Dronningens ankomst til Silkeborg med kajakker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dronningens ankomst til Silkeborg med kajakker"

Transkript

1 Nr. 2, Juli 2011, 31. årgang Dronningens ankomst til Silkeborg med kajakker

2 Side 2 Indhold Side Bagsværd Regatta Danmark rundt i kajak 13 Din kajak flyttes 6 DM i foreningsudvikling 24 Formanden har ordet 3 Fællesroning Grill aften invitation 11 Ildfestregattaen 28 Kajak på plads 6 Klargøring af Kajakklubben 6 Kontaktpersoner i SK 29 Kontingent Kraftcenter forårs-træningslejr 17 Midsommer 12 Sponsorudvalget 7 Søsportens Hus 24 Tobias spidst af Mågen 14 World Cup 2 8 Forsidefoto af Jens Thybo billede tekst Bagsidefoto af Ida Lærke Christensen Silkeborg Kajakklub BLADET SØGÆNGEREN udgives af Silkeborg Kajakklub 3 gange årligt: april, juli og oktober Oplag 700 eksemplarer

3 Side 3 Masser af sportslige resultater, oplevelser og medlemsmøde Årets mange nye medlemmer er blevet frigivet, sæsonen er på sit højeste og i skrivende stund venter vi spændt på konklusionerne fra det forestående medlemsmøde med debatindlæg fra bl.a. DGI. Af Peter Nyegaard Jensen, formand Uden i skrivende stund at kende tilslutning til sådanne arrangementer, så sidder jeg dog med blandende følelser. På den ene side glæder jeg mig over interessen for vor sport på den anden side tænker jeg, at Silkeborg Kajakklub burde have været arrangør af sådanne arrangementer. Indledningsvis vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle de nye som har gennemført vore instruktionskurser hjerteligt velkommen som medlemmer i Silkeborg Kajakklub og tak til de mange dygtige instruktører som har gjort det muligt. Generelt kan vi glæde os over, at kajaksporten i Danmark er i hastig fremmarch. Der er stor interesse for kajakroning, men flere interessegrupper har noteret, at ikke alle ønsker og behov tilgodeses af de etablerede kajakklubber. DGI Midtjylland inviterer både organiserede og uorganiserede kajakroere til træf for at nyde en dejlig midsommeraften på Silkeborgsøerne. Man inviterer til fælles tur, kajaktekniske input, gode historier, samvær og erfaringsudveksling. Deltagerne i forskellige turgrupper, sætter kajakkerne i vandet og finder vej ud i søsystemet. Efter et par timers roning vender man tilbage til naturlejrpladsen, hvor man samles om bålet og grillen. Her vil der være rum og tid til en god snak om kajakmuligheder, foreningsarbejde, tur- og kursustilbud og sikkert meget mere. DGI s arrangement finder sted den 21. juni - efter deadline for dette blad - men arrangementet er sikkert gennemført når du læser denne artikel. Claus Byskov og jeg vil deltage i arrangementet og vil benytte lejligheden til at søge information om både udækkede kajakbehov samt inspiration til hvordan Silkeborg Kajakklub bedre kan få greb og de nye kajakvarianter. I fortsættelse af tidligere indslag i klubbladet, så reflekterer jeg over, om vi i Silkeborg Kajakklub er blevet for rigide i vor opfattelse af hvad kajakroning er. Jeg reflekterer over, om vi favner bredt nok og om vi har tilstrækkeligt med tilbud til de nye varianter af vor sport: Havkajakkerne, rampekajakkerne, surfkajakkerne osv. Spørgsmålet er vel, i hvilken udstrækning Silkeborg Kajakklub kun skal favne de traditionelle tur - og kapkajakker og hvorvidt vi skal følge den nye trend og skabe tilbud til de mange andre varianter af vor sport. Når du læser dette indslag, så kender du måske konklusionen fra medlemsmødet som afholdtes den 22. juni i klubben. Medlemsmøde Efter datoen for medlemsmøde er blevet fastsat og aftalt med indlægsholder fra DGI, er jeg desværre (Fortsættes på side 4)

4 Side 4 (Fortsat fra side 3) blevet orienteret om, at der er sammenfald med sønnens skoledimission. Derfor kan jeg ikke selv deltage eller dukker kun op sidst på aftenen men måske det er ok, at jeg ikke præger debatten yderligere, men blot falder ind i rollen som foreningens ydmyge administrator når konklusionerne foreligger og skal effektueres J Under alle omstændigheder, så håber jeg, at man vil benytte lejligheden til at diskuterer den stigende mangfoldighed i vor sport: Kap, tur, kano, polo, havkajak, rampekajak, surfkajak osv. Vi kan vælge den rabiate tilgang, hvor vi lukker øjnene for potentielle forandringer og friske nye pust, men jeg håber naturligvis, at man bliver enige om, at vi kan favne de nye varianter og tager de skridt der skal til for at Silkeborg Kajakklub kan følge med tidens trend. Sportslige konsekvenser, evt. alternative instruktionskurser, integration af nye medlems-grupper i én klub med flere detailinteresser osv. Jeg håber, at de mange interessante spørgsmål bliver diskuteret grundigt og at man ser muligheder frem for problemer og risici. Kap Sportsligt har vi haft en fantastisk start på sæsonen. Emil Stær og Kim Wraae Knudsen fra Amager Ro har sat sig på den danske K metertrone. Lidt uventet følges de meget tæt af Nikolaj Dagnæs og William Axelsen fra Gladsaxe og lige efter følger Lars Damgaard med Nils Boe fra Maribo Kajakklub. Med 21 guldmedaljer, sølvmedaljer og 20 bronzemedaljer ved årets Bagsværd Regatta kan man vel roligt sige, at vi ikke blot har sat os på senior K2, men totalt dominerer den danske kajak-elite. Stort tillykke til alle aktive og en stor tak til Finn Pape, Tom Faurschou, hjælpetrænere og forældrestøtte som gør dette muligt. Ture Vores egen Kongensbro Classic er gennemført og ved Gudenå Explorer roede mere end 100 over 4 dage fra Skanderborg til Randers, en tur som var arrangeret af DGI. Fra Silkeborg Kajakklub deltog Jens Christiansen og Erik Overbeck fra Silkeborg Kajakklub i Gudenå Explorer i havkajak, så de kunne følges ad og også for at have plads til bagagen. Erik beretter, at man bl.a. hyggede sig på teltpladser i Ry, Sminge og Bjerringbro. Undervejs var der rig lejlighed til god og hyggelig snak med de mange deltagere fra hele landet og et par tyskere. Dejligt at høre om turen og til I andre skal opfodringen være, at I tilmelder jer til de ture der endnu tilbydes i løbet af sommeren. Sommerens Ildfestregatta Midt i august afholdes dette års Ildfestregatta. Med Dronning Margrethes deltagelse ved Hjejlens 150-års jubilæum må det forventes at blive ud over det sædvanlige. Jeg ér i dialog med regatta-komitéen vedr. vor deltagelse, men forbered jer gerne med små indslag til havnebassinet: Vandskiløber efter K4, kajakrul, polokamp osv. Jyske Mesterskaber den 7. august i Silkeborg Vi har fået tilsagn om afholdelse af Jyske Mesterskaber på Silkeborg Langsø. Som bekendt er faciliteterne uden Søsportens Hus ikke egnede til flere-dags-stævner og da der desuden afholdes svømmestævne på Silkeborg Langsø den 6. august, så har vi valgt at afholde det Jyske (Fortsættes på side 5)

5 Side 5 (Fortsat fra side 4) Mesterskab på én dag - den 7. august Mange har meldt deres interesse i at hjælpe på dagen ligesom Ry Roklub har vist interesse. Jeg mangler dog stadig at sætte navn på den stævneansvarlige. Lad mig gerne høre hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter som stævneansvarlig eller lad mig høre om evt. kandidater der bør prikkes lidt til. Arbejdslads-vurdering, APV På baggrund af årets tragiske ulykker med vinterens kæntrede dragebåd og en ung piges død under en væltet vægttræningsmaskine, så har vi i bestyrelsen diskuteret sikkerhed i klubben. Vi har diskuteret, om vi drager den rette omsorg for sikkerhed i klubben, om vore medlemmer er tilstrækkeligt forsikret og om bestyrelsens kan drages personligt til ansvar, hvis en sådan tragisk ulykke skulle ske i Silkeborg Kajakklub. Afledt af den aktuelle diskussion er vi blevet opmærksomme på, at Silkeborg kajakklub er omfattet af reglerne for lovpligtig APV, arbejdspladsvurdering. På den baggrund har vi naturligvis taget affære og med hjælp fra en konsulent har vi gennemført APV med vore ansatte (Finn Pape og Leif Kristensen) samt Thomas Bornevig som repræsentant for værkstedsudvalget. I overensstemmelse med lovgivningen er der udarbejdet handleplaner og konkrete tiltag omkring opbevaring af rengøringsvæsker samt materialer på værkstedet er straks igangsat. Afledt af APV en bliver lokalet med rengøringsmaterialer nu aflåst ligesom medlemmer uden uddannelse i anvendelse af bl.a. glasfiber og epoxyprodukter desværre må forbydes adgang til værkstedet. Jeg forventer, at man har forståelse for, at specielt værkstedet fremover kun kan benytte af de ganske få der har den rette uddannelse. Huset Huset trænger til en ordentlig omgang. Lokalerne begynder at se lidt nussede ud. Væggene er næppe hvide længere, men mere over i de grå grumsede nuancer og udvendigt trænger udhæng, sternbrædder m.v. til et ansigtsløft. Emnet blev diskuteret ved bestyrelsesmødet den 14. juni og vi er enige om, at der nu skal indhentes tilbud forud for en renovering... også selv om vi endnu ikke har fået grønt lys til den egentlige ombygning fra Skov & Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune. Vi ses i klubben Som altid bør I følge med på hjemmesiden for at se den kommende tids tilbud for selvom sommerferien er forestående, så er der fortsat stort aktivitetsniveau i klubben. Jeg glæder mig til at se jer i klubben eller på vandet.

6 Side 6 Måske flyttes din kajak I Silkeborg Kajakklub er vi rigtigt glade for alle vore medlemmer aktive som passive. Vi er også glade for medlemmer der ikke ror, men opretholder medlemskabet af interesse for klubben og måske for at bevare en plads til en kajak eller to. Vi har rigtigt mange pladser til kajakker, men medlemsskaren vokser og en gunstig økonomi tillader, at vi også løbende indkøber nyt klubmateriel. Derfor har vi nu behov for at prioritere vore kajakpladser. Der er plads til alle kajakker i klubben, men vi har behov for at rokere lidt rundt. Et par udmeldte har glemt deres kajakker i klubben og disse afleveres nu af bådudvalget på politiets hittegodskontor. Derudover har vi valgt at prioritere sådan, at de der ror mest har førsteprioritet. De der ikke ror må affinde sig med pladser der er mindre tilgængelige. Alle medlemmer har jf. foreningens ro-reglement pligt til at registrere kilometer og den information vil blive anvendt ved prioriteringen af pladser. Hvis du ønsker at opretholde en af de lettest tilgængelige kajakpladser og ikke ønsker at blive henvist til pladser på 1. sal over værkstedet eller over K4-gangen, så er det vigtigt at du registrerer roede kilometer via vor hjemmeside. Indtil for nylig lå nye turkajakker ubrugte på 1. sal selvom knap 70 nye medlemmer var under instruktion. Derfor har bestyrelsen bedt bådudvalget om at gå i aktion nu og sikre at der er adgang til de meste brugte og mest efterspurgt kajakker. Eventuelle kommentarer kan sende til formanden eller til Per Wøldike. Venlig hilsen Bestyrelsen og bådudvalget Læg din kajak på plads inden brusebad Når rigtigt mange skal på vandet og andre samtidigt er smuttet i bad uden at have lagt deres kajakker på plads efter roturen, så slår kajakstativerne ikke til. Tør derfor kajakken og læg den på plads straks når du er kommet hjem fra roturen inden du går i bad. Venlig hilsen Bestyrelsen Klargøring af Kajakklubben til Regatta Regattaen står for døren. Det betyder, at Hjejleflåden skal pudses af og vises frem. Det samme skal Kajakklubben! Vi skal derfor have samlet et par hold, der vil male. Hovedsagelig indvendig. Opsætte et skilte på båd hallen ud mod åen og hjælpe til med at opsætte lamper. Allerede nu er der sat tømrer på opgaven til at få skiftet de udvendige brædder på klubhuset. Klubben har derfor brug for din hjælp til at blive klar til Regatta. Send en mail til Rune på Og giv en hånd med. Hilsen Rune Kristensen, Huschef

7 Side 7 Sponsorudvalget i Silkeborg Kajakklub Tekst: Thomas Winther Kære Kajakroere i SK! Vi er nogle forældre som ikke har de store evner på vandet. Faktisk har vi ikke siddet i en kajak, endnu! Det kan være det kommer?! Vi ser alligevel hver dag, hvilken glæde og gejst I lægger i at komme på vandet. Det er lige meget om man træner til at blive verdensmester, europamester, nordiskmester, danmarksmester, klubmester, kommer langvejs fra, eller bare nyder den fantastiske natur vi har på vores robane. I Silkeborg Kajakklub er der hilsepligt. Det er unikt og noget vi synes vi skal værne om, andre klubber kunne lære meget af det. Det handler om klubånd og sammenhold, uanset om man kæmper for medaljer eller bare søger hyggen og oplevelsen på vandet. Det vi har bidt mærke i, er at der altid følger et smil med det HEJ der bliver sagt, pas godt på det det er unikt. Det at være klubkammerat, det at have en klub man holder af, er mere vigtigt end mange regner det for. Pas på Jeres klubkammerater, og hjælp når I kan se et behov. Begrebet makkerhjælp har mange facetter. Os landkrabber ved, - tror vi, - hvordan I må nyde turen på åen og søerne hen over året. Én ting er vi sikre på, og det er at vores unger elsker at ro. De stortrives i klubben, og selvom det nogle gange kan virke lidt tilfældigt, jamen så ender det alligevel med at vi alle kan være stolte af de helt fantastiske resultater vores unge kaproer få hevet hjem. Godt gået unger vi er meget stolte af Jer! Det giver vores selvbestaltede sponsorudvalg blod på tanden, og lyst til at forsøge at hente noget økonomi til de mange aktiviteter der er i klubben. Vi ser et kap-udvalg, der af og til ruller med øjnene, når der er stævner. Vi ser forældre der støtter op til mad, transport og meget mere. Nogen gør meget, og alle andre hvad de kan afse af tid og energi. Alle skal have et kæmpe skulderklap fra sponsorudvalget, - I er den allervigtigste sponsor klubben har!! Sponsorudvalget leder stadigvæk efter en hovedsponsor til klubben. I skal vide at vi har forsøgt rigtig mange steder, men desværre endnu uden held. Tiderne er ikke til at støtte klubber med større sponsorater, som rækker over flere år, men vi vil blive ved med at forsøge at finde en ny hovedsponsor. Vi har dog alligevel haft held af at kunne lave aftaler med nogle virksomheder. I har hørt om aftalen med OK-BENZIN, og vi håber at I vil støtte op omkring aftalen. Derudover har vi lavet flere mindre aftaler, bl.a. med Silkeborg Slagteren og Sydbank og flere er på vej med underskrift, - herom senere. Husk at støtte vores sponsorer, de støtter os og hjælper os til at gøre det hele lidt sjovere. I øjeblikket er flere forældre i gang med at spørge en masse butikker og virksomheder om de vil støtte klubben med et medaljesponsorat, vi har deadline midt i juli på den del, og så håber vi på god opbakning der også. Sponsorudvalget ønsker Jer alle en rigtig god sommer (ferie). Benzin

8 Side 8 World Cup Duisburg den maj 2011 Tekst: Finn Pape Både Emil Stær og Nikolaj Dagnæs kvalificerede sig til finalerne ved World Cuppen i Duisburg i Tyskland den maj Emil Stær blev nr. 5 i K m. og Nikolaj Dagnæs blev nr. 9 i K m. Emil Stær fra Silkeborg Kajakklub, der internatinalt ror K m. sammen med Kim Wraae fra Amager, fulgte godt op på 4. pladsen ved World Cup i Tjekkiet med en 5. plads ved World Cup Den danske K2 kom hurtig efter starten til at ligge i midterfeltet sammen med Australien og Tjekkiet. Men mod slutningen af løbet faldt Belgien tilbage fra førergruppen og Tjekkiet rykkede op på tredjepladsen. Danmark endte hermed på 5. pladsen. Løbet blev suverænt vundet af de regerende Verdens- og Europamestre Tyskland foran Rusland. Med to top 6 placeringer ved sæsonens World Cup stævner viser Emil Stær og Kim Wraae at årets helt store mål, en top 6 placering ved VM, er inden for rækkevidde. En top 6 placering ved årets VM vil samtidig forhåndskvalificere båden til næste års OL. Nikolaj Dagnæs fra Silkeborg Kajakklub blev en overraskende flot nr. 9 i den danske firerkajak over 1.000m. Den danske firerkajak bestående af: Martin Larsen Sorø, Esben Trabjerg Skanderborg, Nikolaj Dagnæs Silkeborg og William Axelsen fra Gladsaxe er først for nylig blevet udtaget til A-landsholdet. Og World Cuppen i Tyskland var deres første internationale opgave. Med 9. pladsen viste mandskabet, at de har gode chancer for at kvalificere sig til Verdensmesterskaberne, der finder sted i august, via endnu en finaleplacering ved Europamesterskaberne, der finder sted i Beograd den juni.

9 Side 9 Klubtøj. Sport Direct er valgt som vores samarbejdspartner indenfor sportsbeklædning. Dette sker for bl.a. at gøre det nemmere, billigere og hurtigere for dig at købe nyt Klubtøj. Konceptet tilgodeser alle de forskellige grupper af aktive i Silkeborg Kajakklub. Der er et varieret og godt beklædnings sortiment til såvel bredden som Eliten. Samarbejdet er via en netbutik på vores SK s hjemmeside. Her du kan du logge dig ind direkte og bestille tøj hos Sport Direct og betale via Dankort eller lignende. Tøjet afhentes så hos Sport Direct eller ved store bestillinger vil det blive leveret direkte i Klubhuset. Vi håber, at alle Klubbens medlemmer vil benytte tilbuddet til køb af tøj.

10 Side 10 Fællesroning 2011 Mangler du et rofællesskab så mød på bestemte dage. Her kan du få socialt hygge og rokammerater. Alle kan være med, så støv vesten af, fat pagajen og ro med. Der er ofte instruktører eller erfarne roere med. Mandage kl Mandage kl Tirsdage kl Torsdage kl Søger du rofællesskab på andre dage end de annoncerede, er du velkommen til at sætte et opslag på opslagstavlen med forslag om rodage og tider.

11 Side 11 Første onsdag i juli og august kl.: 20:00 Mens de sidste bliver færdige med onsdagens handicapog instruktions-roning tænder Ulrik op i grillen til en hyggelig aften, hvor alle er velkomne. Ud over almindelig hygge vil bestyrelsen kort orientere om kaproningsresultater og nyt fra alverdens robaner, udflugter, ture, medlemsmøde, status på byggeriet, Søsportens Hus og hvad der ellers sker i klubben. Ulrik og sponsorudvalget sørger for grill, pølser og der vil være brød, ketchup, stegte løg og sodavand ad libitum. Er du til finere kød og et enkelt glas rødvin skal du selv medbringe det. Vel mødt Bestyrelsen

12 Side 12 Så er det snart midsommer!!! Det er derfor tid at overveje, om du skal med på en af turudvalgets ture Log ind på klubbens hjemmeside og kig under menupkt. Nyt for roere - Motion -Ture i Her kan du også se mere om turene. Hvad med 5 dage ved Flensborg fjord i august med mulighed for et smut til Flensborg, ture langs med kysten på den danske og tyske side af fjorden, ture til Okseøerne, Dybbøl, Vemmingbund eller Alssund? Vi overnatter på campingpladsen Lærkelunden ved Egernsund. Tilmeld dig allerede nu, hvis det er noget for dig, så andre kan se, hvem der vil med. Forhåbentlig bliver vi lidt flere end de to, der dags dato er tilmeldt. Herudover er der også De små søers tur senere i august og weekendturen til Kongeåen i september. Vi er omkring 700 medlemmer i klubben, så det er bare at få dig meldt til, inden det er for sent. Tiden går, turene kunne jo blive overtegnet, og vi har kun to trailere at transportere kajakkerne på. Her får du chancen for at have det sjovt og hygge dig sammen med andre kajakroere, og opleve anderledes rovand og nye steder. Her er der tid til at tage del i fællesskabet med andre. Turudvalget

13 Side 13 Tekst: Jan Lavrsen Back to basis ekspetitionen / Jagten på det Rød-hvide bånd. Danmark rundt i kajak I år 2000 oprettede Havkajakroerne det rød-hvide bånd som en udfordring og udmærkelse til alle interesserede kajakroere. Det rød-hvide bånd erobres ved at ro rundt om Danmark af en løst fastlagt rute og under overholdelse af et bestemt regelsæt. Arrangementet er som sådan ikke nogen konkurrence, men antallet af dage, der bruges på turen, registreres af foreningen. Alle, der gennemfører turen, erobrer båndet. Ideen med det rød-hvide bånd er ikke ny. Svenskerne har deres Havspaddlarnes Blå Band mens finnerne har det Blå-Hvide Bånd. Beskrivelsen af Danmark rundt i kajak er en fortsættelse fra Søgængeren nr Startpunkt 1. september Vidåslusen i Vadehavet vest for Højer (N54 57,8 E8 39,6 ). Ruten Man ror nord langs vestkysten indtil Grenen. Videre mod syd indtil Kattegat/Storebælt krydses til Sjælland. Nord og med uret rundt om Sjælland indtil Storebælt igen kan krydses. Syd om Fyn indtil Lillebælt kan krydses. Slutpunkt Grænseovergangen i bunden af Flensborg fjord ved Kollund skov(n54 49,9 E9 25,3 ). Turen afsluttes ved at lægge hånden på grænsesten nr. 1 på den danske side af grænsen. Afslutning Umiddelbart efter afslutningen af turen, sendes endnu et brev til den rød-hvide bånd ansvarlige. I dette brev angives datoen, man nåede slutpunktet. Diverse oplysninger Turen skal foretages i kajak som en langtur. D.v.s. al udrustning inklusiv proviant og kort skal medbringes af roeren selv. Det er naturligvis tilladt at købe ny proviant og tanke vand op undervejs. Skulle kajakken blive stjålet under turen, må en ny kajak dog anskaffes med hjælp udefra. Samme gælder for sikkerhedsudstyr såsom pagaj, svømmevest, kompas og lignende. Eventuel- (Fortsættes på side 18)

14 Side 14 Den dag Tobias blev spist af Mågen En personlig beretning fra en kursist på hold 3, foråret 2011 Tekst: Søren Nielsen Det var en af de smukkeste og varmeste sommerdage. Solen ramte varmt og glitrende ned fra himlen, og kopibandet U2 Only var lige gået på scenen foran det feststemte publikum, der var vilde i varmen over at være til Hede Rytmer. Måske var det netop Hede Rytmer, som var årsag til, at der var mandefald blandt kursister og instruktører den dag. Men de ni kursister, der var kommet, var mere end klar til at ro en hyggetur, inden vi skulle slutte aftenen af med god rødvin, pastasalt og hjemmebagt brød leveret af Troels mor. Det kunne ikke blive bedre, og instruktøren Brian var også i stemning, så han sagde glad, vi springer opvarmningen over lad os komme på vandet! (Det skal siges at Brians opvarmning normalt handler om at bevæge håndled i cirkulære bevægelser, så vi mærkede ikke den store forskel.) Som de erfarne kajakroere, vi følte os, så lod vi os ikke skræmme af, at der var en vældig trafik af både i åen. Ungersvende med øl ombord skulle vise hestekræfter frem, og de vidste nok, hvor gashåndtaget var placeret. Men hvad pokker. Lidt bølger og tilråb fra bådene kunne vi sagtes håndtere, og derfor sagde instruktør-brian, at vi bare kunne ro lige så langsomt af sted, inden vi igen skulle mødes ved åmundingen. Maja tog gerne en udfordring op fra den altid ret talende instruktør Ulrik. "Det der med at stå i kajakken, det kan I sgu ikke," sagde han. Men han tog fejl. Maja rejste sig op, og så stod hun bare op i kajakken. Hun stod der længe, og Ulrik blev tavs. Vi begyndte at ro, og vi var et par stykker, der var ret langt fremme. I øjenkrogen havde vi set, at Hjejle bådene kom tøffende fra Havnen op mod os. Men vi var et godt stykke fremme, og der var ingen fare for os. Men fare i farvande var der for Tobias. Nok havde han set det store skib Mågen, men han havde fejlvurderet afstanden til det marineblå skrog. Det samme havde kaptajnen i forhold til Tobias kajak. Og så sker det: Pludselig vælter Tobias, og kajakken vender bunden i vejret. Tobias falder i lige ved siden af Mågen. Turbulens i vandet gør det svært at orientere sig. Tobias får hovedet oven vande og kæmper sig op på siden af Mågen, der har kurs mod broen til påstigning lige efter Indelukket. Oprørte passagerer med rødvinsglas i hånden finder et reb og kaster ned til Tobias, der med sine stærke armmuskler trækker sig op langs siden af Mågen, inden han sikkert kommer ombord. Kajakken ligger stadig et stykke bagude, og instruktøren Brian kan ikke helt forstå, hvad der er op og ned, og hvor er kajakkens ejermand? Tobias er en rolig, ung mand der ikke lader sig slå ud - og derfor har han også overskud til at smile sødt til en jævnaldrende pige, som han kender, og som er ombord på Mågen. Han samler sine tanker, og gør sig klar til at gå fra borde, efter at nogle halvfulde håndboldspillere fra Bjerringbro- Silkeborg først er kommet ombord. Noget forvirret over hele situationen lykkedes det instruktør-brian at få overblik over situationen, og Tobias stiger igen i sin kajak. Uden en eneste skramme. Han er kun våd. Mens alt dette skete lå vi nogle stykker oppe foran og ventede. Hvad sker der? Hvor bliver de andre af, spurgte vi hinanden igen og igen. Svaret fik vi da Emilie med den elegante rostil kom op til os: Tobias blev spist af Mågen, men han har det fint!, lød det med et smil fra den unge gymnasiepige. Således en dramatisk oplevelse rigere begav vi os ud på en fantastisk hyggetur, hvor vi rundede Før- (Fortsættes på side 15)

15 Side 15 en Magnus squash-kage). Ingen beretning fra hold 3 uden en bemærkning om instruktøren Ulrik. For det lykkedes faktisk én af kursisterne fra holdet at gøre den altid talende hobby-brandmand tavs. Det skete lige præcis den aften, hvor Maja uden problemer rejste sig op i kajakken. Og der stod hun så bare og balancerede. Længe. Og Ulrik kiggede. Tavs og længe. Tobias og instruktøren Ulrik er begge vovehalse, når det gælder. Her sidder Tobias og øver sig på kap-kano, mens Ulrik i fineste stil holder kajakken og styrer balancen. Tobias blev kendt på holdet, fordi han en dag blev sejlen ned af Mågen. Men det rørte ham ikke synderligt, selv om han pludselig blev en helt på holdet. (Fortsat fra side 14) ste Odde, og vi havde masser at snakke om, da vi sad og spiste grillpølser og bællede rødvin. I det hele taget har hold 3 haft et introduktionsforløb uden sammenligning. Vi ved, det er rigtigt, for det har de altid kyndige instruktører selv sagt. Vi har været i den værste sidevind, man overhovedet kunne forestille sig, og ingen faldt i. Vi har været i Paradiset, og som det gik allerbedst vendte nogle pludselig bunden i vejret. Og vi har taget turen Silkeborg Rundt på rekordtid, kun begrænset af nogle sindige pensionister fra ro-klubben, der spærrede vejen! Da bølgerne på holdet gik højest, så var det ikke ude på vandet. Det var nærmere efter at denne forfatter havde bragt en klumme i den lokale avis, hvor jeg argumentere for, at kageordninger var ved at tage magten i det danske samfund. Og i den forbindelse blev hold 3 naturligvis fremhævet som et skrækindjagende eksempel. Klummen og pointerne var virkelig noget, som kunne få instruktørerne op af cockpittet. Og der blev truet med ikke at lade mig bestå intro-kurset, før jeg på en eller anden måde trak mine ord i mig igen. Jeg vurderede dog, at den bedste måde var at afregne i naturalier. Så jeg bagte min første kage nogensinde. En økologisk citronkage som heldigvis faldt i instruktørernes smag. Som Bjarne tørt konstaterede: Det er den bedste kage, vi har fået! (Men allerede ugen efter blev den slået af Tak til alle instruktørerne, til kajakklubben, til med-kursisterne for et enestående introduktionsforløb. Vi ses på vandet! Vi havde mange gode ture i det glitrende vand. Her et stop ved åmundingen. Fra venstre er det Emilie, Magnus og Søren Nye Web-mastere! Klaus Stephensen Gransvinget 28, Silkeborg tlf Søren Slott Åhavevej 29, Silkeborg tlf

16 Side 16 Tekst: Finn Pape Bagsværd Regatta 2011 Den 4. og 5. juni 2011 Ved et af kajaksæsonens største danske stævner, Bagsværd regattaen, deltog Silkeborg Kajakklub med 33 aktive. Silkeborg Kajakklubs deltagere vandt tilsammen 21 guldmedaljer, 31 sølvmedaljer og 20 bronzemedaljer. I senior rækken gik sejren i Herre K m. ikke uventet til Emil Stær Silkeborg Kajakklub og Kim Wraae Knudsen fra Amager Ro og Kajakklub. Men det var nok lidt uventet at løbet først fandt sin afgørelse på de allersidste meter. Emil Stær og Kim Wraae Knudsen blev nemlig presset helt til det sidste af Nikolaj Dagnæs fra Silkeborg Kajakklub og William Axelsen fra Gladsaxe, der blev nr. 2 kun 0,5 sek. efter Emil Stær og Kim Wraae Knudsen. Normalt er Nikolaj Dagnæs og William Axelsen den ene halvdel af det danske landshold i firerkajak, men ved den hjemlige Bagsværd Regatta deltog de også i toerkajak, hvor de viste meget lovende takter. I samme løb, K m, blev Lars Damgaard nr. 4 sammen med Nils Boe fra Maribo Kajakklub. Silkeborg Kajakklub havde også deltagere i enerkajak disciplinerne. Her blev det til to medaljer. Emil Stær blev nr. 3 på K1 500m. og Annemia Pretzmann blev ligeledes nr. 3. det var på K m. Lars Damgaard deltog også i enerkajak, hvor han blev nr. 7 på K1 500m. I Herre U18 klassen vandt Jeppe Jensby to guldmedaljer. Jeppe Jensby vandt K1 500m. og vandt også K m. sammen med Niklas M. Hansen. Udover guldmedaljen i K2 vandt Niklas M. Hansen også sølv i K m. I Dame U18 blev Emilie W. Freiberg nr. 8 på K m. I Herre U16 vandt Casper Pretzmann guld i både K2 200m. og K2 500m. og blev derudover nr. 2 i K m. Mikkel Thybo og Søren Maretti vandt bronze i K2 200m. og Mads Brandt Pedersen og Sebastian Søndergaard vandt sølv i K m. Jonas Hardlei opnåede sit bedste resultat i K1 200m. hvor han blev nr. 21, og Lucas Jørgensen blev nr. 6 på K m. I Dame U16 vandt Katrine G. Christensen 4 bronzemedaljer. De blev vundet i K m. og i K m. og 500m. sammen med Nanna Aagaard og i K2 200m. sammen med Marie Ingemann. Katrine G. Christensen, Nanna Aagaard, Marie Ingemann og Anne Sofie Winther vandt sammen 2 sølvmedaljer i K4 over 200m. og 500m. Derudover blev Astrid V. Madsen nr. 19 i K1 500m. I Herre U14 viste Søren Maretti rigtig flot roning ved at vinde 3 guldmedaljer i K1 200m, K1 500m. og i K m. Emil Skovgaard og Jonathan Dagnæs vandt sølv i både K2 200m, K2 500m. og K m. Derudover vandt Emil Skovgaard 2 gange bronze i K1 200m. og K1 500m. Hvorimod det på K m. var Jonathan Dagnæs der vandt bronze. Den sidste medalje i Herre U14 til Silkeborg Kajakklub blev vundet af Frederik Faurschou, der vandt bronze på K2 200m. Endvidere deltog Rasmus Dybkjær og Rasmus Andersen sammen i K2, hvor det blev til en flot 4. plads i K m. Også Mads Hansen deltog, han blev nr. 22 i K m. I Dame U14 viste Anne Sofie Winther og Cathrine Rask rigtig flot roning og levnede ikke mange medaljer til de øvrige deltagere. Sammen vandt de guld i både K2 200m. og K m. og I K1 vandt Anne Sofie guld i K1 200m. og i K1 500m. med Cathrine Rask på andenpladsen i K1 500m. I K m. bytte de så plads med Cathrine Rask på førstepladsen og Anne Sofie Winther på andenpladsen. I Herre U12 vandt Thorbjørn Rask 3 gange sølv i K1 200m. K1 500m. og i K m. På K m. kom Andreas Føns ind på 3. pladsen og vandt dermed bronze. Endvidere deltog Jeppe Maretti som blev nr. 14 på K1 200m. I Dame U12 var det ligesom i Dame U14 to Silkeborg piger, der var helt suveræne. Frederikke Maretti vandt 3 guld på K1 200m. K1 500m. og K m. Og Nanna Brandt Pedersen vandt sølv på de samme 3 løb: K1 200m. K1 500m. og K m. I Dame U12 deltog også Astrid Hansen, som blev nr. 9 i K1 200m. Rigtig mange forældre hjalp med: træneropgaver, transport, madlavning, mm. - mange tak for hjælpen. Billeder fra stævnet kan ses på: Anne Sofie Winther (tv) og Cathrine Rask (th) vandt tilsammen 5 guld og 2 sølv i Dame U14 klassen ved Bagsværd Regatta Foto: Jens Thybo

17 Side 17 Tekst: Finn Pape Kraftcenter Silkeborgs forårs-træningslejr Den april 2011 Kraftcenter Silkeborg var på træningslejr i San Giorgio de Nogaro fra den 15. til den 30. april. På træningslejren deltog i alt 25 aktive fra Kraftcenter Silkeborg og 4 aktive fra Kraftcenter Vest. Det var 7. år i træk at Kraftcenter Silkeborg afholdte sin forårstræningslejr i San Giorgio de Nogaro De 29 aktive der deltog i KC Silkeborgs træningslejr i San Giorgio de Nogaro april 2011 Forholdene i San Giorgio de Nogaro passer godt til en forårstræningslejr for unge talenter på år. Der er rolige vandforhold, hvor der kan trænes på floden eller trænes på 1.000m. banen. Derudover kan der trænes cirkeltræning eller vægttræning i styrketræningslokalet på ca. 150 m 2 og der kan løbes på markvejene ved klubben. Derudover kan vi benytte klubbens motorbåd og se video enten på værelserne eller i spisesalen på hotellet. Følgende 29 aktive deltog: Annemia Pretzmann, Jesper Beer, Elias Ryom Kramer, Niklas M. Hansen, Dennis Bøjesen, Katrine Lindholm, Thomas Alvarez, Amalie Thomsen, Simon Hvam, Kasper Stig Henriksen, Jeppe Jensby, Jakob Dalsgaard Thøstesen, Mikael Mosbeck Eronen, Christian Karlskov, Andreas Tønnesen, Casper Pretzmann, Jonas Hardlei, Sebastian Søndergaard, Astrid Vium Madsen, Marie Ingemann Pedersen, Nanna Aagaard, Katrine Græsbøl Christensen, Mads Brandt Pedersen, Morten Graversen, Mikkel Thybo, Søren Maretti, Frederik Faurschou, Emil Skovgaard og Jonathan Dagnæs. Følgende trænere og ledere deltog: Finn Pape, Kim Thomsen, Tom Faurschou og Tom Skovgaard

18 Side 18 Danmark rundt i kajak - fortsat... (Fortsat fra side 13) le reparationer skal foretages af roeren selv. Hele turen skal foretages i havet uden overbæringer. Roeren må ikke benytte sig af sejl, drage eller lignende for fremdrift, men skal ro hele vejen. Dog er det tilladt at bugsere kajakken efter sig i de lavvandede områder mellem Vidåslusen og sydspidsen af Skallingen (Skalling Ende - N55 28,5 E ). Bytte af kajak eller møde med følgebil og lignende for komplettering eller aflastning af udrustning er ikke tilladt. Følgebåd er ligeledes heller ikke tilladt. Hver dagsetape skal indtegnes på et kort samt bogføres i en medbragt logbog. Alle dage fra start til slut regnes som hele ro-dage Der er ingen kontrol af, om reglerne overholdes undervejs. Det er op til roerens moral at overholde reglerne. Efter turen skal roeren over for en jury redegøre for turen. Alle, som fuldfører den ovenfor beskrevne tur under overholdelse af disse regler, får Havkajakroernes rød-hvide Bånd. Samme roer kan erobre båndet flere gange. Jury mødet Efter at have gennemført turen, skal roeren mødes med en jury. Til mødet medbringer roeren sin logbog og kort. Juryen gennemgår turen dag for dag og stiller evt. spørgsmål. Hvis alt er gået til efter reglerne, modtager roeren det rød-hvide bånd trofæ. Bemærk at kernen i ruten er, at man skal rundt om Jylland, Sjælland og Fyn. Danmarks mindre øer må man passere, som man har lyst. Afhængig af ruten er turens længde mellem 1100 km og 1500 km. Fortællingen Danmark rundt i kajak fortsat.. efter at have rundet Grenen ved Skagen. 10. september Dagens etape 35 km. Vind 6-10 ms NØ. Bølger max 3 m. Total roet 451 km Position N E Jeg starter med at ro ved solopgang. Vinden er i nordøst op til 10 meter i sekundet og kraftig modstrøm. Jeg knokler og knokler og får mange tæsk i bølgerne, og efter 4½ time er jeg fuldstændig udmattet og er kun kommet til Gl. Skagen. Jeg har kun roet 20 km på 4½ time. Jeg besluttet mig til at gå ind til Gl. Skagen og tage en pause. Jeg trækker kajakken op og lægger mig i soveposen langs kajakken og falder hurtigt i søvn. Jeg sover faktisk så godt, at jeg ikke lagde mærke til, at det begyndte at regne, og da jeg endelig vågnede, var soveposen blevet våd. Jeg gik så op til ishuset og lagde mig på en bænk under et halvtag. Da jeg lå der og blundede, lagde jeg mærke til, at der var en mand, der gik forbi mig flere gange. På et tidspunkt kom han så helt hen til mig og spurgte på gebrokken engelsk are you hungry do you need some money og stod og ville give mig en 100 kr. seddel. Jeg fik med endnu mere gebrokken engelsk forklaret ham, at jeg faktisk var ok, og at jeg blot var ude at ro en længere tur rundt om Danmark. Han undskyldte, at han havde troet, at jeg var en subsistensløs, og gik videre. Jeg lå lidt og tænkte på, hvad fanden han bildte sig ind at tro sådan om mig, men valgte dog lige at gå ind på toilettet for at se mig selv i spejlet. Og hvilket syn. Håret var kridhvidt af salt, ansigtet var ligblegt med undtagelse af næseblodet, som rendte ned af hagen. Jeg mente derfor, at det var en god ide at ringe til Skagen havkajakklub, så jeg kunne komme ind om natten. Jeg fik fat i formanden, og der var ingen problemer med at få husly for natten. De tilbød også at hente mig og køre mig tilbage dagen efter, da de mente, at det blæste en del. Jeg mente dog, at jeg ville forsøge at angribe Grenen i dag. Jeg tog af sted fra Gl. Skagen og begav mig mod Grenen. Bølgerne var kæmpe store og jeg fik igen en del tæsk. Da jeg nærmede mig Grenen og så alt det hvide skum, besluttede jeg mig for at ro et stykke fra land, så jeg ikke blev skyllet på land. Havet mente dog noget andet, og en kæmpe bølge sendte mig op på bølgetoppen og skubbede mig ind under land. Der viste det sig, at der ligesom var en tidevandskanal, som jeg kunne ro i helt op til Grenen. Det virkede, som om at havet fortalte mig, at du hører ikke til her, jeg flytter dig lige. Oppe på Grenen går jeg i land og tager nogle billeder. Der er også en flink nordmand, der tager nogle billeder af mig med mit eget kamera. Der ligger også en babysæl, som jeg også tager nogle billeder af. (Fortsættes på side 19)

19 Side 19 (Fortsat fra side 18) Danmark rundt i kajak - fortsat... Jeg sætter mig i kajakken igen, og inden jeg får overtrækket sat ordentligt på, har vinden og strømmen sendt mig ud i de knækkende bølger, så der skulle knokles lidt for at komme fri af spidsen. Kort efter Grenen mødte jeg endnu en sovende sæl i 2 meter høje bølger, og jeg kunne ikke dy mig, så jeg roede hen til den og råbte BØH. Den forsvandt med et kæmpeplask. Da jeg kom til Skagen havkajakklub, stod formanden klar til at modtage mig. Sikke en velkomst. Jeg fik kajakken ind i deres kajak container og kom ind i deres klubhus og fik varmen. Det var bare dejligt med en varm kop kaffe. De var også så flinke at tørre min våde sovepose og vaske og tørre mit tøj. Jeg gik derefter en tur i Skagen og fik handlet lidt. Det er nogle utrolig flinke mennesker deroppe i Skagen. Jeg var meget glad for, at jeg kunne komme indenfor at sove, selv om det virkede utrolig stille, da jeg jo har været vant til vindens susen og bølgeskvulp. En kæmpe tak til Skagen Havkajakklub. Jeg fik lavet noget aftensmad og gik til ro, efter jeg havde snakket med familien. Det var superskønt at sove på en briks, og at der ikke var sand overalt. 11. september Dagens etape 53 km. Vind 4-6 ms Ø. Bølger max 2 m. Total roet 504 km. Position N E Jeg sov som en træt kajakroer hele natten. Om morgenen kom Thorkil med rundstykker og en snegl, som jeg virkelig nød. Op af formiddagen tog jeg af sted med mange tak for denne gang og roede sydpå. Det var sgu dejligt at se, at kompasset pegede den anden vej. Selv om det blæste lidt, var det stadig muligt at ro. Det er noget helt andet vand at ro i. Bølgerne er kortere, men mere krappe, så jeg holdt kun en halv times pause lige inden Frederikshavn. (Fortsættes på side 20)

20 Side 20 (Fortsat fra side 19) Danmark rundt i kajak - fortsat... Da jeg passerede Frederikshavn var der 2 meter høje refleksbølger, der kastede en hel del rundt med mig. Så det var tungen lige i munden og zig zagge sig igennem bølgerne og de stenrev, som ligger uden for havnen. Det var meget hårdt at komme forbi Frederikshavn, og da jeg endelig kom forbi, var det umuligt at komme på land, da kysten var fyldt med store stenrev næsten hele vejen ned til Sæby. Da jeg nåede Sæby, roede jeg ind i havnen, men kunne ikke finde kajakklubben. Jeg fandt dog hurtig en lokal, som kunne fortælle mig, hvor den lå. Jeg roede ud af havnen og op ad åen, hvor klubben ligger, og efter en kort telefonsamtale med formanden fik jeg husly for natten. Sæby ro og kajakklub er en rigtig hyggeklub med ølautomat, sofaer og TV. Men som noget af det vigtigste havde de et bad. Det var bare superskønt at få et langt varmt bad. Jeg fik lavet aftensmad, og da jeg ikke havde fanget nogle fisk stod menuen på ris, bønner, tang og hyben. Jeg fik også set lidt TV og måtte konstatere, verden næsten kunne gå under, uden jeg ville opdage det, da jeg jo ikke har fået nogen nyheder i 11 dage. 12. september Dagens etape 67 km. Vind 3-6 ms V. Bølger max 0,5 m. Total roet 571 km. Position N E Jeg lægger ud fra Sæby lidt efter solopgang og forsætter sydover. Jeg ser en del sæler og marsvin og får fanget nogle hornfisk. Jeg holder en kort pause ved Asaa, men ingen lur, bare lige op og finde lidt hyben at spise og så videre. Efter Asaa begynder der at være meget lavvandet langt ud og det var af og til lidt vanskeligt at komme ud af de lavvandede områder, og jeg finder hurtigt ud af, at jeg skal langt ud for at komme til at få ordentlig fart i kajakken. Jeg tager også en kort pause ved Hals, inden jeg ror videre. Jeg når til Øster Hurup ved solnedgang og slår lejr ca. 1 km efter havnen. Jeg får teltet slået op og begynder at lave mad, som består af hornfisk, tang, revlingbær, blåbær, hyben og Carl Johan svampe. Der var heldigvis nok af det, da jeg var meget sulten. Jeg har slået teltet op på en skråning med udsigt over vandet, men da det også var under nogle fyrretræer, var der i teltet en million myg, som jeg måtte slå ihjel, inden jeg lagde mig til at sove. Mine spisevaner er nok lidt anderledes, end andres på sådan en tur. Jeg får selvfølgelig morgenmad af, hvad jeg nu har. Enten rester fra dagen før eller noget helt nyt, som jeg finder på stedet. Aftensmaden består også af, hvad der nu har bidt på krogen i løbet af dagen, eller hvad jeg nu har fundet eller købt. Derimellem har jeg ofte noget mad liggende foran på dækket. Nogle gange er det rugbrød, som jeg spiser som belønning, hver gang jeg runder en pynt. Og hvis det skal være rigtig godt en klapsammen med Kelptang. Det er dejligt at sidde i kajakken og spise en sådan mad. Den passer rigtig godt til konteksten. (Fortsættes på side 22)

21 Side 21

22 Side 22 (Fortsat fra side 20) Danmark rundt i kajak - fortsat... Nogle gange er det også bare hyben, eller Sukkertang. Jeg har fundet ud af, at hvis jeg lige koger tangen meget let om aftenen, og ruller tangen sammen og bruger roden til at binde det sammen med, så kan jeg spise det løbende i løbet af næste dag som snaks. Det smager faktisk rimelig godt og ligger godt i maven. Jeg sørger som regel for, at jeg får lidt at spise hver time om dagen, når jeg ror. 13. september Dagens etape 75 km. Vind 4-6 ms NV. Bølger max 1 m. Total roet 648 km. Position n E Efter jeg havde fået morgenmad bestående af kogt mysli med tang, fik jeg hurtig pakket teltet sammen og fik kajakken sat i vandet. Der var meget lavvandet, og jeg måtte hele tiden ro længere og længere ud. Da jeg kom til udmundingen af Mariager fjord stødte jeg på nogle sandrevler, som jeg kun lige kunne ro over. Pludselig ser jeg en stor havørred, som jeg har fået skræmt ind på meget lavt vand, og tænker, at den må jeg kunne fange med hænderne. Jeg hopper ud af kajakken og så går jagten ind. Det lykkedes mig at få den jaget så langt ind på en sandrevle, at den næsten lå på siden. Men da jeg tager den med hænderne smutter den fra mig, og væk var den. Æv, jeg havde ellers lige set den i gryden, men sådan kan det jo gå, når man prøver at fange en ørred, som jo er i sit rette element. Så måtte fiskestangen igen på arbejde, og heldigvis kunne jeg fange nogle hornfisk. Ved udmundingen af Randers fjord var der ligeledes meget lavvandet, så jeg roede længere ud, og da jeg efterhånden kunne skimte vindmøllerne i Bønnerup i horisonten, satte jeg kurs mod Bønnerup. Jeg roede ind et par km efter Bønnerup og lavede noget varmt eftermiddagsmad, bestående af hornfisk, blåbær, revlingbær, hyben og nogle kantareller, og efter en halv times lur roede jeg videre. Jeg var lige et smut inde og smage lidt på en majsmark, som jeg passerede. Det mætter alt sammen. Da jeg runder Fornæs, ser jeg en inrigger som jeg ror efter, da der jo må være en roklub, som jeg måske kunne sove i. Jeg følger den helt ind i havnen og beder om husly for natten, og det får jeg selvfølgelig. Det er nu også dejligt med et varmt bad. Jeg kan efterhånden godt mærke, at det er ved at være koldere om natten, så når nu lejligheden er der, kan jeg jo ligeså godt benytte mig af det. Da jeg jo ikke kan finde tang eller andre naturresurser på Grenå havn, måtte jeg også til købmand og få fyldt mine nødrationer op. Jeg sover i Grenå roklub, hvor jeg også får tørret mit tøj. Jeg havde efterhånden kun et par underbukser og en tyk trøje tilbage, så det er rart at være indenfor, hvor tøjet kan tørre. Det kan godt være vanskeligt at tørre tøj på en busk om natten. Jeg havde i går forsøgt at tørre en svedtrøje over et gasblus. Det stank ganske forfærdelig, så det droppede jeg hurtig. Så hellere tage en våd klam lugtende trøje på om morgenen. 14. september Dagens etape 0 km. Vind 8-12 ms V. Bølger ca. 2 m. Total 648 km. Position N E (Fortsættes på side 23)

23 Side 23 Danmark rundt i kajak - fortsat... (Fortsat fra side 22) Da jeg vågnede, tjekkede jeg som det første vejrudsigten, som sagde 8-12 meter i sekundet fra sydvest, så jeg beslutter mig til at blive i Grenå. Jeg kan også se, at langtidsudsigten ser noget træls ud. Jeg har brugt dagen på at tørre tøj og planlægge min videre tur og må erkende, at det stresser mig, at vejret begynder at drille. Jeg havde oprindelig besluttet, at jeg ville slå den hurtigste tid på Danmark rundt. Jeg kan godt se, at det vil blive svært, så i stedet for at stresse, beslutter jeg mig for bare at nyde turen og tage den tid, det nu tager. Ved færgehavnen fangede jeg et par småtorsk, som jeg spiste med tang, hyben og ris. 15. september Dagens etape 50 km. Vind 8-12 ms V. Bølger Max 3 m. Total roet 694 km. Position N E Kl. 05:45 sætter jeg mig i kajakken. Det er stadig helt mørkt, men vejrudsigten siger, at det vil blæse kraftigt op i løbet af dagen, så det er bare med at komme af sted. Vinden har også drejet lidt mere i vest, og jeg ligger i læ det første stykke. Jeg følger kysten meget tæt hele vejen ned til Elsegårde. Jeg ligger i læ under de høje skrænter, og jeg kan se hvide skumtoppe ½ km ude. Da jeg kommer til Elsegårde, er der ingen vej udenom. Vinden er meget tiltagende og står næsten lige på kysten. Jeg kæmper mig igennem 2½ meter høje bølger. Det er især slemt ved færgehavnen, hvor jeg får en del tæsk. Efter Ahl hage er der heldigvis medvind resten af vejen ind til Ebeltoft. Da jeg kommer ind til havnen, står deres vindmåler på 18 meter i sekundet, så jeg kan godt forstå, at det suste noget. Jeg kommer ind i Ro og kajakklubben og får et dejligt varmt bad og en lille lur. Kajakchefen og hans kone er nede med boller og småkager til mig. Det er nu rart, når folk tager pænt imod en. 16. september Grundet vejret er jeg strandet i Ebeltoft. Det blæser en hel pelikan med vindstød af stormstyrke. Jeg har i dag haft besøg af familien og valgte i den anledning at blive barberet. Det ved jeg, at især min dejlige hustru sætter pris på. Det kostede da også 2 barberknive at få kål på skægget. Det var superskønt at se familien igen. Selv om jeg jo snakker i tlf. med dem hver dag, er det nu skønt at give dem et kæmpeknus. Jeg må jo nok indrømme, at selv om jeg nyder at være af sted, så savner jeg dem nu. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der faktisk bor rigtigt mange super hjælpsomme, åbne og rare mennesker langs kysten i Danmark - selv turisterne er hjælpsomme (tyskeren i Skagen, der tilbød mig mad og penge, fordi jeg lignede en hjemløs). Hvis man læser aviser dagligt, kan man sagtens få et indtryk af, at (Fortsættes på side 26)

24 Side 24 Har du betalt dit kontingent for 2011? Ved deadline for dette nummer af Søgængeren var der stadig medlemmer der ikke havde betalt deres kontingent der blev opkrævet primo april. Støt op om din klub og betal dit kontingent rettidigt. Hvis du ikke har betalt og undrer du dig over hvad der er blevet af indbetalingskortet, så kontakt vor bogholder Sanne Niebuhr på og aftal hvordan du får afregnet dit mellemværende med klubben. Søsportens Hus Byrådet i Silkeborg kommune godkendte den 23. maj lokalplan for område til rekreativt formål og søsportsanlæg ved Sølystvej. Dermed er vi kommet et vigtigt skridt nærmere en realisering af visionerne om Søsportens Hus. Den næste fase i projektet kommer til at handle om først etablering af en selvejende institution der skal eje og drive Søsportens Hus, dernæst skal der findes finansiering fra bl.a. fonde til anlægget. Der er stadig lang vej til det første spadestik kan tages, men vedtagelse af lokalplanen markerer alligevel et vigtigt skridt på vejen. Vi fornemmer der er god opbakning i byens politiske kredse til projektet vedtagelsen af lokalplanen var nemlig enstemmig. DM i foreningsudvikling DGI har lanceret Danmarks første DM i foreningsudvikling og Silkeborg Kajakklub er blevet inviteret til at deltage blandt foreninger udvalgt over hele landet. Det handler om at tune foreningen til tidens udfordringer og om at have lyst, mod og vilje til at styrke foreningen. Bestyrelsen har sagt ja tak til udfordringen som starter med en konference lørdag den 8. oktober i Århus for 4-6 repræsentanter fra hver af de udvalgte foreninger. På konferencen får deltagerne inspiration, viden og idéer til at udvikle deres forening på udvalgte områder, for eksempel lederrekruttering, faciliteter, nye idrætter, nye målgrupper, flere medlemmer m.v., og foreningen sætter sine mål, og konferencen skyder udviklingsprocessen i gang. Har du lyst til at deltage i dette spændende projekt, så meld dig til et af bestyrelsesmedlemmerne.

25 Side 25 Jytte Jeppesen * Claus Nielsen Hanne Pedersen * Jan Pedersen

26 Side 26 (Fortsat fra side 23) Danmark rundt i kajak - fortsat... alle danskere er egoistiske og har nok i sig selv - men de mennesker jeg har mødt på denne (og sidste tur) har alle sammen taget imod mig med åbne arme, vasket mit tøj, givet mig mad, holdt mig med selskab og sendt mig godt videre - hvor er det skønt at erfare. Vi ved jo alle sammen, at vi har gode venner, som altid er villige til at hjælpe i en snæver vending, men at vildt fremmede også gør det, det oplever vi ikke så tit. Stor tak til alle jeg har mødt hidtil. Om aftenen kommer der til min store overraskelse voksne damer ind i klubben. Det viser sig at være den lokale strikkeklub, som mødes en gang om måneden. Det var da helt rart med lidt selskab. Det hjalp da også, at de havde kage med. Da damerne er taget af sted igen, går jeg lidt frustreret til ro. Det viser sig, at vejret skal til at drille, så jeg må nok forberede mig på, at jeg skal blive i Ebeltoft et par dage. 17. september Godt nok er Ebeltoft en køn by og dejligt vand, bare ikke når vindmåleren står på 23 meter i sekundet, og bølgerne banker ind over molen. Jeg har brugt dagen på at tjekke vejrudsigt, læse kort, se TV, kigge ud af vinduet, gå en tur, læst Anders And blade, for så at tjekke vejrudsigt osv.,,,,,. 18. september Endnu en stormende dag i Ebeltoft. Jeg trænger helt vildt til at komme videre. Jeg er nærmest ved at kravle op af væggene af rastløshed. Jeg bruger dagen på at planlægge den videre tur, da vejret ser ud til at blive lidt bedre i morgen eftermiddag. Det kan godt være, det har været træls at være blæst inde i tre dage, men kroppen har helt sikkert haft godt af at få en pause. Jeg har hovedsagelig købt min mad de sidste dage, så jeg glæder mig til at komme på naturmad igen. Jeg har dog fået handlet lidt nødrationer så jeg har noget mad, hvis fiskeriet slår fejl. Ebeltoft ro og kajakklub ligger rigtig dejligt med udsigt over Ebeltoft vig. Det undrer mig dog lidt, at der ikke kommer nogen ned og drikker kaffe. Det er jeg jo vant til fra Silkeborg. Jeg går til ro ved midnat og regner med at komme videre i morgen. 19. september Dagens etape 42 km. Vind 6-10 ms V. Bølger max 2 m. Total roet 738 km. Position N E Endelig ser vejrudsigten bedre ud. Vinden vil lægge sig sidst på eftermiddagen. Jeg ror fra Ebeltoft kl. 09, og den første time var rigtig hård med kraftig modvind fra vest. Det hjælper, da jeg kommer i læ af Helgenæs, så jeg holder mig meget kystnært hele vejen ned til spidsen af Helgenæs. Jeg går på land, samler lidt hyben og laver mig en kop hybente, inden jeg tager mig en god lang lur. Derefter får jeg ringet lidt til familien, og mens jeg sidder og snakker telefon, kommer der 5 marsvin helt ind under land. De tumler lidt rundt, er nok på jagt efter nogle havørreder. Kl. 17 begynder jeg at ro mod Samsø. Vinden har ikke lagt sig så meget, som jeg regnede med, så der var store bølger fra siden, og da Molslinien kom blæsende forbi, blev det lidt mere spændende. Det var rart at komme til Samsø og i læ af Issehoved. Jeg nød solnedgangen over Samsø og fik da også lige fanget en havørred til aftensmaden. Jeg roede ned til ca. midt på øen, hvor jeg slog lejr på en skøn plet med græs med udsigt over vandet. Der sad jeg så og spiste min mad bestående af havørred med hyben og tang, mens solen gik helt ned. Det var dejligt at komme videre, selv om vejret ser ud til at vil drille lidt endnu. 20. september Dagens etape 20 km. Vind 6-8 ms V. Bølger 1.5 m. Total roet 758 km. Position N E Da jeg vågnede, var det rimelig godt vejr, men inden jeg fik morgenmad og fik pakket teltet, var det blevet diset, så jeg ikke kunne se til mere end et par hundrede meter. Jeg startede med at ro, men vendte om, da jeg mistede landkending. Jeg ved, hvor let man kan fare vild i tåge. I stedet roede jeg tilbage til Samsø, hvor jeg (Fortsættes på side 27)

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30 35 Dame Senior K 500m A-finale 3:5 3 Emma Broberg Hvidovre 4 Solveig Schmidt Odense 5 Annemia Pretzmann Silkeborg 3 Herre Senior K 500m A-finale 3:0 Peter Larsen Sorø Nils Boe Maribo 3 Emil Noe Nielsen

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45 Herre Senior K 500m. heat 09:30 2 Nils Boe Maribo 3 Torben Thomsen Aarhus K.K. 4 Hans Chr. Stærkind (afmeldt) Hellerup 5 Søren Hyttel Vallensbæk 6 Elias Ryom Kramer Limfjorden Mikkel Lie Frederikshavn

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

som sådan ikke nogen konkurrence, men antallet af dage, der bruges på turen, registreres af foreningen. Alle, der gennemfører turen, erobrer båndet.

som sådan ikke nogen konkurrence, men antallet af dage, der bruges på turen, registreres af foreningen. Alle, der gennemfører turen, erobrer båndet. Back to basis ekspetitionen / Jagten på det Rød-hvide bånd. Danmark rundt i kajak I år 2000 oprettede Havkajakroerne det rød-hvide bånd som en udfordring og udmærkelse til alle interesserede kajakroere.

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45 Herre Senior K 500m. heat 09:30 Nils Boe Maribo.5. 6 3 Torben Thomsen Aarhus K.K..56. 5 4 Hans Chr. Stærkind (afmeldt) Hellerup 5 Søren Hyttel Vallensbæk.0.56 6 Elias Ryom Kramer Limfjorden.00.36 9 Mikkel

Læs mere

U16 Landshold. Udtagelse til NM U16-18 og U21 Landshold sprint 2014

U16 Landshold. Udtagelse til NM U16-18 og U21 Landshold sprint 2014 Udtagelse til NM U16-18 og U21 Landshold sprint 2014 Følgende aktive er udtaget til Nordiske Mesterskaber for U16-18 og U21 Landshold, der afholdes i Kristiansand i Norge den 2. og 3. august 2014. Udtagelsen

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Silkeborg Regatta Maraton 2015 - Silkeborg Langsø PROGRAM. Lørdag den 15. august Silkeborg Langsø

Silkeborg Regatta Maraton 2015 - Silkeborg Langsø PROGRAM. Lørdag den 15. august Silkeborg Langsø Regatta Maraton 2015 - Langsø PROGRAM Lørdag den 15. august Langsø 1 2 Velkomst For 4. gang afholder vi Regatta på robanerne på Langsø. Kajakløbet slår deltagerrekorden fra sidste år og rummer i år ca.

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

Beretning fra EM Master i pilzen juli 2016.

Beretning fra EM Master i pilzen juli 2016. Beretning fra EM Master i pilzen juli 2016. Dag 1 Så kom de Danske Masters løftere godt fra start, da første mand på podiet tirsdag eftermiddag, Steen Wissing vandt sølv i totalen i masters 4 med 4 mand

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Nyhedsarkiv 2011. 51 medaljer til Struer 2011-12-19

Nyhedsarkiv 2011. 51 medaljer til Struer 2011-12-19 Nyhedsarkiv 2011 51 medaljer til Struer 2011-12-19 Ved det 2. stævne i Midt Vest Cuppen i svømning, som blev afholdt i Struer Svømmehal, havde Struer Svømmeklub i alt 29 svømmere tilmeldt. Med ikke mindre

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen Rejsebrev nr. 5. Dennis Bager : Stor dag for dansk bueskydning! Bip, bip klokken var 5.30 og det var tid at stå, for bussen kørte med de første kl. 6.30. Martin og Dennis skulle først i ilden. Efter opvarmning

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015.

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Denne beretning burde have været udsendt elektronisk inden dette møde. Dette har et flertal i den siddende bestyrelse ikke ønsket alligevel så derfor bliver fremlæggelsen

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Herre U16 Bruttolandshold 2015 (se ranglister fra DM sprint 2014 i bilag 1, 2 og 3)

Herre U16 Bruttolandshold 2015 (se ranglister fra DM sprint 2014 i bilag 1, 2 og 3) Udtagelse af nyt U16 Bruttolandshold 2015 Idrættens hus 15. januar 2015 Dansk Kano og Kajak Forbund har udtaget nyt U16 Bruttolandshold for 2015. U16 Bruttolandsholdet 2015 er udtaget på baggrund af præstationer

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Silkeborg Regatta 2015 - Silkeborg Langsø PROGRAM. Lørdag den 15. august Silkeborg Langsø

Silkeborg Regatta 2015 - Silkeborg Langsø PROGRAM. Lørdag den 15. august Silkeborg Langsø Silkeborg Regatta 2015 - Silkeborg Langsø PROGRAM Lørdag den 15. august Silkeborg Langsø 1 2 Velkomst For 4. gang afholder vi Silkeborg Regatta på robanerne på Silkeborg Langsø. Kajakløbet slår deltagerrekorden

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Danmark Rundt grænsen nået den 6. juni 2007

Danmark Rundt grænsen nået den 6. juni 2007 Side 1 Danmark Rundt grænsen nået den 6. juni 2007 Af Per Beldring Side 2 Danmark Rundt grænsen nået den 6. juni 2007 Af Per Beldring Bragt i Havkajak INfo februar 2008. Denne beretning er suppleret med

Læs mere

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 EM Sofia Dag 1: Vi mødtes i lufthavnen 14:45, men fløj først 16:50. Vi mellemlander i München. Vi kiggede lidt butikker, og nu flyver vi videre til Sofia.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

Michael Hartvig. Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub,

Michael Hartvig. Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub, Michael Hartvig Fra: Risskov Taekwondo Klub [ChungMoo@klub-modul.dk] Sendt: 3. april 2013 11:17 Emne: Nyhedsbrev april 2013 Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub, Foråret ser langsomt ud til også at være

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Nr. 1, April 2011, 31. årgang

Nr. 1, April 2011, 31. årgang www.silkeborg-kajakklub.dk Side 2 Indhold Side Danmark rundt i kajak 13 DKF's testsamling 17 Formanden har ordet 3 Fællesroning 2011 10 Generalforsamling 6 Havneræs 12 Idrætspriser 2010 7 Instruktion 2011

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Tag med på eventyr og få en eventyrlig dag Et nyt løb af en ny klub ser interessant ud Start og mål ud for Kajakklubben Odin i havnebassinet. Kajakløbet foregår

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Kanaltur i København

Kanaltur i København Kanaltur i København Lørdag den 4. september SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 Mob.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk Næstformand:

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Nyhedsarkiv 2013 Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Struer svømmeklub holdte i weekenden Vest Danske årgangsmesterskaber for gruppe 1 i Struer Svømmehal. Struer svømmeklub deltog

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km.

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km. Turoversigt 2014 13. 14. Juni - Skibelund tur Start: Fredag d.13.6 kl 17:00 Hjemkomst: Lørdag til frokost Turlængde: 2 x 11 km Medbring: Madpakke og drikkevarer til fredag aften Der er frisk vand på pladsen

Læs mere

Silkeborg Kajakklub indstiller cheftræner Finn Pape til Silkeborg Kommunes Idrætslederpris 2014.

Silkeborg Kajakklub indstiller cheftræner Finn Pape til Silkeborg Kommunes Idrætslederpris 2014. Indstilling til Silkeborg Kommunes Idrætslederpris 2014. Silkeborg Kajakklub indstiller cheftræner Finn Pape til Silkeborg Kommunes Idrætslederpris 2014. 1 Da Finn i 1974, for første gang satte sig i en

Læs mere

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 Indledning B-holdets oprindelige bemanding Peder Pral Friis, Svend O. Svenno Nielsen og Søren Fynne Christrup var på denne tur forstærket af John Fishfinder Rahbæk, som

Læs mere

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT Et manuskript af 7.3, Helsinge Realskole 5. gennemskrivning, februar 2010 1 SC 1.ext. kvarterspladsen forår dag. THOMAS(13)kommer gående med armen rundt om foran vandrehjemmet.

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere