Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2015 Vibo - afdeling 127 Runddelen I & II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2015 Vibo - afdeling 127 Runddelen I & II"

Transkript

1 den Vibo - afdeling 127 Runddelen I & II Dagsorden udsendt af Ragavan den 17. juni 2015 Tilstede: Mounir Sobhie (MS), Lissi Kjær (LK), Elaine Rasmussen (ER) & Ragavan Rudran () Fraværende med afbud: Sabah El Tawil (SET) Forkortelser: Ejendomsmester Henrik Wieth (), Driftschef Carsten Klausen (CK) og ejendomskontoret (EK)

2 Punkt Emne Ansvarlig Deadline 1. Valg af ordstyrer: Ingen 2. Valg af referent: - referat offentliggøres senest 3 uger efter mødet. 3. Opfølgning på igangværende sager samt referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 20/ /7 a) Det er blevet besluttet at der skal tages i mod nye beboere. LK arbejder fortsat med en velkomstskrivelse/folder. Der skal tages imod følgende beboere: I. Betty Kandindima - Jagtvej 107C, 4. tv - pr. 15/ II. Mustafa og Perihan Celik (intern flytning) Thorsgade 46D, 1. th. - pr. 1/ III. Mohammad Ali & Ramzan Kausar - Thorsgade 42, 4. th. - pr. 1/ IV. Poul D. G. Rasmussen - Thorsgade 46C, st. tv. - pr. 15/ b) Udlejning af beboerlokale: LK + MS arbejder på en inventarliste, som skal kobles til lejekontrakten. Ydermere skal der suppleres med diverse køkkendele. LK Alle LK + MS c) Gratis vinduespolering af Alliance+ er udført i opgangene, men de manglede dog lige vinduerne i beboerlokalet. d) Husorden revideres for sproglige præciseringer. LK e) Nabo afdeling Allersgade - har adgang til vores affaldsskur med nøgle. Betaler afd. 147 en andel af affaldshåndtering? Anne Danielsen fra administrationen har undersøgt forholdene, og afdeling 127 betaler til stor container, som ligger i vores affaldsrum, via deres egen skattebillet. f) Parkeringskort forbeholdt administrationen, som håndværkere og ansatte i Vibo bruger, skal udskiftes til en smartere løsning, da der er tilsyneladende mange falske i omløb i vores afdeling. Administrationen undersøger nærmere. g) Udskiftning af defekte vandmålere i lejemål. CK undersøger nærmere. h) Københavns Kommune er positivt indstillet på at give tilladelse til at opsætte en port for enden af Uffesgade. I alliance med Michael Larsen arbejder videre med dette. CK CK i) Paraboler ned i korrekt højde - opgaven udskydes til senere på året. j) Vedligeholdelseslisten er opdateret - jævnfør side mangler at give en tilbagemelding på diverse opgaver. tager en snak med. / Side 2 af 7 sider

3 Punkt Emne Ansvarlig Deadline 4. Emner til behandling/orientering/beslutning a. Klublokale til de unge år: De unge har givet udtryk for at de gerne vil have et klublokale stillet til rådighed. Efter nøje overvejelser er det blevet besluttet ikke at stille klublokaler til rådighed, da bestyrelsen ikke har ressourcer til at varetage denne opgave fremadrettet samt at historikken også taler i mod. LK/MS informerer de unge. b. Ekstra ledige kælderrum tømmes efter advisering og udlejes via Vibo til interesseret beboere. kontakter. Overskydende effekter skal sælges, hvis det er muligt. ER undersøger dette. c. Budgetopfølgning pr. 15/ tilsendt af Vibo. Overordnet set forventes der et mindre overskud i budgetåret 2014/2015, som afsluttes pr. 30/ I. Konto : overforbrug på begge konti skyldes primært renovering af badeværelser, undertage, faldstammer, mv. Der er pt. brugt kr. (budget kr.) på konto 115. II. Konto 119: Der er udgifter for ca kr. i forbindelse med syn og skøn (vinduessagen). Der er i alt brugt ca kr. Denne konto vil alt andet lige også udløse et underskud i regnskabet, med mindre udgifterne bliver dækket af finansieringen i byggesagen. d. Bestyrelsens målsætninger som blev drøftet under bestyrelsesmiddagen den 11/6, skal renskrives. e. Afrapportering til Vibo som diverse forhold blandt andet om driften, skal senest sendes til CK den 5/ LK/MS / ER f. Indkøb via bestyrelsens rådighedsbeløb: Netværksforstærker til internetforbindelsen i beboerlokalet. Maks budget 600 kr. Hvis forstærkeren virker efter hensigten, opsiges internet hos YouSee (bestyrelsens kontor). g. Indkøb via udlejning af beboerlokalet s konto: Der skal suppleres med nye knive, skåle, mv. Maks budget kr. h. Områdefornyelse Nørrebro: Der skal søges om midler til grønne projekter i vores gårde. Der er foreløbigt planlagt arbejdsdag i storgården den 22/ Michael Larsen har henvendt sig vedr. blomsterkasser. ER tager kontakt til Michael. i. Det er blevet besluttet at opsætte flere kameraer, for at dække alle vinkler. Andel af bevilligede tilskud fra Vibo er ikke anvendt. kontakter CK j. Henvendelse fra beboere/helhedsplanen vedr. sommerfest i august. Bestyrelsen føler ikke at de har tilstrækkelig med ressourcer til at være med i planlægningsfasen samt eksekvere arrangementet på selv dagen. Vi går en travl periode i møde efter sommerferien, hvor vores prioriteter hovedsagligt ligger i igangværende opgaver samt nye vigtigere opgaver. Mounir hjælper til i det omfang han har mulighed for det. Bestyrelsen støtter tiltaget - også økonomisk. besvarer henvendelsen. /LK ER /CK MS/ Side 3 af 7 sider

4 Punkt Emne Ansvarlig Deadline 5. Mødeplanlægning a. Bestyrelsesmøde den 12/8-2015, kl Dagsorden sendes af Ragavan senest 7 dage før mødet i henhold til bestyrelsens forretningsorden. Emner der ønskes behandles, sendes til Ragavan via mail/sms senest 14 dage før mødet. b. Bygningsgennemgang med Vibo, tirsdag den 15/9-2015, kl c. Til information: Styregruppemøde (Helhedsplanen) den 24/ Eventuelt: Ingen punkter. 5/8 Side 4 af 7 sider

5 Vedligeholdelsesliste i henhold til drifts- og vedligeholdelsesplan 2014/2015, samt andre opgaver. Forkortelser: AB = Afdelingsbestyrelsen = Henrik Wieth EK = Ejendomskontoret CK = Carsten Klausen LK = Lissi Kjær Prioritet Konto Aktivitet Ansvarlig Status Opsætning af LED lys i kældre og opgange. Bolind opsætter som test i opgang Thorsgade 8C + 8D. Efter justeringer/børnesygdomme bliver det opsat i alle opgange. indhenter et tilbud Budget kr. Det viser sig at belysningen i opgangene hænger sammen med mere. skumringsrelæet, som er koblet til udendørs belysning. Belysningen i opgangene og kældre kommer til at køre uden om skumringsrelæet Maling af opgange, A29. Budget kr. Skal først udføres, når ovenstående opgave er færdig. /AB AB udpeger 2-3 opgange Fældning af træer ved parkeringspladsen ved vaskeri samt andre steder. Forslag F fra afdelingsmødet. indhenter to tilbud Etablering af pileflet hegn ved parkeringspladsen ved vaskeri samt andre steder. Forslag F fra afdelingsmødet. indhenter to tilbud /407 Udskiftning af udendørs belysning, når belysning i opgangene er udført. Forslag B fra indhenter et tilbud afdelingsmødet. Budget kr. mere Udskiftning af belysning i beboerlokalet. Der skal tilføres min kr. fra udlejning indhenter et tilbud / af beboerlokalet. Forslag C fra afdelingsmødet. Budget kr. mere Skumringsrelæet virker ikke efter hensigten, da udendørs lys står tændt midt på dagen Etablering af fliser, fodhegn og cykelstativer. indhenter tilbud på dette. Forslag D fra afdelingsmødet. Budget kr. indhenter to tilbud Opsætning af nye cykelstativer. indhenter tilbud hos firmaet Mastellone. Forslag D fra afdelingsmødet. Elaine undersøger om de gamle cykelstativer kan afsættes/afhentes /ER for penge/gratis Brugt strygerulle i vaskeriet koster ca kr. inkl. moms og levering. Købes over konto 118*. LK undersøger om den kan leveres af et firma helt ned til vaskeriet + den gamle bortskaffes! LK/ bestiller! /407 Der er lavet en projektbeskrivelse i samarbejde med legepladsudvalget vedr. fornyelse af legepladser. Forslag G fra afdelingsmødet. Når har indhentet to tilbud, planlægger det næste møde med legepladsudvalget, og indkalder de to firmaer til at præsentere deres materiale. / har indhentet to tilbud. indkalder legepladsudvalget + firmaer Pergola i storgården skal rives ned, da træet er i meget dårlig stand. EK Pergola i 40-gården skal repareres. undersøger nærmere Afrensning af nedfaldsskakte - budget kr. undersøger nærmere Afrensning af tagrender - budget kr. undersøger nærmere Opsætning af grill i evt. beton ved 40-gården - budget kr. Et murer-firma vil sandsynligvis gerne sponsere en grill i beton. LK LK kontakter firmaet Lås til opgangsdør Thorsgade 46E udskiftes til almindelig/normal lås. Side 5 af 7 sider

6 Prioritet Konto Aktivitet Ansvarlig Status Indkøb af 5 stk. bord-bænkesæt - 3 stk. til 40-gården har bestilt. 19. Mos på taget fjernes - indgangen ved Jagtvej 105A-C EK Tomme kælderrum skal tømmes for effekter af ekstern firma! Hække klippes ned til 180 cm, da det skygger for belysningen ved opgangsdøre de fleste steder. EK 22. Bord-bænkesæt flyttes væk fra pergolaen i stor-gården. Opgaven udskydes til de nye legepladser er færdige. EK/AB AB udpeger sted! Hul i hegnet ordnes - ved Thorsgade 8E EK Plads til scootere ved Uffesgade/Thorsgade 8A AB/EK AB udpeger sted! Udskiftning af skilte på terræn. Forslag H fra afdelingsmødet den 17/ Opgaven udskydes! Der skal installeres en ny smartere alarm i beboerlokalet. LK Opgaven udskydes! Afstand mellem gulv og dørtrin udjævnes med cement/beton i alle opgange. Ikke relevant på nuværende tidspunkt! Indkøb af måtter til opgangene. Afventes til ovenstående opgave er udført. Ikke relevant på nuværende tidspunkt! Kontinuerlige opfølgninger Løbende opfølgning på kvaliteten af Alliance s trappe-rengøring, mv. AB Overflødig information pilles ned fra opslagstavlen i opgangene. INGEN papir-opslag på døre og vinduer. - EK/AB På grund af brandsikkerheden fjernes effekter i opgangene. Udføres løbende. - EK Tjek af lys på fællesarealerne, opgange, mv. - Hver anden torsdag EK Side 6 af 7 sider

7 Drifts og vedligeholdelsesplan - Konto 116* (sidst opdateret den 16. juni 2015) Side 7 af 7 sider

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat.

Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat. Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde tirsdag d. 3. august 2010 kl. 18:00 Dirigent: Rudolf Referent: Sara Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS)

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: Enver 2. Referent: Maria 3. Til stede: Lars (LK) (via telefonforbindelse), Christoffer (CH), Enver (EP), Maria (suppleant) 4. Fraværende: Michael (MNN) og Julie (suppleant) Næste

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3031 Danalund Mødedato: 3. juni 2014 Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud

Læs mere

Sidst ændret: 2012-02-17 Kl. 08:31

Sidst ændret: 2012-02-17 Kl. 08:31 2012-02-06, Side 1 af 9 Emne Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-02-17 Kl. 08:31 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09 Lisbeth Jallbjørn (LJ) Frank Hansen (FH) Bjørn Larsen (BL) Jørgen Weng

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Godkendelse/underskrift af referatet fra den 15. august 2011. Netudgaven udlægges på hjemmesiden. Fortsætter

Godkendelse/underskrift af referatet fra den 15. august 2011. Netudgaven udlægges på hjemmesiden. Fortsætter Referat eksternt, bestyrelsesmøde 5. september 2011 kl. 18.30 1. Formalia: Dirigent: Karen Referent: Karen Til stede: Enver, Rudolf, Martin og Karen. Inge fra kl 20.00 Fraværende: Jesper Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010

AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 Nu er der endnu gået et år siden sidste medlemsmøde og der skal opsummeres, hvad der er sket. Beretningen er skrevet i punktform. Der bliver lejlighed

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

2. Godkendelse af referat Ingen bemærkninger til referatet af den 3. oktober 2012, som blev godkendt.

2. Godkendelse af referat Ingen bemærkninger til referatet af den 3. oktober 2012, som blev godkendt. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 7. november 2012 Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Referat sendt ud den 16. november 2012 Deltagere Afdelingsbestyrelsen: Tom Smith, Jan Friberg, Per Olsen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-04-13, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afbud til Janne senest tirsdag den 7. januar 2014 (det gælder også, hvis man ikke spiser med, men

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) Fraværende: Dirigent: LK Referent: CH Vicevært 1. Vaskemaskiner.

Læs mere