Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS"

Transkript

1 Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS eller hvordan man får redaktionen til at klappe i hænderne og indlægger sig uvisnelig hæder Overordnet: Formaterne i dette stylesheet skal generelt overholdes. Men hvis der er gode grunde til at afvige fra dem, kan man tale med redaktionen om det. Redaktionen forbeholder sig ret til at sende artikler som ikke overholder formaterne, retur til forfatterne. Foruden stylesheet et er to andre filer nyttige at have: format.nys.doc og eksempeltekst.nys.doc (kontakt redaktionen for at få dem). De indeholder henholdsvis en samling word-typografier og et eksempel på en tekst der overholder NyS-formaterne. Indlevering: Artiklen indleveres som en word-fil. Send med mail til redaktionen på eller til den redaktør du har kontakt med. NyS redaktion Nordisk Forskningsinstitut Afdeling for dialektforskning KUA Njalsgade 136, bygn. 27, 5. sal 2300 København S Længde: sider á 2200 anslag, medregnet noter og litteraturliste. NyS bringer dog også længere artikler efter nærmere aftale. Niveau: NyS lægger vægt på at være et forum for formidling af sprogforskning og samtidig et videnskabeligt tidsskrift. Det betyder på den ene side at argumentation skal være stringent og tilgængelig for alle interesserede læsere og ikke blot en snæver indforstået kreds. Empiriske eksempler, illustrerende figurer osv. er velkomne. Det betyder på den anden side at artikler skal være egnede til sprogvidenskabelig fagfællebedømmelse. Der skal præsenteres teori, data, analyse m.m. i henhold til almindelige videnskabelige genrekrav. Hvad angår niveau, er typiske læsere studerende på højere læreanstalter.

2 Opsætning: Artiklen sættes efter de nedenstående retningslinjer og eventuelt ved hjælp af typografierne i filen format.nys.doc. Titel: Kort og præcis og uden notehenvisninger men gerne med en forklarende undertitel. Mellemrubrikker (afsnitsoverskrifter): Generelt skal mellemrubrikkerne være så korte og præcise som muligt og uden notehenvisninger. Vi opfordrer til at man finder mere sigende betegnelser end indledning / introduktion, afslutning / konklusion : Tag stilling til hvad afsnittets centrale pointe er. Mellemrubrikker, niveauer og skrifttyper: Højst to niveauer i brødteksten. Øverste niveau angives med KAPITÆLER (14 pkt.), næste niveau med kursiv (14 pkt.). Der kan eventuelt anvendes tal til markering af niveauerne: 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.2 osv. Også i det tilfælde angives niveau 1 med KAPITÆLER og niveau 2 med kursiv. Øverste niveau skrives uden stort begyndelsesbogstav, sådan at alle kapitælerne bliver lige høje. Næste niveau skrives med stort begyndelsesbogstav. Derudover kan man selvfølgelig forsyne anvendte eksempler med en overskrift. De udgør ikke et selvstændigt tekstniveau. Opbygning: NyS-artikler indledes ikke med et abstract. Gå blot direkte til den indledende opridsning af problemfeltet evt. under en overskrift. Til gengæld bringes et engelsksproget abstract efter artiklen, så et sådant skal medfølge. Det må være på maksimalt 200 ord. Vi minder om nytten af den sidste gennemlæsning, hvor det tjekkes om samtlige problemstillinger og spørgsmål er fulgt ordentligt til dørs. Brødtekst: Teksten skrives med linjeafstand 1,5. Til markering af nyt afsnit anvendes indrykning. Er et nyt afsnit særlig selvstændigt, kan der anvendes tom linje efterfulgt af venstrestillet nyt afsnit. Fremhævelser: Brug kursiv og ikke fed skrift eller understregning ved fremhævelser i brødteksten. Fremhæv i begrænset omfang.

3 Brug fortrinsvis kursiv som fremhævelse i tabeller/figurer f.eks. af bestemte kategorier. Yderligere distinktioner kan dog markeres med fed/understregning. Henvisninger: Henvises der bredt til et værk, placeres henvisningen umiddelbart før sætningens punktum, f.eks.: Oftest indebærer katederundervisning at eleverne passiviseres og isoleres (Lindblad & Sahlström 1998). Ved opremsning af flere værker adskilles med semikolon. Ved henvisninger til et bestemt værk i forbindelse med omtale af forfatteren bruges formen: Linell (1998) mener som Lindblad og Sahlström (1998), at klasseværelsesinteraktion Ved omtale af et værk i brødteksten bruges enten forfatternavn og årstal uden parenteser: I Linell 1998 introduceres begrebet kommunikative projekter. eller værkets titel sættes i kursiv: I Linells Approaching dialogue (1998) introduceres begrebet kommunikative projekter. Transskriptioner af tale og samtale: Transskriptioner af konversationsanalytisk tilsnit sættes med skrifttypen Courier i størrelse 12 (Typografien Eksempel i format.nys.doc). Linjer i transskriptioner må højst være 60 tegn lange. Når der er linjetæller og angivelse af taler, giver det ca. 50 tegn til transskription per linje. Det kan tage sig ud som herunder (tallinjen er ikke en del af transskriptionen, den illustrerer hvor meget 60 tegn fylder). 1 Pet: der er andre forhold der kan gøre sig gældende i 2 den situation.= 3 And: =det er muligt men du gjorde i hvert fald [ik- 4 Pet: [jeg gik 5 så langt jeg overhovedet kunne; Eksempler og lister: Eksempler på sproglige data til analyse og lister af forskellige arter er der i øvrigt ikke noget fast format for. Vi opfordrer forfattere til at følge almindelig kutyme når der er en sådan. Filen eksempeltekst.nys.doc indeholder nogle eksempler.

4 Citater: Kortere citater anbringes i brødtekst som følger: Skriftsproget betyder altså en enorm aflastning af vores hukommelse, samtidig med at det er en meget sikker måde at overbringe meddelelsen fra afsender til modtager på (Heger 1999: 63). Længere citater anbringes uden for brødtekst, mellem to blanke linjer, uden citationstegn, som følger: For eleverne medfører katederundervisningen ikke nogen større sproglig aktivitet. Elevernes opgave i klassen er at lytte, at bede om ordet og, hvis læreren giver dem lov, at svare på den rigtige måde. De skal være forberedt på at blive vurderet og på at blive afbrudt, når som helst læreren ikke anser det, de siger, for at være relevant. De skal lade deres udsagn blive omformuleret og korrigeret offentligt. [ ] Det billede af elevernes situation i klasseværelset, der tegnes gennem denne forskning, er med andre ord ret dystert og beskriver en verden af passiv venten, hvor læreren kontrollerer eleverne og isolerer dem fra hinanden. (Lindblad & Sahlström 1998: 249) bemærk tegnet for udeladelse: [ ]. Optræder udeladelsen indledningsvis i citatet bruges der ikke parenteser: Figurer og tabeller: Alle tegne- og tabelfunktioner i word kan uden problemer anvendes. Kontakt redaktionen hvis du ønsker at anvende andre programmer. Husk at checke at alle figurer og tabeller er (korrekt) nummereret. Både betegnelsen og et eventuelt navn placeres over figuren/tabellen f.eks. Tabel 2. De to største testhomografer. En eventuel forklarende billedtekst anbringes under figur/tabel. Ved genanvendelse af figurer fra andre tekster: husk kildeangivelse. Noter: Der anvendes altid kun slutnoter. Husk ingen noter i overskrifter og mellemrubrikker. Signatur: Efter artiklen (før noter og litteraturliste) angives forfatterens navn, ansættelsessted og institution (el. lign.) samt en mailadresse. Litteratur: Listen opstilles som nedenfor (med overskriften: Litteratur). Vi beder indtrængende om at man ser litteraturlisten nøje igennem flere gange før artiklen indsendes. Alle oplysninger skal fremgå: Forfatternavne og navne på redaktører med fornavn eller initialer, udgivelsesår, titel, titel på samleværk eller tidsskrift, trykkested, forlag, sidetal for artikler i tidsskrifter og bidrag til antologier. Bemærk at forkortelsen red. anvendes uanset værkets sprog. Litteraturlisten skal helst indeholde fornavne på forfattere og subsidiært forkortelser af fornavne. Vi opfordrer til at

5 forfattere anvender en konsekvent skrivemåde og altså ikke gør som nedenfor(!), hvor der dog præsenteres eksempler der er legale hver især. Atkinson, J. M. & J. Heritage (red.) (1984) Structures of Social Action. Studies in Conversation Analysis. Newcastle upon Tyne: Cambridge University Press. Givón, Talmy (1979a) On understanding grammar. New York, San Francisco & London: Academic Press. Givón, Talmy (1979b) From Discourse to Syntax: Grammar as a Processing Strategy. Talmy Givón (red.) Discourse and Syntax. Syntax and Semantics, vol. 12. New York, San Francisco & London: Academic Press Holmen, A. & J. N. Jørgensen (1996) Gruppesamtaler mellem børn. K. A. Jensen & J. Steensig (red.) Datadag. Artikler om indsamling og bearbejdning af samtale- og interviewdata fra ADLA s datadag november Århus: Aarhus Universitet Kintsch, W. & T. van Dijk (1978) Toward a model of text comprehension and production. Psychological Review 85(5) Polanyi, Livia (1995) The linguistic structure of discourse. Rasmussen, Jens Elmegård (2002) Grammatikalisering som princip i Franz Bopp s Vergleichende Grammatik. Indlæg ved det SHF-støttede grammatikaliseringsseminar i Rungsted, maj, (Version 5. januar 2011)

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Retningslinjer for skriftlige opgaver

Retningslinjer for skriftlige opgaver Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012 Indhold Indledning... 1

Læs mere

VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE

VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE K ARNOV GROUP DENMARK A/S Sankt Petri Passage 5, 1165 København K T: 33 74 07 00 K ARNOVGROUP.DK Indholdsfortegnelse Velkommen til Karnov Group 3 Fra manuskript til færdig

Læs mere

Dette hæfte giver dig en oversigt over de større skriftlige opgaver du skal skrive i gymnasiet. Gem det! Studieretningsopgaven (SRO) 2g

Dette hæfte giver dig en oversigt over de større skriftlige opgaver du skal skrive i gymnasiet. Gem det! Studieretningsopgaven (SRO) 2g Version: 1.0 Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion... 2 2.0 Dansk-historieopgave... 3 2.1 Dansk... 4 2.2 Hvordan udarbejdes en indholdsfortegnelse i Word 2010?... 5 2.3 Noteapparat... 6 2.4 Citater... 6

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over-

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Manual. Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet

Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Manual. Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Manual Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Peter Barner-Rasmussen April 2002 Revideret januar 2006 Indhold Side Generelt.................................................................

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Om kommunikationspolitikken 5 Hvem skriver du til? 6 Tekstens struktur 7 Korrektur 8 Faldgruber

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER Tilpasset markedsføringsøkonomuddannelsen af Richard Brooks, august 2011 2. udgave Markedsføringsøkonomuddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Referencer, citater og litteraturlister

Referencer, citater og litteraturlister Referencer, citater og litteraturlister Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Indeholder Før vi starter... 3 Word 2007 (og andre)... 3 Litteraturlisten... 5 Formålene

Læs mere

Hvornår skal det være? Hvad er opgaveformuleringen? Hvor lang skal besvarelsen være?

Hvornår skal det være? Hvad er opgaveformuleringen? Hvor lang skal besvarelsen være? TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE I 2. HF Vejledning til eleverne Hvad drejer det sig om? 1 Den større skriftlige opgave i 2.hf er en individuel eksamen, og karakteren tæller med

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF På SG har vi i slutningen af 1.g en mulighed for at lave en mindre skriftlig opgave i historie i samarbejde med et andet af klassens fag. Formålet med

Læs mere

Vejledning i større skriftlige opgaver

Vejledning i større skriftlige opgaver Vejledning i større skriftlige opgaver 2012 Forside Til SRP og SRO skal du bruge den forside, som du får udleveret. Det giver ikke ekstra point med en kunstfærdig forside, så brug ikke tiden på det. Til

Læs mere

GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014

GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014 GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014 En vejledning for elever og kursister på Brønderslev Gymnasium og Hfkursus med en oversigt, råd og regler til: 1. del De større skriftlige projekter HF: Den større skriftlige

Læs mere

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 8.-10. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Debatindlæg i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb eleverne

Læs mere

Vejledning til forfattere af faglig-videnskabelige artikler til Tandlægebladet

Vejledning til forfattere af faglig-videnskabelige artikler til Tandlægebladet 25. juni 2014 Vejledning til forfattere af faglig-videnskabelige artikler til Tandlægebladet Indhold Side Generel information 2 - Omfang af manuskripter 2 Fremsendelse af manuskripter 2 Opstilling af manuskripter

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere