Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO"

Transkript

1 Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1

2 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår i et arbejdsfællesskab, hvor lærerne er ansvarlige for undervisningen. Pædagoger og lærere skaber i fællesskab et læringsmiljø med helhed og sammenhænge for børnene. De fysiske rammer er indrettet, så der laves et læringsmiljø, hvor børnene kan udvikle deres alsidige kompetencer. Klassernes hjemmelokaler er indrettet i to sammenhængende lokaler, der kan adskilles med en skydedør. Med to voksne i klassen er der gode muligheder for at lave aktiviteter ud at huset samt mulighed for at opdele klassen i to hold. Da pædagogerne arbejder om morgenen og om eftermiddagen i SFOén, vil de være gennemgående personer i børnenes hverdag og i den daglige kontakt med forældrene. Dette betyder, at der er større helhed og sammenhæng i børnenes hverdag. Denne skoleform betyder, at en stor del af vores mål indfries i skolen i samarbejde med lærerne. 2

3 Tema: Personlighedsudvikling og sociale kompetencer Læringsmål for personlighedsudvikling: 1. Vi vil give børnene mulighed for at have medindflydelse på egen hverdag i SFOén indenfor de givne rammer. Samt øvelse i demokratiske beslutninger. Begrundelse for målet: Ved at give børnene mulighed for medindflydelse på egen hverdag i SFO, oplever vi mere engagerede, initiativrige mere selvstændige og mere kreativt tænkende børn. Hvis børnene selv har været med i beslutningsprocessen, føler de større ejerskab og dermed bedre koncentration samt fordybelse. Når de voksne styrker børnene i at give udtryk for og tage stilling til egne ønsker og behov, styrker vi samtidig også deres samværskompetencer. At have medindflydelse på egen hverdag er også en øvelse i det voksne liv. Demokrati er også at følge beslutninger som den enkelte ikke nødvendigvis er enig i. Læringsmål for sociale kompetence: 2. Vi vil give børnene mulighed for forpligtende fællesskaber og mulighed for, at de får en forståelse for hinandens forskelligheder. 3

4 Begrundelse for mål: Det er vigtigt, at de lærer at være en del af fællesskabet, fordi de derigennem lærer at håndtere de regler og normer, som er i skole/sfo/samfundet. Ved at styrke børnenes empatiske evner kan de bedre håndtere sociale situationer og konflikter. Metoder og aktiviteter: Vi afholder børnemøder, hvor børnene lærer, at de bliver hørt, de får mulighed for at vente på tur, stille spørgsmål, sige deres mening og komme med gode idéer. Udetimen, som er børnenes egen tid, hvor de frit kan lave deres egne aktiviteter, får de mulighed for at finde sammen på tværs af klasser. De kan hente hjælp/inspiration hos en voksen. Vi anvender det sociale træningsprogram Dig, mig og Qvik sammen med børnene. Indskolingen har temadage, hvor børnene arbejder sammen i grupper evt. på tværs af klasserne under vejledning af pædagoger og lærere. 4

5 Vi gør brug af gymnastiksalen, hvor børnene kan deltage i forskellige aktiviteter. Der er tale om frivillige aktiviteter, som børnene kan vælge til eller fra. Cafeen er med til at lære børnene at deltage i en gruppe, hvor de lærer de normer, der gælder omkring et måltid. Tema: Mødet med natur og kultur Læringsmål for natur: At motivere børnene til at færdes i naturen At børnene får indsigt i og viden om naturen, bliver nysgerrige og udforskende At børnene lærer at blive miljøbevidste og passer på naturen Begrundelse for målene: Naturen giver børnene anderledes oplevelser og erfaringer samt stimulerer deres fantasi, sanser, fællesskaber og glæde. For at vi alle kan færdes og bruge naturen på en ansvarlig måde, er det nødvendigt, at børnene får en viden om og en fælles forståelse på dette område. Metoder og aktiviteter: Vi tager på ture i den nærmeste omegn. 5

6 Et par gange om året tager vi til Naturskolen i Randers og Fussingø Naturskole. Indsamling af naturmaterialer til kreative aktiviteter. Vi tilbereder/anvender årstidens frugt. Vi følger årstidernes gang. Vi spiser ude i naturen. Vi laver bål. Vi har en ugentlig skraldedag, hvor klasserne på skift samler på udearealet. Krible/krable projekt hvor vi indsamler insekter og studerer dem.. Vi snitter med dolke. Vi bygger huler/telte. Vi tager på hytteture i 3. klasse. Læringsmål for kultur: At gøre børnene bekendte med de danske traditioner, herunder jul, påske osv. Kendskab til andre kulturer Opleve forskelligartede kulturtilbud Begrundelse for målene: Børnene får mulighed for at lære om, hvem de er, og hvor de kommer fra og derved udvide deres horisont. 6

7 Metoder og aktiviteter: Vi fejrer børnenes fødselsdage og de forskellige højtider Forældrekaffe Forældreuger i indskolingen Vi tager på teaterture og besøger museer Højtlæsning Biblioteksbesøg Vi besøger Randers Kulturhus/ Kejsergården Temaer/emneuger i indskolingen med bl.a. vikinger, middelalderen Skolefest Tema: Æstetik, sproglige og kropslige udtryksformer Læringsmål for æstetik: At udfordre børnene til at eksperimentere og udtrykke sig kreativt via forskellige medier og materialer. Begrundelse for målene At give børnene mulighed for at opleve forskellige sanseindtryk. 7

8 Metoder og aktiviteter: Skabe mulighed for at børnene kan fordybe sig i en given og selvvalgt aktivitet. I indskolingen er der mulighed for at eksperimentere i fagene billedkunst og musik. Læringsmål for sprog: Fremme børnenes evne til at kommunikere og skabe kontakt. Lærer børnene at sætte ord på følelser og behov. Børnene skal have forståelse for, at det talte sprog hænger sammen med kropsudtryk, mimik, tonefald og stemning. Begrundelse for målene: Det er vigtigt at børnene kan sætte ord på følelser og behov, for derved mindskes konflikterne. I takt med øget begrebsforståelse og ordforråd kan børnene lettere give udtryk for egne meninger og behov. Metoder og aktiviteter: Vi arbejder med børns sprog og omgangstone. 8

9 Via Trin for Trin og Qvik lærer børnene at udtrykke egne følelser og aflæse de andre børns kropssprog og ansigtsudtryk og lytte til andre. Vi støtter de børn, der har behov for det med at tage positiv kontakt til andre børn. I indskolingen synger og leger vi sanglege. Læringsmål for kropslige udtryksformer: At børnene skal opleve glæde og velvære ved fysiske udfoldelse. Vi vil styrke børnenes sociale fællesskaber gennem fysiske aktiviteter. Begrundelse for målene: Børnene får erfaringer med forskellige former for fysiske udfoldelser og egen formåen. Metoder og aktiviteter: Vi har en daglig udetime og børnene skal ud uanset vejret. Her kan børnene frit gøre brug af skolens og SFO ens udearealer. Vi benytter gymnastiksalen til forskellige fysiske aktiviteter. Børnene kan benytte SFO ens puderum. Børnene har adgang til Nintendo WII. 9

10 Lektiecafè. Der er mulighed for lektielæsning i et klasselokale, hvor der er fred, rum og tid til dette. Vi kan tilbyde lege med læring. F.eks. aktiviteter fra Leg og bevægelseskursus. Børn med særlige behov. Det er SFO`ens og pædagogernes opgave at sikre, at planlægningen og indretningen af aktiviteter, tager hånd om alle de forskellige behov, børnene kan have. Udover de børn med definerede særlige behov, som fysiske såvel som psykiske handicaps, er det også børn, der af forskellige årsager klarer sig dårligt socialt og derfor har brug for en målrettet opmærksomhed fra pædagogen. Børnenes behov kan variere over tid og i intensitet. Det er ligeledes vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem pædagoger, lærere og forældre i forhold til arbejdet med børn med særlige behov. 10

11 Dokumentation og evaluering for mål - og indholdsbeskrivelse i Fårup SFO: Dokumentationen har to funktioner: 1. at danne baggrund for faglige, pædagogiske refleksioner (intern brug) 2. at give information til udenforstående om praksis (eksternt) Ved at tage fotos af aktiviteterne og beskrive disse Referater af børnemøder Børnenes egne produktioner Dokumentation på sociale færdigheder forefindes i hver enkelt klasses elevplaner Ved at forevise billeder f.eks til forældrekaffe eller i løbet af hverdagen Ved hjælp af evalueringsskemaer vil vi dokumentere vores pædagogiske praksis. Derudover vil vi oprette logbøger til intern brug. 11

12 12

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse: Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen Indholdsfortegnelse: Målsætning for Skovbakkeskolen side 2 Skolens overordnede mål Skovbakkeskolens værdigrundlag Mål og indhold i det pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder Pædagogiske læreplaner de 6 temaer Den pædagogiske læreplan beskriver, hvordan vi arbejder med læring. De 6 temaer er revideret af personalet i oktober 2013, og godkendt på forældrerådsmødet i november

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Læringstema: Krop og bevægelse

Læringstema: Krop og bevægelse Indledning I Mariehøj opfatter vi læreplanens seks temaer som forskellige dimensioner af barnets udvikling og læring. Barnet skal udvikle sig samtidig i alle dimensioner. Vi tilstræber derfor, at de enkelte

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At spørge hvorfor du er til at indse en dag hvad du vil er alt sammen skabt i din hjerne din magiske valnøddekerne

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4

Læs mere

Udviklingsplan for TK`s fritidshjem 2011-2014

Udviklingsplan for TK`s fritidshjem 2011-2014 Udviklingsplan for TK`s fritidshjem 2011-2014 Udviklingsplanen for fritidshjemmets tager udgangspunkt i Københavns kommunes målsætninger for fritidshjem og KKFOèr 2009. http://www.bufnet.kk.dk/fritid Fritidshjemmets

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere