Gør virksomheden klar til Outsourcing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør virksomheden klar til Outsourcing"

Transkript

1 Gør virksomheden klar til Outsourcing Outsourcing dækker over uddelegering af arbejdsopgaver til andre virksomheder, så du selv kan koncentrere dig om din kerneforretning. Med outsourcing siger man i samme åndedrag specialisering. Den bagvedliggende tankegang er, at din virksomhed kun skal beskæftige sig med aktiviteter, der giver langsigtede konkurrencemæssige fordele. Den primære grund til outsourcing er, at man bliver mere konkurrencedygtig, og dermed bedre til at tjene penge. Mange virksomheder ville slet og ret ikke kunne klare sig, hvis ikke de outsourcede, så derfor er beslutningen om outsourcing af afgørende strategisk betydning. Outsourcing er ikke kun et spørgsmål om enten eller. Det er oftere et spørgsmål om at uddelegere dele af produktionen de dele, som andre kan udføre billigere, hurtigere eller bedre. Udarbejdet af Esben Uhrenholt, Interfocus 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Definition på Outsourcing... 3 Sourcing... 3 Insourcing... 3 Syv gode grunde til outsourcing ) Outsourcing gør dig i stand til at fokusere på din kerneforretning ) Outsourcing kan reducere dine investeringer ) Outsourcing kan reducere dine risici ) Outsourcing gør dig mere fleksibel overfor forandringer ) Outsourcing giver dig international erfaring og netværk ) Indirekte outsourcing er en anden mulighed for nystarteren ) Born Globals... 4 Tjekliste... 4 Hvad er dit motiv for outsourcing?... 5 Hvilke ressourcer skal afsættes til outsourcing?... 5 Hvilken outsourcing model skal vælges?... 6 Ren outsourcing... 6 Indirekte outsourcing... 6 Egen etablering... 6 Joint Venture samarbejde... 7 Licensproduktion... 7 Hvilke typer produkter skal outsources?... 8 Hvor stor del af produktionen skal outsources?... 8 Hvor skal der outsources til?... 9 Hvordan finder jeg min outsourcing partner? Hvordan laves outsourcing kontrakten? Hvordan risikominimeres? serier Endnu en serie Forøge engagement Born Globals

3 Definition på Outsourcing Definition på Outsourcing er i denne sammenhæng, at man uddelegerer produktionsopgaver til andre selvstændige virksomheder. Samarbejdet er oftest baseret på en kontrakt, hvor produktspecifikationer og øvrige samhandelsbetingelser er beskrevet. Outsourcing er ofte en forløber for, at man vælger at investere i egne produktionsfaciliteter. Egne investeringer i udlandet bliver ofte forvekslet med outsourcing, men er det ikke. Sourcing Sourcing dækker et bredere område, idet begrebet indbefatter optimering af den samlede værdikæde gennem forbedring af indkøb og produktion i de forskellige led i kæden. Insourcing Vælger man derimod at trække disse opgaver hjem til virksomheden igen, taler man om Insourcing. Årsag til at insource kan fx være, at man ønsker fuld kontrol over videnstunge elementer, som hører til virksomhedens kernekompetencer. Syv gode grunde til outsourcing Dette afsnit vil omhandle outsourcing, og kun i relation til at uddelegere produktionsopgaver til virksomheder i udlandet. Men for at kunne træffe de bedste valg, skal man naturligvis også kende alternativerne, hvorfor disse nævnes, når det er relevant. Er motivet for outsourcing udelukkende et spørgsmål om at få lavere stk. priser, er det derfor nærliggende først at undersøge mulighederne for effektiviseringer internt, herunder automatisering. 1) Outsourcing gør dig i stand til at fokusere på din kerneforretning Ingen virksomheder er verdensmestre på alle områder. Globaliseringen, og den større gennemsigtighed i markedet på grund af informationsteknologien, gør konkurrencen skarpere, men skaber også nye muligheder. Kun ved at optimere din produktion internt eller ved at lade andre virksomheder udføre dele af dine produktionsprocesser, kan der skabes konkurrencemæssige fordele. Specialisering giver produktivitetsforbedringer, og hvis du formår at koncentrere virksomheden om de elementer den er bedst til, og lade andre udføre, hvad de er bedst til, kan du opnå en effektivitetsforbedring fra 2 sider samtidigt. 2) Outsourcing kan reducere dine investeringer I situationer med kapacitetsknaphed står valget mellem at investere selv eller få opgaverne produceret uden for huset. Outsourcing kan for dig være en løsning til at håndtere toppen af ordreudsvingene, så du kan sikre fuld kapacitetsudnyttelse internt i huset. Det betyder også, at din kapitalbinding bliver reduceret tilsvarende. 3

4 3) Outsourcing kan reducere dine risici Da en outsourcing aftale ikke indebærer investeringer i et produktionsapparat, får du reduceret dine risici og din kapitalbinding. Hvis omstændighederne ændrer sig negativt, står du altså ikke med et produktionsapparat, der efterfølgende er usælgeligt uden store tab. Du minimerer også dine risici med outsourcing ved, at produktionen fysisk er placeret på flere lokaliteter. Så er du knapt så sårbar overfor strejker, brand og lignende. 4) Outsourcing gør dig mere fleksibel overfor forandringer Motivet for at outsource til udlandet er oftest at få produceret billigere. Men forudsætningerne ændrer sig hurtigt. Et eksempel er tekstilproduktion. Mange valgte for år tilbage at få produceret tekstiler på systuer i Polen. Denne aktivitet er imidlertid ved at flytte længere østover, hvor lønomkostningen er lavere. Hvis du vælger at bruge eksterne outsourcing partnere, har du ikke bundet dig til en bestemt geografi med et dyrt produktionsapparat. Det giver mulighed for at tilpasse sig til ændringer i fx lønniveauer og tilgængelighed af kvalificeret arbejdskraft. 5) Outsourcing giver dig international erfaring og netværk Samarbejde om kontraktproduktion med en udenlandsk partner kan være en forløber for afsætning i produktionslandet. Du får adgang til det netværk, som din outsourcing partner har, og i nogle tilfælde kan du måske få adgang til din samarbejdspartners salgskanaler. Gennem din outsourcing aftale får du kendskab til forretnings sædvaner i det land, din outsourcing partner bor i. Det er med til at styrke din internationale erfaring. 6) Indirekte outsourcing er en anden mulighed for nystarteren Har du slet ingen erfaring i at samarbejde med udenlandske virksomheder, er det en god mulighed at benytte sig af danske virksomheder, der har specialiseret sig i at foretage underleverandørarbejder i udlandet for andre danske virksomheder. Det koster naturligvis en del af fortjenesten, men til gengæld sparer du en masse tid, og du undgår at betale dyre lærepenge. I praksis svarer det til, at du benytter enhver anden dansk underleverandør. 7) Born Globals Oursourcing er normalt beskrevet i forhold til allerede etablerede virksomheder, hvor man har en produktion og en aftagerkreds. Men i takt med, at vi bliver mere internationale i vores tankegang, og på grund af internettets muligheder, er der flere og flere virksomheder, der baserer deres forretningsidé på at se hele deres værdikæde ud fra et globalt perspektiv. Disse virksomheder betegnes også som Born Globals. Denne problemstilling beskrives i et særskilt afsnit. Tjekliste Overvejelser før påbegyndt outsourcing Hvilke ressourcer skal afsættes til outsourcing? Hvilke typer produkter skal outsources? 4

5 Hvor stor en del af produktionen skal outsources? Hvor skal der outsource til? Hvordan finder jeg min outsourcing partner? Hvordan laves outsourcing kontrakten? Hvordan risikominimeres? Born Globals Hvad er dit motiv for outsourcing? Der kan være mange forskellige grunde til, at man påbegynder outsourcing. Det kan være en proaktiv strategisk beslutning om at blive mere lønsom, eller det kan være eksterne omstændigheder, der påvirker beslutningen. Det mest almindelige motiv for outsourcing til udlandet er ønsket om lavere produktions-omkostninger. Andre motiver kan være adgangen til kvalificeret arbejdskraft eller nærhed til kunden. Den meget strukturerede leder tager udgangspunkt i sine værdikædeaktiviteter. Han afvejer nøje, hvad der giver langsigtede konkurrencemæssige fordele at bevare indenfor murene, og hvad der bedre kan betale sig at lade andre udføre. I den sammenhæng er outsourcing til udlandet et af midlerne. Andre oplever et pres fra omgivelserne i form af pres på priser og hårdere konkurrence. Eller måske flytter din kunde til udlandet, og du er nødt til at følge efter, hvis du skal bevare leverandørsamarbejdet. Imidlertid skal du som leder gøre dig klart, at beslutningen om outsourcing koster ledelsesmæssige ressourcer, og det kræver en anden organisering set i forhold til at holde produktionsprocessen inden for egne døre. For at kunne træffe den rigtige beslutning om at lade andre varetage produktionsprocessen bør du lave en analyse, der blandt andet kortlægger: Hvor meget sparer du i virkeligheden per enhed ved at outsource? Hvad er omkostningen i tid og penge ved at gennemføre processen? Er lavere produktionsomkostninger det mest kritiske for dine kunder? Hvilke processer kan det bedst betale sig at bevare in house? Er der andre forhold end pris, der har større betydning for dine kunder? Vil automatisering medføre en mere lønsom løsning? Hvilke ressourcer skal afsættes til outsourcing? Påbegyndelse af outsourcing indebærer for de fleste virksomheder en forandringsproces. Spørgsmålet er, om din organisation er klar til de udfordringer, din virksomhed står overfor, hvis den outsourcer. For ledelsen kræver outsourcing et betydeligt fokus, hvis det skal blive en succes. For medarbejderne vil outsourcing ofte give usikkerhed om fremtidige jobudsigter, fordi der i en periode vil ske omrokeringer og ændringer af jobfunktioner. 5

6 Derfor: Få formuleret meningen med outsourcing, så alle i organisationen kan forstå den. Få kommunikeret klart og tydeligt, hvad der er planen med outsourcing. Få involveret medarbejderne i processen. Hav en klar plan for hvad der skal ske med medarbejderne, herunder hvordan man bedst muligt håndterer afskedigelser. Få afsat ressourcer til en projektleder, der kan drive processen. Få beskrevet en handlings- og aktivitetsplan. Hvilken outsourcing model skal vælges? I sin rene form har man ikke ejerskab i den virksomhed man outsourcer til. Kontraktproducenten er en selvstændig virksomhed, der fungerer som underleverandør. En anden måde at få produceret i udlandet på er, at man investerer i sit eget produktionsapparat, og at man står som 100% ejer af dette. En mellemform er at indgå i et Joint Venture med en lokal eller hjemlig samarbejdspartner, hvor den relative ejerandel aftales i en kontrakt. Hvilken form man vælger hænger sammen med graden af: risiko, investering, kontrol, engagement, ressourcer, fleksibilitet, lokal involvering og muligheden for en exit. Ren outsourcing Ren outsourcing kan antage mange forskellige former. Det kan være outsourcing af: - komponenter - montage opgaver - processer - hele din fremstillingsvirksomhed Omfanget af outsourcing samarbejdet kan antage mange grader. Fra simpel kontraktproduktion af standardiserede produkter, til en aftalt specialisering mellem de to parter. Ultimativt kan der indgås strategisk partnerskab mellem partnerne med fælles produktudvikling og åben udveksling af informationer. Indirekte outsourcing Du kan også vælge at lave en aftale med en dansk virksomhed, som har specialiseret sig i at udføre underleverandøropgaver fra et lavtlønsområde. Det er absolut den nemmeste form for outsourcing, da den i praksis svarer til, at man simpelthen bruger en anden dansk kontraktproducent. Egen etablering Hvis du vælger at investere i dine egne produktionsfaciliteter er der igen flere valgmuligheder. Du kan: 6

7 Lave en bar mark etablering Køber en eksisterende virksomhed Køber eksisterende tomme bygninger Overvejelsen kan endvidere gå på, om du skal købe grunden eller blot leje den. Joint Venture samarbejde En lidt blødere form end at stå som eneejer er at indgå i et Joint Venture samarbejde med en lokal partner i produktionslandet. Det kan også være et Joint Venture samarbejde med en anden dansk virksomhed. Fordelen er, at man deler investeringen og risikoen. Men overskuddet skal også deles. Særligt i meget fremmedartede omgivelser kan det være en fordel at give ejerskab til en lokal partner, fordi den ledelsesmæssige tilstedeværelse kan være afgørende for succes. I visse områder af Verden kræves ligefrem lokalt ejerskab i forhold til lovgivningen. Følgende ting skal du være særligt opmærksom på i forbindelse med et Joint Venture samarbejde. Der skal: Laves en Joint Venture kontrakt/aktionær overenskomst Laves en fælles forretningsplan, der kan opnås enighed om Aftales, hvem der har hvilke roller i organisationen Aftales, hvordan overskud udloddes Aftales, hvordan man forholder sig til skilsmisse Licensproduktion Har du en særlig fremstillingsteknologi, eller ejer du et patent eller et varemærke, kan licensproduktion være en fornuftig måde at uddelegere produktionen på. Det er ikke så ressourcekrævende, da du lægger både produktions- og salgsaktiviteter ud til licenstageren. I nogle tilfælde kan det være den eneste farbare måde at overkomme told og logistik barrierer på. Som licensgiver modtager du en royalty, som er kontraktligt aftalt. Du skal være særlig opmærksom på følgende i forbindelse med licens samarbejde. Udvælgelse af licenspartner Udarbejdelse af licenskontrakt Udvælgelse af licenspartneren Når du udvælger en licenspartner tages udgangspunkt i en beskrivelse af dine langsigtede mål. Så begrænser du dig ikke unødigt fra starten. Det kan både være spørgsmål om mængde og om geografisk udbredelse af din idé, eller dit produkt. Når du har beskrevet dine langsigtede mål defineres en ønskeprofil omfattende en eller flere licenstagere. Med udgangspunkt i profilen kan du afsøge markedet gennem fagmedier, ambassader o.l. og rangordne de mulige licenstagere i forhold til dine kriterier. Kriterierne kan fx være licenstagers: Størrelse Adgang til salgskanaler Teknologi 7

8 Geografiske placering Udarbejdelse af Licenskontrakten Du sikrer dine interesser bedst muligt ved at få lavet en kontrakt, som både sikrer dine immaterielle rettigheder og er udformet på en måde, så du får et: Opstarts beløb Minimums beløb Løbende beløb baseret på mængde I kontrakten skal også aftales geografiske og produktmæssige rettigheder, eventuelt eksklusivitet. Desuden er det vigtigt at aftale retsvalget, dvs. ved hvilken domstol skal eventuelle tvister afgøres. Hvilke typer produkter skal outsources? Hvilke produkttyper du kan outsource, afhænger helt af den konkrete sag. Det er langt fra alle produkt- og komponenttyper, der egner sig til outsourcing. Når man skal lave den samlede kalkule, er det ikke kun besparelser i stk. priser, der skal tages med i overvejelserne. Du skal også beregne, hvad der skal investeres i selve samarbejdet. Her er nogle forhold du skal overveje i forhold til hvilke komponenter eller processer du skal outsource: Størrelsen og vægten i forhold til afstanden. Værdien af produkterne i forhold til vægt og størrelse. Meget voluminøse produkter af lav værdi kan således sjældent betale sig at outsource med mindre nærheden til kunden i oursourcing landet er af betydning. Produktets standardiseringsgrad. Jo mere standardiserede produkterne er, des bedre egner de sig til at lægge ud af huset. Hvis der i produktionsprocessen sker mange ændringer som følge af ændrede kundeønsker, vil det være meget vanskeligere at styre outsourcingen. Produktets kompleksitet. Jo mere komplekse produkterne er, desto større er forarbejdet og dermed startomkostningerne i forbindelse med outsourcing. Mængde. Outsourcing har nogle startomkostninger, som skal kunne tjenes hjem over et samlet forløb. Derfor skal der et passende volumen til, før omkostningerne er tjent hjem. Hvor stor del af produktionen skal outsources? For de fleste virksomheder vil outsourcing ikke være et spørgsmål om enten eller. Det er snarere et spørgsmål om både og. Som hovedregel skal du flytte det ud, som andre kan gøre bedre. Det må ikke omfatte jeres kernekompetencer, som du samtidig optimerer in-house. Her tænkes især på processer og aktiviteter, som kunderne i særlig grad værdsætter. For alle processer og komponenter er det et spørgsmål om make or buy! 8

9 For at besvare spørgsmålet er du nødt til at foretage nogle vurderinger, særligt set gennem kundernes briller. Det er særligt aktuelt, hvis du er underleverandør. Vurderingerne kan fx omfatte om: komponenten eller processen er meget synlig for aftageren? prisen er af afgørende betydning for aftageren eller om der er andre forhold, som vurderes at have større værdi? Aktiviteten indeholder en kritisk kompetence, som det ville være bedre at beholde in-house? fleksibilitet med hensyn til levering er af stor værdi for aftageren? Hvor skal der outsources til? Ofte sker valg af land og leverandør mere eller mindre tilfældigt, og baseret i højere grad på mavefornemmelser end på struktureret analyse. Nogle gange kommer valg af leverandør, før valg af land. Nedenfor er beskrevet en struktureret måde til at afgøre valg af land, der trin for trin kan give dig et godt beslutningsgrundlag: 1. Udvælg de kriterier, der er vigtige og kritiske for din virksomhed. Det kunne fx være: o transporttid o transportomkostninger o sprog o kulturel afstand o lønomkostninger o kvalitetsniveau o nærhed til kunden o erfaring med din type produktion o tilstedeværelsen af egnede leverandører 2. Udvælg 4 6 af de væsentligste kriterier 3. angiv for disse kriterier en vigtighed mellem 0 og 1. Summen skal give udvælg 2 4 lande, du mener lever op til dine krav og ønsker 5. for hvert udvalgt land, giver du en karakter fra 1 5 på hvert kriterium for hvert land ganger du vigtighed med karakter på hvert kriterium det land, der får den største score, er herefter det land, som umiddelbart vil være det mest egnede for din virksomhed at outsource til. Nedenfor er vist et eksempel på hvordan man udvælger ét baltisk land ud af de 3 baseret på 11 kriterier. Kriterierne er bestemt af, hvad der er vigtig for denne konkrete virksomhed. Vægten er et udtryk for en rangordning af kriterier, foretaget af virksomhedens ledelse Karakteren på det enkelte land er et udtryk for, hvor godt det præsterer på de udvalgte kriterier Vægten x kriterierne er et udtryk for en samlet vurdering, der er summeret sammen til ét tal nederst. Højeste score "vinder". 9

10 Udvælgelseskriterier Vægt (Vigti ghed) Estlan d (Karak ter) Estlan d Vægt x karakt er Letlan d (Karak ter) Letland Vægt x karakter Litaue n (Karak ter) Litauen Vægt x Karakter Placering Baltikum Markedsstørrelse Geografi logistik Sprog engelsk Uddannelsesniveau Kulturel distance Person transport (tid) Politisk/økonomisk stabilitet Lønniveau Økonomisk vækst Markedsmuligheder Sum For at kunne give karakterer på hvert land skal du bruge nogle oplysninger, og det kræver lidt forarbejde. Nogle oplysninger er nemt tilgængelige, andre er lidt vanskeligere at fremskaffe. Men blot for at give nogle eksempler: Transportomkostninger og transporttid kan du få din speditør til at oplyse om. Lønomkostninger kan du få oplysninger om via ambassader. Erfaringer med din type produktion er ofte landespecifik. Nogle lande er stærke i tekstilproduktion, andre i elektronik og atter andre i metalforarbejdning. Også her kan du få oplysninger via ambassaderne. I nogle tilfælde er der store regionale forskelle indenfor landene. Er det tilfældet kan du gentage trinnene 1 7 beskrevet ovenfor endnu en gang, men hvor land bliver erstattet med region/byområde. Hvordan finder jeg min outsourcing partner? Når du har foretaget landevalget, skal den rette leverandør vælges. I mange tilfælde sker det mere eller mindre tilfældigt gennem uopfordrede henvendelser eller gennem dit netværk. Men da outsourcing er en strategisk beslutning, vil det lønne sig at gå systematisk til værks, og her kan du følge denne fremgangsmåde: Allerførst skal du lave en ønskeprofil på din kontraktleverandør. Profilen kan laves med udgangspunkt i en række kriterier, fx: 10

11 Teknisk kompetence indenfor dit område En kvalitetsstyring der modsvarer dine krav Kvalificeret arbejdskraft En størrelse der passer til din virksomhed Tilstrækkelig med kapacitet Erfaring med leverancer til danmark, eller til eksport i det hele taget Sprogkundskaber Herefter skal du lave en kravspecifikation på de produkter eller processer, du ønsker foretaget. En bruttoliste over mulige leverandører kan du herefter få på to måder. Enten ved, at du selv aktivt opsøger de mulige leverandører, eller ved at du lader leverandørerne opsøge dig. I hvert land findes der match-making portaler på internettet, der kan bringe kontraktleverandør og aftager sammen. Ambassaderne kan hjælpe dig på vej. Når du har samlet dig en bruttoliste over mulige leverandører, kan du systematisere din udvælgelse ved at tage udgangspunkt i dine udvalgte kriterier. Du kan fra starten lave en grov screening, og når du er nået ned på et overskueligt antal leverandører, kan du herefter foretage en nøjere vurdering. Sådan gør du: 1. Udvælg 3-5 kriterier 2. Udvælg 3-5 mulige leverandører 3. Giv kriterierne en vægtning mellem 0 og 1. Summen skal give 1 4. Giv leverandørerne karakter mellem 1 og 5 på hvert kriterium 5. Prioriter leverandørerne efter ovenstående 6. Afhold personlige møder Hvordan laves outsourcing kontrakten? Et samarbejde med en underleverandør bør tage udgangspunkt i en skriftlig kontrakt. Du skal i den sammenhæng være opmærksom på, at opfattelsen af betydningen af kontrakter er forskellig fra land til land. I Kina, fx, betragter man kontrakten som en hensigtserklæring om fremtidigt samarbejde, mens man i vores del af verden betragter kontrakten som afslutningen på forhandlingen. Du bør altid bruge juridisk bistand inden kontrakten skal underskrives. Fordi der kan være to helt forskellige opfattelser af kontraktens juridiske betydning, bør du vælge juridisk bistand fra et advokatfirma, som er vant til at lave kontrakter, der involverer en dansk part og en part fra det pågældende produktionsland. I den forbindelse er det også vigtigt at aftale, hvilket sprog kontrakten udarbejdes i, og hvilken retsinstans man vil bruge, hvis det kommer til en konflikt. I den sammenhæng er det en fordel for dig, at værneting finder sted i et vestligt land, da sagsbehandlingen ofte er kortere her. 11

12 Fordi samarbejdet med din kontraktpartner ofte vil strække sig over en længere årrække, bør du ved kontraktudarbejdelsen tage højde for, at der ganske givet vil ske ændringer undervejs. Det kan være både forretningsmæssigt og teknologisk. Kontrakten skal derfor i sit design kunne rumme, at omstændighederne ændrer sig. Andre ting som kontrakten bør indeholde er blandt andet: Leverandørens rettigheder og forpligtelser Hvordan man afregner Ejerskab til tegninger, værktøjer og viden Produktansvar og reklamationer Starttidspunkt, varighed og ophør Hvordan risikominimeres? Outsourcing er en strategisk beslutning for virksomheden, og selv om den ikke indebærer så store investeringer som ved etablering af egen fabrik, så er der altid en risiko forbundet med at lægge produktion ud af huset. 0-serier Derfor, start med at uddelegere små serier ud af elementer, der ikke er kritiske for virksomheden. På den måde lærer I hinanden langsomt at kende, og mindre misforståelser kan ryddes af vejen, før de bliver problematiske for din virksomhed. Endnu en serie Få lavet gentagne produktionsserier, igen med produktioner, der ikke er kritiske for din virksomhed, så du kan se, om leverandøren lever op til forventningerne om levering og produktkvalitet. Forøge engagement Du kan herefter stille og roligt udvide dit engagement ved at lægge større og større serier eller mere og mere komplekse opgaver ud. I takt med denne proces øges behovet for kontrol og koordinering fra din side. Hvor langt du vil gå, er i høj grad et ressourcespørgsmål, men afhænger også af kompleksiteten af de produkter, du outsourcer. Det ultimative samarbejde mellem din virksomhed og leverandøren er i en form for strategisk partnerskab. Nøgleord: Start med 0 serier Start med enkle elementer Forøg derefter gradvist engagementet 12

13 Born Globals De fleste virksomheder er startet med produktion herhjemme, og først på et senere tidspunkt i virksomhedens livsforløb, er man gået i gang med at lægge produktion til udlandet. Flere og flere virksomheder starter dog med at se på hele Verden, når de i forretningsplanen søger at optimere produktion og salg. Det er blandt andet gjort muligt af bedre IT værktøjer og et generelt set større globalt udsyn. Det gør det muligt at designe en optimal forretningsmodel, hvor man ikke er begrænset af allerede foretagne investeringer. For at kunne optimere din forretningsmodel, skal følgende bl.a. beskrives: hvori ligger min værdiskabelse set med mine kunders øjne? hvad er min egentlige kernekompetence? hvilke værdi skabende aktiviteter skal jeg fokusere på herhjemme? hvordan minimerer jeg min risiko? hvordan optimerer jeg mine markedsmuligheder? hvordan organiserer jeg mig bedst muligt? Hvis planen er at outsource produktionen til en udenlandsk partner som kontraktproduktion er der en række trin, du skal gennem. udvælg den rette kontraktpartner med udgangspunkt i dine kriterier tag udgangspunkt i en prototype eller model få lavet en nøje kravspecifikation omhandlende; produktegenskaber, kvalitet, levering, pris, reklamation, kvalitetssikring lav en prøveordre til godkendelse få udarbejdet en skriftlig juridisk kontrakt om ovenstående evaluer leverandøren efter en tid foretag eventuelt korrigerende handlinger I din forundersøgelsesfase er det meget fornuftigt at læne sig op ad brancheorganisationer, interesseorganisationer og virksomheder, der har praktisk erfaring med din problemstilling. Hermed kan du spare dig selv for mange dyre lærepenge. I mange tilfælde vil det være klogt at samarbejde med andre virksomheder i samme situation. I kan dele omkostninger, og det er måske muligt at få bedre priser hjem på grund af større volumen. Udarbejdet af Esben Uhrenholt, Interfocus 11. april

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Vores vigtigste partnere og leverandører er (nævn hver af de vigtigste): Hvad køber vi hos vore partnere og leverandører (beskriv for hver enkelt):

Vores vigtigste partnere og leverandører er (nævn hver af de vigtigste): Hvad køber vi hos vore partnere og leverandører (beskriv for hver enkelt): Oversigt over din forretningsmodel Dette er en gennegang af hvad der er vigtigt for din virksomhed og dit salg. Når du skiller komplekse sammehænge ad, får du lettere overblik til sidst. Gennemgangen er

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn

Få succes med outsourcing af løn SEL LVGJORT ER IKKE ALTID VELGJORT Få succes med outsourcing af løn Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. Indledning... 3 Mange kender ikke potentialet... 4 For din virksomheds skyld............... 6 3.1. Produktivitet...

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Offshoreprojekter - og lidt om juraen

Offshoreprojekter - og lidt om juraen Offshoreprojekter - og lidt om juraen BØLGETRÆF 12. november 2011 Bo Sandroos 14/11/2011 1 Oversigt 1. Generelt om offshoreprojekter Bølgekraft som offshoreindustri 2. Lidt om juraen kan den hjælpe? 1.

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply Fuld skrue Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply 1 2 Højbjerg Maskinfabrik: Højbjerg Maskinfabrik blev grundlagt i 1945 Familieejet selskab stiftet af Arne Bundgaard

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Indhold Danske virksomheders outsourcing en succeshistorie?

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Lønsom produktion i Danmark

Lønsom produktion i Danmark Royal Greenland Seafood A/S Royal Greenland A/S er en verdensomspændende koncern inden for fisk & skaldyr med godt 2.000 ansatte og en omsætning på ca. 5 mia. dkk. * Primære markeder europæiske lande +

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 4.1 Balancen mellem mange små indkøb og storindkøb. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden. Fig. 4.1 Balancen mellem mange små indkøb og storindkøb. Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Balancen mellem mange små indkøb og storindkøb. Fig. 4.2 Faserne i indkøberens arbejde. Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Forretning i Kina - 2013

Forretning i Kina - 2013 Forretning i Kina - 2013 For lille til det kinesiske marked? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet Frederiksberg Den 23. april 2013 4 % 4 % Hvem kender disse

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd så du optimerer processen og sparer penge Forord Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd, så du optimerer processen og sparer penge Dette whitepaper indeholder

Læs mere

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 AGENDA KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND SAMMENLIGNINGSANALYSER UDFORDRINGERNE REDUKTION AF LCOE I 2020 GENNEM SPØRGSMÅL KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND OFFSHORE WIND

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det!

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! JT Food Consult Limited www.jtfoodconsult.com info@jtfoodconsult.com Teléfono: 0045 51953430 Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! Ydelser, der tilbydes, klik på en ydelse eller

Læs mere

Tavler og processtyring

Tavler og processtyring 38 Tavler og processtyring Tavler og Processtyring Vi er blandt de førende producenter af tavler og automationsløsninger til det industrielle og maritime marked. 39 Tavler og processtyring Vi kan tilbyde

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere marts 2009 Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere I denne runde af lederpanelet har vi spurgt ind til tre emner: netværk, rammevilkår og udflytning af værdikædeaktiviteter til udlandet. Netværk

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb Kl. 13.00: Intro v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 13.15: Overvejelser og proces v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 14.00: Værdiansættelse og finansiering

Læs mere