NR 3 // Juni AUGUSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 3 // Juni 2012 www.sejlklubbenkbh.dk AUGUSTA"

Transkript

1 NR 3 // Juni Skanör 2012 AUGUSTA

2 Sejlklubben København Sundkrogskaj København Ø Bestyrelsen: Formand Birgit Thejls tlf.: Næstformand Henrik Sengeløv tlf.: Kasserer Sten Emborg tlf.: Pladsudvalgsformand Jan Bredde Andersen tlf.: Bestyrelsesmedlem & sekretær Henrik Sieling tlf.: Bestyrelsesmedlem Erik Kragh-Hansen tlf.: Bestyrelsesmedlem Leif Jørgensen tlf.: Bestyrelsesmedlem Jens Rosengaard tlf.: Best. suppleant Steffen Torvits tlf.: Best. suppleant Peter Clemmesen tlf.: Best.suppleant Søren Larsen tlf.: til klubben: Henvendelser om økonomi, opkrævning o.lign. Henvendelser om bøjepladser, ventelisten og skur Henvendelser, indmeldelse o.lign. til Sejlerskolen Henvendelser om Kapsejlads Henvendelser om Klubhuset Henvendelser om alle øvrige driftsforhold Henvendelser om sociale aktiviteter Indlæg o.lign. til klubbladet Indlæg o.lign. til hjemmesiden Indmeldelser, adr. ændring samt øvrige henvendelser Bestyrelsens udvalgsansvarlige: Pladsudvalg Jan Bredde Andersen Driftsgruppen Klubhusudvalg Sejlerskole Kapsejladsudvalg Bladudvalg Fest/Aktivitetsudvalg Web udvalg Nordre Klubhusudvalg Lokalpolitisk udvalg Havnelavets bestyrelse Leif Jørgensen Birgit Thejls Peter Clemmesen / Martin Frandsen (skolechef) Erik Kragh-Hansen Henrik Sieling / Kirsten Danø (redaktør) Birgit Thejls Marianna Fridjonsdottir Sten Emborg Henrik Sieling Birgit Thejls / Jens Rosengaard Brisen Udgives af Sejlklubben København. Kun indlæg signeret af bestyrelsen repræsenterer sejlklubbens holdning. Oplag ca. 550 stk. Artikler til Brisen modtages gerne i Word, redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg. Ligeledes modtager vi gerne billeder i JPG format. Redaktion (ansvarshavende): Kirsten Danø / Layout: Poul Poulsen Web: Lillian Poulsen, Marianna Tryk: Kailow Express. Indholdsfortegnelse Havnefogeden orienter... 4 Indbydelse til 2Star/sejlads besøgte Norrecco... 6 Morphin til sejlerskolen... 7 Broskraber, grill og brændstof i havnen... 8 Referat fra generalforsamling Invitation til Hven Rundt Mink går i fælden Bøjepladslisten Husk din kvittering Farvel til en sejlerven Tider, datoer og nye medlemmer Pinseturen VIGTIGT Førstehjælpskasse og hjertestarter finder du i klubhuset, ved køkkenet! 2 3

3 Sejlersæsonen 2012 er ved at tage sin begyndelse Bro 4: Bro 4 er blevet forlænget med otte pladser og er nu færdiggjort og klar til ibrugtagning. Rød/grønne skilte: Husk også at benytte de rød/grønne skilte, fri /optaget, det giver plads til gæstesejlere, læg en besked til havnekontoret om at båden forlader pladsen, vend skiltet til grøn, skriv evt. hjemkomst dato på det hvide vedhæng, giv også havnekontoret besked på hjemkomstdato, så sætter havnens personale jeres skilt på optaget/rød, så jeres plads er ledig ved ankomst. Hvis det hvide vedhæng er bortkommet, kan der hentes et nyt på havnekontoret. Tyveri: Vær forsigtig med at sætte alt for meget løst udstyr i båden her i starten af sæsonen da det giver øget risiko for indbrud, husk også at sikre påhængsmotorer, vejledning i sikring mod tyveri kan bl.a. hentes på Codans hjemmeside, Benzinøen: Benzinøen der er lagt ved Lautrupkaj, ud for Svanemølleværket, er ved at få de sidste ting på plads, nye standere og betalingssystem, og skulle kunne starte op inden for en overskuelig fremtid. Vær opmærksom på, at der fra 1. juli 2012 kun sælges miljødiesel (biodiesel) fra tankstationerne i land, hvilket giver forhøjet risiko for dieselpest, diesel tanket fra havne her i Danmark skulle ikke være tilsat biodiesel (udsalgsstedet kan oplyse om det er marinediesel). Navn på båden: Det er et krav i Københavns havnereglement, at der skal være navn og hjemhavn agter, og det ville hjælpe alle, hvis der også stod et synligt navn foran på båden. Pumpestationen. Pumpestationen, der er placeret i den nordlige ende af Lautrupkaj, til opsugning af indhold fra holdingtanke og olieholdigt bundvand kan benyttes af alle og er i perioden april november i funktion døgnet rundt. (selvbetjening ) Affald: Dagligt husholdningsaffald fra båden kan lægges i de grønne containere i rummet ved siden af toilettet, alt andet affald henvises til genbrugspladser o. lign og må ikke hensættes i skralderummet. Foruden de opslåede åbningstider for Sundkrogens havnekontor kan Svanemøllehavnens havnekontor kontaktes på hverdage i tidsrummet kl Alle ønskes en god varm sommer og god vind. John Vestergaard havnefoged SEJLKLUBBEN KØBENHAVN indbyder til distancekapsejladsen: SKK-2-STAR lørdag den 25. august 2012 Sejladsen er åben for køl- og flerskrogsbåde med et lystal. I mangel af et officielt LYS-tal, tildeles både et LYS-tal efter tilgængelige data for bådtypen eller for en tilsvarende båd. Der må kun være 2 personer om bord. Handicapsystem: LYS. Der sejles efter De Internationale Søvejsregler Genopfrisk hukommelsen her: Start: NØ for indsejlingen til Tuborg Havn Mål: Indsejlingen til Kalkbrænderihavnen Første start kl Banelængde: sømil Program med sejladsbestemmelser og deltagerliste udleveres på skippermødet. Der udsættes præmie for hver 5. deltagende båd i hvert løb. Deltagergebyr: Kr. 100,- Tilmelding sker via klubbens hjemmeside udfyld den fortrykte formular tilmelding senest torsdag den 23. august kl Betaling kontant på skippermødet 25. august kl SKK 2 STAR 25. august 4 5

4 Sejlklubben København inviterer til den store årsfest - i kapsejler-jargon også kaldet Bomlukkerfesten 22. september 2012 kl Besøg hos Norrecco lørdag d. 14. april 2012 Femogtyve medlemmer fra sejlklubberne mødte op til arrangementet hos Norrecco, og vi startede dagen med en sandwich og velkomst. Derefter orienterede Peter Arrevad fra Norrecco om firmaets arbejdsopgaver og de tiltag, der blev gjort for at begrænse støvgenerne. Flere medlemmer fremførte at der havde været betydelige støvgener på landpladsen, og i et tilfælde var der observeret, hvad vi bedømte som Rockwool-støv. Der blev spurgt til de miljøkrav, der er sat for virksomheden, men der var ikke konkrete svar på dette. Ligeledes var det uklart, om Københavns Kommune kontrollerede de krav, der måtte være sat op. Sikkert var det, at der ikke er krav om selvkontrol fra Norreccos side. Det blev fremført, at støv fra Rockwool er decideret sundhedsskadeligt, Norreccos indstilling til dette var, at det måtte relevante sundhedsmyndigheder undersøge, da de ikke havde den ekspertise. Fra Norreccos side medgav man, at der havde været uhensigtsmæssige støvgener, og man var indstillet på at prøve at begrænse disse. Rent konkret var følgende tiltag undervejs: At placere skrothakkemaskinen bedst muligt i forhold til vindforhold (den er transportabel). At placere vanddyser på transportbåndet. At undersøge mulighed for vanddyser øverst på spunsvæggen. At anskaffe et større støvfang, der kan hænge ned på indersiden af spunsvæggen. Derefter var der fremvisning af pladsen, der var meget pæn og ryddelig. Mødet forløb i en god dialog, og den var alle enige om at bevare. Vi takkede Norrecco for besøget, og SKK-medlemmerne gik derefter til standerhejsning. En god dialog er fint, men dialog alene fjerner jo ikke støv. Vi vil derfor undersøge, hvordan man mest hensigtsmæssigt indgiver klager til miljøkontrollen, hvordan en kontrol foregår, og vi vil undersøge om andre lejere i området har støvgener, og om der er fælles initiativer i gang. Mere om det senere. I de næste dejlige måneder er de fleste af os forhåbentlig på vandet, langt væk fra støv og larm. På vegne af Havnelavet Sundkrogen Henrik Sengeløv Ny skolebåd: Sejlerskolen er i gang med at skifte bådtype til den populære Spækhugger, og den første er kommet i havn, MorFinII. Rødhætte og Ulven fortsætter dog indtil videre med at kløve bølgerne. Sæsonen er i gang: Standerhejsning foregik lørdag den 14. april klokken 16 med en sang og en tale ved formand Birgit Theils, hvorefter klubben bød på en lille forfriskning. Selve standerhejsningen var, som det ses, lagt i sikre hænder. Glæd dig til en skøn & festlig aften! Vi har sat alle sejl... Velkomstdrink Lækker grill buffet Vin, øl & vand ad libitum Fri bar Dejlig levende dansemusik Påklædning: Godt humør & dansesko! Prisen for hele festpakken Medlemmer kr. 250,- Ikke medlemmer kr. 350,- Tilmelding og betaling Tilmelding sker via klubbens hjemmeside udfyld blot den fortrykte formular tilmelding senest den 10. september Alle tilmeldinger er bindende, men du kan annullere uden udgift til og med den 10. september Du bliver opkrævet af klubben via pbs for det antal, som du har tilmeldt 6 7

5 Broskraberen på Bro 1 Efter tre-fire år i det fynske vandland har Broskraberen, tidligere Buksesnedkeren, vendt langsiden til bro 1 i Kalkbrænderihavnen. Bådens længde på næsten 20 meter gør, at flagstangen skal af hækken, når den bugseres ind på plads, ellers skraber den bolværket. Tømrermester Niels Bank har købt den 20 meter lange kapsejler, som især har gjort sig i de danske og svenske farvande, hvor den har vundet talrige kapsejladser under navnet Buksesnedkeren. I samme periode var den en flydende 26 meter høj reklamesøjle for tøjmærkerne Signal og H2O. 59-årige Niels Bank har købt båden sammen med Stig Jørgensen, der i mange år har været en fast del af bådens besætning, som til kapsejladser skal være på op mod en snes mand/kvinder, når det blæser. Men det bliver næppe til kapsejladser i år, erkender Niels Bank. - Der er et udmærket storsejl og en god fok, men det er dyrt at udruste den til rigtig kapsejlads. Derfor arbejder vi foreløbig på selv at sejle i båden og på at udleje den til firmaevents og lignende. Men vi vil arbejde på at finde en sponsor, så den igen kan gøre sig i kapsejladserne. Grill nu: Det er sommer, og dermed også sæson for grill i Sundkrogen. Der lægges op til fælles grill hver fredag, og der er både grill, tændvæske og tændstikker parat. Foto fra Stavreby - vores udsigt mod dasset Benzintank ved døren: Sundkrogen får snart let adgang til benzin og diesel. Den flydende benzinstation, der tidligere har ligget i Svanemøllen er sat i stand og genåbner ved Lautrops Kaj i løbet af forsommeren. 8 9

6 Referat af ordinær generalforsamling i Sejlklubben København, 11. april 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af udvalgsberetninger 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag Indkommet forslag fra Finn Kristiansen om ændringer af vedtægtens 8 & Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommende års budget 7. Valg af formand 8. Valg af næstformand 9. Valg af kasserer 10. Valg af pladsudvalgsformand 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant 14. Valg af ekstern revisor 15. Eventuelt I tilknytning til dagsordenens pkt. 4: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse er det muligt at læse Regnskab 2011 for Havnelavet Sundkrogen på klubbens hjemmeside: 1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen: Finn Kristiansen blev valgt som dirigent, og Finn konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og i øvrigt i overensstemmelse med klubbens vedtægter. Marion Pedersen valgt som referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning: Sejlklubben København har i dag 558 medlemmer hvilket er en stigning på 7 fra sidste år. 51 nye medlemmer er kommet til og 43 har meldt sig ud. Heraf er 499 aktive medlemmer hvilket er en positiv stigning på 14. Birgit Thejls trak 3 sager frem som vi specielt skulle debattere og det var: 1 - udvalgene vil gerne have højere aktivitets niveau. 2 - økonomien kan kun hænge sammen på to måder enten ved, at vi alle betaler mere eller, at vi alle skal deltage mere i pligtarbejde. 3 - Norreco som er ny nabo på landpladsen sviner enormt (som også omtalt i Brisen nr. 2/2012) og det bliver vi nød til at følge op, både med dokumentation og bedre dialog. Birgit gjorde opmærksom på, at Norreco havde inviteret til åbent hus i forbindelse med standerhejsningen på lørdag. Birgit fortalte også, at Pinseturen i år går til Skanør. Birgit undlod at læse hele beretningen op, da den stod i sidste nummer (2. april 2012) af Brisen. Spørgsmål/debat vedr. beretningen: Der blev spurgt om det var korrekt, at man kunne bruge Nordre klubhus til private fester. Svaret var, at huset kan lejes af alle klubbens medlemmer ved at man henvender sig til Jesper Nielsen. Henrik Sieling fortalte, at bestyrelsen har diskuteret om fremtiden i klubben skal bygge på en servicemodel, altså at man i højere grad end i dag betaler for det man vil have (som mange andre havne efterhånden har indført) eller om vi skal fortsætte i den gamle ånd som ren forening, hvor vi så alle skal hjælpe mere til en det er tilfældet i dag, hvor kun den gamle garde stiller op. Man kunne også kombinere de to modeller. Med hensyn til bestyrelses- og udvalgssammensætning skal alle også være opmærksom på, at der indenfor få år vil være behov for en stor udskiftning dels pga. alder og dels fordi de samme folk har ydet meget i mange år. Til næste års generalforsamling vil der gå 3 ud af bestyrelsen og det vil fortsætte de kommende år, så det er nødvendigt at der kommer nye kræfter til. Udvalgene mangler også ekstra kræfter, ikke så meget til de fysiske ting men mere til planlægning, indkaldelse til vedligeholdelse og ting der skal ordnes f.eks. i forbindelse med fester, så er der nogle medlemmer som gerne vil være med så meld jer til det udvalg I tror I vil kunne gøre mest gavn i

7 Uffe Holm synes det var en meget aktuel diskussion og hans holdning var, at vi skal køre videre med det frivillige arbejde, så det ikke bliver et spørgsmål om, om man har penge til at være med eller ej. Bruno bakkede Henrik op i, at der skal yngre til, der er meget få under 50 og i f.eks. pladsudvalget har vi nogle der er over 80! Alle har meget de går til og meget de skal nå, i hvert fald de unge, så vi bliver nok nød til at kombinere de to modeller, for de unge kommer ikke til at deltage lige så meget som vi gamle gjorde. Rolf mente ikke det har så meget med alder at gøre, mange er jo gået på efterløn/ ud af arbejdsmarkedet, men der skal reklameres mere hvis folk skal blive aktive. Ann Nørstrand synes det være ærgerligt med den negative tone, der er kommet en del unge til og de er interesseret så hvis vi gamle er mere positive kan vi nok godt få de unge med ind. Morten har i en del år haft med kassen at gøre og der er mange sene aftenmøder når man er med i bestyrelsen. Nogle af sagerne er ikke så sjove og dem skal vi måske betale os fra? Karsten Lindeskov, synes vi skal lade bestyrelsen vælge hvad vi skal betales os fra så udviklingen bliver stille og rolig. Alan Petersen mente, at i forhold til at købe os til ydelser risikerer vi, at sidste mand lukker og slukker. Dansk Sejlunion (DS) taler om, at det er svært for alle klubber at tiltrække unge medlemmer. Birgit oplyste, at de sidste to år er der kommet mange nye medlemmer, vi kender ikke deres alder, men det er i hvert fald nye kræfter og mange af dem siger de gerne vil deltage, så mellem medlemmerne bør der være bare 10 mere der vil deltage aktivt. Henrik er enig i det der er sagt, og mener man skal gå på to ben og betale for noget og udføre andet selv. Vi bør også alle være opmærksomme på, at tage de nye medlemmer ved hånden og inddrage dem i klubbens aktiviteter. Inger gjorde opmærksom på, at der jo er to ungdomssejlklubber tæt på os (KØS og Hellerup/Skovshoved) som ligger i Svanemøllehavnen, er risikoen så ikke, at det er derovre de melder sig ind senere. Steffen svarede, at de andre klubber på trods af dette har samme problem med at rekruttere unge som vi har. Henrik svarede også, at vi diskuterede om vi skulle lave mere ungdoms arbejde på sidste års generalforsamling, men frafaldt ideen da der netop er masser af den slags tilbud tæt på og vi ikke selv har underlag og kræfter til det. Ole synes det kunne være svært at vide hvor meget arbejde der var ved at sidde i bestyrelsen. Der blev svaret, at alle referaterne kan læses på hjemmesiden så der kan man få en god fornemmelse af det. Steffen mente, at f.eks. måler/elafregningen/aflæsningen kunne nogen udenfor bestyrelsen sagtens deltage i og der måtte være andet der kunne uddelegeres. Marion gjorde opmærksom på, at hun og to andre havde oprettet det elektroniske medlemskartotek uden at være i bestyrelsen og med hensyn til at inddrage de nye havde hun og Henrik altid en stående invitation til sejlerskolen om at skolemedlemmerne kan tage med på de 5-6 kapsejladser de sejler om året, det har flere benyttet sig af på bl.a. 24 timers sejladserne hvor man så som bonus får nat sejlads. Søren Bentin mente bestyrelsen kunne invitere interesserede med til bestyrelses møderne så de kunne se hvad det indebar. Carsten havde været medlem i en anden klub hvor han sad 15 år i sejlerskolen, der kom ca. 100 nye medlemmer hvert år og det var også svært at få dem til at blive indtil man lavede kapsejladser og andre arrangementer de kunne deltage i uden at være fuldt befarne sejlere. Dirigenten takkede for de mange indlæg og bad om, at vi nu gik over til udvalgsberetningerne, beretningen godkendt. 3. Udvalgs beretningerne: Note: Der blev under dette punkt aflagt beretninger af repræsentanter fra følgende udvalg: Husudvalget, Driftsudvalget, Bladudvalget, Webudvalget, Sejlerskolen, Kapsejladsudvalget, Festudvalget, Lokalpolitisk udvalg, Nordreklub-husudvalget, og Pladsudvalget. Da referatet at disse delberetninger er særdeles omfattende har vi valgt ikke at bringe disse her i Brisen, med henviser til det fulde referat på klubbens hjemmeside: Alle udvalgsberetningerne blev godkendt med akklamation. Pkt. 4 Regnskabet: Sten fremlagde regnskabet. Vi kommer ud med et underskud på ,- kr. Klubudgifterne har holdt sig inden for budgettet så aktiviteterne i klubben er altså ikke grunden. Primærkassen er OK. Merforbruget ligger i HS, 2011 skete der meget i HS hvor merforbruget var på ,- vores deltagelse i ny traktor (vor andel ,-), reparation af kran hos Jacob Jensen (vor andel ,-) vi har ligeledes haft et merforbrug af el på broerne og landplads (der er dog en aflæsningsfejl som DONG refundere på ,-). Vi har også fået større udgifter til vinterpladsleje da vi jo vedtog på forrige års generalforsamling at leje mere plads, denne merudgift beløber sig til ca ,-. Underskuddet skyldes altså udefra kommende udgifter. Det store ekstra elforbrug skyldes bl.a., at nogle glemmer at melde bimålere på. DONG har også ændret betalings metode så måske har vi betalt for 5. kvartaler!. Bruno sagde, at vi jo altid har sagt vi lagde penge til side til ny traktor og reparation af kran, reelt er det jo så ikke underskud

8 Sten svarede, at det i princippet er rigtigt og at vi kun har et sted at tage pengene fra og pengene var til stede på kontoen. Inger kan ikke genkende tallene fra festudvalget, betyder det der så også er fejl i de andre udvalg? Sten svarede, at man har fremført indtægterne ved årsfesten. Der var andre opklarende spørgsmål som Sten og bestyrelsen svarede på. Regnskabet blev godkendt. Pkt. 5 Indkomne forslag: Da Finn var dirigent og havde indsendt de to forslag der lå, trådte Torben Regin ind som dirigent under dette punkt. Finn motiverede sit forslag: Forslag til ændring af vedtægterne for Sejlklubben København på generalforsamlingen den 12. april 2012 : Baggrund: De 2 nedenstående forslag til ændringer af SKK s vedtægter er stillet på baggrund af en stor tilfredshed med bestyrelsens arbejde og medlemskabet af foreningen. Der er ikke noget at klage over. Men det er i de gode tider man skal for-berede sig på de værre. 1. Valget til bestyrelsen bør være mere demokratisk I moderne foreninger kan medlemmerne melde sig som kandidater til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling. Det nuværende system kan beskyldes for at være selvsupplerende, og det fremmer ikke medlemmernes lyst til at deltage. En generalforsamling med valg, hvor resultatet står i indkaldelsen støder min demokratiske sans. Derfor foreslår jeg følgende Ændring af valg til bestyrelsen 8.4: forslag til valg/genvalg slettes. 10.1: Nye sætninger til sidst. Alle medlemmer med stemmeret kan opstille hertil på generalforsamlingen. Før valg af formand kan medlemmer med stemmeret melde sig som kandidat til bestyrelsen : Ny sætning til sidst. Alle medlemmer med stemmeret kan opstille hertil på generalforsamlingen. 2. Medlemmernes mulighed for at få sager behandlet til beslutning på generalforsamlingen bør forbedres. Medlemmerne har bare 2 uger fra indkaldelsen til generalforsamlingen til forslagene skal være bestyrelsen i hænde. Det er ikke meget, hvis man lige skal snakke med andre medlemmer og have det ordentligt skriftligt formuleret. Bestyrelsen har 4 uger fra indkaldelsen til at lave udkast til takst blad m.v. Det burde være rigeligt at bestyrelsen har forslag fra medlemmerne 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene og materialet dertil kan offentliggøres på hjemmesiden. Derfor foreslår jeg følgende Ændring af medlemmernes indsendelse af forslag til beslutning på generalforsamlingen og offentliggørelsen heraf 8.3 ændres til: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 8.4 ændres til: Endelig dagsorden med indkomne forslag, forslag til takstblad og budget samt regnskab opslås på og ligger til rådighed i klubhuset senest 7 dage før generalforsamlingen. Begge disse ændringsforslag giver mere demokrati og engagement. Hvis der en gang i fremtiden sidder en bestyrelse, der tager helt tåbelige beslutninger, er begge forslag en god hjælp for medlemmerne til at korrigere bestyrelsens beslutninger. Finn Kristiansen, 19. februar 2012 Der var megen diskussion frem og tilbage, nogle var for Finns forslag andre imod. Rolf mente ikke det var han forstod vedtægterne på samme måde som Finn. Henrik Sieling, bestyrelsen mener ikke det er et kardinalspørgsmål og derfor er bestyrelsen fritstillede, selv er han imod forslaget. Han mener ikke det er velovervejet og, at man i panik risikerer at få en helt ny bestyrelse, og derfor har han fremsat et ændringsforslag. Kristian støttede Finns forslag og synes det var yderst fornuftigt og mere demokratisk. Det samme syntes Marion som tilføjede, at man jo ikke kunne få en hel ny best. da alle ikke er på valg hvert år, det var i øvrigt sådan i de gamle Øst s vedtægter, at man kunne stille op på aftenen. Per Busk mente ikke man kunne stemme for de oprindelige vedtægter. Birgit, som Henrik sagde, så har man talt meget om forslaget i bestyrelsen, og hun ville ikke selv stille op til for-mandsposten hvis hun ikke vidste hvem der senere var på val, og derfor støttede hun Henriks æn

9 dringsforslag. Rolf Petersen fortalte at han har været dirigent engang i Triton, hvor der opstod kaos da hele bestyrelsen trak sig Søren støtter Henriks forslag det samme kan Finn. Der var en del andre der støttede både Finn og Henriks forslag. Erik K mente det ville være udemokratisk med ændringerne da der kun er 10 % medlemmer tilstede og at resten derfor ikke ved hvad der foregår. Henrik Sieling, hvis der havde været flertal imod regnskabet var hele bestyrelsen gået. Leif, hvad trænger vi til mere dynamik lig med - stem ja til Finns forslag, mere kontinuitet lig med stem nej, han mener selv vi har mest brug for dynamik. Ole, kan man ikke ændre formandsvalget eller lade bestyrelsen selv konstituere sig? Steffen støtter Finns forslag med ændringerne, men ved der skal være valg så man bør kunne gøre det. Marion, bestyrelsen kan ikke konstituere sig selv, men god ide, at alle inden første valg ved hvem der stiller op, i alle andre sammenhæng, selv når man stiller op som FT-kandidat kan andre melde sig på aftenen. Henrik Sengeløv, måske giver det en risiko hvis man bare kan melde sig på aftenen, DS har meget strenge regler, man skal indgive en profil 5 uger før hvis man stiller op. Inger, man behøver ikke være utilfreds med den siddende best. fordi man stiller op, det kan jo være fordi man er interesseret i at deltage og mener man kan bidrage med noget. Erik, vil afvise begge forslag, det er en glidebane, og snart kan alt ændres på generalforsamlingen. Finn, man ved ikke hvorfor eller hvem der stiller op selv om man kan se deres navn, de præsenterer sig jo ikke. Finn tilføjede, at hans forslag ikke var stillet i utilfredshed men for at forebygge og lave vedtægterne om medens der var fred. Henrik Sieling havde lavet følgende ændringsforslag til første del af forslaget: Ændringsforslag til forslaget fra Finn Kristiansen, til ændring af vedtægter for Sejlklubben København på generalforsamlingen den 12. april 2012 : Begrundelse: Finns udsendte ændringsforslag tager ikke højde for, at det er dirigenten der er generalforsamlingens tillidsmand, at bestyrelsen kan være væltet på beretning eller regnskabet, på tidspunktet før punkterne valg, samt at medlemmerne på generalforsamlingen har krav på at vide hvem der stiller op til alle poster, før valgene gennemføres, og deres bevæg-grunde. Derfor stilles følgende ændringsforslag i kursiv: 1. Valget til bestyrelsen bør være mere demokratisk Ændring af valg til bestyrelsen 8.4: forslag til valg/genvalg slettes. 10.1: Nye sætninger til sidst. Alle medlemmer med stemmeret kan opstille hertil på generalforsamlingen. Før valg af formand kan medlemmer med stemmeret melde sig som kandidat til bestyrelsen. Senest før valget til formand skal medlemmer der opstiller til valg, i henhold til dagsordenens pkt. 7 til 13, meddele dette til dirigenten - og før valghandlingerne have mulighed for at præsentere sig for generalforsamlingen. 10.2: Ny sætning til sidst. Alle medlemmer med stemmeret kan opstille hertil på generalforsamlingen. Henrik Sieling, 11. april 2012 Der skal først stemmes om ændringsforslaget 50 % af de fremmødte kan stemme det igennem. Dernæst stemmes der om Finns forslag inkl. ændringsforslaget og der skal der 2/3 til for at ændre vedtægterne. Afstemning om ændringsforslag 1 (fra HS) som Finn også kunne gå ind for: Ved håndsoprækning, for 37, imod 5, 6 stemte hverken for eller imod. Ændringsforslaget vedtaget. Afstemning om det ændrede forslag 1: Theisen og Jørgen var stemmetællere og der blev begæret skriftlig afstemning: For 23, imod 21, 9 blanke. Forslaget faldet. Finn begrundede 2. forslag og igen var der diskussion for og imod, Henrik Sieling var imod da en forkortelse af fristen vil gøre forberedelsen af generalforsamlingen besværlig for bestyrelsen. Afstemning om ændringsforslag 2: for 11, imod 30, 5 stemte hverken for eller imod. Forslaget faldt. Pkt. 6 Godkendelse af takstblad og orientering om indeværende og kommende års budget: Sten fremlagde og begrundede bestyrelsens forslag. Der var diverse opklarende spørgsmål som Sten besvarede. Punktet blev godkendt ved afstemning hvor 4 afstod at stemme resten stemte for. Pkt. 7 Valg af formand: Birgit Thejls genopstillede og blev valgt med akklamation. Pkt. 8 og 9 Valg af næstformand og kasserer: Ikke på valg i år. Pkt. 10 Valg af pladsformand: Jan Bredde Andersen blev genvalgt med akklamation. Pkt. 11 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Erik Kragh-Hansen og Jens Rosengård blev genvalgt med akklamation. Pkt. 12 Valg af 2 suppleanter: Steffen Torvits er ikke på valg i lige år. Nyvalg af Søren Larsen. Pkt. 13 Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant: Revisor Morten Petersen og revisorsuppleanten Mogens Puch Hansen er ikke på valg i lige år. Jens Juul Holst blev genvalgt som revisor

10 Pkt. 14 Valg af ekstern revisor: Ernest og Young blev genvalgt. Pkt. 14 Eventuelt: Oluf Petersen fortalte, at Triton havde haft samarbejde (venskabsklub) med Rå, skal vi genoplive dette? Henrik Sieling mente det samarbejde døde pga., at mange af de gamle medlemmer i begge klubber stoppede. Erik Kragh fortalte, at til DS generalforsamling den 24. marts havde DS-bestyrelsen et forslag om nedlæggelse af kredsene bl.a. foranlediget af den ændrede valgprocedure til DS bestyrelse (direkte valg på DS generalforsamling) behandlet. Forslaget blev ikke vedtaget, men det blev besluttet at oprette netværk. Netværkssamarbejdet er et ønske om for klubber og enkeltpersoner på tværs af kredsene, at kunne samarbejde om sejlsportsrelaterede emner. For Svanemøllekredsens vedkommende er der, grundet de korte afstande mellem klubberne, et naturligt samarbejde om f.eks. aftenkapsejlads og ungdomsarbejdet i KØS et samarbejde som ønskes udvidet med klubberne nord for kredsen (den sydlige del af Sundkredsen). Erik fortalte videre, at kontingentet til DS stiger med 4,- kr. pr. medlem. Mads Christensen, North Sails, som flere mødte ved vinterens foredrag, blev valgt til DS-bestyrelsen, hvor Christina Nielsen fra Sundet blev valgt i 2011 for en 2-årig periode. Christina er med i et nyt forum som består af 10 sportsklubber i København som samlet kan tale med politikerne, det er uden om lokalrådet. Sten fortalte, at TV2 i morgen vil lave et indslag om søsikkerhed og efterlyste om nogen ville lægge båd til? Finn takkede endnu en gang bestyrelsen for deres store arbejde og foreslog, at man i forbindelse med f.eks. besty-relsesmøderne kunne sætte webkamera op så medlemmerne kunne se hvad der foregik, a pros pos diskussionen om foryngelse i bestyrelsen. Webudvalget skulle måske overveje at lægge på hjemmesiden hvor og hvornår bådejerne holder ferie så var der måske mulighed for at møde hinanden lidt oftere / lægge vejen forbi. Ny bestyrelsessuppleant er Søren Larsen, Han sejler Dronning O sammen med en kammerat. Søren blev medlem af sejlklubben Øst for otte år siden og er nu aktiv instruktør på Sejlerskolen i SKK. Birgit sagde tak til Inger for hendes arbejde i festudvalget nu hvor hun skifter til webudvalget. Peter fik også vin og tak for sin tid i bestyrelsen, det samme gjaldt Alan fra webudvalget og Stig som går ud af fest-udvalget. Formanden takkede Finn for dirigentjobbet og Marion for at tage referat. Generalforsamlingen sluttede Dirigent Finn Kristiansen: Dirigent Torben Regin: Referent Marion Pedersen: 18 19

11 indbyder til distancekapsejladsen: HVEN RUNDT VED NAT fredag den 7. september 2012 Program med sejladsbestemmelser og deltagerliste vil fremgå af hjemmesiden Revideret deltagerliste kan afhentes i klubhuset inden starten. Der holdes ikke skippermøde. Sejladsen er åben for køl- og flerskrogsbåde med gyldigt DHmålebrev/ klassebevis. 3 eller flere både af samme type får eget løb. Præmie for hver 5. deltagende båd i hvert løb. Handicapsystem: DH Der sejles efter ISAF s kapsejladsregler (RRS) og DS s sejladsbestemmelser, samt de i programmet/sejladsbestemmelserne nævnte tilføjelser/ændringer. Start: Øst for indsejlingen til Tuborg Havn Mål: Indsejlingen til Kalkbrænderihavnen Første start kl Anden start kl Banelængde: 26, 33 eller 36 sømil Sejlklubben København byder efter sejladsen deltagerne på varm suppe og øl/vand i klubhuset i Kalkbrænderihavnen. Deltagergebyr: Kr. 200 Tilmelding og betaling Tilmelding sker via klubbens hjemmeside www. sejlklubbenkbh.dk udfyld blot den fortrykte formular tilmelding senest tirsdag den 4. september kl Betaling sker ved indbetaling til klubbens konto se kontooplysninger på tilmeldingsformularen Havnens mink går i fælden I de senere år har der været mange mink i havnen. Sidste år tog Anders fra Caroline affære og fangede 16 mink i løbet af sommeren. Igen i år har han sat fælder op og har allerede fanget én mink. Det er vigtigt at fange minkene, siger Anders, for det første er de ikke en naturlig del af den danske vildtbestand og udgør en stor trussel mod fugle og småvildt. For det andet kan de finde på at tage deres bytte med op i bådene for at fortære det i ro og mag. Det kan lave en værre ravage og en stank af urin, der kan være næsten umulig at få væk, siger Anders. Minkene fanger Anders i fælder, som han har fået stillet til rådighed af Skov- og Naturstyrelsen. Fælderne bliver tilset hver dag, og er der gået en mink i fælden, bliver den aflivet forskriftmæssigt ved gasning. Takket være, at Anders er ved at få has på minkene, er vi mange der håber, at det i år vil lykkes vores svanepar at opfostre et kuld unger. Sidste år gik alle ungerne til, og minkene er under stærk mistanke for at være synderne. Pia Harder 20 21

12 Bøjepladslisten 2012 Bådnavn Bådmodel Fornavn Efternavn BRO Skk South Wind Ketch Knud Herulf 104 KvS 106 Skk Ledig låneplads 108 Skk Netteam Hanse 400 Peter Durup 110 Skk Emerly Christina 43 Per Tejlgaard 112 Skk Kommandousen Bavaria 38 Torben Ørting Jørgensen 114 Skk Siam Dufour 40 Marianne Regin Palme 116 Skk Nala Bavaria 37 Nikolaj Mølgaard 118 Skk Gasoline II Starlet Benny Steenberg Andersen BRO Skk Du fa Dehler 34 Knut Bernstein 202 DFDS DFDS 203 Skk Da Capo Malø 50 Richard Dixon 204 DFDS DFDS 205 Skk Carolina Baja 25 Hasse Bøttcher 206 Skk Nik Nøj Albin Vega Steffen Rosendal Christensen 207 Skk ATHENE Drabant 38 Tommy Saxtorph Nielsen 208 KvS 209 Skk RØDE ORM, All Aboard 12 Bent Kvistbo 210 KvS 211 Skk Ursa III Granada 27 Mads Carstensen 212 KvS 213 Skk Alsace HANSA 371 Jean Mørck 214 Skk Hubber beneteau 31 Kaj Larsen 215 Skk LEDA X 342 Jan Gebhardt Pedersen 216 Skk Mary Albatros Martin Kristensen 217 Skk BLÅ TUNGE, Bianca 111 Marion Pedersen 218 Skk BALU Sagitta 35 Nis Hallundbæk Schlesinger 219 Skk WESTWIND S&S Slup Bodil Hauge 220 Skk Non Plus Ultra Venø 40 Birger Lerche-Jørgensen 221 Skk F.O.B. X 332 Peter A. Sørensen 222 skk Lovely dehler 29 Morten Friberg Jensen BRO Skk Tanne Banner 34 Lars Baumbach 302 Skk Helena Nordic Ocean Craft 38 Ernst Nielsen 303 Skk Queen Phantom 42 Kirstine Magtengaard 304 Skk Tina Marieholm ms 20 Michael Andersen 305 Skk Aquia Bavaria 33` Tom Allersted 306 Skk Slap A, Elvstrøm Coronet 38 Leif Ellegaard 307 Skk Kipello B 31 Svend Holm 308 Skk Maxime Maxi 95 Sten Emborg 309 Skk Ladyship, Hallberg Rassy 312 Hans Jacobsen 310 KvS 311 KvS 312 KvS 313 KvS 314 Skk STELLA MARIS Maxi 999 Jens Andreas Schousboe 315 Skk Selma Arcona 40 DS Hans Borgstrøm 316 Skk Ledig Låne 317 Skk Skot Bavaria 37 Karsten Linderskov 318 Skk Mobisjong II Southerly 110 Claus Johnsrud 319 Skk Gaia Bennetau 32 Hans Henrik Finne 320 Skk Asurit/Urd Nauticat 33 Camilla Volkersen 321 Skk Ane II HR 31 Monsun Arne Bjørn Hansen 322 Skk KIS Elvstrøm 1/2 ton Bjarke Løth Jensen BRO ByogHavn 401 Skk Fars Færge motor Niels Dam 402 Skk Karoline Bandholm 30 Anders Jacobsen 403 Skk Ora Marieholm 20 Ove Nielsen 404 Skk Madam Mim Scanmar 33 Peter Gross 405 Skk Angula Albin Nova Jørgen Zachariasson 406 Skk Unik Banner 33 Frank Sielsted 407 Skk Ananke Ohlsson 8:8 Allan Vorre 22 23

13 408 Skk Why Not 101 Finn Vorre Olsen 409 Skk Putte Putte Ove Holm Jensen 410 Skk Jasda One off Rasmus Birk 411 Skk Rødøje Spækhugger Jens Zacho Rasmussen 412 Skk Mustang Etap 26i Neil Webster 413 Skk Bianca Waarschip 725 Ulrik Viberg 414 Skk Frederikke Granada 27 Jakob Scharf 415 Skk Leah Ballad Ole Kock 416 Skk ALBATROS Albin Ballad Bjarne Flygenring 417 Skk Jessie II spidsgatter Thomas Thorup Eriksen 418 Skk Pilar Henrik Sengeløv 419 Skk Mignon Regal 2250 Jørn Hansen 420 Skk Manderlay Maxi 68 Lene Raagaard 421 Skk Fru Knudsen Maxi 77 Jørgen Knudsen 422 Skk Mica Sabrina Hans Mauritsen 423 Skk Reefer Albin 26 Kurt Møller 424 Skk Xanthippe X-79 Søren Chr. Rasmussen 425 Skk Martha 3 Drago 650 Karl-Henrik Stub 426 Skk fuzzi kølbåd Karen Borregaard 427 Skk Columbine Uttern d 55 Casper Engmark 428 Skk One-Off Sejlbåd Mogens Jørgensen 429 Skk Josephine Klaus Juul 430 Skk Anne II Albin Ballad Søren Rosenkilde Liedberg 431 Skk Liber Bandholm 27 Sven Leth-Nissen 432 Skk Aurora Boheme 10 Thomas Ibsen 433 Skk Ariel Bianca 28 Peter Lauridsen 434 Skk Mobisjong, nyt navnjeanneau Fantasia Tony Jørgensen 435 Skk Fortuna Bayliner Capri Thomas Berenth Jensen IF 26 Kresten 436 Skk Agurken Spækhugger Gerner Teil Nielsen 437 Skk Trio LM 28 Heino Poulsen 438 Skk Klukkeluk Omega 34 Torben Uhrskov 439 Skk Evergreen RJ 85 David Gryth 440 Skk Sirius Najade 34 Ejvind Galsgaard 441 Skk EOS Hanse 355 Finn Kristiansen 442 Skk Pinky Drabant 33 Torben Regin Rasmussen 443 Skk Serenity Island Packet Zbigniew Remin 444 Skk Rasmine Halberg Ras 312 Bent Agerskov 445 Skk Majon Nimbus Søren Axelsen 446 Skk Lilia Jeanneau Sun Odyssey 35 Christian Engell 447 Skk tjaldur spidsgatter 26 Henrik Høen-Beck 448 Skk Cesana jeneau Morten Andersen 449 Skk bombadine Mogens Hallander 450 Skk Ledig Låne 451 KVS 453 Skk WeitWeg06 MakTen Carsten Lehmann BRO Dfds, sjælsø gr, bruger DFDS 502 Skk Maru Binca 27 Hans Thiessen 503 Skk X éren X -79 Leif Fransen 504 Skk Ryds Jens Rosengaard 505 Skk Black Molly B31 Ulrik Darling Larsen 506 Skk Tangøje 2 Marsvin Elisabeth Wederkinck Andersen 507 Skk PANDORA Kylix 27 Peter Clemmesen 508 Skk Ms Lila LM 27 Henrik C. Sieling 509 Skk Windy LM28 Jesper Nielsen 510 Skk Margrethe Drabant 22 Niels Ladefoged 511 Skk Gro Banner 33 Birger Bech Jessen 512 Skk Kalinka Barina 23 Ole Christensen 513 Skk SKINFAXE Scancap 99 Jimmy Harder 514 Skk Fleurie H-båd Lars Martin Nielsen 515 Skk Mille X -99 Kim Rasmussen 516 Skk Thor Langø Bundgarnsjolle Kjeld Warsberg 517 KvS 518 Skk Dorly Albin Vega Per Estriech 519 Skk Faster Karen Bianca 27 Uffe Lyngelund 520 Skk Firvaldur Rune Hansen 521 Skk Nanara Soling Anne Lenau 522 Skk Blå filur H-båd Ulrik Randrup 523 Skk Anne 1 Albin 25 Jan Hansen 524 Skk Nordlys Grace 30 Bent Thomassen 525 Skk Sperit Olsen 29 Johnny Nielsen 526 Skk Veeg MB Bjørn Bested 527 Skk Nipper Villy Christensen 528 Skk Vera LM23 Lis Bested 529 Skk Karen Albin Vega Ingrid Fischer 530 Skk Beluga Jaguar 22 Frederik C. Cold 531 Skk Sea Boy B 31 Kurt Lindstrøm 24 25

14 532 Skk Lillefix Nordisk Familiebåd Stig Bo Kristensen 533 Skk Lucky Too Apollo 32 Sigurd Larsen 534 Skk Voila Maxi 77 Preben Lorentzen 535 Skk Fair Play Nordisk Krydser Rasmus Rasmussen 536 Skk Sif Kalif If Kresten Schulz Jørgensen 537 Skk Yume Nimbus 30 Torkild Lindebjerg 538 Skk xdream X 99 Jens Thue Jensen 539 Skk Sif Bacchant IV Morten Petersen 540 Skk ATLI s - cruiser Marianna Fridjonsdottir 541 Skk Sveske Albin ballade Jesper Nielsen 542 Skk Erica Fjord 27 Steen P. Mortensen 543 Skk Sedna Albatros 33 Jeroen A.de Jong 544 Skk Silene Beneteau 323 Steen Dragsbæk Kristensen 545 Skk Rigmor Motorsejler Charles K. V. Arp.-Andersen 546 Skk Elvira Nimbus 33 Oluf Petersen 547 KVS 548 Skk Tibri Luna 26 Jørgen Jensen 549 Skk Johanne Engholm 36 Niels Anton H Lauridsen 550 Skk Luna Winga 750 Mogens Fischer 551 Skk Athene Spækhugger Sune Wohlert Smidt 552 Skk Bajads Albin Ballad Steven Svarrer 554 Skk Optimus Maxi 77 Laurits Hansen 556 Skk Gryning Mistral Michael Bjørn 558 Skk Wot Knot Jeanneau Sun 28 Ole Paulsen 560 Skk Vildanden Granada 37 Thomas Braa Andersen BRO Skk Topia Motiva 43 Torben Liedberg 602 Skk Sussi Damjolle Nicolai Harder 603 Skk Sleipner Ylva Lars Dybro Frederiksen 604 Skk Zen Maxi 77 Søren Bentin 605 Skk Flyvende farmor Ylva Henrik Frost Rasmussen 606 Skk JAMBO Nordisk Folkebåd Stig Skytte Rasmussen 607 Skk Lillesøster Ylva Louise Kanstrup Petersen 608 Skk Stjerne Andders büllov 609 Skk Clara Ylva Andreas Christensen 610 Skk My Sneakers CorrectCraft Ski Nautique Nicholas Wændelin 611 Skk UNIKA Smaragd Klaus Kristensen 612 Skk Crew Claus Bo Hansen 613 Skk ORION Glente 32 Klaus Richter Gydesen 614 Skk Pachanga, gul Motorbåd Jan Kold 615a Skk Rødhætte folkebåd Sejlklubben Kbh Sejlerskole 615b Skk Ulven folkebåd Sejlklubben Kbh Sejlerskole 616 Skk STENBIDEREN IF Kjeld Rasmussen 617 Skk Sekita Etap 22 Anne Miltersen 618 Skk INDIGO IF, nr Bent Grønkjær 619 Skk MORILD Berg spidsgatter Dan Ove Wandahl 620 Skk Enotria MB Triss 52 AYD Vincenzo Mingolla 621 Skk LA VITA Bianca 27 Kurt Ekman 622 Skk Rasmine IF Kjeld Vinter Jensen 623 Skk LA PJEVS Polaris Drabant Jens K. Kvisgaard 624 Skk Havneheksen Bianca 27 Peter Frederiksen 625 Skk Kiros DM Fisherman Svend Jensen 626 Skk Flora Heller 26 Thomas Bach Rasmussen 627 Skk BELUGA Ballad Bruno Jensen 628 Skk Malou Fidra Peter Tscherning 629 Skk Shamu HR 31 Monsun Wolfgang Schröder 630 Skk Sjafni Spækhugger Kristoffer Brammer 631 Skk Venus Najad 34 Finn J Kjaergaard 632 Skk Siden Spækugger Helene Hoff 633 Skk Grace Vagabund 31 Leif Jørgensen 634 Skk Fjot Ndr.Folkebåd Søren Kirketerp Nielsen 635 Skk Cosy Solus 24 Niels Ryltoft Hove 636 Skk Rumle Contrast 362 Morten Møller 637 Skk Kraka Bianca 27 Jacob Hintz 638 KvS 639 Skk Ferdinand Aage Nipper 640 Skk Lunte Søren Bager 641 Skk Dronning O Banner 33 Søren Larsen 642 Skk Timberlane Omega 36 Martin Frandsen 643 Skk FRIDA Marieholm M-32 Peter Bjørnholdt Tinning 644 Skk Mutten Elan 33 Jan Bredde Andersen 645 Skk Stærkodder Albin 850 Ole Christiansen 646 Skk Frisco Mascot 35 Carsten Schmidt 647 Skk Myran HR - misil Mikkel Pagh 649 Skk Julie Marie Faurby Mogens Puch Hansen 651 Skk MICHELLE LM 27 Per Lønstrup 653 Skk Laura X-35 Niels Løber 26 27

15 BRO Skk Mustang Sally Contest 34 Stig Kruse 701 Skk Amanda Lynæs Senior Erik Toft Jensen 702 Skk Jeanett Bianca 27 Peer Gravsen 703 KvS 704 Skk Bounty Kutter Robert Hansen 705 KvS 706 KvS 707 Skk Beagle Drabant 22 Hans P. Thorndal 708 KvS-skole 709 Skk Sirius Polaris Drabant Torben Gudmund Bank 710 KvS-skole 711 Skk DOLPHUS Spækhugger Michael Listoft 712 KvS-skole 713 Skk FJELVA Marieholm 32 Helle Bøjlund 714 KvS-skole 715 KvS 716 Skk Corsaren Crase 30 Nanna Birk Tofte 717 Skk GRIF Junker 26 Arne Bo Clausen 718 Skk Guf Scan Kap 99 Frans Wium 719 Skk April B 31 Erik Hernvig Jørgensen 720 Skk AFRODITE Jeanneau Aquila 28 Bent Hvergel 721 Skk Mon Amie Omega 24 Bo Finn Günzenhauser 722 Skk Augusta Nimbus 33 Poul Poulsen 723 Skk Loreley Dehler 36 Per Busk Pedersen 724 Skk CIRKELINE Centerline 40 Steffen Møller Fjordside 725 Skk Celeste Luffe Lars Lindhardt Vindeløv 726 Skk Saga Mermaid 380 Peer Skjødsholm Jørgensen 727 Skk Rebekka HR 352 Torben Bjørn 728 Skk CalindriX X382 Jesper Jungersen 729 Skk Louise Dufour 365 Kim Hyrzskov 730 Skk Frk. Frellsen Wasa 410 Johannes Ahrenkiel-Frellsen 731 KvS BRO Skk Sascha Møn 431 Keld Kreutzfeldt-Andersen 803 KvS 805 KvS 807 KvS 809 KvS 811 Skk Sunrise Bianca Tim Andersen 813 Skk 815 KvS 817 KvS Thea II Steffen Torvits 819 Skk Antaras Carsten Christoffersen 821 Skk Angel Colombie 451 Denise Doherty Kristensen 823 Skk Havanna National Bird 48 Mogens Lauridsen 825 KvS 827 Skk Rubber Squid Jarne Elleholm BRO Skk Agena Drabant 33 John Larsen 901 Skk Maria Alaska 500 Lars Højgaard 902 Skk Joy Maxi 84 Jens Juul Holst 903 Skk Fie kølbåd Palle Nissen 904 SKK Snus Fishermann 27 Kell Jensen 905 Skk La Sirrene Albin Cirrus Claus Hjerrild Holm 906 Skk BLOMSTEN Spidsgatter Lasse Niels Lassen 907 Skk 9 Sjusser LM 24 Bjørn Poulsen 908 Skk Mary Maxi 999 William Jørgensen 909 Skk Vuluci Tur 84 Poul Marno Sørensen 910 Skk Thyra yacht Jørn Rossum 911 Skk LARS VEGAS Vega Lars Kristian Thomsen 913 Skk Teddy Teddy Göhns 915 Skk Ovivia Ballad Lars Lundgren 28 29

16 Husk kvittering for betalt havneplads Tag kvittering for medlemskab af SKK med på ferie, du kan risikere at blive bedt om dokumentation. For benyttelse af Frihavnene gælder følgende regler: Punkt 3. Fartøjer, som er med i ordningen, skal føre FH-etiketten, som fornyes hvert år. FH-etiketten skal placeres på et for havnemyndigheden let synligt sted. Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavnen skal på forlangende kunne forevises den stedlige havnemyndighed. Vi har mistet en kær sejlerven Helle Manley Skøtt. Ved Lise fra Leda og Leif: Helle har igennem mange år været synlig i klubben ved at være en fast del af besætningen i redaktionen af vores klubblad, deltaget i mange interne kapsejladser, været med skiklubben og ikke mindst været deltagende i mange pinseture, fester og ivrig i debatten omkring det sociale liv, særligt tilbage i Øst-tiden. Helle, en skøn pige med flagrende hår og et kæmpe engagement i alt hvad hun kom nær, hendes glæde, stædighed og nysgerrighed til og på livet har altid været en tro følgesvend. Helle har delt sit liv med Leif Skov, de har gennem årene sejlet sammen først på Pinja, siden Løberen og her til sidst i Angelina. Helle var aldrig bange for udfordringer, hun kastede sig ud i alt, tog sågar Yachtskipper af 3. grad, var den første til under kapsejladser at klatre i masten, hvis noget gik i bekneb. Personligt har jeg gennem flere år sejlet forskellige kapsejladser sammen med 4. FH-ordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie- eller tursejlads og må ikke benyttes som parkeringsordning. For at undgå misforståelser skal den stedlige havnemyndighed underrettes, hvis båden forlades i mere end et døgn. Havnemyndigheden afgør i så fald suverænt, om der skal betales havneafgift. Frihavnsmærkatet og en folder over frihavnene kan fås på havnekontoret. Husk ogs[ at f[ en stander fra Dansk Sejlunion, hvis du vil benytte foreningens turbøjer. Helle og Leif. Helle var altid overbevist, om at vi ville vinde. Havet, sejladsen, rejserne, skiturene og ikke mindst det hjemlige med kattene og hønsene var meget vigtige milepæle for Helle. Selv til det sidste, hvor hun sloges med sygdom, var det vigtigt for Helle at vise håbet og troen på det gode. En af de sidste snakke, vi havde, handlede om, hvor vi mon skulle sejle hen, næste gang vi kom på havet. Døden er som et skib, Der sejler bort med en af vore kære. Vi står på stranden og ser det forsvinde, det bliver mindre og mindre og forsvinder til sidst helt i horisonten, der hvor himmel mødes med hav. Vi ser på hinanden og siger: Nu er hun væk Men ligeså sikkert er det, at der på den anden side står nogen, der siger: Se der kommer hun. Vigtige datoer Juni timers sejlads August STAR September timers sejlads 7. Hven rundt ved nat 22. Bomlukker 22. Bomlukkerfest (erstatter tidl. årsfest) Oktober 6. Fiskekonkurrence November 2. Andespil 18. Stander ned kl Januar Nytårskur kl Velkommen til Peter Schmidt Søren Flint Viktor Lerche-Jørgensen Havnekontoret Havnefogedens træffetider i Sundkrogen 2012 Juni, juli og august: Søndag, tirsdag og torsdag kl September, oktober, november og december: Torsdag kl Uden for havnekontorets åbningstid kan havnefogeden træffes alle hverdage mellem kl. 07,30 og 13,30, mandage kl. 16,00-18,00, på Svanemøllehavnens havnekontor, Strandvænget 45, tlf eller mail smhavn.dk. Havnefoged John Vestergaard Kode til toilet i Sundkrogen: 1103 Giv besked ~ ved ny adresse, nyt telefonnummer, ny mail eller ny båd ~ hvis du ikke ønsker at modtage Brisen ~ hvis du overvejer at melde dig ud af sejlkluben København Send en mail til:

17 Afsender: Sejlklubben København Sundkrogskaj Østerbro Pinseturen til Skanør 19 både fra sejklubben deltog i pinseturen til Skanør, og der blev i alt talt 66 fra klubben som deltagere. Kirsten Danø fotograferede aftenstemningen på havnen.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. 11 juni 2013. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jan Bredde Andersen (JBA), Steffen Torvits (ST), Steen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30. 6. august 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens Rosengaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Sejlklubben København, 11. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Sejlklubben København, 11. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Sejlklubben København, 11. april 2012 Dagsorden: April 2012 1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen 2. Aflæggelse og godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011. Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011. 19. jan. 2011. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Sten Emborg (SE), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. 17. august 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), og suppleant

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. V2, 21 januar 2015 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe (AS), Erik Kragh-Hansen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30. V2, 23 april 2015 Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 38, d. 8. marts 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 38, d. 8. marts 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 38, d. 8. marts 2012. 13. marts 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Leif Jørgensen

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012. 25. okt. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Erik Kragh- Hansen (EKH), Sten Emborg (SE), Henrik Sengeløv

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København 1) Til stede: merne: Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Sten Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens Rosengaard (JR), Steffen Torvits (ST), Grete Ørskov (GØ), Jacob Rubæk Christensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Referat af bestyrelsesmøde nr. 73 - den 17. august 2015 kl. 17.30 Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Sten Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 69, den 12. marts 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 69, den 12. marts 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 69, den 12. marts 2015 kl. 17:30. V2, 26 marts 2015 Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Steen

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 33, d. 13. okt

Referat af bestyrelsesmøde nr. 33, d. 13. okt Referat af bestyrelsesmøde nr. 33, d. 13. okt. 2011. 15. okt. 2011. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Peter Clemmensen (PC), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard (JR), Henrik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 13, d. 14. jan. 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 13, d. 14. jan. 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 13, d. 14. jan. 2010. 25. jan. 2010 Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Leif Jørgensen (LJ), Jens Rosengaard (JR),

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010. 4. juni 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), og Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 66, den 6. november 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 66, den 6. november 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 66, den 6. november 2014 kl. 17:30. 18 november 2014, v2 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ),

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

WWW.SEJLKLUBBENKBH.DK Sejlklubben København - Sundkrogskaj 19-2100 København Ø

WWW.SEJLKLUBBENKBH.DK Sejlklubben København - Sundkrogskaj 19-2100 København Ø NR 1 Marts 2011 WWW.SEJLKLUBBENKBH.DK Endelig dagsorden til generalforsamling d. 14/4 2011 Bestyrelsen: WWW.SEJLKLUBBENKBH.DK Sejlklubben København - Sundkrogskaj 19-2100 København Ø Formand Birgit Thejls

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014

Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014 Der var mødt 29 grundejere frem plus medlemmerne i bestyrelsen. Ad 1 Valg af dirigent Esben Hansen blev valgt til dirigent (efter to års pause).

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere