CHEMODATA PROFIDOS 2000 / 4000 / 302

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHEMODATA PROFIDOS 2000 / 4000 / 302"

Transkript

1 CHEMODATA PROFIDOS 2000 / 4000 / 302 CNI Multi Channel Analyser Installations- og brugermanual Dansk Brugermanual for Chemodata Profidos Watch Dog 2000 Professional 4000 Multi Dos 302 Version 2.0 Model Editon International Marketing A/S Industrivej 18 DK 6840 Oksbøl

2 INDHOLD 1 INDLEDNING Måling Ekstraudstyr Installation Sikkerhedsvejledning Valg af den rette placering til enheden Strømforsyning og ledninger Dosering On/Off-dosering Proportional dosering Vedligeholdelse Periodisk kontrol Lithiumbatteri til RAM-hukommelse 8 2 ph Målemetode 9 3 FRI KLOR (CL) Målemetode 10 4 TEMPERATUR Målemetode 10 5 REDOX Målemetode 10 6 BETJENING Betjening / Tastatur 11

3 INDHOLD 7 DISPLAY ph Klor Redox (ORP) Temperatur Log / Tid Kalenderindstilling System 13 8 TEKNISKE DATA Elektriske og mekaniske data Måle- og signalinput Temperatur (kun aflæsning) ph Potentialefrit Redox (ORP) Klor 14 9 KALIBRERINGSVEJLEDNING Kalibrering ph 7 / ph Klorkalibrering Redox-kalibrering (ORP) Parametervalg i menuen FEJLFINDING Sikkerhedsmæssige forholdsregler Problemer med strømforsyningen Fejl i enheden CHEMODATA PROFIDOS WATCH DOG /19 12 CHEMODATA PROFIDOS PROFESSIONAL /21/22 13 CHEMODATA PROFIDOS MULTI DOS /24 14 INSTALLATIONSSKEMA 15 PROGRAMLOGISTIK

4 1. INDLEDNING Tillykke med købet af Chemodata Profidos, der automatisk doserer og desinficerer vandet i swimmingpoolen. Dette kræver kun begrænset eller slet ingen tilsyn fra brugerens side, hvis Chemodata Profidos installeres korrekt. Chemodata Profidos er en kompakt mikroprocessorstyret enhed, som automatisk doserer og desinficerer vandet i swimmingpoolen på baggrund af valgte indstillinger og målinger. Denne manual er udarbejdet til brug for tekniske medarbejdere, som udfører installation, indstilling og vedligeholdelse af Chemodata Profidos. Det er vigtigt, at disse medarbejdere har en grundlæggende viden om og erfaring med brugen af enheder af denne type. ADVARSEL! Læs denne manual, inden installationen påbegyndes. 1.1 MÅLING ph Redox (ORP) Klor Temperatur 1.2 EKSTRAUDSTYR Kundetilpasset konfiguration på bestilling Fjerndisplay

5 1.3 INSTALLATION SIKKERHEDSVEJLEDNING Læs venligst dette kapitel omhyggeligt inden Chemodata Profidos installeres. FARE: Kontroller, at den stikdåse, som Chemodata Profidos tilsluttes, er monteret og forbundet korrekt. Det er brugerens ansvar at sikre, at jordforbindelsen i stikdåsen er korrekt installeret for derved at forhindre elektrisk stød! Træk altid stikket ud, inden ledninger tilsluttes eller frakobles Chemodata Profidos. Dette gælder også, selv hvis der kun er tale om lavspænding. Brug kun én hånd til at tilslutte eller frakoble ledninger. Rør aldrig ved enhedens ledninger i tordenvejr. DER ER STOR RISIKO FOR ELEKTRISK STØD! VALG AF KORREKT PLACERING TIL ENHEDEN Selvom Chemodata Profidos er indbygget i en robust og vandtæt IP65-kasse, anbefaler vi, at den monteres på et sted, hvor den er beskyttet mod støv og regn. Systemet bør hverken udsættes for direkte sollys eller ekstreme temperaturer. Den ideelle placering er: Chemodata Profidos bør desuden monteres på et tilgængeligt og betjeningsvenligt sted og i en højde på ca. 180 cm (øjenhøjde) for at sikre let aflæsning af LCD-displayene. Monter enheden på en væg.

6 1.4 STRØMFORSYNING OG LEDNINGER Spændingen er fra producentens side indstillet til det niveau, som er gældende i det land, hvor enheden forhandles, og er angivet på enhedens nomenklatur, der er placeret uden på kassen. Hvis den spænding, der angives på mærkatet, ikke svarer til niveauet i det land hvor enheden skal anvendes, bør forhandleren kontaktes inden installationen. BEMÆRK: Stikdåsen skal være så tæt på enheden som muligt og altid være tilgængelig! Sørg for at frakoble enheden fra stikdåse og det tilbehør, som er tilsluttet Chemodata Profidos, under installation og vedligeholdelse. Forbered installationen af Chemodata Profidos på papir inden tilslutning. Følg nedenstående anvisninger for at forbedre sikkerheden for brugeren og opnå problemfri drift. BEMÆRK: Udgangene på potentialfrie relæer kan både håndtere lavspænding og højspænding på op til 250 VAC med 6 A. Højspændingsledninger skal altid markeres tydeligt! Lavspændingsledninger må aldrig tilsluttes eller føres parallelt med højspændingsledninger! Vær altid opmærksom på advarsler, som gælder perifere enheder og ekstraudstyr. Åbn frontlågen på Chemodata Profidos for at tilslutte perifere enheder og ekstraudstyr. Her er der både adgang til enhedens bundkort og forbindelser.

7 1.5 DOSERING Chemodata Profidos kan foretage separat justering af doseringen for hver enkelt kanal. Softwaren gør det muligt frit at vælge mellem On/Off-dosering eller proportional dosering ON/OFF-DOSERING I denne funktion aktiveres de potentialfrie relæers output, så snart den opmålte værdi ligger uden for den valgte indstilling (plus tolerance). Når den opmålte værdi svarer til den indstillede værdi (plus tolerance), afbryder systemet de potentielle frie relæers output PROPORTIONAL DOSERING Denne funktion aktiverer de potentialefrie relæers output i forhold til forskellen mellem den indstillede værdi og den faktiske målte værdi. Hvis den indstillede værdi ligger langt fra den faktiske målte værdi, er doseringstiden lang og interrupttiden kort. Jo tættere den faktiske opmålte værdi kommer på den indstillede værdi, jo kortere er doseringstiden, og interrupttiden øges, indtil de to værdier svarer til hinanden.

8 1.6 VEDLIGEHOLDELSE Chemodata Profidos kræver kun begrænset vedligeholdelse. Det anbefales dog at holde enheden ren, fri for støv og tør. ADVARSEL: Enheden må kun rengøres med en tør, blød klud. Anvend aldrig rensevæske eller alkohol til rengøringen PERIODISK KONTROL Det tilrådes at kontrollere enhedens værdier en ekstra gang vha. manuelle målinger. Hvis meldingen ALARM vises på Chemodata Profidos LCD-display, bør kanalen kontrolleres. Undersøg om indstillingerne er korrekte og der er tilstrækkelig doseringsvæske i tanken. Kontroller gennemstrømning til flowcelle og følere. Der er normalt blot tale om fejlindstilling, tomme doseringstanke, manglende celleflow eller forældede følere. Hver måned bør det kontrolleres visuelt, at følerne er rene. Hvis ikke dette er tilfældet, kan det resultere i en forkert måling. Rengør føleren med vand og en blød klud. Udover vand er den eneste tilladte rengøringsmiddel Chemodata Sensor Cleaning Solution. Brug af andre rengøringsmidler kan beskadige føleren permanent. Det kan være nødvendigt at kalibrere følerne pga. ældning. Hvis det imidlertid ikke er muligt at kalibrere følerne med held, befinder følerne sig uden for det korrekte måleområde. Dette betyder, at de skal udskiftes med nye følere LITHIUMBATTERI TIL RAM-HUKOMMELSE Når enheden er slukket, gemmer Chemodata Profidos data såsom dato, tid, log, kalibreringsdata osv. i RAM-hukommelsen vha. et langtidsholdbart lithiumbatteri. Ifølge producentens specifikationer har batteriet en levetid på 5 til 6 år. ADVARSEL: Kontroller altid batteriets polaritet. Forkert installation kan få batteriet til at eksplodere. Der må kun anvendes batterier af den type, som specificeres af enhedens producent. Et forkert batteri kan beskadige enheden permanent. Brugte batterier skal genbruges og må aldrig smides ud sammen med det almindelige affald!!!

9 2. ph 2.1 MÅLEMETODE ph-værdien angiver, om vandet er surt, neutralt eller basisk, og findes ved at måle koncentrationen af H+ og OH- ioner i vandet med en ph-føler. ph-værdien 7,0 regnes som neutral, hvilket betyder, at koncentrationen af H+ and OH- ioner er lige stor, og den målte spænding er derfor 0 mv. En ph-værdi mellem 0,0 og 7,0 betyder, at der er et overskud af H+ ioner, som skaber en positiv spænding, og derfor gør vandet meget syreholdigt. Hvis ph-værdien ligger mellem 7,0 og 14,0 er vandet er basisk og den målte spænding negativ pga. overskuddet af OH- ioner. Chemodata Profidos kan måle og vise hele ph-måleområdet fra 0,00 til 14,00 med en opløsning på 0,05. Afvigelsen i ph-området 1,00 til 13,00 udgør maksimalt 2%. Chemodata Profidos indeholder desuden en kraftig ohmsk inputforstærker på Ohm, hvilket forhindrer impedansfejl ved tilslutning af forskellige følere. Inputforstærkeren omsætter følersignalet til et signal på 0-5 V, der kan anvendes af mikroprocessorer. Processoren aflæser følersignalet for hver 300 ms. og fortsætter derefter med de gemte kalibreringsdata. Følgende ph-værdier henviser til de spændinger, som er anført nedenfor i mv. Tallene tager udgangspunkt i den kendsgerning, at hver ph-enhed afgiver en spænding på ±56 til 58 mv og 20,0 C ved anvendelse af en ny føler. ph-værdi Elektrodesignal i mv ph-værdi Elektrodesignal i mv 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7, ,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14, Den spænding, som frembringes af følerne ved samme ph-værdi (f.eks. 8,00), kan variere. Den teoretiske afvigelse er som følger: Temperatur i C 0 C 20 C 25 C 37 C 60 C 100 C Elektrodesignal i mv 54,20 mv 58,00 mv 59,16 mv 61,54 mv 66,10 mv 74,04 mv

10 3. FRI KLOR (CL) 3.1 MÅLEMETODE Signalerne, der kommer fra den potentiostatiske celle til klormåling, er direkte proportionale med den eksisterende mængde frie klor (Cl) i vandet. Brugeren kan indstille det ønskede måleområde (start og slut) efter behov. Præcisionen er som følgende: Måleområde 0-10 mg/l Målepræcisionen ligger ca. 2% over det valgte måleområde. Chemodata Profidos indeholder en kraftig ohmsk inputforstærker på Ohm, hvilket forhindrer impedansfejl ved tilslutning af forskellige følere. Inputforstærkeren omsætter følersignalet til et signal på 0-5 V, der kan anvendes af mikroprocessorer. Processoren aflæser følersignalet for hver 300 ms. og fortsætter derefter med de gemte kalibreringsdata. 4. TEMPERATUR 4.1 MÅLEMETODE Den temperaturmålingsmetode, som Chemodata Profidos anvender, er baseret på NTC-modstandsmåling. Måleområdet ligger mellem 0,0 og 50,0 C med en opløsning på 0,5 C og 1,5 % tolerance i hele måleområdet. 5. REDOX 5.1 MÅLEMETODE Redox-spændingen opstår ved oxidering eller reduktion af materialer i vandet for så snart det begynder at påvirke følerens overflade. Redox-spændingen henviser til vandets tilstand og processen i vandet, som påvirker det oxiderende og reducerende materiale. Redox-spænding, der eksempelvis findes i kloret vand, er en nøjagtig måde at måle vandets oxidering og desinficerende virkning idet der tages hensyn til det faktiske omfang af tilsmudsning og forurening. Selve målingen består udelukkende af en spændingsmåling. Måleområde mv

11 6. BETJENING 6.1 BETJENING / TASTATUR Tryk ENTER-tasten ind i 5 sekunder i displayfunktionen. Herefter vises valgmenuen. Marker det ønskede menupunkt med højre eller venstre taste og tryk ENTER. Du befinder dig nu på det ønskede menupunkt, hvor det er muligt at flytte markøren til den ønskede værdi med højre eller venstre taste. Når dette er gjort kan værdien ændres ved at trykke på OP- eller NED-tasten. Skal der foretages yderligere rettelser, flyttes markøren igen til en værdi, hvorefter den ønskede værdi justeres. Tryk på ENTER for at gemme de ændrede værdier, når alle indstillinger er foretaget. Alle relæer er slukkede under programmeringen. Som udgangspunkt gælder følgende: Pil til HØJRE/VENSTRE Pil OP/NED ENTER-taste = Flyt markeringerne i en menu = Hæv/sænk en værdi = Bekræft et valg

12 7. DISPLAY 7.1 ph Indstilling 7,4 fabriksindstillet værdi Doseringsfunktion 0 = On/Off 1 = PID (proportional dosering) Tolerance Standardtemperatur 20 C Doseringsretning 0 = Plus dosering 1 = Minus dosering Kalibrering ph 7 (se kalibreringsvejledning) Kalibrering ph 9 (se kalibreringsvejledning) Offset 0 Hældning 0 K1-faktor (%) KLOR Indstilling 0,5 mg/l fabriksindstillet værdi Doseringsfunktion 0 = On/Off 1 = Proportional Tolerance Standardtemperatur 20 C Områdestart 0 Områdeafslutning 10 K1-faktor (%) 100 Offset 0 (se kalibreringsvejledning) 7.3 REDOX Indstillet værdi 650 mv fabriksindstillet værdi Doseringsfunktion 0 = On/Off 1 = Proportional Tolerance K1-factor (%) 100 Hældning 7.4 TEMPERATUR 7.5 LOG / TID Log transmissionscyklus Interface min. Seriel port RS-232C 7.6 KALENDERINDSTILLING Dag 1-7 (= mandag til søndag) Måned 1-12 (= januar til december) År 0-99 (= år 2000 til 2099)

13 7.7 SYSTEM Sprog Alarm 0 = Off 1 = On ph Manuel funktion 0 = Off 1 = On Redox (ORP) Manuel funktion 0 = Off 1 = On Klor Manuel funktion 0 = Off 1 = On Forhold/regulering Nulstilling af systemet 1 = Ja 8. TEKNISKE DATA 8.1 ELEKTRISKE OG MEKANISKE DATA Enhedstype: - CNI Chemodata Profidos Signalhåndtering: - Digital 8-bit microprocessor, 2/3 analogt signalinput Display: Redox, Cl, Tastatur: højre, enter) - Grafisk LCD 4-Line dotmatrix display for ph, Temperaturangivelse med baggrundsbelysning - 5 taster (pil op, pil ned, pil til venstre, pil til Signalopløsning: - Måleinput under 2 % Strømforsyning: Maks. strømforbrug: Klimatiske grænser: +158 F) Analogt signalinput: Digitalt input: doseringstank) - Spænding: VAC eller VAC - Ampere: 100 ma - Frekvens Hz - Maks. 10 VA - Driftstemperatur 0-45 C ( F) - Opbevaringstemperatur C ( Maks. relativ fugtighed 80 % med lukket frontlåge - 2 signalinput mv Ohm (ph / Redox) - 1 signalinput NTC (temperatur) - 2 (kun til Chemodata-følere for tom Signaloutput: - Output fra 2 potentialefrie relæer på maks. 230 VAC / 6 A

14 Datainterface: - RS 232C (2400 Baud, 8 databits, 1 stopbit, ingen paritet) Mål: Vægt: Kassebeskyttelse: x 314 x 119 mm - 3,5 kg. - IP MÅLE- OG SIGNALINPUT Temperatur Område: 0,0-50 C Opløsning: 0,5 C Tolerance: 1,5 % Inputtype: NTC ph Område: 0,0-14,00 ph Opløsning: 0,05 ph Tolerance: 1,5 % Inputtype: Analog Ohm / 1 pf Potentialefrit Redox Område: mv Opløsning: 5 mv Tolerance: 1,5 % Inputtype: Analog Ohm / 1 pf Klor Område: 0-10 mg/l Opløsning: 5 mv Tolerance: 2,0 % Inputtype: Analog Ohm / 1 pf BEMÆRK: Alle tidligere nævnte målesignalinput refererer udelukkende til Chemodata 99 og hverken til de følere eller elektroder, som er tilsluttet enheden. Præcision og måleområde afhænger af de anvendte følere og elektroder. 9. KALIBRERINGSVEJLEDNING

15 9.1 KALIBRERING ph 7 / ph 9 Vigtigt: se sidste side / tegning Flyt mærket til ph 7. Indstil taste 1 med Pil OP. Tryk ENTER og dyp ph-føleren i bufferopløsningen med en ph-værdi på 7. Vent ca. 30 sekunder. Tryk ENTER igen. Apparatet tæller herefter ned til 0. Meddelelsen kalibrering gennemført vises på displayet. Gå tilbage til displayfunktionen med ENTER. Flyt mærket til ph 9. Indstil taste 1 med Pil OP. Tryk ENTER og dyp ph-føleren i bufferopløsningen med en ph-værdi på 9. Vent ca. 30 sekunder. Tryk ENTER igen. Apparatet tæller herefter ned til 0. Herefter vises meddelelsen kalibrering gennemført på displayet. Gå tilbage til displayfunktionen med ENTER. Kalibrering af Profidos 2000 med combi og Ref sensor: Bemærk af begge sensor, combi og ref. sensor skal være i samme bufferflaske på samme tid når der kalibreres. Se sidste side / tegning 9.2 KLORKALIBRERING Flyt mærket til 0-punktsmatch for automatisk matching af hældningstal. Indstil taste 1 med Pil OP. Tryk ENTER og bryd vandets flow i klormålingscellen. Vent ca. 2 minutter. Tryk herefter igen på ENTER. Klorværdien indstilles automatisk til 0,00. Den potentiostatiske klorcelle behøver ikke et konstant flow. Der er dog minimum- og maksimumgrænser for flow, eksempelvis min. 0,5 l/min. og maks. 1,5 l/min. Hvis justeringen ikke er tilstrækkelig til anvendelsesformålet, kan der finjusteres via K1-faktoren. Normalt bør man dog lade K1-faktoren være K1= REDOX-KALIBRERING (ORP) Vigtigt: se sidste side. Flyt mærket til REDOX 465 mv. Indstil med Pil OP taste 1. Tryk ENTER og dyp Redox-føleren ned i Redox-bufferopløsningen +465 mv. Vent ca. 30 sekunder. Tryk ENTER igen. Apparatet tæller herefter ned til 0. Herefter vises meddelelsen kalibrering gennemført på displayet. Gå tilbage til displayfunktionen med ENTER. Vigtigt. Ved Ref. sensor ( Profidos 2000 ). Læs også kap PARAMETERVALG I MENUEN Anvend pil op and pil ned til at vælge mellem de forskellige punkter i menuen. Vælg 0 og 1 med henholdsvis venstre pil og højre pil for at vælge mellem at aktivere eller deaktivere den valgte funktion. Tryk ENTER for at gemme den valgte værdi. Enheden går tilbage til displayfunktionen.

16 10. FEJLFINDING 10.1 SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER Chemodata Profidos er afprøvet og kontrolleret af producenten og forhandleren inden ibrugtagning, hvilket er årsagen til, at denne manual ikke indeholder en lang liste til brug ved fejlfinding. De fleste fejl skyldes forkert betjening af enheden eller at følerne og elektroderne er nået til afslutningen af deres levetid. En beskrivelse af fejl, der skyldes henholdsvis føler og elektroder, bør fremgå af de manualer, der leveres sammen med disse. Fare: Træk altid ledningen til Chemodata 99 ud fra stikket inden lågen åbnes. Rør aldrig ved enheden i tordenvejr, da kan være farligt i tilfælde af lynnedslag! 10.2 PROBLEMER MED STRØMFORSYNINGEN Problem: Kontroller: Ingen visning på LCD-displayet - At stikket er sat i kontakten - At strømforsyning svarer til driftsspænding. - At ledningen er tilsluttet korrekt til klemmen på enheden. - Kontroller sikkerhedsudstyret- Kontakt forhandleren, hvis der ikke findes nogen fejl. LCD baggrundsbelysningen fungerer ikke - Kontakt forhandleren.utilsigtet afbrydelse af enheden - Kontroller ledningsforbindelsen til klemmen. - Kontroller at stikket er sat i - Kontroller sikkerhedsudstyret

17 10.3 FEJL I ENHEDEN Problem: Kontroller: Tabt RAM-hukommelse - Om lithiumbatteriet er fladt Kontakt forhandleren De viste måleværdier er ukorrekte - Kontroller, om elektroderne og følerne er korrekt tilsluttet til Chemodata Kontroller, at elektroderne og følerne ikke er forældede eller ikke passer til det ønskede anvendelsesformål. I forbindelse med alle øvrige former for fejl kontrolleres følere, elektroder, ledninger, forbindelser, vandflow, hydraulik i vandmålesystemet, polarisationsfejl i strømforsyningen samt eventuel fejlstrøm, som generelt kan påvirke systemets evne til at foretage målinger.

18 CHEMODATA PROFIDOS WATCH-DOG 2000 CNI VERSION 2.0 Chemodata Profidos WATCH-DOG 2000 er et kompakt, automatisk måle- og doseringsapparat til vedligeholdelse af vandkvaliteten i private swimmingpools. Chemodata Profidos WATCH-DOG 2000 er det optimale højteknologiske redskab til vedligeholdelse af vandkvalitet og vandhygiejne i swimmingpools. Nem betjening Chemodata Profidos WATCH-DOG 2000 tilsluttes den 230 V stikdåse, der er forbundet med poolens pumpe. Hvis swimmingpoolen er udstyret med filterpumpestyring, skal apparatet tilsluttes direkte til denne. Sådanne systemer skal være udstyret med gennemstrømningskontrol. Fordele: Enkel at montere kræver ikke megen plads Med Chemodata Profidos WATCH-DOG 2000 styres desinficeringen automatisk afhængig af belastningen. Automatisk måling og regulering af ph-værdi. Præcis dosering sikrer et minimalt forbrug af kemikalier til vedligeholdelse af vandkvaliteten. Doseringspumperne er automatisk sikrede mod tørløb ved hjælp af en niveaumåler i den tilknyttede beholder. Hvis pumpernes sikkerhedsafbryder er aktiveret, markerer systemet dette med OFF. Chemodata Profidos WATCH-DOG 2000 til vedligeholdelse af vandkvalitet er let at anvende og er samtidig driftssikker. Ugentlig kontrol: Klorværdi: 0,5-1,0 mg/l ph-værdi: 7,0-7,4 Måleenhed, visuel kontrol, vandkvalitet Månedlig kontrol: Kontrol af ph- og Redox-følerne som beskrevet i manualen. Kalibrering eller udskiftning af følere i nødvendigt omfang.

19 Regulering af desinficering med flydende klor Vandkvaliteten i en swimmingpool skal være upåklagelig bakteriologisk set. Både de badende og omgivelserne omkring poolen inficerer vandet med bakterier, der hér kan formere sig hurtigt. Derfor er det påkrævet at desinficere vandet. En god desinficerende virkning opnås med et klorindhold på 0,5-1,0 mg/l, målt med klortester (f.eks. CNI-Testkit). Til desinficering kan flydende klor anvendes, f.eks.: CNI Profi Chlor. BEMÆRK: Klorstabilisator, fra et indhold på 80 mg/l, påvirker Redox-målingen og kan medføre fejlfunktioner. Regulering af ph-værdien Vandet i swimmingpoolen skal have en ph-værdi på 7,0-7,4. Inden for dette ph-område er vandet hudvenligt og minimalt aggressivt over for bassinets og gennemstrømningssystemets materialer. En optimalt desinficerende virkning inden for dette område opnås ved hjælp af CNI Profi-Chlor flüssig. Årsagen til, at vandets ph-værdi ligger uden for det optimale område, kan især være vandets hårdhed. Men også andre påvirkninger kan dog også ændre ph-værdien. Hvis vandet er meget hårdt, medfører det som regel en for høj ph-værdi. Det anbefales at anvende ph-minus flüssig for at sænke ph-værdien.

20 CHEMODATA PROFIDOS PROFESSIONAL 4000 CNI VERSION 2.0 Chemodata Profidos Professional 4000 er et kompakt, automatisk måle- og reguleringssystem til vandrensning i swimmingpools og spabade til professionel og privat brug. Med Chemodata Profidos Professional 4000 har De købt et system med den seneste teknologi, som er specialkonstrueret til optimal behandling af vandet i swimmingpoolen. Chemodata Profidos Professional 4000 fås i to forskellige versioner: - ph / Redox (ORP) - ph / fri klor (potentiostatisk måling) Nem betjening Chemodata Profidos Professional 4000 skal bare tilsluttes det eksisterende eller nye swimmingpoolsystem. Specielle fordele ved det nye system: Nem installation og kompakt størrelse. Desinficering proportionelt med belastningen af udluftningsrøret. Automatisk måling og regulering af ph-værdien. Den høje præcision i forbindelse med dosering af kemikalier i vandet i swimmingpoolen reducerer den mængde af kemikalier, der skal bruges til vandbehandling. Alarmrelæer rapporterer fejlfunktioner og standser doseringspumperne for at forhindre utilsigtet overdosering af kemikalier i vandet. Alarmen for lavt indhold i kemikalietanken, der fås som ekstraudstyr, forhindrer, at doseringspumperne løber tør, og viser, hvornår tanken skal fyldes. De væsentligste fordele ved Chemodata Profidos Professional 4000 er nem betjening, letlæseligt display og driftssikkerhed.

21 Ugentlig kontrol: - ph-værdi: 7,0-7,4 (Standard) - Redox-værdi: mv (Standard) - Klorværdi: 0,5-1,0 mg / l (Valgfrit) - Doseringstankene er fyldt tilstrækkeligt med kemikalier. - Ingen alarmsignaler er tændt. Månedlig kontrol: - Kontroller, at følerne er rene (ved at kigge gennem de rene flowceller) - Kontroller forbindelser og rør samt føderørene i doseringspumper Korrekt dosering af flydende klor Vandet i swimmingpoolen bør renses for de bakterier, som de mennesker, der svømmer i bassinet, samt bassinets omgivelser tilfører. Den bedste måde at desinficere vandet på er at bruge flydende klor, som Chemodata Profidos Professional 4000 er konstrueret til, såsom Chemodata Pforichlor. Mængden af fri klor i vandet bør ligge mellem 0,5-1,0 mg/l (ppm). Korrekt dosering af ph-niveauet Vandets ph-værdi bør ligge mellem 7,0-7,4 for at beskytte svømmernes hud samt bassinets materiale mod beskadigelse. Enhver højere eller lavere ph-værdi kan medføre hudskader eller permanente skader på bassinets materiale eller filtersystem. Vi har konstrueret systemet til at fungere korrekt sammen med flydende ph-reducerende kemikalier, såsom Chemodata Profiminus, eller ph-rensende kemikalier, såsom Chemodata Profiplus, med det formål at bevare en korrekt ph-værdi. Klor har desuden den bedste desinficerende virkning ved en ph-værdi mellem 7,0 og 7,4.

22 1.5 Forsinket opstart af dosering For at undgå utilsigtet dosering af kemikalier under systemopstart er Chemodata Profidos Professional 4000 udstyret med en funktion, som forsinker opstarten af doseringen. Hver gang systemet tændes, tager det 2 minutter indtil det er muligt for doseringspumperne at ændre vandet i bassinets kemiske balance. Derfor bør man altid vente ca. 2 minutter efter at der tændes for systemet, indtil eventuelle alarmlys eller doseringsfunktion kan ses. 1.6 Dosering Chemodata Profidos Professional 4000 styres af en mikroprocessor, som aflæser værdierne i vandet og aktiverer doseringspumperne, hvis de programmerede værdier ikke er de samme som de målte værdier i vandet. Mikroprocessoren stopper doseringspumperne lige så snart de aflæste værdier i swimmingpoolens vand svarer til de indprogrammerede værdier. Chemodata Profidos Professional 4000 er forsynet med en separat manuel doseringsfunktion til hver enkelt kanal, hvilket muliggør funktioner såsom klorchok. 1.7 Potentiostatisk celle til klormåling (ekstraudstyr) Det anbefales at anvende den frie klorversion af Chemodata Profidos Professional 4000 i professionelle swimmingpools til direkte aflæsning af indholdet af fri klor i vandet. Målesystemet til fri klor omfatter en potentiostatisk celle til klormåling, som anvender vandet i poolen som elektrolyt og producerer en galvanisk mikrospænding. Denne mikrospænding forstærkes af klorforstærkeren, så signalet kan aflæses direkte fra Chemodata Profidos Professional Den bakteriedræbende effekt påvirkes af ph-værdien i bassinvandet. Det er meget vigtigt, at ph-værdien konstant holdes mellem 7,0 og 7,4, hvilket netop er det, som ph-funktionen i Chemodata Profidos Professional 4000 sikrer.

23 CHEMODATA PROFIDOS MULTI DOS 302 CNI VERSION Forsinket dosering Doseringsaktiveringen i Chemodata Profidos MULTIDOS 302 er forsinket 2 minutter for at undgå fejldoseringer. De første 2 minutter efter, at Chemodata Profidos MULTIDOS 302 er blevet tændt, foretager systemet kun målinger. Systemet aktiverer og indikerer hverken dosering eller alarm. Efter en strømafbrydelse og efter afbrydelse af gennemstrømningen ved gennemstrømningsføleren aktiveres den forsinkede dosering. Først når de 2 minutter er gået, påbegynder Chemodata Profidos MULTIDOS 302 automatisk regulerings- og styrefunktionerne. 1.6 Dosering Den mikroprocessorstyrede Chemodata Profidos MULTIDOS 302 regulerer automatisk doseringen i henhold til de programmerede indstillinger og den faktisk målte værdi og styrer samtidig de tilsluttede doseringspumper. Chemodata Profidos MULTIDOS 302 kan om nødvendigt også betjenes manuelt, og hér doserer systemet i henhold til de programmerede indstillinger. BEMÆRK: Der kan højst aktiveres 3 manuelle doseringer i løbet af 48 timer. Hvis doseringspumpen ønskes aktiveret 4. gang, kan dette først ske 48 timer efter den 3. dosering. Ventetiden på 48 timer kan hverken reduceres ved at slukke for doseringssystemet eller ændre de programmerede indstillinger! 1.6.1

24 Dosering ved strømafbrydelse Chemodata Profidos MULTIDOS 302 gemmer altid den allerede påbegyndte doseringstid i hukommelsen. Hvis der sker en strømafbrydelse under doseringen, genoptages doseringen, når strømmen kommer igen, og de 2 minutter er gået (forsinket dosering). Eksempel: Ved en dosering, der varer 15 minutter, sker der efter 7 minutter en strømafbrydelse. Efter en strømafbrydelse på 10 timer kommer strømmen igen, og Chemodata Profidos MULTIDOS 302 fortsætter doseringen fra det 8. minut, når de 2 minutter er gået (forsinket dosering). 3. DRIFTSFORMER Systemet omfatter to driftsformer: - Når Chemodata Profidos MULTIDOS 302 indstillet til drift, arbejder den som regulator i enten automatisk eller manuel drift. - Når driftsformen programmering er valgt, kan brugeren konfigurere systemet. 3.1 Drift Automatik Når Chemodata Profidos MULTIDOS 302 er indstillet til automatik, reguleres ph-værdien ved at sammenligne den målte værdi med den indstillede værdi. Desinficeringen reguleres af det indbyggede ur på basis af de indstillede parametre: - Doseringstidspunkt - Doseringsvarighed = (poolens rumindhold * doseringsmængde) / pumpeydelse - Doseringsdage Manuel drift Når Chemodata Profidos MULTIDOS 302 er indstillet til manuel drift, reguleres desinficeringen på grundlag af doseringstiden. Der kan højst aktiveres 3 manuelle doseringer i løbet af 48 timer.

25 Fabriks-/grundindstilling Bassin på m 3 Slange nummer 2, 1,5 l/t Bassin på m 3 Slange nummer 3, 5,0 l/t ph-værdi af swimmingpoolens vand er kontrolleret. Begyndelsesdosering er kontrolleret ved hjælp af tester. Overordnet funktionskontrol og/eller slutkontrol er udført. o Servicekontrakt o Ja o Nej, men tilbudt o Ja o Nej, aftalt Garantiperiodens start: Dato: fra til: Kunde: Installatør: (Firmastempel) Tlf. nr.: Dato: Signatur: Tlf. nr.: Dato: Signatur:

26 Idriftsættelsesprotokol Sugearmaturer tilsluttet suge- og niveaubøsninger. Doseringsslanger lige og forbundet med doseringsventil. Tilsluttet stikdåse (forbundet med poolens pumpe). Målevands- og doseringsledning kontrolleret for utætheder. Gennemstrømningskontrollens funktion kontrolleret (ekstra) Sugearmaturer fastgjort i tilhørende doseringsbeholdere. Niveaumålerens funktion kontrolleret. Beskyttelseskapper fjernet fra ph-følerens underside, følere tilsluttet korrekt. ph-måling indstillet med bufferopløsning ph 7 og ph 9. Redox-måling indstillet med bufferopløsning Rx 465. Gennemstrømning af målevand kontrolleret visuelt. Doseringspumpernes funktion kontrolleret. Stilling EIN. Program, programændringer: Klordosering. Værdi indstillet til 0,5 1,0 ml. ph-værdi indstillet til 7,2 7,4: ph doseringsretning: fra ph minus til ph-værdi til ph plus Dosering af H2O2 indstillet til ca. 30 mg/l: SYSTEMET ER AFLEVERET I FUNKTIONSDYGTIG STAND Denne manual er omfattet af loven om ophavsret. Tekster og illustrationer er omhyggeligt udarbejdet, men fejl kan dog ikke udelukkes fuldstændigt. Udgiveren kan ikke gøres ansvarlig på grundlag af eventuelle fejl i teksten. by Chemonorm AG, CH-8852 Altendorf, Schweiz

27 Identifikations- og kontrollabel:

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 9416-059-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 9416-059-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 946-059-0 / IOM- V_07-0 I henhold til vores politik med konstant forbedring og udvikling af produkterne, forbeholder Uponor sig

Læs mere

BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3

BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3 BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16 AB Issue 3 VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION LÆS NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT Risici i forbindelse med installation/brug/vedligehold

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Flow Transmitter PD 340. Manual

Flow Transmitter PD 340. Manual Flow Transmitter PD 340 Manual DK Februar 1997 PROCES-DATA A/S, Navervej 8, 8600 Silkeborg, Danmark, telefon: 87 200 300, fax: 87 200 301 Copyright 1997, PROCES-DATA A/S. Tekst, diagramer, udformning og

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning und überwacht DIN EN 12056 DIN EN 13564-3 MONTAGEVEJLEDNING VVS nr. 154141616 VVS nr. 154141618 VVS nr. 154141620 VVS nr. 154141016 VVS nr. 154141018 VVS nr. 154141020 VVS nr. 154141316 VVS nr. 154141318

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer Gældende fra maskinindex L Serienr..... LT-nr. 986097 Rev. R05 / Oktober 2005 R05 / Nov. 2005 Mobil Tørlufttørrer Side 1 Indhold 1.0 LEVERINGSOMFANG 3 1.1 Standardudførelse

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere