Ring eventuelt om de aktuelle priser på Øget nyttiggørelse En af vore målsætninger et at øge andelen af affald til nyttiggørelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ring eventuelt om de aktuelle priser på 98154530. Øget nyttiggørelse En af vore målsætninger et at øge andelen af affald til nyttiggørelse."

Transkript

1 Prisstruktur Alle priser i prislisten vil blive pålagt kr. 0,65/kg for emballeret affald Prisgrupper mærket med Halogen *) Halogen er fællesbetegnelsen for brom, chlor, fluor og iod. Når disse indgår i organiske forbindelser udvikler de sure røggasser, som medfører øget behov for rensning. A Affaldsgruppe A Olieaffald Dieselolie Fuelolie Fyringsolie Gasolie Hydraulikolie Smøreolie/fedt Olieemulsioner Oliefiltre Olie fra olie- og benzinudskillere Olieforurenet jord og sand Varmetransmissionsolie (PCB fri) MA1 Olieemulsioner pumpbart kr. 1,20 kr. 1,20 MA2 Pumpbart olieaffald med max. 10% vand kr. 0,00 kr. 0,00 MA21 Pumpbart olieaffald med over 10% vand kr. 1,14 kr. 0,60 MA3 Oliefiltre/fast olieaffald i IBC-containere til forbrænding kr. 1,24 Efter aftale MA4 Olieforurenet jord kr. 1,85 kr. 1,10 MA5 Fast olieaffald i plastemballager som ikke kan neddeles kr. 2,10 Efter aftale MA6 Fast olieaffald emballeret i jern/plast emballager til anden behandling kr. 4,45 Efter aftale MA7 Fast olieholdigt som skal neddeles (eks hydraulikslanger) kr. 1,85 Efter aftale Når affaldet deklareres i gruppe A, indestår affaldsproducenten for, at: Affaldet kun indeholder mineralolieprodukter, evt. blandet med vand, jord eller sand. Halogen*) og svovlholdigt affald samt affald med PCB hører under gruppe B Der ikke er tilsat emulgerende stoffer. Organisk affald med brændværdi over 18 MJ/kg hører normalt under PCB. Der ikke er tilsat uorganiske kemikalier. Spildolie ikke indeholder bore - eller skæreolier. Der er mindre end 1,0% halogen*) og svovl i affaldet B Affaldsgruppe B Halogenholdigt affald (eller svovl) Bore- og skærevæsker med over 1,0% halogen (halogener er grundstofferne iod, brom, flour og chlor) og svovl Chloroform Chlorethene Freon Halogenholdigt*) limaffald Methylenchlorid PVC-affald Perchlor Renseriaffald Tetrachlor Trichlor Trichlorethylen (Genklene) Andre halogenholdige (trichlormethan) opløsningsmidler Kondensatorer og transformatorer PCB-holdig olie MB1 Pumpbart basispris kr. 3,95 Efter aftale MB2 Ikke pumpbart - basispris kr. 6,95 Efter aftale MBFAST Fast tillæg for B1- og B2 affald < kg kr. 9,20 MB210 Tillæg for halogen/svovl 1-10% kr. 1,14 MB235 Tillæg for halogen/svovl 10-35% kr. 5,25 MB260 Tillæg for halogen/svovl % kr. 15,75 MB3 Kondensatorer til genanvendelse kr. 15,00 MB4 Transformatorer, maximalt kg pr. stk. < 50 ppm kr. 5,38 MB5 Transformatorer, maximalt kg pr. stk. > 50 ppm kr. 47,80 MB6 PCB og blyholdigt affald, træ,aluminium, glas kr. 5,04 Efter aftale MB7 PCB og blyholdigt affald beton og jord NB tillæg for neddeling af beton kr. 6,62 Efter aftale MB8 CFC-gas i 700 l returbeholdere kr. 34,95 MB9 Halon i trykbeholdere kr. 34,95 MB10 PCB holdige fuger emballeret i jernfade kr. 7,06 Når affaldet deklareres i gruppe B, indestår affaldsproducenten for, at: affaldsgruppe O Affaldet ikke indeholder isocyanat. Affaldet ikke indeholder bekæmpelsesmidler. Når summen af halogen- og svovlindhold overstiger 1% er det altid gruppe B.

2 Derudover betales der for transporttid samt af- og pålæsning. C Affaldsgruppe C Flydende, energiholdigt organisk-kemisk affald uden halogen*) eller svovl MC1 Pumpbart, energiholdigt organisk-kemisk affald med brændværdi 18 MJ/kg og max. 50% vand kr. 2,15 kr. 1,45 Acetone Alkoholer (f.eks. sprit) Animalske olier Benzen (stenkulsnafta) Benzin Butylacetat Ether Ethylacetat Fortynder Hexan Methylethylketon (MEK) Methylisobutylketon (MIBK) Petroleumsether Styren Syntetisk olie Terpentin Toluen (toluol) MC1PT Pumpbart, energiholdigt organisk-kemisk affald med brændværdi 18 MJ/kg og max. 50% vand i palletanke kr. 2,15 kr. 1,45 MC6 Opløsningsmidler i småemballager kr. 2,10 MC6U Opløsningsmidler i småemballager emballeret i jernfade kr. 6,82 Når affaldet deklareres i gruppe C, indestår affaldsproducenten for, at: Brændværdien er mindst 18 MJ/kg, og at vandindholdet er maksimum 50%. Affaldet ikke indeholder halogen *), svovl, kviksølv eller bekæmpelsesmidler. Er brændværdien under 18 MJ/kg deklareres affaldet i gruppe H. OBS: En nedre brændværdi på 18 MJ/kg svarer normalt til, at affaldet højst indeholder 50% vand. H Affaldsgruppe H Organisk-kemisk affald uden halogen*) eller svovl MH1 Pumpbart malings- og limaffald med opløsningsmidler kr. 3,85 kr. 1,87 Affedterbade Aminer Asfalt Bitumen Bremsevaskevand Eddikesyre Epoxyforbindelser Ethylenglycol Filtre fra udsugning Fiksérbade Forurenede klude Formalin Fremkalder Kølervæske Latex Lim Malingsrester Organiske syrer Organiske salte Phenol Polyoler Syntetiske olier Sæbe MH1KK Pumpbart vandbaseret maling, lim og lign. kr. 1,50 Efter aftale MH11 Pumpbart organisk-kemisk affald til omemballering kr. 2,65 Efter aftale MH12 Pumpbart neutraliseret spildevand efter aftale kr. 1,18 kr. 0,92 MH13 Kølervæske til nyttiggørelse kr. 1,62 Efter aftale MH14 Køle-smøremidler, skæreolie og lign. kr. 1,18 kr. 0,92 MH15 Vaskevand med indhold af metaller (analyse) kr. 1,18 Efter aftale MH16 Slamindhold fra M14/15/16/17/18 kr. 3,75 Efter aftale MH17 Vandig bejdse, neutral (analyse) kr. 1,18 Efter aftale MH18 Alkalisk rensevæske kr. 1,18 Efter aftale MH2 Ikke pumpbart organisk-kemisk affald i plastfade kr. 2,10 Efter aftale MH2U Ikke pumpbart organisk-kemisk affald i jernfade m.m kr. 4,45 Efter aftale MH2CT Malingsrester o.l. i containere efter sorteringsvejledning kr. 1,24 Efter aftale MH2KK Fast organisk-kemisk affald på vandbasis kr. 6,82 Efter aftale MH3 Fremkalder kr. 3,58 Efter aftale MH4 Fixér kr. 3,58 Efter aftale MH6 Bremsevæske til genanvendelse kr. -1,00 Efter aftale MH7 Organiske syrer i småemballager kr. 4,45 Efter aftale Når affaldet deklareres i gruppe H, indestår affaldsproducenten for, at: Affaldet ikke indeholder halogen *), svovl, kviksølv eller bekæmpelsesmidler eller isocyanat. Emballering: Surt affald skal emballeres i plasttromler eller plastforede spunstromler eller spændelågsfade!

3 er omfattet af Miljø- og Energiministeriets særlige bekendtgørel ser. K Affaldsgruppe K Kviksølvholdigt affald COD-væsker Kjeldahlvæsker - kviksølvholdige Kviksølv Kviksølvtermometre Kviksølvbejdset såsæd Amalgamaffald MK1 Kviksølvholdigt COD-væske kr. 28,30 MK2 Kviksølvholdigt Kjeldahl-væske kr. 28,30 MK4 Blandede batterityper udenfor producentansvar Kr. 5,90 MK8 Andet kviksølvholdigt affald kr. 40,00 MK5 Kviksølvholdigt affald, Amalgam kr. 20,00 MK6 Kviksølvholdige lyskilder udenfor WEEE kr. 7,60 MK8 Knuste lyskilder kr. 40,00 Modtages ikke Når affaldet deklareres i gruppe K, indestår affaldsproducenten for, at: Affaldet ikke indeholder reaktivt affald, som beskrevet under Bland aldrig kviksølvholdigt affald sammen med andre typer affald! Er affaldet kviksølvholdigt, skal dette altid fremgå klart af deklarationen. O Affaldsgruppe O Reaktivt affald De nævnte stofbetegnelser og -grupper er kun anført som eksempler. Der er mange flere stoffer i hver af de fire kategorier. MO1 Oxiderende stoffer kr. 35,30 MO2 Organiske peroxider kr. 35,30 MO3 Stoffer, der udvikler syredampe ved kontakt med vand kr. 18,30 MO4 Stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand kr. 18,30 MOFYR Fyrværkeri pakket efter KK-regler kr. 11,53 Modtages ikke Emballering: Selvom de fire forskellige typer alle hører under gruppe O, skal de altid holdes adskilt både fra hinanden og fra alt andet affald. Med mindre affaldet fremsendes i originale emballager, skal der altid benyttes helt rene plastemballager. Oxiderende stoffer i henhold til ADR kl. 5.1 Borat og perborat Bromater og perbromater Chlorater og perchlorater Chromater og dichromater Hydrogenperoxid Hypocloriter (faste) Iodater og periodater Manganater og permanganater Mønje Nitrit og nitratsalte Uorganiske peroxider Sølvnitrat. Organiske peroxider i henhold til ADR kl. 5.2 Acetone-peroxid Acetylacetoneperoxid Cyclohexanonperoxid Dibenzoylperoxid Methylethylketonperoxid Stoffer, der i henhold til ADR kl. 8 pkt. 11 og 12 udvikler syredampe ved kontakt med vand Aluminiumchlorid (vandfri) Chlorsulfonsyre Ferrichlorid (vandfri) Phosphoroxychlorid Siliciumtetrachlorid Svovldichlorid Thionylchlorid Titantetrachlorid Stoffer, der i henhold til ADR kl. 4.3 udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand Alkalimetaller og legeringer Aluminium (pulver) Amider af metaller Carbider Chlorsilaner Ferrosilicium Hydrider Lithiumaluminiumhydrid Phosphider Silicider Stoffer, der reagerer yderst voldsomt med vand Phosphorpentaoxid S Affaldsgruppe S Elektronikaffald m.m.udenfor WEEE MS 12 Print kvalitet I Godtgørelse kr. 30,00 Efter aftale MS 13 Print kvalitet II Godtgørelse kr. 3,15 Efter aftale MS14 Blandet elektronikaffald kr. 1,20 Efter aftale MS15 Forbehandlede skærme kr. 2,80 Efter aftale MS20 Kompressorer uden olie Godtgørelse kr. 3,00 Efter aftale MS21 Blandede kabler 30-34% Godtgørelse kr. 10,30 Efter aftale MS22 Afbøjningsspoler Godtgørelse kr. 9,10 Efter aftale MS23 Aluminium Godtgørelse kr. 6,45 Efter aftale MS24 Dynamoer og småmotorer Godtgørelse kr. 4,20 Efter aftale NB: Metaller afregnes til dagspriser (alle priser med godtgørelse). Resten afregnes til månedspriser.

4 T Affaldsgruppe T Bekæmpelsesmidler Bejdset såsæd Insektmidler (Insekticider) Musegift Rottegift Svampemidler (Fungicider) Ukrudtsmidler (Herbicider) Tømte emballager fra bekæmpelsesmidler MT2 Bekæmpelsesmidler i plastemballager kr. 2,10 Modtages ikke MT2U Bekæmpelsesmidler á max. 100 kg i andre emballager kr. 9,40 Modtages ikke MT3 Lukkede, tømte emballager i lukkede pesticidsække max. 20 kg Når affaldet deklareres i gruppe T, indestår affaldsproducenten for, at: kr. 90,00 pr. sæk Efter aftale X Affaldsgruppe X Uorganisk-kemisk affald Basiske cyanidholdige affedterbade Bejdsesyrer Chromsvovlsyre Chromsyre Ferrichlorid Flussyre Galvaniske bade Hærdesalte Kaliumhydroxid Kviksølvfri kjeldahlvæsker Lud Metalhydroxidslam Natriumhydroxid Phosphorsyre Salpetersyre Saltsyre Svovlsyre Uorganiske salte MXPT1 NaOH eller KaOH i palletanke kr. 2,96 Efter aftale MXPT2 Svovlsyre i palletanke kr. 2,96 Efter aftale MXPT3 Saltsyre i palletanke kr. 2,96 Efter aftale MXPT4 Salpetersyre i palletanke kr. 2,96 Efter aftale MXPT5 Fosforsyre i palletanke kr. 2,96 Efter aftale MXPT6 Pumpbart, cyanidholdigt (ph > 10) i palletanke kr. 3,84 Efter aftale MXPT7 Chromsyre i palletanke kr. 2,96 Efter aftale MXPT8 Sure bejsebade i palletanke kr. 2,96 Efter aftale MX1DK Pumpbart, uorganisk kemisk i dunke kr. 9,04 Efter aftale MX1PT Andet uorganisk kemisk i palletanke + analyse kr. 3,80 Efter aftale MX1TP Pumpbart, uorganisk kemisk i tromler kr. 4,34 Efter aftale MX2DK Pumpbart, cyanidholdigt (ph > 10) i dunke kr. 10,76 Efter aftale MX2TR Pumpbart, cyanidholdigt (ph > 10) i tromler kr. 6,22 Efter aftale MX3 Uorganisk fast affald til deponi kr. 6,95 Efter aftale MX4 Faste hærdesalte Efter aftale Efter aftale MX5SYRE Uorganiske syre i småemballager kr. 4,45 Efter aftale MX5BASE Baser i småemballager kr. 4,45 Efter aftale OBS: Hvis affaldet indeholder et eller flere af nedenstående stoffer, skal dette fremgå af deklarationen: Ammonium tungmetaller Cyanid Flussyre (flourider) Tensider Komplexbindere. Når affaldet deklareres i gruppe X, indestår affaldsproducenten for, at: Affaldet ikke indeholder organiske forbindelser, som f.eks. olie, fedt og komplexdannere. Cyanidholdigt affald har ph over 10. Cyanidholdigt affald må kun transporteres, hvis ph er over 10. Indeholder affaldet organiske forbindelser, er det arten af disse der afgør, hvilken gruppe affaldet skal deklareres i.

5 er omfattet af Miljø- og Energiministeriets særlige bekendtgørel ser. Z Affaldsgruppe Z Andet affald Asbest stærkt støvende, pakket ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse Blandet affald fra laboratorier Blandet affald fra private Bremsebelægninger Isocyanater (MDI, TDI) Kanyler i bokse der er godkendte Medicinaffald Spraydåser Trykflasker Tømt emballage Ukendt affald Flyveaske/ røggasrensprodukt MZ2 Isocyanatholdigt affald < 25 ltr emballager kr. 9,25 MZ2T Isocyanatholdigt affald > 25 ltr emballager kr. 9,65 MZ3 Medicinaffald i apotekerbokse (medicin, der er indleveret af private) kr. 30,00 pr. boks Modtages ikke MZ4 Medicinaffald i øvrigt, herunder ikke anvendt, formuleret medicin i plastfade kr. 2,10 Efter aftale MZ4U Medicinaffald i øvrigt, emballeret i jernfade kr. 6,14 Efter aftale MZ5 Affald i småemballager fra laboratorier Liste over enkeltstoffer skal vedhæftes deklarationen. Mangler listen beregnes kr. 600 i tillæg pr. emballage kr. 13,41 MZ6 Blandet affald fra private i husholdninger Miljøfarligt affald kr. 9,75 MZ7 Spraydåser kr. 2,95 MZ10 Stålflasker og trykbeholdere til specialbehandling kr. 19,00 MZ11 Asbestholdigt kemikalieaffald, leveret i spændelågsfad, befugtet og pakket i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelser MZ13 Gasflasker til genanvendelse kr. 2,95 Modtages ikke kr. 1,30 Modtages ikke DEPO Farligt affald til ekstern deponi Efter aftale Efter aftale MZ141 Erhvervsbatterier - Blanding af brunstens- og alkalibatterier kr. 8,01 MZ150 Akkumulatorer, blyholdige til genanvendelse i akkukasser. Godtgørelse kr. 4,52 MZ151 Akkumulatorer bly, ukorrekt emballeret / Truckbatterier kr. 2,52 MZ154 Cipelbatterier uden kviksølv kr. 6,48 Efter aftale MZ 16 Bremse- og koblingsdele kr. 1,16 MZ 17 Bremsevaskevand kr. 1,18 MZ 18 Flyveaske / røggasrensningsprodukt kr. 1,16 Når affaldet deklareres i gruppe Z indestår affaldsproducenten for, at: Affaldet ikke indeholder løse kanyler eller andre skarpe/spidse genstande. Metaller afregnes efter dagspriser (akkumulatorer) Løse kanyler i affaldet udgør en uacceptabel risiko for Mokanas personale i inspektions- og sorteringsprocessen. Dette affald vil blive sorteret efter regning. Ukendt affald - kontakt I/S Mokana! Mokana/behandler vil da foretage en identifikation af affaldet mod betaling. Flyveaske skal emballeres i Bigbags og skal være lukkede og slutte tæt

Farligt affald. Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300

Farligt affald. Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300 Vi er klar til at hjælpe dig Farligt affald Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300 Sådan sorterer, mærker og emballerer I farligt affald. NORD

Læs mere

Sådan skal affaldet sorteres og emballeres

Sådan skal affaldet sorteres og emballeres Sådan skal affaldet sorteres og emballeres For at håndtere affaldet sikkert og genvinde mest muligt, er det vigtigt, at det bliver korrekt sorteret. Brug derfor sorteringsnøglen som hovedregel når de forskellige

Læs mere

Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig

Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig Sådan sorterer, mærker og emballerer du Farligt affald Vi er klar til at hjælpe dig Kontakt ASA-kemi Mandag torsdag kl. 7-16 Fredag kl. 7-15 Telefon 8843 5323 Mail kemi@sonfor.dk Oversigt Hvad er farligt

Læs mere

SÅDAN SKAL AFFALDET SORTERES OG EMBALLERES

SÅDAN SKAL AFFALDET SORTERES OG EMBALLERES SÅDAN SKAL AFFALDET SORTERES OG EMBALLERES For at håndtere affaldet sikkert og genvinde mest muligt, er det vigtigt, at det bliver korrekt sorteret. Brug derfor sorteringsnøglen som hovedregel når de forskellige

Læs mere

Affaldsgruppe 160506 Z 3286 3 + 6.1 + 8

Affaldsgruppe 160506 Z 3286 3 + 6.1 + 8 Acetone 200113 C 1993 3 B3 Terpentin, fortynder Acetylacetone peroxid 160506 O 3107 5.2 Reaktivt affald Affald i småemballager fra laboratorier liste vedlægges 160506 Z 3286 3 + 6.1 + 8 B3 - Laboratorieaffald

Læs mere

Esbjerg Affaldshåndtering,

Esbjerg Affaldshåndtering, Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato marts 2017 Esbjerg Affaldshåndtering, Farligt. Affaldsfraktioner der modtages Telefon 76 16 18 91 Telefax 76 16 18 99 eah93@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Esbjerg

Læs mere

TILLÆGSGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter: Modtagelse og videreforsendelse af farligt affald til anden godkendt modtager. Dato: 19.

TILLÆGSGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter: Modtagelse og videreforsendelse af farligt affald til anden godkendt modtager. Dato: 19. Roskilde J.nr. MST-1270-00473 Ref. molut/anbri Dato TILLÆGSGODKENDELSE For: SWS Special Waste System A/S Herthadalvej 4a, 4840 Nørre Alslev Matrikel nr.: 7n, Ravnse By, Nørre Alslev CVR-nummer: 16756288

Læs mere

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB).

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB). Bortskaffelse af almindeligt affald i August Krogh Bygningen (AKB) fælles regler for Institut for Idræt/AHF og Biologisk Institut Side 1 af 9 Disse regler er senest revideret i december 2009. Reglerne

Læs mere

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald.

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Emballage katalog Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Indholdsfortegnelse Plast- og jernfade og tromler S.2 Pakkepulver og

Læs mere

ASA-kemi. Håndtering af farligt affald

ASA-kemi. Håndtering af farligt affald ASA-kemi Håndtering af farligt affald Bjarne Callesen Servicemedarbejder T 6040 5465 E bjca@sonfor.dk Karina Christiansen Laborant T 6040 5323 E karc@sonfor.dk Håndtering af farligt affald Kompetent rådgivning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

x x x x malinger, lakker og træbeskyttelse x x x Klæbestof- og fugemasseaffald x x x

x x x x malinger, lakker og træbeskyttelse x x x Klæbestof- og fugemasseaffald x x x Modtageanlæg => ABAS Dan- Rens Dansk Olie Genbrug Dansk Special Affald Den- Tec ApS Foxdal Fototeknik Gunnar Lund Olieservice Hals Metal Jysk Miljørens Kemi Service Kommu nekemi LHG Group I/S Mokana NKI

Læs mere

som giftige, i en koncentration på tilsammen > 3 %

som giftige, i en koncentration på tilsammen > 3 % Nr. L 356/ 14 De Europæiske Fællesskabers Tidende 31. 12. 94 RÅDETS BESLUTNING af 22. december 1994 om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. direktiv 91/689/EØF om

Læs mere

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 03 00Affald fra anden fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler 01

Læs mere

Affaldsdeklarationer INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSCENTER TJELE

Affaldsdeklarationer INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSCENTER TJELE Sider: 1 af 19 Affaldsdeklarationer Indeks H 1 AFFALD FLYDENDE ORGANISK... 2 H 2 - AFFALD FAST... 3 H 3 AFFALD - TÆLLEVÆSKE FRA ISOTOPANALYSE (evt. H 1)... 4 B 1- AFFALD FLYDENDE ORGANISK MED HALOGENER...

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Alfabetisk oversigt over affaldstyper med tilhørende affaldsgruppe og fraktion

Alfabetisk oversigt over affaldstyper med tilhørende affaldsgruppe og fraktion Alfabetisk oversigt over affaldstyper med tilhørende affaldsgruppe og fraktion emærk, listen er ikke udtømmende kontakt evt. I/S Mokana ILAG 4-127/001-0107 Acetone (CH 3 COCH 3 ) C 03.13 Acetoneperoxid

Læs mere

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015 Billede Affald fra landbrug Sorteret affald er nemt - og billigt - at komme af med. Brug sorteringsvejledningen på side 3. Når affaldet er sorteret, kan det

Læs mere

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder

Læs mere

Positivliste for Kommunekemi

Positivliste for Kommunekemi Positivliste for Kommunekemi 01 Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler 01 03 Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mine-raler 01 03

Læs mere

2003/04. Sådan indsamles farligt affald

2003/04. Sådan indsamles farligt affald 2003/04 Sådan indsamles farligt affald Indholdsfortegnelse 3. Ny vognmand 4. Hvorfor skal farligt affald indsamles? 5. Hvad er farligt affald? 6. Plan for faste holdepladser 7. Her kan du aflevere farligt

Læs mere

Sonfor Kemi. Håndtering af ikke genanvendeligt farligt affald

Sonfor Kemi. Håndtering af ikke genanvendeligt farligt affald Sonfor Kemi Håndtering af ikke genanvendeligt farligt affald Bjarne Callesen Servicemedarbejder T 6040 5465 E bjca@sonfor.dk Karina Christiansen Laborant T 6040 5323 E karc@sonfor.dk Håndtering af ikke

Læs mere

Modtagestation for farligt affald ved Kirkebæk

Modtagestation for farligt affald ved Kirkebæk Modtagestation for farligt affald ved Kirkebæk Tillæg nr. 30 til Regionplan 2000-2012 Viborg Amtsråd Februar 2002 VIBORG AMT. Miljø og Teknik Modtagestation for farligt affald ved Kirkebæk J.nr. 8-50-11-2-30-00

Læs mere

Bilag 1 Indstilling om Særlige bestemmelser for farligt affald fra husholdninger. (Boksordning)

Bilag 1 Indstilling om Særlige bestemmelser for farligt affald fra husholdninger. (Boksordning) Særlige bestemmelser for indsamling af farligt affald fra husholdninger i henhold til Regulativ for husholdningsaffald i Københavns Kommune I henhold til 5, stk. 3 i Regulativ for husholdningsaffald i

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 08-12-2014 14/44991 KS: dktdah Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Affald A/S indsendte d. 7. november 2014 ansøgning om tillægsmiljøgodkendelse

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

AFSNIT VI. Side 1 Færøsk-Kapitel 29-141863 24/9/08

AFSNIT VI. Side 1 Færøsk-Kapitel 29-141863 24/9/08 AFSNIT VI PRODUKTER FRA KEMISKE OG NÆRSTÅENDE INDUSTRIER Bestemmelser 1. A) Varer (undtagen radioaktive malme), der omfattes af varebeskrivelsen i pos. 28.44 eller 28.45, skal tariferes i den pågældende

Læs mere

EAK kode Beskrivelse af affaldstyper Supplerende beskrivelse af affaldstyper

EAK kode Beskrivelse af affaldstyper Supplerende beskrivelse af affaldstyper Farligt affald EAK kode Beskrivelse af Supplerende beskrivelse af 01 Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler 01 03 07 Andet affald indeholdende farlige

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

Gode råd til en. sikker håndtering af affald

Gode råd til en. sikker håndtering af affald Gode råd til en sikker håndtering af affald M I N I V E J L E D N I n G Affaldshåndtering Som du ved, er der en del forskellige affaldsprodukter, når et autoværksted er i gang. Der anvendes forskellige

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

EAK positivliste for NORD

EAK positivliste for NORD EAK positivliste for NORD Kolonnen "Farligt" viser med "J" eller "N", om affaldet er farligt iht. EAK. Kolonnen "Pos.liste N, AF, E, K, G" viser med "J" eller "N", om EAK-koden er optaget på positivlisten

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Alkoholer 200113 C 1993 3 8 - Opløsningsmidler. Ammoniakvand 10-25 % 200115 X 3266 8 11 - Basisk affald

Alkoholer 200113 C 1993 3 8 - Opløsningsmidler. Ammoniakvand 10-25 % 200115 X 3266 8 11 - Basisk affald Alfabetisk vejledende oversigt over affaldstyper med tilhørende affaldsgruppe og fraktion. Klassificeringen er efter containerpladsernes sorteringsmodel. Bemærk: Listen er ikke udtømmende! - Er du i tvivl,

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Positivliste over forbrændingsegnet affald

Positivliste over forbrændingsegnet affald Revideret 30. marts 2010 Positivliste over forbrændingsegnet affald Efter forbrændingsbekendtgørelsens 6 stk. 2 skal ansøgninger om godkendelse af anlæg til forbrænding indeholde en liste over, hvilke

Læs mere

Rapport. Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder i Grønland. Dancea projekt

Rapport. Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder i Grønland. Dancea projekt Dancea projekt Rapport Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder i Grønland Version : Udgave 8-31. December 2009 Projekt : 127/001-0107 Side 1 af 56 Denne rapport med tilhørende

Læs mere

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne PCB Hvad er PCB Hvor giftigt er PCB Persistent kemikalie Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand Biologisk meget tungt nedbrydeligt At stoffet ophobes I fødekæderne Ophobning I fødekæden Effekter på

Læs mere

Takstblad. Takster Gebyr for jordflytning 0,012 promille af 0,017 promille af

Takstblad. Takster Gebyr for jordflytning 0,012 promille af 0,017 promille af Teknik og Miljøudvalget Natur og Miljø Takstblad Gebyr for jordflytning 0,012 promille af 0,017 promille af ejendomsværdi ejendomsværdi Park og vej Rottebekæmpelse: Gebyr for rottebekæmpelse 0,03 promille

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG Gældende udgave, revisionsnummer: 1 Dato: 23.03.2016 Indhold 1.0 Åbningstider... 2 1.1 Aktiviteter på pladsen... 2 1.2 Indvejning

Læs mere

INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD

INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD 1 INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD Velkommen til den særlige ordning for indsamling af farligt affald. Din hjælp

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Filtre mod gasser og dampe

Filtre mod gasser og dampe Filtre mod gasser og dampe Stof / materiale Filtertyper A AX B E K Organiske dampe over 65 C Org. dampe på eller lavere end 65 C Uorganiske gasser Sure gasser og aminer Bemærkninger Acetone Acrylater Alkoholer

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Notat om miljøproblemer i forbindelse med slutdisponering af fraktioner fra miljøbehandling af elektronikaffald og kølemøbler.

Notat om miljøproblemer i forbindelse med slutdisponering af fraktioner fra miljøbehandling af elektronikaffald og kølemøbler. Notat om miljøproblemer i forbindelse med slutdisponering af fraktioner fra miljøbehandling af elektronikaffald og kølemøbler. Til DMN, Nuuk Fra Thomas Lyngholm, I/S Reno-Nord 1. december 2003 Notatet

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn

Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn Adresse Matr. nr. Ejer af værkstedet Ejer af ejendommen Kontaktperson Antal ansatte på værksted Arbejdstider på værksted

Læs mere

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

Tjekliste til arbejdsmiljøet i kemi- og fysiklokalet

Tjekliste til arbejdsmiljøet i kemi- og fysiklokalet Tjekliste til arbejdsmiljøet i kemi- og fysiklokalet Generelt Ja Nej Forholder arbejdsmiljøorganisationen sig til arbejdsmiljøet i kemi- og fysiklokalerne? Er det tydeligt, hvem der har ansvaret for arbejdsmiljøet

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/ 382/EØF, Euratom ( 3 ) ud fra følgende betragtninger: Artikel 1

Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/ 382/EØF, Euratom ( 3 ) ud fra følgende betragtninger: Artikel 1 27.3.2004 L 90/15 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 574/2004 af 23. februar 2004 om ændring af bilag I og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik (EØS-relevant

Læs mere

Affaldsstatistik 1998

Affaldsstatistik 1998 Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 3 2000 Affaldsstatistik 1998 Berit Hallam 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 2 AFFALDSPRODUKTION...8 2.1 PRODUKTION...8 2.2 BEHANDLINGEN AF AFFALD I 1998...9 2.2.1Uden slagger

Læs mere

Liste over EAK-koder

Liste over EAK-koder Liste over EAK-koder Følgende er uddrag af Affaldsbekendtgørelsen Bilag 2 forsøgt opstillet i mere læsevenligt format end det ellers kan ses på www.retsinformation.dk. Bilag 2 - Listen over affald, jf.

Læs mere

Modtagestation for farligt affald - I/S REVAS

Modtagestation for farligt affald - I/S REVAS VIBORG AMT Skottenborg 26 Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk WM-redegørelse Modtagestation for farligt affald - I/S REVAS Indholdsfortegnelse Indledning Områdebeskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om affald 1)2)

Bekendtgørelse om affald 1)2) Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 54 Offentligt Bekendtgørelse om affald 1)2) Indholdsfortegnelse til affaldsbekendtgørelsen Kapiteloversigt Kapitel 1: Anvendelsesområde Kapitel 2: Definitioner

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Navn og adresse: Nivå Havn, Havnekontoret, Nivå Strandpark 25, 2990 Nivå Tlf.: 7256 5305 Fax: 7256 5307 E-mail: nivaahavn@fredensborg.dk Ansvarlig for udarbejdelsen: Forretningsudvalget for Nivå Havn Ansvarlig

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger.

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger. Januar 2014 1 Formålet med denne vejledning er at sikre, at olie- og benzinudskillere (herefter udskiller) samt sandfang IKKE giver anledning til forurening af jord og grundvand, tilstopning eller tæring

Læs mere

Beholdere til affaldsopsamling

Beholdere til affaldsopsamling Beholdere til affaldsopsamling Godkendte plastbeholdere til kemikalieaffald Af hensyn til sikkerheden, når affaldet køres fra IMB, må der kun afleveres affald i de godkendte plastbeholdere. Husk: mærkningen

Læs mere

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde 1 SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR LABORATORIE/FELTARBEJDE....4 1.1 ALARMSYSTEMER...4 1.2 ALENE-ARBEJDE...4 1.3 ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER....5

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Fra sikkerhedsdatablad til affald teori og praktik Jette Røgen A day with Bureau Veritas (video) Seniorrådgiver & eksamineret sikkerhedsrådgiver, civilingeniør, kemi Hvad er kemikalieaffald?

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Ole Hammerholt Havnens bestyrelse Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

Ombygning af Hornslet Genbrugsstation, miljøansøgning (Amtets journalnummer: )

Ombygning af Hornslet Genbrugsstation, miljøansøgning (Amtets journalnummer: ) 1 of 6 Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Reno Djurs I/S Nymandsvej 11 8444 Balle Tlf.: 87 59 77 77 Fax: 87 59 77 66 www.renodjurs.dk renodjurs@renodjurs.dk J.nr. 916 18. december 2006

Læs mere

Affald Affald er de produkter som du skiller dig af med, når du ikke længere har brug for dem.

Affald Affald er de produkter som du skiller dig af med, når du ikke længere har brug for dem. Affalds-ordliste Affald Affald er de produkter som du skiller dig af med, når du ikke længere har brug for dem. Bly Bly er et blå-gråt metal. Det er blødt og meget tungt. Bly er et af de almindeligste

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER

KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER INDLEDNING KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER Christian Strøbech, Accoat A/S Belægning med fluorpolymersystemer har i det sidste 1 år gennemgået en rivende udvikling, således at der til brug indenfor

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. webudgave TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget. webudgave TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Rev. 10-12-2015 Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Indhold Fuger... 3 Døre Porte Vinduer... 4 Isolering... 5 Termoruder... 6 Elinstallationer og belysning... 7 Installationer... 8 Ventilation...

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført.

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført. Side 1 af 5 Sendes til Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Anmeldelse af autoværksted (Jf. Bekendtgørelseom miljøkraviforbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.,

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende 16.2.2001 L 47/1. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING

De Europæiske Fællesskabers Tidende 16.2.2001 L 47/1. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING 16.2.2001 L 47/1 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. januar 2001 om ændring af Kommissionens beslutning 2000/532/EF for så vidt angår

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle 46 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 4-3-2016 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-16 CVR-nr. 86476819

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Theis Muncholm Thillemann Elmehøjvej 35 8270 Højbjerg E-mail: theithil@rm.dk Telefon 28933818 Indsendt: 19-10-2016 13:48 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-12920

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Ikrafttrådt 1. januar 2012 1 I Generel del...3 1 Formål m.v...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Registrering af udenlandske virksomheder...3 5 Gebyrer...4

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

v/martin Egeskov Pedersen S. Frederiksen, Ølgod Telefon: 7651 1142 (direkte) E-mail: me@frederiksen.eu

v/martin Egeskov Pedersen S. Frederiksen, Ølgod Telefon: 7651 1142 (direkte) E-mail: me@frederiksen.eu v/martin Egeskov Pedersen S. Frederiksen, Ølgod Telefon: 7651 1142 (direkte) E-mail: me@frederiksen.eu Krav til jer! Sikkerhedsdatablade (MSDS) Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) (Arbejdspladsvurdering?

Læs mere

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ

Læs mere

Plastaffald (undtagen emballager) Affald fra organisk-kemiske processer EAK-kode

Plastaffald (undtagen emballager) Affald fra organisk-kemiske processer EAK-kode Positivliste På deponeringsenheder godkendt til at modtage blandet affald må der modtages affald, som er omfattet af nedenstående beskrivelser eller er blandinger heraf og kan henføres til de nævnte EAK-koder.

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Bestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Udfordringer med diffusionstætte rør

Udfordringer med diffusionstætte rør Copyright 2013 Grontmij A/S CVR 48233511 Indsæt billede: : Klik på billedeikonet i midten af sliden 2. Browse efter dit billede. 3. Hvis billedet ikke passer, Shift + træk i billedets hjørner til rigtig

Læs mere

Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål. Koncentration

Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål. Koncentration Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål Koncentration Til et kemiforsøg skal der fremstilles en række opløsninger af letopløselige salte. Udregn for hver af de følgende opløsninger, hvor mange gram af det aktuelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere