Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april"

Transkript

1 Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen, Ellen Drost, Stine Keiding og Birgitte Lambrechtsen. Afbud fra: Jørgen Friis Dagsorden: Ad 1. Godkendelse af websækprojektets første fase. Websækprojektet er en del af indsatsområdet børn og unge og skal være med til at styrke børn og unges mulighed for at opleve, forstå og skabe kunst. Formålet med projektet er via netbaseret materiale at skabe nye inspirerende læringsmiljøer for børn og unge på Fyn med fokus på de kunstneriske genrer. at tilpasse den fynske kunstformidling til, hvordan børn og unge kommunikerer i dag, så kunstformidlingen bliver en naturlig del af deres hverdag og deres interessefelt at skabe nye typer af formidlingsformer og aktiviteter i samarbejde med lokale kulturaktører og institutioner, der hjælper kulturinstitutionerne til at nå den unge målgruppe. 13. april 2012 Odense Slot Nørregade Postboks Odense C Tlf REF. BLAM JOURNAL NR. 2011/ Kulturregion Fyn er et samarbejde mellem de 10 fynske kommuner og Kulturministeriet, som har til formål at fastholde og fremme samarbejdet mellem de fynske kommuner på kulturområdet. I løbet af de næste 3 år skal fynske kulturinstitutioner, kunstnere og lærere samarbejde om at skabe forskellige kunstneriske formidlingsforløb for børn og unge. Asta Wellejus, udvikler og producer og lærer Lise Stadelund præsenterede projektet. Begge har været med i første fase af projektudviklingen. I forhold til undervisning har projektet stort potentiale. Der findes ikke et lignende formidlingsprojekt og det netbaserede element er en stor gevinst i undervisningsøjemed. 1/6

2 Projektets undersøgelses fase er gennemført med afholdelse af to workshops, hvor en lang række relevante aktører deltog. Projektet er nu klar til at blive udviklet yderligere. Det er vigtigt at der findes ambassadører i alle kommuner, samt etablere faglige miljøer hvor sparring kan finde sted. Indledningsvist skal der afholdes møder med kommunernes skoleafdelinger og skoleledere for at præsentere projektet og få feedback. Det er endvidere vigtigt at undersøge muligheder for drift efter I forhold til præsentation af projektet, skal der dannes nogle tydelige billeder af hvad projektet bidrager til og hvad den enkelte kommune kan få ud af det. Præsentationen skal omfatte det overordnede perspektiv, plan for projektet, budget samt udfordringer. Beslutning: Den administrative styregruppe indstiller til den politiske styre gruppe, at projektets første fase drøftes med afsæt i oplæg på selve mødet samt bilag til dagsordenen. På efterfølgende møde i styregruppen laves et beslutningsoplæg på projektet til endelig beslutning omkring projektets videreførsel. Godkendelse af Nordisk Nüshu Da websækprojektet er i sin udviklingsfase og der stadig vil gå noget tid før aktiviteter igangsættes, anbefaler fagrådet for børn og unge, at projekt Nordisk Nüshu bliver iværksat. Nordisk Nüshu et værk på tværs af kunst, musik, dans og litteratur, der omhandler hemmeligheder, identitet og hvordan man skaber sit eget sprog/udtryksform. Nordisk Nüshu indbefatter ligeledes et digitalt undervisningsmateriale for de årige. Undervisningsmaterialet er baseret på, at eleverne skal arbejde med temaet hemmeligheder ; at skabe sin egen identitet eget sprog og bearbejde emnet og omforme det til et kunstnerisk sprog. Materialet lægger op til, at eleverne skal følge den kunstneriske proces bag Nüshu-- projektet som en slags mesterlære og komme tæt på, hvordan de professionelle kunstnere i projektet arbejder. Eleverne afrunder deres eget personlige Nüshu-- projekt med at uploade deres færdige produkt til Nüshu-sitet. Projektet har en foreløbig finansiering på kr., der dækker udgifter til selve værket, der skal opføres i Carl Nielsen salen, og som elverne inviteres til at se og følge. Fagrådet indstiller til, at udviklingen af projektets undervisningsmateriale støttes med kr. Beslutning: Den administrative styregruppe indstiller til den politiske styregruppe, at projektet godkendes og dermed sættes i gang. 2/6

3 Ad 2. Drøftelse af samarbejde med Kunsten.nu Den administrative styregruppe drøftede oplægget fra Kunsten.nu. Der efterspørges et tydeligt overblik over hvilke områder Kunsten.nu og kunstportalen dækker. Punktet blev derfor udsat indtil der kan fremlægges et undersøgelses arbejde, der tydeligt viser de to profiler og kan fremstå som beslutningsgrundlag. Beslutning: Den administrative styregruppe besluttede at udsætte projektet. Ad 3. Samlet bruttoliste over hvilke administrative arbejdsopgaver, der knytter sig til de enkelte projekter. For at skabe et overblik over, hvilke administrative opgaver, de enkelte kommuner er tiltænkt at løfte med iværksættelsen af de enkelte projekter, er der lavet et pointsystem, hvor vi anslår, hvilke administrative arbejdsopgaver, de forskellige projekter kræver. Projekter med karakteren: 0 medvirker ingen arbejdsbyrde for de enkelte kommuner + medvirker begrænset arbejdsmængde og inddragelse af ressourcer for kommunerne ++ medvirker en moderat arbejdsmængde og/eller inddragelse af ressourcer for kommunerne +++ medvirker en anseelig arbejdsmængde og/eller inddragelse af ressourcer for kommunerne Pointsystemet er tiltænkt som en hjælp til at danne overblik. Det er naturligvis relativt, hvor meget arbejdstid de enkelte projekter kræver i de enkelte kommuner. Det kan derfor godt være at nogle projekter derfor kræver mere eller mindre arbejdstid, end skønnet. Fyn er film Talentseminar (0) Fynske Filmfortællinger talentet tæller (+) Hjælp til lokal formidling af projektet Give Me Five (+) Der kan blive brug for hjælp til at finde relevante skoler til projektet i de enkelte kommuner. Evt. hjælp til distribution af PR materiale De små børn møder filmen (+) Evt. hjælp til at finde børnehaver til projektet. 3/6

4 EDIT 24 (++) Ambitionsniveauet er at alle kommuner deltager i projektet, og at projektet bliver forankret på bibliotekerne. Det fordrer inddragelse af tid og ressourcer for bibliotekerne. Som det tidligere er blevet nævnt, er det dog også muligt at inddrage andre samarbejdspartnere end bibliotekerne, hvis det bliver nødvendigt i nogle af kommunerne. Filmen tager ordet (en turnerende foredragsrække) (++) Hvis foredragsrækken skal ud til alle kommuner er det nødvendigt, at den lokale biograf, biografforening eller det lokale kulturhus ønsker at engagerer sig i foredragsturnéen. De skal have lyst og tid til at have et filmfordrag på besøg samt at være med til at lave lokal markedsføring. OFF og FilmFyn står for kontakten til de lokale aktører. Film på OFF TOUR (++) OFF sender forskellige filmpakker rundt til kommunerne. OFF kan få brug for hjælp til at finde relevante samarbejdspartnere i kommunerne samt hjælp til den lokale formidling af projektet. Fynske Filmaktiviteter (++) FilmFyn sender forskellige filmpakker/oplevelser ud til de enkelte kommuner. FilmFyn kan få brug for hjælp til at finde relevante steder og samarbejdspartnere til projektet samt hjælp til den lokale formidling af projektet. Kultur for børn og unge mod nye højder Websæk-projektet (under udvikling) (+) Projektet vil ikke kræve meget arbejdstid/eller ressourcer hos de enkelte kommuner.. Ungekulturfestival/Ungekulturråd (++) Kommunerne skal finde en lokal tovholdervoksen til projektet, der kan bruge 1-2 timer om ugen. KulturCamp (+) Til de kommende KulturCamps vil vi nedsætte en arbejdsgruppe, der skal være med til at finde og rekruttere talenter. Vi vil dog fortsat have brug for, at de enkelte kommuner afsætter tid til at formidle projektet lokalt + hjælp til at finde steder til afholdelse af workshops(kulturcamp). Kultur i bevægelse Kulturkaravanen (+++) Til dette projekt har vi behov for involvering af lokale tovholdere (KultNet og biblioteksledere) samt lokale kulturaktører. Kultur i bevægelse historien undervejs (under udvikling) Vi forventer, at dette projekt vil kræve en del engagement fra de enkelte kommuner. 4/6

5 Beslutning: Den administrative styregruppe fandt oversigten positiv, idet den kan give et godt overblik. Ad 4. Kulturpris 2012 Forud for fejring af kulturpris 2012, skal hver kommune indstille kandidater. Der er deadline den 15. juni for en tilbagemelding omkring kandidater fra kommunerne. Der udsendes en tidsplan for forløbet til styregruppen. Ad 5. Nyt fagrådsmedlem til Børn og Unge indsatsområdet. Mikkel West har desværre ikke mulighed for at indgå i fagrådet længere, og derfor skal der findes et nyt medlem. Sekretariatet har brug for en person der kender ungemålgruppen, det kan eventuelt være en af de lokale tovholdere der er koblet på Ungefestivalen. Den administrative styregruppe melder relevante personer tilbage til sekretariatet senest den Ad 6. Eventuelt Møde i den politiske styregruppe den 30. april i Nyborg og i den administrative styregruppe den 10. maj på Ærø. Det blev foreslået at der på et styregruppemøde dagsordenssættes et punkt omkring den 11.musikskole og hvordan den fremtidige drift kan sikres. Sønderborg Kommune har henvendt sig til de enkelte fynske kommuner for at opnå støtte i forhold til Sønderborgs kandidatur som kulturhovedstad. Kerteminde og Nordfyns kommuner har meldt positivt tilbage. FaaborgMidtfyn Kommune overvejer endnu og Svendborg Kommune afventer reaktion fra Kulturregionen. Kulturregion Fyn har bedt Sønderborg Kommune om en række uddybninger: Konkret er det ikke muligt for Kulturregionen at binde sig for en aftale der ligger ud over kan du give et tidsbillede af hvordan I forestiller jer et partnerskab kan se ud med det vilkår - og hvilke forventninger der helt konkret ligger i en partnerskabsaftale? Det handler om et konkret bud på hvad vi forpligter os til i partnerskabet og på hvilke muligheder der er i det for Kulturregion Fyn. Hvilken vækstgenerator er der for Fyn og øerne? Hvordan forestiller I jer konkret at man anvender projekter i partnerskabet?? Vi har jo i kulturregionen tre indsatsområder som vores projekter kredser om - kan I se nogle muligheder der eller? 5/6

6 6/6

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Evaluering af de seks indsatsområder Børnekulturområdet Det har været en hovedmålsætning både i denne og i den foregående kulturaftale at udvikle en

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 4. september 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, Ringsted Til stede Willy Lisby, Claus Jørgensen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Per Nørhave, Torben

Læs mere

Læring for alle. det inkluderende fællesskab

Læring for alle. det inkluderende fællesskab Endelig projektbeskrivelse, 14. juni 2013 Læring for alle det inkluderende fællesskab Resumé Formålet med projektet er at udvikle en model for inklusion af elever, som vender tilbage til klassen efter

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015 Tid: Onsdag d. 25. februar, kl. 11.00 14.30. Sted: Musikskolen i Guldborgsund, Skolegade 3c, 4800 Nykøbing F. Tilmelding: Signe@kulturtjenesten.dk Deltagerliste:

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere