Vintermødet 2012 Deponering af radioaktivt affald i Danmark - Risikovurdering af depotkoncepter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vintermødet 2012 Deponering af radioaktivt affald i Danmark - Risikovurdering af depotkoncepter"

Transkript

1 Vintermødet 2012 Deponering af radioaktivt affald i Danmark - Risikovurdering af depotkoncepter Lizzi Andersen sammen med Anders Refsgaard, Lene Schepper, Hans Gottberg Rømer, Magdalena Utko, André Küter, Carsten Skov, COWI A/S og Heidi Sjølin Thomsen, Dansk Dekommissionering 1

2 Del af Dansk Dekommissionering forstudier vedr. et dansk slutdepot 3 Forstudier: 1) Mulige lokaliteter 2) Transport 3) Depotkoncepter og indledende risikovurdering Projektet er udført i et samarbejde mellem: COWI, Studsvik AB og Hasløv & Kjærsgaard A/S Studierne har omfattet: Indledende design af typer af depoter og relaterede affaldsbetingelser. Indledende sikkerhedsvurderinger. Beskrivelse og estimering af udgifter relateret til de foreslåede løsninger. 2

3 Projektmål Konceptuelt design af depotalternativer Risikobaseret beslutningsstøtte for: Valg af lokalitet, herunder geologi Type/design af depot Pakning, fyldmateriale i beholdere samt efterfyldning af depot 3 2

4 Indhold i præsentationen Primært risikovurderingerne - og så lidt om det overordnede Først lidt om depotkoncepter, affaldet, tidsrammerne m.m. Dernæst noget om modelleringen af udslip fra depoterne og grundvandsmodelleringen Så noget om modelleringen af påvirkning af mennesker på kort og især lang tid 4 7 MARTS 2012

5 Grundlag Lidt om affaldet Eksisterende affald Lav-aktivt affald Affald fra spildevandsbehandling Sammenpresset affald og jord Tailings Mellem-aktivt affald Affald fra DR3 Affald fra "Hotcell" Radioaktive kilder Særligt affald Ca. 20 større kilder Forventet affald ved decommisionering Affald fra afvikling af DR1, DR2, og DR3 Grafit Aluminium Rustfrit stål og bly Tung beton og beton Affald fra afvikling af "Hot cell" Rustfrit stål, stål og bly Beton Forskellige komponenter Sekundært affald Bestrålet, opløst uran Bestrålet brændsel Bestrålet brændsel Kerneopløsning fra DR1 Ikke-bestrålet uran 5 7 MARTS 2012

6 Grundlag Emballering/konditionering af affaldet Beholdertyper: 210 liters tønder ISO containere Betonforede stålcontainere Kanistre Fyldmaterialer Beton Bentonit Cement-calcium granulat Sand 6 7 MARTS 2012

7 Grundlag Depotkoncepter Depotkoncepterne omfatter: Et depot tæt på overfladen (over eller under overfladen til en dybde på 30 m) Et depot tæt på overfladen (over eller under overfladen til en dybde på 30 m) i kombination med et borehul. Et mellemdybt depot placeret 30 til 100 m under overfladen. 7

8 Indledende sikkerhedsvurderinger Hovedaktiviteterne inkluderer opfyldning og drift, mulig udtagning af affald på et senere tidspunkt og den passive periode efter lukning af depotet. Vurdering af den forventelige langtidseffekt på en repræsentativ person ved udsættelse for bestråling fra depotet over tid. Alle vurderinger foretages på et generisk ikke et stedsspecifikt grundlag Vurderinger af sandsynlighed for og konsekvenser af eventuelle ulykkestilfælde relateret til de forskellige perioder i depotets levetid. 8

9 Indledende sikkerhedsvurdering Tidslinje Depot lukkes Evt. udtagning Indfyldning Depot glemmes År fra projekt start ,000 1,000,000 Vurdering af uheld Vurdering af langtidsvirkninger 9 7. MARTS 2011

10 Risikoanalyse overordnet metode baggrundsinformation modeller for uheld depotets design indpakning af affald valg af fyldmateriale beskrivelse af affaldet identifikation af hasarder uheld type af hasard forventet forløb udslippets hyppighed og omfang udvaskning af radionuklider spredning af radionuklider fortynding i grundvand og tilbageholdelse i jorden eksponering af person eksponering af person model af langtidsvirkning 10

11 Identifikation af farer Soil types: S1: Clay (fat) S2: Clay (till) S3: Limestone S4: Rock Hydrological: H1: Saturated H2: Unsaturated Types of waste Many Packaging: C1: Steel drum C2: Steel container C3: ISO container C4: Canister Backfill container : BW1: None BW2: Cal-cem gran BW2: Betonite BW4: Concrete BW5: Sand Fill repository : BR1: None BR2: Cal-cem gran BR2: Betonite BR4: Concrete BR5: Sand 11

12 Langtidseffekter Langsom nedbrydning af opbyggede barrierer Udsivning af radioaktive stoffer fra depot til recipient Optagelse i mennesker gennem forskellige kilder Antages at ville ske (dvs. p=1) Meget afhængig af depottype og geologi 12

13 Modellering af langtidseffekter 13

14 Indledende sikkerhedsvurderinger Langtidseffekter Kildeled Fortynding Henfald Dosisomregningsfaktor = Dosis 14

15 Langtidseffekter Kildeled Fortynding Henfald Dosisomregningsfaktor = Dosis Depotmodel: opløselighed geologi D. dybde D. geometri D. strukturer og membraner fyldmaterialer emballager Grundvandsmodel: geologi D. dybde Biosfæremodel : nuklid udløbspunkter 15

16 Indledende sikkerhedsvurderinger Langtidseffekter Kildeleddet: Depotmodel data om mængder af radionuklider i affaldet data om emballering tidspunkter model for vandfyldning af depot model for nedbrydning af strukturer og materialer model for grundvandshastighed model for mængden af vand i depotet 500 m soil, L S repository concrete wall, L R repository backfill, L RB conditioning enclosure, L C conditioning enclosure, L C repository backfill, L RB repository concrete wall, L R conditioning backfill, L CB with nuclides 2500 m soil, L S data om mængden af affald data om nuklidernes opløselighed grundvandsmodel for depot model for strømning af vand gennem depotet model for opløselighed og koncentration af nuklider i grundvandet data om depotets geometri model for tilbageholdelse af nuklider i fyldmaterialer data om geologi model for brøkdelen af radionuklider som funktion af tiden direction of ground water flow 16

17 koncentration af radioaktivitet [GBq/m 3 ] Indledende sikkerhedsvurderinger Langtidseffekter - Depotmodel Tid [år] 17

18 Langtidseffekter Fortynding: Grundvandsmodel NOVEMBER 2011 IDA, SELSKABET FOR RISIKOVURDERING

19 Indledende sikkerhedsvurderinger Konceptuel grundvandsmodel 19 Forudsætninger: den korte boring anvendes til vanding af afgrøder og dyr der dyrkes afgrøder ovenpå eller tæt på deponiet der græsser også dyr her den dybe brønd anvendes til drikkevandsforsyning der fanges fisk m.m. i både vandløbet og kystområdet mennersker opholder sig periodevis på stranden, hvor de kan udsættes for ekstern stråling

20 Langtidseffekter - Grundvandsmodel Near surface Medium deep Borehole Depth 0-10 ML; NS ML Clay, till S ML; NS ML Bz ML ML S ML Bz Bz ML ML; NS S SK Bz Bz ML ML SK SK Bz Bz ML; MD SK SK SK Bz Bz SK SK SK SK Bz SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK 20 Near surface Medium deep Borehole Depth 0-10 ML ML Clay, fat S ML ML L; NS ML ML S ML L L ML ML S L; NS L L ML ML L L L L ML L; MD L L L L; MD Bz L L L L Bz Bz L L L; MD SK Bz Bz L L SK SK Bz Bz L; MD SK SK SK Bz Bz SK SK SK SK Bz SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK Near surface Medium deep Borehole Forskellige K D kombinationer for hvert nuklid og geologi Depth 0-10 SK; NS Bz Bz ML Limestone ML S ML ML SK SK Bz Bz ML ML S ML SK SK SK Bz Bz ML ML S SK SK SK SK Bz Bz ML ML SK SK; MD SK SK SK Bz Bz ML SK SK SK SK SK SK Bz Bz SK SK SK SK; MD SK SK SK; MD Bz SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK; B SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK; B Near surface Medium deep Borehole Depth 0-10 Granite; NS ML Rock ML S Granite Granite S ML Granite Granite Granite S Granite Granite Granite Granite; MD Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite; MD Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite; B Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite; B

21 fortyndingsfaktor Langtidseffekter - Grundvandsmodel geologi med lavt k D geologi med højt k D Tid [år] 21

22 Langtidseffekter Dosisomregning: Biosfæremodel Dosiskoefficienter for: inhalering indtag ekstern eksponering Udløbspunkter: Den dybe boring Den korte boring Vandløbet Havet Kystlinjen Dosisomregningsfaktorer er beregnet for hvert nuklid og udløbspunkt Omregningsfaktoren er herudover en funktion af plante- og dyretyper, "weathering" og vejrforhold 22

23 Langtidseffekter Kildeled Fortynding Henfald Dosisomregningsfaktor = Dosis 23

24 Dosisgrænser Dosisgrænse for person der bor 1 km fra depotet 1 msv pr uheld 0,01 msv pr år for langtidsvirkninger Gennemsnitlig årlig stråling for personer i Danmark Kilde: Den Store Danske Encyklopædi 24

25 Dosis [msv] Langtidseffekter generelle resultater geologi med lavt k D geologi med højt k D Tid [år] 25

26 Dosis [msv] Langtidseffekter generelle resultater langlivede kortlivede Tid [år] 26

27 Dosis [msv] Langtidseffekter generelle resultater langlivede i geologi med lavt k D kortlivede i geologi med højt k D Tid [år] 27

28 Dosis Dosis [ [msv/år] ] Dosis [ msv/år ] Langtidseffekter - resultater 28 1,E+05 1,E+00 1,E+04 1,E+03 1,E-05 1,E+02 U-238 1,E+01 1,E-10 1,E+00 1,E-15 1,E-01 1,E-02 1,E-20 1,E-03 1,E-04 1,E-25 1,E-05 1,E-06 1,E-30 1,E-07 1,E-08 1,E-35 1,E-09 ML5M5 G1M1 SK8M11 Depot: Depot: 31 Fyld 311 Fyld Fyld i i depot: i i depot: ingen ingen Fyld Fyld Fyld i i beholder: i i beholder: bentonit ingen Scenario 2 22 Cs-137 Dosisgrænse 0.01 msv Am-241 H-3 Ni-63 C-14 H-3 C-14 Pu-238 Ag-108m Dosisgrænse 0.01 Sm-151 msv Th-229 Th-230 Cm-244 Ba-133 U-234 U-234 U-235 Cs-137 U-238 Cs-137 Tc-99 Tc-99 U-234 U-235 1,E-10 1,E Tid Tid [[år] ] Ba-133 Cs-137 H-3 C-14 Ca-41 Co-60 Ni-63 Tc-99 Ag-108m Ba-133 Cs-137 Sm-151 Eu-152 Eu-154 Ir-192 Pb-210 Ra-226 Ac-227 Th-229 Th-230 Pa-231 Th-232 U-233 U-234 U-235 U-236 Np-237 U-238 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Am-241 Cm-244

29 Dosis [ msv/år ] Dosis [ msv/år ] Indledende sikkerhedsvurderinger Langtidseffekter - resultater 1,E+00 1,E-05 1,E-10 1,E-15 1,E-20 1,E-25 1,E-30 1,E-35 1,E-40 ML5M5 Depot: 3 Fyld i depot: ingen Fyld i beholder: ingen Scenario 2 Dosisgrænse 0.01 msv H-3 C-14 U-234 Ba-133 U-235 Cs-137 U-238 Tc Tid [ år ] H-3 C-14 Ca-41 Co-60 Ni-63 Tc-99 Ag-108m Ba-133 Cs-137 Sm-151 Eu-152 Eu-154 Ir-192 Pb-210 Ra-226 Ac-227 Th-229 Th-230 Pa-231 Th-232 U-233 U-234 U-235 U-236 Np-237 U-238 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Am-241 Cm-244 Ba-133 Cs-137 C-14 1,E+00 1,E-05 1,E-10 1,E-15 1,E-20 1,E-25 1,E-30 1,E-35 ML5M5 Depot: G3M6 3 Fyld Depot: i depot: 3 Fyld ingen i depot: Fyld i ingen beholder: Fyld calcium-cement i beholder: ingen granulat Scenario Scenario 2 2 Dosisgrænse 0.01 msv H-3 C-14 H-3 Tc-99 U-235 U-234 U-238 1,E Tid [ år ] Cs-137 H-3 C-14 Ca-41 Co-60 Ni-63 Tc-99 Ag-108m Ba-133 Cs-137 Sm-151 Eu-152 Eu-154 Ir-192 Pb-210 Ra-226 Ac-227 Th-229 Th-230 Pa-231 Th-232 U-233 U-234 U-235 U-236 Np-237 U-238 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Am-241 Cm

30 Dosis [msv/år] Dosis [ msv/år ] Indledende sikkerhedsvurderinger Langtidseffekter - resultater 1,E+05 1,E+04 1,E+03 1,E+02 1,E+01 1,E+00 1,E-01 1,E-02 1,E-03 1,E-04 1,E-05 1,E-06 1,E-07 1,E-08 1,E-09 L1M2 Depot: 1 Fyld i depot: ingen Fyld i beholder: ingen Scenario 2 Cs-137 Am-241 Pu-240 Ni-63 C-14 Pu-239 Ra-226 Pu-238 Np-237 Th-229 Ag-108m Th-230 U-233 Dosisgrænse 0.01 msv U-234 Sm-151 U-236 Pa-231 Tc-99 Cm-244 U-235 H-3 C-14 Ca-41 Co-60 Ni-63 Tc-99 Ag-108m Ba-133 Cs-137 Sm-151 Eu-152 Eu-154 Ir-192 Pb-210 Ra-226 Ac-227 Th-229 Th-230 Pa-231 Th-232 U-233 U-234 U-235 U-236 Np-237 U-238 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Am-241 Cm-244 1,E+00 1,E-05 1,E-10 1,E-15 1,E-20 1,E-25 1,E-30 1,E-35 Dosisgrænse 0.01 msv L1M2 Depot: 2 Fyld i depot: ingen Fyld i beholder: ingen Scenario 2 Ba-133 H-3 C-14 Cs-137 U-234 U-235 Tc-99 H-3 C-14 Ca-41 Co-60 Ni-63 Tc-99 Ag-108m Ba-133 Cs-137 Sm-151 Eu-152 Eu-154 Ir-192 Pb-210 Ra-226 Ac-227 Th-229 Th-230 Pa-231 Th-232 U-233 U-234 U-235 U-236 Np-237 U-238 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Am-241 Cm-244 1,E Tid [år] 1,E Tid [ år ] U MARTS 2012

31 Usikkerhedsintervaller, depotmodellen, forudsætninger Fysiske forhold (tykkelser, diametre m.m.) forudsættes at være triangulært fordelt Hydraulisk ledningsevne af materialer og omkringliggende jordlag forudsættes at være log-normal fordelt Opløseligheden af nukliderne forudsættes ligeledes at være log-normal fordelt. 31

32 Indledende sikkerhedsvurderinger Usikkerhed og variabilitet i parametrene Da projektet arbejder med generiske geologier, vil der i princippet kunne være meget stor variation i parametrene. Dertil kommer usikkerheden i de konstanter, der har været anvendt i modelleringen af optag i planter, dyr, fisk og mennesker. Anbefalingen var derfor, at operere med en sikkerhedsfaktor på 5 dekader i forhold til dosiskravet for at sikre, at et givet scenarie (dvs. kombination af depottype, geologi og konditionering af affaldet) overholdet kravet. Dette er en meget stor sikkerhedsmargin, som kan sættes ned, når man ser på en konkret lokalitet og en konkret depotudformning og konditionering. 32

33 Indledende sikkerhedsvurdering Eksponering fra luftbårne nuklider Kan ske via direkte udslip af gasser: Rn og CO 2 relevant for terrænnære depoter CO 2 frigivelsen er meget lav selv med en antagelse om, at 10 % af kulstoffet omsættes Radonudslip beregnes spredt med en Gaussisk model Resultater: msv/år Afdampning af Rn fra grundvandsfanen: Radiumkoncentrationen nær depotet vil maks. være 0,2 GBq/m 3. Naturligt svensk grundvand har radiumkoncentrationer på 0,2 til 2455 GBq/m 3 med en medianværdi på 12 GBq/m 3. 33

34 Indledende sikkerheds vurderinger Udsivning af metaller Metaller i depotet: 2 ton uran 50 til 70 ton bly 200 kg cadmium 80 kg beryllium. Maksimale koncentrationer for cadmium og uran for et worst-case scenarie er på henholdsvis 0,0002 µg/liter og 0, µg/liter. Det danske kvalitetskriterium for drikkevand for cadmium: 2 µg/liter Der er ikke noget kriterium for uran. I uforurenet vand i Sverige i vandprøver fra kvartære aflejringer er niveauerne på omkring 0,001 µg/liter. Bly og beryllium tilbageholdes meget længe og fortyndes med en faktor på mindst 10 10, så også her overholdes kriterierne på henholdsvis 5 og 4 µg/liter. 34

35 Uheldstyper Håndteringsulykker Brand Boring og udgravning Uheld oppefra Naturkatastrofer Kemiske reaktioner Energifrigivelse Indtrængning af dyr etc. Bevidst skadelig handling Sikkerhed for arbejdere MARTS 2011

36 Uheldsscenarier - Metode Screening af hasarder Kvantificering af risiko Ja Frekvens beregning Dosissandsynlighed beregning Ja Konservativ dose beregning Dosis 1 msv Risiko resultat Kvalitativ vurdering af gruppe af uheld Behov for kvantificering Nej Anbefalinger Nej Anbefalinger fra kvalitativ vurdering Anbefalinger baseret på risiko resultater MARTS 2011

37 Udgravning - barrierediagram -Arbejds procedurer -Sikkerhedsudstyr - Solid indpakning Mekanisk skade - Dybde af depot Indpakning beskadiget Strålingsbestytt ende effekt reduceret Direkte stråling Udgravning Depot åbnes - Særligt fyld - Solid pakning Indpakning beskadiget - Fyld tilbageholder radionuklider - Affaldet kan ikke spredes med vind Udslip af radionuklider som støv Stråling fra jord Inhalering Boring Depotets beskyttende jord fjernes Stråling fra luft Kontamineret jord fjernes fra depot området 37 - Pakkemateriale eller konditionering tilbageholder radionuklider - Lavt opløselige radionuklider - Solid indpakning - Depot type - Depot dybde

38 Udgravning - antagelser Depot er glemt efter 300 år Udgravning størrelse m 2 År Chance at fare identificeret % % År Andel af dansk byområde Ca. 10 % % (skøn) 38

39 Udgravning - resultater depot År fra opførelse af depot Depottype Hyppighed af udgravning på depotpladsen om året 300 DEP1 1, DEP1 1, DEP2 7, DEP2 7,

40 Resultater Uheld med kortvarige udslip Overfladedepot placeret på moræneler Sandsynlighed for dosis højere end vist Overfladedepot placeret på granit Sandsynlighed for at dosis er højere end værdi 1.00E år opfyldning 1.00E E E-02 10, 30 og 100 år drift. 100 år lukket 30 år fjernelse 1.00E E år opfyldning 10 år drift 1.00E E E E E år lukket år lukket år lukket år lukket 1.00E E E E E år drift 30 år fjernelse 100 år drift 100 år lukket 300 år lukket år lukket år lukket 1.00E E år lukket Dosis (msv/år) Dosis (msv/år) Mellemdybt depot Ø=33 m. Skaktbetjent fra overfladen Sandsynlighed for at dosis er højere end værdi Mellemdybt depot med kaverne. Betjent indefra Sandsynlighed for at dosis er højere end værdi 1.00E E E E E E E E E E år opfyldning 30 år fjernelse 1.00E E E år opfyldning 30 år fjernelse 1.00E E E E E E Dosis (msv/år) Dosis (msv/år)

41 Dosis [msv/år] Dosis [msv/år] Resultater Uheld med længerevarende udslip Tidspunkt Vand til recipient pga. dræningsfejl 10 år 30 år 100 år 300 år 0 1, , , ,E+03 1,E+02 1,E+01 1,E+00 1,E-01 1,E-02 1,E-03 1,E-04 1,E-05 1,E-06 1,E-07 1,E-08 1,E-09 G1M1 Depot: 1 Fyld i depot: ingen Fyld i beholder: ingen Scenario 2 Cs-137 Pu-238 Am-241 Dosisgrænse 0.01 msv Ni-63 Cm-244 Ag-108m Sm-151 H-3 C-14 Ca-41 Co-60 Ni-63 Tc-99 Ag-108m Ba-133 Cs-137 Sm-151 Eu-152 Eu-154 Ir-192 Pb-210 Ra-226 Ac-227 Th-229 Th-230 Pa-231 Th-232 U-233 U-234 U-235 U-236 Np-237 U-238 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Am-241 Cm-244 1,E+00 1,E-04 Cs-137 Ni-63 Am-241 Ag-108m 1,E-08 Pu-238 Sm-151 Cm-244 1,E-12 1,E-16 1,E-20 1,E-24 1,E-28 1,E-32 1,E-36 ML4M1 Depot: 1 Fyld i depot: ingen Fyld i beholder: ingen Scenario 2 Dosisgrænse 0.01 msv H-3 Ba-133 H-3 C-14 Ca-41 Co-60 Ni-63 Tc-99 Ag-108m Ba-133 Cs-137 Sm-151 Eu-152 Eu-154 Ir-192 Pb-210 Ra-226 Ac-227 Th-229 Th-230 Pa-231 Th-232 U-233 U-234 U-235 U-236 Np-237 U-238 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Am-241 Cm-244 1,E Tid [år] 1,E Tid [år] 41

42 Anbefalinger - generelle Depotplacering 42 Oversvømmelser, vandstigninger etc. Jordskælvs brudlinjer Lufthavne Ikke tæt på vandførende lag Visuelt Tænk over at depotplacering skal kunne huskes i lang tid Depot fyldning Brandbart materiale afdækkes med fyld Håndtering af affald der kan danne støv sker inde i bygninger

43 Anbefalinger Mellemdybe depoter Ved placering nær vandførende lag bør der anvendes beton/betonit fyld Placering i klippe giver lavest doser, forudsat klippen ikke er opsprækket Placering i kalk og fed ler er lige sikker Brandslukningsudstyr samt flugtveje i depoter opereret indefra Borehul Den sikreste og dyreste løsning (egner sig ikke til alt affald) 43

44 Anbefalinger Terrænnære depoter Placer væk fra overfladerecipienter og lavninger Kombineres med borehul Monitering af radioaktivitet i planter Overfladedepot placeres på moræneler beton eller bentonit mellem containere /tønder overvåget drænsystem Under overfladen ikke på moræneler der overlejrer bryozokalk 44

SLUTDEPOT FOR RADIOAKTIVT AFFALD. Hans Gottberg Rømer

SLUTDEPOT FOR RADIOAKTIVT AFFALD. Hans Gottberg Rømer Hans Gottberg Rømer Agenda Introduktion til analysen og dens metode Indsigt i resultaterne for uheld og langtidseffekter 2 Projektet Projektmål COWI/Studsvik Konceptuelt design af depotalternativer Risikobaseret

Læs mere

SLUTDEPOT FOR RADIOAKTIVT AFFALD

SLUTDEPOT FOR RADIOAKTIVT AFFALD SLUTDEPOT FOR RADIOAKTIVT AFFALD BEREGNINGS EKSEMPLER Magdalena Utko 1 Eksempler Gravning, pludseligt kortvarigt udslip Nedbrydning, konstant udslip 2 Udgravning 3 Udgravning - barrierediagram -Arbejds

Læs mere

Slutdeponering af lav- og mellemradioaktivt affald. Roskilde Kommune og Veddelev Grundejerforening okt. 2013 Heidi Sjølin Thomsen

Slutdeponering af lav- og mellemradioaktivt affald. Roskilde Kommune og Veddelev Grundejerforening okt. 2013 Heidi Sjølin Thomsen Slutdeponering af lav- og mellemradioaktivt affald Roskilde Kommune og Veddelev Grundejerforening okt. 2013 Heidi Sjølin Thomsen Baggrund Ved vedtagelse af B48 (2003) gav folketinget samtykke til at regeringen

Læs mere

Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger fra tre parallelle studier

Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger fra tre parallelle studier Rapport til den tværministerielle arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af beslutningsgrundlag med henblik på etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald Forstudier til slutdepot for lav-

Læs mere

Overordnede principper for sikkerhed og miljø

Overordnede principper for sikkerhed og miljø Overordnede principper for sikkerhed og miljø Kaare Ulbak Statens Institut for Strålehygiejne Minihøring om etablering af et slutdepot for radioaktivt affald Axelborg, 14. juni 2005 Overordnede principper

Læs mere

Hvorledes indføres og anvendes ISOkriterier. i forbindelse med dekommissionering i de forskellige nordiske lande.

Hvorledes indføres og anvendes ISOkriterier. i forbindelse med dekommissionering i de forskellige nordiske lande. Hvorledes indføres og anvendes ISOkriterier for kvalitets- og miljøcertificering i forbindelse med dekommissionering i de forskellige nordiske lande. Certificering? Akkreditering? Certificering Hverken

Læs mere

HVAD ER RADIOAKTIV STRÅLING

HVAD ER RADIOAKTIV STRÅLING 16. Radioaktiv stråling kaldes i videnskabelige kredse Joniserende stråling Stråling som påvirker alt stof ved at danne joner, som er elektrisk ladede atomer eller molekyler. Joniserende stråling skader

Læs mere

Knud Brodersen, Max Østergaard og Steen Carugati. 1 Velkomst og baggrund for høringen, v. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og

Knud Brodersen, Max Østergaard og Steen Carugati. 1 Velkomst og baggrund for høringen, v. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Referat Minihøring vedr. slutdepot for lav- og mellemaktivt affald i Danmark Axelborg d. 14. juni 2005. Tilstede: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Statens Institut for Strålehygiejne Beredskabsstyrelsen

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark, juni 2005

Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark, juni 2005 Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark, juni 2005 Udgiver: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 5. sundhedskontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tryk: Salogruppen A/S ISBN trykt udgave: 87-7601-125-9

Læs mere

Fakta-ark om Risø som depot for radioaktivt affald

Fakta-ark om Risø som depot for radioaktivt affald Teknik og Miljø Miljø NOTAT Sagsnr. 217955 Brevid. 1647974 Ref. MEBO / MAAS Fakta-ark om Risø som depot for radioaktivt affald 6. maj 2013 Formålet med dette fakta-ark er at sammenfatte vurderingerne af

Læs mere

Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1)

Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1) Bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1) I medfør af 1, stk. 2, i lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive

Læs mere

Vurdering af EU-direktiverne 2011/70 og 2003/0022

Vurdering af EU-direktiverne 2011/70 og 2003/0022 Tlf. Fax www.kerteminde.dk Vurdering af EU-direktiverne 2011/70 og 2003/0022 Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen, har identificeret to EU-direktiver (Euratom) af betydning for sagen om slutdeponering

Læs mere

Baggrund for minihøringen

Baggrund for minihøringen Baggrund for minihøringen Kaare Ulbak Statens Institut for Strålehygiejne Minihøring om etablering af et slutdepot for radioaktivt affald Axelborg, 14. juni 2005 Risø-halvøen med nukleare anlæg DR 2 DR

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Innovative undersøgelser i kalk ved brug af FACT-FLUTe

Innovative undersøgelser i kalk ved brug af FACT-FLUTe Innovative undersøgelser i kalk ved brug af FACT-FLUTe Post Doc. Klaus Mosthaf DTU Miljø Lektor Mette Broholm DTU Miljø MSc Mie B. Sørensen DTU Miljø Civilingenør Henriette Kerrn-Jespersen Region H Professor

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Tilpasning af Cityringen til fremtidens klima

Tilpasning af Cityringen til fremtidens klima Tilpasning af Cityringen til fremtidens klima Troels Jacob Lund ATV møde om store bygge og anlægsprojekter 1 20. JANUAR 2012 CITYRINGEN - KLIMASIKRING AF KONSTRUKTIONER Formål med vurdering af fremtidens

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet?

Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet? Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet? Tage V. Bote, specialist, Jordforurening og EDD 1 Baggrund for min indlæg to delprojekter udført for

Læs mere

Forslag til emner, som bør indgå i VVMundersøgelsen. skifergasprøveboring, fase 1.

Forslag til emner, som bør indgå i VVMundersøgelsen. skifergasprøveboring, fase 1. Frederikshavn Kommune Dato 15.05.2013 Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn Forslag til emner, som bør indgå i VVMundersøgelsen vedr. Totals skifergasprøveboring, fase 1. Den 27. februar 2013 besluttede byrådet

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strålingsintensitet I = Hvor I = intensiteten PS = effekten hvormed strålingen rammer en given flade S AS = arealet af fladen

Strålingsintensitet I = Hvor I = intensiteten PS = effekten hvormed strålingen rammer en given flade S AS = arealet af fladen Strålingsintensitet Skal det fx afgøres hvor skadelig en given radioaktiv stråling er, er det ikke i sig selv relevant at kende aktiviteten af kilden til strålingen. Kilden kan være langt væk eller indkapslet,

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Uran i Universet og i Jorden

Uran i Universet og i Jorden Uran i Universet og i Jorden Leif Thorning; uddannet i England og Danmark som geofysiker, forhenværende statsgeolog, fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) Har i 40 år,

Læs mere

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1 Metode til kvantificering af konceptuel og parameterusikkerhed ved beregning af forureningsflux og koncentrationer fra forurenede lokaliteter (V2 niveau) Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S.

Læs mere

Den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende deponering af radioaktivt

Den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende deponering af radioaktivt Den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende deponering af radioaktivt affald: Uddannelses- og Forskningsministeriet Finansministeriet Sundheds- og Ældreministeriet Miljø- og Fødevareministeriet Energi-,

Læs mere

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Opstartsrapport ForskEl projekt nr. 10688 Oktober 2011 Nabovarme med varmepumpe i Solrød Kommune - Bilag 1 Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Som en del af det

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse:

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse: Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Et atom har oftest to slags partikler i atomkernen. Hvad hedder partiklerne? Der er 6 linjer. Sæt et kryds ud for hver linje.

Læs mere

Disposition. Hydrologi i byer og kilder til forurening i byen. Klimaforandringer. Case Eskelund. Case Horsens havnebasin/fjord.

Disposition. Hydrologi i byer og kilder til forurening i byen. Klimaforandringer. Case Eskelund. Case Horsens havnebasin/fjord. www.regionmidtjylland.dk Punktkilder, grundvand og klimaforandringer Erfaringer fra risikovurderinger i Region Midtjylland. Rolf Johnsen Disposition Hydrologi i byer og kilder til forurening i byen Klimaforandringer

Læs mere

Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning. 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1

Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning. 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1 Grundvandssænkning ved etablering af parkeringskælder ved Musikkens Hus Baggrund og introduktion

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

NATURLIG STRALING I BYGNINGER.

NATURLIG STRALING I BYGNINGER. NATURLIG STRALING I BYGNINGER. Overalt i vores omgivelser findes radioaktive stoffer, som udsender ioniserende stråling. Vores egen krop indeholder også radioaktive stoffer, og fra solen og verdensrummet

Læs mere

Modellering af strømning og varmeoptag

Modellering af strømning og varmeoptag Afsluttende workshop 13-11-2014, GEUS, Århus Modellering af strømning og varmeoptag Anker Lajer Højberg og Per Rasmussen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- og Energiministeriet

Læs mere

Følsomhedsstudie ved modellering af varmetransport

Følsomhedsstudie ved modellering af varmetransport ATV temadag jordvarme, vintermøde 9. marts 2015, Vingsted Følsomhedsstudie ved modellering af varmetransport Anker Lajer Højberg og Per Rasmussen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder Leverandørbrugsanvisning for Risø Demonstrationskilder Forskningscenter Risø Hevesy Laboratoriet Frederiksborgvej 399 DK-4000 Roskilde 1. Introduktion Denne brugsanvisning gælder for alfa-, beta- og gammademonstrationskilder,

Læs mere

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT - udfordringer ved Platanvej, Nykøbing Falster Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Gro Lilbæk, Anders G Christensen, Peter Tyge, Mikael Jørgensen, NIRAS Martin

Læs mere

Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX

Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX Januar 2008 Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX Ioniserende stråling fra radioaktive kilder forbindes i befolkningen oftest med atomkraft og Tjernobylulykken

Læs mere

KVANTIFICERING AF FORURENINGSFLUXE FRA EN GAMMEL LOSSEPLADS TIL OMKRINGLIGGENDE VANDRESSOURCER

KVANTIFICERING AF FORURENINGSFLUXE FRA EN GAMMEL LOSSEPLADS TIL OMKRINGLIGGENDE VANDRESSOURCER KVANTIFICERING AF FORURENINGSFLUXE FRA EN GAMMEL LOSSEPLADS TIL OMKRINGLIGGENDE VANDRESSOURCER PhD studerende Nanna Isbak Thomsen PhD studerende Nemanja Milosevic Civilingeniør Monika Balicki Civilingeniør

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg

Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg Stine Juel Rosendal, COWI A/S 1 Handlingsplan ved etablering af jordvarmeanlæg Formål med at lave handlingsplan Indhold af handlingsplan Vanskeligheder bagatelgrænse

Læs mere

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger?

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Nanna Isbak Thomsen, Philip J. Binning, Poul L. Bjerg DTU Miljø Hans Skou Region Syddanmark Jens Aabling Miljøstyrelsen Niels

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø. Udgivet januar 2010

Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø. Udgivet januar 2010 Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø Udgivet januar 2010 Vejen til greenfield Dekommissionering betyder at tage ud af drift. Ved nukleare anlæg dækker det over nedbrydning og rensning af anlæggene,

Læs mere

Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk

Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk Integreret anvendelse af direkte og indirekte karakteriseringsmetoder Mette M. Broholm 1, Gry S. Janniche 1, Annika S. Fjordbøge 1, Torben

Læs mere

Vurdering af klima ændringens konsekvenser for udvaskning af pesticider i lerområder ved brug af en oplandsskala hydrologisk model

Vurdering af klima ændringens konsekvenser for udvaskning af pesticider i lerområder ved brug af en oplandsskala hydrologisk model Vurdering af klima ændringens konsekvenser for udvaskning af pesticider i lerområder ved brug af en oplandsskala hydrologisk model 1 Peter van der Keur, 1 Annette E. Rosenbom, 2 Bo V. Iversen 1 Torben

Læs mere

Beslutningsgrundlag. For et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald

Beslutningsgrundlag. For et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald Beslutningsgrundlag For et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse november 2008 Forord Folketinget gav i 2003, i beslutningsforslag

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

HØRINGSSVAR FRA REN ENERGIOPLYSNING, REO. vedrørende

HØRINGSSVAR FRA REN ENERGIOPLYSNING, REO. vedrørende HØRINGSSVAR FRA REN ENERGIOPLYSNING, REO vedrørende Offentlig høring om miljøvurdering af forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald. REO er en forening med følgende

Læs mere

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Søren Erbs Poulsen Geologisk Institut Aarhus Universitet 2011 Indholdsfortegnelse Sammendrag...2 Indledning...2

Læs mere

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup ATV Vintermøde 2011 Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften Ole P. Stubdrup Banegravsdepotet beliggenhed / udvikling Deponering fra 1934 (49) - 1962 2 Formål med undersøgelsen Sundhedsmæssig

Læs mere

Notat. Det særlige affald - indhold af radioaktive stoffer, udbrænding og varmeudvikling. 1 Indledning. 2 Udbrænding af det særlige affald

Notat. Det særlige affald - indhold af radioaktive stoffer, udbrænding og varmeudvikling. 1 Indledning. 2 Udbrænding af det særlige affald Notat 12. november 2013 Ref/PHJ Sektionen for Strålings- og Nuklear Sikkerhed Det særlige affald - indhold af radioaktive stoffer, udbrænding og varmeudvikling 1 Indledning I Risøs Hot Cell anlæg blev

Læs mere

RADON: FORURENING OG LØSNINGER

RADON: FORURENING OG LØSNINGER RADON: FORURENING OG LØSNINGER TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, VALBY KULTURHUS 25. JUNI KL. 19:00 21:00 Forurening Radon er et indeklimaproblem Hvad er radon, Hvor kommer radon fra Hvad gør radon ved mennesker

Læs mere

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J.

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J. Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier Professor Philip J. Binning Postdoc Luca Locatelli Videnskabelig assistent Louise Rosenberg

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Vintermøde 2017, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki kats@orbicon.dk Og mange andre fra

Læs mere

National Vandressourcemodel (Dk-model) Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS)

National Vandressourcemodel (Dk-model) Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) National Vandressourcemodel (Dk-model) Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) Indhold Baggrund og formål Opbygning af model Geologisk/hydrogeologisk model Numerisk setup

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indhold Indhold... 1 Måling af stråling med Datastudio... 2 Måling af baggrundsstrålingens variation... 3 Måling af halveringstid... 4 Nuklidkort. (teoriopgave)... 5 Fyldning af beholdere... 6 Sådan fungerer

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ

DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ HVEM ER VI? Dansk Dekommissionering [DD] er ansvarlig for afviklingen af de nukleare anlæg på Risø. Vi er en selvstændig, statslig virksomhed under Uddannelses-

Læs mere

Hydrologisk modellering af landovervågningsoplandet Lillebæk

Hydrologisk modellering af landovervågningsoplandet Lillebæk Hydrologisk modellering af landovervågningsoplandet Lillebæk Anne Lausten Hansen Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Kontaktforum vedr. behandling af Dansk Atomaffald 2. Møde 25. august 2016, dagsordenspunkt 5

Kontaktforum vedr. behandling af Dansk Atomaffald 2. Møde 25. august 2016, dagsordenspunkt 5 Kontaktforum vedr. behandling af Dansk Atomaffald 2. Møde 25. august 2016, dagsordenspunkt 5 Oplæg til diskussion af KF: Sammenligning af risici og omkostninger for slutdepot og mellemlager Indledning

Læs mere

Risiko og sundhed Spredning af asbest fra brand

Risiko og sundhed Spredning af asbest fra brand Risiko og sundhed Spredning af asbest fra brand Borgermøde i Hårlev 31 01 2017 Civilingeniør, kemi Kim Haagensen Baggrund Forfatter på 3 rapporter om asbest i jord for Miljøstyrelsen Asbestfibre skæbne

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Status for modellering af vand og varmestrømning

Status for modellering af vand og varmestrømning Status for modellering af vand og varmestrømning WP7 Interaktion med omgivende grundvandssystem Per Rasmussen & Anker Lajer Højberg GeoEnergi følgegruppemøde 10/4 2013 www.geoenergi.org Disposition Formål

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

IAEA s standarder (Safety Standards) er organiseret i følgende hierarki:

IAEA s standarder (Safety Standards) er organiseret i følgende hierarki: Arbejdspapir A Internationale anbefalinger i relation til fundamentale sikkerheds- og miljømæssige principper for etablering af et slutdepot for lav- og mellemaktivt affald Sundhedsstyrelsen Statens Institut

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding. EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015

ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding. EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015 ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015 Ansøgning om ATES anlæg Undersøgelser af muligheder for at etablere et ATES anlæg til det nye Syddansk

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

R 4 - Offentligt. (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget).

R 4 - Offentligt. (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). R 4 - Offentligt Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 15/1 09 om beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald.

Læs mere

VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S

VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S JAGG 2 - Vertikal Transport og Olie JAGG 2.0 MST s risikovurderingsværktøj

Læs mere

1. TITEL GES 19: PRODUKTION AF SØLVNIKKELBASEREDE KONTAKTMATERIALER

1. TITEL GES 19: PRODUKTION AF SØLVNIKKELBASEREDE KONTAKTMATERIALER 1. TITEL GES 19: PRODUKTION AF SØLVNIKKELBASEREDE KONTAKTMATERIALER Livscyklus Kort friteksttitel Anvendelse DU af Ni-metal r Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU15 Fremstilling af forarbejdede

Læs mere

Research and Development Centre Research and Development Centre

Research and Development Centre Research and Development Centre Beton optager CO 2 Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft Aalborg Portland Group 1 1 ton cement =,8 ton CO 2 Cement: 5% af verdens CO 2 emission CO 2 indhold i atmosfæren 2 CO 2 indhold i atmosfæren

Læs mere

Hvor mange neutroner og protoner er der i plutonium-isotopen

Hvor mange neutroner og protoner er der i plutonium-isotopen Atomet Tjek din viden om atomet. 3.1 4.1 Atommasse måles i Skriv navnene på partiklerne i atomet. Hvad angiver tallene i den kernefysiske skrivemåde? 4 2 He 13 6 Tegn atomkernen til kulstof-isotopen C.

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

KIMONO Modellering af klimaændringer og hydrologiske effekter på Horsens by.

KIMONO Modellering af klimaændringer og hydrologiske effekter på Horsens by. KIMONO Modellering af klimaændringer og hydrologiske effekter på Horsens by. Nedskalering af klimaændringer, regional model for Horsens fjord og præsentation af lokalmodel for Horsens by Disposition 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Hvornår kan vi stoppe risikovurderingen med troværdighed? -En rådgivers vinkel

Hvornår kan vi stoppe risikovurderingen med troværdighed? -En rådgivers vinkel Hvornår kan vi stoppe risikovurderingen med troværdighed? -En rådgivers vinkel Per Loll, udviklingsleder, Ph.D. 19. maj 2015 Indledning I dag har jeg fået lov til at sige noget om rådgivervinklen på spørgsmålene:

Læs mere

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ

Læs mere

Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre

Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre Overblik 1. Det nuværende paradigme 2. En vision 3. Byggesten og

Læs mere

Høringssvar til forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet

Høringssvar til forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet WWF Verdensnaturfonden Svanevej 12 2400 København NV Tlf. 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Grønlands Selvstyre Råstofstyrelsen Departementet for Erhverv og Råstoffer 3900 Nuuk Grønland mlsa@nanoq.gl København,

Læs mere

Vurdering af nye stoffer. i forhold til jordforureninger

Vurdering af nye stoffer. i forhold til jordforureninger Vurdering af nye stoffer i forhold til jordforureninger Indlæggets forfatter: Katrine Smith AC-tekniker i enheden Jord og Affald i Miljøstyrelsen Civilingeniør Email: kasmi@mst.dk Indhold Tilblivelsen

Læs mere

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder Klaus Hinsby, GEUS GRUNDVANDSDATERING Grundvandets alder i et givet punkt = grundvandets opholdstid under jordoverfladen siden infiltrationen Fra Kazemi

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Baggrund Mange forureningskilder i Grindsted by der potentielt kan true drikkevandskvaliteten og Grindsted Å

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt. Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt. Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering Præsentation for MOF 22. marts 2017 Kort overblik fra Miljøstyrelsen

Læs mere

radioaktive affald indledning/forhistorie affaldet depotdesign og risikovurdinger kortlægning og lokalisering, geologi andre Steder i verden

radioaktive affald indledning/forhistorie affaldet depotdesign og risikovurdinger kortlægning og lokalisering, geologi andre Steder i verden 2011 G EO LO G I O G G EO G R A F I N R. 2 Slutdepot for risøs radioaktive affald indledning/forhistorie affaldet depotdesign og risikovurdinger transportstudier kortlægning og lokalisering, geologi andre

Læs mere

Klimaændringer, punktkilder og grundvandets tilstand i fht. EU direktiver

Klimaændringer, punktkilder og grundvandets tilstand i fht. EU direktiver Region Midtjylland Klimaændringer, punktkilder og grundvandets tilstand i fht. EU direktiver ATV Vintermøde - temadag d. 4. marts 2013 Tom Birch Hansen Disposition EU direktiver Klimaforandringer og grundvandet

Læs mere

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 Klorerte løsemidler i inneklimaet Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 PROBLEMSTILLINGEN Transportveje, Konseptuelle modeller, Undersøkelsesmetoder Risikovurdering BYGNINGERS TRANSPORTVEJE 3 KAPILLARBRYDENDE

Læs mere

Nitrat i grundvand og umættet zone

Nitrat i grundvand og umættet zone Nitrat i grundvand og umættet zone Forekomst og nitratreduktion. Seniorrådgiver, geokemiker Lærke Thorling Side 1 11. november 2010 Grundlæggende konceptuelle forståelse Side 2 11. november 2010 Nitratkoncentrationer

Læs mere

Miljømæssig redegørelse og risikovurdering

Miljømæssig redegørelse og risikovurdering Miljømæssig redegørelse og risikovurdering Chefkonsulent, kemiingeniør Kim Haagensen DGE Miljø Øst - Holte 1 Baggrund Forfatter på 2 rapporter om asbest i jord for Miljøstyrelsen Asbestfibre skæbne og

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse

Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse Udført for: Emineral A/S Nefovej 50 9310 Vodskov Udført af: Jørn Bødker Anette Berrig Taastrup, 21. april 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse

Læs mere