Opgørelse af emission af partikler og black carbon fra skibsfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgørelse af emission af partikler og black carbon fra skibsfart"

Transkript

1 DCE DANISH CENTRE for ENVIRONMENT and ENERGY UNI VERSITET

2 Disposition Lidt om miljø- og helbredseffekter af partikler (PM) og black carbon (BC) Emissionsdata for partikler og BC PM emissioner fra skibsfart i farvandet omkring Danmark Metode Resultater BC emissioner fra skibsfart i det arktiske område Metode Resultater Konklusion 2

3 Miljø- og helbredseffekter for partikler (og BC) Af alvorlige helbredseffekter kan nævnes: Astma og bronkitis Hjerteanfald Lungekræft Åndedrætsbesvær Kredsløbsforstyrrelser 3

4 Miljøeffekter for black carbon Black Carbon (BC) også benævnt som sod er den lysabsorberende del af partikelmassen udsendt ved forbrænding BC er en drivhuskomponent pga. dens evne til at absorbere tilbagestråling af lys over reflektive overflader, og pga. dens sværtningseffekt ved afsætning på sne og is BC er en kortlivet drivhuskomponent pga. dens relativt korte opholdstid i atmosfæren. Fra et drivhus synspunkt er der derfor en stor gevinst ved at reducere BC emissionen 4

5 Emissionsdata for partikler og BC Mindst usikkerhed om emissionsfaktorer for PM PM faktorer fra Lloyds måleprogram (som funktion af fuel S-%) BC faktorer er mere usikre med stor variation i rapporterede værdier BC angives ofte som % af PM 5

6 Reference Vessel Fuel a Engine b Stroke Size Sampling %-BC AARHUS UNIVERSITY (kw) Petzold et al. (2004) - HFO SS 7 Kasper et al. (2007) Tanker HFO SS 2-stroke Tanker MDO SS 2-stroke Lack et al. (2009) 211 Vessels HFO SS Plume 12 MDO MS Plume 40 MDO HS Plume 22 MDO, avg Plume 31 Lack et al. (2011) Container HFO SS Plume 6 MDO SS Plume 33 Agrawal et al. (2008a) Container HFO SS 2-stroke Agrawal et al. (2008b) Tanker HFO SS 2-stroke Agrawal et al. (2010) Container HFO SS 2-stroke Murphy et al. (2009) Container HFO SS 2-stroke Petzold et al. (2010) - HFO MS 4-stroke a: HFO: heavy fuel oil; MDO: marine diesel oil b: SS: Slow speed; MS: Medium speed; HS: High speed Litteraturen: BC % af PM på % for HFO og % for MDO BC % er lille for HFO pga. høj S-%; Sulfatdelen af PM udgør den største del af PM massen Konstant BC emissionsfaktor på 0,35 g/kg fuel (Corbett et al., 2010) 1 Soddelen (BC) er konstant; Sulfatdelen af PM ændrer sig, når S-% i brændstoffet varierer 1 Arctic shipping emissions inventories and future scenarios, Atmos. Chem. Phys., 10,

7 PM emissioner fra skibe i danske farvande Miljøprojekt 1307 Skibsfartens bidrag til luftforurening i DK. Udført af DCE (tidligere DMU) for Miljøstyrelsen og Dansk Skibsrederforening i 2009 Energi, CO 2, SO 2, NO x, PM, CO og HC År: 2007, 2011 og 2020 Farvandet omkring Danmark (GIS) 7

8 I projektet benyttes satellitbaserede AIS (Automatic Information System) data for skibes positioner (fig. fra Miljøprojekt 1307, Miljøstyrelsen)

9 PM emissioner fra skibe i danske farvande AIS data fra Søfartsstyrelsen (IMO nr., skibstype og øjeblikkelig position) Herefter beregnes skibenes sejlhastighed og koordinater Trafikprognosedata fra Danmarks Skibsrederforening Skalerer trafik pr. skibstype til 2011 og 2020 Powerfunktioner (kw) opstilles af DTU pr. skibstype (funktion af motorstørrelse og sejlhastighed) Container, bulk, tanker, Ro-Ro cargo, Ro-Ro passager Fuel og emissionsfaktorer (g/kwh) PM faktor (Lloyd s måleprogram) afhænger af S % (IMO regler, SECA) og specifikt olieforbrug (g/kwh) Specifikt olieforbrug oplyst af DTU; implementeret i Transportministeriets TEMA2000 model 9

10 PM emissioner fra skibe i danske farvande Fuelforbrug og emissioner beregnes ud fra power (kw), faktorer for fuelforbrug og emissioner (g/kwh) og sejltid 10

11 Skibenes hovedruter er meget tydelige på kortene. Emissionsreduktion er meget tydelig for SO 2 og partikler pga. skærpede svovlkrav i fremtiden.

12 PM emissioner fra skibe i danske farvande Passagerskibe (32 %) er den største PM kilde i 2012, fulgt af containerskibe, tankers, Cargo ro-ro og bulk carriers 2011: PM emissionen fra skibstrafikken i farvandet omkring Danmark er på ca. 130 % ift. DK s mobile kilder PM emissionerne fra skibstrafikken falder med hhv. 31 % og 54 % i 2011 og 2020, ift. 2007, pga. svovlreduktion i HFO 12

13 BC emissioner fra skibe i det arktiske område MST/DANCEA projekt Emissioner fra skibe i det arktiske område Geografisk område: Nord for o N Beregningsår: 2012, 2020, 2030 og

14 BC emissioner fra skibe i det arktiske område Udover BC beregnede projektet resultater for Fuelforbrug Kortlivede drivhusgasser (SO 2, NO x, CO, NMVOC, PM, BC og OC (organic carbon) Drivhusgasser (CO 2, CH 4 og N 2 O) Miljømæssig problemstilling især for skibe og BC: Skibenes emissioner udledes i nærområdet og i lav højde. Dermed bliver depositionen relativ stor fra en ellers begrænset emissionstotal 14

15 Emissioner fra skibe i det arktiske område Trafikdata fra Søfartsstyrelsen baseret på satellitopsamlede AIS data Celleinddeling: 0.5 o x o længde og bredde Gennemsnitlig sejlhastighed og sejlet distance pr. måned i skibstyper, 16 skibslængdeklasser Trafikprognosedata fra IMO 1 og Corbett et al. (2010) 2 Skalerer trafik pr. skibstype og fastlægger scenarier for skibstrafik omlagt til polarruter Powerfunktioner (kw) fra DTU Fremdrift: Funktion af skibslængde og sejlhastighed Just. for mere energieffektive skibe (IMO Energy Efficiency Design Index, EEDI) i fremtiden Fuel- og emissionsfaktorer (g/kwh) Specifikt fuelforbrug (g/kwh) pr. motortype og byggeår (DTU og MAN Diesel & Turbo) Konstant BC emissionsfaktor på 0,35 g/kg fuel (Corbett et al., 2010) 1 Second IMO GHG Study 2009 (Buhaug et al. 2009) 2 Arctic shipping emissions inventories and future scenarios, Atmos. Chem. Phys., 10,

16 Fiskeskibe (45 %) er den største emissionskilde i 2012, fulgt af passagerskibe, tankere, general cargo og containerskibe Estimatet for fiskeskibe er mest usikker, pga. usikker power-hastighed rel. Lave sejlhastigheder, men stort ekstra energiforbrug ved fiskeri og forarbejdning/pakning ombord Det er dog et stort skridt fremad; andre opgørelser er ikke griddede, og aktivitetsdata er grove antagelser for hele Arktis

17 Total BC emission fra skibsfart er vist på den øverste figur Fiskeriaktiviteterne og den afledte emission er mere kystnær. De største emissioner ses ved den norske kyst, omkring Færøerne, Shetlandsøerne og Island

18 Den totale BC emission stiger med 2 %, 4 % og 16 % i 2020, 2030 og 2050 Pga. trafikvækst, fald i sfc, og forbedret energieffektivitet for skibe (IMO s EEDI lovgivning) Emissionsfaldet for fiskeskibe skyldes antagelsen om konstant fiskeaktivitet i prognoseårene, og fald i motorernes specifikke olieforbrug

19 Udover standardfremskrivningen er der regnet på scenarier, hvor en vis del af den kommercielle trafik er omlagt til polarruter pga. mindre havis i det arktiske område i fremtiden. Scenarierne baseres på Corbett et al. (2010) 1 Business As Usual (BAU) og High Growth (HiG) scenarier. To forskellige generelle vækstrater for den globale trafik, og to forskellige andele af Suez og Panama trafikken omlagt til polarruter. BAU og HiG: hhv. 90 % og 650 % mere BC (og fuel) fra skibe i Arktis i 2050 pga. polarrute. 1 Arctic shipping emissions inventories and future scenarios, Atmos. Chem. Phys., 10, Our study Corbett HiG Traffic CO 2 W/o diversion Diversion routes BC W/o diversion Diversion routes

20 Konklusion PM emissioner fra skibe i de danske farvande Passagerskibe (32 %) er den største PM kilde i 2011, fulgt af containerskibe, tankers, Cargo ro-ro og bulk carriers. Skibenes samlede PM emission er på ca. 130 % ift. DK s mobile kilder. PM emissionerne fra skibstrafikken falder med hhv. 31 % og 54 % i 2011 og 2020, ift. 2007, pga. svovlreduktion i HFO 20

21 Konklusion BC emissioner fra skibe i det arktiske område Fiskeskibe (45 %) er den største emissionskilde i 2012, fulgt af passagerskibe, tankere, general cargo og containerskibe. Estimatet for fiskeskibe er mest usikker, men dog et stort fremskridt i viden Den totale BC emission stiger med 2 %, 4 % og 16 % i 2020, 2030 og 2050 BAU og HiG scenarier i 2050: hhv. 90 % og 650 % mere BC (og fuelforbrug) fra skibe i Arktis pga. polarrute, ift. ingen polarrute. 21

22 Konklusion BC emissioner fra skibe i det arktiske område Fiskeskibe (45 %) er den største emissionskilde i 2012, fulgt af passagerskibe, tankere, general cargo og containerskibe. Estimatet for fiskeskibe er mest usikker, men dog et stort fremskridt i viden Den totale BC emission stiger med 2 %, 4 % og 16 % i 2020, 2030 og 2050 BAU og HiG scenarier i 2050: hhv. 90 % og 650 % mere BC (og fuelforbrug) fra skibe i Arktis pga. polarrute, ift. ingen polarrute. 22

23 More information Ship emissions and air pollution in Denmark : Present situation and future scenarios. / Olesen, Helge Rørdam ; Winther, Morten ; Ellermann, Thomas ; Christensen, Jesper Heile ; Plejdrup, Marlene Schmidt. Miljøstyrelsen, s. (Environmental Project; 1307). Emission inventories for ships in the Arctic based on satellite sampled AIS data (Atmospheric Environment, submitted oktober 2013) Morten Winther a*, Jesper H. Christensen a,d, Marlene S. Plejdrup a, Erik S. Ravn b, Ómar F. Eriksson b, Hans Otto Kristensen c a) Aarhus University, National Environmental Research Institute, b) Danish Maritime Authority, c) Danish Shipowners Association, d) Arctic Research Centre, Aarhus University, Denmark 23

24 Tak for jeres opmærksomhed! 24

Emissioner fra skibe i havn

Emissioner fra skibe i havn Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 11 2003 Emissioner fra skibe i havn Arne Oxbøl og Tom Wismann dk-teknik ENERGI & MILJØ Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/96 og 1999/2000

Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/96 og 1999/2000 Miljøprojekt Nr. 597 2001 Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/96 og 1999/2000 Tom Wismann dk-teknik, Energi & Miljø Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik

EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik 1. Indledning dk-teknik udfører for Miljøstyrelsen et projekt om "Emissioner fra skibsfarten i danske farvande". Projektets formål er at

Læs mere

OPGØRELSE AF EMISSIONER OG ANTAL PARTIKLER PÅ FORPLADSEN I KØBENHAVNS LUFTHAVN KASTRUP

OPGØRELSE AF EMISSIONER OG ANTAL PARTIKLER PÅ FORPLADSEN I KØBENHAVNS LUFTHAVN KASTRUP OPGØRELSE AF EMISSIONER OG ANTAL PARTIKLER PÅ FORPLADSEN I KØBENHAVNS LUFTHAVN KASTRUP Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 21 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

NERI Technical Report no. 818 NATIONAL ENVIRONMENTAL RESEARCH INSTITUTE AARHUS UNIVERSITY

NERI Technical Report no. 818 NATIONAL ENVIRONMENTAL RESEARCH INSTITUTE AARHUS UNIVERSITY Assessment of the impact of alternative regulations of the sulphur content in maritime fuel NERI Technical Report no. 818 AU 2011 NATIONAL ENVIRONMENTAL RESEARCH INSTITUTE AARHUS UNIVERSITY [Blank page]

Læs mere

Skibsteknisk beregningsgrundlag

Skibsteknisk beregningsgrundlag Skibsteknisk beregningsgrundlag Udarbejdet af Hans Otto Kristensen Trafikministeriet 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 BEREGNINGSMETODE... 1 CONTAINERSKIBE Generel beskrivelse...3 Servicefart...

Læs mere

LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN

LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 16 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

UNDERSØGELSE AF LUFTFORURENINGEN PÅ FORPLADSEN I KØBENHAVNS LUFTHAVN KASTRUP I RELATION TIL ARBEJDSMILJØ

UNDERSØGELSE AF LUFTFORURENINGEN PÅ FORPLADSEN I KØBENHAVNS LUFTHAVN KASTRUP I RELATION TIL ARBEJDSMILJØ UNDERSØGELSE AF LUFTFORURENINGEN PÅ FORPLADSEN I KØBENHAVNS LUFTHAVN KASTRUP I RELATION TIL ARBEJDSMILJØ Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 5 2011 AU AARHUS UNIVERSITET DCE

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN

SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 9 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

af miljøzoner i Danmark Midtvejsrapport Danmarks Miljøundersøgelser Faglig rapport fra DMU nr. 748 2010

af miljøzoner i Danmark Midtvejsrapport Danmarks Miljøundersøgelser Faglig rapport fra DMU nr. 748 2010 LuFTkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark Midtvejsrapport Faglig rapport fra DMU nr. 748 2010 Danmarks Miljøundersøgelser AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] LuFTkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark

Læs mere

Risikoanalyse Olie- og kemikalieforurening i danske farvande

Risikoanalyse Olie- og kemikalieforurening i danske farvande Forsvarsministeriet Risikoanalyse Olie- og kemikalieforurening i danske farvande Oktober 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Forsvarsministeriet

Læs mere

Luftforurening med partikler i Danmark

Luftforurening med partikler i Danmark Luftforurening med partikler i Danmark Finn Palmgren, Marianne Glasius, Peter Wåhlin, Matthias Ketzel, Ruwim Berkowicz, Steen Solvang Jensen, Morten Winther, Jytte Boll Illerup, Mikael Skou Andersen og

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr.

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Arbejdsrapport fra DMU nr. 232, 2006 Miljøvurdering af fremskyndelse af partikelfiltre på person- og varebiler Luftkvalitet og befolkningseksponering for PM2.5

Læs mere

Slambehandling på TORM Louise

Slambehandling på TORM Louise Aarhus Maskinmesterskole Slambehandling på TORM Louise - Ved rederiet TORM Peter Groth Brøker M10763 04-06-1013 Art: Titel: Uddannelsesinstitution: Bachelorprojekt Slambehandling på TORM Louise Aarhus

Læs mere

Drivhuseffekter fra (dansk) international

Drivhuseffekter fra (dansk) international Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Drivhuseffekter fra (dansk) international transport Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi,16/3 2015 Indhold 1. Indledning og opsummering... 1 2. Drivhugasser

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart. Miljøprojekt nr. 1647, 2015

Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart. Miljøprojekt nr. 1647, 2015 Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart Miljøprojekt nr. 1647, 2015 Titel: Optimering af LNG/batteridrift for dansk indenrigs færgefart Redaktion: Hans Henrik Simonsen, Danske Færger

Læs mere

Brændstofoptimering. Bachelorprojekt. Udarbejdet af: Guldberg Studienummer: A09538 Mikkel Duus Povlsen Studienummer: V08712

Brændstofoptimering. Bachelorprojekt. Udarbejdet af: Guldberg Studienummer: A09538 Mikkel Duus Povlsen Studienummer: V08712 Brændstofoptimering Bachelorprojekt Udarbejdet af: Morten Guldberg Studienummer: A09538 Mikkel Duus Povlsen Studienummer: V08712 Å r h u s M a s k i n m e s t e r s k o l e D e c e m b e r 2 0 1 2 Projekt

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

miljø og sundhed Helbredseffekter af luftforurening Temanummer om partikulær luftforurening i udemiljø partikulær luftforurening i indemiljø

miljø og sundhed Helbredseffekter af luftforurening Temanummer om partikulær luftforurening i udemiljø partikulær luftforurening i indemiljø miljø og sundhed Indenrigs- og Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter Supplement nr. 2, maj 2003 Helbredseffekter af luftforurening Temanummer om partikulær luftforurening i udemiljø partikulær

Læs mere

RENERE SKIBSFART. fokus på miljø, regulering og erhvervspotentialer. Fremtidens miljø skabes i dag

RENERE SKIBSFART. fokus på miljø, regulering og erhvervspotentialer. Fremtidens miljø skabes i dag RENERE SKIBSFART fokus på miljø, regulering og erhvervspotentialer Fremtidens miljø skabes i dag Indhold Luftforurening fra skibsfart side 3 Miljø- og sundhedseffekter side 5 Tekniske løsninger side 12

Læs mere

MULIGHEDERNE FOR ETABLERING AF LANDSTRØM I NORDHAVN

MULIGHEDERNE FOR ETABLERING AF LANDSTRØM I NORDHAVN MULIGHEDERNE FOR ETABLERING AF LANDSTRØM I NORDHAVN Udgivet af By & Havn, CMP og Københavns Kommune, maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. RESUMÉ 6 2 3. TEKNISK BAGGRUND 10 3.1. Udviklingen på verdensplan

Læs mere

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 Centre for Energy, Environment and Health Report series ISSN 19047495 CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 CEEH s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb Roskilde

Læs mere

Road pricing, luftforurening og eksternalitetsomkostninger. Faglig rapport fra DMU nr. 770 2010. Danmarks Miljøundersøgelser

Road pricing, luftforurening og eksternalitetsomkostninger. Faglig rapport fra DMU nr. 770 2010. Danmarks Miljøundersøgelser Road pricing, luftforurening og eksternalitetsomkostninger Faglig rapport fra DMU nr. 770 2010 Danmarks Miljøundersøgelser AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] Road pricing, luftforurening og eksternalitetsomkostninger

Læs mere

Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS. Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emissioner. Faglig rapport fra DMU, nr.

Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS. Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emissioner. Faglig rapport fra DMU, nr. Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS Bilparkmodel Beregning af udvikling og emissioner Faglig rapport fra DMU, nr. 94 [Blank page] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Prognose for vejtrafikkens emissionsfaktorer og den samlede luftforurening i perioden 1980-2010

Prognose for vejtrafikkens emissionsfaktorer og den samlede luftforurening i perioden 1980-2010 Prognose for vejtrafikkens emissionsfaktorer og den samlede luftforurening i perioden 198-1 Morten inther, Systemanalyseafdelingen, anmarks Miljøundersøgelser Bo Ekman, Plansekretariatet, ejdirektoratet

Læs mere

Brændeovne og små kedler

Brændeovne og små kedler Brændeovne og små kedler - partikelemissioner og reduktionstiltag Jytte Boll Illerup, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Thomas Capral Henriksen, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Læs mere