Rindbynitten. Vi ønsker alle en god sommer. Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rindbynitten. Vi ønsker alle en god sommer. Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening"

Transkript

1 2014 Rindbynitten Vi ønsker alle en god sommer Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening

2 GENERALFORSAMLING: I henhold til vedtægterne indvarsles hermed til generalforsamling Søndag den 13. juli 2014 kl På Restaurant Axel / Rødgård Camping - Rindby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af næste års kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 7. Eventuelt. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. BESTYRELSEN: Formand: Jørgen Elsted Hansen Havstien 27 Kongeåvej 7A, 6771 Gredstedbro Tlf.: Fanø: Mail: Næstformand/badestier: Hans Kjær Hympelvej 12B Korsbrødregade 11, 6760 Ribe Tlf.: Mail: Kasserer/vintereftersyn: Hans Peter Jepsen Vester Kirketoft 11 Saltgade 2, 6760 Ribe Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem/sekretær: Marianne Keldorff Havstien 21 Lærkevej 29, 6740 Bramming Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem: Anette Nicolaisen Lyngvej 26 Åbrinken 4, 6690 Gørding Tlf.: Mail: Suppleant: Jan Dorner Havstien 24 Rolfsgade 59, 6700 Esbjerg Tlf.: Mail: Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening - side 2

3 ET GODT SPØRGSMÅL Kære grundejere I bestyrelsen for Rindby Strand Grundejerforening er vi - heldigvis - i en god og tæt kontakt med medlemmerne. Faktisk sker det ikke så sjældent, at der dukker et spørgsmål op - ofte ét, der berører os alle sammen, og så bestræber vi os naturligvis på, at få sagen belyst så godt og grundigt som muligt. Det gælder også en henvendelse, vi for nylig modtog vedrørende kloakering. Et medlem har haft meget svært ved at få et konkret svar fra Fanø Kommune om de fremtidige kloakeringsplaner, herunder ikke mindst muligheden for eventuelt at få dispensation fra kravene. Vedkommende har etableret en ny septiktank med et tilhørende nedsivningsanlæg - en ikke ubetydelig udgift, og vil derfor naturligvis gerne vide, hvordan mulighederne for en dispentation ser ud i forbindelse med en egentlig kloakering i området. Kommunen har meddelt, at der ikke kan dispenseres, da der endnu ikke foreligger en konkret beslutning at dispensere fra. Mulig dobbeltudgift Spørgsmålet handler altså om den mulige dobbeltudgift, der kan opstå, når en grundejer må etablere ny septiktank, og måske efterfølgende bliver mødt af et krav om tilslutning til kloak. I bestyrelsen vil vi tage dette generelle spørgsmål op, når vi skal mødes med kommunen. Målet er naturligvis, at foreningens medlemmer skal have mulighed for at handle på et oplyst grundlag. Min opfordring er derfor, at foreningens medlemmer følger med på vores hjemmeside. Jørgen Elsted Hansen Formand Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening - side 3

4 NYT FRA SKOVLEGEPLADSEN H.C. Andersen er på vej til Fanø - måske i selskab med en lille ælling. Fanø Skovlegeplads appellerer igen i år til vore mange støttemedlemmer og sponsorer. Uden jer ingen Fanø Skovlegeplads. Kontingentet eller støttebeløbet er igen uændret 50 kroner. Vi benytter lejligheden til at sige tak til Rindby Strands Grundejerforening, til Fanø Vesterhavsbads Grundejerfore ning, Grøndal Grundejerforening samt Fanø Ugeblad - tak fordi, I vil tillade, at vore girokort igen i år kommer med ud til jeres medlemmer og læsere. Skovlegepladsen på Fanø er et tilløbsstykke. Her kommer rigtig mange mennesker - unge og ældre - alle for at nyde naturen kombineret med de mange legemuligheder for børnene. Gennem årene har rigtig mange på frivillig basis ydet en stor indsats for stedet, og sådan kører det fortsat. Alle, der yder en indsats, arbejder gratis for stedet. Investering og vedligeholdelse Man kan så spørge, hvad udgifterne så går til...? Jo, vi vedligeholder og investerer i nye legeredskaber, toilet- bygningen holdes, trækvognene holdes vedlige, vi sørger for skiltning, og der betales et årligt beløb til Naturstyrelsen for deres hjælp til at vedligeholde stedet. Julius og Vitalje kommer igen i år for at lave det sidste til Eventyrskoven. Med støtte fra Danibo får vi lavet en figur af H.C. Andersen, og måske en lille ælling. Det skulle være færdigt i slutningen af maj måned. Med venlig hilsen og stor tak for jeres støtte. Bestyrelsen for Fanø Skovlegeplads Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening - side 4

5 VINTEREFTERSYN og udsendelse af mail Hvis eftersynsfolkene kan se, at huset er beboet, får det pågældende hus ingen rundering eller mærkat. Rindby Strand Grundejerforening har i indeværende år 1063 medlemmer. Foreningen har foretaget tre ordinære vintereftersyn af medlemmernes huse. Eftersynet indebærer, som bekendt, at vi går en tur rundt om sommerhuset, tager i dørene - er der er låst...? er vinduerne lukkede...? Videre undersøger vi, om der ellers er sket noget, der har skadet, eller kan skade huset. Dvs. hvis det er plankeværker/træer, der er væltet, men ikke er til fare for selve huset, gør vi ikke noget, ej heller hvis det er et gammelt skur som ikke er låst/vedligeholdt. Eftersynene i den forgangne vinter gav anledning til henvendelse til ca. 90 medlemmer, heraf ca. en trediedel angående ulåste døre/åbne vinduer. Andet eftersyn, der fandt sted efter nytår - og to storme - tegnede sig for ca. halvdelen af voe iagttagelser vedrørende skader. Privatadressen er vigtig Ovenstående beviser, hvor vigtigt det er, at vi har den rigtige privatadresse, mail og telefonnummer i kartoteket, da kommunen ikke vil oplyse eventuelle adersseændringer, heller ikke selv om der er skader på et hus. Vi får desuden en del henvendelser fra naboer eller andre, der har bemærket noget ved et hus, som de mener er væsentligt at gøre opmærksom på. Også her kan vi ofte formidle en kontakt, der kan være til nytte og måske begrænse en skade. Hans Peter Jepsen kasserer KANINREGULERING For første gang efter 50 meter-reglen trådte i kraft, har vi haft mulighed for at regulere kaniner i sommerhusområdet i november og december. Grundejerforeningerne fik så mange klager over det store antal kaniner, at vi tilbød at hjælpe dem med problemet, ved at starte op i november. Begge områder takkede ja tak. Det er mange år siden der har været så mange kaniner, selv om der var sygdom i flere områder, vrimlede det med dem. Årets resultat blev: Fanø Bad 201 kaniner plus nok et par hundrede fra golfbanen mm. Rindby: 682 kaniner, normalt har der været reguleret mellem i alt, så man må sige at der har været gang i den. Reguleringsudvalget/ Fanø Jagtforening Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening - side 5

6 VINTEREFTERSYN LOKALPLANLÆGNING og udsendelse AF af mail Formål og baggrund for lokalplanerne Byrådet ønsker at udvikle sommerhusområdernes bebyggelsesmæssige og landskabelige kvaliteter. Derfor er det besluttet, at udarbejde lokalplaner foreløbigt for sommerhusområdet mellem Fanø Bad og Fanø Klitplantage. Der er planlagt tre nye lokalplaner med en områdeindeling der er bestemt af bebyggelsestidspunktet og af de overordnet stedbundne landskabelige og bebyggelsesmæssige kvaliteter. De nye lokalplaner omfatter både ikke-lokalplanlagte områder samt en ajourføring eller aflysning af forældede lokalplaner. Den første lokalplan nr. 101 Sommerhusområde ved Fanø Bad er vedtaget af Fanø Byråd i maj 2013 og omfatter den ældste og oprindelige del af sommerhusområderne på begge sider af Strandvejen ved Fanø Bad. De nye lokalplaner De to øvrige lokalplaner er under udarbejdelse og vil, når Byrådet har godkendt lokalplanforslagene, blive fremlagt i offentlig høring. Fanø Kommune annoncerer offentliggørelsen i Fanø Ugeblad, på kommunens hjemmeside og direkte overfor de berørte lodsejere. Forslag til lokalplan nr. 102 Grøndal og sommerhusområdet syd for Strandvejen. Lokalplanområdet udgør fortsættelsen af det tidligste sommerhusområde ved Fanø Bad og har vejadgang fra Strandvejen. Den nuværende lokalplan nr Sommerhusområde i Peder Jessens Toft. Grøndalsvej Strandvejen - aflyses og indgår fremover i den fremtidige lokalplan. Forslag til lokalplan nr. 103 Sommerhusområde ved Rindby Strand. Lokalplanområdet omfatter, med undtagelse af centerområdet ved Rindby Strand - det resterende sommerhusområde ned til Fanø Klitplantage. Den nuværende lokalplan nr. 1 - Sommerhusområde Hedetoften - Et område af Rindby og Nørby Byer - forventes opretholdt og dele af lokalplan nr. 8 - Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand - aflyses og indgår i den nye lokalplan. Lokalplanforslagene vil, som den allerede vedtagne lokalplan nr. 101, indeholde bestemmelser om udformning og anvendelse af landskab og bebyggelser. Bestemmelserne tager udgangspunkt i Fanø Kommuneplan 2013 og i Sommerhusområder på Fanø en vejledning om arkitektur og landskab. Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening - side 56

7 SOMMERHUSOMRÅDERNE Fanø Kommuneplan 2013 og vejledningen kan, sammen med allerede vedtagne lokalplaner, ses på Fanø Kommunes hjemmeside under fanebladet Byg og Bo. For de nye lokalplaner gælder, at hidtidige lovlige forhold kan fortsætte indtil de ændres hvorefter bestemmelserne i de nye lokalplaner vil gælde. Eksisterende lokalplaner De lokalplaner, der er velfungerende indenfor området Fanø Bad og Fanø Klitplantage vil blive opretholdt. Det drejer sig om lokalplanerne: Nr Sommerhusområde i Nørre Meldbjergdal - Skovsletten (Skovstien), Fanø Bad, Nr Sommerhusområde i Søren Gregersens Dal ved Torp Plantage, Nr Sommerhusområde i Norges Fjelde. Nr et sommerhusområde Schmidts Camping ved Strandvejen. NYT OM VEJENE En lodsejer har kritiseret Gøgevejs tilstand, hvortil formanden har svaret, at vi løbende holder øje med vejenes tilstand. Strandgårdsvej vil blive asfalteret fra Slunden, gennem det første sving, idet stykket er meget vanskeligt at holde i god stand. Er der allerede nu gode forslag til hvad der kunne indgå i lokalplanerne er man velkommen til at rette henvendelse til Fanø Kommune. Med de bedste ønsker om en god sommer Erik Nørreby, Borgmester Støvbekæmpelse vil i sommer ske på følgende veje: Gøgevej, Store Klit og Vindgaf. Det er oplyst at der kommer nye armaturer på gadelygterne ved Kirkevejen. Vi må regne med at der skiftes ud til den standard, som er på en del af vejen. Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening - side 7

8 Bagsiden Kontingent og adresseændringer Ved indbetaling, husk korrekt afsender på kontingentindbetalingen. Derfor, oplys medlemsnummer og / eller sommerhusadresse. Det er ikke megen hjælp hvis der kun står kontingent eller overførsel. Overførsler kan ske enten pr. giro eller direkte til Danske Bank, reg.nr. 9692, konto nr Foreningens mail-adresse er: Vintereftersyn; for at få alle eftersyn med er det nødvendigt at kontingentet er betalt inden listerne udskrives 1. oktober. Adresseændringer Vi modtager ikke meddelelse om flytninger fra nogen myndigheder eller lign. Ej heller oplysning om adresseændring kan vi få hos kommunen, selv i nødstilfælde hvor vi har brug for kontakt er der ingen hjælp, som eksempelvis ved skader på et hus. For de, som har Internet er det let; benyt rubrikken kontakt på vor hjemmeside, og her udfylde listen med de forskellige oplysninger. Alle felter med * skal udfyldes. Hans Peter Jepsen Nyt net og stolper til tennisbanen Tennisbanen har, udover det sædvanlige vedligehold, fået nyt net og nye stolper. Det var tiltrængt, og vi glæder os til en ny sæson. Udlejningen har de sidste to somre været rigtig fin, og vi er glade for at Rindby Supermarked varetager udlejningen igen i år. Låsen er omstillet, og der er nye nøgler til samme depositum kr. 100 som tidligere. Husk at aflevere nøgler senest i uge 43, så får I pengene tilbage. Lidt malurt er der dog. I de seneste år har haft problemer med gratister, der klipper hul i hegnet eller rykker det op, så adgang til banen sker uden nøgle. Det er dyrt at reparere hegnet, og ærgerligt. Det har hidtil været bestyrelsens holdning at bevare timebetalingen på et rimeligt niveau i forhold til andre tilbud, men indtægterne på banen kommer kun hvis spillerne betaler. HUSK: - den direkte vej til fakta og information

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 STED : Lundø Forsamlingshus Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag, den 3. februar 2015 kl. 19.30 på Kokkedal Skole Vest På havedagen blev der ordnet fællesareal i S200-serien og luget ukrudt

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Strandgårdsparken PROTOKOL

Grundejerforeningen Strandgårdsparken PROTOKOL PROTOKOL Generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken 27.februar 2010 1. Valg af dirigent Finn Madsen (nr. 31) blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Egebjerg februar 2011. HUSK AT KØBE BILLETTER TIL EGEBJERGKLUBBENS FASTELAVNSFEST DEN 6. MARTS. (Se side 3) HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6.

Egebjerg februar 2011. HUSK AT KØBE BILLETTER TIL EGEBJERGKLUBBENS FASTELAVNSFEST DEN 6. MARTS. (Se side 3) HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6. Egebjerg februar 2011 HUSK AT KØBE BILLETTER TIL EGEBJERGKLUBBENS FASTELAVNSFEST DEN 6. MARTS. (Se side 3) HUSK FASTELAVNSFESTEN DEN 6. MARTS Deadline for næste nummer er den 9. marts kl.12. Følgende deadlines:

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011 ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011 Omdeles til alle husstande i Eriksmindekvarteret. Indeholder referat fra generelforsamling 11. april 2011, de ændrede vedtægter samt bestyrelsen efter generalforsamlingen

Læs mere