BILAG 1 Analyserapporter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 Analyserapporter"

Transkript

1 Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og bortskaffelse af spindevandsslam Tilbudsliste 18. juni 2014

2 Prøvested: Sønderborg Renseanlæg Slam - - U / Prøvetype: Slam Prøveudtagning: til Prøvetager: Rekvirenten Analyseperiode: Kundenr.: AR-14-CA EUDKVE Sønderborg blanding Lab prøvenr.: Kravværdier ** Min. Max. ph 7.9 ph DS/EN Tørstof 25 % 0.05 DS 204 mod. 10 Glødetab på tørstof 57 % ts. 0.1 DS Uorganiske forbindelser Total Nitrogen mg/kg 5 Nordforsk 1975:6 20 Total Nitrogen mg/kg ts. Beregning 20 Phosphor, total 7000 mg/kg Beregning Phosphor, total mg/kg ts. 100 SM 3120 ICP/OES 30 Metaller Bly (Pb) 42 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Bly (Pb) pr. phosphorenhed 1500 mg/kg TP Beregning Cadmium (Cd) 1.7 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 61 mg/kg TP 100 Beregning pr.phosphorenhed Chrom (Cr) 33 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Kalium (K) 2000 mg/kg ts. 20 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 480 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Kviksølv (Hg) 2.2 mg/kg ts SM 3112 AAS cold vapour 30 Kviksølv (Hg) pr.phosphorenhed 79 mg/kg TP 200 Beregning Nikkel (Ni) 28 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) pr. phosphorenhed 1000 mg/kg TP 2500 Beregning Zink (Zn) 1100 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Oplysninger fra rekvirent Prøvetagningsdato * Prøvetagningsdato * Prøvetagningsdato * Prøvetagningsdato * Prøvetagningsdato * Prøvetagningsdato * Prøvetagningsmetode sekvens * Antal delprøver 6 * Produkttype slam * i.m: ikke målelig : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 1 af 2

3 Prøvested: Sønderborg Renseanlæg Slam - - U / Prøvetype: Slam Prøveudtagning: til Prøvetager: Rekvirenten Analyseperiode: Kundenr.: AR-14-CA EUDKVE Sønderborg blanding Lab prøvenr.: Kravværdier ** Min. Max. Kopi af rapporten er sendt til: Miljøstyrelsen, Linda Bagge, Strandgade 29, 1401 København K Naturstyrelsen Ribe, Kopimodtager spildevand, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Plantedirektoratet, Skovbrynet 20, 2800 Kgs. Lyngby, Jeppe H Olsen,,, Leif Frost,, Kundecenter Tlf: Dorte Storm Petterson Kunderådgiver i.m: ikke målelig : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 2 af 2

4 Prøvested: Hummelvig Renseanlæg Slam - - U / Prøveudtagning: til Prøvetager: Rekvirenten MS Analyseperiode: AR-14-CA EUDKVE Kundeoplysninger: Container Hummelvig container Tørstof 30 % 0.05 DS 204 mod. 10 Uorganiske forbindelser Total Nitrogen 9700 mg/kg 5 Nordforsk 1975:6 20 Total Nitrogen mg/kg ts. Beregning 20 Phosphor, total 4500 mg/kg Beregning Phosphor, total mg/kg ts. 100 SM 3120 ICP/OES 30 Metaller Bly (Pb) 19 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Bly (Pb) pr. phosphorenhed 1300 mg/kg TP Beregning Cadmium (Cd) 0.70 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 47 mg/kg TP 100 Beregning pr.phosphorenhed Chrom (Cr) 12 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 120 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Kviksølv (Hg) 0.13 mg/kg ts SM 3112 AAS cold vapour 30 Kviksølv (Hg) pr.phosphorenhed 8.7 mg/kg TP 200 Beregning Nikkel (Ni) 10 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) pr. phosphorenhed 670 mg/kg TP 2500 Beregning Zink (Zn) 580 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Detergenter LAS 370 mg/kg ts M 0005 HPLC/FL 6 PAH-forbindelser Acenaphthen < 0.02 mg/kg ts M 0068 GC/MS 24 Fluoren < 0.02 mg/kg ts M 0068 GC/MS 12 Phenanthren 0.12 mg/kg ts M 0068 GC/MS 12 Fluoranthen 0.22 mg/kg ts M 0068 GC/MS 20 Pyren 0.21 mg/kg ts M 0068 GC/MS 30 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.20 mg/kg ts M 0068 GC/MS 30 Benzo(a)pyren mg/kg ts M 0068 GC/MS 20 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts M 0068 GC/MS 20 Benzo(g,h,i)perylen 0.10 mg/kg ts M 0068 GC/MS 20 Sum af 9 PAH 1.0 mg/kg ts M 0068 GC/MS Blødgørere Diethylhexylphthalat (DEHP) 15 mg/kg ts M 0068 GC/MS 24 Alkylphenoler og -ethoxylater : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 1 af 3

5 Prøvested: Hummelvig Renseanlæg Slam - - U / Prøveudtagning: til Prøvetager: Rekvirenten MS Analyseperiode: AR-14-CA EUDKVE Kundeoplysninger: Container Hummelvig container Alkylphenoler og -ethoxylater Nonylphenoler 1.1 mg/kg ts. 0.6 M 0068 GC/MS 24 Nonylphenolmonoethoxylater 1.7 mg/kg ts. 0.6 M 0068 GC/MS 24 Nonylphenoldiethoxylater 0.86 mg/kg ts. 0.6 M 0068 GC/MS 24 Sum af Nonylphenol+ethoxylater 3.7 mg/kg ts M 0068 GC/MS 24 Oplysninger fra prøvetager Antal delprøver 12 Prøvetagningsdato Prøvetagningsdato Prøvetagningsdato Prøvetagningsdato Prøvetagningsdato Prøvetagningsdato Prøvetagningsdato Prøvetagningsdato Prøvetagningsdato Prøvetagningsdato Prøvetagningsdato Prøvetagningsdato Prøvetagningsmetode Produkttype sekvens slam Kopi til: Miljøstyrelsen, Linda Bagge, Strandgade 29, 1401 København K Naturstyrelsen Ribe, Kopimodtager spildevand, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Plantedirektoratet, Skovbrynet 20, 2800 Kgs. Lyngby, Jeppe H Olsen,,, Morten Sivertsen,, : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 2 af 3

6 Prøvested: Hummelvig Renseanlæg Slam - - U / Prøveudtagning: til Prøvetager: Rekvirenten MS Analyseperiode: AR-14-CA EUDKVE Kundeoplysninger: Container Hummelvig container Kundecenter Tel Birgit Neess Fredslund Kunderådgiver : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 3 af 3

7 Prøvested: Broager Vig Renseanlæg Slam - - U / Prøveudtagning: til Prøvetager: Rekvirenten BL Analyseperiode: AR-14-CA EUDKVE Broager blanding Tørstof 21 % 0.05 DS 204 mod. 10 Uorganiske forbindelser Total Nitrogen mg/kg 5 Nordforsk 1975:6 20 Total Nitrogen mg/kg ts. Beregning 20 Phosphor, total 5500 mg/kg Beregning Phosphor, total mg/kg ts. 100 SM 3120 ICP/OES 30 Metaller Bly (Pb) 25 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Bly (Pb) pr. phosphorenhed 960 mg/kg TP Beregning Cadmium (Cd) 0.73 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 28 mg/kg TP 100 Beregning pr.phosphorenhed Chrom (Cr) 17 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 200 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Kviksølv (Hg) 0.69 mg/kg ts SM 3112 AAS cold vapour 30 Kviksølv (Hg) pr.phosphorenhed 27 mg/kg TP 200 Beregning Nikkel (Ni) 17 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) pr. phosphorenhed 650 mg/kg TP 2500 Beregning Zink (Zn) 840 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Oplysninger fra rekvirent Prøvetagningsdato * Prøvetagningsdato * Prøvetagningsdato * Prøvetagningsmetode Sekvens * Antal delprøver 3 * Produkttype Slam * Kopi til: Miljøstyrelsen, Linda Bagge, Strandgade 29, 1401 København K Naturstyrelsen Ribe, Kopimodtager spildevand, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Plantedirektoratet, Skovbrynet 20, 2800 Kgs. Lyngby, Bent Lunding,,, Jeppe H Olsen,, : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 1 af 2

8 Prøvested: Broager Vig Renseanlæg Slam - - U / Prøveudtagning: til Prøvetager: Rekvirenten BL Analyseperiode: AR-14-CA EUDKVE Broager blanding Kundecenter Tel Birgit Neess Fredslund Kunderådgiver : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 2 af 2

9 Prøvested: Gråsten Renseanlæg Slam - - / Prøveudtagning: til Prøvetager: Rekvirenten LENNART Analyseperiode: AR-14-CA EUDKVE Gråsten blanding Tørstof 17 % 0.05 DS 204 mod. 10 Uorganiske forbindelser Total Nitrogen mg/kg 5 Nordforsk 1975:6 20 Total Nitrogen mg/kg ts. Beregning 20 Phosphor, total 7000 mg/kg Beregning Phosphor, total mg/kg ts. 100 SM 3120 ICP/OES 30 Metaller Bly (Pb) 16 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Bly (Pb) pr. phosphorenhed 390 mg/kg TP Beregning Cadmium (Cd) 0.50 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 12 mg/kg TP 100 Beregning pr.phosphorenhed Chrom (Cr) 12 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 270 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Kviksølv (Hg) 0.36 mg/kg ts SM 3112 AAS cold vapour 30 Kviksølv (Hg) pr.phosphorenhed 8.8 mg/kg TP 200 Beregning Nikkel (Ni) 11 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) pr. phosphorenhed 270 mg/kg TP 2500 Beregning Zink (Zn) 540 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Oplysninger fra rekvirent Prøvetagningsdato * Prøvetagningsdato * Prøvetagningsdato * Prøvetagningsmetode Sekvens * Antal delprøver 3 * Produkttype Slam * Kopi til: Miljøstyrelsen, Linda Bagge, Strandgade 29, 1401 København K Naturstyrelsen Ribe, Kopimodtager spildevand, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Plantedirektoratet, Skovbrynet 20, 2800 Kgs. Lyngby, Helene Hansen, Sønderborg renseanlæg,,, Jeppe H Olsen,,, Lennart Lock, Broager RSA,, : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 1 af 2

10 Prøvested: Gråsten Renseanlæg Slam - - / Prøveudtagning: til Prøvetager: Rekvirenten LENNART Analyseperiode: AR-14-CA EUDKVE Gråsten blanding Kundecenter Tel Birgit Neess Fredslund Kunderådgiver : Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Side 2 af 2

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS

Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS Oktober 2014 Tilslutningstilladelse til offentlig kloak I henhold til kap. 4 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer (Miljøbeskyttelsesloven).

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune att. Christian Brejner og Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2002. Punktkilder 2001. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet, Fagdatacenterrapport

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2002. Punktkilder 2001. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet, Fagdatacenterrapport Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2002 Punktkilder 2001 Det nationale program for overvågning af vandmiljøet, Fagdatacenterrapport Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 BAGGRUND FOR OPGØRELSERNE 7 1.2

Læs mere

Punktkilder 2003. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport

Punktkilder 2003. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Punktkilder 2003 Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 16 2004 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 BAGGRUND FOR OPGØRELSERNE 7 1.2

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE

MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE Til Syddjurs Kommune Dokumenttype Rapport Dato April 2004 MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE Hovedgaden 10, 1-1 Revision 0 Dato 2014-04-07 Udarbejdet af Jacob Tørring Damsgaard (JTD) Kontrolleret af

Læs mere

Grønt regnskab 2013 VRDO. Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers

Grønt regnskab 2013 VRDO. Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +L15 8911 t1811 info@verdo.dk www.verdn.dk Grønt regnskab 2013 Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen)'

Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen)' Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0811 Bilag 3 Offentligt retsinformation.dk - BEK nr 1650 af 1311212006 Side 1 af 12 BEK nr 1650 af 13/12/2006 Gældeíd,e (Slambekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato : 23-2-20

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret juni og juli 2010 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret maj 2014 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Håndtering og rensning af regnvand på lokal skala behov og udvikling

Håndtering og rensning af regnvand på lokal skala behov og udvikling Regn med en blå og grøn fremtid udviklingen inden for renseteknologier fortsætter med fuld fart Krüger temadag d. 6/11-14, Hotel Crowne Plaza, København Håndtering og rensning af regnvand på lokal skala

Læs mere

Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam

Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam Miljøvurdering af genanvendelse og slutdisponering af spildevandsslam - en livscyklus screening af fire scenarier Udført af Janus Kirkeby, Søren Gabriel og Thomas H. Christensen Institut for Miljø & Ressourcer

Læs mere

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

Livscyklusvurdering af disponering af spildevandsslam. Sammenligning af forskellige behandlingsmetoder

Livscyklusvurdering af disponering af spildevandsslam. Sammenligning af forskellige behandlingsmetoder Livscyklusvurdering af disponering af spildevandsslam Sammenligning af forskellige behandlingsmetoder September 2008 Livscyklusvurdering af disponering af spildevandsslam Sammenligning af forskellige behandlingsmetoder

Læs mere

Regulativ for jord for Gentofte Kommune

Regulativ for jord for Gentofte Kommune Regulativ for jord for Gentofte Kommune 2 Formål 1 Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 19, stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at Gentofte Kommune skal vedtage et selvstændigt

Læs mere

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse til membranfilter til drikkevand på Sprogø

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Center Natur og Miljø Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.05-P19-10-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af slamforbrændingsanlægget på Spildevandscenter Avedøre. Spildevandscenter Avedøre I/S Kanalholmen 28 2650 Hvidovre

Revurdering af miljøgodkendelse af slamforbrændingsanlægget på Spildevandscenter Avedøre. Spildevandscenter Avedøre I/S Kanalholmen 28 2650 Hvidovre Revurdering af miljøgodkendelse af slamforbrændingsanlægget på Spildevandscenter Avedøre Spildevandscenter Avedøre I/S Kanalholmen 28 2650 Hvidovre Miljøcenter Roskilde den 2. april 2008 1 Plan- og virksomhedsområdet

Læs mere