man kan køre med de vogntyper, det være sig Vw - Ford m.m.,som kan medtage 4 pers.,og så har to klabsæder bagest til 2 pers. som type 1 lav vogn. Som alle sikkert ved er denne type vogn lidt højere end en personvogn/stc. Kunne Flextrafik ikke komme med en klar udmelding om man kan anvede denne type vogn som type 1 vogn nu, med eller uden indstigningstrin og kan vognen anvendes efter okt Svar på spørgsmål 36 Hvis vognen opfylder følgende krav, kan den benyttes som vogntype 1: Personbil M1 der i typegodkendelsen ikke er registreret som MPV/SUV. Der er præcis 4 siddepladser ekskl. chaufførens plads. Indstigningen skal være uden trin og den har mindst 4 døre. Vognen skal have plads til bagage svarende til mindst 2 rollatorer. Spørgsmål 37 Jf. svaret på spørgsmål 23 af 31. maj 2011 slås det fast at "Det er 75% af de liftvogne, der er i kon-trakten, som skal køre de 24. december". Det er i direkte modstrid med udbudsmaterialet, side 5, punkt 2.1 hvor der står at "75% af de tilbudte liftvogne (ved ulige antal rundes ned - dog minimum 1 vogn), der har været aktive i kontraktperioden skal stå til rådighed for Movia den 24. december (og natten herefter) i tids-rummet kl-05:00-04:59." Hvis man byder ind med 10 liftvogne men kun har haft max 2 åbne (=aktive) samtidig i perioden, skal man jf. den første model stille med 7 liftvogne d , mens man efter den anden model kun skal stille med 1. Hvilken en af modellerne er korrekt? Svar på spørgsmål 37 Svaret til spørgsmål 23 er ikke præcist nok. Det er 75 % af de liftvogne, der har kørt i kontraktperi-oden, der skal køres med den 24. december. Ved ovennævnte eksempel skal der stilles med 1 vogn.

6 Spørgsmål 38 I udbudsmaterialet, side 5, punkt 2.1 står "Dette gælder både kørsel med de vogne, der efter dette udbud indgås kontrakt på, samt vogne, operatøren frivilligt stiller til rådighed" Hvad er det for vogne der ikke opnås kontrakt på, man som operatør kan stille med? Svar på spørgsmål 38 Hvis operatøren er i besiddelse af andre vogne udover de vogne, der indgås kontrakt med, kan disse stilles til rådighed. Spørgsmål 39 J f. svaret på spørgsmål 12 af 13. maj 2011 skal der inden driftsstart indsendes tilladelser på alle taxier der kører i vogngrupper. Er det nok med en kopi af tilladelsen? Svar på spørgsmål 39 Ja. Spørgsmål 40 Jf. udbudsmaterialets punkt 3.2 på side 7 skal alle dieselvogne fra kontraktstart være udstyret med partikelfilter. Skal dette dokumenteres - og i bekræftende fald - hvordan skal det dokumenteres? Svar på spørgsmål 40 Dette skal ikke dokumenteres. Spørgsmål 41 I udbudsmaterialet, side 8, punkt 3.4, nævnes at "Ved transport af babyer og små børn skal vog-nen være forsynet med godkendt babystol" Hvad dækker begrebet "små børn" over? Svar på spørgsmål 41 Små børn dækker o 135 cm Spørgsmål 42 I udbudsmaterialet, side 7, punkt 3.2, 3. afsnit, anføres det at "Uanset om der køres i henhold til taxibevilling eller i henhold til tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter busloven, skal de af myndighederne til enhver tid stillede energi- og miljøkrav til taxier som minimum skal være opfyldt."

7 Skal det forstås således at samtlige vogne der skal udføre kørsel for Movia i dette udbud skal opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 826 af 25. august 2009? (det er måske et banalt spørgsmål, men nogle vil mene at mini-ep-tilladelser reelt er hjemlet i Trafikselskabsloven og ikke i Busloven - og hvis denne opfattelse er gældende vil mini-ep-tilladelser ikke umiddelbart være omfattet af miljøkravene). Svar på spørgsmål 42 Også biler der kører i henhold til EP-tilladelser skal som udgangspunkt opfylde kravene i bekendtgørelse 826 om energi- og miljøkrav til taxa. Se rettelserne til udbudsbetingelserne side 7 ovenfor. Spørgsmål 43 I udbudsmaterialet, side 9, punkt 3.6 angives at "Ingen vogne må være mere end 6 år i kontrakt-perioden". Betyder det, at en vogn der bliver 6 år i løbet af kontraktperioden, ikke kan benyttes i den del af kontraktperioden der er indtil den bliver 6 år? Eksempel: Kontraktstart 1. oktober. Her er vognen 5 år gammel. Den efterfølgende 1. februar bliver vognen 6 år. Kan den køre i perioden fra 1. oktober til 1. februar? Svar på spørgsmål 43 Vognen kan benyttes indtil den bliver 6 år og ville i forhold til eksemplet kunne benyttes til 1. februar Spørgsmål 44 Kan man i det nuværende udbud skrive noget om, at vi kan få kontrakt de næste 3-4 år, så der kun skal ske pr is æn dri nger hvert å r? Dette af hensyn til, at vi ikke kommer i klemme med vores biler, som mange jo gør, efter vedtagelsen af den ny taxilov. Vi kan så nå at køre vores biler færdige og undgå at komme i økonomisk uføre pga finansieringen. For vores vedkommende træder den ny taxilov i kraft efter den , så tilbud afgivet inden da vil i orden - ellers har rigtigt mange kun 1 år eller kun frem til til at skaffe en ny bil. Man kunne evt. formulere det sådan at: "Kontrakten indgås på variabel kørsel for en periode af 4 år med mulighed for prisændringer hvert år. Det er en forudsætning for kørslen, at udbyder hvert år accepterer den ny pris. Kontrakten kan opsiges af begge parter jvf. de i udbud B11 gældende opsigelsesregler". Svar på spørgsmål 44 Det er ikke muligt på dette sene tidspunkt i udbudsprocessen at ændre udbuddet i så væsentlig graf. Udbuddet gælder således frem til 1. oktober Spørgsmål 45 Ang.indstigningshøjde så er det vel højden til toppen af fodpanelet der ikke må være over 30cm. Men hvilken bil kan man så bruge, for den bil jeg har er en toyota avensis og den er over 30cm.og det er en alm. lav st.

8 Er der noget der hedder lav st.eller høj st. jeg tænker på sædehøjden der jo ca 10cm. forskel på alm. og mpv. som jo så en høj st.men hvad med at udsende en liste med hvilke biler der kan godkendes,så der ikke sker fejlkøb. Svar på spørgsmål 45 Der er ingen krav til indstigningshøjde på vogntype 1. Spørgsmål 46 Er der mulighed for en mildere formulering til miljøkravene, således at bl.a. ep-biler, der pt. kører for trafikselskabet og som på reg.attest ikke opfylder taxi-energikravet på f.eks. 16/1 km/l, kan udfases i en alder af f.eks. 5-6 år eller anden fair overgangsordning? De pågældende biler opfylder i den daglige brug energikravet. Til orientering har jeg klippet spørgsmål 16 til trafikministeren, om energikrav til de nye tilladelser til offentlig servicetrafik: Spørgsmål 16: Er der forskellige overgangstider for forskellige køretøjer i forhold til miljøkrav? Svar: Energi- og miljøkravene til køretøjer, der udfører kørsel på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik, der vil blive fastsat i den ændrede bekendtgørelse om energi og miljøkrav til taxier, vil kun vedrøre køretøjer, der registreres første gang efter det tidspunkt, hvor den ændrede bekendtgørelse træder i kraft. Svar på spørgsmål 46 Ja, der vil være mulighed for en overgangsperiode. Se rettelserne til udbudsbetin-gelserne side 7 ovenfor. Spørgsmål 47 Er der mulighed for en flerårig tilknytning til trafikselskabet, stadig på var iabl e v ilk år?< br / > Da formuleringen i 2, stk.4 i den netop vedtagne L173 ikke synes at være entydig og da der pt. stort set ikke findes fortolkningsbidrag til L173, er der i den strengeste fortolkning en risiko for at variable ep-biler, uanset alder, ikke kommer til at køre mere end FV1 pga. at kontrakten kun løber i 1 år. Det virker som om at folketinget ikke har kendskab til de variable 1-årige kontrakter. Denne lovproces får jo også skyld for at være sjusket! Til orientering har jeg klippet 2 i den vedtagne L173: 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september Stk a, stk. 2, i lov om taxikørsel m.v. som affattet ved denne lovs 1, nr. 6, træder dog først i kraft den 1. marts Stk. 3. Uanset 1, stk. 1, i lov om taxikørsel m.v. som affattet ved denne lovs 1, nr. 1, kan erhvervsmæssig personbefordring fortsat udføres på grundlag af tilladelser efter lov om buskørsel, der er begrænset til kørsel med motorkøretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, i tilknytning til en kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel. Stk. 4. Tilladelser som nævnt i stk. 3 kan endvidere udstedes eller forlænges indtil kontraktens udløb, såfremt der inden den 15. juni 2011 er indgået kontrakt med eller afgivet bindende bud til et trafikselskab om almindelig rutekørsel.

9 Svar på spørgsmål 47 Se svar under spørgsmål 44. Spørgsmål 48 Den nyligt vedtagne lov, at kun taxivognmænd kan få en EP tilladelse ( Små vogne ) som gælder fra d Gælder det fra dette udbud, der jo træder i kraft fra , og hvad med de vogne der i øjetblikket kører uden at de samtidig har en taxibevilling. Svar på spørgsmål 48 Se under den 6. juni 2011 nedenfor Den 6. juni 2011 Lovændring - Movia opfordrer til at indgive tilbud senest den 14. juni 2011, kl. 23:59!!!! Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en lov om ændring af lov om taxikørsel m.v., som bl.a. vil få betydning for de vognmænd, der har tilladelser efter busloven til kørsel i tilknytning til kontrakt med et trafikselskab (de såkaldte EP-tilladelser). Disse tilladelser vil fremover blive betegnet som tilladelser til offentlig servicetrafik. Fremover vil disse tilladelser være betinget af, at ansøgeren har tilladelse til taxikørsel. Der kan tildeles én tilladelse til offentlig servicetrafik for hver tilladelse til taxikørsel. I henhold til lovens overgangsbestemmelser vil EP-tilladelser fortsat kunne udstedes eller forlænges, såfremt der inden den 15. juni 2011 er indgået kontrakt med eller afgivet bindende bud til et trafikselskab om almindelig rutekørsel. Er der indgivet bindende tilbud inden den 15. juni 2011, vil en eksisterende tilladelse kunne forlænges eller en ny tilladelse tildeles, såfremt der efterfølgende indgås kontrakt. Tilbudsfristen i nærværende udbud er den 15. juni, kl. 12:00 og dermed 12 timer efter, den i lovgivningen givne frist. For at undgå, at en gruppe tilbudsgivere måtte komme i klemme med disse pludselige ændringer i forudsætningerne for at drive deres erhverv, gør Movia opmærksom på, at der naturligvis er mulighed for at indgive tilbud tidligere, således at der gives bindende tilbud inden den 15. juni 2011 (den 14. juni, kl. 23:59). Ved indgivelse af tilbud modtager tilbudsgiver en kvittering via mail med angivelse af tidspunkt for afgivelse af tilbuddet, ligesom Movia efter tilbudsfristens udløb den 15. juni. Kl. 12:00, kan dokumentere og bekræfte, hvornår tilbuddet er modtaget. Den 31. maj 2011

10 Rettelse til udbudsbetingelserne Link i vejledningen til optegning af hjemområder er rettet. Linket kan også ses her: Spørgsmål og svar Spørgsmål 16 Af udbudsmaterialet ( side 15 punkt 5.7) fremgår det at man ikke kan byde som enkeltvogn når man er tilsluttet bestillingskontor.. Er dette korrekt forstået? Med hensyn til oprettelse af vogngrupper, vil det så være muligt at oprette en gruppe, der for at få større andel af kørslen, vælger at byde samlet ind med en lavere pris, end den man fra bestillings-kontoret mener der skal bydes med, og herefter i samme central have 2 eller flere grupper vogne? Svar på spørgsmål 16 En vogngruppe består af 3 ens vogne. Bydes der med vogngrupper, lægges alle vogne i deres respektive vogngrupper og styres som sådan af operatøren. Spørgsmål 17 Er der nogle regler hvor langt fra sin hjemadresse man må være..500 meter eller...er det bare så man kan nå det... tænker specielt på hvis man evt skifter chauffør ud.. Svar på spørgsmål 17 Der er ingen regler, men vognen skal være så tæt på hjemadressen, at fremkørsel til kunden skal kunne nås indenfor den angivne tid. Spørgsmål 18 Jeg vil gerne vide hvorfor man udelukker storvogne fra kørsel for Flextrafik fra Jeg syntes ikke at argumentet om miljøhensyn virker når man tænker på hvad liftbilerne kører på literen i forhold til andre biler. Her ude på landet er vi nødt til at have vogne til taxakørsel med 8 passagerer. Men hvis vi ikke kan suplere med flexkørsel er det ikke nemt at få det til at hænge sammen øko-nomisk i takt med at Flex overtager mere og mere af kørslen. Vi har det ikke for nemt i forvejen. Er det en bevidst politik fra Movias side om at fjerne de sidste små taxafirmaer fra udkantsområ-derne? Svar på spørgsmål 18 Dette er bestemt ikke Movias politik. Spørgsmål 19 Hvis man har kontrakt på 2 liftbiler type 5 er det så rigtig forstået at man skal stille med 1 bil D Juleaften. Svar på spørgsmål 19

11 Ja, det er forstået korrekt. Der afrundes nedad: 2 vogne X 0,75 er 1,5 vogn, som så rundes ned til 1 vogn. Spørgsmål 20 Kan man få dispensation til ved evt. nedbrud at indsætte en bil der ikke opfylder kravene om alder og partikelfilter? Svar på spørgsmål 20 Nej, dette er ikke muligt. Spørgsmål 21 Jævnfør spørgsmål 14 og 15 vil jeg gerne vide hvilken vogntype en VW- Touran skal køre i udbud FV1 da den har en indstigningshøjde på ca cm. Jeg kender ikke indstigningshøjderne på de andre biler der er omtalt, men de må også være forholdsvis høje. Kan den køre efter ? Hvis den kan hvilken vogntype kører den så? Svar på spørgsmål 21 Da vognen har en indstigningshøjde over 30 cm kan denne vogntype ikke anvendes efter 1. okto-ber Spørgsmål Vedr. afsnit 5.7 omkring forsyningssikkerhed Er det korrekt forstået at hvis man byder med fx 100 biler i én vogngruppe, men kun "åb-ner" de 40 af dem i Planet på en given ugedag, så er det 25 % af de 40 der altid skal være til rådighed? 2. Altså så skal man en enkelt dag ned under 10 åbne biler, så skal dette meldes senest da-gen før efter regler som beskrevet i afsnit 7? 3. Kan man altid (selvfølgelig efter regler som beskrevet i afsnit 7) ændre i det "åbne" antal biler for en given ugedag? Eller ligger dette fast ved kontrakt start? Spørgsmålet er opdelt af Movia. Svar på spørgsmål Dette er korrekt forstået. 2. Ja. 3. Det er til enhver tid centralen der bestemmer antallet af tilmeldte vogne i vogngruppen. Ændringer skal blot ske dagen før inden kl. 16:00. Spørgsmål 23 Hvis man har to kontrakter hvor mange biler skal man så stille med den Svar på spørgsmål 23 Ligegyldig hvor mange biler, der bydes med, får operatøren én kontrakt. Det er 75% af de liftvogne, der er i kontrakten, som skal køre den 24. december. Dvs. hvis kontrakten er på to liftvogne, så skal der stilles med én liftvogn på denne dag.

12 Spørgsmål 24 Kan en frikørt taxi som ikke opfylder miljøkravene til taxi jvf nye miljøregler kører som EP bil i det kommende bud. Svar på spørgsmål 24 Nej. En frikørt taxa skal opfylde samme krav som de øvrige vogne. Den 13. maj 2011 Rettelser og tilføjelser til udbudsbetingelserne Afsnit 3.3 Udstyr i vognene Nuværende tekst: Alle vogne skal som minimum være tydeligt mærket med minimum 2 stk. Flextrafik sugekopskilte i forrudens højre side eller sidestreamere (klister eller magnetform). Movia leverer materiale efter behov. Rettes til: Alle vogne skal som minimum være tydeligt mærket med minimum 1 stk. Flextrafik sugekopskilte i forrudens højre side eller 2 stk. streamere på siden af bilen (klister eller magnetform). Movia leve-rer materiale efter behov. Afsnit 3.4 Fastgørelse af kørestole m.m. Nuværende tekst: Det skal oplyses på tilbudsblanketten, hvorvidt der er babystol i vognen. Rettes til: Det skal oplyses på tilbudsblanketten, hvorvidt der er babystol i vognen, og til hvilken vægtgrænse den gælder til. Bilag 2 Ændringer i forhold til tidligere udbud Tilføjelse: Der sker et fradrag i planlægningsprisen, jf. afsnit 3.1 Afsnit 5.5 Privatrejser Tilføjelse: For vogngrupper er det kun Trafikstyringen, der kan lægge privatrejser i systemet. Spørgsmål og svar

13 Spørgsmål 3 Ang. vogntyper. Biler der er synet til 7 personer, f.eks. VW-Touran, VW-Sharan, Ford S-Max og Mercedes E stati-oncar (kan fås med klapsæder bagi), kører i dag som type 2 bil. Kører de som type 1 bil i FV1 udbud? Kan de bruges til flex kørsel efter ? Svar på spørgsmål 3 De benævnte vogne som i dag kører som type 2 vogn, vil jf. udbudsbetingelserne for FV1 komme til at køre som type 1 vogn (vognen skal have plads til 4 personer (ekskl. fører) og være udstyret med mindst 4 døre. Indstigningen skal være uden trin. Vognen skal have plads til bagage svarende til mindst 2 rollatorer). Ja, de kan forsat benyttes til kørsel for Flextrafik efter den Spørgsmål 4 Jeg konstaterer at man efter oktober 2013 ønsker ikke ønsker at anvende type 3 køretøjer (bl.a Mercedes Vito og Vw Caravelle). Samtidig står der i punkt 3.2 miljøforhold i det nye FV 1 udbud at vogne registreret som m1, m2 eller både som m1 og m2 i henhold til busloven skal opfylde miljø-kravene som stilles til taxiér. Betyder det at en Mercedes Vito registreret første gang i Tyskland 09/2008, og herefter registreret i dk 10/2010 på stor eller lille ep tilladelse nu ikke kan anvendes til kørsel under FV 1 udbuddet? Omtalte Mercedes Vito kører 11,5 km/l. Svar på spørgsmål 4 Det er korrekt forstået at denne vogntype (M1) ikke kan bruges efter Vogne som er registreret som M1 vogne skal opfylde miljøkravene som stilles til taxi. Vogne som er registreret som M2 / + M2/M1 skal opfylde kravene efter busloven. Spørgsmål 5 Hej jeg vil spørge om der er en grund til at kontrakten kun er på et år. Svar på spørgsmål 5 Der skal være mulighed for at byde ind på kørslen med jævne mellemrum for nye operatører, da det område, der betjenes af Flextrafik ændrer sig løbende, når flere kommuner indgår i ordningen. Spørgsmål 6 Kan man nøjes med at byde på kun mandag til fredag 5:00-18:00 Svar på spørgsmål 6 Det er helt op til operatøren, at bestemme hvornår og hvilket tidsrum man vil stille sin vogn til rå-dighed for Movia Flextrafik. Dog skal man være opmærksom på, at der er specielle regler for kørsel den 24. december for liftvogne, dvs. vogntyperne 3, 4 og 5, jf. udbudsbetingelserne pkt. 2.1 Kørsel i julen Spørgsmål 7

14 Den reduktion i pris der ligger på type 5 biler på 50 kr, gælder den både køretid og service tid??? Svar på spørgsmål 7 Reduktionen gælder kun på køretiden. Spørgsmål 8 Må man ændre på bilen opsætning i løbet af kontrakten f.eks fra en type 1 til en type 5 bil og den retur igen evt Svar på spørgsmål 8 Svar på spørgsmål 8 Udskiftning af vogntype kan kun ske én gang i kontraktperioden, og kun efter forudgående aftale med Movia. Se udbudsbetingelsernes afsnit 3.6. Spørgsmål 9 hej jeg har tænkte mig at søge flex variabel kørsel, men i siger vogn må ikke være mere end 6år, og man skal oplyse først gangs registerings dato. da jeg har ikke nogen vogn her nu, kan være svært at oplyse på tilbud blanket, kan man tag det op igen når man får tildelt kørsel. jeg vil finde en vogn når jeg har noget kørsel. Svar på spørgsmål 9 Registreringsnr. kan meddeles senere, hvis bilen endnu ikke er indkøbt. Der angives blot NY BIL 1 eller anden unik identifikation i felt A3, og felt A4 lades være blank. Kravet om 6 år gælder stadig. Spørgsmål 10 Hvor mange vogngrupper kan en vogn (taxa) køre i? Svar på spørgsmål 10 Antallet af vogngrupper afhænger af, hvilket tursystem, der benyttes på centralen, og hvordan systemet kan begrænse vognene med egenskabskrav. Kan tursystemet ikke begrænse med egen-skabskrav og det derfor bliver i Planet, hvor man skal lave begrænsningen, så bliver det maksimalt 5 vogngrupper, den enkelte vogn kan køre i. Spørgsmål 11 Hvis en liftvogn kører i en fællesgruppe og får en liftkunde, vil prisen så blive beregnet som liftpris for denne kunde? Svar på spørgsmål 11 Nej. Hvis en liftvogn kører et vognløb, der er udbudt som fællesgruppe, så vil hele vognløbet blive beregnet til den pris, uanset at der kommer en eller flere liftkunder på vognløbet. Spørgsmål 12

15 Skal alle fra vogngrupper indsende reg att på biler. 40 tilmeldt skal i så have 40 reg att. og skal de sendes pr post eller ind via denne side??? Svar på spørgsmål 12 Vogne som kører i vogngrupper på taxi-tilladelser er undtaget. Tilladelser skal indsendes pr. post inden driftsstart til Flextrafik. Spørgsmål 13 Hvor længe kan man forvente at et vogngruppe-vognløb varer? Svar på spørgsmål 13 Når man siger ja til at køre et vogngruppevognløb siger man som hovedregel ja til at køre i min. 9 timer dog kun inden for den pågældende vogngruppes åbningstid. Man får sammen med vognløbstilbuddet af vide hvor lang tid det forventes at vare, men der kan tilkobles flere ture undervejs som kan gøre at det varer længere. Hvis man kan køre det tilbudte, men ikke 9 timer kan man kontakte trafikstyringen INDEN vognlø-bet påbegyndes og spørge om de vil gøre brug af dette mod at man får indlagt en privatrejse fra slutadr. til hjemzonen (således at man selv kommer til at betale for hjemkørslen) eller vil have en anden vogn tilbudt. Hvis trafikstyringen takker ja til kortere kørsel end de 9 timer vil de indlægge privatrejsen og notere aftalen på vognløbet. Hvis et vognløb undervejs forlænges til at vare længere tid end 9 timer kan chaufføren vælge at kontakte trafikstyringen og anmode om at blive sendt hjem efter 9 timer betaler Flextrafik for hjemkørslen. Hvis et vognløb, uden forudgående aftale om kortere køretid, påbegyndes hvorefter chaufføren beder om at blive sendt hjem inden de 9 timer vil det udløse en privatrejse fra den sidste afleve-ringsadresse og til byområdet samt en kvalitetsbrist. Spørgsmål 14 Vil en VW Sharan eller en Ford Galaxy indrettet med plads til 4 passagerer, plus 2 klapstole ba-gest, kunne godkendes som en sedan/st.car Type 1, således at den også kan godkendes til kørsel i flextrafik fra okt Svar på spørgsmål 14 Såfremt vognen opfylder kravene til en sedan/st.car og opfylder kravene til et indstigningstrin med en maksimal højde på 30 cm. kan disse vogne godt bruges som en type 1 vogn. Spørgsmål 15 Kan man bruge biler som f.eks. VW-Touran, VW-Sharan og Ford S-Max med plads til 6 passagerer som type 1-biler efter ? For taxafolket er det væsentligt at vide i forhold til udskiftning af biler når vi nu ikke kan bruge de store biler mere, som ellers er gode at have som landtaxaer. Svar på spørgsmål 15 Se svar på spørgsmål 14. Den 20. april 2011

16 Spørgsmål og svar Spørgsmål 1 Ang. vogntyper. Skal det forstås sådan at man efter 1. oktober 2013 ikke kan køre flex med en VW-caravelle/Mercedes Viano eller lignene? Eller kan man godt bruge disse køretøjer men skal køre til samme pris som en stationcar/sedan vogn? Eller sagt på en anden måde: Ønsker Movia kun at bruge stationcars/sedan og liftbiler med plads til to kørestole fremover? Svar på spørgsmål 1 Det er korrekt forstået at vogntype 2 (nuværende type 3), grundet bl.a. miljøhensyn, udgår 30. september Disse vogntyper kan ikke benyttes som sedan/st.car. (type 1) Spørgsmål 2 Ang. privatrejser: Kan man stadig lægge privatrejser ind og flytte planlagt kørsel fra planet senest 18 timer før som idag? Svar på spørgsmål 2 Ja. Der er ikke ændret i denne praksis.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Midttrafik skal herved opfordre alle interesserede til at afgive tilbud på variabel kørsel på Samsø Tilbudsmateriale Tilbudsmaterialet indeholder følgende

Læs mere

Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia April 2014 FV4 Udbud af Flextrafik Variabel side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti

Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2012 FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser FV3 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser FV3 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV3 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2013 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti

Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia April 2014 FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013 Konceptbeskrivelse KONCEPTBESKRIVELSE Version 1.0 November 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen Hvad er Flextrafi

Læs mere

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbud af F4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 014 1 UDBUDSBETINGELSER 5

Læs mere

Udbudsbetingelser FR5 Udbud af Flextrafik Rute

Udbudsbetingelser FR5 Udbud af Flextrafik Rute Udbudsbetingelser FR5 Udbud af Flextrafik Rute Kontrakter Trafikselskabet Movia Februar 2014 FR5 Udbud af Flextrafik Rute side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1 Udbudsenheder...

Læs mere

Konceptbeskrivelse Version 1.0

Konceptbeskrivelse Version 1.0 Konceptbeskrivelse Version 1.0 2 Konceptbeskrivelse Flextrafik Version 1.0 November 2009 Indholdsfortegnelse Introduktion 7 Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? 7 Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen?

Læs mere

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse Indhold Introduktion... 4 Formålet med konceptbeskrivelsen... 5 Sådan læses konceptbeskrivelsen... 5 Hvad er flextrafik?.... 6 Flextrafik og lovgivningen.... 6 Lov om trafikselskaber...

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Udbudsbetingelser T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Kontrakter Trafikselskabet Movia August 2011 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER PROJEKTNR. A023524

Læs mere

LEXTraFik. midttrafik

LEXTraFik. midttrafik LEXTraFik midttrafik FLexTRAFiK KATALoG version 1.0 Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner og Tony Brøchner Layout Kastrup &Grafisk design Tryk JYPA ApS. indhold! HvAD er FLexTRAFiK? 4-5 Flextrafik og

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014

FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014 FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014 INTRODUKTION 3 FLEXTRAFIK KATALOG VERSION 2.0 INTRODUKTION MIDTTRAFIKS FLEXTRAFIK VARETAGER: - INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL - KOLLEKTIV TRAFIK (FLEXTUR OG

Læs mere

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling Til Tilbudsgiverne Udbud af fodbehandling Den 08.01.2015 Kommunen har modtaget spørgsmål til ovennævnte udbud. Spørgsmålene gengives ordret nedenfor sammen med svarene herpå. Sagsnummer 14/15300 Der gøres

Læs mere

EU-UDBUD BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE

EU-UDBUD BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE Udkast til Udbudsmateriale for EU-UDBUD AF BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE Faste kørsler (almindelig og handicapkørsel) med bus og mindre køretøjer, ad hoc liggende kørsler og lejrskolekørsler

Læs mere

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser 24. Udbud Ruter i Syddjurs Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår B-kontrakt 7 Forord 7 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand (2012) Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Hvordan forventes det, at en tolkeudbyder forholder

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010 PÅ VEJ Analyse af det danske taximarked Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Branchen i dag............................. 4 2. Den nuværende regulering af taxibranchen........... 7 3. En branche under økonomisk

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 030-048603

EU-UDBUD 2014/S 030-048603 EU-UDBUD 2014/S 030-048603 Offentligt udbud Kommunal befordring i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune 02.2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere