Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics"

Transkript

1 Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics 1.1 Gennemsnitsfarten findes ved at dividere den kørte strækning med den forbrugte tid i decimaltal. I regnearket bliver formlen =A24/D24. Resultatet kan også fås ved division udenfor regnearket: eller afrundet 102 km/h i overensstemmelse med beregningen i regnearket

2 1.2 Ved at tilføje lodrette gitterlinjer til diagrammet ses, at Mikael på de første fem timer kører ca. 520 km 1.3 Lineær tendenslinje tilføjet og linjens ligning vist, se bilag. Ligningen aflæses til: y = 106,55x - 14, Hældningskoefficienten angiver farten. Da hældningskoefficienten er 106,55 er farten ca. 107 km/h. Farten er beregnet til ca. 102 km/h. Der er altså en klar forskel. Vi kan udnytte yderligere en viden om grafen. Den begynder ved 0 timer og 0 kilometer. Tendenslinjen skal altså gå gennem (0,0).

3 Med denne ændring bliver tendenslinjens ligning: y = 103,54x Det betyder, at farten kan aflæses til ca. 104 km/h, der er meget nærmere det beregnede resultat. 1.5 Diagram oprettet, se bilag. Af diagrammet fremgår, at gennemsnitsfarten er 56,773 km/h eller afrundet 57 km/h. Beregning i regnearket giver 58 km/h, altså god overensstemmelse. I regnearket udregnes celle D42 som =A40/D40.

4 1.6 Det ses af diagrammet, at hældningskoefficienten er 110. Det betyder at farten er 110 km/h. Beregnet i regnearket bliver farten 111 km/h, altså god overensstemmelse. Se bilag 1.7 Her kan farten på tendenslinjens ligning aflæses til 29,361 km/h eller afrundet 29 km/h. Beregningen i regnearket giver 29 km/h. Der er overensstemmelse mellem de to udregninger. Se bilag. 1.8 Kørselsstrækning: Tidsforbrug:

5 3.35 altså 3,35 timer. Udgangspunktet er 1,65 timer, så Mikael vil være ved AD Dreieck: altså efter i alt 5 timer. 1.9 Mikael nåede AD Dreieck 0,47 timer før, så hele turen er 0,47 timer kortere. Den nye gennemsnitsfart bliver derfor: eller afrundet 110 km/h. Beregnet i regnearket: =A62/(D62-0,47). Resultatet bliver det samme: 110 km/h Se bilag Felterne D16 til D20 ændres, som ovenstående viser. Ændringen vises for celle D16. Denne ændring kopieres ned til D20. Fra D21 benyttes ovenstående, der kopieres ned til bunden af tabellen (celle D24) Regnearket bliver med disse ændringer:

6 2.1 Mikaels købspris: Mikaels købspris er altså 7 567,90 kr. 2.2 For kr. kan Mikael få: Mikael kan få 1321,37 Da valutahandleren kun sælger sedler kan han få 1 320

7 2.3 Se desuden bilag 2.4 I tabellen aflæses tabet ved 1000 til 208,10 kr. Tabet ved køb og salg af 4000 bliver Altså 832,40 kr. Mikaels tab vil afvige lidt fra det aflæste, fordi valutahandleren kun giver og modtager sedler. 2.5 De to klip fra regnearket viser indholdet af celle D4 og celle D5

8 2.6 og Prisen aflæses til 10,29 kr. 2.7 Prisen aflæses til 1, Af boksplottet ses at mindstepriserne ligger forholdsvis samlet i Sydeuropa, hvor der i Mellemeuropa er en mindstepris, der skiller sig ud. I tabellen ses, at det drejer sig om Luxembourg. For de høje prisers vedkommende kan man se, at der både i Mellemeuropa og i Sydeuropa er et land, der skiller sig ud. I

9 Sydeuropa er det Grækenland og i Mellemeuropa er det Holland. Ser man på de to boksplot som helhed ses det, at Sydeuropa ligger forskudt mod lavere priser i forhold til Mellemeuropa. 3.1 Mikael sparer Han sparer altså 4, kr. omregnet 23/ kr. svarer til 3,04 103,50 kr. omregnet / ,50 kr. svarer til 13, kr. omregnet 125/ kr. svarer til 16, Se desuden bilag

10 3.4 Udskrevet fra MatematiKan De syv vandrette linjer er dagskort. Den skrå linje er enkeltbilletter og den gennemgående vandrette linje er ugekort. 3.5 Efter fire dage er ugekortet det bedste køb, da linjen for ugekort ses at ligge lige under linjen for dagskort og langt under linjen for enkeltbilletter. 3.6 Udskrevet fra MatematiKan

11 Når de første to dage er gået og under forudsætning af, at der kun bruges fem enkeltbilletter pr. to dage vil den resterende tid kunne afbildes som ovenfor. det ses, at ugekortet først er en fordel, hvis alle syv dage benyttes. det ses samtidig, at enkeltbilletter er billigst, hvis turen afsluttes midt på dagen på en af de resterende dage. 3.8 Prisstigningen i Berlin Prisstigningen er på 3,7 % Prisstigningen i København Prisstigningen er på 21,1 % 4.1 Tagkonstruktionens højde måles til: ca. 9 cm. Målestoksforholdet er derfor 9 cm:2300 cm eller 1: dvs. ca 1: Billedet indsat i geometriprogram og skaleret, så længden er lig med afstanden mellem A og B

12 4.3 En cirkel indtegnet over kuplen. Det ses at cirklen kun følger kuplen nogenlunde i den øverste del af billedet 4.4 En halvcirkel der omtrent følger den øverste kugleformede del 4.5

13 Billedet er ikke skaleret i forhold til de virkelige mål. Radius for cirklen kan udregnes til: Radius er altså ca. 17 m. Rumfanget af den kugleformede del er: 4 3 π Rumfanget er altså ca m Billedet indlæses skaleret i tegneprogrammet, så længder umiddelbart kan aflæses uden omregninger:

14 Det ses, at højden af keglestubben er ca. 7,4 m 4.7 For at beregne rumfanget skal den lille og den store radius kendes. Den store diameter er ca. 40 m. Den store radius er derfor altså R = 20 m Den lille diameter aflæses til ca. 36,4 m. Den lille radius er derfor altså r = 18,2 Keglestubbens rumfang fås ved at indsætte i den angivne formel: 1 3 π 7.4 ( ) eller ca m Det samlede rumfang bliver eller ca m 3

15 4.9 Rundetårns rumfang kan beregnes ved hjælp af formlen for en cylinder der iflg. formelsamlingen er: V = π r 2 h Indsættes målene fra opgaven fås: V = π V = π Rumfanget bliver ca m Forskellen i rumfang på kuplen på rigsdagsbygningen og Rundetårn er: altså m

16 5.1 Resultaterne fremgår af regnearket og beregningsmetoden af celle D6 5.2

17 Kortet i geometriprogram 5.3 Arealet af en cirkel er A = π r 2 r = A or r = π A, A 0. π hvor vi kun kan bruge den positive løsning, da r er positiv. Vi ved, at en befolkning på 1 million skal have en diameter i befolkningscirklen på 1 dvs. en radius på 0,5. Vi kan derfor finde en faktor vi skal bruge på befolkningstallet for at kunne bruge formlen til at finde radius i de forskellige tilfælde: LøsLigning 0,5 1 k,k 0, Ligning løst i MatematiKan, da denne type ligning ikke kan løses i Word Mathematics. Efterfølgende også løst i Matematikan, da resultatet så kan genbruges nemt. Herefter kan radius findes for de forskellige hovedstæder:

18 Oslo LøsLigning r 0, Stockholm LøsLigning r 0, København LøsLigning r 0, Berlin LøsLigning r 0, London LøsLigning r 1, Paris LøsLigning r 0, , ` 1, ` 0, ` 3, ` 7, ` 2, `,r,r,r,r,r,r De fundne radier kan nu benyttes i tegneprogrammet:

19 5.4 Berlinere, der ikke tilhører en trosretning i procent: ,1 % af berlinerne tilhører ikke en trosretning 5.5

20 Konstrueret i MatematiKan, da Word Mathematics ikke understøtter cirkeldiagrammer 5.6 Ved aflæsning af bogens diagram ses, at gruppen af ikke-religiøse udgør ca. 56 grader. I procent udgør gruppen derfor: eller ca. 15,6 % af indbyggerne 5.7 Sammenlignes diagrammerne kan man se at de fleste berlinere ikke er religiøse, mens de fleste indbyggere i London er religiøse. For de religiøse er kristendommen begge steder den dominerende religion. Muslimer udgør en større del af Berlins befolkning end andelen af muslimer udgør af Londons befolkning. Der er meget få jøder i Berlin (er under andre religioner), men en tydelig jødisk population i London. Desuden har London mange tilhængere af religioner, der ikke er specificeret.

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Bedømmelse af den skriftlige prøve efter matematik D

Bedømmelse af den skriftlige prøve efter matematik D Bedømmelse af den skriftlige prøve efter matematik D Bedømmelseskriterierne til den skriftlige prøve efter D findes i læreplanen (Bilag 28 til avu-bekendtgørelsen) som punkt 4.3 Der lægges vægt på, at

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

AVU trin 2 prøver i matematik Facitforslag Dec. 2005. ISBN: 87-90652-65-7 ISSN: 1603-9432 EH-Mat 2006

AVU trin 2 prøver i matematik Facitforslag Dec. 2005. ISBN: 87-90652-65-7 ISSN: 1603-9432 EH-Mat 2006 Denne udgave på internettet er ment som en gennemsynsudgave. Ønsker du at anvende materialet, kan du købe materialet i en trykt version. Et VUC eller en anden undervisningsinstitution kan købe en digital

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Funktioner. Ib Michelsen

Funktioner. Ib Michelsen Funktioner Ib Michelsen Ikast 2008 Version 2008, 1.004 07-12-08, 22:25:25, G:\f15.odt Inkl eksp.kap rettet Inkl. rentesregning Side 91-176 inkl (86 sider) Potensregning mangler Indholdsfortegnelse Sammenhænge

Læs mere

Vejledende løsning. Ib Michelsen. hfmac123

Vejledende løsning. Ib Michelsen. hfmac123 Vejledende løsning hfmac123 Side 1 Opgave 1 På en bankkonto indsættes 30.000 kr. til en rentesats på 2,125 % i 7 år. Beregning af indestående Jeg benytter formlen for kapitalfremskrivning: K n=k 0 (1+r

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D Demo preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1

brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D Demo preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1 brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1 brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D beta udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-37-4

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C Øvehæfte matematik C. Proportionalitet, indekstal, omvendt proportionalitet. Side 1 af 23 ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C PROPORTIONALITET INDEKSTAL OMVENDT PROPORTIONALITET INDHOLDSFORTEGNELSE 0 Oversigt - formelsamling...

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 1 ISBN: 978-87-92488-11-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10 Regning med enheder Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17 Regning med enheder Side 10 Måleenheder Du skal kende de vigtigste måleenheder for vægt, rumfang og længde. Vægt

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Kopiark til 9 af grundbogens kapitler

Kopiark til 9 af grundbogens kapitler Kopiark til 9 af grundbogens kapitler LÆRERVEJLEDNING KOPIARK # TAL OG ENHEDER Kopiark Metersystemet, omregning mellem enheder Metersystemet, omregning mellem enheder Gennemsnitsfart Gennemsnitsfart Gennemsnitsfart

Læs mere

Evaluering af matematikundervisningen december 2014

Evaluering af matematikundervisningen december 2014 Evaluering af matematikundervisningen december 0 Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et ønske om dokumentation for elevernes udbytte af matematikundervisningen. Af forskellige årsager er evalueringen

Læs mere

Flere ideer til Excel og Works regneark i matematikundervisningen

Flere ideer til Excel og Works regneark i matematikundervisningen Flere ideer til Excel og Works regneark i matematikundervisningen Inge B. Larsen INFA 2002 Indhold Side Forord 2 1. Regnskaber 3 Entréindtægt 3 Saftblanding 5 Vafler 7 2. Talrækker 8 De naturlige tal 8

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer.

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer. [OPGAVER I NSPIRE] 1 Opgave 1) Opgaver og sider - dokumentstyring Start et nyt Nspire dokument. Følg herefter nedenstående trin. a) Opret to opgaver i dokumentet, hvor første opgave består to sider, og

Læs mere

http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har fået udleveret.

http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har fået udleveret. JG s matematikkompendium Nyttige links: http://www.eduap.com/wordmat/ - Tilføjelse til Word. Et rigtig godt hjælpeværktøj til matematikken. http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har

Læs mere