Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste"

Transkript

1 Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 168 November - december 2009 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 National flagdag for udsendte soldater Side 3 LANDSPRÆMIESKYDNINGEN 2009 Side 6 Meddelelser fra kredsene Side 7 Velkommen hjem og tak for indsatsen Side 12 Danmark leder stor NATO styrke i 2010 Side 13 Officer er kandidat til at blive valgt som Årets leder. Side 15 Overblik FOUAT s kalender Side 16 Deadlines for stof til bladet forventet udsendelse Side 16

2 Praktiske oplysninger Om foreningen Foreningen blev grundlagt 9. december 1891, og dens virke hviler den dag i dag på de dengang vedtagne love, men tilpasset nutidens forhold og medlemmernes ønsker. Foreningen er regionalt opdelt i KREDSE med et REPRÆSENTANTSKAB som øverste myndighed. Foreningens generelle anliggender og udadrettede virksomhed varetages af et formandskab (landsformand og næstformand). Forretningsføreren er tilforordnet. Inden for vedtægternes rammer er de enkelte kredse selvforvaltende og beslutter eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i medlemstal og deltagerantal ved de enkelte arrangementer. Følgende kan optages som medlemmer: Tidl. tjenstgørende officerer af linien og reserven og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret. Om Meddelelser Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes de sendt i god tid, så der er ca. en uge til at bearbejde indlægget. Redaktionen er ikke forpligtet til at optage sådanne indlæg, og forbeholder sig desuden ret til at forkorte teksten. s foretrækkes og sendes til redaktørens private adresse se nedenfor. Foreningsmeddelelser, der sendes som brev, skal være redaktøren i hænde to dage før den i kalenderen på sidste side anførte tidsfrist. Fællesstyrelsen: Landsformand: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Oberstløjtnant af reserven Erik Petersen, Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg Privat: , Mobil: : Arb.: Skydeudvalgsformand Gregers Djørup Redaktion: Major Mogens Pedersen Torvegade 30, 4200 Slagelse Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren modsatte spalte Kommende numre: Bidrag til kommende numre af Meddelelser: se kalenderen sidst i bladet. Meddelelser udgives ultimo februar, april, juni, august, oktober og december. 2

3 Først talte Ålborgs Garnisonskommandant Oberst Flemming Larsen, som sagde Fra Nordjysk Kreds har vi modtaget dette indlæg, som redaktionen lader være repræsentativt for omtalen af den nye flagdag: NATIONAL FLAGDAG FOR DANMARKS UDSENDTE. Vi begyndte med festgudstjeneste i Domkirken, derefter var der march gennem byen med fanekommando og alle deltagende faner ført til Aalborg Hus Slot, der var flaghejsning, kanonsalut til ære for DEN DANSKE SOLDAT Som Garnisonskommandant i Aalborg er det en glæde for mig, kort at kunne byde velkommen til Danmarks Nationale Flagdag Den Nationale Flagdag er besluttet af regering og Folketing og skal afholdes hvert år den 5. september og det er første gang i år. Hensigten med den nye flagdag er at hædre de personer, der har været udsendt på en mission, som led i Danmarks aktive internationale engagement. Det har været væsentligt for regeringen at anerkende den fremragende og professionelle indsats, som danske soldater og andre offentlige udsendte yder i en række af verdens konfliktområder og flagdagen er et vigtigt element i den anerkendelse. Det største arrangement afholdes i København, hvor der er deltagelse af vores Dronning og Kongehuset samt Folketing og regering, forsvarets ledelse, pårørende til dræbte soldater, alle de danske soldater der har været udsendt det seneste år samt øvrige særligt indbudte gæster. Arrangementet omfatter gudstjeneste i Holmens Kirke, Parade på Christiansborg Slotsplads samt reception ved Christiansborg Slot. Derudover afholdes en koncert ved Christiansborg Slot. Dernæst talte Folketingets tidligere formand Christian Meidahl: I Danmark flager vi, når vi markere glæde og fest, og vi gør det, når vi føler sorg og smerte. I dag flager vi for at ære og vise vor dybeste respekt for alle, der har påtaget sig en opgave i forsvaret og i de internationale missioner. Og vi flager for at mindes de faldne. Engang du herre var i hele Norden, bød over England nu du kaldes svag; et lille land, og dog så vidt om jorden, 3

4 end høres danskens sang og mejselslag. Sådan skrev H. C. Andersen i 1850, altså før nederlaget i 1864,hvor Danmark blev mindre og endnu svagere. Mange sejre har vi vundet, og mange slag har vi tabt. Vi har stået ansigt til ansigt med overmagten, hvad enten det var svenskerne, englænderne, prøjserne eller nazisterne. Vi har fostret modstandsbevægelser fra Niels Ebbesen over Gøngehøvdingen, som jeg læste om som dreng, til modstandsbevægelsens mange modstandsgrupper under Anden Verdenskrig. Vi har haft dræbte og lemlæstede igennem tiderne - så mange, at det er ubeskriveligt. Læs f.eks. i bogen: Slagtebænk Dybbøl Vi er gået fra storhed til fald men vi har rejst os igen hver gang, takket være det sammenhold, som følelsen af at være et folk har givet os. Sådan ser det ud, når vi læser i Danmarks historie. Vi har igennem årene sendt soldater ud i verden til fredsbevarende opgaver f.eks. i Congo, Cypern, Gaza, Balkan og mange andre steder. Vi har sendt soldater i krig i Afghanistan og i Irak. Jeg har flere gange været med til at sende soldater af sted i min tid i Folketinget. Første gang var den 31. august i 1990, hvor korvetten Olfert Fischer blev sendt til Golfen. Andre gange var det Balkan, Afghanistan og Irak, der var målene. Det var svære beslutninger, som blev diskuteret meget. Meningerne var delte. Det var de også i befolkningen. Men hver gang var det mandskab, som meldte sig frivilligt til tjenesten, der blev sendt af sted. Det gjorde den politiske beslutning lettere. Jeg har hver gang trykket på den grønne knap altså Ja-knappen. Jeg har gjort det med den begrundelse, at der var nogen som engang satte livet til for vores frihed. Hvordan havde det ikke set ud uden deres indsats? Da jeg for de mange år siden var på landbrugsskole, var vi på en studietur ned gennem Europa. På hjemturen besøgte vi en krigerkirkegård ved Celle i Tyskland. Der så vi lange snorlige rækker af hvide kors stå side om side med navne og årstal på allierede soldater, som fortalte os, at det var unge mænd på vores alder, som havde sat livet til 17 til 20 år forinden på Europas slagmarker. Det gjorde et dybt indtryk på os alle, og billedet stod prentet på min nethinde, når valget var imellem at trykke på den grønne eller røde knap - ja eller nej i Folketingssalen. Danmark har en pligt til at hjælpe til i verdens brændpunkter i det omfang, vore armkræfter rækker til det. Vi må aldrig sejle under bekvemmelighedsflag. Jeg husker endnu min fars afskedshilsen på stationen i Løgstør, da jeg rejste for at aftjene min værnepligt. Min far sagde: Du får ingen formaninger med, Christian, men vi stoler på dig. Dengang betragtede vi det ikke, som en farefuld færd jeg skulle ud på. 16 måneder i den grønne trøje var til at overse, men fars og mors tillid var god at have med i bagagen. Jeg tror, at mange forældre, søskende, ægtefæller eller kærester har stået med de samme ord på læben eller den sammen tanke i sindet, når afskedens time slog for dem, der var på vej ud i et af verdens farlige brændpunkter. Vi stoler på jer! Det er også de ord og den tanke politiker, og vi som folk sender vore soldater og andre tjenestegørende ud i verden med: Vi stoler på jer! Det har vi god grund til, og den tillid er ikke blevet gjort til skamme. Vort udsendte mandskab høster bred anerkendelse for deres indsats, både når de er i kamp, 4

5 og når det drejer sig om genopbygningsindsatsen. Danmark indsats er anerkendt. Vi har hørt det om søværnets indsats bl.a. i foråret, da Absalon kom hjem efter ledelsen af Task Force 150 omkring Afrikas Horn. Og vi hørte det om luftvåbnets indsats på Balkan, i Irak og Afghanistan. Og vi hører det daglig om kamptropperne, når der berettes fra deres farefulde færd. Godt at det er sådan! Demokrati betyder frihed i dette ords bredeste betydning. Og den frihed ønsker vi også, andre skal have. I Danmark har vi et repræsentativt demokrati. Det er en værdifuld ting, som vi skal værne om. Og det er en daglig udfordring. Det betyder, at vi vælger nogen til at bestemme og til at fremføre vores synspunkter. Jeg har selv været folkevalgt i 38 år. Et lille land, og dog så vidt om jorden end høres danskens sang og mejselslag. Den linie kan vel oversættes som danskens værdier og danskens virkelyst og kunnen. Derfor er vi også med rundt om i en globaliseret verden. Det er synligt i vores samhandel og samarbejde med andre lande. Vi ser det i Danmarks u- landsbistand og humanitære bistand. Og det er også det der synliggøres, når vi sender mandskab ud for at sikre og genoprette fred, frihed og stabilitet de steder, hvor man ikke selv kan finde ud af det. Og vi gør det også for at værne om vores egen sikkerhed og vore egne værdier og identitet. Når vi har fået en flagdag, så er det for at ære og mindes den indsats, der gøres i fredens tjeneste siden Sådan en dag tænker vi først på de ofre der bringes med liv og førlighed som den ultimative pris. Jeg har læst bogen: Dræbt i krig, som er skrevet af Johan Kirkmand, far til premierløjtnant Bjarke Olsen Kirkmand, som blev dræbt af en vejsidebombe i Sydirak. Den fortæller om de overvejelser og følelser, som optager en soldat og hans familie, når beslutningen om at melde sig, tages. Og den fortæller om den tragedie, som vejsidebomben medførte og tiden derefter. En tankevækkende beskrivelse af en familiefar, som har været med i overvejelserne, og som har sorgen og smerten tæt inde på livet, da et sprudlende liv brat afsluttedes. Med flagdagen vil vi også ære og mindes den indsats, der gøres af de mange, som rejser ud og kommer hjem efter at have udrettet det, som de brændte for. De gjorde en forskel. De bragte danskens sang og mejselslag med sig ud i verden. På min opslagstavle på Christiansborg sad der en sentens af Kaj Munk, som lyder: Spørg aldrig om det nytter, bare om det er sandt. Jeg tror, jeres indsats nytter. Og jeg ved, at fred og frihed giver mennesker tryghed, udfoldelsesmuligheder og livskvalitet, som de eller måtte undvære. Eksemplerne herfor er talrige. Derfor min uforbeholdne hyldest til og min dybeste respekt for alle dem, der tog opgaven på sig. Og mine varmeste medfølelser med alle, der mistede en de var knyttet til og holdt af. Og til jer alle sammen ønsker jeg: Gud i vold! Tak for ordet! 5

6 LANDSPRÆMIESKYDNINGEN - RESULTATER 2009 STORSTRØMS KREDS Skydningen er ikke afholdt. NORDJYSKE KREDS Skydningen er ikke afholdt. FYNS KREDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS K. SSG Gert Riber Schultz 219 Erik Olsen 218 KN Erik Lykke 218 Helle Jürgensen 199 PL Ronald Magnussen 205 Jürgen Jürgensen 195 MJ Leif Mosegård 202 Kurt Hasselby 182 Olav Degn-Andersen 187 Holger Janns 177 Total 1031 Total 971 Antal skytter: 10 Vejr: Ikke oplyst. Antal skytter: 10 Vejr: Ikke oplyst. KØBENHAVNS KREDS SYDJYSKE KREDS MJ Birger Hoff 218 MJ K.L.M. Glud 186 MJ Peter Rude 212 OL B.O. Fabricius 183 PL I. Becker-Larsen 189 MJ K. Fabricius 152 PL Ole Raae Andersen 188 MJ I.M. Terkildsen 138 MJ Jørgen Dam 187 OL J.E. Bro 128 Total 994 Total 787 Antal skytter: 3 Vejr: Blæst 6 skytter deltog. Vejr ikke oplyst. Præmiefordeling: OB Folmer Pedersens ærespræmie tilfalder i år: Gert Riber Schultz, Fyns Kreds, med 219 points. KN Busch s mindeskål tilfalder i år: Erik Lykke, Fyns Kreds, med 218 points.*) KN Troels-Smith s mindepokal tilfalder i år: Erik Olsen, Midt- og Vestsjællands Kreds, med 218 points.*) MJ Ulrichsens pokal tilfalder i år: Birger Hoff, Københavns Kreds, med 218 points.*) Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal tilfalder i år: Fyns Kreds med 1031 points. *) Disse 3 skytter har samme pointstal. Indplacering er sket efter bedste resultat på 25 meter. Overrækkelsen af vandrepræmier og erindringspræmier vil finde sted ved repræsentantskabsmødet (årsmødet) i Sidste års vindere bedes drage omsorg for, at præmierne i god tid inden mødet afleveres/sendes til undertegnede eller i det mindste medbringes til repræsentantskabsmødet og afleveres ved dettes start. I begge tilfælde bedes vandrepræmier og logbøger overdraget i velpudset/ajourført stand. Københavns Kreds siger tak til alle for godt samarbejde i 2009 og ser frem til en god sæson i år GREGERS DJØRUP Skydeudvalgsformand Adresse: Se side 2 6

7 Københavns Kreds Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup : Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød : Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47 I, 2610 Rødovre : - Giro nr DØDSFALD Det er med stor sorg, at kredsen har erfaret, at er afgået ved døden. Oberstløjtnant Carson Boe Brockmeyer (24. marts oktober 2009) Carson var en markant personlighed med spiddende humor og ironi. Gennem adskillige år mødte han op til kredsens aftenarrangementer, ofte ledsaget af fru Grethe. Siddepladserne om parret blev hurtigt besat. Carson påtog sig i en årrække hvervet som kredsens (kritiske) revisor, hvor ham med indsigt vejledte formand og regnskabsfører Æret være Carson Boe Brockmeyers minde. Nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har på sit møde den 1. september 2009 og på baggrund af den gode tilslutning til arrangementerne i årets første halvdel, valgt at holde den lagte linie for disse frem til medio Tilkendegivelser modtages dog stadig fra vore medlemmer. For visse arrangementer vil der dog lidt efter lidt blive foretaget mindre økonomiske justeringer. Allerede meddelte priser fastholdes naturligvis, - således kontingent for 2010 på kr Foredragssæson 2009-II startede i oktober måned med D-dag 6. juni 1944 og med Nordkorea på programmet ved henholdsvis oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen og lektor Stig Wørmer. Omtale bringes i bladets januarnummer. Disse foredrag følges op med nedenstående to emner på de annoncerede datoer i november kl i Kastellet i Gl. Varmecentral. Tilmelding foretages snarest belejligt af pladshensyn og senest tirsdage ugen forud inden kl til formanden på tlf. eller pr. e mail. Efterfølgende afholdes et mindre socialt arrangement med en kuvertpris á kr. 100 (smørrebrød m.m.). Gæster er velkomne dog tilmeldt og ledsaget af medlemmer. Tirsdag den 10. november taler speciallæge, dr.med. Leif Sestoft, Kalundborg, om personen Chr. Julius de Meza, - vel en af dansk militærhistories mest kendte ledende officerer og især om året 1864, hvor de Meza som øverste chef for hæren valgte at rømme Dannevirke. Sestoft trækker mange sider af mennesket de Meza frem og afdækker hans meget store interesseflade langt fra den grå eminence med ry for at være hypokonder. (Forfatter til Tiden er en ild. General Christian Julius de Meza. Karakter og skæbne. ISBN ) 7

8 Tirsdag den 24. november har bestyrelsen formået museumsleder Lars Cramer- Petersen til at foredrage over begivenhederne februar 1659, hvor københavnerne forsvarede sig mod svenskerne. Der forekom her mange dramatiske begivenheder, hvor udfaldet af krigen var afgørende for Danmarks fortsatte eksistens som selvstændig nation. (Forfatter til København forsvarede sig 11. februar ISBN ) Stiftelsesfest 2009 Kredsen markerer 118-året for foreningens stiftelse torsdag den 10. december kl i Kastellet, Nordre Magasin, 1. sal med middag og efterfølgende kammeratligt samvær. Traditionen tro serveres: Gule ærter med tilbehør samt øl og snaps. Dernæst æbleskiver og solbærrom, kaffe m.v. Kuvertpris kr (Hovsa!) Tilmelding til formanden snarest belejligt og senest 1. december kl Bogcafé Her ved stillingsskiftet fra hængekøje under sommerens sol til sofaen indendørs er der mulighed for at afhænde læste og udslidte bøger gennem FOUAT. Tag dem blot med til fri afbenyttelse og glæde for andre medlemmer. Kan lægges frem på bordet (baren). Kalenderen Datoer for foredrag i januar er 14. og 28., hvor major Ole Hedegaard lægger for med Frederik den Sjette og De røde Fjer (Blade af Kongens og Adjudantstabens Historie). Storstrøms Kreds Formand: Vakant - : Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg : Midt- og Vestsjællandske Kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse : Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde : Fyns Kreds Formand: (Fung.) Kaptajn Leif Pedersen, Løvstikkevej 12, 5270 Odense N : Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Christiansen, Rughøjvænget 4B, Bellinge, 5250 Odense SV (mob.) Giro nr : Julefrokost Kredsen afholder julefrokost torsdag den 3. december kl. 13 på Dannevirke. Sæt kryds i kalenderen. Fortsættes 8

9 Efterårstur til vore maritime venner ved 2. Eskadre i Korsør DET SUPERFLEKSIBLE SØVÆRN LEVERER KVALITET TIL TIDEN Af Palle Christiansen, kaptajn, FOUAT Fyn. Nu er det ikke sådan, at det myldrer med flådeofficerer i vores forening. Derfor var det en smule eksotisk for vore medlemmer at blive inviteret til Korsør Flådestation. Her skulle vi prøve at betragte forsvaret af Danmark fra vandsiden. Og det var ren oplevelse for os kratluskere at få lidt videre, blå horisonter på vores viden om forsvaret. Dagen startede med morgenkaffe på Hjemmeværnsskolen i Slipshavn, hvor Holger og konen diskede op med friske rundstykker og sukkersøde brunsvigere. Det var optakten på en fantastisk dag. Selvbetjeningen var utrolig høflig og sympatisk! Så kørte bussen 31 glade FOUAT er over Storebæltsbroen til Flådestation Korsør. Ved hovedvagten stod basens motto: Kvalitet til tiden. Med udsigt til de mange grå betonbygninger og de Battleship grå skibe, startede vi rundturen. Overbevisende guidet af kaptajnløjtnant Michael Landmark, chef på missilbåden Viben. En sympatisk officer, som vidste hvad han snakkede om, og i et sprog vi kunne forstå! Ved kajen lå de store korvetter Niels Juel og Olfert Fischer. Begge skibe strøg kommandoen den 18. august i år og er nu ved at blive afriggede. En maritim æra er slut. De afløses snart af mere potente fregatter. Vi kiggede langt efter de to støtteskibe, Absalon som er i Skotland for tiden, og Esbern Snare som p.t. befinder sig på den lidt større søsterbase i Frederikshavn. HURTIG OMKLÆDNING FRA KANONBÅD TIL MILJØSKIB! Vi var inde i den store containerhal, som gav os et indblik i, hvor fleksibelt Søværnet arbejder. Her oplagres en række forskellige containere, som afhængig af opgavetype, 9

10 kan monteres i en forberedt brønd i flådens skibe. En container består f.eks. af en 76 mm Superrapid kanon, der kan affyre 2 skud i sekundet, og række 16 km ud. En anden container kan indeholde sonar, en tredje søopmåling, en fjerde miljøbekæmpelse og container til underbringelse af boarding-hold, lige til at montere i et flådeskib. Det tager en halv arbejdsdag at skifte om. Meget imponerende at se. Folk fra hele verden kommer for at studere en af verdens mest fleksible flåder. Netop her i Korsør. Containerne udskiftes med store kraner. Kaptajnløjtnant Landmarks missilbåd Viben skal på NATO-øvelse fra på mandag. Og derfor skal han have monteret sonarcontainer så han kan samarbejde med tyske og svenske ubåde. Også mandskabet ombord skal være fleksible og har mere end én opgave. Kokken kan risikere, at han skal med ud at boarde et skib lige midt i, at han steger frikadeller. F.eks. er flådegeneralerne i USA meget imponeret over, at en fregat som i USA er normeret med 250 mand, kan klares af 140 mand i Danmark. Dog skal det siges, at gasterne derovre kun har én opgave hver. Deres kok skal kun stege frikadeller! Men tilbage til Korsør. Vi var ombord på Viben og det kun 1 år gamle skib Najaden, som har farvandsovervågning. Najaden s chef inviterede os indenfor på kommandobroen og det var spændende at se. Især fortællingen om integreret maskinkontrol. Ventiler i maskinrummet kan åbnes og lukkes ved tryk på en computertast. Det er svært at kapere så mange oplevelser på én gang, men alt var jo så interessant, at vi ikke kunne få nok af det. Ved middagstid sagde vi tak for en fantastisk formiddag på flådestationen. FROKOST HOS MILITÆRPOLITIET UDE I EN SKOV Årsagen til at besøget kom i stand var, at vores medlem Leif Mosegård har en svigersøn, premierløjtnant ved Søværnets MP, M.S. Thomsen. Han havde inviteret os med til at spise vores medbragte madpakker i det gamle Minedepot Bøstrup s faciliteter langt ude i Slagelse Lystskov. Her fik vi nydt frokosten og fik hinandens selskab til dessert. Her blev sunget de gamle vemodige viser og hygget til den store guldmedalje! Efterfølgende fik vi et fantastisk interessant foredrag om piratjagt ved Somalias kyster. Vi fik mange detaljer med fra seniorsergent i MP, Kenneth Skovby. Han imponerede os med sit humanistiske syn på, hvordan fangne pirater skulle behandles. En værdig repræsentant for vores civiliserede land. Os veteraner kunne nok komme med andre løsningsmetoder, men heldigvis foregår det ikke sådan dernede i missionerne. Spørgelysten var stor til seniorsergenten. En stor tak til dem, som gjorde det muligt at opleve sådan en dag. En udflugt som bliver svær at slå! Sydjyske Kreds Formand: Oberstløjtnant J.E.E. Bro, Skovkrogen 36, Mølholm, 7100 Vejle : Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia : Midtjyske Kreds Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup Forretningsfører: Kaptajn Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning

11 Nordjyske Kreds Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg : : Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst : Gennemførte aktiviteter. Arrangementet på Hammerværket i Godthåb og på Garnisonsmuseet den 5. september var succesfuld. En meget kompetent rundviser gennemgik på en levende og inspirerende måde Hammerværket. Godthåb Hammerværk blev grundlagt af smed Christian Zinck. Han havde som ganske ung måtte lære sig selv smedefaget, da hans læremester blev indkaldt til militærtjeneste kort efter, at Christian var kommet i lære. Bønderne i Sejlflod overtalte ham til at begynde som smed i landsbyen, og han byggede sig en lille smedje her i 1845, som blev starten på Hammerværket. Særligt succesfuld blev det, da rundviseren satte Hammerværket i gang, vi fik alle gennemgået de forskellige produktionstjenester. Efter Hammerværket gik turen til Garnisonsmuseet, hvor vi i deres mødelokale spiste vores medbragte madpakker m.v. Garnisonsmuseet har udviklet sig til et meget kompetent museum. Formanden, som sluttede sig til selskabet ved middagstid, havde om formiddagen deltaget i den store mindegudstjeneste i Budolfi Kirke, for derefter at deltage i marchen gennem Aalborg til Aalborg Hus Slot, hvor der var flaghejsning og kanonsalut til ære for den danske soldat. Kredsens bestyrelse deltog i Garnisonsmuseets 25 års jubilæum fredag den 25. september Kredsen donerede en check på kr. 250 til Garnisonsmuseet. Lørdag den 3. oktober deltog formanden og forretningsføreren i kransenedlægning og mindehøjtidelighed i Klitmøller Kirke. Forretningsføreren deltog i et formandsmøde i De samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg torsdag den 15. oktober Kommende aktiviteter. Bowlingholdet. Kampen om bowlingpokalen finder sted mandag den 30. november 2009 kl i Løvvang Bowlingcenter. Vinderen får navnet indgraveret i pokalen og vil få pokalen overrakt af formanden under kredsens julefrokost mandag den 21. december. Der afholdes et bestyrelsesmøde hos Formanden i Hasserisgade 36, mandag den 14. december kl Julefrokost Kredsens julefrokost afholdes på Gildeborgen, Raf s Alle 1, 9000 Aalborg mandag den 21. december kl Julemenuen er sammensat således: Marineret sild med karrysalat, Grønlangkål med tilbehør, stuvet hvidkål med frikadeller og ris á la mande med kirsebærsovs og efter menuen serveres kaffe med småkager i opholdsstuen. Pris pr. kuvert ekskl. drikkevarer kr Afregningen ved forretningsføreren. Af hensyn til arrangementet, bindende tilmelding til Franz Strehle, , Mogens Danielsen eller Leif Nygaard senest mandag den 14. december. Ved den givne lejlighed ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår Bowlingen slutter for efterårets vedkommende mandag den 21. december. Vi starter igen med anden omgang mandag den 04. januar 2010 kl

12 Velkommen hjem og tak for indsatsen Antvorskov kaserne og Slagelse by bød i september måned det hjemvendte ISAF hold 7 velkommen hjem. Det skete dels ved en parade dels ved en march gennem byen, hvor tæt ved 800 mand deltog under kommando af oberst Frank Lissner. Mange hundrede pårørende fulgte ved siden af geledderne og tusindvis af byens borgere forstod at takke dem alle for det halve år, de havde lidt afsavn desværre nogle mere end andre. Mon ikke billederne taler for sig. Oberst Frank Lissner i spidsen for sin bataljon. Forrest i denne deling bærer tre soldater billeder af deres faldne kammerater. 12

13 I bymidten blev soldaterne mødt med et banner: Velkommen hjem. Tak for indsatsen. Danmark leder stor NATO styrke i 2010 Mens det offentlige fokus på dansk forsvar primært er rettet mod de danske styrkers indsats i Afghanistan, er 350 soldater i rammen af Danske Divisions hovedkvarter i Haderslev i fuld gang med at forberede sig til at løse opgaven som hovedkvarter for landstyrkerne i NATO Response Force 14, NRF-14, i første halvår af Konceptet er baseret på et rotationsprincip, hvor styrkerne efter halvandet års forberedelser og certificering indgår i den opstillede styrke i et halvt år med et beredskab på mellem fem og 30 dage. Hurtig udrykningsstyrke NATO Response Force, NRF, er alliancens hurtige udrykningsstyrke, der inden for få dage kan sættes ind til lands, til vands og i luften over alt på kloden i et bredt spektrum af opgaver fra humanitær evakuering over fredsstøttende opgaver til antiterroroperationer. NRF kan sammensættes fleksibelt afhængigt af den konkrete missions karakter. Det er derfor ikke sikkert, at hele styrken indsættes samlet. Siden starten i 2004 har NRF blandt andet været indsat ved stormen Katrina og jordskælvskatastrofen i Pakistan. NRF-14 består af soldater fra 15 lande. Dansk forsvar bidrager med i alt 842 soldater fra hæren, søværnet, flyvevåbnet og hjemmeværnet. 13

14 Containerby Hovedkvarteret er en hel containerby af kontorer og en teltlejr til 350 soldater. Det tager mindre end 40 minutter at udfolde og grundopstille en container til et 35m² stort kontor. Herefter indrettes der arbejdsstationer, med internet, telefoner, tvskærme og kort. Containerne har aircondition og kan også sammenkobles, så der kan laves 74m² store mødelokaler eller kontorer. Teltlejren kan opstilles i sektioner til 150 mand ad gangen. Her er der sovepladser i seks personers telte, der kan opvarmes, hvis styrken indsættes i kolde områder, feltkøkkentelt, messetelt, infirmeri, vaskeri, bad og toilet. Hele kontor- og teltlejren er naturligvis selvforsynende med strøm, så store generatorer arbejder døgnet rundt for at sikre kommunikation og liv i lejren. Kvalitetsudvikling NRF skabes ved, at NATO landene byder sig til med forskellige kapaciteter for et halvt år ad gangen og Danmark altså med hovedkvarteret for landstyrkerne i første halvår af Kapaciteterne udvikles, uddannes, udrustes og certificeres, inden de indgår i NRF, og på den måde opnår NATO og medlemslandene ikke alene at have en stor, fleksibel og slagkraftig styrke til rådighed men også at landenes og dermed alliancens kapaciteter udvikles og fornys. Travlt år I de kommende måneder vil alle, der er en del af NRF-14, opleve, at alle aktiviteter peger hen mod certificeringsøvelsen Loyal Jewel i Oksbøl i efteråret, som markerer afslutningen af klargøringen af det danske NRF-14 bidrag. Forløbet op til Loyal Jewel rummer blandt andet øvelserne Lightning Knight for den danske del af staben, Boot Camp, der har til formål at sikre, at den enkelte soldat og stabsofficer kan leve op til de meget høje grundlæggende personlige krav til 14

15 skydning, førstehjælp m.v., og Loyal Light, der samarbejder de danske og udenlandske stabsmedlemmer. Fra den 1. januar til den 30. juni 2010 vil det dansk ledede hovedkvarter være klar til med få dages varsel at stå i spidsen for enhver landmilitær operation, som NATO landenes regeringer måtte beslutte. Ninna Villadsen Kaptajn/Presseofficer DDIV/NRF-14 Officer er kandidat til at blive valgt som Årets leder. Årets fire kandidater er blevet udvalgt af et bedømmelsespanel bestående af blandt andre professor Henrik Holt Larsen fra Copenhagen Business School, finansminister Claus Hjort Frederiksen og formand Svend Askær, Ledernes Hovedorganisation. De fire kandidater er: Marianne Thyrring, departementschef i Miljøministeriet. Kim Kristensen, oberst og forsvarsattaché i Paris. Jon Stephensen, direktør for teatret Gasværket i København. Jens Moberg, administrerende direktør, Better Place Denmark. Oberst Kim Kristensen er blevet nomineret på baggrund af sit virke som chef igennem flere år. - Jeg føler en personlig stor glæde, stolthed og ydmyghed over at blive nomineret som en af kandidaterne til titlen Årets leder Vi har som ledere i Forsvaret været igennem en hård mesterlære siden midten af 1990 erne, men det betyder anno 2009, at vi har rollemodeller, som vi ikke kun nationalt men også internationalt høster roser og anerkendelse for, siger oberst Kim Kristensen. Kim Kristensen arbejder i dag som militærattaché i Paris, men har tidligere blandt andet være chef for den danske styrke i Helmand. - Jeg oplever det ikke som en nominering af mig som enkeltperson, men som en nominering generelt af vores indsatte og udsatte ledere i de internationale missioner, som gør det fremragende. Heri ligger den største glæde for mig i anledningen af mit kandidatur som Årets leder 2009, siger oberst Kim Kristensen. Den 15. september sættes en internetafstemning i gang. Her vil det blive afgjort, hvem af de fire nominerede kandidater, der løber af med titlen. Offentliggørelsen af Årets leder 2009 sker på Ledelsens Dag i Bella Centret den 5. november. Lederprisen blev indstiftet i Den er tidligere gået til daværende nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen (2002), administrerende direktør Alfred Josefsen fra Irma (2003), daværende Danfoss-direktør Jørgen Mads Clausen (2004), daværende koncernchef i TDC Henning Dyremose (2005), Legos administrerende direktør Jørgen Vig Knudstorp (2006), koncernchef i A.P. Møller-Mærsk Nils Smedegaard Andersen (2007) og koncernchef Ditlev Engel fra vindmøllefabrikanten Vestas Wind Systems i

16 Overblik - FOUAT s Kalender Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte. Hvad Hvem Hvor Den længste Dag Midt- & Vestsjælland Filmaften Udsat Foredrag København Kastellet Foredrag København Kastellet Foredrag Midt- & Vestsjælland Skovsø Bowling -pokal Nordjysk Løvvangen Julefrokost Fyns kreds Dannevirke Stiftelsesfest København Kastellet Julefrokost Nordjysk Gildeborgen Foredrag København Kastellet Foredrag København Kastellet Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser Deadline Forventet udsendt: Deadline Meddelelser nr. 169 (Januar februar 2010) Deadline Meddelelser nr. 170 (Marts-april 2010) Deadline Meddelelser nr. 171 (Maj-juni 2010) Deadline Meddelelser nr. 172 (Juli august 2010) Deadline Meddelelser nr. 173 (September oktober 2010) Deadline Meddelelser nr. 174 (Marts - april 2010)

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 162 November December 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Folk & Forsvar

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup.

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Mødet blev indledt med en hurtig præsentationsrunde. På formandens forslag blev oberstløjtnant

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1 FOLKEPUSTEN April 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 148 Juli - August 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og

Læs mere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 8. udgave 1. januar 2015 6. Ellen Camille Sørensen 2. sal: 6. Kæthe Heuck 9. Anne Marie Jørgensen 6. Vita Hansen 10. Grethe Pedersen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 29. Lone

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nr. 4 november 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 4 november 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 4 november 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Oktober 2009 21. ÅRGANG

Oktober 2009 21. ÅRGANG Oktober 2009 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011

Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011 Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011 Denne fredag morgen var smuk og solrig uden en sky på himmelen. Skydebrødrene begyndte at indfinde sig på Store Torv i Rønne ved springvandet,

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

November 2010 22. ÅRGANG

November 2010 22. ÅRGANG November 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

Seniorklubben HK Handel Hovedstaden

Seniorklubben HK Handel Hovedstaden EFTERÅRSPROGRAM Seniorklubben HK Handel Hovedstaden Kære medlemmer. Så skal vi i gang med efteråret, men der er stadig mange gode varme dage, som vi skal udnytte. Nu er det nemlig tid til at modtage programmet

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 august 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl Ud i det blå. Tirsdag den 15. august tager vi på den årlige tur ud i det blå.

August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl Ud i det blå. Tirsdag den 15. august tager vi på den årlige tur ud i det blå. Andet halvår 2017. August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl. 9.00 Vi starter fra Agtoftsvej kl. 9.00 og kører en tur i omegnen af Sønderborg. Returnerer til Agtoftsvej, hvor vi spiser vor medbragte

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler

Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler Flagdagen den 5. september i år bød vores forening på det dilemma at skulle være til stede ved to arrangementer på samme tid, dels i Aalborg og dels i

Læs mere

Juleafslutning. Den 2. december 2010 Kl i Rød bygning på Sct. Hans Skole.

Juleafslutning. Den 2. december 2010 Kl i Rød bygning på Sct. Hans Skole. November 2010 2 OPSLAGSTAVLEN 28. november Cross løb Hedvigslundskoven 2. december Juleafslutning 12. december Cross løb Holeskov 16. januar Cross løb Skibhusskoven 4. februar Chokoladeforedrag 13. februar

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Oplevelsestur med FLYHIS

Oplevelsestur med FLYHIS Flyvevåbnets Historiske Samling Oplevelsestur med FLYHIS 15.-19. september 2008 Igen i år var der 40 mand fra arbejdsgrupper m.v. rundt i landet, som havde taget imod tilbuddet fra Flyvevåbnets Historiske

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Månedsprogram. Seniorhuset V.O.C. Februar Fællesskab og tid til snak

Månedsprogram. Seniorhuset V.O.C. Februar Fællesskab og tid til snak Månedsprogram Februar 2017 Seniorhuset V.O.C. Fællesskab og tid til snak Godt nytår Alle i Seniorhuset ønskes et godt og velsignet nytår. Et år hvor vi sammen fortsætter den udvikling der er i gang En

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet.

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. FLOTILLEBLADET 2015 HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0 Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. HVF 244 TIL NYTÅRSGUDSTJENESTE 2015 startede, traditionen

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere