CHEMODATA PROFIDOS 2000 / 4000 / 302

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHEMODATA PROFIDOS 2000 / 4000 / 302"

Transkript

1 CHEMODATA PROFIDOS 2000 / 4000 / 302 CNI Multi Channel Analyser Installations- og brugermanual Dansk Brugermanual for Chemodata Profidos Watch Dog 2000 Professional 4000 Multi Dos 302 Version 2.0 Model Editon International Marketing A/S Industrivej 18 DK 6840 Oksbøl

2 INDHOLD 1 INDLEDNING Måling Ekstraudstyr Installation Sikkerhedsvejledning Valg af den rette placering til enheden Strømforsyning og ledninger Dosering On/Off-dosering Proportional dosering Vedligeholdelse Periodisk kontrol Lithiumbatteri til RAM-hukommelse 8 2 ph Målemetode 9 3 FRI KLOR (CL) Målemetode 10 4 TEMPERATUR Målemetode 10 5 REDOX Målemetode 10 6 BETJENING Betjening / Tastatur 11

3 INDHOLD 7 DISPLAY ph Klor Redox (ORP) Temperatur Log / Tid Kalenderindstilling System 13 8 TEKNISKE DATA Elektriske og mekaniske data Måle- og signalinput Temperatur (kun aflæsning) ph Potentialefrit Redox (ORP) Klor 14 9 KALIBRERINGSVEJLEDNING Kalibrering ph 7 / ph Klorkalibrering Redox-kalibrering (ORP) Parametervalg i menuen FEJLFINDING Sikkerhedsmæssige forholdsregler Problemer med strømforsyningen Fejl i enheden CHEMODATA PROFIDOS WATCH DOG /19 12 CHEMODATA PROFIDOS PROFESSIONAL /21/22 13 CHEMODATA PROFIDOS MULTI DOS /24 14 INSTALLATIONSSKEMA 15 PROGRAMLOGISTIK

4 1. INDLEDNING Tillykke med købet af Chemodata Profidos, der automatisk doserer og desinficerer vandet i swimmingpoolen. Dette kræver kun begrænset eller slet ingen tilsyn fra brugerens side, hvis Chemodata Profidos installeres korrekt. Chemodata Profidos er en kompakt mikroprocessorstyret enhed, som automatisk doserer og desinficerer vandet i swimmingpoolen på baggrund af valgte indstillinger og målinger. Denne manual er udarbejdet til brug for tekniske medarbejdere, som udfører installation, indstilling og vedligeholdelse af Chemodata Profidos. Det er vigtigt, at disse medarbejdere har en grundlæggende viden om og erfaring med brugen af enheder af denne type. ADVARSEL! Læs denne manual, inden installationen påbegyndes. 1.1 MÅLING ph Redox (ORP) Klor Temperatur 1.2 EKSTRAUDSTYR Kundetilpasset konfiguration på bestilling Fjerndisplay

5 1.3 INSTALLATION SIKKERHEDSVEJLEDNING Læs venligst dette kapitel omhyggeligt inden Chemodata Profidos installeres. FARE: Kontroller, at den stikdåse, som Chemodata Profidos tilsluttes, er monteret og forbundet korrekt. Det er brugerens ansvar at sikre, at jordforbindelsen i stikdåsen er korrekt installeret for derved at forhindre elektrisk stød! Træk altid stikket ud, inden ledninger tilsluttes eller frakobles Chemodata Profidos. Dette gælder også, selv hvis der kun er tale om lavspænding. Brug kun én hånd til at tilslutte eller frakoble ledninger. Rør aldrig ved enhedens ledninger i tordenvejr. DER ER STOR RISIKO FOR ELEKTRISK STØD! VALG AF KORREKT PLACERING TIL ENHEDEN Selvom Chemodata Profidos er indbygget i en robust og vandtæt IP65-kasse, anbefaler vi, at den monteres på et sted, hvor den er beskyttet mod støv og regn. Systemet bør hverken udsættes for direkte sollys eller ekstreme temperaturer. Den ideelle placering er: Chemodata Profidos bør desuden monteres på et tilgængeligt og betjeningsvenligt sted og i en højde på ca. 180 cm (øjenhøjde) for at sikre let aflæsning af LCD-displayene. Monter enheden på en væg.

6 1.4 STRØMFORSYNING OG LEDNINGER Spændingen er fra producentens side indstillet til det niveau, som er gældende i det land, hvor enheden forhandles, og er angivet på enhedens nomenklatur, der er placeret uden på kassen. Hvis den spænding, der angives på mærkatet, ikke svarer til niveauet i det land hvor enheden skal anvendes, bør forhandleren kontaktes inden installationen. BEMÆRK: Stikdåsen skal være så tæt på enheden som muligt og altid være tilgængelig! Sørg for at frakoble enheden fra stikdåse og det tilbehør, som er tilsluttet Chemodata Profidos, under installation og vedligeholdelse. Forbered installationen af Chemodata Profidos på papir inden tilslutning. Følg nedenstående anvisninger for at forbedre sikkerheden for brugeren og opnå problemfri drift. BEMÆRK: Udgangene på potentialfrie relæer kan både håndtere lavspænding og højspænding på op til 250 VAC med 6 A. Højspændingsledninger skal altid markeres tydeligt! Lavspændingsledninger må aldrig tilsluttes eller føres parallelt med højspændingsledninger! Vær altid opmærksom på advarsler, som gælder perifere enheder og ekstraudstyr. Åbn frontlågen på Chemodata Profidos for at tilslutte perifere enheder og ekstraudstyr. Her er der både adgang til enhedens bundkort og forbindelser.

7 1.5 DOSERING Chemodata Profidos kan foretage separat justering af doseringen for hver enkelt kanal. Softwaren gør det muligt frit at vælge mellem On/Off-dosering eller proportional dosering ON/OFF-DOSERING I denne funktion aktiveres de potentialfrie relæers output, så snart den opmålte værdi ligger uden for den valgte indstilling (plus tolerance). Når den opmålte værdi svarer til den indstillede værdi (plus tolerance), afbryder systemet de potentielle frie relæers output PROPORTIONAL DOSERING Denne funktion aktiverer de potentialefrie relæers output i forhold til forskellen mellem den indstillede værdi og den faktiske målte værdi. Hvis den indstillede værdi ligger langt fra den faktiske målte værdi, er doseringstiden lang og interrupttiden kort. Jo tættere den faktiske opmålte værdi kommer på den indstillede værdi, jo kortere er doseringstiden, og interrupttiden øges, indtil de to værdier svarer til hinanden.

8 1.6 VEDLIGEHOLDELSE Chemodata Profidos kræver kun begrænset vedligeholdelse. Det anbefales dog at holde enheden ren, fri for støv og tør. ADVARSEL: Enheden må kun rengøres med en tør, blød klud. Anvend aldrig rensevæske eller alkohol til rengøringen PERIODISK KONTROL Det tilrådes at kontrollere enhedens værdier en ekstra gang vha. manuelle målinger. Hvis meldingen ALARM vises på Chemodata Profidos LCD-display, bør kanalen kontrolleres. Undersøg om indstillingerne er korrekte og der er tilstrækkelig doseringsvæske i tanken. Kontroller gennemstrømning til flowcelle og følere. Der er normalt blot tale om fejlindstilling, tomme doseringstanke, manglende celleflow eller forældede følere. Hver måned bør det kontrolleres visuelt, at følerne er rene. Hvis ikke dette er tilfældet, kan det resultere i en forkert måling. Rengør føleren med vand og en blød klud. Udover vand er den eneste tilladte rengøringsmiddel Chemodata Sensor Cleaning Solution. Brug af andre rengøringsmidler kan beskadige føleren permanent. Det kan være nødvendigt at kalibrere følerne pga. ældning. Hvis det imidlertid ikke er muligt at kalibrere følerne med held, befinder følerne sig uden for det korrekte måleområde. Dette betyder, at de skal udskiftes med nye følere LITHIUMBATTERI TIL RAM-HUKOMMELSE Når enheden er slukket, gemmer Chemodata Profidos data såsom dato, tid, log, kalibreringsdata osv. i RAM-hukommelsen vha. et langtidsholdbart lithiumbatteri. Ifølge producentens specifikationer har batteriet en levetid på 5 til 6 år. ADVARSEL: Kontroller altid batteriets polaritet. Forkert installation kan få batteriet til at eksplodere. Der må kun anvendes batterier af den type, som specificeres af enhedens producent. Et forkert batteri kan beskadige enheden permanent. Brugte batterier skal genbruges og må aldrig smides ud sammen med det almindelige affald!!!

9 2. ph 2.1 MÅLEMETODE ph-værdien angiver, om vandet er surt, neutralt eller basisk, og findes ved at måle koncentrationen af H+ og OH- ioner i vandet med en ph-føler. ph-værdien 7,0 regnes som neutral, hvilket betyder, at koncentrationen af H+ and OH- ioner er lige stor, og den målte spænding er derfor 0 mv. En ph-værdi mellem 0,0 og 7,0 betyder, at der er et overskud af H+ ioner, som skaber en positiv spænding, og derfor gør vandet meget syreholdigt. Hvis ph-værdien ligger mellem 7,0 og 14,0 er vandet er basisk og den målte spænding negativ pga. overskuddet af OH- ioner. Chemodata Profidos kan måle og vise hele ph-måleområdet fra 0,00 til 14,00 med en opløsning på 0,05. Afvigelsen i ph-området 1,00 til 13,00 udgør maksimalt 2%. Chemodata Profidos indeholder desuden en kraftig ohmsk inputforstærker på Ohm, hvilket forhindrer impedansfejl ved tilslutning af forskellige følere. Inputforstærkeren omsætter følersignalet til et signal på 0-5 V, der kan anvendes af mikroprocessorer. Processoren aflæser følersignalet for hver 300 ms. og fortsætter derefter med de gemte kalibreringsdata. Følgende ph-værdier henviser til de spændinger, som er anført nedenfor i mv. Tallene tager udgangspunkt i den kendsgerning, at hver ph-enhed afgiver en spænding på ±56 til 58 mv og 20,0 C ved anvendelse af en ny føler. ph-værdi Elektrodesignal i mv ph-værdi Elektrodesignal i mv 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7, ,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14, Den spænding, som frembringes af følerne ved samme ph-værdi (f.eks. 8,00), kan variere. Den teoretiske afvigelse er som følger: Temperatur i C 0 C 20 C 25 C 37 C 60 C 100 C Elektrodesignal i mv 54,20 mv 58,00 mv 59,16 mv 61,54 mv 66,10 mv 74,04 mv

10 3. FRI KLOR (CL) 3.1 MÅLEMETODE Signalerne, der kommer fra den potentiostatiske celle til klormåling, er direkte proportionale med den eksisterende mængde frie klor (Cl) i vandet. Brugeren kan indstille det ønskede måleområde (start og slut) efter behov. Præcisionen er som følgende: Måleområde 0-10 mg/l Målepræcisionen ligger ca. 2% over det valgte måleområde. Chemodata Profidos indeholder en kraftig ohmsk inputforstærker på Ohm, hvilket forhindrer impedansfejl ved tilslutning af forskellige følere. Inputforstærkeren omsætter følersignalet til et signal på 0-5 V, der kan anvendes af mikroprocessorer. Processoren aflæser følersignalet for hver 300 ms. og fortsætter derefter med de gemte kalibreringsdata. 4. TEMPERATUR 4.1 MÅLEMETODE Den temperaturmålingsmetode, som Chemodata Profidos anvender, er baseret på NTC-modstandsmåling. Måleområdet ligger mellem 0,0 og 50,0 C med en opløsning på 0,5 C og 1,5 % tolerance i hele måleområdet. 5. REDOX 5.1 MÅLEMETODE Redox-spændingen opstår ved oxidering eller reduktion af materialer i vandet for så snart det begynder at påvirke følerens overflade. Redox-spændingen henviser til vandets tilstand og processen i vandet, som påvirker det oxiderende og reducerende materiale. Redox-spænding, der eksempelvis findes i kloret vand, er en nøjagtig måde at måle vandets oxidering og desinficerende virkning idet der tages hensyn til det faktiske omfang af tilsmudsning og forurening. Selve målingen består udelukkende af en spændingsmåling. Måleområde mv

11 6. BETJENING 6.1 BETJENING / TASTATUR Tryk ENTER-tasten ind i 5 sekunder i displayfunktionen. Herefter vises valgmenuen. Marker det ønskede menupunkt med højre eller venstre taste og tryk ENTER. Du befinder dig nu på det ønskede menupunkt, hvor det er muligt at flytte markøren til den ønskede værdi med højre eller venstre taste. Når dette er gjort kan værdien ændres ved at trykke på OP- eller NED-tasten. Skal der foretages yderligere rettelser, flyttes markøren igen til en værdi, hvorefter den ønskede værdi justeres. Tryk på ENTER for at gemme de ændrede værdier, når alle indstillinger er foretaget. Alle relæer er slukkede under programmeringen. Som udgangspunkt gælder følgende: Pil til HØJRE/VENSTRE Pil OP/NED ENTER-taste = Flyt markeringerne i en menu = Hæv/sænk en værdi = Bekræft et valg

12 7. DISPLAY 7.1 ph Indstilling 7,4 fabriksindstillet værdi Doseringsfunktion 0 = On/Off 1 = PID (proportional dosering) Tolerance Standardtemperatur 20 C Doseringsretning 0 = Plus dosering 1 = Minus dosering Kalibrering ph 7 (se kalibreringsvejledning) Kalibrering ph 9 (se kalibreringsvejledning) Offset 0 Hældning 0 K1-faktor (%) KLOR Indstilling 0,5 mg/l fabriksindstillet værdi Doseringsfunktion 0 = On/Off 1 = Proportional Tolerance Standardtemperatur 20 C Områdestart 0 Områdeafslutning 10 K1-faktor (%) 100 Offset 0 (se kalibreringsvejledning) 7.3 REDOX Indstillet værdi 650 mv fabriksindstillet værdi Doseringsfunktion 0 = On/Off 1 = Proportional Tolerance K1-factor (%) 100 Hældning 7.4 TEMPERATUR 7.5 LOG / TID Log transmissionscyklus Interface min. Seriel port RS-232C 7.6 KALENDERINDSTILLING Dag 1-7 (= mandag til søndag) Måned 1-12 (= januar til december) År 0-99 (= år 2000 til 2099)

13 7.7 SYSTEM Sprog Alarm 0 = Off 1 = On ph Manuel funktion 0 = Off 1 = On Redox (ORP) Manuel funktion 0 = Off 1 = On Klor Manuel funktion 0 = Off 1 = On Forhold/regulering Nulstilling af systemet 1 = Ja 8. TEKNISKE DATA 8.1 ELEKTRISKE OG MEKANISKE DATA Enhedstype: - CNI Chemodata Profidos Signalhåndtering: - Digital 8-bit microprocessor, 2/3 analogt signalinput Display: Redox, Cl, Tastatur: højre, enter) - Grafisk LCD 4-Line dotmatrix display for ph, Temperaturangivelse med baggrundsbelysning - 5 taster (pil op, pil ned, pil til venstre, pil til Signalopløsning: - Måleinput under 2 % Strømforsyning: Maks. strømforbrug: Klimatiske grænser: +158 F) Analogt signalinput: Digitalt input: doseringstank) - Spænding: VAC eller VAC - Ampere: 100 ma - Frekvens Hz - Maks. 10 VA - Driftstemperatur 0-45 C ( F) - Opbevaringstemperatur C ( Maks. relativ fugtighed 80 % med lukket frontlåge - 2 signalinput mv Ohm (ph / Redox) - 1 signalinput NTC (temperatur) - 2 (kun til Chemodata-følere for tom Signaloutput: - Output fra 2 potentialefrie relæer på maks. 230 VAC / 6 A

14 Datainterface: - RS 232C (2400 Baud, 8 databits, 1 stopbit, ingen paritet) Mål: Vægt: Kassebeskyttelse: x 314 x 119 mm - 3,5 kg. - IP MÅLE- OG SIGNALINPUT Temperatur Område: 0,0-50 C Opløsning: 0,5 C Tolerance: 1,5 % Inputtype: NTC ph Område: 0,0-14,00 ph Opløsning: 0,05 ph Tolerance: 1,5 % Inputtype: Analog Ohm / 1 pf Potentialefrit Redox Område: mv Opløsning: 5 mv Tolerance: 1,5 % Inputtype: Analog Ohm / 1 pf Klor Område: 0-10 mg/l Opløsning: 5 mv Tolerance: 2,0 % Inputtype: Analog Ohm / 1 pf BEMÆRK: Alle tidligere nævnte målesignalinput refererer udelukkende til Chemodata 99 og hverken til de følere eller elektroder, som er tilsluttet enheden. Præcision og måleområde afhænger af de anvendte følere og elektroder. 9. KALIBRERINGSVEJLEDNING

15 9.1 KALIBRERING ph 7 / ph 9 Vigtigt: se sidste side / tegning Flyt mærket til ph 7. Indstil taste 1 med Pil OP. Tryk ENTER og dyp ph-føleren i bufferopløsningen med en ph-værdi på 7. Vent ca. 30 sekunder. Tryk ENTER igen. Apparatet tæller herefter ned til 0. Meddelelsen kalibrering gennemført vises på displayet. Gå tilbage til displayfunktionen med ENTER. Flyt mærket til ph 9. Indstil taste 1 med Pil OP. Tryk ENTER og dyp ph-føleren i bufferopløsningen med en ph-værdi på 9. Vent ca. 30 sekunder. Tryk ENTER igen. Apparatet tæller herefter ned til 0. Herefter vises meddelelsen kalibrering gennemført på displayet. Gå tilbage til displayfunktionen med ENTER. Kalibrering af Profidos 2000 med combi og Ref sensor: Bemærk af begge sensor, combi og ref. sensor skal være i samme bufferflaske på samme tid når der kalibreres. Se sidste side / tegning 9.2 KLORKALIBRERING Flyt mærket til 0-punktsmatch for automatisk matching af hældningstal. Indstil taste 1 med Pil OP. Tryk ENTER og bryd vandets flow i klormålingscellen. Vent ca. 2 minutter. Tryk herefter igen på ENTER. Klorværdien indstilles automatisk til 0,00. Den potentiostatiske klorcelle behøver ikke et konstant flow. Der er dog minimum- og maksimumgrænser for flow, eksempelvis min. 0,5 l/min. og maks. 1,5 l/min. Hvis justeringen ikke er tilstrækkelig til anvendelsesformålet, kan der finjusteres via K1-faktoren. Normalt bør man dog lade K1-faktoren være K1= REDOX-KALIBRERING (ORP) Vigtigt: se sidste side. Flyt mærket til REDOX 465 mv. Indstil med Pil OP taste 1. Tryk ENTER og dyp Redox-føleren ned i Redox-bufferopløsningen +465 mv. Vent ca. 30 sekunder. Tryk ENTER igen. Apparatet tæller herefter ned til 0. Herefter vises meddelelsen kalibrering gennemført på displayet. Gå tilbage til displayfunktionen med ENTER. Vigtigt. Ved Ref. sensor ( Profidos 2000 ). Læs også kap PARAMETERVALG I MENUEN Anvend pil op and pil ned til at vælge mellem de forskellige punkter i menuen. Vælg 0 og 1 med henholdsvis venstre pil og højre pil for at vælge mellem at aktivere eller deaktivere den valgte funktion. Tryk ENTER for at gemme den valgte værdi. Enheden går tilbage til displayfunktionen.

16 10. FEJLFINDING 10.1 SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER Chemodata Profidos er afprøvet og kontrolleret af producenten og forhandleren inden ibrugtagning, hvilket er årsagen til, at denne manual ikke indeholder en lang liste til brug ved fejlfinding. De fleste fejl skyldes forkert betjening af enheden eller at følerne og elektroderne er nået til afslutningen af deres levetid. En beskrivelse af fejl, der skyldes henholdsvis føler og elektroder, bør fremgå af de manualer, der leveres sammen med disse. Fare: Træk altid ledningen til Chemodata 99 ud fra stikket inden lågen åbnes. Rør aldrig ved enheden i tordenvejr, da kan være farligt i tilfælde af lynnedslag! 10.2 PROBLEMER MED STRØMFORSYNINGEN Problem: Kontroller: Ingen visning på LCD-displayet - At stikket er sat i kontakten - At strømforsyning svarer til driftsspænding. - At ledningen er tilsluttet korrekt til klemmen på enheden. - Kontroller sikkerhedsudstyret- Kontakt forhandleren, hvis der ikke findes nogen fejl. LCD baggrundsbelysningen fungerer ikke - Kontakt forhandleren.utilsigtet afbrydelse af enheden - Kontroller ledningsforbindelsen til klemmen. - Kontroller at stikket er sat i - Kontroller sikkerhedsudstyret

17 10.3 FEJL I ENHEDEN Problem: Kontroller: Tabt RAM-hukommelse - Om lithiumbatteriet er fladt Kontakt forhandleren De viste måleværdier er ukorrekte - Kontroller, om elektroderne og følerne er korrekt tilsluttet til Chemodata Kontroller, at elektroderne og følerne ikke er forældede eller ikke passer til det ønskede anvendelsesformål. I forbindelse med alle øvrige former for fejl kontrolleres følere, elektroder, ledninger, forbindelser, vandflow, hydraulik i vandmålesystemet, polarisationsfejl i strømforsyningen samt eventuel fejlstrøm, som generelt kan påvirke systemets evne til at foretage målinger.

18 CHEMODATA PROFIDOS WATCH-DOG 2000 CNI VERSION 2.0 Chemodata Profidos WATCH-DOG 2000 er et kompakt, automatisk måle- og doseringsapparat til vedligeholdelse af vandkvaliteten i private swimmingpools. Chemodata Profidos WATCH-DOG 2000 er det optimale højteknologiske redskab til vedligeholdelse af vandkvalitet og vandhygiejne i swimmingpools. Nem betjening Chemodata Profidos WATCH-DOG 2000 tilsluttes den 230 V stikdåse, der er forbundet med poolens pumpe. Hvis swimmingpoolen er udstyret med filterpumpestyring, skal apparatet tilsluttes direkte til denne. Sådanne systemer skal være udstyret med gennemstrømningskontrol. Fordele: Enkel at montere kræver ikke megen plads Med Chemodata Profidos WATCH-DOG 2000 styres desinficeringen automatisk afhængig af belastningen. Automatisk måling og regulering af ph-værdi. Præcis dosering sikrer et minimalt forbrug af kemikalier til vedligeholdelse af vandkvaliteten. Doseringspumperne er automatisk sikrede mod tørløb ved hjælp af en niveaumåler i den tilknyttede beholder. Hvis pumpernes sikkerhedsafbryder er aktiveret, markerer systemet dette med OFF. Chemodata Profidos WATCH-DOG 2000 til vedligeholdelse af vandkvalitet er let at anvende og er samtidig driftssikker. Ugentlig kontrol: Klorværdi: 0,5-1,0 mg/l ph-værdi: 7,0-7,4 Måleenhed, visuel kontrol, vandkvalitet Månedlig kontrol: Kontrol af ph- og Redox-følerne som beskrevet i manualen. Kalibrering eller udskiftning af følere i nødvendigt omfang.

19 Regulering af desinficering med flydende klor Vandkvaliteten i en swimmingpool skal være upåklagelig bakteriologisk set. Både de badende og omgivelserne omkring poolen inficerer vandet med bakterier, der hér kan formere sig hurtigt. Derfor er det påkrævet at desinficere vandet. En god desinficerende virkning opnås med et klorindhold på 0,5-1,0 mg/l, målt med klortester (f.eks. CNI-Testkit). Til desinficering kan flydende klor anvendes, f.eks.: CNI Profi Chlor. BEMÆRK: Klorstabilisator, fra et indhold på 80 mg/l, påvirker Redox-målingen og kan medføre fejlfunktioner. Regulering af ph-værdien Vandet i swimmingpoolen skal have en ph-værdi på 7,0-7,4. Inden for dette ph-område er vandet hudvenligt og minimalt aggressivt over for bassinets og gennemstrømningssystemets materialer. En optimalt desinficerende virkning inden for dette område opnås ved hjælp af CNI Profi-Chlor flüssig. Årsagen til, at vandets ph-værdi ligger uden for det optimale område, kan især være vandets hårdhed. Men også andre påvirkninger kan dog også ændre ph-værdien. Hvis vandet er meget hårdt, medfører det som regel en for høj ph-værdi. Det anbefales at anvende ph-minus flüssig for at sænke ph-værdien.

20 CHEMODATA PROFIDOS PROFESSIONAL 4000 CNI VERSION 2.0 Chemodata Profidos Professional 4000 er et kompakt, automatisk måle- og reguleringssystem til vandrensning i swimmingpools og spabade til professionel og privat brug. Med Chemodata Profidos Professional 4000 har De købt et system med den seneste teknologi, som er specialkonstrueret til optimal behandling af vandet i swimmingpoolen. Chemodata Profidos Professional 4000 fås i to forskellige versioner: - ph / Redox (ORP) - ph / fri klor (potentiostatisk måling) Nem betjening Chemodata Profidos Professional 4000 skal bare tilsluttes det eksisterende eller nye swimmingpoolsystem. Specielle fordele ved det nye system: Nem installation og kompakt størrelse. Desinficering proportionelt med belastningen af udluftningsrøret. Automatisk måling og regulering af ph-værdien. Den høje præcision i forbindelse med dosering af kemikalier i vandet i swimmingpoolen reducerer den mængde af kemikalier, der skal bruges til vandbehandling. Alarmrelæer rapporterer fejlfunktioner og standser doseringspumperne for at forhindre utilsigtet overdosering af kemikalier i vandet. Alarmen for lavt indhold i kemikalietanken, der fås som ekstraudstyr, forhindrer, at doseringspumperne løber tør, og viser, hvornår tanken skal fyldes. De væsentligste fordele ved Chemodata Profidos Professional 4000 er nem betjening, letlæseligt display og driftssikkerhed.

21 Ugentlig kontrol: - ph-værdi: 7,0-7,4 (Standard) - Redox-værdi: mv (Standard) - Klorværdi: 0,5-1,0 mg / l (Valgfrit) - Doseringstankene er fyldt tilstrækkeligt med kemikalier. - Ingen alarmsignaler er tændt. Månedlig kontrol: - Kontroller, at følerne er rene (ved at kigge gennem de rene flowceller) - Kontroller forbindelser og rør samt føderørene i doseringspumper Korrekt dosering af flydende klor Vandet i swimmingpoolen bør renses for de bakterier, som de mennesker, der svømmer i bassinet, samt bassinets omgivelser tilfører. Den bedste måde at desinficere vandet på er at bruge flydende klor, som Chemodata Profidos Professional 4000 er konstrueret til, såsom Chemodata Pforichlor. Mængden af fri klor i vandet bør ligge mellem 0,5-1,0 mg/l (ppm). Korrekt dosering af ph-niveauet Vandets ph-værdi bør ligge mellem 7,0-7,4 for at beskytte svømmernes hud samt bassinets materiale mod beskadigelse. Enhver højere eller lavere ph-værdi kan medføre hudskader eller permanente skader på bassinets materiale eller filtersystem. Vi har konstrueret systemet til at fungere korrekt sammen med flydende ph-reducerende kemikalier, såsom Chemodata Profiminus, eller ph-rensende kemikalier, såsom Chemodata Profiplus, med det formål at bevare en korrekt ph-værdi. Klor har desuden den bedste desinficerende virkning ved en ph-værdi mellem 7,0 og 7,4.

22 1.5 Forsinket opstart af dosering For at undgå utilsigtet dosering af kemikalier under systemopstart er Chemodata Profidos Professional 4000 udstyret med en funktion, som forsinker opstarten af doseringen. Hver gang systemet tændes, tager det 2 minutter indtil det er muligt for doseringspumperne at ændre vandet i bassinets kemiske balance. Derfor bør man altid vente ca. 2 minutter efter at der tændes for systemet, indtil eventuelle alarmlys eller doseringsfunktion kan ses. 1.6 Dosering Chemodata Profidos Professional 4000 styres af en mikroprocessor, som aflæser værdierne i vandet og aktiverer doseringspumperne, hvis de programmerede værdier ikke er de samme som de målte værdier i vandet. Mikroprocessoren stopper doseringspumperne lige så snart de aflæste værdier i swimmingpoolens vand svarer til de indprogrammerede værdier. Chemodata Profidos Professional 4000 er forsynet med en separat manuel doseringsfunktion til hver enkelt kanal, hvilket muliggør funktioner såsom klorchok. 1.7 Potentiostatisk celle til klormåling (ekstraudstyr) Det anbefales at anvende den frie klorversion af Chemodata Profidos Professional 4000 i professionelle swimmingpools til direkte aflæsning af indholdet af fri klor i vandet. Målesystemet til fri klor omfatter en potentiostatisk celle til klormåling, som anvender vandet i poolen som elektrolyt og producerer en galvanisk mikrospænding. Denne mikrospænding forstærkes af klorforstærkeren, så signalet kan aflæses direkte fra Chemodata Profidos Professional Den bakteriedræbende effekt påvirkes af ph-værdien i bassinvandet. Det er meget vigtigt, at ph-værdien konstant holdes mellem 7,0 og 7,4, hvilket netop er det, som ph-funktionen i Chemodata Profidos Professional 4000 sikrer.

23 CHEMODATA PROFIDOS MULTI DOS 302 CNI VERSION Forsinket dosering Doseringsaktiveringen i Chemodata Profidos MULTIDOS 302 er forsinket 2 minutter for at undgå fejldoseringer. De første 2 minutter efter, at Chemodata Profidos MULTIDOS 302 er blevet tændt, foretager systemet kun målinger. Systemet aktiverer og indikerer hverken dosering eller alarm. Efter en strømafbrydelse og efter afbrydelse af gennemstrømningen ved gennemstrømningsføleren aktiveres den forsinkede dosering. Først når de 2 minutter er gået, påbegynder Chemodata Profidos MULTIDOS 302 automatisk regulerings- og styrefunktionerne. 1.6 Dosering Den mikroprocessorstyrede Chemodata Profidos MULTIDOS 302 regulerer automatisk doseringen i henhold til de programmerede indstillinger og den faktisk målte værdi og styrer samtidig de tilsluttede doseringspumper. Chemodata Profidos MULTIDOS 302 kan om nødvendigt også betjenes manuelt, og hér doserer systemet i henhold til de programmerede indstillinger. BEMÆRK: Der kan højst aktiveres 3 manuelle doseringer i løbet af 48 timer. Hvis doseringspumpen ønskes aktiveret 4. gang, kan dette først ske 48 timer efter den 3. dosering. Ventetiden på 48 timer kan hverken reduceres ved at slukke for doseringssystemet eller ændre de programmerede indstillinger! 1.6.1

24 Dosering ved strømafbrydelse Chemodata Profidos MULTIDOS 302 gemmer altid den allerede påbegyndte doseringstid i hukommelsen. Hvis der sker en strømafbrydelse under doseringen, genoptages doseringen, når strømmen kommer igen, og de 2 minutter er gået (forsinket dosering). Eksempel: Ved en dosering, der varer 15 minutter, sker der efter 7 minutter en strømafbrydelse. Efter en strømafbrydelse på 10 timer kommer strømmen igen, og Chemodata Profidos MULTIDOS 302 fortsætter doseringen fra det 8. minut, når de 2 minutter er gået (forsinket dosering). 3. DRIFTSFORMER Systemet omfatter to driftsformer: - Når Chemodata Profidos MULTIDOS 302 indstillet til drift, arbejder den som regulator i enten automatisk eller manuel drift. - Når driftsformen programmering er valgt, kan brugeren konfigurere systemet. 3.1 Drift Automatik Når Chemodata Profidos MULTIDOS 302 er indstillet til automatik, reguleres ph-værdien ved at sammenligne den målte værdi med den indstillede værdi. Desinficeringen reguleres af det indbyggede ur på basis af de indstillede parametre: - Doseringstidspunkt - Doseringsvarighed = (poolens rumindhold * doseringsmængde) / pumpeydelse - Doseringsdage Manuel drift Når Chemodata Profidos MULTIDOS 302 er indstillet til manuel drift, reguleres desinficeringen på grundlag af doseringstiden. Der kan højst aktiveres 3 manuelle doseringer i løbet af 48 timer.

25 Fabriks-/grundindstilling Bassin på m 3 Slange nummer 2, 1,5 l/t Bassin på m 3 Slange nummer 3, 5,0 l/t ph-værdi af swimmingpoolens vand er kontrolleret. Begyndelsesdosering er kontrolleret ved hjælp af tester. Overordnet funktionskontrol og/eller slutkontrol er udført. o Servicekontrakt o Ja o Nej, men tilbudt o Ja o Nej, aftalt Garantiperiodens start: Dato: fra til: Kunde: Installatør: (Firmastempel) Tlf. nr.: Dato: Signatur: Tlf. nr.: Dato: Signatur:

26 Idriftsættelsesprotokol Sugearmaturer tilsluttet suge- og niveaubøsninger. Doseringsslanger lige og forbundet med doseringsventil. Tilsluttet stikdåse (forbundet med poolens pumpe). Målevands- og doseringsledning kontrolleret for utætheder. Gennemstrømningskontrollens funktion kontrolleret (ekstra) Sugearmaturer fastgjort i tilhørende doseringsbeholdere. Niveaumålerens funktion kontrolleret. Beskyttelseskapper fjernet fra ph-følerens underside, følere tilsluttet korrekt. ph-måling indstillet med bufferopløsning ph 7 og ph 9. Redox-måling indstillet med bufferopløsning Rx 465. Gennemstrømning af målevand kontrolleret visuelt. Doseringspumpernes funktion kontrolleret. Stilling EIN. Program, programændringer: Klordosering. Værdi indstillet til 0,5 1,0 ml. ph-værdi indstillet til 7,2 7,4: ph doseringsretning: fra ph minus til ph-værdi til ph plus Dosering af H2O2 indstillet til ca. 30 mg/l: SYSTEMET ER AFLEVERET I FUNKTIONSDYGTIG STAND Denne manual er omfattet af loven om ophavsret. Tekster og illustrationer er omhyggeligt udarbejdet, men fejl kan dog ikke udelukkes fuldstændigt. Udgiveren kan ikke gøres ansvarlig på grundlag af eventuelle fejl i teksten. by Chemonorm AG, CH-8852 Altendorf, Schweiz

27 Identifikations- og kontrollabel:

Installation og brugermanual. Type 30-114100 Profidos 2000 CNI Multi Channel Analyser

Installation og brugermanual. Type 30-114100 Profidos 2000 CNI Multi Channel Analyser Installation og brugermanual. Type 30-114100 Profidos 2000 CNI Multi Channel Analyser Pumper som option. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Editon 3.1

Læs mere

Installation og brugermanual. Welldana Eurodos. Type 30-114100. ph & redox styring.

Installation og brugermanual. Welldana Eurodos. Type 30-114100. ph & redox styring. Installation og brugermanual. Welldana Eurodos. Type 30-114100. ph & redox styring. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Erstatter tidligere Watch-dog / Profidos 2000.

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Manual til Welldana Controller 30-203100. Fuldautomatisk - kemikaliedoseringsanlæg. Til måling og regulering af vandkvaliteten i svømmebade.

Manual til Welldana Controller 30-203100. Fuldautomatisk - kemikaliedoseringsanlæg. Til måling og regulering af vandkvaliteten i svømmebade. Manual til Welldana Controller 30-203100. Fuldautomatisk - kemikaliedoseringsanlæg. Til måling og regulering af vandkvaliteten i svømmebade. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Automatisk vandbehandling

Automatisk vandbehandling PoolManager Automatisk vandbehandling Til ilt, chlor eller brom Kan anvendes med PoolConnect F å m e r e g l æ d e a f d i n p o o l Fremragende teknologi og nem betjening: Den nye PoolManager PoolManager

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN:

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN: Elma PH-222 Dansk/norsk manual Side 1 - XX Svensk manual Sida 2 - XX English usermanual Page 6-7 EAN: 5706445230297 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Indledning... 3 Egenskaber... 3 Specifikationer...

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Manual til SMC Saltgenerator. Type 30-300520 / 30-300530

Manual til SMC Saltgenerator. Type 30-300520 / 30-300530 Manual til SMC Saltgenerator. Type 30-300520 / 30-300530 Der tages forbeholde for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Udgave 1.3 05 2005. Dansk. 1. Hvad er en saltgenerator? En saltgenerator

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning Kombineret ph-elektrode type 160015 Komponenter Top af elektrode med stikforbindelse og O-ringstætning Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl Ag/AgCl-referenceelement Kaliumchloridopløsning - 3,5 mol/l

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk.

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk. Datablad Niveautransmitter 2.1 NY Tision 1 1, Div sorer e s s a l n K dte se n e k d Go Tlf.: 69 20 70 Fax: 69 20 71 DK 2.1 Shuttle 0708 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning Trust Energy Protector 325/525 Brugervejledning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC.

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Pool Valet Junior. Pool Valet Senior. Pool Valet RC med fjernbetjening. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Installationsvejledning IMage Pool heater.

Installationsvejledning IMage Pool heater. Installationsvejledning IMage Pool heater. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: International Marketing A/S Udgave: 3.1 10 2003. Sprog / language: DK. GB. D. F. Tillykke med Deres

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 2.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

T12-01- Bestillingsnummer: T12-01-02

T12-01- Bestillingsnummer: T12-01-02 T12-01- Bestillingsnummer: T12-01-02 Denne geniale batterilader oplader vedlige-holdelsesfrie og almindelige batterier. Displayet med indikationslamperne fortæller om batteriets tilstand, og en test af

Læs mere

Kap. 9 Mineralblandeanlæg

Kap. 9 Mineralblandeanlæg Kap. 9 Mineralblandeanlæg 1 ADVARSEL OG SIKKERHED... 2 2 INDTASTNING AF RECEPT... 3 2.1 MF5000 PROGRAM... 3 2.2 MULTCOM PROGRAM... 3 2.3 NÆRINGSSTOFBEREGNING... 4 3 RENGØRING... 5 4 KALIBRERING... 6 5

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Udgave 1 August 2011 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 er enkel at anvende. Alligevel anbefales det at gennemlæse denne instruktion nøje, før instrumentet tages i brug. Nærværende instruktion vil forsyne Dem med

Læs mere

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II STRENOMETER INFORMATION Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II Elcometer 345 MARK II er en let, bærbar digital lagtykkelsesmåler med vidvinklet (105º) display for nem aflæsning af de gentagelige målinger.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Betjeningsvejledning. SensoLyt 700 IQ. IQ SENSOR NET ph/orp sensor

Betjeningsvejledning. SensoLyt 700 IQ. IQ SENSOR NET ph/orp sensor Betjeningsvejledning SensoLyt 700 IQ IQ SENSOR NET ph/orp sensor ba15324e01 09/2001 SensoLyt 700 IQ SensoLyt 700 IQ Indholdsfortegnelse 1 Indkøring.................................... 1-1 1.1 Indkøring

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Plena Easy Line Udgangsforstærker. Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Plena Easy Line Udgangsforstærker. Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Plena Easy Line Udgangsforstærker da Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Plena Udgangsforstærker Installations- og brugsanvisninger da 2 Vigtige beskyttelsesforanstaltninger Før

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere